* Staráme se…
Rádce 2015
• Zateplovací systémy
• Fasády
• Podlahy
• Vnitřní nátěry
• Lepidla na obklady a dlažby
• Základní omítkové a maltové směsi
• Technické malty a sanace
Weber_Guide_Cover_2015_CZ (kopie).indd 3
09.01.15 16:10
Ve společnosti Weber se
staráme o lidi a jejich prostředí.
Empat ie
Staráme se o naši
dlouhodobou odpovědnost.
DODAVATEL
Weber_Guide_Cover_2015_CZ (kopie).indd 1
Osobní
komfor t
Staráme se o to,
na čem lidem záleží.
Dlouhodobá
odpovědnos t
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
T: 272 701 137
F: 272 701 138
www.weber-terranova.cz
[email protected]
Neprodejné
Staráme se
o osobní komfort lidí.
09.01.15 16:10
Download

Rádce 2015