Manuál k obsluze
LED trubice T8 - RestoreOne
Návod k obsluze T8 LED trubic RestoreOne
(dále jen “výrobek”)
Důležité bezpečnostní informace
1. Instalace výrobku musí být prováděna oprávněnou a kvalifikovanou osobou obeznámenou s
bezpečnostními předpisy a provozem na elektrickém zařízení.
2. V průběhu instalace výrobku postupujte dle bezpečnostních předpisů. Ujistěte se, že jste na dostatečně
vyvýšené plošině a elektrický obvod obsahující světelné zdroje je odpojen od zdroje elektrické energie.
3. Jakákoliv neodborná instalace může vést k nebezpečí úrazu, explozím výrobku, vypuknutí požárů, elektrickým šokům, pádům apod.
4. Před instalací výrobku musí být známo, do jakého svítidla (s magnetickým - tlumivkou nebo elektronickým předřadníkem) je výrobek instalován. Nedodržení správného postupu může vést ke zničení výrobku.
5. Nikdy se přímo nedívejte do zdroje světla výrobku.
6. Ověřte, že přívodní napětí koresponduje s hodnotou uvedenou na štítku výrobku.
7. Výrobek nedemontujte a nepozměňujte elektrické zapojení.
8. Pokud je s výrobkem zacházeno jiným způsobem, než je popsáno v této informaci, výrobek se může stát
nefunkčním a ztratit záruku.
9. Výrobek lze používat při provozní teplotě Ta = -20~50°C a provozní vlhkosti 10-90%. Skladovací teplota
výrobku musí být v rozmezí -25~55°C. Na bodě Tc, který je určen dle normy ČSN EN 62031 nesmí být
naměřená teplota vyšší než 50°C pro zajištění ideálních pracovních podmínek výrobku. Bod Tc se nachází
13 cm od vnitřního okraje napájecí patice. Při pohledu na kryt z hliníkové slitiny shora, je vymezen osou
výrobku. Konkrétně je umístěn pod tímto krytem - chladičem, přibližně 2mm pod jeho povrchem.
10. Výrobek je certifikován Elektrotechnickým zkušebním ústavem, Praha 8.
11. Výrobek je určen pouze pro použití v suchém prostředí nebo ve svítidle, které zajistí ochranu proti vlhkosti. Výrobek splňuje třídu krytí IP=20.
12. Výrobek je určen pouze pro použití pouze v elektrické síti s kmitočtem 50 Hz nebo 60Hz.
13. Výrobek nesmí být používán v kombinaci se stmívačem světla.
14. Výrobek nesmí být používán v systémech nouzového osvětlení.
15. LED pojistka (fuse) se používá pouze v kombinaci s výrobkem a v obvodu s magnetickým předřadníkem
(tlumivkou).
LED
pojistka
(fuse)
Kanceláře:
Beranových 130
199 00 PRAHA 18
Tel.: + 420 277 002 346
Email: [email protected]
web: www.restoreone.cz
Recyklace výrobku
Tento výrobek je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických
vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje
rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.
Záruční podmínky
Na výrobek je stanovena záruka 3 roky s maximálním poklesem svítivosti 30%. K uvedenému poklesu může
dojít při nepřetržitém provozu tzn. 3 roky*365 dní*24 hodin=26280hodin.
Technické informace
Rozměr
(mm)
Model
T8-BEN-60CM-10W
T8-BEN-90CM-14W
T8-BEN-120CM-18W
T8-BEN-120CM-21W
T8-BEN-150CM-23W
T8-BEN-150CM-27W
600
900
1200
1200
1500
1500
Vstupní
napětí
(V)
230
230
230
230
230
230
Kód produktu
Typ světelného zdroje
T8 - LED trubice T8
Označení svítidla
BEN
Rozměr LED trubice
60, 90, 120, 150 cm
Příkon
10, 14, 18, 21, 23, 27 W
Teplota barev
30 - Teplá bíla: 3000K
40 - Neutrální bílá: 4000K
50 - Neutrální bílá: 5000K
Kanceláře:
Beranových 130
199 00 PRAHA 18
Vstupní
proud
(mA)
43
60
78
91
100
117
Příkon Frekvence
Účiník
(W)
(Hz)
10
14
18
21
23
27
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Ekvivalent
fluorescenční
zářivky (W)
18
19
20
20
30
/
36
38
40
36
38
40
58
65
80
58
65
80
T8-BEN-xxxCM-xxW-xxK-230V-x-G13
Patice LED trubice
G13
Refraktor
D - difúzní
T - transparentní
57 - Studená bílá: 5700K
63 - Studená bílá: 6300K
Vstupní napětí
230 V
Tel.: + 420 277 002 346
Email: [email protected]
web: www.restoreone.cz
Technické výkresy jednotlivých výrobků
Elektrické blokové schéma
AC
Kanceláře:
Beranových 130
199 00 PRAHA 18
Zdrojová jednotka
LED modul
DC
Tel.: + 420 277 002 346
Email: [email protected]
web: www.restoreone.cz
Instalace
Schéma výměny fluorescenční zářivky s magnetickým přeřadníkem
STARTÉR
L N
T8 FLUORESCENČNÍ ZÁŘIVKA
MAGNETICKÝ
PŘEDŘADNÍK
Výměna retrofit - startér za LED pojistku
LED pojistka
L N
NAPÁJECÍ
ZDROJ
T8 LED TRUBICE
MAGNETICKÝ
PŘEDŘADNÍK
Grafické znázornění výměny fluorescenční zářivky s magnetickým
přeřadníkem
1. Vypněte přívod elektrického proudu
do obvodu.
2. Otočením o 90° odjistěte
fluorescenční zářivku.
3. Vytáhněte fluorescenční zářivku.
4. Demontujte startér.
5. Vložte LED pojistku.
6. Vložte LED trubici do patic.
7. Otočením o 90° zajistěte LED
trubici.
8. Zapněte přívod elektrického proudu
do obvodu.
Pozn. Výrobek nelze použít při výměně dvou a více fluorescenčních zářivek zapojených do serie na jeden magnetický předřadník.
Kanceláře:
Beranových 130
199 00 PRAHA 18
Tel.: + 420 277 002 346
Email: [email protected]
web: www.restoreone.cz
L N
Schéma nové zapojení LED trubice
NAPÁJECÍ
ZDROJ
Kanceláře:
Beranových 130
199 00 PRAHA 18
T8 LED TRUBICE
Tel.: + 420 277 002 346
Email: [email protected]
web: www.restoreone.cz
Download

Manuál k obsluze LED trubice T8