SIGRAFLEX® UNIVERSAL
Impregnovaná těsnicí deska z přírodního grafitu se
zesílením z hrotovaného plechu z ušlechtilé oceli
Expanded Graphite
Broad Base. Best Solutions.
SIGRAFLEX® UNIVERSAL
Těsnicí technika – výkonná a bezpečná
SIGRAFLEX® UNIVERSAL
je grafitová těsnicí deska vyrobená z ohebné
grafitové folie bez lepidel zesílená jednou nebo
dvěma vložkami z hrotovaného plechu z ušlechtilé oceli 316 (L). Za účelem lepší manipulace
a snížení netěsností je těsnicí deska opatřena
impregnací.
Užití
Pro všechny běžné přírubové konstrukce v
oblasti potrubí a nádrží
Doporučená jako jednodílné těsnění do
Ø 1500 mm; nad to např. jako dvojvrstvá
nástavba v segmentech
Pro provozní tlaky od vakua do 100 bar
Pro korosivní media
Použitelné při provozních teplotách od
-250 °C do asi 550 °C; při použití přes
450 °C prosíme o předchozí kontakt
Těsnění pro chemický a petrochemický
průmysl a rafinerie
Parovody v elektrárnách a teplárnách
Staré provozy
Registrace
Fire Safe dle BS 6755-2
Bezpečnost proti vyfouknutí (TÜV Süd
při 2,5-násobku jmenovitého tlaku)
BAM kyslík
BAM etylenoxid/propylenoxid
Germanischer Lloyd
DVGW (DIN 3535-6)
Impregnace
Hrotový plech z
ušlechtilé oceli
Grafitová folie
Uspořádání vrstev
Vlastnosti
Vysoká provozní bezpečnost a vynikající stálost
vůči oxidaci
Vysoká spolehlivost proti vyfouknutí a vysoká
mechanická pevnost
Velmi vysoká tolerance chyb při montáži a v
provozu
Dobrá chemická odolnost
Po dlouhou dobu stabilní kompresní a odpružovací chování také při změnách teplot
Odolné vůči poškrábání; nepatrné ulpívání na
jiném materiálu díky speciální impregnaci
Při doporučených tlacích na plochu žádný
chladový nebo tepelný tok
Vzdorná vůči stárnutí a nekřehnoucí, protože
neobsahuje lepidlo ani pojidlo
Zdravotně bezproblémová
Pokyny k montáži
Pro montáž používejte jen suchá a nepoškozená
těsnění. Promáčená grafitová těsnění se smí namontovat jen po úplném vysušení. Povrchy těsnicích
ploch musí být čisté, suché a odmaštěné. Nepoužívejte žádné rozpojovací pasty! Vložte těsnění bez
mechanického namáhání centricky, případně použijte montážní pomůcku. Při obtížné montáži těsnění se může těsnění fixovat za použití tenounké
vrstvičky vhodného lepidla citlivého na tlak, ale
pouze bodově.
Příruby seřiďte pokud možno souběžně (planparalelně). Šrouby příruby utáhněte nejdříve rukou, potom křížem s 50% maximálního utahovacího
momentu, při druhém utahování s 80% a při třetím
utahování na plný utahovací moment. Všechny
šrouby musí vykazovat předepsané napětí, proto
prosíme zkontrolujte vícekrát moment utažení. Prosím vyžádejte si u nás navíc naše podrobné pokyny
pro montáž.
Patentovaný proces laserového
svařování bez překrývání umožňuje
rozměry do 1500 mm šířky bez
netěsností
Tloušťka těsnění [mm]
Úbytek tloušť ky SIGRAFLEX® UNIVERSAL
Dodávané formy
Desky SIGRAFLEX UNIVERSAL jsou k dostání v následujících rozměrech při udání uvedeného typového označení:
Plošné stlačení [N/mm2]
Rozměry v mm
1500 x 1500 x 1,5
1500 x 1500 x 2,0
1500 x 1500 x 3,0
Případně se mohou dodat desky
1000 mm x 1000 mm.
