Tabela 9 Spawalna stal konstrukcyjna 16Mo3 o określonych właściwościach
odporności na podwyższoną temperaturę
Table 9 Weldable structural steel 16Mo3 with specified elevated temperature
properties
Tabulka 9 Svařitelná konstrukční ocel 16Mo3 se specifikovanými vlastnostmi pro
zvýšené teploty
Własności wytrzymałościowe / Mechanical properties / Mechanické vlastnosti
MPa
Wytrzymałość na
rozciąganie Rm
Tensile strength Rm
Pevnost v tahu Rm
MPa
Nominalna grubość (mm)
Nominal thickness (mm)
Jmenovitá tloušťka (mm)
Nominalna grubość (mm)
Nominal thickness (mm)
Jmenovitá tloušťka (mm)
Minimalna granica plastyczności ReH
Minimum yield strength ReH
Minimální pevnost na mezi kluzu ReH
Norma
Standard
Standard
EN 10028-2:
2009 +
EN 10273:
2007
Gatunki
Grades
Třídy
16Mo3*
Norma
Standard
Standard
Gatunki
Grades
Třídy
EN 10028-2:
2009 +
EN 10273:
2007
16Mo3*
≤16
>16
≤40
275
270
≤16
Próba udarności z karbem
Notch impact test
Zkouška vrubové houževnatosti
Minimalne wydłużenie A
Minimum elongation A
Minimální prodloužení A
L0 = 5,65* S0
%
Temperatura Min. zaabsorbowana energia
Temperature
Min. absorbed energy
Teplota
Min. absorbovaná energie
>16
≤40
440 - 590
24
°C
J
-20
0
+20
1)
1)
40
0,2% umowna granica elastyczności dla odkształcenia w temperaturze, min. 2)
0,2% proof strength at temperature, min. 2)
0,2% smluvní mez kluzu při teplotě, min. 2)
N/mm2
Nominalna grubość (mm)
Nominal thickness (mm)
Jmenovitá tloušťka (mm)
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
350°C
400°C
450°C
500°C
≤16
273
264
250
233
213
194
175
159
147
141
16< t ≤40
268
259
245
228
209
190
172
156
145
139
Wartość może być uzgodniona w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu.
Na życzenie mogą być przeprowadzone próby rozciągania
1)
A value may be agreed at the time of enquiry and order.
2)
Tensile tests can be carried out upon request.
1)
Hodnotu je možno dohodnout při poptávání nebo objednávání.
2)
Zkoušky tažnosti je možno provést na vyžádání.
1)
2)
* Dostępne po uzgodnieniu. Dostawa i produkcja zgodnie z EN10025-1 i EN10025-2 z wyjątkiem wartości wytrzymałościowych i chemicznych.
* Available upon agreement. Delivery and Production in accordance with EN10025-1 and EN10025-2 except for mechanical and chemical values.
* Dostupné po dohodě. Dodávka a výroba v souladu se standardy EN10025-1 a EN10025-2, s výjimkou mechanických a chemických hodnot.
Skład chemiczny / Chemical composition / Chemické složení
Analiza wytopu
Cast analysis
Analýza tavby
Norma
Standard
Standard
EN 10028-2:
2009 +
EN 10273:
2007
Gatunki
Grades
Třídy
16Mo3*
C
Si
max.
Mn
P
max.
S
max.
%
%
%
%
%
0,12 -0,20
0,35
0,40 - 0,90
0,025
0,010
Al
total
min.
%
N
max.
Cr
max.
Cu
max.
Mo
Ni
max.
%
%
%
%
%
1)
0,012
0,30
0,30
0,25 - 0,35
0,30
Określona zostanie zawartość Al w wytopie i podana w dokumencie z kontroli.
The Al content of the cast shall be determined and given in the inspection document.
Obsah Al odlitku bude stanoven a uveden v kontrolním dokumentu.
1)
1)
1)
* Dostępne po uzgodnieniu. Dostawa i produkcja zgodnie z EN10025-1 i EN10025-2 z wyjątkiem wartości wytrzymałościowych i chemicznych.
* Available upon agreement. Delivery and Production in accordance with EN10025-1 and EN10025-2 except for mechanical and chemical values.
* Dostupné po dohodě. Dodávka a výroba v souladu se standardy EN10025-1 a EN10025-2, s výjimkou mechanických a chemických hodnot.
53
Download

Tabela 9 Spawalna stal konstrukcyjna 16Mo3 o określonych