PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
OBSAH
1.
OBECNĚ
2.
POPIS KONVEKTORU
3.
POUŽITÍ
4.
BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
5.
PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU CIRKULACÍ
VZDUCHU TYP UFK
5.1
VÝROBNÍ ŘADA
5.2
ROZMĚR
5.3
TABULKA VÝKONŮ
5.4
REGULACE
5.5
UMÍSTĚNÍ
6.
PODLAHOVÝ KONVEKTOR S NUCENOU CIRKULACÍ
VZDUCHU TYP UFK-E
6.1
VÝROBNÍ ŘADA
6.2
ROZMĚR
6.3
TABULKA VÝKONŮ
6.4
REGULACE
6.5
ELEKTROINSTALACE
6.6
UMÍSTĚNÍ
7.
MONTÁŽ
8.
UVEDENÍ DO PROVOZU
9.
ÚDRŽBA
10.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
11.
TERMOSTATICKÁ REGULACE URK 230-H8
12.
ELEKTRONICKÁ REGULACE URK 230-02, URK 230-02EXTRA
13.
ELEKTRONICKÁ REGULACE URK 230-03
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
1.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 OBECNĚ
Podlahové konvektory patří dnes mezi moderní stavební prvky ve vytápěcí technice.
Podlahový konvektor UFK s přirozenou cirkulací vzduchu je účelový doplněk k podlahovému
nebo jinému vytápění, určený pro tepelné ošetření velkých prosklených ploch. Vytváří jemný tepelný závoj, který odděluje vzduch v místnosti od studené prosklené plochy a tím zabraňuje známému pocitu sálání chladu z této plochy.
Podlahový konvektor UFK-E s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátorů se díky svému vysokému výkonu stává plnohodnotným tepelným zdrojem, vhodným pro vytápění celých místností.
Oba typy je možno díky nízké konstrukční výšce 85 mm* osadit do konstrukce podlahy bez jakýchkoli předběžných stavebních úprav. Shodné konstrukční rozměry i vzhled obou typů umožňují jejich libovolné kombinování. Výběr z pěti barevných odstínů krycí mřížky včetně dřeva dává
možnost sloučit požadavek maximální tepelné pohody s dokonalým designem interiéru a vytvořit
si tak příjemnou a přátelskou atmosféru domova.
* konstrukční výška konvektoru s dřevěnou mřížkou je 95 mm
2.
 POPIS KONVEKTORU
Vana je zhotovena z ocelového plechu tloušťky 1,3 mm a je povrchově upravena černou vypalovací
práškovou barvou. Výměník je zhotoven z měděné trubky, opatřené hliníkovými lamelami a je
povrchově upraven černou vypalovací práškovou barvou.
Krycí mřížka je vyrobena z povrchově upravených hliníkových profilů, nebo bukového dřeva. Je
usazená v hliníkovém rámečku v barvě mřížky a připevněna k vaně šrouby. Mřížka je navržena
jako pochůzná, ale z důvodu zachování kvality povrchové úpravy není vhodná do příliš frekventovaných míst.
3.
 POUŽITÍ
 Podlahový konvektor s přirozenou cirkulací vzduchu UFK je vhodný prakticky
do každého prostředí.
 Podlahový konvektor s nucenou cirkulací vzduchu UFK-E 230 je možno použít
jen pro vytápění obytných a administrativních místností, které se uklízí pouze suchými
čistícími prostředky.
 Podlahový konvektor s nucenou cirkulací vzduchu UFK-E napájený bezpečným
napětím 12 V je možno použít i v místech se zvýšenou vlhkostí, např. v bazénech.
1
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
4.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
Je zakázáno sundávat ochranou mřížku je-li konvektor pod napětím.
Před jakoukoliv činností na podlahovém konvektoru UFK-E 230 musí být tento odpojen od
napětí dle místního provozního předpisu, který musí vypracovat dodavatel topného systému dané
místnosti nebo objektu dle způsobu ovládání a požadované bezpečné obsluhy, údržby a případné
opravy.
Z hlediska elektrického připojení podlahového konvektoru s ventilátory UFK-E 230 musí být
projekt vytápění vypracován v souladu s normami ČSN zejména ČSN 33 2000-5-51 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola
51. Všeobecné předpisy“ a ČSN 33 2180 „Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických
přístrojů a spotřebičů“. Práce na elektrickém zařízení podlahového konvektoru může provádět
pouze osoba znalá dle ČSN 33 2000-3 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:
Stanovení základních charakteristik“ a s příslušnou odbornou způsobilostí.
