8. – 10. 3. 2013
ITALIA IN OSTRAVA
ITALSKÝ FESTIVAL NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ
ITALIA IN OSTRAVA – ITALSKÝ FESTIVAL V OSTRAVĚ
III. annualita di ITALIA IN OSTRAVA
– grande presentazione della cultura, cucina, tradizioni e le localita turistiche italiane.
III. ročník výstavy ITALIA IN OSTRAVA
– rozsáhlá presentace italské kultury, kuchyně, tradic, firem a významných turistických lokalit.
LA PIU GRANDE ISPIRAZIONE PER LA VACANZA ESTIVA ED INVERNALE
2013 – ITALIA
NEJVĚTSÍ INSPIRACE PRO LETNÍ A ZIMNÍ DOVOLENOU 2013 – ITÁLIE
ORGANIZZATORE / ORGANIZÁTOR:
Cestovní agentura Válek tour s.r.o.
Mgr. Gabriela Válková
tel.: +420 596 138 552, mobil: +420 606 218 709
e-mail: [email protected], www.valek-tour.com
Pivovarská 6, 701 00 Ostrava 1
Vážení obchodní partneři, Dovolte, abychom Vás informovali o chystané akci, která má za cíl představit Itálii jako vynikající destinaci pro letní i zimní dovolenou a také
všeobecně jako zemi plnou přírodních krás, historických pokladů a světově uznávaných skvostů. Jako zemi, kde rozhoduje vášeň, cit a temperament
místních obyvatel, kde maminka je víc než Bůh, a kde mají skvělé jídlo a bezvadné víno.
Akci, kterou jsme nazvali „Italia in Ostrava“ bude probíhat 8.- 10.3. 2013 na Slezskoostravském hradě. Pro představení Itálie jsou vyhrazeny
prostory téměř celého areálu hradu: velkého a malého sálu, prostorného nádvoří a v případě zájmu, nebo špatného počasí i galérie. Zástupci
jednotlivých italských regionů upozorní na svůj kraj, jeho krásy, tradice, zvyky a pozvou na některé regionální speciality.
Pro prezentaci firem a společností s italskými produkty působících na našem trhu necháváme prostor přímo na nádvoří, kde se mohou
zviditelnit prodejem a propagací svého sortimentu.
V italské restauraci (malý sál) bude možné ochutnat některé italským kuchařem čerstvě připravené pokrmy jejich tradiční i moderní kuchyně.
Na pódiu je plánován program vedený moderátorem, který bude mít za úkol podpořit presentaci jednotlivých krajů slovem i video projekcí.
K pobavení vystavovatelů i návštěvníků zazní italská hudba a italský folklór.
Nezapomeneme také na naše nejmenší - zábava pro děti.
Nabízíme prostor pro všechny obchodní partnery, kteří obchodují s italskými produkty, vedou přímo italské firmy anebo firmy, které se zabývají
propagací Itálie, aby se svou činností přišli obeznámit širokou veřejnost.
Na úvodní večer jsme pro Vás připravili společný raut, kde pro nás gastronomický zážitek vytvoří italští kuchaři a předvedou své umění
v nejlepším světle. Nebudou chybět ani výborná italská vína. Pokud budete mít o tento příjemný večer zájem, můžete si zakoupit místo v předprodeji
v kanceláři Válek tour ( Pivovarská 6, Ostrava 1), jelikož je kapacita omezena!
Tímto večerem se odstartuje dvoudenní festival Italia in Ostrava!
Podmínky účasti Vám rádi sdělíme na vyžádání, přihlášku najdete na našich webových stránkách.
Budeme se těšit na Vaši účast! Kolektiv Válek tour, s.r.o.
Cestovní agentura Válek tour s.r.o.
Mgr. Gabriela Válková
tel.: +420 596 138 552, mobil: +420 606 218 709
e-mail: [email protected], www.valek-tour.com
Pivovarská 6, 701 00 Ostrava 1
Gentili partner commerciali,
ci permettiamo di fornirvi informazioni sulla manifestazione il cui scopo è presentare l’Italia come un eccezionale destinazione per le vacanze estive ed
invernali oltre che un paese ricco di meraviglie naturali, tesori storici e gioielli apprezzati a livello mondiale, un paese dove impera la passione, il sentimento ed il
temperamento degli abitanti locali, dove la mamma è considerata come un Dio e dove si può trovare fantastico cibo ed impeccabile vino.
La manifestazione di nome „Italia in Ostrava“ si svolgerà dal 8 al 10 Marzo 2013 al castello Slezskoostravsky hrad. A disposizione della manifestazione
sono riservati praticamente tutti gli spazi dell’area del castello: sala grande e piccola, cortile spazioso e in caso d’interesse o di maltempo, anche la galleria.
I rappresentanti delle singole regioni italiane presenteranno la propria regione, le sue bellezze, le tradizioni, le usanze e vi inviteranno ad assaggiare alcune
specialità regionali. Per la presentazione delle ditte ed aziende che commerciano i prodotti italiani sul nostro mercato abbiamo riservato direttamente lo spazio del cortile, dove
si potranno far conoscere tramite la vendita e la promozione del loro assortimento.
Nel ristorante italiano (sala piccola) sarà possibile assaggiare alcuni piatti della cucina tradizionale come anche di quella moderna, preparati sul luogo da
un cuoco italiano.
