TECHNICKÉ LISTY
¥
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universa.cz
e.mail: [email protected]
PODLAHOVÉ TOPENÍ SUCHÁ MONTÁŽ
Popis produktu:
Podlahové topení suchou cestou je nízkotepelný energeticky nenáročný systém, určený pro všechny obytné prostory.
Potřebná stavební výška suché podlahy 6,5 - 11 cm a váha 30 kg/m2 umožňuje využití prakticky ve všech rekonstrukcích a novostavbách.
Mezi přednosti podlahového topení suchou cestou patří:
• menší setrvačnost proti klasickému systému uloženému v betonové desce
• možnost prvního zátopu bezprostředně po dokončení
montáže
• lehká konstrukce, velmi vhodná pro dřevěné konstrukce stropů
• menší stavební výška proti klasickému podlahovému
topení
• odpadají problémy s vlhkem spojené s betonáží
Spotřeba materiálu
Skladba podlahy
Tepelná izolace se navrhuje stejně jako u klasického podmateriál
rozteč 120 rozteč 240
lahového topení. Systémová deska o síle 40 mm má tepelný
topná trubka [m/m2]
8,4
4,2
odpor pod trubkou 0,66 m2K/W, případné doizolování se
rovná deska DR [ks/m2]
1,9
provádí polystyrenem PPS 25, nebo v případě dřevěných
koncová deska DK [ks/m2]
0,5
stropů tepelnou izolací izolací uvnitř stropní konstrukce.
koncová s drážkou DKS [ks/m2]
0,5
Izolační desky, jak rovné tak i koncové jsou již z výroby
pakryty hliníkovou fólií a není třeba je dále upravovat. Topná trubka RADIANOX 14x2mm, nebo UNINOX 15x1,5 je
díky tvaru drážky pevně fixována v systémových deskách. Pro napojení je doporučen rozdělovač UNIMULTI varianty
I. s průtokoměry.
Systém podlahového topení se zakrývá sádrovláknitými podlahovými deskami v celkové tloušťce 25 mm. Na podlahu se pokládá podlahová krytina (keramická dlažba, plovoucí podlaha...). V případě, že finální vrstvou podlahy jsou
palubová prkna, je možné je pokládat přímo na systém podlahového topení.
0,05
0,10
0,15
40
20
20
30
40
Střední teplota otopné vody [°C]
rozteč 120
TL SuchaPodlaha 01-050-12_B
50
rozteč
240mm
80
0,00
0,05
0,10
0,15
60
40
20
20
rozteč 240
1/2
30
40
Střední teplota otopné vody [°C]
50
Tepelný odpor
podlahové krytiny [m2K/W]
60
0,00
Výkon při ti=20°C [W/m2]
rozteč
120mm
80
Tepelný odpor
podlahové krytiny [m2K/W]
Výkon při ti=20°C [W/m2]
Tepelný výkon podlahového topení
přechod z 240 na 120
01/2012
TECHNICKÉ LISTY
¥
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universa.cz
e.mail: [email protected]
PODLAHOVÉ TOPENÍ SUCHÁ MONTÁŽ
Trubka RADIANOX 14x2
Barva bílá, čtyřvrstvá polybuthylenová trubka vyráběná a kontrolovaná SKZ-TGM-MPA.
Čtyřvrstvá konstrukce s hliníkovou fólií zabraňující difůzi kyslíku je stabilní i při vysokých teplotách, je polyfůzně svařitelná.
označení
kat. číslo
vnější průměr
tloušťka stěny
balení
[mm]
[mm]
[m]
RADIANOX 14x2
520 312
14
2
200
RADIANOX 14x2
520 311
14
2
400
Trubka UNINOX 15x1,5
Barva modrá, dvouvrstvá polybuthylenová trubka vyráběná a kontrolovaná SKZ-TGMMPA. Dvouvrstvá konstrukce s plastovou vrstvou zabraňující difůzi kyslíku je stabilní i
při vysokých teplotách, spojuje se mechanickými spojkami.
označení
kat. číslo
vnější průměr
tloušťka stěny
balení
[mm]
[mm]
[m]
UNINOX 15x1,5
250 534
15
1,5
120
UNINOX 15x1,5
250 535
15
1,5
200
UNINOX 15x1,5
250 506
15
1,5
400
Rovná izolační deska DR pro suchou montáž podlahového topení.
Celoplošně kašírovaná hliníkovou fólií speciálně navržená pro trubky průměru 14 a
15mm.
označení
kat.
číslo
tloušťka
délka
šířka
R
celkem
R pod
trubkou
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W] [m2K/W]
balení
[ks]
[m2]
DR 30/15
244 037
30
960
480
0,79
0.39
17
7,8
DR 40/15
244 040
40
960
480
1,05
0.66
12
5,5
Koncová izolační deska DK pro suchou montáž podlahového topení.
Celoplošně kašírovaná hliníkovou fólií speciálně navržená pro trubky průměru 14 a
15mm.
označení
kat.
číslo
tloušťka
délka
šířka
R
celkem
R pod
trubkou
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W] [m2K/W]
balení
[ks]
[m2]
DK 30/15
244 038
30
240
480
0,79
0.39
34
3,9
DK 40/15
244 041
40
240
480
1,05
0.66
24
2,8
Koncová izolační deska DKS s drážkou pro suchou montáž podlahového topení.
Celoplošně kašírovaná hliníkovou fólií speciálně navržená pro trubky průměru 14 a
15mm.
označení
kat.
číslo
tloušťka
délka
šířka
R
celkem
R pod
trubkou
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W] [m2K/W]
balení
[ks]
[m2]
DKS 30/15
244 039
30
320
480
0,79
0.39
17
2,6
DKS 40/15
244 042
40
320
480
1,05
0.66
12
1,8
TL SuchaPodlaha 01-050-12_B
2/2
01/2012
Download

Podlahové topení suchá montáž