Před uvedením do provozu topného systému s konvektory UFK-E 230 musí být provedena výchozí
revize elektrotechnického zařízení dle ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení“.
Po dobu provozování musí uživatel zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve
lhůtách dle ČSN 33 1500.
Maximální provozní přetlak výměníku je 0,6 Mpa.
2
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
5.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘIROZENOU CIRKULACÍ VZDUCHU TYP UFK
Podlahový konvektor UFK s přirozenou cirkulací vzduchu je účelovým a estetickým doplňkem
k podlahovému , nebo jinému vytápění. Vytváří jemný tepelný závoj, který odděluje vzduch v
místnosti od studené prosklené plochy.
5.1.
 VÝROBNÍ ŘADA
Obj. číslo
720 100
720 101
720 103
720 106
720 109
720 150
720 151
720 153
720 156
720 159
720 200
720 201
720 203
720 206
720 209
720 250
720 251
720 253
720 256
720 259
720 300
720 301
720 303
720 306
720 309
Typ
UFK 100
UFK 100
UFK 100
UFK 100
UFK 100
UFK 150
UFK 150
UFK 150
UFK 150
UFK 150
UFK 200
UFK 200
UFK 200
UFK 200
UFK 200
UFK 250
UFK 250
UFK 250
UFK 250
UFK 250
UFK 300
UFK 300
UFK 300
UFK 300
UFK 300
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
Délka
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3
Barva mřížky
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
5.2.
 ROZMĚR
5.3.
 TABULKA VÝKONŮ
délka
střední teplota
konvektoru
vody
(cm)
(°C)
80
100
50
80
150
50
80
200
50
80
250
50
80
300
50
výkon
při ti 15°C
(W)
236
93
389
154
541
214
694
274
846
334
výkon
při ti 20°C
(W)
210
74
345
122
480
170
615
218
750
265
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
výkon
při ti 22°C
(W)
199
67
328
110
456
153
585
196
713
239
Výkon pro jiné
teplotní stavy
Qx [W]
Qx=Q.(∆tx/60)m
Q - výkon z tabulky při střední teplotě vody 80°C a teplotě místnosti 20°C, [W]
∆tx - teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplonosné látky a teplotou v místnosti
při teplotách pro Qx, [K]
m - exponent m = 1,5
5.4.
 REGULACE
Mechanická
Termostatická hlavice s kapilárou 2 nebo 5 m. Vhodný typ je např. HERZ 1 7430 05, 10 v kombinaci s ventilem HERZ TS-90, nebo podobný typ s maximální délkou části na ventilu 65 mm.
Zajišťuje: Odstavení přívodu topné vody při dosažení nastavené teploty v místnosti
5.5.
 UMÍSTĚNÍ
Konvektor UFK se umisťuje cca 150 mm
od prosklené plochy výměníkem do místnosti.
Konvektor umístěný dle obrázku vytváří tepelnou clonu mezi oknem a místností a zabraňuje rosení oken.
Z důvodu zachování kvality povrchové úpravy není vhodné dávat konvektor do příliš frekventovaných míst.
4
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
6.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘIROZENOU CIRKULACÍ VZDUCHU TYP UFK-E
U podlahového konvektoru UFK-E zajišťují cirkulaci vzduchu tangenciální ventilátory. Díky
nim má konvektor vyšší výkon a je vhodným tepelným zdrojem i pro vytápění celých místností.
Konvektory UFK-E 230 jsou osazovány ventilátory s provozním napětím 230 V pro použití
v obytných místnostech. Konvektory UFK-E 12 jsou osazovány ventilátory s provozním napětím
12 V pro použití ve vlhkém prostředí.
6.1.
 VÝROBNÍ ŘADA
Obj. číslo
730 100
730 101
730 103
730 106
730 109
730 150
730 151
730 153
730 156
730 159
730 200
730 201
730 203
730 206
730 209
730 250
730 251
730 253
730 256
730 259
730 300
730 301
730 303
730 306
730 309
Typ
UFK-E 230 100
UFK-E 230 100
UFK-E 230 100
UFK-E 230 100
UFK-E 230 100
UFK-E 230 150
UFK-E 230 150
UFK-E 230 150
UFK-E 230 150
UFK-E 230 150
UFK-E 230 200
UFK-E 230 200
UFK-E 230 200
UFK-E 230 200
UFK-E 230 200
UFK-E 230 250
UFK-E 230 250
UFK-E 230 250
UFK-E 230 250
UFK-E 230 250
UFK-E 230 300
UFK-E 230 300
UFK-E 230 300
UFK-E 230 300
UFK-E 230 300
Délka
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
5
Barva mřížky
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
Obj. číslo
712 100
712 101
712 103
712 106
712 109
712 150
712 151
712 153
712 156
712 159
712 200
712 201
712 203
712 206
712 209
712 250
712 251
712 253
712 256
712 259
712 300
712 301
712 303
712 306
712 309
6.2.
