Demontáž a montáž variátoru a spojky
Odstraňte gumové podložky vlevo a odšroubujte šrouby držící boční spodní panel, dva na podlážce a
jeden v dolní části panelu vpředu
Odstraňte airbox odstraněním šroubů označené žlutými šipkami, odstraňte dva gumové zátky (zelené
šipky), pod kterou jsou další 2 šrouby vyšroubovat
Vzduchový filtr vyjměte tahem směrem k sobě
Odšroubujte dva šrouby a odstraňte kryt se slovem YAMAHA. Odšroubujte 4 šrouby a odstraňte
airbox tahem směrem k sobě, s mírným zatočením zprava doleva (žlutá šipka) odstranit
odvzdušňovací ventil označený šipkou červenou.
Odšroubujte 4 šrouby filtru variátoru , vyjměte filtr. To není nutné, protože to jde sundat všechno
dohromady, ale jen když je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr.
Uvolněte šrouby, které drží plastový kryt s velkým šroubovákem s dlouhou rukojetí.
Zbývající dva šrouby
Hliníkový kryt, matice označené červenou barvou drží variátor, žlutá šipka matice spojky.
Odšroubujte šrouby označené modrými šipkami, šestihranné hlavy šroubů jsou 8mm, šipky
neoznačují všechny je třeba jít po obvodu. Nakonec odšroubujte šroub 12mm označeny zelenou
šipkou
Jedná se o ty to červené šrouby (foto Maxx)
Nouzová metoda pro uvolnění matice variátoru, pouze pro modely do roku 2006 (Foto MAXX).
Tento kroužek je ochrana pro hlavní osu řemenice a i spojky na každém je jeden. V místě šipky mazat
litiovým tukem. By měly být vráceny přesně tak, jak vidíte na obrázku. (Foto MAXX)
Celkový pohled (foto Maxx)
Detail variátoru, vzdálenost mezi otvory je 151,5 mm od středu ke středu otvoru. průměr 7 mm.
Spojka . Odšroubujte matici 19 mm, při zatažené zadní brzdě. Odstraňte ložisko a matice (modrá
šipka) a zvon spojky. Při absenci momentového klíče před povolením si udělej na zvonu a matce
referenční značku lihovým fixem , abys měl představu o tom, kam dotahovat při zpětné montáži.
Vyjměte variátor a spojku tahem k sobě.
Variátor po demontáži s válečkami pod krytem. Pozor na plastová vodítka.
Osa klikového hřídele.
Řemen při montáži musí zůstat před schodem jak ukazuje šipka, a ne přímo na pouzdru osy
Další možností je natáhnout řemen do spojky jako na obrázku.(Foto MAXX).
ručne za vnejší spojkovou řemenici, součassným otáčením a tahem k sobě rozevřít remenice a remen
vsunout co nejhlouběji
Při opětovné montáži se pokud možno vyvarujte doteku řemene a řemenic. Hrozí pak prokluzování
řemene. Důrazně doporučuji před sestavením vše řádně odmastit.
utahovací momenty jsou:
matice variátoru: 83Nm - 8.3 kg
matice spojky : 60Nm - 6 kg
matice kontrastní pružiny: 90nm - 9 kg
Převzato z
www.majestyclub.org
Download

Montáž a demontáž variátoru a spojky M400