TUZEMSKO
STŘEDNÍ EVROPA
zájezdy 2013
VÝCHODNÍ EVROPA
JIŽNÍ EVROPA
Poznávací
SKANDINÁVIE
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
ZÁPADNÍ EVROPA
24 let jsme tu pro Vás!
Milí přátelé cestování,
dovolete, abychom se s Vámi podělili o radost, že již 24. sezónu pro Vás můžeme pořádat cesty za poznáním i odpočinkem. Vážíme si Vašich děkovných dopisů, těší nás Vaše radost a vzpomínky, které si na tyto
zájezdy uchováváte. Zveme Vás, abyste se ponořili do onoho kouzla poznání a vášně cestování a strávili
pěkné chvíle nejen se stránkami tohoto katalogu, ale především na zájedech, které si z něj vyberete.
Vaše cestovní kancelář TRAVEL 2002
BRNO
Moravské nám. 4, 602 00 Brno
tel./fax: +420 542 210 102
mobil: +420 602 793 313
e-mail: [email protected]
STRÁŽNICE
Kovářská 396, 696 62 Strážnice
tel./fax: +420 518 334 466
e-mail: [email protected]
www.travel2002.cz
Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci s ERV pojišťovnou, a. s. všem svým klientům evropský standard při
řešení reklamací. Pro všechny naše klienty uplatňujeme ITQ Kodex, který je dlouhodobě používán na vyspělých
trzích západní Evropy. Tento systém pojištění je založen na transparentním a jednotném řešení reklamací služeb
cestovní kanceláře.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je standardně zajišťováno ve 2lůžkových pokojích, není-li u zájezdu uvedeno
jinak. Za ubytování v 1lůžkovém pokoji je účtován příplatek. V případě požadavku jedné
osoby na spojení na ubytování s jinou osobou do 2lůžkového pokoje je tento příplatek
vrácen, pokud se nám podaří druhou osobu na spojení najít.
DOPRAVA
Zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými a charterovými linkami leteckých společností. Děti starší 2 let již musí mít svou sedačku a obvykle platí plnou
cenu. Letenky jsou často vystavovány ihned po přihlášení, a proto v některých případech není možno měnit dodatečně jména osob.
Pro autokarové zájezdy jsou využívány autobusy smluvních dopravců. Všechny osoby
nad 2 roky musí mít svou sedačku a platí plnou cenu. Místa v autobuse přiděluje CK,
přičemž se snaží uspokojit požadavky zákazníka. Je však oprávněna ve výjimečných
případech tyto požadavky dodatečně změnit. V případě zajištění dopravy „luxusním
autobusem“ se jedná o autobus s klimatizací, polohovacími sedačkami a obvykle i WC.
U dopravy s „klimatizovaným autobusem“ se vždy jedná o autobusy s klimatizací a polo-
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku a tímto
pojištěním je v případě úpadku CK zaručeno klientům přihlášeným na zájezdy:
• Zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
• Vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil.
• Vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.
hovacími sedačkami. V případě nízké obsazenosti zájezdu (30 osob a méně) je CK oprávněna zajistit dopravu i menším autobusem nebo mikrobusem.
PŘED ODJEZDEM
Pokyny k odjezdu/odletu a doklad o pojištění zasíláme e-mailem nebo poštou na adresu
1. osoby na cestovní smlouvě obvykle 7 dní před zahájením zájezdu. Na jednodenní zájezdy pokyny obvykle nezasíláme. Odbavení na zájezd (letenky, doklad o pojištění atd.)
předáváme klientům zpravidla při nástupu na zájezd (nejsou-li zaslány předem spolu
s pokyny k odjezdu/odletu).
MAXIMÁLNÍ SLEVU ZÍSKÁTE ZA MINIMÁLNÍ ZÁLOHU 1.500 Kč
K přihlášení na zájezd a přiznání slevy stačí zaplacení zálohy ve výši 30 % z celkové ceny.
Zákazníkům, kteří se přihlásí na zájezd do 31. 12. 2012, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2013 uhradit zbývající částku
do výše 30 % z celkové ceny.
SEZNAMTE SE TAKÉ S NABÍDKOU
NAŠICH POBYTOVÝCH ZÁJEZDŮ
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh ani storna zájezdu. Všem účastníkům zájezdů doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění, které za zvýhodněnou cenu nabízíme k našim zájezdům. Jedná se o pojištění ERV pojišťovny, které
pokrývá léčebné výlohy, asistenční službu, následky úrazu, odpovědnost za způsobenou škodu, pojištění zavazadel a storna zájezdu. Více informací viz str. 114. Při rezervaci
zájezdů Vám velmi doporučujeme nezapomínat na připojištění a zajistit si tak klidnou
dovolenou beze strachu z onemocnění před odjezdem nebo ze zdravotních či jiných
problémů během zájezdu.
CENA ZÁJEZDU
Ceny uvedené u jednotlivých zájezdů jsou kalkulovány za služby specifikované v odstavci „CENA ZAHRNUJE“. Příplatky a některé fakultativní služby jsou uvedeny v odstavci
„PŘÍPLATKY“ a jsou-li v Kč, úhrada se provádí spolu s platbou zájezdu v CK. Ceny zájezdů
obvykle nezahrnují náklady na vstupy (není-li uvedeno jinak). O jejich výši i o případných dalších nutných výdajích budete informováni v pokynech k zájezdu a jejich úhrada
bude prováděna v hotovosti na místě.
LETIŠTNÍ TAXY A PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a palivový příplatek jsou již zahrnuty v základní ceně leteckých zájezdů.
2
SKUPINOVÁ A INCENTIVNÍ TURISTIKA
Máte vlastní skupinu se specifickými požadavky nebo potřebujete připravit firemní zájezd? Využijte 24 let našich zkušeností
se skupinovou a incentivní turistikou. Rádi Vám Vaši cestu, firemní setkání, seminář i doprovodný program připravíme na
míru. Vaše požadavky zasílejte na e-mail: [email protected]
OBSAH
SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň 2×
zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva
při zakoupení zájezdu ve výši:
10 %
8%
do 31. 01. 2013
do 28. 02. 2013
Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Tuto slevu
nelze sčítat s dalšími slevami. Nárok na uplatnění slevy prokáže zákazník uvedením čísla své zákaznické karty
nebo přiložením seznamu zájezdů, kterých se již zúčastnil. Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Všem klientům, kteří si do 28. 2. 2013
koupí zájezd z tohoto katalogu, bude
poskytnuta sleva ve výši:
10 %
8%
6%
do 31. 12. 2012
do 31. 01. 2013
do 28. 02. 2013
Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu
a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
SLEVY PRO SENIORY A INVALIDY
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem (odletem) do 30. 6. 2013
a po 1. 9. 2013 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem držitelům starobního nebo
invalidního důchodu. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. K uplatnění této slevy je nutno
předložit potvrzení o přiznání důchodu. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZDARMA DO 31. 3. 2013
U vybraných leteckých zájezdů s odlety z Brna nabízíme zákazníkům přihlášeným do 31. 3. 2013 možnost
parkování na letišti zdarma. Tyto zájezdy jsou označeny textem: Parkování na letišti v Brně ZDARMA při
zakoupení do 31. 3. 2013. Požadavek na zajištění parkování je nutno uvést na cestovní smlouvě hned při
přihlášení na zájezd a nelze uplatňovat zpětně.
SLEVY PRO SKUPINY
Slevy jsou poskytovány na základě dohody. Výše slevy je závislá na velikosti skupiny a typu zájezdu.
Nevyhovuje-li Vám program zájezdu, doprava nebo termín, rádi pro Vaši skupinu nebo kolektiv připravíme
zájezd dle Vašich představ.
PODMÍNKY PRO SLEVY
• V případě nároku zákazníka na uplatnění více typů slev mu bude přiznána sleva, která je pro něj nejvýhodnější.
• Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.
• Slevy se nevztahují na jednodenní a dvoudenní zájezdy.
NÁSTUPNÍ MÍSTA A SVOZOVÉ TRASY
Základní nástupní místo: BRNO – staré autobusové nádraží naproti hotelu Grand.
Nástupní místa a svozové trasy jsou uvedeny v textu každého zájezdu a tabulce.
TRASA 1
TRASA 2
VYSOČINA
Žďár nad Sázavou
Jihlava
Velké Meziříčí
Velká Bíteš
SLOVÁCKO
250 Kč
250 Kč
250 Kč
150 Kč
Uherské Hradiště
Veselí nad Moravou
Strážnice
Hodonín
Břeclav
HANÁ
300 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
TRASA 5
TRASA 4
SEVERNÍ MORAVA
Ostrava
Frýdek-Místek
Nový Jičín
Hranice na Moravě
Lipník nad Bečvou
Olomouc
Přerov
Prostějov
Vyškov
TRASA 3
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
350 Kč
350 Kč
200 Kč
150 Kč
350 Kč
350 Kč
350 Kč
350 Kč
200 Kč
150 Kč
TRASA 6
PRAHA
Plzeň, Praha
Jihlava – Pávov
Vel. Meziříčí – dálnice
Vel. Bíteš – dálnice
Zlín
Kroměříž
Olomouc
Přerov
Prostějov
Vyškov
VÝCHODNÍ ČECHY
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
Hradec Králové
Vysoké Mýto
Litomyšl
Svitavy
Letovice
300 Kč
250 Kč
250 Kč
200 Kč
200 Kč
SLUŽBA SVOZ – cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nebo
zrušení nástupního či svozového místa k odjezdu na zájezd a od návratu
ze zájezdu, pokud je na trase méně než 6 cestujících. CK uhradí zákazníkovi náklady za náhradní dopravu do výše jízdného vlakem II. třídy,
popř. autobusového jízdného.
OBSAH
STRANA
Albánie
101
Belgie
22–24
Bulharsko
100
Česká republika
86–91
Dánsko
47, 113
Estonsko
109
Finsko
109, 111
Francie
26–36
Holandsko
22, 24–25
Chorvatsko
94, 98
Irsko
10
Itálie
39–40, 50–65
Kosovo
101
Kypr
106
Lucembursko
22
Maďarsko
74, 78–82
Makedonie
101
Monako
32,36
Německo
24, 46–49
Norsko
112–113
Pobaltské republiky
110–111
Polsko
92–93
Portugalsko
11–14, 18
Rakousko
66–77
Rumunsko
99
Rusko
107–109
Řecko
102–103
Slovensko
82–85
Slovinsko
94–97
Španělsko
13,15–21, 34
Švédsko
113
Švýcarsko
37–45
Turecko
104–105
Ukrajina
85
Velká Británie
4–9, 35
Seznam zájezdů
dle termínů
115
3
VELKÁ BRITÁNIE
ANGLIE – SKOTSKO – WALES
okruh Velkou Británií
Tam i zpět letecky
Program A (odlet z Brna a z Prahy)
Tam i zpět autobusem
Program B
1. den: Program A: Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna.
Transfer z letiště do hotelu, ubytování. Program B: Kolem poledne odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 4, 5, 6). Cesta přes noc přes Německo do Calais.
2. den: Program B: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche
do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu.
Dále programy A i B společně: Před polednem odjezd metrem
do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards
k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St.
James park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho,
procházka kolem Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí
Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.
3. den: Po snídani odjezd do Yorku, jednoho z nejkrásnějších
měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály,
která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami
a úzkými uličkami středověké čtvrti s dokonale zachovanými
hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem
Dobyvatelem. Nelze opomenout ani krásná posezení kolem řeky
Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den: Brzy ráno odjezd z Yorku do Edinburghu. Cestou krátká
zastávka v Jedburghu – skotském hraničním městě s krásným
opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu, skvostu mezi skotskými
městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské
korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal Mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod
až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským
sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra,
Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která
uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.
5. den: Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské
vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků
ve Skotsku Blair Athol. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se
zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na
jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort
Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud
vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému
zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké
4
Č. zájezdu
ASL0628
Termín
28. 06.–09. 07.
Cena
29.990 Kč
Program
A (let)
ASB0628
28. 06.–10. 07.
23.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
LONDÝN • YORK • JEDBURGH •
EDINBURGH • PITLOCHRY • BLAIR ATHOL •
INVERNESS • LOCH NESS • LOCH LOMOND •
LAKE DISTRICT • CHESTER • CARDIFF •
BATH • TORQUAY • LAND´S END •
STONEHENGE • WINDSOR • LONDÝN
Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond. Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa.
7. den: Dopoledne průjezd největším anglickým národním parkem s množstvím jezer – Lake District, ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky.
Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických
měst Anglie – Chestru. Procházka městem s katedrálou, hradem
i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními
arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem
středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru
odjezd do Walesu a ubytování na severním pobřeží Walesu.
8. den: Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – Snowdonie. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons. Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní
prohlídka Cardiffu, hlavního města Walesu s mohutným hradem,
krásnými parky i příjemnými posezeními. Ubytování u Cardiffu.
9. den: Dopoledne návštěva města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém
byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších
dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd
do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Plymouth.
10. den: Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie
s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici
Tintagel s působivými troskami hradu a keltského kláštera,
návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – Land´s End s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera St.
Michael´s Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Večer
návrat na ubytování.
11. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho
z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
12. den: Program A: Dopoledne transfer na letiště a odlet do
Prahy a do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo
Praha–Londýn–Praha, letištní taxy
• dopravu lux. busem ve Velké Británii
• 11× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• tam i zpět dopravu lux. busem
• trajekt přes kanál la Manche do Anglie,
• zpět průjezd tunelem pod kanálem La Manche
• 10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.900 Kč
• 10× večeře 5.100 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Program B: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu
řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka
pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka
lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do
čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským
královským parkem a známou Starou královskou observatoří
s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do odjezdových míst v ČR.
Loch
Ness Inverness
Fort Augustuss
Pitlochry
Loch
Lomond
Edinburgh
OKRUH
VELKOU
BRITÁNIÍ
Glasgow
Jedburgh
York
Llandudno
Chester
GB
Cardiff
Tintagel
LONDON
Bath
Stonehenge
Dover
Torquay
Land's End
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN
a skvosty jihozápadní Anglie
Tam i zpět letecky
Program A (odlet z Brna a z Prahy)
Tam i zpět autobusem
Program B
1. den: Program B: V poledne odjezd z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 4, 5, 6). Cesta přes Německo do Francie.
Program A: Odpoledne odlet z Brna a z Prahy do Londýna.
Transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Program B: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche
do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu.
Dále programy A i B společně: Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí,
Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse
Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo St. James park. Prohlídka večerního Londýna: China
town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva jedné
z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do
hotelu metrem.
3. den: Dopoledne odjezd do města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém
byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších
dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd
do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.
4. den: Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie –
Č. zájezdu
LJL0714
Termín
14. 07.–20. 07.
Cena
19.990 Kč
Program
A (let)
LJB0714
14. 07.–20. 07.
11.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
LONDÝN • BATH • TORQUAY • TINTAGEL •
LAND´S END • ST. MICHAEL´S MOUNT •
STONEHENGE • WINDSOR
hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí
Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými
vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici Tintagel s působivými troskami hradu a keltského kláštera,
návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – Land´s End s jedinečným výhledem na Atlantik a na závěr zastávka u normanského
kláštera St. Michael´s Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Návrat na ubytování v Torquay.
5. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho
z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
6. den: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv.
Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže,
kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až
ke slavnému mostu Tower Bridge. Dále prohlídka pevnosti Tower
s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich.
Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem
a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem.
Program B: Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do
Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
Program A: Večer návrat metrem do hotelu.
7. den: Program B: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Program A: Dopoledne transfer na letiště, po poledni odlet
z Londýna do Brna a do Prahy.
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo
Praha–Londýn–Praha, letištní taxy
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• dopravu lux. busem v Anglii
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche zpět
• 4× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby.
PŘÍPLATKY:
• 3× večeře 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
• jednolůžkový pokoj 3.300 Kč (Program A)
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč (Program B)
GB
LONDÝN
A SKVOSTY
JZ ANGLIE
Bath
Tintagel
Land's End
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
LONDON
Windsor
Stonehenge
Dover
Torquay
St. Michael's Mount
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
5
VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN
letecký víkend s průvodcem
Tam i zpět letecky z Brna.
LONDÝN • PICADILLY • CHINA TOWN •
SOHO • WESTMINSTER • BUCKINGHAM
PALACE • HYDE PARK • DOCKLANDS •
GREENWICH • TOWER • TOWER BRIDGE •
KATEDRÁLA SV. PAVLA
1. den: Odpoledne odlet z Brna do Londýna. Transfer autobusem z letiště do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd metrem do centra a pěší prohlídka:
Piccadilly – obchodní i společenské centrum města s přilehlými obchodními ulicemi, Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv. Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným fontánami, procházka kolem Horse
Guards, sídla královské jízdní gardy i kolem Downing street
s tradičním sídlem britského ministerského předsedy až k řece
Temži s nádherným panorama budovy Parlamentu s věží Big
Ben. Dále návštěva Westminsterského opatství a procházka
parkem St. James k Buckinghamskému paláci, sídlu britské
královny, kde je možno některé dny sledovat slavnostní výměnu
stráží. Odpoledne možnost procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo v Kensingtonských zahradách a individuálně možnost návštěvy Kensingtonských muzeí či muzea Madame Tussaud´s. Prohlídka večerního Londýna: procházka kolem Temže
nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola
London Eye. Večer návrat metrem do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd ke katedrále sv. Pavla a prohlídka
katedrály. Poté po pěší lávce Millenium přes Temži a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají supermoderní
budovy s historickými stavbami, příjemnými posezeními a krásnými výhledy na Londýn až k mostu Tower Bridge. Možnost
návštěvy mostních věží a pokračování na prohlídku pevnosti
Tower s anglickými korunovačními klenoty. Pro milovníky histo-
6
Č. zájezdu
LL0501
Termín
01. 05.–05. 05.
Cena
13.990 Kč
LL0612
12. 06.–16. 06.
13.990 Kč
LL0717
17. 07.–21. 07.
13.990 Kč
LL0814
14. 08.–18. 08.
13.990 Kč
LL0918
18. 09.–22. 09.
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Londýn–Brno
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku off peak na místní dopravu 2. a 3. den
v Londýně
• jízdu lodí po řece Temži
• 4× ubytování v Londýně ve 2–3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet do Windsoru: 950 Kč
• odbavení zavazadla do15 kg (tam i zpět)
1.000 Kč/zavazadlo
• jednolůžkový pokoj: 2.400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
rických lodí možnost prohlídky válečného křížníku Belfast zakotveného na řece Temži. Odpoledne odjezd lodí po Temži kolem
starých typických Docklands do Greenwiche a prohlídka této
čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou
Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer pěší
prohlídka centra s neopakovatelnou večerní atmosférou: Trafalgarské náměstí, China town, čtvrť Soho. Návrat do hotelu.
4. den: Snídaně, volný den, během kterého je možno se více
věnovat jednotlivým zajímavostem, prohlídkám muzeí a galerií, návštěvě divadla apod. Pro zájemce o fakultativní výlet do
Windsoru odjezd vlakem z Londýna a prohlídka města 35 km
západně od Londýna na břehu Temže, proslaveného královským zámkem. Možnost návštěvy zámku nebo jeho rozsáhlých
zahrad. Návrat vlakem zpět do Londýna a volný večer k rozloučení s Londýnem.
5. den: Transfer na letiště a odlet z Londýna do Brna.
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
LONDÝN A OKOLÍ
sídla anglických králů
Tam i zpět autobusem.
LONDÝN • WINDSOR • HAMPTON COURT •
GREENWICH
1. den: Okolo poledne odjezd z Brna, Prahy a Plzně (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 4, 5, 6). Cesta přes Německo do
Francie.
2. den: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru,
příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy,
přejezd do Londýna. Pěší prohlídka k prvnímu seznámení s Londýnem: finanční čtvrť City of London, která je historickým centrem dnešního Londýna, pevnost Tower of London, ve kterém
si prohlédneme originály korunovačních klenotů, seznámíme se
pohnutou historií tohoto královského paláce a jeho legendami.
Nahlédneme do zrekonstruovaných Doků sv. Kateřiny, projdeme se po slavném viktoriánském mostě Tower Bridge a navštívíme chloubu britského námořnictva, křižník HMS Belfast,
který sehrál významnou roli během 2. světové války. Přiblížíme si
historií čtvrti Southwark, přičemž nezapomeneme na slavného
dramatika Williama Shakespera a jeho divadlo Globe. Přes lávku
Millenium Bridge se dostaneme až k impozantní katedrále sv.
Pavla, v níž budeme obdivovat nejen vnitřní výzdobu chrámu,
ale necháme se také unášet překrásným výhledem z kupole dómu. Dále budeme pokračovat v prohlídce města, kdy se
projdeme bývalou novinářskou ulicí Fleet, uvidíme Královský
soud a mnoho architektonických děl Sira Wrena. Dnešní den
ukončíme u kostelíku St. Clemens Danes, který je ve vlastnictví
RAF a vzdává holt i českým stíhacím a bombardovacím perutím,
které se aktivně účastnily bojů 2. světové války. Také budeme
mít možnost navštívit nejstarší obchůdek s čajem značky Twinnings. Večer se ubytujeme v hotelu na okraji Londýna.
3. den: Celodenní výlet do okolí Londýna. Nejprve se si prohlédneme palác Windsor – reprezentační sídlo Jejího Veličenstva, královny Alžběty II., kdy nahlédneme do státních komnat,
které jsou využívány při přijímání oficiálních návštěv. Prohlédneme si také kapli sv. Jiří, ve které jsou pohřbeni panovníci
královské dynastie Windsor či významný panovník Jindřich VIII.
Následně budeme mít také možnost prohlédnout si centrum
malebného městečka Windsor. Poté odjedeme do nedalekého
královského sídla Jindřicha VIII. – paláce Hampton Court, ve
kterém navštívíme nejrozsáhlejší tudorovské kuchyně na světě,
impozantní královské komnaty a samozřejmě, že se projdeme
rozlehlými formálními barokními zahradami s nejstarší vinicí na
světě. Konec naší prohlídky strávíme ve viktoriánském bludišti,
které proslavila kniha Jerome Klapky Jerome. Večer návrat na
ubytování.
4. den: Prohlídku Londýna dokončíme procházkou v královské čtvrti Westminster, kterou zahájíme na Trafalgarském
náměstí. Navštívíme Westminsterské opatství, které nepochybně patří k nejkrásnějším budovám města. Dále uvidíme
budovy Parlamentu s legendární hodinovou věží Big Ben,
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
VELKÁ BRITÁNIE
Č. zájezdu
LB0508
Termín
08. 05.–12. 05.
Cena
6.390 Kč
LB0703
03. 07.–07. 07.
6.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie a zpět
• 2× ubytování v Londýně ve 2–3* hotelu
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• 2× večeře 990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
nezapomeneme na střídání královské jízdní gardy na Horse
Guard Parade, projdeme se přes Svatojakubský park, až se
dostaneme k oficiální rezidenci královny, Buckhinghamskému paláci. Odsud budeme pokračovat na náměstí Picadilly
Circus, vydáme se do centra Čínské čtvrti a projdeme se čtvrtí neřesti Soho. Odpoledne strávíte dle vlastní volby. Navštívit
můžete Britské muzeum s egyptskými a antickými sbírkami,
Národní galerii s přehlídkou evropského malířství nebo vyhlídkové kolo zvané Londýnské oko. Milovníci nezávislého umění
mohou navštívit uměleckou čtvrť Covent Garden nebo proslulý Hyde Park s řečnickým koutkem. Na cestě z Londýna se krátce zastavíme ve čtvrti Greenwich, která je velmi úzce spjata
s námořní historií města, kde si prohlédneme nultý poledník.
Večer odjedeme trajektem do Francie a přes Belgii a Německo
se budeme vracet do ČR.
5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
KRÁLOVSKÉ
ZAHRADY ANGLIE
a ostrov Isle of Wight
Tam i zpět autobusem!
PORTSMOUTH • ISLE OF WIGHT •
STOURHEAD • HAMPTON COURT •
WINDSOR • BLENHEIM PALACE •
OXFORD • HEVER CASTLE •
PENSHURST PLACE • SISSINGHURST
CASTLE • KEW • LONDÝN
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Brna přes další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady, Praha. Noční přejezd přes Německo
a Belgii.
2. den: Ráno přejezd kanálu La Manche do Anglie. Po jižním
pobřeží dojedeme do Portsmouthu a odtud se vydáme na
fakultativní výlet na ostrov Isle of Wight, kde zhruba třetina ostrova byla vyhlášena „oblastí mimořádné přírodní krásy“. V hornatém, gregoriánském přístavním městečku Cowes navštívíme
Osborne House, oblíbené přímořské sídlo královny Viktorie
a prince Alberta, nejnavštěvovanější dům spravovaný nadací
English Heritage. Návrat do Portsmouthu, prohlídka historické
námořní oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí
admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The
Point s množstvím restaurací a možností občerstvení. Odjezd
na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do anglických zahrad Stourhead,
které se řadí k nejkrásnějším ukázkám zahradní architektury
18. století. Další zastávkou bude Hampton Court s barokními
zahradami, kde se paprskově rozbíhají aleje majestátních lip
a mezi nimi najdeme i vzácné exotické rostliny, geometricky řešené záhony a ve Fountain Garden i několik původních tisů vysá-
Č. zájezdu
KZ0520
Termín
20. 05.–26. 05.
Cena
10.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• přejezd kanálu La Manche
• 4× ubytování ve 3* hotelu
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.300 Kč
• výlet na ostrov Isle of Wight 750 Kč
(nutná rezervace v CK)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
zených Vilémem III. Oranžským a Marií II. Stuartovnou, Pond Garden – zapuštěná vodní zahrada aj. Ubytování v oblasti Londýna.
4. den: Navštívíme nejstarší nepřetržitě obývanou královskou
rezidenci Windsor, s takovými klenoty, jako je kaple sv. Jiří, ale
i kruhová věž, reprezentační síně a terasovité zahrady. Dále si
prohlédneme Blenheim Palace a jeho nádherné vodní terasovité zahrady v duchu 17. století. Při cestě zpět na ubytování
krátce navštívíme významné univerzitní město Oxford. Návrat
na ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme k zámku Hever Castle s vodním
příkopem a italskou zahradou na vysušených mokřinách. Tento
zámek se stal v 16. století domovem Anny Boleynové, manželky
Jindřicha VIII. Další ukázkou středověkého šlechtického sídla je
Penshurst Place s geometrickou italskou zahradou. Poté budeme v blízkosti Carnbrooku obdivovat zahrady u Sissinghurst
Castle navržené ve 30. letech 20. stol. – nejkrásnější a nejznámější moderní zahrady Anglie. Návrat na ubytování.
6. den: Po snídani navštívíme královské botanické zahrady
v Kew s nejucelenější botanickou sbírkou na světě a s Palmovým skleníkem z počátku 20. století. Pro zájemce fakultativní
půldenní výlet do Londýna, kde shlédneme nejznámější pamětihodnosti města s průvodcem (platba na místě). Pro ty z vás,
kdo město již navštívili, individuální program. Večer se vydáme
na cestu do ČR.
7. den: Předpokládaný příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
7
VELKÁ BRITÁNIE
SKOTSKO – nádherné dobrodružství s návštěvou
Orknejských ostrovů a ostrova Skye
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu (za příplatek transfer
z Brna do Prahy), transfer z letiště do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd na poloostrov Fife do světově proslulého domova golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea
golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře,
zříceniny kdysi největší skotské katedrály, která dodnes svědčí
o její středověké nádheře, nebo jen procházek starobylými uličkami. Odpoledne přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka
v původně rybářské vesnici Stonehaven s malebným přístavem
a u impozantního hradu Dunnottar, rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 m nad mořem. Pohled na tento hrad každého
uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným motivům ve Skotsku.
Ubytování na východním pobřeží Skotska.
3. den: Průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána Malt Whisky Trail a na
mnoha místech spatříme kromě krásné krajiny i typické komíny
palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z palíren navštívit, abychom se dozvěděli něco o výrobě
whisky a také ji ochutnali. Cestou také zastávka u hradu Fyvie,
který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury. Jeho
pět věží uchovává památku na pět století skotské historie. Ubytování v severní části Skotska.
8
EDINBURGH • ST. ANDREWS • STONEHAVEN •
ABERDEEN • SPEYSIDE • MALT WHISKY
TRAIL • THURSO • ORKNEJSKÉ OSTROVY •
LOCH NESS • FORT AUGUSTUS •
FORT WILLIAM • OSTROV SKYE •
GLEN COE • STIRLING
4. den: Ráno odjezd do Thursa, nejsevernějšího města britského kontinentu. Pobyt v tomto letovisku na pobřeží a procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk s krásnými
výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami
hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet
na Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda po ostrově
s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of
Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l.,
oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů
Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva ostrovů nabídne i možnosti pozorování jedinečné flory
a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy a upoutá svou atmosférou blízkou návštěvě norských fjordů. Odpoledne trajekt
zpět na pevninu a návrat na ubytování.
(V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové
přepravy si vyhrazujeme právo upravit program tohoto dne).
5. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se
zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy
na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort
Augustus s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness
a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Odpoledne zastávka ve středisku
Fort William u úpatí nejvyšší hory Velké Británie, Ben Nevis.
Odjezd na ubytování.
6. den: Celodenní výlet na ostrov Skye, ostrov s krásnou přírodní scenérií i bohatou historií. Zastávka u hradu Dunvegan,
kde je při příznivém počasí možno odjet i do laguny, v níž žije asi
300 tuleňů. Dále návštěva hlavního města ostrova Portree s malebnou řadou barevných domů na pobřeží zátoky a projížďka
po jihovýchodním pobřeží ostrova. Trajekt na pevninu a návrat
na ubytování.
7. den: Průjezd kouzelnou skotskou krajinou oblasti Glen Coe
s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti. Zastávka ve
Stirlingu, bývalém královském městě s mohutným hradem.
Procházka malebnými uličkami starého městečka. Okolo poledne odjezd do Edinburghu. Odpoledne prohlídka města – hrad
se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída starého města Royal Mile, zámek Holyrood House – skotské sídlo anglické
královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie aj.
Večerní procházka centrem Edinburghu, možnost posezení
v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou. Večer
ubytování v Edinburghu.
8. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. Po poledni přílet do Prahy (za příplatek transfer z Prahy do Brna).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
SK0721
Termín
21. 07.–28. 07.
Cena
27.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha
• letištní taxy
• dopravu lux. busem ve Skotsku
• trajekt z ostrova Skye
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet na Orknejské ostrovy 1.500 Kč
• 6× večeře 3.000 Kč
• jednolůžkový pokoj 4.950 Kč
• transfer k odletu Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Orknejské ostrovy
Thurso
SKOTSKO
ostrov Skye
hrad Fyvie
Speyside
Fort Augustus Stonehaven
Ben Nevis
Stirling
St. Andrews
Loch Ness
Edinburgh
GB
VELKÁ BRITÁNIE
Č. zájezdu
SK0719
SKOTSKO – fascinující rozmanitost
Termín
19. 07.–30. 07.
Cena
16.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem.
1. den: Okolo poledne odjezd z Brna (nástupní místa str.3, trasy
2, 3, 4, 5). Noční přejezd přes Německo.
2. den: Dopoledne prohlídka Amsterdamu. Dle časových
možností projížďka lodí po kanálech. Odpoledne se v přístavu
Ijmuiden nalodíme na noční trajekt do Anglie. Nocleh ve čtyřlůžkových kajutách.
3. den: Ráno příjezd do Newcastle v severní Anglii. Cestou na
sever římský Hadriánův val s jeho obrannými pevnostmi a středověké opatství Jedburgh Abbey. Dále Melrose Abbey, jedno
z nejkrásnějších a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce skotského krále Roberta I. Poté si prohlédneme Abbotsford house, kde dožíval sir Walter Scott a bitevní pole Bannockburn u hradu ve Stirlingu. Ubytování s večeří v rodinách.
4. den: Ráno odjezd na prohlídku Edinburghu – rozlehlý královský hrad střežící národní pýchu Skotů – korunovační klenoty.
Projdeme se po Royal Mile, na jejímž konci je ultramoderní stavba skotského parlamentu i sídlo královny Alžběty II. – Hollyrood
Palace. Večer návrat na ubytování, večeře.
5. den: Ráno odjezd do severního Skotska. Návštěva zámku
Blair Castle, sídla vévodů z Atholu. Za nejkrásnější příklad evropské vojenské architektury je považována pevnost Fort George s krásným výhledem na záliv. Dále k proslulému jezeru Loch
Ness, na jehož východním břehu stojí trosky hradu Urquhart
Castle. Romantická tvrz Eilean Donan má strhující polohu na
jezeře Loch Duich v údolí Glen Shiel. Večer příjezd na ubytování
v hostelu na ostrově Skye.
6. den: Absolvujeme okružní jízdu ostrovem Skye, jež je největším ostrovem Vnitřních Hebrid. Čekají nás překrásné přírodní
scenérie, povídání o historii i ochutnávka whisky v palírně Ta-
AMSTERDAM • HADRIANŮV VAL •
EDINBURGH • BLAIR CASTLE • FORT
GEORGE • LOCH NESS • OSTROV SKYE •
FORT WILLIAM • GLENCOE • LOCH
LOMOND • STIRLING • ST. ANDREWS •
YORK • CAMBRIDGE • LONDÝN
lisker Distillery. Navštívíme hrad Dunvegan Castle ve fjordové
laguně, v níž dodnes žije přes 300 tuleňů. Dále uvidíme Museum of Island Life, překrásné útesy Kilt Rock, tvořené šestibokými
čedičovými sloupy a vodopády Lealt Falls. Zastávka v hlavním
městě ostrova Portree. Večer návrat na ubytování.
7. den: Ráno se přeplavíme trajektem z ostrova Skye na pevninu do přístavu Mallaig. Panoramatickou vyhlídkovou cestou
přijedeme k soustavě osmi stavidel Neptune’s Staircase, představujícím nejpůsobivější úsek Kaledonského průplavu. Zastavíme se ve Fort William, odkud spatříme Ben Nevis, nejvyšší
horu v Británii. Kolem Kinlochlevenských vodopádů přijedeme
do Glencoe, místa s impozantní scenérií a bouřlivou minulostí.
Příští zastávkou bude pitoreskní vesnička Luss, která patří k nejhezčím zdejším vesnicím. Je situována na jednom z nejmalebnějších míst na břehu největšího sladkovodního jezera v Británii
Loch Lomond. Ubytování s večeří v rodinách.
8. den: Ve Stirlingu si prohlédneme zdejší hrad, dále navštívíme
městečko St. Andrews proslavené golfovými kluby a původní rybářské vesnice Crail či Anstruther. Návrat na ubytování, večeře.
9. den: U města Falkirk si na vlastní kůži vyzkoušíme supermoderní technický unikát, lodní výtah the Falkirk wheel, který vyzvedává proplouvající lodě do výšky 35 m. Pokračujeme k zámku
• tam i zpět dopravu luxusním autobusem
• trajekt Ijmuiden–Newcastle ve čtyřlůžkových kajutách
• trajekt Dover–Calais
• vnitrostátní trajekt z ostrova Skye
• 4× ubytování v soukromí ve 2lůžkových pokojích
• 2× ubytování v hostelu ve 4-6lůžkových pokojích
• 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích
• 8× snídani
• 4× večeři ve Stirlingu v soukromí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 2× večeře v hotelu 990 Kč
• jednolůžkový pokoj 2.400 Kč (nelze v hostelu)
• dvoulůžková kajuta na trajektu 1.600 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Drumlanrig, který je už 300 let sídlem vévodů z Buccleuch and
Queensberry. Zámek nabízí nejen poutavý prohlídkový okruh,
ale i rozsáhlou okolní viktoriánskou zahradu. Se Skotskem se rozloučíme v Gretna Green, kde se ročně uskuteční více než 4.000
skotských svateb. Večer ubytování v hotelu u Yorku.
10. den: Dopoledne prohlídka středověkého centra města
York, působícímu jako živoucí muzeum. Zcela unikátní je zdejší
katedrála pyšnící se svou velikostí i největším počtem středověkým maleb na skle. Odtud přejezd do Cambridge, univerzitního
města. Večer ubytování v hotelu v Londýně.
11. den: Prohlídka Londýna – Westminsterské opatství,
Buckhinghamský palác, parlament, Big Ben, Trafalgar square.
Prohlédneme si katedrálu sv. Pavla, dále Tower s korunovačními
klenoty a nezapomeneme na Tower Bridge. Večer odjezd trajektem Dover–Calais do Francie a přes Belgii a Německo do ČR.
12. den: Večer příjezd do Brna a dalších odjezdových míst.
SKOTSKO
ostrov Skye
Loch Ness
Fort William
Ben Nevis
Stirling
St. Andrews
Edinburgh
Jedburgh
GB
York
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
9
IRSKO
Č. zájezdu
IR0804
IRSKO
Smaragdový ostrov
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu (za příplatek transfer z Brna).
Po příletu prohlídka centra hlavního a zároveň největšího města
Irska, evropské metropole popu a rocku – katedrála sv. Patrika,
Univerzita Nejsvětější Trojice Trinity College, návštěva muzea
Guinessova pivovaru. Večer odjezd na ubytování u Dublinu.
2. den: Po snídani odjezd do vnitrozemí, návštěva raně křesťanského centra, klášterního areálu Clonmacnoise. První klášter
stál v těchto místech již v r. 545, největšího rozkvětu však dosáhl
v 7.–12. stol., kdy sem přicházeli mniši z celé Evropy. Pokračování cesty do Galway, města, které splní ideální představy o Irsku
snad každého návštěvníka. Procházka malebným městem na
březích řeky Corrib, kterou brázdí tradiční dřevěné plachetnice.
Večer odjezd na ubytování.
3. den: Dopoledne projížďka přes neobvyklou drsnou divočinu
Burren s jedinečným botanickým prostředím. Zastávka u jednoho
z největších dolmenů zachovaných na území Irska. Dále projížďka
podél pobřeží s krásnými výhledy na oceán až k 8 km dlouhým útesům Cliffs of Moher. Odpoledne při příznivém počasí fakultativně
výlet lodí na Aranské ostrovy se strohou krajinou a ohromujícím
pohledem na pobřeží Irska. Večer návrat na ubytování.
4. den: Ráno odjezd k jednomu z nejdochovalejších středověkých hradů v Irsku Bunratty a přilehlé vesnici z 19. stol. s lidovou
architekturou. Po prohlídce zastávka v nejpěknější vesnici Irska,
Adare, s typickými domky s doškovými střechami. Ubytování
v Tralee – městě festivalů a lidového divadla.
5. den: Den strávíme v hrabství Kerry okružní jízdou kolem poloostrova Iveragh, jednou z nejkrásnějších oblastí celé západní
Evropy. 179 km dlouhá pobřežní komunikace je z jedné strany
lemována písečnými plážemi, z druhé pak nádhernou přírodou
a malebnými rybářskými vesničkami. Návštěva Muckross House (viktoriánského sídla) a Muckross Gardens, které tvoří součást národního parku Killarney. Ubytování u Corku.
Termín
04. 08.–11. 08.
CENA ZAHRNUJE:
DUBLIN • CLONMACNOISE • GALWAY •
CLIFFS OF MOHER • ARANSKÉ OSTROVY •
BUNRATTY • ADARE • IVERAGH • CORK •
COBH • MIDLETON • ROCK OF CASHEL •
KILKENNY • GLENDALOUGH •
POWERSCOURT • DUBLIN
6. den: Projedeme přes druhé největší město Irska Cork, čilé
přístavní město s přátelskou atmosférou a tisíciletou historií.
Příjezd do slavného přístavu Cobh, jednoho z největších přírodních přístavů na světě, který byl vždy zastávkou luxusních
zaoceánských lodí a také poslední zastávkou Titanicu. Po krátké
prohlídce přístavu následuje zastávka v Midletonu, s nejznámější palírnou whiskey Jameson. Exkurze do výrobny whiskey
s možností ochutnávky. Pokračování cesty k vápencovému pahorku se zříceninou hradu Rock of Cashel, který byl po celá staletí symbolem královské a církevní moci a dodnes je nejfotografovanějším objektem v Irsku. Podvečerní zastávka v Kilkenny,
nazývaném mramorovým městem. Největší zajímavostí je hrad
z 12. stol., Černý klášter, který patřil dominikánům, a katedrála
sv. Canice, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu
Irska. Ubytování u Kilkenny.
7. den: Přejezd do jednoho z nejmystičtějších míst Irska, malebného údolí Glendalough, nazývaného „Irské Delfy“. Zde keltský
světec Kevin založil kolem roku 600 sídliště a klášter u jezer Upper
a Lower Lakes. Procházky malebnou irskou krajinou jezer a kopců s pozůstatky typických irských staveb, věží a keltských křížů.
Odpoledne zastávka v Powerscourt, nejhezčích zahradách Irska
působivě položených na úpatí hory Great Sugar Loaf. Večer ubytování u Dublinu.
8. den: Transfer na letiště a odlet z Dublinu do Prahy (transfer
do Brna za příplatek).
• leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha
• letištní taxy, autobusovou přepravu po Irsku
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech
• 7× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.900 Kč
• 7× večeře 1.750 Kč
• výlet lodí na Aranské ostrovy 750 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
I
IRSKO
Galway
Aranské
ostrovy
Clonmacnoise
Burren
Cliffs of Moher
Adare
Iveragh
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Killarney
Cork
Dublin
Powerscourt
Glendalough
Bunratty
10
Cena
25.990 Kč
Kilkenny
Rock of Cashel
Midleton
PORTUGALSKO
Č. zájezdu
LIS0526
PORTUGALSKO – mezi Lisabonem a Portem
Termín
26. 05.–02. 06.
Cena
24.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Prahy/Vídně (za příplatek transfer z Brna), přílet
do Lisabonu, ubytování a nocleh v hotelu v Lisabonu.
2. den: V dopoledních hodinách navštívíme část Lisabonu,
která je nejvíce spojena s obdobím portugalských zámořských
objevů – Belém. Belémská věž je bránou do Lisabonu a symbol města, památník objevitelů připomíná významné osobnosti
Portugalska 16. stol., klášter a kostel Jeronýmů je vystaven na
místě, kde se Vasco de Gama modlil před vyplutím do Indie.
Město, které leží na řece Tejo, nezapře svoji slavnou objevitelsku
historii, na kterou jsou Portugalci náležitě hrdi.
V poledne se přesuneme do historického centra Lisabonu, přímo
na hlavní náměstí Rossio, odkud se pěšky vydáme za poznáním
lisabonských výtahů a slavných tramvají. Výtahem Gloria se vyvezeme na fascinující vyhlídku do čtvrti Bairro Alto. Poté se romantickou procházkou dostaneme do čtvrti Chiado, kde se výtahem
Santa Justa svezeme na obchodní ulici Rua Augusta, které dominuje vítězný oblouk. Na Praça da Figueira začíná naše cesta časem
historickou tramvají číslo 12, která nás zaveze do čtvrti Alfama, která je známa svými nádhernými vyhlídkami, nejstarší lisabonskou
katedrálou a hudebním stylem fado. Nocleh v hotelu v Lisabonu.
3. den: Po snídani odjezd do malebného středověkého městečka
Obidos, které je známé pro svůj višňový likér a romantické uličky.
V rybářské vesničce Nazaré, která je dnes pro své nádherné pláže
vyhledávaným letoviskem, se stal ve 12. stol zázrak, který dodnes
připomíná kaple na útesu, který se ční více než 100 m nad mořem.
Nedaleko Nazaré se nachází městečko Alcobaça a v něm klášter
Svaté Marie, který se pyšní největším kostelem v Portugalsku, ve
kterém naleznete hrobky Pedra a Ines, kteří prožili nejslavnější
příběh lásky v zemi. V odpoledních hodinách příjezd do Fatimy,
prohlídka města. Fatima je jedním z nevyhledávanějších poutních
míst na světě, kde se na začátku 20. stol zjevila pana Marie třem
malým pasáčkům. Ubytování v hotelu ve Fátimě.
4. den: V Tomaru navštívíte architektonický skvost, Kristův konvent, který byl založen, aby chránil řád templářů v Portugalsku.
Obdivovat zde můžete především slavné zdobené okno, které je
považované za nejvýjimečnější ukázku manuelské architektury
v zemi. Další zastávkou je klášter Batalha, velkolepá ukázka gotiky.
V klášteře je pochovaný Jindřich Mořeplavec. V poledne se přesunete do Coimbry, města s jednou z nejstarších univerzit na světě.
Je zajímavé sledovat, jak místní studenti dodnes dodržují tradice,
včetně nošení typických černých plášťů, připomínajících Harryho
Pottera. Původně byla Coimbra hlavním městem Portugalska a je
zde pohřbeno i několik prvních portugalských králů. Prohlídku města završí návštěva vyhlášené cukrárny s ochutnávkou místní sladké
speciality. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu v Coimbře.
5. den: Po snídani odjezd do malebného města Guimarães,
které je považováno za kolébku portugalského národa, protože
je rodištěm prvního portugalského krále. Projdete se zde středověkými uličkami, navštívíte hrad Sao Miguel, který je již od
10. stol. místní dominantou a kostel Nossa Senhora da Olivei-
LISABON • OBIDOS • NAZARÉ •
ALCOBAÇA • FATIMA • TOMAR • BATALHA •
COIMBRA • GUIMARÃES • BRAGA • PORTO •
ESTORIL • CASCAIS • GUINCHO •
CABO DA ROCA • SINTRA
ra, který je pojmenovaný po olivovníku. Bom Jesús do Monte
nedaleko Bragy je jedna z nejvýznamějších církevních staveb
v portugalsku. Jedná se o malebný barokní kostel, ke kterému
vede mnohastupňové schodiště, lemované kapličkami a sochami. Aveiro je město, které bývá často nazýváno portugalskými
Benátkami, pro své vodní kanály a barevné loďky. V odpoledních
hodinách odjezd na ubytování do Porta.
6. den: Po snídani pěší prohlídka Porta. Navštívíte městský
ovocný a rybí trh, vlakové nádraží Sao Bento, které zdobí tradiční
portugalské kachlíky, stejně jako překrásný kostel Carmo. Nádherný výhled na celé město pak skýtá věž dos Clérigos. Kostel
de Sao Francisco je jediný zdejší kostel v gotickém stylu, který
je unikátní svým zlatým interiérem. Na oběd ochutnáte typickou místní specialitu s názvem francezinha. Kolorit města dotváří řeka Douro. Na jejím jižním břehu leží obec Vila Nova de
Gaia, kde navštívíte sklepy na portské víno. Dominantou města
jsou mosty, nejznámějším z nich je dvoupatrový Most Ludvíka
I. nebo most Maria Pia, jehož stavbu řídil G. Eiffel. Ve večerních
hodinách ubytování v Lisabonu.
7. den: První zastávkou bude přímořské městečko Estoril, které
se chlubí největším kasinem v Evropě a okruhem, na kterém před
pár lety jezdily závody F1. Cascais je původně rybářská vesnice,
která se na začátku 19. století stala oblíbeným útočištěm evropské
šlechty. Pláž Guincho je známa především mezi surfaři, oceán je
zde divoký a nevyzpytatelný. Cabo da Roca je nejzápadnějším
pevninským výběžkem Portugalska a kontinentální Evropy. Na
útesu vypínajícím se přibližně 140 m nad hladinou Atlantického
oceánu je památník zdobený verši známého spisovatele Luise
de Camões a dodnes funkční maják. Sintra je pohádkové město
uprostřed věčně zelených kopců s nádhernými stavbami v manuelském a maurském stylu, jako např. Královský palác nebo Palacio
da Pena. Ve večerních hodinách ubytování v Lisabonu.
8. den: Transfer na letiště a odlet do ČR.
• leteckou dopravu z Prahy/Vídně tam i zpět
• letištní taxy
• autobusovou dopravu dle programu
• 7× ubytování ve 3* hotelu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.300 Kč
• 6× polopenze 3.000 Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Braga
Porto
Guimaraes
Aveiro
Coimbra
Nazaré
Fátima
Alcobaça
Sintra
C. d. Roca
ESP
Estoril
Lisabon
Cascais
P
PORTUGALSKO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
11
PORTUGALSKO
VELKÁ CESTA PORTUGALSKEM
Č. zájezdu
PG0920
Termín
20. 09.–02. 10.
Cena
18.690 Kč
Program
B (bus)
PG0921
21. 09.–01. 10.
26.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasa 4 a 5).
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Středozemního moře, volno, možnost koupání, ubytování
v hotelu v odpoledních hodinách, večeře.
Program A: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna), přílet do
Španělska a transfer do hotelu, volno, (podle času příletu možnost koupání), večeře. Dále společný program A i B.
3. den: Snídaně, odjezd z hotelu v brzkých ranních hodinách
přes Kastilii (krátké zastavení v Toledu – panoramatický pohled)
a Extremaduru do Elvas. Ubytování a večeře.
4. den: Snídaně, Elvas – prohlídka města (pevnost a hradby –
nejznamenitější ukázka port. vojenského architektonického
umění, akvadukt Da Amoreira), Évora – prohlídka města (Staré
město, katedrála, římský Dianin chrám, klášter Dos Lóios, městské paláce), ubytování a večeře v okolí Lisabonu.
5. den: Snídaně, celodenní program v Lisabonu – prohlídka
města (starobylá čtvrť Belém, klášter sv. Jeronýma, věže Belém,
čtvrť Alfama, královský hrad, volno), ubytování a večeře v okolí
Lisabonu.
6. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu – rybářské
městečko Cascais, návštěva nejzápadnějšího mysu Evropy Cabo
da Roca, nejkrásnější palác portugalských králů Sintra (Staré
město, královský palác), návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do Lisabonu, individuální celodenní
program v Lisabonu – jedinečná možnost návštěvy slavných
lisabonských muzeí – muzeum Calouste Gulbenkiana, muzeum
kočárů, námořní muzeum, archeologické muzeum – památka
na zemětřesení v Lisabonu, možnost návštěvy Oceanária, Park
Expo ´98 – připomenutí světové výstavy v Lisabonu, návrat do
hotelu a večeře.
TOLEDO • ELVAS • ÉVORA • LISABON •
SINTRA • CASCAIS • CABO DA ROCA •
BATALHA • FÁTIMA • TOMAR • COIMBRA •
GUIMARAES • BRAGA • BOM JESÚS DEL
MONTE • PORTO • COSTA BRAVA/MARESME
8. den: Snídaně, odjezd do Batalhy – prohlídka královského
kláštera (nejvýznamnější dílo manuelské gotiky), Fátima – návštěva jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského
světa, Tomar – prohlídka města (klášter de Cristo, synagoga,
proslavené „Okno z Tomaru“ – nejvýznamnější ukázka manuelského slohu), ubytování a večeře v Coimbře.
9. den: Snídaně, Coimbra – prohlídka města (Stará a Nová
katedrála, akvadukt, historické budovy univerzity), Guimaraes
prohlídka města (královský hrad, palác Dos Duques om, Staré
město), Braga (prohlídka středověkého města, katedrála, Bom
Jesús del Monte), ubytování a večeře v Portu.
10. den: Snídaně, Porto – prohlídka města (katedrála Terreiro
da Sé, gotický chrám Sao Francisco, radnice, mosty přes řeku
Douro), návštěva „Cavas“ – vinných sklepů, kde zraje pravé
portské (ochutnávka), odjezd z Portugalska v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
11. den: Příjezd na pobřeží Středozemního moře, ubytování,
večeře, volný program.
12. den: Snídaně, volný program, Program B: V odpoledních
hodinách odjezd zpět do ČR. Program A: Transfer na letiště
a odlet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
13. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Španělsko–Praha
• letištní taxy a poplatky
• transfer z/na letiště
• dopravu lux. autobusem po Španělsku a Portugalsku
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech s polopenzí
• vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech s polopenzí
• vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.890 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč (program A)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Porto
Braga
Guimaraes
Coimbra
Sintra
Fátima
Tomar
Bathalha
C. d. Roca
LISABON
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Toledo
Elvas
Évora
P
12
ESP
VELKÁ CESTA
PORTUGALSKEM
ŠPANĚLSKO • PORTUGALSKO
Č. zájezdu
SPD0826
ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO –
PODÉL ŘEKY DUERO
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna),
transfer do hotelu ve Valladolidu, hlavního centra na řece Duero,
sídla autonomní vlády. Dle času příjezdu večerní procházka po
Plaza Mayor, kolem katedrály, univerzity a paláce de Santa Cruz.
2. den: Po snídani odjezd údolím řeky Duero do Peňafiel se zajímavým historickým jádrem – Plaza del Coso a impozantní středověký hrad, kde se nachází Muzeum vína. Návštěva vinného
sklepa D. O. Ribera del Duero spojená s degustací. Odpoledne
návrat do Valladolidu, volno k individuálním procházkám nebo
návštěvě četných muzeí.
3. den: Po snídani krátká zastávka v Tordesillas, kde byla podepsána smlouva mezi Španělskem a Portugalskem v r. 1494
o rozdělení působnosti v nově získaných územích v Americe
(dělící linie v Atlantickém oceánu). Pokračování cesty do Toro,
města vyhlášeného nejsilnějším červeným vínem a kvalitními
sýry. Procházka půvabným městem s nádhernými výhledy na
řeku, středověký most a kolegiátní kostel. Možnost ochutnávky
typických sýrů.
Pokračování cesty do Zamory, města s největším počtem románských staveb a kostelů v Evropě, pro něž je nazýváno Perlou
románské architektury. Po příjezdu do města možnost ochutnávky místní kuchyně formou tapas. Procházka historickým jádrem – katedrála, kostel La Magdalena a kostel San Ildefonso.
Ubytování a večeře.
4. den: Ráno odjezd do hraniční oblasti, kde úchvatný kaňon řeky Duero vytváří přirozenou hranici mezi Portugalskem
a Španělskem. Zastávka v městečku Miranda do Douro, které
si zachovalo dodnes vzhled pevnosti. Městu vévodí renesanční
a barokní katedrála. Pokračování cesty do Bragançy, hlavního
města oblasti Tras os Montes. Městu dominuje významný hrad
a Domus Municipalis, asi jediný příklad civilního románského
slohu v Portugalsku. Ubytování.
Cena
24.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
kultura, víno, gastronomie
Tam i zpět letecky.
Termín
26. 08.–02. 09.
MADRID • VALLADOLID • PEŇAFIEL •
TORDESILLAS • TORO • ZAMORA •
MIRANDA DE DUERO • BRAGANÇA •
VILA REAL • PORTO • AVEIRO •
LA ALBERCA • BÉJAR
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• autobusovou dopravu po Španělsku
• 7× ubytování ve 2/3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.900 Kč
• 7× večeře 2.000 Kč
• transfer Brno–letiště–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
5. den: Ráno necháme za sebou strohou horskou krajinu
a budeme se vracet k toku řeky Duero. Celá oblast Alto Douro
je plná úzkých chráněných údolí, která jsou ideální pro pěstování hroznů k výrobě proslulého portského vína. Naskytnou
se nám panoramatické výhledy na vinice kolem São João
do Pesqueira a Pinhão. Zastávka ve Vila Real, s katedrálou
Sé z 15. stol. a s palácem a zahradami Mateus v těsné blízkosti města. Další zastávkou bude Peso da Regua, centrum
oblasti pěstování portského, ale i stolního vína. Možnost návštěvy vinného sklepa. V pozdní odpoledne příjezd do Porta,
2. největšího města. Prohlídka historického jádra – katedrála,
Věž dos Clérigos, Skleněný palác, čtvrti podél řeky Douro.
Ubytování.
6. den: Dopoledne návštěva vinných sklepů ve Vila Nova de
Gaia volno v Portu, odpoledne odjezd do Aveira, města, které
je nazýváno Benátkami Portugalska, díky labyrintu kanálů kolem
atlantické duny, která pronikla do vnitrozemí. Proslulé jsou zdejší
pláže, ale i rybářské restaurace a v neposlední řadě všudypřítomné mnohobarevné čluny. Ubytování v Aveiru.
7. den: Po snídani odjezd zpět do Španělska. Přes Ciudad Rodrigo dojedeme do pohoří Sierra de Francia, kde navštívíme vesnici
La Alberca, která si dochovala tradiční architekturu, zvyky a řemeslnou výrobu. Vyrábí se zde také ty nejchutnější iberské uzeniny – jamón ibérico. Možnost ochutnávky. Odjezd na ubytování
do Béjaru, podhorského městečka s palácem vévodů z Béjaru
ze 16. stol., historickými zahradami a hradbami.
8. den: Po snídani odjezd na letiště do Madridu a odlet do Prahy.
PODÉL ŘEKY DUERO
Bragança
Zamora
Valladolid
Vila Real
Miranda Toro Tordesillas
Porto
Peso da Regua Ciudad Rodrigo
Bejar
Aveiro
La Alberca
P
Peňafiel
Madrid
ESP
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
13
PORTUGALSKO
ADVENT V LISABONU
letecky
LISABON • SINTRA • CABO DA ROCA
OBIDOS • NAZARÉ • FATIMA • BATALHA
LISABON
letecký víkend s průvodcem
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Prahy/Vídně (za příplatek transfer z Brna), přílet
do Lisabonu, ubytování a nocleh v hotelu v Lisabonu.
2. den: Po snídani odjezd metrem do historického centra Lisabonu, přímo na hlavní náměstí Rossio, odkud se pěšky vydáme
za poznáním lisabonských výtahů a slavných tramvají. Výtahem
Gloria se vyvezeme na fascinující vyhlídku do čtvrti Bairro Alto.
Poté se romantickou procházkou dostaneme do čtvrti Chiado,
kde se výtahem Santa Justa svezeme na obchodní ulici Rua
Augusta, které dominuje vítězný oblouk. Na Praca da Figueira
začíná naše cesta časem historickou tramvají číslo 12, která nás
zaveze do čtvrti Alfama, která je známa svými nádhernými vyhlídkami, nejstarší lisabonskou katedrálou a hudebním stylem
fado. Odpoledne osobní volno.
3. den: V dopoledních hodinách navštívíme část Lisabonu,
která je nejvíce spojena s obdobím portugalských zámořských
objevů – Belém. Belémská věž je bránou do Lisabonu a symbol města, památník objevitelů připomíná významné osobnosti
Portugalska 16. stol., klášter a kostel Jeronýmů je vystaven na
místě, kde se Vasco de Gama modlil před vyplutím do Indie.
Na oběd se přesuneme do pohádkového města Sintra, které
se nachází uprostřed věčně zelených kopců a bylo oblíbeným
letním útočištěm portugalských králů. Významnou památkou
je Královský palác, který budete mít možnost ve svém osobním
volnu navštívit. Odpoledne se přesuneme na konec světa, na
Cabo da Roca, který je nejzápadnějším pevninským výběžkem
kontinentální Evropy.
LISABON • SINTRA • CABO DA ROCA
OBIDOS • NAZARÉ • FATIMA • BATALHA
4. den: Osobní volno nebo možnost zakoupení fakultativního
výletu (min. počet účastníků 20).
Program fakultativního výletu do Obidos, Nazaré,
Fatima, Batalha:
Po snídani odjezd do malebného středověkého městečka Obidos, které je známé pro svůj višňový likér a romantické uličky.
V rybářské vesničce Nazaré, která je dnes pro své nádherné pláže vyhledávaným letoviskem, se stal ve 12. stol zázrak, který dodnes připomíná kaple na útesu, který se ční více než 100 m nad
mořem. Nedaleko Nazaré se nachází klášter Batalha, velkolepá
ukázka gotiky, kde je pochovaný Jindřich Mořeplavec. V odpoledních hodinách příjezd do Fatimy, prohlídka města. Fatima je
jedním z nevyhledávanějších poutních míst na světě, kde se na
začátku 20. stol zjevila pana Marie třem malým pasáčkům. Večer
návrat do hotelu v Lisabonu, nocleh.
5. den: V ranních hodinách odjezd na letiště v Lisabonu, odlet.
Č. zájezdu
LIS0424
Termín
24. 04.–28. 04.
Cena
18.590 Kč
LIS0925
25. 09.–29. 09.
18.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu z Prahy/Vídně tam i zpět
• letištní taxy
• autobusovou dopravu dle programu
• 24hod. jízdenku na MHD
• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
14
1. den: Odlet z Prahy/Vídně (za příplatek transfer z Brna), přílet
do Lisabonu, ubytování a nocleh v hotelu v Lisabonu.
2. den: Po snídani odjezd autobusem do čtvrti Belém, která je
spojena s obdobím portugalských zámořských objevů – Belém.
Belémská věž je bránou do Lisabonu a symbol města, památník
objevitelů připomíná významné osobnosti Portugalska 16. stol.,
klášter a kostel Jeronýmů je vystaven na místě, kde se Vasco de
Gama modlil před vyplutím do Indie.
Následuje přesun do historického centra Lisabonu, přímo na
hlavní náměstí Rossio, odkud se pěšky vydáme za poznáním
lisabonských výtahů a slavných tramvají. Výtahem Gloria se
vyvezeme na fascinující vyhlídku do čtvrti Bairro Alto. Poté se
romantickou procházkou dostaneme do čtvrti Chiado, kde se
výtahem Santa Justa svezeme na obchodní ulici Rua Augusta,
které dominuje vítězný oblouk. Na Praça da Figueira začíná naše
cesta časem historickou tramvají číslo 12, která nás zaveze do
čtvrti Alfama, která je známa svými nádhernými vyhlídkami,
nejstarší lisabonskou katedrálou a hudebním stylem fado. V odpoledních hodinách osobní volno na vánoční nákupy. Nocleh
v hotelu v Lisabonu.
3. den: Celodenní výlet do pohádkového města Sintra, oblíbeným letním útočištěm portugalských králů, které se nachází
uprostřed věčně zelených kopců. Významnou památkou je Královský palác opředený řadou pověstí nebo Palác da Pena, který
ční nad městem. Odpoledne se přesuneme na konec světa, na
Cabo da Roca, který je nejzápadnějším pevninským výběžkem
kontinentální Evropy. Návrat na ubytování do Lisabonu.
4. den: Volný čas na vánoční nákupy a procházky svátečně
vyzdobeným historickým centrem nebo fakultativní výlet do
portugalské historie. Po snídani odjezd do malebného středověkého městečka Obidos, které je známé pro svůj višňový
likér a romantické uličky. V rybářské vesničce Nazaré, která
je dnes pro své nádherné pláže vyhledávaným letoviskem,
se stal ve 12. stol. zázrak, který dodnes připomíná kaple na
útesu, který se ční více než 100 m nad mořem. Nedaleko Nazaré se nachází klášter Batalha, velkolepá ukázka gotiky, kde
je pochovaný Jindřich Mořeplavec. V odpoledních hodinách
příjezd do Fatimy, prohlídka města. Fatima je jedním z nejvyhledávanějších poutních míst na světě, kde se na začátku 20.
stol. zjevila pana Marie třem malým pasáčkům. Večer návrat
na ubytování.
5. den: V ranních hodinách odjezd na letiště v Lisabonu, odlet.
Č. zájezdu
LIS1204
Termín
04. 12.–08. 12.
Cena
17.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu z Prahy/Vídně tam i zpět
• letištní taxy
• autobusovou dopravu dle programu
• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.600 Kč
• fakultativní celodenní výlet 1.300 Kč
• 4× večeře 2.200 Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
• jednolůžkový pokoj 3.200 Kč
• fakultativní výlet do portugalské historie 1.300 Kč
• 4× večeře 2.200 Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ŠPANĚLSKO
CESTA PO ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasa 5 zdarma), v termínech 30. 04., 09. 07., 20. 08. také
trasa 4 a Zlín, Uh. Hradiště – vše za příplatek 430 Kč). Noční přejezd do Španělska.
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Costa Maresme, volno, možnost koupání, ubytování v odpoledních hodinách, večeře.
Program A: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna), přílet do
Španělska a transfer na ubytování. Dále společný program A i B.
3. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách do Zaragozy –
prohlídka města (katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice), odjezd do
Madridu – ubytování v okolí města a večeře.
4. den: Snídaně, odjezd k prohlídce královského paláce El
Escorial, návrat do Madridu, okružní projížďka, prohlídka města
(Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, památník Cervantesův nebo možnost návštěvy galerie El Prado),
návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do Toleda – prohlídka města (katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum El Greca), návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně
z toledské oceli, šperky), odjezd do Granady, ubytování v okolí
města, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne prohlídka Granady (katedrála,
královská kaple, Albaicín), odpoledne prohlídka arabského sídelního paláce Alhambra se zahradami Generalife. Volno, večeře, návrat na ubytování (fakultativní večerní možnost návštěvy
představení flamenca).
7. den: Snídaně, odjezd do Córdoby – prohlídka města (mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město, typické „květinové“ ulice
s arabskými patii), odjezd z Córdoby do Sevilly, ubytování v okolí
města, večeře.
ZARAGOZA • EL ESCORIAL • MADRID •
TOLEDO • GRANADA • CÓRDOBA •
SEVILLA • GIBRALTAR • PEŇÍSCOLA •
COSTA BRAVA • GERONA • TOSSA DE MAR •
KLÁŠTER MONTSERRAT • BARCELONA
8. den: Snídaně, Sevilla – prohlídka města (katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými patii, maurský palác
Alcázar – exteriéry), odjezd k prohlídce britské kolonie Gibraltar
(návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu), noční
přejezd na pobřeží Costa Azahar.
9. den: V ranních hodinách příjezd na pobřeží Costa Azahar,
Peňíscola (hrad Papa Luna, středověké městečko, možnost
koupání, projížďky lodí), příjezd na pobřeží Costa Brava/Costa
Maresme ve večerních hodinách, ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, odjezd do Gerony, města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami a krásnými románskými kostely (katedrála
s věží Karla Velikého, románské kostely San Pere de Galligants
a Sant Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby). Následuje
odjezd do Tossa de Mar, jednoho z nejkrásnějších letovisek na
pobřeží Costa Brava (Villa Vieja – opevněná část Tossy – hradby
z 12. a 13.století s obrannými věžemi, centrum s domy z 14. až
17. století, kostel Sant Vincenc). Návrat na ubytování si můžeme
zpříjemnit cestou lodí (fakultativně), večeře.
11. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách, prohlídka kláštera
Montserrat, v odpoledních hodinách prohlídka Barcelony (gotická čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Antonio Gaudí –
Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, možnost návštěvy mořského akvária a muzea Picassa), návrat na ubytování, večeře.
12. den: Program B: Snídaně, volný program. V odpoledních
hodinách odjezd do ČR. Program A: Snídaně, volno (podle
letového času možnost koupání), transfer na letiště a odlet do
Prahy (za příplatek transfer do Brna).
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do ČR.
Č. zájezdu
CS0430
Termín
30. 04.–12. 05.
Cena
17.990 Kč
Program
B (bus)
CS0501
01. 05.–11. 05.
25.990 Kč
A (let)
CS0709
09. 07.–21. 07.
18.990 Kč
B (bus)
CS0710
10. 07.–20. 07.
27.490 Kč
A (let)
CS0820
20. 08.–01. 09.
18.990 Kč
B (bus)
CS0821
21. 08.–31. 08.
26.990 Kč
A (let)
CS0910
10. 09.–22. 09.
18.790 Kč
B (bus)
CS0911
11. 09.–21. 09.
26.990 Kč
A (let)
CS1015
15. 10.–27. 10.
17.990 Kč
B (bus)
CS1016
16. 10.–26. 10.
25.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
• letecky Praha–Španělsko–Praha vč. tax (program A)
• luxusním autokarem do/z Španělska (program B)
• dopravu autokarem po Španělsku
• 9× ubytování v hostelech a 2* hotelech
ve 2lůžkových pokojích (v okolí měst)
• 9× polopenzi
• prohlídku tradiční toledské manufaktury
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč (program A)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
CESTA PO ŠPANĚLSKÉM
KRÁLOVSTVÍ
Gerona
Zaragoza
Barcelona
ESP
MADRID
Toledo
Peňíscola
P
Córdoba
Sévilla
Granada
Gibraltar
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
15
ŠPANĚLSKO
MALLORCA
kouzelný ostrov Baleárského souostroví
Tam i zpět letecky z Brna!
Ubytování na jednom místě v hotelech
u pláže.
1. den: Odlet z Brna do Palma de Mallorca. Transfer do hotelu,
ubytování.
2. den: Volný den k odpočinku a koupání.
3. den: Dopoledne návštěva hlavního města Palmy de Mallorca. Nejdříve zastávka na hradě Bellver, který ční nad městem
a z kterého se a otvírá panoramatický výhled na město i přístav.
Pak procházka historickým centrem s gotickou katedrálou ze
13. stol., nazývanou katedrálou světla, renesančními městskými
hradbami, parkem Parc del Mar, palácem Almudeina a gotickou
čtvrtí. Po poledni návrat na ubytování.
4. den: Celodenní výlet na Formentor začíná návštěvou tradičního trhu ve městě Alcudia, se středověkým jádrem obehnaným dobře dochovalými hradbami. Užijete si atmosféru prodeje
domácích zvířat, typických řemeslných výrobků, vonícího čerstvého ovoce a zeleniny. Dále následuje přejezd na nejfotografovanější místo Mallorky – mys Formentor. Z vyhlídkové plošiny
situované v nadmořské výšce 200 metrů si můžete vychutnat
výhled na skalnaté útesy omývané ocelově modrým mořem.
Odpoledne volno ke koupání a opalování na přírodní pláži, obklopené středozemním lesem. Na závěr programu zastávka ve
vinném sklepě spojená s ochutnávkou.
5. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
6. den: Výlet na východní pobřeží ostrova. První zastávkou je
továrna na výrobu perel, kde budete svědky jejich vzniku. Dále
pokračujete v cestě do Porto Cristo – přístavu připomínajícího
obdivované norské fjordy. Ti, kdo budou chtít navštívit známý
Safari Park si příjdou na své uprostřed milých exotických exemplářů. (Vstupné není zahrnuté do ceny výletu). Návštěva podzemního království jedněch z nejkrasnějších jeskyň světa Cue-
16
PALMA DE MALLORCA • INCA •
SA CALOBRA • PORT SOLLER •
VALLDEMOSSA • CUEVAS DEL DRACH •
PORTO CRISTO • FORMENTOR
vas del Drach – Dračí jeskyně, kde si u největšího podzemního
jezera Evropy vychutnáte koncert klasické hudby. Odpoledne
návrat do hotelů.
7. den: Celodenní výlet s nezapomenutelným cestováním po
nejhezčích přírodních místech severozápadní části ostrova.
První zastávka bude v evropskem městě kůže Inca, kde navštívite typickou dílnu. Poté přejedete kolem nejvyšších vrcholů
ostrova a po nejhezčí a také nejkrkolomnější horské silnici
sjedete na severní pobřeží do Sa Calobry – rajského místa
s nádherným koupáním či procházkami tunelem vysekaným
ve skále i soutěskou, ze které ústi do moře dva horské potoky.
Na pohodlné lodi se dále poplavíte podél nejpůsobivějšího
pobřeží ostrova do malebného přístavu Port Soller. Odtud
přejedete krásným vnitrozemím do asi nejhezčí vesnice ostrova, Valldemosy, procházka starobylými kamennými uličkami
s domy doslova pokrytými květinami v květináčích. Nejznámější památkou ve Valldemose je bývalý kartuziánský klášter
La Cartuja, založený r. 1399, kde prožíval svůj milostný román
extravagantní pár, Frederic Chopin a Georges Sandová. Při
návštěvě kláštera se dozvíte řadu zajímavostí nejen o tomto
páru, ale i o kdysi nejbohatším mnišském řádu. V prostorách
královského zámku Palacio del Rey Sancho se pak můžete zaposlouchat do skladeb F. Chopina. A hlavně se nezapomeňte
projít malebnými uličkami a posedět v některé z typických
kaváren a cukráren. Večer návrat do hotelu.
8. den: Transfer na letiště a odlet do ČR.
V termínech od 15. 6. a od 7. 9. je pobyt delší o 4 dny odpočinku
u moře a návrat je 12. den.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
MA0608
Termín
08. 06.–15. 06.
Cena
20.990 Kč
MA0615
15. 06.–26. 06.*
22.990 Kč
MA0824
24. 08.–31. 08.
21.990 Kč
MA0907
07. 09.–18. 09.*
22.990 Kč
MA0914
14. 09.–21. 09.
20.990 Kč
* pobyt delší o 4 dny
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Palma de Mallorca–Brno
• letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 7× ubytování s polopenzí
(11× v termínech od 15. 06. a 07. 09.)
• výlety na Mallorce dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč/noc
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
ŠPANĚLSKO
SLUNEČNÁ ANDALUSIE
s koupáním
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Vídně/Bratislavy (za příplatek transfer z Brna) do
Málagy, transfer do hotelu na pobřeží Costa del Sol, dle časových
možností zastávka v Marbelle, mondénním centru nazývaném
někdy španělské Saint Tropez, ubytování v oblasti Marbelly.
2. den: Po snídani odjezd do Rondy, kolébky novodobých
býčích zápasů, města rozkládajícího se na skalnatém ochozu
rozděleném hlubokou strží. Po prohlídce historického centra
odjezd malebnou krajinou posetou bílými vesničkami k Gibraltarské skále, na výsostné území Anglie rozkládající se na
vysokém skalnatém výběžku. Fakultativně místním taxi výjezd
na vrchol masivu a k jeskyním sv. Michala. Po cestě zastávky
s nádhernými výhledy na pevninu i nedalekou Afriku. Pěší
procházka po Main street, hlavní tepně Gibraltaru. Odjezd na
ubytování.
3. den: Dopoledne se vydáme podél pobřeží do Cádizu. Cestou
zastávka v Tárifě, nejjižnějším městě Evropy, s hradem Guzmana Dobrotivého a typickými úzkými uličkami plnými stylových
barů s kosmopolitní atmosférou. Dále krátká zastávka ve Vejer
de la Frontera, nejmalebnější bílé vesnici Andalusie na 190 m
vysokém výběžku obehnaném hradbami. Odpoledne prohlídka
Cádizu, nejstaršího města Španělska, spojeného s pevninou jen
úzkou šíjí a mostem. Pěší procházka ke katedrále, ke kostelu Santa Cruz, tržnici a věži Tavira s unikátní temnou komorou. Odjezd
na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do ústí řeky Guadalquivir, do malebného přístavu Sanlucar de Barrameda, s příjemnou pobřežní
promenádou s výhledy na národní park Doňana a s řadou
vinných sklepů, které produkují vyhlášené víno manzanilla. Po-
Č. zájezdu
AL0526
Termín
26. 05.–05. 06.
Cena
24.990 Kč
AL0922
22. 09.–02. 10.
24.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
MARBELLA • RONDA • GIBRALTAR •
TÁRIFA • VEJER DE LA FRONTERA • CÁDIZ •
SANLUCAR • JÉREZ • SEVILLA • CÓRDOBA •
GRANADA • ALPUJARRAS • MÁLAGA •
TORREMOLINOS
• leteckou dopravu Vídeň/Bratislava–Málaga–Vídeň/
Bratislava
• 10× ubytování ve 3* hotelech
• 10× snídaně
• autobusovou dopravu po Španělsku
• průvodcovské služby
kračování cesty do Jérezu. Návštěva vinných sklepů spojená
s ochutnávkou jedinečného moku, který proslavili po celém
světě Angličané. Procházka městem proslulým vínem sherry,
flamenkem, chovem koní, andaluskou jezdeckou školou a motocyklovými závody. Odjezd na ubytování.
5. den: Den věnovaný Seville, hlavnímu městu Andalusie.
Projížďka podél řeky Guadalquivir kolem dějiště světové výstavy EXPO 92, zastávka v parku Marie Luisy, kde se konala
hispano-americká výstava a kde zůstaly nádherné pavilony
uprostřed bujné subtropické vegetace. Procházka bývalou židovskou čtvrtí Santa Cruz s veselými náměstíčky a typickými
hospůdkami. Odpoledne návštěva hlavních skvostů Sevilly,
největší gotické katedrály na místě bývalé mešity s proslulou
věží Giralda, která je symbolem města, a královského paláce
Reales Alcazares, sídla maurských i křesťanských panovníků.