Typ
UFK-E 12 100
UFK-E 12 100
UFK-E 12 100
UFK-E 12 100
UFK-E 12 100
UFK-E 12 150
UFK-E 12 150
UFK-E 12 150
UFK-E 12 150
UFK-E 12 150
UFK-E 12 200
UFK-E 12 200
UFK-E 12 200
UFK-E 12 200
UFK-E 12 200
UFK-E 12 250
UFK-E 12 250
UFK-E 12 250
UFK-E 12 250
UFK-E 12 250
UFK-E 12 300
UFK-E 12 300
UFK-E 12 300
UFK-E 12 300
UFK-E 12 300
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
Délka
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
DB 0
EV 1
EV 3
EV 6
EV 9
Barva mřížky
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
bukové dřevo
přírodní hliník
zlatá
antracit
měděno-bronzová
 ROZMĚR
6
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
6.3.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 TABULKA VÝKONŮ UFK-E při maximálních otáčkách ventilátorů
délka
střední teplota
konvektoru
vody
(cm)
(°C)
80
100
50
80
150
50
80
200
50
80
250
50
80
300
50
výkon
při ti 15°C
(W)
1225
620
2016
1020
2807
1421
3597
1821
4388
2221
výkon
při ti 20°C
(W)
1122
523
1846
861
2570
1199
3294
1537
4018
1874
výkon
při ti 22°C
(W)
1081
485
1778
798
2476
1111
3173
1424
3871
1737
Výkon pro jiné
teplotní stavy
Qx [W]
Qx=Q.(∆tx/60)m
Q - výkon z tabulky při střední teplotě vody 80°C a teplotě místnosti 20°C, [W]
∆tx - teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplonosné látky a teplotou v místnosti
při teplotách pro Qx, [K]
m - exponent m = 1,5
6.4.
 REGULACE
Elektronická UNIVERSA URK 230-02, 03
Zajišťuje: Plynulou regulaci otáček ventilátoru na základě nastavené teploty v místnosti
Odstavení ventilátoru při vychládnutí výměníku
Omezení maximálních otáček ventilátoru
Vypnutí přívodu topné vody pomocí termopohonu
Elektronická UNIVERSA URK 230-H8
Zajišťuje: Spínání ručně navolených otáček ventilátorů podle teploty v místnosti
Při montáži je možné zvolit tři z osmi úrovní otáček ventilátorů
6.5.
 ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace v konvektoru je zapojena z výroby, na stavbě se připojuje pouze přívod k regulaci
a teplotnímu čidlu na výměníku.
UFK-E 230
UFK-E 12
Napájecí napětí
230V
12V
El. příkon
max. 60W
max. 60W
Propojení konvektoru od regulace CYKY 3x1,5
CYKY 2x1,5 (od UTR 230/12 do 5m)
Přívod napětí k regulaci
CYKY 3x1,5
CYKY 3x1,5
Schéma zapojení:
7
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
6.6.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 UMÍSTĚNÍ
Konvektor UFK-E se umisťuje cca 150 mm
od prosklené plochy výměníkem k prosklené
ploše. Konvektor umístěný dle obrázku plně
využívá topného výkonu pro vytápění místnosti. Z důvodu zachování kvality povrchové
úpravy není vhodné dávat konvektor do příliš
frekventovaných míst.
7.
 MONTÁŽ
Nejprve se odstraní vylamovací záslepky v místech průchodu topných trubek.
Vana se umístí na požadované místo výškově a stranově vyrovná a ukotví přes stavěcí nožky.
Výměník se usadí do přepážek konvektoru a připojí přes ventil nebo uzavírací šroubení na rozvody
topné vody. Svorkovnice konvektoru se propojí kabelem CYKY 3x1,5 s regulací přes průchodku
ve stěně vany. Z důvodu maximálního využití topného výkonu je vhodné obložit vanu izolací cca
40 mm minerální vaty.
Pro zpevnění vany při betonáži je důležité vložit do horního rámečku výztuhy ze sololitu (součást
balení).
Po dokončení finální podlahy lze vyjmout výztuhy ze sololitu a osadit krycí mřížku (krycí mřížka
je uchycena šrouby).
8.
