KA
N
I
V
O
N
Protipovodňové dveře „Teckentrup’’
ÚČINNĚ CHRÁNÍ BUDOVY PŘED
VNIKNUTÍM VODY
1,5 m
né do
s
ě
t
o
d
– Vo
hled
ický vz
í dveří
– Estet dní ovládán
ar
štění)
– Stand
ího zaji
Předcházet povodňovým škodám
eciáln
(bez sp
Měnící se faktory životního prostředí
mají stále častěji za následek bouřky
s extrémními průtržemi mračen, lijáky,
záplavami a povodněmi. Dokonce
i v oblastech, které dosud nebývaly
postiženy, dochází v poslední době ke
katastrofálním záplavám. Speciální
uzávěry budov jako protipovodňové
dveře „Teckentrup“ poskytují účinnou
ochranu před škodami způsobenými
vodou. Byly úspěšně přezkoušeny jako
„vodotěsné“ až do vodního sloupce
1500 mm.
Přezkoušeny podle Směrnice pro
protipovodňové uzávěry Centra pro
testování stavebních prvků (PfB)
O T V Í R Á M E
V R A T A
A
D V E Ř E
P O K R O K U
Zabránit katastrofám
VYČERPÁVÁNÍ SKLEPŮ, SANACE ZDIVA, ODVRÁCENÍ
OSOBNÍ NOUZE
S účinným těsněním
Dostane-li se voda do sklepů,
skladů nebo bytů, vzniknou
obvykle obrovské škody.
S novými protipovodňovými
dveřmi „Teckentrup“ lze
účinně předcházet materiálním
a osobním katastrofám.
Při hrozícím povodňovém
nebezpečí se přes skrytý ventil,
např. kompresorem, napumpuje
Dveře v klidovém stavu. Pod krytkou v křídle dveří
je umístěn ventil pro napumpování těsnění.
Při nebezpečí povodně otevřít krytku, ventil je
poté viditelný.
Nasadit kompresor za účelem napumpování
třístranné těsnicí hadice.
V podlaze se zakotví speciálně tvarovaný
nerezový profil.
speciální těsnicí hadice, která
zajišťuje vysokou těsnost a
zabraňuje pronikání vody.
Podle „Směrnice pro protipovodňové uzávěry a stavební díly“, vydání
01/2008, vydané Centrem pro
testování stavebních prvků (PfB):
Dveře D vodní sloupec 1,5
(vodotěsné proti tlakové nebo stojaté
vodě do výšky 1500 mm).
Technické údaje
Protipovodňové dveře „Teckentrup“
Přezkoušené jako „vodotěsné“ proti tlakové
nebo stojaté vodě až do výšky 1500 mm.
(Montáž kliky ve výšce 1700 mm.)
Ve standardním provedení jsou dveře
„vodotěsné“ do výšky 1000 mm.
Klika se přitom nachází ve výšce 1200 mm.
Rozsah velikosti
Šířka: 625 – 1500 mm
Výška: 1750 – 3000 mm
Křídlo dveří
Dvoustěnné, plochá polodrážka ze tří stran
Tloušťka křídla dveří 62,0 mm
Tloušťka plechu 1,0 mm
Zárubeň
Rohová zárubeň o tloušťce 1,5 mm,
pozinkovaná s třístranným těsněním a
speciálním spodním profilem z nerezové
oceli 3 navařené hmoždinkové kotvy
do zdiva na každé straně
Povrch
Křídlo dveří/zárubeň
pozinkovány a opatřeny
základní práškovou
vrstvou podle RAL 9002
(šedobílá)
Montáž pouze kvalifikovanými montéry vyškolenými firmou Teckentrup
Protipožární
vrata a dveře
Protikouřové
dveře
Bezpečnostní
dveře
Technické změny vyhrazeny.
05/11 /CZ) 136.554
Výrobky vyobrazené v tomto prospektu
je třeba chápat jako příklady.
Internet: www.teckentrup.biz
Zvukově
izolované dveře
Tepelně
izolované dveře
Vnitřní dveře
Průmyslová
sekční vrata
Posuvná vrata
Skládací
posuvná vrata
Rolovací vrata/
Rolovací mříže
Garážová
sekční vrata
CarTeck
Garážová
výklopná vrata
CarTeck
Download

Protipovodňové dveře „Teckentrup``