IT-SLOT 2. ročník
Otázky pro finálové kolo
1 S čím je spojeno zvířátko na obrázku?
S operačním systémem Linux
S Nadací Billa Gatese na záchranu tučňáků v Antarktidě
S operačním systémem Unix
Se starší reklamní akcí Microsoftu při uvedení Windows 98 na trh
2 K čemu se používají sloty na obrázku?
K připojení operační paměti
K připojení procesoru
K připojení grafické karty
K připojení TV, tzv. HDMI konektor
3 Co z uvedeného je operační systém?
Linux
Microsoft office
Corel Draw
Microsoft Excel
4 Co znamená slovo alias?
Obecně se jedná o náhradní jméno (přezdívku), které můžete v určitých
situacích používat
Jméno, kterým se přihlašujete do firemní počítačové sítě
Jméno, kterým se přihlašujete do počítače
Jméno, kterým se přihlašujete k bankovnímu účtu pro dělání peněžních příkazů
po Internetu
5 Co znamená pojem adware?
software, který si stáhnete zdarma z Internetu, ale obsahuje reklamu
software, který si koupíte v obchodě v krabici či složce
software, který si zakoupíte společně s počítačem
software, který zakoupíte přes Internet
6 V jakém roce byl na trh uveden systém Windows XP?
2001
1990
2008
2010
7 V jakých řádech se pohybují pracovní frekvence dnešních procesorů v osobních
počítačích?
V jednotkách gigahertzů (GHz)
V jednotkách megahertzů (MHz)
V jednotkách kilohertzů (kHz)
V jednotkách hertzů (Hz)
8 Kdo je výrobcem procesorů Pentium a Itanium?
Intel
AMD
Cyrix
Microsoft
IT-SLOT 2. ročník
Otázky pro finálové kolo
9 Který z těchto operačních systémů lze šířit zdarma?
GNU/Linux
Windows
Mac OS X
Windows 7 Home Premium
10 Který programovací jazyk používá Microsoft Excel pro definici maker?
Visual Basic for Applications
Visual C++
Java
Pascal
11 Čemu se v informatice říká ladění programu?
Postupu pro hledání a odstraňování chyb v počítačovém programu
Procesu vyhledávání kanálů rádia a televize prostřednictvím televizní karty
Poskytnutí programu široké veřejnosti, aby své poznatky s jeho stabilitou
zpětně oznámili vývojářům
Správné nastavení zvukových přehrávačů
12 Jaký je rozdíl mezi http:// a https:// před adresou webové stránky?
Při použití https bude přenos dat mezi klientem a serverem zabezpečen
šifrováním
Pro uživatele žádný; https je novější verze http a přináší podporu komprese
dokumentů nebo tzv. virtuálních serverů
Adresu s https:// na začátku bude prohlížeč nejprve ověřovat v seznamu
důvěryhodných serverů
Žádný rozdíl, jedná se pouze o místní jazykové zvyklosti
13 Co je to HTML?
Počítačový značkovací jazyk, který udává vzhled a obsah webovým stránkám
Protokol pro přenos webových stránek
Počítačový program určený k tvorbě webových stránek
Programovací jazyk pro programování složitých matematických operací
14 V čem se liší tzv. dynamické a statické webové stránky?
Dynamické stránky nabízí větší rozmanitost obsahu - např. interakci s uživateli
nebo propojení s jinými informačními systémy a databázemi
Dynamické stránky obsahují pohyblivé prvky jako pohyblivý text, běžící hodiny
nebo animované obrázky
Dynamické stránky se zobrazí naprosto stejně ve všech interntových
prohlížečích; nehrozí tak, že by v nějakém z nich byla omezena jejich funkčnost
Žádný rozdíl v tom není, v současné době už se používají pouze statické webové
stránky
IT-SLOT 2. ročník
Otázky pro finálové kolo
15 Co je příznačné pro Mac OS X?
Nelze jej (legálně) provozovat na klasickém PC
Nelze v něm pracovat s Microsoft Office
Vyžaduje stálé připojení k internetu
Lze na něm spouštět pouze aplikace vydané firmou Apple
16 Které číslo patří místo otazníku?
8
první + třetí - 4
6
4
13
17 Které číslo chybí?
21
(18+24)/2
48
22
20
18 Kolikátý obrázek nepatří do řady?
Pátý
otočení o 90 stupňů
Třetí
Čtvrtý
Šestý
19 Který z výroků na obrázku je chybný?
C
ciferný součet
B
E
A
20 Dvě opice stojí u kladky, na níž je zavěšeno lano s dostatečně dlouhými konci
dosahujícími k zemi. Označme si opici vpravo jako Žofku a vlevo jako Lízu. Určete,
která opice bude rychleji nahoře, jestliže jsou obě stějně težké, ale Žofka je po
nemoci a leze pomaleji než Líza.
obě současně
vždyť jsou stejně těžké
Žofka
Líza
nelze určit, záleží na druhu onemocnění Žofky
IT-SLOT 2. ročník
Otázky pro finálové kolo
21 Meteorologové naměřili, že v určitém měsíci bylo takové počasí: 95% dní bylo
oblačno, 85% dní bylo chladno, 75% dní byla mlha a 65% dní bylo bezvětří.
Určete, kolik procent dní bylo chladno a mlha zároveň.
60%
85-(100-75)
65%
70%
75%
22 Maruška říká, že dcera osoby na obrázku je matkou osoby, která právě hovoří.
Kdo je na obrázku?
babička Marušky
Jinak: Marušky maminka je dcera osoby na obrázku.
teta Marušky
Maruška
maminka Marušky
23 Čtyři kamarádí věnovali nadaci Pomozte dětem 132 tis. Kč. Druhý dal dvakrát více
než první, třetí třikrát více než druhý a čtvrtý čtyřikrát více než třetí. Kolik tis. Kč
věnoval první?
4 tis. Kč
x+2x+3(2x)+4(3(2x))=132
1 tis. Kč
2 tis. Kč
10 tis. Kč
24 Senátora, který se účastnil se 17 senátory zasedání senátu se zeptali: "Jak velká
část senátu je dnes přitomna?" Odpověděl: "Dnes jsou zde jen dvě třetiny z
třetiny celého senátu." Kolik senátorů je celkem v senátu?
81
Každý přeci ví, že máme 81 senátorů.
200
Přesto výpočet: dvě třetiny z jedné třetiny jsou dvě devítiny tzn. 18*9/2
111
162
25 Prvoci se v misce dělí každou minutu na dva jedince, kteří mají každý stejný
objem jako ten předchozí. Miska se naplnila ve 12:00. V kolik hodin byla plná jen
z poloviny?
11:59
za jednu minutu se polovina misky zdvojnásobí
11:00
6:00
ani jedna z možností
Download

Otázky pro finálové kolo