 UVEDENÍ DO PROVOZU
Před spuštěním zkontrolujte připojení elektrického přívodu ke svorkovnici, upevnění ochranného
krytu svorkovnice a připevnění krycí mřížky šrouby. Dále zkontrolujte zda se kola ventilátorů
mohou volně otáčet.
Přístroj se uvede do provozu připojením k el. síti přes příslušný jistič.
9.
 ÚDRŽBA
Zařízení je potřeba udržovat v čistotě. Po vypnutí přívodu el. napětí je možné sundat krycí mřížku a z vany konvektoru vysát prach a případné nečistoty. Dbejte na to aby se kolo ventilátoru
volně otáčelo.
V případě poruchy ventilátorů se obraťte na výrobce.
10.
 SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Konvektory jsou baleny v obalech z vlnité lepenky. Skladování se doporučuje vleže nebo ve stoje
bez namáhání na ohyb v suchých prostorách.
8
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
11.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 TERMOSTATICKÁ REGULACE
PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ URK 230-H8
Regulace UTR 230-H8 spíná na základě teploty místnosti chod ventilátorů v podlahových konvektorech. Základem regulace je prostorový termostat Honeywell T6371A1019 nastavitelný od
10°C do 30°C, obsahuje tří-polohový přepínač otáček a vypínač ventilátorů. Nedílnou součástí
regulace je transformátor UTR 230/8 jehož pomocí se regulují otáčky ventilátorů v podlahovém
konvektoru.
 OBSAH SADY
transformátor UTR 230/8
pokojový termostat Honeywell T6371A1019
1 ks
1 ks
 ZAPOJENÍ
Prostorový termostat je umístěný na stěně ve vytápěné místnosti. Transformátor UTR 230/8 je
dodáván v krabici do stěny a umístí se v blízkosti prostorového termostatu. Propojení je kabely
CYKY 3x1,5. Zařízení s podlahovými konvektory a regulací doporučujeme zabezpečit samostatným jističem podle údajů na štítcích podlahových konvektorů.
Maximální počet ventilátorů zapojených k transformátoru UTR 230/8 je 10 ks (1 m konvektoru
UFK-E obsahuje 2 ventilátory.
9
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
Z hlediska elektrického propojení regulátoru a podlahového konvektoru s ventilátory UFK-E musí
být projekt vytápění vypracován v souladu s normami ČSN zejména ČSN 33 2000-5-51 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola
51. Všeobecné předpisy“ a ČSN 33 2180 „Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických
přístrojů a spotřebičů“. Práce na elektrickém zařízení podlahového konvektoru může provádět
pouze osoba znalá dle ČSN 33 2000-3 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:
Stanovení základních charakteristik“ a s příslušnou odbornou způsobilostí.
Před uvedením do provozu topného systému s konvektory UFK-E a regulátory URK 230-02 musí
být provedena výchozí revize elektrotechnického zařízení dle ČSN 33 1500 „Elektrotechnické
předpisy. Revize elektrických zařízení“.
Po dobu provozování musí uživatel zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách
dle ČSN 33 1500.
 ROZMĚRY
10
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 ZÁRUČNÍ LIST
11
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
12.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 ELEKTRONICKÁ REGULACE
PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ URK 230-02
 OBECNĚ
Regulace podlahových konvektorů URK 230_02 byla speciálně vyvinuta pro ovládání podlahových konvektorů UFK_E 230 a v kombinaci s bezpečnostním transformátorem UTR 230_12 i
pro podlahové konvektory UFK_E 12. Regulace se skládá z pokojového termostatu umístěného
ve vytápěné místnosti, řídícího modulu umístěného v krabici elektrorozvaděče a čidla výměníku
uloženého přímo v podlahovém konvektoru.
 POPIS
Na základě nastavené teploty na pokojovém termostatu, skutečné teplotě v místnosti a nastavení
křivky na řídícím modulu regulátor plynule ovládá otáčky ventilátorů v konvektoru a tím ovlivňuje tepelný výkon odevzdaný do místnosti. Při vytopení místnosti na nastavenou teplotu se ventilátory přestávají otáčet a regulátor, pomocí termopohonu, vypne přívod topné vody do konvektoru.
Pro případ, že teplota výměníku podlahového konvektoru je nižší než teplota vzduchu v místnosti,
je regulace vybavena teplotním čidlem výměníku, které vyřadí z činnosti ventilátory.
