EKONOMICKÁ ROZVAHA
PROVOZNÍ NÁKLADY
Cena v Kč za
Měřený
příkon (W)
Svítivost
(Lm)
Spotřeba
Wh/24 h
T8 600 mm s tlumivkou a startérem
22
750
528
4
2,11 Kč
770,88 Kč
T8 600 mm s el. předřadníkem a startérem
18
750
432
4
1,73 Kč
630,72 Kč
T8 600 mm s LED náhrada
10
750
216
4
0,86 Kč
315,36 Kč
ZÁŘIVKA
1kWh
24 hod
provozu
1 rok -365
dní provozu
VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
úspora max za 1 rok
455,52 Kč
úspora min za 1 rok
315,36 Kč
MĚŘENÍ BYLO PROVÁDĚNO V JEDEN OKAMŽIK SROVNÁNÍM VE TŘECH STEJNÝCH SVÍTIDLECH UPRAVENÝCH ZAPOJENÍM PRO
ROZDÍLNÉ NAPÁJENÍ.
POŘIZOVACÍ A ÚDRŽBOVÉ NÁKLADY
počítáno na 3 roky
POŘIZOVACÍ A ÚDRŽBOVÉ NÁKLADY
Nákup
Kč/ks
Záruka
(roky)
Údržba
(Kč/rok)
Náklady na
3 roky
Poměrný
náklad na
1 rok (Kč)
T8 600 mm s tlumivkou a startérem
100,00 Kč
1
50,00 Kč
450
150,00 Kč
T8 600 mm s el.předřadníkem a startérem
100,00 Kč
1
50,00 Kč
450
150,00 Kč
T8 600 mm s LED náhrada
650,00 Kč
3
0,00 Kč
650
216,67 Kč
DO TĚCHTO NÁKLADŮ JE ZAPOČÍTÁNA VÝMĚNA ZÁŘIVKY 1X ZA ROK
VYHODNOCENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ
PROVOZNÍ NÁKLADY
T8 600 mm s tlumivkou a startérem
770,88 Kč
T8 600 mm s el.předřadníkem a startérem
630,72 Kč
T8 600 mm s LED náhrada
315,36 Kč
POŘIZOVACÍ A ÚDRŽBOVÉ NÁKLADY
T8 600 mm s tlumivkou a startérem
150,00 Kč
T8 600 mm s el.předřadníkem a startérem
150,00 Kč
T8 600 mm s LED náhrada
216,67 Kč
ÚSPORA NÁKLADŮ
úspora max za 1 rok
388,85 Kč
úspora min za 1 rok
248,69 Kč
MAX návratnost počítaná na 3 roky provozu
při svícení 24 hod/den
0,51 ROKU
MIN návratnost počítaná na 3 roky provozu při
svícení 24 hod/den
0,8 ROKU
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ KLASICKÉ ŽÁROVKY A LED DIODOVÉ ŽÁROVKY
Cena v Kč za
Měřený
příkon (W)
Pořizovací
cena
Životnost
(roků)
Svítivost
(Lm)
Spotřeba
Wh/24 h
BĚŽNÁ ŽÁROVKA 60W
60
10
0,5
450
1440
4
5,76 Kč
2 102,40 Kč
BĚŽNÁ ŽÁROVKA LED 7W
7
380
2
450
168
4
0,67 Kč
245,28 Kč
ŽÁROVKA
NÁVRATNOST POČÍTANÁ NA 3 ROKY PROVOZU PŘI SVÍCENÍ 24 HOD/DEN
1 kWh
24 hod
provozu
1 rok - 365
dní provozu
0,1 roku
Download

Ekonomická rozvaha LED, žárovky, zářivky