2011
ZÁJEZDY
POZNÁVACÍ
2011
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
TRAVEL 2002
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
TRAVEL 2002, spol. s r.o.
MORAVSKÉ NÁM. 4
602 00 BRNO
tel./fax: +420 542 210 102
e-mail: [email protected]
KOVÁŘSKÁ 396
696 62 STRÁŽNICE
tel./fax: +420 518 334 466
e-mail: [email protected]
www.travel2002.cz
www.dovolena-recko.cz
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
Již 22 let jsme tu pro Vás
© design: ORNIDES BRNO (www.ornides.cz)
e
dím ceny
á
Uv čné ech
vš
ne
ko etně atků
vč opl
p
Milí přátelé cestování,
22 let jsme tu pro Vás!
zdá se to téměř neuvěřitelné, ale již je tomu 22 let, kdy jsme pro Vás připravili naše první zájezdy. Za dobu působení na českém
trhu se naše nabídka díky Vaší přízni mnohonásobně zvětšila. Letos jsme pro Vás připravili nejrozsáhlejší katalog poznávacích
zájezdů do celé Evropy od doby našeho vzniku. A tak věříme, že si se zájmem nebudete v tomto katalogu jen číst a cestovat
prostřednictvím pečlivě vybraných fotografií, ale že zde najdete inspiraci pro Vaši skutečnou cestu, na kterou budete vždycky
rádi vzpomínat. A vybírat je opravdu z čeho, od zájezdů s leteckou dopravou a stále více oblíbených „eurovíkendů“, přes klasické
okruhy autobusem, zájezdy s turistikou či wellness. A jak již určitě víte z dřívějších zkušeností, klademe velký důraz na velmi
dobrý standard hotelů, stravování i dopravu a zájezdy připravujeme tak, abyste země procestovali co nejpohodlněji s minimem
nočních přejezdů.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše cestovní kancelář TRAVEL 2002.
BRNO
Moravské nám. 4, 602 00 Brno
tel./fax: +420 542 210 102
mobil: +420 602 793 313
e-mail: [email protected]
STRÁŽNICE
Kovářská 396, 696 62 Strážnice
tel./fax: +420 518 334 466
e-mail: [email protected]
www.travel2002.cz
Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci se společností Etics ITP všem svým klientům evropský standard při řešení
reklamací. Nově uplatňujeme pro naše klienty ITQ kodex, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní
Evropy. Tento systém pojištění je založen na transparentním a jednotném řešení reklamací služeb cestovní kanceláře.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je standardně zajišťováno ve 2lůžkových pokojích, není-li u zájezdu uvedeno
jinak. Za ubytování v 1lůžkovém pokoji je účtován příplatek. V případě požadavku jedné
osoby na spojení na ubytování s jinou osobou do 2lůžkového pokoje je tento příplatek
vrácen, pokud se nám podaří druhou osobu na spojení najít.
autobusem“ se jedná o autobus s klimatizací, polohovacími sedačkami a obvykle i WC.
U dopravy s „klimatizovaným autobusem“ se vždy jedná o autobusy s klimatizací a polohovacími sedačkami. V případě nízké obsazenosti zájezdu (30 osob a méně) je CK oprávněna zajistit dopravu i menším autobusem nebo mikrobusem.
DOPRAVA
PŘED ODJEZDEM
Zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými a charterovými linkami leteckých společností. Děti starší 2 let již musí mít svou sedačku a obvykle platí plnou
cenu. Letenky jsou často vystavovány ihned po přihlášení, a proto v některých případech není možno měnit dodatečně jména osob.
Pro autokarové zájezdy jsou využívány autobusy smluvních dopravců. Všechny osoby
nad 2 roky musí mít svou sedačku a platí plnou cenu. Místa v autobuse přiděluje CK,
přičemž se snaží uspokojit požadavky zákazníka. Je však oprávněna ve výjimečných
případech tyto požadavky dodatečně změnit. V případě zajištění dopravy „luxusním
Pokyny k odjezdu/odletu zasíláme e-mailem nebo poštou na adresu 1. osoby na cestovní smlouvě obvykle 7 dní před zahájením zájezdu. Na jednodenní zájezdy pokyny
obvykle nezasíláme. Odbavení na zájezd (letenky, doklad o pojištění atd.) předáváme
klientům zpravidla při nástupu na zájezd.
K PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJEZD A PŘIZNÁNÍ JAKÉKOLIV SLEVY STAČÍ
ZAPLACENÍ ZÁLOHY VE VÝŠI 30 % Z CELKOVÉ CENY.
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku a tímto
pojištěním je v případě úpadku CK zaručeno klientům přihlášeným na zájezdy:
• Zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
• Vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil.
• Vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh ani storna zájezdu. Všem účastníkům zájezdů doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění, které za zvýhodněnou cenu nabízíme k našim zájezdům. Jedná se o pojištění Holiday Easy Evropské
cestovní pojišťovny (delší a dražší zájezdy) a pojištění Uniqa, které u jednodenních zájezdů pokrývá léčebné výlohy, asistenční službu a u vícedenních zájezdů zahrnuje navíc
následky úrazu, odpovědnost za způsobenou škodu, pojištění zavazadel a storna zájezdu. Při rezervaci zájezdů Vám velmi doporučujeme nezapomínat na připojištění a zajistit
si tak klidnou dovolenou beze strachu z onemocnění před odjezdem nebo ze zdravotních či jiných problémů během zájezdu.
CENA ZÁJEZDU
Ceny uvedené u jednotlivých zájezdů jsou kalkulovány za služby specifikované v odstavci „CENA ZAHRNUJE“. Příplatky a některé fakultativní služby jsou uvedeny v odstavci
„PŘÍPLATKY“ a jsou-li v Kč, úhrada se provádí spolu s platbou zájezdu v CK. O výši předpokládaných nákladů na vstupy a další možné výdaje budete informováni v pokynech
k zájezdu a jejich úhrada bude prováděna v hotovosti na místě.
LETIŠTNÍ TAXY A PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a palivový příplatek jsou již zahrnuty v základní ceně leteckých zájezdů.
2
SKUPINOVÁ A INCENTIVNÍ TURISTIKA
Máte vlastní skupinu se specifickými požadavky nebo potřebujete připravit firemní zájezd? Využijte 22 let našich zkušeností
se skupinovou a incentivní turistikou. Rádi Vám Vaši cestu, firemní setkání, seminář i doprovodný program připravíme na
míru. Vaše požadavky zasílejte na e-mail: [email protected]
OBSAH
SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň 2×
zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva
při zakoupení zájezdu ve výši:
10 %
7%
do 31. 01. 2011
po 31. 01. 2011
SEZNAMTE SE
TAKÉ S NABÍDKOU
NAŠICH POBYTOVÝCH
ZÁJEZDŮ
Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Tuto slevu
nelze sčítat s dalšími slevami. Nárok na uplatnění slevy prokáže zákazník uvedením čísla své zákaznické karty
nebo přiložením seznamu zájezdů, kterých se již zúčastnil. Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Všem klientům, kteří si do 28. 2. 2011
koupí zájezd z tohoto katalogu, bude
poskytnuta sleva ve výši:
10 %
8%
6%
do 31. 12. 2010
do 31. 01. 2011
do 28. 02. 2011
Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu
a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
SLEVY PRO SENIORY A INVALIDY
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem (odletem) do 30. 6. 2011 a po
1. 9. 2011 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem držitelům starobního nebo
invalidního důchodu. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. K uplatnění této slevy je nutno
předložit potvrzení o přiznání důchodu. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
SLEVY PRO SKUPINY
Slevy jsou poskytovány na základě dohody. Výše slevy je závislá na velikosti skupiny a typu zájezdu.
Nevyhovuje-li Vám program zájezdu, doprava nebo termín, rádi pro Vaši skupinu nebo kolektiv připravíme
zájezd dle Vašich představ.
PODMÍNKY PRO SLEVY
• V případě nároku zákazníka na uplatnění více typů slev mu bude přiznána sleva, která je pro něj nejvýhodnější.
• Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.
• Slevy se nevztahují na jednodenní a dvoudenní zájezdy.
NÁSTUPNÍ MÍSTA A SVOZOVÉ TRASY
Základní nástupní místo: BRNO – staré autobusové nádraží naproti hotelu Grand.
Nástupní místa a svozové trasy jsou uvedeny v textu každého zájezdu a tabulce.
TRASA 1
TRASA 2
TRASA 3
VYSOČINA
SLOVÁCKO
HANÁ
Žďár nad Sázavou
Jihlava
Velké Meziříčí
Velká Bíteš
250 Kč
250 Kč
250 Kč
150 Kč
Zlín
Uherské Hradiště
Veselí nad Moravou
Strážnice
Hodonín (Břeclav)
350 Kč
250 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
Olomouc
Přerov
Prostějov
Vyškov
350 Kč
350 Kč
200 Kč
150 Kč
OBSAH
STRANA
Belgie
23–24
Česká Republika
76–79
Dánsko
43
Finsko
96
Francie
9, 26–32
Holandsko
24–25
Chorvatsko
91
Irsko
11–12
Itálie
46–59
Kypr
95
Lucembursko
24
Maďarsko
81–86
Monako
31–32
Německo
42–45, 78
Norsko
98
Pobaltské republiky
96–97
Polsko
73–75
Portugalsko
13
Rakousko
60–72
Rumunsko
90
Rusko
96–97
Řecko
92–93
Slovensko
80
TRASA 4
TRASA 5
TRASA 6
Slovinsko
87–89
SEVERNÍ MORAVA
PRAHA
VÝCHODNÍ ČECHY
Španělsko
14–22
Švýcarsko
33–41
Turecko
94
Ukrajina
86
Velká Británie
4–11
Seznam zájezdů
dle termínů
99
Ostrava
Frýdek-Místek
Nový Jičín
Hranice na Moravě
Lipník nad Bečvou
Olomouc
Přerov
Prostějov
Vyškov
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
350 Kč
350 Kč
200 Kč
150 Kč
Plzeň, Praha
Jihlava – Pávov
Velké Meziříčí
zdarma
zdarma
zdarma
Hradec Králové
Vysoké Mýto
Litomyšl
Svitavy
Letovice
300 Kč
250 Kč
250 Kč
200 Kč
200 Kč
SLUŽBA SVOZ – cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nebo
zrušení nástupního či svozového místa k odjezdu na zájezd a od návratu
ze zájezdu, pokud je na trase méně než 6 cestujících. CK uhradí zákazníkovi náklady za náhradní dopravu do výše jízdného vlakem II. třídy,
popř. autobusového jízdného.
Trasa Vysočina pro jednodenní zájezdy zahrnuje zdarma: Ždár nad Sázavou, Velká Bíteš, Tišnov, Kuřim.
3
VELKÁ BRITÁNIE
OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ
Anglie – Skotsko – Wales
Tam i zpět letecky
Program A (odlet z Brna a z Prahy)
Tam i zpět autobusem
Program B
1. den: Program A: Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna.
Transfer z letiště do hotelu, ubytování. Program B: Odpoledne
odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 3, trasy 4,
5, 6). Cesta přes noc přes Německo do Calais.
2. den: Program B: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche
do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu.
Dále programy A i B společně: Před polednem odjezd metrem
do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards
k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St.
James park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho,
procházka kolem Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí
Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.
3. den: Po snídani odjezd do Yorku, jednoho z nejkrásnějších
měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály,
která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami
a úzkými uličkami středověké čtvrti s dokonale zachovanými
hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem
Dobyvatelem. Nelze opomenout ani krásná posezení kolem řeky
Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den: Brzy ráno odjezd z Yorku do Edinburghu. Cestou krátká
zastávka v Jedburghu – skotském hraničním městě s krásným
opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu, skvostu mezi skotskými
městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské
korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod
až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským
sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra,
Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která
uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.
5. den: Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské
vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků
ve Skotsku Blair Athol. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se
zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na
jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort
Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud
vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému
zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké
4
Č. zájezdu
ASL0625
Termín
25. 06.–06. 07.
Cena
30.990 Kč
Program
A (let)
ASB0625
25. 06.–07. 07.
22.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
LONDÝN • YORK • JEDBURGH •
EDINBURGH • PITLOCHRY • BLAIR ATHOL •
INVERNESS • LOCH NESS • LOCH LOMOND •
LAKE DISTRICT • CHESTER • CARDIFF •
BATH • TORQUAY • LAND´S END •
STONEHENGE • WINDSOR • LONDÝN
Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond. Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa.
7. den: Dopoledne průjezd největším anglickým národním parkem s množstvím jezer – Lake District, ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky.
Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických
měst Anglie – Chestru. Procházka městem s katedrálou, hradem
i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními
arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem
středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru
odjezd do Walesu a ubytování na severním pobřeží Walesu.
8. den: Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – Snowdonie. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons. Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní
prohlídka Cardiffu, hlavního města Walesu s mohutným hradem,
krásnými parky i příjemnými posezeními. Ubytování u Cardiffu.
9. den: Dopoledne návštěva města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém
byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších
dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd
do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.
10. den: Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie
s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici
Tintagel s působivými troskami hradu a keltského kláštera,
návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – Land´s End s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera St.
Michael´s Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Večer
návrat na ubytování do Torquay.
11. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho
z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
12. den: Program A: Dopoledne transfer na letiště a odlet do
Prahy a do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo
Praha–Londýn–Praha, letištní taxy
• dopravu lux. busem ve Velké Británii
• 11× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• tam i zpět dopravu lux. busem
• trajekt přes kanál la Manche do Anglie,
• zpět průjezd tunelem pod kanálem La Manche
• 10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.900 Kč
• 10× večeře 4.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Program B: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu
řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka
pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka
lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do
čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským
královským parkem a známou Starou královskou observatoří
s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do odjezdových míst v ČR.
Loch
Ness Inverness
Fort Augustuss
Pitlochry
Loch
Lomond
Edinburgh
OKRUH
VELKOU
BRITÁNIÍ
Glasgow
Jedburgh
York
Llandudno
Chester
GB
Cardiff
Tintagel
Land's End
LONDON
Bath
Stonehenge
Torquay
Dover
VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN
a skvosty jihozápadní Anglie
Tam i zpět letecky
Program A (odlet z Brna a z Prahy)
Tam i zpět autobusem
Program B
1. den: Program B: Dopoledne odjezd z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 4, 5, 6). Cesta přes Německo do Francie.
Program A: Odpoledne odlet z Brna a z Prahy do Londýna.
Transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Program B: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche
do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu.
Dále programy A i B společně: Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí,
Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse
Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo St. James park. Prohlídka večerního Londýna: China
town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva jedné
z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do
hotelu metrem.
3. den: Dopoledne odjezd do města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém
byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších
dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd
do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.
4. den: Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie –
Č. zájezdu
LJL0717
Termín
17. 07.–23. 07.
Cena
19.990 Kč
Program
A (let)
LJB0717
17. 07.–23. 07.
11.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
LONDÝN • BATH • TORQUAY • TINTAGEL •
LAND´S END • ST. MICHAEL´S MOUNT •
STONEHENGE • WINDSOR
hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí
Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými
vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici Tintagel s působivými troskami hradu a keltského kláštera,
návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – Land´s End s jedinečným výhledem na Atlantik a na závěr zastávka u normanského
kláštera St. Michael´s Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Návrat na ubytování v Torquay.
5. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho
z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
6. den: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv.
Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže,
kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až
ke slavnému mostu Tower Bridge. Dále prohlídka pevnosti Tower
s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich.
Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem
a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem.
Program B: Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do
Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
Program A: Večer návrat metrem do hotelu.
7. den: Program B: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Program A: Dopoledne transfer na letiště, po poledni odlet
z Londýna do Brna a do Prahy.
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo
Praha–Londýn–Praha, letištní taxy
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• dopravu lux. busem v Anglii
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche zpět
• 4× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby.
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Program A
• jednolůžkový pokoj 3.300 Kč
• 3× večeře 1.800 Kč
Program B
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč
• 3× večeře 1.800 Kč
LONDÝN
A SKVOSTY
JZ ANGLIE
GB
Bath
LONDON
Windsor
Stonehenge
Dover
Tintagel
Torquay
Plymouth
Land's End St. Michael's Mount
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
5
VELKÁ BRITÁNIE
Č. zájezdu
LL0506
LONDÝN
letecký víkend s programem
Tam i zpět letecky z Brna
1. den: Odpoledne odlet z Brna do Londýna. Transfer autobusem z letiště do hotelu, ubytování. Večer odjezd metrem do
centra a pěší prohlídka centra s neopakovatelnou večerní atmosférou: Trafalgarské náměstí, China town, čtvrť Soho. Návrat do
hotelu.
2. den: Po snídani odjezd metrem do centra a pěší prohlídka:
Piccadilly – obchodní i společenské centrum města s přilehlými obchodními ulicemi, Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv. Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným fontánami, procházka kolem Horse
Guards, sídla královské jízdní gardy i kolem Downing street
s tradičním sídlem britského ministerského předsedy až k řece
Temži s nádherným panorama budovy Parlamentu s věží Big
Ben. Dále návštěva Westminsterského opatství a procházka
parkem St. James k Buckinghamskému paláci, sídlu britské
královny, kde je možno některé dny sledovat slavnostní výměnu
stráží. Odpoledne možnost procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo v Kensingtonských zahradách a individuálně možnost návštěvy Kensingtonských muzeí či muzea Madame Tussaud´s. Prohlídka večerního Londýna: procházka kolem Temže
nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola
London Eye. Večer návrat metrem do hotelu.
6
LONDÝN • PICADILLY • CHINA TOWN •
SOHO • WESTMINSTER • BUCKINGHAM
PALACE • HYDE PARK • DOCKLANDS •
GREENWICH • TOWER • TOWER BRIDGE •
KATEDRÁLA SV. PAVLA
3. den: Po snídani odjezd ke katedrále sv. Pavla a prohlídka
katedrály. Poté po pěší lávce Millenium přes Temži a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají supermoderní
budovy s historickými stavbami, příjemnými posezeními a krásnými výhledy na Londýn až k mostu Tower Bridge. Možnost
návštěvy mostních věží a pokračování na prohlídku pevnosti
Tower s anglickými korunovačními klenoty. Pro milovníky historických lodí možnost prohlídky válečného křížníku Belfast zakotveného na řece Temži. Odpoledne odjezd lodí po Temži kolem
starých typických Docklands do Greenwiche a prohlídka této
čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou
Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer návrat metrem do hotelu nebo individuální program.
4. den: V termínech 6. 5. a 5. 8. transfer na letiště a odlet do Brna.
V termínech 2. 7. a 24. 9. fakultativně výlet vlakem do Windsoru
s průvodcem nebo individuálně prohlídka muzeí, nákupy apod.
5. den: V termínech 2. 7. a 24. 9. odlet do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Termín
06. 05.–09. 05.
Cena
13.990 Kč
LL0702*
02. 07.–06. 07.
14.990 Kč
LL0805
05. 08.–08. 08.
13.990 Kč
LL0924*
24. 09.–28. 09.
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Londýn–Brno, letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku na místní dopravu v Londýně
• jízdu lodí po řece Temži
• 3× ubytování v Londýně ve 2–3* hotelu se snídaní
(4× v termínu 2. 7. a 24. 9.)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/*2.000 Kč
• pojištění léčeb. výloh a storna ECP 290 Kč
VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN A OKOLÍ
Londýn – Windsor – Oxford
Tam i zpět autobusem
LONDÝN • PICADILLY • CHINA TOWN •
SOHO • WESTMINSTER • BUCKINGHAM
PALACE • DOCKLANDS • GREENWICH •
TOWER • TOWER BRIDGE • KATEDRÁLA •
WINDSOR • OXFORD
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 4, 5, 6). Cesta přes Německo do Francie.
2. den: Dopoledne trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy,
přejezd do Londýna. Po poledni ubytování v hotelu. Odpoledne
odjezd metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly – obchodní
i společenské centrum města s přilehlými obchodními ulicemi,
Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv.
Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným
fontánami, procházka kolem Horse Guards, sídla královské jízdní
gardy i kolem Downing street s tradičním sídlem britského ministerského předsedy až k řece Temži s nádherným panorama
budovy Parlamentu s věží Big Ben i pěknými výhledy na mosty
a rušnou říční dopravu. Večer metrem návrat do hotelu.
3. den: Dopoledne pokračování prohlídky Londýna – pěší procházka s návštěvou Westminsterského opatství, nejvýznamnější
historické stavby Londýna přes St. James Park k St. James paláci,
který býval královskou rezidencí. Odsud k Buckinghamskému
paláci, sídlu britské královny, kde je možno některé dny sledovat
slavnostní výměnu stráží. Odpoledne možnost návštěvy některého z četných londýnských muzeí nebo procházky v krásných
parcích Hyde Park nebo v Kensingtonských zahradách. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem
Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého
kola London Eye. Večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne návštěva Windsoru, města 35 km západně
od Londýna na břehu Temže, proslaveného královským zámkem, který je již od dob vlády Eduarda III. sídlem anglických
panovníků. Po prohlídce Windsoru průjezd údolím řeky Temže
do Oxfordu, slavného univerzitního města na soutoku Temže
a Cherwellu, kde dnes studuje na 16.000 studentů, města nesmírně živého, příjemného, s uvolněnou atmosférou ve ctihodných starých zdech historických budov a kolejí oddělených velkými zelenými trávníky. Večer návrat do Londýna.
5. den: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála
sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky
Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními
stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Dále prohlídka
pevnosti Tower s korunovačními klenoty či prohlídka válečného křížníku Belfast zakotveného na řece Temži. Odpoledne
projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků
Docklands do čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou
královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd
do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, následně přes
Francii a Německo do ČR
6. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
LB0503
Termín
03. 05.–08. 05.
Cena
8.990 Kč
LB0809
09. 08.–14. 08.
8.990 Kč
LB0927
27. 09.–02. 10.
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche zpět
• 3× ubytování v hotelu 2–3* v Londýně
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
7
VELKÁ BRITÁNIE
OBJEVUJEME SRDCE ANGLIE
královské paláce, šlechtická sídla, malebné pláže
Tam i zpět letecky Program A
odlet z Brna (Prahy)
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Odjezd z Brna (nástupní místa viz str. 3,
trasa 1, 2, 4 a 5) v dopoledních hodinách, noční přejezd přes
Německo na francouzské pobřeží.
2. den: Program B: Ráno přejedeme do Anglie a po příjezdu
do Londýna vyložíme zavazadla v našem hotelu. Dopoledne odjedeme metrem do centra Londýna, kde při pěší prohlídce uvidíme slavné Westminsterské opatství, dějiště korunovací, budovy Parlamentu s dominantní hodinovou věží Big Ben i sídlo královny Buckinghamský palác. Poté si budeme moci odpočinout
ve stínu zeleně centrálních londýnských parků – v půvabném St.
James Park nebo ve známém Hyde Park, kam dojdeme kolem
monumentálního oblouku Wellington Arch. Řečnění můžeme
naslouchat ve Speaker´s Corner. V podvečer návrat metrem na
ubytování. Nocleh. Program A: Odpoledne odlet z Brna (odlet
z Prahy na vyžádání) do Londýna. Transfer do hotelu. Možnost
individuální vyjížďky metrem do centra města. Nocleh.
Dále již následují programy A a B společně.
3. den: Po snídani zamíříme do studentského města nad řekou
Cam – do slavné univerzitní Cambridge. Při plavbě po Camu
si prohlédneme nejkrásnější budovy univerzitních kolejí a známé mosty včetně kopie benátského Mostu vzdechů. Projdeme
se malebnými uličkami města a nahlédneme do kaple náležící
ke Královské koleji založené Jindřichem VI. v roce 1441. Kaple
úctyhodných rozměrů patří k vrcholným dílům anglické architektury pozdního středověku. Po přejezdu krajem East Anglia
se v norfolském regionu budeme věnovat královskému sídlu
Sandringham ve stylu edvardovské éry. Každý si zde přijde na
své – zájemci si mohou prohlédnout interiéry domu nebo neobvyklou kolekci královských motorových vozidel nebo jen tak
se toulat královskými zahradami. Dojezd na ubytování.
4. den: Den strávíme u pobřeží severního Norfolku. Po snídani se
vydáme do chráněné oblasti Blakeney Marshes, kde podnikneme lodní výlet k Blakeney Point, který je domovem kolonie tuleňů,
které budeme spolu s jejich mláďaty sledovat v jejich přirozeném
prostředí. Poté prozkoumáme velkolepé venkovské sídlo ze 16.
století Blickling Hall, kde strávila své dětství Anna Boleynová,
druhá manželka Jindřicha VIII., jež skončila na popravišti. V pozdním odpoledni se zastavíme u Wells-next-the-Sea s písečnou
pláží lemovanou plážovými chatkami a den zakončíme u tříbarevných útesů Hunstanton Cliffs. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme na cestu za princeznou Dianou.
Naším cílem bude Althorp House nedaleko Northamptonu,
který již 500 let obývá rodina Spencerů. Nahlédneme do devatenácti pokojů včetně privátních apartmá a také uvidíme vítězně
oceněnou výstavu věnovanou památce princezny Diany. Z dálky pak dohlédneme až na ostrov, kde je uložena k odpočinku.
Později odpoledne v „Srdci Anglie“ navštívíme údajně druhé nejnavštěvovanější místo Velké Británie, kterým je rodný dům Willi-
8
LONDÝN • CAMBRIDGE • SANDRINGHAM •
BLAKENEY MARSHES • BLICKLING HALL •
WELLS-NEXT-THE-SEA • HUNSTANTON
CLIFFS • ALTHORP HOUSE • STRATFORD
NAD AVONOU • HRAD WARWICK •
BROADWAY • COTSWALDS HILLS •
BLENHEIM PALACE • HAMPTON COURT •
BRIGHTON • LONDÝN
ama Shakespeara ve Stratford nad Avonou. Město již od smrti
svého nejslavnějšího rodáka v roce 1616 žije jeho odkazem a tak
i my se seznámíme s budovami a místy s ním spjatými. Nocleh.
6. den: Po snídani nás přivítá velkolepá středověká pevnost ze
13.–15. století – hrad Warwick. Vstupní brána se smolnými nosy
nás rázem přenese do středověku a voskové figuríny nám přiblíží někdejší obyvatele hradu včetně Richarda Neville, který sehrál
klíčovou roli ve válce růží. Odpoledne se zastavíme v typické
vesničce Midlands – v Broadway s domky ze 17. století a pečlivě udržovanými kvetoucími předzahrádkami. V místní čajovně
se budeme moci osvěžit šálkem lahodného anglického čaje
a dále budeme pokračovat v projížďce malebnou pahorkatinou
Cotswalds Hills, kde se dozvíme o místním „zářivém“ vápenci,
z něhož byla zbudována katedrála sv. Pavla v Londýně, ale také
řada domků v okolních vesničkách: na náměstí v Stow-on-theWold, v uličkách Bourton-on-the-Water nazývaném též Malé
Benátky Cotswaldu nebo v Chipping Campdenu s nejstarším
domem z roku 1380. Návrat na ubytování.
7. den: Po snídani nás očekává úchvatná památka zapsaná na
listině UNESCO – Blenheim Palace, jenž jako projev díků za vítězství v bitvě u Blenheimu nechala postavit královna Anna pro
prvního vévodu z Marlborough Johna Churchilla. V roce 1874 se
zde narodil Winston Churchill. Dokonalý palác je mistrovským
dílem anglického baroka. Celkový dojem umocňují navazujícími terasové vodní zahrady s fontánami i heroickými pomníky,
hodnými úspěšného vojevůdce. Pozdní odpoledne strávíme
v Richmondském okrsku Londýna u úžasného bývalého královského paláce Hampton Court. Jeho krásné zahrady se těší
světovému věhlasu a největší pozornost poutá zelený labyrint
založený již koncem 17. století. Ubytování v Londýně.
8. den: Po snídani se vydáme ve stopách smetánky, jež se dodnes uchyluje k úniku před ruchem Londýna do oblíbeného letoviska na jižním pobřeží Anglie – do Brightonu. Pohodový den
budeme moci strávit v zákoutích mondénního letoviska, odpočinkem u moře či v indickém světě exotického Královského pavilonu. Zavítáme na proslulé brightonské molo nebo do kouzelné
spleti „Lanes“ – bludiště úzkých uliček se starožitnictvími. Večer
se vrátíme na ubytování.
9. den: Snídaně v hotelu. Dopoledne budeme pokračovat s poznáváním Londýna – v katedrále sv. Pavla se budeme obdivovat
umně vyvedené kopuli patřící k nejvyšším na světě, kolem Temže dojdeme k pevnosti Tower s korunovačními klenoty a viktori-
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
OA0813
Termín
13. 08.–21. 08.
Cena
28.490 Kč
Program
A (let)
OA0812
12. 08.–21. 08.
18.890 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn-Brno
• letištní taxy a palivové příplatky
• dopravu luxusním autobusem ve Velké Británii
• 8× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• tam i zpět dopravu luxusním autobusem
• lodní trajekt přes kanál La Manche
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• Program A, B – 7× večeře 3.690 Kč
• Program A – jednolůžkový pokoj 5.400 Kč
• Program B – jednolůžkový pokoj 4.850 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
ánskému mostu Tower Bridge. Společné poznávaní zakončíme
ve čtvrti Greenwiche – v královském parku či u nultého poledníku. Den můžeme také využít k návštěvám londýnských atrakcí
nebo muzeí. Program B: V podvečer odjezd zpět do ČR, noční
průjezd Německem. Program A: metrem návrat do hotelu.
Zájemci mohou absolvovat také individuální večerní procházku
rušnou čtvrtí Soho, plnou společenského života, barvitou Čínskou čtvrtí až na Trafalgarské náměstí.
10. den: Program B: Dopoledne příjezd do ČR. Program A:
Dopoledne transfer na letiště, odpoledne zpáteční let do ČR.
GB
OBJEVUJEME
SRDCE
ANGLIE
Hunstanton Wells
Blakeney
Sandringham
Blickling
Warwick Althorp
Stratford
Cambridge
Broadway
Blenheim
LONDON
Hampton Court
Brighton
VELKÁ BRITÁNIE • FRANCIE
Č. zájezdu
LB0703
LONDÝN A PAŘÍŽ
dvě perly současně
Tam i zpět autobusem
1. den: Večer odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy
4, 5). Cesta přes Německo do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže a pěší prohlídka centra města.
Dopoledne návštěva Latinské čtvrti s procházkami Lucemburskými zahradami nebo s posezením v kavárnách, dále ostrov La Cité
s katedrálou Notre-Dame, Květinovým trhem, nábřežím Zlatníků
a Justičním palácem. Odpoledne čtvrť Beaubourg s moderní architekturou obchodního komplexu Forum des Halles, bývalého
„břicha Paříže“ a kulturního centra G. Pompidou a na závěr individuální prohlídka světoznámého muzea Louvre nebo muzea D´Orsay. K večeru odjezd do hotelu na předměstí Paříže a ubytování.
3. den: Dopoledne odjezd na vrchol Montmartre s bazilikou
Sacré-Coeur, náměstím malířů Place du Tertre a malebnými uličkami. Volno na posezení a procházky těmito kouzelnými zákoutími.
Okolo poledne odjezd od náměstí Pigalle kolem kabaretu Moulin
Rouge do supermoderní čtvrti La Défense. Po krátké prohlídce
přejezd do centra, okružní jízda po třídě Champs Elysées s Vítězným obloukem přes náměstí Svornosti s egyptským obeliskem
z Luxoru na Martova pole. Návštěva Eiffelovy věže, výstup pěšky
nebo výjezd výtahem. Podvečerní procházka kolem budovy Invalidovny, kde je pochován Napoleon, k řece Seině. Individuálně
možnost projížďky lodí po Seině. Večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne přejezd do Calais a trajekt lodí přes kanál La
Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem
na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Pěší prohlídka: Piccadilly – obchodní i společenské centrum města s přilehlými obchodními ulicemi, Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv. Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným fontánami, procházka kolem Horse Guards,
sídla královské jízdní gardy i kolem Downing street s tradičním
sídlem britského ministerského předsedy až k řece Temži s nádherným panorama budovy Parlamentu s věží Big Ben i pěknými
Termín
03. 07.–09. 07.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PAŘÍŽ • LATINSKÁ ČTVRŤ • NOTRE-DAME •
FORUM DES HALLES • LOUVRE • EIFFELOVA
VĚŽ • CHAMPS ELYSÉES • MONTMARTRE •
LONDÝN • PICADILLY • CHINA TOWN •
SOHO • WESTMINSTER • BUCKINGHAM
PALACE • DOCKLANDS • GREENWICH •
TOWER
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie
• průjezd tunelem pod kanálem La Manche zpět
• 2× ubytování v hotelu 2–3* v Paříži
• 2× ubytování v hotelu 2–3* v Londýně
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
výhledy na mosty a rušnou říční dopravu. Večer odjezd na ubytování v hotelu na předměstí Londýna.
5. den: Dopoledne pokračování pěší prohlídky Londýna: Westminsterské opatství, nejvýznamnější historická stavba Londýna
a dále přes St. James park k St. James paláci, který býval královskou rezidencí. Odsud k Buckinghamskému paláci, sídlu britské
královny, kde je možno některé dny sledovat slavnostní výměnu stráží. Odpoledne možnost návštěvy některého z četných
londýnských muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde
Park nebo v Kensingtonských zahradách. Prohlídka večerního
Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo
návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London
Eye. Večer návrat do hotelu.
6. den: Dopoledne odjezd ke katedrále sv. Pavla a procházka
přes most Millenium na pravý břeh řeky Temže, kde se střídají
historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Individuálně prohlídka pevnosti Tower
s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži
okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským
parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do
Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
9
VELKÁ BRITÁNIE
SKOTSKO – nádherné dobrodružství s návštěvou
Orknejských ostrovů a ostrova Skye
Č. zájezdu
SK0722
Termín
22. 07.–31. 07.
Cena
19.490 Kč
Program
B (bus)
SK0724
24. 07.–31. 07.
27.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Večer odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další
odjezdová místa viz str. 3, trasy 4, 5, 6). Cesta přes noc přes Německo do Nizozemska.
2. den: Program B: Ráno příjezd do Amsterdamu – půldenní
prohlídka města, možnost projížďky lodí po kanálech, návštěvy
květinového trhu nebo některého z četných muzeí. Odpoledne
nalodění na loď do Newcastlu. Přes noc plavba do Anglie, přenocování na lodi ve 4lůžkových kajutách.
3. den: Program B: Ráno příjezd lodi do Newcastelu, odjezd
do Edinburghu. Cestou zastávka v Jedburghu – skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve
kterém žila Marie Stuartovna. Po poledni příjezd do Edinburghu. Odpoledne procházka centrem města – návštěva hradu,
ve kterém jsou uchovávány i skotské korunovační klenoty, po
hlavní třídě Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospůdek až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost
návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea
nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu. Program A: Odlet z Prahy
do Edinburghu, transfer z letiště do hotelu, ubytování.
4. den: Dále programy A i B společně: Po snídani odjezd na
poloostrov Fife do světově proslulého domova golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století
s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, která dodnes svědčí o její středověké nádheře, nebo jen
procházek starobylými uličkami. Odpoledne přejezd na východní
pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici Stonehaven s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar,
rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 m nad mořem. Pohled
na tento hrad každého uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným
motivům ve Skotsku. Ubytování na východním pobřeží Skotska.
10
EDINBURGH • ST. ANDREWS • STONEHAVEN •
SPEYSIDE • MALT WHISKY TRAIL •
ORKNEJSKÉ OSTROVY • LOCH NESS •
FORT AUGUSTUS • FORT WILLIAM •
OSTROV SKYE • GLEN COE • STIRLING
5. den: Průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána Malt Whisky Trail a na
mnoha místech spatříme kromě krásné krajiny i typické komíny
palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z palíren navštívit, abychom se dozvěděli něco o výrobě
whisky a také ji ochutnali. Cestou také zastávka u hradu Fyvie,
který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury. Jeho
pět věží uchovává památku na pět století skotské historie. Ubytování v severní části Skotska.
6. den: Ráno odjezd do Thursa, nejsevernějšího města britského kontinentu. Pobyt v tomto letovisku na pobřeží a procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk s krásnými
výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami
hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet
na Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda po ostrově
s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of
Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l.,
oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů
Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva ostrovů nabídne i možnosti pozorování jedinečné flory
a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy a upoutá svou atmosférou blízkou návštěvě norských fjordů. Odpoledne trajekt
zpět na pevninu a návrat na ubytování.
(V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si vyhrazujeme právo upravit program tohoto dne).
7. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus
s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým
systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Odpoledne zastávka ve středisku Fort William u úpatí
nejvyšší hory Velké Británie, Ben Nevis. Odjezd na ubytování.
8. den: Celodenní výlet na ostrov Skye, ostrov s krásnou přírodní
scenérií i bohatou historií. Zastávka u hradu Dunvegan, kde je při
příznivém počasí možno odjet i do laguny, v níž žije asi 300 tuleňů.
Dále návštěva hlavního města ostrova Portree s malebnou řadou
barevných domů na pobřeží zátoky a projížďka po jihovýchodním pobřeží ostrova. Trajekt na pevninu a návrat na ubytování.
9. den: Průjezd kouzelnou skotskou krajinou oblasti Glen Coe
s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti. Zastávka ve
Stirlingu, bývalém královském městě s mohutným hradem.
Procházka malebnými uličkami starého městečka. Okolo poledne odjezd do Edinburghu. Program B: Odjezd z Edinburghu do Newcastlu a nalodění na loď do Amsterdamu. Přes noc
plavba do Nizozemska, přenocování na lodi ve 4lůžkových kajutách. Program A: Odpoledne prohlídka v Edinburghu – hrad,
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha
• letištní taxy
• dopravu lux. busem ve Skotsku
• trajekt z ostrova Skye
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekty lodí do Velké Británie a zpět
• trajekt z ostrova Skye
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• 2× nocleh na trajektu ve 4lůžk. kajutách
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet na Orknejské ostrovy 1.920 Kč
• 6× večeře 2.880 Kč
• jednolůžkový pokoj A: 3.360 Kč, B: 2.880 Kč
• program B: 2lůžková kajuta na nočním
trajektu 750Kč/os/1 směr
• program A: Transfer k odletu Brno–Praha–Brno 1000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Roayl Mile, Holyrood, Scotch Whisky centrum, Královské skotské
muzeum, Skotská národní galerie. Večerní procházka centrem
Edinburghu, posezení v typických skotských hospůdkách se
skotskou hudbou. Večer ubytování v Edinburghu.
10. den: Program B: Dopoledne příjezd do Amsterdamu
a odjezd do ČR. Po půlnoci návrat do ČR. Program A: Ráno
transfer na letiště a odlet do Prahy. Po poledni přílet do Prahy (za
příplatek transfer do Brna).
Orknejské ostrovy
Thurso
SKOTSKO
ostrov Skye
hrad Fyvie
Speyside
Fort Augustus Stonehaven
Ben Nevis
Stirling
St. Andrews
Loch Ness
Edinburgh
Jedburgh
Newcastle
VELKÁ BRITÁNIE • IRSKO
EDINBURGH,
SKOTSKÁ PERLA
letecký víkend s programem
Tam i zpět letecky
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Edinburghu (za příplatek
transfer z Brna). Odjezd autobusem z letiště do hotelu, ubytování.
Večer odjezd místním autobusem do centra a pěší prohlídka večerního Edinburghu s osvětlenou kulisou mohutného hradu a procházka kouzelnými uličkami starého města. Návrat do hotelu.
2. den: Po snídani odjezd místním autobusem do centra a celodenní prohlídka tohoto nejkrásnějšího skotského města. Poznávání
města zahájíme výstupem na vrcholek Calton Hill s nejhezčím pohledem na celé město, zátoku s přístavem i krásné okolí. Možnost
návštěvy Nelsonova památníku, jednoho ze symbolů města, který
sloužil pro navigační i časovou orientaci námořníků. Pokračujeme
k jednomu z nejkrásnějších skotských zámků Holyroodhouse,
který je skotským sídlem britské královny a jehož návštěva patří
k nezapomenutelným zážitkům zejména pro milovníky britské královské historie. Možnost procházek v zahradách bývalého opatství
s pozůstatky původního kostela. Prohlídka supermoderní budovy
skotského parlamentu vystavěné hned naproti zámku nám umožní
nahlédnout do zákulisí i do hlavního jednacího sálu skotských poslanců. Poté již přejdeme po jedné z nejznámějších tříd Royal Mile
do centra starého města s historickými budovami, typickými skotskými hospůdkami, unikátní gotickou katedrálou St. Giles i Scotch
Whisky centrem, kde můžete sledovat způsob výroby i ochutnat
pravou skotskou whisky. Odpolední prohlídku pak uzavřeme
návštěvou Edinburghského hradu, jehož největší vzácností jsou
skotské korunovační klenoty. Večer možnost posezení v typických
skotských hospůdkách s poslechem skotské hudby.
Č. zájezdu
ED0526
Termín
26. 05.–29. 05
Cena
14.990 Kč
ED0714
14. 07.–17. 07.
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Edinburgh–Praha vč. tax
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku na místní autobusovou dopravu v Edinburghu
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu v Edinburghu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.100 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• prodloužení pobytu 1.500 Kč/os./noc
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
3. den: Dopoledne odjezd do přístavu a návštěva jedné z nejnavštěvovanějších skotských atrakcí, královské jachty Britannia.
Můžeme zde obdivovat jídelnu, ve které se scházely nejslavnější
světové osobnosti, královninu ložnici, kajuty více než 200členné
posádky, strojovnu i sluneční terasu, oblíbené místo britské královny. Okolo poledne návrat do centra a volný program s možností
individuálních nákupů či prohlídek některého z krásných muzeí.
Milovníky výtvarného umění určitě nadchne Národní galerie
s neuvěřitelně bohatými sbírkami těch nejslavnějších malířů (Leonardo da Vinci, Raphael, Rembrandt, Van Gogh, Cezane, Monet,
Tizian, Goya, Velazquez a další) nebo Galerie moderního umění
(Picaso, Miró, Dalí atd.). Fakultativně možnost výletu autobusem do
Stirlingu, historického srdce Skotska. Večer návrat na ubytování.
4. den: Ráno uvolnění pokojů a transfer autobusem na letiště.
Odlet zpět do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
Individuálně možnost prodloužení pobytu v Edinburghu a možnost individuálního celodenního výletu místní dopravou do
Glasgowa.
DUBLIN,
BRÁNA DO IRSKA
letecký víkend s programem
Tam i zpět letecky
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Dublinu (za příplatek
transfer z Brna). Transfer autobusem z letiště do hotelu, ubytování. Večer odjezd místním autobusem do centra a pěší prohlídka
k seznámení s Dublinem a jeho večerním životem. Návrat do
hotelu.
2. den: Po snídani odjezd místním autobusem do centra a pěší
prohlídka centra hlavního a zároveň největšího města Irska, evropské metropole popu a rocku. Návštěva katedrály sv. Patrika, Christ Church katedrály, prohlídka univerzity Nejsvětější
Trojice Trinity College se Starou knihovnou, v jejíž klenotnici je
vystavený i Evangeliář z Kellsu, vzácný nejbohatěji zdobený středověký irský rukopis. Dále možnost prohlídky dublinského hradu a pokračování po pěší zóně na jednu z hlavních tepen Dublinu, O´Connell street. Odpoledne prohlídka zahrad Garden of
Remembrance. Večer návštěva oblasti Temple bar nacházející se
u řeky Liffey, dublinské čtvrti s typickými irskými restauracemi
s živou irskou hudbou. Příjemné posezení neopomeneme spojit
s ochutnávkou irského piva Guiness. Návrat do hotelu místní
autobusovou dopravou.
3. den: Dopoledne volný program s možností individuálních
nákupů či prohlídek některého z krásných irských muzeí – Národní muzeum, Národní galerie, Muzeum Vikingů, atd. Odpoledne návštěva jedné z turistických atrakcí Dublinu, věznice
Kilmainham Gaol, v níž byli vězněni irští bojovníci za svobodu. Prohlídku Dublinu zakončíme návštěvou nejoblíbenějšího
a nejnavštěvovanějšího irského muzea v objektu Guinessova
pivovaru. Seznámení s výrobními postupy i historií tohoto piva
a možnost jeho ochutnávky. Večer pokračování v seznámení
s večerním dublinským životem, tentokrát na druhém břehu
řeky Liffey s irskými restauracemi s ukázkami irských tanců.
4. den: Ráno uvolnění pokojů a transfer autobusem na letiště.
Odlet zpět do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
Č. zájezdu
DB1027
Termín
27. 10.–30. 10.
Cena
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Dublin–Praha včetně tax
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku na autobusovou dopravu v Dublinu
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu v Dublinu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.100 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
11
IRSKO
Č. zájezdu
IR0805
IRSKO
Smaragdový ostrov
Tam i zpět letecky
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Dublinu (transfer z Brna za
příplatek). Transfer na ubytování v Dublinu.
2. den: Prohlídka hlavního a zároveň největšího města Irska, evropské metropole popu a rocku. Návštěva katedrály sv. Patrika,
největšího irského kostela, univerzity Nejsvětější Trojice Trinity College, založené Alžbětou I. r. 1592, a muzea Guinessova pivovaru,
památkově chráněné budovy z r. 1094, spojená s ochutnávkou
čepovaného moku ve střešním baru Gravity. Volno k procházkám
po Temple Bar nebo k návštěvě muzeí. Večer odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do vnitrozemí, návštěva raně křesťanského centra, klášterního areálu Clonmacnoise. První klášter stál
v těchto místech již v r. 545, největšího rozkvětu však dosáhl v 7.–12.
stol., kdy sem přicházeli mniši z celé Evropy. Pokračování cesty do
Galway, města, které splní ideální představy o Irsku snad každého
návštěvníka. Procházka malebným městem na březích řeky Corrib,
kterou brázdí tradiční dřevěné plachetnice. Po prohlídce náměstí
Eyre Square, latinské čtvrti s kostelem sv. Nikolase a starých přístavních hrází se Španělským obloukem odjezd na ubytování.
4. den: Dopoledne projížďka přes neobvyklou drsnou divočinu
Burren s jedinečným botanickým prostředím. Zastávka u jednoho
z největších dolmenů zachovaných na území Irska. Dále projížďka
podél pobřeží s krásnými výhledy na oceán až k 8 km dlouhým útesům Cliffs of Moher. Odpoledne při příznivém počasí fakultativně
výlet lodí na Aranské ostrovy se strohou krajinou a ohromujícím
pohledem na pobřeží Irska. Večer návrat na ubytování.
5. den: Ráno odjezd k jednomu z nejdochovalejších středověkých hradů v Irsku Bunratty a přilehlé vesnici z 19. stol. s lidovou
architekturou. Po prohlídce zastávka v nejpěknější vesnici Irska,
Adare, s typickými domky s doškovými střechami. Ubytování
v oblasti Killarney.
6. den: Den strávíme v hrabství Kerry okružní jízdou kolem poloostrova Iveragh, jednou z nejkrásnějších oblastí celé západní
Evropy. 179 km dlouhá pobřežní komunikace je z jedné strany
Termín
05. 08.–13. 08.
CENA ZAHRNUJE:
DUBLIN • CLONMACNOISE • GALWAY •
CLIFFS OF MOHER • ARANSKÉ OSTROVY •
BUNRATTY • ADARE • IVERAGH • CORK •
COBH • MIDLETON • ROCK OF CASHEL •
KILKENNY • GLENDALOUGH • DUBLIN
lemována písečnými plážemi, z druhé pak nádhernou přírodou
a malebnými rybářskými vesničkami. Návštěva Muckross House (viktoriánského sídla) a Muckross Gardens, které tvoří součást národního parku Killarney. Návrat na ubytování.
7. den: Z Kerry pojedeme přes druhé největší město Irska Cork,
čilé přístavní město s přátelskou atmosférou a tisíciletou historií.
Příjezd do slavného přístavu Cobh, jednoho z největších přírodních přístavů na světě, který byl vždy zastávkou luxusních
zaoceánských lodí a také poslední zastávkou Titanicu. Po krátké
prohlídce přístavu následuje zastávka v Midletonu, s nejznámější palírnou whiskey Jameson. Exkurze do výrobny whiskey
s možností ochutnávky. Pokračování cesty k vápencovému
pahorku se zříceninou hradu Rock of Cashel, který byl po celá
staletí symbolem královské a církevní moci a dodnes je nejfotografovanějším objektem v Irsku. Ubytování u Kilkenny.
8. den: Dopoledne zastávka v Kilkenny, nazývaném mramorovým městem. Rozrostlo se kolem keltského kláštera. Největší
zajímavostí je hrad z 12. stol., za zmínku stojí i Černý klášter, který
patřil dominikánům, a katedrála sv. Canice, která je považována
za nejkrásnější gotickou stavbu Irska. Po prohlídce centra města odjezd do jednoho z nejmystičtějších míst Irska, malebného
údolí Glendalough, nazývaného „Irské Delfy“. Zde keltský světec Kevin založil kolem roku 600 sídliště a klášter u jezer Upper
a Lower Lakes. Procházky malebnou irskou krajinou jezer a kopců s pozůstatky typických irských staveb, věží a keltských křížů.
Večer ubytování u Dublinu.
9. den: Transfer na letiště a odlet z Dublinu do Prahy (transfer
do Brna za příplatek).
• leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha
• letištní taxy, autobusovou přepravu po Irsku
• 8× ubytování ve 2–3* hotelech
• 8× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.900 Kč
• 8× večeře 1.920 Kč
• výlet lodí na Aranské ostrovy 750 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
I
IRSKO
Galway
Clonmacnoise
Aranské
Burren
ostrovy
Bunratty
Cliffs of Moher
Kilkenny
Cashel
Killarney
Iveragh
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Cork
DUBLIN
Glendalough
Adare
12
Cena
27.990 Kč
Midleton
PORTUGALSKO
VELKÁ CESTA PORTUGALSKEM
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
Tam letecky, zpět autobusem
Program C
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasa 4 – jen 1. 7. a trasa 5).
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží
Středozemního moře, volno, možnost koupání, ubytování v hotelu
v odpoledních hodinách, večeře. Program A a C: Odlet z Prahy,
přílet do Španělska a transfer do hotelu, volno, (podle času příletu
možnost koupání), večeře. Dále společný program A, B a C.
3. den: Odjezd z hotelu v brzkých ranních hodinách přes Kastilii
(krátké zastavení v Toledu – panoramatický pohled) a Extremaduru do Elvas. Ubytování a večeře.
4. den: Snídaně, Elvas – prohlídka města (pevnost a hradby –
nejznamenitější ukázka port. vojenského architektonického
umění, akvadukt Da Amoreira), Évora – prohlídka města (Staré
město, katedrála, římský Dianin chrám, klášter Dos Lóios, městské paláce), ubytování a večeře v okolí Lisabonu.
5. den: Snídaně, celodenní program v Lisabonu – prohlídka
města (starobylá čtvrť Belém, klášter sv. Jeronýma, věže Belém,
čtvrť Alfama, královský hrad, volno), ubytování a večeře v okolí
Lisabonu.
6. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu – rybářské
městečko Cascais, návštěva nejzápadnějšího mysu Evropy Cabo
da Roca, nejkrásnější palác portugalských králů Sintra (Staré
město, královský palác), návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do Lisabonu, individuální celodenní
program v Lisabonu – jedinečná možnost návštěvy slavných
lisabonských muzeí – muzeum Calouste Gulbenkiana, muzeum
kočárů, námořní muzeum, archeologické muzeum – památka
TOLEDO • ELVAS • ÉVORA • LISABON •
SINTRA • CASCAIS • CABO DA ROCA •
BATALHA • FÁTIMA • TOMAR • COIMBRA •
GUIMARAES • BRAGA • BOM JESÚS DEL
MONTE • PORTO • COSTA BRAVA/MARESME
na zemětřesení v Lisabonu, možnost návštěvy Oceanária, Park
Expo ´98 – připomenutí světové výstavy v Lisabonu, návrat do
hotelu a večeře.
8. den: Snídaně, odjezd do Batalhy – prohlídka královského
kláštera (nejvýznamnější dílo manuelské gotiky), Fátima – návštěva jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského
světa, Tomar – prohlídka města (klášter de Cristo, synagoga,
proslavené „Okno z Tomaru“ – nejvýznamnější ukázka manuelského slohu), ubytování a večeře v Coimbře.
9. den: Snídaně, Coimbra – prohlídka města (Stará a Nová
katedrála, akvadukt, historické budovy univerzity), Guimaraes
prohlídka města (královský hrad, palác Dos Duques om, Staré
město), Braga (prohlídka středověkého města, katedrála, Bom
Jesús del Monte), ubytování a večeře v Portu.
10. den: Snídaně, Porto – prohlídka města (katedrála Terreiro
da Sé, gotický chrám Sao Francisco, radnice, mosty přes řeku
Douro), návštěva „Cavas“ – vinných sklepů, kde zraje pravé
portské (ochutnávka), odjezd z Portugalska v odpoledních hodinách.Noční přejezd.
11. den: Příjezd na pobřeží Costa Brava u Středozemního moře,
ubytování, večeře, volný program.
12. den: Snídaně, volný program, Program B a C: v odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. Program A: večeře a nocleh
v hotelu.
13. den: Program B a C: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. Program A: Snídaně, volno, (dle letového času možnost
koupání), transfer na letiště a odlet do Prahy.
Č. zájezdu
PG0701
Termín
01. 07.–13. 07.
Cena
18.990 Kč
Program
B (bus)
PG0702
02. 07.–13. 07.
27.790 Kč
A (let)
PG0923
23. 09.–05. 10.
