kvadratická_rce.notebook
February 26, 2015
Rovnice
2 26­11:54
Rovnice
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Rovnice x 2 +px+6=0 má jeden kořen roven ­2. Vypočítejte druhý
kořen a koeficient p R.
P13/7
1
kvadratická_rce.notebook
Rovnice
February 26, 2015
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Rovnice x 2 ­3x+q=0 má jeden kořen roven ­1. Vypočítejte druhý
kořen a koeficient q R.
P13/8
Rovnice
2 26­12:06
2
kvadratická_rce.notebook
Rovnice
February 26, 2015
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Sestavte kvadratickou rovnici, která má kořeny trojnásobné
než jsou kořeny rovnice
, aniž danou rovnici řešíte.
vztahy
Rovnice
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Sestavte kvadratickou rovnici, která má kořeny opačné
než
jsou kořeny rovnice
, aniž danou rovnici řešíte.
vztahy
3
kvadratická_rce.notebook
Rovnice
February 26, 2015
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Sestavte kvadratickou rovnici, která má kořeny o 4 větší
než
jsou kořeny rovnice
, aniž danou rovnici řešíte.
vztahy
Rovnice
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Petáková 13/6­13
Sestavte kvadratickou rovnici, která má kořeny převrácené
jsou kořeny rovnice
, aniž danou rovnici řešíte.
než
vztahy
4
kvadratická_rce.notebook
February 26, 2015
Rovnice
Aniž rovnici x 2 +2x+5=0 řešíte, určete:
a) součet převrácených hodnot jejích kořenů
b) součet druhých mocnin jejích kořenů
P13/12
Rovnice
Pro která m R má kvadratická rovnice x
kořen roven nule? Určete druhý kořen.
2
­x+m2 ­m­12=0 jeden
c=0 3.2.5
5
kvadratická_rce.notebook
February 26, 2015
Rovnice
Pro která m R má kvadratická rovnice x
kořen roven nule? Určete druhý kořen.
2
­3x­m2 +3m­2=0 jeden
c=0 3.2.6
Rovnice
Pro která m R má kvadratická rovnice x 2 +2x­2m 2 +m+3=0
jeden kořen roven nule? Určete druhý kořen.
c=0 3.2.7
6
Download

Rovnice Rovnice