Sul palcoscenico è previsto un programma accompagnato da un presentatore il cui compito sarà di commentare la presentazione delle singole regioni sia
a parole che con videoproiezioni.
Per il divertimento degli espositori e dei visitatori verrà suonata musica italiana e musica popolare.
Non ci scorderemo dei nostri piccoli – divertimento per i bambini.
Offriamo spazio per tutti i partner commerciali che trattano prodotti italiani, dirigono le aziende o vogliono far conoscere ad un vasto
pubblico le attività delle aziende che promuovono l’Italia.
Per la serata di apertura abbiamo preparato un ricevimento dove i cuochi italiani proporranno la loro arte gastronomica nel migliore dei modi. Non
mancheranno nemmeno gli eccezionali vini italiani. Nel caso vi interessasse partecipare a questa piacevole serata, potrete acquistare il vostro posto in prevendita
nell’ufficio Válek tour (Pivovarská 6, Ostrava 1), la disponibilitàlimitata!
Con questa serata si darà avvio al festival di due giorni „Italia in Ostrava!“
Su richiesta saremo lieti di inviarvi le condizioni di partecipazione.
Attendiamo con piacere la vostra partecipazione!
Il team di Válek tour, s.r.l.
Cestovní agentura Válek tour s.r.o.
Mgr. Gabriela Válková
tel.: +420 596 138 552, mobil: +420 606 218 709
e-mail: [email protected], www.valek-tour.com
Pivovarská 6, 701 00 Ostrava 1
ITALIA IN OSTRAVA 2010 - VÝSTAVA / FIERA
12. - 14. 3. 2010 (návštěvnost / visitatori 12 000)
ITALIA IN OSTRAVA 2011 - VÝSTAVA / FIERA
11. - 13. 3. 2011 (návštěvnost / visitatori 13 000)
ORGANIZOVALI JSME / ABBIAMO ORGANIZZATO:
ITALIA IN OSTRAVA 2010 - GASTRONOMICKÉ DNY / GASTRONOMIA ITALIANA
8. - 14. 3. 2010 (návštěvnost / visitatori 800)
ITALIA IN OSTRAVA – REPREZENTAČNÍ PLES / FESTA DI BALLO 2000 – 2010
ITALIA IN OSTRAVA – DĚTSKÝ KARNEVAL / CARNEVALE PER I BAMBINI 2009 – 2011
ITALIA IN OSTRAVA 2013 - VIZUALIZACE / VISUALIZZAZIONE
PREPAREREMO VOSTRO STAND SECONDO VOSTRA RICHIESTA
ITALIA IN OSTRAVA 2013 - DISPOZICE SLEZSKOOSTRAVSKÉHO HRADU
ITALIA IN OSTRAVA 2013 - IL CASTELLO SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
ZIMNÍ KATALOG 2012/2013
CATALOGO INVERNALE - ITALIA
TOP nej!!!
Itálie - zimní dovolená
ídka
nab
ová
Celk
na
w
om
our.c
ek-t
.val
ww
LETNÍ KATALOG 2012/13
CATALOGO ESTIVO - ITALIA
PLAKÁT XI. REPREZENTAČNÍ PLES 2011
POSTER XI° FESTA DI BALLO 2011
PLAKÁT 3. KARNEVALU PRO DĚTI
POSTER III° CARNEVALE PER I BAMBINI
20. 2. 2011
d.
:30 ho
od 10
Hotel PAR
K INN**
**
i.
lní ulic
ornopo /dospělý 60 Kč
tě
vě na H
v Ostra vstupenky: dí
Cena
Tak trochu jiná neděle
pro děti a jejich rodiče!!!
· Karneval pro děti s Hopsalínem
· Doprovodné soutěže a aktivity pro děti od 10:00 - 15:00 hod.
12. 3. 2011
Hotel PARK INN****
v Ostravě na Hornopolní ulici.
Od 19:30 hod.
Netradiční společenský večer s pěknou hudbou
a zajímavým programem.
Příjemná společnost - skvělá zábava.
Gastronomický zážitek v podobě světově uznávané
italské kuchyně.
Rezervace míst a prodej vstupenek v kanceláři:
Válek tour, s.r.o.
Pivovarská 6, Ostrava 1
Tel.: 596 138 552, 731 613 999
· Nedělní oběd - BRUNCH (bohatý raut s výběrem hlavních chodů, předkrmů i zákusků) - v restauraci hotelu Park Inn v rámci akce za speciální
cenu: „2 za 1“- 395 Kč /tj. 2 dospělí za cenu jedné osoby, cena je platná
pro 2 dospělé osoby/, dítě do 6 let v doprovodu rodičů ZDARMA.
Každé další dítě v doprovodu rodičů od 7 do 12 let 50 Kč.
Vhodná rezervace předem!!!! Kapacita je limitována.
Rezervace brunche a prodej vstupenek v kanceláři:
Válek tour, s.r.o., Pivovarská 6, Ostrava 1
tel.: 596 138 552, 731 613 999
VÁLEK AUTOSPORT, Automobilové závody na okruhu – MMČR, FIA ZONA, 24h Series
www.valek-group.com
OLDTIMER
Vše o historických
automobilech
akce • srazy • diskuze
Prodejna
na ulici Střelniční 6, v centru Ostravy
www.italiainostrava.cz
Download

Italia in Ostrava