18.390 Kč
B (bus)
PG0924
24. 09.–05. 10.
26.990 Kč
A (let)
PGC0924
24. 09.–05. 10.
22.690 Kč
C (kombi)
CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Gerona–Praha včetně tax
• transfer z/na letiště
• 10× ubytování ve 2–3* hotelech s polopenzí
Program B:
• dopravu luxusním autokarem
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech s polopenzí
Program C:
• leteckou přepravu Praha–Gerona vč. tax
• dopravu luxusním autokarem zpět do ČR
• transfer z letiště
• 9× ubytování s polopenzí
Program A, B, C:
• dopravu luxusním autokarem během programu
• služby českého průvodce
• vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.890 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Braga
Guimaraes
Porto
ESP
Coimbra
Sintra
Fátima
Tomar
Bathalha
Elvas
C. d. Roca
LISABON
Évora
P
Toledo
VELKÁ CESTA
PORTUGALSKEM
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
13
ŠPANĚLSKO
CESTA PO ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasa 4, 5 a Zlín a Uh. Hradiště).
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Costa Maresme, volno, možnost koupání, ubytování v odpoledních hodinách, večeře.
Program A: Odlet z Prahy, přílet do Španělska a transfer na
ubytování. Dále společný program A i B.
3. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách do Zaragozy –
prohlídka města (katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice), odjezd do
Madridu – ubytování v okolí města a večeře.
4. den: Snídaně, odjezd k prohlídce královského paláce El
Escorial, návrat do Madridu, okružní projížďka, prohlídka města
(Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, památník Cervantesův nebo možnost návštěvy galerie El Prado),
návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do Toleda – prohlídka města (katedrála,
chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum El Greca), návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli, šperky), odjezd do Granady, ubytování v okolí města, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne prohlídka Granady (katedrála,
královská kaple, Albaicín), odpoledne prohlídka arabského sídelního paláce Alhambra se zahradami Generalife. Volno, večeře návrat na ubytování (fakultativní večerní možnost návštěvy
představení flamenca).
7. den: Snídaně, odjezd do Córdoby – prohlídka města (mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město, typické „květinové“ ulice
s arabskými patii), odjezd z Córdoby do Sevilly, ubytování v okolí
města, večeře.
8. den: Snídaně, Sevilla – prohlídka města (katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými patii, maurský palác
ZARAGOZA • EL ESCORIAL • MADRID •
TOLEDO • GRANADA • CÓRDOBA •
SEVILLA• GIBRALTAR • PEŇÍSCOLA • COSTA
BRAVA • GERONA • TOSSA DE MAR •
KLÁŠTER MONTSERRAT • BARCELONA
Alcázar – exteriéry), odjezd k prohlídce britské kolonie Gibraltar
(návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu), noční
přejezd na pobřeží Costa Azahar.
9. den: V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Azahar, Peňíscola (hrad Papa Luna, středověké městečko, možnost
koupání, projížďky lodí), příjezd na pobřeží Costa Brava/Costa
Maresme ve večerních hodinách, ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, odjezd do Gerony, města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami a krásnými romáskými kostely (katedrála s věží
Karla Velikého, románské kostely San Pere de Galligants a Sant
Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby). Následuje odjezd
do Tossa de Mar, jednoho z nejkrásnějších letovisek na pobřeží
Costa Brava (Villa Vieja – opevněná část Tossy – hradby z 12. a 13.
století s obrannými věžemi, centrum s domy z 14. až 17. století,
kostel Sant Vincenc). Návrat na ubytování si můžeme zpříjemnit
cestou lodí (fakultativně), večeře.
11. den: Snídaně, dopoledne prohlídka kláštera Montserrat,
v odpoledních hodinách prohlídka Barcelony (gotická čtvrť, Las
Ramblas, Kolumbův památník, Antonio Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, možnost návštěvy mořského akvária
a muzea Picassa), návrat na ubytování, večeře.
12. den: Program B: Snídaně, volný program. V odpoledních
hodinách odjezd do ČR.
Program A: Snídaně, volno (podle letového času možnost koupání), transfer na letiště a odlet do Prahy.
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do ČR.
Č. zájezdu
CS0503
Termín
03. 05.–15. 05.
Cena
17.990 Kč
Program
B (bus)
CS0504
04. 05.–14. 05.
25.990 Kč
A (let)
CS0712
12. 07.–24. 07.
18.990 Kč
B (bus)
CS0713
13. 07.–23. 07.
26.990 Kč
A (let)
CS0823
23. 08.–04. 09.
18.790 Kč
B (bus)
CS0824
24. 08.–03. 09.
25.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
• Program A: letecky Praha–Gerona–Praha vč. tax
• Program B: luxusním autokarem do/z Španělska
• dopravu autokarem po Španělsku
• 9× ubytování v hostelech a 2* hotelech
ve 2lůžkových pokojích (v okolí měst)
• 9× polopenzi
• prohlídku tradiční toledské manufaktury
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• pojištění léčebných výloha a storna ECP 490 Kč
CESTA PO ŠPANĚLSKÉM
KRÁLOVSTVÍ
ESP
MADRID
Toledo
P
Córdoba
Sévilla
Granada
Gibraltar
14
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Gerona
Zaragoza
Barcelona
Peňíscola
ŠPANĚLSKO
KATALÁNSKO
historie, příroda a moře
Tam i zpět letecky
Program A (odlet z Brna a z Ostravy)
Tam i zpět autobusem
Program B
Tam i zpět letecky Program A:
1. den: odlet z Brna a Ostravy do Gerony. Transfer do hotelu,
ubytování.
2.–4. den: Odpočinek a koupání na pobřeží Costa Brava.
5. den: Navštívíme středověké město s nejhezčí tváří v okolí řeky
Riu Onyar, Gironu, prohlédneme si majestátní katedrálu s nejširší
gotickou klenbou v Evropě, románský kostel Sant Pere, arabské
lázně a starobylé opevnění, které poprvé vztyčili Římané. Odpoledne navštívíme půvabná středověká městečka ve vnitrozemí –
Pals, malebně vztyčené na kopci mezi rýžovými poli a Begur,
s ruinami hradu z 9. stol. a strážními věžemi. Návrat na ubytování.
6. den: Dopoledne návštěva fascinujícího pohoří Montserrat,
které leží asi 60 km JZ od Barcelony a jehož klášter je nejvyhledávanějším a nejuctívanějším poutním místem Katalánska. Klášter
je zasvěcený černé Madoně „Moreneta“ patronce Katalánska.
Vznikla zde nejstarší doložená škola církevního zpěvu v Evropě, působící dodnes. Odpoledne návštěva vinných sklepů Codorniu vyhlášených katalánskou národní památkou. Prohlídka
sklepů známých výrobou šampaňského spojená s ochutnávkou.
Večer návrat na ubytování.
7. den: Dopoledne zavítáme do rodného města Salvadora Dalího Figueras s jeho slavným muzeem. Dále přejezd k pobřeží
do Cadaqués, malebného přístavního městečka, na jehož okraji
v Portlligat leží dům S. Dalího. Možnost návštěvy domu – muzea.
Večer návrat na ubytování.
8. den: Celodenní výlet do Pyrenejí. Úzkou soutěskou nás zubačka vyveze do vysokohorského střediska Núria (2.000 m n. m.),
zde možnost individuálních pěších vycházek k okolním vrcholům.
GIRONA • PALS • BEGUR • FIGUERAS •
CADAQUES • MONTSERRAT •
BARCELONA • RIPOLL • NÚRIA
Č. zájezdu
Termín
Cena
KB0611
11. 06.–22. 06.
19.990 Kč
Program
A (let)
KB0610
10. 06.–19. 06.
10.990 Kč
B (bus)
KB0914
14. 09.–24. 09.
19.990 Kč
A (let)
KB0916
16. 09.–25. 09.
10.990 Kč
B (bus)
CENA ZAHRNUJE:
Návrat opět zubačkou. Na zpáteční cestě zastávka u románského
kláštera v Ripollu, jednoho z nejvýznamnějších náboženských
a kulturních center Katalánska. Večer návrat na ubytování.
9. den: Dopoledne volno, odpoledne a večer výlet do hlavního
města Katalánska a druhého největšího města Španělska, Barcelony. Podnikneme okružní jízdu, během které uvidíme katedrálu
sv. Rodiny – Sagrada Família, nejbarvitější dílo Antonia Gaudího
Park Guell, slavný fotbalový stadion Nou Camp klubu FC Barcelona, Olympijský stadion a horu Montjuc s masivní pevností ze 17.
st., která nabízí panoramatický výhled na město a přístav. Poté
individuální volno k fakultativní návštěvě podmořského Akvária,
procházce po přístavním molu Port Vell s trojrozměrným kinem,
restauracemi a kavárnami nebo k procházce a posezení v centru
Barcelony s nejznámější třídou La Rambla. Večer sledování představení barcelonských fontán s bohatými hudebními i světelnými efekty. Kolem půlnoci návrat na ubytování.
10. den: Volný den k odpočinku a koupání.
11. den: Termín 11. 06. – volno, odpočinek, koupání.
Termín 14. 09. – Transfer na letiště a odlet do Brna a Ostravy.
12. den: Termín 11. 06. – Transfer na letiště a odlet do Brna
a Ostravy.
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Gerona–Brno
a Ostrava–Gerona–Ostrava včetně letištních tax
• autobusovou přepravu ve Španělsku
• 10× ubytování ve 2–3* hotelech s polopenzí
(11× v termínu 11.–22. 6.)
• průvodcovské služby
Program B:
• autobusovou přepravu luxusním busem
• 7× ubytování v hotelech s polopenzí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 300 Kč/os./noc
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490Kč
Tam i zpět busem Program B:
1. den: Ráno odjezd autobusem z Brna (další nástupní místa viz
str. 3, trasy 1, 2, 4, 5, 6). Cesta přes Německo a Francii do Španělska.
2. den: Dopoledne příjezd na pobřeží Costa Brava, po poledni
ubytování v hotelu. Odpoledne volno ke koupání a odpočinku.
3.–8. den: Program stejný jako 5.–10. den Programu A, letecky.
9. den: Odpoledne odjezd busem zpět do ČR.
10. den: Večer příjezd do Brna a dalších odjezdových míst.
F
Nuria
Ripoll
KATALÁNSKO Gerona
Montserrat
ESP
P
Cadaqués
Pals
Figueras
Costa Brava
Barcelona
Toledo
Doporučujeme
Córdoba uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
15
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
AL0924
SLUNEČNÁ ANDALUSIE
Termín
24. 09.–04. 10.
Cena
24.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky
odlet Brno a Ostrava, přílet Vídeň
1. den: Odlet z Brna a Ostravy do Gerony, transfer do hotelu na
pobřeží, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do Valencie, kde zavítáme do historického centra města i do supermoderní valencijské čtvrti
„Město umění a vědy“ odrážející nové trendy v architektuře 21.
století. Jeho součástí je také největší a nejmodernější akvárium
v Evropě – L´Océanografic. Odpoledne odjezd na ubytování do
oblasti Elche.
3. den: Dopoledne procházka po Elche, městě proslaveném
obuví a největším palmovým hájem v Evropě. Pokračování cesty
do Granady. Zastávka v Guadixu, městě proslulém unikátními
troglodytními obydlími v bizarní čtvrti Santiago, vytesanými do
skály a korunovanými kónickými komíny. Ubytování v Granadě.
4. den: Den věnovaný Granadě, působivě lemované pohořím
Sierra Nevada, městu, které patřilo v době arabské nadvlády
k nejbohatším na iberském poloostrově. Z té doby pochází
i nádherný zámek Alhambra a letní sídlo Generalife, poslední
rezidence arabských panovníků. Prohlídka Alhambry a historického jádra města – katedrála, hrobka katolických králů, Alcaicería – bývalá arabská tržnice, popř. Albaicín, typická maurská čtvrť
s nádhernou vyhlídkou na Alhambru olemovanou vrcholky Sierra Nevady. Odjezd na ubytování na Costa del Sol.
5. den: Po snídaní odjezd do Rondy, kolébky novodobých
býčích zápasů, města rozkládajícího se na skalnatém ochozu
rozděleném hlubokou strží. Po prohlídce historického centra
odjezd malebnou krajinou posetou bílými vesničkami k Gibraltarské skále, na výsostné území Anglie rozkládající se na vysokém skalnatém výběžku. Místním taxi výjezd na vrchol masivu
a k jeskyním sv. Michala. Po cestě zastávky s nádhernými výhledy
na pevninu i nedalekou Afriku. Pěší procházka po Main street,
hlavní tepně Gibraltaru, s typickými bary a obchody v anglickém
stylu. Podvečerní zastávka v Tárifě, nejjižnějším městě Evropy,
s hradem Guzmana Dobrotivého a typickými úzkými uličkami
plnými stylových barů s kosmopolitní atmosférou. Odjezd na
ubytování.
6. den: Dopoledne se vydáme podél pobřeží do Cádizu. Cestou
krátká zastávka ve Vejer de la Frontera, nejmalebnější bílé vesnici Andalusie na 190 m vysokém výběžku obehnaném hradbami. Odpoledne prohlídka Cádizu, nejstaršího města Španělska,
spojeného s pevninou jen úzkou šíjí a mostem. Pěší procházka
ke katedrále, ke kostelu Santa Cruz, tržnici a věži Tavira s unikátní temnou komorou, z které můžete sledovat aktuální dění
v ulicích města. Pokračování cesty do Jérezu. Návštěva vinných
sklepů spojená s ochutnávkou jedinečného moku, který proslavili po celém světě Angličané. Odjezd na ubytování v Sanlúcaru
de la Barrameda.
7. den: Dopoledne procházka přístavním městečkem Sanlúcar
de la Barrameda, s řadou vinných sklepů, možnost výletu lodí
Real Fernando do nitra parku Doňana s hnízdišti plameňáků,
rybími sádkami, mokřady a písečnými dunami. Odpoledne od-
16
VALENCIE • ELCHE • GUADIX • GRANADA •
RONDA • GIBRALTAR • TÁRIFA • VEJER
DE LA FRONTERA • CÁDIZ • JÉREZ •
SANLÚCAR • DOŇANA • SEVILLA •
CÓRDOBA • MÁLAGA
jezd do Sevilly, hlavního města Andalusie. Projížďka podél řeky
Guadalquivir kolem dějiště světové výstavy EXPO 92, zastávka
v parku Marie Luisy, kde se konala hispano-americká výstava
a kde zůstaly nádherné pavilony uprostřed bujné subtropické
vegetace. Procházka bývalou židovskou čtvrtí Santa Cruz s veselými náměstíčky a typickými hospůdkami. Ubytování v Seville.
8. den: Po snídani návštěva hlavních skvostů Sevilly, největší
gotické katedrály na místě bývalé mešity s proslulou věží Giralda, která je symbolem města, a královského paláce Reales Alcazares, sídla maurských i křesťanských panovníků. Odpoledne
odjezd do Córdoby, bývalého hlavního města kalifátu s věhlasnou mešitou-katedrálou. Podvečerní procházka židovskou čtvrtí – synagoga, hradby, římský most, křivolaké uličky s arabskými
patii vyzdobenými záplavou květin v typických květináčích.
Ubytování v Córdobě.
9. den: Ráno prohlídka mešity a fakultativně královského paláce
s nádhernými zahradami nebo archeologického muzea s cennými sbírkami z římského období. Odpoledne odjezd do Málagy,
proslavené zdejším rodákem, slavným malířem Pablem Picassem, ale i stejnojmenným velmi lahodným vínem. Procházka po
nábřeží s nádhernou botanickou zahradou a výhledy na pevnosti Alcazaba a Gibralfaro. Možnost návštěvy katedrály, popř.
muzea P. Picassa nebo jeho rodného domu. Večer ubytování na
pobřeží Costa del Sol.
10. den: Volno, odpočinek, koupání na Costa del Sol.
11. den: Transfer na letiště. Odlet z Málagy do Vídně (za poplatek transfer do Brna).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• 10x ubytování ve 3* hotelech
• 10× polopenzi
• leteckou dopravu Brno–Málaga–Vídeň
a Ostrava–Málaga–Vídeň včetně tax
• autobusovou dopravu po Španělsku
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.400 Kč
• vstup do Alhambry
(nutno objednat předem) 770 Kč
• výlet lodí do národního parku Doňana 500 Kč
• jednosměrný transfer letiště Vídeň–Brno 500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
ESP
Gerona
SLUNEČNÁ
ANDALUSIE
Valencie
P
Elche
Córdoba
Doňana
Sévilla
Granada Guadix
Ronda
Sanlúcar
Jérez
Málaga
Cádiz
Vejer de la Frontera
Gibraltar
Tárifa
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
AP0528
POHODOVÁ ANDALUSIE
Termín
28. 05.–04. 06.
Cena
25.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět letecky.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Odlet z Vídně (transfer z Brna na letiště za poplatek) do
Málagy, transfer na ubytování na pobřeží Costa del Sol. Dle času
příletu možnost koupání a odpočinku na pláži či k večerním
procházkám po letovisku Torremolinos s typickým andaluským
centrem s mnoha posezeními a restauracemi v ulicích a letovisku Benalmádena s jedním z nejkrásnějších jachetních přístavů
ve Španělsku, nazývaném Malé Benátky.
2. den: Po snídaní odjezd do Sevilly, hlavního centra Andalusie.
Projížďka podél řeky Guadalquivir kolem dějiště světové výstavy
EXPO 92, zastávka v parku Marie Luisy s nádhernými pavilony
uprostřed subtropické vegetace, procházka čtvrtí Santa Cruz
TORREMOLINOS • SEVILLA • GIBRALTAR •
CÓRDOBA • RONDA • GRANADA • MIJAS •
MÁLAGA
s veselými náměstíčky a typickými hospůdkami. Návštěva třetí
největší křesťanské katedrály s ostatky Kryštofa Kolumba i slavnou věží Giralda. Ve volnu možnost individuální návštěvy královského paláce Alcazar s překrásnými zahradami. Večer návrat
na ubytování.
3. den: Volno ke koupání a odpočinku nebo fakultativně celodenní výlet k Gibraltarské skále, na výsostné území Anglie
rozkládající se na vysokém skalnatém výběžku. Místním taxi (za
poplatek) výjezd na vrchol masivu k nejjižnějšímu cípu zvanému
Point of Europa, a ke krasovým jeskyním sv. Michala. Cestou zastávky s nádhernými výhledy na pevninu i na nedalekou Afriku.
Pěší procházka po Main Street, hlavní tepně Gibraltaru. Odpoledne návrat na ubytování.
4. den: Celodenní výlet do Córdoby, bývalého hlavního města
kalifátu. Po příjezdu do Córdoby prohlídka unikátní památky –
arabské mešity s vestavěnou katolickou katedrálou, která je
pod ochranou UNESCO, procházka židovskou čtvrtí Santa Cruz
s malebnými zákoutími, nádherně zdobenými patii a všudypřítomnými květináči plnými různobarevných květin. Ve volném
čase možnost návštěvy královského Alcázaru, sídla křesťanských
panovníků, nebo unikátního archeologického muzea. Večer návrat na ubytování.
5. den: Výlet do vnitrozemí Andalusie, pohořím Sierra de Grazalema do Rondy, kolébky novodobých býčích zápasů s jednou
z nejstarších býčích arén. Prohlídka města rozděleného strmou
soutěskou uprostřed překrásných hor Serranía de Ronda. Procházka malebným bílým městem s řadou půvabných zákoutí
a náměstíček lemovamých šlechtickými domy a paláci zdobenými tepanými mřížemi a barevnými kachlemi. Odpoledne návrat
na ubytování.
6. den: Ráno odjezd do Granady. Granada působivě lemovaná
pohořím Sierra Nevada patřila v době arabské nadvlády k nejbohatším městům na iberském poloostrově. Z té doby pochází
i nádherný zámek Alhambra a letní sídlo Generalife, poslední
rezidence arabských panovníků. Prohlídka Alhambry a historického jádra města – katedrála, hrobka katolických králů, Alcaicería – bývalá arabská tržnice, popř. Albaicín, typická maurská
čtvrť. Večer návrat na ubytování.
7. den: Volno k odpočinku a koupání. Možnost individuálního výletu místní dopravou do Mijas, půvabné vesničky nad Torremolinos s oválnou býčí arénou a úchvatnými výhledy na celé pobřeží
nebo možnost výletu místní dopravou do Málagy, proslavené
zdejším rodákem, slavným malířem Pablem Picassem, ale i stejnojmenným velmi lahodným vínem. Možnost návštěvy katedrály,
rodného domu P. Picassa nebo Alcazaby, maurské pevnosti vypínající se nad přístavem lemovaným překrásnou promenádou
s řadou exotických stromů, fontán, soch a koutků k posezení.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Vídně (transfer do Brna za
poplatek).
• leteckou dopravu Vídeň–Málaga–Vídeň
• letištní taxy
• dopravu lux. busem ve Španělsku
• 7× ubytování ve 3* hotelech na pobřeží
• 7× polopenzi formou švédských stolů
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• vstup do Alhambry 770 Kč (nutno objednat)
• fakultativní výlet na Gibraltar 1.400 Kč
• transfer Brno–Vídeň–Brno 500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
POHODOVÁ
ANDALUSIE
ESP
P
Córdoba
Sévilla
Granada
Ronda
Málaga
Gibraltar
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
17
ŠPANĚLSKO
OD EXTREMADURY PO ARAGÓN
za poklady UNESCO
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy. Cesta
přes noc do Španělska.
2. den: Program B: Příjezd do oblasti Costa Brava/Maresme,
uložení zavazadel v hotelu, volno, ubytování v odpoledních hodinách, večeře. Program A: odlet z Prahy do Gerony, transfer
z letiště do hotelu v oblasti Costa Brava/Maresme, ubytování.
Dále společný program A i B.
3. den: Celodenní přejezd autobusem do oblasti Méridy, cestou
krátká zastávka v Trujillu – rodné město conquistadorů bratří
Pizarrů, Palacio del Marqés de la Conquista, kostel se sarkofágy,
palác objevitele Ekvádoru a Amazonky Orrellana, maurská pevnost, ubytování v okolí Méridy, večeře.
4. den: Snídaně, prohlídka Méridy – římské divadlo s amfiteátrem, Dianin chrám, Traiánův oblouk, akvadukt, odjezd do
Cáceres, prohlídka – Casa de los Golfines de Abajo, Casa del
Sol, Casa y Torre de Carvajal, jedinečně zachovalý komplex go-
TRUJILLO • MÉRIDA • CÁCERES •
SALAMANCA • PORTO • GUIMARAES •
SANTIAGO DE COMPOSTELA • LA
CORUŇA • LUGO • PONFERRADA •
ASTORGA • LEÓN • BURGOS • ZARAGOZA
tických a renesančních staveb paláců, kostelů a věží, ubytování
mezi Cáceres a Salamancou, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do Salamancy, prohlídka – Plaza
Mayor, Stará a Nová katedrála, Universita, Casa de las Conchas –
Mušlový dům, ubytování mezi Salamancou a Portem, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd do Porta, prohlídka města – katedrála,
radnice, Staré město, mosty přes řeku Duero. Odjezd do Guimaraes, prohlídka jedinečně zachovalého středověkého města
s hlavním náměstím Largo de Oliveira, městské paláce, ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do Santiaga de Compostela, prohlídka – katedrála, komplex katedrálních náměstí – jedno z nejkrásnějších náměstí světa, proslulé Praza do Obradoiro, palác de los
Reyes Catolicos, městské paláce, kláštery, ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, odjezd do La Coruňa, zastávka ve městě –
slavný komletně zachovaný římský maják Torre de Hércules,
nejstarší stále sloužící maják v Evropě, odjezd do Luga, prohlídka – hlavní město Galicie s majestátními vzácně dochovanými
římskými hradbami, po stopách významných zastávek svatojakubské pouti galicijské a leonské části, zastávka v Ponferradě – katedrála, templářský hrad, Astorga – biskupský palác A.
Gaudího, katedrála, ubytování, večeře.
9. den: Snídaně, odjezd do Léonu, prohlídka – katedrála, Plaza
Mayor, Casa Botines – A. Gaudí, klášter San Isidoro la Real, ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, po stopách významných zastávek svatojakubské pouti kastilské části, Sahagún, Frómista, Burgos, prohlídka Burgosu – katedrála, brána Santa María, pomník El Cidovi,
Staré město, ubytování, večeře.
11. den: Snídaně, odjezd do Zaragozy, prohlídka Zaragozy
s proslulými ukázkami aragonského mudéjarského stavebního
stylu – katedrála, bazilika Nuestra Seňora del Pilar, městská tržnice, palác Aljafería, odjezd na pobřeží Costa Brava, Maresme,
ubytování, večeře.
12. den: Snídaně, volný program – možnost koupání.
Program B: ve večerních hodinách odjezd do ČR.
Program A: večeře, nocleh.
13 den: Program B: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Program A: Snídaně, v závislosti na letových časech transfer
na letiště, odlet do ČR.
Ubytování:
Ubytování je zajištěno v okolí navštívených měst, v hotelech
**/***, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím
(sprcha/WC). Přímo v hotelu je zajištěno stravování, snídaně, večeře. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce.
18
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
EX0610
Termín
10. 06.–22. 06.
Cena
16.990 Kč
Program
B (bus)
EX0611
11. 06.–22. 06.
24.390 Kč
A (let)
EX0902
02. 09.–14. 09.
16.990 Kč
B (bus)
EX0903
03. 09.–14. 09.
24.390 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Gerona–Praha vč. tax
• 11× ubytování s polopenzí
Program B:
• 10× ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
Program A i B:
• dopravu luxusním autokarem ve Španělsku
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
La Coruňa
Lugo
Santiago Ponferrada Léon
de Compostela
Astorga
Gerona
Burgos
Zaragoza
Guimaraes
Porto
Salamanca
OD EXTREMADURY
ARAGÓN
P
PO
Cáceres
Trujillo
Mérida
ESP
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
MD0715
KRÁLOVSKÉ MĚSTO MADRID
a královské rezidence jeho okolí
Tam i zpět letecky.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Před polednem odlet z Prahy (za příplatek transfer
z Brna). Přílet do Madridu, transfer autobusem do hotelu,
ubytování. Podvečerní procházka starým Madridem, tzv. Madridem Habsburků, plným úzkých uliček, malých náměstí, paláců
a domů ze 17.–19. století: Z náměstí Puerta del Sol, živoucího
středu Madridu k Plaza Mayor, renesančnímu čtvercovému náměstí, které kdysi bývalo pupkem Madridu, odtud k Plaza de la
Villa s barokními paláci, které jsou dnes sídlem radnice a dále do
centra bývalé maurské čtvrti Moreríe. Od kostela sv. Františka se
ulicemi lemovanými typickými madridskými restauranty dostaneme ke staré katedrále San Isidro a odtud zpět na Plaza Mayor,
kde si v některé z četných kaváren můžeme dát skleničku sidry
nebo kávu cortado a sledovat večerní život.
2. den: Den věnovaný Madridu. Po snídani se vydáme na Paseo
del Prado, považované za jedno z nejvýznamnějších kulturních
center Evropy. Návštěva muzea Prado, jedné z nejstarších a nejznámějších galerií na světě, po prohlídce procházka parkem El
Retiro, 140hektarů zeleně uprostřed města, se Skleněným palácem a s rozlehlou botanickou zahradou. Přes náměstí Cibeles se
slavnou kašnou se dostaneme na promenádu Paseo de Recoletos s proslulou kavárnou Café Gijón a Archeologickým muzeem.
Odpoledne budeme pokračovat přes Gran Víu, hlavní obchodní
tepnu a přes Plaza de Espaňa se sochou Dona Quijota ke Královskému paláci, který se vypíná nad řekou Manazanares od r. 1764.
Termín
15. 07.–22. 07.
Cena
24.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
MADRID • ARANJUEZ • TOLEDO •
LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO •
SEGOVIA • EL ESCORIAL
• MANZANARES EL REAL • CHINCHÓN
Možnost návštěvy paláce nebo zahrad Sabatini a Campo de Moro.
V sousedství paláce stojí katedrála Nuestra Seňora de Almudena,
kterou papež vysvětil r. 1993. Dále pokračujeme na Plaza San Martín, kde se nachází Klášter Bosých Klarisek, z r. 1559 s bohatou sbírkou obrazů a s nádherně zdobenými kaplemi. Dokončení okruhu
na Puerta del Sol s nultým kilometrem před budovou radnice.
3. den: Dopoledne návštěva Segovie, města proslaveného římským akvaduktem, jehož majestátní oblouky dominují náměstí
plazade Azoguejo, pevností Alcazar začleněnou do městského
opevnění z 12. stol., a elegantní pozdně gotickou katedrálou. Ve
volném čase možno navštívit románský kostel Veracruz, založený
templářským řádem. Odpoledne zastávka v královské rezidenci
La Granja de San Ildefonso malebně umístěné na úpatí Sierra
de Guadarrama, a přezdívané španělské Versailles. Procházka zahradami s 26 fontánami a kaskádami a s umělým jezírkem. Možnost návštěvy interiérů paláce. Návrat na ubytování do Madridu.
4. den: Den věnovaný Toledu, kdysi nejdůležitějšímu městu
Španělska, po snídani odjezd z Madridu do Toleda, prohlídka
histor. jádra – Plaza de Zoco, hospital de Santa Cruz katedrála,
jedna z nejkrášnějších gotických katedrál, mudejarský kostel
Santo Tomé s mistrovskou malbou od Greca, muzeum El Greca,
židovské synagogy Santa María la Blanca a el Tránsito a klášter
San Juan de los Reyes. Návrat na ubytování do Madridu.
5. den: Dopoledne prohlídka královského paláce a kláštera El
Escorial, který si nechal postavit jako svou rezidenci a zároveň
panteón Filip II. Odpoledne zastávka v Manzanares el Real,
kterému dominuje mohutná gotická pevnost ze 13. stol. s mudejraskými prvky a s nádhernými výhledy na přehradu Santillana
a přírodní park La Pedriza. Návrat na ubytování do Madridu.
6. den: Dopoledne návštěva bývalé letní královské rezidence
Aranjuezu, na březích řeky Tajo, obklopené zahradami Parterre, Jardín de la Isla a Jardín del Principe. Prohlídka majestátního náměstí San Antonio s podloubími, král. kostelem, kašnou
Mariblanca a šlechtickými domy. Prohlídka královského paláce.
Odpoledne návštěva Chinchónu, jehož historické jádro s typickou kastilskou architekturou je národní kulturní památkou. Náměstí Plaza Mayor je obklopené domy s podloubími a typickými
dřevěnými balkony, v kostele de la Asunción se nachází Goyova
malba Nanebevzetí, ze zdejšího hradu je panoramatický výhled
na městečko. Návrat na ubytování do Madridu.
7. den: Volný den v Madridu určený k individuálním prohlídkám
Muzea Thyssen – Bornemisza nebo Centra umění královny Sofíe,
kde je shromážděna sbírka španělské moderny, včetně Picassovy Guernicy nebo Musea Bellas Artes, a k nákupům. Večer doporučujeme strávit v některém z typických madridských barů, které
neodmyslitelně patří k atmosféře tohoto města.
8. den: Dopoledne odlet z Madridu a přílet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
P
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• autobusovou dopravu ve Španělsku
• 7× ubytování v hotelu 2–3* se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.100 Kč
• 7× večeře 2.100 Kč
• transfer Brno–letiště–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
KRÁLOVSKÉ
MĚSTO MADRID
Segovia La Granja de San Ildefonso
Manzanares el Real
El Escorial
Madrid
Aranjuez
Chinchón
Toledo
ESP
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
19
ŠPANĚLSKO
POKLADY ŠPANĚLSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: V dopoledních hodinách odjezd z ČR (nástupní místa: Brno, Praha, Jihlava, Vel. Meziříčí, Zlín, Uh. Hradiště,
Kroměříž, Prostějov). Cesta přes noc do Španělska.
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Maresme, uložení zavazadel v hotelu, volno, ubytování v odpoledních hodinách, volno, odpočinek.
Program A: Odlet z Prahy do Gerony, transfer z letiště do hotelu v oblasti Costa Brava/Maresme.
Dále společný program A i B.
3. den: Odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera Santa Maria
de Poblet, založeného ve 12. st, přejezd španělským vnitrozemím
do nejstaršího universitního města Alcala de Henares, místa, kde
se narodil Miguel de Cervantes. Prohlídka historického centra,
které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři
v Latinské Americe (katedrála, Cervantesovo náměstí, rodný dům
M. de Cervantes, universitní čtvrť), odjezd k ubytování.
4. den: Madrid – prohlídka města – Puerta del Sol, Plaza Mayor,
exteriéry královského paláce, odpoledne volno, možnost návštěvy muzea Lazaro Galdiano, odjezd k ubytování.
5. den: Odjezd do El Escorial, prohlídka jedinečného díla španělské architektury – královského paláce a muzea, přejezd do
Segovie, prohlídka historického centra, římského akvaduktu,
který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteriér pevnosti
Alcazar, románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. st,
odjezd k ubytování.
6. den: Odjezd do Avily, prohlídka mohutných městských hradeb, katedrály a historického centra, přejezd do Toleda, prohlídka města – muzeum El Greca, Katedrála, kostel sv. Tomáše s jedinečnou mudejarskou věží, bývalá synagoga dnes kostel Santa
Maria la Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la Luz, ve
večerních hodinách příjezd do hotelu.
7. den: Snídaně, odjezd od Aranjuez, prohlídka letního královského paláce a historického centra města – náměstí Mariblanca
s paláci šlechty a královských úředníků, přejezd do pevnostního města Cuenca, prohlídka historického centra – „zavěšené“
domy, věž Mangana, katedrála Nuestra Seňora de gracia, odjezd
do horského města proslulého mudejarskou aragonskou architekturou Teruel, prohlídka historického centra – náměstí Carlos
Castell, mudjarská katedrála, kostel San Pedro, věž San Martín,
odjezd k ubytování.
8. den: Snídaně, odjezd do Barcelony, prohlídka modernistické
čtvrti a architektonických děl A. Gaudího – park Guel, Sagrada
Familia, exteriér Casa Mila, prohlídka historického centra – tzv.
„gotické“ Barcelony a přístavu, ve večerních hodinách odjezd na
ubytování.
9. den: Program B: Volný den, možnost koupání, ve večerních
hodinách odjezd do ČR.
Program A: Transfer na letiště, odlet do ČR
10. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
20
KLÁŠTER POBLET • ALCALA DE HENARES •
MADRID • EL ESCORIAL • SEGOVIA •
TOLEDO • ARANJUEZ • CUENCA • TERUEL •
BARCELONA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
UN0708
Termín
08. 07.–17. 07.
Cena
12.990 Kč
Program
B (bus)
UN0709
09. 07.–16. 07.
20.190 Kč
A (let)
UN0902
02. 09.–11. 09.
12.990 Kč
B (bus)
UN0903
03. 09.–10. 09.
20.190 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
• Program B: dopravu luxusním autobusem
• Program A: leteckou dopravu Praha–Gerona–Praha
• letištní taxy
• dopravu luxusním autobusem ve Španělsku
• 7× ubytování ve 2–3*hotelech v okolí
navštívených měst
• 7× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• Program A: transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• jednolůžkový pokoj 2.890 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
ESP
Segóvia
Ávila
P
Alcalá
El Escorial de Henares
MADRID
Toledo
Aranjuez
Barcelona
Teruel
Cuenca
POKLADY ŠPANĚLSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
UNESCO
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
SJ0624
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
DO SANTIAGA
Tam i zpět letecky
Nabízíme vám poutní cestu do nádherného a spirituálního
Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky
a cestovatele díky přírodě plné kontrastů, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé délce poutní cesty.
Připojte se alespoň částečně k poutníkům a poznejte fenomén staleté tradice, po Jeruzalémě a Římě 3. největší poutní cesty. Vybrali jsme pro Vás některé úseky mezi Burgosem
a Santiagem de Compostela.
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna).
Odjezd z letiště do Burgosu. Procházka městem spjatým se jménem El Cid a s nádhernými památkami – katedrála, renesanční
brány Puerta de Santa María, Casa del Cordón, Plaza Mayor a dle
časových možností návštěva významného kláštera Cartuja de Miraflores s hrobkou rodičů Isabely katolické. Ubytování v Burgosu.
2. den: Dopoledne prohlídka burgoské katedrály a zastávka
u cisterciánského kláštera Huelgas Reales, který sloužil ve 13.
stol. jako královský panteon. Poté se již vydáme kastilskou mesetou na svatojakubskou cestu. Pěší túra z Hontanas do Castrojeriz (cca 10 km), během které můžeme navštívit ruiny kostela
sv. Michala a klášter sv. Antonína ze 14. stol. Po túře přejezd
autobusem do Frómisty, kde nás čeká jeden z nejčistších příkladů románské architektury kostel San Martín. A o pár kilometrů
dál jiná osada s významnou jakubskou tradicí Carrión de los
Condes se 2 nádhernými románskými portály, Santiago a Santa
María del Camino. Na další zastávce v Sahagúnu shlédneme
mudéjarský kostel San Tirso a kostel San Miguel de la Escalada
v mozarabském stylu. Ubytování u Sahagúnu.
3. den: Po dokončení prohlídky Sahagúnu, ve středověku nazývaného “španělské Cluny”, se vydáme opět na cestu. Přejezd
autobusem do Calzady de Coto. Pěší túra z Calzada de Coto do
Bercianos typickou kastilskou rovinou (cca 7,2 km). Odpoledne navštívíme León, jedno z hlavních měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla v kostele San Isidoro a v gotické katedrále, kde můžeme
obdivovat skvostné vitráže. Zastávka u bývalého špitálu poutníků San Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného na luxusní
hotel – parador. Ubytování u Leonu.
4. den: Dopoledne přejedeme do města Astorga s románskými
a středověkými hradbami i gotickou katedrálou, která se stavěla
300 let. Budeme moci navštívit i biskupský palác přestavěný podle
slavného katalánského architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum jakubské cesty. Následně budeme projíždět nejautentičtějším
a zcela venkovským úsekem jakubské cesty, Rabanal del Camino,
la Cruz de Ferro a Molinaseca, kde se opět připojíme k poutníkům.
Pěší túra z Acebo do Molinaseca (cca 8,5 km), jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlídkami.
Ubytování v Ponferradě.
5. den: Dopoledne strávíme v Ponferradě, která je proslulá
svým templářským hradem z 11. stol., ale i kostelem sv. Ondřeje
a bazilikou N. S. de la Encina. Další zastávka bude ve Villafranca,
Termín
25. 06.–03. 07.
Cena
27.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BURGOS • FRÓMISTA • SAHAGÚN • LEÓN •
ASTORGA • PONFERRADA • O CEBREIRO •
SANTIAGO DE COMPOSTELLA •
FINISTERRE • SALAMANCA
bývalém hlavním městě oblasti el Bierzo, s románským kostelem
de Santiago. Přejezd autobusem k další části pěší pouti, do Ruitelánu. Pěší túra z Ruitelán do O Cebreiro (cca 9,7 km) – trasa
s velmi rozmanitou krajinou, ale i stoupáním. Po ukončení
túry si prohlédneme O Cebreiro, vesnici opředenou řadou legend, vstupní bránu do Galicie. Odjezd na ubytování u Luga.
6. den: Dopoledne prohlídka Luga – římské hradby, katedrála,
Plaza Espaňa a kostel S. Domingo. Přejezd autobusem do Ferreiros. Pěší túra z Ferreiros do Portomarín (cca 8,8 km), procházka
zelenou galicijskou krajinou až k řece Miňo. Po zastávce v Portomarínu, v půvabném městečku rozkládajícím se po obou stranách řeky Miňo spojené římským mostem, přejedeme k vrcholu
Monte de Gozo, abychom společně s poutníky z výšky poprvé
spatřili vytoužené město, Santiago de Compostela – vjezd do
města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými náměstíčky do katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí
Plaza del Obradoiro. Po návštěvě katedrály procházka centrem
města s řadou paláců, klášterů a kostelů. Ubytování v Santiagu.
7. den: Po snídaní odjezd autobusem do Finisterre (= konec
země), nejnavštěvovanějšího místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas ze 12. stol. Odpoledne návrat do Santiaga, volno. Ubytování v Santiagu.
8. den: Ráno odjezd do univerzitního města Salamanca na břehu řeky Tormes. Odpoledne, po příjezdu do Salamancy procházka
starým městem od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve
Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las Conchas a k baroknímu kostelu Clerencía. Dále kolem Nové katedrály a románské
Staré katedrály se dostaneme k historickým budovám University
a jeho muzea. Poslední zastávkou bude Casa Lis s vyhlídkou na
řeku Tormes a románský most. Ubytování v Salamance
9. den: Ráno odjezd do Madridu, odlet do Prahy.
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• 8× ubytování v hotelech s polopenzí
• dopravu lux. autobusem ve Španělsku
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Finisterre
Lugo O Cebreiro
Ponferrada León
Santiago de C.
Frómista
Villafranca
Astorga Sahagún
Burgos
Ourense
Salamanca
ESP
P
MADRID
SVATOJAKUBSKÁ
POUŤ DO SANTIAGA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
21
ŠPANĚLSKO
Č. zájezdu
MA0611
MALLORCA
kouzelný ostrov Baleárského souostroví
Tam i zpět letecky z Brna!
Ubytování na jednom místě.
1. den: Odlet z Brna na Mallorcu. Transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Volný den k odpočinku a koupání.
3. den: Dopoledne návštěva hlavního města Palmy de Mallorca. Nejdříve zastávka na hradě Bellver, který ční nad městem
a z kterého se otvírá panoramatický výhled na město i přístav.
Pak procházka historickým centrem s gotickou katedrálou ze
13. stol., nazývanou katedrálou světla, renesančními městskými
hradbami, parkem Parc del Mar, palácem Almudeina a gotickou
čtvrtí. Po poledni návrat na ubytování.
4. den: Celodenní výlet s nezapomenutelným cestováním po
nejhezčích přírodních místech severozápadní části ostrova. První zastávka bude v evropském městě kůže Inca, kde navštívíte
typickou dílnu. Poté přejedete kolem nejvyšších vrcholů ostrova
a po nejhezčí a také nejkrkolomnější horské silnici sjedete na
severní pobřeží do Sa Calobry – rajského místa s nádherným
koupáním či procházkami, tunelem vysekaným ve skále i soutěskou, ze které ústí do moře dva horské potoky. Na pohodlné
lodi se dále poplavíte podél nejpůsobivějšího pobřeží ostrova
do malebného přístavu Port Soller a odtud přejedete krásným
vnitrozemím ostrova zpět do hotelů.
5. den: Návštěva asi nejmalebnější vesnice Valdemossa, procházka starobylými kamennými uličkami s domy doslova pokrytými květinami v květináčích. Nejznámější památkou ve Valldemose je bývalý kartuziánský klášter La Cartuja, založený r. 1399,
kde prožíval svůj milostný román extravagantní pár, Frederic
Chopin a Georges Sandová. Při návštěvě kláštera se dozvíte
řadu zajímavostí nejen o tomto páru, ale i o kdysi nejbohatším
mnišském řádu. V prostorách královského zámku Palacio del Rey
22
PALMA DE MALLORCA • INCA •
SA CALOBRA • PORT SOLLER •
VALLDEMOSA • CUEVAS DEL DRACH •
PORTO CRISTO • FORMENTOR
Sancho se pak můžete zaposlouchat do skladeb F. Chopina.
A hlavně se nezapomeňte projít malebnými uličkami a posedět
v některé z typických kaváren a cukráren.
6. den: Volný den ke koupání a odpočinku. Fakultativně výlet
na východní pobřeží ostrova, do podzemního království jedněch z nejkrásnějších jeskyň světa Cuevas del Drach. První
zastávkou je továrna na výrobu perel, kde budete svědky jejich
vzniku. Dále pokračujete v cestě do Porto Cristo – přístavu
připomínajícího obdivované norské fjordy. Ti, kdo budou chtít
navštívit známý Safari Park, si příjdou na své uprostřed milých
exotických exemplářů. (Vstupné není zahrnuté do ceny výletu).
Návštěva Dračí jeskyně, kde si u největšího podzemního jezera
Evropy vychutnáte koncert klasické hudby. Odpoledne návrat
do hotelů.
7. den: Celodenní výlet na Formentor začíná návštěvou tradičního trhu ve starobylé vesnici Sineu, bývalé rezidenci mallorských králů. Užijete si atmosféru prodeje domácích zvířat, typických řemeslných výrobků, vonícího čerstvého ovoce a zeleniny.
Dále následuje přejezd na nejfotografovanější místo Mallorky –
mys Formentor. Z výhlídkové plošiny situované v nadmořské
výšce 200 m si můžete vychutnat výhled na skalnaté útesy
omývané ocelově modrým mořem. Odpoledne volno ke koupání a opalování na přírodní pláži, obklopené středozemním
lesem. Na závěr programu zastávka ve vinném sklepě spojená
s ochutnávkou.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Termín
11. 06.–18. 06.
Cena
19.990 Kč
MA0820
20. 08.–27. 08.
21.990 Kč
MA0917
17. 09.–24. 09.
19.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Mallorca–Brno
• letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech/aparthotelech
• 7× polopenzi formou švédských stolů
• výlety na Mallorce dle programu
• služby delegáta
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• fakultativní výlet na východní pobřeží 1.150 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
BELGIE
Č. zájezdu
BL0726
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
a památky UNESCO
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2,
3 a 5) odjedeme v brzkých ranních hodinách přes Německo do
Belgie, kde se večer ubytujeme poblíž Bruselu.
2. den: Po snídani navštívíme světoznámé Atomium na okraji
Bruselu. 165miliardkrát zvětšený model molekuly železa tvořený devíti navzájem propojenými koulemi o průměru 18 metrů,
z nichž je 6 přístupných k prohlídce, patří k symbolům Bruselu
stejně tak jako Eiffelova věž patří k Paříži. V těsném sousedství
pak zavítáme do Mini-Europe, kde nás přes 300 zmenšenin provede krajinou Evropské Unie. Hlavní náměstí Bruselu si každého
podmaní svou krásou (UNESCO). Jeho největší pýchou je radnice z 15. století s 96 metrů vysokou věží, která spolu s dalšími
třiceti domy s bohatým zdobením vytváří okouzlující celek. Uličkami se od slavného Čurajícího chlapečka dostaneme kolem
domů s komiksovými obrazy do slavné galerie sv. Huberta a do
ráje gurmánů a možná i k Čurající holčičce. Podíváme se také ke
královskému paláci a absolvujeme projížďku Parlamentní čtvrtí.
Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani nás zláká výlet do nejkrásnějšího belgického
města – do Brugg (UNESCO). Živá atmosféra v kamenných uličkách města umocněná výstavními domy a krásnými paláci, bělavými krajkami, sladkou vůní čokoládových pralinek a všudypřítomnými kanály zvoucími k plavbě pod nespočtem mostů patří
k neopakovatelným zážitkům z Belgie. Pět set let zde v téměř
nezměněné podobě bdí věž Belfort a bazilika sv. Krve uchovává
ampuli s kapkou Ježíšovy krve. V gotickém kostele Panny Marie
uvidíme jedno z mála Michelangelových děl mimo Itálii – originál Marie s dítětem z bílého mramoru. Cestou zpět se zastavíme
v Gentu. Bohatí měšťané byli k městu štědří a nechali postavit
ohromné kostely, přepychové veřejné budovy, domy a paláce,
nad nimiž dodnes stojíme v úžasu. Nevynecháme procházku po
nábřeží Graslei s cechovními domy dokonce až z 12. století. Kolem dominantní věže zvonice (UNESCO) se dostaneme k radnici
a k monumentální katedrále St. Baafskathedraal s polyptychem
Klanění Božímu beránkovi od bratří Eyckových. Večer návrat do
hotelu.
4. den: Po snídani budeme objevovat skvosty Antverp. Příjemná promenáda podél rušného nábřeží Šeldy nás zavede k vstupní bráně původní antverpské pevnosti. Společně se seznámíme
s jádrem města - s radnicí zdobenou štíty (UNESCO), s cechovními domy s pozlacenými postavami, kašnou Braba i katedrálou
Panny Marie (UNESCO). Antverpy prozkoumáme i z vodní hladiny během lodního výletu po Šeldě. Na dotyk se přiblížíme diamantům a milovníci umění se vydají do domu Rubense nebo do
Královského muzea umění. Zájemci mohou svůj volný čas strávit
v podmořském světě Aquatopia. Po dni plném zážitků se necháme vtáhnout k odpočinku do podmanivých malebných uliček
s nespočetnými hospůdkami. Cestou zpět do hotelu nemůžete
minout bývalé hlavní město tehdejšího Nizozemí Mechelen,
Termín
26. 07.–31. 07.
Cena
8.800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ATOMIUM • BRUSEL (UNESCO) • BRUGGY
(UNESCO) • GENT (UNESCO) • ANTVERPY
(UNESCO) • MECHELEN (UNESCO) •
WATERLOO • LOVAŇ (UNESCO) • HASSELT
jehož chloubou je mohutná gotická katedrála sv. Rombouta
s vysokou věží se zvonkohrami, jejíž výstavba trvala přes 300 let
(UNESCO). Večer návrat do hotelu.
5. den: Po snídani zamíříme za Napoleonem k Waterloo. Zájemci mohou vystoupat 226 schodů na Lví pahorek a rozhlédnout se po bojišti či vnést se do bitevní vřavy prostřednictvím
obří panoramy bitvy z roku 1912. Odtud pojedeme do univerzitní Lovaně (Leuven), města s historií sahající až k Césarovi. Náměstí dlážděné kočičími hlavami, obklopené domy s vysokými
štíty se každodenně promění v jeden velký bar či kavárnu – je
to oblíbené místo schůzek studentů i turistů. Na Grote Markt
se budeme obdivovat perle brabandské gotiky – bohatě zdobené radnici z 15. století a mohutnému kostelu St. Pieterskerk
s muzeem se třemi skvostnými obrazy Dirka Boutse. V jižní části
města se projdeme romantickými uličkami s cihlovými domky
patřícími k někdejšímu dvoru bekyní Groot Begijnhof (UNESCO).
Dvůr založený ve 13. století, malebně rozložený na obou březích
i ostrově řeky Dijle, patřil k nejrozsáhlejším areálům v Belgii, dnes
jej spravuje univerzita. Odpoledne se zastavíme ještě v Hasseltu
v národním muzeu jalovcové – oblíbeného nápoje Belgičanů,
o čemž svědčí i přibližně 225 vyráběných druhů. Prohlídkou
v bývalé palírně staré přes dvě stě let s unikátními dosud funkčními destilačními přístroji spojenou s ochutnávkou a možností
zakoupení „jalovcových“ suvenýrů ukončíme náš program a vydáme se na cestu zpět do ČR.
6. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• 3× večeře 1.990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
NL
D
Bruggy
Antverpy
Mechelen
Hasselt
Gent
BRUSEL
Waterloo
F
Lovaň
BELGICKÉ
KRÁLOVSTVÍ
B
L
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
23
BENELUX
ZEMĚMI BENELUXU
s návštěvou největší květinové aukce na světě!
Ubytování v hotelech 2* a 3*!
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4, 5) do Německa. V podvečer se zastavíme v nejstarším německém městě nad řekou
Moselou v Trevíru (Trier). Při podvečerní procházce si u brány
Porta Nigra a impozantní Basiliky, obou památek zapsaných na
listině světového dědictví UNESCO, připomeneme slavnou éru
Římanů. Atmosféra středověku na nás dýchne na malebném
Hlavním náměstí, jehož zdobné domy nám vytvoří kulisu pro
chvíli k odpočinku. Večer ubytování v okolí.
2. den: Ráno se vydáme na cestu do Lucemburska, kde si prohlédneme jedno z nejmenších a zároveň nejstarších hlavních
měst Evropy – Lucemburk, město s tisíciletou tradicí a kosmopolitním šarmem. Odtud budeme pokračovat do Belgie. Nejprve
se zastavíme u památníku bitvy u Waterloo a odpoledne přijedeme do hlavního města Belgického království Bruselu. Podíváme se na náměstí Grande Place s bohatě zdobenými cechovními
domy a dominantní radnicí, projdeme se uličkami starého města
a nevynecháme ani známý symbol města, 60 centimetrovou sošku čurajícího chlapečka. Navečer ubytování v okolí města.
3. den: Po snídani se vydáme za krásou dávných časů do Gentu,
jenž byl ve středověku považován za konkurenta Paříže. V Bruggách se seznámíme s jádrem města během okružní plavby po
kanálech, neboť jeho centrum se nachází na ostrově. Pozdní
odpoledne pak strávíme v největším belgickém městě – Antverpách. V „Rubensově“ městě se necháme okouzlit atmosférou
TREVÍR • LUCEMBURK • WATERLOO •
BRUSEL • GENT • BRUGGY • ANTVERPY •
ROTTERDAM • DELFT • DEN HAAG •
KVĚTINOVÁ AUKCE AALSMEER •
ALKMAAR • VOLENDAM • NAARDEN •
SKANZEN ZAANSE SCHANS •
AMSTERODAM
přepychu a bohatství pocházejícího z moře, procházkou dojdeme na zdejší známé historické náměstí Grote Markt, které lemují
výstavné cechovní domy ze 16. a 17. století a v jehož středu se
vypíná fontána se sochou Braba, symbol Antverp, připomínající
pověst o římském vojákovi, přemožiteli obra. Ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme do holandského Rotterdamu. Při
prohlídce města nevynecháme jednu z jeho nejviditelnějších
atrakcí – věž Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným
výhledem na město. V historickém Delftu pak při návštěvě keramičky nahlédneme pod pokličku tradiční výroby delfské fajánse,
typické holandské modrobílé keramiky. Poté se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu Den Haag a seznámíme se
také s Binnenhofem, srdcem Holandska. Přejezd na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme v Aalsmeeru největší květinovou
burzu na světě, která každodenně ovlivňuje světové ceny řezaných a pokojových květin. Aukcí projdeme po zvláštní galerii,
odkud budeme moci obdivovat nejen krásné květiny, ale i čilý
obchodní ruch. Dále se vypravíme do města s vůní sýrů, do středověkého Alkmaaru, kde zažijeme netradiční podívanou na sý-
Č. zájezdu
BE0704
Termín
04. 07.–10. 07.