Odjezd na ubytování.
6. den: Po snídani odjezd do Córdoby, bývalého hlavního
města kalifátu s proslulou mešitou-katedrálou. Návštěva královského paláce s nádhernými zahradami a prohlídka mešity-katedrály. Procházka židovskou čtvrtí – synagoga, hradby, římský
most, křivolaké uličky s arabskými patii vyzdobenými záplavou
květin v typických květináčích. Odpoledne odjezd do Granady,
města lemovaného pohořím Sierra Nevada, které patřilo v době
arabské nadvlády k nejbohatším na iberském poloostrově. Ubytování v Granadě.
7. den: Ráno návštěva paláce Alhambra a letního sídla Generalife, nádherně zachovalé poslední rezidence arabských
panovníků ve Španělsku. Odpoledne prohlídka historického
jádra města – katedrála, hrobka katolických králů, Bibarrambla,
Alcaicería – bývalá arabská tržnice, popř. Albaicín, typická maurská čtvrť. Ubytování v Granadě. Fakultativně možnost návštěvy
vystoupení flamenca.
8. den: Po snídani přejezd směrem na jih, dopoledne zastávka v jižním podhůří Sierry Nevady, v Alpujarras, které
bylo posledním útočištěm Arabů po vyhnání z Granady. Po
pobřeží pokračujeme do Málagy, proslavené zdejším rodákem, slavným malířem Pablem Picassem, ale i stejnojmenným
velmi lahodným vínem. Procházka historickým jádrem města – možnost návštěvy katedrály, popř. muzea P. Picassa nebo
jeho rodného domu. Večer příjezd na ubytování na pobřeží
Costa del Sol.
9.–10. den: Volno, odpočinek na pláži, koupání. Ubytování na
pobřeží Costa del Sol. Možnost fakultativně místní dopravou návštěvy bílé vesnice Mijas v kopcích nad Torremolinos.
11. den: Transfer na letiště. Odlet z Málagy do Vídně/Bratislavy
(za příplatek transfer do Brna).
• 10× večeře 2.500 Kč
• jednolůžkový pokoj 5.000 Kč
• vstup do Alhambry (nutno objednat předem) 800 Kč
• projížďka v taxi na Gibraltaru 500 Kč
• transfer Brno–letiště–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
PŘÍPLATKY:
P
SLUNEČNÁ
ANDALUSIE
ESP
Córdoba
Sevilla
Granada
Sanlucar de Barrameda
Lanjarón
Ronda
Jérez
Málaga
Cádiz
Vejer de la Frontera
Gibraltar
Tárifa
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
17
ŠPANĚLSKO • PORTUGALSKO
OD EXTREMADURY
PO ARAGÓN
za poklady UNESCO
Tam i zpět letecky!
GUADELOUPE • TRUJILLO • MÉRIDA •
SALAMANCA • PORTO • GUIMARAES •
SANTIAGO DE COMPOSTELA •
LA CORUŇA • LUGO • PONFERRADA •
ASTORGA • LEÓN • BURGOS
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna),
transfer z letiště do hotelu v okolí Madridu, ubytování, večeře.
2. den: Snídaně, odjezd do Extramadury, zastávka v Guadeloupe – historické centrum, klášter Santa Maria de Guadeloupe,
místo, kam vykonal Kolumbus děkovnou pouť po návratu ze
své objevitelské cesty. Mniši, kteří zde žili, založili později slavný
klášter El Escorial. Přejezd do Trujilla – rodné město conquistadorů bratří Pizarrů, Palacio del Marquez de la Conquista, kostel
se sarkofágy, palác objevitele Ekvádoru a Amazonky Orrellana,
maurská pevnost. Ubytování v okolí Méridy, večeře.
3. den: Snídaně, prohlídka Méridy – římské divadlo s amfiteátrem, Dianin chrám, Traiánův oblouk, akvadukt, odjezd do
Cáceres, prohlídka – Casa de los Golfines de Abajo, Casa del
Sol, Casa y Torre de Carvajal, jedinečně zachovalý komplex gotických a renesančních staveb paláců, kostelů a věží. Ubytování
mezi Cáceres a Salamancou, večeře.
4. den: Snídaně, odjezd do Salamancy, prohlídka – Plaza
Mayor, Stará a Nová katedrála, Universita, Casa de las Conchas
– Mušlový dům. Ubytování v okolí Porta, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do Porta, prohlídka města – katedrála,
radnice, Staré město, mosty přes řeku Duero. Odjezd do Guimaraes, prohlídka jedinečně zachovalého středověkého města
18
Č. zájezdu
EX0523
Termín
23. 05.–01. 06.
Cena
26.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Madrid–Praha
• transfer z/na letiště
• letištní taxy a poplatky
• dopravu lux. autobusem ve Španělsku a Portugalsku
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech v okolí měst
• 9× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 7.500 Kč
• transfer k odletu Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
s hlavním náměstím Largo de Oliveira, městské paláce. Návrat
na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd do Santiaga de Compostela, prohlídka – katedrála, komplex katedrálních náměstí – jedno z nejkrásnějších náměstí světa, proslulé Praza do Obradoiro, palác de los
Reyes Catolicos, městské paláce, kláštery. Ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do La Coruňa, zastávka ve městě –
proslulý původní římský maják Torre de Hércules, nejstarší stále
sloužící maják v Evropě. Odjezd do Luga, hlavní město Galicie
s majestátními vzácně dochovanými římskými hradbami, po
stopách významných zastávek svatojakubské pouti galicijské
a leonské části, zastávka v Ponferradě – katedrála, templářský
hrad. Ubytování v okolí Astorgy, večeře.
8. den: Snídaně, prohlídka města Astorga – biskupský palác
A. Gaudího, katedrála. Odjezd do Leónu, prohlídka – katedrála,
Plaza Mayor, Casa Botines – A. Gaudí, klášter San Isidoro la Real.
Ubytování, večeře.
9. den: Snídaně, po stopách významných zastávek svatojakubské pouti kastilské části, Sahagún, Frómista, Burgos. Prohlídka
Burgosu – katedrála, brána Santa María, pomník El Cidovi, Staré
město. Ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do
Prahy (za příplatek transfer do Brna).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ŠPANĚLSKÉ KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
KLÁŠTER POBLET • ALCALA DE HENARES •
MADRID • EL ESCORIAL • SEGOVIA •
TOLEDO • ARANJUEZ • CUENCA • TERUEL •
BARCELONA
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy (další
nástupní místa za příplatek 430 Kč: Zlín, Uh. Hradiště, Kroměříž,
Prostějov). Cesta přes noc do Španělska.
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Maresme, uložení zavazadel v hotelu, volno, ubytování v odpoledních hodinách, volno, odpočinek.
Program A: odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna), transfer
z letiště do hotelu v oblasti Costa Brava/Maresme.
Dále společný program A i B.
3. den: Odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera Santa Maria
de Poblet, založeného ve 12. st., přejezd španělským vnitrozemím
do nejstaršího universitního města Alcala de Henares, místa, kde
se narodil Miguel de Cervantes. Prohlídka historického centra,
které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři
v Latinské Americe (katedrála, Cervantesovo náměstí, rodný dům
M. de Cervantes, universitní čtvrť), odjezd k ubytování.
4. den: Madrid – prohlídka města – Puerta del Sol, Plaza Mayor,
exteriéry královského paláce, odpoledne volno, možnost návštěvy muzea Centro de Arte Reina Sofia s Picassovou Guernicou, odjezd k ubytování.
5. den: Odjezd do El Escorial, prohlídka jedinečného díla španělské architektury – královského paláce a muzea, přejezd do
Segovie, prohlídka historického centra, římského akvaduktu,
který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteriér pevnosti
Alcazar, románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. st.,
odjezd k ubytování.
6. den: Odjezd do Avily, prohlídka mohutných městských hradeb, katedrály a historického centra, přejezd do Toleda, prohlídka města – muzeum El Greca, Katedrála, kostel sv. Tomáše
s jedinečnou mudéjarskou věží, bývalá synagoga – dnes kostel
Santa Maria la Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la
Luz, odjezd do Aranjuez, prohlídka letního královského paláce a historického centra města – náměstí Mariblanca s paláci
šlechty a královských úředníků, ve večerních hodinách příjezd
do hotelu.
7. den: Odjezd do pevnostního města Cuenca, prohlídka historického centra – „zavěšené“ domy, věž Mangana, katedrála
Nuestra Seňora de Gracia, odjezd do horského města proslulého
mudéjarskou aragonskou architekturou Teruel, prohlídka historického centra – náměstí Carlos Castell, mudéjarská katedrála,
kostel San Pedro, věž San Martín, odjezd k ubytování.
8. den: Odjezd do Barcelony, prohlídka modernistické čtvrti
a architektonických děl A. Gaudího – park Guel, Sagrada Familia,
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
UN0705
Termín
05. 07.–14. 07.
Cena
13.990 Kč
Program
B (bus)
UN0706
06. 07.–13. 07.
21.990 Kč
A (let)
UN0906
06. 09.–15. 09.
13.990 Kč
B (bus)
UN0907
07. 09.–14. 09.
21.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem (program B)
• leteckou dopravu Praha–Španělsko–Praha (program A)
• letištní taxy (program A)
• transfer z/na letiště (program A)
• dopravu autobusem ve Španělsku
• 7× ubytování ve 2–3*hotelech v okolí
navštívených měst
• 7× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.890 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč (program A)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
prohlídka historického centra – tzv. „gotické“ Barcelony a přístavu, ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
9. den: Program B: Volný den, možnost koupání, ve večerních
hodinách odjezd do ČR. Program A: Transfer na letiště, odlet
do Prahy. Za příplatek transfer do Brna.
10. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
KATALÁNSKO
historie, příroda a moře
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
GIRONA • PALS • BEGUR • MONTSERRAT •
BARCELONA • FIGUERAS • PYRENEJE •
RIPOLL • NÚRIA
1. den: Program B: Ráno odjezd autobusem z Brna (další nástupní místa viz. str. 3, trasy 1, 2, 4, 5, 6). Cesta přes Německo
a Francii do Španělska.
2. den: Program B: Dopoledne příjezd na pobřeží Costa Brava, po poledni ubytování v hotelu. Odpoledne volno ke koupání
a odpočinku.
3. den: Odpočinek a koupání na pobřeží Costa Brava.
Program A: odlet z Bratislavy do Gerony (transfer z Brna za příplatek). Transfer do hotelu, ubytování.
Dále programy A i B společně.
4. den: Navštívíme středověké město s nejhezčí tváří v okolí
řeky Riu Onyar, Gironu, prohlédneme si majestátní katedrálu
s nejširší gotickou klenbou v Evropě, románský kostel Sant Pere,
arabské lázně a starobylé opevnění, které poprvé vztyčili Římané. Odpoledne navštívíme půvabná středověká městečka ve
vnitrozemí – Pals, malebně vztyčené na kopci mezi rýžovými
poli a Begur, s ruinami hradu z 9. stol. a strážními věžemi. Návrat
na ubytování.
5. den: Dopoledne návštěva fascinujícího pohoří Montserrat,
které leží asi 60 km JZ od Barcelony a jehož klášter je nejvyhledávanějším a nejuctívanějším poutním místem Katalánska. Klášter
je zasvěcený černé Madoně „Moreneta“ patronce Katalánska.
Vznikla zde nejstarší doložená škola církevního zpěvu v Evropě,
působící dodnes. Odpoledne návštěva vinných sklepů Codorniu vyhlášených katalánskou národní památkou. Prohlídka
sklepů známých výrobou šampaňského spojená s ochutnávkou.
Večer návrat na ubytování.
6. den: Dopoledne výlet do rodného města Salvadora Dalího
Figueras s jeho slavným muzeem. Možnost prohlídky muzea
tohoto originálního umělce. Po poledni návrat na pobřeží, odpočinek, koupání.
7. den: Dopoledne volno ke koupání a odpočinku, odpoledne
výlet do hlavního města Katalánska a druhého největšího města
Španělska, Barcelony. Podnikneme okružní jízdu, během které
uvidíme katedrálu sv. Rodiny – Sagrada Família, nejbarvitější dílo
Antonia Gaudího Park Guell, slavný fotbalový stadion Nou Camp
klubu FC Barcelona, Olympijský stadion a horu Montjuc s masivní pevností ze 17. st., která nabízí panoramatický výhled na
město a přístav. Poté individuální volno k procházkám historickým částí města s katedrálou a gotickým hradem, k fakultativní
návštěvě podmořského Akvária, procházce po přístavním molu
Port Vell s trojrozměrným kinem, restauracemi a kavárnami nebo
k procházce a posezení v centru Barcelony s nejznámější třídou
La Rambla. Večer návrat na ubytování.
Č. zájezdu
KB0609
Termín
09. 06.–16. 06.
Cena
17.990 Kč
Program
A (let)
KB0607
07. 06.–16. 06.
10.990 Kč
B (bus)
KB0915
15. 09.–22. 09.
17.990 Kč
A (let)
KB0913
13. 09.–22. 09.
10.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam i zpět vč. tax (program A)
• autobusovou přepravu tam i zpět luxusním
busem (program B)
• autobusovou přepravu ve Španělsku
• 7× ubytování v hotelech s polopenzí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.800 Kč
• transfer Brno–Bratislava–Brno 1.000 Kč (program A)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
8. den: Celodenní výlet do Pyrenejí. Úzkou soutěskou nás zubačka vyveze do vysokohorského střediska Núria (2.000 m n.m.),
zde možnost individuálních pěších vycházek k okolním vrcholům.
Návrat opět zubačkou. Na zpáteční cestě zastávka u románského
kláštera v Ripollu, jednoho z nejvýznamnějších náboženských
a kulturních center Katalánska. Večer návrat na ubytování.
9. den: Program A: Odpočinek a koupání na pobřeží Costa
Brava.
Program B: odpoledne odjezd autobusem zpět do ČR.
10. den: Program A: Transfer na letiště a odlet do Bratislavy
(transfer do Brna za příplatek).
Program B: Večer příjezd do Brna a dalších odjezdových míst.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
19
ŠPANĚLSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
PYR0713
PYRENEJE
turistický zájezd
Tam i zpět letecky.
1. den: Odlet z Bratislavy do Gerony, transfer na ubytování
v podhorském městečku Olot, které je nepsaným hlavním
centrem vulkanické oblasti Garrotxa a leží přímo v přírodní rezervaci. Městečko překvapí svými modernistickými budovami,
vyhlášené je i pro svou gastronomii založenou na přípravě na
lávovém kameni.
2. den: Po snídani přechod přes vulkán Croscat, nejcharakterističtější vulkán přírodního parku Garrotxa, kde se nachází na 40
vulkánů. Vstoupíme dovnitř sopky, projdeme se po kráteru, a po
vyvřelé lávě sopky Corscat, kde nyní roste úžasný bukový les,
známý jako la Fageda d´en Jordá (úroveň přechodu středněnízká). Den ukončíme návštěvou opevněné středověké osady
Santa Pau s hradem ze 13.–14. stol. Historické centrum městečka bylo prohlášeno národní památkou. Návrat na ubytování do
Olotu. Přímo z městečka Olot lze vystoupat na vulkán Montsacopa, odkud jsou krásné výhledy na město i na blízké Pyreneje.
Odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani nás autobus vyveze do rokle Garganta de
la Salve (1.300 m) v blízkosti osady Bagá, odkud začneme pěší
pochod přírodním parkem Cadí – Moixeró, vyznačující se bohatou biodiversitou a řadou míst se speciálním kouzlem. Uskutečníme výstup přes Coll de Jou (2.000 m) k vršku Penyes Altes
de Moixeró (2.260 m) a znovu sestoupáme dolů přes úchvatný
Canal de la Serp až do Gréixeru (1.125 m), kde nás vyzvedne
autobus. Odjezd na ubytování do Bellver de Cerdanya (úroveň
přechodu střední – stezky a cesty).
4. den: Po snídani nás autobus odveze přes Puigcerdá na francouzskou stranu Pyrenejí do malé osady Eyne (1700 m), odkud
začneme túru přes přírodní rezervaci Cambre d´Aze (2.711 m)
do St. Pierre dels Forcats (1.684 m). Při túře budeme moci sledovat nejen okolní kopce, ale i údolí s nekonečnými lesy borovic
a jedlí. (úroveň přechodu – střední) Odpoledne zastávka v osadě obklopené hradbami Mont Louis. Možnost projížďky žlutým
Termín
13. 07.–20. 07.
Cena
25.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PŘÍRODNÍ PARK GARROTXA • PŘÍRODNÍ
PARK CADÍ-MOIXERÓ • CAMBRE D´AZE •
VALL DE BOÍ • NÁRODNÍ PARK AIGUES
TORTES Y SAN MAURICIO • ANDORRA
LA VELLA
vláčkem, symbolem katalánských Pyrenejí od r. 1910. Odjezd na
ubytování do Seu d´Urgell.
5. den: Brzy ráno nás autobus zaveze do Vall de Boí, které je
proslulé nejen svou přírodní krásou, ale i souborem románských kostelů v lombardském stylu z 12.–13. stol., které jsou pod
ochranou UNESCO. Po cestě krátké zastávky v Cardet, s kostelíkem Santa María de Cardet a v Barruera s kostelem San Feliu de
Barruera. Túra začne v půvabné osadě Durro, odkud se vydáme
po starobylé pastevecké cestě do Saraís, osady, která je dnes již
opuštěná. Pokračování údolím až k osadám Eiram a Irgo, odkud
už začne sestup do osad Iguerri a Pont de Suert (úroveň túry
střední – 6/7 hod.). Odjezd na ubytování do Vielhy.
6. den: Den věnovaný národnímu parku Aigues Tortes y San
Mauricio, který je mimo jiné i rájem jezer. Autobusem se vydáme údolím Valle de Cardos až do malé osady Tavascán
(1.125 m). Na túru vyrazíme po lesní pěšině z Pla de Boavi a vystoupáme do Pieta del Pla Vell (1.800 m) a dále k nádhernému
jezeru Estany de Naorte (1.980 m). Po cestě nádherné vyhlídky
na nejvyšší vrchol Katalánska Pic d´Estats s 3.143 m. Cílem cesty
je obrovské jezero Llac de Certascán ve výšce 2.240 m. Návrat
do Tavascanu po stejné cestě (úroveň túry – střední). Ubytování
v oblasti Seu d´Urgell.
7. den: Ráno návštěva Andorra la Vella, v poledne odjezd
směrem do Girony. Po cestě krátké zastávky v Ripollu s benediktýnským klášterem Santa María de Ripoll z 9. stol. a v Besalú
s nádherným románským mostem a klášterem San Pere. Ubytování v Geroně.
8. den: transfer na letiště a odlet do Bratislavy.
• leteckou dopravu Bratislava–Gerona–Bratislava
• letištní taxy
• 7× ubytování v horských hotelech s polopenzí
• dopravu špan. autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• transfer Brno–letiště–Brno 1.000 Kč
• cena žlutého vlaku cca 12 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
F
PYRENEJE
Andorra la Vella
Eyne
Vall de Boí Tavascan
Seu d´Urgell
Bellver
Vielha
Olot
ESP
20
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Gerona
ŠPANĚLSKO – TURISTIKA
SVATOJAKUBSKÁ CESTA
pouť do Santiaga de Compostela
Tam i zpět letecky.
Nabízíme vám poutní cestu do nádherného a spirituálního
Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky
a cestovatele díky přírodě plné kontrastů, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé délce poutní cesty.
Připojte se alespoň částečně k poutníkům a poznejte fenomén staleté tradice, po Jeruzalémě a Římě 3. největší poutní cesty. Vybrali jsme pro Vás ty nejpěknější úseky mezi
Burgosem a Santiagem de Compostela.
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna).
Odjezd z letiště do Burgosu. Procházka městem nerozlučně
spjatým se jménem El Cid a s nádhernými památkami – katedrála, renesanční brány Puerta de Santa María, Casa del Cordón,
Plaza Mayor. Ubytování v Burgosu.
2. den: Dopoledne prohlídka burgoské katedrály a zastávka
u cisterciánského kláštera Huelgas Reales, který sloužil ve 13. stol.
jako královský panteon. Poté se již vydáme kastilskou mesetou
na svatojakubskou cestu. Pěší túra z Hontanas do Castrojeriz
(cca 10 km), během které můžeme navštívit ruiny kostela sv.
Michala a klášter sv. Antonína ze 14. stol. Po túře přejezd autobusem do Frómisty, kde nás čeká jeden z nejčistších příkladů
románské architektury kostel San Martín. A o pár kilometrů dál
jiná osada s významnou jakubskou tradicí Carrión de los Condes, s benediktinským klášterem San Zoilo z 9. stol. Ubytování
v Sahagúnu, ve středověku nazývaném “španělské Cluny”.
3. den: Ráno se vydáme na túru přímo z hotelu, po cestě si
prohlédneme památky města – mudejarský kostel San Tirso
a kostel San Miguel v mozarabském stylu. Pěší túra ze Sahagúnu do Bercianos typickou kastilskou rovinou (cca 10,2 km).
Odpoledne navštívíme León, jedno z hlavních měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla v kostele San Isidoro a v gotické katedrále,
Č. zájezdu
SJ0615
Termín
15. 06.–23. 06.
Cena
27.490 Kč
SJ0907
07. 09.–15. 09.
27.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BURGOS • FRÓMISTA • SAHAGÚN • LEÓN •
ASTORGA • PONFERRADA • O CEBREIRO •
SANTIAGO DE COMPOSTELLA •
FINISTERRE • SALAMANCA
kde můžeme obdivovat skvostné vitráže. Zastávka u bývalého
špitálu poutníků San Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného
na luxusní hotel – parador. Ubytování u Leonu.
4. den: Dopoledne přejedeme do města Astorga s nádhernými románskými a středověkými hradbami i gotickou katedrálou. Budeme moci navštívit i biskupský palác přestavěný podle
slavného katalánského architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum jakubské cesty. Následně budeme projíždět nejautentičtějším a zcela venkovským úsekem jakubské cesty, kde se opět
připojíme k poutníkům. Pěší túra z Cruz de Hierro do Aceba
(cca 9,1 km), jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlídkami. Zastávka v Molinaseca, malebné vesnici na březích řeky Meruelo s dobře dochovanými šlechtickými
domy. Přejezd autobusem do Ponferrady, která je proslulá svým
templářským hradem z 11. stol., ale i kostelem sv. Ondřeje a bazilikou N. S. de la Encina. Ubytování u Ponferrady.
5. den: Dopoledne zastávka ve Villafranca, bývalém hlavním
městě oblasti el Bierzo, s románským kostelem de Santiago. Přejezd autobusem k další části pěší pouti, do Ruitelánu. Pěší túra
z Ruitelán do O Cebreiro (cca 9,7 km) – trasa s velmi rozmanitou krajinou, ale i stoupáním. Po ukončení túry si prohlédneme O Cebreiro, vesnici opředenou řadou legend, vstupní
bránu do Galicie. Zastávka u kláštera Samos, benediktýnského
kláštera, jednoho z nejstarších klášterů ve Španělsku, symbolu
kulturnosti Galicie. Odjezd na ubytování.
6. den: Ráno přejezd autobusem do Ferreiros a pokračování cesty s poutníky. Pěší túra z Ferreiros do Portomarín (cca
8,8 km), procházka zelenou galicijskou krajinou až k řece
Miňo. Po zastávce v Portomarínu, půvabném městečku rozklá-
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• 8× ubytování ve 3* hotelech
• 8× polopenze
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.000 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
dajícím se po obou stranách řeky Miňo spojené římským mostem, přejedeme k vrcholu Monte de Gozo, abychom společně
s poutníky z výšky poprvé spatřili vytoužené město, Santiago
de Compostela – vjezd do města a pěší procházka úzkými
uličkami a malebnými náměstíčky do katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro. Po
návštěvě katedrály procházka centrem města s řadou paláců,
klášterů a kostelů. Ubytování v Santiagu.
7. den: Dopoledne volno v Santiagu de Compostela, možnost
návštěvy polední poutnické mše. Pak odjezd autobusem do Finisterre (= konec země), nejnavštěvovanějšího místa Galicie po
Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas
ze 12. stol. Večer návrat do Santiaga na ubytování.
8. den: Ráno odjezd do univerzitního města Salamanca na břehu řeky Tormes. Odpoledne, po příjezdu do Salamancy procházka
starým městem od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve
Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las Conchas a k baroknímu kostelu Clerencía. Dále kolem Nové katedrály a románské
Staré katedrály se dostaneme k historickým budovám University
a jeho muzea. Poslední zastávkou bude Casa Lis s vyhlídkou na
řeku Tormes a románský most. Ubytování v Salamance.
9. den: Ráno odjezd do Madridu, odlet do Prahy (za příplatek
transfer do Brna).
Samos O Cebreiro
Ponferrada León
Frómista
Villafranca
Astorga Sahagún
Burgos
Finisterre
Santiago
Salamanca
Madrid
ESP
P
SVATOJAKUBSKÁ
POUŤ DO SANTIAGA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
21
BENELUX
Č. zájezdu
BE0701
ZEMĚMI BENELUXU
s návštěvou největší květinové aukce na světě!
Ubytování v hotelech 3*!
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy,
Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) do Německa.
V podvečer se zastavíme v nejstarším německém městě nad řekou Moselou v Trevíru (Trier). Při podvečerní procházce si u brány Porta Nigra a impozantní Basiliky, obou památek zapsaných
na listině světového dědictví UNESCO, připomeneme slavnou
éru Římanů. Atmosféra středověku na nás dýchne na malebném
Hlavním náměstí, jehož zdobné domy nám vytvoří kulisu pro
chvíli k odpočinku. Večer ubytování v okolí.
2. den: Ráno se vydáme na cestu do Lucemburska, kde si prohlédneme jedno z nejmenších a zároveň nejstarších hlavních
měst Evropy – Lucemburk (UNESCO), město s tisíciletou tradicí a kosmopolitním šarmem. Odtud budeme pokračovat do
Belgie. Nejprve se zastavíme u památníku bitvy u Waterloo
a odpoledne přijedeme do hlavního města Belgického království Bruselu. Podíváme se na náměstí Grande Place s bohatě
zdobenými cechovními domy a dominantní radnicí, projdeme
se uličkami starého města a nevynecháme ani známý symbol
města, 60centimetrovou sošku čurajícího chlapečka. Navečer
ubytování v okolí města.
3. den: Po snídani se v Bruggách seznámíme s jádrem města
během okružní plavby po kanálech, neboť jeho centrum se nachází na ostrově. Bruggy bývají často označovány jako „Benátky
severu“ a jejich překrásné historické centrum je na seznamu
UNESCO. Pozdní odpoledne pak strávíme v největším belgickém městě – Antverpách (UNESCO). V „Rubensově“ městě se
necháme okouzlit atmosférou přepychu a bohatství pocháze-
TREVÍR • LUCEMBURK (UNESCO) •
WATERLOO • BRUSEL • BRUGGY (UNESCO) •
ANTVERPY (UNESCO) • ROTTERDAM •
DELFT • DEN HAAG • KVĚTINOVÁ AUKCE
AALSMEER • ALKMAAR • VOLENDAM •
NAARDEN • SKANZEN ZAANSE SCHANS •
AMSTERODAM (UNESCO)
jícího z moře, procházkou dojdeme na zdejší známé historické
náměstí Grote Markt, které lemují výstavní cechovní domy ze 16.
a 17. století a v jehož středu se vypíná fontána se sochou Braba,
symbol Antverp, připomínající pověst o římském vojákovi, přemožiteli obra. Ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme do holandského Rotterdamu.
Při prohlídce města nevynecháme jednu z jeho nejviditelnějších atrakcí – věž Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným výhledem na město. V historickém Delftu pak při návštěvě keramičky nahlédneme pod pokličku tradiční výroby
delfské fajánse, typické holandské modrobílé keramiky. Poté
se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu Den
Haag a seznámíme se také s Binnenhofem, srdcem Holandska.
Přejezd na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme v Aalsmeeru největší květinovou
burzu na světě, která každodenně ovlivňuje světové ceny řezaných a pokojových květin. Aukcí projdeme po zvláštní galerii,
odkud budeme moci obdivovat nejen krásné květiny, ale i čilý
obchodní ruch. Dále se vypravíme do města s vůní sýrů, do středověkého Alkmaaru, kde zažijeme netradiční podívanou na sýrové trhy probíhající i dnes podle staletých tradic. Projedeme se
Termín
01. 07.–07. 07.
Cena
10.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 700 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• 4× večeře 2.590 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
bývalou rybářskou vesničkou Volendam a necháme se unášet
starobylou atmosférou vycházející z malých rybářských příbytků v úzkých uličkách a z dobových krojů, které dosud s oblibou
nosí místní obyvatelé. Zůstane-li nám dostatek času, zastavíme
se také v Naardenu. Večer návrat na ubytování.
6. den: Po snídani zavítáme do skanzenu holandské vesnice
Zaanse Schans v Zaandamu. Prohlédneme si obydlené dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme
tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě
hlavního města Amsterodamu (UNESCO). Budeme mít možnost projet se lodí po grachtech, navštívit květinový trh a také
některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se
slavnou Noční hlídkou od Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat malebná zákoutí a další vyhlášené atrakce Amsterodamu.
V podvečer se s Holandskem rozloučíme a vydáme se přes Německo zpět do ČR.
7. den: V ranních hodinách příjezd do Prahy, do Brna v dopoledních hodinách.
NL
Alkmaar
Volendam
Naarden
AMSTERDAM
Aalsmeer
Den Haag
Delft
Rotterdam
D
Antverpy
Bruggy
BRUSEL
Waterloo
F
ZEMĚMI
BENELUXU
B
L
LUCEMBURK
22
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Trevír
BELGIE
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
a památky UNESCO
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
Ubytování na jednom místě!
1. den: Program B: Z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz
str. 3, trasy 1, 2, 3 a 5) odjedeme v brzkých ranních hodinách přes
Německo do Belgie, kde se večer ubytujeme poblíž Bruselu. Program A: V podvečer odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna) do
Bruselu, transfer do hotelu. Dále společný program A i B.
2. den: Po snídani navštívíme světoznámé Atomium na okraji
Bruselu. 165miliardkrát zvětšený model molekuly železa tvořený
devíti navzájem propojenými koulemi o průměru 18 metrů, z nichž
je 6 přístupných k prohlídce, patří k symbolům Bruselu stejně tak
jako Eiffelova věž patří k Paříži. V těsném sousedství pak zavítáme
do Mini-Europe, kde nás přes 300 zmenšenin provede krajinou
Evropské Unie. Hlavní náměstí Bruselu si každého podmaní svou
krásou (UNESCO). Jeho největší pýchou je radnice z 15. století s 96
metrů vysokou věží, která spolu s dalšími třiceti domy s bohatým
zdobením vytváří okouzlující celek. Uličkami se od slavného Čurajícího chlapečka dostaneme kolem domů s komiksovými obrazy do
slavné galerie sv. Huberta a do ráje gurmánů a možná i k Čurající
holčičce. Podíváme se také ke královskému paláci a absolvujeme
projížďku Parlamentní čtvrtí. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani nás zláká výlet do nejkrásnějšího belgického
města – do Brugg (UNESCO). Živá atmosféra v kamenných uličkách města umocněná výstavními domy a krásnými paláci, bělavými krajkami, sladkou vůní čokoládových pralinek a všudypřítomnými kanály zvoucími k plavbě pod nespočtem mostů patří k neopakovatelným zážitkům z Belgie. Pět set let zde v téměř nezměněné
podobě bdí věž Belfort a bazilika sv. Krve uchovává ampuli s kapkou Ježíšovy krve. V gotickém kostele Panny Marie uvidíme jedno
z mála Michelangelových děl mimo Itálii – originál Marie s dítětem
z bílého mramoru. Cestou zpět se zastavíme v Gentu. Bohatí měšťané byli k městu štědří a nechali postavit ohromné kostely, přepychové veřejné budovy, domy a paláce, nad nimiž dodnes stojíme
v úžasu. Nevynecháme procházku po nábřeží Graslei s cechovními
domy dokonce až z 12. století. Kolem dominantní věže zvonice
(UNESCO) se dostaneme k radnici a k monumentální katedrále
St. Baafskathedraal s polyptychem Klanění Božímu beránkovi od
bratří Eyckových. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani zamíříme za Napoleonem k Waterloo. Zájemci mohou vystoupat 226 schodů na Lví pahorek a rozhlédnout
se po bojišti či vnést se do bitevní vřavy prostřednictvím obří
panoramy bitvy z roku 1912. Odtud pojedeme do univerzitní
Lovaně (Leuven), města s historií sahající až k Césarovi. Náměstí
dlážděné kočičími hlavami, obklopené domy s vysokými štíty se
každodenně promění v jeden velký bar či kavárnu – je to oblíbené
místo schůzek studentů i turistů. Na Grote Markt se budeme obdivovat perle brabandské gotiky – bohatě zdobené radnici z 15.
století a mohutnému kostelu St. Pieterskerk s muzeem se třemi
skvostnými obrazy Dirka Boutse. V jižní části města se projdeme
romantickými uličkami s cihlovými domky patřícími k někdejšímu
Č. zájezdu
BLL0723
Termín
23. 07.–27. 07.
Cena
14.890 Kč
Program
A (let)
BLB0723
23. 07.–28. 07.
8.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
ATOMIUM • BRUSEL (UNESCO) •
BRUGGY (UNESCO) • GENT (UNESCO) •
WATERLOO • LOVAŇ (UNESCO) •
HASSELT • B MECHELEN (UNESCO) •
ANTVERPY (UNESCO)
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Brusel–Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery z/na letiště v Bruselu
• dopravu luxusním autobusem dle programu v Belgii
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
dvoru bekyní Groot Begijnhof (UNESCO). Dvůr založený ve 13. století, malebně rozložený na obou březích i ostrově řeky Dijle, patřil
k nejrozsáhlejším areálům v Belgii, dnes jej spravuje univerzita.
Odpoledne se zastavíme ještě v Hasseltu v národním muzeu jalovcové – oblíbeného nápoje Belgičanů, o čemž svědčí i přibližně
225 vyráběných druhů. Prohlídkou v bývalé palírně staré přes dvě
stě let s unikátními dosud funkčními destilačními přístroji spojenou s ochutnávkou a možností zakoupení „jalovcových“ suvenýrů
ukončíme náš program a vrátíme se do hotelu.
5. den: Program B: Po snídani zamíříme do bývalého hlavního
města tehdejšího Nizozemí Mechelenu, jehož chloubou je mohutná gotická katedrála sv. Rombouta s vysokou věží se zvonkohrami, jejíž výstavba trvala přes 300 let (UNESCO). Poté budeme
objevovat skvosty Antverp. Příjemná promenáda podél rušného nábřeží Šeldy nás zavede k vstupní bráně původní antverpské pevnosti. Společně se seznámíme s jádrem města – s radnicí
zdobenou štíty (UNESCO), s cechovními domy s pozlacenými
postavami, kašnou Braba i katedrálou Panny Marie (UNESCO).
Antverpy prozkoumáme i z vodní hladiny během lodního výletu
po Šeldě. Na dotyk se přiblížíme diamantům a milovníci umění
se vydají do domu Rubense nebo do Královského muzea umění. Zájemci mohou svůj volný čas strávit v podmořském světě
Aquatopia. Po dni plném zážitků se necháme vtáhnout k odpočinku do podmanivých malebných uliček s nespočetnými hospůdkami. Večer se vydáme na cestu zpět do ČR.
Program A: Po snídani osobní volno k prohlídce Bruselu –
možnost návštěvy některého z mnoha muzeí, popř. nákupy.
V poledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy (za
příplatek transfer do Brna).
6. den: Program B: Návrat do Prahy v brzkých ranních hodinách, do Brna v dopoledních.
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč (program A)
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• 3× večeře 1.990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
NL
D
Bruggy
Antverpy
Mechelen
Hasselt
Gent
BRUSEL
Waterloo
F
Lovaň
BELGICKÉ
KRÁLOVSTVÍ
B
L
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
23
HOLANDSKO • BELGIE • NĚMECKO
BELGIE A HOLANDSKO
s největším květinovým
korzem
WIESBADEN (UNESCO) • HASSELT •
BOKRIJK • ANTVERPY (UNESCO) •
KVĚTINOVÉ KORZO ZUNDERT •
AALSMEER • AMSTERODAM (UNESCO)
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1, 2, 3, 5). Během denního přejezdu Německa si uděláme krátkou zastávku v okouzlujícím lázeňském Wiesbadenu (UNESCO), jenž bývá pro své
architektonické skvosty často označován za „historickou perlu“
Německa, a projdeme se po nejdelší kolonádě v Evropě. Ve večerních hodinách dojedeme na ubytování v belgickém městě
Hasselt. Večer se projdeme ke katedrále sv. Quetiena.
2. den: Po snídani se rozloučíme s Hasseltem, hlavním městem
belgické provincie Limburg, a odjedeme do nedalekého skanzenu Bokrijk, kde se přesuneme do poloviny 19. století a budeme
se procházet mezi chalupami a farmami z různých vlámských
provincií. Můžeme si dát šálek kávy v malém městečku nebo
se vrátit ke starobylým profesím, které předvádí místní lidé (pekaři, holiči, obuvníci). Skanzen se nachází v areálu lesů, zahrad,
polí a rybníků na rozloze 550 ha. Poté přijedeme do belgických
Antverp (UNESCO). V „Rubensově“ městě se necháme okouzlit
atmosférou přepychu a bohatství pocházejícího z moře, procházkou dojdeme na zdejší známé historické náměstí Grote
Markt, které lemují výstavní cechovní domy ze 16. a 17. století a v jehož středu se vypíná fontána se sochou Braba, symbol
Antverp, připomínající pověst o římském vojákovi, přemožiteli
obra. Ubytování.
3. den: Po snídani se vydáme ještě jednou do centra Antverp.
Dopoledne odjedeme do holandského Zundertu, rodiště Vincenta van Gogha, za nevšedním zážitkem v podobě největšího
a nejstaršího květinového korza v Holandsku. Bude to již 77.
24
Č. zájezdu
HF0830
Termín
30. 08.–03. 09.
Cena
7.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• 2× večeře 860 Kč
• vstupenka na květinové korzo cca 25 € (tribuna
s místenkou, zájem hlaste v CK již při objednání)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
ročník této skvostné podívané plné vůní a barev v podobě originálních alegorických vozů. Při jejím zrodu v roce 1936 stála sama
královna Vilemína. Tisíce květů pečlivě vybraných barevných odstínů ve spojení s fantazií ohromí každého návštěvníka. Největší
zážitek nabízí tribuna s místenkami. Z těchto míst uvidíme korzo
dvakrát (vstup s místenkou cca 25 €, hlaste již při zakoupení, nutno objednat předem). Po skončení korza budeme moci obdivovat alegorické vozy i z bezprostřední blízkosti. Večer odjedeme
na ubytování nedaleko Amsterodamu.
4. den: Po brzké snídani si pospíšíme do Aalsmeeru, nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin, abychom z galerie pro návštěvníky zachytili ty nejrušnější okamžiky na největší
květinové burze na světě. Většinu dne strávíme v Amsterodamu
(UNESCO), kde kontrastem ke shonu hlavních tříd jsou tichá, romantická zákoutí, kanály lemované měšťanskými domy nebo
oku lahodící barevná krása květinových trhů. Kde půvabné fasády
domů, prodavači tulipánů, pouliční hudebníci a šplouchání vody
vytvářejí osobitou atmosféru, která osloví srdce každého turisty.
Budeme mít možnost projet se lodí po grachtech, navštívit proslulý květinový trh a také některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se slavnou Noční hlídkou od Rembrandta,
Diamantové muzeum). Večer odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v ranních, do Brna v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
AMSTERODAM
prodloužený letecký víkend
s průvodcem
Letecký víkend s programem!
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do Amsterodamu,
transfer do hotelu, ubytování. Zájemci mohou vyrazit na společnou procházku nočním Amsterodamem. Podíváme se na náměstí Dam s Královským palácem, Novým kostelem a čilý noční
ruch na grachtech budeme pozorovat z mostu Voorbugwall.
2. den: Po brzké snídani odjedeme místní dopravou do Aalsmeeru, nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování
květin, abychom z galerie pro návštěvníky zachytili ty nejrušnější okamžiky na největší květinové burze na světě. Vrátíme se
do centra Amsterodamu, kde kontrastem ke shonu hlavních
tříd jsou tichá, romantická zákoutí, kanály lemované měšťanskými domy nebo oku lahodící barevná krása květinových
trhů. Kde půvabné fasády domů, prodavači tulipánů, pouliční hudebníci a šplouchání vody vytvářejí osobitou atmosféru, která osloví srdce každého turisty. Nejprve se seznámíme
s Amsterodamem projížďkou po grachtech, které městu
dodávají neopakovatelnou atmosféru, stejně jako starobylé
uzoučké domy na jejich březích. Kanály ze 17. století, které
kolem dokola obepínají centrum města, byly dokonce v roce
2010 zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Poté se
vydáme za památkami a typickým amsterodamským životem
po souši. Budeme se proplétat mezi stovkami cyklistů a žasnout nejen nad památkami, ale i nad pulzujícím životem tohoto velkoměsta. Absolvujeme i malou procházku čtvrtí červených luceren, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra
a je zcela bezpečná.
3. den: Sobota je dnem trhů – bleších, sýrových i květinových, a tak i my navštívíme proslulý květinový a sýrový trh.
Jedná se o jedinečný zážitek, který si z amsterodamských trhů
odneseme. Amsterodam je městem muzeí a proto bychom si
HOLANDSKO
Č. zájezdu
EA0530
Termín
30. 05.–02. 06.
Cena
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Amsterodam–Praha
• letištní taxy a palivové příplatky
• transfery z/na letiště v Amsterodamu
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• projížďku po grachtech
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.300 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
odpoledne neměli nechat ujít příležitost některé z věhlasných
muzeí navštívit – Van Gogh muzeum s nejucelenější sbírkou
Van Goghových děl, Rijksmuzeum se slavnou Noční hlídkou od
Rembrandta, Muzeum Anny Frankové, židovské dívky, která se
zde ukrývala před nacisty, Stedelijk muzeum se sbírkami současného umění, ale i Diamantové muzeum či Muzeum hašiše. Unikátem je jedno z nejlepších námořních muzeí na světě
v budově Amsterodamské Admirality. Patří k němu i opodál kotvící kopie trojstěžníku Holandské Východoindické Společnosti
z počátku 18. století, jejíž paluby si můžeme prohlédnout. Po
zbytek dne budeme mít možnost navštívit některá z těchto muzeí. Večer se vydáme za nočním životem do čtvrti Leidseplan,
kam se místní vydávají do divadel, kin, restaurací a barů.
4. den: Zájemci budou pokračovat v prohlídce města s průvodcem nebo využijí možnost navštívit ta muzea, na které nebylo
v předchozích dnech čas. Určitě si také nenecháme ujít příležitost ochutnat holandské palačinky nebo hranolky. V podvečer
transfer na letiště, odlet do Prahy večerní linkou.
Č. zájezdu
HO0504
ROZKVETLÉ
HOLANDSKO
Termín
04. 05.–08. 05.
Cena
7.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
země mlýnů, dřeváků a sýrů
Cesta tam bez nočního přejezdu!
KOLÍN NAD RÝNEM • DELFT • DEN HAAG •
MADURODAM • SCHEVENINGEN •
KEUKENHOF • NAARDEN • ALIDA HOEVE •
VOLENDAM • ZAANDAM • AMSTERODAM
1. den: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5), přejezd Německem
na ubytování v okolí bývalého hanzovního města Kolína nad
Rýnem. Večer si krátce prohlédneme historické centrum s Dómem, pokládaným za nejslavnější gotickou stavbu Německa,
a dojedeme na ubytování.
2. den: Po snídani budeme pokračovat do holandského Delftu – města proslulého výrobou holandské modrobílé keramiky.
Poté se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu
Den Haag a seznámíme se také s Binnenhofem, srdcem Holandska. V Madurodamu, nejmenší vesničce Holandska, navštívíme park miniatur, který představuje miniatury nejznámějších
historických i moderních staveb země. Budeme moci obdivovat
také pohyblivé modely přístavu, letiště a železnice. Nedaleký
Scheveningen je vyhlášeným lázeňským a rekreačním centrem
evropské i světové společenské smetánky. I my se necháme zlákat mondénní pobřežní promenádou s molem Pier, obchůdky,
kavárnami a bary. Naše oko rovněž potěší krásné umělecké sochy z písku lemující zdejší pláž. Večer dojedeme na ubytování.
3. den: Po snídani budou naše kroky směřovat do probouzejících se zahrad v květinovém parku Keukenhof, kde na rozloze
32 hektarů rozkvétají od března do května miliony tulipánů a jiných jarních květů, které okouzlí naše smysly. Dokonale sesazené tematické zahrady se věnují barvám, vůním, renesančnímu
i abstraktnímu stylu, vodě atd. Najdeme zde nejen království tulipánů, krokusů, hyacintů, narcisů, macešek a modřenců, ale také
kryté haly s orchidejemi, amarylisy, anturiemi, fuchsiemi a dalšími květinovými krasavci. Odpoledne pojedeme do historického Naardenu, který je u nás spojován především se jménem
J. A. Komenského. Dále pak zamíříme na farmu Alida Hoeve,
která jako jedna z mála i dnes udržuje tradiční výrobní postupy na výrobu pravého Edamského selského sýra a také Goudy.
Seznámíme se zde se sýrařským řemeslem a po ochutnávce
budeme mít možnost si originální sýry také zakoupit. Za tradicí
se vydáme také do Volendamu – bývalé rybářské vesničky se
starobylou atmosférou v úzkých uličkách. Na břehu Ijsselmeer
si nenecháme ujít výborné místní speciality z čerstvých ryb.
V podvečer se vrátíme na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme do skanzenu holandské vesnice
v Zaandamu. Zde si prohlédneme obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme
tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• 2× večeře v Holandsku 890 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
hlavního města Amsterodamu. Budeme mít možnost projet se
lodí po grachtech, navštívit květinový trh a také některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se slavnou Noční
hlídkou od Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud, Diamantové muzeum). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat malebná zákoutí a atrakce Amsterodamu. Ve večerních
hodinách odjedeme z Holandska přes Německo do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do Brna.
Volendam
Zaandam
Naarden
Aalsmeer AMSTERDAM
Keukenhof
Scheveningen
Den Haag
Delft
Zundert
NL
ROZKVETLÉ HOLANDSKO
BELGIE A HOLANDSKO
Antwerpen
Bokrijk
Hasselt
F
B
Kolín
D
Wiesbaden
L (viz str. 114)
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna
25
FRANCIE
PAŘÍŽ A VERSAILLES
s návštěvou Remeše
(UNESCO)
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních hodinách (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Německo do Francie.
Ubytujeme se poblíž Remeše a zájemci se budou moci podívat do
centra města s věhlasnou středověkou katedrálou Notre-Dame.
2. den: Po snídani vyjedeme do Paříže a během (velké)
okružní jízdy se seznámíme s mnohými zajímavostmi města
– zavítáme do míst, kde se nacházela pevnost Bastila, projedeme kolem radnice města Paříže a ukážeme si avantgardní
budovu Centre Georges Pompidou, chrám Ste. Marie Madeleine a pařížskou Operu. Zastavíme se u Invalidovny, místa Napoleonova posledního odpočinku, zavítáme do nádherné Lucemburské zahrady a hrobky významných osobností
Panthéonu v Latinské čtvrti. Podíváme se na ostrov Ile de la
Cité s katedrálou Notre Dame, Justičním palácem a kouzelným květinovým trhem. V architektonicky pestré čtvrti Beaubourg si prohlédneme Forum des Halles, kde se rozkládala
stará pařížská tržnice. Den zakončíme procházkou nádvořími
Louvru a zahradou Jardin des Tuileries. Ubytování na okraji
Paříže.
3. den: Po snídani strávíme část dopoledne ve čtvrti třetího tisíciletí La Défense. Odpoledne se s tajemstvím výroby parfémů
seznámíme v muzeu firmy Fragonard v blízkosti pařížské Opery a známého obchodního domu Galeries Lafayette. Odtud
se přesuneme k návštěvě některého z nejznámějších pařížských
Pro všechny zájezdy na str. 26 a 27 doporučujeme
koupit dvoudenní muzejní kartu za 39 €.
Zájemci mohou fakultativně návštívit pařížský
Disneyland, průvodce doporučí nejvhodnější den
a spoje.
26
Č. zájezdu
PA0504
Termín
04. 05.–08. 05.*
Cena
6.890 Kč
PA0605
05. 06.–09. 06.
6.890 Kč
PA0703
03. 07.–07. 07.
6.890 Kč
6.890 Kč
PA0814
14. 08.–18. 08.*
PA0925
25. 09.–29. 09.
6.890 Kč
PA1024
24. 10.–28. 10.
6.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
V termínech označených * se první den dojede až do Paříže.
muzeí výtvarného umění (Louvre nebo d´Orsay). V podvečer
se projdeme uličkami Latinské čtvrti a můžeme ochutnat
i něco ze zde připravovaných dobrot. Kolem jedné z nejstarších
evropských univerzit – pařížské Sorbony – přejedeme na nejznámější pařížskou ulici Champs Elysées. Atmosféra velkoměsta na nás zapůsobí při pohledu z Vítězného oblouku. Návrat
na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme do sídla francouzských králů, do
Versailles, k prohlídce zámku, zahrad a parku. Odpoledne prožijeme opět v Paříži. Na již důvěrně známé město se podíváme
z ptačí perspektivy a po nábřeží přejdeme od Eiffelovy věže
k přístavišti lodí. Při projížďce lodí po řece Seině se necháme
znovu okouzlit krásou historických staveb a mostů. Poslední hodiny v Paříži prožijeme na Montmartru u baziliky Sacré Coeur,
na náměstíčku s malíři Place du Tertre a ve zdejších malebných
uličkách. U kabaretu Moulin Rouge se začneme s Paříží pomalu
loučit. Noční Paříž si už získala mnohé. My si tuhle lahůdku necháme až na úplný závěr.
5. den: Průjezd Německem, příjezd do Brna v odpoledních
hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
PAŘÍŽ A VERSAILLES
prodloužený letecký víkend
s průvodcem
Letecký víkend s programem!
1. den: Odlet z Prahy do Paříže (za příplatek transfer z Brna).
Po příletu se během okružní jízdy seznámíme s mnohými
významnými pamětihodnostmi historické Paříže. Projedeme
čtvrtí Marais, kolem radnice města Paříže, přejedeme na ostrov
Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame, uvidíme budovy Louvru,
projedeme se po slavné Champs Elysées s Vítězným obloukem,
zajedeme si také k Invalidovně a Eiffelově věži. Poté se ubytujeme. Večer se projdeme čtvrtí Montmartre se slavnou bazilikou
Sacré Coeur a neméně slavným kabaretem Moulin Rouge. Vychutnáme si uměleckou atmosféru na náměstíčku s malíři Place
du Tertre i v labyrintu zdejších romantických uliček.
2. den: Po snídani navštívíme muzea Louvre se slavnou Monou
Lisou nebo d’Orsay se sbírkami impresionistů. Po poledni si projdeme Forum des Halles, kde se rozkládala stará pařížská tržnice,
ve čtvrti Beaubourg si prohlédneme moderní budovu Centre
George Pompidou. Přes Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame
přejdeme do Latinské čtvrti, zavítáme do nádherné Lucemburské zahrady, prohlédneme si Panthéon, na náměstí Sorbony si
budeme povídat o jedné z nejstarších evropských univerzit. Několika uličkami s řeckými restauracemi dojdeme zpět na ostrov
Cité, odkud můžeme zakončit den projížďkou po řece Seině.
3. den: Po snídani pojedeme metrem do Versailles, do sídla francouzských králů. Prohlédneme si zámek s královským
apartmá a slavnou zrcadlovou galerií. Projdeme se zahradami
a parkem, jež jsou příkladem francouzské zahradní architektury,
můžeme zajít i k dalším stavbám v zámeckém parku, k Malému
a Velkému Trianonu. Po návratu do Paříže se zastavíme v Invalidovně, místě posledního Napoleonova odpočinku, atmosféru
velkoměsta si prožijeme při procházce podvečerní Champs Elysées, vystoupíme na Vítězný oblouk a vychutnáme si preciznost uspořádání staveb v nejbližším okolí. V podvečer zavítáme
FRANCIE
Č. zájezdu
EP0523
Termín
23. 05.–26. 05
Cena
13.990 Kč
EP0926
26. 09.–29. 09
13.990 Kč
EP1025
25. 10.–28. 10.
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha
• transfery z/na letiště v Paříži
• letištní taxy a palivový příplatek
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• okružní jízdu Paříží
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• revue Moulin Rouge 2.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
k Eiffelově věži a budeme mít možnost prohlédnout si město
z ptačí perspektivy. Zájemci si mohou připlatit návštěvu tradiční revue se strhující kankánovou podívanou a šampaňským
v Moulin Rouge.
4. den: V individuální programu si zájemci mohou prohlédnout
to, co ještě z Paříže nezvládli navštívit v předcházejících dnech
nebo se mohou s průvodcem v muzeu firmy Fragonard seznámit s tajemstvím výroby parfémů a nakoupit něco z výrobků
této firmy, zajet do moderní čtvrti La Défense a na náměstí Place des Vosges ve čtvrti Marais. Odjezd na letiště a odlet zpět
do Prahy (transfer do Brna za příplatek).
ADVENT V PAŘÍŽI
prodloužený letecký víkend
s průvodcem
Letecký víkend s programem!
1. den: Odlet z Prahy do Paříže (za příplatek transfer z Brna). Po
příletu se během okružní jízdy seznámíme se všemi významnými pamětihodnostmi historické Paříže a Ile de France. Uvidíme Panthéon, zamíříme do Lucemburské zahrady, přejedeme
na ostrov Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame a kolem radnice
města Paříže do čtvrti Beabourg. Uvidíme budovy Louvru, slavnou Champs Elysées s Vítězným obloukem, Invalidovnu a vánočně osvětlenou Eiffelovu věž. Poté se ubytujeme.
2. den: Po snídani se můžeme věnovat prohlídce muzeí Louvre
se slavnou Monou Lisou či d´Orsay se sbírkami impresionistů.
Odpoledne započneme pěší prohlídkou Paříže u Palais Royal,
od kterého přejdeme k budově Forum des Halles, kde se rozkládá stará pařížská tržnice. Ve čtvrti Beabourg uvidíme slavnou
budovu Centre George Pompidu. Zavítáme také k Pantheonu
v Latinské čtvrti a do Lucemburské zahrady s budovou Lucemburského paláce, sídla senátu. Spatříme jednu z nejstarších
evropských univerzit – Sorbonu. Několika uličkami s řeckými restauracemi dojdeme na ostrov Ile de la Cité, kde se před katedrálou Notre Dame tyčí jeden z nejkrásnějších vánočních stromů
Paříže. Zájemci si mohou připlatit návštěvu tradiční revue se strhující kankánovou podívanou a šampaňským v Moulin Rouge.
3. den: Po snídani pojedeme metrem do čtvrti třetího tisíciletí La
Défense, kde se konají nejhonosnější vánoční trhy v Paříži. Zde se
zdržíme a budeme mít možnost nakoupit vánoční dárky a suvenýry pro sebe a své blízké. Po návratu do centra Paříže se projdeme
po nádherně svátečně osvětlené slavné Champs Elysées k Vítěznému oblouku a z Eiffelovy věže budeme mít možnost si ještě
jednou prohlédnout již důvěrně známé město z ptačí perspektivy.
Zájemci si budou moci vychutnat plavbu po Seině, při které se jim
naskytne netradiční pohled na pamětihodnosti Paříže z vodní hladiny. Ve chvílích osobního volna budeme moci nasávat atmosféru
vánoční Paříže a pařížských pulsujících ulic plnými doušky, u punče, svařeného vína či kávy můžeme sledovat, jak se město postupně rozsvítí, ne nadarmo se Paříži přezdívá „město světel“. K návštěvě
vás mohou zlákat světově proslulá muzea či galerie.
Č. zájezdu
EP1206
Termín
06. 12.–09. 12.
Cena
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha
• transfery z/na letiště v Paříži
• letištní taxy a palivový příplatek
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• okružní jízdu Paříží
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• revue Moulin Rouge 2.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
4. den: Hned po snídani navštívíme probouzející se čtvrť umělců – Montmartre. Vychutnáme si uměleckou atmosféru na
náměstíčku s malíři Place du Tertre i v labyrintu zdejších romantických uliček. Od slavného Moulin Rouge vystoupáme až k monumentální bazilice Sacre Coeur. Při závěrečné procházce tímto
úchvatným městem navštívíme Galerii La Fayette, která se ani
zdaleka nepodobá obchodním domům a supermarketům, jak je
známe u nás. Je to secesní stavba připomínající pražský Obecní
dům. V odpoledních hodinách transfer autobusem na letiště
a odlet zpět do Prahy (transfer do Brna za příplatek).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
27
FRANCIE
ZÁMKY NA LOIŘE
Ile de France a Paříž
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Program B: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních
hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4, 5) přes Německo do Francie. Večer ubytování v blízkosti Paříže.
Program A: V podvečer odlet z Prahy do Paříže. Po příletu
transfer do hotelu. Dále společný program A i B.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje zámků na Loiře. Naše
putování začneme v srdci Francie, ve městě Orléans, kde si prohlédneme katedrálu St. Croix, považovanou Francouzi za památník národní státnosti. Podél Loiry budeme pokračovat ke krátké
zastávce u zámku Chambord, který možná projektoval sám
Leonardo da Vinci. Po prohlídce klasicistního zámku Cheverny
s psincem a trofejním sálem přejedeme do bývalého královského města Blois, k zámku několika historických slohů, a s králem
Františkem I. prožijeme jeho spory s architekty. Ani králové si své
sny neplní bez obtíží! Kolem zámku Chaumont, nad údolím Loiry, dorazíme na nocleh v blízkosti města Tours.
3. den: Po snídani zavzpomínáme na setkání Jany z Arcu s budoucím francouzským králem Karlem VII. u zřícenin hradu Chinon, předtím se ale ještě na chviličku zastavíme u zámku Azay
le Rideau. Další historii stoleté války budeme objevovat v opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů. Při krátké zastávce
u zámku Ussé možná potkáme Šípkovou Růženku. V zahradách
zámku Villandry nás zdejší zahradníci přesvědčí, že nádherné
ornamenty je možné vysázet i z obyčejné zeleniny. V podvečer
se zastavíme na skleničku místního vína v městečku Montlouis
a den zakončíme procházkou městem Tours s kouzelným náměstním Place Plumerau a bazilikou sv. Martina. Návrat na ubytování u Tours.
4. den: Po snídani se v bývalých dolech v městečku Bourré seznámíme s historií dolování zdejšího stavebního kamene, tufu,
bez něhož by nevznikly nádherné loirské zámky a další honosné
budovy. S překvapením zjistíme, že ani vytěžené štoly nezůstaly
bez užitku a dnes se v nich pěstuje několik druhů hub, které jsou
součástí mnohých specialit připravovaných ve francouzských
restauracích. Krásná králova milenka Diana z Poitiers, ještě s dal-
Č. zájezdu
ZLL0727
Termín
27. 07.–31. 07.
Cena
14.890 Kč
Program
A (let)
ZLB0727
27. 07.–01. 08.
8.390 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
ORLÉANS • CHAMBORD • CHEVERNY •
BLOIS • CHAUMONT • AZAY LE RIDEAU •
CHINON • FONTEVRAUD • USSÉ •
VILLANDRY • MONTLOUIS • TOURS •
BOURRÉ • CHENONCEAU • AMBOISE •
CLOS LUCÉ • FONTAINEBLEAU •
SAINT DENIS • PAŘÍŽ
šími pěti slavnými obyvatelkami, nás přivítá na vodním zámku
Chenonceau. V městečku Amboise se setkáme s geniálním Leonardem da Vincim. Modely jeho vynálezů budeme obdivovat
na zámečku Clos Lucé, kde tento všestranný člověk strávil několik let na konci svého života. Návrat na ubytování u Tours.
5. den: Po snídani se začneme přesouvat do oblasti Ile de
France. Naše cesta povede k zámku ve Fontainebleau, sídlu
francouzských králů a císaře Napoleona I. V bazilice v Saint Denis se podíváme do hrobky francouzských králů a zbytek dne
strávíme při procházkách pařížskou Latinskou čtvrtí, kde ochutnáme i něco z pařížských dobrot. S hlavním městem Francie se
rozloučíme pohledem z Eiffelovy věže nebo kouzelným rozhledem z mrakodrapu na Montparnassu a jízdou lodí po Seině.
Program A: Transfer na letiště a odlet do Prahy. Program B:
Noční přejezd Německem.
6. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Paříž–Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery z/na letiště v Paříži
• dopravu luxusním autobusem dle programu
ve Francii
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
E
D
F
PAŘÍŽ
ZÁMKY NA LOIŘE
A ILE DE FRANCE
Fontainebleau
Orleáns
Blois
Montlouis
Chambord
Tours
Loire
Cheverny
Villandry
Amboise
Bourré
Fontevraud Chinon
Chenonceau
28
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
FRANCIE
Č. zájezdu
NB0809
NORMANDIE A BRETAŇ
s koupáním
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1 – mimo Jihlava, 2, 3, 4, 5) přes
Německo do Francie, kde se ve večerních hodinách ubytujeme
v hotelu u Verdunu.
2. den: Po snídani se cestou do Normandie zastavíme v kraji
Champagne ve městě Remeš, abychom si tu prohlédli mistrovské dílo francouzské vrcholné gotiky, katedrálu Notre-Dame.
S výrobou šampaňského se seznámíme v jednom z vinařských
podniků – součástí prohlídky bude samozřejmě i ochutnávka
a možnost nákupu tohoto šumivého moku. Poté budeme projíždět oblastí nejkrvavějších bojišť 1. sv. války na řece Sommě do
starobylého města Amiens, kde navštívíme jednu z největších
a nejvýznamnějších katedrál francouzské gotiky, která je součástí světového dědictví UNESCO. Poté, co se ubytujeme v hotelu
v Rouenu, připomeneme si krutý konec Johanky z Arku procházkou večerním starým městem s hrázděnými domy a katedrálou Notre-Dame, známou z Monetových obrazů.
3. den: Snídaně. Dopoledne strávíme na břehu Lamanšského
průlivu v lázeňském městě Étretat. Budeme mít dostatek času
nejen k obdivování okolních bizarních skalních útesů, ale i ke
koupání na malých oblázkových plážích. Přes kdysi slavný korzárský přístav Le Havre, největší lanový most Pont du Normandie
a půvabný opevněný přístav Honfleur, přijedeme do Arromanches. Na okolních písečných plážích si připomeneme hrdinství
účastníků vylodění v Normandii. Události spojené s krvavými
boji si oživíme v působivém muzeu. Večer se ubytujeme v hotelu v okolí města St. Lo.
4. den: Po snídani nás na pomezí Normandie a Bretaně přivítá
unikátní románsko-gotický klášter, který od středověku zůstává
symbolem lidského umu vítězícího nad přírodou, Mont Saint
Michel. Hrdě se tyčí na žulovém útesu za přílivu obklopený mořem, za odlivu nedozírnými písčinami. Již v Bretani navštívíme
slavný přístav francouzských korzárů Saint Malo. Město vděčící
za bohatství i pověst hrdinským činům místních mořeplavců,
kteří si již v 16. století podmanili území Kanady a o něco později území v Jižní Americe a třeba i Rio de Janerio, nás jistě zláká
k toulkám po hradbách s nádhernými výhledy, jak na město samotné, tak i na blízké ostrovy i na ten, kde je pohřben spisovatel
Chateaubriand. Po procházce nám jistě přijde vhod osvěžení
ve vodách průlivu. Cestou do vnitrozemí ochutnáme ústřice
v rybářském městečku Cancale, odkud si je prý nechával vozit
do Paříže na svůj stůl i sám Ludvík XIV., Král Slunce. V podvečer
si prohlédneme další velkolepé opevněné město Fougéres
s pozůstatky největší středověké pevnosti v Evropě. Ubytování
v hotelu.
5. den: Snídaně. Den zahájíme návštěvou dalšího opevněného středověkého města Vitré, kde se projdeme historickým
jádrem s úzkými uličkami a malebnými hrázděnými domky. Kolem hlavního města Bretaně Rennes se přesuneme na Pobřeží
růžové žuly táhnoucí se od střediska Perros-Guirec. Tato část
Bretaně je známá nejen díky bizarním růžovým skalním útesům,
Termín
09. 08.–16. 08.
Cena
11.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
REMEŠ • AMIENS • ROUEN • ÉTRETAT •
ARROMANCHES • MONT SAINT MICHEL •
ST. MALO • CANCALE • FOUGÉRES • VITRÉ •
PERROS-GUIREC • GUIMILIAU •
POINTE DU RAZ • CONCARNEAU •
CARNAC • VANNES • MNIŠÍ OSTROV
ale také pro své kouzelné pláže, které využijeme ke krátkému
koupání a relaxaci. Cestou na ubytování se zastavíme ve vesnici
Guimiliau. Tato i další okolní venkovské osady se pyšní naprosto unikátními farními dvory s kalváriemi, zdobenými desítkami
biblických postav.
6. den: Po snídani se seznámíme s nejzápadnějším místem bretaňského poloostrova, dramaticky vyhlížejícím mysem Pointe du
Raz. Úzký výběžek mysu Cap Sizun se pyšní rozervanými skalami
a bouřícím mořem, které vyrážejí dech. Po krátké procházce přejedeme do žulovými hradbami obehnaného rybářského přístavu
Concarneau. Kromě množství památek typické bretaňské architektury se můžeme zastavit v některé z mnoha restaurací a ochutnat vynikající bretaňské speciality. Populární letovisko Carnac patří díky svým asi 3.000 menhirů k největšímu nalezišti pravěkých
památek na světě. Po jeho prohlídce odjedeme na ubytování.
7. den: Po snídani pojedeme do města Vannes na břehu hlubokého zálivu Morbihan. Záliv posetý desítkami malých ostrůvků tu vytváří naprosto fantastickou iluzi plovoucí pevniny. Město
Vannes nám jistě učaruje svým romantickým starým městem,
ale poslouží nám také jako základna k lodnímu výletu na Mniší
ostrov, kde se můžeme procházet, koupat nebo jen tak relaxovat až do večerního odjezdu. Pobyt v Bretani by nebyl možný
bez návštěvy některé z mnoha Creperií, kde ochutnáme typické
palačinky roztodivných chutí, sladké i slané.
8. den: Příjezd do Brna v podvečerních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 6× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 6× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 870 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.890 Kč
• 5× večeře 2.100 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
D
UK
Amiens
Etretat
Rouen
Arromanches
Perros-Guirec
Remeš
St. Malo
Pointe du Raz
Concarneau
Vannes
Carnac
Mont St. Michel
Vitré
F
NORMANDIE
A BRETAŇ
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
29
FRANCIE
BORDEAUX
A AKVITÁNIE
za poznáním, koupáním,
gastronomií a vínem
30
Č. zájezdu
BX0810
Termín
10. 08.–18. 08.
Cena
11.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 6× ubytování v hotelu 2* ve 2lůžkových pokojích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
LA ROCHELLE • AIX • ÎLE-DE-RÉ • SAINTES •
ANGOULÉME • COGNAC • BORDEAUX •
ARCACHONSKÝ ZÁLIV • PILAT • ARCACHON •
SAINT-ÉMILION • SAUTERNE • BORDEAUX •
ST. SAVIN • POITERS • FUTUROSCOPE
• jednolůžkový pokoj 3.000 Kč
• 6× snídaně 900 Kč
• 1× večeře 550 Kč
• 3× v Bordeaux ubytování hotel 3* (místo 2*) 1.300 Kč
• fakulativní výlet Saint-Émilion a víno (od 20 os.) 560 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
1. den: V dopoledních hodinách se vydáme z Prahy (12:00)
a Plzně, svoz Brno, (Pardubice a Hradec Králové od 6 osob zdarma) přes SRN do Francie.
2. den: V ranních hodinách zavzpomínáme v La Rochelle na
tři mušketýry a kardinála Richelieu. Projdeme se starým opevněným přístavem s majákem a pevností Hugenotů i k věži sv. Mikuláše. Možnost návštěvy jednoho z největších akvárií v Evropě.
Budeme mít také volno na odpočinek u moře a koupání nebo
možnost zúčastnit se lodního výletu kolem pevnosti Boyard
k ostrovu Aix. V podvečer dojedeme na ubytování.
3. den: Ráno se vypravíme na ostrov rybářů île-de-Ré, dosažitelný z pevnosti 3 km dlouhým mostem, s půvabnými vesničkami
s bílými domečky a zelenými okenicemi. Projdeme se romantickým přístavem St. Martin s Vaubanovou pevností (UNESCO). Na
kouzelných plážích Atlantiku mezi skalními útesy a písečnými dunami se budeme moci vykoupat. Přejedeme do Saintes. Z doby
římské říše se dochoval Germanikův vítězný oblouk a římský amfiteátr. Město se chlubí také krásnou středověkou architekturou,
jako je např. opatství Abbaye aux Dames z 11.–12. stol., kde se po
staletí vzdělávaly dcery z urozených rodin. Možnost ochutnávky
vína a místních gastronomických specialit (10 €).
4. den: Tento den podnikneme výlet ve znamení koňaku. Cestu
zahájíme v Angouléme, historickém královském městě a středisku provincie, městě na vápencovém ostrohu nad řekou Charente.
Při procházce po hradbách nás okouzlí nádherný výhled do okolí.
Najdeme tu také klenot románské architektury – katedrálu St. Pierre z 12. stol. Ve městě Cognac navštívíme muzeum a seznámíme
se tak s původem této slavné lihoviny, kterou sami ochutnáme.
Poté odjedeme na naše ubytování v centru Bordeaux. Projdeme
se večerním městem s četnými historickými památkami, branami,
paláci a živými náměstími. Možnost večeře.
5. den: V ranních hodinách odjedeme na pobřeží Atlantiku a pokocháme se krásou Arcachonského zálivu s barevnými domky
a možností ochutnávky ústřic. Čeká nás cesta přírodním parkem
Landeský les a také turistika na nejvyšší písečné duně Evropy Pilat. Nachází se přímo na pobřeží, a proto si nenecháme také ujít
koupání pod touto dunou. Zastavíme v lázeňském městečku Arcachon s mondénními plážemi, proslaveném hlavně díky zdejším
vyhlášeným ústřicím. Možnost večeře s rybími specialitami.
6. den: Fakultativně celodenní výlet ve znamení vína kraje
Bordeaux. Navštívíme vinařské středisko – Saint-Émilion, půvabné městečko se středověkými kamennými domy pokrytými
révou (vinice UNESCO) a kostelem vytesaným do skály. Možnost
ochutnávky vín v místním vinařském muzeu. Zastavíme se také
v Sauterne, středisku výroby nejslavnějších dezertních vín na
světě. Ti z nás, kteří o cestu za vínem zájem nemají, se mohou
vypravit fakultativně vlakem do Arcachonu, a strávit tak celý
den odpočinkem a koupáním u nejkrásnějších pláží Atlantiku.
Po návratu fakultativní večeře za příplatek (v CK).
7. den: Den strávíme prohlídkou Bordeaux (UNESCO). Dobu
jeho největšího rozmachu připomínají okázalé paláce, slavné
butiky a kavárny nebo katedrála St. André či bazilika St. Michel.
Navštívíme Muzeum vína a obchodníků s vínem. Bude nám také
poodhaleno tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu k ústí
řeky Gironde. Absolvujeme vinnou cestu s výhledy na slavné
Châteaux a zúčastníme se také exkurze v jednom z místních
vinařských zámků. Projedeme vesničkami St. Julliene, Pauillac
a Margaux. Možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a místních
specialit.
8. den: Po prohlídce St. Savin, opatského kostela se souborem
románských fresek (UNESCO) přejedeme do Poitiers, města se
středověkými památkami, zvonicí, justičním palácem, chrámem
Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve
Francii a kostelem St. Hilaire. Odpoledne si vychutnáme kouzlo
starého města popř. možnost navštívit některé z místních muzeí
nebo zájemci odjedou místní dopravou do 7 km vzdáleného
Futuroscope (33 €, od 17 hod. 17 €), aby navštívili ohromující
zábavní park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální
techniky ve futuristickém architektonickém prostředí. Trojrozměrná plátna a kino zvané „létající koberec“. Na závěr laserové
a vodní show. Večer se vydáme na cestu domů.
9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
GASKOŇSKO
zelené srdce Francie
a kanál Du Midi
PARAY LE MONIAL • SARLAT-LA-CANEDA •
BEYNAC ET CAZENNAC • CROMAGNON •
LASCAUX • PERIGUEUX • BERGERAC •
MONPAZIER • AUCH • CONDOM •
LARRESSINDLE • AGEN • AUVILLAR •
MOISSAC • MONTAUBAN • TOULOUSE •
CORDÉS • ALBI • LE SIDOBRE • CASTRES •
CARCASSONNE • KANÁL DU MIDI
1. den: Ve večerních hodinách odjedeme z Prahy (21:00) a Plzně, svoz Brno 400 Kč (Pardubice a Hradec Králové od 6 osob
zdarma) přes SRN do Francie.
2. den: Cestou se zastavíme v Paray le Monial, středověkém
opatství na Svatojakubské cestě (UNESCO), údajného místa zjevení Srdce Ježíšova řeholnici Markétě. Kouzelnou krajinou kraje
Quercy dojedeme na ubytování.
3. den: Vydáme se zeleným srdcem kraje Dordogne. Navštívíme středověké kamenné město Sarlat-la-Caneda s vyhlášenými trhy (kozí sýr, husí játra, lanýže, víno), v Marqueyssac si
prohlédneme francouzské zahrady a zámeček na ostrohu nad
řekou a zastavíme se u jedné z nejhezčích vesnic na nedobytné
skále s hradem Beynac et Cazennac. Projdeme se údolím řeky
Vezére (UNESCO) krajem Cromagnon, které je místem osídlení
člověka cromagnonského. Nenecháme si také ujít prohlídku repliky světoznámé jeskyně s pravěkými malbami Lascaux a pravěké a středověké sídliště pod skalními převisy St-Christophe.
4. den: V městě Perigueux, historickém centru kraje Périgord,
se projdeme starou čtvrtí La Cité (kdysi galořímskou osadou Vesunna), prohlédneme si kostel St. Étienne, který je součástí Svatojakubské cesty, impozantní románskou katedrálu St. Catherine, nahlédneme na městské trhy lanýžů a budeme mít možnost
ochutnat husí játra v ovoci. V Bergeracu, městě d’Artagnana
a především ušlechtilého hrdiny Rostandova dramatu Cyrano
z Bergeracu, se podíváme na náměstí Place Pélicier, ke kostelu Saint Jacques založeného benediktiny ve 12. stol. a během
procházky ulicemi budeme obdivovat architekturu hrázděných
a renesančních měšťanských domů. Navštívíme i muzeum vína
s možností ochutnávky a palác Peyrarede. Poté pojedeme do
jedné ze 148 nejkrásnějších vesnic Francie – „bastides“ – Monpazier se středověkým náměstím s podloubími a prádelnou.
Cestou na ubytování pojedeme krajem tabáku.
5. den: Tento den zahájíme v Auch, starém městě na skalnatém
výběžku nad řekou Gers, prohlédneme si 40 m vysokou věž Tour
d´Armagnac s monumentálním schodištěm vedoucím k řece,
podíváme se do ulice Dessoles s pozoruhodnými domy, v bývalém Couvent des Jacobins navštívíme muzeum indiánského
umění z předkolumbovské doby a budeme si moci zakoupit
typická vína tohoto kraje. Ve městě Condom s katedrálou a muzeem likéru armagnacu se zúčastníme ochutnávky armagnacu
FRANCIE
Č. zájezdu
GA0802
Termín
02. 08.–10. 08.
