POWER®graf 4 PREMIUM
Pro nízké a sřední tlaky. Snadno se stříhá, řeže a vysekává. Vhodné i na křehké příruby.
Pro spoje s malou požadovanou tloušťkou těsnění.
Rozměry:
Tloušťky:
desky 1000 x 1000 mm, 1500 x 1500 mm na zakázku.
1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální trvalá provozní teplota v oxidační atmosféře:
Maximální trvalá provozní teplota pro páru:
Maximální trvalá provozní teplota v inertní atmosféře:
Maximální provozní tlak:
Stlačitelnost (ASTM F 36 A):
Zpětné odpružení:
Specifická hmotnost fólie:
Čistota grafitu
Obsah vyluhovatelných chloridů
Obsah síry
Úbytek váhy (12 hod při 400 °C)
Propustnost plynů (DIN 3535) - tloušťka < 0,63 mm
Propustnost plynů (DIN 3535) - tloušťka 0,63 až 1,00 mm
Minimální měrný tlak Qmin
Maximální měrný tlak Qmax
Maximální měrný tlak za provozu Qsmax
„m“ ( Qsmax = p × m)
+525 °C
+650 °C
+850 °C
až 110 bar
35 - 45 %
11 - 16 %
1,0 - 1,12 g/cm3
min. 98 %
< 20 ppm
< 500 ppm
< 0,095 mg/cm3
0,25 ml/hod
0,45 ml/hod
20 MPa
110 MPa
100 MPa
1,3
—­êÓꡱ¥ê±
Ž„“„Œ‘œ
™‘Œ—d‘Bꗏ„Žêą„•Å
MAT ER IÁLOVÝ LI S T - DATA SHEET
GRAFTECH (UCAR) GRAFOIL s inhibitorem oxidace a koroze
Zesíleno vlepenou fólií z nerezové oceli tl. 0,05 mm; materiál AISI 316
™ê5™Œ–’–—Œê‘„ê„“ŒŽ„†Œ
‘˜—‘’ꎒ‘˜—’™„—
…?W‘>ꓒ˜WŒ—B
—ˆ“’—„êĒjÅ
Pokorný, spol. s r. o.
Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
tel.: +420 532 196 711
fax: +420 532 196 715
e-mail: [email protected]
SEAL POWER
Œ‘ˆ
ENVIRONMENTAL FRIENDLY
Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze
orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně
a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou
interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.
www.tesneni.cz
ISO 9001:2000
POWER®graf 5 PREMIUM
Pro střední a zejména vyšší tlaky. Použití v chemickém, petrochemickém
průmyslu a energetice. Ideální těsnění na velké změny tlaků - parní potrubí.
Díky expandovanému plechu nejvyšší tlaková odolnost a zpětné odpružení.
Rozměry:
Tloušťky:
desky 1000 x 1000 mm
1,5; 2,0; 3,0 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální trvalá provozní teplota v oxidační atmosféře:
Maximální trvalá provozní teplota pro páru:
Maximální trvalá provozní teplota v inertní atmosféře:
Maximální provozní tlak:
Stlačitelnost (ASTM F 36 A):
Zpětné odpružení:
Specifická hmotnost fólie:
Čistota grafitu
Obsah vyluhovatelných chloridů
Obsah síry
Úbytek váhy (12 hod při 400 °C)
Propustnost plynů (DIN 3535) - tloušťka < 0,63 mm
Propustnost plynů (DIN 3535) - tloušťka 0,63 až 1,00 mm
Minimální měrný tlak Qmin
Maximální měrný tlak Qmax
Maximální měrný tlak za provozu Qsmax
„m“ ( Qsmax = p × m)
+525 °C
+650 °C
+850 °C
150 bar
28 - 32 %
20 - 24 %
1,0 - 1,12 g/cm3
min. 98 %
< 40 ppm
< 800 ppm
< 0,095 mg/cm3
0,25 ml/hod
0,45 ml/hod
20 MPa
160 MPa
130 MPa
1,3
—­êÓꡱ¥ê±
Ž„“„Œ‘œ
™‘Œ—d‘Bꗏ„Žêą„•Å
MAT ER IÁLOVÝ LI S T - DATA SHEET
GRAFTECH (UCAR) GRAFOIL s inhibitorem koroze
Zesíleno expandovaným nerezovým plechem tl. 0,1 mm (700 g/m2); materiál AISI
316L
™ê5™Œ–’–—Œê‘„ê„“ŒŽ„†Œ
‘˜—‘’ꎒ‘˜—’™„—
…?W‘>ꓒ˜WŒ—B
—ˆ“’—„êĒjÅ
Pokorný, spol. s r. o.
Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
tel.: +420 532 196 711
fax: +420 532 196 715
e-mail: [email protected]
SEAL POWER
Œ‘ˆ
ENVIRONMENTAL FRIENDLY
Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze
orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně
a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou
interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.
www.tesneni.cz
ISO 9001:2000
Download

Materiálový list