Cena
10.900 Kč
BE0815
15. 08.–21. 08.
10.900 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.300 Kč
• 4× večeře 2.490 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
rové trhy probíhající i dnes podle staletých tradic. Projedeme se
bývalou rybářskou vesničkou Volendam a necháme se unášet
starobylou atmosférou vycházející z malých rybářských příbytků v úzkých uličkách a z dobových krojů, které dosud s oblibou
nosí místní obyvatelé. Zůstane-li nám dostatek času, zastavíme
se také v Naardenu. Večer návrat na ubytování.
6. den: Po snídani zavítáme do skanzenu holandské vesnice
Zaanse Schans v Zaandamu. Prohlédneme si obydlené dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých
holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě hlavního města Amsterodamu. Budeme mít možnost projet se lodí po
grachtech, navštívit květinový trh a také některé z muzeí (např.
Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se slavnou Noční hlídkou od
Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat malebná zákoutí a další
vyhlášené atrakce Amsterodamu. V podvečer se s Holandskem
rozloučíme a vydáme se přes Německo zpět do ČR.
7. den: V poledních hodinách příjezd do ČR.
NL
Alkmaar
Volendam
Naarden
AMSTERDAM
Aalsmeer
Den Haag
Delft
Rotterdam
D
Antverpy
Bruggy
Gent
BRUSEL
Waterloo
F
ZEMĚMI
BENELUXU
B
L
LUCEMBURK
24
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Trevír
HOLANDSKO
Č. zájezdu
HO0507
ROZKVETLÉ HOLANDSKO
země mlýnů, dřeváků a sýrů
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5), přejezd Německem
na ubytování v okolí bývalého hanzovního města Kolína nad
Rýnem. Večer si krátce prohlédneme historické centrum s Dómem, pokládaným za nejslavnější gotickou stavbu Německa.
2. den: Po snídani budeme pokračovat do holandského Delftu – města proslulého výrobou holandské modrobílé keramiky. Poté se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu Den Haag a seznámíme se také s Binnenhofem, srdcem
Holandska. V Madurodamu, nejmenší vesničce Holandska,
navštívíme park miniatur, který představuje miniatury nejznámějších historických i moderních staveb země. Budeme moci
obdivovat také pohyblivé modely přístavu, letiště a železnice.
Nedaleký Scheveningen je vyhlášeným lázeňským a rekreačním centrem evropské i světové společenské smetánky. I my
se necháme zlákat mondénní pobřežní promenádou s molem
Pier, obchůdky, kavárnami a bary. Naše oko rovněž potěší krásné umělecké sochy z písku lemující zdejší pláž. Večer dojedeme na ubytování.
3. den: Po snídani budou naše kroky směřovat do probouzejících se zahrad v květinovém parku Keukenhof, kde na rozloze
32 hektarů rozkvétají od března do května miliony tulipánů a jiných jarních květů, které okouzlí naše smysly. Dokonale sesazené tematické zahrady se věnují barvám, vůním, renesančnímu
i abstraktnímu stylu, vodě atd. Najdeme zde nejen království tulipánů, krokusů, hyacintů, narcisů, macešek a modřenců, ale také
kryté haly s orchidejemi, amarylisy, anturiemi, fuchsiemi a dalšími květinovými krasavci. Odpoledne pojedeme do historického
Naardenu, který je u nás spojován především se jménem J. A.
Komenského. Dále pak zamíříme na farmu Alida Hoeve, která
jako jedna z mála i dnes udržuje tradiční výrobní postupy na výrobu pravého Edamského selského sýra a také Goudy. Seznámíme se zde se sýrařským řemeslem a po ochutnávce budeme mít
možnost si originální sýry také zakoupit. Za tradicí se vydáme
také do Volendamu – bývalé rybářské vesničky se starobylou
atmosférou v úzkých uličkách. Na břehu Ijsselmeer si nenecháme ujít výborné místní speciality z čerstvých ryb. V podvečer se
vrátíme na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme do skanzenu holandské vesnice
v Zaandamu. Zde si prohlédneme obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme
tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě
hlavního města Amsterodamu. Budeme mít možnost projet se
lodí po grachtech, navštívit květinový trh a také některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se slavnou Noční
hlídkou od Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud, Diamantové muzeum). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat malebná zákoutí a atrakce Amsterodamu. Ve večerních
hodinách odjedeme z Holandska přes Německo do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do Brna.
Termín
07. 05.–11. 05.
Cena
7.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KOLÍN NAD RÝNEM • DELFT •
DEN HAAG • MADURODAM •
SCHEVENINGEN • KEUKENHOF •
NAARDEN • ALIDA HOEVE • VOLENDAM •
ZAANDAM • AMSTERODAM
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 2× večeře v Holandsku 850 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
NL
Volendam
Zaandam
Keukenhof
Scheveningen
Den Haag Delft
Naarden
AMSTERDAM
D
Kolín
ROZKVETLÉ
HOLANDSKO
Doporučujeme uzavřít pojištěníFléčebných výloh
Ba storna (viz str. 2)
L
25
FRANCIE
PAŘÍŽ A VERSAILLES
s návštěvou Remeše (UNESCO)
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1,
2, 3, 5) v brzkých ranních hodinách přes Německo do Francie. Ubytujeme se poblíž Remeše a zájemci se budou moci podívat do
centra města s věhlasnou středověkou katedrálou Notre-Dame.
2. den: Po snídani vyjedeme do Paříže a během okružní jízdy
se zastávkou u Invalidovny, místa Napoleonova posledního
odpočinku, se seznámíme s některými zajímavostmi města. Procházky Paříží začneme u Panthéonu v Latinské čtvrti, zavítáme
do nádherné Lucemburské zahrady, u Sorbony si budeme povídat o jedné z nejstarších evropských univerzit. Několika uličkami s řeckými restauracemi dojdeme na ostrov Ile de la Cité
s katedrálou Notre Dame, Justičním palácem a kouzelným
květinovým trhem. Kolem radnice města Paříže přejdeme do
architektonicky pestré čtvrti Beaubourg, kde si prohlédneme
budovu Centre George Pompidou a Forum des Halles, kde
se rozkládala stará pařížská tržnice. Den zakončíme procházkou
nádvořími Louvru. Ubytování na okraji Paříže.
26
3. den: Po snídani mohou individuální zájemci odjet na návštěvu Disneylandu. Ostatní stráví část dopoledne ve čtvrti třetího
tisíciletí La Défense. Odpoledne věnujeme návštěvě některého
z pařížských muzeí. Atmosféru velkoměsta si vychutnáme na
nejznámější pařížské ulici Champs Elysées a u Vítězného oblouku, v podvečer se projdeme uličkami Latinské čtvrti. Návrat
na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme do sídla francouzských králů,
do Versailles, k prohlídce zámku, zahrad a parku. Odpoledne
prožijeme opět v Paříži. Při projížďce lodí po řece Seině se
necháme znovu okouzlit krásou historických staveb a mostů.
Po nábřeží přejdeme k Eiffelově věži a na již důvěrně známé
město se podíváme z ptačí perspektivy. Poslední hodiny v Paříži
prožijeme na Montmartru u baziliky Sacré Coeur, na náměstíčku s malíři Place du Tertre a ve zdejších malebných uličkách.
U kabaretu Moulin Rouge se začneme s Paříží pomalu loučit.
Noční Paříž už okouzlila mnohé. My si tuhle lahůdku necháme
až na úplný závěr.
5. den: Průjezd Německem, příjezd do Brna v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
PA0504
Termín
04. 05.–08. 05.
Cena
6.890 Kč
PA0601
01. 06.–05. 06.
6.890 Kč
PA0702
02. 07.–06. 07.
6.890 Kč
PA0817
17. 08.–21. 08.
6.890 Kč
PA0924
24. 09.–28. 09.
6.890 Kč
PA1026
26. 10.–30. 10.
6.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
K návštěvě objektů doporučujeme koupit dvoudenní
muzejní kartu za cca 35 €.
FRANCIE
PAŘÍŽ A VERSAILLES
prodloužený letecký víkend s průvodcem
Letecký víkend s programem!
1. den: Transfer z Brna do Prahy a odlet do Paříže. Po příletu se
během okružní jízdy seznámíme se všemi významnými pamětihodnostmi historické Paříže, Il de France i čtvrti třetího tisíciletí La Defence. Uvidíme Panthéon, projedeme kolem Lucemburské zahrady, přejedeme na ostrov Il de la Cité s katedrálou
Notre Dame, kolem radnice města Paříže přejedeme do čtvrti
Beabourg. Uvidíme budovy Louvru, projedeme se po slavné
Champs Elysées s Vítězným obloukem a pojedeme i kolem Invalidovny a Eiffelovy věže. Poté se ubytujeme. Večer se projedeme
čtvrtí Montmartre se slavnou bazilikou Sacré Coeur a kulisou
kabaretu Moulin Rouge. Vychutnáme si uměleckou atmosféru
na náměstíčku s malíři Place du Tertre i v labyrintu zdejších romantických uliček. Zájemci si mohou připlatit návštěvu tradiční
revue se strhující kankánovou podívanou a šampaňským.
2. den: Po snídani začneme pěší procházku Paříží u Panthéonu
v Latinské čtvrti, zavítáme do nádherné Lucemburské zahrady,
na nádvoří Sorbony si budeme povídat o jedné z nejstarších ev-
ropských univerzit. Několika uličkami s řeckými restauracemi dojdeme na ostrov Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame. Ve čtvrti
Beabourg si prohlédneme budovu Centre George Pompidou
a Forum des Halles, kde se rozkládala stará pařížská tržnice. Odpoledne se můžeme věnovat prohlídce muzeí Louvre se slavnou Monou Lisou nebo d´Orsay se sbírkami impresionistů.
3. den: Po snídani pojedeme metrem do Versailles, do sídla
francouzských králů. Prohlédneme si zámek s apartmány krále
i královny i slavnou zrcadlovou galerii. Projdeme se zahradami
a parkem, jež jsou příkladem francouzské zahradní architektury.
Po návratu do Paříže budeme mít možnost věnovat se návštěvě některých muzeí nebo si vychutnávat atmosféru pařížských
ulic, tržišť, či pozorovat tep pulsujícího města u šálku dobré kávy.
V podvečer budeme mít možnost absolvovat plavbu po řece
Seině.
4. den: Dopoledne se projdeme po slavné Champs Elysée k Vítěznému oblouku a z Eiffelovy věže budeme mít možnost si
ještě jednou prohlédnout již důvěrně známé město z ptačí perspektivy. V odpoledních hodinách transfer autobusem na letiště
a odlet zpět do Prahy, transfer do Brna.
Č. zájezdu
EP0526
Termín
26. 05.–29. 05.
Cena
13.990 Kč
EP0818
18. 08.–21. 08.
13.990 Kč
EP0928
28. 09.–01. 10.
13.990 Kč
EP1027
27. 10.–30. 10.
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha
• transfery z/na letiště v Paříži
• letištní taxy a palivový příplatek
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• okružní jízdu Paříží
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• transfer autobusem z Brna na letiště a zpět 500 Kč
• revue Moulin Rouge 2.700 Kč
• jednolůžkový pokoj 2.700 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
27
FRANCIE
Č. zájezdu
ZL0802
ZÁMKY NA LOIŘE
a Ile de France
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních hodinách (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5), přes Německo do Francie.
Večer ubytování v blízkosti Paříže.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje zámků na Loiře. Naše
putování začneme v srdci Francie, ve městě Orléans, kde si prohlédneme katedrálu St. Croix, považovanou Francouzi za památník národní státnosti. Podél Loiry budeme pokračovat ke krátké
zastávce u zámku Chambord, který možná projektoval sám
Leonardo da Vinci. Po prohlídce klasicistního zámku Cheverny
s psincem a trofejním sálem přejedeme do bývalého královského města Blois, k zámku několika historických slohů, a s králem
Františkem I. prožijeme jeho spory s architekty. Ani králové si své
sny neplní bez obtíží! Kolem zámku Chaumont, nad údolím Loiry, dorazíme na nocleh v blízkosti města Tours.
3. den: Po snídani zavzpomínáme na setkání Jany z Arcu
s budoucím francouzským králem Karlem VII. u zřícenin hradu
Chinon, další historii stoleté války budeme objevovat v opatství
Fontevraud s náhrobky anglických králů. Při krátké zastávce
u zámku Ussé možná potkáme Šípkovou Růženku. V zahradách
zámku Villandry nás zdejší zahradníci přesvědčí, že nádherné
ornamenty je možné vysázet i z obyčejné zeleniny. V podvečer
se zastavíme na skleničku místního vína v městečku Montlouis
a den zakončíme procházkou městem Tours s kouzelným náměstním Place Plumerau a bazilikou sv. Martina. Návrat na ubytování u Tours.
4. den: Po snídani se v bývalých dolech v městečku Bourré se-
28
Termín
02. 08.–07. 08.
Cena
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ORLÉANS • CHAMBORD • CHEVERNY •
BLOIS • CHAUMONT • CHINON •
FONTEVRAUD • USSÉ • VILLANDRY •
MONTLOUIS • TOURS • BOURRÉ •
CHENONCEAU • AMBOISE • CLOS LUCÉ •
FONTAINEBLEAU • SAINT DENIS • PAŘÍŽ
známíme s historií dolování zdejšího stavebního kamene, tufu,
bez něhož by nevznikly nádherné loirské zámky a další honosné
budovy. S překvapením zjistíme, že ani vytěžené štoly nezůstaly
bez užitku a dnes se v nich pěstuje několik druhů hub, které jsou
součástí mnohých specialit připravovaných ve francouzských
restauracích. Krásná králova milenka Diana z Poitiers, ještě s dalšími pěti slavnými obyvatelkami, nás přivítá na vodním zámku
Chenonceau. V městečku Amboise se setkáme s geniálním Leonardem da Vincim. Modely jeho vynálezů budeme obdivovat
na zámečku Clos Lucé, kde tento všestranný člověk strávil několik let na konci svého života. Návrat na ubytování u Tours.
5. den: Po snídani se začneme přesouvat do oblasti Ile de France. Naše cesta povede k zámku ve Fontainebleau, sídlu francouzských králů a císaře Napoleona I. V bazilice v Saint Denis se
podíváme do hrobky francouzských králů a zbytek dne strávíme
při procházkách pařížskou Latinskou čtvrtí. S hlavní městem
Francie se rozloučíme pohledem z večerní Eiffelovy věže a jízdou krásně osvětlenými ulicemi. Noční přejezd Německem.
6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
E
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
F
PAŘÍŽ
ZÁMKY NA LOIŘE
A ILE DE FRANCE
Loire
Fontainebleau
Orleáns
Blois
Montlouis
Chambord
Tours
Cheverny
Villandry
Amboise
Fontevraud
Bourré
Chinon Chenonceau
D
FRANCIE
Č. zájezdu
NB0606
NORMANDIE A BRETAŇ
Termín
06. 06.–12. 06.
Cena
10.930 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Německo do
Francie, kde se večer ubytujeme.
2. den: Po snídani začneme s objevováním kouzelné Normandie,
kde se mísí krajina zelenajícího se a kvetoucího venkova s nádherným pobřežím. Ve vesničce Giverny vklouzneme do domu
impresionistického malíře Clauda Moneta a do jeho zahrad, všem
důvěrně známých z několika umělcových studií. I středověký
Rouen, který již od roku 911 byl hlavním městem Normandského
vévodství, můžeme znát z Monetových obrazů. Nejvyšší věž Francie se tyčí nad skvostnou gotickou katedrálou ukrývající mnohé
poklady i hrobku Richarda Lví srdce. Ulice, v nichž se odehrávají
památné scény skvělé Flaubertovy Paní Bovaryové, nás zavedou
až na náměstí Vieux-Marché, kde si připomeneme krutý skon Johanky z Arku. Před západem slunce dojedeme do kraje Caux
k nádherným křídovým útesům Etretat. Nocleh.
3. den: Po snídani se dostaneme přes strategicky položený přístav Le Havre, téměř celý srovnaný se zemí během 2. světové
války, do snad nejpůvabnějšího přístavu Normandie Honfleur.
Zdejší město a ústí Seiny učarovalo nejednomu umělci, často se
zde setkávali Cézanne, Renoir, Pissarro… i dnes spatříme malíře
na nábřeží zachycující tahy štětce vzrušující přímořskou krajinu
a své práce stylově vystavující v bývalých skladech soli z roku
1670. Hrdinství účastníků vylodění v Normadii si připomeneme na pláži Omaha. V Bayeux, prvním městě osvobozeném
spojenci v roce 1944, se podíváme na tapiserii královny Matyldy
z 11. století, která líčí historicky i zábavně příběh o dobytí Anglie
Vilémem Dobyvatelem. Dojezd na ubytování.
4. den: Po snídani půjdeme do opatství, kam se lze dostat jen
při odlivu, do opatství Mont Saint Michel, které od středověku
zůstává symbolem lidského umu vítězícího nad přírodou. Při loučení s hrdě vztyčenou siluetou opevněného chrámu nad zlatavými písčinami překročíme hranici z Normandie do země námořníků a legend – do Bretaně. Přes Dinan, jehož dobře udržované
hrázděné domy a dlážděné uličky Starého města obehnaného
hradbami vytvářejí nenucenou harmonii středověku, pojedeme
zpět na pobřeží v ústí řeky Rance do opevněného „korzárského
města” Saint Malo. Město vděčící za bohatství i pověst hrdinským
činům místních mořeplavců, kteří si již v 16. století podmanili území Kanady a o něco později území v Jižní Americe a třeba i Rio
de Janerio, nás jistě zláká k toulkám po hradbách s nádhernými
výhledy, jak na město samotné tak i na blízké ostrovy i na ten, kde
je pohřben spisovatel Chateaubriand. Den zakončíme na Smaragdovém pobřeží v mysu Cap Fréhel s úchvatnými různobarevnými skálami a bude-li ještě otevřen maják, pokocháme se úžasným
panoramatem pobřežní krajiny. Dojezd na ubytování.
5. den: Po snídani nás čeká přejezd na nejzápadnější cíp bretaňského pobřeží. Cestou se zastavíme v Pleybenu, v místě, kde najdeme jeden z takzvaných „farních dvorů”, jenž vznikaly jako obraz
náboženského cítění Bretaňců v 15.–18. století, s pravděpodobně
nejpůsobivější kalvárií Bretaně. Ve filmaři oblíbeném Locronan se
GIVERNY • ROUEN • ÚTESY ETRETAT •
LE HAVRE • HONFLEUR • PLÁŽ OMAHA •
BAYEUX • MONT SAINT MICHEL •
DINAN • SAINT MALO • CAP FRÉHEL •
PLEYBEN • LOCRONAN • POINTE DU RAZ •
CONCARNEAU • CARNAC • VANNES •
MORBIHANSKÁ ZÁTOKA
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
podíváme na elegantní renesanční domy z dob zlaté éry města
a pak nás již čeká postrach všech mořeplavců, dramatický mys
Pointe du Raz zvedající se až do výšky 80 metrů nad hladinu
moře. Pohled na rozervané skály a bouřící moře vyrážejí dech.
Údiv také vzbuzuje fakt, že na jednom z plochých ostrůvků, vyčnívajících jen 1,5 metru z burácejícího moře, žije trvale asi 260
odvážlivců. Ve významném rybářském přístavu Concarneau
vkročíme do atraktivní Ville Close – tedy opevněného města
zbudovaného ve 14. století na ostrově v zátoce a zcela obehnaného masivními žulovými hradbami obrostlými lišejníkem. V jeho
úzkých uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů
vybízející k ochutnání. Večer dojezd na ubytování.
6. den: Po snídani zkusíme poodhalit roušku tajemna v „megalitickém” Carnacu, jehož aleje s neuvěřitelnými třemi tisíci menhiry patří k největším nalezištím pravěkých památek. Většinu dne
pak strávíme ve Vannes založeném již v 1. století př. Kr. Romantický nádech dávných časů okouzlí každého návštěvníka, který
vstoupí historickou městskou branou a spatří domy ze 16. století, starodávné prádelny, náměstí s čilým tržištěm nebo katedrálu
s náhrobkem španělského světce. Dojem pak ještě umocní pohled do hluboké a členité Morbihanské zátoky poseté desítkami
ostrůvků vytvářejících naprosto fantastickou iluzi plovoucích
bochánků pevniny na třpytící se vodní hladině. Z paluby některé z výletních lodí budeme i my moci prozkoumat její zákoutí.
Volný čas před odjezdem můžeme využít k procházkám, lenošení na pláži, koupání nebo se jen tak posadíme ke kávičce či
vyhlášeným moštům a budeme nasávat tu pravou bretaňskou
atmosféru. Navečer se vydáme na cestu zpět do ČR.
7. den: Průjezd Německem. Návrat do ČR v podvečerních hodinách.
UK
Etretat
Le Havre
Omaha
Fréhel St. Malo
Pleyben
Pointe
du Raz
Concarneau
Carnac
Rouen
Giverny
Bayeux
Mont St. Michel
Locronan
Honfleur
F
Dinan
Vannes
NORMANDIE
A BRETAŇ
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
29
FRANCIE
ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ FRANCIE,
PYRENEJE A BASKICKO
1. den: V brzkých ranních hodinách se vydáme z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4, 5) přes SRN do Francie.
2. den: V ranních hodinách nás již v La Rochelle přivítá nekonečná vodní pláň Atlantiku. Projedeme se starým přístavem se
strážní věží Tour de la Chabne, navštívíme jedno z největších
akvárií v Evropě a poté se místní dopravou přepravíme na nedaleký ostrov Ile de Ré, abychom se tu mezi křídovými skalními
útesy a písečnými dunami věnovali koupání a relaxaci. Zájemci
se také mohou zúčastnit lodního výletu na nedaleký ostrov Ile
d‘Oléron nebo se podívat k pevnosti Boyard. Den zakončíme
douškem koňaku v jedné z mnoha okolních palíren. Ubytování.
3. den: Dopoledne strávíme prohlídkou velkolepé vinařské
metropole a přístavu na řece Garonne – Bordeaux. Dobu jeho
největšího rozmachu připomínají okázalé paláce, slavné butiky
a kavárny nebo katedrála St. André. V deltě řeky Garonne se zastavíme v lázeňském městečku Arcachon, abychom zde ochutnali mořskou delikatesu – ústřice. Nejvyhledávanější přírodní
atrakcí celé oblasti jsou obří písečné duny Dune du Pilat, které
najdeme přímo na pobřeží Atlantiku. Pokud nás již omrzí koupání, můžeme se pokusit najít některou ze starých německých
pevností, ukrytých mezi horami písku. Ve večerních hodinách se
ještě zastavíme na krátkou prohlídku letoviska evropské smetánky Biarritz. Ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme na cestu ke španělským hranicím. Zubačkou vyjedeme na hraniční horu La Rhune, odkud
se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled
jak na atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Po
prohlídce španělského letoviska San Sebastian se půjdeme
koupat na jeho překrásné písečné pláže, pro které je vyhledáván
především movitější španělskou klientelou. V odpoledních hodinách si prohlédneme katedrálu a starou část města Bayonne.
Ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do oblasti hrdých francouzských
Basků. Zastavíme se v rybářské vesničce St. Jean de Luz s nejvýznamnějším baskickým kostelem Énglise St. Jean Baptiste, který
LA ROCHELLE • BORDEAUX • ARCACHON •
DUNE DU PILAT • BIARRITZ • LA RHUNE •
SAN SEBASTIAN • BAYONNE • ST. JEAN
DE LUZ • ÄINHOA • SARE • ST. JEAN PIED
DU PORT • PAU • LOURDES • CIRQUE DE
GAVARNIE • TOULOUSE • CARCASSONNE
Č. zájezdu
AK0701
Termín
01. 07.–08. 07.
Cena
12.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování v 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• 2× snídaně 440 Kč
• 4× večeře 1.850 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka XIV. Dále budeme projíždět typickými vesnicemi Äinhoa a Sare s malebnými domy
a masivními kamennými kostely. Typickou baskickou kulturu
nám také představí starobylé městečko St. Jean Pied du Port,
kde se na okolních pastvinách pase zvláštní plemeno horských
koní. Nezapomenutelný pohled na hřebeny Pyrenejí se nám
naskytne z „Bonapartovy vyhlídky“ v Pau. Největší městskou památkou je však honosný královský zámek Chateau de Pau. Večer
se ubytujeme v hotelu.
6. den: V Lourdes se po snídani připojíme k tisícům nemocných
a postižených lidí, abychom tu vnímali nepopsatelnou atmosféru tohoto mystického poutního místa. Procházka v Cirque de
Gavarnie nám zprostředkuje zážitek zcela jiný. V tomto národním parku, který je obklopen 11 třítisícovými vrcholy, se s hukotem řítí do hloubky nejdelší evropský vodopád. Den zakončíme
v „růžovém městě“ Toulouse, které svou přezdívku „růžové” dostalo pro použitý stavební materiál. Ubytování.
7. den: Na okraji města se nabízí prohlídka zcela unikátního
muzea kosmonautiky a vesmíru (rezervace v přihlášce). Odpoledne navštívíme městské tržiště, seznámíme se s jedinečnými
románskými církevními stavbami, např. bazilikou de St. Sernin,
uvidíme honosnou budovu radnice a nábřeží řeky Garonny
s mostem Pont Neuf. Navečer se krátce zastavíme v osvětleném opevněném městě Katarů – Carcassonne. Odjezd zpět do
České republiky.
8. den: Do Brna se vrátíme v podvečer.
N
PAŘÍŽ
ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ
FRANCIE, PYRENEJE
A BASKICKO
Ile de Ré
La Rochelle
F
D
CH
I
Bordeaux
Arcachon
Biarritz
San
Sebastian
Bayonne
Pau
Sare
Lourdes
St. Jean Pied du Port
ESP
30
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Toulouse
Carcassonne
FRANCIE
Č. zájezdu
AP0502
AZUROVÉ POBŘEŽÍ
a Horní Provence
Ubytování na jednom místě,
volba mobilhome nebo hotel!
1. den: Z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5)
odjedeme v odpoledních hodinách.
2. den: V dopoledních hodinách přijedeme na pobřeží Středozemního moře do vyhledávaného letoviska Nice. Prohlédneme
si čtvrť Cimiez na kopcích nad městem, při procházce na hradním vrchu se pokocháme jedinečným pohledem na Nice a Andělskou zátoku, budeme moci navštívit některé z nejvyhlášenějších muzeí, jakými jsou muzeum H. Matisse nebo M. Chagalla
a uličkami starého města dojdeme až do přístavu. V podvečer
dojedeme na ubytování.
3. den: Navštívíme jedno z největších a nejstarších francouzských měst – Marseille. Shlédneme zde Notre Dame de la
Garde a poté se zájemci poplaví ze starého přístavu na ostrov
If s pevností, odkud díky fantazii velkého vypravěče Alexandra
Dumase prchal Edmond Dantes, budoucí hrabě Monte Christo.
Poté nás přivítá „město tisíce kašen“ Aix en Provence, město
Nostrodamovo a rodiště slavného Paula Cézanna, a jeho katedrála St. Sauvier. Návrat na ubytování.
4. den: Ráno se vypravíme do St. Tropez, kde se podíváme do
důvěrně známých uliček, ke slavné četnické stanici, do přístavu
i k citadele. Po panoramatické cestě poloostrovem St. Tropez nás
čeká romantické bloudění v labyrintu uliček v Ramatuelle. Ve
staromódním St. Raphael s promenádou lemovanou palmami a secesními domy se projdeme přístavem a prohlédneme si
templářský chrám. Zbytek dne strávíme ve Fréjus, jehož římský
přístav, amfiteátr, fragmenty akvaduktu i hradební brána nám při-
NICE • MARSEILLE • AIX EN PROVENCE •
SAINT TROPEZ • RAMATUELLE • ST.
RAPHAEL • FREJUS • ANTIBES • CANNES •
GRASSE • MONTE CARLO
pomenou svého zakladatele Julia Cézara. Návrat na ubytování.
5. den: V Antibes zamíříme k pevnosti Fort Carré a do Vaubanova přístavu, podíváme se i k pláži, na které se vylodil Napoleon
po návratu z Elby. Pak odjedeme do města filmových festivalů
Cannes, kde ve stopách slavných projdeme bulvár Croisette.
Tajemství výroby slavných parfémů odhalíme v Grasse. Návrat
na ubytování.
6. den: Tento den strávíme v Monaku. Projdeme se hlavním
městem knížectví s palácem a katedrálou na slavné monacké
skále a vyzkoušíme štěstěnu v herně kasina v Monte Carlu. Večer se vydáme na zpáteční cestu k domovu.
7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Termín
02. 05.–08. 05.
Mobilhome
5.990 Kč
Hotel
8.590 Kč
AP0523
23. 05.–29. 05.
5.990 Kč
8.590 Kč
AP0610
10. 06.–16. 06.
5.990 Kč
8.590 Kč
AP0701
01. 07.–07. 07.
6.990 Kč
8.590 Kč
AP0902
02. 09.–08. 09.
5.990 Kč
8.590 Kč
AP0923
23. 09.–29. 09.
–
8.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování v mobilhome nebo hotelu
• 4× snídaně (jen v hotelu)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• povinná vratná kauce za mobilhome cca 200 €
• jednolůžkový pokoj v hotelu 2.690 Kč,
v mobilhomu 1.890 Kč
• 4× večeře v hotelu 1.800 Kč
• místní taxy cca 2 € (povinná platba na místě)
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
MOBILHOME Ubytování v mobilhomech pro 4 osoby, vybavených dvěma menšími samostatnými ložnicemi, obývacím pokojem, kuchyňským koutem a vlastním příslušenstvím. Mobilhomy
jsou umístěny v kempu s bazénem a minimarketem. Za příplatek 890 Kč/os. je možné zajistit ubytování pouze jedné dvojice
v mobilhomu. Nezahrnuje ložní prádlo (10 €, nutná rezervace
v CK). Úklid vlastní nebo za příplatek 45 €.
N
HOTEL Ubytování je zajištěno v hotelu ve 2lůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím, se snídaní.
PAŘÍŽ
F
D
CH
I
AZUROVÉ POBŘEŽÍ
A HORNÍ PROVENCE
ESP
Grasse
MONACO
Aix en Provence Frèjus
Nice
Antibes
Cannes
Marseille St. Tropez
If
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
31
FRANCIE
ZÁJEZDOKRUH FRANCIÍ
VELKÝ
doplňující informace
STRASSBOURG • NANCY • VERDUN • PAŘÍŽ • ROUEN • ARROMANCHES • SAINT MALO •
CARNAC • NANTES • ANGERS • BLOIS • CHAMBORD • LYON • ORANGE • AVIGNON •
MONTPELLIER • AIGUES MORTES • ARLES • NICE • MONAKO
1. den: Ve večerních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy a Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5; za 330 Kč Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy) přes Německo do Francie. Noční
přejezd.
2. den: Zastavíme se ve Strassbourgu, prohlédneme si centrum města a katedrálu Notre-Dame, mistrovské dílo kamenného
krajkoví. V Nancy budeme obdivovat Place Stanislas, elegantní
náměstí s bohatě zdobenými železnými branami a zábradlím,
charakteristickým znakem města a vévodským palácem. Krvavou historii 1. světové války si připomeneme na bitevním poli ve
Verdunu, kde padlo asi milion vojáků. Podíváme se do kostnice,
k bajonetovému příkopu a k Rodinovu památníku. Ve večerních
hodinách ubytování v okolí Paříže.
3. den: Po snídani pojedeme do Paříže. Na ostrově Ille de la
Cité si prohlédmene katedrálu Notre-Dame a kouzelnou Sainte-Chapelle, která je považována za jedno z nejúchvatnějších architektonických děl západního světa. Od Královského paláce se
vydáme do čtvrti Montmartre se slavnou bazilikou Sacré Coeur
a kulisou kabaretu Moulin Rouge. Ubytování v okolí Rouen.
4. den: Po snídani budeme obdivovat krásy Normandie. V Rouen si prohlédneme mistrovskou gotickou katedrálu, bývalý
hřbitov Aitre Saint Maclou a památník Johanky z Arcu, která byla
v Rouenu upálena. U Arromaches se podíváme k plážím Gold
a slavnější Omaha, kde si připomeneme hrdinství účastníků
vylodění v Normadii. Po cestě na ubytování se ještě zastavíme
u kláštera Mont Saint Michel, který leží na 80 m vysokém přílivovém ostrově. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme do opevněného „korzárského
města“ Saint Malo, které nás jistě zláká k toulkám po hradbách
s nádhernými výhledy jak na město samotné, tak i na blízké ostrovy. Poté přejedeme na jižní pobřeží Bretaně. Roušku tajemna
se pokusíme poodhalit v „megalitickém“ Carnacu, v Nantes si
prohlédneme katedrálu a hrad Chateau des Ducs de Bretagne,
kde Jindřich IV. vydal edikt nantský, zaručující protestantům náboženskou svobodu. Ubytování v okolí Nantes.
6. den: Po snídani se podíváme ke hradu a katedrále ve městě Angers v údolí Loiry. V Blois si prohlédneme zámek, který
byl hlavním královským sídlem až do roku 1598 a v Cheverny
si uděláme zastávku u klasicistního zámku. Podél Loiry budeme
pokračovat k zámku Chambord, který možná projektoval sám
Leonardo da Vinci. Ubytování v okolí Blois.
7. den: Po snídani se vypravíme do Auvergne, bujného sopečného jádra Francouzského středohoří, kde vystoupíme na jednu
z nejmladších sopek tohoto pohoří, Puy de Dome. Prohlédneme
si město Clermont Ferrand se stupňovitou fontánou z tmavé
sopečné horniny. Odtud se vydáme do druhého nejvýznamnějšího města Francie, do Lyonu, projdeme se Starým Lyonem,
čtvrtí s typickými uličkami, živými kavárničkami. Ubytování
v okolí Vienne.
32
8. den: Po snídani se podíváme do římského města Vienne,
prohlédneme si antický chrám na náměstí Place du Palais. Odtud odjedeme do Orange, kde shlédneme krásně dochované
římské divadlo vybudované v 1. století po Kristu a Vítězný oblouk. Naší poslední zastávkou bude Avignon, jehož dominantou je rozlehlý papežský palác. Po prohlídce centra města odjedeme na ubytování.
9. den: Po snídani se vydáme do krajů Provence, Languedoc
a Camargue. Dech se nám zatají při pohledu na 2.000 let starý
římský most Pont du Gard. V Nimes si prohlédneme amfiteátr
Les Arénes, který pojme až 25.000 diváků, v Montpellier nás
okouzlí katedrály z 18. století a nejstarší lékařská fakulta. Cestou
do Arles se zastavíme v Aigues Mortes, jehož centrum obepínají středověké hradby. V samotném Arles uvidíme římský
amfiteátr, který se řadí k nejlépe zachovaným monumentům
římské Provence, a římské divadlo. Návrat na ubytování v okolí
Avignonu.
10. den: Po snídani navštívíme romantickou zříceninu hradu
v Beaux de Provence a přejedeme do Marseille. Shlédneme
zde Notre Dame de la Garde a projdeme se starým přístavem.
Naší poslední zastávkou bude Toulon s vojenským přístavem.
Ubytování v okolí Toulonu.
11. den: Po snídani se vypravíme na pobřeží Středozemního
moře do letoviska Nice. Prohlédneme si historické centrum
a zbude nám čas i na koupání. Naší poslední zastávkou bude
Monako. Projdeme se hlavním městem knížectví s palácem
a katedrálou na monacké skále a štěstěnu vyzkoušíme v herně
kasina v Monte Carlu. Poté se již vydáme na cestu zpět do ČR.
12. den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
FO0504
Termín
04. 05.–15. 05.
Cena
14.290 Kč
FO0629
29. 06.–10. 07.
14.290 Kč
FO0919
19. 09.–30. 09.
14.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
N
L
Rouen
Verdun
Arromanches
Carnac
Angers
Nancy
PAŘÍŽ
St. Malo
Blois
Chambord
D
F
Nantes
VELKÝ OKRUH
FRANCIÍ
Clermont-Ferrand
Montpellier
ESP
Strassbourg
CH
I
Lyon
Vienne
Orange
Nimes Avignon
Nice
Arles
Aigues
Mortes
Marseille Toullon
MONAKO
ŠVÝCARSKO
OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA
nejen za tajemstvím hodinek, čokolády a sýra
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna a Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Německo do
Švýcarska. Večer se vydáme na krátkou procházku historickým
centrem druhého největšího a nejbohatšího města Švýcarska
Basileje, kde nás mimo jiné upoutá katedrála a překrásné středověké domy, které jí obklopují. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani se vypravíme k břehům Neuchâtelského jezera a zastavíme se ve stejnojmenném městě Neuchâtel s monumentálním zámkem a seskupením budov a kašen z 16.–18.
století, ve městě, odkud se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času. Jako na dlani uvidíme celý Jurský kanton s jeho
třemi jezery, Bernské Alpy a masiv Mont Blanc z Chaumontu –
domácí hory Neuchâtelu s rozhlednou, kam nás vyveze příkrá
panoramatická ozubnicová dráha. V Le Chaux de Fonds, rodišti
hodinářského průmyslu, se pokusíme poodhalit tajemství výroby švýcarských hodinek. Navštívíme nejprestižnější hodinářské
muzeum na světě s unikátními 3.000 exponáty jak historických,
tak nejmodernějších časoměrných zařízení. Cestou se budeme
kochat přírodními krásami tzv. „Hodinkového údolí“, krajinou
Jury a Ženevského jezera. Před dojezdem na ubytování v průsmyku Les Mosses se zastavíme v rozkošném až pohádkovém
městečku Murten s hradbami a vyhlídkami. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme průsmykem, a pak horskou oblastí Pays ď Enhaut. Přes snad nejkrásnější švýcarské městečko Gruyeres, vyhlášené centrum výroby sýrů, dojedeme do
sladkého království v Broc, kde se při exkurzi v čokoládovně
dozvíme o její výrobě, a také budeme moci ochutnat tento
originální sladký suvenýr. Poté nás přivítá nádherné město Lausanne tyčící se na několika terasách nad Ženevským jezerem.
Hlavní město kantonu Vaud nabízí pestrou směsici historických
památek s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami a parky,
a také neopakovatelné pohledy na okolní přírodní panoramata.
V pozdním odpoledni si vychutnáme kouzelnou jezerní atmosféru při plavbě z Lausanne do klimatických lázní Vevey, při
jasném počasí dohlédneme až na Mont Blanc. Během krátké
procházky zavzpomínáme na slavného Ch. Chaplina, českého
studenta Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele světoznámé čokoládovny Nestlé. Večer návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani pojedeme do kosmopolitního města se sídly mezinárodních organizací Ženevy, jehož pýchou jsou mimo
jiné rozlehlé parky s kašnami, sochami, altány a kavárnami. Během prohlídky města se přesvědčíme o neuvěřitelné výšce zdejšího vodotrysku, připomeneme si Alžbětu Rakouskou zvanou
Sissi, která zde byla zavražděna, i zdejšího zavrženého rodáka J.
J. Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů,
nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší části města. Vracet
se budeme silnicí podél břehu jezera. Ještě jednou se budeme
věnovat Lausanne a jeho známé a také prý nejmalebnější městské pobřežní části Ouchy, kde mimo jiné navštívíme jedinečné
Olympijské muzeum s parkem. Večer se vrátíme na ubytování,
večeře.
Č. zájezdu
Termín
Cena
ZR0730
30. 07.–04. 08.
10.950 Kč
ZR0902
02. 09.–07. 09.
10.950 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BASILEJ • NEUCHÂTEL • HODINÁŘSKÉ
MUZEUM LE CHAUX DE FONDS •
MURTEN • GRUYERES • ČOKOLÁDOVNA
V BROC • LAUSANNE • VEVEY • ŽENEVA •
OUCHY • OLYMPIJSKÉ MUZEUM • HRAD
CHILLON • MONTREUX • ŽELEZNICE
A SVIŠTI NA ROCHERS DE NAYE
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
5. den: Po snídani si prohlédneme nejfotografovanější švýcarský hrad Chillon, vypínající se na strmém skalnatém ostrohu
nad vodami Ženevského jezera. Odtud se lodí vydáme do sousedního Montreux, jenž často bývá označováno za „srdce ženevské riviéry“. Z města odjedeme ozubnicovou železnicí, která
šplhá úžasnou horskou krajinou do nadmořské výšky 2.045 m.
Na vrcholku Rochers de Naye se budeme kochat pohledem na
rozlehlou jezerní hladinu Ženevského jezera a vrcholky švýcarských i francouzských Alp. Rochers de Naye se stalo domovem
nejroztomilejších zvířátek hor – svišťů. V sedmi parcích tvořících „Sviští ráj“ můžeme uvidět na 14 druhů svišťů z Evropy,
Asie a Ameriky a díky kamerám nahlédneme až do jejich nor.
Milovníci vůní a barev mohou navštívit alpskou zahrádku La
Rambertia s tisícem druhů alpských rostlin a květin. V podvečer
nastoupíme do vlaku, který nás zaveze zpět do Montreux, odkud
se vydáme na cestu do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Basilej
Le Chaux de Fonds
F
Neuchatel
Murten
BERN
Neuchatelské j.
CH
Broc
Gruyéres
Montreux
Rochers de Naye
Chillon
Lausanne
Vevey
Ženevské j.
OKOLO ŽENEVSKÉHO
JEZERA
Ženeva
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
33
ŠVÝCARSKO
CENTRÁLNÍ ŠVÝCARSKO
srdce země
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna a Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5). Přes Německo
dojedeme večer do místa našeho ubytování v oblasti Luzernu.
2. den: Po snídani objevíme kouzlo dávných časů v unikátním
skanzenu Ballenberg, kde se mezi stovkou historických stavení
projdeme celým Švýcarskem. Poté se již vypravíme ozubnicovou železnicí na náhorní plošinu Schynige Platte (2.100 m) se
snad s nejkrásnějším kruhovým výhledem ve Švýcarsku – na
jedné straně se nám otevře pohled na bílé giganty Bernských
Alp: Eiger, Mönch a Jungrau a na straně druhé uvidíme jezerní
plochy Thunského i Brienzského jezera. Úžasné vyhlídky umocní
návštěva Alpské zahrady, posezení při kávě na terase restaurace
či procházka mezi skalnatými vrcholky. V pozdním odpoledni
se zastavíme v centru oblasti v klimatických lázních Interlaken,
malebně položených mezi dvěma jezery. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani pojedeme do údolí pod ledovcem Titlis do
malebného vysokohorského městečka Engelebergu s benediktýnským klášterem, jehož chrámový poklad pochází z 12.–13.
století. V klášterním areálu navštívíme také jedinou klášterní sýrárnu ve Švýcarsku. Pak nás první otáčivá lanovka na světě Titlis Rotair, která se během jízdy otáčí o 360°, přenese do světa
sněhu, ledu a ledovců na vrchol hory Titlis až do výšky 3.028 m.
Budeme se zde kochat výhledy na Valaiské Alpy nebo se projdeme ledovcovou jeskyní. Zůstane-li nám čas po sjezdu z Titlisu,
zamíříme do soutěsky řeky Aare v údolí Hasli. Bezpečný chodník,
lávky a tunely nás provedou nad dravými říčními proudy mezi
skalami. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme k Thunskému jezeru, abychom
z půvabného lázeňského Spiezu mohli podniknout plavbu ko-
Č. zájezdu
SZ0806
Termín
06. 08.–11. 08.
Cena
8.950 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BALLENBERG • SCHYNIGE PLATTE •
INTERLAKEN • ENGELEBERG • TITLIS
ROTAIR • THUNSKÉ JEZERO • THUN •
BERN • LUZERN • VIERWALDSTÄTTERSEE •
RIGI KULM
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500 Kč
• 3× večeře 1.260 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
lem fotogenického zámku Oberhofen do historického Thunu
se starými měšťanskými domy, s bohatou květinovou výzdobou
a s dominantním středověkým hradem z roku 1191. Hlavní město
Švýcarska oplývá nejedním kouzlem, a proto jej navštívíme i my.
Křivolaké staré město Bern (UNESCO) je orámováno řekou Aare
a nabízí úchvatné pohledy na Alpy. Domy z vápence se středověkými podloubími, renesanční kašny s pestrobarevnými sochami
i katedrála jsou jen několika z málo důvodů, jež řadí město mezi
skvosty středověké evropské architektury. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme srdce Švýcarska – město Luzern,
které má všechno, co ke Švýcarsku neodmyslitelně patří – město,
jezero, hory. Budeme se toulat kouzelným historickým centrem,
projdeme se i po středověkém Kapličkovém mostě. O švýcarských železnicích, lodích a celém unikátním dopravním systému
se dozvíme, pokud navštívíme nejnavštěvovanější švýcarské muzeum – Muzeum transportu. Zájemci se mohou zúčastnit plavby
po jezeře Vierwaldstättersee s krásnou kulisou zasněžených
alpských štítů, během které připlujeme až do Vitznau, odkud vyjedeme zubačkou na horu Rigi Kulm, právem nazývanou „Královnou hor“. Rozevřou se před námi výhledy na Alpy, Luzern, třináct
jezer pod námi i pastviny s všude přítomnými pasoucími se krávami. Během horské vycházky se budeme moci občerstvit nebo
vychutnat skleničku dobrého švýcarského vína na slunečných terasách horských chat. Po návratu dolů odjedeme zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Plzně a Prahy v ranních, do Brna v dopoledních hodinách.
D
F
CENTRÁLNÍ
ŠVÝCARSKO
BERN
Thun
Thun. j.
Luzern
Rigi Kulm
Vierwaldstädtersee
Engelberg
A
Titlis Rotair
Ballenberg
Interlaken
Schynige Platte
CH
I
34
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
ŠVÝCARSKO
KOUZLO ŠVÝCARSKÉHO TICINA
krajem palem a ledovců
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě
v hotelu s bazénem!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy
1, 2, 3, 5) v brzkých ranních hodinách. Po průjezdu Německem
se zastavíme u Bodamského jezera, které je současně největším jezerem Rakouska, Německa i Švýcarska. Po příjemné
procházce v hlavním městě Vorlarlberska Bregenz, budeme
pokračovat v naší cestě. Večer se ubytujeme v luxusním Luganu
přezdívaném Rio de Janeiro starého kontinentu. Město s jezerem a palmami je překrásně „rámováno“ panoramatem vrcholů
San Salvatore a Monte Bré.
2. den: Po snídani vyjedeme pozemní lanovkou na vrchol San
Salvatore a z ptačí perspektivy budeme obdivovat město Lugano i stejnojmenné jezero. Lanovkou se vrátíme do přístavu
v oblasti Lugano – Paradiso a trajektem se přeplavíme do
přístavu v historickém centru. Projdeme se spletí uliček s výstavnými domy, kostely a všudy přítomnou italskou atmosférou.
Během procházky po pobřežní promenádě lemované palmami
si vychutnáme atmosféru města palem s kontrastem ledovců
v pozadí. Večer se vrátíme do hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme výlet od palmových promenád
do světa ledovců v údolí Vallemaggia, lanovkou vyjedeme z vesničky San Carlo do vysokohorského Robiei, odkud je fantastický
pohled na ledovec Basodino. Lanovkou sjedeme zpět do vesničky a přejedeme do vesnice Foroglia se starými kamennými domy
a vodopádem v pozadí. Při zpáteční cestě se zastavíme u Ponte
Brolla, řečiště hluboké řeky Maggia. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme do oblasti jezera Lago Maggiore.
Navštívíme Locarno – město oranžovníků a datlových palem se
známou dominantou mariánského kostela Madonna del Sasso,
jenž od města dělí jen několikaminutová jízda kolejovou lanovkou, kterou se i my necháme vyvézt. Zájemci mohou pokračovat
Č. zájezdu
SC0618
Termín
18. 06.–23. 06.
Cena
10.590 Kč
SC0723
23. 07.–28. 07.
10.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BODAMSKÉ JEZERO • BREGENZ •
LUGANO • SAN SALVATORE •
VALLEMAGGIA • SAN CARLO • ROBIEI •
FOROGLIA • PONTE BROLLA • LAGGO
MAGGIORE • LOCARNO • ASCONA •
OSTROVY BRISSAGO • MORCOTE •
ALPROSE • BELLINZONA
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• 3× večeře 1.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
kabinovou lanovkou na vrchol Cardada s fantastickými rozhledy
na celé Ticino. Po návratu do Locarna přejedeme do umělecké
a intelektuální Ascony, kdysi bývalé rybářské vesnice. Určitě bychom si neměli nechat ujít jednu z hlavních atrakcí jezera Lago
Maggiore, kterou je plavba po jezeře. Poplujeme lodí na známé
ostrovy Brissago, které jsou obklopeny mělkou průzračnou vodou a kde díky speciálnímu mikroklimatu vznikl botanický park
se subtropickou vegetací. V podvečer se necháme unést neopakovatelnou atmosférou umělecké a intelektuální Ascony, kdysi
bývalé rybářské vesnice. Projdeme se kamennou ulicí, v jejíchž
starobylých budovách můžeme obdivovat starožitnosti, šperky,
módu nebo švýcarské hodinky. Před odjezdem do hotelu si necháme chvilku na posezení na nábřeží lemovaném kavárnami
a restauracemi. Nocleh.
5. den: Po snídani navštívíme malebnou rybářskou vesničku
Morcote, projdeme se úzkými uličkami se subtropickou květenou a poté již odjedeme na exkurzi a za nákupy švýcarské
čokolády za výhodnou cenu do čokoládovny Alprose. Se Švýcarskem se rozloučíme v Bellinzoně (UNESCO), středověkém
městě se třemi hrady. Budeme mít možnost vychutnat si jeho
atmosféru u šálku kávy nebo skleničky švýcarského vína ve svém
volnu. Cestou domů budem ještě večer obdivovat krásnou krajinu před stoupáním do tunelu San Bernardino na italské hranici. Tunel začíná ve výšce 1.613 m. n. m. a je 6,6 km dlouhý.
6. den: Návrat v ranních hodinách do Plzně, Prahy, Brna.
F
Bregenz
CH
A
KOUZLO
ŠVÝCARSKÉHO
TICINA
Robiei
San Carlo
Vallemaggia
Bellinzona
Ascona
Locarno
Brissago
Lugano
San Salvatore
Morcote
I
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
35
ŠVÝCARSKO
ZE SUBTROPICKÉHO ŠVÝCARSKA K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
tentokrát s jízdou Bernina Expressem – jediným vlakem jedoucím po ledovci!
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Brna, Prahy (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5). Cestou do Švýcarska se
zastavíme v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví – ve Vaduzu, jemuž dodnes dominuje hradní sídlo panovníka zbudované již ve 13. století. Během zastávky nahlédneme do nejstarší
části města pyšnící se galeriemi s díly největších mistrů štětce
a vyhlášenými muzei. Po krátké procházce odjedeme na ubytování v oblasti Jungfrau. Nocleh.
2. den: Po snídani přejedeme po břehu Brienzského jezera do
oblasti nejvyšších vrcholků Bernských Alp, abychom si vybrali
z mnoha možností Jungfrau regionu. Můžeme vyjet vláčkem
až na Jungfraujoch (3.454 m) do nejvýše položené železniční
stanice v Evropě. Z vyhlídkové terasy budeme pozorovat ledovec Aletsch, který byl pro svou pozoruhodnou délku cca
40 km zařazen na seznam UNESCO. Nebo vyjedeme lanovkami
na Schilthorn, kde poobědváme a pokocháme se překrásným
pohledem na alpské panorama (Mönch, Jungfrau, Eiger) z otáčivé restaurace Piz Gloria, kterou proslavil agent 007 James Bond.
Další atrakcí Jungfrau regionu jsou Trümmelbašské vodopády – společně se podíváme na deset vodopádů uvnitř skalního
masívu. Výtah vyveze návštěvníky na osvětlenou galerii pod
zemí, odkud je možné zblízka vidět dunící kaskádu. Večer se
vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme kolem Thunského jezera do
Kanderstegu, kde i s autobusem najedeme na železniční podvozky a během 30 minutové jízdy tunelem si ušetříme několikahodinovou objížďku alpských velikánů. Z konečné stanice Goppenstein se dostaneme do vesničky Täsch, kde zanecháme náš
autobus a místní dopravou přejedeme do střediska Zermatt,
VADUZ • JUNGFRAUREGION • TÄSCH •
ZERMATT • MALÝ MATTERHORN •
GORNERGRAT • SAAS TALL •
SIMPLONPASS • LUGANO • TIRANO •
BERNINA EXPRESS • BERNINAPASS •
SVATÝ MOŘIC
Č. zájezdu
SV0719
Termín
19. 07.–24. 07.
Cena
9.390 Kč
SV0825
25. 08.–30. 08.
