Technická informace
Terče pod dlažbu
TERČE POD PREFABRIKOVANOU DLAŽBU
č.výrobku
0422
0427
0429
0430
0495
NÁZEV
TERČ "C"
H 14 mm
TERČ "EX" H 17 mm
TERČ "S"
H 19 mm
VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA H 3 mm
KLEŠTĚ NA DLAŽBU 30-50 cm
Balení
240
200
240
300
20
Podložka je určena pro suché pokládání teracové, betonové a kamenné dlažby za účelem zpochůznění zaizolovaného
povrchu střech, teras, lodžií a podobně. Takto je možné dlažbu přímo položit na netuhé vrstvy střešního pláště. Na
hydroizolační vrstvu ploché střechy není potřeba krycí betonová mazanina a maltové lože pod dlažbu. Chůze po takto
položené dlažbě je velmi plynulá s měkkým došlapem. Nedochází ani k bočním pohybům dlaždic. Podložka je
konstruována tak, aby snadným rozlomením na dvě části vznikly dvě poloviny využitelné na krajích dlažby, např. u atiky.
Rozlomením na čtyři části vzniknou čtvrtiny využitelné v rozích dlažby. Podložka má tvar kružnice.
Dešťová voda je odvedena přímo spárami pod dlažbu a po hydroizolačním pásu směřuje do vpusti. Pomocí rektifikačních
podložek, kladených mezi plastovou podložku a dlažbu, dosáhneme vyrovnání nerovností povrchu v místě spoje
hydroizolace, kde jsou vrstvy izolačního materiálu položeny přes sebe a svařeny.
Další přednosti použití:
- jednoduché položení dlažby - dlažbu lze přímo položit na netuhé vrstvy střešního pláště,
- vyrovnání celkové nerovnosti povrchu celé plochy, eliminace spádu podloží pro odvedení dešťové vody.
- nižší náklady na pořízení - není potřeba krycí betonová mazanina a maltové lože pod dlažbu,
- dlouhá životnost,
- snadná údržba - v případě zanesení odvodňovacích spár lze dlažbu (nebo jen její část) snadno rozebrat, nečistoty odstranit
a rozebranou dlažbu znovu položit, poškozené dlaždice lze snadno vyjmout a nahradit novými,
- pod dlažbu je možno uložit také zapuštěné střešní vpusti.
TERČE POD DLAŽBU SE STAVITELNOU VÝŠKOU
č.výrobku
0445
0450
0452
0453
0455
0460
0465
0470
0475
NÁZEV
Balení
H 25 pevný (rozměry v mm)
H 35 pevný
H 35-50
H 50-70
H 65-100
H 95-130
H 125-160
H 155-190
H 185-220
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Technický servis, centrální sklad, prodej
VEDAG - ČR spol. s r.o.
VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403
602 611 931, 603 865 123
e-mail: [email protected], [email protected]
Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2
Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79
Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583
0903/770 534
e-mail: [email protected]
internet: www.vedag.sk
Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
internet: www.vedag.cz
Download

Terče pod dlažbu