 OVLÁDÁNÍ
Modul pokojového termostatu umístěný ve vytápěné místnosti obsahuje otočný regulátor pro nastavení požadované teploty v místnosti se stupnicí * 1 2 ( 4 5 6, kde * odpovídá teplotě 5°C,
(20°C a 6 28°C. Dalším ovládacím prvkem na panelu pokojového termostatu je přepínač pro
ruční přepnutí nastaveného režimu, režimu útlumu nebo ovládání externími hodinami.
Nastavený režim (udržuje v místnosti nastavenou teplotu)
Útlumový režim (udržuje v místnosti teplotu o 2°C nižší než je nastavená)
Přepínání pomocí externích hodin
Nad přepínačem režimů je dvoubarevná LED dioda, signalizující tři stavy:
Svítí červeně
konvektor topí, ventilátory běží
Svítí zeleně
v místnosti byla dosažena požadovaná teplota, ventilátory stojí,
termopohon zavírá přívod topné vody
Nesvítí
regulace není pod napětím (výpadek proudu, závada)
Řídící modul umístěný v elektrorozvaděči obsahuje potenciometry „strmost“ a „omezení“ a jednu
kontrolku. Potenciometrem „strmost“ se nastavuje závislost otáček ventilátorů na rozdílu mezi
nastavenou teplotou na pokojovém termostatu a skutečnou teplotou v místnosti.
„Strmost“ se nastavuje podle tepelné ztráty místnosti, maximálního výkonu navržených podlahových konvektorů a tepelné setrvačnosti místnosti. (tzn. Místnost o tepelné ztrátě 2000W a
instalovaných konvektorech o výkonu 2500W se nastavuje v rozmezí 1_3, při navrženém výkonu
konvektorů 2000 W se nastavení „strmost“ pohybuje v hodnotách 3_5. Při nastavování hodnoty
„strmost“ je třeba přihlédnout i k tepelné setrvačnosti místnosti (tzn. Místnost s malými okny, s
velkou tepelně naakumulovanou plochou nastavuji „strmost“ na nižší hodnotu než v místnosti s
velkými prosklenými plochami).
12
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
Ovládacím prvkem „omezení“ se nastavují maximální otáčky ventilátorů. Toto nastavení se projevuje zejména při přechodu z útlumového režimu na nastavený režim, kdy konvektory musí náhle vytopit místnost na teplotu o 2°C vyšší. Vtom okamžiku se regulátor snaží roztočit ventilátory
na maximální otáčky, při kterých jsou ventilátory nejhlučnější a např. v ložnicích by mohly rušit.
Nastavením „omezení“ na hodnotu menší než maximální se prodlouží doba za kterou se místnost
vytopí na požadovanou teplotu, ale sníží se hlučnost.
Při snižování hodnoty „omezení“ se snižuje maximální výkon konvektoru.
Kontrolka na panelu řídícího modulu signalizuje zařízení pod napětím.
Nedílnou součástí regulátoru je čidlo výměníku, které je nainstalováno mezi lamely výměníku v
podlahovém konvektoru. Čidlo měří teplotu výměníku pro porovnávací obvod regulátoru, který
v případě, že je povrchová teplota výměníku nižší než nastavená teplota v místnosti, nedovolí
roztočení ventilátorů.
 PARAMETRY VÝROBKU
URK 230_02
URK 230_02extra
Napájecí napětí
230 V
230 V
Výstupní napětí
230 V regulované
230 V regulované
Pojistka
T 2,5A
T 6,0A
Zatížení
max. 12 ventilátorů*
max. 50 ventilátorů*
Průřezy kabelů
viz zapojení
* v jednom metru konvektoru jsou dva ventilátory
UTR 230_12
230 V
12 V
T 1,0A
max. 6 ventilátorů*
 ZAPOJENÍ
Řídící modul se umístí do elektrorozvaděče a připojí kabelem CYKY 3x1,5 na příslušný jistič.
Modul pokojového termostatu se osadí na standardní elektrikářskou krabičku do vytápěné místnosti podle pravidel:
Nesmí být v blízkosti oken a dveří. Nesmí být v blízkosti zdroje tepla (otopná tělesa, vařiče, lednička, televizor...). Montuje se na vnitřní stěnu ve výšce 150 cm nad podlahou. Musí být zabezpečeno volné proudění vzduchu kolem čidla termostatu.
Modul pokojového termostatu se propojí s řídícím modulem kabelem SYKFY 3x2x0,5.
 PODLAHOVÉ KONVEKTORY 230 V
Podlahový konvektory se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY 3x1,5, čidlo výměníku kabelem U 2x0,5 (viz „napojení čidla“). Termopohon se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY
2x1,5 viz schéma.