9.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
města bez automobilového provozu, které se nachází na úpatí
magické a nejkrásnější hory Evropy – Matterhornu. Můžeme si
zvolit výjezd lanovkami na Malý Matterhorn (3.884 m) s výhledem na blízký Matterhorn a při dobré viditelnosti s dohledem až
na Mont Blanc a Jungfrau nebo výjezd zubačkou na Gornergrat
(3.090 m) s výhledem na nejvyšší horský masiv Švýcarska – masiv
Monte Rosa a na ledovce. V podvečer odjedeme na ubytování
do údolí čtyřtisícovek Saas Tall. Nocleh.
4. den: Po snídani budeme projíždět krásnou alpskou silnicí,
kterou nechal zbudovat Napoleon Bonaparte, do Simplonského průsmyku. Přes Domodossolu se dostaneme do italského
kantonu Ticino, do strhující krajiny kontrastů zelených palem
a sněhem pokrytých ledovců. Zavítíme do Lugana, metropole
švýcarské riviéry u stejnojmenného jezera, které je obklopeno
palmami a horskými štíty. Navečer se ubytujeme v Itálii. Nocleh.
5. den: Po snídani se vydáme do Tirana. Zde budeme moci nastoupit k ojedinělé podívané a vlakem Bernina Express se pod
dohledem majestátního vrcholku Piz Bernina (4.049 m) projet
po ledovci. Přes atraktivní průsmyk Bernina i přes nejfotografovanější most Švýcarska dojedeme do mondénního letoviska
sv. Mořic, zde naší cestu zakončíme a autobus nás odveze zpět
do ČR.
6. den: V ranních hodinách přijedeme do ČR.
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• vlak Bernina Express II. třída: Tirano–sv. Mořic 920 Kč
• 4× večeře 1.500 Kč
• jednolůžkový pokoj – nelze připlatit
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
F
VADUZ
CH
Thun. j.
Lauterbrunnen
Schilthorn Jungfraujoch
Goppenstein
Simplon
Matterhorn
36
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
ZE SUBTROPICKÉHO ŠVÝCARSKA
K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
Kandersteg
Täsch
Zermatt
Saas Almagell
Gornergrat
A
St. Moritz
Bernina
Lugano
I
Tirano
ŠVÝCARSKO
ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Bez nočního přejezdu na cestě tam!
Ubytování na jednom místě!
Polopenze v ceně!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy
1, 5) v brzkých ranních hodinách. Cestou přes Německo si uděláme zastávku v malebném Lindau, na břehu Bodamského jezera.
Odjezd do Švýcarska, ubytování v hotelu Jürg Jenatsch v Parpan.
Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme průsmykem Julier do Poschiava,
cestou zastávka u kruhového viaduktu Brusia. Vlakem se po trase
Bernina Expressu dostaneme do průsmyku Bernina. Projdeme
se u ledovce Morteratsch. Odtud odjedeme do noblesního lázeňského letoviska sv. Mořic. Vlakem se dále vydáme po trase
Glacier Expressu přes průsmyk Albula do Tiefencastelu, cestou
vlak jede i přes světoznámý viadukt Landwasser. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani přejedeme průsmyky Oberalp a Furka do
Oberwaldu, zastávka v blízkosti ledovce Rhony. Poté podnikneme více než dvouhodinovou jízdu historickou ozubnicovou
železnicí „Furkadampfbahn“ po trase z Oberwaldu do Realpu.
Vagony jsou taženy historickou parní lokomotivou a cestou
nás bude čekat spousta mostů a tunelů. Vlak jede do Gletsche
v horském kotli pod průsmyky Grimsel a Furka, pak okolo ledovce Rhony až do průsmyku Furka (2.163 m) a dále až do Realpu
zpět k autobusu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
LINDAU • POSCHIAVO • PRŮSMYK
BERNINA • MORTERATSCH • SV. MOŘIC •
TIEFENCASTEL • OBERWALD • GLETSCH •
REALP • LUGANO • MONTE GENEROSO •
VIA MALA • GOLDAU • MT. RIGI • VITZNAU •
VIERWALDSTÄTTERSEE • LUZERN
4. den: Po snídani se vydáme do kantonu Ticino – italského
Švýcarska. Po příjezdu k jezeru Lugano vyjedeme ozubnicovou železnicí na Monte Generoso (1.704 m) – nejlepší vyhlídkový vrchol v Ticinu, odkud se nám naskytne dech beroucí
kruhový rozhled na švýcarské Alpy a italské Apeniny, Lugano,
jezera Lugano a Como. Návrat stejnou zubačkou. Poté se vydáme do metropole švýcarské riviéry, do Lugana. Po prohlídce
známého města se středomořskou atmosférou a jezerní promenádou odjedeme do soutěsky Via Mala. Návrat do hotelu.
F
Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme kolem Curyšského jezera do Goldau. Vyjedeme ozubnicovou železnicí na vrchol Rigi (1.798 m),
odkud je nádherný rozhled na Švýcarské Alpy, Luzern a jezero
CH
Vierwaldstättersee. Jinou železnicí se vrátíme do Vitznau na
břehu jezera. Zde se budeme moci projet po jezeře Vierwaldstättersee s nádhernými výhledy na masiv Pilatus. Naší poslední
zastávkou bude malebný Luzern s historickými dřevěnými mosty. Odjezd zpět do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
SD0713
Termín
13. 07.–18. 07.
Cena
10.870 Kč
SD0810
10. 08.–15. 08.
10.870 Kč
SD0824
24. 08.–29. 08.
10.870 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 800 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na vlaky a vstupy 193 CHF.
Lindau
Rigi Kulm
Luzern
Goldau
Vitznau
A
ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
Gletsch
Oberwand
Realp
Via Mala
Tiefencastel
St. Moritz
Poschiavo
Bernina
Lugano
Monte Generoso
I
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
37
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
ŠVÝCARSKÉ ALPY A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Č. zájezdu
LT0702
Termín
02. 07.–09. 07.
Cena
12.830 Kč
LT0806
06. 08.–13. 08.
12.830 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Poznávací zájezd s turistikou
a koupáním v termálech.
Ubytování na jednom místě v hotelu 4*!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna ve směru
Praha (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5).
2. den: Po příjezdu k Ženevskému jezeru si prohlédneme Vevey a poté se projdeme z mondénního Montreux až k mohutnému hradu Chillon. Odpoledne strávíme koupáním v nových
termálních lázních Bains de Saillon v údolí Rhony. Ubytujeme
se v hotelu Bains de Saillon nádherně položeném uprostřed vinic a hor. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Crans-Montany, z něhož
vyjedeme lanovkou k ledovci Plaine Morte (3.000 m), odkud
se nám naskytne nádherný rozhled až k Mont Blanc a do údolí
Rhony. Lanovkou sjedeme zpět do stanice Violettes, odkud sestoupíme do Crans-Montany. Poté navštívíme Sion, hlavní město kantonu Wallis. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do lázní Ovronnaz na horské terase. Lanovkou vyjedeme na Jorasse a přes sedlo La Seya vystoupíme až k Tsantonaire (2.500 m) s rozhledem na Walliské Alpy
a Mont Blanc. Sestupovat budeme přes Pré de Bougnonne zpět
k lanovce. Odpoledne budeme věnovat koupání v termálních
lázních pod horskými štíty (pro zájemce je možno individuálně
absolvovat celodenní turistiku). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani pojedeme údolím Hérémence k horské
přehradě Grand Dixence s nejvyšší betonovou přehradní hrází světa (285 m), naskytne se nám možnost prohlídky vnitřního
zařízení hráze. Pak nás lanovka vyveze až ke koruně hráze, odkud
se vypravíme na okružní túru podél přehrady a k chatě Cabane
de Prafleuri (2.662 m) s výhledy na přehradu, hory a ledovce.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani zahájíme den návštěvou lázní Leukerbad
v horském kotli. Lanovka nás vyveze do průsmyku Gemmi
(2.322 m), kde se pokocháme úžasným výhledem na Walliské
Alpy včetně Matterhornu. Vydáme se na túru k horskému jezeru
Lämmernsee uprostřed velehor a odtud nás lanovka zaveze
zpět. Odpoledne prožijeme koupáním v největších švýcarských
termálních lázních Burgerbad v Leukerbadu (pro zájemce je
možno individuálně absolvovat celodenní turistiku). Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme do vesničky Täsch, odkud se
ozubnicovou dráhou dostaneme do Zermattu – nejbohatšího
a snad i nejmalebnějšího letoviska ve Švýcarsku. Alpským metrem se dostaneme na Sunneggu (2.288 m) s jezírkem Leisee, ve
kterém se zrcadlí mohutná pyramida Matterhornu. Sestoupíme
zpět to Zermattu a po prohlídce města pojedeme zubačkou do
Täsche. V odpoledních hodinách se vydáme přes průsmyk Grimsel na cestu zpět do ČR.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
38
VEVEY • MONTREUX • BAINS DE SAILLON •
CRANS-MONTANA • PLAINE MORTE •
VIOLETTES • SION • OVRONNAZ •
JORASSE • TSANTONAIRE • GRAND
DIXENCE • CABANE DE PRAFLEURI •
LEUKERBAD • GEMMI • LÄMMERNSEE •
ZERMATT • SUNNEGGA • TÄSCH
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích hotelu 4*
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na lanovky a vstupy 142 CHF.
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
MATTERHORN
okolo nejkrásnější hory Evropy
Poznávací zájezd s turistikou.
Ubytování na jednom místě!
Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5).
2. den: Ráno vyjedeme do průsmyku Furka a při sjezdu do
Gletsche se zastavíme v těsné blízkosti ledovce Rhonegletscher. V Gletschi si prohlédneme nádraží znovuobnovené parní
železnice Furka. Přejedeme do významného střediska zimních
sportů umístěného ve skalním kotli pod pásmem Mischabel –
do údolí Saas k přehradě Mattmark s nejvyšší sypanou hrází
ve Švýcarsku. Pohodlným sestupem dojdeme do hotelu Monte
Moro v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Täsche a dále vlakem do
Zermattu, nejbohatšího a snad i nejmalebnějšího alpského
letoviska. Lanovkou vyjedeme pod Malý Matterhorn k jezeru
Schwarzsee (2.583 m) a potěšíme se pohledem na nezaměnitelný Matterhorn a nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu na
pozadí dalších čtyřtisícovek. Půjdeme ve stopách dobyvatelů
Matterhornu až k horské chatě Hörnli (3.260 m), odkud všechny
expedice zahajují výstup k jeho přemožení. Po odpočinku sestoupíme z Hörnli Hütte k jezeru Schwarzsee, kde nasedneme
na lanovku do Zermattu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do sousedního údolí Saas Fee
s působivými dřevěnými stavbami na kamenných nožkách. Do
výšin nás vyveze nejdříve lanovka a dále metro až na Mittelallalin (3.460 m), kde na nás čeká otáčivá restaurace a především
úchvatný výhled na ledovce a čtyřtisícovky. Po návratu do Saas
Fee podnikneme výstup přes Hohnegg až na Hannig (2.350 m)
s výhledem na celé Saas Fee. Cestu zpět nám usnadní lanovka.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani si prohlédneme Zermatt. Alpským metrem
se dostaneme na Sunneggu s jezírkem Leisee, vystoupíme na
Blauherd a dolů budeme pokračovat okolo horských jezírek
Stellisee a Grünsee až do horské vesničky Findeln. Naskytnou
se nám krásné pohledy na Matterhorn zrcadlící se na hladině
jezírek a pak nás bude čekat další sestup do Zermattu. Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se přemístíme do nám již známého Saas Fee,
z něhož vyjedeme lanovkou na Felskinn (3.000 m), přes ledovec Chessjen až k chatě Britania (3.030 m), kde se pokocháme
nádherným pohledem na přehradu Mattmark a průsmyk Monte Moro. Sestupovat budeme na Plattjen a lanovkou sjedeme
zpět do Saas Fee. Pozdní odpoledne věnujeme prohlídce tohoto
malebného městečka v údolí uprostřed čtyřtisícovek a ledovců.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani se vydáme do Saas Grundu. Lanovka nás vyveze na Hohsaas (3.098 m) s panoramatickým výhledem. Zpět
se lanovkou dostaneme na Kreuzboden a odtud se vydáme po
vyhlídkové cestě přes horské louky Morgsteine a Mälliga na Al-
Č. zájezdu
MT0702
Termín
02. 07.–09. 07.
Cena
12.330 Kč
MT0820
20. 08.–27. 08.
12.330 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PRŮSMYK FURKA• GLETSCH •
RHONEGLETSCHER • PŘEHRADA
MATTMARK • SCHWARZSEE • HÖRNLI
HÜTTE • SAAS FEE • MITTELALLALIN •
HANNIG • ZERMATT • SUNNEGGA •
FINDELN • FELSKINN • LEDOVEC
CHESSJEN • PLATTJEN • SAAS
GRUND • HOHSAAS • KREUZBODEN •
ALMAGELLERALP • MONTREUX
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. a TV
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na lanovky a vstupy 137 CHF.
magelleralp. Během cesty budeme mít panoramatický rozhled
na čtyřtisícovky a ledovce obklopující údolí Saas. Z Almagelleralp sestoupíme do Saas Almagell. Naší poslední zastávkou
bude Ženevské jezero. Po jezerním břehu lemovaném palmami se projdeme z Montreux k vodnímu hradu Chillon. Večer se
vydáme na cestu zpět.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
39
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
GRAUBÜNDEN
největší švýcarský kanton
Poznávací zájezd s turistikou.
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
Polopenze v ceně!
VADUZ • DAVOS-KLOSTERS •
GOTSCHNAGRAT • WEISSFLUHJOCH •
ENGADIN • DIAVOLEZZA • MUNT
PERS • SV. MOŘIC • AROSA • HÖRNLI •
URDENFÜRGGLI • FLIMS • CAUMASEE • IL
SPIR • VERSAM • VIA MALA • SOLIBRÜCKE •
LENZERHEIDE • PIZ SCALOTTAS • ALP
LAVOZ • PARPAN • CHUR
1. den: Odjezd z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 5) v brzkých ranních hodinách. Denní přejezd do Švýcarska.
Zastavíme se ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska. Ubytování v hotelu Jürg Jenatsch v Parpan. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme do Davos-Klosters. Lanovkou
vyjedeme na Gotschnagrat a půjdeme po panoramatické
cestě s výhledy k Parsennhütte. Vystoupáme okolo Totalpsee na
Weissfluhjoch (2.662 m) s nádherným výhledem na celý Davos
a na masiv Bernina na horizontu. Lanovkou sjedeme do Davosu
a prohlédneme si toto mondénní středisko. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme přes průsmyk Julier do údolí Engadin. Lanovkou vyjedeme na Diavolezzu (2.973 m), odkud
absolvujeme výstup na vrchol Munt Pers (3.207 m), před námi
se rozevře nádherný panoramatický pohled na masiv Bernina
a ledovce, návrat lanovkou. Odpoledne pojedeme k jezeru Lago
Bianco v průsmyku Bernina, poté se budeme věnovat luxusnímu středisku sv. Mořic. Po prohlídce tohoto smetánkou oblíbe-
40
Č. zájezdu
GN0726
Termín
26. 07.–01. 08.
Cena
11.850 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na lanovky a vlaky 125 CHF.
ného letoviska se vrátíme do hotelu. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme do Churu. Zde nasedneme na vlak
a množstvím serpentin, mostů, tunelů a vyhlídek dojedeme do
Arosy. Po prohlídce města vyjedeme lanovkou k chatě Hörnli
s překrásným výhledem na Arosu, absolvujeme výstup k Urdenfürggli pod vrcholem Parpaner Rothorn (2.861 m) s kruhovým
rozhledem do okolí, v údolí uvidíme vesničku Parpan s hotelem.
Lanovkou sjedeme do Lenzerheide a budeme pokračovat k hotelu. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani vyjedeme do Flimsu. Okolo tyrkysového
horského jezera Caumasee vystoupáme až na vyhlídkovou
plošinu Il Spir nad 380 metrů hlubokou soutěskou Rýna, kde
prochází železniční trať s mosty a tunely. Sestupovat budeme
k železniční zastávce Versam v soutěsce Rýna a odtud odjedeme vlakem do Reichenau k našemu autobusu. Zastavíme se ve
známé soutěsce Via Mala a u kamenného mostu Solibrücke.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme do Lenzerheide. Sedačkovou lanovkou vyjedeme na Piz Scalottas (2.323 m) – vynikající vyhlídkový vrchol. Přes Alp Lavoz sestoupíme do Lenzerheide a budeme
pokračovat okolo horského jezera Heidsee do Valbelly a dále až
k hotelu do Parpan. Cestou dále nás čeká prohlídka starobylého
biskupského města Chur, odkud se vydáme již zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
WALLIS
kanton plný čtyřtisícovek
Poznávací zájezd s turistikou.
Ubytování na jednom místě v hotelu 4*!
Polopenze v ceně!
MONTREUX • MARTIGNY • BAINS DE
SAILLON • ZINAL • SOREBOIS • LAC DE
MOIRY • HÉRÉMENCE • GRAND DIXENCE •
CABANE DE PRAFLEURI • VERBIER • VAL
DE BAGNES • LES RUINETTES • CROIX DE
COEUR • COL DE LA MARLENE • GRAND
ST. BERNARD • VAL FERRET • ZERMATT •
GORNERSCHLUCHT
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5).
2. den: Ráno se již ocitneme u Ženevského jezera a uděláme
si půvabnou vycházku po jeho břehu z Montreux až k hradu
Chillon. Později se zastavíme v Martigny s amfiteátrem z doby
římského osídlení. Odpoledne se budeme koupat v nových termálních lázních Bains de Saillon. Ubytujeme se v hotelu Bains
de Saillon, který je nádherně položený uprostřed vinic a hor.
Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do údolí Val d’Annivieres na jeho
jižní konec do Zinalu, odkud vyjedeme lanovkou na Sorebois
a podnikneme výstup do Col de Sorebois (2.895 m). Ohromí
nás pohled na údolí s protilehlými čtyřtisícovkami včetně Matterhornu a na přehradu Lac de Moiry. Po sestupu k přehradě
se pohodlnou cestou po jejím břehu dostaneme až k ledovci
Moiry. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme údolím Hérémence k horské přehradě Grand Dixence s nejvyšší betonovou přehradní hrází světa (285 m) a budeme mít možnost prohlídky vnitřního zařízení
hráze. Lanovka nás pak vyveze ke koruně hráze, kde se vydáme
na okružní túru podél přehrady a k chatě Cabane de Prafleuri
(2.662 m) s výhledy na přehradu, hory a ledovce. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani přejedeme do známého lyžařského centra
Verbier nad údolím Val de Bagnes. Lanovka nám usnadní cestu na Les Ruinettes (2.202 m) a pohodlná cesta nás dovede po
horizontále až na Croix de Coeur, cestou se budeme kochat
mnoha výhledy na čtyřtisícovky a ledovce. Pokračovat dále budeme přes Savoleyres na Col de la Marlene (2.316 m) a sestup
do Verbier. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani vyjedeme do průsmyku Grand St. Bernard
(2.469 m) na švýcarsko-italské hranici. Svatý Bernard zde založil
útulek pro poutníky, kde později mniši vyšlechtili populární
bernardýny. Od horského jezera vystoupíme do sedla Fenetre
de Ferret (2.698 m) s výhledem na Grand Combin a Mont
Blanc. Sestupovat budeme kolem průzračných jezírek Fenetre
ŠVÝCARSKO – TURISTIKA
Č. zájezdu
WT0723
Termín
23. 07.–30. 07.
Cena
12.830 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5x ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5x polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na lanovky a vlaky 68 CHF.
do údolí Val Ferret k našemu autobusu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme do Täsche a dále zubačkou do nedalekého Zermattu. Po prohlídce světoznámého střediska pod
mohutnou pyramidou Matterhornu si vyjdeme do soutěsky
Gornerschlucht. Zubačkou se vrátíme zpět do Täsche, odkud se
vydáme na cestu přes průsmyky Furka a Oberalp zpět do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
Pozn.: Místo celodenní turistiky (3.–6. den programu) je možno využít koupání v termálních lázních Bains de Saillon přímo
u hotelu.
Č. zájezdu
MB0817
OKOLO
MONT BLANC
Termín
17. 08.–24. 08.
Cena
12.530 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Poznávací zájezd s turistikou.
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
Polopenze v ceně!
BERN • VEVEY • LEYSIN • PRAFANDAZ • COL
DU PILLON • SEX ROUGE • GLACIER DES
DIABLERETS • CHAMONIX • LA FLÉGERE •
PLAN PRAZ • EMOSSON • ROCHERS DE
NAYE • MONTREUX • CHILLON • COL DES
MOSSES • PIC CHAUSSY • KUKLOS • LAC
D’AI • TOUR D’AI • LAC DE MAYEN
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 3, trasa 5).
2. den: Ráno nás čeká prohlídka hlavního města Švýcarska
historického Bernu (UNESCO) a o něco později se zastavíme
v mondénním Vevey na břehu Ženevského jezera. Odtud budeme pokračovat do Leysin. Ubytujeme se v hotelu Central Residence & Spa, hotel disponuje relaxačním centrem s bazénem,
vířivkou, saunou a párou. Odpoledne ještě podnikneme vycházku na panoramatickou vyhlídku Prafandaz. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme do průsmyku Col du Pillon, odkud s námi lanovka vystoupá na vrchol Sex Rouge (2.940 m)
s rozhledy na Mont Blanc, Matterhorn i Jungfrau. Vydáme se na
bezpečnou vycházku po ledovci Glacier des Diablerets, a pak
zpět k lanovce. Z průsmyku Col du Pillon budeme sestupovat
kolem krásného vodopádu do Les Diablerets. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se přes průsmyk Col de la Forclaz dostaneme do věhlasného Chamonix pod nejvyšší horou Evropy Mont
Blanc a lanovkou vyjedeme na plošinu La Flégere, která je přírodním vyhlídkovým balkonem na oblast Mont Blanc a Chamonix. Procházka po vrstevnici nás přivede do mezistanice Plan
Praz a lanovka zpět do Chamonix, které si prohlédneme. Cestou
zpět se zastavíme u přehrady Emosson v oblasti Dents du Midi.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani přejedeme do luxusního Montreux, z jehož
centra nás ozubnicová železnice vyveze na vrcholek Rochers de
Naye (2.045 m), do ráje alpské květeny a svišťů s kruhovým rozhledem na švýcarské a francouzské Alpy i rozlehlé Ženevské jezero.
Z mezistanice nás čeká pěší túra do Montreux a dále podél jezera
až k vodnímu hradu Chillon. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani vystoupáme v průsmyku Col des Mosses
k jezeru Lac Lioson a dále na Pic Chaussy (2.351 m) s kruhovým
rozhledem, kterému opět dominuje Mont Blanc. Pěšky se dostaneme zpět do průsmyku. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani vyjedeme lanovkou k otáčivé restauraci Kuklos, odkud se budeme kochat panoramatickými pohledy od Eigeru přes Matterhorn až k Mont Blanc. Další naše kroky povedou
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu
• průvodcovské služby
SLEVY
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Minimální výměna na lanovky
a vlaky 126 CHF + 25 €.
dolů k jezírku Lac d’Ai a pak opět vystoupáme výše do sedla
pod skalní věží Tour d‘Ai, kde se před námi jako na dlani objeví Ženevské jezero. Dále budeme sestupovat do Leysin okolo
jezírka Lac de Mayen pod stejnojmennou skalní věží. Večer
odjedeme do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
41
NĚMECKO
ZUGSPITZE
A KARWENDEL
Poznávací zájezd s turistikou.
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě,
hotel 3* s polopenzí!
Č. zájezdu
ZU0718
Termín
18. 07.–24. 07.
Cena
10.370 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč
PŘÍPLATKY:
GARMISCH-PARTENKIRCHEN •
MITTENWALD • HOHER KRANZBERG •
EIBSEE • ZUGSPITZE • SEEFELD •
ROSSHÜTTE • SEEFELDER SPITZE •
OSTERFELDERKOPF • KREUZECK •
SOUTĚSKA HÖLLENTALKLAMM •
KARWENDEL • SCHARNITZALM
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučená výměna na lanovky 79 €.
1. den: Z Brna a Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5) odjedeme v brzkých ranních hodinách do Německa. Prohlédneme
si luxusní středisko zimních sportů pod Zugspitze GarmischPartenkirchen. Ubytujeme se v hotelu Risserhof v městečku
Scharnitz na úpatí Karwendelu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do Mittenwaldu, odkud nás lanovka vyveze k St. Anton Hütte. Vydáme se okolo jezera Wilden See
k výstupu na Hoher Kranzberg (1.391 m) s výhledem na Zugspitze. Sestupovat budeme okolo Ferchen See a Lauter See, v nichž
se naskýtá možnost koupání. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani zamíříme k Eibsee pod Zugspitze a ozubnicovou železnicí vyjedeme na Zugspitzplatt a dále lanovkou
na Zugspitze (2.962 m) – nejvyšší německou horu. Zpět sjedeme gondolovou lanovkou přímo k Eibsee a půjdeme na okružní
vycházku okolo malebného jezera s ostrůvky a výhledy na Zugspitze. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Seefeldu, odkud se lanovkou
dostaneme k Rosshütte, abychom mohli pokračovat výstupem do sedla Seefelder Joch a dále na vrchol Seefelder Spitze
(2.221 m) a přitom se těšit z vyhlídek na příhraniční vápencové
pohoří Karwendel. K horní stanici lanovky do Seefeldu sestoupíme přes Reither Kar. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se vydáme do Garmisch-Partenkirchenu.
Lanovka nám pomůže překonat počáteční výškový rozdíl na
Osterfelderkopf (2.050 m) pod impozantní severní stěnou
Alpspitze. Ze stanice lanovky na Hochalm nás čeká přechod na
Kreuzeck. Lanovkou sjedeme dolů a půjdeme do Hammersbachu, abychom podnikli výstup grandiózní soutěskou Höllentalklamm. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se vypravíme do přírodní rezervace Karwendel. Půjdeme proti proudu Isaru až na Scharnitzalm, abychom
následovně zdolali výstup přes Wasserlegraben k Pleisen Hütte
(1.757 m). Naskytne se nám krásný výhled do údolí Karwendeltal
a Hinterautal. Dojdeme až k našemu hotelu, odkud se již budeme
vracet zpět do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy po půlnoci, následně do Brna.
42
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
BAMBERK
A BAYREUTH
poklady Franckého Švýcarska
BAYREUTH • ERMITÁŽ • VIERZEHNHEILIGEN •
FORCHHEIM • BAMBERK • FRANCKÉ
ŠVÝCARSKO • GÖSSWEINSTEIN
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 5) do sousedního Německa. Naše cesta povede do Bayreuthu, jehož jméno je neodmyslitelně spjato
s hudbou a jménem skladatele Richarda Wagnera. V historickém
přírodním parku před branami města navštívíme Ermitáž – Starý
zámek, jehož stavba byla inspirována stavbami francouzského
krále Ludvíka XIV. a později hraběnkou Vilemínou přebudována
v požitkářské sídlo, kde dnes můžeme obdivovat skvostné interiéry, ale i vnitřní jeskyni, vodní hrátky a pohádkovou oranžérii se
slunečním chrámem boha Apolla. Dále se vydáme za vrcholným
dílem bavorského baroka – k poutnímu kostelu Vierzehnheiligen. Kostel byl vystavěn na místě, kde se v 15. století zjevil pastýři
Ježíšek obklopený 14 pomocníky. V podvečer se budeme toulat
v uličkách Forchheimu, historického města, které již v roce 900
přihlíželo korunovaci šestiletého Ludvíka Dítě na krále. Necháme
se zlákat k posezení v zahrádkách před barevnými hrázděnými
domky, kterými je město proslulé. Večer ubytování v okolí.
2. den: Po snídani budeme ohromeni krásou starobylého Bamberku (UNESCO), který stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích.
Město získalo svůj věhlas nejen výjimečným uměleckým dědictvím, ale také znamenitým pivem. Při procházce městem zavítáme na půvabný Domplatz s honosným dómem, Novou rezidencí a někdejším biskupským palácem. Za podívanou stojí také
velkolepý barokní zámek Concordia, nevídaná radnice a především návštěva pitoreskních Malých Benátek s mosty a rybářskými domky lemujícími levé říční rameno. Krajinou Franckého
Švýcarska pojedeme do půvabného městečka Gößweinstein,
malebně položeného v zeleném srdci tohoto přírodního parku.
Projdeme se jeho uličkami a vystoupáme k romantickému hradu s tisíciletou historií, z něhož se nám naskytne krásný výhled
do okolí. Perlou těchto klimatických lázní je barokní poutní bazilika od Baltazara Neumanna. Odtud již budeme směřovat zpět
do Brna. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Č. zájezdu
BB0521
Termín
21. 05.–22. 05.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 630 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
NĚMECKO • DÁNSKO
Č. zájezdu
HD0816
NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA A DÁNSKO
Termín
16. 08.–21. 08.
Cena
10.900 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna přes Prahu
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) do Německa. Před
příjezdem na naše ubytování se zastavíme v romantickém Celle
s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných
domů a půvabným renesančním zámečkem. Cestou se nám
možná poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště v jeho okolí.
Večer dojezd na ubytování.
2. den: Po snídani navštívíme starodávné Brémy (UNESCO),
které se staly členem hanzy již roku 1358. Dnes městu vévodí historické jádro kolem Marktplatzu, kde si prohlédneme velkolepý
dóm, renesanční radnici, půvabné štítové domy nebo cechovní dům Schütting z 16. století. Odpoledne strávíme v druhém
největším německém městě v Hamburku, kdysi vůdčím městě
hanzy. Zamíříme k radnici, jejíž interiéry jsou pýchou hamburské střední třídy, ke gotickému kostelu sv. Petra a ke kostelu sv.
Jakuba, kde se ve fascinujícím interiéru vyjímají největší barokní
varhany v severním Německu. Z náměstí Rathausmarkt budeme moci dojít noblesní pasáží k rozlehlému městskému jezeru
Binnenalster, které vzniklo přehrazením řeky Alster, nebo se podél jezerních břehů projít po elegantním bulváru Jungfernsteig.
Zájemci mohou absolvovat zajímavou vyjížďku lodí v Hamburském přístavišti. Večer se ubytujeme v okolí Hamburku.
3. den: Po snídani nás čeká vyjížďka do města označovaného
jako „Krále hanzy“, do rodiště Thomase Manna, ve středověku
nejvýznamnějšího města na Baltu – do Lübecku (UNESCO). Za
klenoty Lübecku jsou považovány gotický cihlový Mariánský
kostel a dóm, Holštýnská brána i nejproslulejší cihlová radnice
v Německu se svými neobvykle řešenými zdmi a věžičkami.
Knihomilové by neměli vynechat dům Buddenbrookových
ukrývající muzeum věnované rodině Mannových a milovníci
sladké mandlové pochoutky návštěvu Niederreger Café, kde se
nachází marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti a kde můžeme nakoupit pravý lübecký marcipán.
Odpoledne budeme projíždět krajinou Holštýnského Švýcarska.
Množství malebných domů i paláce vdov nás okouzlí při zastávce v Eutinu. Scenérie jako z pohádky nás doprovodí až na konec
ostrova Fehmarn, odkud se přeplavíme do Dánska, kde budeme
projíždět ostrovy Lolland a Falster až na Sjćlland. Večer přijedeme na ubytování u Kodaně.
4. den: Po snídani si uděláme výlet do Kronborgu, jehož proslulý zámek je dnes po celém světě znám díky Shakespearovi
jako „zámek Hamletův“ (UNESCO). Zámek Frederika II. je jak
elegantním renesančním sídlem, tak i úžasným příkladem středověké pevnosti. Uvidíme zde renesanční a barokní interiéry
s nejatraktivnějším 62 m dlouhým tanečním sálem i nádherně
zachovalou kaplí. Většinu dne pak strávíme v hlavním městě.
Prohlédneme si dánskou metropoli Kodaň, sídlo královny,
projdeme se nejdelší pěší zónou světa Stroget až k idylickému
přístavu Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen a kde budeme mít možnost nasednout na lodičku a vydat se po přístavních kanálech až k pohádkové „Malé mořské víle“ i nedaleké
CELLE • BRÉMY (UNESCO) • HAMBURK •
LÜBECK (UNESCO) • EUTIN • KRONBORG
(UNESCO) • KODAŇ • ROSKILDE
(UNESCO) • MONS KLINT
historické přístavní pevnosti Kastellet ze 17. století. Slavnou
minulost malého skandinávského království nám připomenou
zámky Rosenborg, Christiansborg a Amalienborg, který hlídají
vojáci v historických uniformách. Známý zábavní park Tivoli
najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Večer se vrátíme na
ubytování.
5. den: Po snídani pojedeme do univerzitního Roskilde s cihlovou katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která se stala tradičním
pohřebním místem dánských králů, je zde pohřbeno 22 panovníků a 17 královských manželek. Katedrále hrdě konkuruje i další
atrakce Roskilde, tou je expozice vikingských lodí, které byly
vyzvednuty ze dna přilehlého fjordu. Lodě pocházející přibližně
z 10. století, mezi nimi i válečná loď, kterou Vikingové užívali k nájezdům do Anglie, byly podle všeho záměrně potopeny místním
obyvatelstvem, které se tak snažilo ochránit před nepřátelskými
nájezdy. Směrem na jih budeme projíždět romantickým ostrovem Mon s malými městečky a bílými kostelíky až ke křídovým
útesům Mons Klint dramaticky spadajícím do hloubky až 128
metrů k blankytné hladině moře. Zde naše putování zakončíme
a večer se přeplavíme do Rostocku, odkud budeme pokračovat
přes noc jízdou zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem, trajekty
• 4× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.150 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Kronborg
Roskilde
KODAŇ
D Mons Klint
Eutin
NL
Hamburk
N
Brémy
Lübeck
Celle
BERLÍN
PL
NĚMECKÁ HANZOVNÍ
MĚSTA A DÁNSKO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
43
NĚMECKO
BAVORSKÉ KRÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ JEZERO
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) a Rakouskem projedeme do Bavorska do přístavního městečka Prien na břehu jezera Chiemsee.
Odtud pojedeme výletní lodí na ostrov Herrensee, kde navštívíme první zámek krále Ludvíka Bavorského II. – Herrenchiemsee. Zámek nacházející se v nádherném parku s mnoha fontánami je právem nazýván „Versailles Bavorska“. Ubytování v předhůří
Bavorských Alp.
2. den: Po snídani navštívíme Linderhof, neorokokový zámek
bláznivého krále, který obklopuje rozkošná zahrada posetá romantickými stavbami jakými jsou například Venušina jeskyně,
Marocký dům nebo Labutí jezero. Na chvíli se zastavíme v benediktýnském klášteře v Ettalu, kde si budeme moci koupit místní
ovocné likéry nebo klášterní pivo, které zde vyrábějí řeholníci, a jen
o pár kroků dále nahlédneme do místní sýrárny. Poté přejedeme
k nejznámějšímu zámku bavorského krále – k pohádkovému
Neuschwansteinu. Po návštěvě zámku nesoucího řadu historizujících prvků se budeme moci také projít k mostu s hlubokou roklí
a nádherným vodopádem s krásným výhledem do okolí. Navečer
se vydáme k Bodamskému jezeru. Dojezd na ubytování.
3. den: Po snídani se projdeme největším městem na břehu
jezera Kostnicí, která je historicky úzce spojená s naší zemí. Podíváme se do centra města a prohlédneme si Husův dům a Husův kámen, který označuje místo, kde byl Jan Hus upálen. Poté
navštívíme poloostrov Reichenau (UNESCO), centrum vzdělanosti v období celého středověku. Největší atrakcí poloostrova
je benediktýnský klášter, který získal věhlas za vlády Oty Velikého
iluminacemi rukopisů. Má krásný románský kostel a omamně
vonící bylinnou zahradu. V blízkém Oberzellu si prohlédne-
PRIEN • CHIEMSEE • HERRENSEE •
HERRENCHIEMSEE • LINDERHOF • ETTAL •
NEUSCHWANSTEIN • BODAMSEE •
KOSTNICE • REICHENAU (UNESCO) •
OBERZELL • RÝNSKÉ VODOPÁDY •
SCHAFFHAUSEN • FRIEDRICHSHAFEN •
UHLDINGEN • MAINAU
Č. zájezdu
BZ0608
Termín
08. 06.–12. 06.
Cena
6.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• doprava luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 3× večeře 1.110 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
me románský kostel sv. Jiří s unikátními nástěnnými malbami.
Nedaleko švýcarského Schaffhausenu spatříme nejmohutnější
vodopády Evropy – Rýnské vodopády. Vodopády budeme
moci obdivovat z několika vyhlídkových plošin a můžeme také
doplout lodí ke skalisku uprostřed vodopádů. Den zakončíme
v samotném městě Schaffhausen, jehož uličky jsou ozdobeny
kašnami se sochami patronů města i bájných bytostí. Návrat na
ubytování.
4. den: Po snídani budeme opět prozkoumávat břehy Bodamského jezera náležící k nejkrásnějším oblastem celého Německa. Naší první zastávkou bude Friedrichshafen s proslulým
Muzeem vzducholodí. V Uhldingenu si prohlédneme unikátní
skanzen s pravěkými dřevěnými domy na kůlech. Odpoledne
přeplujeme trajektem na ostrov Mainau – známý jako „ostrov
květin“. Ty nejkrásnější se nachází v parku obklopujícím barokní zámek z 18. století. Mimo tisíců druhů květin budeme moci
obdivovat různé druhy palem, citrusovníků, jedinečnou sbírku
55 druhů subtropických „zlatých jablek“ nebo motýlí dům se
stovkami okřídlenců z více jak 20 tropických druhů. Odtud se již
vydáme na cestu zpět do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
D
N
NL
PL
BAVORSKÉ
KÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ
JEZERO
B
L
CZ
N
F
A
Kostnice Uhldingen
Friedrichshafen Prien
Reichenau
Linderhof Herrenchiemsee
Rýnské vodopády Bodamské j.
Neuschwanstein Ettal
CH
44
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
NĚMECKO
ADVENT
V NORIMBERKU
DRÁŽĎANY, BERLÍN
A NĚMECKÉ VERSAILLES
NORIMBERK • WALHALLA • ŘEZNO • AMBERG
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 5), Prahy a Plzně do Bavorska, kde
zamíříme do hlavního adventního města celého Německa – do
Norimberku. Každý rok město ožívá úžasnou předvánoční atmosférou proslulých adventních trhů. Vše se odehrává na náměstí
Hauptmarkt s nezaměnitelnou gotickou Krásnou kašnou a kostelem Panny Marie z doby Karla IV. Celé scenérii pak vévodí silueta
tří hradů. My se budeme procházet městečkem dřevěných stánků
nabízejících ty nejlepší vánoční pochoutky – voňavé norimberské
perníky, vynikající klobásy, svařené víno pro zahřátí. Nakoupíme si
lahůdky na náš vánoční stůl, originální ozdoby na stromeček či vánoční dárky pro své blízké. Dojdeme i k jesličkám a budeme-li mít
štěstí, potkáme také čerty s Mikulášem a krásného norimberského
anděla. Večer odjedeme na ubytování v okolí.
2. den: Po snídani pojedeme k Řeznu. Cestou budeme obdivovat
národní památník Walhalla, připomínající athénský Parthenon.
Řezno, německy Regensburg, nám v nedělním dopoledni odhalí
jak svou historickou tvář, tak i bohatou tradici adventních oslav
sahající až do roku 1796. Nesmíme si nechat ujít možnost nahlédnout do slavné uzenářské dílny Wurstküche, která zde stojí již od 12.
století, nebo ještě lépe rovnou si nakoupit jejich vyhlášené klobásy.
Řezenské stánky nabízejí škálu výrobků z tradičních řemeslných dílen: skleněné baňky, ručně malované ozdoby, hrnčířské výrobky,
voskové i zdobené svíce, výšivky, ale také kulinářské speciality.
Odpoledne odjedeme do Ambergu. Zájemci o koupání navštíví
zdejší Kurfiřtské lázně – akvapark. Díky folii, která propouští 90 %
ultrafialových paprsků, se můžete za slunečného dne i opalovat.
Jedinečnou atmosféru tohoto komplexu stojí za to prožít – bazény
s vodou o teplotě 27 °C, 82 m dlouhá skluzavka, divoký vodní kanál, Niagárské vodopády, jeskyně s umělým vlnobitím a hudbou,
perličková lázeň, teplovodní vřídla, tůně s podvodními masážními
prameny, parní lázně – to vše v ceně vstupenky (cca 7 € za 3 hodiny). Najde-li se někdo, kdo by odolal tomuto „vodnímu lákadlu“,
může navštívit město Amberg. Uvidí nejznámější ze symbolů města „městské brýle“ – klenutý most přes říčku Vils, dvojitý pás městských hradeb s věžemi a bránami, gotickou radnici s renesanční
nástavbou a další historické budovy. V podvečer se vydáme na
cestu zpět domů. Návrat do Brna v noci kolem jedenácté hodiny.
Č. zájezdu
AN1203
Termín
03. 12.–04. 12.
Cena
2.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 650 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
DRÁŽĎANY • BERLÍN • POSTUPIM •
SANSSOUCI
1. den: Z Brna odjedeme v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4 a 5 – mimo Plzeň) do Německa.
Naší první zastávkou budou Drážďany – „Labská Florencie“. Zde
budeme obdivovat vrcholy barokní architektury – obrazárnu
Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad, Residenzschloss,
katolický dóm Nejsvětější trojice a evangelický dóm Panny Marie, jenž byl za II. sv. války zničen a nyní je zrestaurován do své
původní krásy. Projdeme se po „Balkónu Evropy“ – Brühlsche
Terrasse a uvidíme dle Guinnesovy knihy rekordů nejkrásnější
mlékárnu světa – pohádkovou Pfunds Molkerei která byla postavena v secesním stylu a svým obložením ručně malovanými
kachlíky působí zcela pohádkově. Na ubytování přejedeme do
hotelu v jihovýchodní části Berlína.
2. den: Snídaně. Dnešní den věnujeme prohlídce staronové
metropole Německa, Berlína. Naše trasa povede kolem zámečku Friedrichsfelde, bulvárem Karla Marxe, kde uvidíme pompézní stalinistickou architekturu. Zamíříme do bývalé americké zóny
Kreuzberg, pojedeme kolem bývalé berlínské zdi s grafity – East
Side Gallery, přejedeme novogotický most Oberbaumbrücke
se starou linkou metra ze začátku 20. století a dostaneme se
až k přechodu do bývalého východního Berlína Checkpoint
Charlie. Spatříme moderní architekturu v okolí majestátního
náměstí Gendarmenmarkt. Tradičním centrem Berlína je však
Alexanderplatz s 365 m vysokou vyhlídkovou televizní věží, kam
se dostaneme přes proslulou třídu Unter den Linden. Vydáme
se k Braniborské bráně, kde nás přivítá nová atrakce v podobě
skleněné kopule Říšského sněmu s panoramatickou vyhlídkou.
Okružní jízda bude pokračovat parkem Tiergarten, kolem zámku Bellevue a největší zvonkohry světa. Prohlédneme si novou
diplomatickou čtvrť s velvyslanectvími z celého světa, kulturní
fórum, Potsdamer a Leipziger Platz, místa s nejmodernější architekturou v Evropě. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do nedaleké Postupimi, která patří mezi nejvyhledávanější německá města. Projedeme se lodí
po jezerech na řece Havel. Uvidíme zámky a parky Babelsberg,
Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde byla zpečetěna Postupimská konference. Navštívíme ještě rozsáhlý park Sanssouci
s mnoha pohádkovými pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým komplexům v Evropě. Dle časových možností mohou zájemci navštívit rokokový zámek Sanssouci. Příjezd do Brna před
půlnocí.
Č. zájezdu
BD0513
Termín
13. 05.–15. 05.
Cena
4.100 Kč
BD0902
02. 09.–04. 09.
4.100 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 630 Kč
PŘÍPLATKY:
• 2× večeře 620 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.120 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
45
ITÁLIE
ŘÍM
letecký víkend s programem
Tam i zpět letecky
ŘÍM
věčné město
Tam i zpět autobusem
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str.3,
trasy 1, 2, 3, 6). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Dopoledne příjezd do Říma, pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská:
Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického
Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců, chrámů, tržnice,
divadla i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4.
stol., Kapitolské náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské
antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza
Navonna – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. Poté individuální volno k nákupům, posezením
v kavárnách a dalšímu načerpání římské atmosféry, podvečerní
procházka po Římě a odjezd do hotelu.
3. den: Dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného
státu – Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým
Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným
italským malířům, antickým sbírkám, vatikánské knihovně,
obrazárně aj. Po poledni prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140
sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma
Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na
světě, bazilikou sv. Petra. Výstup na kopuli kostela s krásným
výhledem na Vatikán a Řím. Odpoledne návštěva chrámů sv.
Petra v okovech (s Mojžíšem od Michelangella) a St. Maria Maggiore, baziliky z 5. stol. s krásnou barokní fasádou a bohatou
původní výzdobou z 12. a 13.stol. a večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne návštěva Andělského hradu, který je možno obdivovat z andělského mostu na řece Tibeře. Z horní terasy
hradu je krásný pohled na Řím. Rozloučení s Římem pěší procházkou k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi a dále na Španělské náměstí a jeho slavné barokní
Španělské schody, Palazo Quirinale, Piazza di Popolo. K večeru odjezd z Říma a přejezd přes noc do ČR.
5. den: Dopoledne návrat do ČR.
Č. zájezdu
RI0724
Termín
24. 07.–28. 07.
Cena
5.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× ubytování ve 2–3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
46
1. den: Odpoledne odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna) do
Říma. Přílet do Říma, transfer autobusem do hotelu, ubytování. Večer přejezd metrem do centra a pěší procházka k největší
a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi a dále
na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské schody,
Palazzo Quirinale, Piazza di Popolo a další místa moderního
římského života s příjemnými posezeními a zákoutími. Návrat
metrem na hotel.
2. den: Dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na
světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem
a dalších sálů věnovaných významným italským malířům, antickým sbírkám, vatikánské knihovně, obrazárně aj. Dále prohlídka
náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských
sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem
dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě
se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který je
možno obdivovat z andělského mostu na řece Tibeře a v němž
je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný
pohled na Řím. Večer návštěva kouzelné bohémské čtvrti Zátibeří s neopakovatelnou atmosférou.
3. den: Po snídani odjezd metrem do centra Říma, pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána
celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců,
chrámů, tržnice, divadla i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. stol., Kapitolské náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů,
kašnou i jezdeckou sochou Marca Aurelia, Pantheon – nejlépe
zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza Navonna – typické římské
náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. Dále návštěva
chrámů sv. Petra v okovech (s Mojžíšem od Michelangella)
a St. Maria Maggiore, baziliky z 5. stol. s krásnou barokní fasádou a bohatou původní výzdobou z 12. a 13. stol. Jeho zvonice
z roku 1277 je nejvyšší v Římě. Večer návrat do hotelu.
4. den: Transfer autobusem na letiště, odlet do Prahy (za příplatek
transfer do Brna).
Č. zájezdu
RI0512
Termín
12. 05.–15. 05.
Cena
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Řím–Praha
• letištní taxy
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• jízdenku na dopravu po Římě
• 3× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600 Kč
• 2× jednoduchá servírovaná večeře 500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
ITÁLIE
FLORENCIE – ŘÍM – NEAPOL –
POMPEJE – BENÁTKY
Tam i zpět autobusem
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 2, 3, 6). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio – slavný
most zlatníků ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria,
radnici připomínající hrad s 94 m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám
obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici. Odpoledne odjezd z Florencie a večer příjezd do Fiuggi, lázeňského
městečka jižně od Říma, ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na
světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem
a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále
prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284
dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským
obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším
křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel
byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho
výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými výhledy na město. Odpoledne návštěva Andělského hradu,
který je možno obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře
a v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu
je krásný pohled na Řím. Na závěr návštěva chrámu St. Maria
Maggiore, baziliky z 5. stol. s krásnou barokní fasádou a bohatou
původní výzdobou z 12. a 13. stol. Jeho zvonice z roku 1277 je
nejvyšší v Římě. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Neapole – původně řecké osady,
dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi
a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů
– Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba
neapolského baroka, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo, jedno
z největších evropských divadel, a další památky. Odpoledne návštěva Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve
kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto
unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2000 lety,
prohlídka s místním průvodcem. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší prohlídky
po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá
Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba
antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů
i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. stol.,
Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci
se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou i jezdeckou sochou
Marca Aurelia, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské
antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, večerní
procházka: Fontana di Trevi – největší vodní varhany Říma, Palazzo
Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo. V pozdních večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí sv.
Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto osmnáct
ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to jsou Benátky.
Centrem města je nám. sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek
s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem
na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále
procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými
paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte
Rialto. Okolo poledne návrat lodí na parkoviště a odjezd do ČR,
okolo půlnoci návrat do Brna a dalších odjezdových míst.
Č. zájezdu
RI0420 (Velikonoce)
Termín
20. 04.–25. 04.
Cena
6. 990 Kč
RI0517
17. 05.–22. 05.
6.990 Kč
RI0701
01. 07.–06. 07.
6.990 Kč
RI0816
16. 08.–21. 08.
6.990 Kč
RI0913
13. 09.–18. 09.
6.990 Kč
RI1025
25. 10.–30. 10.
6.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu se snídaní
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• 3× jednoduchá servírovaná večeře 750 Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
47
ITÁLIE
NEAPOL, POMPEJE, CAPRI
letecký víkend s programem
Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy do Neapole (za příplatek svoz z Brna).
Cesta místní dopravou z letiště do města, ubytování.
Procházka ulicí rozdělující Neapol na východní a západní část,
která je nejznámější pod názvem „Spaccanapoli“ a prohlídka historického centra: Návštěva klášterního dvora v kostele sv. Kláry
s hlavní lodí ve stylu provensálské gotiky s typickou kampánskou majolikou. Kaple Sansevero, pozoruhodná díky množství
dekorací a zároveň poslední místo odpočinku členů rodiny di
Sangro. Neapolský Dóm zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie,
ve kterém je uložena relikvie sv. Gennara (sv. Januára). Národní
archeologické muzeum, jehož pýchou je nepřekonatelná sbírka starožitností. Od r. 1777 jsou zde shromažďovány exponáty
z Pompejí, Herculánea a Flegrejských polí.
2. den: Po snídani odjezd vláčkem Circumvesuviana do
Pompejí. Prohlídka Pompejí – vykopávek antického města na
úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela
zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života obyvatel
před téměř 2000 lety – prohlídka s místním průvodcem. Cesta
zpět opět vláčkem do Neapole a dále procházka až k přístavu
Porto di S. Lucia, místu, kde býval dříve rybí trh a domy rybářů.
Dnes je zde přístaviště mořských raket plujících na okolní ostrovy. Procházka k nejvýznamnějším památkám Neapole: Castel
Nuovo – „Nový“ hrad ze 13. st., bývalá pevnost dynastie z Anjou,
možnost individuální návštěvy Městského muzea s freskami ze
14.–15. st. i sbírkou stříbrných a bronzových artefaktů z 15.–20. st.
Dále Teatro San Carlo – nejprestižnější operní divadlo světa,
kde se konaly slavné premiéry oper od Rossiniho, Donizettiho,
Belliniho aj. Galleria Umberta I. – v době svého dokončení v r.
1890 byla ukázkou toho nejlepšího, co člověk dokázal vytvořit.
48
Č. zájezdu
NP0825
Termín
25. 08.–28. 08.
Cena
14.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
NEAPOL • KOSTEL SV. KLÁRY • DÓM
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE • NÁRODNÍ
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM • POMPEJE •
CASTEL NUOVO • TEATRO SAN CARLO •
PALAZZO REALE • CASTEL SAN ELMO •
FAKULTATIVNĚ CAPRI
Palazzo Reale – postavený španělskými místokráli na začátku
17. st., nyní slouží jako muzeum s malbami a nábytkem z jednotlivých epoch. Program zakončíme návštěvou kostela sv. Františka z Paoly z 1. pol. 19. st.
3. den: Pobyt v Neapoli a individuální volno k procházkám,
nákupům či prohlídce dalších muzeí – Castel San Elmo – Hrad
sv. Eliáše, který se nachází v nejdražší čtvrti Neapole s nádhernými výhledy na celý neapolský záliv i ostrovy Capri, Procida
a Ischia. Dále možnost návštěvy Musea di San Martino připomínající místní historii, zvyky, odívání i pozůstatky z dob královských, kdy Neapol byla hlavním městem království. Fakultativně celodenní výlet trajektem na ostrov Capri. Lanovkou na
nám. Umberta I., které je jakýmsi salonem pod širým nebem,
velmi elegantním a pestrým, odtud procházka do Augustových zahrad až na vyhlídku na Faraglioni, skalnaté útesy, které
se vynořují z moře. Poté minibusem do městečka Anacapri,
kde navštívíme Vilu sv. Michala postavenou švédským lékařem
a spisovatelem Axelem Munthem na pozůstatcích předchozích starořímských budov a lanovkou dále na nejvyšší vrchol
ostrova Monte Solaro (cena 9 €). Možnost koupání. Trajektem
návrat do Neapole a návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• leteckou přepravu Praha–Neapol–Praha vč. všech tax
• 3× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• dopravu z letiště do hotelu a zpět
• místní dopravu v Neapoli
• dopravu vlakem do Pompejí a zpět
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet na Capri 850 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
ITÁLIE
Č. zájezdu
RI0621
ŘÍM, KAMPÁNIE A CAPRI
za historií i nejkrásnějšími riviérami Itálie
Tam i zpět autobusem
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3,
trasy 1, 2, 3, 6). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Dopoledne příjezd na okraj Říma, prohlídka hlavních
pamětihodností Říma: Vatikán – prohlídka náměstí sv. Petra
s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými
140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do
Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem
na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol.
na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně
podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další.