Typy
V15010C2I
V20010C2I
V30010C2I
s rozměry
Údaje o materiálu SIGRAFLEX® UNIVERSAL
Typ materiálu
Tloušť ka
mm
Rozměr
m
Měrná hustota grafitu
Celkový obsah chloru
Odolnost vůči tlaku (DIN 52913) σD 16 h, 300 °C, 50 N/mm²
Parametry těsnění (DIN E 2505/DIN 28090-1)
při vnitřním tlaku
šíře vzorku
bD = 20 mm
σVU/0,1
10 bar
16 bar
25 bar
40 bar
m
σVO
σBO při 300°C
V30010C2I
1,5
2,0
3,0
1,0
3
%
≤ 2,0
ppm
≤ 25
hrotový plech z ušlechtilé oceli
316 (L)
0,1
1
1
2
Údaje ke kovovému zesílení
číslo materiálu dle ASTM
Tloušť ka
Počet
V20010C2I
1,5 x 1,5 / 1,0 x 1,0
g/cm
Obsah popela grafitu (DIN 51903)
V15010C2I
mm
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
≥ 45
10
14
17
20
1,3
180
160
12
15
18
22
1,3
160
140
18
23
30
35
1,3
140
120
Parametry deformace (DIN 28090-2)
Hodnota stlačení za studena
␧KSW
%
35 - 45
Hodnota zpětného odpružení
za studena při 20 °C
␧KRW
%
4-6
Hodnota sedání za tepla
␧WSW
%
<4
Hodnota zpětného odpružení
za tepla při 300 °C
␧WRW
%
E-Modul při 20 N/mm (DIN 28090-1)
2
ASTM
N/mm
faktor „m“
faktor „y“
Stlačitelnost
Zpětné odpružení
2-4
ASTM F36
psi
2,5
2,5
3000
2000
2000
35 - 45
%
15 - 25
k0 · KD = σVU · bD
k1 = m · bD
listu s pokyny B7 zní
Minimální plošné stlačení k dosažení třídy netěsnosti L 0,1
(podle DIN 28090-1).
Doporučené plošné stlačení pro montáž: ≥ 20 N/mm2 až σBO
σBU
Minimální plošné stlačení v provozním stavu, při čemž σBU je
součin provozního tlaku p a faktoru těsnění m pro zkušební a
provozní stav (σBU = p · m)
σVO
Maximální přípustné plošné stlačení při RT
σBO, 300°C
Maximální přípustné plošné stlačení v provozním stavu
m
σBU / pi
Faktor „m“ Podobné jako m, ale definováno podle ASTM, tudíž jiná
číselná hodnota
Faktor „y“ Minimální plošné stlačení v psi
2,5
%
Vzorce k přepočtu parametrů těsnění podle
Definice
σVU/0.1
3-5
3-5
850
2
k0
k1
KD
␧
␧
␧
␧
KSW
KRW
WSW
WRW
v mm, charakteristika šíře účinku těsnění
v mm, empirická charakteristika fiktivní šíře těsnění
v N/mm², odpor změny formy materiálu těsnění
Spěchování a stlačitelnost pod plošným stlačením 35 N/mm²
Zpětné pružení po odtížení z 35 N/mm² na 1 N/mm²
Sedání (tvarování) těsnění pod plošným stlačením v síle 50 N/mm²
při 300 °C po 16 h
Zpětné pružení po odtížení z 50 N/mm² na 1 N/mm²
Procentuální změny tloušť ky hodnot ␧KSW,
se vztahují na výchozí tloušť ku těsnění.