 PODLAHOVÉ KONVEKTORY 12 V
Každý podlahový konvektor se připojí samostatným kabelem CYKY 3x1,5 s transformátorem
UTR 230_12. Transformátory se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY 3x1,5, čidlo výměníku kabelem U 2x0,5. Termopohon se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY 2x1,5 viz
schéma.
13
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 NAPOJENÍ ČIDLA
Obsah sady:
Čidlo
Lisovací dutinka
1 ks
2 ks
Bužírka malá
Smršťovací bužírka
1 ks
1 ks
Montáž
1. Konce kabelu U 2x0,5 se odizolují v délce 8 mm a prsty pevně zatočí
2. Na kabel U 2x0,5 se nasune smršťovací
bužírka
3. Na jednu lisovací dutinku se nasune bužírka malá a zkrátí se tak, aby přesahovala
dutinku o 1 mm
4. Nožky čidla se zkrátí na délku 7 mm
5. Do lisovací dutinky se zasune z jedné
strany odizolovaný konec kabelu U 2x0,5, z
druhé strany nožka čidla a dutinka se zalisuje kleštěmi
6. Druhý konec kabelu U 2x0,5 se spojí s
druhou nožkou čidla stejně jako v 5.
7. Před provedením kroku 8. zkontrolujte, zda nedochází k vodivému spojení mezi přívody, pokud
ano závadu odstraňte
8. Přes napojené čidlo se přetáhněte smršťovací bužírka tak, aby byl konec čidla zasunut 2 mm
9. Smršťovací bužírka se zahřeje horkovzdušnou pistolí, aby se stáhla kolem celého čidla včetně spoje s
kabelem U 2x0,5
10. Sestava se zasune mezi první lamely výměníku tak, aby se dotýkala lamel co nejtěsněji
 BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
Z hlediska elektrického propojení regulátoru a podlahového konvektoru s ventilátory UFK_E musí
být projekt vytápění vypracován v souladu s normami ČSN zejména ČSN 33 2000_5_51 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola
51. Všeobecné předpisy“ a ČSN 33 2180 „Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických
přístrojů a spotřebičů“. Práce na elektrickém zařízení podlahového konvektoru může provádět
pouze osoba znalá dle ČSN 33 2000_3 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:
Stanovení základních charakteristik“ a s příslušnou odbornou způsobilostí.
Před uvedením do provozu topného systému s konvektory UFK_E a regulátory URK 230_02
musí být provedena výchozí revize elektrotechnického zařízení dle ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení“.
Po dobu provozování musí uživatel zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách
dle ČSN 33 1500.
 UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením do provozu je důležité zkontrolovat správnost zapojení jednotlivých svorek, uchycení čidla výměníku mezi lamelami výměníku, zkontrolovat aby se žádný z kabelů nedotýkal
topné trubky výměníku, zakrytovat svorkovnici konvektoru a osadit krycí mřížku konvektoru.
Přístroj se uvede do provozu přivedením napájecího napětí z jističe. Po spuštění regulátoru nastavte hodnoty „omezení“ a „strmost“ dle kapitoly „ovládání“.
14
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 ÚDRŽBA
Dbejte na to aby otvory pokojového termostatu byly vždy prodyšné a čisté, pokojový termostat nezakrývejte. V případě čištění povrchu termostatu používejte navlhčený hadřík a dbejte na to, aby
se do přístroje nedostala voda.
V případě poruchy kontaktujte dodavatelskou firmu, nebo výrobce.
 ROZMĚR
Délka řídícího modulu regulace URK 230_02extra je 157 mm
15
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 Schéma zapojení URK 230-02, URK 230-02extra pro
s podlahovými konvektory UFK-E 230
16
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 Schéma zapojení URK 230-02, URK 230-02extra pro
s podlahovými konvektory UFK-E 12
17
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
13.
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 ELEKTRONICKÁ REGULACE
PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ URK 230-03
 OBECNĚ
Regulace podlahových konvektorů URK 230-03 byla speciálně vyvinuta pro ovládání podlahových konvektorů UFK-E 230 a UFK-E 12. Regulace se skládá z pokojového termostatu umístěného ve vytápěné místnosti, řídícího modulu, transformátorů umístěných v krabici elektrorozvaděče
a čidla výměníku uloženého přímo v podlahovém konvektoru.