Cena
11.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 6× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.800 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• 6× snídaně 950 Kč
• 1× oběd v Carcassonne 550 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
a flocu v letním sídle biskupů s daňčí oborou. Podíváme se i do
nejmenší opevněné vesnice Francie – Larressindle, poté nás již
přivítá Agen, město proslulé vynikajícími švestkami s ochutnávkou a náměstím Place Goya s několika boulevardy a muzeem
malířství Musée Municipal des Beaux-Arts v budovách z 16.–17.
stol., kostelem Notre Dame a také rekonstruovanými středověkými domy v Rue Voltaire a Maison du Sénéchal s otevřenou
lodžií. Pozdní návrat na ubytování.
6. den: Ve městě Auvillar nás čeká prohlídka náměstí Place de
Halle s malebnými starými domy, kruhovou tržnicí na toskánských sloupech, věžními hodinami a kostelem St. Pierre. V kouzelném městečku Moissac navštívíme klenot města – opatství
St. Pierre s románskou křížovou chodbou a nádherným portálem. V Montauban se projdeme náměstími Place Nationale
s podloubím a Place du Coq. V Toulouse uvidíme největší románskou baziliku Francie St. Sernin, kostel Les Jacobins ze 13.
stol. připomínající pevnost, honosný renesanční dům Hotel de
Bernuy s nádherným podloubím či četná muzea, možnost večerní procházky v centru.
7. den: Naše toulky krajem povedou do Cordés – gotického
městečka s přídomkem „na nebi“, do Albi, městečka vystavěného z načervenalých cihel s unikátní katedrálou Ste-Cecile
a muzeem se sbírkou děl malíře Toulouse-Lautreca v prostorách
biskupského paláce se zahradami. V Le Sidobre, který je součástí přírodního parku Horní Languedoc, se projdeme mezi zajímavými žulovými útvary. Nebo se variantně můžeme zastavit
ve městě Castres, abychom si vyfotili francouzské zahrady od
La Notre, který byl autorem zahrad i ve Versailles. Přejedeme na
ubytování do hotelu v Carcassonne a necháme se unášet kouzelnou atmosférou osvětleného večerního města. Individuálně
možnost večeře.
8. den: Kolem technické památky kanálu Du Midi se vydáme
na prohlídku středověkého opevněného města Carcassonne
(UNESCO) s dvojitým pásem hradeb, pohádkovou středověkou
architekturou, hradem a hospůdkami. V unikátní katedrále si
zde budeme moci poslechnout koncert, doporučujeme fakultativní oběd ve stylové restauraci. Zájemci se fakultativně
zúčastní plavby lodí po kanále du Midi s několika zdymadly
a nádhernou pobřežní scenérií (unikátní dílo ze 17. stol. na seznamu UNESCO). Ve večerních hodinách se vydáme zpět na
cestu do ČR.
9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
PD0701
PIKARDIE
toulky v Ardenách a koupání
v La Manche
VERDUN • REMEŠ • LAON • SOISSONS •
ST. JEAN DE VIGNE • COMPIÉGNE •
PIERREFONDS • BEAUVAIS • AMIENS •
VALLÉE DE LA SOMME • SAMARA •
ABBEVILLE (KRESČAK) • LE TOUQUET •
BOULOGNE SUR MER • LA MANCHE •
CALAIS • ST. OMER • ARRAS • CAMBRAI •
ST. QUENTIN • CHARLEVILLE-MÉZIERS •
SEDAN • ARDÉNY • BOUILLON •
REMOUCHAMPS • AACHEN (CÁCHY)
1. den: Ve večerních hodinách odjedeme z Prahy (22:00) a Plzně, svoz Brno (Hradec Králové a Pardubice 300 Kč) přes SRN.
2. den: Navštívíme opevněné město války Verdun, kde si prohlédneme bitevní pole z 1. svět. války, bajonetové zákopy i monumentální pomník. Krajem Champagne přijedeme do Remeše
(UNESCO) s dvěma velkolepými chrámy – korunovační katedrálou králů Notre-Dame a opatským kostelem St-Rémy. V Laonu se
projdeme po městských hradbách, podíváme se k monumentální bráně Porte d’Ardon a citadele a stařičkou visutou tramvají se
dostaneme vysoko nad domy ke krásné středověké katedrále.
3. den: Dnešní putování zahájíme v Soissons, centru Francké
říše v 5. století, kde nás uchvátí katedrála ze 13. stol. Poctu gotice
složíme u ruin kostela St. Jean de Vigne a podél řeky Aisne se
vydáme na cestu za historií Francie. V Compiégneském lese se
nachází královský zámek Compiégne, kde v r. 1430 zajali Burgunďané Johanku z Arku. V Pierrefonds si prohlédneme hrad,
na jehož obnově se podílel Eugene Viollet-le-Duc, restaurátor
též chrámu Notre Dame v Paříži či středověkého města Carsassonne. V Beauvais nás okouzlí úžasná katedrála se slavným orlojem, která měla být ve 13. stol. nejvyšším chrámem na světě.
4. den: V Amiens (UNESCO) nám učaruje pohled na největší katedrálu ve Franci Notre Dame s labyrintem a portálem zvaným
„kamenná bible“, projdeme se malebnou čtvrtí St. Leu s domem
Julesa Verna, navštívíme vodní zahrady Hortillonages a necháme se unášet kouzelnou zahradní čtvrtí s loďkami na kanálech,
na nichž se i my projedeme. Poté se budeme toulat kouzelným
údolím Vallée de la Somme, kde se nachází park Samara s arboretem (největší archeologický park Evropy) nebo variantně odjedeme do města Abbeville (či „Kresčak“), kde zavzpomínáme na
Jana Lucemburského, který zde roku 1346 padl v bitvě (variantu
zvolí průvodce dle počasí). V Le Touquet najdeme nejmódnější
pláže s vilami, projdeme se historickým přístavem v Boulogne
sur Mer s hradem a zvonicí, nebo variantně budeme mít možnost navštívit světově proslulé Mořské centrum a akvárium. Poté
se budeme věnovat koupání a relaxaci na romantických plážích
La Manche. Krátce se ještě zastavíme v přístavním městě Calais
u slavné Rodinovy sochy a věže (UNESCO).
Termín
01. 07.–07. 07.
Cena
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.350 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• 4× snídaně 650 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
5. den: V St. Omer si prohlédneme katedrálu s Rubensovým
obrazem, poté se vydáme na bojiště 1. světové války na řece
Somme. V historickém městě Arras se nám z radniční věže otevře krásný výhled na domy ve vlámském stylu ze 17. stol. V Cambrai se projdeme náměstím s honosnými domy, v kostele St.
Géry můžeme obdivovat Rubensův obraz Kladení do hrobu
a podíváme se také ke kostelu sv. Martina a městské zvonici
z 15. stol. (UNESCO). Večerní atmosféru St. Quentin nám dotvoří nádherná radnice ve stylu plaménkové gotiky a náměstí ve
stylu art deco.
6. den: Tento den nás čeká turistika v Ardenách. Cestu zahájíme v Charleville-Méziers, francouzské bráně do Arden, rodišti
významného básníka Arthura Rimbauda, s náměstím Place Ducale s domy z barevného vápence s podloubími a romantickou
krajinou hraničních hor a údolím Vallée de la Meuse. V městečku
Sedan, centru kraje Ardennes, uvidíme nejrozsáhlejší pevnost
v Evropě z 15. stol. Poté se budeme toulat belgickými Ardenami – prohlédneme si již belgický Bouillon s hradem rytíře Gottfrýda nad řekou Semois, kde si třeba vybereme z mnoha druhů
piva, a navštívíme i jeskyni Remouchamps s nejdelší podzemní
cestou lodí na světě. Večer se symbolicky zastavíme v Aachen
(Cáchy), městě Karla I. Velikého, kde si budeme moci vychutnat
atmosféru večerních ulic. V nočních hodinách se vydáme na
cestu do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
31
FRANCIE
AZUROVÉ POBŘEŽÍ
a Horní Provence
Ubytování na jednom místě,
volba mobilhome nebo hotel!
NICE • MARSEILLE • AIX EN PROVENCE •
SAINT TROPEZ • RAMATUELLE • ST.
RAPHAEL • FREJUS • ANTIBES • CANNES •
GRASSE • MONTE CARLO
1. den: Z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5)
odjedeme v odpoledních hodinách.
2. den: V dopoledních hodinách přijedeme na pobřeží Středozemního moře do vyhledávaného letoviska Nice. Prohlédneme
si čtvrť Cimiez na kopcích nad městem, při procházce na hradním vrchu se pokocháme jedinečným pohledem na Nice a Andělskou zátoku, budeme moci navštívit některé z nejvyhlášenějších muzeí, jakými jsou muzeum H. Matisse nebo M. Chagalla
a uličkami starého města dojdeme až do přístavu. V podvečer
dojedeme na ubytování.
3. den: Navštívíme jedno z největších a nejstarších francouzských měst – Marseille. Shlédneme zde Notre Dame de la
Garde a poté se zájemci poplaví ze starého přístavu na ostrov
If s pevností, odkud díky fantazii velkého vypravěče Alexandra
Dumase prchal Edmond Dantes, budoucí hrabě Monte Christo.
Poté nás přivítá „město tisíce kašen“ Aix en Provence, město
Nostrodamovo a rodiště slavného Paula Cézanna, a jeho katedrála St. Sauvier. Návrat na ubytování.
4. den: Ráno se vypravíme do St. Tropez, kde se podíváme do
důvěrně známých uliček, ke slavné četnické stanici, do přístavu
i k citadele. Po panoramatické cestě poloostrovem St. Tropez
nás čeká romantické bloudění v labyrintu uliček v Ramatuelle. Ve staromódním St. Raphael s promenádou lemovanou
palmami a secesními domy se projdeme přístavem a prohlédneme si templářský chrám. Zbytek dne strávíme ve Fréjus, jehož římský přístav, amfiteátr, fragmenty akvaduktu i hradební
brána nám připomenou svého zakladatele Julia Cézara. Návrat
na ubytování.
5. den: V Antibes zamíříme k pevnosti Fort Carré a do Vaubanova
přístavu, podíváme se i k pláži, na které se vylodil Napoleon po návratu z Elby. Pak odjedeme do města filmových festivalů Cannes,
32
Č. zájezdu
AP0507
Termín
07. 05.–13. 05.
Mobilhome
5.990 Kč
Hotel
8.590 Kč
AP0604
04. 06.–10. 06.
5.990 Kč
8.590 Kč
AP0702
02. 07.–08. 07.
6.590 Kč
8.590 Kč
AP0809
09. 08.–15. 08.
6.590 Kč
8.590 Kč
AP0830
30. 08.–05. 09
5.990 Kč
8.590 Kč
AP0917
17. 09.–23. 09.
–
8.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v mobilhome nebo hotelu
• 4× snídaně (jen v hotelu)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• povinná vratná kauce za mobilhome cca 200 €
• jednolůžkový pokoj v hotelu 2.690 Kč,
v mobilhome 1.890 Kč (druhá ložnice obsazena
další dvojicí)
• 4× večeře v blízkosti hotelu 1.800 Kč
• místní taxy cca 2 € (povinná platba na místě
jen v mobilhome)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
kde ve stopách slavných projdeme bulvár Croisette. Tajemství výroby slavných parfémů odhalíme v Grasse. Návrat na ubytování.
6. den: Tento den strávíme v Monaku – Monte Carlu. Projdeme se hlavním městem knížectví s palácem a katedrálou na
slavné monacké skále a budeme mít také možnost navštívit
oceanografické centrum či se koupat. Večer se vydáme na zpáteční cestu k domovu.
7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
MOBILHOME Ubytování v mobilhomech pro 4 osoby, vybavených dvěma menšími samostatnými ložnicemi, obývacím pokojem, kuchyňským koutem a vlastním příslušenstvím. Mobilhomy
jsou umístěny v kempu s bazénem a minimarketem. Za příplatek 890 Kč/os. je možné zajistit ubytování pouze jedné dvojice
v mobilhomu. Za příplatek 590 Kč/os. je možné zajistit ubytování 3 osob v mobilhomu. Nezahrnuje ložní prádlo – pouze vlastní.
Úklid vlastní nebo za příplatek cca 45 €.
HOTEL Ubytování je zajištěno v hotelu ve 2lůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím, se snídaní.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
PŘÍRODNÍ PARKY
A PAMÁTKY
PROVENCE
ORANGE • AVIGNON • LUBÉRON •
BONNIEUX • ROUSILLON • FONTAINE
DE VAUCLUSE • LACOSTE • BORIES •
LES ALPILLES • GLANUM • ST. PAUL DE
MAUSOLE • LES BAUX DE PROVENCE •
PONT DU GART • TARASCON • ARLES •
CAMARGUE • SAINTES MARIES DE LA
MER • MONTAGNE STE-VICTOIRE • AIX EN
PROVENCE • CASSIS • MARSEILLE
1. den: V odpoledních hodinách se vydáme z Prahy (15:00)
a Plzně, svoz Brno (Pardubice a Hradec Králové od 6 osob zdarma) přes SRN do Francie.
2. den: Navštívíme antické město Orange (UNESCO) se zachovalým vítězným obloukem a římským divadlem z 1. století,
které se považuje za nejlépe zachované na světě. Další zastávkou bude Avignon, svědek papežské slávy středověku. Prohlédneme si pověstný středověký most St. Bénezet, z něhož
zbyly již jen poslední 4 oblouky, katedrálu i dominantu tohoto
města – papežský palác. Projdeme se typickými provensálskými uličkami a fakultativně se můžeme projet lodí po Rhôně
s výhledy na Villeneuve-les-Avignon a most. V červencovém
termínu se zde koná mezinárodní divadelní festival s úžasnou
atmosférou.
3. den: Zajedeme do přírodního parku Lubéron s cedrovými
lesy a úchvatnými výhledy do okolí. Poté navštívíme kouzelné
kamenné městečko Bonnieux a odtud odjedeme do „červeného městečka“ Roussillon, kde se projdeme barevnými bauxitovými skalami, prohlédneme si naleziště malířských hlinek, a čeká
nás zde gastronomické překvapení. Ve Fontaine de Vaucluse,
kde snil Petrarca o Lauře, se nachází jedna z největších vyvěraček v Evropě, továrna s vodním kolem na ruční papír, a v červencovém termínu si prohlédneme i typická levandulová pole. Ve
vinařské oblasti Lacoste nás bude čekat gurmánská ochutnávka vín a místních specialit (10 €) s možností nákupu suvenýrů.
Pozdní návrat na ubytování.
4. den: Tento den zahájíme ve vesnici Bories, kde si prohlédneme kamenné chatrče, z nichž některé vznikly již v době bronzové. Kouzlo vnitřní Provence budeme moci ochutnat v pohoří
Les Alpilles s olivovými háji. Poté si prohlédneme archeologický areál římského města Glanum nebo klášter St. Paul de
Mausole, kde se nachází hrob Vincenta Van Gogha. V malebném městečku provensálských tradic Les Baux de Provence se
podíváme na zbytky rozsáhlého hradu nad Val d´Enfer (Pekelné
údolí) s expozicí středověkých dobývacích zbraní. Odtud přejedeme k akvaduktu Pont du Gard (UNESCO), mistrovskému dílu
římského stavitelství, a podnikneme lehkou turistiku v kaňonu
řeky Gardon (v létě možnost koupání). V podvečer se zastaví-
FRANCIE
Č. zájezdu
PP0501
Termín
01. 05.–08. 05.
Cena
9.990 Kč
PP0705
05. 07.–12. 07.
9.990 Kč
PP0713
13. 07.–21. 07.*
10.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× (* 6×) ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.800 Kč (*2.160 Kč)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700 Kč (*2.990 Kč)
• 5× snídaně 750 Kč (*6× snídaně 900 Kč)
• 1× večeře Avignon 550 Kč
• 1× večeře Marseille 550 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
* PP0713 je zájezd 9denní. Je prodloužen o pobyt u moře a koupání.
me u pevnosti Tarascon, která je dodnes spojována s legendou o bájné příšeře. Fakultativně možnost provensálské večeře
v centru Avignonu.
5. den: Navštívíme Van Goghovo město Arles (UNESCO), kde
si budeme moci prohlédnout římskou arénu, skvost románské
architektury klášter St. Trophime, zastavíme se u Van Goghovy
nemocnice, podíváme se na cryptoporticus z 1. století př.n.l.
a most z obrazů van Gogha. Odtud přejedeme do přírodního
parku Camargue (UNESCO) – tato rezervace je jediné místo ve
Francii, kde se vyskytují volně žijící plameňáci. Setkat se tu můžeme i s bílými koňmi a černými býky využívanými pro místní
nekrvavou koridu (prohlídka pěšky nebo koňmo). V poutním
městečku Saintes Maries de la Mer si prohlédneme kostel
a hrob „černé“ svaté Sáry. Možnost koupání na písečných plážích
a ochutnávka místních vín.
*PP0713 V tomto termínu je program 5. dne zvolněn a zájezd
rozšířen o další den: lehká turistika v hájích u St. Rémy de Provence – město Nostradamovo s poli kvetoucí levandule, románský
klášter Abbay de Montmajour z 12. století, speciality z mořských
plodů a polodenní koupání na písečných plážích.
6. den: Dnešní den se budeme věnovat turistice v pohoří
Montagne Ste-Victoire. V květnovém termínu – výstup na
Cézannovu horu s vzácnou flórou (v červenci někdy uzavřena,
pak turistika v oblasti Cassis na Calanques – viz 7. den). V Aix en
Provence, městě Nostradamově a rodišti slavného Paula Cézanna, si prohlédneme katedrálu St. Sauvier a nemůžeme vynechat
ani Cours Mirabeau nebo Cézannův ateliér a zahradu.
7. den: Prohlédneme si rybářské městečko Cassis známé pro své
skalnaté zátoky připomínající fjordy – calanques. Zde budeme
mít možnost koupání, pěších procházek nebo si můžeme lodí
vyjet podél pobřeží a fjordů. Dále navštívíme jedno z největších
francouzských měst – Marseille se starým přístavem, bazilikou
St.Victor, chrámem Notre Dame de la Garde, který se nachází na
nejvyšším přírodním bodu v Marseille, fakultativně výlet na ostrov
hraběte Monte Crista If nebo na Frioulské ostrovy nebo koupání.
Fakultativně možnost večeře v rybí restauraci. Poté odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
KOUZELNÉ ALSASKO,
LOTRINSKO
památky UNESCO a víno
METZ • TOUL • NANCY • ROUTE DE VIN •
RIBEAUVILLÉ • RIQUEWIHR • COLMAR •
KAYSERSBERG • EQUISHEIM • TURCKHEIM •
DAMBACH-LAVILLE • MONT STE.ODILE •
ŠTRASBURK
1. den: Ve večerních hodinách odjedeme z Prahy (22:00) a Plzně, svoz Brno (Pardubice a Hradec Králové 300 Kč) přes SRN do
Francie.
2. den: Tento den se budeme věnovat oblasti Lotrinska. Přijedeme do centra této oblasti, do města Metz (UNESCO), které
bylo křižovatkou cest již od středověku a prohlédneme si jednu
z nejkrásnějších gotických katedrál ve Francii pocházející ze 13.
století. Budeme se toulat krajem řeky Moselle a navštívíme vinice
kraje Lorraine. Poté nás již bude očekávat opevněné město Toul,
kde si prohlédneme osmibokou pevnost, katedrálu St.Étienne
postavenou ve stylu plaménkové gotiky a ochutnáme místní
gastronomické speciality. A v Nancy, sídle lotrinských vévodů,
se projdeme po elegantním Stanislavově náměstí (UNESCO).
3. den: Dnešní den strávíme v oblasti Alsasko – pojedeme
vinou stezkou Route de Vin a cestou budeme obdivovat hrázděná alsaská městečka. Naší první zastávkou bude Ribeauvillé,
půvabné městečko na úpatí tří hradů, hlavní město vína riesling,
kde se projdeme mezi vinohrady k hradům nebo fakultativně
možnost posezení ve slavném Pfiferhuisu – ochutnávka vín
a místních specialit. V nejkrásnější vesničce na vinné stezce,
v Riquewihru, si prohlédneme renesanční radnici s arkýřovými
okny a strážní věž ze 13. stol. Odtud přejedeme do Colmaru,
centra starého Alsaska, fakultativně možnost večeře.
Č. zájezdu
LA0508
Termín
08. 05.–12. 05.
Cena
6.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.080 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• 3× snídaně 490 Kč
• 1× večeře 500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
4. den: V Colmaru si prohlédneme čtvrť „Malé Benátky“, fakultativně se budeme moci projet lodí po kanálech, nebo se jenom nechat unášet kouzelnou atmosférou uliček s hrázděnými
domy, popř. navštívit Musée d´Unterlinden. Poté přejedeme
do Kaysersbergu, rodného města Alberta Schweitzera, kde se
pokocháme výhledem z hradní věže a projdeme se mezi vinohrady. V Eguisheimu, půvabném středověkém městečku, které
je rájem pro fotografy, nás bude čekat ochutnávka vína „grand
crus“ a také alsaského sýra münster. A na závěr tohoto dne nás
bude čekat večerní překvapení v Turckheimu.
5. den: Zastavíme se v městečku Dambach-Laville s kaplí sv.
Sebastiána, kde se projdeme mezi vinohrady známého vína
Frankstein. V klášteře Mont Ste.Odile, kouzelném poutním místě s léčivým pramenem, se nám naskytnou úchvatné výhledy
do kraje a na Pohanskou zeď, rozsáhlou megalitickou stavbu ze
7. st. př. n. l. Naší poslední zastávkou bude Štrasburk (UNESCO),
„křižovatka Evropy“ a sídlo Evropského parlamentu s katedrálou Notre-Dame, projdeme se pitoreskní čtvrtí s kanály „Petite
France“, krytým mostem Ponts-Couverts a budeme mít možnost
oběda v typické restauraci. Odjezd v odpoledních hodinách, návrat do ČR pozdě večer.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
33
FRANCIE • ŠPANĚLSKO
KORSIKA
poznávací okruh s koupáním
Cesta tam i zpět autobusem!
Ubytování na jednom místě u pláže!
BASTIA • CALACUCCIA • PORTO •
CALANCHE • EVISA • CORTE •
ANGLICKÉ KASKÁDY • AJACCIO •
BONIFACIO • PORTO VECCHIO •
ZONZA • COL DE BAVELLA
1. den: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1 – mimo Jihlavu, 2, 3, 4).
2. den: Ráno se v italském Livornu nalodíme na trajekt na Korsiku. Po přistání v korsickém přístavu Bastia se po východním
pobřeží ostrova vydáme směrem na jih, kde se ubytujeme v rezidenci La Vallicella ve středisku Moriani – Plage, rozkládající se
podél překrásné písečné pláže.
3. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře.
4. den: Dnešní celodenní autobusový výlet nás zavede na západní pobřeží. Cestou hornatým vnitrozemím ostrova projedeme soutěskou Scala di St. Regina a krátce se zastavíme u horské
přehrady Calacuccia. Cílem naší cesty bude jeden z nejkrásnějších zálivů Středozemního moře – Golfe de Porto. Po obou
stranách do zálivu ústící řeky Porto se tu kolem staré Janovské
věže tísní malebné letovisko nazvané opět Porto. Celkovou jedinečnou přírodní scenérii dotváří okolní růžové útesy Calanche
strmě se svažující do vod zálivu. Zpět na ubytování se budeme
vracet opět přes vnitrozemí ostrova přes známé horské městečko Evisa. Návrat na ubytování.
5. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře a prozkoumání okolí Moriani.
6. den: Dnes se opět vydáme na západní pobřeží Korsiky. Srdcem ostrova je středověké kamenné město Corte, vybudované na strmých skalních útesech. Přes Anglické kaskády, kde
se protáhneme nenáročnou turistikou, přijedeme do hlavního
města ostrova Ajaccio. Naše putování městem nás povede po
stopách nejslavnějšího korsického rodáka Napoleona Bonaparte přes jeho rodný dům až k hrobce rodiny Bonapartů Chapelle
Impériale. Cestou si rozhodně neopomeneme prohlédnout fantastickou sbírku italského naivního umění v paláci Fesch nebo
vyzkoušet osobitou chuť známých korsických vín během malé
ochutnávky. Návrat na ubytování.
7. den: Naše dnešní cesta nás zavede do nejjižnějšího cípu
Korsiky, kde se na vápencovém útesu vysoko nad mořem majestátně tyčí Janovská citadela, po staletí střežící opevněné
město a přístav Bonifacio. Budeme se proplétat úzkými křivolakými uličkami a plnými doušky nasávat atmosféru starých
časů. Během následného lodního výletu podél strmých bílých
útesů sami poznáme, proč je právě Bonifacio považováno za
nejfotogeničtější místo ostrova. Odpoledne se zastavíme v nejznámějším letovisku východního pobřeží Porto Vecchio. Tamní
34
Č. zájezdu
Termín
Cena A2 Cena A3 Cena A4
KI0614 14. 06.–23. 06. 11.890 Kč 9.990 Kč 9.100 Kč
KI0906
06. 09.–15. 09. 11.990 Kč
9.990 Kč
9.100 Kč
KI0913
13. 09.–22. 09. 11.190 Kč
9.490 Kč
8.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt Livorno–Bastia a zpět a přístavní poplatky
• 7× ubytování ve dvou až čtyřlůžkových
apartmánech s příslušenstvím
• místní pobytovou taxu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.890 Kč
• závěrečný úklid 40 €/apartmán
(povinná platba na místě)
• ložní prádlo + 2 ručníky 15 €/osoba/týden
(platba na místě)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
pláže pro svůj bílý písek a blankytně modré moře snesou srovnání s plážemi Karibského moře. Jejich kouzlo a kvalitu si sami
vyzkoušíme. Návrat na ubytování.
8. den: Dnešní program je určen především pro ty, kterým
učarovala krása místních hor. Odjedeme do oblasti PortoVecchio, kde podnikneme cca dvouhodinový pěší výlet k vodopádu Piscia di Gallo. Městečko Zonza sehrálo důležitou roli
v bojích za svobodu ostrova. Největším zážitkem však bude
průsmyk Col de Bavella se sochou Panny Marie a fantastickými výhledy na okolní horské velikány. Průsmyk bude pro nás
spojen s pěším výstupem (cca 3,5 hodiny), protože autobusům
je zakázán vjezd na poslední úsek horské cesty. Cestou zpět
se zastavíme v Porto Vecchio na prohlídku města a nákupy.
Návrat na ubytování.
9. den: Dopoledne ještě věnujeme koupání a odpočinku. Odpoledne se však již vydáme do přístavu Bastia, kde se nalodíme
na odpolední trajekt do Livorna.
10. den: Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.
Ubytování:
Rezidence La Vallicella nabízí ubytování v roztomilých zahradních vilkách s apartmány pro 2–4 osoby. Každý apartmán se
skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a dvěma
lůžky, oddělené ložnice s dalšími dvěma lůžky, vlastního příslušenství a velké terasy vybavené zahradním nábytkem. Všechny
apartmány mají připojení wi-fi zdarma. Celý komplex je situován přímo u překrásné písečné pláže. V areálu rezidence je
k dispozici velký bazén, hřiště na volejbal, billiard, ping-pong,
petanque, bar a restaurace. Další restaurace, bary, kavárny, butiky, obchody a sportovní vyžití najdete přímo ve středu městečka Moriani – Plage vzdáleného od rezidence cca 4 km (nákupy
potravin je možno řešit během jednotlivých programů). Každé
ráno přijíždí do residence pekař s čerstvým pečivem. V ceně
ubytování není zahrnuto ložní prádlo, možnost vlastního povlečení nebo zapůjčení na místě.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ
FRANCIE, PYRENEJE
A BASKICKO
LA ROCHELLE • BORDEAUX • ARCACHON •
DUNE DU PILAT • BIARRITZ • LA RHUNE •
SAN SEBASTIAN • BAYONNE • ST. JEAN
DE LUZ • ÄINHOA • SARE • ST. JEAN PIED
DU PORT • PAU • LOURDES • CIRQUE DE
GAVARNIE • TOULOUSE • CARCASSONNE
1. den: V brzkých ranních hodinách se vydáme z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 4, 5) přes SRN do Francie.
2. den: V ranních hodinách nás již v La Rochelle přivítá nekonečná vodní pláň Atlantiku. Projedeme se starým přístavem se strážní
věží Tour de la Chabne, navštívíme jedno z největších akvárií
v Evropě a poté se místní dopravou přepravíme na nedaleký ostrov Ile de Ré, abychom se tu mezi křídovými skalními útesy a písečnými dunami věnovali koupání a relaxaci. Zájemci se také mohou zúčastnit lodního výletu na nedaleký ostrov Ile d’Oléron nebo
se podívat ke známé pevnosti Boyard. Den zakončíme douškem
koňaku v jedné z mnoha okolních palíren. Ubytování.
3. den: Dopoledne strávíme prohlídkou velkolepé vinařské
metropole a přístavu na řece Garonne – Bordeaux. Dobu jeho
největšího rozmachu připomínají okázalé paláce, slavné butiky
a kavárny nebo katedrála St. André. Je možná ochutnávka znamenitého vína Claret. V deltě řeky Garonne se zastavíme v lázeňském
městečku Arcachon, abychom zde ochutnali mořskou delikatesu – ústřice. Nejvyhledávanější přírodní atrakcí celé oblasti jsou
obří písečné duny Dune du Pilat, které najdeme přímo na pobře-
FRANCIE • VELKÁ BRITÁNIE
Č. zájezdu
AK0705
Termín
05. 07.–12. 07.
Cena
11.350 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.380 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• 5× večeře 2.100 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
ží Atlantiku. Pokud nás již omrzí koupání, můžeme se pokusit najít
některou ze starých německých pevností, ukrytých mezi horami
písku. Ve večerních hodinách se ještě zastavíme na krátkou prohlídku letoviska evropské smetánky Biarritz. Ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme na cestu ke španělským hranicím. Zubačkou vyjedeme na hraniční horu La Rhune, odkud se
nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled jak
na atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Po prohlídce španělského letoviska San Sebastian se budeme koupat
na jeho překrásných písečných plážích, pro které je vyhledáván
především movitější španělskou klientelou. V odpoledních hodinách si prohlédneme katedrálu a starou část města Bayonne.
Ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do oblasti hrdých francouzských
Basků. Zastavíme se v rybářské vesničce St. Jean de Luz s nejvýznamnějším baskickým kostelem Énglise St. Jean Baptiste, který
se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka XIV. Dále budeme projíždět typickými vesnicemi Äinhoa a Sare s malebnými domy
a masivními kamennými kostely. Typickou baskickou kulturu
nám také představí starobylé městečko St. Jean Pied du Port,
kde se na okolních pastvinách pase zvláštní plemeno horských
koní. Nezapomenutelný pohled na hřebeny Pyrenejí se nám
naskytne z „Bonapartovy vyhlídky“ v Pau. Největší městskou památkou je však honosný královský zámek Chateau de Pau. Večer
se ubytujeme v hotelu.
6. den: V Lourdes se připojíme k tisícům nemocných a postižených lidí, abychom tu vnímali nepopsatelnou atmosféru tohoto
mystického poutního místa. Procházka v Cirque de Gavarnie
nám zprostředkuje zážitek zcela jiný. V tomto národním parku,
který je obklopen 11 třítisícovými vrcholy, se s hukotem řítí do
hloubky nejdelší evropský vodopád. Den zakončíme v „růžovém
městě“ Toulouse, které svou přezdívku „růžové“ dostalo pro použitý stavební materiál. Ubytování v hotelu.
7. den: Na okraji města se nabízí prohlídka zcela unikátního muzea kosmonautiky a vesmíru (rezervace v přihlášce). Odpoledne
navštívíme městské tržiště, seznámíme se s jedinečnými románskými církevními stavbami, např. největší románskou bazilikou
de St. Sernin, uvidíme honosnou budovu radnice a nábřeží řeky
Garonne s mostem Pont Neuf. Navečer se krátce zastavíme
v osvětleném opevněném městě Katarů – Carcassonne. Odjezd zpět do České republiky.
8. den: Příjezd do Brna v podvečerních hodinách.
PAŘÍŽ A LONDÝN
dvě perly současně
Č. zájezdu
LB0525
Termín
25. 05.–31. 05.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem
PAŘÍŽ • LATINSKÁ ČTVRŤ • NOTRE-DAME •
FORUM DES HALLES • LOUVRE • EIFFELOVA
VĚŽ • CHAMPS ELYSÉES • MONTMARTRE •
LONDÝN • PICADILLY • CHINA TOWN •
SOHO • WESTMINSTER • BUCKINGHAM
PALACE • DOCKLANDS • GREENWICH •
TOWER
1. den: Večer odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy
2, 3, 4, 5). Cesta přes Německo do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže a pěší prohlídka centra města.
Dopoledne návštěva Latinské čtvrti s procházkami Lucemburskými zahradami nebo s posezením v kavárnách, dále ostrov La Cité
s katedrálou Notre-Dame, Květinovým trhem, nábřežím Zlatníků
a Justičním palácem. Odpoledne čtvrť Beaubourg s moderní architekturou obchodního komplexu Forum des Halles, bývalého
„břicha Paříže“ a kulturního centra G. Pompidou a na závěr individuální prohlídka světoznámého muzea Louvre nebo muzea D´Orsay. K večeru odjezd do hotelu na předměstí Paříže a ubytování.
3. den: Dopoledne odjezd na vrchol Montmartre s bazilikou
Sacré-Coeur, náměstím malířů Place du Tertre a malebnými uličkami. Volno na posezení a procházky těmito kouzelnými zákoutími.
Okolo poledne odjezd od náměstí Pigalle kolem kabaretu Moulin
Rouge do supermoderní čtvrti La Défense. Po krátké prohlídce
přejezd do centra, okružní jízda po třídě Champs Elysées s Vítězným obloukem přes náměstí Svornosti s egyptským obeliskem
z Luxoru na Martova pole. Návštěva Eiffelovy věže, výstup pěšky
nebo výjezd výtahem. Podvečerní procházka kolem budovy Invalidovny, kde je pochován Napoleon, k řece Seině. Individuálně
možnost projížďky lodí po Seině. Večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne přejezd do Calais a trajekt lodí přes kanál La
Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem
na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Pěší prohlídka: Piccadilly – obchodní i společenské centrum města s přilehlými obchodními ulicemi, Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv. Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným fontánami, procházka kolem Horse Guards,
sídla královské jízdní gardy i kolem Downing street s tradičním
sídlem britského ministerského předsedy až k řece Temži s nádherným panorama budovy Parlamentu s věží Big Ben i pěknými
výhledy na mosty a rušnou říční dopravu. Večer odjezd na ubytování v hotelu na předměstí Londýna.
5. den: Dopoledne pokračování pěší prohlídky Londýna: Westminsterské opatství, nejvýznamnější historická stavba Londýna
a dále přes St. James park k St. James paláci, který býval královskou rezidencí. Odsud k Buckinghamskému paláci, sídlu britské
královny, kde je možno některé dny sledovat slavnostní výměnu stráží. Odpoledne možnost návštěvy některého z četných
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche zpět
• 2× ubytování v hotelu 2–3* v Paříži
• 2× ubytování v hotelu 2–3* v Londýně
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
londýnských muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo v Kensingtonských zahradách. Prohlídka večerního
Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo
návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London
Eye. Večer návrat do hotelu.
6. den: Dopoledne odjezd ke katedrále sv. Pavla a procházka
přes most Millenium na pravý břeh řeky Temže, kde se střídají
historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Individuálně prohlídka pevnosti Tower
s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži
okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským
parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do
Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
35
FRANCIE
ZÁJEZDOKRUH FRANCIÍ
VELKÝ
doplňující informace
STRASSBOURG • NANCY • VERDUN • PAŘÍŽ • ROUEN • ARROMANCHES • SAINT MALO •
CARNAC • NANTES • ANGERS • BLOIS • CHEVERNY • CHAMBORD • ORCIVAL • LYON •
ORANGE • AVIGNON • AIGUES MORTES • ARLES • MARSEILLE • TOULON • NICE • MONAKO
1. den: Ve večerních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy a Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5; za 330 Kč Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, za 430 Kč Svitavy) přes Německo do
Francie. Noční přejezd.
2. den: Zastavíme se ve Strassbourgu (UNESCO), prohlédneme
si centrum města a exteriér katedrály Notre-Dame, mistrovské
dílo kamenného krajkoví. Zajdeme se také podívat na la „Petit
France“, kde se řeka Ill dělí do několika kanálů s kaskádami. Odtud
přejedeme do Lotrinska a prohlédneme si bývalé lotrinské hlavní
město Nancy (UNESCO) s jedinečnou městskou architekturou
z 18. století. Budeme obdivovat Place Stanislas, elegantní náměstí
s bohatě zdobenými železnými branami a zábradlím, charakteristickým znakem města, Place de la Carriére, Place d´Alliance a vévodský palác. Krvavou historii 1. světové války si připomeneme na
bitevním poli ve Verdunu, kde padlo asi milion vojáků. Podíváme
se do kostnice, k bajonetovému příkopu a k Rodinovu památníku.
Ve večerních hodinách ubytování v okolí Paříže.
3. den: Po snídani pojedeme do Paříže (UNESCO). Na ostrově
Ille de la Cité si prohlédneme katedrálu Notre-Dame a kouzelnou
Saint Chapelle, která je považována za jedno z nejúchvatnějších
architektonických děl západního světa. Od Královského paláce se
vydáme do čtvrti Montmartre se slavnou bazilikou Sacré Coeur
a kulisou kabaretu Moulin Rouge. Ubytování v okolí Rouen.
4. den: Po snídani budeme obdivovat krásy Normandie.
V Rouen si prohlédneme mistrovskou gotickou katedrálu, bývalý hřbitov Aitre Saint Maclou a památník Johanky z Arcu, která
byla v Rouenu upálena. U Arromanches si prohlédneme zbytky umělého přístavu „Mulberry“ a podíváme se k plážím Gold
a slavnější Omaha, kde si připomeneme hrdinství účastníků vylodění v Normandii. Odtud odjedeme do jednoho z nejvýznamnějších bretonských přístavů, opevněného „korzárského města“
Saint Malo, které nás jistě zláká k toulkám po hradbách s nádhernými výhledy jak na město samotné, tak i na blízké ostrovy.
Ve večerních hodinách ubytování v okolí Saint Malo.
5. den: Po snídani odjedeme k prohlídce „zázraku západu“, kterým je klášter Mont Saint Michel (UNESCO), který leží na 80 m
vysokém přílivovém ostrově. Poté přejedeme na jižní pobřeží
Bretaně. Roušku tajemna se pokusíme poodhalit v „megalitickém“ Carnacu, v Nantes si prohlédneme katedrálu a hrad
Chateau des Ducs de Bretagne, kde Jindřich IV. vydal edikt nantský, zaručující protestantům náboženskou svobodu. Ubytování
v okolí Nantes.
6. den: Po snídani přejedeme z Bretaně do údolí Loiry. Podíváme
se k hradu a katedrále ve městě Angers v hrabství Anjou, ze kterého pocházel anglický královský rod Plantagenetů. V Blois si prohlédneme zámek, který byl hlavním královským sídlem až do roku
1598 a v Cheverny si uděláme zastávku u klasicistního zámku. Podél Loiry budeme pokračovat k zámku Chambord, který možná
projektoval sám Leonardo da Vinci. Dojezd na ubytování.
7. den: Po snídani se vypravíme do oblasti Auvergne, kde si prohlédneme typické auverňatské městečko Orcival s jedinečnou
románskou bazilikou. Poté odjedeme do Clermont Ferrand,
kde si prohlédneme historické centrum se stupňovitou fontánou z tmavé sopečné horniny. Odtud se vydáme do druhého
nejvýznamnějšího města Francie, do Lyonu (UNESCO) v údolí
řeky, projdeme se Starým Lyonem, čtvrtí s typickými uličkami
a živými kavárničkami, prohlédneme si také amfiteátr a odeon.
Ve večerních hodinách ubytování v okolí Vienne.
8. den: Po snídani se podíváme do římského města Vienne, prohlédneme si antický chrám na náměstí Place du Palais a historické centrum města. Odtud odjedeme do Orange (UNESCO), kde
shlédneme krásně dochované římské divadlo vybudované v 1.
Č. zájezdu
FO0503
Termín
03. 05.–14. 05.
Cena
14.990 Kč
FO0704
04. 07.–15. 07.
14.990 Kč
FO0814
14. 08.–25. 08.
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
století po Kristu a Vítězný oblouk. Naší poslední zastávkou bude
Avignon (UNESCO), jehož dominantou je rozlehlý papežský palác. Po prohlídce centra města odjedeme na ubytování v okolí.
9. den: Po snídani se vydáme do krajů Provence, Languedoc
a Camargue. Dech se nám zatají při pohledu na 2.000 let starý
římský most Pont du Gard (UNESCO). V Nimes si prohlédneme
amfiteátr Les Arénes, který pojme až 25.000 diváků. Cestou do
Arles se zastavíme v Aigues Mortes, přístavním městě, které nechal vystavět Sv. Ludvík pro křižáky, a jehož centrum obepínají
gotické hradby. V samotném Arles (UNESCO), kde pracoval také
Paul Gaugin a Vincent van Gogh, uvidíme římský amfiteátr, který
se řadí k nejlépe zachovaným monumentům římské Provence
a římské divadlo. Návrat na ubytování v okolí Avignonu.
10. den: Po snídani navštívíme romantickou zříceninu hradu
v Beaux de Provence a přejedeme do Marseille. Shlédneme
zde Notre Dame de la Garde a projdeme se starým přístavem.
Naší poslední zastávkou bude Toulon s největším francouzským
vojenským přístavem. Ubytování v okolí Toulonu.
11. den: Po snídani se vypravíme na pobřeží Středozemního
moře do letoviska Nice. Prohlédneme si historické centrum
a zbude nám čas i na koupání. Naší poslední zastávkou bude
Monako. Projdeme se hlavním městem knížectví s palácem
a katedrálou na monacké skále a štěstěnu vyzkoušíme v herně
kasina v Monte Carlu. Poté se již vydáme na cestu zpět do ČR.
12. den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.
N
L
Rouen
Verdun
Arromanches
PAŘÍŽ
Nancy
St. Malo
Carnac
Angers
Nantes
D
Blois
Chambord
Cheverny
F
VELKÝ OKRUH
FRANCIÍ
Orcival
Clermont-Ferrand
Nimes
Aigues
Mortes
ESP
36
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Strassbourg
CH
I
Lyon
Vienne
Orange
Avignon
Arles
Nice
Marseille Toullon
MONAKO
ŠVÝCARSKO
Č. zájezdu
ZR0805
OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA
nejen za tajemstvím hodinek, čokolády a sýra
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Německo do Švýcarska. Večer se vydáme na krátkou procházku
historickým centrem druhého největšího a nejbohatšího města
Švýcarska Basileje, kde nás mimo jiné upoutá katedrála a překrásné středověké domy, které ji obklopují. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani se vypravíme k břehům Neuchâtelského
jezera a zastavíme se ve stejnojmenném městě Neuchâtel
s monumentálním zámkem a seskupením budov a kašen
z 16.–18. století, ve městě, odkud se vysílá oficiální „tikání“
přesného švýcarského času. Jako na dlani uvidíme celý Jurský
kanton s jeho třemi jezery, Bernské Alpy a masiv Mont Blanc
z Chaumontu – domácí hory Neuchâtelu s rozhlednou, kam
nás vyveze příkrá panoramatická ozubnicová dráha. V Le
Chaux de Fonds, rodišti hodinářského průmyslu, se pokusíme
poodhalit tajemství výroby švýcarských hodinek. Navštívíme
nejprestižnější hodinářské muzeum na světě s unikátními 3.000
exponáty jak historických, tak nejmodernějších časoměrných
zařízení. Cestou se budeme kochat přírodními krásami tzv.
„Hodinkového údolí“, krajinou Jury a Ženevského jezera. Před
dojezdem na ubytování v průsmyku Les Mosses se zastavíme
v rozkošném až pohádkovém městečku Murten s hradbami
a vyhlídkami. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme průsmykem, a pak horskou oblastí
Pays d’ Enhaut. Přijedeme do klimatických lázní Vevey a během
krátké procházky zavzpomínáme na slavného Ch. Chaplina, českého studenta Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele
světoznámé čokoládovny Nestlé. Poté si vychutnáme kouzelnou
jezerní atmosféru při plavbě z Vevey do nádherného města Lausanne tyčícího se na několika terasách nad Ženevským jezerem.
Hlavní město kantonu Vaud nabízí pestrou směsici historických
památek s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami a parky,
a také neopakovatelné pohledy na okolní přírodní panoramata.
Ve sladkém království v Broc se při exkurzi v čokoládovně dozvíme o její výrobě, a také budeme moci ochutnat tento originální
sladký suvenýr. Poté se vydáme do snad nejkrásnějšího švýcarského městečka v Gruyeres, vyhlášeného centra výroby sýrů.
Večer návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani pojedeme do kosmopolitního města se sídly mezinárodních organizací Ženevy, jehož pýchou jsou mimo
jiné rozlehlé parky s kašnami, sochami, altány a kavárnami. Během prohlídky města se přesvědčíme o neuvěřitelné výšce zdejšího vodotrysku, připomeneme si Alžbětu Rakouskou zvanou
Sissi, která zde byla zavražděna, i zdejšího zavrženého rodáka
J. J. Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů,
nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší části města. Vracet se
budeme silnicí podél břehu jezera. Ještě jednou se budeme věnovat Lausanne a jeho známé a také prý nejmalebnější městské
pobřežní části Ouchy, kde se mimo jiné podíváme k Olympijskému muzeu. To je z důvodu rekonstrukce uzavřeno, ale část
jeho cenných sbírek můžeme obdivovat v interiérech historické
Termín
05. 08.–10. 08.
Cena
11.600 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BASILEJ • NEUCHÂTEL • HODINÁŘSKÉ
MUZEUM LE CHAUX DE FONDS •
MURTEN • VEVEY • LAUSANNE •
ČOKOLÁDOVNA V BROC • GRUYERES •
ŽENEVA • OUCHY • OLYMPIJSKÉ MUZEUM
NA LODI • HRAD CHILLON • MONTREUX •
ŽELEZNICE A SVIŠTI NA ROCHERS DE NAYE
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 600 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.640 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
lodi „Helvetia“ z roku 1926 na Ženevském jezeře. Večer se vrátíme na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani si prohlédneme nejfotografovanější švýcarský hrad Chillon, vypínající se na strmém skalnatém ostrohu
nad vodami Ženevského jezera. Odtud se lodí vydáme do sousedního Montreux, jenž často bývá označováno za „srdce ženevské riviéry“. Z města odjedeme ozubnicovou železnicí, která
šplhá úžasnou horskou krajinou do nadmořské výšky 2.045 m.
Na vrcholku Rochers de Naye se budeme kochat pohledem na
rozlehlou jezerní hladinu Ženevského jezera a vrcholky švýcarských i francouzských Alp. Rochers de Naye se stalo domovem
nejroztomilejších zvířátek hor – svišťů. V sedmi parcích tvořících „Sviští ráj“ můžeme uvidět na 14 druhů svišťů z Evropy,
Asie a Ameriky a díky kamerám nahlédneme až do jejich nor.
Milovníci vůní a barev mohou navštívit alpskou zahrádku La
Rambertia s tisícem druhů alpských rostlin a květin. V podvečer
nastoupíme do vlaku, který nás zaveze zpět do Montreux, odkud
se vydáme na cestu do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v dopoledních, do Brna v poledních
hodinách.
Basilej
Le Chaux de Fonds
F
Neuchatel
Murten
BERN
Neuchatelské j.
CH
Broc
Gruyéres
Montreux
Rochers de Naye
Chillon
Lausanne
Vevey
Ženevské j.
OKOLO ŽENEVSKÉHO
JEZERA
Ženeva
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
37
ŠVÝCARSKO
NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA, HORY A JEZERA
centrálního Švýcarska
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5). Přes Německo dojedeme večer do místa našeho ubytování v oblasti
Luzernu.
2. den: Po snídani objevíme kouzlo dávných časů v unikátním
skanzenu Ballenberg, kde se mezi stovkou historických stavení
projdeme celým Švýcarskem. Poté se již vypravíme ozubnicovou
železnicí na náhorní plošinu Schynige Platte (2.100 m) se snad
nejkrásnějším kruhovým výhledem ve Švýcarsku – na jedné straně se nám otevře pohled na bílé giganty Bernských Alp: Eiger,
Mönch a Jungfrau a na straně druhé uvidíme jezerní plochy Thunského i Brienzského jezera. Úžasné vyhlídky umocní návštěva Alpské zahrady, posezení při kávě na terase restaurace či procházka
mezi skalnatými vrcholky. V pozdním odpoledni se zastavíme
v centru oblasti v luxusních klimatických lázních Interlaken, malebně položených mezi dvěma jezery. Návrat do hotelu.
3. den: Snídaně. Hlavní město Švýcarska oplývá nejedním
kouzlem, a proto jej navštívíme i my. Křivolaké staré město Bern
(UNESCO) je orámováno řekou Aare a nabízí úchvatné pohledy
na Alpy. Domy z vápence se středověkými podloubími, renesanční kašny s pestrobarevnými sochami i katedrála jsou jen
několika z málo důvodů, jež řadí město mezi skvosty středověké
evropské architektury. Odtud se vydáme do historického Thunu
se starými měšťanskými domy, s bohatou květinovou výzdobou
a s dominantním středověkým hradem z roku 1191. Podnikneme plavbu po Thunském jezeře až do půvabného lázeňského
Spiezu a odtud se vydáme na procházku romantickým okolím
kolem fotogenického zámku Oberhofen a dle časových možností si prohlédneme i jeho interiéry. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani pojedeme do údolí pod ledovcem Titlis do
malebného vysokohorského městečka Engelebergu s benediktýnským klášterem, jehož chrámový poklad pochází z 12.–13.
století. V klášterním areálu navštívíme také jedinou klášterní sýrárnu ve Švýcarsku. Pak nás první otáčivá lanovka na světě Titlis
Rotair, která se během jízdy otáčí o 360°, přenese do světa sněhu, ledu a ledovců na vrchol hory Titlis až do výšky 3.028 m. Budeme se zde kochat výhledy na Valaiské Alpy nebo se projdeme
ledovcovou jeskyní. Po sjezdu z Titlisu zamíříme do soutěsky
řeky Aare v údolí Hasli. Bezpečný chodník, lávky a tunely nás
provedou nad dravými říčními proudy mezi skalami, abychom
na druhé straně obdivovali hřmící vodopád Reichenbachfall,
kde zahynul Doyleův románový hrdina Sherlock Holmes. V Meiringenu se nachází v suterénu vysvěceného kostela anglické
církve také muzeum S. Holmese, a kostel je nyní pojmenován
Conan Doyle Palace. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme srdce Švýcarska – město Luzern, které má všechno, co ke Švýcarsku neodmyslitelně patří
– město, jezero, hory. Budeme se toulat kouzelným historickým
centrem, projdeme se i po středověkém Kapličkovém mostě.
38
Č. zájezdu
SZ0808
Termín
08. 08.–13. 08.
Cena
9.260 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BALLENBERG • SCHYNIGE PLATTE •
INTERLAKEN • BERN • THUN • THUNSKÉ
JEZERO • SPIEZ • ENGELEBERG • TITLIS
ROTAIR • SOUTĚSKA AARE • VODOPÁD
REICHENBACHFALL • MEIRINGEN •
LUZERN • VIERWALDSTÄTTERSEE •
RIGI KULM
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500 Kč
• 3× večeře 1.260 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Zájemci se ve svém volnu dozví o švýcarských železnicích,
lodích a celém unikátním dopravním systému, pokud navštíví
švýcarské muzeum – Muzeum transportu. Ostatní se mohou
s průvodkyní zúčastnit plavby po jezeře Vierwaldstättersee
s krásnou kulisou zasněžených alpských štítů, během které připlujeme až do Vitznau, odkud vyjedeme zubačkou na horu
Rigi Kulm, právem nazývanou „Královnou hor“. Rozevřou se
před námi výhledy na Alpy, Luzern, třináct jezer pod námi
i pastviny s všude přítomnými pasoucími se krávami. Během
horské vycházky se budeme moci občerstvit nebo vychutnat
skleničku dobrého švýcarského vína na slunečných terasách
horských chat. Zpáteční cesta nás dovede moderní kabinovou lanovkou do letoviska Weggis. Poté se autobus vrátí do
Luzernu, kde vyzvedne ty, kteří se nezúčastnili výletu na Rigi
a věnovali se celý den Luzernu. Odjezd zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Plzně a Prahy v ranních, do Brna v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
D
F
CENTRÁLNÍ
ŠVÝCARSKO
Luzern
Rigi Kulm
A
Vierwaldstädtersee
Engelberg
BERN
Thun
Spiez
Thun. j.
Titlis Rotair
Ballenberg
Meiringen
soutěska Aare
Interlaken
Schynige Platte
CH
I
ŠVÝCARSKO • ITÁLIE
Č. zájezdu
SC0705
KDE KONČÍ ŠVÝCARSKO A ZAČÍNÁ ITÁLIE
Termín
05. 07.–09. 07.
Cena
7.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy
1, 2, 3, 5) v brzkých ranních hodinách. Po průjezdu Německem
a Rakouskem se již budeme moci kochat výhledy na okolní malebné švýcarské scenérie. Naše cesta bude pokračovat údolím
Rýnu přes Chur a kolem slavné rokle Via Mala, kde si uděláme
malou zastávku. Kolem středověkého města Bellinzona přijedeme ve večerních hodinách na naše ubytování nedaleko švýcarského Lugana.
2. den: Po snídani si prohlédneme oblast v okolí metropole
švýcarské riviéry Lugana, které je malebně obklopeno palmami a horskými štíty. Nejprve se projdeme po jezerní promenádě
v Luganu a podíváme se ke kostelu St. Lorenzo. Naší další zastávkou bude Melide, kde si prohlédneme Švýcarsko v miniaturách.
Poté nás bude očekávat exkurze ve světoznámé čokoládovně
Alprose, kde budeme mít možnost různé druhy čokolád nejen
ochutnat, ale také si je výhodně zakoupit. Odpoledne podnikneme výjezd zubačkovou lanovkou na Monte Generoso. Během
40 minut vystoupáme nádhernou krajinou do nadmořské výšky
1.700 m, odkud se nám rozevře panoramatický pohled do kraje.
V podvečer se vrátíme do hotelu.
3. den: Tento den se po snídani vydáme do oblasti jezera Lago
Maggiore. Navštívíme Locarno – město oranžovníků a datlových palem se známou dominantou mariánského kostela Madonna del Sasso, jenž od města dělí jen několikaminutová jízda
kolejovou lanovkou. Určitě bychom si neměli nechat ujít jednu
z hlavních atrakcí jezera Lago Maggiore, kterou je plavba po jezeře. Budeme mít možnost připlout parníkem z přístavu Porto
Ronco do umělecké a intelektuální Ascony, kdysi bývalé rybářské vesnice. Projdeme se kamennou ulicí, v jejíchž starobylých
budovách můžeme obdivovat starožitnosti, šperky, módu nebo
VIA MALA • LUGANO • MELIDE •
ČOKOLÁDOVNA ALPROSE • MONTE
GENEROSO • LAGO MAGGIORE •
LOCARNO • ASCONA • VAL VERZASCO •
LAVARTEZZO • VOGORNO • LAGO DI COMO •
VILA CARLOTTA • SVATÝ MOŘIC
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• 2× večeře 640 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
švýcarské hodinky. Před odjezdem si necháme chvilku na posezení na nábřeží lemovaném kavárnami a restauracemi, abychom
si vychutnali neopakovatelnou atmosféru tohoto městečka. Do
ticha starobylých vesniček s jednoduchými kamennými domy
se ponoříme v izolovaném horském údolí Val Verzasco, které
je naprostým protikladem luxusních jezerních měst. V městečku
Lavertezzo se projdeme po kamenném mostu, který se klene
nad průzračnou smaragdovou vodou. Možnost koupání. Před
návratem do hotelu se ještě podíváme k přehradě Vogorno,
a tak si i my můžeme vyzkoušet skok na bungee jumping v místě, kde seskok filmoval James Bond. Návrat do hotelu.
4. den: Tento den strávíme u jezera Lago di Como, jehož prostředí okouzlilo i spisovatele Stendhala, který si tuto oblast oblíbil a několikrát u jezera Como pobýval. Nedaleko jeho břehů
zavítáme k vile Carlotta v Tremezzu. Tento elegantní letohrádek
z 18. století stojí uprostřed překrásných zahrad s bujnou vegetací, kde na jaře rozkvétají rododendrony, kamélie a azalky. Odtud
povede naše cesta malebnými italskými vesničkami lemujícími
západní břeh jezera Como, kolem jezera Mezzola do švýcarského
kantonu Graubünden. Autobus vystoupá atraktivním horským
průsmykem Maloja a zaveze nás do noblesního lázeňského letoviska Svatý Mořic, po jehož prohlídce se vydáme zpět do ČR.
Při cestě do ČR navštívíme švýcarskou bezcelní zónu Samnaun
s možností nákupu levné čokolády, parfémů a lihovin.
5. den: Návrat v ranních hodinách.
A
F
KDE KONČÍ ŠVÝCARSKO
A ZAČÍNÁ ITÁLIE
Via Mala
CH
St.Moritz
Val Versazco
Lavertezzo
Ascona
Locarno
Lugano
Monte Generoso
Lago Maggiore
Melide
I
Lago di Como
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
39
ŠVÝCARSKO • ITÁLIE
ZE SUBTROPICKÉHO ŠVÝCARSKA K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
tentokrát s jízdou Bernina Expressem – jediným vlakem jedoucím po ledovci!
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5). Cestou do Švýcarska se zastavíme v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví –
ve Vaduzu, jemuž dodnes dominuje hradní sídlo panovníka
zbudované již ve 13. století. Během zastávky nahlédneme do
nejstarší části města pyšnící se galeriemi s díly největších mistrů
štětce a vyhlášenými muzei. Po krátké procházce odjedeme na
ubytování v oblasti Jungfrau. Nocleh.
2. den: Po snídani přejedeme po břehu Brienzského jezera do
oblasti nejvyšších vrcholků Bernských Alp, abychom si vybrali
z mnoha možností Jungfrau regionu. Můžeme vyjet vláčkem
až na Jungfraujoch (3.454 m) do nejvýše položené železniční
stanice v Evropě. Z vyhlídkové terasy budeme pozorovat ledovec Aletsch, který byl pro svou pozoruhodnou délku cca
40 km zařazen na seznam UNESCO. Nebo vyjedeme lanovkami
na Schilthorn, kde poobědváme a pokocháme se překrásným
pohledem na alpské panorama (Mönch, Jungfrau, Eiger) z otáčivé restaurace Piz Gloria, kterou proslavil agent 007 James Bond.
Další atrakcí Jungfrau regionu jsou Trümmelbašské vodopády – společně se podíváme na deset vodopádů uvnitř skalního
masívu. Výtah vyveze návštěvníky na osvětlenou galerii pod
zemí, odkud je možné zblízka vidět dunící kaskádu. Večer se
vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme kolem Thunského jezera do
Kanderstegu, kde i s autobusem najedeme na železniční podvozky a během 30 minutové jízdy tunelem si ušetříme několikahodinovou objížďku alpských velikánů. Z konečné stanice Goppenstein se dostaneme do vesničky Täsch, kde zanecháme náš
autobus a místní dopravou přejedeme do střediska Zermatt,
VADUZ • JUNGFRAUREGION • TÄSCH •
ZERMATT • MALÝ MATTERHORN •
GORNERGRAT • SAAS TALL •
SIMPLONPASS • LUGANO • TIRANO •
BERNINA EXPRESS • BERNINAPASS •
SVATÝ MOŘIC
Č. zájezdu
SV0823
Termín
23. 08.–28. 08.
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
města bez automobilového provozu, které se nachází na úpatí
magické a nejkrásnější hory Evropy – Matterhornu. Můžeme si
zvolit výjezd lanovkami na Malý Matterhorn (3.884 m) s výhledem na blízký Matterhorn a při dobré viditelnosti s dohledem až
na Mont Blanc a Jungfrau nebo výjezd zubačkou na Gornergrat
(3.090 m) s výhledem na nejvyšší horský masiv Švýcarska – masiv
Monte Rosa a na ledovce. V podvečer odjedeme na ubytování
do údolí čtyřtisícovek Saas Tall. Nocleh.
4. den: Po snídani budeme projíždět krásnou alpskou silnicí,
kterou nechal zbudovat Napoleon Bonaparte, do Simplonského průsmyku. Přes Domodossolu se dostaneme do italského kantonu Ticino, do strhující krajiny kontrastů zelených
palem a sněhem pokrytých ledovců. Zavítáme do Lugana,
metropole švýcarské riviéry u stejnojmenného jezera, které je
obklopeno palmami a horskými štíty. Navečer se ubytujeme
v italském Tiranu.
5. den: Po snídani budeme moci nastoupit k ojedinělé podívané a vlakem Bernina Express se pod dohledem majestátního
vrcholku Piz Bernina (4.049 m) projet po ledovci. Přes atraktivní
průsmyk Bernina i přes nejfotografovanější most Švýcarska
dojedeme do mondénního letoviska Sv. Mořic, zde naší cestu
zakončíme a autobus nás odveze zpět do ČR.
6. den: V ranních hodinách přijedeme do ČR.
PŘÍPLATKY:
• vlak Bernina Express II. třída: Tirano–sv. Mořic 1.100 Kč
• 3× večeře 1.200 Kč
• jednolůžkový pokoj – nelze připlatit
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
F
VADUZ
Thun. j.
CH
Lauterbrunnen
Kandersteg
Täsch
Zermatt
St. Moritz
Bernina
Tirano
Saas Almagell
Lugano
Matterhorn
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
A
ZE SUBTROPICKÉHO ŠVÝCARSKA
K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
Schilthorn Jungfraujoch
Goppenstein
Simplon
40
Cena
9.690 Kč
Gornergrat
I
ŠVÝCARSKO
ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě!
Polopenze v ceně!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 5) v brzkých ranních hodinách. Cestou přes Německo si
uděláme zastávku v malebném Lindau na břehu Bodamského
jezera. Odjezd do Švýcarska, ubytování v hotelu Jürg Jenatsch
v Parpan. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme průsmykem Julier do Poschiava,
cestou zastávka u kruhového viaduktu u Brusia. Vlakem se po
trase Bernina Expressu dostaneme přes průsmyk Bernina k ledovci Morteratsch, a také se k němu projdeme. Odtud odjedeme do noblesního lázeňského letoviska Sv. Mořic. Vlakem se
dále vydáme po trase Glacier Expressu přes průsmyk Albula do
Tiefencastelu, cestou vlak jede i přes světoznámý viadukt Landwasser. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani přejedeme průsmyky Oberalp a Furka do
Oberwaldu, zastávka v blízkosti ledovce Rhony. Poté podnikneme více než dvouhodinovou jízdu historickou ozubnicovou
železnicí „Furkadampfbahn“ po trase z Oberwaldu do Realpu.
Vagony jsou taženy historickou parní lokomotivou a cestou
nás bude čekat spousta mostů a tunelů. Vlak jede do Gletsche
v horském kotli pod průsmyky Grimsel a Furka, pak okolo ledovce Rhony až do průsmyku Furka (2.163 m) a dále až do Realpu
zpět k autobusu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
LINDAU • POSCHIAVO • PRŮSMYK
BERNINA • MORTERATSCH • SV. MOŘIC •
TIEFENCASTEL • OBERWALD • GLETSCH •
REALP • LUGANO • MONTE GENEROSO •
VIA MALA • GOLDAU • MT. RIGI • VITZNAU •
VIERWALDSTÄTTERSEE • LUZERN
4. den: Po snídani se vydáme do kantonu Ticino – italského
Švýcarska. Po příjezdu k jezeru Lugano vyjedeme ozubnicovou železnicí na Monte Generoso (1.704 m) – nejlepší vyhlídkový vrchol v Ticinu, odkud se nám naskytne dech beroucí
kruhový rozhled na švýcarské Alpy a italské Apeniny, Lugano,
jezera Lugano a Como. Návrat stejnou zubačkou. Poté se vydáme do metropole švýcarské riviéry, do Lugana. Po prohlídce
známého města se středomořskou atmosférou a jezerní promenádou odjedeme do soutěsky Via Mala. Návrat do hotelu.
F
Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme kolem Curyšského jezera do Goldau. Vyjedeme ozubnicovou železnicí na vrchol Rigi (1.798 m),
odkud je nádherný rozhled na Švýcarské Alpy, Luzern a jezero
CH
Vierwaldstättersee. Jinou železnicí se vrátíme do Vitznau na
břehu jezera. Zde se budeme moci projet po jezeře Vierwaldstättersee s nádhernými výhledy na masiv Pilatus. Naší poslední
zastávkou bude malebný Luzern s historickými dřevěnými mosty. Odjezd zpět do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
SD0710
Termín
10. 07.–15. 07
Cena
11.870 Kč
SD0806
06. 08.–11. 08.
11.870 Kč
SD0905
05. 09.–10. 09.
11.870 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• děti do 17 let jako 3. osoba na pokoji 2.200 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na vlaky a vstupy 199 CHF.
Lindau
Rigi Kulm
Luzern
Goldau
Vitznau
Vierwaldstättersee
A
ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
Gletsch
Realp
Oberwald
Via Mala
Tiefencastel
St. Moritz
Poschiavo
Bernina
Lugano
Monte Generoso
I
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
41
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
ŠVÝCARSKÉ ALPY A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Č. zájezdu
LT0701
Termín
01. 07.–07. 07.
Cena
11.850 Kč
LT0917
17. 09.–23. 09.
11.050 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Poznávací zájezd s turistikou
a koupáním v termálech.
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s bazénem!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1, 5).
2. den: Po příjezdu k Ženevskému jezeru si prohlédneme Vevey
se známou sochou Ch. Chaplina a památníkem J. Palacha. Poté
se projdeme po nádherné pobřežní promenádě z mondénního
Montreux až k mohutnému hradu Chillon. Odjedeme do Leysin,
jednoho z nejvýznamnějších lyžařských středisek ve Švýcarsku,
umístěném na nádherné horské terase. Ubytujeme se v hotelu
Central Residence&Spa, kde budeme mít k dispozici relaxační
centrum s bazénem, vířivkou, saunou a párou. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do lázní Ovronnaz na horské terase. Lanovkou vyjedeme na Jorasse a přes sedlo La Seya vystoupíme až k Tsantonaire (2.500 m) s rozhledem na Walliské Alpy
a Mont Blanc. Sestupovat budeme přes Pré de Bougnonne zpět
k lanovce. Odpoledne budeme věnovat koupání v termálních
lázních pod horskými štíty (pro zájemce je možno individuálně
absolvovat celodenní turistiku). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme lanovkou k otáčivé restauraci Kuklos, odkud se budeme kochat panoramatickými pohledy od
Eigeru přes Matterhorn až k Mont Blanc. Další naše kroky povedou
dolů k jezírku Lac d’Ai, a pak opět vystoupáme výše do sedla pod
42
VEVEY • MONTREUX • LEYSIN •
OVRONNAZ • JORASSE • TSANTONAIRE •
KUKLOS • LAC D‘AI • TOUR D‘AI •
LEUKERBAD • GEMMI • LÄMMERNSEE •
GRÜTSCHALP • MÜRREN • INTERLAKEN
skalní věží Tour d‘Ai, kde se před námi jako na dlani objeví Ženevské jezero. Okolo jezírka Lac de Mayen pod stejnojmennou skalní
věží sestoupíme do Leysin k hotelu. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani zahájíme den návštěvou lázní Leukerbad
v horském kotli. Lanovka nás vyveze do průsmyku Gemmi
(2.322 m), kde se pokocháme úžasným výhledem na Walliské
Alpy včetně Matterhornu. Vydáme se na túru k horskému jezeru
Lämmernsee uprostřed velehor a odtud nás lanovka zaveze
zpět. Odpoledne prožijeme koupáním v největších švýcarských
termálních lázních Burgerbad v Leukerbadu (pro zájemce je
možno individuálně absolvovat celodenní turistiku). Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme do oblasti Bernských Alp. Po
příjezdu do Lauterbrunnenu, obce ležící pod známým vodopádem, odjedeme lanovkou na Grütschalp. Během panoramatické vycházky s překrásnými výhledy na vrcholy Jungfrau, Eiger
a Mönch se přes Almendhubel dostaneme až do malebného
Mürrenu. Odtud se vlakem vrátíme na Grütschalp a lanovkou
zpět do Lauterbrunnenu. Odjedeme do luxusních lázní Interlaken, malebně položených mezi dvěma jezery. Po prohlídce
města se vydáme na cestu zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích hotelu 3*
• 4× polopenzi
• vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 800 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 99 CHF.
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
MATTERHORN
okolo nejkrásnější hory Evropy
Poznávací zájezd s turistikou.
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 1, 5).
2. den: Ráno vyjedeme do průsmyku Grimsel s nádherným
výhledem na Bernské a Walliské Alpy. Uděláme si zastávku
v Gletschi s výhledem na Rhonský ledovec pod průsmykem
Furka. Odtud se vydáme do údolí Saas k přehradě Mattmark
s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku. Projdeme se okolo přehrady a pohodlným sestupem dojdeme do hotelu Monte Moro
v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Täsche a dále vlakem do
Zermattu, nejbohatšího a snad i nejmalebnějšího alpského
letoviska. Lanovkou vyjedeme pod Malý Matterhorn k jezeru
Schwarzsee (2.583 m) a potěšíme se pohledem na nezaměnitelný Matterhorn a nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu
na pozadí dalších čtyřtisícovek. Půjdeme ve stopách dobyvatelů Matterhornu až k horské chatě Hörnli (3.260 m), odkud všechny expedice zahajují výstup k jeho přemožení. Po
odpočinku sestoupíme z Hörnli Hütte k jezeru Schwarzsee,
kde nasedneme na lanovku do Zermattu. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do sousedního údolí Saas Fee
s působivými dřevěnými stavbami na kamenných nožkách. Do
výšin nás vyveze nejdříve lanovka a dále metro až na Mittelallalin (3.460 m), kde na nás čeká otáčivá restaurace a především
úchvatný výhled na ledovce a čtyřtisícovky. Po návratu do Saas
Fee podnikneme výstup přes Hohnegg až na Hannig (2.350 m)
s výhledem na celé Saas Fee. Cestu zpět nám usnadní lanovka.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani si prohlédneme Zermatt, nejbohatší obec
ve Švýcarsku. Alpským metrem se dostaneme na Sunneggu
s jezírkem Leisee, vystoupíme na Blauherd a dolů budeme pokračovat okolo horských jezírek Stellisee a Grünsee až do horské
vesničky Findeln. Naskytnou se nám krásné pohledy na Matterhorn zrcadlící se na hladině jezírek a pak nás bude čekat další
sestup do Zermattu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se přemístíme do nám již známého Saas Fee,
z něhož vyjedeme lanovkou na Felskinn (3.000 m), přes ledovec Chessjen až k chatě Britania (3.030 m), kde se pokocháme
nádherným pohledem na přehradu Mattmark a průsmyk Monte
Moro. Lanovkou sjedeme zpět do Saas Fee. Další lanovkou se
vydáme na Spielboden a odtud podnikneme výstup k mohutnému ledovci. Poté se lanovkou vrátíme zpět do údolí. Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani se vydáme do Saas Grundu. Lanovka nás vyveze na Hohsaas (3.098 m) s panoramatickým výhledem. Zpět
se lanovkou dostaneme na Kreuzboden a odtud se vydáme po
vyhlídkové cestě přes horské louky Morgsteine a Mälliga na Al-
Č. zájezdu
MT0630
Termín
30. 06.–07. 07.
Cena
12.830 Kč
MT0817
17. 08.–24. 08.
12.830 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PRŮSMYK GRIMSEL • GLETSCH •
PŘEHRADA MATTMARK • SCHWARZSEE •
HÖRNLI HÜTTE • SAAS FEE •
MITTELALLALIN • HANNIG • ZERMATT •
SUNNEGGA • FINDELN • FELSKINN •
LEDOVEC CHESSJEN • SPIELBODEN •
SAAS GRUND • HOHSAAS •
KREUZBODEN • ALMAGELLERALP •
ŽENEVSKÉ JEZERO • MONTREUX
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. a TV
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 145 CHF.
magelleralp. Během cesty budeme mít panoramatický rozhled
na čtyřtisícovky a ledovce obklopující údolí Saas. Z Almagelleralp sestoupíme do Saas Almagell. Naší poslední zastávkou
bude Ženevské jezero. Po jezerním břehu lemovaném palmami se projdeme z Montreux k vodnímu hradu Chillon. Večer se
vydáme na cestu zpět.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
43
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
JF0802
JUNGFRAU A EIGER
Termín
02. 08.–09. 08.
Cena
13.630 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Poznávací zájezd s turistikou!
Ubytování na jednom místě v hotelu
s venkovním bazénem!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna ve směru
Praha (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1, 5).
2. den: Po příjezdu do Lauterbrunnenu, obce ležící pod známým vodopádem, odjedeme lanovkou na Grütschalp. Během
panoramatické cesty s překrásnými výhledy na vrcholy Jungfrau,
Eiger a Mönch se dostaneme až do malebného Mürrenu. Odtud se vlakem vrátíme na Grütschalp a lanovkou zpět do Lauterbrunnenu. Odjedeme na naše ubytování v hotelu Schönbühl
s bazénem a výhledem na vrcholy Junfrau, Eiger a Mönch. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani přejedeme do Grindelwaldu a zubačkou se
necháme vyvézt do sedla Kleine Scheidegg pod mohutným
masivem Jungfrau. Odtud vystoupíme k ledovci Eigergletscher a podnikneme túru po turistické trase Eiger Trail, vinoucí
se přímo po úpatí majestátní severní stěny Eigeru, do Alpiglen,
odkud sestoupíme zpět do Grindelwaldu. Návrat do hotelu. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se vydáme horským autobusem do sedla
Grosse Scheidegg. Odtud přejdeme na First. Během této panoramatické vycházky se můžeme kochat překrásnými výhledy na
Finsteraarhorn, nejvyšší horu Benských Alp. Mírným výstupem
se dostaneme k nádhernému horskému jezeru Bachalpsee. Sestupovat budeme po cestě obklopené horskými květinami až
na Waldspitz, kde nasedneme do horského autobusu, který nás
odveze do Grindelwaldu. Návrat do hotelu. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme podél Brienzského jezera do Meiringenu. Lanovkou vyjedeme k mohutným reichenbašským vodo-
44
LAUTERBRUNNEN • GRÜTSCHALP •
MÜRREN • GRINDELWALD • KLEINE
SCHEIDEGG • EIGERGLETSCHER •
EIGER TRAIL • GROSSE SCHEIDEGG •
BACHALPSEE • WALDSPITZ •
REICHENBAŠSKÉ VODOPÁDY • SOUTĚSKA
AARE • INTERLAKEN • BIGLENALP •
WENGEN • JUNGFRAUJOCH •
SCHYNIGE PLATTE • LUZERN
pádům, kde Artur Conan Doyle nechal zahynout Sherlocka Holmese. Po návratu dolů do Meiringenu projdeme divokou soutěskou řeky Aare, která je 1,4 km dlouhá a 200 m hluboká. Odpoledne
se zastavíme v luxusních klimatických lázních Interlaken, malebně
položených mezi Thunským a Brienzským jezerem. Po prohlídce
města odjedeme zpět na naše ubytování. Večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se přesuneme do Lauterbrunnenu a zubačkou vyjedeme do sedla Kleine Scheidegg. Odtud vystoupíme
k ledovci Eigergletscher. Po ledovcové moréně sestoupíme až
do malebného údolí Biglenalp a dále do Wengenu a Lauterbrunnenu. Fakultativně je možno za příplatek cca 118 CHF vyjet
na nejvyšší evropské nádraží Jungfraujoch – Top of Europe
(3.454 m). Po návratu se tito zájemci připojí ke skupině. Návrat
do hotelu. Večeře, nocleh.
