DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.
Podolí 30, 250 81 Nehvizdy
tel.: 326 992 511, fax: 326 994 892
e-mail: [email protected]
www.dna.cz
Napáječe - drivery
symboly, rozdělení, zásady instalace
Constant Voltage
V
DC
I
Constant Current
V
CC
I
Napáječ s konstantním napětím
Drží stejné výstupní napětí 12/24V od nulové do plné
zátěže. Nevhodný pro přímé připojení LED. Používá se pro
LED s vestavným regulátorem.
Napáječ s konstantním proudem
Drží výstupní proud konstantní nezávisle od počtu
připojených LED. Napájí LED přímo bez dalších zařízení.
Výstupní napětí se mění podle počtu připojených LED
proudem.
EQUIV.
SELV
V souladu s normou
EN 55015-A1-A2
EN 61000-3-2 a 3-3
Bezpečné malé napětí
v souladu s normou
EN 60598
Izolace třídy II.
v souladu s normou
EN 60598
Vhodný pro montáž
na běžně hořlavých
površích
Nezávislý transformátor Vhodný pro zabudování
pro instalace na místě,
do nábytku
bez dalšího ochranného krytu
ta
110
Constant Voltage
Constant Current
V
DC+CC
I
Napáječ s konstantním proudem a napětím
Drží výstupní napětí stálé od 0 do max. zátěže. Když je
dosaženo plné zátěže, napáječ začne fungovat jako zdroj
konstantního proudu, napětí se snižuje až k min. zátěži.
Se zabudovanou
tepelnou ochranou
Zařízení je určeno
k instalaci pouze
v interiéru
Teplota okolí
při provozu
LED ovladače v třífázové síti
Ÿ
Běžné instalace s vysokými příkony
N T S R
R
Ÿ
LED ovládače QLT musí být v 3f síti zapojeny podle
T
N
!
N
-
R
N
-
S
N
-
T
ANO
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
FB 310
NE
FB 310
obr. vpravo
Ÿ
LED ovládače musí být rozděleny do tří skupin po
stejném počtu ovladačů
Ÿ
Každá skupina musí být ovládána dvoupólovým
jističem, aby byly ochráněny elektronické součástky
před přepětím
Ÿ
Musí být použity ovladače s účiníkem min.0,9
Ÿ
Ovladače musí být instalovány v dobře větratelném
prostoru ve vzdálenosti min. 5m od sebe
Ÿ
Vyhnout se použití jediného 4pólového jističe
(možná porucha nulového kontaktu/vodiče během
provozu a následné rozhození fází může přivést ke
zničení instalovaných ovladačů)
S
Instrukce pro montáž
Drivery dodávající konstantní proud musí být použity s LEDkami, které jsou určeny pro ten samý proud vyznačený na štítku driveru.
Maximální počet LEDek, které může driver napájet, závisí jen na druhu použité LEDky. Typický úbytek napětí na LEDce je 3,2V při
350mA a 3,6V při 700mA. Starší generace LED má úbytek 3,6V-4V, proto je nutné pamatovat, že celkový počet LEDek vyznačený na
driveru je třeba o jednu snížit. Výstupní proud driveru se doporučuje měřit až po 5min. od zapnutí. Výstupní proud se bude snižovat,
pokud se bude zvyšovat teplota, až dosáhne minima při maximální teplotě. Tato vlastnost driveru chrání LEDky od přehřívání a jistí
jejich očekávanou dobu života.
Drivery dodávající konstantní napětí napájejí skupinu LEDek se zabudovaným převodníkem proudu nebo rezistory zapojenými
v sérii. Vždy se musí respektovat maximální povolená zátěž a správné napětí. V extrémních podmínkách nezatěžujte driver na plný
výkon. Vždy dbejte na správnou polaritu. Instalujte systém dál od zdrojů tepla a na dobře větraných místech. LEDky mají být vzdáleny
od sebe minimálně 10cm.
Tepelná ochrana: jestli teplota přesáhne meze, driver se vypne a po pár vteřinách se opět zapne. Vyhýbejte se zkratu na výstupní
straně a připojujte napětí až poté, co jsou všechny LEDky připojeny. Neinstalujte vypínač na sekundární straně. Vysoký proudový
náraz může LEDky zničit.
LED propojení: použít průřez vodiče 0,5 - 1,5mm2 pro délku max. 10m a 1,5mm2 a výše pro délky přesahující 10m (max.30m). Kabel
na vstupní straně doporučen H03VVH2F 2x 0,75mm2 nebo jiný podobný.
V případech horších podmínek redukujte max. zátěž o 10 - 20%. Vždy kontrolujte teplotu okolí a nejvyšší povolenou provozní teplotu
na tc bodě vyznačeném na driveru.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ na veškeré naše produkty k dispozici
24
aktualizace 8/2012
POUŽITÉ SYMBOLY
XXX
Watt
Constant Voltage
V
DC
I
Constant Current
V
CC
I
Constant Voltage
Constant Current
V
DC+CC
I
AC 50Hz
Výkon spotřebovaný LED zdrojem nebo
napáječem (driverem)
AC HF
Napájecí zdroj nebo LED zdroj, který
může být stmíván na vstupní straně
Provoz
s elektronickým transformátorem
Dimmable
Zdroj konstantního stejnosměrného
napětí nebo LED světelný zdroj napájený
konstantním ss napětím
Zdroj konstantního ss proudu nebo LED
modul napájený konstantním
ss proudem
Nestmívatelné zařízení
Dimmable
1..10
Not Dimmable
High
Power Factor
Vhodné k napájení pro obojí, jak pro
výrobky požadující konstantní ss napětí,
tak pro LED napájené přímo konstantním
proudem
True Color
Provoz při střídavém síťovém napětí nebo
transformovaném indukčním
(elektromechanickým) transformátorem
IP XX
LED
Dimmable
Stmívání, zapínání a vypínání
tlačítkem (nízkovoltovým)
DMX
Stmívání podle protokolu DMX
Power Factor - Účiník
0,xx
Index podání barev
Stmívání analogovýn signálem
1 – 10V
Dimmable
CRI>xx
Stupeň ochrany krytem tzv. „krytí“
DALI
Stmívání podle protokolu DALI
Dimmable
ANSI technologie - přehled teplot bílé barvy
0,46
2700K
3000K
0,42
3500K
4000K
4500K
0,38
5000K
Všechny výrobky dostupné v kategorii ANSI
teplotách bílé jsou provedeny v přesně
definovaných hodnotách barevných teplot
stanovaných mezinárodními požadavky pro
výrobu LED světelných systémů v souladu
s Energy Star směrnicí.
Pro nové projekty doporučujeme používat
QLT součástky s ANSI barvami bílé.
5700K
6300K
0,34
na objednání
0,30
0,30
0,34
0,38
0,42
0,46
0,50
Download

Technické informace LED Drivery