Návštěva náměstí a baziliky sv. Petra. Pěší okruh – procházka po
Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše
římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba
antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců, chrámů, tržnice, divadla i dalších objektů patřících neodmyslitelně
k Římu v 1.–4. stol., Kapitolské náměstí navržené Michelangelem
s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou
i jezdeckou sochou Marca Aurelia, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo
římského stavitelství, Piaza Navonna – typické římské náměstí
zdobené třemi nádhernými fontánami. Dále k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi a na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské schody. Navečer odjezd
na ubytování do oblasti Sorrenta.
3. den: Dopoledne návštěva Pompejí – vykopávek antického
města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného
popela zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života
A
ŘÍM
Termín
21. 06.–26. 06.
Cena
7 490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ŘÍM • VATIKÁN • SORRENTO • POMPEJE •
POSITANO • AMALFI • CAPRI
obyvatel před téměř 2000 lety, prohlídka s místním průvodcem.
Odpoledne za příznivých povětrnostních podmínek výlet na
Vesuv, mohutný kráter tyčící se nad Neapolí. Výjezd autobusem
a procházka k vrcholu s nádhernými výhledy na Neapolský záliv
a blízké ostrovy. V podvečer návrat na ubytování.
4. den: Pobyt v Sorrentu s možností koupání nebo fakultativně
celodenní výlet autobusem a lodí kolem Sorrentského poloostrova, jehož jižní část mezi městy Amalfi a Positano bývá zaslouženě označována za nejkrásnější pobřeží v Itálii. Po jedné straně
v hlubinách pod vámi křišťálově čisté vody Tyrhénského moře,
po druhé straně hory tyčící se do výšky půldruhého kilometru.
Návštěva Positana, městečka se směsicí pastelově barevných
domů, naskládaných na sebe jako v pohádce, které se linou od
přístavu až vysoko do hor. Prohlídka tohoto letoviska s krásným
posezením, množstvím obchůdků i s možností koupání na pláži. Odpoledne odjezd lodí do Amalfi. Návštěva tohoto letoviska s živými úzkými uličkami, plnými obchůdků a s impozantní
katedrálou sv. Andrey vévodící hlavnímu náměstí. Ochutnávka
tradičního likéru Limoncello, individuální volno k nákupům, koupání. K večeru návrat na ubytování.
5. den: Pobyt v Sorrentu s možností koupání nebo fakultativně celodenní výlet na Capri – odjezd lodí ze Sorrenta na ostrov
Capri, který si pro jeho krásu oblíbili již římští císařové. Návštěva
přístavu, možnost výjezdu lanovkou do městečka Capri se známou Tiberiovou vilou nebo výletu k Modré jeskyni. V podvečer
návrat do Sorrenta a odjezd do ČR.
6. den: Odpoledne návrat do Brna a dalších odjezdových míst.
• dopravu luxusním autokarem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu s polopenzí
• výlet lodí kolem Amalfské riviéry
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• výlet na ostrov Capri 850 Kč
• výlet kolem Sorrentského poloostrova 850 Kč
• jednolůžkový pokoj 990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
I
Pompeje
Amalfi
Sorrento
Positano
Capri
ŘÍM, KAMPÁNIE
A CAPRI
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
49
ITÁLIE
Č. zájezdu
OI0811
VELKÝ OKRUH ITÁLIÍ
koktejl historie, umění a přírody
Tam i zpět autobusem!
Bez nočních přejezdů!
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy a Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 2, 4). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování u Benátek.
2. den: Odjezd do Benátek. Prohlídka pohádkového města na 117
ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. sv. Marka, kde
je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy
a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo
si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále
procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci,
kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto,
možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Okolo poledne návrat lodí po kanále Grande na parkoviště a odpoledne odjezd podél východního pobřeží na ubytování.
3. den: Odjezd do San Marina, jednoho z nejmenších států na
světě. Prohlídka starého města, kostel San Francesco ze 14. stol.,
guvernérský palác, basilika San Marino a unikátní tři opevněné vrcholy s pevnostmi z 10. až 14. stol s krásným výhledem na Apeniny
i na pobřeží. Odpoledne krátká zastávka v jednom z nejkrásnějších
italských středověkých městeček Gubbio, vystavěném na svazích
hor Monte Igino. Procházka po úzkých uličkách s nádhernými plaláci, středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody.
Pokračování do Assisi, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst
v Itálii, rodiště sv. Františka. Toto středověké město zůstalo po staletí téměř nedotčené. Jeho dominantou je klášter svatého Františka
ze 13. století. Prohlídka centra města s náměstím Piazza del Comune, římské Foro Romano, věž Torre del Popolo z 13. století, ve které
je hlavní zvon Assisi a chrám bohyně Minervy, nejimpozantnější
románská stavba. Odjezd na ubytování pod Assisi.
4. den: Dopoledne odjezd do Neapole, prohlídka této metropole Kampánie ležící na úpatí Vesuvu. Dominantou města je tzv.
Nový zámek – Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi
a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských
králů – Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant Elmo a další památky. Procházka centrem starého města. Odpoledne návštěva
Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve
kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto
unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2.000
lety. K večeru odjezd na ubytování u Sorrenta.
5. den: Pobyt v Sorrentu s možností koupání nebo fakultativně výlet lodí ze Sorrenta na jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského
moře, ostrov Capri. Návštěva přístavu, možnost výjezdu lanovkou
do městečka Capri se známou Tiberiovou vilou nebo výletu k Modré jeskyni. Odpoledne návrat na pobřeží na ubytování u Sorrenta.
6. den: Po snídani odjezd do Říma. Odpoledne pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána
celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
50
Termín
11. 08.–21. 08.
Cena
17.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BENÁTKY • SAN MARINO • GUBBIO •
ASSISI • NEAPOL • POMPEJE • SORRENTO •
CAPRI • ŘÍM • VATIKÁN • SIENA •
SAN GIMIGNANO • PISA • CINQUE TERRE •
MILANO • VERONA • PADOVA
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov,
chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4.
stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza
Navonna – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými
fontánami. Večer ubytování v Římě.
7. den: Dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí
na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům.
Dále prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284
dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským
obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším
křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel
byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho
výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který
je možno obdivovat z andělského mostu na řece Tibeře a v němž
je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný
pohled na Řím. Večerní procházka k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di Trevi a dále na Španělské náměstí
a jeho slavné barokní Španělské schody, Palazzo Quirinale, Piazza
di Popolo a další místa moderního římského života s příjemnými
posezeními a zákoutími. Návrat metrem na ubytování v Římě.
8. den: Ráno odjezd z Říma do Sieny, původně etruského města
položeného na třech pahorcích uprostřed Toskánska. Prohlídka
centra města s nádherným náměstím Piazza del Campo s největší
gotickou stavbou Toskánska Palazzo Publico se 102m vysokou věží.
Jedná se o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které
má tvar lastury. Dalšími skvosty tohoto města jsou sienský dóm
F
Santa Maria Asscenta s nádherným průčelím i sochami od Michelangela či Donatela a středověký hrad ze 13. století unikátní svým
geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými
věžemi. Odpoledne návštěva jednoho z nejpůvabnějších toskánských měst San Gimignana s typickými strážními věžemi a úzkými
kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Vše uzavřeno v téměř původních městských hradbách a zasazeno v nádherné kopcovité krajině. Ubytování v Montecattini.
9. den: Odjezd do Pisy – prohlídka náměstí s katedrálou, baptisteriem a slavnou Šikmou věží. Poté odjezd na pobřeží do oblasti Cinque Terre, národního parku tvořeného pěti vesničkami
vystavěnými na skalnatém pobřeží (pod ochranou UNESCO),
v nichž jako by se zastavil čas. Projížďka vlakem mezi vesničkami,
zastávky s krásnými výhledy, procházkami i možností koupání.
K večeru odjezd na ubytování u Milana.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• dopravu luxusním autokarem
• 10× ubytování ve 3* hotelech
• 10× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200 Kč
• 10× večeře 2.500 Kč
• výlet lodí na ostrov Capri 750 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
10. den: Dopoledne návštěva Milána, hlavního města Lombardska. Procházka centrem města: Milánský dóm – největší
gotická stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru s četnými věžemi, oblouky a více než 2.000 sochami, možnost procházky po střešním ochozu s nádhernými výhledy na město.
Zastávka u slavné opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco – rozsáhlé stavbě uprostřed parku, ve kterém se dnes
nachází řada muzeí i obrazáren. Odpoledne odjezd do Verony, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších měst Itálie: aréna z 1.
stol., která je po římském Koloseu nejzachovalejším římským
amfiteátrem, novoklasicistní radnice, řada paláců předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio u řeky Adiži s impozantním přístupem přes most Ponte Scaligero, románský kostel San Zeno Maggiore ze 12. stol. s nádhernou bronzovou bránou. K symbolům města samozřejmě patří i dům Julie – Casa
di Giulietta s mramorovou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba
di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského
kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie oddáni. Večer odjezd
na ubytování u Verony.
11. den: Dopoledne zastávka v Padově – kolébce humanismu
a umění. Pěší procházka centrem k budově Univerzity s nádvořím
ze 16. století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od Donatella
a jezdeckým pomníkem před bazilikou, vrcholným dílem Donatella. Dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských místodržících, na jehož věži byl v 15. stol. sestrojen první orloj v Itálii.
A příjezd do Brna a do Prahy.
Okolo poledne odjezd z Itálie a večer
CH
VELKÝ OKRUH ITÁLIÍ
Milano
I
Benátky
Verona Padova
Cinque Terre
Pisa
San Marino
San Gimignano
Siena
Gubbio
Assisi
ŘÍM
Neapol/ Pompeje
Sorento
Capri
ITÁLIE
PERLY STŘEDNÍ ITÁLIE
Č. zájezdu
PI0524
Termín
24. 05.–29. 05.
Cena
8.990 Kč
PI0726
26. 07.–31. 07.
8.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem!
Bez nočních přejezdů!
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy, Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 2, 4). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování na pobřeží u Rimini.
2. den: Odjezd do San Marina, jednoho z nejmenších států na
světě. Prohlídka starého města, kostel San Francesco ze 14. stol.,
guvernérský palác, basilika San Marino a unikátní tři opevněné vrcholy s pevnostmi z 10. až 14. stol s krásným výhledem na Apeniny i na pobřeží. Odpoledne návštěva jednoho z nejhezčích měst
střední Itálie – Urbina vystavěného na dvou kopcích s úžasným
výhledem do krajiny. Prohlídka centrálního náměstí Piazza della
Repubblica, kde se scházejí místní obyvatelé a univerzitní studenti. Nejznámější památkou je Palazzo Ducale, jedna z nejhezčích
ukázek renesančního slohu v Itálii, která spolu s neoklasistickou
katedrálou Duomo di Urbino tvoří úchvatné panorama města.
V Urbinu žil mimo jiné známý italský malíř Raffaello. Najdete zde
i jeho rodný dům, ve kterém žil a nyní zde má své muzeum. Po
prohlídce pokračování do Gradary se středověkým hradem ze
12. století a systémem dvojitých hradeb, diky nimž patřilo v historii
k nejlépe chráněným městům v Itálii. Večer návrat na ubytování.
3. den: Dopoledne zastávka v jednom z dalších půvabných středověkých městeček Gubbiu, vystavěném na svazích hor Monte
Igino. Procházka po úzkých uličkách s nádhernými paláci, středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody. Odpoledne návštěva jednoho z nejvýznamnějších etruských měst Arezza,
vystavěného na svahu, kterému vévodí katedrála, radnice a Medicejská pevnost. Je zde jedno z nejhezčích středověkých náměstí,
kostely s unikátními malbami, mnoho renesančních paláců i rodný dům básníka Petrarcy. Večer ubytování u Arezza.
4. den: Dopoledne návštěva města Siena proslaveného zejména svým náměstím, na kterém se konaly koňské závody. Jedná se
SAN MARINO • URBINO • GRADARA •
GUBBIO • ASSISI • AREZZO – SIENA •
VOLTERRA • SAN GIMIGNANO • ORVIETO •
LÁZNĚ SATURNIA
o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které má tvar
lastury a vévodí mu gotická radnice s nejvyšší středověkou věží
v Itálii. Dalšími skvosty tohoto města jsou sienský dóm Santa Maria Asscenta s nádherným průčelím i sochami od Michelangela
či Donatela a středověký hrad ze 13. století unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými věžemi. Po prohlídce odjezd do městečka Volterra, města alabastru
s památkami z dob Etrusků, Římanů, Medicejů i z dalších období.
Zbytky etruských hradeb, římské divadlo, medicejská pevnost, gotická radnice, nádherné vstupní brány i katedrála vykládaná bílým
a černým mramorem, to vše nadchne každého návštěvníka. Pozdě odpoledne návštěva jednoho z nejpůvabnějších toskánských
měst San Gimignana s typickými strážními věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků.
Vše uzavřeno v téměř původních městských hradbách a zasazeno
v nádherné kopcovité krajině. Večer návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne návštěva města Orvieto, ve kterém se
snoubí krásná příroda a lidské umění. Prohlídka města s významnými etruskými památkami – zbytky chrámu Tempio del Belvedere či působivou etruskou nekropolí. Nejreprezentativnějším
zástupcem středověku je Duomo – orvietská katedrála. Pochází
z konce 13. století s nádherným mozaikovým průčelím a pruhovanými bočními stěnami. Zajímavostí je i studna ze 16. století do
které se vcházelo chodbami s okny dovniř studny. Odpoledne
odjezd do lázní Saturnia s řadou přírodních bazénů, ve kterých
čeká návštěvníky příjemné osvěžení a odpočinek po dlouhém
putování střední Itálií. Večer návrat na ubytování.
6. den: Ráno odjezd z Itálie a pozdě večer návrat do ČR.
• dopravu luxusním autokarem
• 5× ubytování ve 3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 950 Kč
• 5× večeře 950 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
A
CH
F
I
PERLY STŘEDNÍ ITÁLIE
San Marino
Gradara
Urbino
Volterra
Siena
Saturnia
Arezzo
Gubbio
Assisi
Orvieto
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
51
ITÁLIE
Č. zájezdu
TE0923
TOSKÁNSKO
s výletem na ostrov Elba
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3*!
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2,
3) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování do Montecatini Terme.
2. den: Po snídani odjedeme do Sieny (UNESCO) přes typickou
toskánskou krajinu vinic s odrůdou Chianti. V Sieně navštívíme
kostel San Domenico, Sanktuárium sv. Kateřiny Sienské, náměstí
Piazza del Compo a Dóm s baptisteriem. Po prohlídce Sieny nás
očekává jedno z nejpůvabnějších toskánských městeček – San
Gimignano (UNESCO), které si dodnes zachovává nezměněnou
gotickou tvář. Městečko je proslulé svou jednotnou architekturou a také svými nezaměnitelnými 15 věžemi, které se zachovaly
z původních 70 věží ze 14. století. Nahlédneme do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, k Palazzo Communale, uvidíme středověké městské opevnění, tři brány a bašty, výstavní paláce a věže.
Ze zříceniny pevnosti Rocca se nabízí krásná vyhlídka. Večer se
vrátíme do hotelu.
3. den: Po brzké snídani se vydáme do přístavního města Piombino, odkud odjíždějí trajekty na největší toskánský ostrov Elba.
Po asi hodinové plavbě se ocitneme v hlavním městě ostrova
Portoferraio. Ostrov je neodmyslitelně spjat se jménem legendárního vojenského stratéga Napoleona Bonaparte, a přestože
zde Napoleon pobýval jen několik měsíců, zanechal na ostrově
své stopy až dodnes – přímo v Portoferraiu si všimneme dvou
mohutných pevností, které nechal dostavět. Na náměstí Piazzale Napoleone mohou zájemci navštívit muzeum ve Villa dei
Mulini – v bývalé rezidenci Napoleona a jeho sestry Paulíny panoramaticky umístěné mezi pevnostmi Stella a Falcone. Dále se
vydáme k zalesněnému svahu Monte San Martino, kde se nachází venkovská letní rezidence Napoleona se zahradou a galerií
Termín
23. 09.–28. 09.
Cena
9.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
SIENA • SAN GIMIGNANO • ELBA •
PORTOFERRAIO • MONTE SAN MARTINO •
MARCIANA • MONTE CAPANNE • PISA •
CARRARA • FLORENCIE
Demidoff. V podhorské vesničce Marciana s hradní zříceninou
nastoupíme na lanovku, která nás vyveze za vyhlídkou na nejvyšší vrcholek ostrova – Monte Capanne (1.019 m). Odtud se
vypravíme nazpět k trajektu a návratu do hotelu.
4. den: Po snídani pojedeme do Pisy – města, které bylo založeno pravděpodobně Řeky o 550 let dříve než Řím, města, kde se
vystřídali jak Etruskové, tak Římané, města, které ve středověku
bylo jednou z významných námořních republik. Naše kroky povedou na Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a známou
šikmou věží, jejíž stavba započala již ve 12. století (UNESCO).
Poté se vypravíme do Carrary, kde v oblasti mramorových lomů
navštívíme Cava museo ve Fantiscritti a seznámíme se s 2.000 let
starou historií těžby mramoru od dob antiky až po současnost.
Budeme moci navštívit jediný lom na světě těžící mramor z nitra
skalního masivu. Večer návrat do hotelu.
5. den: Po snídani se vydáme do Florencie, hlavního města
Toskánska (UNESCO). Tuto kulturní a historickou lahůdku jsme
si nechali na konec zájezdu. Prohlédneme si kostel Santa Croce
s hroby významných toskánských osobností, uvidíme národní
muzeum Bargello, Danteho rodný dům, náměstí Piazza Signoria
s Pallazzo Vecchio, galerii Uffizi (nutná rezervace) a samozřejmě
zlatnický most Ponte Vecchio. Poté pokračujeme ke kostelu
Santa Maria del Fiore a baptisteriu s Rajskou bránou. Ve čtvrti
San Lorenzo si prohlédneme nejstarší florentský kostel stejného jména, knihovnu Biblioteca Laurenziana a můžeme navštívit
slavné Medicejské kaple. Prohlídku zakončíme návštěvou tržnice
ve stejné čtvrti. Plni dojmů odjedeme v podvečer zpět do ČR.
6. den: Do Brna přijedeme v dopoledních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• zpáteční trajekt na ostrov Elba
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
• 3× večeře 960 Kč
• galerie Uffizi cca 500 Kč, do 18 a nad 65 let 120 Kč
(nutnost rezervace)
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
I
TOSKÁNSKO
S VÝLETEM NA
OSTROV ELBA
Carrara
Pisa
Florencie
San Gimignano
Siena
Piombino
Portoferraio
ELBA
Marciana
52
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
ITÁLIE
DOLOMITY a ledovcová mumie „Ötzi“ –
největší archeologický objev současnosti
Č. zájezdu
DO0705
Termín
05. 07.–09. 07.
Cena
8.690 Kč
DO0810
10. 08.–14. 08.
8.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s venkovním
bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd z Brna, svoz z Prahy (další nástupní místa viz
str. 3, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) v brzkých ranních hodinách,
cesta přes České Budějovice. Pokračovat budeme údolím řeky
Drávy přes Lienz – hlavní centrum Lienzských Dolomit do oblasti Východních Tyrol. V obci Silian si prohlédneme unikátní krytý
dřevěný most. Přes Innichen a Toblach přijedeme do údolí Pustertal a projdeme se kolem kouzelného jezera Pragser Wildsee.
Večer se ubytujeme v oblasti Bolzana, večeře.
2. den: Po snídani pojedeme do hor a zastavíme se na nejkrásnějších panoramatických místech. Vydáme se údolím Val
di Ega, abychom mohli obdivovat masivy Latemar a Rosengarten – „Růžovou zahradu krále Laurina”, srdce Dolomit opředené mnoha krásnými legendami. V této oblasti podnikneme
nenáročnou túru. Přes průsmyk Costalunga (1.752 m) dorazíme
k průsmyku Pordoi (2.239 m) a lanovkou vyjedeme na „Terasu
Dolomit” – nejkrásnější vyhlídku v Dolomitech. Zpět na ubytování se dostaneme přes průsmyk Sella (2.214 m) a údolím Val
Gardena. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani si prohlédneme novogotický hrad Brunnenburg nebo středověký Tirol, kde se můžeme seznámit s historií
kraje. Naší další zastávkou budou zahrady zámku Trauttmansdorff. Během nenáročné turistické procházky budeme obdivovat
panorama Merana, pohledy do údolí a vinice. Po cestě císařovny
Sissi sejdeme do centra Merana, města s pravou středomořskou
atmosférou. Poté si prohlédneme staré město se středověkými
branami a podloubím, knížecí hrad, gotický dóm, památník císařovny Sissi, která tyto lázně proslavila, lázeňský dům a projdeme se
SILIAN • PUSTERTAL • VAL DI EGA •
POHOŘÍ LATEMAR A ROSENGARTEN •
“TERASA DOLOMIT” • SELLA • VAL
GARDENA • BRUNNENBURG NEBO
TIROL • TRAUTTMANSDORFF • MERANO •
MARMOLADA • TRENTO • BOLZANO •
ÖTZI • BRIXEN
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
po některé z lázeňských promenád. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně. Tento den zahájíme ve stopách 1. světové války.
Lanovkou se vyvezeme ze stanice Malga Ciapela na nejvyšší horu
Dolomit – Marmoladu (3.344 m), kde navštívíme muzeum první
světové války, prohlédneme si zbytky zákopů a drsná krása hory
nám pomůže představit si těžké podmínky, za jakých tu vojáci
přežívali. Do hotelu se vrátíme v odpoledních hodinách a po krátkém odpočinku u bazénu a časné večeři odjedeme do blízkého
města Trento, kde si při procházce nádherným středověkým centrem a posezení v kavárnách vychutnáme pravou italskou letní
atmosféru. Návrat na ubytování mezi 22–23 hodinou.
5. den: Po snídani navštívíme Bolzano, hlavní město stejnojmenné autonomní oblasti v Dolomitech. Po prohlídce historického
centra s dómem ze 14.–15. století budeme mít možnost navštívit
Archeologické muzeum, kde je největším magnetem současné
doby tzv. „Ötzi” – člověk z pozdní doby kamenné. Nález mrazem
konzervovaného těla je největší senzací archeologických nálezů
poslední doby. Ötzi je pojmenován podle lokality nálezu, je uložen v chladícím boxu a je tu dokumentován celý výzkum jeho
těla i ostatních artefaktů z místa nálezu. Poslední zastávka bude
v městečku Brixen, kde si připomeneme pobyt K. H. Borovského. Odpoledne nás čeká cesta domů přes Brennerský průsmyk,
Innsbruck, kolem Salcburku. Příjezd do ČR kolem půlnoci.
CH
F
I
A
Brixen
Sella
Merano
Marmolada
Bolzano
Trento
DOLOMITY
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
53
ITÁLIE
Č. zájezdu
LC0524
OKOLO LAGO DI COMO A MILANO
Termín
24. 05.–29. 05.
Cena
8.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
1. den: Z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2,
3, 5) odjedeme v brzkých ranních hodinách. Po průjezdu Německem a Rakouskem se již budeme moci kochat výhledy na
okolní malebnou krajinu. Cestou se zastavíme v hlavním městě
Lichtenštejnského knížectví – Vaduzu, jemuž dnes dominuje
hradní sídlo panovníka zbudované již ve 13. století. Po podvečerní procházce budeme pokračovat kolem středověkého města Bellinzona na naše ubytování v nádherné oblasti u italského
fjordovitého jezera Lago di Como, jehož scenérie hor a rozeklaných úbočí zahalených do tajuplného ticha, přitahuje turisty již
po staletí. Ubytujeme se v oblasti Como, jehož prostředí okouzlilo i spisovatele Stendhala, který si tuto oblast oblíbil a několikrát u jezera Como pobýval. Do hotelu přijedeme v pozdních
večerních hodinách.
2. den: Po snídani navštívíme v letovisku Tremezzo park Villa
Carlotta s elegantním letohrádkem z 18. století stojící uprostřed
překrásných zahrad s bujnou vegetací, kde na jaře rozkvétají rododendrony, kamélie a azalky. Odpoledne volno u jezera nebo
cesta autobusem do vesničky Colonno, kde se můžeme vydat
na 10 km dlouhou turistickou stezku „Greenway“ jezera Como,
která vede nejkrásnějšími úseky oblasti nazývané Tremezzina
a končí v Cadenabbia. Samozřejmě můžeme projít jen část této
malebné stezky. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani se pojedeme podívat do Lugana. Nejprve se
zastavíme v Melide, kde si prohlédneme Švýcarsko v miniaturách.
Dále nás bude očekávat exkurze ve světoznámé čokoládovně
Alprose, kde budeme mít možnost různé druhy čokolád nejen
ochutnat, ale také si je výhodně zakoupit. Poté se projdeme po
jezerní promenádě v Luganu přezdívaném Rio de Janeiro starého
kontinentu, které je malebně obklopeno palmami a horskými štíty a budeme mít možnost vychutnat si šálek kávy s výhledem na
hory Mont Bré a Monte San Salvatore. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani nasedneme v Cadenabbia na parníček a celý
den budeme relaxovat a obdivovat krásy jezera Como s neobyčejně pestrou středomořskou vegetací. I nás okouzlí kontrast
palem a olivových stromů se štíty alpských masivů. Zastavíme
se v městečku Bellagio, ležícím na jednom z nejkrásnějších míst
u Lago di Como – na severním mysu Punta di Bellagio. V parkovém hotelu – vile Serbelloni s krásným výhledem na všechna
tři ramena jezera bydlel i W. Churchill a John F. Kennedy. Naší
další zastávkou bude Varenna, příjemné letovisko s překrásnou
zahradou Villy Monastero. Největší atrakcí Varenny je nejkratší italská řeka – Fiumellate. Je dlouhá pouze 250 metrů a má
nádherně mléčnou barvu. Dodnes nebylo vysvětleno tajemství
tohoto zabarvení, stejně jako důvod, proč řeka vytryskne vždy
v březnu a v říjnu opět zanikne. Během našeho výletu místními
parníky budeme mít i dostatek času na posezení na nábřežích
s kavárnami. Večer se vrátíme do hotelu.
5. den: Po snídani odjedeme do Milana, druhého největšího
54
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
VADUZ • COMO • TREMEZZO • VILLA
CARLOTTA • GREENWAY • LUGANO •
MELIDE • CADENABBIA • BELLAGIO •
VARENNA • VILLA MONASTERO •
FIUMELLATE • MILANO
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.980 Kč
• 3× večeře 960 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
města v Itálii, hlavního města regionu Lombardie. Prohlédneme
si slavný nebetyčný dóm, jednu z největších gotických katedrál
na světě. Okouzlující pohled na město se nám naskytne ze střechy dómu. Navštívíme nedalekou Galerii Vittorio Emanuele II,
nejznámější obchodní pasáž, kde budeme moci v Il Solatto
ochutnat údajně nejlepší kávu v Milaně. Budeme mít možnost
navštívit Museo Teatrale, kde se schraňují scénické dekorace, kulisy a kostýmy z někdejších inscenací a které je součástí budovy
slavné opery, jež se řadí k nejprestižnějším na světě – Teatro alla
Scala. Navštívíme světoznámou obrazárnu Pinacoteca di Brera
s nejkrásnější uměleckou sbírkou v Milaně, nalezneme zde obrazy Piera della Francesca, Raffaela, Veronesa a dalších mistrů. Ve
večerních hodinách se vydáme zpět do ČR.
6. den: Do Prahy a Brna přijedeme dopoledne.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
CH
F
I
Cadenabbia
Lugano
Tremezzo
Melide
Varenna
Bellagio Lago di Como
Milano
OKOLO LAGO DI COMO A MILANO
A
ITÁLIE
MILANO
metropole umění a módy
Letecky z Brna s programem!
1. den: Z Brna odletíme v podvečerních hodinách. Po příletu na
letiště v Bergamu odjedeme na ubytování do hotelu v Milaně.
Večer se projdeme kolem nasvětleného Dómu a vychutnáme si
atmosféru nočního města s restauracemi, kavárnami a bary.
2. den: Po snídani zahájíme prohlídku města na Piazza Duomo s jednou z největších a nejkrásnějších gotických katedrál
na světě, jejíž stavba byla zahájena ve 14. století, ale dokončena
až o více než 500 let později. Nejpřekvapivějším prvkem dómu
je neobvyklá střecha se 135 věžičkami a nesčetnými plastikami
a chrliči, ze které se nám otevře okouzlující pohled na město.
V nedaleké stylové Galerii Vittorio Emanuele II, nejznámější
obchodní pasáži, budeme moci v Il Salotto ochutnat údajně
nejlepší kávu v Milaně. Poté zavítáme do Teatro alla Scala –
pravděpodobně nejslavnější budovy opery na světě a navštívíme Museo Teatrale, kde schraňují scénické dekorace, kulisy
a kostýmy z někdejších inscenací, portréty dirigentů a divadelní
memorabilie pocházející až z dob Římanů. Pokračovat budeme
ke kostelu Sant’Ambrogio, který je nejvýznamnější městskou
stavbou postavenou v románsko-lombardském stylu. Navštívíme slavné ulice milánské módy. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani budeme mít možnost navštívit jednu z nejslavnějších obrazáren Itálie – Pinacoteca di Brera, která je umístěna
v impozantní budově Palazza di Brera ze 17. století. Právě tady
byla v 18. století založena Accademia di Belle Arti. Obrazová kolekce vznikala souběžně s ní. V paláci visí jedny z nejúchvatnějších
příkladů italského renesančního a barokního malířství, včetně
nejvýznamnějších děl Piera della Francesca, Mantegni, Canaletta,
Belliniho, Raffaela, Tintoretta, Veronesa a Caravaggia. Odpoledne
se vydáme na prohlídku milánského hradu Castello Sforzesco.
V pátek jsou zde po 14. hodině obvykle muzea zdarma. Stavba
byla vybudována v 15. století na příkaz Francesca I. Sforzy na místě
hradu rodu Visconti. Charakterizuje jej řada nádvoří, z nichž nejkrásnější, půvabný arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, navrhli
Bramante a Filarete. Kromě oddělení věnovaných užitému umění, archeologii a mincím našlo uvnitř útočiště i Civiche Raccolte
d’Arte Antica. Tato úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb
obsahuje také nedokončené Michelangelovo sousoší zvané Pietá
Rondanini. Obzvlášť působivá jsou plátna z doby od renesance
do 18. století. Capella Ducale se může pochlubit gotickými freskami od neznámého umělce. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani budeme mít osobní volno. Milano je chrámem módy, sídlí zde značky jako Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada i Valentino. Butiky všech proslulých módních
návrhářů se soustřeďují v tzv. Quadrilateru, rovnoběžník vymezený čtyřmi ulicemi. Milovníci interiérového designu objeví
specializované prodejny po celém městě, zatímco nadšenci do
starožitností by měli zamířit do čtvrtí Brera a Navigli, kde se konají trhy se starožitnostmi. Zájemci si mohou prohlédnout také
Cimitero Monumentale – nejslavnější umělecký hřbitov Itálie.
V odpoledních hodinách transfer na letiště v Bergamu, večer
přílet do Brna.
Č. zájezdu
EM0511
Termín
11. 05.–14. 05.
Cena
13.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Milano/Bergamo–Brno
• transfery z/na letiště v Itálii
• letištní taxy a palivový příplatek
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
55
ITÁLIE
Č. zájezdu
LZ0507
CESTA ZA ETRUSKY
a největší krásy na pomezí Lazia, Toskánska a Umbrie
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (nástupní
místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) přes Rakousko do Itálie. Večer dojezd
na ubytování.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje Etrusků. Kolem kráterového jezera Bolseno dojedeme do Pitigliana s polohou vysoko
nad jeskyněmi v útesech údolí Lante. Při pohledu z protějších
kopců připomíná bochník chleba prohlodaný od myší – je to díky
spoustě otvorů, oken a stěn domů z tmavého lávového kamene.
Největšími atrakcemi horského městečka jsou středověké jádro
s Palazzo Orsini ze 13. století s biskupstvím, pozůstatky akvaduktu,
náměstí Piazza San Gregori, kostel San Rocco a skryté židovské
ghetto. Za středověkou bránou Porta di Sovana narazíme na etruské hradby a etruské stezky Vie Cave, jimiž se projdeme. Poté se
zastavíme v nedaleké malebné vesničce Sovana s jedinou ulicí
vedoucí od hradních ruin ke katedrále. V okolí se nacházejí četné etruské hrobky. Na konci dne se přeneseme do dávných časů
v nádherném městečku Sorano, posazeném na tufovém ostrohu
nad řekou Lante, a z terasy Masso Leopoldino se pokocháme výhledy na městečko i okolní krajinu. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani navštívíme na pobřeží Tyrhénského moře starověkou Tarquinii – významné centrum etruské civilizace a na vrcholku nedalekého kopce si prohlédneme nekropoli s téměř 6.000
hrobkami vyhloubenými v měkkém sopečném tufu (UNESCO). Ve
městě mrtvých nahlédneme i dovnitř některých hrobek, abychom
uviděli fresky s rozmanitými výjevy, které měly mrtvým připomínat
tento svět. Odpoledne si uděláme volno ke koupání a odpočinku
na pláži. Cestou zpět nás zastaví hradby a středověké věže Tuscanie zvedající se nad okolními nížinami. U městských hradeb nás
zaujmou dva kostely v lombardském románském stylu San Pietro
a Santa Maria Maggiore. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani prozkoumáme v Caprarole velkolepou venkovskou vilu Palazzo Farnese z 16. století, jejíž půdorys sleduje základy
původní pětiboké pevnosti. Umně štukované vřetenové schodiště
nás přivede do komnat s freskami s výjevy zachycujícími hrdinské
příběhy ze života Herkula a rodu Farnesů. Po krátkém přejezdu se
necháme zlákat jedinečnými renesančními zahradami Villy Lante
v Bagnaia, které začal stavět slavný architekt italského manýrismu
Vignola v roce 1562. Krásné sochy, četné fontány a bazény, vše
vkusně obklopeno zelení, skrývají i žertovné překvapení pro své
návštěvníky. Jedinou přístupovou cestou do vesničky Civita di
Bagnoregio je 300 metrů dlouhá lávka pro pěší. Zavede nás do
míst, kde se snad zastavil čas, do starobylé vesničky na skalnatém
ostrově uprostřed krajiny tvarované sopečnou činností a erozemi.
Toto klidné místo nás přímo vybídne k posezení a k osvěžení slavným místním vínem Est! Est!! Est!!! Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani se přidáme k obdivovatelům Cascata delle
Marmore. Tyto nádherné umbrijské vodopády se řítí z výšky 165
metrů ve třech stupních přes travertinové kaskády. Jedná se o nejvyšší uměle vytvořený vodopád na světě, jenž patří k mistrovským
56
PITIGLIANO • SOVANA • SORANO •
TARQUNIA (UNESCO) • TUSCANIA •
CAPRAROLE • BAGNAIA • CIVITA DI
BAGNOREGIO • CASCATA DELLE
MARMORE • BOMARZO • VITERBO •
ORVIETO (UNESCO)
Termín
05. 07.–11. 07.
Cena
9.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.200 Kč
• 4× večeře 1.690 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
dílům starověkých Římanů. Další unikátní podívaná nás čeká
v Bomarzu pod zámkem Orsini, kde budeme objevovat tajemná
zákoutí v nebývalém parku Sacro Bosco – Svatý les, dnes často
nazývaném Park příšer. Mytologické postavy a fantastické bytosti
vyrostlé ze skalisek nemají obdoby. Jejich tvůrcem byl sám Pirro
Ligorio, jehož práce na svatopetrské katedrále v Římě a vilách
v Tivoli patří k nejobdivovanějším v Itálii. V pozdním odpoledni se
budeme toulat v úzkých uličkách čtvrti San Pellegrino, nejstarší
a nejzachovalejší čtvrti ve Viterbo. Uvidíme půvabné středověké
domy s věžemi, oblouky a vnějšími schodišti, náměstíčka s kašnami, dóm ze 12. století i úchvatnou lodžii Papežského paláce zbudovaného pro papeže, kteří Viterbo často navštěvovali. Návrat na
ubytování. Večer se se zájemci vypravíme za nočním koupáním
(21:30–01:00) do vyhlášených lázní Terme dei Papi. Zdejší prameny o teplotě až 58 °C jsou bohaté především na soli síry, vápníku
a hořčíku. V noci návrat na ubytování.
6. den: Snídaně. Po pozdním odjezdu z hotelu zavítáme do
Orvieta (UNESCO) založeného Etrusky na 150 metrů vysokém
tufovém skalisku. Do centra nás přiveze ozubnicová lanovka.
Náš obdiv si zaslouží orvietský dóm s ohromující fasádou, s průčelím zdobeným mozaikami a reliéfy a vnitřními freskami z 15.
století. Pozoruhodná je také studna, jež měla zásobovat město
vodou v případě napadení. K vodní hladině míří dvě vzájemně
se neprotínající spirálová schodiště se 248 schody, jimiž stoupali
osli s nákladem vody. V malebných zákoutích Orvieta se rozloučíme s Itálií a odpoledne se vydáme na cestu zpět do ČR.
7. den: V ranních hodinách návrat do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
CESTA
ZA ETRUSKY
Orvieto
Sorano
Cascata delle Marmore
Sovana
Pitigliano
Viterbo Bomarzo
Tuscania
Caprarola
Tarqunia
I
ITÁLIE
BENÁTKY
KARNEVAL
V BENÁTKÁCH
a zámek Miramare
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
BENÁTKY
S KOUPÁNÍM
Bez nočních přejezdů!
BENÁTKY • BURANO • MURANO
MIRAMARE • DUINO • BENÁTKY •
BURANO • MURANO
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2 a 4 –
mimo Jihlavu) odjedeme v brzkých ranních hodinách do Rakouska. Odpoledne přijedeme do Itálie, kde nás na skalních
útesech nad mořem přivítá zámek Miramare. V jeho zdech
a okolních překrásných anglických zahradách se začal odvíjet
tragický osud císaře Maxmiliána „Mexického“. Středisko Duino
představuje starý hrad na strmé skále nad mořem, rozsáhlé
okolní lesy a kouzelnou zátoku Sistiana. Pro jedinečnou atmosféru si Duino vybral k pobytu Dante, básník R. M. Rilke a čeští
filmaři k natočení filmu „Účastníci zájezdu“. Večer se ubytujeme
v hotelu v Lido di Jesolo.
2. den: Po snídani přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud se parníčkem přeplavíme po laguně do Benátek (UNESCO).
Cestou mineme ostrovy a ostrůvky spolutvořící město na laguně a vylodíme se v oblasti San Marko, odkud zahájíme vlastní
prohlídku města. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si
budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí,
kostely a paláce, obchodní uličky i slavný most Rialto. Pravou
benátskou atmosféru nám doladí i projížďka po Canal Grande.
Cestou se budeme kochat pohledem na honosné paláce. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu
po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme typické
místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou ostrovů
dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme
do ČR. Příjezd do Brna před půlnocí.
Č. zájezdu
BM0429
Termín
29. 04.–01. 05.
Cena
3.890 Kč
BM0923
23. 09.–25. 09.
3.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• lodní lístky cca 20 €
• jednolůžkový pokoj 680 Kč
• 2× večeře 590 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 4 – mimo
Jihlavy) odjedeme ve večerních hodinách.
2. den: V ranních hodinách přijedeme do Punta Sabbioni, odkud
poplujeme linkovou lodí do Benátek. Prohlídku města zahájíme
na náměstí Svatého Marka. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, vyjedeme
na vyhlídku na věži sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská
náměstí, kostely a paláce, obchodní uličky i slavný most Ponte
Rialto. Během dne a především večera budeme svědky všudypřítomného karnevalového veselí. Uvidíme odpolední průvod dětských masek završený vyhodnocením nejkrásnější z nich. Hlavní
program se však bude odehrávat na náměstí Svatého Marka, které
se zaplní pouličními kejklíři, herci v antických kostýmech a pestrobarevně oděnými tanečníky. Do hotelu v Lido di Jesolo přijedeme
v pozdních večerních hodinách, nocleh.
3. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu
po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme typické
místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou ostrovů
dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme
do ČR. Příjezd do Brna cca ve 23 h.
Č. zájezdu
BK0304
Termín
04. 03.–06. 03.
Cena
3.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 1× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• lodní lístky cca 20 €
• jednolůžkový pokoj 350 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
BENÁTKY • BURANO • MURANO
1. den: Ve večerních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4 – mimo Jihlavu).
2. den: Po příjezdu na italskou riviéru budeme mít volno a celý
den strávíme koupáním a relaxací na písečných plážích ve středisku Lido di Jesolo, kde se také ubytujeme v hotelu.
3. den: Po snídani se z přístavu Punta Sabbioni parníčkem přeplavíme po laguně do Benátek (UNESCO). Navštívíme chrám
sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác
s vězením, vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si
nejkrásnější benátská náměstí, kostely a paláce, obchodní uličky
i slavný most Rialto. Projedeme se po Canal Grande kolem nejslavnějších paláců. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu
po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme typické
místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou ostrovů
dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme
do ČR. Příjezd do Brna před půlnocí.
Č. zájezdu
BT0610
Termín
10. 06.–13. 06.
Cena
4.190 Kč
BT0826
26. 08.–29. 08.
4.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 2× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• lodní lístky cca 20 €
• jednolůžkový pokoj 680 Kč
• 2× večeře 590 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 160 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
57
ITÁLIE
Č. zájezdu
AR0909
ANTIKA A RENESANCE
Termín
09. 09.–17. 09.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Odjezd z Prahy, Jihlavy a Brna v odpoledních hodinách.
Noční přejezd do Itálie.
2. den: Dopoledne zastávka v srdci italského automobilového
průmyslu v Maranello, domova značky Ferrari. Možnost návštěvy muzea Ferrari, které se pyšní jednou z největších sbírek vozů
Ferrari na světě. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný
program, možnost koupání.
3. den: Dopoledne odjezd k prohlídce Perugie, prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino),
odpoledne prohlídka Assisi, známé rodiště sv. Františka (basilika
sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara). Návrat
na ubytování.
4. den: Dopoledne odjezd do Ravenny – hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky), odpoledne prohlídka města Faenza, slavného již od středověku díky své keramice.
Po prohlídce návštěva a prohlídka jedné ze zdejších vyhlášených
keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne prohlídka proslulého Loreta, (Santa Casa).
Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě Gubbio
a ze starověku známého města Urbino (dóm Palazzo Ducale),
večer návrat na ubytování.
6. den: Dopoledne prohlídka historického centra Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně návštěvy
místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San Marina. Po
té dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických
produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování.
7. den: Po snídani odjezd do Bologni, prohlídka historického
centra Bologna (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních hodinách návrat k ubytování.
8. den: Ráno vyklizení pokojů, krátká zastávka v Chioggi – historické centrum (dle časových možností). Přejezd lodí (trajekt za
příplatek) k prohlídce Benátek. Prohlídka města (nám. sv. Marka,
vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi, večer
odjezd autokarem zpět do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
ANTIKA
A RENESANCE
Maranello
Chioggia
MARANELLO • PERUGIA • ASSISI •
RAVENNA • FAENZA • LORETO • GUBBIO •
URBINO • RIMINI • SAN MARINO •
BOLOGNA• BENÁTKY
Benátky
Bologna
Ravenna
Faenza
Rimini
San Marino
Urbino
Gubbio
Perugia
Assisi
I
58
Loreto
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• 6× ubytování s polopenzí ve 2–3*hotelu
• dopravu luxusním autokarem
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• trajekt Chioggia–Benátky–Chioggia: cca 14 €/os.
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
I
ITÁLIE
SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
Tam i zpět letecky Program A
Tam i zpět autobusem Program B
Ubytování na jednom místě
1. den: Program B: Brzy ráno odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 1, 2, 4 – mimo Jihlavy). Cesta přes Rakousko do Itálie.
2. den: Program B: V noci projedeme Itálií a odpoledne nás
přivítá Neapol. Než se večer nalodíme na trajekt na Sicílii, prohlédneme si historické centrum města v okolí přístavu Santa
Lucia. Noc na lodi pohodlně strávíme ve dvou až čtyřlůžkových
kajutách. Program A: Odlet z ČR do Katánie na Sicílii, transfer
do hotelu na jihovýchodní pobřeží, ubytování. Odpočinek, koupání a relaxace u moře.
3. den: Program B: Ráno se vylodíme v přístavu hlavního města Sicílie Palerma. Program A: Po snídani odjezd na celodenní
výlet do Palerma. Dále programy A i B společně: Prohlídka Palerma, které nám učaruje jedinečným spojením normanských
staveb v orientálním stylu, památek baroka ze španělského
období a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský palác – bývalý královský zámek připomínající pevnost,
radnici, katedrálu a mnoho dalších památek. Odpoledne navštívíme klášter a katedrálu benediktinů v Monreale. Večer odjezd
na ubytování na jihovýchodním pobřeží ostrova.
4. den: Po snídani navštívíme největší činnou sopku Evropy,
Etnu. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním autobusem až pod
samotný kráter do výšky 3.000 m. Odpoledne si v Taormině prohlédneme řecké divadlo s vyhlášenou akustikou, kde se dodnes
PALERMO • MONREALE • TAORMINA •
ETNA • SYRAKUSY • ALCANTARA •
LIPARSKÉ OSTROVY • VULKANO •
AGRIGENTO
pořádají představení klasických děl, a také romantický střed města
včetně nádherné vyhlídky Belvedere. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani nás čeká volný den, který věnujeme radovánkám u moře.
6. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet za památkami
města Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. Navštívíme archeologický areál s řeckým divadlem a ostrovní starou
část města s mnoha paláci, ozdobenými pěknými balkóny a s Aretušinou fontánou. Cestou zpět na ubytování se zastavíme na prohlídku jedinečného přírodního unikátu – soutěsky Alcantara.
7. den: Po snídani můžeme vyplout na celodenní lodní výlet
na Liparské ostrovy, nazývané podle boha větru též Aeolskými ostrovy. Na ostrově Vulkano podnikneme výstup ke kráteru
a koupel v sirném jezírku či v moři vyhřátém fumarolami – sopečnými výpary. Fakultativně výlet lodí kolem ostrova. Návrat
na ubytování.
8. den: Po snídani vyjedeme na celodenní výlet do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své největší
slávy „nejkrásnějšího města smrtelníků“. Odpoledne návrat do
hotelu a volno ke koupání.
9. den: Program A: Po snídani transfer na letiště a odlet do ČR.
Program B: Volné dopoledne a odpoledne odjezd zpět do ČR.
10. den: Program B: Návrat do ČR v podvečerních hodinách.
Č. zájezdu
SI0604
Termín
04. 06.–11. 06.
Cena
23.990 Kč
Program
A (let)
SI0610
10. 06.–19. 06.
13.290 Kč
B (bus)
SI0617
17. 06.–26. 06.
13.290 Kč
B (bus)
SI0909
09. 09.–18. 09.
12.990 Kč
B (bus)
SI0916
16. 09.–25. 09.
12.990 Kč
B (bus)
SI0924
24. 09.–01. 10.
23.990 Kč
A (let)
CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Katánie–Praha
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• dopravu busem na Sicílii
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt Neapol–Palermo s noclehem
ve 4lůžkových kajutách
• trajekt přes Messinskou úžinu
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.690 Kč
• Program A: 7× večeře 2.310 Kč
• Program B: 6× večeře 1.590 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 1.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
SICÍLIE A LIPARSKÉ
OSTROVY
Lipary
Vulkano
Palermo
Monreale
I
Alcantara
Agrigento
Etna
Taormina
Syrakusy
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
59
RAKOUSKO
ALPSKÉ PARKY A STŘEDISKA
RAKOUSKO-ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
s kartou Montafon-Silvretta
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
Hotel 3* s bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna směr Praha
a Rozvadov (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3 a 5). Německem projedeme kolem bavorské metropole Mnichova do
oblasti rakouského Montafonu. Večer ubytování v hotelu Sporthotel Sonne v údolí Montafonu v Tschagguns, večeře.
2. den: Po snídani navštívíme historicky nejvýznamnější město
Vorarlberska Feldkirch, které si dodnes dochovalo svůj středověký ráz. Odtud se vydáme přes Vaduz do Švýcarska a navštívíme nejvýše položené město v Evropě – Davos, malebně obklopené horskými velikány. Lanovkami vyjedeme na Jakobshorn
(2.590 m) s výhledem na nedaleké vorarlberské výběžky (není
v kartě). Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme do oblasti Dolního Montafonu.
Lanovkou vyjedeme k Lüner See (1.979 m) (v kartě), odkud se
nám naskytne dech tající pohled na alpské masívy rozprostírající
se na rakousko-švýcarském pomezí. Podnikneme túru kolem
jezera, popř. můžeme posedět na jeho březích a vychutnávat
poklidnou horskou atmosféru. Odpoledne přejedeme do Bartholomäbergu, nazývaném sluneční terasou Montafonu, prohlédneme si původně románský farní kostel, nejcennější kostel
v celém údolí s křídlovým oltářem z roku 1525. Pak vyjedeme
lanovkami přes Kapell na Sennigrat (2.300 m) (v kartě) s nezapomenutelnými pohledy do údolí. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani nás bude očekávat jedno z nejhonosnějších
rakouských středisek a významné centrum zimních sporů Ischgl.
Milovníci hor si na své přijdou při výjezdu lanovkou na Idjoch
(2.739 m) (v kartě) s nádhernými výhledy na alpské velikány na
obou stranách hranice. Malebným údolím Paznauntal se dostaneme do Partenenu, kde si budeme moci vyzkoušet svoji kondici
na nejdelším schodišti v Evropě čítajícím 4.000 schodů. Projdeme
se po hrázi Vermuntské nádrže a poté se dokonale vybudovanou
horskou silnicí vedoucí do grandiózní alpské oblasti, kde skály
a firn souzní v optické harmonii snad jako nikde jinde v Alpách,
vydáme ke „stříbrnému“ jezeru Silvretta. Zájemci se mohou projet lodí po jezeře (není v kartě), kde nás bude obklopovat na 74
vrcholů nad hranicí 3.000 m, kterým vévodí nejvyšší hora Vorarlberska Piz Buin (3.312 m). Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani pojedeme do blízkého Latschau, abychom
se od jezera Staubeken nechali vyvézt lanovkou Golmerbahn
(v kartě) na Grüneck (1.893 m) k nádherné panoramatické vyhlídce na Verwallský masív s obzvláště strhujícími formacemi
Drei Türmen, Sulzfluh a Drusenfluh. Po krátké procházce se
před námi objeví Zimba – tzv. Matterhorn Vorarlberska. Při
cestě do údolí mohou zájemci vyzkoušet první Vorarlberskou
horskou dráhu „Alpin-coaster“ vedoucí 2,6 km z Latschau do
Vandansu (není v kartě). Po poledni se projedeme Silbertal-
60
FELDKIRCH • DAVOS • JAKOBSHORN •
LÜNER SEE • BARTHOLOMÄBERG •
SENNIGRAT • ISCHGL • IDJOCH •
PARTENEN • SILVRETTA • PAZNAUNTAL •
LATSCHAU • GRÜNECK • ZIMBA •
SILBETAL • AQUARENA • LINDAU
ským údolím vonícím divokou romantikou a ze stejnojmenné
vesnice vyjedeme lanovkou pod Kristalberg (1.443 m) (v kartě), kde stojí nejstarší gotický Boží stánek v celém Montafonu –
kostelík sv. Agáty. Odpoledne nás čeká odpočinek a relaxace
v areálu Aquarena v St. Gallenkirchu (v kartě), v komplexu
vodních radovánek uzpůsobeném do každého počasí. Návrat
na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani se vypravíme malebnou vorarlberskou krajinou zpět k německým hranicím. V oblasti Bodamského jezera
si uděláme krátkou zastávku v Lindau se starobylým jádrem,
kde se při příjemné procházce budeme moci seznámit s typickou „lindauerskou“ architekturou i symbolem města bavorským
lvem. Odtud již budeme směřovat zpět do ČR, návrat v nočních
hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
AH0726
Termín
26. 07.–31. 07.
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• poplatky za panoramatické horské silnice
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 3denní Montafon-Silvretta karta (zahrnuje všechny
lanovky a koupání v 3.–5. dni programu) 1.080 Kč,
senioři (ženy nad 60 let, muži nad 65 let) 950 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
ALPSKÉ PARKY A STŘEDISKA
RAKOUSKO-ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
Lindau
D
Feldkirch
VADUZ
CH
Lüner See
Bartholomäberg
Silvretta
Grüneck
Davos
Ischgl
Piz Buin
I
RAKOUSKO
Č. zájezdu
TY0817
VELKÁ TYROLSKÁ CESTA
s květinovým korzem
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě,
hotel 3* s bazénem!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
přes České Budějovice do Rakouska (další nástupní místa viz str.
3, trasy 1, 2, 3). Po průjezdu malebnou krajinou Solné komory
pojedeme kolem vyhlášeného střediska zimních sportů Zell am
See a podél řeky Salzach budeme pokračovat do údolí Krimmler Achental s nevšední podívanou na Krimmlský vodopád,
jenž se řítí ve třech kaskádách z výšky téměř 400 metrů. Voda
ze severní strany ledovce Dreiherrenspitze (3.499 m) zde vytváří
raritu – nejvyšší evropský vodopád. Horskou vyhlídkovou silnicí projedeme průsmykem Gerlospass. Neobyčejně svéráznou
a rozmanitou krajinou horských hřebenů Zillertalského údolí patřícího k nejnavštěvovanějším koutům Rakouska dojedeme do
hotelu Gasthof Goldener Löwe s bazénem a wellness. Nocleh.
