Instalační návod a manipulace
s LED trubicemi ADILINE
Po
jis
tk
a
Tento návod upravuje instalaci a manipulaci pro trubice:
ADILINE KLASIK, ADILINE Dvousměrná, ADILINE V-profil,
v délkách 600 mm, 1200 mm, 1500 mm
Pojistka je
součástí balení
Instalace s magnetickým předřadníkem
ON
ON
OFF
Startér
Pojistka
OFF
1.Vypněte elektrický
proud
2.Vyjměte
3.Odstraňte startér
fluorescenční zářivku
svítidla
4.Zasaďte pojistku
5.Nainstalujte LED
trubici
6.Zapněte elektrický
proud
Magnetický předřadník
LN
F
F
LN
magnetický předřadník
Při výměně stávající trubice s magnetickým předřadníkem je startér odstraněn a na jeho místo se vkládá pojistka.
N
L
N
L
magnetický předřadník
Instalace s elektronickým předřadníkem
LN
LN
Elektronický předřadník
N
elektronický předřadník
L
N
elektronický předřadník
L
V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z okruhu.
Funkce otočných koncovek
1.Uvolněte zámek
koncovky
2.Nastavte koncovku
do požadované
polohy
3.zafixujte nastavenou
polohu koncovky
www.chytresvetlo.cz
Instalace:
Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu
vyhlášky 50/1978 Sb. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
V případě, že instalaci LED trubic ADILINE do stávajícího svítidla neprovádí realizační firma dodavatele, neručí
dodavatel za stávající svítidlo.
LED trubice ADILINE nesmí být osazena se stávajícím světelným zdrojem v jednom svítidle.
Údržba:
Světelný zdroj nevyžaduje speciální péči.
Skladování:
LED trubice ADILINE skladujte před instalací v suchém bezpečném prostředí
Umístění:
LED trubice ADILINE jsou určené pro skladování a instalaci v interiérech.
Záruka:
činí 3 roky při dodržení výše uvedených postupů.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
mechanickým poškozením zboží,
elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají pokynům svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
poškozením světelného zdroje nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s tímto návodem
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
upravením světelného zdroje zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
poškozením světelného zdroje přírodními živly nebo vyšší mocí.
Informace k produktu:
Provozní teplota: –20°C do +40°C
Rozsah napětí: 100–240 V
Frekvence: 50 Hz / 60 Hz
V případě dotazů na instalaci
a manipulaci nás neváhejte kontaktovat
Sídlo a kontaktní adresa společnosti:
ADI LED POWER a.s.
Podbabská 1112/13, Praha 6, PSČ: 160 00
www.chytresvetlo.cz
e-mail: [email protected]
tel.: +420 255 725 011
www.chytresvetlo.cz
Download

Instalační návod a manipulace s LED trubicemi ADILINE