7. den: Po snídani vyjedeme zubačkou na Schynige Platte,
kde se nám naskytne nejkrásnější kruhový rozhled v celé oblasti.
Úžasné vyhlídky umocní návštěva Alpské zahrady s množstvím
alpských květin či procházka mezi skalnatými vrcholky. Návrat
opět zubačkou a poté se již vydáme zpět do ČR. Cestou se ještě
zastavíme ke krátké prohlídce malebného Luzernu.
8. den: Návrat v ranních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2 a 3lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY
• osoba ve 3 a 4lůžkovém pokoji s umyvadlem
(WC a sprcha na patře) 1.200 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 159 CHF.
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
MB0817
OKOLO
MONT BLANC
Poznávací zájezd s turistikou.
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s bazénem!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5).
2. den: Ráno nás čeká prohlídka hlavního města Švýcarska
historického Bernu (UNESCO) a o něco později se zastavíme
v mondénním Vevey na břehu Ženevského jezera. Odtud budeme pokračovat do Leysin. Ubytujeme se v hotelu Central Residence & Spa, hotel disponuje relaxačním centrem s bazénem,
vířivkou, saunou a párou. Odpoledne ještě podnikneme vycházku na panoramatickou vyhlídku Prafandaz. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme do průsmyku Col du Pillon, odkud
s námi lanovka vystoupá na vrchol Scex Rouge (2.940 m) s rozhledy na Mont Blanc, Matterhorn i Jungfrau. Vydáme se na bezpečnou
vycházku po ledovci Glacier des Diablerets, a pak zpět lanovkou.
Z průsmyku Col du Pillon budeme sestupovat kolem krásného vodopádu do Les Diablerets. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se přes průsmyk Col de la Forclaz dostaneme do věhlasného Chamonix pod nejvyšší horou Evropy Mont
Blanc a lanovkou vyjedeme na plošinu La Flégere, která je přírodním vyhlídkovým balkonem na oblast Mont Blanc a Chamonix. Procházka po vrstevnici nás přivede do mezistanice Plan
Praz a lanovka zpět do Chamonix, které si prohlédneme. Cestou
zpět se zastavíme u přehrady Emosson v oblasti Dents du Midi.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
Termín
17. 08.–24. 08.
Cena
13.830 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BERN • VEVEY • LEYSIN • PRAFANDAZ • COL
DU PILLON • SCEX ROUGE • GLACIER DES
DIABLERETS • CHAMONIX • LA FLÉGERE •
PLAN PRAZ • EMOSSON • ROCHERS DE
NAYE • MONTREUX • CHILLON • COL DES
MOSSES • PIC CHAUSSY • KUKLOS • LAC
D’AI • TOUR D’AI • LAC DE MAYEN
5. den: Po snídani přejedeme do luxusního Montreux, z jehož
centra nás ozubnicová železnice vyveze na vrcholek Rochers
de Naye (2.045 m), do ráje alpské květeny a svišťů s kruhovým
rozhledem na švýcarské a francouzské Alpy i rozlehlé Ženevské
jezero. Z mezistanice nás čeká pěší túra do Montreux a dále
podél jezera až k vodnímu hradu Chillon. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
6. den: Po snídani vystoupáme v průsmyku Col des Mosses
k jezeru Lac Lioson a dále na Pic Chaussy (2.351 m) s kruhovým
rozhledem, kterému opět dominuje Mont Blanc. Pěšky se dostaneme zpět do průsmyku. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani vyjedeme lanovkou k otáčivé restauraci Kuklos,
odkud se budeme kochat panoramatickými pohledy od Eigeru
přes Matterhorn až k Mont Blanc. Další naše kroky povedou dolů
k jezírku Lac d’Ai a pak opět vystoupáme výše do sedla pod skalní věží Tour d‘Ai, kde se před námi jako na dlani objeví Ženevské
jezero. Dále budeme sestupovat do Leysin okolo jezírka Lac de
Mayen pod stejnojmennou skalní věží. Večer odjedeme do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu
• průvodcovské služby
SLEVY
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Doporučená výměna na lanovky
a vlaky 127 CHF + 14 €.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
45
NĚMECKO
BAVORSKÉ KRÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ JEZERO
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) a Rakouskem projedeme do
Bavorska do přístavního městečka Prien na břehu jezera Chiemsee. Odtud pojedeme výletní lodí na ostrov Herrensee, kde
navštívíme první zámek krále Ludvíka Bavorského II. – Herrenchiemsee. Zámek, nacházející se v nádherném parku s mnoha
fontánami, je právem nazýván „Versailles Bavorska“. Ubytování
v předhůří Bavorských Alp.
2. den: Po snídani se zastavíme v benediktýnském klášteře
v Ettalu, kde si budeme moci koupit místní ovocné likéry nebo
klášterní pivo, které zde vyrábějí řeholníci, a jen o pár kroků dále
nahlédneme do místní sýrárny. Poté navštívíme Linderhof, neorokokový zámek bláznivého krále, který obklopuje rozkošná zahrada
posetá romantickými stavbami, jakými jsou například Venušina
jeskyně, Marocký dům nebo Labutí jezero. Po prohlídce přejedeme k nejznámějšímu zámku bavorského krále – k pohádkovému
Neuschwansteinu. Po návštěvě zámku nesoucího řadu historizujících prvků se budeme moci také projít k mostu s hlubokou roklí
a nádherným vodopádem s krásným výhledem do okolí. Navečer
se vydáme k Bodamskému jezeru. Dojezd na ubytování.
3. den: Po snídani se projdeme největším městem na břehu
jezera Kostnicí, která je historicky úzce spojená s naší zemí. Podíváme se do centra města a prohlédneme si Husův dům a Husův kámen, který označuje místo, kde byl Jan Hus upálen. Poté
navštívíme poloostrov Reichenau (UNESCO), centrum vzdělanosti v období celého středověku. Největší atrakcí poloostrova
je benediktýnský klášter, který získal věhlas za vlády Oty Velikého
iluminacemi rukopisů. Má krásný románský kostel a omamně
vonící bylinnou zahradu. V blízkém Oberzellu si prohlédne-
PRIEN • CHIEMSEE • HERRENSEE •
HERRENCHIEMSEE • ETTAL • LINDERHOF •
NEUSCHWANSTEIN • BODAMSEE •
KOSTNICE • REICHENAU (UNESCO) •
OBERZELL • RÝNSKÉ VODOPÁDY •
SCHAFFHAUSEN • FRIEDRICHSHAFEN •
UHLDINGEN • MAINAU
Č. zájezdu
BZ0904
Termín
04. 09.–08. 09.
Cena
6.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• doprava luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• 3× večeře 1.190 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
me románský kostel sv. Jiří s unikátními nástěnnými malbami.
Nedaleko švýcarského Schaffhausenu spatříme nejmohutnější
vodopády Evropy – Rýnské vodopády. Vodopády budeme
moci obdivovat z několika vyhlídkových plošin a můžeme také
doplout lodí ke skalisku uprostřed vodopádů. Den zakončíme
v samotném městě Schaffhausen, jehož uličky jsou ozdobeny
kašnami se sochami patronů města i bájných bytostí. Návrat na
ubytování.
4. den: Po snídani budeme opět prozkoumávat břehy Bodamského jezera náležící k nejkrásnějším oblastem celého Německa. Naší první zastávkou bude Friedrichshafen s proslulým
Muzeem vzducholodí. V Uhldingenu si prohlédneme unikátní
skanzen s pravěkými dřevěnými domy na kůlech. Odpoledne
přeplujeme trajektem na ostrov Mainau – známý jako „ostrov
květin“. Ty nejkrásnější se nachází v parku obklopujícím barokní zámek z 18. století. Mimo tisíců druhů květin budeme moci
obdivovat různé druhy palem, citrusovníků, jedinečnou sbírku
55 druhů subtropických „zlatých jablek“ nebo motýlí dům se
stovkami okřídlenců z více jak 20 tropických druhů. Odtud se již
vydáme na cestu zpět do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
D
N
NL
PL
BAVORSKÉ
KÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ
JEZERO
B
L
CZ
N
F
A
Kostnice Uhldingen
Friedrichshafen Prien
Reichenau
Linderhof Herrenchiemsee
Rýnské vodopády Bodamské j.
Neuschwanstein Ettal
CH
46
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
NĚMECKO • DÁNSKO
Č. zájezdu
HD0813
NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA A DÁNSKO
Termín
13. 08.–18. 08.
Cena
11.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna přes Prahu, svoz Plzeň (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) do
Německa. Před příjezdem na naše ubytování se zastavíme v romantickém Celle s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných domů a půvabným renesančním zámečkem.
Cestou se nám možná poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště v jeho okolí. Večer dojezd na ubytování.
2. den: Po snídani navštívíme starodávné Brémy (UNESCO),
které se staly členem hanzy již roku 1358. Dnes městu vévodí historické jádro kolem Marktplatzu, kde si prohlédneme
velkolepý dóm, renesanční radnici, půvabné štítové domy
nebo cechovní dům Schütting z 16. století. Odpoledne strávíme v druhém největším německém městě v Hamburku,
kdysi vůdčím městě hanzy. Zamíříme k radnici, jejíž interiéry
jsou pýchou hamburské střední třídy, ke gotickému kostelu
sv. Petra a ke kostelu sv. Jakuba, kde se ve fascinujícím interiéru vyjímají největší barokní varhany v severním Německu.
Z náměstí Rathausmarkt budeme moci dojít noblesní pasáží
k rozlehlému městskému jezeru Binnenalster, které vzniklo
přehrazením řeky Alster, nebo se podél jezerních břehů projít
po elegantním bulváru Jungfernsteig. Zájemci mohou absolvovat zajímavou vyjížďku lodí v hamburském přístavišti. Večer
se ubytujeme v okolí Hamburku.
3. den: Po snídani nás čeká vyjížďka do města označovaného
jako „Krále hanzy“, do rodiště Thomase Manna, ve středověku
nejvýznamnějšího města na Baltu – do Lübecku (UNESCO). Za
klenoty Lübecku jsou považovány gotický cihlový mariánský
kostel a dóm, Holštýnská brána i nejproslulejší cihlová radnice
v Německu se svými neobvykle řešenými zdmi a věžičkami.
Knihomilové by neměli vynechat dům Buddenbrookových
ukrývající muzeum věnované rodině Mannových a milovníci
sladké mandlové pochoutky návštěvu Niederreger Café, kde se
nachází marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti a kde můžeme nakoupit pravý lübecký marcipán.
Odpoledne budeme projíždět krajinou Holštýnského Švýcarska.
Množství malebných domů i paláce vdov nás okouzlí při zastávce v Eutinu. Scenérie jako z pohádky nás doprovodí až na konec
ostrova Fehmarn, odkud se přeplavíme do Dánska, kde budeme
projíždět ostrovy Lolland a Falster až na Sjćlland. Večer přijedeme na ubytování u Kodaně.
4. den: Po snídani si uděláme výlet do Kronborgu, jehož proslulý zámek je dnes po celém světě znám díky Shakespearovi
jako „zámek Hamletův“ (UNESCO). Zámek Frederika II. je jak
elegantním renesančním sídlem, tak i úžasným příkladem středověké pevnosti. Uvidíme zde renesanční a barokní interiéry
s nejatraktivnějším 62 m dlouhým tanečním sálem i nádherně
zachovalou kaplí. Většinu dne pak strávíme v hlavním městě.
Prohlédneme si dánskou metropoli Kodaň, sídlo královny,
projdeme se nejdelší pěší zónou světa Stroget až k idylickému
přístavu Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen a kde budeme mít možnost nasednout na lodičku a vydat se po přístav-
CELLE • BRÉMY (UNESCO) • HAMBURK •
LÜBECK (UNESCO) • EUTIN • KRONBORG
(UNESCO) • KODAŇ • ROSKILDE (UNESCO)
ních kanálech až k pohádkové „Malé mořské víle“ i nedaleké
historické přístavní pevnosti Kastellet ze 17. století. Slavnou
minulost malého skandinávského království nám připomenou
zámky Rosenborg, Christiansborg a Amalienborg, který hlídají
vojáci v historických uniformách. Známý zábavní park Tivoli
najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Večer se vrátíme na
ubytování.
5. den: Po snídani pojedeme do univerzitního Roskilde s cihlovou katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která se stala tradičním
pohřebním místem dánských králů, je zde pohřbeno 22 panovníků a 17 královských manželek. Katedrále hrdě konkuruje i další
atrakce Roskilde, tou je expozice vikingských lodí, které byly
vyzvednuty ze dna přilehlého fjordu. Lodě pocházející přibližně z 10. století, mezi nimi i válečná loď, kterou Vikingové užívali
k nájezdům do Anglie, byly podle všeho záměrně potopeny
místním obyvatelstvem, které se tak snažilo ochránit před nepřátelskými nájezdy. Zde naše putování zakončíme a večer se
přeplavíme do Rostocku, odkud budeme pokračovat přes noc
jízdou zpět do ČR.
6. den: Návrat do Prahy v cca 1:00 a následně do Brna.
• dopravu luxusním autobusem, trajekty
• 4× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídaně
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 12 let na přistýlce v pokoji s rodiči 2.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Kronborg
Roskilde
D
KODAŇ
Eutin
NL
Hamburk
N
Brémy
Lübeck
Celle
BERLÍN
PL
NĚMECKÁ HANZOVNÍ
MĚSTA A DÁNSKO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
47
NĚMECKO
ADVENT
V NORIMBERKU
NORIMBERK • WALHALLA • ŘEZNO • AMBERG
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 5) do Bavorska,
kde zamíříme do hlavního adventního města celého Německa –
do Norimberku. Každý rok město ožívá úžasnou předvánoční
atmosférou proslulých adventních trhů. Vše se odehrává na
náměstí Hauptmarkt s nezaměnitelnou gotickou Krásnou kašnou a kostelem Panny Marie z doby Karla IV. Celé scenérii pak
vévodí silueta tří hradů. My se budeme procházet městečkem
dřevěných stánků nabízejících ty nejlepší vánoční pochoutky –
voňavé norimberské perníky, vynikající klobásy, svařené víno
pro zahřátí. Nakoupíme si lahůdky na náš vánoční stůl, originální
ozdoby na stromeček či vánoční dárky pro své blízké. Dojdeme
i k jesličkám a budeme-li mít štěstí, potkáme také čerty s Mikulášem a krásného norimberského anděla. Večer odjedeme na
ubytování v okolí.
2. den: Po snídani pojedeme k Řeznu. Cestou budeme obdivovat národní památník Walhalla, připomínající athénský
Parthenon. Řezno, německy Regensburg, nám v nedělním
dopoledni odhalí jak svou historickou tvář, tak i bohatou tradici
adventních oslav sahající až do roku 1796. Nesmíme si nechat
ujít možnost nahlédnout do slavné uzenářské dílny Wurstküche,
která zde stojí již od 12. století, nebo ještě lépe rovnou si nakoupit jejich vyhlášené klobásy. Řezenské stánky nabízejí škálu
výrobků z tradičních řemeslných dílen: skleněné baňky, ručně
malované ozdoby, hrnčířské výrobky, voskové i zdobené svíce,
výšivky, ale také kulinářské speciality. Odpoledne odjedeme do
Ambergu. Zájemci o koupání navštíví zdejší Kurfiřtské lázně –
akvapark. Díky folii, která propouští 90 % ultrafialových paprsků,
se můžete za slunečného dne i opalovat. Jedinečnou atmosféru
tohoto komplexu stojí za to prožít – bazény s vodou o teplotě 27
°C, 82 m dlouhá skluzavka, divoký vodní kanál, Niagárské vodopády, jeskyně s umělým vlnobitím a hudbou, perličková lázeň,
teplovodní vřídla, tůně s podvodními masážními prameny, parní
lázně – to vše v ceně vstupenky (cca 7 € za 3 hodiny). Najde-li se
někdo, kdo by odolal tomuto „vodnímu lákadlu“, může navštívit
město Amberg. Uvidí nejznámější ze symbolů města „městské
brýle“ – klenutý most přes říčku Vils, dvojitý pás městských hradeb s věžemi a bránami, gotickou radnici s renesanční nástavbou a další historické budovy. V podvečer se vydáme na cestu
zpět domů. Návrat do Brna v noci kolem jedenácté hodiny.
Č. zájezdu
AN1207
Termín
07. 12.–08. 12.
DRÁŽĎANY, BERLÍN
A NĚMECKÉ VERSAILLES
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna odjedeme v brzkých ranních hodinách (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 4 a 5 – mimo Plzeň) do
Německa. Naší první zastávkou budou Drážďany – „Labská
Florencie“. Zde budeme obdivovat vrcholy barokní architektury – obrazárnu Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad,
Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětější Trojice a evangelický dóm Panny Marie, jenž byl za II. sv. války zničen a nyní je
zrestaurován do své původní krásy. Projdeme se po „Balkónu
Evropy“ – Brühlsche Terrasse, prohlédneme si renesančí zámek
a uvidíme dle Guinnesovy knihy rekordů nejkrásnější mlékárnu
světa – „Pfunds Molkerei“, která byla postavena v secesním stylu a svým obložením ručně malovanými kachlíky působí zcela
pohádkově. Na ubytování přejedeme do hotelu v jihovýchodní části Berlína.
2. den: Snídaně. Dnešní den věnujeme prohlídce staronové
metropole Německa, Berlína. Naše trasa povede bulvárem
Karla Marxe s pompézní stalinistickou architekturu, zamíříme do
bývalé americké zóny Kreuzberg, pojedeme kolem bývalé berlínské zdi s grafity – East Side Gallery, přejedeme novogotický
most Oberbaumbrücke se starou linkou metra ze začátku 20.
století a dostaneme se až k přechodu do bývalého východního
Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme se k Braniborské bráně, kde
nás přivítá nová atrakce v podobě skleněné kopule Říšského
sněmu s panoramatickou vyhlídkou. Okružní jízda bude pokračovat parkem Tiergarten, kolem zámku Bellevue, kulturního fora
a největší zvonkohry světa. Projedeme novou diplomatickou
čtvrť s velvyslanectvími z celého světa, na Potsdamer a Leipziger Platz, kde se projdeme místem s nejmodernější architektu-
Cena
2.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 280 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 650 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
48
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
DRÁŽĎANY • BERLÍN • POSTUPIM •
SANSSOUCI
rou v Evropě. Dále navštívíme Pergamon museum a návštěvu
Berlína ukončíme procházkou z proslulé třídy Unter den Linden
na Alexanderplatz s 365 m vysokou vyhlídkovou televizní věží.
Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do nedaleké Postupimi, která patří mezi nejvyhledávanější německá města. Navštívíme rozsáhlý
park Sanssouci (v případě zájmu nutno objednat při koupi zájezdu – cca 13 €) s mnoha pohádkovými pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým komplexům v Evropě. Zájemci mohou
individuálně navštívit samotný rokokový zámek Sanssouci. Odpoledne se projedeme lodí po jezerech na řece Havel. Během
plavby uvidíme zámky a parky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde byla zpečetěna Postupimská konference.
Příjezd do Brna před půlnocí.
Č. zájezdu
BD0510
Termín
10. 05.–12. 05.
Cena
4.100 Kč
BD0830
30. 08.–01. 09.
4.100 Kč
BD0920
20. 09.–22. 09.
4.100 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 930 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.120 Kč
• 2× večeře 730 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
NĚMECKO
Č. zájezdu
RM0504
MOSELA A RÝN
exkluzivní zájezd nejen pro milovníky vína
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 5) do Německa. Odpoledne se zastavíme ve starém císařském městě s tisíciletou tradicí Špýr (Speyer). Podíváme se do císařského Dómu
z 11. století, který je na seznamu UNESCO a je nejvýznamnější
románskou památkou v Německu. Nedaleko dómu navštívíme
Historické muzeum Falce, které disponuje římskými i franskými
sbírkami, nálezy z císařských hrobek, renesančním, barokním
i rokokovým nábytkem. Jedním z největších lákadel pro návštěvníky je však Vinařské muzeum umístěné v suterénu. Mezi jeho
největší poklady patří 13 metrů dlouhý hroznový lis z roku 1727
a nejstarší známé víno světa, které ukrývá římská nádoba naplněná ve třetím století. V podvečer se zastavíme na ochutnávku
vín a večeři v oblasti lázeňského města Bad Kreuznach, která je
proslulá díky vynikajícímu Rieslingu, Silvanu a Müller Thurgau.
Na ubytování dojedeme do Koblenze, města na soutoku Rýna
a Mosely. Náš hotel 3* se nachází v centru města.
2. den: Tento den strávíme v krásném údolí řeky Mosely,
které je lemováno terasovitými vinicemi. Nejprve zavítáme do
vinařského městečka Cochem, které se nachází pod siluetou
Termín
04. 05.–07. 05.
Cena
8.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ŠPÝR • BAD KREUZNACH • KOBLENZ •
COCHEM • BERNKASTEL • TREVÍR •
BACHARACH • MOHUČ • KOLÍN N. RÝNEM
stejnojmenného hradu. V místním nejstarším vinném sklepě
ochutnáme 5 vzorků vín. Poté si prohlédneme městečko Bernkastel s hrázděnými domy. Odjedeme do starobylého Trevíru
(Trier) – snad nejstaršího německého města, které bylo údajně
založeno již roku 16 před naším letopočtem samotným císařem
Augustem. Dobu římskou připomíná řada památek, např. Městská brána nebo Královská falc. Podíváme se na poutavé hlavní
trhové náměstí s křížem a kašnou i k Dómu sv. Petra nebo k sousedícímu gotickému kostelu Panny Marie. Ve vinařství firmy Von
Nell si pochutnáme nejen na zajímavém menu, jehož součástí je
i polévka a zmrzlina z Rieslingu, ale ochutnáme i 7 vzorků místních vín. Po večeři se vrátíme do Koblenze.
3. den: Po snídani nás čeká plavba lodí po nejkrásnějším úseku
řeky Rýn. Z paluby lodi můžeme pozorovat romantické zříceniny rytířských hradů (Stolzenfels, Marksburg, Pfalzgafenstein),
malebné obce, vinice a sady nebo pověstmi opředenou skálu
Loreley. Vystoupíme v historickém Bacharachu pod hradem
Stahleck, abychom absolvovali ochutnávku vín v místním vinařství. Poté navštívíme hlavní město spolkové země Porýní-Falc
Mohuče (Mainz). Jejím nejslavnějším rodákem je nepochybně
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• 2× ochutnávka vín, 1× večeře (3 chody) a 1× „Riesling“
večeře s ochutnávkou 7 vzorků vín 1.800 Kč
• plavba lodí Koblenz – Bacharach 650 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
vynálezce knihtisku J. Gutenberg a jejím největším klenotem
je překrásný na slunci červeně zářící Císařský Dóm, ke kterému
také zavítáme. Večer se vrátíme do Koblenze, kde budeme mít
volný večer s možností vybrat si k večeři některou z nábřežních
restaurací u Rýna.
4. den: Po snídani odjedeme do města Kolín (Köln), který se
mimo jiné pyšní dvanácti románskými kostely a největším německým dómem se 2 věžemi o výšce 157 metrů. Po prohlídce
katedrály zamíříme na poloostrov Rheinauhafen, kde nastoupíme na „loď“, ve které se nachází muzeum čokolády a ochutnávkou horké čokolády (8,5 €) z fontány v muzeu se rozloučíme
s Německem. Do ČR přijedeme v pozdních nočních hodinách,
do Brna příjezd po půlnoci.
Rýn
NL
Kolín
MOSELA A RÝN
B
Cochem
Bernkastel
Koblenz
Bacharach
Mohuč
Trevír Bad Kreuznach
Mosela
N
L
Speyer
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
F
49
ITÁLIE
ŘÍM – VĚČNÉ MĚSTO
letecký víkend s průvodcem
Tam i zpět letecky z Brna
1. den: Odpoledne odlet z Brna do Říma. Transfer do hotelu,
ubytování.
2. den: Po snídani odjezd metrem do centra a návštěva Andělského hradu, v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní.
Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i Vatikán. Dále
pěší procházka přes řeku Tiberu po Andělském mostě a přes
jednu z hlavních tříd Corso Vittorio Emanuele oblastí s mnoha
krásnými paláci návrat k řece Tibeře a mostu Garibaldi. Zastávka u Danteho domu a pokračování přes Tiberský ostrov a po
nejstarším římském mostě Ponte Fabricio na náměstí Piazza
della Bocca Verita ke kostelu Panny Marie Cosmedin, v jehož
atriu se nachází slavná Ústa pravdy. Volno k procházkám a posezením v centru Říma. K večeru pokračování prohlídky centra
Říma, pěší procházka k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi, na Španělské náměstí a jeho
slavné barokní Španělské schody a další místa moderního
římského života s příjemnými posezeními a zákoutími. Návrat
metrem na hotel.
3. den: Celodenní návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu. Dopoledne prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským
malířům, antickým sbírkám, vatikánské knihovně, obrazárně aj.
Odpoledne prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami
z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egypt-
50
ANDĚLSKÝ HRAD • BOCCA VERITA •
FONTÁNA DI TREVI • ŠPANĚLSKÉ NÁM. •
VATIKÁNSKÁ MUZEA • BAZILIKA SV. PETRA •
ZÁTIBEŘÍ • KOLOSEUM • FORUM ROMANUM •
PANTHEON • PIAZZA NAVONA
ským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento
kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na
jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael,
Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli baziliky s krásnou vyhlídkou. Večer návštěva kouzelné bohémské čtvrti Zátibeří
s neopakovatelnou atmosférou. Návrat metrem na hotel.
4. den: Po snídani odjezd metrem do centra Říma, pěší
procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi
ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší
dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců, chrámů, tržnice, divadla i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. stol., Pantheon – nejlépe
zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piazza Navona – typické římské
náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. Večer návrat
metrem do hotelu.
5. den: Dopoledne individuální volno k návštěvě vatikánské
mše, procházkám po městě či posezením k rozloučení s Římem.
Okolo poledne transfer na letiště a odlet z Říma do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
RL0508
Termín
08. 05.–12. 05.
Cena
14.990 Kč
RL0605
05. 06.–09. 06.
14.990 Kč
RL0703
03. 07.–07. 07.
14.990 Kč
RL0821
21. 08.–25. 08.
14.990 Kč
RL0925
25. 09.–29. 09.
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Brno–Řím–Brno
• letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku na dopravu po Římě
• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
ITÁLIE
FLORENCIE – ŘÍM – NEAPOL –
POMPEJE – BENÁTKY
Tam i zpět autobusem!
Nejprodávanější zájezd do Itálie!
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 2, 3, 6). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio – slavný
most zlatníků ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria,
radnici připomínající hrad s 94 m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Dále pokračování
k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost
prohlídky slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a večer
příjezd do Fiuggi, lázeňského městečka jižně od Říma, ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na
světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem
a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále
prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě
se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo
a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými výhledy na
město. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který je možno
obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře a v němž je dnes
muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný pohled na
Řím i na Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Neapole – původně řecké osady,
dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi
a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů –
Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, a další památky. Odpoledne návštěva
Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém
se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto unikátní
podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2000 lety, prohlídka
s místním průvodcem. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší prohlídky po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána
celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov,
chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4.
stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, večerní
procházka: Fontana di Trevi – největší vodní varhany Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo. V pozdních
večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.
Doporučujeme zajistit si předem rezervaci a vstupenku Antika –
vstupné do Kolosea, Fora Romana a na Palatin.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí sv.
Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto osmnáct
ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to jsou Benátky.
Centrem města je nám. sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barevnými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek
s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem
na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále
procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými
paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte
Rialto. Okolo poledne návrat lodí na parkoviště a odjezd do ČR,
okolo půlnoci návrat do Brna a dalších odjezdových míst.
Č. zájezdu
RI0327 (Velikonoce)
Termín
27. 03.–01. 04.
Cena
6. 990 Kč
RI0521
21. 05.–26. 05.
6.990 Kč
RI0702
02. 07.–07. 07.
6.990 Kč
RI0820
20. 08.–25. 08.
6.990 Kč
RI0910
10. 09.–15. 09.
6.990 Kč
RI1023
23. 10.–28. 10.
6.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu se snídaní
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• 3× jednoduchá servírovaná večeře 750 Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 500 Kč
(osoby do 18 a od 65 let 150 Kč, 18–25 let 300 Kč)
• rezervace a vstupenka Antika (Koloseum, Forum
Romanum, Palatin) 400 Kč, (osoby do 18 a od 65 let
60 Kč, 18–24 let 280 Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
51
ITÁLIE
Č. zájezdu
OI0725
VELKÝ OKRUH ITÁLIÍ
historie, umění a příroda
Tam i zpět autobusem!
Bez nočních přejezdů!
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy a Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 2, 4). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování u Benátek.
2. den: Odjezd do Benátek. Prohlídka pohádkového města
na 118 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. sv.
Marka, kde je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou
gotickou fasádou zdobenou barevnými mozaikami, Dóžecí
palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve
stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou
vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími
benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk
na gondolách nebo příjemných posezení. Okolo poledne návrat
lodí po kanále Grande na parkoviště a odpoledne odjezd podél
východního pobřeží na ubytování.
3. den: Odjezd do San Marina, jednoho z nejmenších států na
světě. Prohlídka starého města, kostel San Francesco ze 14. stol.,
guvernérský palác, basilika San Marino a unikátní tři opevněné
vrcholy s pevnostmi z 10. až 14. stol s krásným výhledem na
Apeniny i na pobřeží. Odpoledne krátká zastávka v jednom
z nejkrásnějších italských středověkých městeček Gubbio, vystavěném na svazích hor Monte Igino. Procházka po úzkých
uličkách s nádhernými paláci, středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody. Pokračování do Assisi, jednoho
z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, rodiště sv. Františka.
Toto středověké město zůstalo po staletí téměř nedotčené. Jeho
dominantou je klášter svatého Františka ze 13. století. Prohlídka
centra města s náměstím Piazza del Comune, římské Foro Romano, věž Torre del Popolo z 13. století, ve které je hlavní zvon
Assisi a chrám bohyně Minervy, nejimpozantnější románská
stavba. Odjezd na ubytování pod Assisi.
4. den: Dopoledne odjezd do Neapole, prohlídka této metropole Kampánie ležící na úpatí Vesuvu. Dominantou města je tzv.
Nový zámek – Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi
a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských
králů – Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant Elmo a další památky. Procházka centrem starého města. Odpoledne návštěva
Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve
kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto
unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2.000
lety. K večeru odjezd na ubytování u Sorrenta.
5. den: Pobyt v Sorrentu s možností koupání nebo fakultativně
výlet lodí ze Sorrenta na jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, ostrov Capri. Návštěva přístavu, možnost výjezdu
lanovkou do městečka Capri se známou Tiberiovou vilou nebo
výletu k Modré jeskyni. Odpoledne návrat na pobřeží na ubytování u Sorrenta.
52
Termín
25. 07.–04. 08.
Cena
17.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BENÁTKY • SAN MARINO • GUBBIO •
ASSISI • NEAPOL • POMPEJE • SORRENTO •
CAPRI • ŘÍM • VATIKÁN • SIENA •
SAN GIMIGNANO • PISA • CINQUE TERRE •
MILANO • VERONA • PADOVA
6. den: Po snídani odjezd do Říma. Odpoledne pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána
celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov,
chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4.
stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piazza
Navona – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými
fontánami. Večer ubytování v Římě.
7. den: Dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na
světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem
a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále
prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284
dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským
obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším
křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel
byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho
výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael,
Michelangelo a další. Odpoledne návštěva Andělského hradu,
z jehož horní terasy je krásný pohled na Řím i Vatikán. Večerní
procházka k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi a dále na Španělské náměstí a jeho slavné barokní
Španělské schody a další místa moderního římského života s příjemnými posezeními a zákoutími. Návrat metrem na ubytování
v Římě.
8. den: Ráno odjezd z Říma do Sieny, původně etruského města položeného na třech pahorcích uprostřed Toskánska. Prohlídka centra města s nádherným náměstím Piazza del Campo
s největší gotickou stavbou Toskánska Palazzo Publico se 102
F m
vysokou věží. Jedná se o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které má tvar lastury. Dalšími skvosty tohoto města
jsou sienský dóm Santa Maria Asscenta s nádherným průčelím
i sochami od Michelangela či Donatela a středověký hrad ze
13. století unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým
nádvořím a osmibokými věžemi. Odpoledne návštěva jednoho
z nejpůvabnějších toskánských měst San Gimignana s typickými strážními věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými
paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Vše uzavřeno v téměř
původních městských hradbách a zasazeno v nádherné kopcovité krajině. Ubytování v Montecattini.
9. den: Odjezd do Pisy – prohlídka náměstí s katedrálou, baptisteriem a slavnou Šikmou věží. Poté odjezd na pobřeží do oblasti Cinque Terre, národního parku tvořeného pěti vesničkami
vystavěnými na skalnatém pobřeží (pod ochranou UNESCO),
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu luxusním autokarem
• 10× ubytování ve 3* hotelech
• 10× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200 Kč
• 10× večeře 2.500 Kč
• výlet lodí na ostrov Capri 750 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
v nichž jako by se zastavil čas. Projížďka vlakem mezi vesničkami,
zastávky s krásnými výhledy, procházkami i možností koupání.
K večeru odjezd na ubytování u Milana.
10. den: Dopoledne návštěva Milána, hlavního města Lombardska. Procházka centrem města: Milánský dóm – největší
gotická stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru s četnými
věžemi, oblouky a více než 2.000 sochami, možnost procházky
po střešním ochozu s nádhernými výhledy na město. Zastávka
u slavné opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco. Odpoledne odjezd do Verony, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších
měst Itálie: aréna z 1. stol., novoklasicistní radnice, řada paláců
předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio, románský
kostel San Zeno Maggiore ze 12. stol. K symbolům města patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramorovou fasádou nebo
hrobka Julie – Tomba di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie
oddáni. Večer odjezd na ubytování u Verony.
11. den: Dopoledne zastávka v Padově – kolébce humanismu
a umění. Pěší procházka centrem k budově Univerzity s nádvořím ze 16. století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od
Donatella a jezdeckým pomníkem před bazilikou, vrcholným
dílem Donatella. Dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci
benátských místodržících, na jehož věži byl v 15. stol. sestrojen
první orloj v Itálii. Okolo poledne odjezd z Itálie a večer příjezd
do Brna a do Prahy.
A
CH
VELKÝ OKRUH ITÁLIÍ
Milano
I
Benátky
Verona Padova
Cinque Terre
Pisa
San Marino
San Gimignano
Siena
Gubbio
Assisi
Řím
Capri
Neapol/Pompeje
Sorento
ITÁLIE
PERLY STŘEDNÍ ITÁLIE
Č. zájezdu
PI0521
Termín
21. 05.–26. 05.
Cena
8.990 Kč
PI0709
09. 07.–14. 07.
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem!
Bez nočních přejezdů!
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy, Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 2, 4). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování na pobřeží u Rimini.
2. den: Odjezd do San Marina, jednoho z nejmenších států na
světě. Prohlídka starého města, kostel San Francesco ze 14. stol.,
guvernérský palác, basilika San Marino a unikátní tři opevněné
vrcholy s pevnostmi z 10. až 14. stol s krásným výhledem na
Apeniny i na pobřeží. Odpoledne návštěva jednoho z nejhezčích měst střední Itálie – Urbina vystavěného na dvou kopcích
s úžasným výhledem do krajiny. Prohlídka centrálního náměstí
Piazza della Repubblica, kde se scházejí místní obyvatelé a univerzitní studenti. Nejznámější památkou je Palazzo Ducale, jedna z nejhezčích ukázek renesančního slohu v Itálii, která spolu
s neoklasistickou katedrálou Duomo di Urbino tvoří úchvatné
panorama města. V Urbinu žil mimo jiné známý italský malíř Raffaello. Najdete zde i jeho rodný dům, ve kterém žil a nyní zde má
své muzeum. Po prohlídce pokračování do Gradary se středověkým hradem ze 12. století a systémem dvojitých hradeb, diky
nimž patřilo v historii k nejlépe chráněným městům v Itálii. Večer
návrat na ubytování.
3. den: Dopoledne zastávka v jednom z dalších půvabných
středověkých městeček Gubbiu, vystavěném na svazích hor
Monte Igino. Procházka po úzkých uličkách s nádhernými paláci,
středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody.
Odpoledne návštěva jednoho z nejvýznamnějších etruských
měst Arezza, vystavěného na svahu, kterému vévodí katedrála,
radnice a Medicejská pevnost. Je zde jedno z nejhezčích středověkých náměstí, kostely s unikátními malbami, mnoho renesančních paláců i rodný dům básníka Petrarcy. Večer ubytování
v lázeňském letovisku Chianciano Terme.
4. den: Dopoledne návštěva města Siena proslaveného zejména svým náměstím, na kterém se konaly koňské závody. Jedná
SAN MARINO • URBINO • GRADARA •
GUBBIO • AREZZO • SIENA • VOLTERRA •
SAN GIMIGNANO • ORVIETO •
LÁZNĚ SATURNIA
se o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které má
tvar lastury a vévodí mu gotická radnice s nejvyšší středověkou
věží v Itálii. Dalšími skvosty tohoto města jsou sienský dóm Santa
Maria Asscenta s nádherným průčelím i sochami od Michelangela či Donatela a středověký hrad ze 13. století unikátní svým
geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými
věžemi. Po prohlídce odjezd do městečka Volterra, města alabastru s památkami z dob Etrusků, Římanů, Medicejů i z dalších
období. Zbytky etruských hradeb, římské divadlo, medicejská
pevnost, gotická radnice, nádherné vstupní brány i katedrála
vykládaná bílým a černým mramorem, to vše nadchne každého
návštěvníka. Pozdě odpoledne návštěva jednoho z nejpůvabnějších toskánských měst San Gimignana s typickými strážními
věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů
i kouzelných obchůdků. Vše uzavřeno v téměř původních městských hradbách a zasazeno v nádherné kopcovité krajině. Večer
návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne návštěva města Orvieto, ve kterém se
snoubí krásná příroda a lidské umění. Prohlídka města s významnými etruskými památkami – zbytky chrámu Tempio del
Belvedere či působivou etruskou nekropolí. Nejreprezentativnějším zástupcem středověku je Duomo – orvietská katedrála. Pochází z konce 13. století s nádherným mozaikovým průčelím a pruhovanými bočními stěnami. Zajímavostí je i studna
ze 16. století do které se vcházelo chodbami s okny dovniř
studny. Odpoledne odjezd do lázní Saturnia s řadou přírodních bazénů, ve kterých čeká návštěvníky příjemné osvěžení
a odpočinek po dlouhém putování střední Itálií. Večer návrat
na ubytování.
6. den: Ráno odjezd z Itálie a pozdě večer návrat do ČR.
• dopravu luxusním autokarem
• 5× ubytování ve 3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 950 Kč
• 5× večeře 950 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
A
CH
F
I
PERLY STŘEDNÍ ITÁLIE
San Marino
Volterra
Urbino
Gradara
San Gimignano
Siena
Arezzo
Saturnia
Orvieto
Gubbio
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
53
ITÁLIE
Č. zájezdu
KA0925
KALÁBRIE A APULIE
toulky jižní Itálií
Tam i zpět autobusem.
1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna a Prahy (další nástupní
místa: Hradec Králové, Pardubice), přejezd přes Německo do Itálie.
2. den: Průjezd napříč Itálií, dojezd do Kampánie – Paestum,
návštěva „Poseidonova města“ i přímořského letoviska, kde se
nachází nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii, dórská
bazilika, Héřin a Poseidónův chrám, muzeum. Ubytování, koupání a odpočinek na pláži.
3. den: Poznávání krás kraje Basilicata a Calabria, Rivello, původně řecké městečko vysoko v horách, byzantské kostelíky
a barokní kostel San Nicolo, klášter San Antonio, Maratea v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro, možnost koupání na
nejkrásnější pláži nebo podél přímořských skal, Muzeum Cedro
v Santa Maria di Cedro s ochutnávkou, Diamante s příjemnou
atmosférou přímořského městečka. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Návštěva národního parku Pollino, přejezd romantickou horskou cestou napříč Kalábrií, ranní zastávka pro fotografy
v městečku Scalea s krásnou scenérií NP a vyhlídkou na Monte
Pollino. Morano Calabro, horské městečko na pyramidovém
kopci, je považováno za přírodní ráj. Dále si prohlédneme albánské městečko Civita, možnost turistiky ke kouzelné soutěsce
Raganello k Ďáblovu mostu nebo návštěva Albánského muzea.
Odjezd na ubytování do apartmánových vilek v oblasti Corigliano, koupání a odpočinek na plážích, večeře.
5. den: Výlet do městečka Corigliano Calabro, kde se nachází
kostel S. Antonia, prohlídka hradu s vyhlídkou. Dále pokračujeme do Sibari – archeologický areál jednoho z nejbohatších
měst Velkého Řecka starověké Sybaridy, archeologické muzeum.
Odjezd do hor přes Cerchiara di Calabria, klášter z 11. stol. Santa
Maria delle Armi na hoře Monte Sellaro, poutní místo s unikátní
54
Termín
25. 09.–05. 10.
Cena
14.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PAESTUM • RIVELLO • MARATEA •
DIAMANTE • POLLINO • SCALEA •
CIVITA • CORIGLIANO CALABRO •
SIBARI • ROSSANO • METAPONTO •
TARENTO • LOCOROTONDO •
ALBEROBELLO • MATERA • SASSI •
GRAVINA DI PUGLIA • BARI
relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, termální siřičité lázně Grotte
delle Ninfe, léčivý relax, koupání, večeře.
6. den: Celodenní odpočinek na pláži u moře nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: Crotone, původně achajské město,
centrum vinařského kraje Marchesato, působiště Pythagorovy
filosofické školy, dále nejvýchodnější kalábrijský mys Capo Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina chrámu,
mohutným dórským sloupem, působivý mohutný aragonský
hrad Le Castella, koupání v zálivu Golfo di Squillace, cesta vinařskýn krajem Ciró, večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem. Návrat na ubytování.
7. den: Návštěva půvabného městečka Rossano, centra
byzantské civilizace – byzantský kostelík, barokní katedrála
s freskou z 9. st. Madonnou Acheropitou, Muzeum Diocesano
(s Purpurovým kodexem z 6. stol.), cesta k národnímu parku Sila,
vycházka v přírodním parku Cozzo del Pesco s letitými gigantickými kaštany, byzantský klášter Pathirion v krásném přírodním
prostředí. Návrat na ubytování, koupání, večeře.
8. den: Cesta do Apulie s výhledem na kouzelné mysy Capo
Spúlio a hrad Rocca Imperiale. Výlet do starověkého Metaponta, centra bohatého antického městského státu, kde žil Pythagoras, monumentální dórský chrám bohyně Héry s 15 sloupy.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu autobusem
• 8× ubytování v hotelech a apartmánech
• 8× snídaně a 4× večeře
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.400 Kč
• fakultativní výlet 6. den 550 Kč (min. 25 osob)
• fakultativní večeře 3. den 380 Kč
• fakultativní večeře 9. den 400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Pokračování cesty podél Tarentského zálivu do Tarenta s antickým muzeem, přístavem, starým městem na ostrově, katedrálou
z 11. stol., aragonskou pevností a rybími specialitami. Projížďka
Apulií do „údolí trullů“, výhledy na bílé město Locorotondo,
podvečerní zastávka v Alberobellu s asi 1.500 domky, kostelem,
obchůdky s vínem, sýry, likéry a suvenýry, ochutnávka s výkladem. Návrat na ubytování.
9. den: Exotická a tajemná Apulie a Basilicata – oblast Valle d´Itria s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami – trully, ráj fotografů – Alberobello, kostel Cosmy a Damiána, trhy, fascinující Matera, městečko na okraji hluboké strže,
historické Sassi s obydlími a 120 kostely ve skalách, městečko,
prohlídka s průvodcem. Dále Gravina di Puglia v pohoří Murge,
jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké
rokle, normanská katedrála. Ubytování, fakultativně večeře.
10. den: Bari, hlavní město Apulie, kdysi centrum byzantských
i normanských vládců jižní Itálie, staré město s dominantou baziliky
sv. Mikuláše a katedrála v apulsko-románském stylu, unikátní oltářní
baldachýn a biskupský stolec, normansko-štaufská pevnost a hrad
Rogera II. a Fridricha II., exotika tržnic a úzkých uliček starého města,
přístav, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer odjezd do ČR.
11. den: Večer návrat do ČR.
ITÁLIE
KALÁBRIE
S VÝLETEM NA SICÍLII A LIPARY
Tam i zpět letecky z Brna a Ostravy!
Ubytování na jednom místě
s krásným koupáním!
1. den: Odpoledne odlet z Brna a Ostravy do Kalábrie. Přílet do
Lamezia Terme a transfer na ubytování. Ubytování na Capo Vaticano, cca 300 m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie
2. den: Odpočinek, koupání, pobyt na pláži.
3. den: Celodenní výlet lodí na Sicílii. Z Tropey přejedeme Messinskou úžinu a navštívíme Taorminu, jedno z nejkrásnějších
a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen
v nádherných náměstních plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu. Návštěva města potrvá cca 3 hodiny s volným
rozchodem. Možnost oběda v restauraci. Poté se přesuneme do
města Messiny a tam uděláme krátkou zastávku na prohlídku
unikátní katedrály. K večeru návrat lodí zpět do Kalábrie.
4. den: Dopoledne volno, odpočinek na pláži s koupáním. Po
poledni výlet autobusem do města Tropea, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie, nazývaného perla Kalábrie.
Starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je
vystavěno na útesech nad krásnými písečnými plážemi. Během
návštěvy je možno kombinovat prohlídku množství historických
památek s posezeními v typických restauracích v křivolakých
uličkách, dech beroucími výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého útesu i s koupáním a odpočinkem na zdejších plážích. Večer návrat do hotelu.
5. den: Celodenní autobusový výlet do úplně nejjižnější části
Itálie s návštěvou města Reggio Calabria, největšího kalábrijského města založeného Řeky již v 8. stol. před n. l. Není možné
CAPO VATICANO • TAORMINA • MESSINA •
TROPEA • REGGIO CALABRIA • SCILLA •
LIPARI • VULCANO • STROMBOLI
vynechat návštěvu muzea Nazionale se slavnými sochami řeckých válečníků v nadživotní velikosti. Dále pak navštívíme katedrálu a hlavní třídu Corso Garibaldi. Zde bude volno k posezením,
procházkám a nákupům. Reggio je známé především vášní
pro módu a místní obchody jsou opravdu vyhledávané. Okolo
poledne se přesuneme do kouzelného přímořského městečka
Scilla. Jedná se o lázeňské a turistické středisko na pobřeží Tyrhénského moře a jeho hlavní dominantou je hrad Castello Ruffo vypínající se na skále nad mořem. Zde bude možnost oběda,
procházek i koupání. K večeru návrat na ubytování.
6. den: Celodenní odpočinek na pláži u moře. Odpoledne fakultativně výlet lodí na ostrov Stromboli, který je známý především pro svůj stále činný vulkán, jehož činnost probíhá v 15minutových intervalech. Po příjezdu na ostrov možnost procházek
nebo večeře v restauraci a poté se za tmy vydáme lodí na moře
k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud budeme pozorovat
výbuchy sopky. Pozdě večer návrat na ubytování.
7. den: Během celodenního výletu lodí poznáme jedny z nejpřitažlivějších italských ostrovů, Liparské ostrovy. Užijeme
si i koupání. Navštívíme dva nádherné sopečné ostrovy Lipari
a Vulcano. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit koupání přímo
z lodě na překrásných světlých plážích u ostrova Lipari a občerstvení, které bude připraveno na lodi hned poté. Na ostrově
Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním
jezírku nebo na plážích ze sopečného písku. K večeru návrat lodí
zpět do Kalábrie a odjezd na ubytování.
8. den: Po snídani transfer na letiště a odlet zpět do Brna a Ostravy.
Parkování na letišti v Brně a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
Č. zájezdu
CA0618
Termín
18. 06.–25. 06.
Cena
20.990 Kč
CA0625
25.06.–02. 07.
22.990 Kč
CA0827
27.08.–03. 09.
23.990 Kč
CA0910
10. 09.–17. 09.
20.990 Kč
CA0917
17. 09.–24. 09.
19.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Brno–Ostrava–Lamezia Terme a zpět
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 2lůžk. pokojích nebo apartmánech
• 7× polopenzi
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 2.000 Kč
• dítě do 12 let na přistýlce 4.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.800 Kč
• fakultativní výlet Stromboli 950 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
55
ITÁLIE
Č. zájezdu
TE0917
TOSKÁNSKO
s výletem na ostrov Elba
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2,
3) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování do Montecatini Terme.
2. den: Po snídani odjedeme do Sieny (UNESCO) přes typickou
toskánskou krajinu vinic s odrůdou Chianti. V Sieně navštívíme
kostel San Domenico, Sanktuárium sv. Kateřiny Sienské, náměstí
Piazza del Compo a Dóm s baptisteriem. Po prohlídce Sieny nás
očekává jedno z nejpůvabnějších toskánských městeček – San
Gimignano (UNESCO), které si dodnes zachovává nezměněnou
gotickou tvář. Městečko je proslulé svou jednotnou architekturou a také svými nezaměnitelnými 15 věžemi, které se zachovaly
z původních 70 věží ze 14. století. Nahlédneme do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, k Palazzo Communale, uvidíme středověké městské opevnění, tři brány a bašty, výstavní paláce a věže.
Ze zříceniny pevnosti Rocca se nabízí krásná vyhlídka. Večer se
vrátíme do hotelu.
3. den: Po snídani pojedeme do Pisy – města, které bylo založeno pravděpodobně Řeky o 550 let dříve než Řím, města, kde se
vystřídali jak Etruskové, tak Římané, města, které ve středověku
bylo jednou z významných námořních republik. Naše kroky povedou na Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a známou
šikmou věží, jejíž stavba započala již ve 12. století (UNESCO).
Poté se vypravíme do Carrary, kde v oblasti mramorových lomů
navštívíme Cava museo ve Fantiscritti a seznámíme se s 2.000 let
starou historií těžby mramoru od dob antiky až po současnost.
Budeme moci navštívit jediný lom na světě těžící mramor z nitra skalního masivu. Večer přijedeme na naše ubytování v okolí
Piombina.
4. den: Tento den můžeme absolvovat fakultativní výlet na
Elbu. Po brzké snídani se z přístavního města Piombino vydáme trajektem na největší toskánský ostrov Elba. Po asi hodino-
Termín
17. 09.–22. 09.
CENA ZAHRNUJE:
MONTECATINI TERME • SIENA (UNESCO) •
SAN GIMIGNANO (UNESCO) •
PISA (UNESCO) • CARRARA • ELBA •
PORTOFERRAIO • MARCIANA •
MONTE CAPANNE • FLORENCIE (UNESCO)
vé plavbě se ocitneme v hlavním městě ostrova Portoferraio.
Ostrov je neodmyslitelně spjat se jménem legendárního vojenského stratéga Napoleona Bonaparte, a přestože zde Napoleon
pobýval jen několik měsíců, zanechal na ostrově své stopy až
dodnes – přímo v Portoferraiu si všimneme dvou mohutných
pevností, které nechal dostavět. Na náměstí Piazzale Napoleone
mohou zájemci navštívit muzeum ve Villa dei Mulini – v bývalé
rezidenci Napoleona a jeho sestry Paulíny panoramaticky umístěné mezi pevnostmi Stella a Falcone. V podhorské vesničce
Marciana s hradní zříceninou nastoupíme na lanovku, která
nás vyveze za vyhlídkou na nejvyšší vrcholek ostrova – Monte
Capanne (1.019 m). Odtud se vypravíme nazpět k trajektu a návratu do našeho hotelu u Piombina.
5. den: Po snídani se vydáme do Florencie, hlavního města
Toskánska (UNESCO). Tuto kulturní a historickou lahůdku jsme
si nechali na konec zájezdu. Prohlédneme si kostel Santa Croce
s hroby významných toskánských osobností, uvidíme národní
muzeum Bargello, Danteho rodný dům, náměstí Piazza Signoria
s Pallazzo Vecchio, galerii Uffizi (nutná rezervace) a samozřejmě
zlatnický most Ponte Vecchio. Poté pokračujeme ke kostelu
Santa Maria del Fiore a baptisteriu s Rajskou bránou. Ve čtvrti
San Lorenzo si prohlédneme nejstarší florentský kostel stejného jména, knihovnu Biblioteca Laurenziana a můžeme navštívit
slavné Medicejské kaple. Prohlídku zakončíme návštěvou tržnice
ve stejné čtvrti. Plni dojmů odjedeme v podvečer zpět do ČR.
6. den: Do Brna přijedeme v dopoledních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
• 3× večeře 960 Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 500 Kč
(osoby do 18 a od 65 let 150 Kč, 18–25 let 300 Kč)
• fakultativní výlet na ostrov Elba 1.190 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
I
TOSKÁNSKO
S VÝLETEM NA
OSTROV ELBA
Carrara
Pisa
Montecatini Terme
Florencie
San Gimignano
Siena
Piombino
Portoferraio
ELBA
Marciana
56
Cena
8.790 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ITÁLIE
DOLOMITY a ledovcová mumie „Ötzi“ –
největší archeologický objev současnosti
Č. zájezdu
DO0702
Termín
02. 07.–06. 07.
Cena
8.990 Kč
DO0818
18. 08.–22. 08.
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s venkovním
bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd z Brna, svoz z Prahy (další nástupní místa viz str.
3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) v brzkých ranních hodinách, cesta
přes Tábor. Pokračovat budeme údolím řeky Drávy přes Lienz –
hlavní centrum Lienzských Dolomit do oblasti Východních Tyrol.
V obci Silian si prohlédneme unikátní krytý dřevěný most. Přes
Innichen a Toblach přijedeme do údolí Pustertal a projdeme se
kolem kouzelného jezera Pragser Wildsee. Večer se ubytujeme
v oblasti Bolzana, večeře.
2. den: Po snídani pojedeme do hor a zastavíme se na nejkrásnějších panoramatických místech. Vydáme se údolím Val
di Ega, abychom mohli obdivovat masivy Latemar a Rosengarten – „Růžovou zahradu krále Laurina”, srdce Dolomit opředené mnoha krásnými legendami. V této oblasti podnikneme
nenáročnou túru. Přes průsmyk Costalunga (1.752 m) dorazíme
k průsmyku Pordoi (2.239 m) a lanovkou vyjedeme na „Terasu
Dolomit” – nejkrásnější vyhlídku v Dolomitech. Zpět na ubytování se dostaneme přes průsmyk Sella (2.214 m) a údolím Val
Gardena. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani si prohlédneme novogotický hrad Brunnenburg nebo středověký Tirol, kde se můžeme seznámit s historií
kraje. Naší další zastávkou budou zahrady zámku Trauttmansdorff. Během nenáročné turistické procházky budeme obdivovat
panorama Merana, pohledy do údolí a vinice. Po cestě císařovny
Sissi sejdeme do centra Merana, města s pravou středomořskou
atmosférou. Poté si prohlédneme staré město se středověkými
branami a podloubím, knížecí hrad, gotický dóm, památník císařovny Sissi, která tyto lázně proslavila, lázeňský dům a projdeme se
SILIAN • PUSTERTAL • VAL DI EGA •
POHOŘÍ LATEMAR A ROSENGARTEN •
“TERASA DOLOMIT” • SELLA • VAL
GARDENA • BRUNNENBURG NEBO
TIROL • TRAUTTMANSDORFF • MERANO •
MARMOLADA • TRENTO • BOLZANO •
ÖTZI • BRIXEN
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
po některé z lázeňských promenád. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně. Tento den zahájíme ve stopách 1. světové války.
Lanovkou se vyvezeme ze stanice Malga Ciapela na nejvyšší horu
Dolomit – Marmoladu (3.344 m), kde navštívíme muzeum první
světové války, prohlédneme si zbytky zákopů a drsná krása hory
nám pomůže představit si těžké podmínky, za jakých tu vojáci
přežívali. Do hotelu se vrátíme v odpoledních hodinách a po krátkém odpočinku u bazénu a časné večeři odjedeme do blízkého
města Trento, kde si při procházce nádherným středověkým centrem a posezení v kavárnách vychutnáme pravou italskou letní
atmosféru. Návrat na ubytování mezi 22–23 hodinou.
5. den: Po snídani navštívíme Bolzano, hlavní město stejnojmenné autonomní oblasti v Dolomitech. Po prohlídce historického
centra s dómem ze 14.–15. století budeme mít možnost navštívit
Archeologické muzeum, kde je největším magnetem současné
doby tzv. „Ötzi” – člověk z pozdní doby kamenné. Nález mrazem
konzervovaného těla je největší senzací archeologických nálezů
poslední doby. Ötzi je pojmenován podle lokality nálezu, je uložen v chladícím boxu a je tu dokumentován celý výzkum jeho
těla i ostatních artefaktů z místa nálezu. Poslední zastávka bude
v městečku Brixen, kde si připomeneme pobyt K. H. Borovského. Odpoledne nás čeká cesta domů přes Brennerský průsmyk,
Innsbruck, kolem Salcburku. Příjezd do ČR kolem půlnoci.
CH
F
I
A
Brixen
Sella
Merano
Marmolada
Bolzano
Trento
DOLOMITY
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
57
ITÁLIE
MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE (UNESCO)
A LAGO DI GARDA
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy
1, 2, 3, 5) v brzkých ranních hodinách, cesta přes Německo do
Itálie. Večer se ubytujeme v oblasti Lago di Garda.
2. den: Po snídani navštívíme Ferraru (UNESCO) – město renesančních pokladů a klidného pouličního života, spojené s historií
bohatého knížecího rodu d´Este. Prohlédneme si monumentální vodní hrad Castello Estense, středověkou budovu Palazzo
Comunale vyzdobenou množstvím soch a katedrálu s průčelím
plným oblouků, sloupů a reliéfů. Odpoledne věnujeme Modeně
(UNESCO), která je ve světě nejvíce známá svým automobilovým
průmyslem, vždyť se v této oblasti vyrábí vozy jako Ferrari a Maserati. Prohlédneme si impozantní románskou bazilikou s šikmou
zvonicí, náměstí Piazza del Torre s kostelem St. Agostino – Pantheonem rodu d´Este a s impozantní Palazzo Ducale. Večer se
vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani pojedeme do opěvované Verony
(UNESCO), města Romea a Julie, kde zavítáme k velkolepé
románské bazilice San Zeno Maggiore, dále na jedny z nejmalebnějších italských náměstí – Piazza delle Erbe a Piazza
dei Signori, v jejichž okolí lze najít množství paláců, pomníků
a kostelů. Podíváme se na náhrobky Scaligerů, scaligerský hrad
Castel Vecchio a most Ponte Scaligero. Na náměstí Bra, které
samo o sobě stojí za prohlídku, si prohlédneme římský amfiteátr z 1. století po Kristu a samozřejmě nezapomeneme na
Juliin dům se slavným balkónem. Odpoledne se seznámíme
s antickou a středověkou částí malebného městečka Sirmione
na jižním břehu jezera Lago di Garda, které bylo postaveno na
termálních pramenech Boiola, které se využívaly k léčení. Projdeme se podél pobřežní promenády s živými uličkami a obchůdky a můžeme také navštívit hrad z roku 1259, odkud se
FERRARA (UNESCO) • MODENA (UNESCO) •
VERONA (UNESCO) • SIRMIONE •
LAGO DI GARDA • VICENZA (UNESCO) •
PADOVA (UNESCO) • MILÁNO
nám naskytne krásný výhled na jezero i okolní přírodu a hory.
Volna můžeme využít k odpočinku na pláži.
4. den: Po snídani se vydáme do místa zaslíbeného milovníkům
renesančního stavitelství – do Vicenzy (UNESCO) s díly Andrea
Palladia, který zde vystavil množství paláců a výstavních vil. Prohlédneme si také poutní baziliku na Monte Berico, od níž se nám
naskytne nádherný výhled do okolí. Odpoledne navštívíme univerzitní město Padova. Navštívíme poutní baziliku svatého Antonína, která je postavena v podivné kombinaci byzantského, benátského, románského a gotického slohu, a navíc má osm kopulí.
Projdeme se nejstarší botanickou zahradou na světě (UNESCO),
uvidíme i univerzitní budovy a centrum města se středověkou
soudní budovou Palazzo della Ragione. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme do hlavního města kraje Lombardie – do Milána, druhého největšího města v Itálii. Prohlédneme
si slavný nebetyčný dóm, jednu z největších gotických katedrál na světě. Okouzlující pohled na město se nám naskytne ze
střechy dómu. Navštívíme nedalekou Galerii Vittorio Emanuele
II, nejznámější obchodní pasáž, kde budeme moci v Il Solatto
ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně. Budeme mít možnost
navštívit Museo Teatrale, kde se schraňují scénické dekorace, kulisy a kostýmy z někdejších inscenací a které je součástí budovy
slavné opery, jež se řadí k nejprestižnějším na světě – Teatro alla
Scala. Navštívíme světoznámou obrazárnu Pinacoteca di Brera
s nejkrásnější uměleckou sbírkou v Miláně, nalezneme zde obrazy Piera della Francesca, Raffaela, Veronesa a dalších mistrů.
V pozdních odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách, následně do Brna.
Č. zájezdu
LG0604
Termín
04. 06.–09. 06.
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.890 Kč
• 3× večeře 1.390 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
A
CH
I
Miláno
Lago di Garda
Sirmione Verona Vicenza
Padova
MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE
A LAGO DI GARDA
F
58
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Cena
8.990 Kč
Ferrara
Modena
ITÁLIE
Č. zájezdu
LI0716
LIGURSKÁ RIVIÉRA
poznávací okruh s koupáním
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy, Brna
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) přes
Rakousko do Itálie. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování do Montecatini Terme.
2. den: Po snídani se vypravíme do Carrary, kde v oblasti mramorových lomů navštívíme Cava museo ve Fantiscritti a seznámíme se s 2.000 let starou historií těžby mramoru od dob antiky
až po současnost. Pokračovat budeme do kouzelného přístavu
nesoucí jméno samotné bohyně Venuše. Portovenere patří
k nejromantičtějším vesnicím na ligurském pobřeží a tvoří jej
shluk úzkých uliček s domy pastelových barev. Prohlédneme si
kostel San Lorenzo, kostelík San Pietro a hrad Doria, odkud se
nám naskytne úchvatný výhled. Spolu s oblastí Cinque Terre
a nedalekými ostrovy patří Portovenere ke světovému dědictví
UNESCO. Ubytování na Ligurské riviéře.
3. den: Po snídani odjedeme do Santa Margherity. Odtud se
pěšky, minibusem nebo výletní lodí vypravíme do Portofina,
malebného přístavu, který je díky své poloze, přírodním krásám a příjemnému podnebí vyhledávaný turisty z celého světa.
V Portofinu se pokocháme vyhlídkou, můžeme si prohlédnout
Castello Browne či absolvovat procházku k majáku. Lodí (za
příplatek) poplujeme do malebné skalní zátoky ke klášteru San
Frutuoso z 10. století. Po prohlídce bývalého opatství nás čeká
koupání. Poté pokračujeme lodí do Camogli, kde si prohlédneme městečko a baziliku S. M. Assunta. Lodní výlety jsou podmíněny příznivým počasím. Návrat na ubytování vlakem nebo
autobusem.
4. den: Po snídani navštívíme Cinque Terre. Strmý pobřežní
úsek tohoto národního parku je zapsán na listinu kulturního dědictví UNESCO. Tvoří jej pět vesniček, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore, které jsou vzájemně propojeny klikatými silničkami a dostupné proto jen autem,
lodí nebo železnicí, nikoli však autobusem. Z tohoto důvodu
využijeme neobvykle příjemné možnosti pro výletníky – přesunovat se budeme vlakem. Trasu za poznáním zahájíme v La
Spezia a nevynecháme ani pěší procházku po „Cestě milenců“
a koupání. Některé úseky trasy se prochází pěšky a autobus nám
nebude k dispozici. Pro tento den doporučujeme turistickou
obuv. Vlakem (příplatek) se vrátíme do La Spezia a autobusem
dojedeme zpět na ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme do přístavního města Janov,
který je současně centrem Ligurské riviéry. Naše kroky povedou k rodnému domu Kryštofa Kolumba, na Piazza de Ferrari,
k Vévodskému paláci, kostelu San Lorenzo, San Matteo a dalším
památkám. Obrazárna v Palazzo Roso nám nabídne díla Tintoretta, Caravaggia, Tiziana a dalších velikánů, podíváme se také
k Palazzo Bianco a radnici. Individuální volno a možnost návštěvy slavného Acquario. Večer odjedeme do ČR.
6. den: V dopoledních hodinách přijedeme do Brna, Prahy.
Termín
16. 07.–21. 07.
Cena
7.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
MONTECATINI TERME • CARRARA •
PORTOVENERE (UNESCO) •
PORTOFINO • CAMOGLI •
CINQUE TERRE (UNESCO) • JANOV
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
• 3× večeře 960 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
A
CH
F
I
LIGURSKÁ RIVIÉRA
Janov Camogli
St. Margharitta
Portofino
Monterosso al Mare
Manarola
La Spezia
Portovenere
Carrara
Montecatini Terme
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
59
ITÁLIE
Č. zájezdu
LZ0723
CESTA ZA ETRUSKY
a největší krásy na pomezí Lazia, Toskánska a Umbrie
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy, Brna
(nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) přes
Rakousko do Itálie. Večer dojedeme na ubytování u jezera Bolseno.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje Etrusků. Kolem kráterového jezera Bolseno dojedeme do Pitigliana s polohou vysoko
nad jeskyněmi v útesech údolí Lante. Při pohledu z protějších
kopců připomíná bochník chleba prohlodaný od myší – je to díky
spoustě otvorů, oken a stěn domů z tmavého lávového kamene.
Největšími atrakcemi horského městečka jsou středověké jádro
s Palazzo Orsini ze 13. století s biskupstvím, pozůstatky akvaduktu,
náměstí Piazza San Gregori, kostel San Rocco a skryté židovské
ghetto. Za středověkou bránou Porta di Sovana narazíme na etruské hradby a etruské stezky Vie Cave, jimiž se projdeme. Poté se
zastavíme v nedaleké malebné vesničce Sovana s jedinou ulicí
vedoucí od hradních ruin ke katedrále. V okolí se nacházejí četné
etruské hrobky. Po návratu na naše ubytování se můžeme jít vykoupat k jezeru přímo pod hotelem. Nachází se zde pláž a můžeme se zde občerstvit v některé z malebných hospůdek.
3. den: Po snídani navštívíme na pobřeží Tyrhénského moře
starověkou Tarquinii – významné centrum etruské civilizace
a na vrcholku nedalekého kopce si prohlédneme nekropoli s téměř 6.000 hrobkami vyhloubenými v měkkém sopečném tufu
(UNESCO). Ve městě mrtvých nahlédneme i dovnitř některých
hrobek, abychom uviděli fresky s rozmanitými výjevy, které měly
mrtvým připomínat tento svět. Odpoledne si uděláme volno ke
koupání a odpočinku na pláži. Cestou zpět nás zastaví hradby
a středověké věže Tuscanie zvedající se nad okolními nížinami.
U městských hradeb nás zaujmou dva kostely v lombardském
románském stylu San Pietro a Santa Maria Maggiore. Návrat na
ubytování.
4. den: Po snídani prozkoumáme v Caprarole velkolepou venkovskou vilu Palazzo Farnese z 16. století, jejíž půdorys sleduje základy
původní pětiboké pevnosti. Umně štukované vřetenové schodiště
nás přivede do komnat s freskami s výjevy zachycujícími hrdinské
příběhy ze života Herkula a rodu Farnesů. Po krátkém přejezdu se
necháme zlákat jedinečnými renesančními zahradami Villy Lante
v Bagnaia, které začal stavět slavný architekt italského manýrismu
Vignola v roce 1562. Krásné sochy, četné fontány a bazény, vše
vkusně obklopeno zelení, skrývají i žertovné překvapení pro své
návštěvníky. Jedinou přístupovou cestou do vesničky Civita di
Bagnoregio je 300 metrů dlouhá lávka pro pěší. Zavede nás do
míst, kde se snad zastavil čas, do starobylé vesničky na skalnatém
ostrově uprostřed krajiny tvarované sopečnou činností a erozemi.
Toto klidné místo nás přímo vybídne k posezení a k osvěžení slavným místním vínem Est! Est!! Est!!! Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani se přidáme k obdivovatelům Cascata delle
Marmore. Tyto nádherné umbrijské vodopády se řítí z výšky 165
metrů ve třech stupních přes travertinové kaskády. Jedná se o nejvyšší uměle vytvořený vodopád na světě, jenž patří k mistrovským
60
PITIGLIANO • SOVANA • TARQUNIA
(UNESCO) • TUSCANIA • CAPRAROLE •
BAGNAIA • CIVITA DI BAGNOREGIO •
CASCATA DELLE MARMORE • BOMARZO •
VITERBO • ORVIETO (UNESCO)
Termín
23. 07.–29. 07.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč
• 4× večeře 1.790 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
dílům starověkých Římanů. Další unikátní podívaná nás čeká
v Bomarzu pod zámkem Orsini, kde budeme objevovat tajemná
zákoutí v nebývalém parku Sacro Bosco – Svatý les, dnes často
nazývaném Park příšer. Mytologické postavy a fantastické bytosti
vyrostlé ze skalisek nemají obdoby. Jejich tvůrcem byl sám Pirro
Ligorio, jehož práce na svatopetrské katedrále v Římě a vilách
v Tivoli patří k nejobdivovanějším v Itálii. V pozdním odpoledni se
budeme toulat v úzkých uličkách čtvrti San Pellegrino, nejstarší
a nejzachovalejší čtvrti ve Viterbo. Uvidíme půvabné středověké
domy s věžemi, oblouky a vnějšími schodišti, náměstíčka s kašnami, dóm ze 12. století i úchvatnou lodžii Papežského paláce zbudovaného pro papeže, kteří Viterbo často navštěvovali. Návrat na
ubytování. Večer se se zájemci vypravíme za nočním koupáním
(21:30–01:00) do vyhlášených lázní Terme dei Papi. Zdejší prameny o teplotě až 58 °C jsou bohaté především na soli síry, vápníku
a hořčíku. V noci návrat na ubytování.
6. den: Snídaně. Po pozdním odjezdu z hotelu zavítáme do
Orvieta (UNESCO) založeného Etrusky na 150 metrů vysokém
tufovém skalisku. Do centra nás přiveze ozubnicová lanovka.
Náš obdiv si zaslouží orvietský dóm s ohromující fasádou, s průčelím zdobeným mozaikami a reliéfy a vnitřními freskami z 15.
století. Pozoruhodná je také studna, jež měla zásobovat město
vodou v případě napadení. K vodní hladině míří dvě vzájemně
se neprotínající spirálová schodiště se 248 schody, jimiž stoupali
osli s nákladem vody. V malebných zákoutích Orvieta se rozloučíme s Itálií a odpoledne se vydáme na cestu zpět do ČR.
7. den: V brzkých ranních hodinách návrat do Brna, do Prahy
v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
CESTA
ZA ETRUSKY
Orvieto
Cascata delle Marmore
Pitigliano
Viterbo Bomarzo
Tuscania
Caprarola
Tarqunia
Sovana
I
ITÁLIE
SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
letecky
Tam i zpět letecky
6× ubytování na jednom místě
v oblasti Katánie
1× ubytování v oblasti Palerma
1. den: Odlet z Vídně (za příplatek transfer z Brna) na Sicílii,
transfer do hotelu na jihovýchodní pobřeží do oblastí Katánie,
ubytování. Odpočinek, koupání a relaxace u moře.
2. den: Po snídani navštívíme největší činnou sopku Evropy,
Etnu. Zájemci mohou vyjet lanovkou a terénním autobusem až
pod samotný kráter do výšky 3.000 metrů. Odpoledne navštívíme Taorminu, antické město založené Řeky již ve 4. stol. př. n. l.
Dnes vyhlášené klimatické lázně považované pro svou jedinečnou polohu na terase nad mořem za jedno z nejkrásnějších
míst Itálie. Prohlédneme si druhé největší řecké divadlo na Sicílii s vyhlášenou akustikou, kde se dodnes pořádají představení
klasických děl, a také romantický střed města včetně nádherné
vyhlídky Belvedere. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet za památkami
města Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie.
Navštívíme archeologický areál s řeckým divadlem, jedním
z největších a nejlépe dochovaných antických divadel na světě,
římským amfiteátrem, jeskyní uměle vytesanou do skály nazývanou Dionysovo ucho aj. Dále přejdeme přes most Ponte Nuovo
a navštívíme starou část města rozloženou na ostrově s mnoha
paláci ozdobenými krásnými balkóny, Apollónovým chrámem,
který je nejstarším dórským chrámem na Sicílii, Aretušiným pramenem opěvovaným Vergiliem a mnoha básníky i příjemnou
pobřežní promenádou s krásnými výhledy na přístav a na Etnu.
Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani vyjedeme na celodenní výlet do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své největší
slávy „nejkrásnějšího města smrtelníků“. Projdeme se antickou
Č. zájezdu
SI0531
Termín
31. 05.–07. 06.
Cena
23.990 Kč
SI0920
20. 09.–27. 09.
23.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ETNA • TAORMINA • SYRAKUSY •
AGRIGENTO • LIPARSKÉ OSTROVY •
VULKANO • PALERMO • MONREALE
částí města s nejstarším chrámem Herkulovým, dórským chrámem Svornosti, který je nejlépe zachovalým řeckým chrámem
v Itálii, Junoniným chrámem položeným uprostřed divokých
hájů a oblastí pozůstatků dalších téměř 20 antických chrámů.
Večer návrat na ubytování.
5. den: Po snídani vyplujeme na celodenní lodní výlet na Liparské ostrovy, nazývané podle boha větru též Aiolskými ostrovy. Spatříme největší a nejúrodnější ostrov Lipari se stejnojmenným hlavním městem, jemuž vévodí mohutná pevnost
s katedrálou vystavěná na vyvýšeném skalisku nad přístavem.
Navštívíme ostrov Vulkano, kde podnikneme výstup ke kráteru a koupel v sirném jezírku či v moři vyhřátém fumarolami –
sopečnými výpary. Možnost výletu lodí kolem ostrova. Večer
návrat na ubytování.
6. den: Po snídani nás čeká volný den, který věnujeme odpočinku a radovánkám u moře.
7. den: Po snídani přejedeme do oblasti Palerma. Prohlídka
• leteckou přepravu Vídeň–Trapani–Vídeň
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• dopravu busem na Sicílii
• lodní jízdenku na Liparské ostrovy
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700 Kč
• 7× večeře 2.100 Kč
• transfer Brno–Vídeň–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Palerma, které nám učaruje jedinečným spojením normanských
staveb v orientálním stylu, památek baroka ze španělského
období a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský palác – bývalý královský zámek připomínající pevnost,
radnici, katedrálu a mnoho dalších památek. Odpoledne navštívíme klášter a katedrálu benediktinů v Monreale. Večer odjezd
na ubytování v oblasti Palerma.
8. den: Brzy ráno transfer na letiště a odlet do Vídně (za příplatek transfer do Brna).