2. den: Po snídani se podíváme za tajemstvím podzemí do
dolu ve Schwazu, který byl po staletí díky těžbě mědi a stříbra nejbohatším městem Tyrolska, což dodnes dokládají cenné
památky. Během prohlídky tzv. „Matky všech dolů“, jak je zdejší
důl přezýván, budeme doslova vtaženi do pracovních podmínek i těžkého života horníků před 500 lety. Na horském úbočí
navštívíme zámek Tratzberg s pozoruhodnou renesanční výzdobou, k níž mimo jiné patří 46 metrů dlouhá nástěnná malba
s vyobrazením 148 příslušníků habsburského rodu. Zbytek dne
strávíme v krajině nejkrásnějšího tyrolského jezera Achensee,
jehož malebnost dotvářejí zalesněné stráně i majestátní štíty
hor s nadmořskou výškou přes 2.000 metrů. Jezerní scenérii budeme moci obdivovat buď z paluby výletní lodi nebo z výšky
okolních vrcholků v pohoří Rofan na východním břehu nebo
Karwendel na západním břehu, kam nás mohou vyvézt místní
lanovky. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani pojedeme objevovat přírodní krásy soutěsky
Rosengartenschlucht u Imstu, která malebně stoupá podél
horského potoka Schinderdach. Cestou k soutěsce budeme
obdivovat domy částečně vytesané ve skále. Poté projedeme
malebným sousedním údolím Pitztal a na jeho konci podnikneme výjezd nejrychlejší podzemní dráhou na světě Pitz-Express,
která nás vysadí v krajině ledu a sněhu na Pitztalském ledovci.
Projdeme se k poněkud neobvyklé kapli Bílého světla v nadmořské výšce 2.900 metrů. Po krátké přestávce budeme pokračovat
nejvýše položenou lanovkou v Rakousku na vrcholek Hinterer
Brunnenkogel (3.440 m) s vyhlídkovou platformou a úžasnými
okolními panoramaty, jimž vévodí blízký Wildspitze (3.774 m).
Cestou dolů se budeme moci opět zastavit v mezistanici k odpočinku ve zdejší restauraci na ledovci. Zůstane-li nám dostatek
času nahlédneme také do sousedního údolí Ötztal do vesnice
Ötz s krásně zdobenými domy nebo k jezeru Piburger See, jenž
bývá díky odrážejícím se okolním vrcholkům na tmavé jezerní
hladině často nazýváno „horským zrcadlem“. Je to také nejteplejší jezero v Tyrolsku. Návrat do hotelu.
Termín
17. 08.–21. 08.
Cena
7.600 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
KRIMMLSKÝ VODOPÁD • GERLOSPASS •
SCHWAZ • ZÁMEK TRATZBERG • JEZERO
ACHENSEE • ROSENGARTENSCHLUCHT •
LEDOVEC PITZTAL • INNSBRUCK •
PATSCHERKOFEL • KUFSTEIN • HŘEBČÍN
FOHLENHOF • LETNÍ KVĚTINOVÉ KORZO
V EBBSU
PŘÍPLATKY:
• 4× večeře 1.380 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
4. den: Po snídani zavítáme do hlavního města Tyrolska na řece
Inn, do jednoho z nejkrásnějších Rakouských měst, Innsbrucku,
kdysi sídelního města Habsburků, města mnoha architektonických skvostů obklopeného horskými velikány. Seznámíme se
s významnými stavbami na Maria Theresia Strasse, neopomeneme nevelký leč dobře viditelný symbol města – Zlatou stříšku i Vítěznou bránu vedoucí do historického centra. Dojdeme k zámku
Hofburg a do přilehlého kostela s mohutným náhrobkem císaře
Maxmiliána I. Ve volném čase můžeme prozkoumat četná místní
muzea. Poté se vydáme do zámku Phililppiny Welser Ambras,
která jej získala darem od svého manžela Ferdinanda II. Z nedalekého Igls vystoupáme lanovkou na Patscherkofel (2.246 m),
odkud uvidíme celé údolí Innu i s Innsbruckem a okolními horami jako na dlani. Je to ideální místo k procházce i odpočinku. Na
úbočí v nadmořské výšce 2.000 metrů se zájemci budou moci
pokochat krásou křehké alpské květeny v nejvýše položené botanické zahradě v Evropě. V podvečer návrat do hotelu.
5. den: Po snídani budeme směřovat do starobylého pohraničního města Kufsteinu, ležícího v místech, kde se řeka Inn
prodírá pohořím Kaiser Gebirge a Pendlingem. Na první pohled
nás na skále nad řekou upoutá pevnost s vysokou císařskou
věží. V městské věži jsou slavné Heldenorgel – Varhany hrdinů
s neuvěřitelnými 4.307 píšťalami, které se každodenně rozeznívají na paměť padlých v obou světových válkách. S Tyrolskem se
rozloučíme v nedalekém Ebbsu. Nejdříve navštívíme svět koní
tyrolského plemene „Haflinger“. V hřebčíně Fohlenhof chovají
v současné době na 180 jedinců těchto „zlatých koní se zlatým
srdcem“. Odpoledne nenápadné městečko ožije pestrou a voňavou přehlídkou letního květinového korza s desítkami nápaditě zdobených alegorických vozů. Odjezd zpět do ČR. Návrat
do Brna v pozdních nočních hodinách.
CZ
WIEN
D
Ebbs
Kufstein
Achensee
Schwaz
Innsbruck
Rosengartenschlucht
CH
A
Krimmlský vodopád
VELKÁ TYROLSKÁ CESTA
Pitztal
I
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
61
RAKOUSKO
LECHTALSKÝMI ALPAMI
AŽ K BODAMSKÉMU JEZERU
s letní kartou Lechtalu a Bregenzerwaldu
Bez nočních přejezdů!
Lanovky v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, směr
Rozvadov (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3, 5). Německem
projedeme kolem Mnichova do oblasti rakouského Bregenzerwaldu. Večer přijedeme na ubytování do hotelu Adler & Rössle.
2. den: Po snídani budeme směřovat do neobyčejně krásné vesnice Damüls, v jejímž centru stojí kostel s řadou gotických fresek
z roku 1484 připomínající středověkou zbožnost. Lanovkou (v kartě) se dostaneme na vrchol Damülser Mittagspitze (2.095 m)
s krásnými výhledy na romantickou krajinu Bregenzerwaldu.
Odtud pojedeme do údolí Grosses Walsertal, které se pro svou
dokonalou symbiózu drsné přírody a života člověka stalo biosférickou rezervací UNESCO. Jeho strmé svahy budeme moci obdivovat při vyjížďce lanovkou (v kartě) pod vrchol Glattmar (1.930
m). Dojdeme-li k nedalekému vrcholovému kříži, obklopí nás
panoramatická vyhlídka na svět dvoutisícovek. Zůstane-li nám
dostatek času, pak se nedlouhou procházkou nebo eko-vláčkem
z Fontanella-Säge dostaneme k malému zelenému jezeru Seewaldsee do nadmořské výšky 1.200 m. Jezero je lákavým výletním cílem s příznivým mikroklimatem. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani vyjedeme lanovkou z městečka Bezau, které
proslulo díky svým starobylým šindelovým domům s národopisným muzeem, na Sonderdach (v kartě) známý horskou florou
a jedinečným výhledem na Bodamské jezero. Poté se vydáme
podél řeky Bregenzer Ach až do hlavního města Vorarlberska –
Bregenzu, ležícího na malebných březích Bodamského jezera.
Prohlédneme si proslulé letní divadlo přímo na hladině, tzv. Jezerní
scénu, Jezerní promenádu a živé Dolní město. Na vodní plochu budeme mít výhled z Martinské věže Horního města, kde kdysi stávala římská pevnost. Pak již na nás bude čekat romantický zážitek při
průjezdu kaňonem řeky Dornbirner Ach k soutěsce Rappenloch
s největší propastí ve střední Evropě. U ústí soutěsky se nachází muzeum lidových betlémů z celého světa a stálá expozice automobilů
značky Rolls Royce. Na ubytování se budeme vracet přes městečko
Schwarzenberg, kde zavzpomínáme na slavnou malířku Angeliku
Kaufmann – múzu J. W. Goetheho. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani vyjedeme lanovkou (v kartě) na Diedamskopf
(2.090 m), odkud se nám naskytne nezapomenutelný výhled na
celou oblast Bregenzerwaldu až k Bodamskému jezeru. Možnost
krátké túry k nižší stanici lanovky a návrat do údolí opět lanovkou. Podle fyzické kondice si lze zvolit pro zpáteční cestu lanovku
přímo z vrcholu Diedamskopfu, nebo lze sejít pohodlnou cestou
pěšky až přímo do údolí. Potom navštívíme sýrárnu v Schoppernau a budeme moci zakoupit nejen místní vyhlášený horský sýr,
ale i další mléčné výrobky a horský med. Odpoledne nás čeká přejezd to Lechtalských Alp. Že je neznáte? Není se co divit: příroda
je zde jen minimálně poznamenaná člověkem, nejsou zde gigantická střediska ani moderní atrakce ani intenzivní zemědělství.
62
DAMÜLSER MITTAGSPITZE • GROSSES
WALSERTAL • GLATTMAR • BEZAU •
SONDERDACH • BREGENZ • BODAMSKÉ
JEZERO • RAPPENLOCH • SCHWARZENBERG •
DIEDAMSKOPF • SCHOPPERNAU • WARTH •
LECH • RÜFIKOPF • JÖCHELSPITZBAHN •
ALMENDORF FALLERSCHEIN • VILSAPLSEE •
HEITERWANGER • PLANSEE
Lechtalské Alpy vynikají pohádkovou krajinou podél poslední divoké řeky střední Evropy, hlubokými dolinami a strmými působivě
formovanými dolomitickými štíty. Cestou do hotelu se budeme
moci zastavit ve Warth a lanovka (v kartě) Steffisalp Express nás
vyveze do horského ráje s bohatou alpskou florou a výhledy na
hory a trojmezí Bregenzerwaldu, Lechtalu a Allgäu. Ostatní dojedou do Steegu, kde volný čas budeme moci využít ke koupání
ve vodním parku Aqua Nova (s kartou sleva 25 %). Ubytujeme se
v hotelu Gasthof Post v Elbigenalpu.
5. den: Po snídani pojedeme do vesničky Lech am Arlberg,
která se každou zimu změní v prominentní lyžařské středisko těšící se návštěvám členů královských rodin a celebrit. V létě je pak
klidnou vesnicky půvabnou destinací s horskými domky a roztomilým gotickým kostelem sv. Mikuláše. Vesnice je členem sdružení „Nejlepší alpské lokality“ a také se pyšní titulem „Nejkrásnější
vesnice Evropy“, jež obdržela v roce 2004. Lanovkou (v kartě)
vyjedeme Rüfikopf (2.362 m) a pokocháme se nádhernými
výhledy i rozeklanými vápencovými vrcholky. Ve chvíli volna se
zájemci mohou vypravit na oblíbenou nenáročnou okružní vycházku k vysokohorskému jezeru Monzabonsee. Pak se vydáme
do Bachu, abychom se díky lanovce (v kartě) Jöchelspitzbahn
(1.768 m) dostali blíže k vrcholkům Allgäuerských Alp. Odpočineme si v horské restauraci nebo se vydáme za vyhlídkou ke
kříži na Lachenkopf (1.903 m) nebo můžeme chvíli sledovat botanickou naučnou stezku, která nás seznání s všudypřítomnou
květenou. Večer návrat na ubytování.
6. den: Po snídani se vydáme podél rozvětveného koryta řeky
Lech a zabočíme do údolí Namlos, kde se projdeme největší
horskou osadou v Tyrolsku. Není zde žádná elektřina, jen plynové
lampy či solární panely. Romantická osada Almendorf Fallerschein s více než 40 chatami a salašemi v nadmořské výšce 1.304
metrů je obklopena svěží zelení a strmými horskými loukami. Našim dalším cílem bude chráněná oblast malebného jezera Vilsaplsee nedaleko Tannheimu, patřícího k nejkrásnějším horským tyrolským jezerům. Daří se zde moha rostlinným druhům mj. i vzácným orchidejím a také zde můžeme spatřit potápku roháče. Po
krátké procházce odjedeme k plavbě po dvou horských jezerech
Heiterwanger a Plansee, navzájem propojených úžinou, v jejich
křišťálově čisté vodě budeme sledovat reflexi okolních vrcholků.
Odpoledne odjezd do ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Č. zájezdu
BW0712
Termín
12. 07.–17. 07.
Cena
9.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• Bregenzerwaldskou kartu na lanovky
• Lechtalskou kartu na lanovky
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• 5× večeře 1.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
RAKOUSKO
WELLNESS POD GROSSGLOCKNEREM
s korutanskou kartou
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě v hotelu 4*
s polopenzí, bazénem a wellness!
Národní Korutanská karta v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjdeme z Plzně, Prahy (jen
HG0907) a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3; trasa
5 jen HG0907) do Rakouska. Poblíž jezera Wörthersee se zastavíme v Gurku, abychom navštívili románskou katedrálu z 12.
století (v kartě) patřící k nejvýznamnějším církevním památkám
Evropy. Sejdeme i do krypty se 100 sloupy, kde budeme obdivovat fresky ze 13. století. Po prohlídce budeme moci ochutnat místní specialitu Gurkský bylinný likér. Večer se ubytujeme
v hotelu Landhotel Post 4* ve vesnici Heiligenblut proslavené
kulisou gotického kostelíka sv. Vincence, obklopené nádherným
panoramatem Vysokých Taur. Relaxace v hotelu, využití krytého
bazénu, sauny, parní lázně, v kartě je i vstup do velkého halového bazénu ve vesnici, doporučujeme i vycházky v okolí Heiligenblutu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani se projdeme k panoramatické pozemní lanovce v Heiligenblut. Vyjedeme na Schareck (v kartě) do výšky 2.600 m, odkud se nám rozevře nádherný výhled na pohoří
Vysokých Taur s ledovcem Grossglockner. Můžeme absolvovat
některou z nenáročných nebo více náročných túr nebo se občerstvit v horské chatě. Navštívíme i místní sýrárnu, kde budeme mít možnost nakoupit domácí sýry. Po návratu do hotelu
relaxace, večeře.
3. den: Po snídani odjedeme do Mölltalu v údolí 30 třítisícovek
s nejvyšší horou Grossglockner. Ze Schoberbodenu vyjedeme
funikulární železnicí, kde během 30 minutové jízdy překonáme
převýšení 1.517 m a projedeme třemi vegetačními pásmy. Ve
výšce 2.200 m budeme mít možnost obdivovat krásný výhled na
Vysoké Taury a skalní masiv pohoří Reisseck (v kartě). Poté navštívíme jednu z nejkrásnějších alpských roklin – Raggašskou
roklinu (v kartě), kterou do své fascinující krásy utvořil po staletí
tudy se valící horský potok. A tak se i my staneme svědky přírodního divadla vytvářeného silou vody. Kdo by se nechtěl vydat
na túru roklinou, může vyjet panoramatickým vláčkem na Kreuzeck (v kartě) a projít se horskými pastvinami nebo se občerstvit
v místní chatě. Večer relaxace v hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme k největší turistické atrakci Vysokých Taur, Grossglockner Hochalpenstrasse (v kartě), která
je jednou z nejimpozantnějších horských silnic v Alpách. Pohled na horské velikány z vyhlídkových teras je úchvatný. Za
pěkného počasí napočítáme 37 třítisícovek a 19 ledovců. Po
průjezdu touto atraktivní silnicí navštívíme největší vodopády
v Evropě – Krimmlské vodopády (2 €). Podnikneme malou
procházku podél vodopádů s mnoha vyhlídkami, ti odvážnější
se mohou po schodech přiblížit téměř na dotek vodopádům
a podíváme se také na výstavu Vodní svět. Poté se vydáme do
oblasti Kaprunu k nejvýše položeným přehradním nádržím
Č. zájezdu
HG0622
Termín
22. 06.–26. 06.
Cena
9.790 Kč
HG0907
07. 09.–11. 09.
9.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
GURK • HEILIGENBLUT • SCHARECK •
REISSECK • RAGGASCHLUCHT •
GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE •
KRIMMLSKÉ VODOPÁDY • KAPRUN •
GMÜND • PORSCHE MUZEUM •
MILLSTÄTTER SEE
v Evropě. Autobusem a šikmým výtahem můžeme vyjet až
do výšky 2.036 m a prohlédnout si celou soustavu Kaprunské
elektrárny (17 €). Během procházky se kolem nás rozprostře
nezapomenutelný pohled na horské masivy Vysokých Taur či
nedaleký ledovec Kitzsteinhorn. Večer se vrátíme do hotelu,
večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se rozloučíme s Heiligenblutem a navštívíme
středověké městečko Gmünd, „rodiště“ prvního exempláře vozu
Porsche z roku 1944. Prohlédneme si kolekci 40 vozů včetně loveckého vozu a závodních aut. Poté odjedeme do Millstättu,
abychom nastoupili na loď a během panoramatické projížďky
po Millstätterském jezeře (v kartě) obdivovali siluetu hradu
Sommerzogg, renesanční věže benediktinského kláštera i lázeňské městečko Millstätt, rozprostírající se na poloostrově vybíhajícím do nejteplejšího a nejhlubšího z korutanských jezer. Příjezd
do Brna v pozdních večerních, do Prahy v nočních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 4*
• 4× polopenzi (večeře 3 chody + salátový bufet)
• vstup do hotelového bazénu, sauny a parní lázně
• Národní korutanskou kartu (zahrnuje Gurk,
lanovka na Schareck, mýtné na Grossglockner
Hochalpenstrasse, sýrárna v Kasereck, Reisseck,
Raggašská roklina, Porsche muzeum, projížďka
po jezeře Millstätter)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
CZ
D
Bodamské j.
WELNESS POD
GROSSGLOCKNEREM
S KORUTANSKOU KARTOU
A
Krimmlský
vodopád
Kaprun
Grossglockner-Hochalpenstrasse
Schareck
Reisseck
Gmünd
Gurk
Ragašská
roklina
Millstätersee
Heiligenblut
CH
I
SLO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
63
RAKOUSKO
SALCBURK
A ORLÍ HNÍZDO
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
SALCBURK • HELLBRUNN • HITLEROVO
„ORLÍ HNÍZDO“ • KÖNIGSSEE
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Odpoledne přijedeme do Salcburku, okouzlujícího barokního města, které bylo v roce 1997
prohlášeno mezinárodní organizací UNESCO za světové kulturní
dědictví. Naše seznámení se Salcburkem začneme procházkou
s místním průvodcem krásnými zahradami zámku Mirabell.
Půjdeme kolem Mozartova domu, kde génius bydlel, i kolem
jeho rodného domu přes slavnou Getreidegasse na Univerzitní
náměstí i k baroknímu Dómu na Chrámovém náměstí. Den zakončíme projížďkou po řece Salzach, kde nastoupíme na jednu
z prosklených lodí, svým designem ve světě unikátní, abychom
mohli objevovat starobylý Salcburk během cca 40 minutové
plavby (v ceně karty). Večer se pojedeme ubytovat.
2. den: Po snídani navštívíme zámek Hellbrunn (v kartě) – renesanční víkendové sídlo arcibiskupa Markuse Sittikuse. Během
procházky zámeckou zahradou se i my staneme jeho hosty
a budeme se bavit stejně jako hosté před 400 lety různými vodními triky, senzacemi a překvapeními. Po prohlídce pojedeme
do centra Salcburku a pozemní lanovou dráhou (v kartě) vyjedeme na pevnost Hohensalzburg. Výhled z pevnosti bere dech
a my se projdeme nejlépe dochovaným středověkým hradem
v celé Evropě. Poté již budeme mít dostatek času, abychom maximálně využili všech výhod Salcburské karty. Neměli bychom
64
Č. zájezdu
SA0702
Termín
02. 07.–04. 07.
Cena
3.480 Kč
SA0902
02. 09.–04. 09.
3.480 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
• místního průvodce po Salcburku
PŘÍPLATKY:
• Salcburská karta – zahrnuje všechny vstupy
v Salcburku (24 hodin) 690 Kč, do 15 let 350 Kč
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 2× večeře 540 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
si nechat ujít návštěvu Mozartova rodného domu, můžeme
navštívit katakomby sv. Petra, Festspielhaus, rezidenční galerii
i některá muzea. Atmosféru Salcburku si nejlépe vychutnáme
při šálku lahodné kávy s pravou ručně vyráběnou Mozartovou
koulí u Fürsta. Zájemci mohou navštívit i největší pivovar na
světě Stiegl a také ochutnat vzorky místních piv (místní doprava
i vstup kartě). Večer se vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1834 m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled
na panorama německých Alp. Budeme mít volno k procházkám nebo k obědu v místní restauraci. Odpoledne sjedeme
k jezeru Königssee, které svou barvou a okolím připomíná
norské fjordy. Po jezeře budeme mít možnost absolvovat projížďku výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv. Bartoloměje,
ležící pod horou Watzmann. Do Brna se vrátíme v pozdních
večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
TO NEJLEPŠÍ
ZE SOLNÉ KOMORY
A BERCHTESGADENSKA
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
ST. GILGEN • SCHAFBERG • BAD
ISCHL • HALLSTATT • OBERTRAUN •
KRIPPENSTEIN • HITLEROVO „ORLÍ
HNÍZDO“ • KÖNIGSSEE • WATZMANN
1. den: V ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Naší první zastávkou pro poznávání
Solné komory bude kouzelná Mozartova vesnička St. Gilgen,
ležící na břehu jezera Wolfgangsee, která je oblíbeným prázdninovým letoviskem Helmuta Kohla a dalších významných osobností. Poté nás vyveze nejstrmější rakouská ozubená lanovka na
Schafberg (1.783 m), odkud je nádherný panoramatický výhled
na 14 jezer, alpské pohoří i Šumavu. Zpět do údolí se můžeme
vrátit opět zubačkou nebo sejít pěšky po turisticky značené cestě (náročný sestup cca 2 hod.). Ubytování v okolí Salcburku.
2. den: Po snídani si prohlédneme alpské lázně Bad Ischl.
Můžeme zde navštívit císařskou vilu, kde pravidelně trávili
svou dovolenou Franz Josef a císařovna Sissi. Poté pojedeme
do známého městečka Hallstatt ležícího v srdci Solné komory
u stejnojmenného jezera na úpatí horského masívu Dachstein.
Po procházce městečkem přejedeme autobusem kolem jezera
Hallstattersee do Obertraunu, odkud vyjedeme lanovkou ke
vchodu do ledovcové jeskyně Rieseneishöhle. Zde můžeme
RAKOUSKO
Č. zájezdu
SO0527
Termín
27. 05.–29. 05.
Cena
3.550 Kč
SO0916
16. 09.–18. 09.
3.550 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 2× večeře 540 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
tuto jeskyni navštívit nebo vyjet lanovkou až na samotný vrchol
Krippenstein (2.109 m), odkud se nám naskytne nádherný výhled na masiv Dachsteinu. Navečer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1.834 m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled na
panorama německých Alp. Poté sjedeme k jezeru Königssee,
které svou barvou a okolím připomíná norské fjordy. Po jezeře
pojedeme výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv. Bartoloměje, ležící pod horou Watzmann (2.713 m). Do Brna se vrátíme
v nočních hodinách.
FESTIVAL NARCISŮ
V SOLNÉ KOMOŘE
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
TAUPLITZALM • PÜRGG • LEDOVEC
DACHSTEIN • GOSAUTAL • JEZERO
VORDERER GOSAUSEE • GOSAUKAMM •
HOHEN DACHSTEIN • BAD AUSSEE •
GRUNDLSEE • FESTIVAL NARCISŮ
1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách (další nástupní místa
viz str. 3, trasy 1, 2, 3), průjezd přes Rakousko. Odpoledne navštívíme největší horskou jezerní plochu ve střední Evropě –
Tauplitzalm (1.640 m). Přestože lze Tauplitzalmu dosáhnout
nejdelší sedačkovou lanovkou na světě, my vyjedeme k našemu
cíli autobusem po alpské horské cestě. Zde se nám naskytne
pohled na soustavu šesti alpských jezer obklopených nádhernou přírodní scenérií, kde na 1 m2 připadá až 20 různých druhů
rostlin. Poté budeme pokračovat přes městečko Pürgg, kde si
na své přijdou v kapli sv. Jana milovníci románského umění, do
místa našeho ubytování.
2. den: Po snídani se vydáme do říše věčného ledu a sněhu a navštívíme nejvýchodnější alpský ledovec Dachstein
(2.996 m). Autobusem nejdříve pojedeme alpskou silnicí ke
stanici kabinové lanovky a ta nás poté vyveze na samotný
Dachsteinský ledovec (výjezd v ceně karty). V případě nepříznivého počasí (uzavření lanovky) použijeme kartu k výjezdu
na jiný z okolních vrcholků nebo k návštěvě některé z atrakcí
tohoto regionu. Po návratu do údolí zavítáme po průjezdu tzv.
Salcburské dolomitové cesty do oblasti Gosautal, jež díky své
čarokrásné přírodní scenérii patřila k výletním místům císařské
rodiny. Pojedeme k jezeru Vorderer Gosausee, kde se budeme moci projít kolem jezera a obdivovat nádhernou kulisu do-
Č. zájezdu
NA0603
Termín
03. 06.–05. 06.
Cena
4.100 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• kartu Schladming – Dachstein
• průvodcovské služby
• mýtné na horských silnicích
PŘÍPLATKY:
• Narcisový festival 14 €
• jednolůžkový pokoj 800 Kč
• 2× večeře 540 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
lomitického hřebene Gosaukamm. Popř. můžeme vyjet lanovkou na nedaleký vrchol a pozorovat jedinečnou tvář celého
údolí v pozadí s Hohen Dachstein. Navečer se budeme vracet
krajinou hallstattského jezera do místa našeho ubytování.
3. den: Po snídani zamíříme do lázeňského městečka Bad Aussee, kde se dozvíme o osudové lásce arcivévody Jana k dceři
místního poštmistra. Toto kouzelné místo je jako stvořené pro
největší květinový svátek v Rakousku – Festival narcisů. Staneme se účastníky dne, ve kterém festivalové oslavy vrcholí –
napjatě budeme očekávat průvod s květinovými alegorickými
vozy, budeme obdivovat všudypřítomné „narcisové“ sochy
a odpoledne bude oslava pokračovat u jezera Grundlsee květinovým korzem překrásně vyzdobených lodí. Do Brna přijedeme
v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
65
RAKOUSKO
PRODLOUŽENÝ VÍKEND V KORUTANECH
s Korutanskou kartou a wellness
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
Korutanská karta v ceně!
Č. zájezdu
KK0602
Termín
02. 06.–05. 06.
Cena
7.390 Kč
KK0901
01. 09.–04. 09.
7.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KLAGENFURT • PYRAMIDENKOGEL •
PLAVBA PO OSIAŠSKÉM JEZEŘE •
GERLITZEN • VILLACH • PLAVBA PO DRÁVĚ •
MINIMUNDUS NEBO TSCHEPPASCHLUCHT •
VELDEN • NOCKALMSTRASSE
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Naše poznávání zahájíme v hlavním
městě Korutan v Klagenfurthu. Půvabné uličky, reprezentativní
paláce, kašny a legendy o drakovi či kamenném rybáři nám objasní mnoho z historie města. Impozantním rozhledem z věže
Pyramidenkogel (v kartě) se přivítáme s jezerní oblastí Korutan.
Odpoledne se ubytujeme v hotelovém komplexu Feriendorf
u břehu Osiašského jezera v krásné korutanské přírodě. Budeme
mít možnost relaxovat v hotelu, využívat krytý bazén, fitness, několik saun. Večeře v hotelu.
2. den: Po snídani nás bude očekávat panoramatická plavba
lodí po Ossiašském jezeře (v kartě) a také my se budeme plavit z Benediktinského kláštera v Ossiachu právě tak, jako císař
Karel V. před 450 lety. Cestou budeme míjet zajímavé turistické
cíle a také majestátní středověký hrad Landskron. V Annenheimu
vystoupíme a necháme se vyvézt soustavou lanovek (v kartě) na
nejpopulárnější vrchol celých Korutan – Gerlitzen, často přezývaný „Sluneční hora“. Z výšky 2.000 m budeme z ptačí perspektivy
obdivovat krajinu měst, jezer a horských pásem, dohlédneme až
do Julských Alp a Vysokých Taur. Po návratu do hotelu budeme
mít možnost relaxovat v hotelovém wellness. Večeře v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do Villachu a projdeme se jeho
středověkými uličkami s příchutí středomořské atmosféry. Atraktivní vyhlídkovou plavbu absolvujeme po řece Drávě (v kartě).
Bodamské j.
Odpoledne si budeme moci zvolit ze dvou možností programu:
Zájemci mohou buď navštívit Minimundus – svět v miniaturách (sleva s kartou) nebo pokračovat s průvodcem do přírodní
soutěsky Tscheppaschlucht (v kartě). Skalní bránu, zurčící vodní kaskádu a úchvatný Čertův most budeme obdivovat cestou
po bezpečných lávkách, které nás dovedou k příjemnému posezení na konci soutěsky (1,2 km). V podvečer se společně vrátíme
na večeři do hotelu.
4. den: Po snídani odjedeme do Veldenu, populárního lázeňského letoviska u největšího korutanského jezera Wörthersee,
označovaného jako „Rakouské moře“. Po procházce se již vydáme na panoramatickou projížďku fantastickou krajinou Nockalmstrasse (v kartě). Tato přírodní oblast s mírně zvlněnými
vrcholky kopců a nekonečnými alpskými pastvinami s pasoucími se koni a polehávajícími krávami je tak unikátní, že byla
v roce 1987 vyhlášena „Nockbergským národním parkem“. Tvar
zdejších vršků připomínající kulaté nočky dal jméno celé oblasti.
35 km dlouhá cesta se vine skrze zelený ráj tvořený modřínovými a sosnovými lesy s horami dosahujícími výšky až 2.400 m.
Idyla jako z prospektů a kalendářů. Pohoří Nockberge je součástí
většího horského masívu Gurktalerských Alp. Do Brna přijedeme
ve večerních hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v 3* hotelovém komplexu s bazénem a wellness
• 3× polopenzi formou švédských stolů
• neomezený vstup do hotelového bazénu, sauny
• Korutanskou kartu (všechny lanovky, vstupy, plavby
dle programu v ceně)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
CZ
D
PRODLOUŽENÝ
VÍKEND
V KORUTANECH
A
CH
66
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Nockalmstrasse
Gerlitzen Ossiacher See
Wörther See
Annenheim
Villach
Klagenfurt
Ossiach Velden
I
SLO
RAKOUSKO
Č. zájezdu
DS0609
DACHSTEIN A SCHLADMINGSKÉ TAURY
s letní kartou Schladming-Dachstein
Bez nočních přejezdů!
V ceně letní karta
Schladming-Dachstein!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3). Naší první zastávkou bude
druhý nejrozsáhlejší hradní komplex ve Štýrsku – hrad Strechau
(v kartě). Romantický hrad půvabně položený na skalním ostrohu
má téměř tisíciletou historii. Dnešní podobu získal v 16. století a tak zde můžeme vidět krásné renesanční arkádové nádvoří,
zdobně okovanou studnu, slavnostní sál či klenuté stropy starodávných kuchyní. Překvapením pro každého je pak obraz hradní
slečny. Zajímavostí je také sbírka veteránů v barokní sýpce. Po
prohlídce zamíříme do Wörschachu, abychom z dřevěných lávek a schůdků mohli obdivovat krásu vodopádů ve stejnojmenné
soutěsce (v kartě). Cesta zpět k autobusu vede kolem zříceniny
hradu Wolkenstein. Večer se ubytujeme v centru Schladmingu
v hotelu 3*, který disponuje malým wellness s panoramatickým
výhledem (zdarma využití denně 16–19 hod.). Nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká věčně zamrzlá krajina Dachsteinu. Vysokohorská silnice Dachsteinstrasse (v kartě) nás přivede
z Ramsauerské náhorní plošiny ke spodní stanici lanovky Dachstein-Gletscherbahn (v kartě), která s námi vystoupá na Hunerkogel (2.687 m). Rázem se ocitneme na okraji ledovce Schladminger,
náš dojem z výšky umocní vyhlídka Skywalk zavěšená na skalní
stěně masivu. Po vyznačeném chodníku se vypravíme k dalšímu
z osmi ledovců – Hallstätter Gletscher nebo se můžeme ponořit
do pohádkového světa v Ledovém paláci plném křehké krásy (7
€), odpočinout si v horské chatě či pozorovat letní lyžaře. Zpět sjedeme lanovkou. Zbytek dne strávíme v Ramsau – někoho zlákají
nenáročné chodníky v bezprostředním okolí vesnice a vydá se na
procházku loukami oplývajícími rozmanitostí květeny k horským
salaším. Jiní se vydají na výstup říční soutěskou Silberkarklamm
(3 €) a ostatní si mohou vychutnat ramsauerský vodní svět s bazény (v kartě) a wellness. Večer návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme lanovkou (v kartě) na Schladminger Hütte (1.828 m) a projdeme se ke kříži na vrcholku Planai
(1.906 m), přiblížíme se tak vrcholkům Schladmingských Taur
a budeme se moci těšit vyhlídkami na jižní stěnu Dachsteinu.
Možná uvidíme i volně se pasoucí poníky nebo slavné koníky
plemene Haflinger. Po návratu do Schladmingu si připomeneme dlouhou historii města, kterou dodnes podtrhují staré
hornické domy či pěkná Salcburská brána ze 17. století. Zájemci
o koupání zde mohou zůstat a relaxovat v zážitkových bazénech
napájených horskými prameny a užít si vodopády, fontány, masážní sprchy, bublinky a bazény, jak v kryté (v kartě 3 hodiny)
tak i ve venkovní části areálu (v kartě). Ostatní účastníci se vydají
podél Untertalského potoka za impozantním sedmdesátimetrovým vodopádem Riesachwasserfall (v kartě), který je nejvyšší
ve Štýrsku. Po turistické stezce „Alpinsteig Wilde Wasser“ budeme stoupat v oparu tříštících se vod po visutých lávkách a ko-
Termín
09. 06.–12. 06.
Cena
5.580 Kč
CENA ZAHRNUJE:
HRAD STRECHAU • WÖRSCHACH •
DACHSTEIN • LANOVKA DACHSTEIN-GLETSCHERBAHN • RAMSAU •
SILBERKARKLAMM • SCHLADMINGER
HÜTTE • PLANAI • SCHLADMING •
RIESACHWASSERFALL • RADSTADT •
GOSAUSKÁ JEZERA • GABLONZER HÜTTE
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• Schladming-Dachstein kartu (zahrnuje lanovky,
vstupy, koupání viz text)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• 3× večeře 810 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
vových žebřících. Nezapomenutelným zážitkem bude přechod
po lanovém mostě nad propastí. Po odpočinku v horské chatě
Gfölleralm nedaleko jezera Riesachsee (1.338 m) sestoupíme
zpět k autobusu (1.079 m). Večer návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani si uděláme krátkou zastávku v Radstadtu,
kde se dodnes zachovaly části hradeb s věžemi a zajímavý gotický sloup na věčné světlo zhotovený v roce 1513 z tufu. Další
naše kroky budou směřovat k jezeru Verderer Gosausee, po jehož břehu se vydáme úzkým údolím k dalšímu jezeru Gosaulacke, k němuž spadá vodopád Launigg. Zdatnější turisté dojdou
i k třetímu jezeru Hinterer Gosausee na úpatí Dachsteinského
masivu. Náš pobyt v dolině lemované dolomitickými štíty Gosaukammu můžeme završit vyjížďkou ke Gablonzer Hütte (lanovka 12 €). Při stoupání se nám rozevřou kouzelné výhledy na
jezerní hladinu a z vrcholku budeme odměněni pohledem na
ledovec Gosaugletscher na západní straně Dachsteinu. Po odpočinku či občerstvení v některé horské chatě se vydáme zpět
do ČR, návrat do Brna v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
67
RAKOUSKO
ZA ARCIVÉVODOU
FRANTIŠKEM
ADVENTNÍ STEYR, MARIAZELL
a čertovské dovádění
a vínem do údolí Wachau
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasa 1) a po příjezdu do Štýrska se vydáme k prozkoumávání Mariazellu. Projdeme křížovou cestou na kalvárijním
vrchu k pohyblivému betlému a navštívíme voňavý svět rodiny
Pirker, kde nahlédneme do tajů výroby včelích produktů – medových perníků, vosku i medoviny. Podíváme se na 5 metrů vysokou
chaloupku postavenou z 1.000 kg medového perníku i živé jesličky s volkem a oslíkem. Navštívíme baziliku se soškou milosrdné
Matky Boží, ve věži vystoupáme k betlému a také nahlédneme
ke skvostům v její pokladnici. Na hlavním vánočním trhu před
bazilikou si u největšího zavěšeného adventního věnce na světě
budeme moci u stánku z jedlového dřeva nakoupit pravé a nefalšované místní produkty. Příznivci krásných zasněžených vyhlídek
a romantické krajiny mohou absolvovat vyjížďku lanovkou na
Bürgeralpe, kde se můžeme při jäggertee kochat pohledy na
krásu sněhobílého okolí. V podvečer se ubytujeme, navečeříme
a po setmění přejedeme do sousední vesnice, abychom přihlíželi
čertovskému řádění. Během večerního průvodu se předvedou
rohatí „krasavci“ v nejrozmanitějších strašidelných kostýmech
s náročnými detailně vyřezávanými maskami, které se dědí z generace na generaci a mají nemalou cenu. Návrat na ubytování.
2. den: Zájemci se mohou v brzkých ranních hodinách zúčastnit rorátů v Mariánském kostele v Mariazellu probouzejícím se
do první adventní neděle. Poté se všichni nasnídáme a vydáme se do hornorakouského Steyru malebně položeného na
soutoku Ennsu a Steyru. V Steyru se necháme unášet kouzelnou předvánoční atmosférou. Navštívíme První rakouské vánoční muzeum s neuvěřitelnou sbírkou 18.200 krásně naaranžovaných starobylých vánočních dekorací. Během procházky
městem si budeme moci prohlédnout betlémy a jesličky třeba
v městském muzeu nebo u radnice. Nevynecháme ani zajímavé plovoucí jesličky na soutoku řek pod zámkem. Za shlédnutí
stojí také unikátní a obzvláště cenná sbírka jesliček z posledních čtyř století u sv. Michala. Na vánočních trzích se necháme
zlákat k nákupu tradičních dekorací, medových perníčků i vůní
horkého punče pro zahřátí. Naši prohlídku Steyru zakončíme
v nedalekém barokním poutním kostele Christkindl, kde se
podíváme na betlém a na malou zázračnou voskovou figurku
Ježíška, kult uctívání poutníků. Ze zdejší Vánoční pošty budeme moci odeslat originální vánoční přání s vánoční Christkindlovskou známkou a razítkem. Odpoledne odjedeme zpět do
ČR, návrat ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
AF0917
WACHAU,
JAK HO NEZNÁTE
Č. zájezdu
AM1126
Termín
26. 11.–27. 11.
Cena
2.650 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
68
Termín
14. 05.
Cena
1.350 Kč
Odjezd
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• plavba Krems – Melk
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Znojmo, trasa Vysočina – viz str. 3
SLEVA:
• dítě do 15 let 250 Kč
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Termín
17. 09.
Cena
1.030 Kč
Odjezd
5:30 Brno
CENA ZAHRNUJE:
Den zahájíme v malebném Kremsu, kde se nalodíme na výletní
loď. Po Dunaji poplujeme údolím Wachau (UNESCO), budeme
míjet středověké hrady, malebná městečka, velkolepé kláštery. Po
připlutí do Melku navštívíme symbol rakouského baroka – klášter
Melk s 900letou historií. Můžeme se vydat do klášterních zahrad
nebo na prohlídku interiérů s nádhernou knihovnou a vyhlídkovou terasou nad údolím Dunaje. Večer návrat do Brna.
Č. zájezdu
WN0514
Den strávíme v opěvované oblasti kolem břehů Dunaje – ve
Wachau (UNESCO). Nejdříve se rozjedeme za arcivévodou Františkem Ferdinandem a jeho chotí Sofií do půvabného zámku
Artstetten s pohádkovým parkem. Unikátní výstava „Pro srdce
a korunu“ vypovídá o tom, jak vrtkavý může být osud a jak rychle
se štěstí obrátí v neštěstí i o tom jaký člověk arcivévoda byl. Pak
se vydáme po proudu Dunaje na nejvelkolepější ze zřícených
hradů na kopcích Wachau – na Aggstein, jenž se tyčí na 300
metrů vysokém skalním ostrohu již 900 let. Naším cílem bude
především úžasný výhled na Podunají a zelené moře Dunkelsteinského lesa. Cestou krátce nahlédneme do kostela Maria
Langegg s pěknou iluzionistickou výzdobou. Den zakončíme
v malebné Kremži v prostorách bývalého dominikánského
kláštera v moderním vinařském muzeu “Sandgrube 13 wein.
sinn“, které nabízí vinařský zážitek pro každého. Na přivítanou
ochutnáme Veltlínské zelené a pak nás osm tematických zastávek provede vinicemi i regionem s 2.000letou vinařskou tradicí,
nahlédneme do sklepů, kde je tekutý poklad uschován a pak
ochutnáme jemný ovocný Modrý Zweigelt. Třetí vzorek ponecháváme jako překvapení. Prohlídka bude završena možností
nákupu vína. Večer návrat do Brna.
• dopravu autobusem Karosa Lux
• prohlídka vinařství s ochutnávkou
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Znojmo, trasa Vysočina – viz str. 3
SLEVA:
• děti do 15 let 220 Kč
PŘÍPLATKY:
• doporučené vstupné 16 €
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
RAKOUSKO
ZA LIPICÁNY
A DO TULLNSKÝCH
ZAHRAD
OPATSTVÍ
HEILIGENKREUZ
A LÁZNĚ BADEN
Naší první zastávkou bude vyhlídka nad Mödlingem z vrcholu s dominantním středověkým hradem Liechtenstein. Poté
na nás čeká mystické srdce Vídeňského lesa, jak často bývá
nazýváno téměř 900 let staré cisterciácké opatství Heiligenkreuz – dnes největší cisterciácký klášter v Evropě. Tento středověký klášterní komplex s románským kostelem s nádherně
vyřezávanými lavicemi, křížovou chodbou lemovanou štíhlými
mramorovými sloupy, gotickou kašnou a barokním dvorem je
oblíbeným výletním cílem. Dále se zastavíme v Mayerlingu
a u novogotické kaple si připomeneme tragickou smrt korunního prince Rudolfa, následníka trůnu a jeho milenky. Odpoledne strávíme v biedermeierovském Badenu, v jeho uličkách
zavzpomínáme na císaře Františka II., na podivínského i geniálního Beethovena a na dávné Římany, zakladatele zdejší lázeňské tradice. V osobním volnu si budeme moci vybrat z několika
programů: koupání v nekrytém lázeňském bazénu s horkou
minerální vodou „Thermalstrandbad“, koupání v krytých bazénech „Římských lázní“ s úžasným lázeňským světem, procházku
lázeňským parkem s vyhlídkou na město a možná zpestřenou
i jedním z letních koncertů nebo prohlídku Doblhoffparku se
zámkem Weikersdorf a s rosáriem s asi 600 druhy růží kvetoucími na více než 30.000 keřích. Večer návrat do Brna.
Cílem našeho dopoledního programu bude Heldenberg: představí nám nejslavnější koně, největší vojevůdce, nejstarší osídlení
a nejkrásnější automobily. Budeme obdivovat krásné lipicány –
bílé koně slavné Španělské jezdecké školy. Zájemci o historii si
prohlédnou památník vybudovaný na počet slavného c. k. polního maršála Radeckého nebo navštíví skanzen z doby kamenné
s tajemnými kruhovými hroby. Unikátní je též Kollerovo automobilové muzeum veteránů. Za návštěvu stojí také biedermeierovská anglická zahrada. Po poledni se vydáme za zážitkem plným
poetického kouzla a inspirace do Tullnských zahrad. Rozprostírá
se zde přes 50 výstavních a vzorových zahrad. Od růžové zahrady
až po terapijní zahradu, od balkónové zahrady po střešní terasu,
pro každého návštěvníka je něco v nabídce. Areál si můžeme
prohlédnout z 30 metrů vysoké cesty nad korunami stromů, kam
vyjedeme výtahem. Zájemci pak mohou strávit čas v prvním lesním bludišti v Evropě nebo poznávat tullnské dunajské luhy při
starých ramenech Dunaje. Nabízí se zde možnost zapůjčení kánoí
(není v ceně). V restauraci s příhodným názvem „Zahradnictví“ se
budeme moci občerstvit a odpočinout si třeba na jezerní terase
a pod ušlechtilým ořešákem vychutnat skleničku výborného rakouského vína. Nadšení zahrádkáři zde najdou i prodejnu rostlin,
kde si mohou zakoupit svůj zelený suvenýr. Večer návrat do Brna.
Č. zájezdu
HT0528
Termín
28. 05.
Cena
1.150 Kč
Termín
18. 06.
Cena
620 Kč
Odjezd
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Mikulov, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• doporučené vstupné 18 €
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• vstupné Heldenberg
• vstupné Tullnské zahrady
• odjezd Brno, Znojmo, trasa Vysočina – viz str. 3
SLEVY:
• děti do 6 let 380 Kč, děti do 14 let 140 Kč
s plavbou po Neusiedlersee
Nejdříve zamíříme do hlavního města Burgenlandska Eisenstadtu, města rodu Esteházyů a Josepha Haydna. V jeho centru
nás upoutá zámek ze 17. století a okolní ulice s řadou starobylých
budov, mezi kterými je i ta, kde Haydn bydlel. V zámeckém parku
si můžeme příjemně odpočinout. Poté odjedeme kolem jednoho
z nejmohutnějších a také nejstarších kamenných mostů Römersteinbruch do Rustu – vyhlášeného vinařského střediska se zachovalým středověkým rázem a pestrou květinovou výzdobou na
břehu Neziderského jezera. Zamíříme do přístaviště a vydáme se
na projížďku výletní lodí po hladině tohoto jediného stepního jezera v Evropě, které je hojně porostlé rákosem a vytváří optimální
zázemí pro bezpočet druhů vodních a bažinatých ptáků, dokonce
i pro orla mořského. Celá oblast i s přilehlými slanisky je zaspána
na seznamu biosférických rezervací UNESCO. Na závěr zájezdu
navštívíme ve Wienviertlu vesnici, kde se zastavil čas. Stejně jako
před 200 lety vypadají i dnes obydlí v největším dolnorakouském
skanzenu v Niedersulz. Najdeme zde pečlivě udržovaná selská
stavení, stodoly, přístřešky, holubníky, domky řemeslníků, ale také
faru, kapličky, mlýn nebo celou uličku vinařských boud s lisy na
hrozny. Přes šedesát objektů je citlivě doplněno zelení a vytváří
autentickou venkovskou atmosféru v době před průmyslovou
revolucí. Večer návrat do Brna.
Odjezd
7:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
Č. zájezdu
OH0618
HAYDNOVO
BURGENLANDSKO
Č. zájezdu
HY0604
Termín
04. 06.
Cena
890 Kč
Odjezd
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• projížďku lodí po Neziderském jezeře
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Mikulov, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
PŘÍPLATKY:
• zapůjčení kánoe cca 4 €/os.
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
• doporučené vstupné 15 €
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
69
RAKOUSKO – TURISTIKA
SOUTĚSKA
WASSERLOCH
a údolí Medlingtal
Ve stínu Göstlingských Alp nedaleko Palfau vytváří proud akvamarínové Salzy jedinečné přírodní scenérie. Dlouhý závěsný
most, četné schůdky a lávky nám zblízka pomohou obdivovat
jeden z přítoků Salzy – říční soutěsku Wasserloch s jejími skalními průrvami s křišťálovou vodou i pěti vodními kaskádami. Na
konci kaňonu budeme mít za sebou překonaný výškový rozdíl
300 m a před námi se rozprostře krásný výhled do údolí (střední náročnost). Rychlejší z nás mohou pokračovat o kousek dále
a pak se vrátit lesem po Myslivecké pěšině. Odpoledne se seznámíme s tematickou „Dřevěnou stezkou“ v romantickém údolí
Medlingtal. Vodní mlýnky, žleby, splávky a můstky podél skalnatých břehů či nad dravým proudem Medlingbachu nás přivedou k jezírkům, tůňkám a k prameni se zázračnou vodou – prý se
po ní přestane stárnout. Na konci stezky se můžeme občerstvit
typickými domácími pochoutkami (nenáročná trasa). Návrat do
Brna v pozdních večerních hodinách.
Č. zájezdu
WM0611
Termín
11. 06.
Cena
830 Kč
Odjezd
5:15 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Znojmo, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• vstupy Wasserloch a Medlingtal 11 €,
dítě do 18 let 6 €
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
70
SKRZ NASKRZ
HOHE WANDEM
A SOUTĚSKOU
STEINWANDKLAMM
aneb vezměte na výlet svou
oblíbenou baterku!
Vypravíme se k objevování jedné z nejdivočejších romantických soutěsek Dolního Rakouska v oblasti Gutensteinerských
Alp – soutěsky Steinwandklamm. Překonat výškové rozdíly
mezi skalními stěnami nám pomohou dřevěné lavičky, můstky,
schůdky i žebřík. Během hodinového výšlapu nahlédneme také
do nitra hory a projdeme jí skrz jeskynní pasáží zvanou „Turecká
jeskyně“. Při jejím průchodu budeme potřebovat vlastní baterky.
Odpoledne přejedeme do oblasti Hohe Wand. Do národního
parku vystoupáme pomocí žebříků a schůdků a z okraje vyvýšeniny se nám naskytne výhled do malebné krajiny pod námi. Náš
dojem z atraktivních výhledů umocní také pohled z nedávno instalovaného „balkónového můstku“ na úbočí kolmé skalní stěny.
Projdeme napříč parkem, abychom se mohli pokochat i výhledy
na jeho západní straně např. na masív Hochschneebergu. Cestou věnujeme nejeden pohled krásné flóře, ale i plným oborám.
Z vyhlídky na Kleine Kanzel pak budeme sestupovat kolem lesem zahalených ruin hradu Hausberg do vesničky Schauchenstein, kde na nás bude čekat autobus. Trasa středně náročná.
Č. zájezdu
HS0521
Termín
21. 05.
Cena
750 Kč
Odjezd
5:30 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Mikulov, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
OD VODOPÁDŮ
TREFFLINGFALL
na vrcholek Ötscheru
Brzy ráno se vydáme do alpského předhůří, abychom celý den
strávili v kouzelné přírodě Národního parku Ötscher Tormauer. Nejdříve se vydáme na nenáročnou procházku roklinou
vytvořenou ve vápencových skalách Trefflingským potokem.
V ní se budeme obdivovat jednomu z nejdelších vodopádů
v Rakousku – Trefflingfall. Jeho délka dosahuje 280 metrů a je
tvořen několika kaskádami, jež překonávají výškový rozdíl přes
sto metrů. Pod poslední kaskádou se potok vlévá do řeky Eraluf,
podél které budeme pokračovat dále k parkovišti. Autobus nás
odveze do Lackenhofu, odkud lanovkou vyjedeme do nadmořské výšky 1.436 metrů a pak nás již čeká středně náročný výstup
na vrcholek Ötscheru (1.893 m), nejvyšší bod Dolního Rakouska, kde budeme odměněni fantastickou vyhlídkou na horské
masívy Gemeindealpe, Zellerhütte, Hochschwab a Gesäuse a při
ideální viditelnosti dohlédneme až na Vysoké Taury. Z vyhlídky
na Hüttenkogel si přiblížíme vzdálené vrcholky dalekohledem
a občerstvit se budeme moci v horské chatě. Stejnou cestou
a lanovkou se dostaneme zpět k autobusu. Návrat do Brna
v nočních hodinách.
Č. zájezdu
VT0910
Termín
10. 09.
Cena
790 Kč
Odjezd
5:15 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Znojmo, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• zpáteční jízdenka na lanovku 14 €
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
RAKOUSKO – TURISTIKA
GROSSGLOCKNER
s nenáročnou turistikou
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s polopenzí!
Č. zájezdu
GG0731
Termín
31. 07.–05. 08.
