2
15
2
Panel BRUCHAPaneel fasádní vlna –FP-W
50
50
PROFIL 6
2
PROFIL 7
PROFIL 4
PROFIL 3
PROFIL 2
PROFIL 1
PU fasádní – FP
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
•
•
•
•
bohatá rozmanitost profilů
hospodárnější zpracování v důsledku větší stavební šířky
jedinečné izolační tloušťky do 160 mm
speciální těsnost proti větru v důsledku přesné geometrie spár
PU fasádní
BRUCHAPaneel
®
PROFIL 5
FP
PROFIL FP
50
1
50
15
PROFIL 7
15
2
7,5 15
30
PROFIL 6
61
30
PROFIL 5
2
15
61
2
31
122
PROFIL 4
na požádání PROFIL 3
2
50
50
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
Typ
panelu
Tloušťka
jádra
mm
Hodnota
U
W/m²K*
Hmotnost/
m²
kg
FP 60
FP 80
FP 100
FP 120
FP 140
FP 150
FP 160
60
80
100
120
140
150
160
0,360
0,274
0,221
0,186
0,160
0,151
0,140
13,2
14,0
14,8
15,6
16,4
16,8
17,2
na požádání PROFIL 2
2
PROFIL 1
* Prostup tepla podle EN 12667, při zohlednění
normalizovaných odporů prostupu tepla
VNĚJŠÍ
PROFIL 5
STANDARD
PROFIL 1
Konstrukční šířka 1 100 mm
(speciální šířka na požádání)
TĚSNĚNÍ !
Tloušťka plechu: 0,5 mm příp. 0,6 mm
(redukce tloušťky plechu na požádání)
STYKOVÉ SPOJENÍ FP
Zakryté šroubové spoje bez skoby
Tloušťka jádra
BRUCHAPaneel®
PU fasádní – FP
TĚSNĚNÍ !
Vůle tupého spoje: 2 mm ± 2 mm
Výrobní tolerance:
Výrobní délky:
Tabulky vzdáleností podpěr:
Zvuková izolace:
Teplotní odolnost:
Symbolický obrázek
podle EN 14509
max. 16,0 m (přeprava délky od 13,6 m)
od Dipl.-Ing. Dr. techn. Wilhelm Pilgram - Vídeň
25 dB při všech tloušťkách
90° C
FP•30•2012
BRUCHAPaneel® PU
fasádní – FP
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
Provedení a povrchy
Žárově pozinkované jemné plechy s povrchovou úpravou pomocí pásů
Vnější:
• Viditelná strana polyesterové 25 μm povrchové vrstvy s
ochrannou PVC fólií, která se musí po ukončení stavebních prací odstranit (chránit před slunečním zářením).
• Profil 5 = Standard, jiné profily viz PROFIL FP . Strana 30
Vnitřní:
• Viditelná strana polyesterové 25 μm povrchové vrstvy s
ochrannou PVC fólií, která se musí po ukončení stavebních prací odstranit (chránit před slunečním zářením).
• Profil 1 = Standard (Profil 2 a 3 na požádání)
Izolační jádro:
• Polyuretanová tvrdá pěna souvisle napěněna asi 95 % uzavřena odolná vůči posuvu spojena pomocí ocelového plechu
• Objemová hmotnost asi 40 kg/m³
absolutně bez FCKW a H-FCKW - metoda pentanové pěny
• Chování se při požáru podle EN 13501-1, třída Euro Bs2d0
těžce hořlavé
Vnější a vnitřní
standardní barvy: • podle spektra barev BASIC (Strana BRUCHA•10)
Spoj panelu: • Tento se provede „systémem pero-drážka“, přičemž se zvenku zapustí hlava šroubu na základě speciálního labyrintového profilu a úplně zakryje pomocí následujícího panelu - zakryté,
neviditelné upevnění.
Integrované těsnění zajišťuje nejlepší možnou těsnost proti větru. Panely musí být navzájem přesně spojeny bez tepelných můstků
Výpis textu:
• stáhněte z: www.brucha.com
Kontrolní dohled:
Národní a mezinárodní zkoušky
norem kvality (Strana BRUCHA•12/13)
Osvědčení vám rádi zašleme na požádání!
FP•31•2012
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
PROFIL FP-W
Tloušťka plechu: 0,5 mm příp. 0,6 mm
VNĚJŠÍ
TĚSNĚNÍ !
VNITŘNÍ
STANDARD PROFIL 1
Konstrukční šířka 1 000 mm
Typ
panelu
FP-W 60
FP-W 80
FP-W 100
Tloušťka jádra
mm
60
80
100 **
Hodnota U
W/m²K*
Hmotnost/m²
kg
0,360
0,274
0,221
12,8
13,6
14,4
* Prostup tepla podle EN 12667, FIW Mnichov,
při zohlednění normalizovaných odporů prostupu tepla
** Tloušťka jádra 100 mm na požádání
STYKOVÉ SPOJENÍ FP-W
Zakryté šroubové spoje bez skoby
Tloušťka jádra
BRUCHAPaneel®
PU fasádní vlna
– FP – FP-W
TĚSNĚNÍ !
Vůle tupého spoje: 2 mm ± 2 mm
Výrobní tolerance:
Výrobní délky:
Zvuková izolace:
Teplotní odolnost:
Požární odolnost:
Vnejší standardní barvy:
Vnitřní standardní barvy:
Symbolický obrázek
podle EN 14509
max. 16,0 m (přeprava délky od 13,6 m)
25 dB při všech tloušťkác
90° C
Chování se při požáru podle EN 13501-1, třída Euro Bs2d0, těžce hořlavé
podle spektra barev BASIC
RAL 9002 šedobílá
FP•32•2012
BRUCHAPaneel® PU
fasádní – FP
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
PU fasádní vlna FP-W
RAL 9007 šedý hliník
RAL 9005 černá
FP•33•2012
BRUCHAPaneel®
WP-F protipožární stěny
protipožární fasáda FP-F
RAL 9006 Profil 4 a
Uvnitř RAL 9002 RAL 3003
Download

FP - Brucha