SICÍLIE A LIPARSKÉ
OSTROVY
Lipari
Vulkano
Palermo
Monreale
I
Alcantara
Agrigento
Etna
Taormina
Syrakusy
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
61
ITÁLIE
SICÍLIE – MOŘE
A PAMÁTKY
Tam i zpět autobusem.
NEAPOL • PALERMO • MONREALE •
ETNA • TAORMINA • SYRAKUSY •
SOUTĚSKA ALCANTARA • ÚDOLÍ
CHRÁMŮ U AGRIGENTA • NOTO •
LIPARSKÉ OSTROVY • CEFALÙ
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasa 1, 2, 3, 4, 6 a Praha 300 Kč).
2. den: Po příjezdu do Neapole, dle časových možností, krátká
procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia, královským
palácem Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma,
nocleh v kajutách.
3. den: Vylodění a prohlídka památek Palerma, hlavního
města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou
do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním
pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě
koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách
Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období,
kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova
aj. Návštěva Monreale, jenž se rozprostírá na úpatí předhůří
Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je
jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě,
zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona.
Podél severoitalského pobřeží zamíříme směr na východ, kde
můžeme sledovat siluetu všech 7 Liparských ostrovů. Příjezd
na ubytování k Jónskému moři do oblasti Taorminy – Catanie.
4. den: Pobyt u moře, individuální volno.
5. den: Navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy Etnu. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m – obří lávová pole, výhledy
na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské
letovisko Taormina, aragonské domy v čele s palácem Corvaia,
antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se
subtropickou zahradou, vrcholem prohlídky je starověké řecké
divadlo – Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
6. den: Vydáme se do Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších měst Sicílie, města s významnými památkami a s bohatou minulostí – ostrovní stará část města Ortygia, ruiny
chrámu Apollona a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje
báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický
areál s řeckým divadlem, barokní katedrála, aj. Cestou zpět na
ubytování prohlídka přírodního unikátu na úpatí sopky Etny
u kaňonu říčky Alcantary. Houževnatý tok dravé říčky zde
62
Č. zájezdu
SI0628
Termín
28. 06.–08. 07.
Cena
15.290 Kč
SI0705
05. 07.–15. 07.
15.290 Kč
SI0830
30. 08.–09. 09.
15.290 Kč
SI0906
06. 09.–16. 09.
15.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt Neapol–Palermo a zpět
• 8× ubytování (6× v hotelu 3* – 2–3lůžk. pokoje
se soc. zařízením, 2× na trajektu 4lůžk. kajuty)
• 6× rozšířenou snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.690 Kč
• dvoulůžková kajuta tam i zpět 1.000 Kč/os.
• 6× večeře v hotelu (menu) 1.790 Kč
• místní pobytová taxa cca 12 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
V průběhu zájezdu 05. 07.–15. 07. probíhá v Taormíně
operní festival, nabízíme jedinečnou možnost
návštěvy operního představení ve starověkém
řeckém divadle Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
Bližší informace o představení podá na místě
průvodce, který vám zajistí i vstupenky.
Orientační cena vstupného cca 40 €.
opracoval bazaltové skály do podoby, za kterou by se nestyděl
ani architekt Gaudí.
7. den: Turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v Údolí
chrámů u Agrigenta: Agora – obchodní centrum antického
Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora
a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského,
Herkulova svatyně, Héřin chrám… Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia) navštívíme
jedinečně zachovalé Noto – barokní město z konce 17. století
s tradiční sicilskou atmosférou.
8. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví Liparských ostrovů – ostrov Vulcano, jenž je
podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek
Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov Lipari,
největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél
skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
9. den: Dopoledne pobyt u moře. Kolem poledne odjezd podél
severoitalského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme
Cefalù, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím
skalním masívem La Rocca. Prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek vč. katedrály Duomo di Cefalù.
Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
10. den: Ráno kolem 6:30 hod vylodění v Neapoli a odjezd zpět
do ČR.
11. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ANTIKA
A RENESANCE
Tam i zpět autobusem.
Ubytování na jednom místě.
MARANELLO • PERUGIA • ASSISI •
RAVENNA • FAENZA • LORETO • GUBBIO •
URBINO • RIMINI • SAN MARINO •
BOLOGNA • BENÁTKY
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5). Noční přejezd do Itálie.
2. den: Dopoledne zastávka v srdci italského automobilového
průmyslu v Maranello, domova značky Ferrari. Možnost návštěvy muzea Ferrari, které se pyšní jednou z největších sbírek vozů
Ferrari na světě. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný
program, možnost koupání.
3. den: Dopoledne odjezd k prohlídce Perugie, prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino),
odpoledne prohlídka Assisi, známé rodiště sv. Františka (basilika
sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara). Návrat
na ubytování.
4. den: Dopoledne odjezd do Ravenny – hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky), odpoledne
prohlídka města Faenza, slavného již od středověku díky své
keramice. Po prohlídce návštěva a prohlídka jedné ze zdejších
vyhlášených keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat
na ubytování.
5. den: Dopoledne prohlídka proslulého Loreta, (Santa Casa).
Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě Gubbio
a ze starověku známého města Urbino (dóm Palazzo Ducale),
večer návrat na ubytování.
ITÁLIE
Č. zájezdu
AR0906
Termín
06. 09.–14. 09.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 6× ubytování s polopenzí ve 3* hotelu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 990 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• trajekt Chioggia–Benátky–Chioggia cca 15 €/os.
• minimetro do centra Perugie cca 2 € (jedna jízda)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
6. den: Dopoledne prohlídka historického centra Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně návštěvy
místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San Marina. Po
té dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických
produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování.
7. den: Po snídani odjezd do Bologni, prohlídka historického
centra Bologna (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních hodinách návrat k ubytování.
8. den: Ráno vyklizení pokojů, krátká zastávka v Chioggi – historické centrum (dle časových možností). Přejezd lodí (trajekt za
příplatek) k prohlídce Benátek. Prohlídka města (nám. sv. Marka,
vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi, večer
odjezd autobusem zpět do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
SARDINIE,
RAJSKÝ OSTROV
V TYRKYSOVÉM MOŘI
Tam i zpět autobusem.
Ubytování na jednom místě!
CALA GONONE • ALGHERO •
PORTO TORRES • BOSA • DORGALI • SAN
GIOVANNI • CAGLIARI • NORA • ARBATAX •
FONNI • CALA LUNA • OLBIA
1. den: Odjezd z Prahy, Hradce Králové, Pardubic a Brna, tranzit
přes Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Livorna k trajektu na Sardinii (6–8 hodin na
lodi a v přístavech), příjezd do Olbie s kouzelným přístavem, cesta do letoviska Cala Gonone, ubytování u nejkrásnějších pláží
Sardinie (3* hotel s polopenzí v blízkosti pláže – 2lůžkové pokoje
se soc. zařízením nebo chatky v kempu po 2–3 osoby s vlastním
soc. zařízením a možností vaření).
3. den: Koupání a odpočinek u moře nebo fakultativně lodní
výlet okolo pobřeží s koupáním a se zastávkou u jedinečné jeskyně, ve které se množí mroži (48 €), zpět lodí nebo turistikou
podél pobřeží (cca 3 hod.), ráj pro fotografy.
4. den: Celodenní výlet za kulturou západního pobřeží: katalánské Alghero nebo půvabné Porto Torres, dále vápencový mys
Capo Caccia s krásnými výhledy, romantika krajiny s nurágem
Sabina, nejvýznačnější románská památka kostel Santissima
Trinitā di Saccargia u Sassari, divokým pobřežím do přístavního
barevného městečka Bosa s řemeslnými dílnami.
5. den: Výlet do Dorgali, kouzelného kamenného městečka
plného umělců a řemeslníků, význačné megalitické stavby
a toulání exotickou krajinou, turistika k jeskyni Ispinigoli s říčkou
Su Anzu, léčivé termální „lázně“ San Giovanni, koupání, návštěva nurágové vesnice. Variantně celodenní odpočinek u moře
s koupáním, možnost ochutnávky sardinských vín.
6. den: Fakultativně celodenní výlet na jih ostrova, Cagliari,
hlavní město ostrova, nejrozsáhlejší muzeum ostrova, Su-Nu-
Č. zájezdu
SD0608
SD0907
Termín
Cena hotelu
08. 06.–17. 06. 22.590 Kč
07. 09.–16. 09.
Cena chaty
14.990 Kč
22.590 Kč
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• trajekty, přístavní poplatky a pobytové taxy
• 7× ubytování dle výběru (chatky v kempu
pro 2–3 osoby s vlastním příslušenstvím
a možností vaření nebo hotel 3*)
• 7× polopenzi při ubytování v hotelu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj v hotelu 4.800 Kč
• ubytování jen 1 osoby v chatě 3.800 Kč
• fakultativní výlet 6. den (min. 20 osob) 750 Kč
• fakultativní sardinská večeře s vínem 700 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
raxi, nurágový komplex u Barumuni (UNESCO), Nora, nejstarší
město ostrova, úchvatné mozaiky a antické vykopávky na samém jihu ostrova – a možná uvidíme i plameňáky. Variantně
celodenní koupání a relaxace na plážích.
7. den: Celodenní výlet do hor a dvě „sardinská nej“: barevné
skály mysu Capo Bellavista u přístavu Arbatax, pohoří Gennargentu, turistika s možností výstupu na nejvyšší horu ostrova La
Marmora (4 hodiny celkem), horské louky s divokými koni, nejvýše položená rázovitá horská víska Fonni s malovanými domy,
fakultativně typická sardinská večeře s vínem.
8. den: Pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, ochutnávka
sardinských vín, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na
vyhledávanou pláž Cala Luna, návrat turistickou cestou, nebo
variantně koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou
pláž Cala Cartoe plnou rostlinných endemitů, nebo fakultativně
turistika v horách s najatými terénními vozy do odlehlé oblasti Baunei a s pasteveckým obědem a pobytem na pláži Sisine,
možnost návratu čluny (60 € od 10 os.).
9. den: Odjezd z Cala Gonone, v závislosti na čase trajektu možnost romantického toulání u přírodní rezervace Capo Comino
či starým městem v přístavu Olbia, trajekt ze Sardinie do Livorna, odjezd do ČR.
10. den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
63
ITÁLIE
BENÁTKY
KARNEVAL
V BENÁTKÁCH
a zámek Miramare s koupáním
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 4, 6 –
mimo Letovice) odjedeme v brzkých ranních hodinách do
Rakouska. Odpoledne přijedeme do Itálie, kde nás na skalních
útesech nad mořem přivítá zámek Miramare. V jeho zdech
a okolních překrásných anglických zahradách se začal odvíjet
tragický osud císaře Maxmiliána „Mexického“. Středisko Duino
představuje starý hrad na strmé skále nad mořem, rozsáhlé
okolní lesy a kouzelnou zátoku Sistiana. Pro jedinečnou atmosféru si Duino vybral k pobytu Dante, básník R. M. Rilke a čeští
filmaři k natočení filmu „Účastníci zájezdu“. Večer se ubytujeme
v hotelu v Lido di Jesolo.
2. den: Celý den strávíme koupáním a relaxací na písečných
plážích v Lido di Jesolo.
3. den: Po snídani přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud se parníčkem přeplavíme po laguně do Benátek (UNESCO).
Cestou mineme ostrovy a ostrůvky spolutvořící město na laguně a vylodíme se v oblasti San Marko, odkud zahájíme vlastní
prohlídku města. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si
budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí,
kostely a paláce, obchodní uličky i slavný most Rialto. Pravou
benátskou atmosféru nám doladí i projížďka po Canal Grande.
Cestou se budeme kochat pohledem na honosné paláce. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu
po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme typické
MIRAMARE • DUINO • BENÁTKY (UNESCO) •
BURANO • MURANO
místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou ostrovů
dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme
do ČR. Příjezd do Brna před půlnocí.
U 3denního zájezdu je vypuštěn 2. den programu s koupáním. Program zahrnuje 2× ubytování.
Č. zájezdu
BM0510
Termín
10. 05.–12. 05.
Cena
4.290 Kč
BM0607
07. 06.–10. 06.
5.390 Kč
BM0830
30. 08.–02. 09.
5.680 Kč
BM0927
27. 09.–29. 09.
4.100 Kč
BM1026
26. 10.–28. 10.
4.100 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× nebo 3× ubytování ve 2–3lůžk. pokojích s přísluš.
• 2× nebo 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2 noci 640 Kč, 3 noci 960 Kč
• 2× večeře 590 Kč, 3× večeře 890 Kč
• lodní lístky cca 30 €
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč (3denní)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč (4denní)
64
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
BENÁTKY (UNESCO) • BURANO • MURANO
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 4 – svoz
Praha 300 Kč) odjedeme ve večerních hodinách.
2. den: V ranních hodinách přijedeme do Punta Sabbioni,
odkud poplujeme linkovou lodí do Benátek. Prohlídku města
zahájíme na náměstí Svatého Marka. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením,
vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí, kostely a paláce, obchodní uličky i slavný
most Ponte Rialto. Projížďka parníčkem po Canal Grande. Během
dne a především večera budeme svědky všudypřítomného karnevalového veselí. Uvidíme odpolední průvod dětských masek
završený vyhodnocením nejkrásnější z nich. Hlavní program se
však bude odehrávat na náměstí Svatého Marka, které se zaplní
pouličními kejklíři, herci v antických kostýmech a pestrobarevně oděnými tanečníky. Do hotelu v Lido di Jesolo přijedeme
v pozdních večerních hodinách, nocleh.
3. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu
po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme typické
místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou ostrovů
dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme
do ČR. Příjezd do Brna cca ve 23:00.
Č. zájezdu
BK0208
Termín
08. 02.–10. 02.
Cena
3.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 1× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 320 Kč
• lodní lístky cca 30 €
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
ITÁLIE
ŘÍM A NEAPOLSKÝ ZÁLIV
Č. zájezdu
NP0617
Termín
17. 06.–23. 06.
Cena
8.100 Kč
NP0902
02. 09.–08. 09.
8.100 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ŘÍM • POMPEJE • VESUV • NEAPOL •
SORRENTO • CAPRI • POSITANO • AMALFI
Tam i zpět autobusem.
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 2, 3, 4, 6). Noční přejezd do Itálie.
2. den: Ráno nás přivítá věčné město Řím. Během prohlídky
uvidíme Koloseum, Forum Romanum, císařská fóra a Kapitol,
Benátské náměstí s monumentálním památníkem Viktora Emanuela II., věhlasnou Fontánu di Trevi a hrobku králů v Pantheonu.
Na Piazza Navona si vychutnáme atmosféru venkovních posezení v kavárnách v blízkosti tří fontán. Kolem Andělského hradu se
dostaneme do Vatikánu, kde zakončíme den prohlídkou chrámu
sv. Petra a papežských hrobek. Večer přijedeme na ubytování do
lázeňského města Fiuggi.
3. den: Dopoledne si prohlédneme antické město Pompeje,
které díky nezměrnému úsilí archeologů zprostředkovává život
antického města. Město bylo v 1. století n. l. při výbuchu Vesuvu
zasypáno vrstvou popela, díky čemuž se dochovalo prakticky
neporušené až do dnešních dnů. Odpoledne vyjedeme klikatou
silnicí na dosud činnou sopku Vesuv, kde nás čeká pěší výstup
po lávovém poli k jednomu z kráterů sopky. Večer se ubytujeme
v hotelu v Sorrentu.
4. den: Den věnujeme poznávání Neapole, jihoitalského přístavu
a hlavní metropole regionu Kampánie. Navštívíme archeologické
muzeum, ve kterém jsou vystaveny nálezy z archeologických
vykopávek z míst zničených při sopečné činnosti Vesuvu, dále
katedrálu San Gennaro, skvosty kaple Sansevero, kostely S. Chiara a S. Gesú, někdejší rezidenci neapolských králů Castel Nuovo,
F
CH
Královský palác a nábřeží s „Vejcovým hradem“ stojícím na malém
skalnatém ostrově. Nahlédneme do známé čtvrti a přístavu Santa
Lucia. Zpět na ubytování se vrátíme do Sorrenta.
5. den: Pokud se někdo nevydá na fakultativní lodní výlet, může
se věnovat poznávání Sorrenta a koupání a relaxaci u moře. Fakultativní lodní výlet nás zavede na ostrov Capri – jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů v Tyrhénském moři,
oblíbené místo rekreace římských císařů i dnešní společenské
smetánky. Navštívíme zde Modrou jeskyni, Augustovy zahrady
a vilu Axela Muntheho v Anacapri. (Výlet je nutno si objednat již
při zálohování zájezdu.) Zpět do hotelu se vrátíme večer.
6. den: Odpočinek a koupání v Sorrentu. Fakultativně výlet
lodí podél Sorrentského poloostrova, během kterého budeme
moci obdivovat jedinečnou krásu Amalfské riviéry – ostrůvky
Galli nazývané Ostrovy Sirén, malebné Positano, rozložené na
skalnatém svahu nad mořem a proslavené po celém světě typickou krajkovou módou a konečně samotné město Amalfi, dříve
centrum mocné námořní republiky, založené prý samotným
Konstantinem Velikým. Výlet nám poskytne nezapomenutelné
zážitky při koupání přímo z lodě na otevřeném moři. Na lodi
bude možnost se před odjezdem osprchovat. Večer odjezd ze
Sorrenta zpět do ČR.
7. den: Odpoledne příjezd do Brna.
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v hotelech ve 2–3lůžkových pokojích
s vl. příslušenstvím
• 4× snídani
• průvodcovské služby
A
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.890 Kč
• 4× večeře 1.290 Kč
• lodní výlet Capri 710 Kč
• lodní výlet Amalfi 730 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
ŘÍM
I
Pompeje
Amalfi
Sorrento
Positano
Capri
ŘÍM A NEAPOLSKÝ ZÁLIV
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
65
RAKOUSKO
ALPSKÉ PARKY A STŘEDISKA
RAKOUSKO-ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
s kartou Montafon-Silvretta
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
Hotel 3* s bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3 a 5). Německem projedeme kolem bavorské metropole Mnichova do oblasti rakouského Montafonu. Večer ubytování v hotelu Sporthotel Sonne
v Tschagguns v údolí Montafonu, večeře.
2. den: Po snídani navštívíme historicky nejvýznamnější město
Vorarlberska Feldkirch, které si dodnes dochovalo svůj středověký ráz. Odtud se vydáme přes Vaduz do Švýcarska a navštívíme nejvýše položené město v Evropě – Davos, malebně obklopené horskými velikány. Lanovkami vyjedeme na Jakobshorn
(2.590 m) s výhledem na nedaleké vorarlberské výběžky (není
v kartě). Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme do oblasti Dolního Montafonu.
Lanovkou vyjedeme k Lüner See (1.979 m) (v kartě), odkud se
nám naskytne dech tající pohled na alpské masívy rozprostírající
se na rakousko-švýcarském pomezí. Podnikneme túru kolem
jezera, popř. můžeme posedět na jeho březích a vychutnávat
poklidnou horskou atmosféru. Odpoledne přejedeme do Bartholomäbergu, nazývaném sluneční terasou Montafonu, prohlédneme si původně románský farní kostel, nejcennější kostel
v celém údolí s křídlovým oltářem z roku 1525. Pak vyjedeme
lanovkami přes Kapell na Sennigrat (2.300 m) (v kartě) s nezapomenutelnými pohledy do údolí. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani si v Partenenu budeme moci vyzkoušet svoji
kondici na nejdelším schodišti v Evropě čítajícím 4.000 schodů.
Projdeme se po hrázi Vermuntské nádrže a poté se dokonale vybudovanou horskou silnicí vedoucí po grandiózní alpské oblasti,
kde skály a firn souzní v optické harmonii snad jako nikde jinde
v Alpách, vydáme ke „stříbrnému“ jezeru Silvretta. Zájemci se
mohou projet lodí po jezeře (není v kartě), kde nás bude obklopovat na 74 vrcholů nad hranicí 3.000 m, kterým vévodí nejvyšší hora
Vorarlberska Piz Buin (3.312 m). Poté nás již bude očekávat jedno
z nejhonosnějších rakouských středisek a významné centrum
zimních sportů Ischgl. Milovníci hor si na své přijdou při výjezdu
lanovkou na Idjoch (2.739 m) (v kartě) s nádhernými výhledy na
alpské velikány na obou stranách hranice. Na ubytování se budeme vracet malebným údolím Paznauntal. Večeře.
5. den: Po snídani pojedeme do blízkého Latschau, abychom
se od jezera Staubeken nechali vyvézt lanovkou Golmerbahn
(v kartě) na Grüneck (1.893 m) k nádherné panoramatické vyhlídce na Verwallský masív s obzvláště strhujícími formacemi
Drei Türmen, Sulzfluh a Drusenfluh. Po krátké procházce se
před námi objeví Zimba – tzv. Matterhorn Vorarlberska. Při
cestě do údolí mohou zájemci vyzkoušet první Vorarlberskou
horskou dráhu „Alpin-coaster“ vedoucí 2,6 km z Latschau do
Vandansu (není v kartě). Po poledni se projedeme Silbertal-
66
FELDKIRCH • DAVOS • JAKOBSHORN •
LÜNER SEE • BARTHOLOMÄBERG •
SENNIGRAT • PARTENEN • SILVRETTA •
ISCHGL • IDJOCH • PAZNAUNTAL •
LATSCHAU • GRÜNECK • ZIMBA •
SILBERTAL • AQUARENA • LINDAU
ským údolím vonícím divokou romantikou a ze stejnojmenné
vesnice vyjedeme lanovkou pod Kristalberg (1.443 m) (v kartě), kde stojí nejstarší gotický Boží stánek v celém Montafonu –
kostelík sv. Agáty. Odpoledne nás čeká odpočinek a relaxace
v areálu Aquarena v St. Gallenkirchu (v kartě), v komplexu
vodních radovánek uzpůsobeném do každého počasí. Návrat
na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani se vypravíme malebnou vorarlberskou krajinou zpět k německým hranicím. V oblasti Bodamského jezera
si uděláme krátkou zastávku v Lindau se starobylým jádrem,
kde se při příjemné procházce budeme moci seznámit s typickou „lindauerskou“ architekturou i symbolem města bavorským
lvem. Odtud již budeme směřovat zpět do ČR, návrat v nočních
hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
AH0723
Termín
23. 07.–28. 07.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• poplatky za panoramatické horské silnice
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 3denní Montafon-Silvretta karta (zahrnuje všechny
lanovky a koupání v 3.–5. dni programu) 1.180 Kč,
senioři narození 1950 a dříve 1.040 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
ALPSKÉ PARKY A STŘEDISKA
RAKOUSKO-ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
Lindau
D
Feldkirch
VADUZ
CH
Lüner See
Bartholomäberg
Silvretta
Grüneck
Davos
Ischgl
Piz Buin
I
RAKOUSKO
Č. zájezdu
TY0821
VELKÁ TYROLSKÁ CESTA
s květinovým korzem
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
Hotel 3* s bazénem!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz
z Prahy přes Tábor do Rakouska (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň). Po průjezdu malebnou krajinou
Solné komory pojedeme kolem vyhlášeného střediska zimních
sportů Zell am See a podél řeky Salzach budeme pokračovat do
údolí Krimmler Achental s nevšední podívanou na Krimmlský
vodopád, jenž se řítí ve třech kaskádách z výšky téměř 400 metrů. Voda ze severní strany ledovce Dreiherrenspitze (3.499 m)
zde vytváří raritu – nejvyšší evropský vodopád. Horskou vyhlídkovou silnicí projedeme průsmykem Gerlospass. Neobyčejně
svéráznou a rozmanitou krajinou horských hřebenů Zillertalského údolí patřícího k nejnavštěvovanějším koutům Rakouska
dojedeme do našeho hotelu.
2. den: Po snídani se podíváme za tajemstvím podzemí do
dolu ve Schwazu, který byl po staletí díky těžbě mědi a stříbra nejbohatším městem Tyrolska, což dodnes dokládají cenné
památky. Během prohlídky tzv. „Matky všech dolů“, jak je zdejší
důl přezýván, budeme doslova vtaženi do pracovních podmínek i těžkého života horníků před 500 lety. Na horském úbočí
navštívíme zámek Tratzberg s pozoruhodnou renesanční výzdobou, k níž mimo jiné patří 46 metrů dlouhá nástěnná malba
s vyobrazením 148 příslušníků habsburského rodu. Zbytek dne
strávíme v krajině nejkrásnějšího tyrolského jezera Achensee,
jehož malebnost dotvářejí zalesněné stráně i majestátní štíty
hor s nadmořskou výškou přes 2.000 metrů. Jezerní scenérii budeme moci obdivovat buď z paluby výletní lodi nebo z výšky
okolních vrcholků v pohoří Rofan na východním břehu nebo
Karwendel na západním břehu, kam nás mohou vyvézt místní
lanovky. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani pojedeme objevovat přírodní krásy soutěsky
Rosengartenschlucht u Imstu, která malebně stoupá podél
horského potoka Schinderdach. Cestou k soutěsce budeme
obdivovat domy částečně vytesané ve skále. Poté projedeme
malebným sousedním údolím Pitztal a na jeho konci podnikneme výjezd nejrychlejší podzemní dráhou na světě Pitz-Express,
která nás vysadí v krajině ledu a sněhu na Pitztalském ledovci.
Projdeme se k poněkud neobvyklé kapli Bílého světla v nadmořské výšce 2.900 metrů. Po krátké přestávce budeme pokračovat
nejvýše položenou lanovkou v Rakousku na vrcholek Hinterer
Brunnenkogel (3.440 m) s vyhlídkovou platformou a úžasnými
okolními panoramaty, jimž vévodí blízký Wildspitze (3.774 m).
Cestou dolů se budeme moci opět zastavit v mezistanici k odpočinku ve zdejší restauraci na ledovci. Zůstane-li nám dostatek
času nahlédneme také do sousedního údolí Ötztal do vesnice
Ötz s krásně zdobenými domy nebo k jezeru Piburger See, jenž
bývá díky odrážejícím se okolním vrcholkům na tmavé jezerní
hladině často nazýváno „horským zrcadlem“. Je to také nejteplejší jezero v Tyrolsku. Návrat do hotelu.
Termín
21. 08.–25. 08.
Cena
7.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KRIMMLSKÝ VODOPÁD • GERLOSPASS •
SCHWAZ • ZÁMEK TRATZBERG • JEZERO
ACHENSEE • ROSENGARTENSCHLUCHT •
LEDOVEC PITZTAL • INNSBRUCK •
PATSCHERKOFEL • KUFSTEIN • HŘEBČÍN
FOHLENHOF • KVĚTINOVÉ KORZO
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• 4× večeře 1.380 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
4. den: Po snídani zavítáme do hlavního města Tyrolska na řece
Inn, do jednoho z nejkrásnějších Rakouských měst, Innsbrucku,
kdysi sídelního města Habsburků, města mnoha architektonických skvostů obklopeného horskými velikány. Seznámíme se
s významnými stavbami na Maria Theresia Strasse, neopomeneme nevelký leč dobře viditelný symbol města – Zlatou stříšku i Vítěznou bránu vedoucí do historického centra. Dojdeme k zámku
Hofburg a do přilehlého kostela s mohutným náhrobkem císaře
Maxmiliána I. Ve volném čase můžeme prozkoumat četná místní
muzea. Poté se vydáme do zámku Phililppiny Welser Ambras,
která jej získala darem od svého manžela Ferdinanda II. Z nedalekého Igls vystoupáme lanovkou na Patscherkofel (2.246 m),
odkud uvidíme celé údolí Innu i s Innsbruckem a okolními horami jako na dlani. Je to ideální místo k procházce i odpočinku. Na
úbočí v nadmořské výšce 2.000 metrů se zájemci budou moci
pokochat krásou křehké alpské květeny v nejvýše položené botanické zahradě v Evropě. V podvečer návrat do hotelu.
5. den: Po snídani budeme směřovat do starobylého pohraničního města Kufsteinu, ležícího v místech, kde se řeka Inn
prodírá pohořím Kaiser Gebirge a Pendlingem. Na první pohled
nás na skále nad řekou upoutá pevnost s vysokou císařskou
věží. V městské věži jsou slavné Heldenorgel – Varhany hrdinů
s neuvěřitelnými 4.307 píšťalami, které se každodenně rozeznívají na paměť padlých v obou světových válkách. S Tyrolskem se
rozloučíme v nedalekém Ebbsu. Nejdříve navštívíme svět koní
tyrolského plemene „Haflinger“. V hřebčíně Fohlenhof chovají
v současné době na 180 jedinců těchto „zlatých koní se zlatým
srdcem“. Odpoledne nenápadné městečko ožije pestrou a voňavou přehlídkou letního květinového korza s desítkami nápaditě zdobených alegorických vozů. Odjezd zpět do ČR. Návrat
do Brna v pozdních nočních hodinách.
W
D
Achensee
Ebbs
Kufstein
A
Schwaz
Innsbruck
Krimmlský vodopád
Rosengartenschlucht
Pitztal
CH
I
VELKÁ TYROLSKÁ
CESTA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
67
RAKOUSKO
Č. zájezdu
KK0704
PRODLOUŽENÝ VÍKEND V KORUTANECH
s Korutanskou kartou a wellness
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
Korutanská karta v ceně!
Termín
04. 07.–07. 07.
Cena
7.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
GRAZ (UNESCO) • VELDEN •
NOCKALMSTRASSE • OPIČÍ HORA •
VILLACH • PLAVBA PO DRÁVĚ •
MINIMUNDUS nebo TSCHEPPASCHLUCHT •
PLAVBA PO OSIAŠSKÉM JEZEŘE •
GERLITZEN
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Naše poznávání zahájíme v univerzitním
městě Graz (Štýrský Hradec). Symbolem města je Schlossberg –
Zájemce odveze autobus na „Opičí horu“ pod mohutným hrazámecký vrch na 120 m vysokém kopci zdvihajícím se přímo od
dem Landskrone, kde je chováno 120 opic japonských makaků
břehu řeky Mur s hodinovou věží a pevností, jejíž základy pocháve „volné“ přírodě a během prohlídky (v kartě) můžeme pozorozejí již z 9. století. Projdeme se historickým jádrem, které je zapsávat, jak se koupají, potápí i krmí svá mláďata. Večeře v hotelu.
no na Seznamu světového dědictví UNESCO, s bohatě zdobenou
3. den: Po snídani odjedeme do Villachu a projdeme se jeho
radnicí, velkolepou kašnou arcivévody Jana, prohlédneme si dóm
středověkými uličkami s příchutí středomořské atmosféry. Atraka kostel sv. Kateřiny s Mauzoleem, a budeme moci obdivovat také
tivní vyhlídkovou plavbu absolvujeme po řece Drávě (v kartě).
dva klenoty hravé moderní architektury – Dům umění a MurinOdpoledne si budeme moci zvolit ze dvou možností programu:
sel – umělý ostrov na řece Mur. Navečer se ubytujeme v hoteloZájemci mohou buď navštívit Minimundus – svět v miniaturách
vém komplexu Sonnenresort u břehu Osiašského jezera v krásné
(sleva s kartou) nebo pokračovat s průvodcem do přírodní soutěskorutanské přírodě. Budeme mít možnost relaxovat v hotelu, vyuky Tscheppaschlucht (v kartě). Skalní bránu, zurčící vodní kaskádu
žívat krytý bazén, fitness, několik saun. Večeře v hotelu.
a úchvatný Čertův most budeme obdivovat cestou po bezpečných
2. den: Po snídani odjedeme do Veldenu, populárního lázeňlávkách, které nás dovedou k příjemnému posezení na konci soutěsského letoviska u největšího korutanského jezera Wörthersee,
ky (1,2 km). V podvečer se společně vrátíme na večeři do hotelu.
označovaného jako „Rakouské moře“. Po procházce se již vydá4. den: Po snídani nás bude očekávat panoramatická plavba
me na panoramatickou projížďku fantastickou krajinou Noclodí po Ossiašském jezeře (v kartě) a také my se budeme plavit
kalmstrasse (v kartě). Tato přírodní oblast s mírně zvlněnými
z Benediktinského kláštera v Ossiachu právě tak, jako císař Karel
vrcholky kopců a nekonečnými alpskými pastvinami s pasouV. před 450 lety. Cestou budeme míjet zajímavé turistické cíle
cími se koni a polehávajícími krávami je tak unikátní, že byla
a také majestátní středověký hrad Landskron. V Annenheimu
v roce 1987 vyhlášena „Nockbergským národním parkem“. Tvar
vystoupíme a necháme se vyvézt soustavou lanovek (v kartě) na
zdejších vršků připomínající kulaté nočky dal jméno celé oblasti.
nejpopulárnější vrchol celých Korutan – Gerlitzen, často přezý35 km dlouhá cesta se vine skrze zelený ráj tvořený modřínovaný„Sluneční hora“. Z výšky 2.000 m budeme z ptačí perspektivými a sosnovými lesy s horami dosahujícími výšky až 2.400 m.
vy obdivovat krajinu měst, jezer a horských pásem, dohlédneme
Idyla jako z prospektů a kalendářů. Pohoří Nockberge jeBodamské
součásaž j.
do Julských Alp a Vysokých Taur. Tímto nádherným výhledem
tí většího horského masívu Gurktalerských Alp. Po návratu do
se s Korutanami rozloučíme a po sjezdu lanovkou se vydáme na
hotelu budeme mít možnost relaxovat v hotelovém wellness.
cestu domů. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v 3* hotelovém komplexu s bazénem a wellness
• 3× polopenzi formou švédských stolů
• neomezený vstup do hotelového bazénu, sauny
• 3 denní Korutanskou kartu (lanovky, vstupy,
plavby 2., 3., 4. den v ceně nebo se slevou)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
CZ
D
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
V KORUTANECH
CH
A
Nockalmstrasse
Graz
Gerlitzen Ossiacher See
Wörther See
Annenheim
Villach
Ossiach Velden
I
68
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
SLO
RAKOUSKO
WELLNESS POD GROSSGLOCKNEREM
s Korutanskou kartou
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě v hotelu 4*
s polopenzí, bazénem a wellness!
Národní Korutanská karta v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjdeme z Plzně, Prahy
a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 5) do Rakouska.
Naše poznávání zahájíme v hlavním městě Korutan, v Klagenfurthu. Půvabné uličky, reprezentativní paláce, kašny a legendy
o drakovi či kamenném rybáři nám objasní mnoho z historie
města. Večer se ubytujeme v hotelu Landhotel Post 4* ve
vesnici Heiligenblut proslavené kulisou gotického kostelíka sv.
Vincence, obklopené nádherným panoramatem Vysokých Taur.
Relaxace v hotelu, využití krytého bazénu, sauny, parní lázně,
v kartě je i vstup do velkého halového bazénu ve vesnici, doporučujeme i vycházky v okolí Heiligenblutu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme ke známé vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m), kde budeme moci navštívit muzeum
věnované Vysokým Taurám, nakrmit zvědavé sviště a především
kochat se výhledy v srdci velehor, což ještě umocní vyhlídka
ze Swarovského rozhledny. Zájemci mohou sjet zubačkou až
k ledovci Pasterze (cca 10 € zpáteční lístek) nebo překlenout
144metrové převýšení po chodníku pro pěší. Ti odvážnější z nás
mohou projít systémem tunelů k vyhlídce na Kamzičí stezku.
Odtud již zamíříme ke kabinové lanovce na Schareck (v kartě),
kde se nám z výšky 2.600 m rozevře nádherný výhled na pohoří
Vysokých Taur s ledovcem Grossglockner. Můžeme absolvovat
některou z nenáročných nebo více náročných túr nebo se občerstvit v horské chatě. Pozemní lanovkou se vrátíme do Heiligenblutu. Po návratu do hotelu relaxace, večeře.
3. den: Po snídani odjedeme do Mölltalu v údolí 30 třítisícovek
s nejvyšší horou Grossglockner. Ze Schoberbodenu vyjedeme
funikulární železnicí, kde během 30minutové jízdy překonáme
převýšení 1.517 m a projedeme třemi vegetačními pásmy. Ve
výšce 2.200 m budeme mít možnost obdivovat krásný výhled na
Vysoké Taury a skalní masiv pohoří Reisseck (v kartě). Pokračovat budeme výjezdem panoramatickým vláčkem na Kreuzeck
(v kartě), odkud teprve uvidíme celou mohutnost protilehlého
Reissecku. Poté navštívíme jednu z nejkrásnějších alpských roklin – Raggašskou roklinu (v kartě), kterou do své fascinující
krásy utvořil po staletí tudy se valící horský potok. A tak se i my
staneme svědky přírodního divadla vytvářeného silou vody. Večer relaxace v hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme k největší turistické atrakci Vysokých Taur, Grossglockner Hochalpenstrasse (v kartě), která je
jednou z nejimpozantnějších horských silnic v Alpách. Pohled
na horské velikány z vyhlídkových teras je úchvatný. Za pěkného počasí napočítáme 37 třítisícovek a 19 ledovců. Po průjezdu
touto atraktivní silnicí se vydáme v oblasti Kaprunu k nejvýše
položeným přehradním nádržím v Evropě. Autobusem můžeme
vyjet až do výšky 2.036 m a prohlédnout si celou soustavu Kap-
Č. zájezdu
HG0619
Termín
19. 06.–23. 06.
Cena
9.990 Kč
HG0828
28. 08.–01. 09.
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KLAGENFURTH • HEILIGENBLUT • KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE • SCHARECK •
REISSECK • KREUZECK • RAGGASCHLUCHT •
GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE •
KAPRUN • GMÜND • PORSCHE MUZEUM •
MILLSTÄTTER SEE
runské elektrárny (19 €). Během procházky se kolem nás rozprostře nezapomenutelný pohled na horské masivy Vysokých Taur,
lesklou vodní hladinu přehrady či nedaleký ledovec Kitzsteinhorn. V podvečer navštívíme místní sýrárnu v Heiligenblutu, kde
budeme mít možnost nakoupit domácí sýry. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se rozloučíme s Heiligenblutem a navštívíme
středověké městečko Gmünd, „rodiště“ prvního exempláře vozu
Porsche z roku 1944. Prohlédneme si kolekci 40 vozů včetně loveckého vozu a závodních aut a podíváme se i na romantické
náměstí. Poté odjedeme do Millstattu, abychom nastoupili
na loď a během panoramatické projížďky po Millstätterském
jezeře (v kartě) obdivovali siluetu hradu Sommeregg, renesanční věže benediktinského kláštera i lázeňské městečko Millstatt,
rozprostírající se na poloostrově vybíhajícím do nejteplejšího
a nejhlubšího z korutanských jezer. Příjezd do Brna v pozdních
večerních, do Prahy v nočních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 4*
• 4× polopenzi (večeře 3 chody + salátový bufet)
• vstup do hotelového bazénu, sauny a parní lázně
• Národní korutanskou kartu (zahrnuje lanovku
na Schareck, mýtné na Grossglockner
Hochalpenstrasse, sýrárna v Kasereck, Reisseck,
Kreuzeck, Raggašská roklina, Porsche muzeum,
projížďka po jezere Millstätter)
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 11 let v pokoji s rodiči 2.500 Kč
• 3. osoba nad 11 let na přistýlce 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
CZ
D
Bodamské j.
WELLNESS POD
GROSSGLOCKNEREM
S KORUTANSKOU
KARTOU
A
Kaprun
Grossglockner-Hochalpenstrasse
Schareck
Reisseck
Gmünd
Ragašská
roklina
Millstätersee
Heiligenblut
CH
I
Klagenfurth
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. SLO
114)
69
RAKOUSKO
SALCBURK
A ORLÍ HNÍZDO
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
SALCBURK (UNESCO) • HELLBRUNN •
HITLEROVO „ORLÍ HNÍZDO“ • KÖNIGSSEE
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Odpoledne přijedeme do
Salcburku, okouzlujícího barokního města, které bylo v roce 1997
prohlášeno mezinárodní organizací UNESCO za světové kulturní
dědictví. Naše seznámení se Salcburkem začneme procházkou
s místním průvodcem krásnými zahradami zámku Mirabell.
Půjdeme kolem Mozartova domu, kde génius bydlel, i kolem
jeho rodného domu přes slavnou Getreidegasse na Univerzitní
náměstí i k baroknímu Dómu na Chrámovém náměstí. Den zakončíme projížďkou po řece Salzach, kde nastoupíme na jednu
z prosklených lodí, svým designem ve světě unikátní, abychom
mohli objevovat starobylý Salcburk během cca 40 minutové plavby (v ceně karty). Večer se pojedeme ubytovat.
2. den: Po snídani navštívíme zámek Hellbrunn (v kartě) – renesanční víkendové sídlo arcibiskupa Markuse Sittikuse. Během
procházky zámeckou zahradou se i my staneme jeho hosty
a budeme se bavit stejně jako hosté před 400 lety různými vodními triky, senzacemi a překvapeními. Po prohlídce pojedeme
do centra Salcburku a pozemní lanovou dráhou (v kartě) vyjedeme na pevnost Hohensalzburg. Výhled z pevnosti bere dech
a my se projdeme nejlépe dochovaným středověkým hradem
v celé Evropě. Poté již budeme mít dostatek času, abychom maximálně využili všech výhod Salcburské karty. Neměli bychom
70
Č. zájezdu
SA0719
Termín
19. 07.–21. 07.
Cena
3.590 Kč
SA0830
30. 08.–01. 09.
3.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
• místního průvodce po Salcburku
PŘÍPLATKY:
• Salcburská karta – zahrnuje všechny vstupy
v Salcburku (24 hodin) 780 Kč, do 15 let 390 Kč
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 2× večeře 630 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
si nechat ujít návštěvu Mozartova rodného domu, můžeme
navštívit katakomby sv. Petra, Festspielhaus, rezidenční galerii
i některá muzea. Atmosféru Salcburku si nejlépe vychutnáme
při šálku lahodné kávy s pravou ručně vyráběnou Mozartovou
koulí u Fürsta. Zájemci mohou navštívit i největší pivovar na
světě Stiegl a také ochutnat vzorky místních piv (místní doprava
i vstup kartě). Večer se vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1.834 m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled
na panorama německých Alp. Budeme mít volno k procházkám nebo k obědu v místní restauraci. Odpoledne sjedeme
k jezeru Königssee, které svou barvou a okolím připomíná
norské fjordy. Po jezeře budeme mít možnost absolvovat projížďku výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv. Bartoloměje,
ležící pod horou Watzmann. Do Brna se vrátíme v pozdních
večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
TO NEJLEPŠÍ
ZE SOLNÉ KOMORY
A BERCHTESGADENSKA
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
ST. GILGEN • SCHAFBERG • BAD
ISCHL • HALLSTATT • OBERTRAUN •
KRIPPENSTEIN • HITLEROVO „ORLÍ
HNÍZDO“ • KÖNIGSSEE • WATZMANN
1. den: V ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Naší první zastávkou pro poznávání
Solné komory bude kouzelná Mozartova vesnička St. Gilgen,
ležící na břehu jezera Wolfgangsee, která je oblíbeným prázdninovým letoviskem Helmuta Kohla a dalších významných
osobností. Poté nás vyveze nejstrmější rakouská ozubená lanovka na Schafberg (1.783 m), odkud je nádherný panoramatický výhled na 14 jezer, alpské pohoří i Šumavu. Zpět do údolí
se můžeme vrátit opět zubačkou nebo sejít pěšky po turisticky
značené cestě (náročný sestup cca 2 hod.). Ubytování v okolí
Salcburku.
2. den: Po snídani si prohlédneme alpské lázně Bad Ischl.
Můžeme zde navštívit císařskou vilu, kde pravidelně trávili
svou dovolenou Franz Josef a císařovna Sissi. Poté pojedeme
do známého městečka Hallstatt ležícího v srdci Solné komory
u stejnojmenného jezera na úpatí horského masívu Dachstein.
Po procházce městečkem přejedeme autobusem kolem jezera
Hallstattersee do Obertraunu, odkud vyjedeme lanovkou ke
RAKOUSKO
Č. zájezdu
SO0913
Termín
13. 09.–15. 09.
Cena
3.550 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
FESTIVAL NARCISŮ
V SOLNÉ KOMOŘE
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 2× večeře 630 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
vchodu do ledovcové jeskyně Rieseneishöhle. Zde můžeme
tuto jeskyni navštívit nebo vyjet lanovkou až na samotný vrchol
Krippenstein (2.109 m), odkud se nám naskytne nádherný výhled na masiv Dachsteinu. Navečer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1.834 m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled
na panorama německých Alp. Poté sjedeme k jezeru Königssee, které svou barvou a okolím připomíná norské fjordy. Po jezeře pojedeme výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv. Bartoloměje, ležící pod horou Watzmann (2.713 m). Do Brna se vrátíme
v nočních hodinách.
TAUPLITZALM • PÜRGG • EISREISENWELT •
HOHENWERFEN • SCHLADMING •
BAD AUSSEE • GRUNDLSEE •
FESTIVAL NARCISŮ
1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 1, 2, 3), průjezd přes Rakousko. Odpoledne navštívíme největší horskou jezerní plochu ve střední Evropě –
Tauplitzalm (1.640 m). Přestože lze Tauplitzalmu dosáhnout
nejdelší sedačkovou lanovkou na světě, my vyjedeme k našemu
cíli autobusem po alpské horské cestě. Zde se nám naskytne
pohled na soustavu šesti alpských jezer obklopených nádhernou přírodní scenérií, kde na 1 m2 připadá až 20 různých druhů
rostlin. Poté budeme pokračovat přes městečko Pürgg, kde si
na své přijdou v kapli sv. Jana milovníci románského umění, do
místa našeho ubytování.
2. den: Po snídani se vydáme do říše věčného ledu a navštívíme největší ledovcovou jeskyni naší planety Eisreisenwelt
u Werfenu. Obrovský, 18 metrů vysoký, vstup do jeskyně
(1.641 m) je ukryt vysoko v horách Tennengebirge a naskýtá
se od něj krásná vyhlídka. Cestu k němu nám pomůže zdolat lanovka, od jejíž horní stanice je to jen 20 minut chůze do
ledového ráje pod štítem Hochkogelu (2.281 m). Rozsáhlý
systém labyrintů, jehož zamrzlá chapadla sahají až do vzdálenosti 40 km, úchvatné ledové útvary, chodby a dómy pro nás
vytvářejí dech beroucí podívanou. Ve Werfenu zůstaneme i po
poledni. Necháme se unášet nazpět časem při prohlídce majestátní středověké pevnosti Hohenwerfen na skále nad údolím
Salzachu. Hradní pevnost sloužila po staletí jako věznice. Mezi
vězni byli arcibiskupové i předseda krajské vlády. V 19. století
Č. zájezdu
NA0531
Termín
31. 05.-02. 06.
Cena
4.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
• mýtné na horských silnicích
PŘÍPLATKY:
• Narcisový festival 14 €, dítě do 15 let zdarma
• jednolůžkový pokoj 800 Kč
• 2× večeře 540 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
zde arcivévoda Evžen Rakouský nechal umístit své umělecké
sbírky i sbírky zbraní. V podvečer se vrátíme k úpatí Dachsteinského masivu do Schladmingu, kde si připomeneme historii
města, projdeme se kolem starých hornických domků a Salcburské brány ze 17. století. Nocleh.
3. den: Po snídani zamíříme do lázeňského městečka Bad Aussee, kde se dozvíme o osudové lásce arcivévody Jana k dceři
místního poštmistra. Toto kouzelné místo je jako stvořené pro
největší květinový svátek v Rakousku – Festival narcisů. Staneme se účastníky dne, ve kterém festivalové oslavy vrcholí –
napjatě budeme očekávat průvod s květinovými alegorickými
vozy, budeme obdivovat všudypřítomné „narcisové“ sochy
a odpoledne bude oslava pokračovat u jezera Grundlsee květinovým korzem překrásně vyzdobených lodí. Do Brna přijedeme
v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
71
RAKOUSKO
WACHAU,
JAK HO NEZNÁTE
V ranních hodinách se vydáme z Brna (další nástupní místa viz str.
3, trasa 2 Slovácko zdarma) na cestu do Dolního Rakouska. Den
zahájíme v malebném Kremsu, kouzelném městečku ležícím na
Dunaji. V přístavu se nalodíme na výletní loď a necháme se unášet
proudem řeky Dunaj romantickou krajinou Wachau. V roce 2000
byla celá tato oblast zapsána na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Budeme míjet křivolaké údolí řeky, příkré skály
střídající se s lužními lesy, na březích a svazích sluncem hýčkané terasy vinic, malebné vesničky, uvidíme impozantní klášter
Gottweig, zříceninu hradu Durnstein, Weissenkirchen, zříceninu
Aggstein i Willendorf, které je místem nálezu rakouské Venuše.
Plavbu ukončíme v malém městečku Melk, jehož dominantou je
stejnojmenný klášter, jeden z nejvýznamnějších barokních staveb
Rakouska, s více než 900letou historií. Původní hrad, sídlo markraběte Leopolda I., byl později věnován řádu Benediktinů a vznikl
zde klášter, jehož návštěvu si nenecháme ujít. Za prohlídku stojí
císařské schodiště, nové moderní klášterní muzeum v bývalých císařských komnatách, mramorový sál, nádherná klášterní knihovna
a vyhlídková terasa nad údolím Dunaje. Můžeme se také vydat do
klášterního parku s barokním zahradním pavilonem, lipovou alejí,
která je 250 let stará nebo „zahrádkou ráje“. Poté se již vydáme na
cestu domů. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
WN0518
Termín
18. 05.
Cena
1.390 Kč
Odjezd
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• plavba Krems–Melk
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 15 let 250 Kč
PŘÍPLATKY:
• Melk – dospělí cca 10 €, děti a studenti cca 5,5 €
• pojištění léčebných výloh a storna 80 Kč
72
ZA LIPICÁNY
A DO TULLNSKÝCH
ZAHRAD
V ranních hodinách se vydáme z Brna (další nástupní místa viz str.
3, trasa 1 Vysočina zdarma) na cestu do Rakouska. Cílem našeho
dopoledního programu bude Heldenberg: představí nám nejslavnější koně, největší vojevůdce, nejstarší osídlení a nejkrásnější automobily. Budeme obdivovat krásné lipicány – bílé koně
slavné Španělské jezdecké školy. Zájemci o historii si prohlédnou
památník vybudovaný na počet slavného c. k. polního maršála
Radeckého nebo navštíví skanzen z doby kamenné s tajemnými
kruhovými hroby. Unikátní je též Kollerovo automobilové muzeum veteránů. Za návštěvu stojí také biedermeierovská anglická
zahrada. Po poledni se vydáme za zážitkem plným poetického
kouzla a inspirace do Tullnských zahrad. Rozprostírá se zde
přes 50 výstavních a vzorových zahrad. Od růžové zahrady až
po terapijní zahradu, od balkónové zahrady po střešní terasu,
pro každého návštěvníka je něco v nabídce. Areál si můžeme
prohlédnout z 30 metrů vysoké cesty nad korunami stromů,
kam vyjedeme výtahem. Zájemci pak mohou strávit čas v prvním lesním bludišti v Evropě nebo poznávat tullnské dunajské
luhy při starých ramenech Dunaje. Nabízí se zde možnost zapůjčení kánoí (není v ceně). V restauraci s příhodným názvem
„Zahradnictví“ se budeme moci občerstvit a odpočinout si třeba
na jezerní terase a pod ušlechtilým ořešákem vychutnat skleničku výborného rakouského vína. Nadšení zahrádkáři zde najdou
i prodejnu rostlin, kde si mohou zakoupit svůj zelený suvenýr.
Večer návrat do Brna.
Č. zájezdu
HT0601
Termín
01. 06.
Cena
550 Kč
Odjezd
7:00 Brno
ŽELEZNICÍ UNESCO
NA SEMMERING
A HRAD
FORCHTENSTEIN
V ranních hodinách se vydáme z Brna (další nástupní místa viz
str. 3, trasa 2 Slovácko zdarma) na cestu do Dolního Rakouska.
Den zahájíme v předhůří Semmeringu. Nejdříve se vydáme
po první horské železnici v Evropě vedené 15 tunely a přes
16 viaduktů – po Semmeringské železnici. Ojedinělý projekt
vytvořený již před 150 lety Karlem von Ghegem byl technický
div své doby, dnes je zapsán na listině UNESCO. Malebným
údolím Adlitzgraben se projedeme až do horských klimatických
lázní Semmering. Z nádraží podnikneme vycházku na Doppelreiter (919 m) s vyhlídkou na nejatraktivnější část železnice.
Poté prozkoumáme malebné lázeňské centrum. Cestou zpět
se zastavíme u nedalekého barokního poutního kostela Maria
Schutz označovaného za „klenot pohoří Semmeringu“. Náš
výlet zakončíme návštěvou hradu Forchtenstein, postaveném
jako pevnost na vysoké skále knížetem Esterházy. Budeme si
moci vybrat některý z prohlídkových okruhů a prohlédnout si
nejen barokní reprezentační pokoje, ale také největší soukromou sbírku zbraní v Rakousku s exponáty již z dob 30leté války
nebo napoleonských tažení či cennou pokladnici se zlatými
i kuriózními předměty. Zájezd s volitelnou turistikou.
Č. zájezdu
SW0525
Termín
25. 05.
Cena
990 Kč
Odjezd
6:00 Brno
SW0622
22. 06.
990 Kč
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• dopravu autobusem Karosa Lux
• jízdenku Semmeringskou železnicí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• Heldenberg cca 10 € (od 20 os.), děti do 14 let cca 4 €
• Tullnské zahrady cca 9,5 € (od 20 os.)
• pojištění léčebných výloh a storna 80 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
PŘÍPLATKY:
• hrad Forchenstein cca 9 €
• pojištění léčebných výloh a storna 80 Kč
RAKOUSKO
Č. zájezdu
DS0613
DACHSTEIN A SCHLADMINGSKÉ TAURY
s letní kartou Schladming-Dachstein
Bez nočních přejezdů!
V ceně letní karta
Schladming-Dachstein!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz z Plzně a Prahy přes Tábor do Rakouska (další nástupní místa viz str.
3, trasy 2, 3, 5). Naší první zastávkou bude druhý nejrozsáhlejší
hradní komplex ve Štýrsku – hrad Strechau (7,60 €). Romantický
hrad půvabně položený na skalním ostrohu má téměř tisíciletou
historii. Dnešní podobu získal v 16. století a tak zde můžeme vidět
krásné renesanční arkádové nádvoří, zdobně okovanou studnu,
slavnostní sál či klenuté stropy starodávných kuchyní. Překvapením pro každého je pak tajemstvím opředený obraz hradní slečny.
Zajímavostí je také sbírka veteránů v barokní sýpce. Po prohlídce
zamíříme do Wörschachu, abychom z dřevěných lávek a schůdků mohli obdivovat krásu vodopádů ve stejnojmenné soutěsce
(v kartě). Cesta zpět k autobusu vede kolem zříceniny hradu Wolkenstein. Večer se ubytujeme v centru Schladmingu v hotelu 3*,
který disponuje malým wellness s panoramatickým výhledem
(zdarma využití denně 16–19 hod.). Nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká věčně zamrzlá krajina Dachsteinu.
Vysokohorská silnice Dachsteinstrasse (v kartě) nás přivede z Ramsauerské náhorní plošiny ke spodní stanici lanovky DachsteinGletscherbahn (v kartě), která s námi vystoupá na Hunerkogel
(2.687 m). Rázem se ocitneme na okraji ledovce Schladminger, náš
dojem z výšky umocní vyhlídka Skywalk zavěšená na skalní stěně
masivu. Po vyznačeném chodníku se vypravíme k dalšímu z osmi
ledovců – Hallstätter Gletscher nebo se můžeme ponořit do pohádkového světa v Ledovém paláci plném křehké krásy (10 €),
odpočinout si v horské chatě či pozorovat letní lyžaře. Zpět sjedeme lanovkou. Zbytek dne strávíme v Ramsau – někoho zlákají
nenáročné chodníky v bezprostředním okolí vesnice a vydá se na
procházku loukami oplývajícími rozmanitostí květeny k horským
salaším. Jiní se vydají na výstup říční soutěskou Silberkarklamm
(3 €) a ostatní si mohou vychutnat ramsauerský vodní svět s bazény (v kartě) a wellness. Večer návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme lanovkou (v kartě) na Schladminger Hütte (1.828 m) a projdeme se ke kříži na vrcholku Planai
(1.906 m), přiblížíme se tak vrcholkům Schladmingských Taur
a budeme se moci těšit vyhlídkami na jižní stěnu Dachsteinu.
Možná uvidíme i volně se pasoucí poníky nebo slavné koníky
plemene Haflinger. Po návratu do Schladmingu si připomeneme dlouhou historii města, kterou dodnes podtrhují staré
hornické domy či pěkná Salcburská brána ze 17. století. Zájemci
o koupání zde mohou zůstat a relaxovat v zážitkových bazénech
napájených horskými prameny a užít si vodopády, fontány, masážní sprchy, bublinky a bazény, jak v kryté (v kartě 3 hodiny)
tak i ve venkovní části areálu (v kartě). Ostatní účastníci se vydají
podél Untertalského potoka za impozantním sedmdesátimetrovým vodopádem Riesachwasserfall (v kartě), který je nejvyšší
ve Štýrsku. Po turistické stezce „Alpinsteig Wilde Wasser“ bude-
Termín
13. 06.–16. 06.
Cena
6.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
HRAD STRECHAU • WÖRSCHACH •
DACHSTEIN • LANOVKA DACHSTEIN-GLETSCHERBAHN • RAMSAU •
SILBERKARKLAMM • SCHLADMINGER
HÜTTE • PLANAI • SCHLADMING •
RIESACHWASSERFALL • RADSTADT •
LIHOVAR DACHSTEIN • ADMONT
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• Schladming-Dachstein kartu (zahrnuje lanovky,
vstupy, koupání viz text)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• 3× večeře 960 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
me stoupat v oparu tříštících se vod po visutých lávkách a kovových žebřících. Nezapomenutelným zážitkem bude přechod
po lanovém mostě nad propastí. Po odpočinku v horské chatě
Gfölleralm nedaleko jezera Riesachsee (1.338 m) sestoupíme
zpět k autobusu (1.079 m). Večer návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani si uděláme krátkou zastávku v Radstadtu,
kde se dodnes zachovaly části hradeb s věžemi a zajímavý gotický sloup na věčné světlo zhotovený v roce 1513 z tufu. Další
naše kroky budou směřovat do lihovaru Dachstein v Radstadtu
(v kartě), kde se již 15 let vyrábí exklusivní pálenka, zejména z plodů ze zdejšího regionu včetně lesních malin, borůvek, plodů jeřábu a dalších. Při prohlídce lihovaru blíže poznáme proces destilace a vynikající produkty budeme moci také ochutnat a i zakoupit.
Poté se vydáme na cestu do Admontu, kde stojí architektonický
klenot – benediktýnský klášter (3,50 €) – kde se velebnost barokní
architektury snoubí s moderním uměním. V okázalém sále největší
klášterní knihovny na světě naleznete na 70.000 zrestaurovaných
knih, nástropních fresek a soch vedle moderní tvorby Erwina Wurma, Rudiho Molacka a Loise Rennera. Po odpočinku v nádherné
zahradě či občerstvení se vydáme romantickou soutěskou v přírodní rezervaci Gesäuse, vytvořenou řekou Enns, na cestu zpět do
ČR. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
73
RAKOUSKO • MAĎARSKO
ADVENT NA DVOŘE
CÍSAŘŮ
aneb luxusní adventní
víkend s koupáním
SCHLOSS HOF • LÁZNĚ SÁRVÁR • VÍDEŇ •
SCHÖNBRUNN
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasa 1, 2) do Rakouska, abychom se ponořili do
atmosféry imperiálních Vánoc na zámku Schloss Hof východně
od Vídně. Tento panský zámek spolu s největší barokní zahradou
v zemi tvoří nádhernou kulisu pro zámeckou vánoční vesničku.
Můžeme si vybírat z nepřeberné nabídky drobných dárečků,
pochutnat si na místních specialitách, děti se mohou mazlit se
zvířátky v mini ZOO a můžeme také absolvovat vánoční prohlídku zámku, při které budeme nejen obdivovat jesličky ve vánoční
kapli, ale také budeme i my obdarováni na památku šálkem naplněným horkým punčem. Odpoledne přejedeme do Maďarska.
Ubytujeme se v luxusním 4* hotelu Park Inn, který je koridorem
přímo spojen s lázněmi Sárvár. Až do pozdních večerních hodin tak můžeme relaxovat v termálech, které za svůj vznik vděčí
dvěma pramenům o rozličných teplotách 43–83 °C a po rozšíření v roce 2010 disponují ohromnou plochou 4.300 m2. Lázně
jsou členem Královských lázní Evropy. Odpočinout si budeme
moci ve vnitřních lázeňských bazénech nebo ve dvou částečně
krytých s nimi propojených venkovních bazénech s masážními
tryskami. K této relaxační zóně přibyl nový krytý pavilon určený
dětem s bazénem s vlnobitím, tobogány a zážitkovým bazénem
i pro nejmenší děti. Po večeři v hotelu, která je podávána formou
švédského stolu, se můžeme projít do vánočně vyzdobeného
centra lázeňského městečka s renesančním zámkem.
2. den: Dopoledne se ještě necháme hýčkat v termálních lázních. V poledne odjedeme zpět do Rakouska a tentokrát se zasta-
74
Č. zájezdu
AV1214
Termín
14. 12.–15. 12.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v hotelu 4 *
• 1× polopenzi (švédský stůl)
• vstup do lázní Sárvár a půjčení županu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 6 let (bez lůžka) v pokoji s rodiči 1.100 Kč
• dítě 6–12 let v pokoji s rodiči 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 700 Kč
• vstupné do areálu Schloss Hof 5–12 €
(dle zvoleného programu)
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
víme ve vídeňském Schönbrunnu. Tak jako každý rok se i letos
nechají návštěvníci z celého světa okouzlit jedinečnou vánoční
atmosférou kulturního a vánočního trhu v zámku Schönbrunn.
Třpytivá světla na vánočním stromu před barokním zámkem
nás zavanou na císařský dvůr s atmosférou Vánoc. Návštěvníci
zde mohou ochutnávat, vybírat z nabídky uměleckých řemesel
anebo se prostě jen kochat typickou předvánoční atmosférou.
Svůdná vůně perníku, punče a pečených kaštanů se vznáší nad
schönbrunnskou dvoranou a zve k zastavení mimo všechen
spěch a shon. O přízeň návštěvníků bude usilovat bezmála 80
vystavovatelů z Rakouska a sousedních zemí. Předvánoční náladu pomohou vytvořit adventní koncerty a bohatý program
nejen pro děti se postará o spoustu zábavy. Ve vánoční dílně
si děti zkusí vyrobit pod vedením zkušených řemeslníků vlastní ozdoby. A betlém s více než 190 figurkami, instalovaný pod
vánočním stromem, určitě přitáhne pohledy všech návštěvníků.
Příjezd do Mikulova, Brna ve večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
ADVENTNÍ STEYR,
MARIAZELL
a čertovské dovádění
MARIAZELL • BÜRGERALPE • ČERTOVSKÝ
PRŮVOD • STEYR
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasa 1) a po příjezdu do Štýrska se vydáme k prozkoumávání Mariazellu. Projdeme křížovou cestou na kalvárijním vrchu k pohyblivému betlému a navštívíme voňavý svět rodiny Pirker, kde nahlédneme do tajů výroby včelích produktů –
medových perníků, vosku i medoviny. Podíváme se na 5 metrů
vysokou chaloupku postavenou z 1.000 kg medového perníku
i živé jesličky s volkem a oslíkem. Navštívíme baziliku se soškou
milosrdné Matky Boží, ve věži vystoupáme k betlému a také nahlédneme ke skvostům v její pokladnici. Na hlavním vánočním
trhu před bazilikou si u největšího zavěšeného adventního věnce na světě budeme moci u stánku z jedlového dřeva nakoupit
pravé a nefalšované místní produkty. Příznivci krásných zasněžených vyhlídek a romantické krajiny mohou absolvovat vyjížďku
lanovkou na Bürgeralpe, kde se můžeme při jäggertee kochat
pohledy na krásu sněhobílého okolí. V podvečer se ubytujeme,
navečeříme a po setmění přejedeme do sousední vesnice, abychom přihlíželi čertovskému řádění. Během večerního průvodu
se předvedou rohatí „krasavci“ v nejrozmanitějších strašidelných
kostýmech s náročnými detailně vyřezávanými maskami, které
se dědí z generace na generaci a mají nemalou cenu. Návrat
na ubytování.
2. den: Zájemci se mohou v brzkých ranních hodinách zúčastnit
rorátů v Mariánském kostele v Mariazellu probouzejícím se do
první adventní neděle. Poté se všichni nasnídáme a vydáme se
do hornorakouského Steyru malebně položeného na soutoku
Ennsu a Steyru. V Steyru se necháme unášet kouzelnou předvánoční atmosférou. Navštívíme První rakouské vánoční muzeum
RAKOUSKO
Č. zájezdu
AM1130
Termín
30. 11.–01. 12
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
s neuvěřitelnou sbírkou 18.200 krásně naaranžovaných starobylých vánočních dekorací. Během procházky městem si budeme
moci prohlédnout betlémy a jesličky třeba v městském muzeu
nebo u radnice. Nevynecháme ani zajímavé plovoucí jesličky na
soutoku řek pod zámkem. Za shlédnutí stojí také unikátní a obzvláště cenná sbírka jesliček z posledních čtyř století u sv. Michala. Na vánočních trzích se necháme zlákat k nákupu tradičních
dekorací, medových perníčků i vůní horkého punče pro zahřátí.
Naši prohlídku Steyru zakončíme v nedalekém barokním a poutním kostele Christkindl, kde se podíváme na betlém a na malou
zázračnou voskovou figurku Ježíška, kult uctívání poutníků. Ze
zdejší Vánoční pošty budeme moci odeslat originální vánoční
přání s vánoční Christkindlovskou známkou a razítkem. Odpoledne odjedeme zpět do ČR, návrat ve večerních hodinách.
ADVENT
V SOLNÉ KOMOŘE
A SALCBURKU
WOLFGANGSEE • ST. WOLFGANG •
ST. GILGEN • OBERNDORF • SALCBURK •
HELLBRUNN
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasa 2) a zamíříme do Solné Komory. Tentokrát si
vybereme jezero Wolfgangsee, abychom absolvovali adventní
plavbu (cca 7 €). V městečku St. Wolfgang nás přivítá symbol
adventu – 19 metrů vysoká plovoucí lucerna. Po připlutí do Mozartova městečka St. Gilgen nás čeká Advent na ledě. Co je
romantičtější než projíždět se vánočním trhem po ledové ploše?
Zájemci mohou navštívit i Mozartův dům a muzeum hudebních
nástrojů. Cestou na ubytování v okolí Salcburku se zastavíme
v Oberndorfu, kde jako magnet přitahuje návštěvníky kaplička,
kde poprvé zazněla v roce 1818 vánoční píseň „Tichá noc“. A tak
se i my ponoříme do kouzla vánočních koled třeba s punčem
nebo šálkem svařeného vína na adventním trhu přímo před touto kaplí. Večeře a ubytování.
Č. zájezdu
AS1207
Termín
07. 12.–08. 12.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 290 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
2. den: Po snídani odjedeme do Salcburku, kde se necháme unášet vánoční atmosférou. Během prohlídky historického
centra města navštívíme i věhlasné vánoční trhy na náměstí
Mirabellplatz, součástí těchto trhů je i bohatý hudební a zábavný program. V době osobního volna můžeme navštívit
adventní trhy na nádvoří pevnosti Hohensalzburg. V romantických kulisách středověké pevnosti vysoko nad Salcburkem
na nás čeká mnoho stánků s výrobky domácích uměleckých
řemesel a různorodý kulturní program. Před odjezdem se ještě
zastavíme na překrásném nádvoří zámku Hellbrunn, které je
v době předvánoční lemováno hořícími pochodněmi. Do Brna
přijedeme před půlnocí.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
75
RAKOUSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
TL0709
TYROLSKÉ LEDOVCE
kouzlo barevných kontrastů
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s venkovním bazénem s polopenzí!
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna, Prahy a Plzně (další
nástupní místa viz str. 3, trasa 5), průjezd Německem a Rakouskem. Malebnou krajinou kolem nejkrásnějšího tyrolského jezera
Achensee přijedeme do srdce pohoří Karwendel – obrovské
přírodní rezervace, vápencového pohoří se spoustou charakteristických útvarů, jako jsou věže, skalní brány, rozervané hřebeny
a strmé stěny. Absolvujeme pohodlnou vycházku z Gramaialm,
až kýčovitě umístěného mezi horskými štíty v lukách s alpskou
salaší z 16. století a obklopeného pasoucími se kravami, do
městečka Pertisau u jezera Achensee. Odjedeme na ubytování v hotelu Jägerhof s bazénem a krásným výhledem do údolí
Innu. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme do střediska Hintertux v Zillertálských Alpách. Lanovkou se dostaneme do mezistanice
Sommerbergalm a podnikneme výstup na Kaserer Scharte
a Frauenwand (2.541 m), odkud se nám naskytnou úchvatné pohledy na Tuxerský ledovec s možností lyžování i v létě.
Kolem horské chaty Tuxer Joch Haus sestoupíme údolím
Weitental zpět do Hintertuxu a během naší cesty se budeme
kochat překrásnou krajinou se zelenými pastvinami, rozmanitou vegetací a plnou nádherných vodopádů. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani se vydáme přes most Europabrücke do Stubaiských Alp. Lanovskou vyjedeme na Top of Tyrol (3.210 m).
Vystoupíme do sedla Jochdohle, odkud se nám otevře panoramatický výhled na vrcholy a ledovce Stubaiských a Öztalských
Alp. Přes ledovcové jezero Eissee sestoupíme k horské chatě
Dresdner Hütte. Lanovkou se dostaneme zpět k autobusu na
Mutterbergalm. Zastavíme se v Neustiftu, nejznámějším a nejnavštěvovanějším středisku zimních sportů, který se mimo jiné
také pyšní nádherným barokním kostelem. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do oblasti Zillertalských Alp. Čeká
na nás výstup ke Grawand Hütte s širokými vějířovitými vodopády, dále se vydáme přes atraktivní soutěsku k Alpenrose
Hütte ležící v mohutné kotlině ledovců a horských štítů. Poté
vystoupíme k Berliner Hütte, abychom si zde vychutnali atmosféru pravé horské chaty. Po chvílích strávených odpočinkem
sestoupíme k autobusu a vrátíme se do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani zavítáme do hlavního města Tyrolska na řece
Inn, do jednoho z nejkrásnějších rakouských měst, Innsbrucku, kdysi sídelního města Habsburků, obklopeného horskými
velikány. Lanovkou vyjedeme na Hafelekar (2.269 m) v masivu
Nordkette, kde Goetheho cestou půjdeme přes Mandlscharte. Okouzlí nás jedinečné pohledy na Karwendel a Innsbruck
z ptačí perspektivy. Sestupovat budeme k Pfeishütte s nádhernými pohledy do nitra Karwendelu. Zpět sjedeme lanovkou
a vydáme se na cestu do ČR. Návrat kolem půlnoci.
76
Termín
09. 07.–13. 07.
Cena
9.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ACHENSEE • KARWENDEL •
GRAMAIALM • PERTISAU • HINTERTUX •
SOMMERBERGALM • KASERER SCHARTE •
FRAUENWAND • TUXER JOCH HAUS •
WEITENTAL • STUBAISKÉ ALPY •
TOP OF TYROL • JOCHDOHLE • EISSEE •
DRESDNER HÜTTE • NEUSTIFT • GRAWAND
HÜTTE • ALPENROSE HÜTTE • BERLINER
HÜTTE • INNSBRUCK • HAFELEKAR •
GOETHEHO CESTA • MANDLSCHARTE •
PFEISHÜTTE
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v hotelu s venkovním bazénem ve
2lůžk. pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na lanovky 55 €.
RAKOUSKO – TURISTIKA
GROSSGLOCKNER
s nenáročnou turistikou
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s polopenzí!
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna (svoz do Tábora, další nástupní místa viz str. 3, trasa 5), Prahy a Plzně, průjezd
Rakouskem. Cestou si prohlédneme malebně položené Zell am
See a poté se již vydáme do hotelu Oberwirt (sauna, vířivka a fitness). Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme ke Krimmlským vodopádům –
nejvyšším vodopádům v Evropě (380 m). Podnikneme malou
procházku podél vodopádů s mnoha vyhlídkami a podíváme
se také na výstavu Vodní svět. Poté lanovkou vyjedeme na
Wildkogel a při vycházce se nám naskytnou výhledy na Vysoké Taury. Lanovka nás zaveze zpět k autobusu. Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do světoznámých lázní Bad
Gastein. Lanovkou se dostaneme až na vyhlídkový vrchol
Stubnerkogel (2.246 m) s nezapomenutelným pohledem na
okolní krajinu. Lanovkou sjedeme zpět a vydáme se na prohlídku věhlasných lázní s mohutným vodopádem uprostřed města. Odpoledne strávíme koupáním v termálních lázních v Bad
Hofgastein. Před odjezdem na ubytování ještě podnikneme
vycházku divokou soutěskou Kitzlochklamm u Taxenbachu.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Enzingerbodenu ve Vysokých
Taurách, lanovkou vyjedeme k Rudolfshütte u jezera Weissee
a dále sedačkovou lanovkou na Medelz. Vystoupíme na Medelzkogel (2.760 m) s kruhovým rozhledem, lanovkou se dostaneme zpět k autobusu. Odjedeme na koupání v lázních v Mittersilu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani projedeme vysokohorskou Grossglocknerskou silnicí, poté tunelem Hochtor, který je hranicí mezi
ZELL AM SEE • KRIMMLSKÉ VODOPÁDY •
WILDKOGEL • BAD GASTEIN •
STUBNERKOGEL • BAD HOFGASTEIN •
KITZLOCHKLAMM • ENZINGERBODEN •
MEDELZ • GROSSGLOCKNERSKÁ SILNICE •
FERLEITEN • GOSAUSKÁ JEZERA •
ZWIESELALMHÖHE • BAD ISCHL
Salcburskem a Korutany. Odbočíme na světoznámou vyhlídku
císaře Františka Josefa s pohledem na nejvyšší horu Rakouska
Grossglockner. Prohlédneme si zoopark ve Ferleitenu, relaxovat budeme v lázních Zell am See. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme ke Gosauským jezerům v oblasti
Dachsteinu. Lanovka nás vyveze ke Gablonzer Hütte s výhledem na celý masiv Dachsteinu. Vydáme se na výstup na Zwieselalmhöhe a cestou se nám naskytnou dech beroucí výhledy
na Dachstein a Vysoké Taury. Návrat lanovkou. Před odjezdem
do ČR se ještě projdeme v císařském parku v Bad Ischlu. Návrat
do Brna v pozdních nočních hodinách.
Č. zájezdu
GG0728
Termín
28. 07.–02. 08.
Cena
11.370 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš. a TV
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• Salcburská karta (zahrnuje lanovky, vstupy do objektů
a lázní) dospělí 1.475 Kč, děti do 15 let 750 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučujeme objednání velmi výhodné Salcburské karty,
která umožňuje využití všech lanovek, vstupů a lázní uvedených v programu (ušetříte cca 2.500 Kč oproti běžným cenám). V případě nepříznivého počasí je možno na tuto kartu
navštívit řadu dalších muzeí, hradů a zámků včetně Salcburku
bez jakýchkoliv příplatků.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
77
MAĎARSKO
BUDAPEŠŤ
a oslavy Sv. Štěpána
NÁVŠTĚVU BUDAPEŠTI POŘÁDÁME
V DOBĚ OSLAV SV. ŠTĚPÁNA, FESTIVALU
VÍNA A TRADIČNÍCH JARMARKŮ.
