Plán činnosti představenstva
Svazu bank a pojišťoven
(2014 - 2015)
Kontrola plnění úkolů a usnesení valné hromady SBP
Projednání návrhu plánu činnosti představenstva SBP
Předseda OS PPP – informace o aktivitách OS PPP
Různé – komise pro soc.dialog FBE,
Září
VZP.
18.9.2014
16.00
1.
2.
3.
4.
Listopad
AXA
20.11.2014
16.00
1. Projednání přípravy kolektivního vyjednávání s OSPPP
2. Stav kolektivního vyjednávání v jednotlivých organizacích
3. Různé – mezinárodní aktivity
Prosinec
KB
18.12.2014
15.00
Schválení mzdových tarifů pro sektor ( Dodatek ke KSVS)
Leden
ČSOB
15.1.2015
v 16.00
1.
2. Projednání přípravy kolektivního vyjednávání
3. Informace o plánech, koncepci a rozvoji Oborové zdravotní
pojišťovny
4. Jednání se zástupci ČAP a ČBA
5. Různé
Březen
Kooperativa
19.3.2015
v 16.00
1.
2.
3.
4.
Květen
ČS a.s.
21.5.2015
v 16.00
1.
2.
3.
4.
Červen
Money Club
17.6.2014
v 11.00
Vyhodnocení KS VS (s OS PPP)
Informace o průběhu kolektivního vyjednávání
Jednání se zástupci ČAP a ČBA
Organizační a obsahové zajištění valné hromady SBP
a)
návrh výroční zprávy
b)
návrh rozpočtu a výše členského příspěvku na rok 2014
c)
účetní závěrka ověřená kontrolní komisí
5. Různé - účast kontrolní komise SBP
Organizační a obsahové zajištění valné hromady SBP
Jednání vyjednávací komise
Příprava mezinárodního setkání se zástupci CEA
Různé -
Valná hromada SBP
Jednání představenstva jsou zároveň spojena s jednáním se zástupci OSPPP.
Plán může být aktuálně doplněn o jednání s vyjednávací komisí OS PPP, jednání mzdové
komise a setkání s personalisty bank, komerčních pojišťoven a zdravotních pojišťoven a
stavebních spořitelen.
Dále budou aktuálně zařazována mezinárodní jednání na úrovni FBE a CEA.
Projednáno a schváleno na jednání představenstva SBP 18.9.2014
Download

Plán činnosti představenstva