Cena
10.870 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš. a TV
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč
ZELL AM SEE • KRIMMLSKÉ VODOPÁDY •
WILDKOGEL • BAD GASTEIN •
STUBNERKOGEL • BAD HOFGASTEIN •
KITZLOCHKLAMM – ENZINGERBODEN •
MEDELZ • GROSSGLOCKNERSKÁ SILNICE •
FERLEITEN • GOSAUSKÁ JEZERA •
GOSAUKAMM
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna a Prahy (další
nástupní místa viz str. 3, trasa 5), průjezd Rakouskem. Cestou si
prohlédneme malebně položené Zell am See a poté se již vydáme do hotelu Oberwirt (sauna, vířivka a fitness). Ubytování,
večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme ke Krimmlským vodopádům –
nejvyšším vodopádům v Evropě (380 m). Podnikneme malou procházku podél vodopádů s mnoha vyhlídkami a podíváme se také
na výstavu Vodní svět. Poté lanovkou vyjedeme na Wildkogel a při
vycházce se nám naskytnou výhledy na Vysoké Taury. Lanovka nás
zaveze zpět k autobusu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do světoznámých lázní Bad
Gastein. Lanovkou se dostaneme až na vyhlídkový vrchol
Stubnerkogel (2.246 m) s nezapomenutelným pohledem na
okolní krajinu. Lanovkou sjedeme zpět a vydáme se na prohlídku věhlasných lázní s mohutným vodopádem uprostřed města. Odpoledne strávíme koupáním v termálních lázních v Bad
ŽELEZNICÍ UNESCO
NA SEMMERING
A HRAD
FORCHTENSTEIN
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• Salcburská karta (zahrnuje lanovky,
vstupy do objektů a lázní) 1.150 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Hofgastein. Před odjezdem na ubytování ještě podnikneme
vycházku divokou soutěskou Kitzlochklamm u Taxenbachu.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Enzingerbodenu ve Vysokých
Taurách, lanovkou vyjedeme k Rudolfshütte u jezera Weissee
a dále sedačkovou lanovkou na Medelz. Vystoupíme na Medelzkogel (2.760 m) s kruhovým rozhledem, lanovkou se dostaneme zpět k autobusu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani projedeme vysokohorskou Grossglocknerskou silnicí, poté tunelem Hochtor, který je hranicí mezi
Salcburskem a Korutany. Odbočíme na světoznámou vyhlídku
císaře Františka Josefa s pohledem na nejvyšší horu Rakouska
Grossglockner. Prohlédneme si zoopark ve Ferleitenu, relaxovat
budeme v lázních Zell am See. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme ke Gosauským jezerům v oblasti
Dachsteinu. Lanovka nás vyveze ke Gablonzer Hütte s výhledem na celý masiv Dachsteinu. Vydáme se na túru podél hřebene
Gosaukamm až na Stuhlalm a cestou se nám naskytnou dech
beroucí výhledy na Dachstein a Vysoké Taury. Návrat lanovkou
k autobusu. Návrat do Brna v pozdních nočních hodinách.
Den zahájíme v předhůří Semmeringu. Nejdříve se vydáme
po první horské železnici v Evropě vedené 15 tunely a přes 16
viaduktů – po Semmeringské železnici. Ojedinělý projekt vytvořený již před 150 lety Karlem von Ghegem byl technický div
své doby, dnes je zapsán na listině UNESCO. Malebným údolím
Adlitzgraben se projedeme až do horských klimatických lázní
Semmering. Z nádraží podnikneme vycházku na Doppelreiter (919 m) s vyhlídkou na nejatraktivnější část železnice. Poté
prozkoumáme malebné lázeňské centrum. Cestou zpět se
zastavíme u nedalekého barokního poutního kostela Maria
Schutz označovaného za „klenot pohoří Semmeringu“. Náš
výlet zakončíme návštěvou hradu Forchtenstein, postaveném
jako pevnost na vysoké skále knížetem Esterházy. Budeme si
moci vybrat některý z prohlídkových okruhů a prohlédnout si
nejen barokní reprezentační pokoje, ale také největší soukromou sbírku zbraní v Rakousku s exponáty již z dob 30tileté války nebo napoleonských tažení či cennou pokladnici se zlatými
i kuriózními předměty. Zájezd s volitelnou turistikou.
Č. zájezdu
SW0507
Termín
07. 05.
Cena
890 Kč
Odjezd
6:00 Brno
SW0625
25. 06.
890 Kč
6:00 Brno
SW0910
10. 09.
890 Kč
6:00 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• jízdenku Semmeringskou železnicí
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Mikulov, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• hrad Forchenstein 6–12 € (dle výběru okruhu)
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
71
RAKOUSKO – TURISTIKA
ALPY V OKOLÍ
INNSBRUCKU
Poznávací zájezd s turistikou.
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování na jednom místě,
hotel 3* s polopenzí!
Č. zájezdu
AI0703
Termín
03. 07.–09. 07.
Cena
10.370 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v hotelu s venkovním bazénem
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč
OBERNBERG • PORTJOCH • GRUBENKOPF •
SANDJÖCHL • IGLS • PATSCHERKOFEL
HÜTTE • ZIRBENWEG 2000 • TULFES •
AXAMER LIZUM • HOADL • BIRGITZKÖPFL
HÜTTE • HAFELEKAR • GOETHEHO
CESTA • MANDLSCHARTE • PFEISHÜTTE •
KARWENDEL • ACHENSEE • GRAMAIALM •
LAMSENJOCHHÜTTE
1. den: Ráno vyjedeme z Brna, Prahy (další nástupní místa viz
str. 3, trasa 5) přes Německo do Rakouska. Po příjezdu do Kolsassbergu do našeho hotelu Jägerhof s bazénem a krásným výhledem do údolí Innu půjdeme na vycházku v jeho malebném
horském okolí. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme přes most Europabrücke, do roku
2004 nejvyšší most Evropy, do Obernbergu, odkud vystoupáme
k malebnému jezeru Oberberger See. Dále budeme pokračovat do sedla Portjoch na italské hranici, naskytne se nám krásný
výhled do jižního Tyrolska. Po hřebeni se dostaneme až na Grubenkopf (2.337 m), pak přes sedlo Sandjöchl sestoupíme zpět
do Obernbergu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Igls, oblíbeného výchozího
bodu ke zdolávání vrcholků v okolí Innsbrucku. Lanovkou vyjdeme k Patscherkofel Hütte (1.964 m), jenž je znám pro svůj
nádherný pohled do údolí s Innsbruckem. Horizontálou Zirbenweg 2000 se staletými nádhernými borovicemi se vydáme až
na Tulfein Alm (2.035 m). Cestou se budeme kochat výhledy
na protilehlé pohoří Karwendel. Nakonec sjedeme lanovkou do
Tulfes. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do Axamer Lizum, výtečného
místa pro letní turistiku. Lanovka nám pomůže překonat převýšení
a vyveze nás až k nejvyššímu vrcholku oblasti na Hoadl (2.340 m).
Potěšíme se vyhlídkami na Innsbruck a Alpy – přes Seefeld až
k Zugspitze, na Patscherkofel stejně tak jako do údolí Stubaital.
Při cestě přes sedla Hoadl a Widdersberg až do sedla Halsl se
nabídnou pohledy na severní stěnu Marchreisenspitze. Putování
završíme mírným výstupem k Birgitzköpfl Hütte (2.035 m) a dolů
sjedeme lanovkou. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se na severní straně z Innsbrucku vydáme
lanovkou na Hafelekar (2.269 m) v masivu Nordkette, kde
Goetheho cestou půjdeme na Mandlscharte. Okouzlí nás jedinečné pohledy na Karwendel a Innsbruck z ptačí perspektivy.
Sestupovat budeme k Pfeishütte s nádhernými pohledy do
nitra Karwendelu – vápencového pohoří se spoustou charakte-
72
RAXALPE
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučená výměna na lanovku 39 €.
ristických útvarů, jako jsou věže, skalní brány, rozervané hřebeny
a strmé stěny. Zpět sjedeme lanovkou. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
6. den: Po snídani pocestujeme do malebné krajiny kolem jezera Achensee do srdce pohoří Karwendel, obrovské přírodní rezervace, ke Gramaialmu (1.263 m), až kýčovitě umístěného mezi
horskými štíty v lukách s alpskou salaší s 16. století a obklopeného pasoucími se kravami. Z půvabného Gramaialm vystoupíme
na Lamsenjochhütte (1.953 m) přímo pod dominantní vrchol
této oblasti Lamsenjochspitze, dále půjdeme přes sedlo zpět
na Gramaialm. Odtud již zamíříme zpět do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy kolem půlnoci a následně do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Zájezd, který nám nabízí možnost poznat druhé nejvyšší pohoří Dolního Rakouska – Raxalpe. Lanovka z Reichenau an der
Rax byla první v celém Rakousku a díky ní je přírodní ráj mezi
horní stanicí lanovky (1.546 m) a vrcholem Heukuppe (2.007 m)
snadno dosažitelný. Za pouhých 8 minut překonáme převýšení 1.071 m a ocitneme se v krásném prostředí 34 km2 rozlehlé
horské planiny. Odtud podnikneme celodenní túru – přechod
po hřebeni. Budeme vnímat jemnou krásu pestré alpské květeny a kochat se panoramatickými výhledy na celé Vídeňské
Alpy. Naše kroky zamíří přes vyhlídku Trinksteinsattel (1.858 m)
k Karl-Ludwighaus, ležícím pod nejvyšším vrcholem Raxu.
Odtud budeme scházet k cíli naší cesty – Preiner Gscheid
(1.070 m), kde na nás bude čekat autobus. V nočních hodinách
návrat do Brna. Trasa je středně náročná, s náročnějším převýšením v závěru.
Č. zájezdu
RX0618
Termín
18. 06.
Cena
1.090 Kč
Odjezd
5:15 Brno
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem Karosa Lux
• výjezd lanovkou na Rax
• průvodcovské služby
• odjezd Brno, Mikulov, trasa Vysočina – viz str. 3
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh UNIQA 30 Kč
POLSKO
Č. zájezdu
WK0609
WROCŁAW
lázně a skvosty Kladského podhůří
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Svitav,
České Třebové (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1) do slavné
Kladské lázeňské oblasti. Zastavíme se v Kudowe Zdróji a v kapličce v Czermne si prohlédneme interiér vyložený tisíci lebkami
a jinými kostmi, který nám připomene oběti třicetileté války a morových epidemií. Poté zamíříme do nedalekého labyrintu bizarních skalisek národního parku Stolové hory. Zdoláme nejkrásnější skaliska lokality Velká Hejšovina, v Peklíčku zkontrolujeme
sněhovou pokrývku, propleteme se skalním labyrintem a na závěr
budeme odměněni nádhernou vyhlídkou na okouzlující panorama Krkonoš. Ve Vambeřicích navštívíme mariánskou poutní
baziliku s neobvyklou elipsovitou lodí, s ohromnou kalvárií se 130
zastaveními a pohyblivými jesličkami s 800 figurkami. Zbytek dne
strávíme individuálními procházkami, relaxací, či popíjením léčivých minerálních vod v lázních Polanica Zdrój. Ubytování.
2. den: Po snídani bude naší první zastávkou navenek skromný, uvnitř přepychově zdobený evangelický kostel ve Svidnici
(UNESCO), který je největším dřevěným kostelem v Evropě. Pokračovat budeme do Wrocławi (Vratislavi), univerzitního města
nazývaného „Městem sta mostů“, jenž se rozkládá na ostrovech
tvořených Odrou a jejími přítoky. Uvidíme radnici z 15. století,
měšťanské domy a kostel sv. Alžběty. Zavítáme k univerzitě s Aulou Leopoldina a na Tumský ostrov s řadou sakrálních staveb. Ve
volném čase se zájemci mohou podívat také na tzv. „Racławicka
panorama“ – gigantický obraz slavné polské bitvy ukrytý v rotundě. Nenecháme si ujít také návštěvu Lidové haly (UNESCO),
jedné z prvních železobetonových konstrukcí na světě vůbec.
Hala stojí na okraji největšího městského parku, ve kterém se
nachází Japonská zahrada s atraktivními vodními kaskádami
„ženskou“ a „mužskou“. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do Sovích hor do posledního,
hlavního a zároveň nejrozsáhlejšího, i když nedokončeného, díla
Adolfa Hitlera v Dolním Slezsku – do komplexu Osówka. Pozůstatky tohoto podzemního projektu třetí říše jsou dodnes opředeny tajemstvím – podle názoru některých to mělo být tajné
Hitlerovo sídlo a jiní tvrdí, že se zde stavěly haly pro podzemní
zbrojovky pro výrobu tajné zbraně. Odtud se vydáme k návštěvě
třetího největšího zámeckého areálu v Polsku, jehož komplex čítající přes 400 sálů se majestátně vzpíná na skalním výběžku nad
zelenou krajinou u Wałbrzychu. Zámek Książ, patřící po několik
století nejvýznamnějšímu slezskému rodu Hochbergů, přihlížel
jejich slávě i skandálům, k jakým bezesporu patřil i rozvod Jana
Jindřicha XV. a krásné Angličanky Daisy. S bohatými interiéry
a terasami se seznámíme během prohlídkového okruhu, odpočineme si v zeleni zámeckého parku. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani budeme korzovat lázeňskou promenádou po
stopách Frederyka Chopina v lázních Duszniki Zdrój. Navštívíme
Kladsko obklopené horskými pásmy. Českou historii připomíná
kamenný most ze 14. století vypadající jako menší bratr pražského
Termín
09. 06.–12. 06.
Cena
4.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
KUDOWA ZDRÓJ • CZERMNA • STOLOVÉ
HORY • VAMBEŘICE • POLANICA ZDRÓJ •
SVIDNICE (UNESCO) • WROCŁAW
(UNESCO) • OSÓWKA • KSIĄŻ • DUSZNIKI
ZDRÓJ • KLADSKO • MEZIHOŘÍ • VODOPÁD
WILCZKA
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600 Kč
• 3× večeře 650 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 160 Kč
Karlova mostu. Vedle dvou pozoruhodných kostelů je zde mohutná pevnost Fridricha II. s baštami a labyrintem podzemních chodeb. Pod městem je ukryta podzemní prohlídková trasa, jež zájemce zavede do několikapatrové soustavy po staletí hloubených
chodeb a sklepů pod městem, které již od středověku sloužily jako
sklady a úkryty. Cestou domů se ještě zastavíme v podhorských
klimatických lázních Mezihoří, kde nahlédneme do netradiční
„Pohádkové zahrady“ s originální kolekcí nejrozmanitějších figurek známých postaviček, skřítků, totemů a miniaturních budov
pod širým nebem. Projdeme se k největší přírodní atrakci města –
k vodopádu na říčce Wilczce s výškou 21 metrů a naše oko potěší
také rázovitá architektura. V pozdním odpoledni se vydáme zpět
do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
RUS
D
WROCŁAW, LÁZNĚ
A SKVOSTY KLADSKÉHO
PODHŮŘÍ
Wrocław
Svidnice
Ksiaż
Osòwka Vambeřice
Stolové hory
Kladsko
Polanica Zdroj
Mezihoří
VARŠAVA
LT
BLR
PL
CZ
SK
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
UKR
73
POLSKO
Č. zájezdu
OP0731
CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ
až k dunám Baltského moře
Bez nočních přejezdů!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy
(další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) do Polska. Naší první
zastávkou bude jeden z nejnovějších přírůstků na seznamu
UNESCO v Polsku – evangelický kostel ve Świdnici, který je dnes
největším dřevěným kostelem v Evropě. Pokračovat budeme do
metropole Dolnoslezského vojvodství – Wrocławi (Vratislavi).
V historickém centru nás upoutá nezvykle naježená silueta radnice z 15. století, zavítáme k univerzitě s bohatou Aulou Leopoldina a uvidíme řadu sakrálních staveb, včetně barokního kostela
Jména Ježíšova. Zůstane-li nám dostatek času, podíváme se i na
gigantický obraz Racławicka panorama ukrytý v rotundě. Dojezd na ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme historicky první hlavní město
Polska, Poznaň. Zavítáme na Katedrální ostrov, kde město vyrostlo a který papež Jan Pavel II. nazval místem „zrození Polska“.
Nahlédneme zde do nejstaršího polského chrámu se Zlatou
kaplí s náhrobky prvních králů. Živým srdcem Poznaně je i dnes
Staré náměstí s čilým ruchem a pohádkovou renesanční radnicí.
Poté pojedeme do Toruně, která byla díky své architektonické
bohatosti a také díky faktu, že zde žil snad neslavnější astronom
všech dob Mikuláš Koperník, zapsána na listinu UNESCO. Podíváme se na Staroměstské náměstí, kde na nás dýchne nejen
kouzlo středověké gotiky, ale také vůně vyhlášených toruňských
perníků. Dojezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme jedno z nejmladších měst v Polsku, Gdyni. Při procházce po molu budeme pozorovat život
v přístavu a seznámíme se s největšími atrakcemi města – u břehu zde kotví „plovoucí“ muzeum – torpédoborec Błyskawica
a stoletý trojstěžník Dar Pomorza. Další atrakcí je Oceánografické
muzeum s mořským akváriem. Potom již vyrazíme do přímořského letoviska Łeby. Odtud se nám naskýtá ideální cesta k pozorování ojedinělé biosferické rezervace UNESCO Słowińského
národního parku s pohyblivými písečnými dunami. Duny urazí
za rok téměř 10 metrů a časem zde vytvořily dvě jezera, jenž se
staly skutečným rájem pro ptactvo. Poté si odpočineme na březích Baltického moře, jehož písek ukrývá vzácné jantary, možnost koupání. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani půjdeme objevovat krásy přístavního velkoměsta Gdaňsk, kdysi nazývaného „Aurea Porta“ – Zlatá Brána Polska. Navštívíme nejvýznamnější části města – za tu nejkrásnější je
považována část zvaná Hlavní město – přesvědčí nás o tom řada
výstavních budov i to, že právě tudy se kdysi ubíraly slavnostní
průvody polských monarchů po Královské stezce. V další části
města na nábřeží Motlawy si nenecháme ujít pohled na nejcharakterističtější objekt Gdaňsku – Žuraw, ve středověku největší
přístavní jeřáb na světě. Nedaleko odtud stojí jeden z největších
cihlových chrámů na světě – prý pojme až neuvěřitelných 25.000
věřících. Zůstane-li nám dostatek času, budeme moci navštívit
některou z atrakcí (např. Námořnické muzeum na říčním ostrově
Ołowianka nebo historickou radnici s vyhlídkovou věží) nebo po-
74
Termín
31. 07.–07. 08.
Cena
10.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ŚWIDNICE (UNESCO) • VRATISLAV •
POZNAŇ • TORUŇ (UNESCO) • GDYNĚ •
ŁEBA • SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK
(UNESCO) • GDAŇSK • MALBORK
(UNESCO) • VELKÁ MAZURSKÁ JEZERA •
VARŠAVA (UNESCO) • KRAKOV (UNESCO) •
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (UNESCO)
sedíme v některé z letních zahrádek a budeme nasávat atmosféru
noblesního Gdaňsku. Odpoledne se vydáme k největšímu a nejslavnějšímu polskému hradu – křižáckému Malborku (UNESCO).
Mohutný gotický hradní komplex z červených cihel s věžičkami je
skutečným labyrintem nespočetných komnat a kaplí s dokonalými detaily. Večer dojezd na ubytování.
5. den: Po snídani nás čeká cesta k objevování malebných
zákoutí v oblasti Velkých mazurských jezer. Ze střediska Mikołajki můžeme podniknout plavbu na největší jezero v Polsku
Śniardwy nebo do některého z dalších malebných zákoutí propojených jezer. Volný čas využijeme ke koupání, k pozorování
labutí nebo k procházkám na břehu jezera. Návrat na nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme na cestu do Varšavy a den strávíme toulkami v uličkách hlavního města Polska. Přestože Varšavu
v minulosti potkávala četná neštěstí, bylo varšavské Staré město
obnoveno po zničení během 2. světové války tak úspěšně, že
bylo zapsáno na seznam UNESCO. Středověkou atmosféru města vytváří úzké ulice s domy z 15.–18. století, zbytky obranných
hradeb, příkop s barbakanem i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek se stal symbolem
polské nezávislosti. Na Královské cestě stojí mimo jiné kostel sv.
Kříže, v němž je umístěna urna se srdcem nejslavnějšího polského skladatele F. Chopina. Další „atrakcí“ Varšavy je výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let 20. stol., která byla darem
národů SSSR. Pyšní se krásným výhledem z terasy ve 30. patře.
Ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani a přejezdu do Małopolského vojvodství nás
čeká nejkrásnější z polských měst – Krakov (UNESCO). Po staletí
se královské město pyšní panoramatem katedrály a bývalého
královského hradu na Wawelském návrší. Najdeme zde dávné
trhové stánky s textilem – sukenice, nejstarší polskou univerzitu
a vzácné sbírky umění. I my se necháme unášet středověkou
atmosférou původního Starého města s pulzujícím Hlavním náměstím. Ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani zůstaneme v Krakově a zamíříme do židovské Kazimierze se starobylými synagogami a renesančním
hřbitovem. Odpoledne se vypravíme na cestu zpět do ČR. Naší
poslední zastávkou bude první kalvárie zbudovaná na území
Polska – Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO). Toto unikátní
seskupení budov a malých objektů kopíruje svým rozmístěním
topografii Jeruzaléma. Odtud pojedeme zpět do ČR, návrat
v nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• dopravu luxusním autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.600 Kč
• 5× večeře 1.800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Slovinský
národní
park
Łeba
Gdyně
Gdaňsk
RUS
Velká
mazurská
jezera
CESTOU POLSKÝCH Malbork
KRÁLŮ AŽ K DUNÁM
BALTSKÉHO
Toruň
MOŘE
Poznaň
VARŠAVA
D
Vratislav
Świdnica
CZ
Kalwaria
Zebrzydowska
LT
BLR
PL
Krakow
SK
UKR
POLSKO
JAGELLONSKÁ PERLA
– KRAKOV (VĚLIČKA)
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1, bez
příplatku 4 – mimo Ostravy) v brzkých ranních hodinách. Po
příjezdu do Krakova (UNESCO) se projdeme univerzitní čtvrtí
s Jagellonskou univerzitou ze 14. stol. a starým městem s dominantním kostelem Panny Marie s gotickým oltářem pokládaným
za nejkrásnější v Evropě. Odtud se můžeme vydat za nákupy
suvenýrů do známých starobylých krámků tzv. „sukenic“, které se
nachází na podmanivém Hlavním náměstí, největším ve střední
Evropě. Vychutnáme si atmosféru historického královského města, kterou dotváří i trubač, jenž každou hodinu odtroubí z věže
mariánského kostela. V pozdním odpoledni se vypravíme se zájemci k objevování podzemních pokladů nedaleké Wieliczky.
Zde podnikneme cestu do jednoho z nejatraktivnějších solných
dolů na světě, který byl pro svou unikátnost r. 1978 zapsán do
seznamu UNESCO. Večer se ubytujeme poblíž centra.
2. den: Po snídani se projdeme židovskou čtvrtí Kazimierz,
poté se budeme věnovat symbolu Krakova – návrší Wawel.
Zde se nachází bývalá královská rezidence a majestátní wawelská katedrála s hrobkami králů a královen. Odpoledne budeme
mít možnost prohlédnout si královské zámecké komnaty nebo
navštívit některé z četných krakovských galerií a muzeí se vzácnými sbírkami umění. Večer příjezd do ČR.
Č. zájezdu
KW0521
Termín
21. 05.–22. 05.
Cena
2.290 Kč
KW0917
17. 09.–18. 09.
2.290 Kč
POLSKÉ TATRY
A ZAKOPANÉ
Turisticky zaměřený zájezd.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
CHOCHOŁÒW • KOŚCIELISKA DOLINA
S JESKYNĚMI • MOŘSKÉ OKO • DOLINA
PĚTI POLSKÝCH PLES • VODOPÁDY
SIKLAWA A MICKIEWICZA • KAPLE
JASZCZURÓWKA • LANOVKA NA
KASPROWY VRCH • ZAKOPANÉ
1. den: V brzkých ranních hodinách se vypravíme z Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) a přes Slovensko dojedeme
do polského tatranského regionu Podhalí s živým kulturním
a turistickým centrem v Zakopaném. Cestou se přeneseme do
minulých století v Chochołowě, kde se zachovalo nejvíce tradičních „goralských“ chalup, a navštívíme zde malé muzeum
v jedné z nich. Zbytek dne strávíme v nejatraktivnější dolině
Západních Tater – Kościeliské dolině obklopené panenskou
přírodou a protkané nesčetnými jeskynními labyrinty. Kolem
Zbojnické kapličky se dostaneme k Ledovému prameni, odkud
odbočíme k průchodu zdejší jediné osvětlené jeskyně Mroźna,
která se v ničem nepodobá uměle turisticky upraveným jeskyním. Dále si v dolině můžeme vybrat procházku s průlezem skalním tunelem Dračí jeskyně a odvážnější turisté mohou navštívit
nevelkou jeskyni Oblazkowa nebo Raptawicka se čtyřmetrovým
žebříkem (vlastní baterka je nutná). Potůček nás dovede na
konec doliny k horské chatě Ornak, kde si obklopeni horskými
masívy odpočineme. Dle zdatnosti a času si můžeme prodloužit
trasu k nevelkému, leč malebnému plesu Smreczyński. Poté se
vydáme zpět k autobusu, který nás zaveze na ubytování v Zakopaném. Zájemci si budou moci vychutnat večeři v některé
z mnoha okolních tradičních krčem s místními specialitami.
2. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet na nejkrásnější místa polských Vysokých Tater. K výchozímu místu našeho putování
nás zavezou koňské povozy. V dolině Rybího potoku pak už po
Č. zájezdu
ZK0617
Termín
17. 06.–19. 06.
Cena
3.670 Kč
CENA ZAHRNUJE:
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 400 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
• jednolůžkový pokoj 800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
svých budeme stoupat k největšímu tatranskému plesu k Mořskému oku (1.398 m). Kolem první útulny Vysokých Tater se projdeme po jeho břehu k Černému plesu, kde se nám naskytne
na jedné straně ten nejkrásnější výhled na Mořské oko, a na
druhé straně vzhlédneme do výšin, kde se tyčí majestátní vrchol
Rysy (2.499 m), nejvyšší polská hora. Druhou stranou Mořského
oka budeme pokračovat zpět a přes vyhlídky masívu Opalone
(1.763 m) do malebné Doliny pěti polských ples, abychom se
pokochali poledovcovou krásou vodních ploch Předního, Malého a Velkého plesa (1.669 m) a také abychom načerpali energii
ve zdejší chatě. Podél téměř 70 metrových vodopádů Siklawa
sestoupíme do doliny Roztoki. Úzká dolina je v spodní části
zakončena 130 metrů vysokým skalním prahem, přes který se
valí tříkaskádový vodopád Miczkiewicza. Zde naše putování
zakončíme a po pohodlném chodníku dojdeme až k našemu
autobusu. Cestou na ubytování se zastavíme u pohádkově vyhlížející kaple v Jaszczurówce. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani se díky kabinkové lanovce (nutnost rezervace v CK) s dráhou dlouhou 4.291 m dostaneme z Kuźnice na
Kasprowy vrch (1.987 m), kde staneme na rozhraní Západních
a Vysokých Tater s dech beroucími vyhlídkami jak na polskou,
tak i slovenskou stranu hor. Můžeme zde podniknout krátkou
procházku nebo jen tak lenošit na terase. Po návratu dolů se
budeme věnovat zajímavostem Zakopaného. Ve vile Koliba se
dozvíme něco více o slavném „Zakopanském stylu“, jenž vtiskl
městu nezaměnitelnou tvář. U dřevěného kostelíku sv. Klementa se podíváme na netradiční panteon, hřbitov “Zasloužilých
Poláků“, kde je i hrob tvůrce Zakopanského stylu S. Witkiewica.
Zájemci pak mohou navštívit i expozice ve vile Pod Jedlami, ve
vile Atma nebo Tatranské muzeum. Kolem kamenného kostela
Nejsvětější rodiny dojdeme na bulvár Krupówki s nesčetnými
kavárnami, kde se ještě před návratem domů naposledy ponoříme do atmosféry města pod Giewontem, jenž je jako spící
rytíř připraven kdykoliv procitnout k obraně města. Návrat do ČR
v nočních hodinách.
Turistické trasy mohou být uzpůsobeny jako nenáročné vycházkové trasy pro každého. Plný program je středně náročný.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
75
ČESKÁ REPUBLIKA
PRAHA A OKOLÍ
srdce Evropy a srdce země
PRAHA • STARÁ BOLESLAV • KOKOŘÍN •
MĚLNÍK • HORA ŘÍP • KONOPIŠTĚ •
KUTNÁ HORA
1. den: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy do Prahy. Celodenní
prohlídka hlavního města. Prohlídku zahájíme u Strahovského kláštera a budeme pokračovat k Černínskému paláci
a budově Lorety s jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí,
unikátní sbírkou monstrancí i obdivovanou zvonkohrou. Areálem Hradčan s mnoha paláci i starými uličkami se dostaneme
na Hradčanské náměstí s hradní stráží i hlavním vstupem do
Hradu. Projdeme kolem sídla prezidenta republiky na nádvoří
k chrámu sv. Víta a starému královskému paláci. Po prohlídce hradního areálu sejdeme po Nerudově ulici nejmalebnější
pražskou čtvrtí – Malou Stranou k chrámu sv. Mikuláše na
Malostranském náměstí. Navštívíme kostel Panny Marie Vítězné s nejslavnější pražskou soškou – Pražským jezulátkem,
a pak již budeme pokračovat na Karlův most a Staroměstské
náměstí, Václavské náměstí. Odsud přejedeme k Paláci kultury a krátkou procházkou se dostaneme na Vyšehrad. Zde
můžeme obdivovat rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla
nebo se projít po Vyšehradském hřbitově, který je místem odpočinku významných osobností našeho národa. Večer odjezd
na ubytování u Prahy.
2. den: Ráno odjezd do Staré Boleslavi, jednoho z nejvýznamnějších českých poutních míst s bazilikou svatého Václava připomínající místo, kde byl svým bratrem zavražděn,
i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je uloženo
76
Doporučujeme uzavřít pojištění storna
Č. zájezdu
PR0506
Termín
06. 05.–08. 05.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování v hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• pojištění storna zájezdu UNIQA 45 Kč
Palladium země České. Po prohlídce se vydáme k pýše Mělnicka na hrad Kokořín, původně gotický hrad ze 14. stol.,
který byl ve 20. stol. romanticky přestavěn a který je opředen
řadou legend, protože ve středověku sloužil jako útočiště
loupeživých zlodějů. Okolo poledne přejedeme k soutoku
Labe a Vltavy, do Mělníka – věrného města českých královen,
kde se podle legendy narodila Ludmila, babička sv. Václava.
Po procházce centrem města a volnu na prohlídku zámku,
zámeckých sklepů či některých muzeí zamíříme k dominantě Polabské nížiny, k hoře Říp. Vydáme se pěšky k románské
rotundě sv. Jíří a sv. Vojtěcha, cíle každoroční svatojiřské pouti.
Večer návrat na ubytování.
3. den: Ráno se vydáme na jeden z nejkrásnějších českých
zámků – Konopiště, bývalé sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s patrně nejbohatší sbírkou uměleckých předmětů nejrůznějšího druhu z období gotiky, renesance i baroka
a také s proslulým hradním příkopem obývaným medvědy. Po
prohlídce zámku a zámeckého parku odjezd do Kutné Hory,
v minulosti jednoho z nejbohatších českých měst se stříbrnými
doly. Návštěva unikátního gotického chrámu sv. Barbory i možnost prohlídky části původního stříbrného dolu s ukázkami těžby i zpracování stříbra. Odjezd a večer návrat do Brna.
JIŽNÍ ČECHY
turistická perla republiky
JINDŘICHŮV HRADEC • PARNÍ VLÁČEK
DO NOVÉ BYSTŘICE • ZÁMEK ČERVENÁ
LHOTA • TŘEBOŇ • ČESKÝ KRUMLOV •
TÁBOR • ORLÍK • ZVÍKOV
1. den: Ráno odjezd z Brna do Jindřichova Hradce, kde nastoupíme na historický parní vláček a po místní úzkokolejce
projedeme kouzelným krajem České Kanady až do Nové Bystřice. Odsud se vrátíme autobusem do Jindřichova Hradce
k prohlídce města, jehož zámek patří k nejrozsáhlejším hradním
objektům u nás. Prohlídka centra a příjemná procházka kolem
říčky Nežárky. Ve volném čase možnost prohlídky některého ze
zámeckých okruhů nebo Jindřichohradeckého muzea s Krýzovými jesličkami, největším mechanickým lidovým betlémem na
světě. Odpoledne přejezd na romantický zámek Červená Lhota
známý z mnoha českých pohádek. Možnost prohlídky zámku
nebo procházka kolem zámeckého rybníka. Večer odjezd na
ubytování.
2. den: Ráno odjezd do Třeboně, centra jihočeských rybníků
i krásného města vystavěného kolem zámku, který byl posledním sídlem rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým
parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb
jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. Okolo poledne
odjezd do Českého Krumlova, pohádkového města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje rozsáhlý hradní
komplex. Procházka městem vyhlášeným památkou UNESCO
s úzkými, křivolakými uličkami lemovanými gotickými a rene-
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
JC0819
Termín
19. 08.–21. 08.
Cena
2.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování v hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• pojištění storna zájezdu UNIQA 45 Kč
sančními domy. Volný čas využijeme k příjemným posezením či
návštěvě některého z mnoha muzeí a prohlídku města zakončíme návštěvou zámeckého areálu. Možnost prohlídky některé ze
zámeckých tras a procházka přes všech pět nádvoří a Plášťový
most s nádhernými výhledy na město až k zámeckému parku
s kaskádovou fontánou i známým divadlem s otočným hledištěm. Večer návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjezd do husitského města Tábora. Projdeme
se křivolakými uličkami Starého Města na centrální náměstí
s mnoha zdobenými měšťanskými domy, pomníkem Jana
Žižky, děkanským kostelem i radnicí, v níž je možno navštívit
Husitské muzeum nebo se vydat do středověkého podzemí.
Vystoupíme na jedinou dochovanou věž původního hradu
Kotnov s nádhernou vyhlídkou na město a uděláme si procházku k nedalekému poutnímu baroknímu chrámu Klokoty.
Odpoledne se vydáme k Orlické přehradě na Orlík, prohlídka
zámku se zajímavou expozicí ze života Schwarzenberků i mnoha loveckými trofejemi. Možnost projížďky lodí po Vltavě anebo přejezd autobusem na Zvíkov. Zde program zakončíme
prohlídkou tohoto starého gotického hradu, který bývá nazýván králem českých hradů. Pozdě odpoledne odjezd a večer
návrat do Brna.
VÝCHODNÍ ČECHY
za pohádkou do Jičína
a ještě dál
JIČÍN • PRACHOVSKÉ SKÁLY • HRUBÁ
SKÁLA • TROSKY • KUKS • RATIBOŘICE •
BABIČČINO ÚDOLÍ
Č. zájezdu
VC0910
Termín
10. 09.–11. 09.
Cena
2.190 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 1× ubytování v hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 300 Kč
• pojištění storna zájezdu UNIQA 30 Kč
1. den: Ráno odjezd z Brna směrem do starobylého Jičína,
Rumcajsova města, které je branou do Českého ráje, a kde se
budeme moci zúčastnit každoročních slavností Jičín – město
pohádky. Odpoledne navštívíme erozí vytvořené skalní město
Prachovských skal, jedné z nejstarších přírodních rezervací
v ČR. 2,5hodinovou procházkou se vydáme k sedmi vyhlídkám,
vystoupáme po schodištích vytesaných do skály a protáhneme
se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany velkého prohlídkového okruhu. (Pro fyzicky méně zdatné turisty je možné absolvovat malý okruh, který trvá jen třičtvrtě hodiny a zahrnuje dvě
nejznámější vyhlídky). Přejezd k zámku Hrubá skála s krásnými
výhledy na skalní města i na Trosky. Večer odjezd na ubytování
do Turnova.
2. den: Ráno se vydáme ke hradu Trosky, kterému dominují dvě
věže Panna a Baba. Za pěkného počasí je z vyhlídky věže Panna
vidět i Prahu, České středohoří či Krkonoše a Turnov. Po prohlídce
odjedeme do Kuks. Z rozsáhlého komplexu lázní, zámku a dalších staveb je asi nejzajímavější barokní špitál milosrdných bratří
s kostelem Nejsvětější Trojice. Západně od Kuksu vznikl téměř
současně se zámkem v bukovém lese tzv. Betlém – skupina reliéfů
vytesaných do skalních stěn a sochy zhotovené ze skalních bloků,
které nemají v Evropě obdoby. Odpoledne navštívíme Ratibořice
a Babiččino údolí. Od ratibořického zámku se vydáme procházkou ke Starému bělidlu, k pomníku Babičky s vnoučaty, kolem
Rudrova mlýna po dřevěné lávce přes Úpu směrem do Žernova
a Rýzmburku, abychom se přes Bílý most s nedalekým Viktorčiným splavem vrátili zpět do Ratibořic. Večer příjezd do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění storna
77
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
s výletem do Drážďan
78
Termín
02. 07.–05. 07.
Cena
3.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
NOVÝ BOR • PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) • JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ
SOUTĚSKA • HŘENSKO • PRAVČICKÁ BRÁNA • KÖNIGSTEIN • DRÁŽĎANY • DĚČÍN
1. den: Časně ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do severních
Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru
a návštěva sklárny s ukázkou práce sklářů i typických sklářských
výrobků. Krátká procházka centrem a možnost návštěvy místního sklářského muzea. Odpoledne odjezd do Kamenického
Šenova se známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale
i krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého
Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými
domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu
a Vilemininu vyhlídku.
2. den: Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka
do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky
říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory
lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po
obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou
na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky
Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří
neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke
Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska,
největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup
na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat
v pěší procházce a po 6km chůze lesem a okolo skalních masí-
Č. zájezdu
CD0702
vů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem
do hotelu.
3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky
Labe a přejezd do lázní Bad Schandau. Odsud již budeme pokračovat k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein.
Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné
stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných
hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem
i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a polabské pískovce.
Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan – procházka po Brühlově terase nazývané „Balkon Evropy“, která
nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální
stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy
opery. Z terasy pokračujeme do centra k rozsáhlému objektu
zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz
na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se
známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak
stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se
světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat
na ubytování do ČR.
4. den: Po snídani odjezd do Hřenska. Možnost plavby lodí po
Labi údolím Labských pískovců do Děčína (dle jízdního řádu
plavební společnosti). Po poledni návštěva Děčína, prohlídka zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se
můžeme potěšit krásným výhledem, navštívit zámeckou trasu
s reprezentativními prostorami a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Odpoledne odjezd z Děčína
a večer návrat do Brna.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu se snídaní
• výlet do Drážďan
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• pojištění léčeb. výloh a storna zájezdu UNIQA 130 Kč
ČESKÁ REPUBLIKA
Č. zájezdu
ZC0721
ZÁPADNÍ ČECHY
lázeňský trojúhelník a relikviář sv. Maura
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ZÁMEK KYNŽVART • FRANTIŠKOVY LÁZNĚ • PŘÍRODNÍ REZERVACE
SOOS • LOKET • KARLOVY VARY • KLÁŠTER TEPLÁ • BEČOV NAD TEPLOU
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních Čech.
Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v hotelu
a pěší procházka jedněmi z nejhezčích českých lázní, zasazených do malebného údolí obklopeného lesy. Budeme moci
obdivovat krásu jednotlivých budov a hotelů, které bývají díky
jejich zdobnosti přirovnávány ke šlehačkovým dortům. Navštívíme jednu z nejkrásnějších světových kolonád s prvorepublikovou atmosférou a začneme ochutnávat z široké nabídky
minerálních pramenů, kterých na území města vyvěrá okolo
čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem
kolonády Karolinina a Rudolfova pramene přejdeme k rozsáhlé
budově Nových lázní, která byla vystavena podle vzoru slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové interiéry
balneoprovozů a velmi atraktivní sloupové Římské lázně, které je
možno po objednání navštívit. Projdeme se jednotlivými parky
a sady a za postupného ochutnávání různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne. Procházce můžeme věnovat
i večer, kdy se jistě nezapomeneme vrátit ke zpívající fontáně,
jejíž večerní představení bývají doplněna i barevnými světly.
2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart,
který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru
pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly vystavěny
v empírovém stylu pro císaře Františka I., po kterém také byly
pojmenovány. Ve volném čase si budeme moci užít procházek
parky s kolonádami jednotlivých pramenů i posezení v pěkných
restauracích, kavárnách či cukrárnách. Odpoledne odjedeme do
přírodní rezervace Soos s unikátní krajinou rašelinišť a slatinišť
s vývěry minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Projdeme si
asi 2 km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme
moci obdivovat místní floru i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.
3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického města
Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých hradů
zejména za Karla IV., který tu i často pobýval. Projdeme si centrální
náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme moci navštívit
i hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné
ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po prohlídce Lokte navštívíme nejvýznamnější české lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem
říčky Teplá postupně navštívíme romantickou Sadovou kolonádu,
monumentální Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu
i moderní Vřídelní kolonádu s nejznámějším pramenem Vřídlem.
Budeme moci obdivovat malebnou výstavbu domů kolem říčky
i ochutnávat horké minerální prameny. Zájemci o procházky budou moci ve volném čase vyjít i k jednomu ze symbolů města,
skále se sochou kamzíka. Odpoledne navštívíme muzeum Jana
Bechera s procházkou historickými sklepy i ochutnávkou slavného
likéru. Návrat do Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.
4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do klášterního kostela
s bohatým barokním interiérem a bude možno navštívit i klášter,
který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven
u nás se 100.000 svazky. Poté přejedeme do Bečova nad Teplou,
kde bude vrchol našeho putování – návštěva barokního zámku, ve
kterém je vystaven zlacený relikviář sv. Maura. Jedná se o druhou
nejcennější památku v českých zemích po korunovačních klenotech. Během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit
s historií relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného
objevení a restaurování. Z pozornost bude stát jistě i gotický hrad
tyčící se hned nad zámkem a malebné městečko v předzámčí.
Odpoledne odjezd z Bečova a večer návrat do Brna.
Termín
21. 07.–24. 07.
Cena
3.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování v hotelu v Mariánských Lázních
• 3× snídaně
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• pojištění storna zájezdu UNIQA 60 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění storna
79
SLOVENSKO
Č. zájezdu
PN0623
PIENINY, TATRY
A SPIŠSKÁ
GOTICKÁ CESTA
CENA ZAHRNUJE:
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 3× večeře 480 Kč (jednoduché menu)
• plavba na vorech 280 Kč, děti do 14 let 140 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 160 Kč
LEVOČA • VRBOV • ČERVENÝ KLÁŠTOR •
STARÁ ĽUBOVŇA • PODOLÍNEC • SPIŠSKÁ
KAPITULA A HRAD • ŽEHRA • DOBŠÍNSKÁ
LEDOVÁ JESKYNĚ • KEŽMAROK • ŠTRBSKÉ
A POPRADSKÉ PLESO
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) vyjedeme v časných ranních hodinách. Nejdříve si prohlédneme
Levoču – město, o němž se říká, že je nejtřpytivějším kamenem
ve spišské koruně. Uvidíme zde i jeden z největších gotických
oltářů na světě – dílo Mistra Pavla z Levoče (UNESCO). Poté si odpočineme v termálním koupališti Vrbov se sedmi bazény s termální vodou, která je podle znaleckých posudků považována za
nejléčivější vodu ve střední Evropě, a to jak k pití, tak ke koupání.
Ubytování v turistickém hotelu v Popradu.
2. den: Po snídani odjedeme do Červeného Kláštora na slovensko-polském pomezí, považovaného za vstupní bránu Pieninského národního parku. Divokou krásu parku budeme
moci obdivovat v největším kaňonu střední Evropy z paluby
dřevěných vorů při splavování řeky Dunajec. Naším dalším cílem bude mohutný středověký hrad Stará Ľubovňa, který byl
postaven v 13. století jako královský pohraniční hrad. Byl svědkem královských setkání i sejfem střežícím polské korunovační
klenoty! Pod hradem se nachází Ľubovňanský skanzen s ukázkami lidové architektury Spiše a Šariše. Nejcennějším exponátem je srubový řeckokatolický kostel sv. Michala archanděla
PL
MALÁ FATRA A TATRANSKÉ
NÁRODNÍ PARKY
Manínská tiesňava
z roku 1883. Cestou do hotelu se krátce zastavíme v Podolínci
s půvabnou renesanční zvonicí, gotickým kostelem z 13. století
a částečně zachovanými městskými hradbami. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani si prohlédneme církevní městečko Spišská
kapitula (UNESCO) považované za slovenský Vatikán a k němu
přilehlou naučnou stezku Sivá brada s travertinovými kupami
a vývěry minerálních vod. Odpoledne navštívíme Spišský hrad
(UNESCO) – největší hrad na Slovensku a též oceníme pěkný
výhled z hradu do širokého okolí. Odtud můžeme přejet autobusem nebo dojít pěšky přes přírodní rezervaci Dreveník do
obce Žehra s kostelíkem s cennými freskami z 13.–15. století
(UNESCO). Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani navštívíme Dobšínskou ledovou jeskyni – jednu z největších ledových jeskyní v celé Evropě. Poté
odjedeme do historií opředeného Kežmarku se zachovaným
hradebním opevněním a artikulárním kostelem (UNESCO), jež
byl postaven bez jediného kousku kovu. Odtud se vydáme do
nejvýše položené osady Vysokých Tater do Štrbského plesa.
Projdeme se kolem stejnojmenného jezera a také si prohlédneme tzv. Areál snů s vyhlášenými skokanskými můstky. Podnikneme nenáročnou túru ze Štrbského plesa na Popradské pleso,
kde si prohlédneme „Symbolický cintorín“ věnovaný obětem
hor. Při posezení u horského plesa se necháme unášet nádherným panoramatem tatranských štítů. Pěšky budeme pokračovat
k autobusu. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
Skalnaté pleso
PIENINY, TATRY
Hrebienok
Tatranská Lomnica
Štrbské pleso Popradské Kežmarok
A SPIŠSKÁ GOTICKÁ
Bešeňová
pleso
Levoča
Vlkolínec
Vrbov
Spišská kapitula
Demänovská
Spišský hrad
dolina
Žehra
Dobšínská
Chopok
ledová
jeskyně
80
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Poznávací zájezd s lehkou turistikou.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 3) odjedeme brzy ráno. Nejprve projedeme soutěskou k Manínské
Tiesňave. Poté budeme směřovat proti proudu Váhu ke zřícenině hradu Strečno – Národní kulturní památce. Okolní krajinu
si budeme moci prohlédnout netradiční cestou, a to plavbou
na vorech. Během sedmikilometrové plavby se nám naskytnou
neopakovatelné pohledy na úžinu spolu se Starým hradem, hradem Strečno, železničními mosty i tunely a nádhernou přírodu
Malé Fatry. Poté vystoupáme do Vlkolínce (UNESCO) k prohlídce nejzachovalejší rezervace lidové architektury na Slovensku.
Později budeme relaxovat v termálních lázních Bešeňová. Večer se ubytujeme v turistickém hotelu u Lipt. Mikuláše.
2. den: Po snídani se vypravíme do oblasti Vysokých Tater do
Tatranské Lomnice, lanovkou vyjedeme na Skalnaté pleso.
Ze Skalnatého plesa podnikneme lehkou túru kolem vodopádů
Studeného potoka na Hrebienok. Sejdeme do Starého Smokovce, popř. sjedeme zubačkou nebo na koloběžce. Odpoledne
navštívíme nejvýše položenou tatranskou osadu Štrbské pleso.
Projdeme se kolem stejnojmenného jezera a také si prohlédneme tzv. Areál snů s vyhlášenými skokanskými můstky.
3. den: Po snídani se vydáme k poznávání Nízkých Tater. Navštívíme nejkrásnější a nejznámější dolinu – Demänovskou dolinu
a prozkoumáme Demänovskou jaskyňu Slobody. Poté pojedeme do Jasné, odtud lanovkou pod vrchol Chopku (2.024 m).
Ti, kteří zdolají samotný vrchol, budou odměněni úchvatným
výhledem na celé Tatry. Lanovkou sjedeme na parkoviště, kde na
nás bude čekat autobus. Cestou zpět ještě navštívíme místní salaš
s proslulou výrobou ovčích sýrů, které si také budeme moci na
místě zakoupit. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Termín
09. 09.–11. 09.
Cena
2.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
CESTA
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích
• 2× snídani
• průvodcovské služby
UA
H
MALÁ FATRA
A TATRANSKÉ
NÁRODNÍ PARKY
Č. zájezdu
MF0909
Stará Ľubovňa
Červený kláštor
SL
RATISLAVA
Cena
3.990 Kč
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
Poznávací zájezd s lehkou turistikou.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
CZ
Termín
23. 06.–26. 06.
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• 2× večeře 330 Kč (jednoduché menu)
• plavba na vorech 280 Kč, děti do 10 let 140 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
MAĎARSKO
Č. zájezdu
UP0924
KUDY KRÁČELI UHERŠTÍ PANOVNÍCI
aneb z Tokaje až k břehům Dunaje
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
Koupání v termálech!
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína (další nástupní místa viz
str. 3, trasy 1, 3) vyjedeme v brzkých ranních hodinách. Zastavíme se v Budapešti, abychom absolvovali nevšední prohlídku
nejfotografovanější budovy ve městě. Pokud nebude zasedat
parlament, podíváme se do nádherné budovy parlamentu s 18
nádvořími a 700 místnostmi. Poté pojedeme do Gödöllő, barokního zámku, oblíbeného paláce císařského páru Franze Josefa a Sissi. Podíváme se i do Sissina salónu, císařovy pracovny
a projdeme se parkem, kde Maďaři nechali umístit sochu své
milované císařovny. Večer se ubytujeme nedaleko Egeru a budeme mít možnost zúčastnit se grilování s hudbou.
2. den: Po snídani se nejprve zastavíme v Egeru – městě, které
je pokládáno za barokní perlu Maďarska. Vystoupáme na hrad
a dozvíme se zde, proč město dostalo za statečného odboje
proti Turkům přídomek „Město lásky k vlasti“. Prohlédneme si
barokní náměstí, navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy, 40
metrový minaret, který je jednou z nejseverněji situovaných
památek turecké éry v Evropě, radnici komitátu Heves, barokní ulici L. Kossutha. V klasicistické Arcibiskupské katedrále,
druhém největším kostele v Maďarsku, spatříme také největší
varhany v zemi. Nejstarší vyhlídkový mrakodrap v Evropě se
nachází v bývalém Arcibiskupském lyceu – dnes vysoké škole
pedagogické. Zájemci o termální lázně mohou strávit odpoledne v nově zrekonstruovaném termálním areálu Egerszalók,
kde se nachází i útvary nazývané maďarské Pamukkale. Ostatní
pojedou do romantické oblasti Bukových hor. Budeme projíždět územím, které patří k nejhornatější oblasti Maďarska
s téměř 300 objevenými jeskyněmi. Ve vesničce Szilvásvárad
nastoupíme do vláčku a pojedeme 5 km dlouhým údolím řeky
Szalajka. Projdeme se k vodopádu Fátyol, kde proud Salajky
stéká po 17 m vysokém přírodním schodišti. Do údolí můžeme sejít příjemnou hodinovou procházkou nebo sjet vláčkem.
Termín
24. 09.–27. 09.
Cena
5.480 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BUDAPEŠŤ • GÖDÖLLŐ • EGER •
EGERSZALÓK • BUKOVÉ HORY •
SZALAJKA • TOKAJ • MISKOLCTAPOLCA •
SZENTENDRE • VYŠEHRAD • OSTŘIHOM
V podvečer i my absolvujeme krátkou exkurzi v lázních Egerszalók a večer navštívíme vyhlášené „Údolí krásných žen“
s více než dvěma sty vinnými sklípky a v jednom z nich ochutnáme několik vzorků vyhlášeného vína Egri Bikavér – Býčí krev
a pokusíme se získat titul „Vinného rytíře“, zatančíme si s cikánskou muzikou a pochutnáme si na tříchodové večeři. Návrat
na ubytování.
3. den: Po snídani přijedeme do významné vinařské oblasti
Tokaj, která světu dodává již 450 let světoznámé tokajské víno,
které je také nazýváno „král vín a víno králů“, neboť k jeho odběratelům a milovníkům patřili již před 450 lety ruští carové, polští
králové, ba i sám římský papež. V Tokaji navštívíme slavný Rákocziho sklep s 24 podzemními chodbami, kde je uskladněno
až 20 000 hektolitrů vína. Součástí prohlídky je i degustace znamenitých tokajských vín. Poté odjedeme do Miškolce, druhého
největšího maďarského města. Navštívíme unikátní jeskynní
termální lázně Miskolctapolca. Zdejší koupání je jedinečným
zážitkem díky speciálním světelným efektům v jeskynních bazénech, podvodnímu proudu a bublinkové koupeli. Večer se
vrátíme do hotelu, možnost večeře.
4. den: Po snídani pojedeme do nádherné oblasti maďarského
Dunaje. Nejprve se zastavíme v Szentendre, romantickém městečku, které inspirovalo ve své tvorbě řadu umělců. V labyrintu
malebných uliček si nakoupíme vyhlášenou papriku nebo jiné
typické suvenýry. Určitě se necháme zlákat k posezení v jedné
z kavárniček, zaposloucháme se do klapotu koňských drožek
a na chvíli se tak přeneseme do minulého století. Poté navštívíme Vyšehrad – bývalou luxusní středověkou rezidenci významného renesančního krále Matyáše. S Maďarskem se rozloučíme
v Ostřihomi návštěvou největší katedrály v zemi, ve které je
pochován i první maďarský král. Do Brna přijedeme v nočních
hodinách.
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• 1× večeře, 1× “Vinný rytíř” (návštěva sklepa
s ochutnávkou vín, večeří a cikánskou hudbou)
a 1× grill party s hudbou 1.200 Kč
• ochutnávka vín v Rákocziho sklepě 390 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
Bukové hory
A
SK
Eger
Ostřihom
Szentendre
Gödölö
BUDAPEŠŤ
Egerszalök
Miškolc Tokaj
H
KUDY KRÁČELI UHERŠTÍ
PANOVNÍCI ANEB Z TOKAJE
AŽ K BŘEHŮM DUNAJE
HR
YU
RO
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
81
MAĎARSKO
DUNAJSKÝ KLENOT
– BUDAPEŠŤ
SRPNOVÝ TERMÍN POŘÁDÁME V DOBĚ
OSLAV SV. ŠTĚPÁNA, FESTIVALU VÍNA
A TRADIČNÍCH JARMARKŮ S BOHATÝM
PROGRAMEM NA DUNAJSKÉM NÁBŘEŽÍ.