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína a Bratislavy odjedeme
v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1)
přes Slovensko, v dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti. Nejdříve navštívíme tradiční tržnici, kde nahlédneme
pod pokličku maďarské kuchyně a výhodně zakoupíme místní
speciality. Po obědě si budeme moci vychutnat šálek kávy na
vyhlášené noblesní promenádě Váci Útca a projdeme se až
k bazilice Sv. Štěpána, zasvěcené prvnímu křesťanskému králi.
V podvečer se budeme věnovat starší části města – Budě, které dominují dva symboly města – Královská rezidence a Matyášův chrám, dříve místo korunovací maďarských králů, dnes často oblíbený chrám pro svatební páry. Z Rybářských bašt, kde
se ve středověku nacházelo tržiště s rybami, se nám rozevře
nádherný výhled na Dunaj, Pešť i největší budovu Budapešti – novogotický parlament, jenž je mladším „kolegou“ londýnského parlamentu. Vyvrcholením dne a nezapomenutelným
zážitkem je večerní plavba po Dunaji za doprovodu taneční
hudby s bohatým švédským stolem. Necháme se unést půvabem nasvětlené Budapešti.
2. den: Po snídani absolvujeme okružní jízdu Peští. Vyjedeme na návrší Gellért s pevností, odkud budeme pozorovat
celou Budapešť z ptačí perspektivy Poté přijedeme k druhé
největší synagoze světa, jejíž návštěvu bychom si neměli
nechat ujít, a podíváme se také na náměstí Hrdinů, kde si
připomeneme více než tisíciletou historii Maďarů, uvidíme i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Odpoledne
strávíme v tomto zeleném pásu Pešti – v bezprostředním
okolí Městského parku. Tady budeme moci navštívit buď
novobarokní termální lázně Széchenyi, jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě, které nabízí termální
koupele, vanové lázně, bublinkové a slané koupele a také
velké bazény pod otevřeným nebem, nebo zábavní park
Vidámpark. Milovníci umění si mohou přijít na své v nedalekém
Muzeu krásných umění, kde je prezentována snad nejvzácnější
sbírka umění v Maďarsku. Svými díly jsou zde zastoupeni nejen světoznámí staří mistři (např. Raffael, Tizian, da Vinci, Dürer,
Rubens, Rembrandt, El Greco, Goya), ale i umělci 19. století
(např. Delacroix, Gauguin, Monet, Renoir). Odtud již budeme
směřovat zpět do Brna, příjezd ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
BA0817
Termín
17. 08.–18. 08.
Cena
2.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• celovečerní plavba s taneční hudbou a večeří (švédský
stůl) 890 Kč nebo hodinová vyhlídková plavba 340 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
78
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
BUDAPEŠŤ
dunajský klenot
1. den: Z Brna, Bratislavy odjedeme v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 4, 6 – mimo
Letovice, svoz Praha 300 Kč) přes Slovensko, v dopoledních
hodinách přijedeme do Budapešti. Naši prohlídku zahájíme
v Pešti, které dominuje neogotická stavba Parlamentu, jenž
je mladším „kolegou“ londýnského parlamentu, projdeme si
střed města s populární pěší zónou Váci, navštívíme nejstarší
pešťský kostel Belvárosi a dunajské Korzo s „Princezničkou”, Pařížský dům, známou Gerbeaudovu cukrárnu a také městskou
tržnici, kde nahlédneme pod pokličku maďarské kuchyně.
Vystoupáme na Gellérthegy, odkud budeme obdivovat nádherný pohled na Pešť. Odpoledne strávíme v termálních lázních secesního hotelu Gellért – jedna z pýchy Budapešti, kde
je kromě termálních bazénů s teplotou vody 36–38 °C a sauny
také plavecký bazén v římském stylu s umělým vlnobitím. Večer se ubytujeme v hotelu na okraji města.
2. den: Po snídani se přesuneme do Budy, kde si prohlédneme
novogotický Matyášův chrám s ohromujícím interiérem. Z Rybářské Bašty se otevírá působivý výhled přes Dunaj. Procházkou
půjdeme dál k hradnímu divadlu, k Sándorovu paláci a k vyhlídkové terase před Maďarskou národní galerií. Odpoledne strávíme koupáním v působivých tureckých lázních Rudas, jejichž
historie sahá až do 15. století. K dispozici je plavecký bazén
s teplotou vody 29 °C a parní lázně s teplotou vody až 42 °C.
Po případné večeři v hotelu se zájemci mohou vrátit zpět do
centra města na večerní vyhlídkovou plavbu po Dunaji nasvícenou Budapeští nebo procházku večerní Peští. Zpět do hotelu se
vrátíme pozdě večer.
3. den: Dopoledne si prohlédneme náměstí Hrdinů a Městský
park Városliget. Poté navštívíme v novobarokním stylu postavené lázně Széchenyi, jedno z největších lázeňských zařízení
v Evropě. Disponují plaveckým bazénem, ponornými lázněmi
i saunou, teplota termální vody zde je 30–38 °C. Odjezd do ČR,
příjezd do Brna před půlnocí.
Č. zájezdu
BC0517
Termín
17. 05.–19. 05.
Cena
2.990 Kč
BC0920
20. 09.–22. 09.
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 690 Kč
• 2× večeře 620 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
MAĎARSKO
ADVENT V BUDAPEŠTI
a termály
NAVŠTIVTE S NÁMI BUDAPEŠŤ V DOBĚ,
KDY JE ROMANTICKY NASVĚTLENÁ
A KOUZELNĚ VÁNOČNĚ VYZDOBENÁ.
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína a Bratislavy odjedeme
v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasa
1) přes Slovensko, v dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti. Nejprve se zastavíme v Budě, podíváme se ke Královské
rezidenci a Matyášovu chrámu. Z Rybářských bašt se nám rozevře kouzelný pohled přes řeku Dunaj a uvidíme i novogotickou
budovu Parlamentu a Řetězový most. Odpoledne přejedeme do
novější Pešti, abychom si vychutnali vánoční náladu se šálkem
punče. Můžeme si také nakoupit dárky pro své blízké na tradičním jarmarku, který se pořádá na náměstí Vörösmarty, a který je
doprovázen vystoupeními folklórních souborů a jiných umělců
nebo se projít až k bazilice sv. Štěpána. V podvečer se ubytujeme
v hotelu. Večer budeme mít možnost nákupů v nákupním centru Westend City Center.
2. den: Po snídani absolvujeme okružní jízdu Peští. Pojedeme
kolem dominantní baziliky sv. Štěpána, zasvěcené prvnímu
maďarskému křesťanskému králi, kolem druhé největší synagogy světa a podíváme se také na náměstí Hrdinů, kde si
připomeneme více než tisíciletou historii Maďarů, uvidíme
Muzeum krásných umění i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Po panoramatické projížďce budeme mít dostatek
času, abychom se vnořili do vánoční atmosféry, pochutnali si
na nějaké maďarské specialitě na vánočních trzích, vychutnali si šálek kávy na vyhlášené noblesní promenádě Váci Útca
nebo navštívili některé z místních prestižních muzeí. Příznivci
koupání si nenechají ujít horkou koupel v termálních lázních
v luxusním hotelu Gellért s nádherným výhledem na centrum
města. Během koupání s vápenitou, slabě kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou, obsahující mnoho minerálních látek, budeme obdivovat jeho secesní výzdobu i nádherný hlavní sál ve stylu Art Nouveau. Před odjezdem domů
se rozloučíme s Budapeští výhledem na Budu i Pešť z návrší
Gellért. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
BA1214
Termín
14. 12.–15. 12.
Cena
2.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 1× večeře 310 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
LODÍ Z BUDAPEŠTI
AŽ DO DUNAJSKÉHO
OHYBU
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
BUDAPEŠŤ • VYŠEHRAD • OSTŘIHOM •
SZENTENDRE • AQUINCUM •
LÁZNĚ GELLÉRT
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína a Bratislavy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) vyjedeme v ranních hodinách. V dopoledních hodinách dojedeme do Budapešti. Nejdříve navštívíme
tradiční secesní tržnici, kde nahlédneme pod pokličku maďarské
kuchyně a výhodně zakoupíme místní speciality. Po obědě si
budeme moci vychutnat šálek kávy na vyhlášené Váci Útca. Projdeme se k významným památkám Pešti. Navštívíme baziliku sv.
Štepána a půjdeme se podívat k největší funkční židovské synagoze na světě s unikátním židovským muzeem. Při panoramatické projížďce Budapeští uvidíme i Muzeum krásných umění, Dům
umění i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Ubytování.
2. den: Po snídani nasedneme na loď a vydáme se na plavbu
do romantické a slavné oblasti, které se říká Dunajský ohyb.
Během několikahodinové plavby budeme obdivovat meandry
Dunaje a z paluby lodi si vychutnáme atmosféru romantického
Szentendere a vznešeného Vyšehradu. Po vylodění se vydáme
k prohlídce bývalé luxusní královské rezidence významného
renesančního krále Matyáše. Autobusem pojedeme dále podél
Dunaje do dalšího významného centra oblasti – do posvátné
Ostřihomi. V Ostřihomi navštívíme největší katedrálu v zemi, ve
které je pochován i první maďarský král. Cestou zpět zavítáme
do posledního z trojice významných měst Dunajského ohybu
Szentendre. Romantické městečko inspirovalo ve své tvorbě
řadu umělců. My si v labyrintu malebných uliček nakoupíme
vyhlášenou papriku nebo jiné typické suvenýry. Určitě se necháme zlákat k posezení v jedné z kavárniček, zaposloucháme se
do klapotu koňských podkov a pozorujíce drožky se tak alespoň
na chvíli přeneseme do minulého století. Večer se vrátíme na
ubytování. Po setmění budeme mít možnost obdivovat nádherně nasvětlenou Budapešť z návrší u pevnosti Gellért, odkud se
nám rozevře pohádkový výhled na Budu i Pešť, nocleh.
3. den: Po snídani se budeme věnovat královské čtvrti Buda,
kde na nás budou čekat mnohá romantická zákoutí se dvěma
symboly Budy – královskou rezidencí a Matyášovým chrámem.
Další chvíle strávíme v římském městě Aquincum. Budeme se
procházet ulicemi, obdivovat pozůstatky chrámů, obchodů,
lázní a obytných domů v někdejším centru starověkého města.
Neoklasicistní budova muzea uchovává nálezy z Aquinca a dalších římských lokalit. Odpoledne se, jako již mnozí návštěvníci
Budapešti před námi, necháme zlákat ke koupání – tentokrát
v léčivých lázních Gellért. Lázeňský hotel Gellért je nejstarší
maďarský lázeňský hotel a je jednou z pých Budapešti. Prameny
napájející lázně jsou známy již téměř dva tisíce let. Hotel zahrnuje krytý i otevřený bazén s vápenitou, slabě kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou obsahující mnoho minerálních látek. Je stejně vhodná pro koupele i pitné kúry nebo
inhalace. Po odpočinku v lázních se vydáme na cestu zpět. Do
Brna přijedeme ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
BO0913
Termín
13. 09.–15. 09.
Cena
3.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.000 Kč
• plavba lodí 260 Kč
• 2× večeře 620 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
79
MAĎARSKO
PUSZTA A BUDAPEŠŤ
Č. zájezdu
JM0705
Termín
05. 07.–07. 07.
Cena
3.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočních přejezdů!
KUNZPUSZTA • JEZDECKÁ SHOW •
ÓPUSZTASZER • KISKUNMAJSA •
LÁZNĚ JONATHERMAL • BUDAPEŠŤ
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína, Bratislavy (další nástupní
místa viz str 3, trasa 1, 3) vyjedeme v brzkých ranních hodinách.
Odpoledne přijedeme do centra jižní nížiny a ubytujeme se ve
stylovém penzionu s venkovním bazénem uprostřed maďarské
Puszty, která se nachází na okraji Kiskunságského národního
parku. Součástí usedlosti je i statek s koňmi. Jeho příjemné zázemí nám umožní vychutnávat pohled na široké stepi s pasoucími
se stády koní a šedého skotu, popřípadě si na koních můžeme
i zajezdit. V pozdním odpoledni se staneme svědky fantastické
podívané „Jezdecká show“. Budeme obdivovat jízdu zručných
a odvážných maďarských jezdců na povozech s koňmi, spřežení
poníků i umění zacházet s bičem. S maďarskou Pusztou se ještě
blíže seznámíme během naší jízdy na povozech tažených koňmi a necháme se unést neopakovatelnou atmosférou tohoto
stepního kraje. Vyvrcholením bude vynikající typická maďarská
večeře v čárdě, kde si za doprovodu cikánské kapely při dobrém
místním víně i zatancujeme.
2. den: Snídaně. Dopoledne strávíme v Národním historickém památkovém parku Ópusztaszer. V muzeu pod širým
nebem se na ploše 55.000 hektarů přeneseme do maďarské
historie – od vstupu Maďarů do země, který je zachycen na
jedné z největších panoramatických maleb na světě, přes
stany maďarských náčelníků až po větrné mlýny, chalupy,
školu, muzeum pošty, farmu na pěstování papriky a další zajímavosti, které sem byly přeneseny z celé země. Budeme mít
možnost toulat se mezi staveními, posedět na loukách nebo
u rybníka anebo si pochutnat na typické kuchyni v místních
občerstveních. Možná potkáme i zatoulané jezdce na koních
z maďarských kmenů, kteří sem přišli před více než 1.100 lety.
Odpoledne se vydáme do města Kiskunmajsa, které je známo pro své vynikající víno a léčivé prameny. Budeme relaxovat
v lázních Jonathermal, které slouží zejména při revmatických
a kloubních potížích. Využít můžeme několik bazénů s léčivou
vodou, saunu, solárium a také masáže. V podvečer odjedeme
do Budapešti, před ubytováním v hotelu nedaleko centra,
vyjedeme na návrší Gellért, odkud se nám rozevře nádherný
výhled na noční Budu i Pešť.
3. den: Po snídani nás čeká okružní jízda městem. Pokud však
nebude zasedat parlament absolvujeme tento den nevšední
prohlídku nejfotografovanější budovy ve městě. Navštívíme
nádhernou novogotickou budovu parlamentu, jenž je mladším „kolegou“ londýnského. Budova má 700 místností a 18
nádvoří. Během okružní jízdy pojedeme kolem dominantní
baziliky sv. Štěpána, zasvěcené prvnímu maďarskému křesťanskému králi, kolem druhé největší synagogy světa a podíváme
80
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 16 let na přistýlce 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• 1× “Puszta program” (jezdecká show, projížďka
na povozech, 3chodová večeře s hudbou, vínem)
a 1× večeře v Budapešti 980 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
se také na náměstí Hrdinů, kde si připomeneme více než tisíciletou historii Maďarů, uvidíme Muzeum krásných umění i hrad
Vajdahunyad s parkem Varosliget. Na hradním vrchu v Budě se
projdeme nejen kolem Královské rezidence, ale o korunovaci
králů se dozvíme u Matyášova chrámu. Z Rybářských bašt se
nám rozevře kouzelný pohled přes řeku Dunaj i na budovu
parlamentu a řetězový most. Příjezd do Brna v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
KUDY KRÁČELI
UHERŠTÍ PANOVNÍCI
aneb z Tokaje až k břehům Dunaje
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
Koupání v termálech!
BUDAPEŠŤ • GÖDÖLLŐ • EGER •
EGERSZALÓK • BUKOVÉ HORY •
SZALAJKA • TOKAJ • MISKOLCTAPOLCA •
SZENTENDRE • VYŠEHRAD • OSTŘIHOM
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína, Bratislavy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) vyjedeme v brzkých ranních hodinách. Zastavíme se v Budapešti, abychom absolvovali nevšední
prohlídku nejfotografovanější budovy ve městě. Pokud nebude
zasedat parlament, podíváme se do nádherné budovy parlamentu s 18 nádvořími a 700 místnostmi. Poté pojedeme do
Gödöllő, barokního zámku, oblíbeného paláce císařského páru
Franze Josefa a Sissi. Podíváme se i do Sissina salónu, císařovy
pracovny a projdeme se parkem, kde Maďaři nechali umístit
sochu své milované císařovny. Večer se ubytujeme nedaleko
Egeru, možnost večeře.
2. den: Po snídani se nejprve zastavíme v Egeru – městě, které
je pokládáno za barokní perlu Maďarska. Vystoupáme na hrad
a dozvíme se zde, proč město dostalo za statečného odboje proti Turkům přídomek „Město lásky k vlasti“. Prohlédneme
si barokní náměstí, navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy,
40metrový minaret, který je jednou z nejseverněji situovaných
památek turecké éry v Evropě, radnici komitátu Heves, barokní
ulici L. Kossutha. V klasicistické Arcibiskupské katedrále, druhém
největším kostele v Maďarsku, spatříme také největší varhany
v zemi. Nejstarší vyhlídkový mrakodrap v Evropě se nachází v bývalém Arcibiskupském lyceu – dnes vysoké škole pedagogické.
Zájemci o termální lázně mohou strávit odpoledne v nově zrekonstruovaném termálním areálu Egerszalók, kde se nachází
i útvary nazývané maďarské Pamukkale. Ostatní pojedou do
romantické oblasti Bukových hor. Budeme projíždět územím,
které patří k nejhornatější oblasti Maďarska s téměř 300 objevenými jeskyněmi. Ve vesničce Szilvásvárad nastoupíme do vláčku
a pojedeme 5 km dlouhým údolím řeky Szalajka. Projdeme se
k vodopádu Fátyol, kde proud Salajky stéká po 17 m vysokém
přírodním schodišti. Do údolí můžeme sejít příjemnou hodinovou procházkou nebo sjet vláčkem. V podvečer i my absolvujeme krátkou exkurzi v lázních Egerszalók a večer navštívíme
vyhlášené „Údolí krásných žen“ s více než dvěma sty vinnými
sklípky a v jednom z nich ochutnáme několik vzorků vyhlášeného vína Egri Bikavér – Býčí krev a pokusíme se získat titul „Vinného rytíře“, zatančíme si s cikánskou muzikou a pochutnáme si na
tříchodové večeři. Návrat na ubytování.
MAĎARSKO
Č. zájezdu
UP0829
Termín
29. 08.–01. 09.
Cena
5.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.300 Kč
• 1× večeře, 1× “Vinný rytíř” (návštěva sklepa
s ochutnávkou vín, večeří a cikánskou hudbou)
a 1× grill party s hudbou 1.200 Kč
• ochutnávka vín v Rákocziho sklepě cca 12 €
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
3. den: Po snídani přijedeme do významné vinařské oblasti Tokaj, která světu dodává již 450 let světoznámé tokajské víno, které
je také nazýváno „král vín a víno králů“, neboť k jeho odběratelům
a milovníkům patřili již před 450 lety ruští carové, polští králové, ba i sám římský papež. V Tokaji navštívíme slavný Rákocziho
sklep s 24 podzemními chodbami, kde je uskladněno až 20.000
hektolitrů vína. Součástí prohlídky je i degustace znamenitých
tokajských vín. Poté odjedeme do Miškolce, druhého největšího
maďarského města. Navštívíme unikátní jeskynní termální lázně
Miskolctapolca. Zdejší koupání je jedinečným zážitkem díky speciálním světelným efektům v jeskynních bazénech, podvodnímu
proudu a bublinkové koupeli. Večer se vrátíme do hotelu a budeme mít možnost zúčastnit se grilování s hudbou.
4. den: Po snídani pojedeme do nádherné oblasti maďarského
Dunaje. Nejprve se zastavíme v Szentendre, romantickém městečku, které inspirovalo ve své tvorbě řadu umělců. V labyrintu
malebných uliček si nakoupíme vyhlášenou papriku nebo jiné
typické suvenýry. Určitě se necháme zlákat k posezení v jedné
z kavárniček, zaposloucháme se do klapotu koňských drožek
a na chvíli se tak přeneseme do minulého století. Poté navštívíme
Vyšehrad – bývalou luxusní středověkou rezidenci významného
renesančního krále Matyáše. S Maďarskem se rozloučíme v Ostřihomi návštěvou největší katedrály v zemi, ve které je pochován
i první maďarský král. Do Brna přijedeme v nočních hodinách.
SÁRVÁR A ZADUNAJÍ
luxusní relaxační víkend
v termálech
Č. zájezdu
SN0629
Termín
29. 06.–30. 06.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Ubytování v hotelu 4* propojeném
s termálním areálem, polopenze
i vstup do lázní v ceně!
SZOMBATHELY • SÁRVÁR • SOPRON
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína, Bratislavy (další nástupní místa trasa 1) vyjedeme v ranních hodinách. Před polednem
přijedeme do Szombathely, kdysi tak slavného římského města, že místní obyvatelé vytvořili největší legii Evropy a v replikách
římských uniforem (váží 45 kg) se zúčastňují různých městských
slavností. My si tuto dobu připomeneme v tzv. „zahradě ruin“
(římském nalezišti, vstup 2 €) se starověkými částmi budov,
fragmenty soch a 50 metrů dlouhým úsekem jantarové stezky.
Po procházce historickým centrem si necháme čas na posezení v některé z místních kavárniček. Odpoledne se ubytujeme
v luxusním 4* hotelu Park Inn, který je koridorem přímo spojen
s lázněmi Sárvár. Až do pozdních večerních hodin tak můžeme relaxovat v termálech, které za svůj vznik vděčí dvěma pramenům o rozličných teplotách 43–83 °C a po rozšíření v roce
2010 disponují ohromnou plochou 4.300 m2. Lázně jsou členem Královských lázní Evropy. Odpočinout si budeme moci ve
vnitřních lázeňských bazénech nebo ve dvou částečně krytých
s nimi propojených venkovních bazénech s masážními tryskami.
K této relaxační zóně přibyl nový krytý pavilon určený dětem,
s bazénem s vlnobitím, tobogány a zážitkovým bazénem i pro
nejmenší děti. V letních měsících je k dispozici i areál koupaliště
s řadou dalších atrakcí. K dispozici nám bude i wellness centrum a fitnes s vodními atrakcemi. Zájemci mohou využít také
říši saun a luxusní odpočívárny. Večeře v hotelu je podávána
formou švédského stolu.
2. den: Snídaně formou švédských stolů. Dopoledne se můžeme ještě nechat hýčkat v termálech (do 12:00) nebo se podívat
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi (švédský stůl)
• vstup do lázní Sárvár a půjčení županu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 6 let (bez lůžka) v pokoji s rodiči 1.100 Kč
• dítě 6–12 let v pokoji s rodiči 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
do města Sárvár, můžeme navštívit i místní renesanční zámek,
kde žila po svatbě s hrabětem Nadásdym hraběnka Báthoryová
známá později jako „Krvavá čachtická paní“. Jedinečné je i místní
arboretum, ve kterém se nachází více než 120 různých dřevin.
Cestou domů se zastavíme v Soproni, městě obklopeném jehličnatými lesy na vrších Lövérek a věncem vinohradů rodících
dobré víno. Projdeme se kouzelným historickým centrem s více
než staletými domy, malými úzkými uličkami a v osobním volnu
si budeme moci vychutnat šálek kávy nebo nějakou vyhlášenou
maďarskou specialitu jakou je například rybí polévka nazývaná
Halászlé na historickém náměstí „stráženém“ slavnou požární
věži. Před odjezdem domů se zastavíme v místním Tescu, abychom si nakoupili klobásy, koření nebo maďarské víno. Příjezd
do Brna ve večerních hodinách.
Bukové hory
A
SK
Eger
Szentendre
Gödölö
Budapešť
Egerszalök
Ostřihom
Sopron
Sárvár
Szombathely
SÁRVÁR A ZADUNAJÍ
Kiskunságy
KUDY KRÁČELI
UHERŠTÍ PANOVNÍCI
PUSZTA
A BUDAPEŠŤ
Ópusztaszer
Kiskunmajsa
HR
Miškolc Tokaj
YU
H
RO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
81
MAĎARSKO • SLOVENSKO
Č. zájezdu
MS0508
TERMÁLNÍ SALIRIS RESORT
aneb maďarské Pamukkale, Košice a Banská Štiavnica (UNESCO)
V hotelu Saliris Resort 4* v Egerszalók
ubytování v areálu nejnovějších lázní,
polopenze i vstup v ceně!
Bez nočních přejezdů!
1. den: V brzkých ranních hodinách se vydáme z Brna, Břeclavi
nebo Hodonína (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1) do Maďarska. Odpoledne přijedeme do Egeru – města, které je pokládáno za barokní perlu Maďarska. Na hradě se dozvíme, proč
město dostalo za statečného odboje proti Turkům přídomek
„Město lásky k vlasti“. Prohlédneme si barokní náměstí s pomníky obránců proti Turkům. Navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy, 40 metrový minaret, který je nejseverněji situovanou památkou z turecké éry v Evropě, radnici komitátu Heves, barokní
ulici L. Kossutha. V klasicistické Arcibiskupské katedrále, druhém
největším kostele v Maďarsku, spatříme také největší varhany
v zemi. Nejstarší vyhlídkový mrakodrap v Evropě se nachází v bývalém Arcibiskupském lyceu – dnes vysoké škole pedagogické.
Odpoledne se ubytujeme v jednom z nejluxusnějších hotelů
v Maďarsku, v lázeňském a wellness resortu Saliris 4*superiorSpa&Conference
, který byl otevřen v roce 2009. Hotel se nachází přímo
v areálu exklusivních léčebných a termálních lázní Egerszalók.
Lázně mají rozlohu 1.900 m2, vstup máme již zahrnut v ceně,
a tak se budeme moci zdarma koupat v 17 vnitřních a vnějších
léčebných a zážitkových bazénech, využívat můžeme i jaccuzzi,
skluzavku a dětské lázně. K dispozici nám budou župany připravené v hotelových pokojích. Za příplatek 1.500 HUF si můžeme
zajistit vstup do světa saun. Prohlédneme si také solné útvary,
podle nichž jsou tyto lázně nazývány také maďarské Pamukkale. Večer si pochutnáme na večeři formou švédského stolu
skládajícího se ze 6 chodů.
2. den: Po snídani budeme ještě relaxovat v termálním areálu
a využívat služeb našeho luxusního hotelu (do 11 hodin). Po přejezdu na Slovensko se ubytujeme v Košicích, východoslovenské
metropoli, která je druhým největším slovenským městem, ne
každý ví, že je i rodištěm zpěváka Waldemara Matušky. Během
EGER • EGERSZALÓK • MAĎARSKÉ
PAMUKKALE • KOŠICE • BANSKÁ
ŠTIAVNICA • BANSKÉ MUZEUM
V PŘÍRODĚ • SVATY ANTON •
SKLENÉ TEPLICE
naší procházky opravdu nádherně renovovanou památkovou
rezervací s kouzelnou pěší zónou a vodotrysky v centrálním parčíku i my pochopíme, díky čemu bylo toto město vybráno za
Kulturní město Evropy pro rok 2013 spolu s francouzským Marseille. Budeme obdivovat domy a paláce z období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší gotickou slovenskou katedrálu
sv. Alžběty, která tomuto centru dominuje. Povečeřet budeme
moci v restauracích, kterých se na pěší zóně nachází bezpočet.
3. den: Po snídani odjedeme do Banské Štiavnice. Budeme projíždět krásnou krajinou kolem Rimavské Soboty, Dětvy i Zvolena.
Odpoledne přijedeme do města, které patří k nejstarším na Slovensku, města, kde v roce 1690 vytěžili více než 600 kg zlata. Ubytujeme se v centru městské památkové rezervace. Ta je pro svou
unikátnost zapsaná na seznamu UNESCO. Odpoledne se zajedeme podívat do Banského muzea v přírodě vzdáleného jen 2 km
od Štiavnice. Podíváme se i do šachty Ondřej ze 17. století, kam
se dostaneme fárací trasou pro návštěvníky. Večer budeme moci
ochutnat štiavnické speciality v restauracích v historickém centru.
4. den: Po snídani se projdeme historickým centrem Banské
Štiavnice. Během naší procházky se dozvíme pověst o pastýřovi
spojenou se vznikem města, uvidíme Kammerhof, evangelický
kostel, budovu radnice, slavné Trojiční náměstí s morovým sloupem, Starý zámek i rodný dům sester Vašáryových. Dozvíme se
jakou funkci mívaly ve středověku živé hodiny, které v létě odtrubují každou čtvrthodinu z vyhlídky na renesančním Novém
zámku. Zastavíme se u středověké Klopačky, kterou se svolávali
horníci do práce a naší pozornosti neuniknou ani další domy ze
všech epoch od románské až po klasicistní období. S městem
se rozloučíme nádherným pohledem na celé středověké centrum i barokní Kalvárii na horizontu. Poté navštívíme víkendový
Termín
08. 05.–11. 05.
Cena
5.950 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích v Saliris Resort
4*superior
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 3× snídani (švédský stůl)
• 1× večeři (švédský stůl) v Saliris Resort
• vstup do lázní v Egerszalók a půjčení županu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
cíl Štiavničanů – barokní zámek Svatý Anton, který je vzdálen
jen 3 km od Banské Štiavnice. V zámku se nachází historické interiéry z 18. a 19. století i lovecké muzeum. Budeme relaxovat
v rozsáhlém anglickém parku s jezírky a vodopády, který zámek
obklopuje. Naší poslední atrakcí dne budou termální lázně Sklené Teplice, kde v současné době vyvěrá 14 pramenů s termální vodou bohatou na minerály, působící blahodárně na léčbu
pohybového ústrojí. Raritou je jeskynní parní lázeň „Parenica“,
která se řadí mezi evropské unikáty – každé ráno jsou jeskynní
lázně naplněny čistou přírodní vodou z horkého pramene. Parenica je vytvořena v přírodní jeskyni s termální minerální vodou
s vysokým obsahem hořčíku a vápníku. Léčivá voda s teplotou
42 °C působí blahodárně na pohybové ústrojí. Parní lázeň trvá
maximálně 20 minut. Po koupeli následuje půlhodinový zábal
a relaxace na masážním křesle. Tato lázeň není vhodná pro osoby s vysokým krevním tlakem a srdečně-cévními onemocněními (cena cca 7,5 €). Koupel Marie Terezie – termální léčivá
minerální koupel v nově zrekonstruovaném bazénu v antickém
EGERdomě Central. Teplota vody je
stylu se nachází v Lázeňském
37 °C a 39 °C, takže je vhodnáEGERSZALÓK
i pro lidi s vysokým krevním tlakem
KOŠICE
a děti. Léčivá voda působí blahodárně
na pohybové ústrojí. BěBANSKÁ ŠTIAVNICA
hem chladných měsíců je kSKLENÉ
dispozici
i venkovní bazén s horkou
TEPLICE
termální vodou, který je propojen s koupelí Marie Terezie. Koupel trvá 30 minut, po koupeli následuje zábal a relaxace (cena
cca 5,5 €). Vaši závaznou rezervaci hlaste již při koupi zájezdu v CK. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.
PL
CZ
TERMÁLNÍ SALIRIS
RESORT aneb...
Košice
Sklené Teplice
SK
Banská Štiavnica
H
A
82
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
BRATISLAVA
Egerszalök
Eger
H
UA
SLOVENSKO
Č. zájezdu
PN0606
PIENINY, TATRY A SPIŠSKÁ GOTICKÁ CESTA
Termín
06. 06.–09. 06.
Cena
3.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3) vyjedeme
v časných ranních hodinách. Naší první zastávkou bude historií
opředený Kežmarok se zachovaným hradebních opevněním
a artikulárním kostelem (UNESCO), jež byl postaven bez jediného kousku kovu. Historický vzhled a panorama Tater činí z tohoto starobylého města nejpřitažlivější turistický cíl na Spiši. Poté si
odpočineme na termálním koupališti v obci Vrbov. V areálu se
nachází 10 bazénů – z toho 4 dětské – s termální vodou, která je
podle znaleckých posudků považována za nejléčivější vodu ve
střední Evropě, a to jak k pití, tak ke koupání. Ubytování v hotelu
3* v Popradu. Hotel se nachází 900 m od aquaparku. Klienti hotelu čerpají slevu 20 %.
2. den: Po snídani odjedeme do Červeného Kláštora na slovensko-polském pomezí, považovaného za vstupní bránu Pieninského národního parku. Divokou krásu parku budeme moci
obdivovat v největším kaňonu střední Evropy z paluby dřevěných
vorů při splavování řeky Dunajec. Naším dalším cílem bude mohutný středověký hrad Stará Ľubovňa, který byl postaven ve 13.
století jako královský pohraniční hrad. Byl svědkem královských
setkání i sejfem střežící polské korunovační klenoty! Cestou zpět
na ubytování se ještě zastavíme v Podolínci s půvabnou renesanční zvonicí, gotickým kostelem z 13. století a částečně zachovanými městskými hradbami. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani si prohlédneme Levoču – město, o němž se
říká, že je nejtřpytivějším kamenem ve spišské koruně. Uvidíme
zde i jeden z největších gotických oltářů na světě – dílo Mistra
Pavla z Levoče. Poté si prohlédneme církevní městečko Spišská
Kapitula (UNESCO) považované za slovenský Vatikán a k němu
KEŽMAROK • VRBOV • ČERVENÝ
KLÁŠTOR • PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK •
VORY DUNAJEC • STARÁ ĹUBOVŇA •
PODOLÍNEC • LEVOČA • SPIŠSKÁ
KAPITULA • SIVÁ BRADA • SPIŠSKÝ HRAD •
ŠTRBSKÉ PLESO • POPRADSKÉ PLESO •
KRAJINKA U RUŽOMBERKU
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• 3× večeře 570 Kč
• plavba na vorech 280 Kč, děti do 12 let 150 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
přilehlou naučnou stezku Sivá Brada s travertinovými kupami
a vývěry minerálních vod. Odpoledne navštívíme Spišský hrad
(UNESCO) – největší hrad na Slovensku a též oceníme pěkný
výhled z hradu do širokého okolí. Návrat na ubytování, individuálně možná prohlídka města Poprad nebo návštěva aquaparku, kde budete moci relaxovat ve 13 termálních a relaxačních
bazénech.
4. den: Po snídani se vydáme do nejvýše položené tatranské
osady, do Štrbského plesa. Projdeme se kolem stejnojmenného jezera a také si prohlédneme tzv. Areál snů s vyhlášenými
skokanskými můstky. Podnikneme nenáročnou túru ze Štrbského plesa na Popradské pleso, kde si prohlédneme „Symbolický
cintorín“ věnovaný obětem hor. Při posezení u horského plesa
se necháme unášet nádherným panoramatem tatranských štítů. Pěšky budeme pokračovat k autobusu. Cestou zpět do Brna
se ještě zastavíme v originální salaši Krajinka u Ružomberku,
v malebném prostředí krásné přírody dolního Liptova. I my se
zde můžeme stát součástí této salaše s atmosférou starých bačů
a pastýřů, protože zblízka uvidíme chov ovcí, dojení i zpracování ovčího mléka tradičním ručním způsobem. Všechny výrobky
zde také budeme moci ochutnat a zakoupit. Návrat do Brna
v pozdních večerních hodinách.
PL
CZ
Štrbské pleso
Krajinka u Ružomberku
Stará Ľubovňa
Červený kláštor
Popradské pleso
Kežmarok
Vrbov
Spišská kapitula
Levoča
Spišský hrad
SL
PIENINY, TATRY
A SPIŠSKÁ GOTICKÁ CESTA
H
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
83
SLOVENSKO
Č. zájezdu
OR0817
PRÁZDNINY NA ORAVĚ
Termín
17. 08.–20. 08.
Cena
5.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Ráno odjedeme z Brna (nástupní místa viz str. 3, trasy
1, 2, 3) na Slovensko. Přes kilometr dlouhá lanovka z Oščadnice
nám pomůže překonat výškový rozdíl 324 metrů a doveze nás
na hřebeny Kysuckých vrchů. Nenáročná túra přírodní rezervací
vede na nejvyšší vrchol masivu – Veľkou Raču – na slovenskopolském pomezí. Cestou se budeme kochat výhledy na Moravskoslezské Beskydy, Babí horu, vrchy Malé Fatry, či vzdálenější
Roháče. Poté se zastavíme v Staré Bystrici – mají tam jediný slovenský orloj, který je zároveň největší dřevěnou sochou v zemi.
Za dobrodružstvím vyrazíme na pomezí Kysuc a Oravy, kde se
necháme unášet unikátní historickou lesní úvraťovou železnicí Vychylovka. Jedná se o jeden ze dvou světových unikátů
umožňující zdolat značné převýšení po železnici. Přejezd na
ubytování v oblasti Oravské přehrady.
2. den: Po snídani se vydáme do oblasti Západních Tater,
kde navštívíme oblast zvanou Roháče. Chata Zverovka bude
našim východiskem k nenáročné túře kolem Roháčských
Ples. Objevíme krásu čtyř horských jezer, budeme obdivovat
Roháčské vodopády i okolní dvoutisícovky tyčící se nad námi.
(Jedná se o zcela bezpečnou túru, bez žebříků a lan, lze zvolit
ještě lehčí variantu s vycházkou k prvnímu plesu.) Odpoledne
navštívíme vesničku Podbiel, jehož chloubou je unikátní soubor lidové architektury Bobrova raľa s celkem 64 dřevěnic z 19.
století. V termálním areálu Oravice s nádherným výhledem na
hory si dopřejeme odpočinek v akvaparku s velkým relaxačním
bazénem s geotermální vodou o teplotě 35–36 °C přímo ze
zřídla. Pro dokonalé uvolnění můžeme využít masážní trysky
a lehátka, dnovou perličku, vodní děla, malý relaxační bazén,
whirpoolové bazény, vnější bazény i „mořské“ vlny. Návrat na
ubytování.
3. den: Po snídani si uděláme výlet po poklidné hladině Oravské přehrady, kde podnikneme plavbu na Slanický ostrov
umění. Na ostrově se nachází kostel Povýšení sv. Kříže – jako
jediný zbyl z obce Slanica, která byla zatopena Oravskou přehradou. Potom se zastavíme v Tvrdošíně k prohlídce hřbitovního
kostela Všech svatých, památky pocházející z 15. století. Odborná rekonstrukce kostela byla v roce 1993 oceněna plaketou Europa Nostra a kostel byl zapsán do seznamu UNESCO. S Oravou
a jejími tradicemi se seznámíme v Zuberci v příjemném Muzeu
oravské dědiny – ve skanzenu, který je situován do nádherného přírodního prostředí, a reprezentuje nejhodnotnější památky
lidové architektury celého regionu. Poněkud netradiční atrakcí
Oravy je kopie slavné brazilské sochy Ježíše Krista v Rio de Janeiru. Socha vysoká devět a půl metrů je situována u obce Klin.
Ruce Krista Spasitele směřují na celou Oravu a mají ji ochraňovat. Je odtud krásný výhled na přehradu. Návrat na ubytování,
individuální volno ke koupání.
4. den: Cestu k Oravskému hradu si vychutnáme z paluby
vorů, na nichž se doplavíme až k patě vápencové skály, na kte-
84
VEĽKÁ RAČA • STARÁ BYSTRICA •
ŽELEZNICE VYCHYLOVKA • ROHÁČSKÁ
PLESA • PODBIEL • AKVAPARK ORAVICE •
ORAVSKÁ PŘEHRADA • SLANICKÝ OSTROV
UMĚNÍ • TVRDOŠÍN • SKANZEN ZUBEREC •
KLIN • VORY NA ORAVĚ • ORAVSKÝ HRAD •
KVAČIANSKÁ DOLINA
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 3× večeře 660 Kč
• plavba na vorech 310 Kč
(děti do 14 let 180 Kč, studenti do 18 let 270 Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
ré se až do výšky 112 metrů majestátně tyčí rozsáhlý hradní
areál ze 13. století. Prohlédneme si jeho nádvoří i interiéry,
dozvíme se zajímavosti o nejvýznamnějších vlastnících z rodu
Thurzovců a zavzpomínáme na filmy, kde jsme tento skvost
Oravy viděli. Poté přejedeme do oblasti Liptova – zájemci mohou relaxovat ve známých termálech Bešeňová nebo strávit
odpoledne u vodní nádrže Liptovská Mara. Ostatní dojedou až
k úpatí Chočských vrchů a vypraví se do Kvačianské doliny
(cca 3 km). Procházka přírodní rezervací vede do osady Oblazy
se dvěma starými vodními mlýny. Voda v soutěsce vytvořila
působivé reliéfy, kaskády a vodopády. Při malém prodloužení
trasy můžeme dojít až k Ráztockému vodopádu. Naše slovenské putování zakončíme nákupem oblíbených liptovských sýrových specialit na salaši u Ružomberoku. Návrat do ČR ve
večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
CZ
PL
Oravská přehrada
Veľká Rača
Stará Bystrica
Vychylovka
Oravský hrad
SL
Tvrdošín
Podbiel Zuberec
Chočské vrchy
PRÁZDNINY NA ORAVĚ
Oravice
Roháče
UKRAJINA • SLOVENSKO
Č. zájezdu
MU0821
UNESCO PAMÁTKY UKRAJINY
A VÝCHODNÍHO SLOVENSKA
Bez nočních přejezdů!
Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy (04:00),
Brna (další nástupní místa viz str. 3., trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň).
Odpoledne si prohlédneme historické centrum Košic, druhého
největšího slovenského města. Během naší procházky opravdu
nádherně renovovanou památkovou rezervací s kouzelnou pěší
zónou a vodotrysky v centrálním parčíku i my pochopíme, díky
čemu bylo toto město vybráno za Evropské hlavní město kultury
pro rok 2013 spolu s francouzským Marseille. Budeme obdivovat
domy a paláce z období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší gotickou slovenskou katedrálu sv. Alžběty, která tomuto centru
dominuje. Po přejezdu hranice s Ukrajinou přijedeme do Užhorodu, ubytujeme se v hotelu v blízkosti centra. Večer se projdeme
městem s množstvím kaváren a promenádní atmosférou do typické vinárny, kde pro nás také bude připravena večeře.
2. den: Po snídani se podíváme do čtvrti Malé Galago, kde
stojí staré vládní a obytné budovy postavené československou
vládou ve 20. a 30. letech minulého století. Budovy jsou často
postaveny ve funkcionalistickém stylu a připomínají Malé Dejvice. Kolem řeckokatolické katedrály se projdeme hradní čtvrtí, již vévodí hradní tvrz ze 13. století. Odpoledne pojedeme
krásnou karpatskou hornatou krajinou s malebnými výhledy
na pasoucí se koně i starobylé chalupy. Cestou se zastavíme
ve vesničce Iza, která je proslulá výrobou tradičních předmětů z proutí a dřeva. U místních stánků budeme mít možnost
koupit si i my nějaké typické suvenýry. V pozdním odpoledni
přijedeme na Koločavu přezývanou turistickou „čechárnou“
v Zakarpatí. Na místním hřbitově se podíváme k hrobu Nikoly
Šuhaje i k hrobu jeho ženy Eržiky a navštívíme také dřevěný
kostelík sv. Ducha. Po prohlídce minimuzea Ivana Olbrachta,
které se nachází v místní škole, ochutnáme zakarpatské menu
a domácí pálenku v bývalé četnické stanici, kde je dnes místní
hospoda. Poté odjedeme horskou oblastí na kouzelné ubyto-
Termín
21. 08.–25. 08
Cena
8.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KOŠICE • UŽHOROD • IZA • KOLOČAVA •
BORŽAVA • ŠIPOT • LVOV (UNESCO) •
BARDĚJOV (UNESCO) •
HERVARTOV (UNESCO) •
SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO)
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři a 1× oběd v Koločavě
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
vání do Pilipce v oblasti Poloniny Boržava. Náš komfortní hotel
je nedávno postaven v citlivém stylu horského „dřevěnicového“ hotelového komplexu.
3. den: Po snídani se projdeme k vodopádu Šipot. Poté se vydáme do Lvova, hlavního města západní Ukrajiny. Město bylo
součástí Polska, respektive Rakouské říše. Jeho centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Lvov je také
důležitým duchovním střediskem. Své katedrály tu má řeckokatolická, římskokatolická i arménská církev. V roce 2001 navštívil
město papež Jan Pavel II. Před večeří se během krátké procházky
seznámíme s překrásným historickým centrem. V tomto pozoruhodném městě také po večeři přenocujeme.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce lvovské
památkové rezervace, uvidíme všechny tři katedrály, renesanční palác i čtvercové náměstí s renesanční radnicí a památnými
městskými domy. Odpoledne odjedeme na Slovensko, abychom se ubytovali v lázních Bardejovské Kúpele. Večeře. Možnost večerní procházky lázeňským parkem.
5. den: Po snídani zavítáme do nedalekého Bardějova, prohlédneme si jeho centrum, středověké městské opevnění s baštami,
starobylé náměstí s radnicí a baziliku minor s 11 gotickými štíty.
Město bylo pro svou unikátnost zapsáno na seznam UNESCO.
Poté odjedeme do Hervartova, malé obce, kde stojí další památka ze seznamu UNESCA – vzácný dřevěný římskokatolický
kostel sv. Františka z Assisi. Poté již pojedeme přes Prešov ke
Spišskému hradu. Tento hrad, který je také na seznamu UNESCA, je největším na Slovensku. Po výstupu na hrad budeme odměněni nádherným výhledem na celé okolí. Do Brna přijedeme
v pozdních večerních hodinách, následně do Prahy.
Lvov
CZ
Bardějov
Hervartov
Spišský hrad
PL
UNESCO
PAMÁTKY UKRAJINY
A VÝCHODNÍHO
SLOVENSKA
SK
Košice
Užhorod
H
A
Šipot
UA
Boržava
Koločava
BRATISLAVA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
85
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
s výletem do Drážďan
86
Termín
04. 07.–07. 07.
CENA ZAHRNUJE:
NOVÝ BOR • PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) • JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ
SOUTĚSKA • HŘENSKO • PRAVČICKÁ BRÁNA • KÖNIGSTEIN • DRÁŽĎANY • DĚČÍN
1. den: Časně ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do severních Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém
Boru a návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka centrem a možnost návštěvy místního sklářského muzea. Odpoledne odjezd do Kamenického Šenova se známými
čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy
do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska
a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších
vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy.
Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemininu vyhlídku.
2. den: Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka
do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky
říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory
lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po
obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou
na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky
Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří
neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke
Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska,
největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup
na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat
v pěší procházce a po 6km chůzi lesem a okolo skalních masí-
Č. zájezdu
CD0704
vů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem
do hotelu.
3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky
Labe a přejezd do lázní Bad Schandau. Odsud již budeme pokračovat k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein.
Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné
stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných
hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem
i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a polabské pískovce.
Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan – procházka po Brühlově terase nazývané „Balkon Evropy“, která
nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální
stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy
opery. Z terasy pokračujeme do centra k rozsáhlému objektu
zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz
na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se
známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak
stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se
světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat
na ubytování do ČR.
4. den: Po snídani odjezd do Hřenska. Možnost plavby lodí po
Labi údolím Labských pískovců do Děčína (dle jízdního řádu
plavební společnosti). Po poledni návštěva Děčína, prohlídka zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se
můžeme potěšit krásným výhledem, navštívit zámeckou trasu
s reprezentativními prostorami a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Odpoledne odjezd z Děčína
a večer návrat do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu se snídaní
• výlet do Drážďan
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Cena
3.990 Kč
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
ZC0718
ZÁPADNÍ ČECHY
lázeňský trojúhelník a relikviář sv. Maura
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ZÁMEK KYNŽVART • FRANTIŠKOVY LÁZNĚ • PŘÍRODNÍ REZERVACE
SOOS • LOKET • KARLOVY VARY • KLÁŠTER TEPLÁ • BEČOV NAD TEPLOU
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních Čech.
Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v hotelu
a pěší procházka jedněmi z nejhezčích českých lázní, zasazenými do malebného údolí obklopeného lesy. Budeme moci obdivovat krásu jednotlivých budov a hotelů, které bývají díky jejich
zdobnosti přirovnávány ke šlehačkovým dortům. Navštívíme
jednu z nejkrásnějších světových kolonád s prvorepublikovou
atmosférou a začneme ochutnávat z široké nabídky minerálních
pramenů, kterých na území města vyvěrá okolo čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem kolonády
Karolinina a Rudolfova pramene přejdeme k rozsáhlé budově
Nových lázní, která byla vystavena podle vzoru slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové interiéry balneoprovozů a velmi atraktivní sloupové Římské lázně, které je
možno po objednání navštívit. Projdeme se jednotlivými parky
a sady a za postupného ochutnávání různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne. Procházce můžeme věnovat
i večer, kdy se jistě nezapomeneme vrátit ke zpívající fontáně,
jejíž večerní představení bývají doplněna i barevnými světly.
2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart,
který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru
pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly vystavěny
v empírovém stylu pro císaře Františka I., po kterém také byly
pojmenovány. Ve volném čase si budeme moci užít procházek
parky s kolonádami jednotlivých pramenů i posezení v pěkných
restauracích, kavárnách či cukrárnách. Odpoledne odjedeme do
přírodní rezervace Soos s unikátní krajinou rašelinišť a slatinišť
s vývěry minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Projdeme si
asi 2 km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme
moci obdivovat místní floru i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.
3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického města
Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých hradů
zejména za Karla IV., který tu i často pobýval. Projdeme si centrální
náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme moci navštívit
i hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné
ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po prohlídce Lokte navštívíme nejvýznamnější české lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem
říčky Teplá postupně navštívíme romantickou Sadovou kolonádu,
monumentální Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu
i moderní Vřídelní kolonádu s nejznámějším pramenem Vřídlem.
Budeme moci obdivovat malebnou výstavbu domů kolem říčky
i ochutnávat horké minerální prameny. Zájemci o procházky budou moci ve volném čase vyjít i k jednomu ze symbolů města,
skále se sochou kamzíka. Odpoledne navštívíme muzeum Jana
Bechera s procházkou historickými sklepy i ochutnávkou slavného
likéru. Návrat do Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.
4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do klášterního kostela
s bohatým barokním interiérem a bude možno navštívit i klášter,
který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven
u nás se 100.000 svazky. Poté přejedeme do Bečova nad Teplou,
kde bude vrchol našeho putování – návštěva barokního zámku, ve
kterém je vystaven zlacený relikviář sv. Maura. Jedná se o druhou
nejcennější památku v českých zemích po korunovačních klenotech. Během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit
s historií relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného
objevení a restaurování. Z pozornost bude stát jistě i gotický hrad
tyčící se hned nad zámkem a malebné městečko v předzámčí.
Odpoledne odjezd z Bečova a večer návrat do Brna.
Termín
18. 07.–21. 07.
Cena
3.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu v Mariánských Lázních
• 3× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 114)
87
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
PR0509
PRAHA A OKOLÍ
srdce Evropy a srdce země
88
Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 114)
Cena
3.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KUTNÁ HORA • PODĚBRADY • PRAHA • STARÁ BOLESLAV • KOKOŘÍN • MĚLNÍK •
HORA ŘÍP • KONOPIŠTĚ • ČESKÝ ŠTERNBERK
1. den: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy do Kutné Hory, v minulosti jednoho z nejbohatších českých měst se stříbrnými doly.
Po krátké zastávce v Sedlci u bývalého cisterciáckého kláštera
se již budeme věnovat komplexu staveb zařazených do seznamu památek UNESCO. Návštěva unikátního gotického chrámu
sv.Barbory, procházka historickým centrem města, návštěva muzea stříbra nebo ojedinělá prohlídka části původního stříbrného
dolu s ukázkami těžby i zpracování stříbra. Odpoledne odjezd
do Poděbrad, oblíbených českých lázní. Procházka lázeňským
parkem s příjemnými posezeními v některé z mnoha kaváren,
možnost návštěvy zámku s expozicí věnovanou králi Jiřímu
z Poděbrad nebo pěší vycházka po Labské trase k soutoku Labe
s Cidlinou. K večeru odjezd na ubytování u Staré Boleslavi.
2. den: Po snídani odjezd do Prahy. Celodenní prohlídka hlavního města, právem označovaného za nejhezčí v Evropě. Prohlídku zahájíme u Strahovského kláštera a budeme pokračovat
k Černínskému paláci a budově Lorety s jednou z nejkrásnějších
loretánských kaplí, unikátní sbírkou monstrancí i obdivovanou
zvonkohrou. Areálem Hradčan s mnoha paláci i starými uličkami
se dostaneme na Hradčanské náměstí s hradní stráží i hlavním
vstupem do Hradu. Projdeme kolem sídla prezidenta republiky
na nádvoří k chrámu sv. Víta a starému královskému paláci. Po
prohlídce hradního areálu sejdeme po Nerudově ulici nejmalebnější pražskou čtvrtí – Malou Stranou k chrámu sv. Mikuláše
na Malostranském náměstí. Navštívíme také kostel Panny Marie
Vítězné s nejslavnější pražskou soškou – Pražským jezulátkem
a pak již budeme pokračovat na Karlův most a Staroměstské
náměstí a Václavské náměstí. Odsud přejedeme k Paláci kultury a krátkou procházkou s dostaneme na Vyšehrad, dle pověstí
nejstarší sídlo českých knížat. Zde můžeme obdivovat rotundu
sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla nebo se projít po Vyšehrad-
Termín
09. 05.–12. 05.
ském hřbitově, který je místem odpočinku významných osobností našeho národa. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do Staré Boleslavi, jednoho z nejvýznamnějších českých poutních míst s bazilikou svatého
Václava připomínající místo, kde byl svým bratrem zavražděn,
i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je uloženo
Palladium země České. Po prohlídce se vydáme do chráněné
přírodní oblasti Kokořínsko. Po krátkém výšlapu se dostaneme
k jednomu z typických přírodních úkazů této oblasti – pískovcovým útvarům nazývaným Pokličky a budeme moci obdivovat
krásy zdejší krajiny. Poté přejedeme k pýše Mělnicka na hrad
Kokořín, původně gotický hrad ze 14. stol., který byl ve 20. stol.
romanticky přestavěn a který je opředen řadou legend, protože
ve středověku sloužil jako útočiště loupeživých zlodějů. Okolo
poledne přejedeme k soutoku Labe a Vltavy, do Mělníka – věnného města českých královen, kde se podle legendy narodila
Ludmila, babička sv. Václava. Po procházce centrem města a volnu na prohlídku zámku, zámeckých sklepů či některých muzeí
zamíříme k dominantě Polabské nížiny, k hoře Říp. Vydáme se
pěšky k románské rotundě sv. Jíří a sv. Vojtěcha, cíli každoroční
svatojiřské pouti. Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme na jeden z nejkrásnějších českých
zámků – Konopiště, bývalé sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s patrně nejbohatší sbírkou uměleckých předmětů nejrůznějšího druhu z období gotiky, renesance i baroka
a také s proslulým hradním příkopem obývaným medvědy. Po
prohlídce zámku se projdeme krásným zámeckým parkem i Růžovou zahradou. Odpoledne odjezd na Český Šternberk, gotický skvost našich hradů, vypínající se na skalách nad řekou Svitavou. Možnost návštěvy hradu nebo pobytu v nádherné přírodě
Posázaví. Pozdě odpoledne odjezd a večer návrat do Brna.
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích
• 3× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
JC0822
JIŽNÍ ČECHY
turistická perla republiky
Cena
3.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
TŘEBOŇ • ČESKÉ BUDĚJOVICE • HOLAŠOVICE • JINDŘICHŮV HRADEC •
PARNÍ VLÁČEK DO NOVÉ BYSTŘICE • ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA • ČESKÝ KRUMLOV •
ROŽMBERK • VYŠŠÍ BROD • TÁBOR • ORLÍK • ZVÍKOV
1. den: Ráno odjezd z Brna do Třeboně, centra jihočeských
rybníků i krásného města vystavěného kolem zámku, který byl
posledním sídlem rodu Rožmberků. Procházka centrem města
s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších
staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. Odpoledne návštěva královského města České Budějovice, prohlídka
historického náměstí, které je největším náměstím v ČR, dále
vyhlídka z Černé věže, která je součástí městské památkové
rezervace. Přejezd do malebné vesničky Holašovice, která byla
díky dochované barokní architektuře selských statků zařazena
pod ochranu UNESCO. Večer příjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do Jindřichova Hradce, kde nastoupíme na historický parní vláček a po místní úzkokolejce projedeme kouzelným krajem České Kanady až do Nové Bystřice.
Odsud se vrátíme autobusem do Jindřichova Hradce k prohlídce města, jehož zámek patří k nejrozsáhlejším hradním
objektům u nás. Prohlídka centra a příjemná procházka kolem
říčky Nežárky. Ve volném čase možnost prohlídky některého
ze zámeckých okruhů nebo Jindřichohradeckého muzea
s Krýzovými jesličkami, největším mechanickým lidovým bet-
Termín
22. 08.–25. 08.
lémem na světě zapsaným v Guinessově knize rekordů. Odpoledne přejezd na romantický zámek na jezeře Červená Lhota
známý z mnoha českých pohádek. Možnost prohlídky zámku
nebo procházka kolem zámeckého rybníka. Večer návrat na
ubytování.
3. den: Ráno odjezd do Českého Krumlova, pohádkového
města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje
rozsáhlý hradní komplex. Procházka městem vyhlášeným památkou UNESCO s úzkými, křivolakými uličkami lemovanými
gotickými a renesančními domy, kolem kostela sv. Víta, prelatury a jezuitské koleje přes centrální náměstí s renesanční radnicí a Lazebnický most s nádhernými výhledy na zámek i řeku
Vltavu, stále plnou vodáků, se dostaneme až na první zámecké
nádvoří. Volný čas využijeme k příjemným posezením či návštěvě některého z mnoha muzeí a prohlídku města zakončíme návštěvou zámeckého areálu. Možnost prohlídky některé
ze zámeckých tras a procházka přes všech pět nádvoří a Plášťový most s nádhernými výhledy na město až k zámeckému
parku s nádhernou úpravou, kaskádovou fontánou i známým
divadlem s otočným hledištěm. Odpoledne se vydáme údolím
řeky Vltavy do malebné vesničky Rožmberk s rozsáhlým hrad-
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
ním komplexem a dále do Vyššího Brodu, k Vyšebrodskému
klášteru, založenému r. 1259 Petrem Vokem z Rožmberka. Večer návrat na ubytování.
4. den: Ráno odjezd do husitského města Tábora. Projdeme
se křivolakými uličkami Starého Města na centrální náměstí
s mnoha zdobenými měšťanskými domy, pomníkem Jana
Žížky, děkanským kostelem i radnicí, v níž je možno navštívit
Husitské muzeum nebo se vydat do středověkého podzemí.
Vystoupíme na jedinou dochovanou věž původního hradu
Kotnov s nádhernou vyhlídkou na město a uděláme si procházku k nedalekému poutnímu baroknímu chrámu Klokoty.
Odpoledne se vydáme k Orlické přehradě na Orlík, prohlídka zámku se zajímavou expozicí ze života Schwarzenberků
i mnoha loveckými trofejemi. Možnost projížďky lodí po Vltavě
anebo přejezd autobusem až k hradu Zvíkov. Zde program
zakončíme prohlídkou tohoto starého gotického hradu, který
bývá nazýván králem českých hradů. Pozdě odpoledne odjezd
a večer návrat do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 114)
89
ČESKÁ REPUBLIKA
PUTOVÁNÍ KRAJEM
MORAVSKOSLEZSKÝCH
BESKYD
LUHAČOVICE • VIZOVICE • ROŽNOV POD
RADHOŠTĚM • PUSTEVNY • RADHOŠŤ •
KOPŘIVNICE • ŠTRAMBERK • NOŠOVICE •
SOLÁŇ • VELKÉ KARLOVICE • JAVORNÍKY
1. den: Ráno odjezd z Brna do Luhačovic, největších moravských lázní v krásném prostředí Vizovických kopců, procházka
po lázeňské kolonádě s ochutnávkou ozdravných pramenů –
Vincentka, Aloiska a Ottovka. Budeme moci obdivovat krásné
stavby architekta Jurkoviče i posedět v příjemných kavárnách.
Odpoledne odjezd do Vizovic, návštěva destilérky R. Jelínek
s proslulou výrobou slivovice a ovocných likérů, degustace.
Krátká zastávka v centru Vizovic a u zámku. K večeru odjezd na
ubytování do Moravsko-slezských Beskyd.
2. den: Dopoledne návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Skanzen se rozprostírá v lázeňském parku a přilehlém
svahu nad řekou Rožnovská Bečva a je tvořen 3 areály s ukázkou
městských staveb, technických staveb a lidových staveb z oblasti Valašska, Slezska a Kopanic. Jsou to Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Odpoledne výjezd autobusem
na hlavní hřeben Moravskoslezských Beskyd na Pustevny, kde
najdeme příjemná posezení v nádherných dřevěnicích navrhovaných Jurkovičem i krásné výhledy. Poté se vydáme na pěší
procházku po hřebeni až na vrchol Radhošť a zpět (cca 7 km).
Cestou budeme moci obdivovat nejen krásnou přírodu, ale
i sochu boha Radegasta nebo dřevěnou kapli a sochy sv. Cyrila
a Metoděje na samotném vrcholu. Návrat na ubytování.
90
Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
MB0627
Termín
27. 06.–30. 06.
Cena
3.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
3. den: Ráno odjezd do Kopřivnice, návštěva Technického muzea Tatra s modely od prvních vozidel ještě z období rakouskohabsburské monarchie až po nejmodernější limuzíny z 90. let
minulého století, pokračování do Štramberka, nazývaného pro
svou malebnost „Moravským betlémem“, procházka městem
s řadou zajímavých staveb, roubených domů, hradem a věží
Trúba, odkud se otevírají nádherné vyhlídky do okolí. Odpoledne odjezd do Nošovic a návštěva dalšího ze symbolů Beskyd,
pivovaru Radegast. Zde se seznámíme s historií pivovaru, varním
procesem a navštívíme i degustační věž nad pivovarem, z níž se
nabízí krásný výhled na panorama Beskyd v čele s Lysou horou.
4. den: Po snídani výjezd na vrchol Soláň a krátká procházka
uměleckou galerií v otevřené přírodě s mnoha dřevěnými sochami s beskydskou tématikou. Poté odjedeme Velkých Karlovic, kde budeme moci navštívit některé původní dřevěné
stavby, které se zde zachovaly, a to především dřevěný kostel
postavený ve stylu pozdního baroka, fojtství z roku 1793 nebo
kupecký dům sloužící jako Karlovské muzeum, které přibližuje
návštěvníkům obraz života lidí v této části Valašska. Přejezd na
hřeben Javorníků a pěší procházka po hřebeni z osady Kasárna
až k hotelu Portáš. Během cesty budeme moci pozorovat nesčetné řady horských hřebenů na moravské i slovenské straně.
Odpoledne odjezd a k večeru návrat do Brna.
KRKONOŠE KŘÍŽEM
KRÁŽEM
1. den: Ráno odjezd z Brna do západních Krkonoš, kde si
prohlédneme zdejší centrum, Harrachov. Navštívíme Harrachovskou sklárnu a po krátké procházce městem proslavenými
skokanskými můstky si vyjdeme k Mumlavským vodopádům.
Poté přejedeme do Jánských Lázní. Pěší procházka po nejvýznamnějším lázeňském centru Krkonoš – lázeňské náměstí, neorenesanční kolonáda, léčivé termální prameny. Po procházce
ubytování v hotelu v Jánských Lázních.
2. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet po hřebeni
Krkonoš. Vyjedeme lanovkou na Černou horu a budeme pokračovat hřebenovkou na Kolínskou boudu, Pražskou boudu, Výrovku a Luční boudu až na nejvyšší vrchol Krkonoš a ČR, Sněžku.
Odsud je možno sjet lanovkou do Pece pod Sněžkou. Se zájemci
o delší túru budeme pokračovat dále přes Růžohorky, Portášovy
boudy na Spálený Mlýn. Návrat autobusem do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do nejvýznamnějšího centra Krkonoš,
Špindlerova Mlýna. Krátká procházka po středisku a pak se
už vydáme na další vycházku tentokrát k prameni řeky Labe.
Vystoupáme na Medvědín a kolem Pančavských vodopádů
a Labské boudy dojdeme k prameni. Po krátké zastávce budeme
pokračovat přes Vrbatovu boudu a místní dopravou sjedeme na
Horní Mísečky. Autobusem se vrátíme do Jánských Lázní a zde
si budeme odpočívat po náročných procházkách. Ubytování
v hotelu.
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
KKK0606
Termín
06. 06.–09. 06.
Cena
3.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu
• 3× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
4. den: Po snídani odjedeme autobusem do Pece pod Sněžkou, kde se seznámíme s nejvýznamnějším centrem východní
části Krkonoš a uděláme si krátkou procházku do Modrého dolu,
popř. Obřího dolu. Po poledni se vydáme na zpáteční cestu, během níž se zastavíme v jednom z nejhezčích měst východních
Čech, Novém Městě nad Metují. Zde budeme obdivovat renesanční náměstí, zámek i krásné zámecké zahrady s unikátním
mostem od Dušana Jurkoviče a kolekcí soch trpaslíků od Matyáše Brauna. Odpoledne odjezd a k večeru návrat do Brna.
ČESKÝ RÁJ, KUKS
A BABIČČINO ÚDOLÍ
JIČÍN • PRACHOVSKÉ SKÁLY • TROSKY •
KOST • DĚTENICE • KUKS • RATIBOŘICE •
BABIČČINO ÚDOLÍ • NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ
1. den: Ráno odjezd z Brna směrem do starobylého Jičína, Rumcajsova města, které je branou do Českého ráje a Prachovských
skal. Procházka centrem města s Valdštejnským zámkem a historickým náměstím s řadou barokních domů. Určitě si nenecháme
ujít výstup na známou věž nad Valdickou bránou s krásnými
výhledy do okolí. Procházkou se pak vydáme k reprezentativní
Valdštejnské lodžii s barokním letohrádkem Albrechta z Valdštejna a parkem s ojedinělými dřevinami. Zajímavá je i expozice
Valdštejnských snů, kde se můžeme interaktivním způsobem
seznámit se znalostmi astrologie i astronomie v 1. polovině 17.
stol. Odpoledne navštívíme erozí vytvořené skalní město Prachovských skal, jedné z nejstarších přírodních rezervací v ČR.
2,5 hodinovou procházkou se vydáme k 7 vyhlídkám, vystoupáme po schodištích vytesaných do skály a protáhneme se úzkými
štěrbinami mezi obrovskými balvany velkého prohlídkového
okruhu. (Pro fyzicky méně zdatné turisty je možné absolvovat
malý okruh, který trvá jen ¾ hodiny a zahrnuje dvě nejznámější
vyhlídky). K večeru odjezd na ubytování do Turnova.
2. den: Tento den budeme věnovat Českému ráji, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí ČR. Po snídani se vydáme do centra Českého ráje na hrad Trosky, kterému dominují dvě věže
Panna a Baba. Za pěkného počasí je z vyhlídky věže Panna vidět
i Prahu, České středohoří či Krkonoše a Turnov. Vystoupáme na
obě věže s krásnými výhledy. Po prohlídce odjedeme k hradu
Kost, jednomu z nejzachovalejších gotických hradů, který se
Č. zájezdu
VC0906
Termín
06. 09.–08. 09.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích
• 2× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 700 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč
mohutně vypíná na pískovcovém ostrohu uzavírajícím tři údolí
Českého ráje. Odpoledne navštívíme Zámecký areál Dětenice
s možností prohlídky barokního zámku, ale především návštěvy
zámeckého pivovaru s prohlídkou dobových interiérů sladovny,
bednárny, varny, ledárny i historických sklepů. Je zde možno
spatřit ukázku výroby piva z 18. stol. podle původní receptury.
Vyvrcholením naší návštěvy pak bude posezení ve Středověké
krčmě, která je dnes součástí pivovaru. Přeneseme se do opravdového středověku stolováním, obsluhou, oblečením i výběrem
jídel a nápojů. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do Kuksu s kdysi rozsáhlým komplexem lázní, zámku a dalších staveb, z nichž je dnes asi nejzajímavější barokní špitál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější
Trojice a unikátní barokní lékárnou. Při prohlídce areálu špitálu
můžeme navštívit i lapidárium s ojedinělou sbírkou soch symbolizujících alegorie lidských ctností a neřestí od Matyáše Brauna. Po
prohlídce přejedeme k zámku do Ratibořic a navštívíme i Babiččino údolí. Vydáme se procházkou kolem Ludvova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu i k Viktorčinu splavu na řece
Úpě. Před návratem do Brna uděláme zastávku v jednom z nejhezčích měst východních Čech, Novém Městě nad Metují, kde
budeme obdivovat renesanční náměstí, zámek i krásné zámecké
zahrady s unikátním mostem od Dušana Jurkoviče a kolekcí soch
trpaslíků od Matyáše Brauna. Večer příjezd do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 114)
91
POLSKO
Č. zájezdu
OP0728
CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ
až k dunám Baltského moře
Bez nočních přejezdů!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) do Polska. Naší první
zastávkou bude jeden z nejnovějších přírůstků na seznamu
UNESCO v Polsku – evangelický kostel ve Świdnici, který je dnes
největším dřevěným kostelem v Evropě. Pokračovat budeme do
metropole Dolnoslezského vojvodství – Wrocławi (Vratislavi).
V historickém centru nás upoutá nezvykle naježená silueta radnice z 15. století, zavítáme k univerzitě s bohatou Aulou Leopoldina a uvidíme řadu sakrálních staveb, včetně barokního kostela
Jména Ježíšova. Zůstane-li nám dostatek času, podíváme se i na
gigantický obraz Racławicka panorama ukrytý v rotundě. Dojezd na ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme historicky první hlavní město
Polska, Poznaň. Zavítáme na Katedrální ostrov, kde město vyrostlo a který papež Jan Pavel II. nazval místem „zrození Polska“.
Nahlédneme zde do nejstaršího polského chrámu se Zlatou
kaplí s náhrobky prvních králů. Živým srdcem Poznaně je i dnes
Staré náměstí s čilým ruchem a pohádkovou renesanční radnicí.
Poté pojedeme do Toruně, která byla díky své architektonické
bohatosti a také díky faktu, že zde žil snad neslavnější astronom
všech dob Mikuláš Koperník, zapsána na listinu UNESCO. Podíváme se na Staroměstské náměstí, kde na nás dýchne nejen
kouzlo středověké gotiky, ale také vůně vyhlášených toruňských
perníků. Dojezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme jedno z nejmladších měst v Polsku, Gdyni. Při procházce po molu budeme pozorovat život
v přístavu a seznámíme se s největšími atrakcemi města – u břehu zde kotví „plovoucí“ muzeum – torpédoborec Błyskawica
a stoletý trojstěžník Dar Pomorza. Další atrakcí je Oceánografické
muzeum s mořským akváriem. Potom již vyrazíme do přímořského letoviska Łeby. Odtud se nám naskýtá ideální cesta k pozorování ojedinělé biosferické rezervace UNESCO Słowińského
národního parku s pohyblivými písečnými dunami. Duny urazí
za rok téměř 10 metrů a časem zde vytvořily dvě jezera, jenž se
staly skutečným rájem pro ptactvo. Poté si odpočineme na březích Baltického moře, jehož písek ukrývá vzácné jantary, možnost koupání. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani půjdeme objevovat krásy přístavního velkoměsta Gdaňsk, kdysi nazývaného „Aurea Porta“ – Zlatá Brána Polska. Navštívíme nejvýznamnější části města – za tu nejkrásnější je
považována část zvaná Hlavní město – přesvědčí nás o tom řada
výstavních budov i to, že právě tudy se kdysi ubíraly slavnostní
průvody polských monarchů po Královské stezce. V další části
města na nábřeží Motlawy si nenecháme ujít pohled na nejcharakterističtější objekt Gdaňsku – Žuraw, ve středověku největší
přístavní jeřáb na světě. Nedaleko odtud stojí jeden z největších
cihlových chrámů na světě – prý pojme až neuvěřitelných 25.000
věřících. Zůstane-li nám dostatek času, budeme moci navštívit
některou z atrakcí (např. Námořnické muzeum na říčním ostrově
Ołowianka nebo historickou radnici s vyhlídkovou věží) nebo po-
92
Termín
28. 07.–04. 08.
Cena
10.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ŚWIDNICE (UNESCO) • VRATISLAV •
POZNAŇ • TORUŇ (UNESCO) • GDYNĚ •
ŁEBA • SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK
(UNESCO) • GDAŇSK • MALBORK
(UNESCO) • VELKÁ MAZURSKÁ JEZERA •
VARŠAVA (UNESCO) • KRAKOV (UNESCO) •
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (UNESCO)
sedíme v některé z letních zahrádek a budeme nasávat atmosféru
noblesního Gdaňsku. Odpoledne se vydáme k největšímu a nejslavnějšímu polskému hradu – křižáckému Malborku (UNESCO).
Mohutný gotický hradní komplex z červených cihel s věžičkami je
skutečným labyrintem nespočetných komnat a kaplí s dokonalými detaily. Večer dojezd na ubytování.
5. den: Po snídani nás čeká cesta k objevování malebných
zákoutí v oblasti Velkých mazurských jezer. Ze střediska Mikołajki můžeme podniknout plavbu na největší jezero v Polsku
Śniardwy nebo do některého z dalších malebných zákoutí propojených jezer. Volný čas využijeme ke koupání, k pozorování
labutí nebo k procházkám na břehu jezera. Návrat na nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme na cestu do Varšavy a den strávíme toulkami v uličkách hlavního města Polska. Přestože Varšavu
v minulosti potkávala četná neštěstí, bylo varšavské Staré město
obnoveno po zničení během 2. světové války tak úspěšně, že
bylo zapsáno na seznam UNESCO. Středověkou atmosféru města vytváří úzké ulice s domy z 15.–18. století, zbytky obranných
hradeb, příkop s barbakanem i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek se stal symbolem
polské nezávislosti. Na Královské cestě stojí mimo jiné kostel sv.
Kříže, v němž je umístěna urna se srdcem nejslavnějšího polského skladatele F. Chopina. Další „atrakcí“ Varšavy je výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let 20. stol., která byla darem
národů SSSR. Pyšní se krásným výhledem z terasy ve 30. patře.
Ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani a přejezdu do Małopolského vojvodství nás
čeká nejkrásnější z polských měst – Krakov (UNESCO). Po staletí
se královské město pyšní panoramatem katedrály a bývalého
královského hradu na Wawelském návrší. Najdeme zde dávné
trhové stánky s textilem – sukenice, nejstarší polskou univerzitu
a vzácné sbírky umění. I my se necháme unášet středověkou
atmosférou původního Starého města s pulzujícím Hlavním náměstím. Ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani zůstaneme v Krakově a zamíříme do židovské Kazimierze se starobylými synagogami a renesančním
hřbitovem. Odpoledne se vypravíme na cestu zpět do ČR. Naší
poslední zastávkou bude první kalvárie zbudovaná na území
Polska – Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO). Toto unikátní
seskupení budov a malých objektů kopíruje svým rozmístěním
topografii Jeruzaléma. Odtud pojedeme zpět do ČR, návrat
v nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• dopravu luxusním autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• 5× večeře 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Slovinský
národní
park
Łeba
Gdyně
Gdaňsk
RUS
Velká
mazurská
jezera
CESTOU POLSKÝCH Malbork
KRÁLŮ AŽ K DUNÁM
BALTSKÉHO
Toruň
MOŘE
Poznaň
VARŠAVA
D
Vratislav
Świdnica
CZ
Kalwaria
Zebrzydowska
LT
BLR
PL
Krakow
SK
UKR
POLSKO
KRAKOV
OSVĚTIM, WIELICZKA,
KRAKOV
jagellonská perla
s návštěvou Wieliczky
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1,
bez příplatku 4 – mimo Ostravy) v brzkých ranních hodinách.
Po příjezdu do Krakova (UNESCO) se projdeme univerzitní
čtvrtí s Jagellonskou univerzitou ze 14. stol. a starým městem
s dominantním kostelem Panny Marie s gotickým oltářem
pokládaným za nejkrásnější v Evropě. Odtud se můžeme vydat za nákupy suvenýrů do známých starobylých krámků tzv.