 POPIS
Na základě nastavené teploty na pokojovém termostatu, skutečné teplotě v místnosti a nastavení
křivky na řídícím modulu regulátor automaticky ovládá otáčky ventilátorů v konvektoru a tím
ovlivňuje tepelný výkon odevzdaný do místnosti. Při vytopení místnosti na nastavenou teplotu se
ventilátory přestávají otáčet a regulátor, pomocí termopohonu uzavře přívod topné vody do konvektoru. Pro případ, že teplota výměníku podlahového konvektoru je nižší než teplota vzduchu v
místnosti, je regulace vybavena teplotním čidlem výměníku, které vyřadí z činnosti ventilátory.
 OVLÁDÁNÍ
Modul pokojového termostatu umístěný ve vytápěné místnosti obsahuje otočný regulátor pro nastavení požadované teploty v místnosti se stupnicí  2 3  5 6, kde  odpovídá teplotě 5°C, 
20°C a 6 28°C. Dalším ovládacím prvkem na panelu pokojového termostatu je přepínač pro ruční přepnutí nastaveného topného režimu, režimu útlumu nebo ovládání externími hodinami.
Nastavený režim (udržuje v místnosti nastavenou teplotu)
Útlumový režim (udržuje v místnosti teplotu o 2°C nižší než je nastavená)
Přepínání pomocí externích hodin
Nad přepínačem režimů je dvoubarevná LED dioda, signalizující tři stavy:
Svítí červeně
konvektor topí, ventilátory běží
Svítí zeleně
v místnosti byla dosažena požadovaná teplota, ventilátory stojí,
termopohon zavírá přívod topné vody
Nesvítí
regulace není pod napětím (výpadek proudu, závada)
Řídící modul umístěný v elektrorozvaděči obsahuje potenciometry „strmost“ a „omezení“ a jednu
kontrolku. Potenciometrem „strmost“ se nastavuje závislost otáček ventilátorů na rozdílu mezi
nastavenou teplotou na pokojovém termostatu a skutečnou teplotou v místnosti.
„Strmost“ se nastavuje podle tepelné ztráty místnosti, maximálního výkonu navržených podlahových konvektorů a tepelné setrvačnosti místnosti (tzn. místnost o tepelné ztrátě 2000W a
instalovaných konvektorech o výkonu 2500W se nastavuje v rozmezí 1-3, při navrženém výkonu
konvektorů 2000 W se nastavení „strmost“ pohybuje v hodnotách 3-5). Při nastavování hodnoty
„strmost“ je třeba přihlédnout i k tepelné setrvačnosti místnosti (tzn. místnost s malými okny, s
velkou tepelně naakumulovanou plochou se nastavuje „strmost“ na nižší hodnotu než v místnosti
s velkými prosklenými plochami).
18
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
Ovládacím prvkem „omezení“ se nastavují maximální otáčky ventilátorů. Toto nastavení se projevuje zejména při přechodu z útlumového režimu na nastavený režim, kdy konvektory musí náhle vytopit místnost na teplotu o 2°C vyšší. Vtom okamžiku se regulátor snaží roztočit ventilátory
na maximální otáčky, při kterých jsou ventilátory nejhlučnější a např. v ložnicích by mohly rušit.
Nastavením „omezení“ na hodnotu menší než maximální se prodlouží doba za kterou se místnost
vytopí na požadovanou teplotu, ale sníží se hlučnost.
Při snižování hodnoty „omezení“ se snižuje maximální výkon konvektoru.
Kontrolka na panelu řídícího modulu signalizuje zařízení pod napětím.
Nedílnou součástí regulátoru je čidlo výměníku, které je nainstalováno mezi lamely výměníku v
podlahovém konvektoru. Čidlo měří teplotu výměníku pro porovnávací obvod regulátoru, který
v případě, že je povrchová teplota výměníku nižší než nastavená teplota v místnosti, nedovolí
roztočení ventilátorů.
 PARAMETRY VÝROBKU
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Počet transformátorů:
Zatížení:
UFK-E 230, 12
Průřezy kabelů
URK 230-03A
230 V
230 V regulované
1 ks
URK 230-03B
230 V
230 V regulované
2 ks
URK 230-03C
UTR 230/12
230 V
230V
230 V regulované 12V
3 ks
max. 15 motorů
viz. zapojení
max. 30 motorů
max. 45 motorů
max. 6 motorů
 ZAPOJENÍ
Řídící modul se umístí do elektrorozvaděče a připojí kabelem CYKY 3x1,5 na příslušný jistič.
Transformátory se umístí do elektrorozvaděče a připojí se na příslušné svorky v řídícím modulu.
Transformátory UTR 230/12 pro podlahové konvektory UFK-E 12 se zasekají do stěny v suché
místnosti.