␧
,
KRW
␧
WSW
and
␧
WRW
Charakteristiky těsnění SIGRAFLEX® UNIVERSAL podle DIN EN 13555
L
PN
eG0
Qmin/L
QSmin/L
QA = 20
QA = 40
QA = 60
QA = 80
10-1
10
2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
10
-1
16
2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
10-1
25
2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
10
-1
40
2
10
< 10
< 10
< 10
< 10
10-2
10
2
19
17
< 10
< 10
< 10
10
-2
16
2
27
< 10
< 10
< 10
10-2
25
2
35
22
< 10
< 10
10
40
2
44
20
11
-2
Poměr relaxace PQR
PQR
Max. plošné stlačení Q Smax
RT
150°C
300°C
2
2
2
30
0,98
0,92
0,91
50
0,98
0,96
0,93
200/200/160
1,00
0,99
0,99
QS
eG0
QSmax
RT
150°C
300°C
> 200
> 200
160
eG0
2
Sekantový modul těsnění při odlehčení EG
EG
RT
150 °C
300 °C
2
2
2
20
405
491
524
30
627
756
750
40
798
778
860
50
1035
1225
1097
60
1196
1181
1511
80
1797
1747
1597
100
2186
2268
1922
120
2393
2647
2440
140
2449
2364
2742
160
2517
2498
2693
180
2836
2743
200
3141
2664
QS
eG0
Definice
EG
eG0
L
PN
QA
PQR
[MPa]
[mm]
[mg/(s·m)]
[bar]
[MPa]
Sekantový modul těsnění při odlehčení EG
Tloušťka těsnění
Třída netěsnosti
Jmenovitý stupeň tlaku
Plošné stlačení těsnění při montáži
Relaxační poměr při tuhosti ve zkušebně
C = 500 kN/mm
[MPa]
Minimální plošné stlačení ve stavu montáže
Qmin/L
QS
[MPa]
Plošné stlačení
QSmin/L
[MPa]
Minimální plošné stlačení v provozním stavu
QSmax
[MPa]
Maximální plošné stlačení bez poškození
RT
Teplota místnosti
Další hodnoty na dotaz.
Přehled výrobků
Výrobek
Znaky
Doporučená oblast použití
SIGRAFLEX® FOIL
F.....C/Z/APX
ohebná,
nekonečná
-250°C až asi 550 °C; pro lisované ucpávky,
těsnění se spirálním a hřebenovým profilem
SIGRAFLEX® STANDARD
L.....CI
nezesílená,
impregnovaná
rovné těsnicí lišty; emailované nebo skleněné
příruby; vysoce korozívní media
SIGRAFLEX® ECONOMY
V.....C4
lepená folie z
ušlechtilé oceli
čerpadla, skříně armatur; zásobování plynem,
vedení odpadních plynů
SIGRAFLEX® UNIVERSAL
V.....C2I
zesílená hrotovaným plechem,
impregnovaná
potrubí a nádrže v chemii, petrochemii a
elektrárnách
SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO
V.....C2I-P
zesílená hrotovaným plechem,
impregnovaná
aplikace TA Luft; potrubí a nádrže v chemii,
petrochemii a elektrárnách
SIGRAFLEX® SELECT
V16010C3I
folie z ušlechtilé
oceli, bez lepidla,
impregnovaná
aplikace TA Luft; rovné těsnicí lišty,
potrubí v chemii a petrochemii
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK
V.....Z3I
vícevrstvé spojení,
bez lepidla,
impregnovaná
univerzální těsnicí desky a řešení problémů pro
potrubí, aparáty, příruby pero-drážka a speciální
rozměry v chemii, petrochemii a elektrárnách
SIGRAFLEX® HOCHDRUCKPRO
V.....Z3I-P
vícevrstvé spojení,
bez lepidla,
impregnovaná
univerzální těsnicí desky dle TA Luft a řešení problémů
pro potrubí, aparáty, příruby pero-drážka
a speciální rozměry v chemii, petrochemii a
elektrárnách
SIGRAFLEX® MF
V.....Z2MF
spojení grafitu,
ušlechtilé oceli a
PTFE bez lepidla
maximální požadavky na těsnost (TA Luft),
bezpečnost, chemickou stálost a technologickou
hygienu; těsná spojení v chemii, petrochemii,
farmaceutickém a potravinářském průmyslu
SIGRAFLEX® EMAIL
V.....Z3E
folie z ušlechtilé
oceli, bez lepidla
plochá těsnění s pláštěm z PTFE pro smaltovaná
potrubí, nádrže, hrdla atd.
Dodávané formy: zboží v pásech a rolích zboží v deskách ploché těsnění s vnitřním lemováním pro aplikace dle TA Luft
® zapsané značky podniků SGL Group
03 2011/0 1NÄ Printed in Germany
Údaje v tomto tiskopise odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití. Nemají tedy význam ujistit vás o určitých vlastnostech pro konkrétní případ nasazení. Je třeba brát zřetel na případná existující ochranná práva. Zajišťujeme bezvadnou kvalitu v rámci našich "Všeobecných prodejních podmínek".
Graphite Specialties
SGL CARBON GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18
86405 Meitingen/Germany
Phone +49 8271 83-2276
Fax
+49 8271 83-2419
[email protected]
www.sigraflex.eu
www.sglgroup.com
Download

sigraflex® universal