„sukenic“, které se nachází na podmanivém Hlavním náměstí,
největším ve střední Evropě. Vychutnáme si atmosféru historického královského města, kterou dotváří i trubač, jenž každou hodinu odtroubí z věže mariánského kostela. V pozdním
odpoledni se vypravíme se zájemci k objevování podzemních
pokladů nedaleké Wieliczky. Zde podnikneme cestu do jednoho z nejatraktivnějších solných dolů na světě, který byl pro
svou unikátnost r. 1978 zapsán do seznamu UNESCO. Večer se
ubytujeme v hotelu 3* v Krakově.
2. den: Po snídani se projdeme židovskou čtvrtí Kazimierz,
poté se budeme věnovat symbolu Krakova – návrší Wawel.
Zde se nachází bývalá královská rezidence a majestátní wawelská katedrála s hrobkami králů a královen. Odpoledne budeme
mít možnost prohlédnout si královské zámecké komnaty nebo
navštívit některé z četných krakovských galerií a muzeí se vzácnými sbírkami umění. Večer příjezd do ČR.
Č. zájezdu
KW0518
Termín
18. 05.–19. 05.
Cena
1.990 Kč
KW0921
21. 09.–22. 09
1.990 Kč
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 2, 3,
4 – bez příplatku, svoz Praha 300 Kč) v brzkých ranních hodinách. Naší první zastávkou bude „černá můra“ 20. století – vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim z doby 2. sv. války. Během
své existence se stal pohřebištěm pro 1,5 milionu lidí 28 národností. V doprovodu česky mluvícího průvodce si prohlédneme
muzeum bezmezné lidské krutosti. Součástí prohlídky je i druhá
část hrůzného komplexu – separační tábor Březinka. Obě tato
muzea jsou zapsána na seznamu UNESCO. Odpoledne ve městě
Wieliczka (Vělička) sestoupíme hluboko do podzemí, abychom
poznali světově unikátní muzeum těžby soli (UNESCO). Vedle
podzemních sálů přímo gigantických rozměrů uvidíme solná
jezera, solnou kapli nebo ze soli vytesané sochy známých osobností. Večer se ubytujeme v hotelu ve Wielicze.
2. den: Po snídani odjedeme do Krakova, abychom se věnovali
prohlídce bývalého sídelního města polských králů. V katedrále královského hradu Wawel si prohlédneme okázalé hrobky
těchto králů a královen. Projdeme se kouzelnými uličkami starého města s dominantním kostelem Panny Marie s gotickým
oltářem pokládaným za nejkrásnější v Evropě, tržnicí s městskou
radnicí, a budeme mít možnost navštívit po dlouhé rekonstrukci
konečně otevřené muzeum knížat Czartoryskich. V odpoledních
hodinách odjezd do ČR, příjezd do Brna před půlnocí.
Č. zájezdu
KO0622
Termín
22. 06.–23. 06.
Cena
1.990 Kč
KO0817
17. 08.–18. 08.
1.990 Kč
KO1026
26. 10.–27. 10.
1.990 Kč
POLSKÉ TATRY
A ZAKOPANÉ
Turisticky zaměřený zájezd.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) se vypravíme do Podhalí s centrem v Zakopaném. Cestou se přeneseme
do minulých století v Chochołowě, kde se zachovala řada tradičních „goralských“ chalup. Zbytek dne strávíme v nejatraktivnější dolině Západních Tater – Kościeliské dolině obklopené
panenskou přírodou a protkané nesčetnými jeskynními labyrinty. Projdeme jedinou osvětlenou jeskyni Mroźna a dále si můžeme vybrat procházku s průlezem skalním tunelem Dračí jeskyně. Potůček nás dovede na konec doliny k horské chatě Ornak.
Trasu si můžeme prodloužit k nevelkému, leč malebnému plesu
Smreczyński. Návrat k autobusu. Ubytování v Zakopaném. Pro
zájemce možnost večeře.
2. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet na nejkrásnější místa
polských Vysokých Tater. Koňské povozy nás zavezou k dolině Rybího potoku. Pěšky budeme stoupat k největšímu tatranskému
plesu k Mořskému oku (1.398 m) a dále k Černému plesu s výhledem na Mořské oko a nejvyšší horu Polska Rysy (2.499 m). Přes
masív Opalone (1.763 m) dojdeme do Doliny pěti polských ples
(1.669 m), horská chata. Podél téměř 70 m vodopádu Siklawa
sestoupíme do doliny Roztoki, která je ve spodní části zakončena skalním prahem s tříkaskádovým vodopádem Miczkiewicza.
Po pohodlném chodníku dojdeme k autobusu. Cestou na ubytování se zastavíme u kaple v Jaszczurówce.
3. den: Po snídani se díky kabinkové lanovce (nutnost rezervace v CK) s dráhou dlouhou 4.291 m dostaneme na Kasprowy
vrch (1.987 m) s dech beroucími vyhlídkami. Po návratu dolů
se budeme věnovat zajímavostem Zakopaného: vila Koliba ve
slavném „Zakopanském stylu“, dřevěný kostelík sv. Klementa
a hřbitov “Zasloužilých Poláků“, bulvár Krupówki s nesčetnými
kavárnami. Návrat do ČR v nočních hodinách.
Turistické trasy mohou být uzpůsobeny jako nenáročné vycházkové
trasy pro každého. Plný program je středně náročný.
Č. zájezdu
ZK0628
Termín
28. 06.–30. 06.
Cena
3.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• místního průvodce v Osvětimi včetně sluchátek
• průvodcovské služby
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600 Kč
• 2× večeře 480 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 400 Kč
• 1× večeře 330 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
• jednolůžkový pokoj 280 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PŘÍPLATKY:
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
93
SLOVINSKO • CHORVATSKO
Č. zájezdu
PM0616
OD PLITVICKÝCH JEZER
KE SLOVINSKÝM TERMÁLŮM
Bez nočních přejezdů!
Ubytování u Mariboru v hotelu 4*
s polopenzí!
Zdarma využití termálních bazénů
u Mariboru v hotelu 5*!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Bratislavy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) přes Maďarsko do
Chorvatska. Večer se ubytujeme v hotelu v národním parku
v bezprostřední blízkosti areálu Plitvických jezer. Park byl založen
v roce 1949 a od roku 1979 je na seznamu světového přírodního
dědictví UNESCO. Tvoří ho soustava 16 jezer propojená vodopády a kaskádami a celý zabírá plochu 295 km2.
2. den: Po snídani nás už očekává prohlídka parku Plitvická
jezera (100 KN). Film Poklad na stříbrném jezeře ukazuje jenom
zlomek toho, co uvidíme ve skutečnosti. Nejatraktivnějším cílem návštěvníků je 16 malých jezer křišťálové modrozelené
barvy. Jezera jsou vzájemně spojena šumícími dech beroucími vodopády a četnými potoky. Barva jezer se neustále mění
od azurové přes jasně zelenou po tmavě modrou nebo šedou.
K dispozici nám budou kilometry turistických cest a dřevěné
chodníky, které vedou do bezprostřední blízkosti vodopádů. Panoramatickým vláčkem (v ceně vstupenky) se dostaneme i do
vzdálenějších míst parků, kde můžeme vychutnávat nezapomenutelné výhledy na jezera. Elektrické lodě (v ceně vstupenky)
jezdí po největším jezeře Kozjak a spojují zóny Dolních a Horních jezer. Každý si tedy zvolí trasu dle svých fyzických možností. V pozdním odpoledni odjedeme přes Zagreb, hlavní město
Chorvatska, do Slovinska. Ubytujeme se v hotelu 4*, který se
nachází v romantickém prostředí v pohoří Pohorje nad Mariborem, kde pro nás bude připravena večeře formou švédského
stolu. Náš hotel je lanovkou spojen s hotelem Habakuk 5*, který
disponuje termálním bazénem a wellness, jehož zázemí můžeme zdarma využívat.
3. den: Po snídani se projdeme Mariborem, druhým největším
slovinským městem, které bylo vyhlášeno Městem kultury pro
rok 2012. Projdeme se historickým centrem s katedrálou z 12.
století, renesanční radnicí a mariborským hradem z 15. století,
které obklopují tři náměstí. Podíváme se i k muzeu vín, kde se
nachází nejstarší vinná réva na světě, která je zaznamenána
i v Guinessově knize rekordů. Je více než 400 let stará a stále plodí. Poté pojedeme po jedné z nejmalebnějších vinařských cest
do vesnice Jeruzalém, která za svůj název vděčí skupině křižáků,
kteří tudy putovali ve 13. století. Okolní krajina jim tak učarovala, že se rozhodli poctít vesnici jménem svatého města. Krajina
protkaná vinohrady na slunných svazích se velmi podobá italskému Toskánsku. Zde se zastavíme na ochutnávku místních
slovinských vín. Odpoledne se vrátíme k Mariboru a budeme
mít možnost až do večera relaxovat v hotelu Habakuk 5*. Můžeme využívat několika vnitřních i venkovních bazénů s termální
vodou o teplotě 29–35 °C. Ve většině bazénů jsou také k dispo-
94
Cena
6.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) • POHORJE •
MARIBOR • JERUZALÉM • PTUJ •
MORAVSKÉ TOPLICE • TERME 3000
zici podvodní masáže, vířivky a vodní vodopády. K odpočinku
a relaxaci nám budou sloužit turecké lázně a finská sauna (zdarma), k aktivnímu odpočinku fitness centrum a 2 kurty na squash,
salon krásy, masáže (za poplatek). Večer se vrátíme autobusem
(zájemci mohou jet lanovkou, 6 €) na večeři do našeho hotelu
4*. Kdo by se nechtěl koupat, může absolvovat některou z příjemných vycházek po turistických stezkách, které vedou přímo
z našeho hotelu. Zájemci si mohou za poplatek zapůjčit kola
a vyjet si do nádherné okolní přírody pohoří Pohorje.
4. den: Po snídani se vydáme na prohlídku malebného městečka Ptuj, nejstaršího slovinského města, jež založili již Římané
s romantickými uličkami a dominantním hradem nad městem.
Ptuj není známo jen svou bohatou historií, památkami, kulturou, ale také vínem. Odpoledne strávíme v lázních Moravské
Toplice, v moderním špičkovém komplexu TERME 3000, který nabízí soustavu 22 vnitřních a venkovních bazénů s celkovou vodní plochou 5.000 m2 a teplotou vody 30–38 °C. Zdejší
termální voda je světovým unikátem – „černá“ uhličitá voda
tryská z hloubky téměř 1.500 m a má nejen terapeutický účinek
na lidské tělo, ale také zlepšuje krevní oběh, snižuje nervové
napětí a prý také urychluje přírodní opalování. Návštěvníci mohou relaxovat pod vodopády i v gejzírech, využívat podvodní
masážní proudy i vzduchové masáže, finské i turecké sauny.
Ti odvážní se jistě nechají zlákat některou ze skluzavek, mezi
nimiž je největší atrakcí vodní skluzavka s raketovým startem,
která je jediná na světě. V podvečer odjezd do ČR, návrat do
Brna v nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Termín
13. 06.–16. 06.
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
(u Mariboru v hotelu 4*)
• u Mariboru v hotelu 5* využití termálních bazénů,
sauny, fitness
• 2× polopenzi (formou švédského stolu)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.000 Kč
• ochutnávka vín ve vesničce Jeruzalém 160 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
A
Pohorje
Moravské
Toplice
Jeruzalem
Ptuj
Maribor
SLO
I
OD PLITVICKÝCH
JEZER KE SLOVINSKÝM
TERMÁLŮM
HR
Zagreb
Plitvice
BiH
H
SLOVINSKO
Č. zájezdu
SL0619
SLOVINSKO
krajem ledovcových jezer až k rozpálenému Jadranu
Bez nočních přejezdů!
Hotely s polopenzí!
V Bledu vstup do centra s bazény a na
pobřeží hotel s akvaparkem zdarma!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy
a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 5) přes Rakousko do oblasti slovinských Julských Alp. Přijedeme do proslulých
lázní Bled u stejnojmenného jezera, které byly velmi populární
již za Rakouska-Uherska. Ubytujeme se v hotelu v blízkosti jezera.
V ceně ubytování je i vstup do krytého centra s bazény v hotelu
Golf (100 m od našeho hotelu). Snídaně jsou přímo v našem hotelu, večeře v restauraci u čtyřhvězdičkového hotelu Grand Hotel
Toplice (50 m od našeho hotelu). Večer se budeme moci projít
lázněmi Bled. S historií kraje se seznámíme v Bledském hradu,
někdejším sídle biskupů z Brixenu, který majestátně trůní na skalnatém ostrohu ve výšce 140 metrů nad vodní hladinou a ze své
terasy nabízí neopakovatelné vyhlídky do kraje. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme k soutěsce Vintgar, jenž vytváří
svými skalními stěnami nad zurčící vodou Radovny jedinečnou
přírodní scenérii. Nenáročnou procházkou dojdeme k říčnímu
vodopádu Šum. Poté pojedeme do kraje mýtů a legend na jižní
stranu Triglavského masivu ke břehům ledovcového Bohinjského jezera. Zájemci se vydají na výšlap k vodopádu Savica,
z něhož se voda řítí do hloubky 78 metrů. Dále nás čeká výjezd
lanovkou pod vrchol Vogelu a pokocháme se vyhlídkou na
údolí s poledovcovým jezerem a protilehlá horská panoramata Triglavského národního parku s vrcholkem Triglav (2.864 m).
Zastávka v malebné obci Ribčev Laz. Po návratu do Bledu budeme mít možnost relaxace a koupání ve wellness centru Živa
v hotelu Golf 4* superior, nebo absolvovat tradiční vyjížďku
ručně poháněnou loďkou na jezerní ostrov s kostelem P. Marie.
Večeře v restauraci Panorama, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme do Lublaně. Nejdříve se na ni podíváme z výšky věže Lublaňského hradu a pak si vychutnáme
atmosféru kamenných uliček staré Lublaně a kaváren na nábřeží Lublanice, nad kterou se klene nejfotografovanější místo ve
městě Trojmostoví od architekta Plečnika. Nahlédneme také do
katedrály sv. Mikuláše a do známé tržnice se sloupořadím vedoucím až k Dračímu mostu. Odpoledne budeme objevovat
podzemní poklady v oblasti Karstu ve Škocjanských jeskyních
(UNESCO). Slovinsko má přes 7.000 jeskyní, tato je však jedinečná ve světovém měřítku. Uvidíme zde systém podzemních
prostor s krápníky, jezírky, kaskádami, vodopádem a ponornou
řekou Reka, včetně malého Pamukkale. Dojezd na ubytování na
pobřeží v hotelu 3* s bazénem a aquaparkem, večeře – výborná
strava formou švédských stolů. Nocleh.
4. den: Po snídani zahájíme den na poloostrově Punta v městečku Piran. Okouzlující spletí úzkých uliček budeme moci vystoupat nad město ke středověkým hradbám, zvonici, baptisteriu a kostelu sv. Jiří, odkud se nám nabídne nádherná vyhlídka
Termín
19. 06.–23. 06.
Cena
8.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
JULSKÉ ALPY • BLED • SOUTĚSKA VINTGAR •
BOHINJSKÉ JEZERO • VODOPÁD SAVICA •
VOGEL • RIBČEV LAZ • LUBLAŇ •
ŠKOCJANSKE JESKYNĚ (UNESCO) • PIRAN •
SEČOVELJSKÉ SALINY • PORTOROŽ •
KOPER • HRASTOVLJE • LIPICE
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
(2× nocleh v Bledu s využitím wellnes zdarma
v hotelu Golf, 2× nocleh u moře s aquaparkem)
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
na členité jadranské pobřeží. Zájemci mohou navštívit námořní
muzeum. Lodí odplujeme do Piranského zálivu, kde na hranicích s Chorvatskem navštívíme v mělkých pobřežních pánvích
Sečoveljské saliny a ve zdejším salinařském muzeu, zařazeném
Evropskou muzejní asociací mezi TOP 12, se seznámíme s výrobou mořské soli i životem solných dělníků. Zbytek dne strávíme
v lázeňské Portoroži, která je olemována písečnými plážemi
a kde se mimo hotelových komplexů nachází parky s růžovými
keři, které jí daly název – přístav růží. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani si prohlédneme Koper, město s jediným
slovinským námořním přístavem, historickým jádrem s podloubími, nádhernými domy a paláci, katedrálou a zvonicí, z jejíhož
ochozu je vidět celé město, přístaviště a široké okolí. Odpoledne
se podíváme do románského kostelíku v Hrastovlje. Kostelík
obklopený středověkými hradbami ukrývá fresky z konce 15.
století, z nichž nejzajímavější je „Tanec smrti“ s 11 kostlivci. Naše
poslední zastávka nás zavede za koňmi. Slavné hřebčíny v Lipici založil arcivévoda Karel již v 16. století. Dnes hřebčín chová
asi 200 jedinců a my budeme mít možnost nahlédnout do stájí
a dozvědět se něco více o těchto inteligentních, společenských
a půvabných koních, kteří mimo jiné umí s nebývalou lehkostí
tančit třeba vídeňský valčík. O tom se budeme moci přesvědčit
v druhé části prohlídky s představením jezdeckého umění Španělské školy. Poté se již oborami s koňmi a napříč Slovinskem
vydáme zpět na cestu domů. Návrat do ČR po půlnoci.
A
Savica
Bohinjské j.
Vintgar
SLO
Bled
Bledské j.
Vogel
LUBLAŇ
I
Lipica
Škocjanské j.
Koper
Portorož
Piran
SLOVINSKO KRAJEM
LEDOVCOVÝCH JEZER
AŽ K ROZPÁLENÉMU
JADRANU
HR
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
95
SLOVINSKO – TURISTIKA
JULSKÉ ALPY A JEZERA
BLED A BOHINJ
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
Hotel s polopenzí, zdarma vstup
do centra s bazény!
BLED • BOHINJSKÉ JEZERO • KOČA PŘI
SAVICI • VODOPÁD SAVICA • POKLJUKA •
JAVORNIK • BLEJSKA KOČA • DEBELA PEČ •
SKIHOTEL VOGEL • ORLOVA GLAVA •
VISOKI ORLOV ROB • RODICA • VINTGAR •
BLEDSKÉ JEZERO • BLEDSKÝ HRAD •
STARÁ FUŽINA • PEČ • MOSTNICE •
DOLINA VOJE
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Plzně, Prahy a Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasa 5), průjezd Rakouskem do Slovinska. Přijedeme do proslulých lázní Bled u stejnojmenného
jezera, které byly velmi populární již za Rakouska-Uherska. Ubytujeme se v hotelu u jezera. V ceně ubytování je i vstup do krytého centra s bazény a vířivkami v hotelu Golf (100 m od našeho
hotelu). Snídaně jsou přímo v našem hotelu, večeře v restauraci
u čtyřhvězdičkového hotelu Grand Hotel Toplice (50 m od našeho hotelu). Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje mýtů a legend ke břehům ledovcového Bohinjského jezera, největšího jezera ve
Slovinsku. Během okružní cesty okolo jezera narazíme na malebný barokní kostel sv. Ducha. Od konce jezera nás čeká výstup
k chatě Koča při Savici, odkud se dále vydáme na výšlap k nejznámějšímu slovinskému vodopádu Savica, z něhož se voda
řítí do hloubky 78 metrů. Sestoupíme zpátky k jezeru a během
lodního výletu po tomto průzračně čistém jezeře se budeme
kochat krásnými pohledy na okolní hory. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme na náhorní planinu Pokljuka, do
nádherné zalesněné krajiny. Přes planinu Javornik se dostaneme k chatě Blejska koča nacházející se na planině Lipanca.
Vystoupíme na vrchol Debela Peč (2.014 m), odkud se nám rozevře nádherný výhled na Triglav a další vrcholy Julských Alp. Po
sestoupení přejdeme k autobusu, který na nás bude čekat na
Rudno Polje a vrátíme se do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani nás čeká cesta k Bohinjskému jezeru. Gondolovou lanovkou vyjedeme ke Skihotelu Vogel, vynikající
vyhlídkové terase nad Bohinjským jezerem. Dále nasedneme
na sedačkovou lanovku a dostaneme se na Orlovu Glavu
(1.682 m n. m.). Odtud vystoupíme přes Visoki Orlov Rob na
hřeben a po hřebeni se dostaneme pohodlně až na vrchol Rodica (1.966 m n. m.). Poté, co si odpočineme a pokocháme se
panoramatickými rozhledy na Julské Alpy včetně nejvyššího
96
Č. zájezdu
BJ0721
Termín
21. 07.–27. 07.
Cena
11.350 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš. a TV
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 30 €.
vrcholu Triglav, sestoupíme zpět k lanovce. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme k soutěsce Vintgar a projdeme
se touto skalnatou soutěskou s mohutnými peřejemi, křišťálově průzračnou vodou a vodopádem. Odpoledne absolvujeme
okruh okolo Bledského jezera s jezerním ostrovem, na kterém
se nachází kostel P. Marie a kam budeme moci absolvovat tradiční vyjížďku ručně poháněnou loďkou. S historií kraje se můžeme seznámit v Bledském hradě, někdejším sídlem biskupů
z Brixenu, který majestátně trůní na skalnatém ostrohu ve výšce
140 metrů nad vodní hladinou a ze své terasy nabízí neopakovatelné vyhlídky do kraje. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme do osady Stará Fužina, abychom
podnikli krátký výstup na Peč s jedním z nejkrásnějších pohledů
na Bohinjské jezero. Sestoupíme zpět. Poté se vydáme proti toku
řeky Mostnice až do doliny Voje. Malebnost doliny zvyšuje
množství seníků a vodopád Mostnički slap. Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách (cca 03:00),
následně do Prahy, Plzně.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
JULSKÝMI ALPAMI
po smaragdové stezce
Poznávací zájezd s procházkami.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s polopenzí!
LAGHI DI FUSINE • LAGO DI PREDIL •
PRAMEN SOČI • PEVNOST KLUŽE • MASIV
KANIN • PARTYZÁNSKÁ NEMOCNICE
FRANJA • TOLMINSKÁ SOUTĚSKA •
PRŮSMYK VRŠIČ • RUSKÁ KAPLE •
ZELENCI • VODOPÁDY MARTULJEK •
BLEDSKÉ JEZERO
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy
a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Rakousko
do Itálie, kde začneme s objevováním nejkrásnějších koutů
Julských Alp. Projdeme se po březích dvou ledovcových jezer
Laghi di Fusine, v nichž se zrcadlí vrcholek majestátního Mangartu (2.679 m). Po odpočinku i chvilce na fotografování se vydáme jižněji k malebnému Lago di Predil, a pak už budeme
směřovat přes Predilský průsmyk na hranicích se Slovinskem do
místa našeho ubytování. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme k smaragdové Soči – naše kroky
zamíří k jejímu prameni v srdci Triglavského národního parku.
Údolím Trenta se dostaneme k dnes jediné zachovalé z tzv. „Korutanských pevností“ – k vojenské pevnosti Kluže vystavěné
nad hlubokým korytem řeky Koritnica. Tvrz střežila strategický
průchod ze sočské pánve do Korutan již v dobách Napoleona
i v krvavých bojích 1. sv. války. Odpoledne se necháme vyvézt
lanovkou z Bovce pod masiv Kaninu. Z nadmořské výšky 2.200
metrů budeme moci od horní stanice lanovky podniknout
výšlap kolem skalního „Okna“ na vrcholek Prestreljeniku nebo
Koňským sedlem dojdeme k horské chatě P. Skalarja. Obklopeni
krásou rozeklaných štítů se budeme moci kochat dalekými vyhlídkami či jen tak relaxovat v klidném světě julských vrcholků.
Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme údolím Soči přes městečko Most
na Soči, kouzelně umístěné nad soutokem řek Soča a Idrijca,
k unikátní památce z doby 2. sv. války – k partyzánské nemocnici
Franja (UNESCO), nesoucí jméno po své odvážné zakladatelce
doktorce Franji Bodovec. Tajná nemocnice je ukryta v úzké soutěsce mezi zalesněnými skalami a její dřevěné budovy s ošetřovnou, kuchyní, operačním sálem, rentgenem, invalidovnou
a pooperačním pokojem se doslova vznáší horským potokem.
Po poledni se vrátíme k Tolminu a v Tolminské soutěsce se při
procházce podél i nad skalnatým říčním korytem budeme obdivovat rozmanitým přírodním útvarům. Uvidíme Medvědí hlavu,
dojdeme k Teplému prameni a 60 metrů nad hladinou Tolminky překleneme visutý Hudičevův most. Zůstane-li nám dosta-
SLOVINSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
JA0718
Termín
18. 07.–21. 07.
Cena
6.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.450 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 25 €.
tek času, zastavíme se u nedalekého Kobaridu u neobvyklého
memoranda – pyramidovité Kostnice s ostatky 7.760 italských
obětí 1. sv. války s centrálním kostelíkem sv. Antonína. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se serpentinami vyškrábeme do nejvyššího
průsmyku v Julských Alpách – Vršič v nadmořské výšce 1.611 m.
Je usazen mezi výraznou Velkou Mojstrovkou na západě a Prisojnikem na východě, které budeme moci obdivovat během naší
vyhlídkové jízdy. Na jejich úpatí se zastavíme u Ruské kaple. Přes
Kranjskou Goru, středisko zimních sportů, dojedeme do oblasti
malé přírodní rezervace Zelenci, kde nás svou zelenou barvou
překvapí stále studené jezero, které si udržuje i v horkých letních
dnech teplotu kolem 5 °C. V jezeře vyvěrá jeden z pramenů řeky
Sávy, jehož z počátku široké koryto vytváří mělké bažiny v okolí.
Pod nádhernou horskou skupinou Martuljek se vypravíme za
skutečnou perlou slovinských Alp: sto metrů hlubokým kaňonem půjdeme ke spodnímu vodopádu Martuljek, kde voda
překonává asi 50 m převýšení. Zájemci mohou dále proti proudu
pokračovat již o něco náročnější stezkou k impozantnímu hornímu vodopádu, jenž se řítí do hloubky asi 110 metrů ve třech kaskádách (v úseku před úpatím vodopádu ocelová lana a klíny).
A aby naše návštěva Slovinska byla úplná, nesmíme vynechat
alespoň krátkou zastávku v jednom z nejfotografovanějších míst
Evropy – zastávku u pohádkově vyhlížejícího Bledského jezera
s ostrůvkem a hradem. Návrat do ČR kolem půlnoci.
TURISTIKA
V JULSKÝCH ALPÁCH
A U JADRANU
Zájezd s turistikou a koupáním u moře.
Cesta tam bez nočního přejezdu!
LAGO DEL PREDIL • ÚDOLÍ TRENTA •
KASKÁDY SOČE • POMNÍK DR. KUGYHO •
KOČA PŘI IZVIRU SOČE • PRAMEN SOČE •
MALA KORITA • VELIKA KORITA • KANIN •
PRESTRELJENIK • KONJSKO SEDLO •
DŮM PETRA SKALAJRA • PORTOROŽ •
PIRAN • FIESA • BELI KRIŽ
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5). Po průjezdu Rakouskem se
v italské části Julských Alp vydáme na vycházku u jezera Lago
del Predil. Poté přejedeme průsmykem Predel do Slovinska.
Krátce se zastavíme u pevnosti Kluže. Na ubytování dojedeme
do Alphotelu v Bovci pod masivem Kaninu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme do údolí Trenty v nádherném horském kotli v srdci Triglavského národního parku. Vydáme se na
výstup podél kaskád Soče k odbočce potoka Mlynarica v mohutném kaňonu. Dojdeme k pomníku dr. Kugyho, nadšeného alpinisty, botanika a autora několika knih o Julských Alpách, a necháme
se okouzlit výhledem na Jalovec a Mangrt. Po pohodlné cestě dorazíme k chatě Koča při izviru Soče, odkud se krátkým výstupem
dostaneme k prameni Soče. Při návratu nás čeká asi 3 km dlouhá
procházka nejzajímavějším úsekem smaragdové Soče mezi Mala
korita a Velika korita. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani nás lanovka vyveze na Kanin. Vydáme se
na túru od horní stanice lanovky (2.200 m) pod skalním oknem Prestreljeniku a přes Konjsko Sedlo až k Domu Petra
Č. zájezdu
TJ0701
Termín
01. 07.–06. 07.
Cena
10.070 Kč
TJ0823
23. 08.–28. 08.
10.370 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• pokoj s balkonem s výhledem na moře 220 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Doporučená výměna na lanovku 15 €.
Skalarja na Kaninu (2.260 m). Vrátíme se zpět k lanovce a poté
odjedeme údolím Soče k Jaderskému moři do luxusních lázní
Portorož. Ubytujeme se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Histrion,
který se nachází přímo na břehu moře a je obklopen nádhernými parky. V ceně ubytování budeme mít vstup na hotelovou
pláž a do hotelového krytého areálu Laguna Bernardin s bazény
a vířivkami s mořskou vodou. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se dáme na vycházku pobřežní promenádou až do městečka Piran s dochovaným historickým centrem.
Náměstí pod vysokou bílou zvonicí je lemováno historickými
paláci v benátském stylu. Středověkými úzkými uličkami vystoupáme až ke starému hradu, z jehož středověkých hradeb se nám
nabídne krásná panoramatická vyhlídka na městečko a nádherně modrý Jadran. Odpoledne strávíme koupáním v moři či v krytém areálu Laguna Bernardin. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani budeme ještě relaxovat a věnovat se vodním
radovánkám v moři nebo krytém areálu Laguna Bernardin. Odpoledne se vydáme pobřežní promenádou přes Piran do malé
turistické osady Fiesa. Odtud vystoupáme k vyhlídkovému
bodu Beli križ s nádherným výhledem až k italskému pobřeží.
Při sestupu k hotelu uvidíme Portorož a Piranský záliv jako na
dlani. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách (cca 03:00),
následně do Prahy, Plzně.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
97
CHORVATSKO
ISTRIE A PLITVICKÁ JEZERA
Č. zájezdu
IS0607
Termín
07. 06.–16. 06.
Cena
9.990 Kč
IS0906
06. 09.–15. 09.
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Večer odjezd z Brna (nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 4).
Cesta přes noc do Chorvatska.
2. den: Ráno příjezd do Rabace, původně rybářské osady
a dnes velmi živého letoviska v nejjižnější části Kvarnerské riviéry. Procházka po promenádě kolem moře a seznámení s letoviskem, které patří mezi nejkrásnější v Chorvatsku. Ubytování,
odpočinek a koupání.
3. den: Volný den v Rabacu – koupání, odpočinek, procházky
podél pobřeží s nádhernými výhledy na ostrov Cres.
4. den: Celodenní výlet po Istrijském poloostrově: Rovinj –
město označované za nejhezčí na Istrii, město umělců s historickou zástavbou a známou dominatou – chrámem sv. Eufemie,
ke kterému vede ulice umělců. Dále Motovun – opevněné
městečko na kopci nad řekou Mirnou a průjezd kolem Limského zálivu dlouhého 9 km mezi Vrsarem a Rovinjí. Má vzhled
kaňonu a jeho strany se na pevnině zvedají až do výšky 150 m.
Návštěva lázeňského města Poreč se spoustou architektonických památek, z nichž nejdůležitější je Eufrasiova bazilika, jejíž
stavbu zahájil už v 6. století biskup Eufrasius a která je vyhlášena
památkou UNESCO. Přes Dvigrad se zříceninou středověkého
hradu návrat do Rabace.
5. den: Celodenní výlet – navštívíme Opatii, lázeňské město
s tradicí z dob Rakouska-Uherska, procházka po promenádě
s nádhernými paláci, hotely i lázeňskými domy. Dále přejedeme
do hlavního centra této oblasti, do Rijeky, největšího přístavu
Chorvatska. Projdeme se kolem přístavu i centrem starého měs-
RABAC • ROVINJ • MOTOVUN • POREČ •
OPATIJA • RIJEKA • LABIN • OSTROV CRES •
PLITVICKÁ JEZERA
ta po hlavní třídě Corso k městské bráně Morska vrata a k Dómu
Nanebevzetí Panny Marie. Z Titova náměstí pak vystoupáme po
357 trsatských schodech k hradu Trsat, postavenému na místě
někdejší římské pevnosti a k františkánskému klášteru, odkud se
nám otevře krásný výhled na město i pobřeží. Na závěr výletu
navštívíme Labin – historické město, které dominuje zátoce
u Rabace, jedná se o nejzachovalejší město ilirského typu s benátskou architekturou.
6. den: Pobyt v Rabaci s ideálními podmínkami pro koupání
na bílých oblázkových plážích. Fakultativně výlet lodí na ostrov Cres: nejdříve plavba na pláž Dragozetiči na ostrově Cres
s krásným koupáním, poté oběd na lodi – ryba nebo maso na
grilu, chorvatské víno, nápoje. Podél ostrova přijedeme do jeho
hlavního města Cres nazývaného „malé Benátky“. Projdeme si
tímto městem s přístavem přímo uprostřed náměstí, s domy
i paláci s velmi významným benátským vlivem, františkánským
klášterem s kostelem i mnoha romantickými zákoutími. Po prohlídce města volno k posezením v některé z mnoha kaváren či
cukráren kolem přístavu. Plavba zpět do Rabace.
7. den: Pobyt v Rabaci, odpočinek, koupání. Možnost zapůjčení
člunu k projížďkám podél pobřeží.
8. den: Celodenní výlet autobusem do unikátní přírodní rezervace a národního parku Plitvická jezera chráněného záštitou UNESCO. Projdete se rozsáhlým areálem ležícím uprostřed
zalesněné hornaté krajiny se stupňovitě umístěnými 16 jezery
a jezírky s křišťálově čistou vodou. Nebude chybět ani projížďka
lodí po jednom z jezer a pozorování řady kaskád a vodopádů
spojujících jednotlivá jezera. Večer návrat do hotelu.
9. den: Dopoledne volno, v pozdním odpoledni odjezd do ČR.
10. den: Ráno návrat do Brna a dalších nástupních míst.
• dopravu autobusem s klimatizací
• 7× ubytování v hotelu v Rabaci
• 7× polopenze formou švédských stolů
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• výlet na ostrov Cres 800 Kč/os.
• pokoj mořská strana 300 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
SLO
Motovun
Opatija
Rijeka
Vrsar
Dvigrad
Rabac
Rovijn
Labin
Pula
BRIJUNI
ISTRIE A PLITVICKÁ
JEZERA
98
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
CRES
CRO
RUMUNSKO
Č. zájezdu
RU0616
RUMUNSKO
za perlami Transylvánie, území knížete Drákuly a Bukurešť
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování v hotelech 3*!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Prahy (cca
04:00 hod.), Brna, Břeclavi a Bratislavy (další nástupní místa viz str.
3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) a přes Slovensko a Maďarsko se
vydáme do Rumunska. Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo
založeno již v 11. století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám města patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele
a katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho z památníků se dozvíme o tom, kým bylo „třináct mučedníků Aradu“ a proč
se městu říká „maďarská Golgota“. Pokud nám zbude čas, vydáme se na procházku parky na březích řeky Mureš a podíváme se
i k dalším pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí gotická, barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů oblasti
Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných
zámků knížete Drákuly, ale také územím, na kterém se nacházejí
zajímavá saská města, selské pevnosti a typické rumunské a maďarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu, které je
považováno za nejdůležitější město Sedmihradska a v roce 2007
bylo prohlášeno městem Evropské kultury. Při procházce centrem
budeme obdivovat mohutné opevnění s věžemi (z původních 39
se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí v historickém centru – Piata
Mare, Piata Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy Staré radnice, Brukenthalova barokního paláce, navštívíme evangelický farní
kostel ze 16. století, v jehož kryptě je uloženo tělo Drákulova syna –
Mircey Zlého, kterého ubodali před tímto kostelem. Projdeme se
po prvním železném mostě Rumunska, kde se také dozvíme, proč
se mu říká Lhářův most. Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu,
která je zmenšeninou Agia Sofia v Istanbulu. Ze Sibiu budeme pokračovat do Brašova a poté, co projedeme městem, se dostaneme
do krásného prostředí rumunských Karpat, do horského letoviska
Predeal, kde se ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Večeře.
3. den: Po snídani navštívíme jeden z patnácti nejkrásnějších
a nejluxusnějších zámků na světě, zámek Peleš, který dal postavit král Carol I. Ve 160 pokojích a sálech najdeme vzácný nábytek,
obrazy a zbraně, řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nejlépe zachovaných v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí
s mimořádně cennými sbírkami. Nahlédneme také k zámečku
Pelišor – „Malý Peleš“, který se nachází jen pár kroků opodál. Poté
pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových hradů – Bran,
kde prý nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula), a který se stal
populární zejména díky knize „Hrabě Drákula“ od Brama Stokera.
Přes horské lyžařské středisko Poiana Brašov přijedeme do největšího města Sedmihradska, Brašova, které je také nazýváno
„rumunský Salzburg“. Při příjezdu z vyhlídky uvidíme panorama
města. Prohlédneme si historické jádro města, kterému vévodí
budovy Staré radnice a Černý kostel. Pár kroků od náměstí se
nachází brána Poarta Schei i nejužší ulička v Rumunsku Strada
Sforii. Návrat na ubytování, večeře.
Termín
16. 06.–22. 06.
Cena
7.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ARAD • SIBIU • PREDEAL • ZÁMEK PELEŠ •
HRAD BRAN • POIANA BRAŠOV • BRAŠOV •
SINAIA • BUSTENI • POHOŘÍ BUCEGI •
BUKUREŠŤ • SIGHISOARA
4. den: Po snídani se vydáme do luxusního horského města Sinaia, které je bývalým letním sídlem rumunské královské rodiny
a je nazýváno „Perlou Karpat“. Město bylo pojmenováno podle
Sinaiského kláštera, který také bude naší první zastávkou. Po
prohlídce kláštera se vydáme do města Busteni, a pak lanovkou
k výletu do pohoří Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty
Cabana Babele (2.200 m) to budeme mít jen kousíček k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako Babelská sfinga,
od níž se nám naskytne nádherný výhled do okolí. Od Babelské
sfingy budou moci zájemci také podniknout kratší túry, nebo
jen tak vnímat krásy kolem. V odpoledních hodinách sjedeme
lanovkou a vrátíme se na ubytování.
5. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do rumunského hlavního města Bukurešť, které získalo v minulosti přídomek
„Paříž východu“. Během okružní jízdy se seznámíme s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou
Calea Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský palác, náměstí
Revoluce, překrásné Atheneum, sídlo Metropolity i druhou největší budovu na světě – Palác Parlamentu vybudovaný za vlády
Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde budeme mít i čas vychutnat starobylou atmosféru tohoto velkoměsta ve svém volném čase. Cestou zpět se
ještě zastavíme ve Skanzenu rumunské vesnice. Návrat na ubytování v Predealu, večeře.
6. den: Po snídani se vydáme na návštěvu „perly Sedmihradska“ –
města Sighisoara, které je jedním z největších a dodnes obydlených středověkých hradů. Celé město bylo obehnáno hradbami,
z nichž se zachovalo devět obranných věží. Doménou města je
věž s velkým orlojem s pohybujícími se figurkami, která se tyčí při
hlavním vjezdu do pevnosti. Nalezneme zde také dům, kde se prý
narodil kníže Vlad Tepes, který už po několik století straší po světě
pod maskou Drákuly. Odpoledne odjedeme do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.590 Kč
• 5× večeře 1.700 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
UKR
MOL
RUMUNSKO
H
UKR
Sighisoara
Brašov
Sibiu
Arad
Bucegi
R
Predeal
Busteni BUKUREŠŤ
Sinaia
MN
BL
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
99
BULHARSKO
RUSSIA
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
ARK
RUSSIA
BULHARSKO
krásy černomořského pobřeží s výletem do Istanbulu
Letecký zájezd – odlet z Brna.
Ubytování na jednom místě!
BELARUS BG0613
Č. zájezdu
Termín
13. 06.–20. 06.
Cena
14.990 Kč
Počet nocí
7
BG0616
16. 06.–27. 06.
17.790 Kč
11
BG0829
29. 08.–08. 09.
16.990 Kč
10
BG0905
05. 09.–12. 09.
14.990 Kč
7
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ • NESEBR • ŘEKA
ROPOTAMO • SOZOPOL • BURGAS •
VARNA • KLÁŠTER ALADJA • ISTANBUL
1. den: Odlet z Brna do Burgasu, transfer na ubytování na Slunečném pobřeží, 3* hotely do 200 m od pláže.
2. den: Dopoledne prohlídka historického centra města Nesebr, jedinečně vystavěného na poloostrově spojeného mostem
s novým Nesebrem. Jedinečná zachovalost původní architektury
a historických památek přispěla k zařazení Nesebru na seznam
památek UNESCO. Příjemnou procházkou poznáme úzké uličky
plné starobylých domů ze dřeva a kamene, na každém kroku
budeme moci obdivovat některý z kamenných chrámů, kostely, amfiteátr i další antické, byzantské i římské památky. Celé
městečko žije rušným životem plným příjemných posezení v kavárnách i restauracích s nádhernými výhledy na moře. Doporučujeme i návštěvu historického muzea s ukázkami ojedinělých
nálezů zbraní, nádob i šperků z různých historických období.
Večer odjezd na návštěvu typické bulharské vesnice, kde se
budeme moci seznámit s bulharským folklorem, tancem, písněmi i vystoupením tanečníka na žhavých uhlíkách. Připravena je
samozřejmě také bohatá bulharská večeře s nápoji a neomezenou konzumací bulharského vína. Návrat do hotelu před půlnocí.
3. den: Relaxaci a zábavu nám přinese plavba jachtou na moři
s úžasným koupáním a obědem. Dopoledne se nalodíme a vyplujeme k mysu Emine. Na lodi nebude chybět i občerstvení, včetně
typického mořského oběda: pečená ryba, bramborový a zeleninový salát, ovoce, alkoholické a nealkoholické nápoje. Během plavby
budeme moci obdivovat pobřeží i vyzkoušet koupání přímo z lodi
na otevřeném moři. Odpoledne návrat na Slunečné pobřeží.
4. den: Celodenní výlet s plavbou po řece Ropotamo, která
nám umožní seznámení s krásnou okolní přírodou. Okolo poledne příjezd do Sozopolu, historického města vystavěného na poloostrově se spoustou dřevěných a kamenných domů z 19. století s typickými horními patry přesahujícími do ulice a příjemně
stínícími před horkým sluncem. V Sozopolu si zajdeme i na oběd
do typické bulharské restaurace. Odpoledne odjezd do Burgasu, volno k procházce, nákupům nebo návštěvě muzea v tomto
centru černomořského pobřeží. K večeru návrat do hotelu.
5. den: Po snídani odjezd z hotelu a přejezd do dalšího z center
černomořského pobřeží a třetího největšího bulharského města
a největšího bulharského přístavu, Varny. Kromě různých uliček
a kostelů stojí ve Varně za projití velký Primorskyj park, který založil český botanik Anton Novák podle vzoru parků Belvederu.
Park je přímo u moře a je v něm ZOO, Delfinárium, námořní muzeum nebo Akvárium. Společně navštívíme místní Delfinárium
s asi hodinovým vystoupením delfínů. Odpoledne osobní volno
k procházkám po Varně s krásnou katedrálou Nanebevzetí z 19.
stol. a životem tepajícími bulváry anebo v přímořském parku.
Výlet zakončíme návštěvou skalního kláštera Aladja, který se
nachází asi 14 km od Varny nedaleko známého letoviska Zlaté
Písky. Je to jeden z mála dochovaných bulharských skalních
klášterů. Jeho vznik je datován do doby Druhého Bulharského
(12.–14. stol.). Mnišské cely i kostel byly vysekány příPOLAND Království
mo ve skalním masívu. K večeru návrat do hotelu.
CZECH REPUBLIC
AUSTRIA
6.–7. den: Volno k odpočinku, koupání a příjemným procházkám po Slunečném pobřeží s krásnými písečnými plážemi, restauracemi s výhledy na moře a starý Nesebr i s mnoha obchůdky, kavárnami a restauracemi s místními specialitami. Fakultativně možnost výletu do Istanbulu nebo celodenního výletu
Jeep safari. Výlet do Istanbulu vyjíždí autobusem večer kolem
21. hodiny a přes noc se dostanete do města spojujícího Evropu
s Asií, města s bohatou historií a nádhernými památkami. Absolvujete půldenní prohlídku města s průvodcem a navštívíte
asijskou část města, Modrou mešitu a římský Hipodrom s egyptským obeliskem. Odpoledne volno nebo možnost vyjížďky lodí
po úžině Bospor. K večeru odjezd zpět do Bulharska a k ránu
návrat do hotelu. Výlet Jeep Safari vás zavede do vnitrozemí
k návštěvě kláštera sv. Konstatina a Heleny a k prameni sv. Ducha
s léčivou vodou. Dále projedete v jeepech horskými vesnicemi,
stezkami a řekami do vesnice Solnik, kde se seznámíte s původním životem vesničanů a ochutnáte domácí víno i závin. V další
vesnici uvidíte pálení kořalky a zajdete si i na typický oběd – šašlik na roštu, pečené brambory, zelenina, pivo i nealko nápoje.
Při projížďce lesem si budete moci vyzkoušet i střelbu z kuše
a vzduchovky. K večeru návrat do hotelu.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.
V termínu 16.–27. 06. je pobyt prodloužen: 9.–11. den pobyt
u moře a 12. den je odlet.
V termínu 29. 08.–08. 09. je pobyt prodloužen: 9.–10. den
pobyt u moře a 11. den je odlet.
SLOVAKIA
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam i zpět
• letištní taxy
• transfery a výlety v Bulharsku dle programu
• 7 / 10 / 11× ubytování ve 3*hotelech se snídaní
(dle termínu)
• služby českého průvodce v Bulharsku
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc
• fakultativní výlet Istanbul 1.900 Kč
• fakultativní výlet Jeep Safari 1.100 Kč
• večeře v hotelu 180 Kč/noc
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
UKR
MOL
H
UKR
HUNGARY
SLOVENIA
CROATIA
100
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
BG
R
BULHARSKO
Burgas
MN
Varna
Nesebr
Sozopol
TUR
GRE
Istanbul
ALBÁNIE • MAKEDONIE • KOSOVO
Č. zájezdu
AA0705
ALBÁNIE, MAKEDONIE A KOSOVO
Termín
05. 07.–14. 07.
Cena
12.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem.
1. den: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Naše cesta povede přes Slovensko,
Jugoslávii do Černé Hory.
2. den: V podvečer přijedeme na ubytování v Černé Hoře.
3. den: Tento den se budeme věnovat turistice v Prokletých
horách v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí. Ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do oblasti Metohije (západní Kosovo), kde navštívíme kosovské městečko Peč (Peja), případně
rozsáhlý komplex Pečského Patriarchátu. Podél úpatí tajemných
Prokletých hor se přesuneme do Dečanského monastýru, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně. Podíváme se do malebného městečka Prizren a následně se přesuneme do města
Shkodër (česky Skadar). Ubytování, nocleh.
5. den: Dopoledne navštívíme pevnost Rozafat, která se majestátně tyčí nad městem Skadar. Strategické místo 130 m nad
hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto
národy se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze
které se dodnes bohužel dochovaly jen rozvaliny. Z nich je však
pěkný výhled na město i na Skadarské jezero hraničící s Černou Horou. V areálu dnes najdeme pobořený kostel, mohutné
hradby, skladiště, vězení i hradní muzeum s restaurací. Nedaleko
citadely se nachází Olověná mešita z 18. století. Místní legenda
praví, že původní pevnost dostala své pojmenování podle ženy,
která je zde zazděna. Tou měla být manželka jednoho z bratrů,
který pevnost stavěl. Odpoledne se přesuneme do hlavního
města Tirana. Po cestě se zastavíme ve starobylém městě Kruja,
kde navštívíme hrad, kde žil a bojoval proti Turkům národní hrdina Albánie, Skanderbeg. Při podvečerní procházce po centru
města Tirana se seznámíme s dějinami a hlavními zajímavostmi
města.
6. den: Po snídani navštívíme město Durrës – česky Drač
s monumentálním amfiteátrem. Tento amfiteátr byl postaven
v 1. století a v současnosti usiluje o zápis na Seznam památek
UNESCO. Při návštěvě města se také podíváme na archeologické
muzeum a na jeho historické centrum. Poté přejedeme do města Berat, které leží v centrálně-jižní části Albánie. Toto město je
také nazýváno Albánský Bělehrad, je nejstarším a nejkrásnějším
albánským městem a je zapsáno v seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Dělí se na horní (opevněné) město s převážně křesťanským obyvatelstvem, rušné dolní město obývané muslimy
a další křesťanskou čtvrť na druhé straně řeky. Berat je oblíbeným cílem výletů pro svoji romantickou polohu i pro řadu památek (kostelíků, mešit i světských staveb) spojených s oběma
náboženstvími. Odpoledne navštívíme antické město Apollónie, které se nacházelo na pravém břehu řeky Aos, a jehož ruiny
jsou nyní v kraji Fier, poblíž vesnice Pojan (Pojani). Bylo založeno
PROKLETÉ HORY • PEČ • DEČANSKÝ
MONASTÝR • PRIZEN • SKADAR •
ROZAFAT • KRUJA • TIRANA • DRAČ •
BERAT (UNESCO) • APOLLLÓNIE • VLORA •
VALONSKÁ ZÁTOKA • ALBÁNSKÁ RIVIÉRA •
DHËRMI (VUNO, BORSCH) • BISTRICA •
GJIROKASTRA (UNESCO) • OHRIDSKÉ
JEZERO • LIN • OHRID • NÁRODNÍ PARK
MAVROVO • TETOVO
v roce 588 př. n. l. řeckými kolonisty z Kerkýry (Korfu) a Korintu
a bylo pravděpodobně nejdůležitějším z měst tohoto období,
které také neslo název Apollonie. V podvečer se přesuneme na
ubytování a nocleh do města Vlora ve valonské zátoce.
7. den: Po snídani pojedeme Valonskou zátokou, přes Llogarský průsmyk a dále po Albánské riviéře. Valonská zátoka
je uzavřená na jedné straně prstenem albánských velehor se
slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř
nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun – černý mys). Albánská
riviéra vede od hranic s Řeckem na sever až po město Vlora
a vyznačuje se nádhernými přírodními úkazy, křišťálově čistými
oblázkovými i písečnými plážemi. Uvidíme malebné vesničky
Dhërmi či Vuno anebo hrad a vodopády ve vesnici Borsh. Další
naší zastávkou bude přírodní rezervace Bistrica, kde objevíme
jeden z nekrásnějších pramenů stejnojmenné řeky, výstižně
zvaný „Modré oko“. V podvečer přejedeme do malebného města Gjirokastra, které je zapsané v seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Návštěva historického centra města, starého bazaru,
citadely a etnografického muzea (původně rodiště albánského
diktátora Envera Hoxhy).
8. den: Časně ráno odjedeme k Ohridskému jezeru, jednomu
z nejstarších jezer na světě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanga-
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
nikou). Budeme mít možnost ochutnat věhlasné korány (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních průzračných vodách, v rybářské
vesničce Lin, kde se také nachází vykopávky s antickými mozaikami, jež jsou však důmyslně pokryty pískem. Po přejezdu do
Makedonie se zastavíme ve městě Ohrid, kde na skalním útesu
nad jezerem stojí kostel svatého Jana ovlivněný byzantským i arménským stavebním slohem. V podvečer se projdeme kolem jezera v malebném národním parku Mavrovo, dojezd na nocleh.
9. den: Po snídani se zastavíme v Tetovu na úpatí Šar planiny.
Ve městě si prohlédneme starou tureckou architekturu, podíváme se k Malované mešitě a poté se již vydáme přes Srbsko,
Maďarsko a Slovensko domů.
10. den: V ranních hodinách příjezd do Brna.
Prokleté
hory
Peč
Dečanský monastýr
Skadarské
jezero
Skadar
ALBÁNIE,
MAKEDONIE
A KOSOVO
KOS
Prizren
Koman
Tetovo
MKD
Kruja
Drač Tirana
Lin
Apolllónie
Vlora
Berat
Ohrid
Ohridské jezero
AL
Dhermi
Vuno Gjirokastra
Borsch
GR
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
101
ŘECKO
VELKÝ OKRUH ŘECKEM
Č. zájezdu
RVL0526
Termín
26. 05.–04. 06.
Cena
22.490 Kč
Program
A (let)
RVB0525
25. 05.–04. 06.
15.590 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
Ubytování v hotelech s polopenzí!
1. den: Program B: V poledních hodinách odjedeme z Prahy
a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň)
směrem na Maďarsko.
2. den: Program B: Ráno přijedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Program A: Odlet z Prahy (za příplatek
transfer z Brna) přílet do Soluně, připojení ke skupině B.
Dále společný program A i B. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti největšího řeckého přístavu,
uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou
památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na
nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud se nám
naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela
Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne odjedeme na pobřeží
Olympské riviéry, ubytujeme se a budeme mít možnost se vykoupat v Egejském moři. Večeře.
3. den: Po snídani pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili „vznášející“ se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme
se v hotelu u města Kalambaka, večeře.
4. den: Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále
Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly
považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce poznáme nejvýznamnější středověkou
stavbu Řecka, klášter Osios Loukás. Večer se pak ubytujeme
v hotelu v Aténách, večeře.
5 den: Celý den věnujeme poznávání hlavní řecké metropole
a jejích památek. Po snídani navštívíme Atény a prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se
k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit
i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu,
večeře.
6. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme
mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu
Sunio. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo
Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.
7. den: Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na
peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně
famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost
Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového
komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší
starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve
středisku Tolo, večeře.
102
SOLUŇ • OLYMPSKÁ RIVIÉRA • METEORA •
THERMOPYLY • DELFY • KLÁŠTER OSIOS
LOUKÁS • ATÉNY • ATTICKÉ POBŘEŽÍ •
SUNIO • KORINT • MYKÉNY • TÍRYNS •
NÁFPLIO • EPIDAUROS • OLYMPIA •
A ZAKYNTHOS
8. den: Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio
s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit
velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Návrat do hotelu.
9. den: Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu
a zdejší Archeologické muzeum. Program B: Večer se v přístavu Patra nalodíme na trajekt do Itálie. Program A: Odplutí
trajektem na ostrov Zakynthos. Ubytování, nocleh.
10. den: Program B: Po vylodění v Brindisi se vydáme na cestu do ČR. Program A: Relaxace a odpočinek u moře. Večeře,
nocleh.
11. den: Program B: V brzkých ranních hodinách přijedeme
do Brna, Prahy. Program A: Odlet do Brna (za příplatek transfer
do Prahy).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Soluň
• leteckou přepravu Zakynthos–Brno
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery z/na letiště v Soluni a Zakynthosu
• trajekt na Zakynthos
• dopravu luxusním autobusem v Řecku
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× polopenzi
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt Patras–Itálie
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (program A) 900 Kč
• 3. osoba na přistýlce (program B) 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• transfer Brno–Praha nebo Praha–Brno
(program A) 500 Kč
• jednolůžkový pokoj (program A) 4.500 Kč
• jednolůžkový pokoj (program B) 3.500 Kč
• lůžko ve 4lůžkové kajutě na trajektu
(program B) 640 Kč
• povinní místí průvodci v archeologických
areálech cca 23 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
B
MKD
AL
Soluň
Meteora
Kalambaka
GR
VELKÝ OKRUH
ŘECKEM
Termopyly
Patras
Olympie
Delfy
Korint
Mykény
Náfplio
T
ATÉNY
Epidaurus Delos
Kréta
BRAZÍLIE
JIHOVÝCHODNÍ KRÉTA
utajená, panenská krása omývaná Libyjským mořem
Tam i zpět letecky z Brna!
Ubytování na jednom místě v hotelu
s polopenzí a bazénem u pláže!
1. den: Odlet z Brna do Heraklionu, transfer do hotelu South
Coast 3* s bazénem na pláži v oblasti jihovýchodní Kréty, ubytování.
2. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
3. den: Po snídani odjedeme lodí z nejjižněji položeného krétského města Ierapetra na chráněný panenský ostrov Chrissi
(neboli také tzv. Oslí ostrov) v Libyjském moři, který je jen 5 km
dlouhý a 1 km široký. Tento neobydlený ostrůvek nám učaruje
téměř exotickou krásou – cedrové lesy, nádherné písečné i jemné štěrkové pláže, tyrkysové moře a purpurové lastury. Ostrov,
nazývaný Karibikem Kréty, je rájem pro milovníky překrásné
přírody a současně ideálním místem pro strávení příjemných
chvil plných relaxace, koupání a šnorchlování. Návrat na večeři
do hotelu.
4. den: Celodenní výlet nás zavede do míst, která jsou na míle
vzdálená turistickým centrům. Navštívíme nejkrásnější horské
vesničky Kritsa, Prina, Kalamafka a Anatoli, abychom si mohli
vychutnat tradiční atmosféru řeckého venkova a života místních
obyvatel. Kritsa, malé městečko ležící na úpatí hor, je překrásnou ukázkou tradiční Krétské architektury, jeho malé bílé domky se choulí jeden k druhému a vytvářejí tak spleť křivolakých
uliček a romantických zákoutí. Obyvatelé, žijící převážně tradičním způsobem života a zachováním starých zvyků, se proslavili
mimo jiné nádhernými ručními výšivkami, jejichž tvorbě se věnuje většina místních žen. Nás zde také čeká prohlídka olivové
farmy, kde si vyslechneme výklad o tom, jak se tyto plodiny zpracovávají a využívají. V Anatoli se zastavíme v typické krétské taverně, abychom zde poobědvali a ochutnali některé z místních
pokrmů. V odpoledních hodinách návrat do hotelu.
5. den: Volný den k odpočinku a koupání, fakultativně možnost
výletu Jeep safari.
CHRISSI • KRITSA • ANATOLI • LITHINES •
SITIA • VAI • SPINALONGA • KOLOTHIA •
AGIOS NICOLAOS • KNOSSOS
A HERAKLION (FAKULTATIVNĚ)
6. den: Po snídani se zúčastníme výletu do nejvýchodnější části
Kréty. Nejprve navštívíme malebnou vesničku Lithines s typickou krétskou architekturou a několika kostely, z nichž nejznámější je kostel Panny Marie z 15. stol. Uvnitř kostela najdeme
několik ikon, včetně ikony Panny Marie, o které se říká, že dokáže
léčit lidi. Poté zamíříme do přímořského města Sitia s krásnou
přístavní promenádou, benátskou pevností a významnými
archeologickými památkami a muzei. V tomto městě také zažijeme atmosféru krétského trhu a můžeme se tak nechat zlákat
k nákupům nejrůznějších řeckých výrobků. Náš okruh pak zakončíme koupáním na proslulé pláži Vai, oáze poseté palmami
a pásem bílého písku, místem s jedním z posledních „palmových
lesů“ na Krétě. Návrat na večeři do hotelu.
7. den: Autobusem se dopravíme do přímořského letoviska
Elounda. Po příjemné plavbě z přístavu nás loď zaveze na malebný ostrůvek Spinalonga s podmanivou krajinou. Celému ostrovu
dominuje benátská pevnost z 16. stol. Zvláštní kouzlo s mrazením
v zádech jí propůjčuje stará turecká vesnice, která vyrostla v jejích
zdech a v letech 1903 až 1954 sloužila jako záchytná stanice pro
malomocné z celé Kréty. Od roku 1957 je však ostrov neobydlený.
Poplujeme lodí na poloostrov Kolothia, kde budeme mít v kouzelné laguně čas na koupání a barbeque. Z Eloundy se autobusem
dopravíme do Agios Nikolaos, příjemného lázeňského přístavního městečka ležícího ve svahu nad zálivem Mirabello, kterému
se říká Záliv bohatých. Jednou ze zvláštností města a také hlavní
turistickou atrakcí je jezero Voulismeni, ve kterém se podle pověstí
koupávala sama bohyně Athéna. Návrat na večeři do hotelu.
8. den: Volný den ke koupání a odpočinku, možnost pronájmu
auta a návštěvy okolních panenských pláží.
9. den: Volný den, fakultativně možnost výletu, během kterého
budeme mít příležitost objevit skrytá tajemství starověkých mýtů
ŘECKO
Č. zájezdu
KP0626
Termín
26. 06.–06. 07.
Cena
20.990 Kč
KP0817
17. 08.–27. 08.
20.990 Kč
KP0918
18. 09.–28. 09.
20.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• let Brno–Heraklion–Brno
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery a výlety dle programu v místě pobytu
• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v hotelu 3*
• 10× polopenzi (formou švédských stolů)
• 1× oběd (barbecue)
• služby českého průvodce po celou dobu zájezdu
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet Knossos a Heraklion 1.100 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
a poodhalit život a kulturu minojské civilizace. Navštívíme palác
Knossos, postavený na začátku druhého tisíciletí př. n. l., který
svou velkolepostí a rozlohou (22.000 m2), ale taktéž svou historií,
vyvolává ještě dnes obdiv všech návštěvníků. Procházka úzkými
chodbami labyrintu, kde se podle starověkých mýtů procházel
strašlivý lidožravý netvor Minotaurus, je bezesporu zajímavým
zážitkem. V paláci uvidíme spoustu krásných míst, jako je trůnní
sál, kterému dominuje originální kamenný trůn, nejstarší v Evropě, velké schodiště s jedinečnou architekturou, komnatu královny
zdobenou freskami, královskou cestu a divadlo, královské sklepy
s desítkami minojských amfor a spoustu dalších. Po prohlídce této
unikátní stavby odjedeme do nedalekého Heraklionu, hlavního
a největšího města Kréty. Své putování minojskou civilizací můžeme zakončit návštěvou jednoho z nejznámějších muzeí na světě,
Archeologického muzea. Za skly jeho vitrín je uchováno mnoho
unikátů této kultury, které svědčí o vyspělosti a jedinečnosti této
civilizace – fresky, drahocenné šperky, pečetidla, tabulky s minojským písmem (doposud nerozšifrovaným), keramika, kovové
nástroje, sochy z mramoru či kamene, sarkofágy. Ti z nás, kteří muzeum nebudou chtít navštívit, mohou svůj volný čas využít k nákupům a procházce městem.
10: den: Volný den ke koupání a odpočinku
11. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.
Heraklion
Knossos
JIHOVÝCHODNÍ
KRÉTA
GR
Spinalonga
Elounda
Agios Nikolaos
Sitia
Kritsa
Klamafka Prina Lithines
Anatoli
Ierapetra
Chrissi
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
103
TURECKO
Č. zájezdu
TA0927
TURECKO
za antickými památkami a koupáním
ISTANBUL • ANKARA • KAPPADOKIE • ÚDOLÍ GÖREME • KAYMAKLI • SULTANHANI •
KONYA • ASPENDOS • SIDE • ANTALYA • PAMUKKALE • HIERAPOLIS • DIDYMA • MILET •
PRIENE • EFES • MERYEMANA • PERGAMON • TRÓJA • EDIRNE • BĚLEHRAD
1. den: Z Brna odjedeme v brzkých ranních hodinách (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 2, 3, 4, 6 – mimo Letovice, svoz
Jihlava 200 Kč, Praha 300 Kč). Naše cesta povede přes Slovensko,
Maďarsko, Srbsko a Bulharsko.
2. den: Krátce po poledni přijedeme do tureckého města Istanbul. Zbývající část dne věnujeme prohlídce starého sultánského
paláce Topkapi. Součástí prohlídky je rovněž klenotnice s množstvím předmětů nevyčíslitelné umělecké hodnoty. Dle možností
navštívíme také rozsáhlý harém. Ubytování, večeře.
3. den: Snídaně. Během celodenní prohlídky Istanbulu uvidíme
antický cirkus Hipodrom, Modrou mešitu, Hagia Sofia, Bazilikovou cisternu. Odpoledne pak navštívíme okázalý palác Dolmabahce. Dříve, než se vrátíme zpět do hotelu, prohlédneme si
Bospor z paluby vyhlídkové lodě. Večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Zcela typickou atmosféru orientu zakusíme
ve spleti úzkých uliček Velkého bazaru obklopeni nepředstavitelným množstvím zboží všeho druhu. Odpoledne opustíme Istanbul a vydáme se na cestu do Ankary, kde se večer ubytujeme
v hotelu. Večeře.
5. den: Snídaně. V hlavním městě Turecka Ankara si prohlédneme proslulé Muzeum anatolských civilizací, považované za
nejvýznamnější muzeum v celé zemi a monumentální mauzoleum otce všech Turků, osvíceného Atatürka. Večer nás již přivítá
úžasná krajina Kappadokie. Cestou se však ještě projdeme po
solných pláních vyschlého slaného jezera. Ubytujeme se v hotelu v okolí města Ürgüp. Večeře.
6. den: Snídaně. Kappadokie je zcela unikátní díky svým
okouzlujícím přírodním útvarům, které tu vytvořila eroze
společně s lidskou rukou v měkkém tufovém podloží. O jejím
půvabu se přesvědčíme v údolí Göreme, kde je soustředěno
největší množství skalních kaplí a klášterů, v minulosti vytvořených skrývajícími se křesťany. Navštívíme i jedinečné podzemní město v Kaymakli. Turecko je neodmyslitelně spjato nejen
s poznáním, ale i s obchodem. Prakticky na každém kroku nám
budou nabízeny překrásné ručně vyráběné šperky, koberce
a jiné výrobky z onyxu a kůže. Večer se vrátíme zpět na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně. Cestou na jih se dopoledne krátce zastavíme
ve středověké karavanseráji Sultanhani, kde se ve středověku
na svých dalekých cestách zastavovaly karavany velbloudů.
Město Konya je považováno za kolébku tureckých seldžuků.
Zdejší Muzeum Mevlana nás zasvětí do života tančících dervišů.
Večer se ubytujeme v hotelu v Antalyi, večeře.
8. den: Snídaně. Vydáme se na výlet ještě dále na východ, kde
absolvujeme prohlídku neuvěřitelně zachovalého římského amfiteátru ve městě Aspendos a významnou lokalitu antických památek v Side. Rovněž nezapomeneme na osvěžení v moři. Kdo
holduje lenošení na pláži, má možnost zůstat v hotelu a věnovat
se relaxaci u moře celý den. Večeře.
104
9. den: Snídaně. Volný den strávíme koupáním a relaxací
u moře v Antalyi. Večeře.
10. den: Snídaně. K nejvyhledávanějším lokalitám v Turecku
bezesporu patří travertinové terasy v Pamukkale. V jejich blízkosti také najdeme pozůstatky proslulých helénských lázní Hierapolis, jehož plavecký bazén slouží až dodnes. Večer se ubytujeme ve známém přímořském středisku Kusadasi, večeře.
11. den: Po snídani se vydáme na výlet na jih od Kusadasi,
kde navštívíme archeologické lokality slavných Jónských
městských států Didyma, Milet a Priene. Vykoupeme se na
fantastické písečné pláži Altinkum. Večer se vrátíme zpět do
hotelu, večeře.
12. den: Snídaně. Dopoledne je na programu skutečná perla
antiky – Efes, kde uvidíme rozsáhlé divadlo, Celsovu knihovnu, vyjedeme rovněž k místu posledního odpočinku Panny Marie v Meryemana a zastavíme se u jednoho z divů světa Artemidina chrámu. Přes Izmir se pak dostaneme do další světově proslulé archeologické lokality Pergamon. Po zbytek dne budeme
obdivovat Akropoli a Červenou baziliku. Večer se pak ubytujeme
v hotelu ve známém přímořském středisku Ayvalik. Večeře.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Termín
27. 09.–11. 10.
Cena
17.750 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• vnitrostátní trajekt
• 13× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 13× snídani
• 12× večeři
• průvodcovské služby
• služby tureckého průvodce (mimo Istanbul)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.390 Kč
• povinné bakšišné cca 15 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
13. den: Snídaně. Bájná Trója je pro nás neodmyslitelně spjata
s dřevěným koněm nebo se jmény reků Homérova eposu. Po její
prohlídce přijedeme odpoledne přes Gallipolský poloostrov do
Edirne, kde se ubytujeme v hotelu. Tečku za poznáním Turecka
učiní věhlasná Selimova mešita, považovaná za vrcholné dílo
geniálního architekta Sinana. Večeře.
14. den: Snídaně. Opustíme Turecko a přes Bulharsko přijedeme do Srbska, kde se v pozdních večerních hodinách ubytujeme v hotelu v Bělehradě.
15. den: Snídaně. Ráno si ještě prohlédneme pevnost na soutoku Sávy a Dunaje a poté se již vydáme na cestu domů. Příjezd
do Brna ve večerních hodinách.
TURECKO
PAMUKKALE – KAPPADOKIE – ANTALYA
Č. zájezdu
TO0615
Termín
15. 06.–22. 06
Cena
17.990 Kč
TO0928
28. 09.–05. 10.
17.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PAMUKKALE • HEIRAPOLIS • KONYA •
KAPPADOKIE • GÖREME • TURECKÁ
RIVIÉRA • KARAVANSERÁJ SULTANHAN •
PERGE • ANTALYA
Letecky tam i zpět!
Ubytování v hotelech 3 a 4*!
Polopenze a 5× obědy v ceně!
Všechny vstupy v ceně!
1. den: Z Brna (na vyžádání z Prahy) odletíme do Antalye. Po
příletu se přivítáme s průvodcem a odjedeme do hotelu na Turecké riviéře.
2. den: Po snídani se vydáme na cestu do Pamukkale. Pamukkale v překladu doslova znamená „Bavlněný hrad“ a je jedním z nejpůsobivějších přírodních útvarů v Turecku. Jedná se o termální
pramen, který tvoří sérii bílých jezírek, svažujících se v terasách
dolů. Svahy jsou pokryté travertinem, připomínající sníh nebo led.
Byly to právě tyto termální prameny, které vedly na konci 2. století
př. n. l. k založení lázeňského města Hierapolis: Město je známé
svou obrovskou nekropolí s mnoha typy hrobů. Ubytování bude
v hotelu s možností koupání v termálním bazénu.
3. den: Po snídani se vydáme do bývalého hlavního města
Seldžucké říše, do Konye – města tančících dervišů. Navštívíme
Muzeum Mevlany, který je považován za největšího islámského
filozofa a zakladatele tančících dervišů. Myšlenky tohoto řádu
jsou dodnes vyznávány mnoha věřícími. Poté odjedeme na ubytování v Kappadokii.
4. den: Po snídani začneme náš celodenní výlet v nádherné
oblasti Kappadokie nazývané měsíční krajinou. Tufová krajina
byla vytvořena sopkami Erciyes a Hasan Dag. Vytryskáváním lávy
a erozí vznikly početné přírodní formace. Navštívíme přírodní
muzeum Göreme s mnoha nádherně dochovalými skalními
kostely vyzdobenými freskami, které vytvořili v minulosti zde se
ukrývající první křesťani. Projdeme se několika různými údolími,
jako je Údolí mnichů, Holubí údolí, Bílé údolí a další. Absolvujeme panoramatický okruh se spoustou zajímavých zastávek
na fotografování Budeme mít také možnost spatřit slavného
velblouda z tufu. Návrat na ubytování
5. den: Po snídani budeme pokračovat v poznávání Kappadokie. Dopoledne si nenecháme ujít prohlídku dílny na vázáBělehrad
Edirne
ní koberců. Poté se vydáme do vesnice Ortahisar, která byla
kdysi tvořena pouze obydlími ve skále. A protože nejlepším
způsobem, jak poznat Kappadokii, je procházet se fantastickou
a bizarní krajinou pěšky, absolvujeme další dvouhodinovou
procházku nádherným Červeným údolím, kde rudě zbarvené
skály lemují dominantu Kappadokie Stolovou horu z tufu. Podíváme se také, jak vyrábí místní obyvatelé keramiku, která je pro
ně jedním z hlavních příjmů. Návrat na ubytování.
6. den: Po snídani se s Kappadokií rozloučíme a malebnou krajinou odjedeme na Tureckou riviéru. Cestou navštívíme jedno
z mnoha objevených podzemních měst, kde obyvatelé nacházeli útočiště převážně v dobách arabských nájezdů. Nenecháme
si také ujít prohlídku karavanseráje Sultanhan. Tato mohutná
stavba pevnostního charakteru pochází ze 13. století. Obdobné
stavby nalezneme přibližně každých 40 km. Tato vzdálenost odpovídá zhruba dennímu pochodu velbloudích karavanů. Ubytujeme se v oblasti Antalye.
7. den: Po snídani se vydáme na prohlídku města Perge,
kde uvidíme zbytky nejdůležitějšího antického města této
oblasti. V Antalyi navštívíme velké klenotnictví, kde budeme
obdivovat zručnost zdejších zlatníků. V kožešnictví shlédneme
přehlídku kožené módy a na vlastní kůži si vyzkoušíme nádherné modely bund a kabátů, které se nabízí k prodeji. Poslední
návštěva bude patřit typickému tureckému bazaru. Nocleh
v oblasti Antalye.
8. den: Odjedeme na letiště v Antalyi a odletíme zpět do Brna
(na vyžádání do Prahy). Možnost prodloužení zájezdu o 4 noclehy v hotelu 4 * na pláži, all inclusive.
9.–11. den: Ubytování na Turecké riviéře v hotelu all inclusive
4*, volno ke koupání a případným dalším výletům.
12. den: Transfer na letiště a odlet do Brna (na vyžádání do Prahy).
• let Brno–Antalya–Brno
(na vyžádání Praha–Antalya–Praha)
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery a dopravu klimatizovaným autobusem
dle programu Turecku
• 7× ubytování v hotelech 3 a 4* ve 2lůžkových
pokojích s přísluš.
• 7× polopenzi (snídaně a večeře)
• 5× obědy
• vstupy do objektů a místní průvodce s licencí
• služby českého delegáta
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900 Kč
• prodloužení o 4 noci ve 2lůžkovém pokoji
v hotelu 4* all inclusive 3.690 Kč
• prodloužení o 4 noci v 1lůžkovém pokoji
v hotelu 4* all inclusive 5.680 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Možnosti fakultativních výletů:
Let balónem 160 €: cca 1 hodinu let balonem nad nádhernými údolími v Kappadokii. V brzkých ranních hodinách máte
možnost sledovat východ slunce nad skalami a údolími v této
úchvatné krajině. Po absolvování letu dostanete diplom a svůj
nezapomenutelný zážitek zapijete sklenicí šampaňského. (Zájemci absolvují výlet dle povětrnostních podmínek brzy ráno
před snídaní den 4. až 6.)
TURECKO – ZA ANTICKÝMI
PAMÁTKAMI A KOUPÁNÍM
Istanbul
Ankara
Trója
OKRUH ANTALYA
KAPPADOKIE
Kaymakli
Sultanhani
údolí Göreme
Pergamon
Kappadokie
Meryemana
Konya
Efes
Hierapolis
Pamukkale
Priene
Aspendos Side
Milet
Antalya
Didyma
Perge
Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
105
KYPR
KYPR
ostrov bohyně Afrodity
Letecky z Brna a Ostravy.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Odlet z Brna a Ostravy na Kypr. Přílet do Larnaky, transfer
na ubytování na západním pobřeží v Pafosu a okolí (do 250 m
od pláže).
2. den: Pobyt v hotelu, odpočinek, koupání.
3. den: Dopoledne prohlídka města Pafos, hlavního města západní části ostrova. Celé město je díky svým četným historickým
památkám zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Archeologický park s mozaikami v Dionysově, Theseově a Aionově
vile, hrobky králů, katakomby sv. Solomony a další. Odpoledne
návštěva největšího archeologického naleziště na Kypru – Kourion. Uvidíme zde pozůstatky chrámů i domů staré přes 2000
let, zrestaurované řecké divadlo z 2. stol. před n. l., dům Achilleův
i dům gladiátorů, pojmenované podle mozaik zachovaných na
podlaze. Při návratu do Pafosu zastávka u pláže Petra tou Romiou, na které Afrodita, bohyně lásky a krásy, povstala z mořské
pěny a změnila osud celého ostrova. K večeru návrat do hotelu.