Modul pokojového termostatu se osadí na standardní elektrikářskou krabičku do vytápěné místnosti podle pravidel:
Nesmí být v blízkosti oken a dveří.
Nesmí být v blízkosti zdroje tepla (otopná tělesa, vařiče, lednička, televizor…).
Montuje se na vnitřní stěnu ve výšce 150 cm nad podlahou.
Musí být zabezpečeno volné proudění vzduchu kolem čidla termostatu.
Modul pokojového termostatu se propojí s řídícím modulem kabelem SYKFY 3x2x0,5.
Podlahové konvektory se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY 3x1,5 (V případě UFK-E 12
je mezi řídící jednotku a konvektor vřazen transformátor UTR 230/12), čidlo výměníku kabelem
U 2x0,5 (viz „napojení čidla“). Termopohon se propojí s řídící jednotkou kabelem CYKY 2x1,5
viz schéma.
19
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 NAPOJENÍ ČIDLA
Obsah sady:
Čidlo
Lisovací dutinka
1 ks
2 ks
Bužírka malá
Smršťovací bužírka
1 ks
1 ks
Montáž
1. Konce kabelu U 2x0,5 se odizolují v délce 8 mm a prsty pevně zatočí
2. Na kabel U 2x0,5 se nasune smršťovací
bužírka
3. Na jednu lisovací dutinku se nasune bužírka malá a zkrátí se tak, aby přesahovala
dutinku o 1 mm
4. Nožky čidla se zkrátí na délku 7 mm
5. Do lisovací dutinky se zasune z jedné
strany odizolovaný konec kabelu U 2x0,5, z
druhé strany nožka čidla a dutinka se zalisuje kleštěmi
6. Druhý konec kabelu U 2x0,5 se spojí s
druhou nožkou čidla stejně jako v 5.
7. Před provedením kroku 8. zkontrolujte, zda nedochází k vodivému spojení mezi přívody, pokud
ano závadu odstraňte
8. Přes napojené čidlo se přetáhněte smršťovací bužírka tak, aby byl konec čidla zasunut 2 mm
9. Smršťovací bužírka se zahřeje horkovzdušnou pistolí, aby se stáhla kolem celého čidla včetně spoje s
kabelem U 2x0,5
10. Celá sestava se zasune mezi lamely výměníku tak, aby se dosáhlo co nejlepšího přestupu tepla.
 BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
Elektrické zapojení regulace je nutné provést podle schématu, které odpovídá zvolené regulaci.
Montáž a servis musí provádět pouze osoby znalé s příslušnou odbornou způsobilostí.
Při instalaci musí být splněny všechny požadavky příslušných platných národních norem.
Z hlediska elektrického propojení regulátoru a podlahového konvektoru UFK-E musí být projektová dokumentace vypracována v souladu s platnými národními normami.
Před uvedením do provozu topného systému s konvektory UFK-E a regulátory URK 230-03
musí být provedena výchozí revize elektrotechnického zařízení dle příslušných platných národních
norem.
Po dobu provozování musí uživatel zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve
lhůtách stanovených v příslušných platných národních normách.
 UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením do provozu je důležité zkontrolovat správnost zapojení jednotlivých svorek, uchycení čidla výměníku k trubce výměníku, zkontrolovat aby se žádný z kabelů nedotýkal topné
trubky výměníku, zakrytovat svorkovnici konvektoru a osadit krycí mřížku konvektoru.
K regulaci musí být zapojen patřičný počet transformátorů, jinak hrozí poškození regulace!
Přístroj se uvede do provozu přivedením napájecího napětí z jističe. Po spuštění regulátoru nastavte hodnoty „omezení“ a „strmost“ dle kapitoly „ovládání“.
20
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 ÚDRŽBA
Dbejte na to aby otvory pokojového termostatu byly vždy prodyšné a čisté, pokojový termostat nezakrývejte. V případě čištění povrchu termostatu používejte navlhčený hadřík a dbejte na to, aby
se do přístroje nedostala voda.
V případě poruchy kontaktujte dodavatelskou firmu, nebo výrobce.
 ROZMĚR
21
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 Schéma zapojení URK 230-03A, B, C
s podlahovými konvektory UFK-E 230
22
Stav 3/05
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
�
UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Na Sezníku 309
Tel.: 585 246 134
774 00 OLOMOUC
Fax: 585 246 055
www.universacz.cz
e-mail: [email protected]
 Schéma zapojení URK 230-03A, B, C
s podlahovými konvektory UFK-E 12
23
Stav 3/05
Download

PODLAHOVÉ KONVEKTORY