4. den: Relaxaci a zábavu nám přinese vyjížďka lodí, při
které budeme plout podél pobřeží z Pafosu směrem k jedné z nejkrásnějších zátok Coral Bay a k mořským jeskyním.
Poznáme zcela nové perspektivy Kypru při pohledu na ostrov
z mořské hladiny. Cesta nás zavede až k poloostrovu Akamas
s nedotčenou přírodou a želví zátokou Lara. Během plavby
je i několik zastávek ke koupání a šnorchlování. Budeme mít
možnost se osvěžit v křišťálově čisté vodě, zaplavat si, potápět se a poté třeba relaxovat na palubě lodi a pozorovat
okolní pobřeží.
5. den: Dnešní den nás zavede do severního Kypru, do části
ostrova kterou nebylo možno navštívit více než 33 roků. Tento
výlet nám dá příležitost spatřit tato nedotčená místa. Navštívíme
bývalé hlavní město Nicosia. Zde si prohlédneme katedrálu sv.
Jana Evangelisty a zastavíme se u Arcibiskupského paláce. Poté
projedeme původním benátským opevněním a překročíme
hranici, za kterou objevíme naprosto odlišný styl života. Vyjedeme do pohoří Pentadaktylos s ruinami kdysi slavného 800
roků starého opatství Bellapais a s krásnými výhledy na pobřeží
a město Kyrenia. Navštívíme toto město s malebným přístavem,
který zdobí pevnost ze tří období a uděláme si čas i na procház-
PAFOS • KOURION • CORAL BAY •
AKAMAS • NICOSIA • BELLAPAIS •
KYRENIA • TRODOS • KLÁŠTER KYKKOS
ky a občerstvení či návštěvu muzea, které ukrývá i vrak lodi ze
4. století př. n. l. Večer návrat do hotelu.
6. den: Volný den k odpočinku a koupání. Individuálně možnost
návštěvy vodního parku Afrodite nebo Ptačího a zvířecího parku
v Pafosu, kde můžete spatřit nejen exotické papoušky, tukany,
sovy, dravce či pávy ale i zebry, antilopy, gazely, obří želvy a další
zvířata. To vše v krásné přírodě osvěžené vodopády.
7. den: Dopoledne odjezd do srdce ostrova, pohoří Trodos, porostlého piniovými lesy a i v létě příjemně osvěžujícího. Během
projížďky pohořím spatříme malé vesničky s tradičním kyperským životem, vinice vysázené vysoko na kopcích i krásné výhledy na okolní krajinu. Zastavíme se ve vesnici Lania proslavené
výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. Budeme mít
možnost ochutnat toto víno i další místní speciality, jako např.
svatojánský sirup. Vystoupáme do hor až ke slavnému klášteru
Kykkos, založenému roku 1092, kde budeme obdivovat restaurované fresky, zlaté ikony i barevné mozaiky, za kterými se sem
sjíždějí návštěvníci z celého světa. Při návratu do Pafosu krátká
zastávka na občerstvení v Trimiklini. K večeru návrat do hotelu.
8. den: Pobyt v hotelu s koupáním a odpočinkem na pláži, fakultativně velmi oblíbený odpolední a večerní oslí výlet. Navštívíme
místní obyvatele a vychutnáme si tradiční styl života. Cestou se
nejdříve zastavíme u 2. největší kyperské vodní nádrže a pak již
pokračujeme do vesnice Kelokedara, odkud se dostaneme na
oslí farmu. Zde nás seznámí s místními produkty, ochutnáme
víno, pálenku, ovoce, zeleninu, chléb, sýr. Poté poznáme osobně
nejstarší místní dopravní prostředek – jízdu na oslech. Po návratu z vyjížďky již zasedneme k bohaté večeři ve formě barbecue
s neomezenou konzumací vína a pálenky Zivanie. Na závěr nás
čeká tradiční zábava s řeckými a tureckými tanci.
9.–10. den: Pobyt v hotelu s koupáním a odpočinkem na pláži.
11. den: V termínech od 10. 06. a 02. 09. transfer na letiště a odlet do Brna a Ostravy. V termínech od 20. 06. a 12. 09. pobyt na
Kypru.
12. den: V termínech od 20. 06. a 12. 09. transfer na letiště a odlet do Brna a Ostravy.
Č. zájezdu
KY0610
Termín
10. 06.–20. 06.
Cena
25.990 Kč
KY0620
20. 06.–01. 07.
26.990 Kč
KY0902
02. 09.–12. 09.
25.990 Kč
KY0912
12. 09.–23. 09.
25.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam i zpět
• letištní taxy
• transfery a výlety autobusem na Kypru
• 10–11× ubytování ve 3* hotelech s polopenzí
• služby českého průvodce na Kypru
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 3.000 Kč
• dítě do 12 let na přistýlce 8.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 490 Kč/noc
• fakultativní Oslí výlet 1.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
K
Kyrenia
Bellapais
Nicosia
Akamas
Trodos
Coral Bay
Pafos
KYPR
Larnaka
Kourion
106
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Parkování na letišti v Brně a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2013.
RUSKO
PETROHRAD
klenot na Něvě
Letecky z Brna a z Prahy!
1. den: Odlet z Brna (Vídně*) a z Prahy do Petrohradu, po příletu transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Dopoledne okružní jízda k seznámení s Petrohradem –
Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí se Zimním palácem, Katedrála sv. Isáka, Vasiljevski ostrov, Marsovo pole
aj. Odpoledne návštěva jednoho z nejslavnějších světových muzeí, Ermitáže. Rozsáhlé sbírky se nacházejí v pěti historických
budovách, z nichž nejvýznamnější je bývalé sídlo ruských císařů
Zimní palác. Vedle rozsáhlých sbírek ze starého Egypta, Orientu
i antického Řecka můžete obdivovat i bohatou obrazárnu, ve
které nechybí ani díla Leonarda da Vinci, Raphaela nebo sbírka
francouzských impresionistů. Po prohlídce procházka centrem
Petrohradu ke kostelu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými
kopulemi, podél kanálů protínajících město a po nejvýznamnější třídě města, Něvském prospektu. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani celodenní výlet do okolí Petrohradu. Nejdříve
navštívíme Pavlovsk – palác, který býval rezidencí císaře Pavla I.
Je zde jeden z největších anglických parků v Evropě. Prohlédneme si palác i park a budeme pokračovat do městečka Puškin
u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky
a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlédneme si jedinečný palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské barokní
dílo, které bylo nedávno kompletně rekonstruováno do původní
podoby včetně světoznámé Jantarové komnaty. Večer návrat
do hotelu. V nočních hodinách se mohou zájemci vydat na otevírání mostů na řece Něvě.
4. den: Po snídani se vydáme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jejímž
srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků
na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. Často bývá
srovnávána s fontánami ve Versailles, které ale podle řady návštěvníků zdaleka předčí. K návštěvě Petrodvorců ale neodmys-
Č. zájezdu
PE0521
Termín
21. 05.–26. 05.
Cena
24.990 Kč
PE0702
02. 07.–07. 07.
24.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PETROHRAD • PAVLOVSK • PUŠKIN •
PETRODVORCE
litelně patří také návštěva paláců, které dokumentují bohatství
a okázalost ruských císařů. Uvidíme interiéry bohatě zdobené
zlatem, mramorem a zrcadly. Po prohlídce paláce i parku návrat
do Petrohradu, volno k procházkám, fakultativně projížďka lodí
po kanálech i po řece Něvě. Večer návrat do hotelu.
5. den: Návštěva Petropavlovské pevnosti vystavěné na prvním
osídleném ostrově města. Součástí pevnosti je řada muzeí dokumentujících historii Petrohradu i katedrála sv. Petra a Pavla, nejvyšší
budova ve městě, s hrobkami ruských císařů včetně Petra Velikého. Možnost návštěvy kazemat, muzea miniatur, muzea mučení či
procházek rozsáhlým areálem pevnosti. Po prohlídce přejezd k řece
Něvě, kde kotví slavný křižník Aurora, který si budeme moci prohlédnout. Odpoledne návrat do hotelu a individuální volno k rozloučení s Petrohradem, nákupům apod. Večer návrat do hotelu.
6. den: Ráno transfer na letiště, odlet zpět do Brna a do Prahy.
*V případě, že nebude provozována linka Brno–Petrohrad, bude odlet
z Vídně a zdarma tranfer Brno–Vídeň–Brno.
• leteckou dopravu z Brna a z Prahy do Petrohradu
a zpět
• letištní taxy
• transfery letiště–hotel a zpět
• dopravu autokarem po Petrohradu a okolí
• 5× ubytování ve 3–4* hotelu
• 5× snídaně
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• 5× večeře v hotelu 2.520 Kč
• fakultativní projížďka lodí 700 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska – orientační cena
cca 1.450 Kč (O potřebných formalitách ohledně
vyřízení víza budeme včas informovat.)
• pojištění léčebných výloh a storna 903 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
107
RUSKO
Č. zájezdu
MOP0811
MOSKVA A PETROHRAD
centra ruského bohatství i kultury
Letecky z Brna a z Prahy!
1. den: Odlet z Brna a z Prahy do Moskvy, po příletu transfer
do hotelu, ubytování.
2. den: Dopoledne okružní jízda po Moskvě – Rudé náměstí,
Manéžové náměstí, Park vítězství, Vítězný oblouk, ulička Arbat,
chrám Krista spasitele aj. Odpoledne návštěva Kremlu, kde je
možno spatřit nejlepší ukázky ruské církevní i světské architektury – katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, chrám Zvěstování
i chrám Archanděla Michaela s hrobkami ruských panovníků.
Dále Velký Kremelský palác, Těremský palác se soukromými
komnatami ruských carů a další paláce, v nichž jsou vystaveny
poklady Ruské říše. Návštěva kremelské Zbrojnice – Oružejnaja
Palata, nejstaršího ruského muzea s unikátními sbírkami pokladů ruských carů. Po prohlídce procházky po Rudém náměstí
a jeho okolí – chrám Vasila Blaženého, mauzoleum V. I. Lenina,
obchodní centrum GUM aj. K večeru odjezd do hotelu.
3. den: Výlet do Sergiev Posadu, malebného starobylého města umělců a dřevořezbářů s Trojickosergejevským klášterem,
který patří mezi nejstarší a nejuctívanější v Rusku. Toto místo se
stalo nejen centrem ruského pravoslaví, ale i jedním z největších
muzeí s bohatými sbírkami od 14. do 20. stol. Po prohlídce návrat do Moskvy a volno k individuálním procházkám, nákupům
či návštěvě dalších zajímavostí. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani transfer na vlakové nádraží a odjezd rychlovlakem z Moskvy do Petrohradu. Po příjezdu okružní jízda
k seznámení s Petrohradem – Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí se Zimním palácem, Katedrála sv.
108
Termín
11. 08.–17. 08.
Cena
29.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
MOSKVA • SERGIEV POSAD • PETROHRAD •
PETRODVORCE
Isáka, Vasiljevski ostrov, Marsovo pole aj. Odpoledne návštěva
Petropavlovské pevnosti vystavěné na prvním osídleném ostrově města. Součástí pevnosti je řada muzeí dokumentujících
historii Petrohradu i katedrála sv. Petra a Pavla, nejvyšší budova ve městě, s hrobkami ruských císařů včetně Petra Velikého.
Možnost návštěvy kazemat, muzea miniatur, muzea mučení či
procházek rozsáhlým areálem pevnosti. Po prohlídce přejezd
k řece Něvě, kde kotví slavný křižník Aurora. Večer odjezd do
hotelu, ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jejímž
srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků
na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. Často bývá
srovnávána s fontánami ve Versailles, které ale podle řady návštěvníků zdaleka předčí. K návštěvě Petrodvorců ale neodmyslitelně patří také návštěva paláců, které dokumentují bohatství
a okázalost ruských císařů. Uvidíme interiéry bohatě zdobené
zlatem, mramorem a zrcadly. Po prohlídce paláce i parku návrat
do Petrohradu, procházka centrem Petrohradu ke chrámu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými kopulemi, podél kanálů
protínajících město a po nejvýznamnější třídě města, Něvském
prospektu. Večer návrat do hotelu.
6. den: Dopoledne návštěva jednoho z nejslavnějších světových muzeí, Ermitáže. Rozsáhlé sbírky se nacházejí v pěti
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
• leteckou dopravu z Brna a z Prahy do Moskvy
• leteckou dopravu z Petrohradu do Brna a do Prahy
• letištní taxy
• dopravu rychlovlakem Sapsan z Moskvy
do Petrohradu
• transfery letiště–hotel–nádraží a zpět
• dopravu autokarem v Moskvě a Petrohradu
• 6× ubytování ve 3–4* hotelech
• 6× snídaně
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• 6× večeře v hotelu 2.940 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska – orientační cena
cca 1.450 Kč (o potřebných formalitách ohledně
vyřízení víza budeme včas informovat)
• pojištění léčebných výloh a storna 903 Kč
historických budovách, z nichž nejvýznamnější je bývalé sídlo
ruských císařů Zimní palác. Vedle rozsáhlých sbírek ze starého
Egypta, Orientu i antického Řecka můžete obdivovat i bohatou
obrazárnu, ve které nechybí ani díla Leonarda da Vinci, Raphaela
nebo sbírka francouzských impresionistů. Odpoledne návrat do
hotelu a individuální volno k rozloučení s Petrohradem – prohlídkám chrámů, procházkám kolem kanálů, nákupům a pod.
Večer návrat do hotelu. V nočních hodinách se mohou zájemci
vydat na otevírání mostů na řece Něvě.
7. den: Ráno transfer na letiště, odlet zpět do Brna a do Prahy.
RUSKO • FINSKO • ESTONSKO
Č. zájezdu
PHT0720
PETROHRAD – HELSINKY – TALLINN
letadlem a lodí
Termín
20. 07.–27. 07.
Cena
33.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Letecky z Prahy!
1. den: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna do Prahy) do
Petrohradu, po příletu transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Dopoledne okružní jízda k seznámení s Petrohradem –
Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí se Zimním palácem, Katedrála sv. Isáka, Vasiljevski ostrov, Marsovo pole
aj. Kolem poledne návštěva Petropavlovské pevnosti vystavěné na prvním osídleném ostrově města. Součástí pevnosti je
řada muzeí dokumentujících historii Petrohradu i katedrála sv.
Petra a Pavla, nejvyšší budova ve městě, s hrobkami ruských císařů včetně Petra Velikého. Možnost návštěvy kazemat, muzea
miniatur, muzea mučení či procházek rozsáhlým areálem pevnosti. Odpoledne návštěva jednoho z nejslavnějších světových
muzeí, Ermitáže. Rozsáhlé sbírky se nacházejí v pěti historických
budovách, z nichž nejvýznamnější je bývalé sídlo ruských císařů
Zimní palác. Vedle rozsáhlých sbírek ze starého Egypta, Orientu
i antického Řecka můžete obdivovat i bohatou obrazárnu, ve
které nechybí ani díla Leonarda da Vinci, Raphaela nebo sbírka
francouzských impresionistů. Po prohlídce procházka centrem
Petrohradu ke kostelu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými
kopulemi, podél kanálů protínajících město a po nejvýznamnější třídě města, Něvském prospektu, návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jejímž
srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad
Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu.
Často bývá srovnávána s fontánami ve Versailles, které ale podle
řady návštěvníků zdaleka předčí. K návštěvě Petrodvorců ale
neodmyslitelně patří také návštěva paláců, které dokumentují
bohatství a okázalost ruských císařů. Uvidíme interiéry bohatě
zdobené zlatem, mramorem a zrcadly. Po prohlídce paláce i par-
PETROHRAD • PETRODVORCE •
HELSINKY • PORVOO • TALLINN •
PARK LAHEMAA • RAKVERE
ku návrat do Petrohradu, volno k procházkám a k večeru transfer
do přístavu, nalodění a noční přejezd do Finska s noclehem ve
4-lůžkových kajutách.
4. den: Ráno příjezd do hlavního města Finska, Helsinky. Dopoledne okružní jízda městem – skalní chrám, Sibeliův monument,
olympijský stadion a procházka centrem města po hlavní třídě
Mannerheimintie s krásnými budovami jako Opera, Finlandia
hala, Národní muzeum nebo Muzeum moderního umění. Dále
po elegantním bulváru Esplanade k rušnému Tržnímu náměstí,
Senátnímu náměstí a do přístavu. Odpoledne ubytování v hotelu a volný čas k procházkám, návštěvě muzeí a nakupování.
5. den: Po snídani se vydáme na výlet do okolí hlavního města,
navštívíme druhé nejstarší město Finska Porvoo, kde se budeme moci procházet středověkou čtvrtí se starými dlážděnými
uličkami a pozorovat staré dřevěné domy i okrově natřené domečky kolem řeky. Podíváme se i na zdejší historickou na katedrálu ze 13. stol. Po poledni odjedeme do přístavu v Helsinkách,
nalodíme se a přeplujeme do hlavního města Estonska, Tallinu.
Večer příjezd do Tallinu a ubytování v hotelu.
6. den: Po snídani se vydáme na okružní jízdu po Tallinu, jednom z nejmalebnějších měst Evropy, jehož staré město je zapsané do seznamu památek Unesco – Horní město s hradem Toompea, kde sídlí estonský parlament i vláda, katedrála Alexandra
Něvského, krásné vyhlídky na staré město. Budeme pokračovat
do Dolního města s gotickou radnicí ze 14. stol. a řadou hanzovních a kupeckých domů. Odpoledne volno k procházkám,
návštěvě muzeí a nákupům. Večer návrat do hotelu.
7. den: Po snídani odjezd na pobřeží finského zálivu do estonského národního parku Lahemaa s typickou pobřežní krajinou
• leteckou dopravu Praha–Petrohrad a Tallinn–Praha
• letištní taxy
• transfery letiště–hotel a zpět, hotel–přístav a zpět
• dopravu místním autobusem
• trajekt Petrohrad–Helsinky s noclehem
ve 4lůžk. kajutách
• trajekt Helsinky – Tallinn (cca 2 hod.)
• 2× ubytování ve 3-4* hotelu v Petrohradu
• 1× ubytování ve 3* hotelu v Helsinkách
• 3× ubytování ve 3* hotelu v Tallinnu
• 6× snídaně
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• 6× večeře 3.500 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska – orientační
cena cca 1.450 Kč (o potřebných formalitách
ohledně vyřízení víza budeme včas informovat)
• pojištění léčebných výloh a storna 903 Kč
severního Estonska. Park je proslaven nejen nádhernou přírodou
s lesy, zátokami a poloostrovy vybíhajícími hluboko do moře, ale
i historickými budovami a rybářskými vesničkami. Čekají nás
procházky i pozorování krajiny z rozhledny. Uvidíme i jedno
z nejhezčích estonských šlechtických sídel Palmse. Odpoledne se ještě zastavíme v 5. největším městě Estonska Rakvere,
kterému dominuje hrad ze 13. stol. patřící ve středověku dánským králům, jedné z nejnavštěvovanějších památek Estonska.
K večeru návrat do hotelu v Tallinnu a volný večer k rozloučení
s městem.
8. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. Kolem poledne
přílet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
FIN
Porvoo
Helsinky
Tallinn
Petrohrad
Petrodvorce
Lahemaa
Rakvere
EST
NOR
LAT
SW
DEN
LIT
PETROHRAD
HELSINKY
TALLINN
RUS
BLR
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
109
RUSKO • POBALTÍ
Č. zájezdu
LV0726
NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ
A ESTONSKÉ OSTROVY
Tam i zpět autobusem!
1. den: V poledních hodinách odjezd z Prahy a Brna (další nástupní místa Hradec Králové, Pardubice, Vysoké Mýto, Litomyšl,
Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek
Místek, Český Těšín), cesta přes Polsko do Litvy.
2. den: Ráno příjezd do Vilniusu – návštěva nejstaršího evropského barokního města, které je zapsáno na seznamu Unesco –
Katedrální náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky
Starého města aj. individuální volno k procházení tímto krásným
městem. Ubytování.
3. den: Návštěva bývalého hlavního litevského města Trakai,
malé a tiché město v půvabné oblasti jezer a ostrovů – centrum národního parku Trakai. Návštěva pečlivě zrestaurovaného
vodního hradu na jezeře Galvé. Na soutoku řek Nemunas a Neris
navštívíme Kaunas, dle legendy město založené synem dvou
nešťastných milenců. Prohlídka historického srdce města – náměstí Rotušeś aikšté s domy německých obchodníků, svatebním palácem a jezuitským kostelem sv. Františka, dlážděná
Vilniaus gatvé s bývalým prezidentským sídlem, katedrálou sv.
Petra a Pavla s jedinou věží a Maironisovou hrobkou. Ubytování
v Klaipédě.
4. den: Krátkým trajektem odjedeme do Národního parku
Kurská Kosa – 100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina
náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá
mořská obryně Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá
krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské polovině se rozkládá
Národní park Neringa, tento cenný přírodní poklad tvoří miliony
zrnek neustále se pohybujícího písku – pohyblivé duny vysoké
až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné sochy – Vrch čarodějnic, naleziště jantaru.
Termín
26. 07.–04. 08.
CENA ZAHRNUJE:
VILNIUS • TRAKAI • KAUNAS •
NP KURSKA KOSA • NP GAUJA •
SIGULDA • NP LAHEMAA • TALLINN •
OSTROV SAAREMMA • KURESSAARE •
KAALI • OSTROV MUHU • KOGUVA •
RIGA • KŘÍŽOVÝ VRCH
Pobyt v nár. parku ukončíme v krásné Smiltynė, jedno z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. Možnost fakultativní
návštěvy místního delfinária – jediné na Baltu. Odjezd na ubytování u Šiauliai.
5. den: Národní park Gauja – procházka a lehká turistika,
údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Vstupní bránou do parku
bude městečko Sigulda „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi, středověkými hrady a strmými stěnami. Projdeme se i v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem
a legendou o Turaidské Růži. Odjezd do Tallinu na ubytování.
6. den: Národní park Lahemaa. Ráno odjedeme k břehům
finského zálivu, do ráje přírodovědců a prvního estonského
nár. parku s velkými statky z 18. stol., malebnými řekami, jezery a poloostrovy. Cestou se zastavíme u Kateřinského zámku a prezidentského paláce. Navštívíme romantický zámeček
Palmse a vydáme se na naučnou stezku bludnými kameny.
V odpoledních hodinách návrat do Tallinnu – společná prohlídka jednoho z nejkouzelnějších měst Evropy, historické středověké jádro Starého města se směsicí kostelních věží a věžiček. Nocleh v Pärnu.
7. den: Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska,
trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov Muhu, který
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 7× ubytování ve 3* hotelech
• 7× snídaně
• trajekt na Kurskou Kosu a zpět
• trajekty na ostrovy Saaremaa–Muhu a zpět
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude Liiva – centrum
ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici Koguva s domy postavenými v letech 1880 až 1930,
ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným
ostrovem bude ostrov Saaremaa s větrnými mlýny, rákosovými
střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna.
Navštívíme starobylé hlavní město Kuressaare, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do Kaali – prohlídka 100 m širokého kráteru
po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“.
Angla – kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským
muzeem. Návrat na pevninu a odjezd na ubytování.
8. den: Kosmopolitní Riga – úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města, mimo
jiné navštívíme Rižský dóm, středověké centrum s nejstaršími
kamennými domy v zemi. Poté odjedeme k městu Šiauliai, návštěva místa tisíce a tisíce křížů – „litevská Mekka“ Křížový vrch.
Odjezd na ubytování.
9. den: Po snídani odjedeme do ČR. Předpokládaný příjezd
v pozdních
FINvečerních až časných ranních hodinách.
Tallin
NOR
NP Lahemaa
Koguva
EST
Kaali
Kuressaare
NÁRODNÍ
PARKY POBALTÍ
A ESTONSKÉ
OSTROVY
NP Gauja
Sigulda
Riga
Šiauliai
SW
DEN
Kaunus
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
RUS
LAT
LIT
NP Kurska Kosa
RUS
110
Cena
12.990 Kč
Trakai
Vilnius
BLR
RUSKO • POBALTÍ
PETROHRAD A OKRUH POBALTÍM
s návštěvou Finska
Tam i zpět autobusem!
1. den: Po poledni odjezd z Brna (další nástupní místa: Svitavy,
Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha – vše zdarma), tranzit přes Polsko.
2. den: Dopoledne příjezd na litevské území. První zastávka
bude u sídla litevských knížat – vodní zámek Trakai. Následuje
prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města Vilniusu, které svým půvabem připomíná Prahu (Staré město, katedrála …). Nocleh.
3. den: Odjezd do Šiauliai – Hora křížů a prohlídka hlavního
města Lotyšska, největšího města Pobaltí Rigy – stará část města, kde mimo jiné navštívíme kostel sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Ubytování.
4. den: Odjezd k prohlídce Tallinu, města ležícího u Finského
zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, hanzovní cechovní
a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme
trajektem do Helsinek. Nocleh.
5. den: Navštívíme hlavní finské město Helsinky, prohlédneme
si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i skalní chrám,
halu Finlandia, olympijský stadion, Sibeliův monument. Přemístíme se do střediska zimních sportů Lahti, které je zároveň
vstupní branou do finské jezerní plošiny. Nádhernou krajinou
pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.
6. den: Návštěva Savonlinny – zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do
Petrohradu, ubytování a osobní volno.
7. den: Celodenní prohlídka nejzajímavějších pamětihodností Petrohradu založeného v roce 1703 – mj. návštěva jedno
z nejslavnějších muzeí na světě Ermitáže, fakultativně lodní
projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
Č. zájezdu
PE0705
Termín
13. 06.–23. 06.
Cena
17.490 Kč
PE0714
28. 06.–08. 07.
17.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
TRAKAI • VILNIUS • HORA KŘÍŽŮ •
RIGA • TALLINN • HELSINKY • LAHTI •
SAVONLINNA • PETROHRAD •
PETRODVORCE • CARSKÉ SELO •
PSKOV • KAUNAS
• dopravu klimatizovaným autobusem
• trajekt Tallinn–Helsinky
• 7× ubytování ve 3* hotelech
• 2× v hostelu ve Finsku – 2lůžk. pokoje bez přísluš.
• 9× snídani
• průvodcovské služby
• komplexní cestovní pojištění Uniqa(storno do 15.000 Kč)
Navštívíme Petropavlovskou pevnost, pohřebiště ruských
carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, křižník Aurora, Smolný klášter…
Ubytování.
8. den: Letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, prohlídka
grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv.
Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta
náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží.
Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno,
návrat na hotel.
9. den: U Petrohradu navštívíme městečko Puškin, původně
Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami
více, než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny
I. Veliké – mistrovské dílo a nádhernou Jantarovou komnatu.
V podvečerních hodinách odjezd ke krátké prohlídce opevněného města Pskov. Ubytování.
10. den: Navštívíme druhé největší litevské město Kaunas –
kulturní centrum Litvy. Nocleh.
11. den: Přes polské území odjíždíme do republiky. Přepokládaný příjezd do ČR v pozdních nočních až ranních hodinách.
• skupinové turistické vízum do Ruska – orientační
cena cca 1.450 Kč (O potřebných formalitách
ohledně vyřízení víza budeme včas informovat.)
PŘÍPLATKY:
Savonlinna
Lahti
FIN
Petrohrad
Helsinky
Petrodvorce Carské město
PETROHRAD
A OKRUH POBALTÍM
Tallin
NOR
EST
Pskov
RUS
Riga
LAT
Šiauliai
SW
DEN
RUS
LIT
BLR
Kaunus Trakai
Vilnius
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
111
NORSKO
VELKÝ OKRUH NORSKEM S TURISTIKOU
včetně souostroví Lofoty a Vesterály
Tam i zpět autobusem!
1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna přes další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma). Přejezd přes Německo, večer
nalodění na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu.
2. den: V časných ranních hodinách se vylodíme ve Švédsku,
odkud zamíříme podél západního pobřeží k norskému Oslu.
Fjällbacka, malebný přístav na západním pobřeží Švédska – na
náměstí naleznete bystu věhlasné švédské herečky Ingrid Bergman a při pohledu z výšiny Vetterberget uvidíme moře poseté
desítkami malých ostrůvků Skärgarden. Projedeme tunelem
pod Oslofjordem k městečku Drammen – pozoruhodný 1.650 m
dlouhý spirálovitý tunel Spiralen na vrcholek Bregernes, panoramatické výhledy na město a fjord. Přes královské město Kongsberg pokračujeme údolím Numendal – 18 km dlouhý Norefjord
na ubytování do oblasti Uvdalu.
3. den: Ráno odjedeme fakultativně výletním vláčkem z maličkého Flåmu na konci Aurlandsfjordu do Myrdalu a poté opět
vlakem po trase Flåmsbanen zpět (nutná rezervace). Flåmsbanen
patří k nejúchvatnějším železnicím na světě. Je sice dlouhá jen
něco přes 20 km, ale mezi Myrdalem na náhorní plošině a Flåmem
překonává výškový rozdíl 864 m. Trasa nám ukáže ta nejzajímavější místa procházející krásnou krajinou plnou strmých kopců, hor,
vodopádů, vesniček a skalních útvarů. Vlak zastavuje na 9 místech,
z nichž každé skrývá odlišné panorama, včetně Kjofossen vodopádu. Odpoledne projedeme Laerdalským tunelem, nejdelším silničním tunelem na světě, délka 24,5 km k Lustrafjordu na ubytování.
4. den: Národní park Jotunheimen. Za ranního rozbřesku vyjedeme pod Galdhøpiggen, kde nás čeká výstup po ledovci na nejvyšší vrchol Norska 2.469 m. Horský masív protíná dobře rozvinutá
síť peších stezek. Tento výstup je jištěn místním průvodcem (výstup cca 6 hod.). Odpoledne zavítáme k věhlasnému 16 km dlouhému Geirangerfjordu s typicky zářivě zelenou barvou. Známou
Orlí cestou a přes Norddalsfjord dojedeme na ubytování.
5. den: Průjezd věhlasnou Cestou Trollů – Trollstigveien, která
11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Dále přijíždíme do Vevangu, kde
začíná slavná Atlantická cesta (Atlanterhavsvein), jedna z nejmalebnějších silniček Norska, propojující ostrůvky soustavou mostů
a hrází s kouzelnými výhledy a pokračujeme do Karvag na ostrově Averoy – rekreační rybářské středisko v nejbližším sousedství Atlantické cesty. V odpoledních až podvečerních hodinách
příjezd na ubytování u Bøverfjordu.
6. den: Ráno dojedeme do královského Trondheimu, navštívíme skanzen Sverresborg, historické centrum města, katedrálu
Nidarosdomen a pevnost Kristiansten. Po nočním přejezdu se
ráno probudíme na Severním polárním kruhu.
7. den: V ranních hodinách překročíme Severní polární kruh,
zastávka u info centra Polarsirkelsentret. Lehká pěší turistika
v oblasti Severního polárního kruhu. Navštívíme obchody se
suvenýry, poštu, odkud je možné poslat pozdrav. Další zastávkou bude Saltstraumen – pokud budeme mít štěstí uvidíme
112
FJÄLLBACKA • DRAMMEN • KONGSBERG •
FLÅM • MYRDAL • NP JOTUNHEIMEN •
GEIRANGERFJORD • CESTA TROLLŮ •
VEVANGEN • TRONDHEIM •
SALTSTRAUMEN • BODØ • LOFOTY • REINE •
NUSFJORD • HENNINGSVAR • KABELVǺG •
SVOLVAER • NARVIK • NP SVARTISEN •
NP HAMRA • STOCKHOLM • GDAŇSK
malström – přírodní fenomén s vířící vodou a slapovými proudy,
kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Pokračujeme cestou do přístavu Bodø, hlavního města provincie Nordland, s překrásnou
polohou u Saltfjordu. Odtud po 4hod. plavbě trajektem doplujeme na Lofoty. Na palubě nás očekává krásný pohled na blížící
se souostroví Lofoty, kde se hory zvedají přímo z moře. Příjezd
na ubytování ve večerních hodinách.
8. den: Celý den budeme poznávat souostroví Lofoty a sledovat
siluety lofotských hor, turistika v oblasti. Navštívíme ty nejhezčí místa souostroví. Následuje městečko Reine, vyhlášené nejkrásnějším
místem Norska, pěší túra nad Reine, kde budeme mít výjimečný
panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky. Ostatní se mohou
vydat např. na fakultativní vyhlídkovou okružní plavbu lodí s fantastickými pohledy na souostroví. Na závěr navštívíme i slavnou
rybářskou vesnici Nusfjord (UNESCO). Návrat na ubytování.
9. den: Lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, návštěva vikingského muzea Lofot, vrátíme se zpět do doby Vikingů, první
známky osídlení této oblasti jsou z roku 1120. Zavítáme i do romantického rybářského přístavu Henningsvar, úchvatnou krajinou dojedeme na ubytování do Kabelvǻgu, zde individuálně
možnost pěší turistiky.
10. den: Návštěva kdysi nejvýznamnější vesnice na Lofotech,
Kabelvǻgu, prohlídka lofotské „katedrály“, akvária. Krátká zastávka ve městě Svolvaer, uvidíme jeden ze symbolů města
Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící se nad
městem. Dnešní den budeme cestovat přes souostroví Vesteralen a přijedeme do nejsevernějšího bodu našeho zájezdu do
kempu v Narviku. Narvik – prohlídka města, vyjdeme nebo případně fakultativně vyjedeme lanovkou na Fagernesfjell.
11. den: Zpáteční cesta povede přes Národní park Svartisen se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým největším
v Norsku. Podnikneme pěší túru k ledovcovému splazu. Následuje noční přejezd do Švédska.
12. den: V ranních hodinách zastavíme u největšího švédského
vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara) a pokračujeme do
kouzelné přírody Národního parku Hamra. V podvečerních
hodinách následuje odjezd na ubytování.
13. den: Přejezd do hlavního a největšího města Švédska Stockholmu. Město rozkládající se na čtrnácti ostrovech s dlouhou
historií a s velkým množstvím historických památek, prohlídka
hlavních pamětihodností města – Gamla Stan (staré město)
s královským palácem a parlamentem, Storkyrkan. Odpoledne
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
Č. zájezdu
NF0710
Termín
10. 07.–24. 07.
Cena
18.490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 9× ubytování v jednoduchých turistických
hostelech/chatkách ve vícelůžkových pokojích
s možností vaření (převážně 4lůžkových, nutno
vlastní povlečení/spací pytel)
• trajekt Rostock–Trelleborg
• trajekt Nynäshamn–Gdaňsk
• trajekt na Lofoty
• vnitrostátní trajekty
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 4lůžková kabina na trajektu
Rostock–Trelleborg 700 Kč/os.
• 4lůžková kabina na trajektu
Nynäshamn–Gdaňsk 800 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
U trajektů jsou v základní ceně pouze sedadla.
Doporučujeme dokoupení 4lůžkových kabin.
se přesuneme do přístavního městečka Nynäshamn, v podvečerních hodinách nalodění na trajekt, noční plavba do Polska.
14. den: V poledních hodinách příjezd do nejkrásnějšího města na Baltu, Gdaňsk, prohlídka města – přístav, Královská cesta,
Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána, katedrála ze 13.
stol. ve čtvrti Oliwa aj. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
15. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Nusfjord Henningsvar
Narvik
Lofoty
Svolvaer
Bodø
Reine
Tännforsen
Vevangen
Trondheim
Cesta Trolů
SW
Geirangerfjord
NP Jotunheimen
Myrdal
Flåm
FIN
VELKÝ OKRUH NORSKEM
S TURISTIKOU
Kongsberg
Drammen
K
NOR
Fjällbacka
K
Kures
NORSKO • ŠVÉDSKO • DÁNSKO
JIŽNÍ ŠVÉDSKO,
STOCKHOLM A DÁNSKO
ráj ostrovů
Tam i zpět autobusem!
KRÁSY A FJORDY NORSKA
„Zlatá cesta severu“
Tam i zpět autobusem!
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna přes další nástupní
místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma). Přejezd přes Německo
na trajekt do Skandinávie.
2. den: Podél západního pobřeží Švédska zamíříme na sever.
Zastávka u fjordu Iddefjord, pokračování do Osla první část
prohlídky města – světoznámá budova radnice, budova Opery.
Ubytování v Oslu.
3. den: Po snídani odjíždíme do Gjoviku – Hala Fjellhalen,
Gjovik Kirche. Navštívíme olympijský Lillehammer a „srdce Norska“ – údolí Gudbransdalen. Dojedeme do Dombasu a podél
divoké řeky Rauma do soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší
převislé skalní stěny v Evropě. Nocleh.
4. den: „Zlatá cesta severu“ – divoké údolí Romsdalen, jež lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převislé Stěny
Trollů – Trolltindam. Výjezd věhlasnou cestou Trollů, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme Nordalsfjord a Orlí stezkou
dojedeme do městečka Geiranger, ležícího v romantických scenériích Geirangerfjordu. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou
vyhlídkou Dalsnibba, s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger,
jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů,
z nichž nejznámější je vodopád Sedm sester. Ubytování.
5. den: Vycházka krásným horským údolím k největšímu ledovci
v Evropě Jostedalsbreen resp. k jeho splazu Brigsdalsbreen. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer
a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu.
Zastavíme se u vodopádu Tvindefoss a ubytujeme se ve Vossu.
6. den: Navštívíme Bergen, prohlídka historického centra, návštěva rybího trhu, hanzovní domy Bryggen – středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, fakultativně možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět celé
IDDEFJORD • OSLO • GJOVIK •
LILLEHAMMER • DOMBAS • SOUTĚSKA
ROMSDALEN • CESTA TROLLŮ •
ORLÍ STEZKA • GEIRANGERFJORD •
JOSTEDALSBREEN • SOGNEFJORD •
BERGEN • GEILO • OSLO
město jako na dlani (na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky)
nebo návštěva známého akvária. Návrat na ubytování.
7. den: Pokračujeme podél impozantních vodopádů Voringfossen do Geilo, střediska zimních sportů. Přejedeme náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek dne věnujeme prohlídce Osla –
návštěva Muzea polárních výprav a lodi Fram, muzea KonTiky,
park Frogner se sochami G. Vigelanda. Ubytování.
8. den: Dokončení prohlídky Osla a v poledních hodinách
odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Noční přejezd přes území
Německa do ČR.
9. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
NF0629
Termín
29. 06.–07. 07.
Cena
13.790 Kč
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z Brna a Prahy (další nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice), přejezd přes Německo
do Dánska.
2. den: Plavba trajektem Puttgarden-Rodby přes ostrovy Lolland, Falster a Sjaelland. Návštěva Kodaně, dánské přímořské
metropole – socha Malé mořské víly, hrad Amalienborg Slot, sídlo dánské královny, královský palác Rosenborg Slot, korunovační
klenoty, starý přístav Nyhavn s kavárnami. Možnost fakultativního výletu lodí po kanálech – Christianborg, Strøget, radnice.
3. den: Odjezd na hrad Shakespearova Hamleta Kronborg s výhledem na švédské pobřeží, trajektem do Švédska do přístavního
města Helsingborg, cesta podél jezera Vättern do Gränny, městečka přímo u jezera, které je známé díky místním sladkostem polkagris a ruinou hradu Brahehus nad jezerem s krásným výhledem
na ostrov Visingső. Dále Linköping, město Saabu, se skanzenem
Gamla Linköping z r. 1900 se starodávnými obchůdky, ukázkami
řemesel a malými muzei. Odjezd do Mjölby, fakultativní večeře.
4. den: Den věnovaný městu Stockholm – parlament, opera,
Drottninggatan, hlavní ulice starého města Gamla Stan plná suvenýrů, tržnice s rybími delikatesami, radnice, místo udělování
Nobelových cen. Fakultativní výlet lodí k letnímu sídlu švédské
královské rodiny Drottningholmu, kde se nachází francouzský
park se sochami Adriana de Vries. Osobní volno, příp. individuální
návštěva muzeí.
5. den: Prohlídka města Stockholm – Storkyrkan, katedrála,
královský palác. Fakultativně trajektem k Vasa muzeu, unikátní lodi krále Gustava II. Adolfa, 1. skanzen na světě – založený
1891, se stavbami z celého Švédska, se skandinávskými zvířaty
a ochutnávkou původních potravin, nebo výlet do zábavního
parku Grőna Lunds Tivoli, příp. Nordiska Museet, podvečerní Södermalm, Jižní ostrov, romantické uličky s kavárnami, večerní
procházka s vyhlídkami na celý osvětlený Stockholm.
6. den: Fakultativní celodenní lodní výlet na ostrov Sandhamn,
přes Strömma Kanal a romantické souostroví na ostrov Sandhamn, původně rybářský přístav, lehká turistika po ostrově, možnost koupání, výhledy na ostrovy a plachetnice, nebo individuální
prohlídka Stockholmu a návštěva některého z muzeí nebo parků,
možnost půjčit si kolo.
7. den: Návštěva Nyköpingu, hradu spojeného s historií Švédska, dále Kalmaru, romantického hradu na ostrůvku s výhledy
na ostrov větrných mlýnů Öland. Krátká zastávka v Lundu, katedrála a univerzitní město. Odjezd do Malmö s náměstím Lilla
Torget a Stortoget, výhledem na mrakodrap ve tvaru spirály, rušným životem v centru Malmö s bary a restauracemi. Cestou přes
Øresundský dvojpatrový most, druhý největší pevný most na světě (16 km) a podmořským tunelem se vydáme zpět do Dánska.
8. den: Odjezd do města Roskilde – bývalého hlavního města
Dánska, katedrála, hrobky dánských králů, muzeum vikinských
lodí, turistika na zeleném ostrově Møn. Zastávka v Klint Holmu,
malém rybářském přístavu, možnost koupání a nákupu čerstvě
uzených a marinovaných ryb a sýrů. Fakultativně rybí oběd a turistika na bílých útesech Møns Klint (varianty náročnosti). Následuje cesta na trajekt přes ostrovy Bøge a Falster.
9. den: Dopoledne návrat do ČR.
Č. zájezdu
SD0629
Termín
29. 06.–07. 07.
CENA ZAHRNUJE:
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 6× ubytování (4× v hostelu – 4lůžk. pokoje, 2× ve
4lůžk. chatkách, možnost vaření, nutnost vlastního
povlečení/spací pytel)
• 4× snídani
• trajekty do Skandinávie a zpět, přejezdy fjordů
• průvodcovské služby
• dopravu autobusem
• trajekty
• 6× ubytování v hotelu (2lůž. pokoje)
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 2lůžkový pokoj/4 noci v hostelu 1.400 Kč/os.
• 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět 1.600 Kč/os.
• 4× večeře 1.700 Kč
• ložní prádlo v hostelu cca 30 NOK/noc – platba
na místě
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Cena
13.990 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• 3× snídaně 480 Kč
• 1× oběd (rybí bufet) 380 Kč
• 1× večeře 500 Kč
• fakultativní výlet k zámku Drottningholm 500 Kč
• fakultativní výlet na ostrov Sandhamn 980 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 114)
113
Komplexní cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře.
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás.
Přehled limitů pojistného plnění (v Kč)
HolidayDomestic
HolidayEasy
HolidayPass
Česká republika
Evropa
Celý svět
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
180 000
100 000
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
10 000
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
2 400 000
24 000
120 000
5 400 000
24 000
120 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
200 000
100 000
400 000
200 000
18 000
1)
2 000 000
1 000 000
Náklady na právní zastoupení
30 000
10 000
1)
2 000 000
1 000 000
6 000 000
3 000 000
200 000
200 000
Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
5 000
5 000
Úhrada stornopoplatků
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená
25 000
ne
Provozování zimních sportů
Vysvětlivky:
30 000
50 000
8 000
4)
5)
6)
20 000 - 80 000
50 000
20 000
ne
2)
3)
4)
7)
ano
spoluúčast 500 Kč na pojistnou událost
2 000 Kč za 1 hodinu zpoždění
3)
1 000 Kč za 6 hodin zpoždění
4)
spoluúčast 20 %, min. 1 000 Kč
5)
spoluúčast 10/20 %, min. 1 000 Kč (10 % při zájezdech definovaných CK jako „FirstMinute“)
6)
1 000 za 24 hodin
7)
2 000 za 24 hodin
1)
2)
Pojistné
Délka cesty
Osoba
do 1 dne
Osoba
do 3 dnů
Osoba
do 4 dnů
Osoba
do 7 dnů
Osoba
do 24 dnů
HolidayDomestic
HolidayEasy
HolidayPass
Česká republika
Evropa
Celý svět
80 Kč
116 Kč
96 Kč
290 Kč
158 Kč
U produktů HolidayDomestic a HolidayEasy mají děti do 12 let snížené pojistné o 50 %.
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.
www.ERVpojistovna.cz
490 Kč
storno 20 000
storno 40 000
storno 80 000
903 Kč
1 323 Kč
2 023 Kč
SEZNAM ZÁJEZDŮ DLE TERMÍNŮ
TERMÍN
08.02.–10.02.
27.03.–01.04.
24.04.–28.04.
30.04.–12.05.
01.05.–05.05.
01.05.–08.05.
01.05.–11.05.
03.05.–14.05.
04.05.–07.05.
04.05.–08.05.
04.05.–08.05.
07.05.–13.05.
08.05.–11.05.
08.05.–12.05.
08.05.–12.05.
08.05.–12.05.
09.05.–12.05.
10.05.–12.05.
10.05.–12.05.
17.05.–19.05.
18.05.
18.05.–19.05.
20.05.–26.05.
21.05.–26.05.
21.05.–26.05.
21.05.–26.05.
23.05.–26.05.
23.05.–01.06.
25.05.
25.05.–31.05.
25.05.–04.06.
26.05.–02.06.
26.05.–04.06.
26.05.–05.06.
30.05.–02.06.
31.05.–02.06.
31.05.–07.06.
01.06.
04.06.–09.06.
04.06.–10.06.
05.06.–09.06.
05.06.–09.06.
06.06.–09.06.
06.06.–09.06.
07.06.–10.06.
07.06.–16.06.
07.06.–16.06.
08.06.–15.06.
08.06.–17.06.
09.06.–16.06.
10.06.–20.06.
12.06.–16.06.
13.06.–16.06.
13.06.–16.06.
13.06.–20.06.
13.06.–23.06.
14.06.–23.06.
15.06.–22.06.
15.06.–23.06.
15.06.–26.06.
16.06.–22.06.
16.06.–27.06.
17.06.–23.06.
18.06.–25.06.
19.06.–23.06.
19.06.–23.06.
20.06.–01.07.
22.06.
22.06.–23.06.
25.06.–02.07.
26.06.–06.07.
27.06.–30.06.
28.06.–30.06.
28.06.–08.07.
28.06.–08.07.
28.06.–09.07.
28.06.–10.07.
29.06.–30.06.
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
Karneval v Benátkách
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Lisabon – letecký víkend s programem
Cesta po Španělském království
Londýn – letecký víkend s programem
Přírodní parky a památky Provence
Cesta po Španělském království
Velký okruh Francií
Mosela a Rýn
Paříž a Versailles
Rozkvetlé Holandsko
Azurové pobřeží a Horní Provence
Termální Saliris Resort aneb Maďarské
Pammukkale, Košice a Bánská Štiavnica
Kouzelné Alsasko, Lotrinsko
Londýn a okolí
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Praha a okolí – srdce Evropy a srdce země
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Drážďany, Berlín a německé Versailles
Budapešť – dunajský klenot
Wachau, jak ho neznáte
Krakov – jagellonská perla
s návštěvou Wieliczky
Královské zahrady Anglie
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Perly střední Itálie
Petrohrad – klenot na Něvě
Paříž a Versailles – letecký víkend
s programem
Od Extremadury po Aragón
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad
Forchtenstein
Paříž a Londýn
Velký okruh Řeckem
Portugalsko – mezi Lisabonem a Portem
Velký okruh Řeckem
Slunečná Andalusie
Amsterodam – letecký víkend
s programem
Festival narcisů v Solné komoře
Sicílie a Liparské ostrovy
Za lipicány a do Tullnských zahrad
Města severní Itálie (UNESCO)
a Lago di Garda
Azurové pobřeží a Horní Provence
Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Krkonoše křížem krážem
Pieniny, Tatry a Spišská gotická cesta
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Istrie a Plitvická jezera
Katalánsko – historie, příroda a moře
Mallorca – kouzelný ostrov
Sardinie, rajský ostrov v tyrkysovém moři
Katalánsko – historie, příroda a moře
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Londýn – letecký víkend s programem
Dachstein a Schladmingské Taury
Od Plitvických jezer ke slovinským
termálům
Bulharsko
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Korsika
Pamukkale–Kappadokie–Antalya
Svatojakubská pouť do Santiaga
Mallorca – kouzelný ostrov
Rumunsko
Bulharsko
Řím a Neapolský záliv
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Slovinsko
Wellness pod Grossglocknerem
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad
Forchtenstein
Osvětim, Krakov, Wieliczka
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Jihovýchodní Kréta
Putování krajem Moravskoslezských
Beskyd
Polské Tatry a Zakopané
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Sicílie–památky a moře
Anglie–Skotsko–Wales
Anglie–Skotsko–Wales
Sárvár a Zadunají
bus
bus
let
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
64
51
14
15
6
32
15
36
49
26
25
32
bus
82
bus
bus
33
6
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
88
64
48
78
72
bus
93
bus
bus
bus
let
7
51
53
107
let
26
let
18
bus
72
bus
bus
let
let
let
35
102
11
102
17
let
24
bus
let
bus
71
61
72
bus
58
bus
bus
32
26
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
let
let
bus
90
83
64
98
19
16
63
19
106
6
73
bus
94
let
bus
bus
let
let
let
bus
let
bus
let
bus
bus
let
100
111
34
105
21
16
99
100
65
55
95
69
106
bus
72
bus
let
let
93
55
103
bus
90
bus
bus
bus
let
bus
bus
93
111
62
4
4
81
TERMÍN
29.06.–07.07.
29.06.–07.07.
30.06.–07.07.
01.07.–06.07.
01.07.–07.07.
01.07.–07.07.
01.07.–07.07.
02.07.–06.07.
02.07.–07.07.
02.07.–07.07.
02.07.–08.07.
03.07.–07.07.
03.07.–07.07.
03.07.–07.07.
04.07.–07.07.
04.07.–07.07.
04.07.–15.07.
05.07.–07.07.
05.07.–09.07.
05.07.–12.07.
05.07.–12.07.
05.07.–14.07.
05.07.–14.07.
05.07.–15.07.
06.07.–13.07.
09.07.–13.07.
09.07.–14.07.
09.07.–21.07.
10.07.–15.07.
10.07.–20.07.
10.07.–24.07.
13.07.–20.07.
13.07.–21.07.
14.07.–20.07.
14.07.–20.07.
16.07.–21.07.
17.07.–21.07.
18.07.–21.07.
18.07.–21.07.
19.07.–21.07.
19.07.–30.07.
20.07.–27.07.
21.07.–27.07.
21.07.–28.07.
23.07.–27.07.
23.07.–28.07.
23.07.–28.07.
23.07.–29.07.
25.07.–04.08.
26.07.–04.08.
27.07.–31.07.
27.07.–01.08.
28.07.–02.08.
28.07.–04.08.
02.08.–09.08.
02.08.–10.08.
04.08.–11.08.
05.08.–10.08.
06.08.–11.08.
08.08.–13.08.
09.08.–15.08.
09.08.–16.08.
10.08.–18.08.
11.08.–17.08.
13.08.–18.08.
14.08.–18.08.
14.08.–18.08.
14.08.–25.08.
17.08.–18.08.
17.08.–18.08.
17.08.–20.08.
17.08.–24.08.
17.08.–24.08.
17.08.–27.08.
18.08.–22.08.
20.08.–25.08.
20.08.–01.09.
21.08.–25.08.
21.08.–25.08.
21.08.–25.08.
21.08.–31.08.
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
Jižní Švédsko, Stockholm a Dánsko
Krásy a fjordy Norska
Matterhorn
Turistika v Julpských Alpách a u Jadranu
Pikardie
Švýcarské Alpy a termální lázně
Zeměmi Beneluxu
Dolomity
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Petrohrad – klenot na Něvě
Azurové pobřeží a Horní Provence
Londýn a okolí
Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
Prodloužený víkend v Korutanech
Velký okruh Francií
Puszta a Budapešť
Kde končí Švýcarsko a začíná Itálie
Atlantické pobřeží Francie, Pyreneje
a Baskicko
Přírodní parky a památky Provence
Albánie, Makedonie a Kosovo
Španělské kulturní dědictví
Sicílie – památky a moře
Španělské kulturní dědictví
Tyrolské ledovce
Perly střední Itálie
Cesta po Španělském království
Švýcarské železniční dobrodružství
Cesta po Španělském království
Velký okruh Norskem s turistikou
Pyreneje – letecky
Přírodní parky a památky Provence
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
Ligurská riviéra
Londýn – letecký víkend s programem
Julpskými Alpami po smaragdové cestě
Západní Čechy – lázeňský trojúhelník
a relikviář sv. Maura
Salcburk a Orlí hnízdo
Skotsko–fascinující rozmanitost
Petrohrad–Helsinky–Tallinn
Julpské Alpy a jezera Bled a Bohinj
Skotsko – nádherné dobrodružství
Belgické království
Alpské parky a střediska
rakousko-švýcarského pomezí
Belgické království
Cesta za Etrusky
Velký okruh Itálií
Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy
Zámky na Loiře
Zámky na Loiře
Grossglockner
Cestou polských králů
Jungfrau a Eiger
Gaskoňsko – zelené srdce Francie
Irsko – smaragdový ostrov
Okolo Ženevského jezera
Švýcarské železniční dobrodružství
Nejkrásnější města, hory a jezera
centrálního Švýcarska
Azurové pobřeží a Horní Provence
Normandie a Bretaň
Bordeaux a Akvitánie
Moskva a Petrohrad
Německá Hanza a Dánsko
Londýn – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles
Velký okruh Francií
Budapešť a oslavy Sv. Štěpána
Osvětim, Krakov, Wieliczka
Prázdniny na Oravě
Matterhorn
Okolo Mont Blanc
Jihovýchodní Kréta
Dolomity
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Cesta po Španělském království
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
UNESCO památky Ukrajiny
a východního Slovenska
Velká tyrolská cesta s květinovým korzem
Cesta po Španělském království
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
113
113
43
97
31
42
22
57
51
107
32
6
26
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
86
68
36
80
39
bus
34
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
let
bus
bus
let
bus
32
101
18
62
18
76
53
15
41
15
112
20
32
5
5
59
6
96
bus
87
bus
bus
let
bus
let
let
70
9
109
96
8
23
bus
66
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
23
60
52
110
28
28
77
92
44
30
10
37
41
bus
38
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
32
29
30
108
47
6
26
36
78
93
84
43
45
103
57
51
15
let
50
bus
85
bus
let
67
15
TERMÍN
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
22.08.–25.08. Jižní Čechy–turistická perla republiky
23.08.–28.08. Turistika v Julpských Alpách a u Jadranu
Ze subtropického Švýcarska
23.08.–28.08.
k vrcholům čtyřtisícovek
24.08.–31.08. Mallorca – kouzelný ostrov
Španělsko a Portugalsko – podél
26.08.–02.09.
řeky Duero
27.08.–03.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
28.08.–01.09. Wellness pod Grossglocknerem
29.08.–01.09. Kudy kráčeli uherští panovníci
29.08.–08.09. Bulharsko
30.08.–01.09. Drážďany, Berlín a německé Versailles
30.08.–01.09. Salcburk a Orlí hnízdo
30.08.–02.09. Benátky a zámek Miramare s koupáním
30.08.–03.09. Belgie a Holandsko
30.08.–05.09. Azurové pobřeží a Horní Provence
30.08.–09.09. Sicílie – památky a moře
02.09.–08.09. Řím a Neapolský záliv
02.09.–12.09. Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Bavorské královské zámky
04.09.–08.09.
a Bodamské jezero
05.09.–10.09. Švýcarské železniční dobrodružství
05.09.–12.09. Bulharsko
06.09.–08.09. Český ráj, Kuks a Babiččino údolí
06.09.–14.09. Antika a renesance
06.09.–15.09. Istrie a Plitvická jezera
06.09.–15.09. Korsika
06.09.–15.09. Španělské kulturní dědictví
06.09.–16.09. Sicílie – památky a moře
07.09.–14.09. Španělské kulturní dědictví
07.09.–15.09. Svatojakubská pouť do Santiaga
07.09.–16.09. Sardinie, rajský ostrov v tyrkysovém moři
07.09.–18.09. Mallorca – kouzelný ostrov
10.09.–15.09. Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
10.09.–17.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
10.09.–22.09. Cesta po Španělském království
11.09.–21.09. Cesta po Španělském království
12.09.–23.09. Kypr – ostrov bohyně Afrodity
13.09.–15.09. Lodí z Budapešti až do Dunajského ohybu
To nejlepší se Solné komory
13.09.–15.09.
a Berchtesgadenska
13.09.–22.09. Katalánsko – historie, příroda a moře
13.09.–22.09. Korsika
14.09.–21.09. Mallorca – kouzelný ostrov
15.09.–22.09. Katalánsko – historie, příroda a moře
17.09.–22.09. Toskánsko
17.09.–23.09. Azurové pobřeží a Horní Provence
17.09.–23.09. Švýcarské Alpy a termální lázně
17.09.–24.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
18.09.–22.09. Londýn – letecký víkend s programem
18.09.–28.09. Jihovýchodní Kréta
20.09.–22.09. Budapešť – dunajský klenot
20.09.–22.09. Drážďany, Berlín a německé Versailles
20.09.–27.09. Sicílie a Liparské ostrovy
20.09.–02.10. Velká cesta Portugalskem
Krakov – jagellonská perla
21.09.–22.09.
s návštěvou Wieliczky
21.09.–01.10. Velká cesta Portugalskem
22.09.–02.10. Slunečná Andalusie
25.09.–29.09. Lisabon – letecký víkend s programem
25.09.–29.09. Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
25.09.–29.09.
s průvodcem
25.09.–05.10. Kalábrie a Apulie
Paříž a Versailles – letecký víkend
26.09.–29.09.
s programem
27.09.–29.09. Benátky a zámek Miramare s koupáním
Turecko–za antickými památkami
27.09.–11.10.
a koupáním
28.09.–05.10. Pamukkale–Kappadokie–Antalya
15.10.–27.10. Cesta po Španělském království
16.10.–26.10. Cesta po Španělském království
23.10.–28.10. Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
24.10.–28.10. Paříž a Versailles
Paříž a Versailles – letecký víkend
25.10.–28.10.
s programem
26.10.–27.10. Osvětim, Krakov, Wieliczka
26.10.–28.10. Benátky a zámek Miramare s koupáním
Adventní Steyr, Mariazell
30.11.–01.12.
a čertovské dovádění
04.12.–08.12. Advent v Lisabonu
Advent v Paříži – letecký víkend
06.12.–09.12.
s programem
07.12.–08.12. Advent v Norimberku
07.12.–08.12. Advent v Solné Komoře a Salcburku
14.12.–15.12. Advent na dvoře císařů
14.12.–15.12. Advent v Budapešti
bus
bus
89
97
bus
40
let
16
let
13
let
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
55
69
80
100
48
70
64
24
32
62
65
106
bus
46
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
let
bus
let
bus
let
let
bus
41
100
91
62
98
34
18
62
18
21
63
16
51
55
15
15
106
79
bus
70
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
let
let
let
bus
bus
let
bus
19
34
16
19
56
32
42
55
6
103
78
48
61
12
bus
93
let
let
let
bus
12
17
14
26
let
50
bus
54
let
26
bus
64
bus
104
let
bus
let
bus
bus
105
15
15
51
26
let
26
bus
bus
93
64
bus
74
let
14
let
27
bus
bus
bus
bus
48
75
74
79
115
SEZNAM ZÁJEZDŮ DLE TERMÍNŮ
TERMÍN
08.02.–10.02.
27.03.–01.04.
24.04.–28.04.
30.04.–12.05.
01.05.–05.05.
01.05.–08.05.
01.05.–11.05.
03.05.–14.05.
04.05.–07.05.
04.05.–08.05.
04.05.–08.05.
07.05.–13.05.
08.05.–11.05.
08.05.–12.05.
08.05.–12.05.
08.05.–12.05.
09.05.–12.05.
10.05.–12.05.
10.05.–12.05.
17.05.–19.05.
18.05.
18.05.–19.05.
20.05.–26.05.
21.05.–26.05.
21.05.–26.05.
21.05.–26.05.
23.05.–26.05.
23.05.–01.06.
25.05.
25.05.–31.05.
25.05.–04.06.
26.05.–02.06.
26.05.–04.06.
26.05.–05.06.
30.05.–02.06.
31.05.–02.06.
31.05.–07.06.
01.06.
04.06.–09.06.
04.06.–10.06.
05.06.–09.06.
05.06.–09.06.
06.06.–09.06.
06.06.–09.06.
07.06.–10.06.
07.06.–16.06.
07.06.–16.06.
08.06.–15.06.
08.06.–17.06.
09.06.–16.06.
10.06.–20.06.
12.06.–16.06.
13.06.–16.06.
13.06.–16.06.
13.06.–20.06.
13.06.–23.06.
14.06.–23.06.
15.06.–22.06.
15.06.–23.06.
15.06.–26.06.
16.06.–22.06.
16.06.–27.06.
17.06.–23.06.
18.06.–25.06.
19.06.–23.06.
19.06.–23.06.
20.06.–01.07.
22.06.
22.06.–23.06.
25.06.–02.07.
26.06.–06.07.
27.06.–30.06.
28.06.–30.06.
28.06.–08.07.
28.06.–08.07.
28.06.–09.07.
28.06.–10.07.
29.06.–30.06.
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
Karneval v Benátkách
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Lisabon – letecký víkend s programem
Cesta po Španělském království
Londýn – letecký víkend s programem
Přírodní parky a památky Provence
Cesta po Španělském království
Velký okruh Francií
Mosela a Rýn
Paříž a Versailles
Rozkvetlé Holandsko
Azurové pobřeží a Horní Provence
Termální Saliris Resort aneb Maďarské
Pammukkale, Košice a Bánská Štiavnica
Kouzelné Alsasko, Lotrinsko
Londýn a okolí
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Praha a okolí – srdce Evropy a srdce země
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Drážďany, Berlín a německé Versailles
Budapešť – dunajský klenot
Wachau, jak ho neznáte
Krakov – jagellonská perla
s návštěvou Wieliczky
Královské zahrady Anglie
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Perly střední Itálie
Petrohrad – klenot na Něvě
Paříž a Versailles – letecký víkend
s programem
Od Extremadury po Aragón
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad
Forchtenstein
Paříž a Londýn
Velký okruh Řeckem
Portugalsko – mezi Lisabonem a Portem
Velký okruh Řeckem
Slunečná Andalusie
Amsterodam – letecký víkend
s programem
Festival narcisů v Solné komoře
Sicílie a Liparské ostrovy
Za lipicány a do Tullnských zahrad
Města severní Itálie (UNESCO)
a Lago di Garda
Azurové pobřeží a Horní Provence
Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Krkonoše křížem krážem
Pieniny, Tatry a Spišská gotická cesta
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Istrie a Plitvická jezera
Katalánsko – historie, příroda a moře
Mallorca – kouzelný ostrov
Sardinie, rajský ostrov v tyrkysovém moři
Katalánsko – historie, příroda a moře
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Londýn – letecký víkend s programem
Dachstein a Schladmingské Taury
Od Plitvických jezer ke slovinským
termálům
Bulharsko
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Korsika
Pamukkale–Kappadokie–Antalya
Svatojakubská pouť do Santiaga
Mallorca – kouzelný ostrov
Rumunsko
Bulharsko
Řím a Neapolský záliv
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Slovinsko
Wellness pod Grossglocknerem
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad
Forchtenstein
Osvětim, Krakov, Wieliczka
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Jihovýchodní Kréta
Putování krajem Moravskoslezských
Beskyd
Polské Tatry a Zakopané
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Sicílie–památky a moře
Anglie–Skotsko–Wales
Anglie–Skotsko–Wales
Sárvár a Zadunají
bus
bus
let
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
64
51
14
15
6
32
15
36
49
26
25
32
bus
82
bus
bus
33
6
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
88
64
48
78
72
bus
93
bus
bus
bus
let
7
51
53
107
let
26
let
18
bus
72
bus
bus
let
let
let
35
102
11
102
17
let
24
bus
let
bus
71
61
72
bus
58
bus
bus
32
26
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
let
let
bus
90
83
64
98
19
16
63
19
106
6
73
bus
94
let
bus
bus
let
let
let
bus
let
bus
let
bus
bus
let
100
111
34
105
21
16
99
100
65
55
95
69
106
bus
72
bus
let
let
93
55
103
bus
90
bus
bus
bus
let
bus
bus
93
111
62
4
4
81
TERMÍN
29.06.–07.07.
29.06.–07.07.
30.06.–07.07.
01.07.–06.07.
01.07.–07.07.
01.07.–07.07.
01.07.–07.07.
02.07.–06.07.
02.07.–07.07.
02.07.–07.07.
02.07.–08.07.
03.07.–07.07.
03.07.–07.07.
03.07.–07.07.
04.07.–07.07.
04.07.–07.07.
04.07.–15.07.
05.07.–07.07.
05.07.–09.07.
05.07.–12.07.
05.07.–12.07.
05.07.–14.07.
05.07.–14.07.
05.07.–15.07.
06.07.–13.07.
09.07.–13.07.
09.07.–14.07.
09.07.–21.07.
10.07.–15.07.
10.07.–20.07.
10.07.–24.07.
13.07.–20.07.
13.07.–21.07.
14.07.–20.07.
14.07.–20.07.
16.07.–21.07.
17.07.–21.07.
18.07.–21.07.
18.07.–21.07.
19.07.–21.07.
19.07.–30.07.
20.07.–27.07.
21.07.–27.07.
21.07.–28.07.
23.07.–27.07.
23.07.–28.07.
23.07.–28.07.
23.07.–29.07.
25.07.–04.08.
26.07.–04.08.
27.07.–31.07.
27.07.–01.08.
28.07.–02.08.
28.07.–04.08.
02.08.–09.08.
02.08.–10.08.
04.08.–11.08.
05.08.–10.08.
06.08.–11.08.
08.08.–13.08.
09.08.–15.08.
09.08.–16.08.
10.08.–18.08.
11.08.–17.08.
13.08.–18.08.
14.08.–18.08.
14.08.–18.08.
14.08.–25.08.
17.08.–18.08.
17.08.–18.08.
17.08.–20.08.
17.08.–24.08.
17.08.–24.08.
17.08.–27.08.
18.08.–22.08.
20.08.–25.08.
20.08.–01.09.
21.08.–25.08.
21.08.–25.08.
21.08.–25.08.
21.08.–31.08.
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
Jižní Švédsko, Stockholm a Dánsko
Krásy a fjordy Norska
Matterhorn
Turistika v Julpských Alpách a u Jadranu
Pikardie
Švýcarské Alpy a termální lázně
Zeměmi Beneluxu
Dolomity
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Petrohrad – klenot na Něvě
Azurové pobřeží a Horní Provence
Londýn a okolí
Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
Prodloužený víkend v Korutanech
Velký okruh Francií
Puszta a Budapešť
Kde končí Švýcarsko a začíná Itálie
Atlantické pobřeží Francie, Pyreneje
a Baskicko
Přírodní parky a památky Provence
Albánie, Makedonie a Kosovo
Španělské kulturní dědictví
Sicílie – památky a moře
Španělské kulturní dědictví
Tyrolské ledovce
Perly střední Itálie
Cesta po Španělském království
Švýcarské železniční dobrodružství
Cesta po Španělském království
Velký okruh Norskem s turistikou
Pyreneje – letecky
Přírodní parky a památky Provence
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
Ligurská riviéra
Londýn – letecký víkend s programem
Julpskými Alpami po smaragdové cestě
Západní Čechy – lázeňský trojúhelník
a relikviář sv. Maura
Salcburk a Orlí hnízdo
Skotsko–fascinující rozmanitost
Petrohrad–Helsinky–Tallinn
Julpské Alpy a jezera Bled a Bohinj
Skotsko – nádherné dobrodružství
Belgické království
Alpské parky a střediska
rakousko-švýcarského pomezí
Belgické království
Cesta za Etrusky
Velký okruh Itálií
Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy
Zámky na Loiře
Zámky na Loiře
Grossglockner
Cestou polských králů
Jungfrau a Eiger
Gaskoňsko – zelené srdce Francie
Irsko – smaragdový ostrov
Okolo Ženevského jezera
Švýcarské železniční dobrodružství
Nejkrásnější města, hory a jezera
centrálního Švýcarska
Azurové pobřeží a Horní Provence
Normandie a Bretaň
Bordeaux a Akvitánie
Moskva a Petrohrad
Německá Hanza a Dánsko
Londýn – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles
Velký okruh Francií
Budapešť a oslavy Sv. Štěpána
Osvětim, Krakov, Wieliczka
Prázdniny na Oravě
Matterhorn
Okolo Mont Blanc
Jihovýchodní Kréta
Dolomity
Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
Cesta po Španělském království
Řím – letecký prodloužený víkend
s průvodcem
UNESCO památky Ukrajiny
a východního Slovenska
Velká tyrolská cesta s květinovým korzem
Cesta po Španělském království
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
113
113
43
97
31
42
22
57
51
107
32
6
26
let
50
bus
bus
bus
bus
bus
86
68
36
80
39
bus
34
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
let
bus
bus
let
bus
32
101
18
62
18
76
53
15
41
15
112
20
32
5
5
59
6
96
bus
87
bus
bus
let
bus
let
let
70
9
109
96
8
23
bus
66
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
23
60
52
110
28
28
77
92
44
30
10
37
41
bus
38
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
32
29
30
108
47
6
26
36
78
93
84
43
45
103
57
51
15
let
50
bus
85
bus
let
67
15
TERMÍN
NÁZEV ZÁJEZDU
DOPRAVA STR.
22.08.–25.08. Jižní Čechy–turistická perla republiky
23.08.–28.08. Turistika v Julpských Alpách a u Jadranu
Ze subtropického Švýcarska
23.08.–28.08.
k vrcholům čtyřtisícovek
24.08.–31.08. Mallorca – kouzelný ostrov
Španělsko a Portugalsko – podél
26.08.–02.09.
řeky Duero
27.08.–03.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
28.08.–01.09. Wellness pod Grossglocknerem
29.08.–01.09. Kudy kráčeli uherští panovníci
29.08.–08.09. Bulharsko
30.08.–01.09. Drážďany, Berlín a německé Versailles
30.08.–01.09. Salcburk a Orlí hnízdo
30.08.–02.09. Benátky a zámek Miramare s koupáním
30.08.–03.09. Belgie a Holandsko
30.08.–05.09. Azurové pobřeží a Horní Provence
30.08.–09.09. Sicílie – památky a moře
02.09.–08.09. Řím a Neapolský záliv
02.09.–12.09. Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Bavorské královské zámky
04.09.–08.09.
a Bodamské jezero
05.09.–10.09. Švýcarské železniční dobrodružství
05.09.–12.09. Bulharsko
06.09.–08.09. Český ráj, Kuks a Babiččino údolí
06.09.–14.09. Antika a renesance
06.09.–15.09. Istrie a Plitvická jezera
06.09.–15.09. Korsika
06.09.–15.09. Španělské kulturní dědictví
06.09.–16.09. Sicílie – památky a moře
07.09.–14.09. Španělské kulturní dědictví
07.09.–15.09. Svatojakubská pouť do Santiaga
07.09.–16.09. Sardinie, rajský ostrov v tyrkysovém moři
07.09.–18.09. Mallorca – kouzelný ostrov
10.09.–15.09. Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
10.09.–17.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
10.09.–22.09. Cesta po Španělském království
11.09.–21.09. Cesta po Španělském království
12.09.–23.09. Kypr – ostrov bohyně Afrodity
13.09.–15.09. Lodí z Budapešti až do Dunajského ohybu
To nejlepší se Solné komory
13.09.–15.09.
a Berchtesgadenska
13.09.–22.09. Katalánsko – historie, příroda a moře
13.09.–22.09. Korsika
14.09.–21.09. Mallorca – kouzelný ostrov
15.09.–22.09. Katalánsko – historie, příroda a moře
17.09.–22.09. Toskánsko
17.09.–23.09. Azurové pobřeží a Horní Provence
17.09.–23.09. Švýcarské Alpy a termální lázně
17.09.–24.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
18.09.–22.09. Londýn – letecký víkend s programem
18.09.–28.09. Jihovýchodní Kréta
20.09.–22.09. Budapešť – dunajský klenot
20.09.–22.09. Drážďany, Berlín a německé Versailles
20.09.–27.09. Sicílie a Liparské ostrovy
20.09.–02.10. Velká cesta Portugalskem
Krakov – jagellonská perla
21.09.–22.09.
s návštěvou Wieliczky
21.09.–01.10. Velká cesta Portugalskem
22.09.–02.10. Slunečná Andalusie
25.09.–29.09. Lisabon – letecký víkend s programem
25.09.–29.09. Paříž a Versailles
Řím – letecký prodloužený víkend
25.09.–29.09.
s průvodcem
25.09.–05.10. Kalábrie a Apulie
Paříž a Versailles – letecký víkend
26.09.–29.09.
s programem
27.09.–29.09. Benátky a zámek Miramare s koupáním
Turecko–za antickými památkami
27.09.–11.10.
a koupáním
28.09.–05.10. Pamukkale–Kappadokie–Antalya
15.10.–27.10. Cesta po Španělském království
16.10.–26.10. Cesta po Španělském království
23.10.–28.10. Florencie–Řím–Neapol–Pompeje–Benátky
24.10.–28.10. Paříž a Versailles
Paříž a Versailles – letecký víkend
25.10.–28.10.
s programem
26.10.–27.10. Osvětim, Krakov, Wieliczka
26.10.–28.10. Benátky a zámek Miramare s koupáním
Adventní Steyr, Mariazell
30.11.–01.12.
a čertovské dovádění
04.12.–08.12. Advent v Lisabonu
Advent v Paříži – letecký víkend
06.12.–09.12.
s programem
07.12.–08.12. Advent v Norimberku
07.12.–08.12. Advent v Solné Komoře a Salcburku
14.12.–15.12. Advent na dvoře císařů
14.12.–15.12. Advent v Budapešti
bus
bus
89
97
bus
40
let
16
let
13
let
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
55
69
80
100
48
70
64
24
32
62
65
106
bus
46
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
let
bus
let
bus
let
let
bus
41
100
91
62
98
34
18
62
18
21
63
16
51
55
15
15
106
79
bus
70
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
let
let
let
bus
bus
let
bus
19
34
16
19
56
32
42
55
6
103
78
48
61
12
bus
93
let
let
let
bus
12
17
14
26
let
50
bus
54
let
26
bus
64
bus
104
let
bus
let
bus
bus
105
15
15
51
26
let
26
bus
bus
93
64
bus
74
let
14
let
27
bus
bus
bus
bus
48
75
74
79
115
ZÁPADNÍ EVROPA
JIŽNÍ EVROPA
STŘEDNÍ EVROPA
TUZEMSKO
VÝCHODNÍ EVROPA
SKANDINÁVIE
Poznávací
zájezdy 2013
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
TRAVEL 2002, spol s r.o.
Moravské nám. 4
Tel./fax: +420 542 210 102
Mobil: +420 602 793 313
E-mail: [email protected]
Kovářská 396
696 62 Strážnice
Tel/fax: +420 518 33 44 66
E-mail: [email protected]
Download

CESTOVNÍ KANCELÁŘ