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína odjedeme v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1) přes Slovensko, v dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti. Nejdříve
navštívíme tradiční tržnici, kde nahlédneme pod pokličku maďarské kuchyně a výhodně zakoupíme místní speciality. Po obědě si budeme moci vychutnat šálek kávy na vyhlášené noblesní
promenádě Váci Útca. Odpoledne se budeme věnovat starší
části města – Budě, kde na nás budou čekat mnohá romantická
zákoutí a mimo jiné si prohlédneme dva symboly Budy – královskou rezidenci a Matyášův chrám. Navečer vyjedeme na návrší
Gellért s pevností, odkud se nám rozevře pohádkový výhled na
obě části města – Budu a Pešť. Vyvrcholením dne a nezapomenutelným zážitkem je večerní plavba po Dunaji. Necháme se
unést půvabem nasvětlené Budapešti. Můžeme si vybrat i projížďku s taneční hudbou a bohatým švédským stolem.
2. den: Po snídani se vydáme za pamětihodnostmi novější Pešti. Podíváme se k největší funkční synagoze v Evropě a k dominantní bazilice sv. Štěpána. Odpoledne strávíme v zeleném pásu
Pešti – v bezprostředním okolí Městského parku. Tady budeme
moci navštívit buď novobarokní termální lázně Széchenyi,
jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě, které nabízí termální koupele, vanové lázně, bublinkové a slané koupele a také
velké bazény pod otevřeným nebem, nebo zábavní park Vidámpark. Milovníci umění si mohou přijít na své v nedalekém
Muzeu krásných umění, kde je prezentována snad nejvzácnější
sbírka umění v Maďarsku. Svými díly jsou zde zastoupeni nejen
světoznámí staří mistři (např. Raffael, Tizian, da Vinci, Dürer, Rubens, Rembrandt, El Greco, Goya), ale i umělci 19. století (např.
Delacroix, Gauguin, Monet, Renoir). Odtud již budeme směřovat
zpět do Brna, příjezd ve večerních hodinách.
82
Č. zájezdu
BA0514
Termín
14. 05.–15. 05.
Cena
2.290 Kč
BA0820
20. 08.–21. 08.
2.290 Kč
ADVENT V BUDAPEŠTI
s návštěvou opery
NAVŠTIVTE S NÁMI BUDAPEŠŤ V DOBĚ,
KDY JE ROMANTICKY NASVĚTLENÁ
A KOUZELNĚ VÁNOČNĚ VYZDOBENÁ.
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína odjedeme v brzkých
ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasa 1) přes
Slovensko, v dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti.
Nejprve se zastavíme v Budě, podíváme se ke Královské rezidenci
a Matyášovu chrámu. Z Rybářských bašt se nám rozevře kouzelný
pohled přes řeku Dunaj a uvidíme i novogotickou budovu Parlamentu a Řetězový most. Odpoledne přejedeme do novější Pešti,
abychom si vychutnali vánoční náladu se šálkem punče. Můžeme si také nakoupit dárky pro své blízké na tradičním jarmarku,
který se pořádá na náměstí Vörösmarty, a který je doprovázen
vystoupeními folklórních souborů a jiných umělců. V podvečer
se ubytujeme v hotelu. Sváteční atmosféru umocní představení
opery v nádherné neorenesanční budově Státní opery, slavném
díle architekta Ybla, které mělo svou nádherou předčit i vídeňskou
a pařížskou operu. Ti, kteří se nezúčastní opery, budou mít možnost nákupů v nákupním centru Westend City Center.
2. den: Po snídani absolvujeme okružní jízdu Peští. Pojedeme
kolem dominantní baziliky sv. Štěpána, zasvěcené prvnímu maďarskému křesťanskému králi, kolem druhé největší synagogy
světa a podíváme se také na náměstí Hrdinů, kde si připomeneme více než tisíciletou historii od dob obsazení Karpatské kotliny Maďary. Dominantou náměstí je kolonáda se 14 sochami,
v jejímž centru se tyčí Památník tisíciletí se sochou archanděla
Gabriela na vrcholu sloupu, který je obklopen jezdeckými sochami knížete Arpáda a šesti kmenových knížat. Uvidíme Muzeum
krásných umění i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Během
osobního volna si můžeme pochutnat na nějaké maďarské specialitě na vánočních trzích, vychutnat si šálek kávy na vyhlášené noblesní promenádě Váci Útca nebo navštívit také některé
z místních prestižních muzeí. Příznivci koupání mohou navštívit
termální lázně Gellért nacházející se v blízkosti centra. Před
odjezdem domů se rozloučíme s Budapeští výhledem na Budu
i Pešť z návrší Gellért. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
BA1210
Termín
10. 12.–11. 12.
Cena
2.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• večerní plavba lodí 490 Kč nebo večerní plavba
s taneční hudbou a večeří (švédský stůl) 890 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
• jednolůžkový pokoj 500 Kč
• vstupenka na operu cca 1.300 Kč
(nutnost včasné rezervace)
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
MAĎARSKO
Č. zájezdu
BO0909
LODÍ Z BUDAPEŠTI
AŽ DO DUNAJSKÉHO OHYBU
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína (další nástupní místa viz
str. 3, trasy 1, 3) vyjedeme v ranních hodinách. V dopoledních
hodinách dojedeme do Budapešti. Nejdříve navštívíme tradiční
secesní tržnici, kde nahlédneme pod pokličku maďarské kuchyně a výhodně zakoupíme místní speciality. Po obědě si budeme
moci vychutnat šálek kávy na vyhlášené Váci Útca. Projdeme se
k významným památkám Pešti. Navštívíme baziliku sv. Štepána i největší funkční židovskou synagogu na světě s unikátním
židovským muzeem. Při panoramatické projížďce Budapeští
uvidíme i Muzeum krásných umění, Dům umění i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Ubytování.
2. den: Po snídani nasedneme na loď a vydáme se na plavbu
do romantické a slavné oblasti, které se říká Dunajský ohyb.
Během několikahodinové plavby budeme obdivovat meandry
Dunaje a z paluby lodi si vychutnáme atmosféru romantického
Szentendere a vznešeného Vyšehradu. Po vylodění se vydáme
k prohlídce bývalé luxusní královské rezidence významného
renesančního krále Matyáše. Autobusem pojedeme dále podél
Dunaje do dalšího významného centra oblasti – do posvátné
Ostřihomi. V Ostřihomi navštívíme největší katedrálu v zemi, ve
které je pochován i první maďarský král. Cestou zpět zavítáme
do posledního z trojice významných měst Dunajského ohybu
Szentendre. Romantické městečko inspirovalo ve své tvorbě
řadu umělců. My si v labyrintu malebných uliček nakoupíme
Termín
09. 09.–11. 09.
Cena
3.590 Kč
CENA ZAHRNUJE:
BUDAPEŠŤ • VYŠEHRAD • OSTŘIHOM •
SZENTENDRE • AQUINCUM • LÁZNĚ
GELLÉRT
vyhlášenou papriku nebo jiné typické suvenýry. Určitě se necháme zlákat k posezení v jedné z kavárniček, zaposloucháme se
do klapotu koňských podkov a pozorujíce drožky se tak alespoň
na chvíli přeneseme do minulého století. Večer se vrátíme na
ubytování. Po setmění budeme mít možnost obdivovat nádherně nasvětlenou Budapešť z návrší u pevnosti Gellért, odkud se
nám rozevře pohádkový výhled na Budu i Pešť, nocleh.
3. den: Po snídani se budeme věnovat královské čtvrti Buda,
kde na nás budou čekat mnohá romantická zákoutí se dvěma
symboly Budy – královskou rezidencí a Matyášovým chrámem.
Další chvíle strávíme v římském městě Aquincum. Budeme se
procházet ulicemi, obdivovat pozůstatky chrámů, obchodů,
lázní a obytných domů v někdejším centru starověkého města.
Neoklasicistní budova muzea uchovává nálezy z Aquinca a dalších římských lokalit. Odpoledne se, jako již mnozí návštěvníci
Budapešti před námi, necháme zlákat ke koupání – tentokrát
v léčivých lázních Gellért. Lázeňský hotel Gellért je nejstarší
maďarský lázeňský hotel a je jednou z pých Budapešti. Prameny
napájející lázně jsou známy již téměř dva tisíce let. Hotel zahrnuje krytý i otevřený bazén s vápenitou, slabě kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou obsahující mnoho minerálních látek. Je stejně vhodná pro koupele i pitné kúry nebo
inhalace. Po odpočinku v lázních se vydáme na cestu zpět. Do
Brna přijedeme ve večerních hodinách.
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.000 Kč
• plavba lodí 260 Kč
• 2× večeře 620 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
83
MAĎARSKO
PERLY UHERSKÉ
ŠLECHTY, TERMÁLY
A VÍNO
nejen u Balatonu
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
PANNONHALMA (UNESCO) • VESZPRÉM •
KESZTHÉLY • ZALAKAROSZ • HEVÍZ •
BADACSONY • KÖSZEG • FERTÖD • ŠOPROŇ
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna a Břeclavi
nebo Hodonína (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) přes
Slovensko do Maďarska. Nejdříve navštívíme svatostánek všech
Maďarů – 1000 let staré benediktinské opatství Pannonhalma
(UNESCO). Jeho součástí je i unikátní knihovna s 360.000 svazky.
K jeho 1.000 letému výročí sem zavítal i papež Jan Pavel II. Poté
pojedeme do oblasti Severního Zadunají podél břehu největšího
evropského jezera Balatonu do Veszprému. Podle legendy bylo
město, stejně jako Řím, založeno na sedmi pahorcích. Hradnímu
vrchu na dolomitovém skalisku, který je pokládán za muzeum barokní architektury, dominuje katedrála sv. Michala – tradiční místo
korunovace uherských královen. Z terasy na vyhlídkové baště
hradu je vidět překrásné panorama údolí potoka Séd a vrcholky
pohoří Bakony. Naší poslední zastávkou bude hluboko do Balatonu vybíhající poloostrov Tiháni se stejnojmenným městečkem.
Poloostrov je unikátní přírodní rezervací se skanzenem maďarské
lidové architektury, má své vlastní vnitřní jezero a nabízí krásné
pohledy na Balaton. Večer přijedeme na ubytování v Keszthely.
2. den: Po snídani si prohlédneme „hlavní město“ Balatonu –
Keszthely. Městu vévodí třetí největší zámek v Maďarsku pompézní neorokokový palác Festeticsů se 101 pokoji, krásnými
interiéry, nádhernou brankou a barokní věží, který uchovává ve
své knihovně přes 86.000 cenných svazků. Po prohlídce zámku
odjedeme do termálních lázní Zalakarosz. Zbytek dne strávíme
koupáním v jednom z nejmladších maďarských lázeňských středisek, jehož 85–99 °C horké vody byly “objeveny” během průzkumů
ropných ložisek. Jeho prameny poskytují léčivou vodu jódového
a brómového charakteru a mají ze všech maďarských lázeňských
vod nejvyšší obsah fluoru. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do Hevízu, kde se budeme moci
koupat v největším termálním jezeře s plochou 5 ha. Do jezera
(zatopeného vyhaslého kráteru sopky) prýští uhličitanosirnaté
léčivé prameny o teplotě 36 °C. Tato voda vyvěrá takovou silou,
že se voda v jezeře každý den zcela vymění. Budeme obdivovat
růžový lotos, který kvete na jezeře od dubna do října. Odpoledne budeme mít možnost zúčastnit se fakultativní ochutnávky
maďarských vín ve vyhlášené oblasti Badacsony. Večer se vrátíme do Keszthely, možnost procházky městem, pobřežní promenádou, posezení v místních kavárničkách.
4. den: Po snídani se rozloučíme s oblastí „Maďarského moře“
a v severozápadní části Maďarska se projdeme středověkými
84
Č. zájezdu
ZB0602
Termín
02. 06.–05. 06.
Cena
5.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích spřísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
• 3× večeře 890 Kč
• 1× ochutnávka vín v Badacsony 350 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
uličkami vinařského městečka Köszeg a podíváme se ke stejnojmennému obrannému hradu, který nedobyl ani turecký sultán
s 60.000 vojskem, když roku 1532 táhnul na Vídeň. O několik století později se přesuneme u zámku Fertöd, který je přezdíván
Versailles Maďarska. Také je významný tím, že zde žil a působil
rakouský skladatel Josef Haydn. Po návštěvě zámeckého muzea,
které se nachází v tomto přepychovém paláci rodu Esterhazyů
se projdeme zámeckou francouzskou zahradou. U místních
stánků si můžeme zakoupit sušenou papriku a koření, které ke
koloritu Maďarska nerozlučně patří. Na hranici s Rakouskem
navštívíme co do počtu památek nejbohatší město v Maďarsku
Šoproň, obklopené jehličnatými lesy na vrších Lövérek a věncem vinohradů rodících dobré víno. Projdeme se kouzelným
historickým centrem s více než staletými domy, malými úzkými
uličkami a v osobním volnu si budeme moci vychutnat šálek
kávy nebo nějakou vyhlášenou maďarskou specialitu jakou je
například rybí polévka nazývaná halászlé na historickém náměstí „stráženém“ slavnou Požární věží. Do Brna přijedeme v pozdních večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
SÁRVÁR
luxusní relaxační víkend
v termálech
Ubytování v hotelu 4* propojeném
s termálním areálem, polopenze
i vstup do lázní v ceně!
NEZIDERSKÉ JEZERO • RUST • SÁRVÁR •
FERTÖD
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína (další nástupní místa
viz str. 3, trasa 1) vyjedeme v ranních hodinách. Při průjezdu Rakouskem se zastavíme u Neziderského jezera, jediného stepního jezera v Evropě, které je hojně porostlé rákosem a vytváří
optimální zázemí pro bezpočet druhů vodních a bažinatých
ptáků, dokonce i pro orla mořského. Celá oblast je zapsána na
seznamu biosférických rezervací UNESCO. Z přístavu ve vinařském středověkém městečku Rust se vydáme na plavbu po
jezeře, cestu zpět do Rustu si budeme vychutnávat na koňmi
tažených povozech. V odpoledních hodinách odjedeme do
Sárváru. Ubytujeme se v luxusním 4* hotelu Park Inn, který
je koridorem přímo spojen s lázněmi Sárvár. Až do večerních
hodin tak můžeme relaxovat v termálech, které za svůj vznik
vděčí dvěma pramenům o rozličných teplotách 43–83 °C
a po rozšíření v roce 2010 disponují ohromnou plochou
4.300 m2. Lázně jsou členem Královských lázní Evropy. Odpočinout si budeme moci ve vnitřním lázeňském bazénu nebo ve
dvou částečně krytých bazénech s vodními atrakcemi. Nejen
děti se mohou vydovádět v bazénu s vlnobitím a v dětském
dobrodružném bazénu s pirátskou lodí a vodním hradem. K dispozici nám bude i wellness centrum a fitness. Zájemci mohou
využít také říši saun a luxusní odpočívárny. Večeře v hotelu je
podávána formou švédského stolu.
Rust
Sopron
SK
SÁRVÁR
LUXUSNÍ RELAXAČNÍ
VÍKEND V TERMÁLECH
A
Fertöd
Sárvár
Köszeg
Pannonhalma
Pákozd
Veszprém
Tihani
Badascony
Balaton
Hevíz
Keszthely
Zalakos
HR
H
Velencké j.
Székesfehérvár
Kiskunságy
Ópusztaszer
Kiskunmajsa
PERLY UHERSKÉ
ŠLECHTY, TERMÁLY
A VÍNO
DO PUSZTY NEJEN
ZA FANTASTICKÝMI
JEZDCI, VÍNEM
A JÍDLEM
YU
RO
MAĎARSKO
Č. zájezdu
SN0528
Termín
28. 05.–29. 05.
Cena
2.800 Kč
SN0903
03. 09.–04. 09.
2.800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi (švédský stůl)
• vstup do lázní Sárvár a půjčení županu
• průvodcovské služby
SLEVA:
• dítě do 6 let (bez lůžka) v pokoji s rodiči 1.100 Kč
• dítě 6–12 let v pokoji s rodiči 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 700 Kč
• plavba po Neziderském jezeře a jízda na koňských
povozech 380 Kč (min. 20 os.)
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
2. den: Snídaně formou švédských stolů. Dopoledne se
můžeme ještě nechat hýčkat v termálech nebo se podívat
do města Sárvár, projít se k zámku rodu Bolza nebo navštívit
místní arboretum. Odpoledne se podíváme při zpáteční cestě
k zámku Fertöd přezdívaném také Versailles Maďarska. Tento
přepychový palác rodu Esterházyů je obklopen francouzskou
zahradou, kterou se i my projdeme. Před odjezdem můžeme
ještě zakoupit sušenou papriku a koření u místních stánků, které ke koloritu Maďarska nerozlučně patří. Do Brna přijedeme
ve večerních hodinách.
DO PUSZTY NEJEN
ZA FANTASTICKÝMI
JEZDCI, VÍNEM
A JÍDLEM
Č. zájezdu
JM0617
Termín
17. 06.–19. 06.
Cena
3.930 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě!
KUNZPUSTA • JEZDECKÁ SHOW •
ÓPUSZTASZER • KISKUNMAJSA • LÁZNĚ
JONATHERMAL • SZÉKESFEHÉRVÁR •
VELENCKÉ JEZERO • VINNÝ SKLÍPEK
1. den: Z Brna, Břeclavi nebo Hodonína (další nástupní místa viz
str. 3, trasa 1) vyjedeme v brzkých ranních hodinách. Odpoledne přijedeme do centra jižní nížiny a ubytujeme se ve stylovém
penzionu s venkovním bazénem uprostřed maďarské Puszty,
která se nachází na okraji Kiskunságského národního parku.
Součástí usedlosti je i statek s koňmi. Jeho příjemné zázemí
nám umožní vychutnávat pohled na široké stepi s pasoucími
se stády koní a šedého skotu, popřípadě si na koních můžeme
i zajezdit. V pozdním odpoledni se staneme svědky fantastické
podívané „Jezdecká show“. Budeme obdivovat jízdu zručných
a odvážných maďarských jezdců na povozech s koňmi, spřežení
poníků i umění zacházet s bičem. S maďarskou Pusztou se ještě
blíže seznámíme během naší jízdy na povozech tažených koňmi a necháme se unést neopakovatelnou atmosférou tohoto
stepního kraje. Vyvrcholením bude vynikající typická maďarská
večeře v čárdě, kde si za doprovodu cikánské kapely při dobrém
místním víně i zatancujeme.
2. den: Snídaně. Dopoledne strávíme v Národním historickém
památkovém parku Ópusztaszer. V muzeu pod širým nebem
se na ploše 55.000 hektarů přeneseme do maďarské historie –
od vstupu Maďarů do země, který je zachycen na jedné z největších panoramatických maleb na světě, přes stany maďarských
náčelníků až po větrné mlýny, chalupy, školu, muzeum pošty,
farmu na pěstování papriky a další zajímavosti, které sem byly
přeneseny z celé země. Budeme mít možnost toulat se mezi staveními, posedět na loukách nebo u rybníka anebo si pochutnat
na typické kuchyni v místních občerstveních. Možná potkáme
i zatoulané jezdce na koních z maďarských kmenů, kteří sem
přišli před více než 1.100 lety. Odpoledne se vydáme do města Kiskunmajsa, které je známo pro své vynikající víno a léčivé
prameny. Budeme relaxovat v lázních Jonathermal, které slouží
zejména při revmatických a kloubních potížích. Využít můžeme
několik bazénů s léčivou vodou, saunu, solárium a také masáže.
V podvečer se vrátíme na náš statek, abychom mohli relaxovat
v klidné přírodě, pozorovat koně nebo využívat zázemí našeho
penzionu. Možnost připlacení večeře v čárdě, jenž je součástí
našeho statku – typické menu vynikající kuchyně Velké maďarské nížiny.
3. den: Po snídani pojedeme do starobylého královského města
• 1× “Puszta program” (jezdecká show, projížďka na
povozech, 3chodová večeře s vínem) a 1× večeře
v czardě 990 Kč
• ochutávka ve vinařství 350 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
Székesfehérvár, které bylo založeno již v roce 972 jako Alba Regia. Zdejší hlavní zemský kostel zažil během pěti století korunovace 37 králů a 39 královen a také byl svědkem pohřbu 15 vládců. V mauzoleu je k vidění sarkofág sv. Štěpána. Székesfehérváru
byla udělena prestižní cena Europa Nostra za zachování památek v palácové části města. Zájemci budou moci navštívit zdejší
novodobý architektonický skvost – téměř pohádkový zámeček
Boryvár. Odpoledne se vydáme k Velenckému jezeru ležícímu
na úpatí pohoří Velence. Jezero je třetím nejteplejším v Evropě
a jeho jihozápadní břeh zarostlý rákosím je bohatou přírodní rezervací vodního ptactva. Z poloostrova Pákozd se lodí přeplavíme do Agárdu, kde se zastavíme na ochutnávku místních vín ve
vinném sklípku. Návrat do Brna v nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
85
MAĎARSKO • UKRAJINA • SLOVENSKO
Č. zájezdu
MU0702
MAĎARSKÉ TERMÁLY, VÍNA
A ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy, Brna,
Břeclavi (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) do Miškolce, druhého největšího maďarského města, které se mimo jiné
chlubí největším ikonostasem ve střední Evropě. Odpoledne
navštívíme unikátní jeskynní termální lázně Miskolctapolca.
Zdejší koupání je jedinečným zážitkem díky speciálním světelným efektům v jeskynních bazénech, podvodnímu proudu
a bublinkové koupeli. Večer ubytování v hotelu, večeře formou
gril-party.
2. den: Po snídani odjedeme do Egeru – města, které je pokládáno za barokní perlu Maďarska. Vystoupáme na hrad a dozvíme se zde, proč město dostalo za statečného odboje proti
Turkům přídomek „Město lásky k vlasti“. Prohlédneme si barokní
náměstí, navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy, 40 metrový
minaret, který je nejseverněji situovanou památkou z turecké
éry v Evropě, radnici komitátu Heves, barokní ulici L. Kossutha.
V klasicistické Arcibiskupské katedrále, druhém největším kostele v Maďarsku, spatříme také největší varhany v zemi. Nejstarší
vyhlídkový mrakodrap v Evropě se nachází v bývalém Arcibiskupském lyceu – dnes vysoké škole pedagogické. Zájemci o termální lázně mohou strávit odpoledne v nově zrekonstruovaném
termálním areálu Egerszalók, kde se nachází i útvary nazývané
„maďarské Pamukkale“. Ostatní pojedou do romantické oblasti
Bukových hor a budeme projíždět územím, které patří k nejhornatější oblasti Maďarska s téměř 300 objevenými jeskyněmi. Ve
vesničce Szilvásvárad nastoupíme do vláčku a pojedeme 5 km
dlouhým údolím řeky Szalajka. Projdeme se k vodopádu Fátyol,
kde proud Salajky stéká po 17 m vysokém přírodním schodišti.
Do údolí můžeme sejít příjemnou hodinovou procházkou nebo
sjet vláčkem. V podvečer i my absolvujeme krátkou exkurzi v lázních Egerszalók. Večer navštívíme (fakultativně) vyhlášené „Údolí
krásných žen“ s více než dvěma sty vinnými sklípky a v jednom
z nich ochutnáme několik vzorků vyhlášeného vína Egri Bikavér – Býčí krev a pokusíme se získat titul „Vinného rytíře“, zatančíme si s cikánskou muzikou a pochutnáme si na tříchodové
večeři. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme na Ukrajinu, navštívíme Koločavu přezývanou turistickou „čechárnou“ v Zakarpatí. Na místním
hřbitově se podíváme k hrobu Nikoly Šuhaje i k hrobu jeho ženy
Eržiky a podíváme se také k dřevěnému kostelíku sv. Ducha. Po
prohlídce muzea Ivana Olbrachta ochutnáme zakarpatské menu
v bývalé četnické stanici, kde je dnes místní hospoda. Odjezd na
ubytování v oblasti poloniny Boržava (jednoduché ubytování).
4. den: Po snídani odjedeme do srdce poloniny Boržava
a absolvujeme procházku k vodopádu Šipot. Poté odjedeme
do Užhorodu, města s množstvím kaváren a promenádní atmosférou. Podíváme se do čtvrti Malé Malago, kde stojí staré
vládní a obytné budovy postavené československou vládou ve
20. a 30. letech minulého století. Budovy jsou často postaveny
86
Cena
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
MISKOLCTAPOLCA • EGER • EGERSZALÖK •
BUKOVÉ HORY • SZALAJKA • KOLOČAVA •
VOLOVEC • BORŽAVA • ŠIPOT • UŽHOROD •
BARDĚJOV (UNESCO) • LEVOČA
ve funkcionalistickém stylu a připomínají Malé Dejvice. Blízko
centra stojí také hradní tvrz ze 13. století. Můžeme se svézt dětskou železnicí, která nás během 20 minut zaveze do lesoparku
s koupalištěm Spartak, postaveném v období I. Československé
republiky. Budeme mít možnost setkat se členem spolku TGM.
Ubytování a večeře v Užhorodu.
5. den: Po snídani zamíříme do užhorodského skanzenu lidové architektury, kde se nachází 30 tradičních dřevěných stavení
přemístěných ze Zakarpatí. Do jeho sbírky patří i kostelík sv. Michala z 16. století. Poté odjedeme na Slovensko do Bardějova,
prohlédneme si jeho centrum, středověké městské opevnění
s baštami, starobylé náměstí s radnicí a baziliku minor s 11 gotickými štíty. Město bylo pro svou unikátnost zapsáno na seznam
UNESCO. Ubytujeme se v půvabném hotelu s vyhlídkou na
město a okolní kopcovitou krajinu a zájemci budou moci využít
hotelové relax-centrum s bazénem, saunou, posilovnou a perličkovou koupelí. Večeře v hotelu, nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme do Levoče, perly spišské koruny.
Uvidíme zde i jeden z největších gotických oltářů – oltář Mistra Pavla z Levoče (UNESCO). Odpoledne odjezd do ČR, návrat
v pozdních nočních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Termín
02. 07.–07. 07.
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• 3× večeři a 1× pozdní oběd
• využití relax-centra v hotelu v Bardějově
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč
• “Vinný rytíř” (návštěva sklepa s ochutnávkou vín,
večeří a cikánskou hudbou) 580 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 240 Kč
Bardějov
CZ
Levoča
MAĎARSKÉ TERMÁLY,
VÍNA A ZAKARPATSKÁ
UKRAJINA
SK
H
A
BRATISLAVA
PL
Bukové hory Miskolctapolca
Salajka
Eger
Egerszalök
Užhorod
UA
Šipot
Volovec
Boržava
Koločava
SLOVINSKO
SLOVINSKO
krajem ledovcových jezer až k rozpálenému Jadranu
Bez nočních přejezdů!
Hotely s polopenzí, na pobřeží hotel
s akvaparkem zdarma!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy
a Brna, (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Rakousko do oblasti slovinských Julských Alp. Pojedeme do kraje mýtů
a legend na jižní stranu Triglavského masivu ke břehům ledovcového Bohinjského jezera. Lanovkou vyjedeme pod vrchol
Vogelu a pokocháme se vyhlídkou na údolí s poledovcovým
jezerem a protilehlá horská panoramata Triglavského národního
parku s vrcholkem Triglav (2.864 m). Večer ubytování na břehu
jezera, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani se projdeme soutěskou Vintgar, jenž vytváří
svými skalními stěnami nad zurčící vodou Radovny jedinečnou
přírodní scenérii. U nedalekého Bledského jezera se budeme
moci projít lázněmi Bled nebo absolvovat tradiční vyjížďku
ručně poháněnou loďkou na jezerní ostrov s kostelem P. Marie.
S historií kraje se seznámíme v Bledském hradu, někdejším sídle biskupů z Brixenu, který majestátně trůní na skalnatém ostrohu ve výšce 140 metrů nad vodní hladinou a ze své terasy nabízí
neopakovatelné vyhlídky do kraje. V pozdním odpoledni se zájemci vydají na výšlap k vodopádu Savica, z něhož se voda řítí
do hloubky 78 metrů. Ostatní mohou strávit čas nenáročnými
procházkami u Bohinjského jezera. Návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme do Lublaně. Nejdříve se na ni podíváme z výšky věže Lublaňského hradu a pak si vychutnáme
atmosféru kamenných uliček staré Lublaně a kaváren na nábřeží Lublanice, nad kterou se klene nejfotografovanější místo ve
městě Trojmostoví od architekta Plečnika. Nahlédneme také do
katedrály sv. Mikuláše a do známé tržnice se sloupořadím vedoucím až k Dračímu mostu. Odpoledne budeme objevovat
podzemní poklady v oblasti Karstu ve Škocjanských jeskyních
(UNESCO). Slovinsko má přes 7.000 jeskyní, tato je však jedinečná ve světovém měřítku. Uvidíme zde systém podzemních
prostor s krápníky, jezírky, kaskádami, vodopádem a ponornou
řekou Reka, včetně malého Pamukkale. Dojezd na ubytování na
pobřeží v hotelu 3* s bazénem a aquaparkem, večeře – výborná
strava formou švédských stolů. Nocleh.
4. den: Po snídani zahájíme den na poloostrově Punta v městečku Piran. Okouzlující spletí úzkých uliček budeme moci vystoupat nad město ke středověkým hradbám, zvonici, baptisteriu a kostelu sv. Jiří, odkud se nám nabídne nádherná vyhlídka
na členité jadranské pobřeží. Zájemci mohou navštívit námořní
muzeum. Lodí odplujeme do Piranského zálivu, kde na hranicích s Chorvatskem navštívíme v mělkých pobřežních pánvích
Sečoveljské saliny a ve zdejším salinařském muzeu, zařazeném
Evropskou muzejní asociací mezi TOP 12, se seznámíme s výrobou mořské soli i životem solných dělníků. Zbytek dne strávíme
v lázeňské Portoroži, která je olemována písečnými plážemi
a kde se mimo hotelových komplexů nachází parky s růžovými
Č. zájezdu
SL0615
Termín
15. 06.–19. 06.
Cena
8.890 Kč
SL0907
07. 09.–11. 09.
8.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
JULSKÉ ALPY • BOHINJSKÉ JEZERO •
VOGEL • SOUTĚSKA VINTGAR •
BLED • VODOPÁD SAVICA • LUBLAŇ •
ŠKOCJANSKE JESKYNĚ • PIRAN •
SEČOVELJSKÉ SLANINY • PORTOROŽ •
KOPER • HRASTOVLJE • LIPICE
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
(2× nocleh u moře s akvaparkem – zdarma)
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 290 Kč
keři, které jí daly název – přístav růží. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani si prohlédneme Koper, město s jediným
slovinským námořním přístavem, historickým jádrem s podloubími, nádhernými domy a paláci, katedrálou a zvonicí, z jejíhož
ochozu je vidět celé město, přístaviště a široké okolí. Odpoledne
se podíváme do románského kostelíku v Hrastovlje. Kostelík
obklopený středověkými hradbami ukrývá fresky z konce 15.
století, z nichž nejzajímavější je „Tanec smrti“ s 11 kostlivci. Naše
poslední zastávka nás zavede za koňmi. Slavné hřebčíny v Lipici založil arcivévoda Karel již v 16. století. Dnes hřebčín chová
asi 200 jedinců a my budeme mít možnost nahlédnout do stájí
a dozvědět se něco více o těchto inteligentních, společenských
a půvabných koních, kteří mimo jiné umí s nebývalou lehkostí
tančit třeba vídeňský valčík. O tom se budeme moci přesvědčit
v druhé části prohlídky s představením jezdeckého umění Španělské školy. Poté se již oborami s koňmi a napříč Slovinskem
vydáme zpět na cestu domů. Návrat do ČR po půlnoci.
A
Savica
Bohinjské j.
Vintgar
SLO
Bled
Bledské j.
Vogel
LUBLAŇ
I
Lipica
Škocjanské j.
Koper
Portorož
Piran
SLOVINSKO KRAJEM
LEDOVCOVÝCH JEZER
AŽ K ROZPÁLENÉMU
JADRANU
HR
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
87
SLOVINSKO
WELLNESS VÍKEND
U MARIBORU
aneb maďarské hrady,
slovinské termály a vinice
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 4* s polopenzí!
Zdarma vstup do termálních bazénů
v hotelu 5*!
FERTÖD • KÖSZEG • MARIBOR • PTUJ •
JERUZALÉM • GRAZ
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3) přes Slovensko, do Maďarska. Zastavíme se u zámku Fertöd, přezdívaném také Versailles Maďarska. Tento přepychový palác rodu Esterhazyů je obklopen
francouzskou zahradou, kterou se i my projdeme. U místních
stánků si můžeme ještě zakoupit sušenou papriku a koření patřící nerozlučně ke koloritu Maďarska. V západní části Maďarska
se podíváme k obrannému hradu Köszeg, jenž nedobyl ani
turecký sultán s 60.000. vojskem, když roku 1532 táhnul na Vídeň. V podvečer se projdeme slovinským Mariborem oblíbeným turistickým městem s katedrálou z 12. století, renesanční
radnicí a mariborským hradem z 15. století obklopeném třemi
náměstími. Podíváme se i k muzeu vín, kde se nachází nejstarší
vinná réva na světě, která je zaznamenána i v Guinessově knize
rekordů. Je více než 400 let stará a stále plodí. Poté se ubytujeme v hotelu Bellevue v pohoří Pohorje nad Mariborem, kde
pro nás bude připravena večeře formou švédského stolu.
2. den: Po snídani se vydáme na prohlídku malebného městečka Ptuj s romantickými uličkami a dominantním hradem
nad městem. Ptuj není známo jen svou bohatou historií, památkami, kulturou, ale také vínem. Po prohlídce odjedeme po
jedné z nejmalebnějších vinařských cest do vesnice Jeruzalém, která za svůj název vděčí skupině křižáků, kteří tudy putovali ve 13. století. Okolní krajina jim tak učarovala, že se rozhodli poctít vesnici jménem svatého města. Zde se zastavíme
na ochutnávku místních slovinských vín. Odpoledne se vrátíme do Mariboru a budeme mít možnost až do večera relaxovat v hotelu Habakuk 5*. Můžeme využívat několika vnitřních
i venkovních bazénů s termální vodou o teplotě 29–35 °C. Ve
většině bazénů jsou také k dispozici podvodní masáže, vířivky
a vodní vodopády. K odpočinku a relaxaci nám budou sloužit
turecké lázně a finská sauna (zdarma), k aktivnímu odpočinku
fitness centrum a 2 kurty na squash, salon krásy, masáže (za
poplatek). Večer vyjedeme autobusem (zájemci mohou jet
lanovkou, 6 €) na večeři do našeho hotelu Bellevue. Kdo by se
nechtěl koupat, může absolvovat některou z příjemných vycházek po turistických stezkách, které vedou přímo z hotelu
Bellevue. Zájemci si mohou za poplatek zapůjčit kola a vyjet si
88
Č. zájezdu
MS0506
Termín
06. 05.–08. 05.
Cena
4.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
ve 4* hotelu Bellevue (sauny, fitness)
• v 5* hotelu Habakuk využití termálních bazénů,
sauny, fitness
• 2× polopenzi (švédský stůl)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 800 Kč
• ochutnávka vín ve vesničce Jeruzalém cca 8 €
(objednávejte již při přihlašování)
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 120 Kč
do nádherné okolní přírody pohoří Pohorje. Večeře v hotelu,
nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Rakouska a navštívíme město Graz. V samém středu historického centra se projdeme po
Hlavním náměstí, kterému dominuje kašna se sochou arcivévody Jana. Od radnice se vydáme do známé ulice Herrengasse, na
níž mimo jiné nalezneme „malovaný dům“ a Zemský dům, který
platí za nejmohutnější stavbu štýrské renesance. Symbolem
města je hodinová věž ze 16. století, která shlíží na Graz z vrchu
zvaného Schlossberg, kam můžeme vyjet lanovkou z náměstí
Schlossberg Platz. Prohlídku města zakončíme u zámku Eggenberg s rozsáhlou oborou, po níž se můžeme toulat spolu s pávy.
Návrat do Brna ve večerních hodinách.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
JULSKÝMI ALPAMI
po smaragdové stezce
Poznávací zájezd s procházkami.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s polopenzí!
LAGHI DI FUSINE • LAGO DI PREDIL •
PRAMEN SOČI • PEVNOST KLUŽE • MASIV
KANIN • PARTYZÁNSKÁ NEMOCNICE
FRANJA • TOLMINSKÁ SOUTĚSKA •
PRŮSMYK VRŠIČ • RUSKÁ KAPLE •
ZELENCI • VODOPÁDY MARTULJEK •
BLEDSKÉ JEZERO
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy
a Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 3, 5) přes Rakousko do Itálie, kde začneme s objevováním nejkrásnějších
koutů Julských Alp. Projdeme se po březích dvou ledovcových
jezer Laghi di Fusine, v nichž se zrcadlí vrcholek majestátního
Mangartu (2.679 m). Po odpočinku i chvilce na fotografování se
vydáme jižněji k malebnému Lago di Predil, a pak už budeme
směřovat přes Predilský průsmyk na hranicích se Slovinskem do
místa našeho ubytování. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme k smaragdové Soči – naše kroky
zamíří k jejímu prameni v srdci Triglavského národního parku.
Údolím Trenta se dostaneme k dnes jediné zachovalé z tzv.
„Korutanských pevností“ – k vojenské pevnosti Kluže vystavěné
nad hlubokým korytem řeky Koritnica. Tvrz střežila strategický
průchod ze sočské pánve do Korutan již v dobách Napoleona
i v krvavých bojích 1. sv. války. Odpoledne se necháme vyvézt
lanovkou z Bovce pod masiv Kaninu. Z nadmořské výšky 2.200
metrů budeme moci od horní stanice lanovky podniknout
výšlap kolem skalního „Okna“ na vrcholek Prestreljeniku nebo
Koňským sedlem dojdeme k horské chatě P. Skalarja. Obklopeni
krásou rozeklaných štítů se budeme moci kochat dalekými vyhlídkami či jen tak relaxovat v klidném světě julských vrcholků.
Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme údolím Soči přes městečko Most
na Soči, kouzelně umístěné nad soutokem řek Soča a Idrijca,
k unikátní památce z doby 2. sv. války – k partyzánské nemocnici
Franja (UNESCO), nesoucí jméno po své odvážné zakladatelce
doktorce Franji Bodovec. Tajná nemocnice je ukryta v úzké soutěsce mezi zalesněnými skalami a její dřevěné budovy s ošetřovnou, kuchyní, operačním sálem, rentgenem, invalidovnou
a pooperačním pokojem se doslova vznáší horským potokem.
Po poledni se vrátíme k Tolminu a v Tolminské soutěsce se při
procházce podél i nad skalnatým říčním korytem budeme obdivovat rozmanitým přírodním útvarům. Uvidíme Medvědí hlavu,
dojdeme k Teplému prameni a 60 metrů nad hladinou Tolminky překleneme visutý Hudičevův most. Zůstane-li nám dosta-
SLOVINSKO
Č. zájezdu
JA0609
Termín
09. 06.–12. 06.
Cena
6.390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.450 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna UNIQA 160 Kč
tek času, zastavíme se u nedalekého Kobaridu u neobvyklého
memoranda – pyramidovité Kostnice s ostatky 7.760 italských
obětí 1. sv. války s centrálním kostelíkem sv. Antonína. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se serpentinami vyškrábeme do nejvyššího
průsmyku v Julských Alpách – Vršič v nadmořské výšce 1.611 m.
Je usazen mezi výraznou Velkou Mojstrovkou na západě a Prisojnikem na východě, které budeme moci obdivovat během naší
vyhlídkové jízdy. Na jejich úpatí se zastavíme u Ruské kaple. Přes
Kranjskou Goru, středisko zimních sportů, dojedeme do oblasti
malé přírodní rezervace Zelenci, kde nás svou zelenou barvou
překvapí stále studené jezero, které si udržuje i v horkých letních
dnech teplotu kolem 5 °C. V jezeře vyvěrá jeden z pramenů řeky
Sávy, jehož z počátku široké koryto vytváří mělké bažiny v okolí.
Pod nádhernou horskou skupinou Martuljek se vypravíme za
skutečnou perlou slovinských Alp: sto metrů hlubokým kaňonem půjdeme ke spodnímu vodopádu Martuljek, kde voda
překonává asi 50 m převýšení. Zájemci mohou dále proti proudu
pokračovat již o něco náročnější stezkou k impozantnímu hornímu vodopádu, jenž se řítí do hloubky asi 110 metrů ve třech kaskádách (v úseku před úpatím vodopádu ocelová lana a klíny).
A aby naše návštěva Slovinska byla úplná, nesmíme vynechat
alespoň krátkou zastávku v jednom z nejfotografovanějších míst
Evropy – zastávku u pohádkově vyhlížejícího Bledského jezera
s ostrůvkem a hradem. Návrat do ČR kolem půlnoci.
TURISTIKA
V JULSKÝCH ALPÁCH
a údolí Soči
Č. zájezdu
TJ0718
Termín
18. 07.–23. 07.
Cena
10.550 Kč
TJ0822
22. 08.–27. 08.
10.550 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
Poznávací zájezd s turistikou.
Bez nočních přejezdů!
Ubytování na jednom místě,
hotel 3* s polopenzí!
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 19 €.
LAGO DEL PREDIL • ÚDOLÍ TRENTA • ČEZ
DOL • LEPOČA • KOBARID • TONOCOV
GRAD • ÚDOLÍ SOČE • VODOPÁD KOZJAK •
DREŽNICE • POMNÍK DR. KUGYHO •
PRAMEN SOČE • KANIN • VODOPÁDY
MIRJE A BOKA • VRŠIČ • SLEMENOVA
ŠPICA • PLANICA
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Prahy, Brna (další nástupní místa viz str. 3, trasa 5). Po průjezdu Rakouskem se v italské části Julských Alp vydáme na vycházku u jezera Lago del
Predil. Poté přejedeme průsmykem Predel do Slovinska do místa našeho ubytování v Alphotelu v Bovci pod masivem Kaninu.
Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme do údolí Trenty v nádherném
horském kotli v srdci Triglavského národního parku. Přes údolí
Zadnjica a podél horského potoku Krajcarica budeme pokračovat dále, pak výstupem do údolí Zadnjiški Dol až do sedla Čez
Dol (1.632 m). Ze sedla budeme sestupovat údolím Trebiški
Dol až na planinu Lepoča. Při sestupu se před námi rozevřou
krásné pohledy na údolí Trenta. Navštívíme zde informační centrum Triglavského národního parku, jediného NP ve Slovinsku,
který byl pojmenován podle jeho dominanty – nejvyšší hory
Slovinska Triglav (2.864 m). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani si v Kobaridu prohlédneme muzeum sočské
fronty v 1. světové válce. Naši pozornost upoutá také impozantní italský památník nad městem. Poté budeme pokračovat ve
výstupu na Tonocov Grad se zachovalými základy pozdně antických staveb. Po sestupu do údolí smaragdové Soče půjdeme
podél jejího koryta až k vodopádu Kozjak v tajemných skalách.
Odtud podnikneme výstup do Drežnice s nejlepší vyhlídkou na
horu Krn. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se z údolí Trenta vydáme na výstup podél
kaskád Soče k odbočce potoka Mlynarica v mohutném kaňonu. Dojdeme k pomníku dr. Kugyho, nadšeného alpinisty,
botanika a autora několika knih o Julských Alpách, a necháme
se okouzlit vynikajícím výhledem na Jalovec a Mangrt. Po pohodlné cestě dorazíme k chatě Koča při izviru Soče, odkud se
krátkým výstupem dostaneme k prameni Soče. Při návratu
nás čeká asi 3 km dlouhá procházka nejzajímavějším úsekem
smaragdové Soče mezi Mala korita a Velika korita. Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani nás lanovka vyveze na Kanin. Vydáme se
na túru od horní stanice lanovky (2.200 m) pod skalním oknem
Prestreljeniku a přes Konjsko Sedlo až k Domu Petra Skalarja
na Kaninu (2.260 m). Po návratu k lanovce sjedeme do údolí
a uděláme si vycházku k vodopádům Mirje a Boka. Návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme do sedla Vršič (1.611 m) mezi Prisojnikem a Mojstrovkou. Výstup přes Vraticu až na Slemenovu
špicu (1.909 m) s nejkrásnějším pohledem na pyramidu masivu
Jalovec. Po návratu zpět do sedla sjedeme z průsmyku Vršič do
Kranjské Gory a v Planici se zastavíme u skokanských můstků.
Pak již zamíříme zpět do ČR. Příjezd do Brna po půlnoci.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
89
RUMUNSKO
Č. zájezdu
RU0607
RUMUNSKO
za perlami Transylvánie, území knížete Drákuly
Cesta tam bez nočního přejezdu!
Ubytování v hotelech 3*!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Prahy (cca
04:00 hod.), Brna, Břeclavi a Bratislavy (další nástupní místa viz
str. 3, trasa 1, 2) a přes Slovensko a Maďarsko se vydáme do
Rumunska. Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo založeno
již v 11. století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám
města patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele a katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho z památníků
se dozvíme o tom, kým bylo „třináct mučedníků Aradu“ a proč
se městu říká „maďarská Golgota“. Pokud nám zbude čas, vydáme se na procházku parky na březích řeky Mureš a podíváme
se i k dalším pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí
gotická, barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů oblasti Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných zámků knížete Drákuly, ale také územím, na kterém se
nachází zajímavá saská města, selské pevnosti a typické rumunské a maďarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu,
které je považováno za nejdůležitější město Sedmihradska. Při
procházce centrem budeme obdivovat mohutné opevnění se
4 dvory, projdeme se po schodech, které spojují „horní město“
s úzkými a malebnými ulicemi „dolního města“, prohlédneme si
Starou radnici, kostely Bunavestire a Sfintii Apostoli a další památky tohoto nádherného města. Odtud se vydáme do města Brašov, jehož dominantou je Černý kostel ve středu města,
a které je také nazýváno „rumunský Salzburg“. Den zakončíme
prohlídkou lázeňského střediska Predeal ležícího mezi horskými masivy Bucegi a Muntii Baiului. Ubytování, večeře.
3. den: Po snídani navštívíme zámek Peleš, který dal postavit
král Karel I. Ve 160 pokojích a sálech najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně, řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální
koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nejlépe zachovaných
v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských
ARAD • SIBIU • BRAŠOV • PREDEAL •
ZÁMEK PELEŠ • HRAD BRAN • POLANA
BRAŠOV • SINAIA • POHOŘÍ BUCEGI •
BUSTENI • SIGHISOARA
muzeí s mimořádně cennými sbírkami. Nahlédneme také
k zámečku Pelišor – „Malý Peleš“, který se nachází jen pár kroků
opodál. Poté pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových
hradů – Bran, kde prý nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula)
a který se stal populární zejména díky knize „Hrabě Drákula“
od Brama Stokera. Navštívíme také nedaleké horské středisko
Polana Brašov ležící uprostřed pohádkové krajiny. Návrat na
ubytování, večeře.
4. den: Po snídani se vydáme do luxusního horského města Sinaia, které je bývalým letním sídlem rumunské královské rodiny
a je nazýváno „Perlou Karpat“. Město bylo pojmenováno podle
Sinaiského kláštera, který také bude naší první zastávkou. Po
prohlídce kláštera se vydáme do města Busteni, a pak lanovkou
k výletu do pohoří Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty
Cabana Babele (2.200 m) to budeme mít jen kousíček k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako Babelská sfinga,
od níž se nám naskytne nádherný výhled do okolí. Od Babelské
sfingy budou moci zájemci také podniknout kratší túry, nebo
jen tak vnímat krásy kolem. V odpoledních hodinách sjedeme
lanovkou a vrátíme se na ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme na návštěvu „perly Sedmihradska“ – města Sighisoara, které je jedním z největších a dodnes
obydlených středověkých hradů. Celé město bylo obehnáno
hradbami, z nichž se zachovalo devět obranných věží. Doménou města je věž s velkým orlojem s pohybujícími se figurkami, která se tyčí při hlavním vjezdu do pevnosti. Nalezneme
zde také dům, kde se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už po
několik století straší po světě pod maskou Drákuly. Odpoledne
odjedeme do ČR.
6. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Termín
07. 06.–12. 06.
Cena
7.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.190 Kč
• 4× večeře 1.300 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
UKR
MOL
RUMUNSKO
H
UKR
Sighisoara
Brašov
Sibiu
Arad
Bucegi
MN
BL
90
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
R
Predeal
Busteni BUKUREŠŤ
Sinaia
CHORVATSKO
ISTRIJSKÝ POLOOSTROV
Č. zájezdu
IS0610
Termín
10. 06.–19. 06.
Cena
9.990 Kč
IS0909
09. 09.–18. 09.
9.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Tam i zpět autobusem.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Večer odjezd z Brna (nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 4).
Cesta přes noc do Chorvatska.
2. den: Ráno příjezd do Rabace, původně rybářské osady
a dnes velmi živého letoviska v nejjižnější části Kvarnerské riviéry. Procházka po promenádě kolem moře a seznámení s letoviskem, které patří mezi nejkrásnější v Chorvatsku. Ubytování,
odpočinek a koupání.
3. den: Volný den v Rabacu – koupání, odpočinek, procházky
podél pobřeží s nádhernými výhledy na ostrov Cres.
4. den: Celodenní výlet po Istrijském poloostrově: Rovinj –
město označované za nejhezčí na Istrii, město umělců s historickou zástavbou a známou dominatou – chrámem sv. Eufemie,
ke kterému vede ulice umělců. Dále Motovun – opevněné
městečko na kopci nad řekou Mirnou a průjezd kolem Limského zálivu dlouhého 9 km mezi Vrsarem a Rovinjí. Má vzhled
kaňonu a jeho strany se na pevnině zvedají až do výšky 150 m.
Návštěva lázeňského města Poreč se spoustou architektonických památek, z nichž nejdůležitější je Eufrasiova bazilika, jejíž
stavbu zahájil už v 6. století biskup Eufrasius a která je vyhlášena
památkou UNESCO. Přes Dvigrad se zříceninou středověkého
hradu návrat do Rabace.
5. den: Celodenní výlet – navštívíme Opatii, lázeňské město
s tradicí z dob Rakouska-Uherska, procházka po promenádě
s nádhernými paláci, hotely i lázeňskými domy. Dále přejedeme
do hlavního centra této oblasti, do Rijeky, největšího přístavu
Chorvatska. Projdeme se kolem přístavu i centrem starého města po hlavní třídě Corso k městské bráně Morska vrata a k Dómu
Nanebevzetí Panny Marie. Z Titova náměstí pak vystoupáme po
357 trsatských schodech k hradu Trsat, postavenému na místě
někdejší římské pevnosti a k františkánskému klášteru, odkud se
RABAC • ROVINJ • POREČ • OSTROV
CRES • OPATIJA • RIJEKA • LABIN • PULA •
OSTROVY BRIJUNI
nám otevře krásný výhled na město i pobřeží. Na závěr výletu
navštívíme Labin – historické město, které dominuje zátoce
u Rabace, jedná se o nejzachovalejší město ilirského typu s benátskou architekturou.
6. den: Pobyt v Rabaci s ideálními podmínkami pro koupání
na bílých oblázkových plážích. Fakultativně výlet lodí na ostrov Cres: nejdříve plavba na pláž Dragozetiči na ostrově Cres
s krásným koupáním, poté oběd na lodi – ryba nebo maso na
grilu, chorvatské víno, nápoje. Podél ostrova přijedeme do jeho
hlavního města Cres nazývaného „malé Benátky“. Projdeme si
tímto městem s přístavem přímo uprostřed náměstí, s domy
i paláci s velmi významným benátským vlivem, františkánským
klášterem s kostelem i mnoha romantickými zákoutími. Po prohlídce města volno k posezením v některé z mnoha kaváren či
cukráren kolem přístavu. Plavba zpět do Rabace.
7. den: Pobyt v Rabaci, odpočinek, koupání. Možnost zapůjčení
člunu k projížďkám podél pobřeží.
8. den: Celodenní výlet autobusem do Puly s překrásným římským amfiteátrem z 1. st., který je šestým největším římským amfiteátrem na světě – pojal 23.000 sedících diváků. Je zde možno
spatřit i další antické památky jako Herkulova brána, nejstarší
dochovaná stavba Puly z 1. st. před n. l., Augustův chrám z 1. st.
a další. Pula byla i největším přístavem Rakouska – Uherska, rozkládajícím se v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského
poloostrova. Poté pojedeme lodí na Brijuni – ostrovy s nádhernou přírodou, které byly sídlem J. B. Tita. Byly nepřístupné
a až v roce 1983 byly vyhlášeny národním parkem a v roce 1984
zpřístupněny.
9. den: Dopoledne volno, v pozdním odpoledni odjezd do ČR.
10. den: Ráno návrat do Brna a dalších nástupních míst.
• dopravu autobusem s klimatizací
• 7× ubytování v hotelu v Rabaci
• 7× polopenze formou švédských stolů
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• výlet na ostrov Cres 800 Kč/os.
• pokoj mořská strana 300 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
SLO
Motovun
Opatija
Rijeka
CRO
Vrsar
Dvigrad
Rabac
Rovijn
Labin
Pula
BRIJUNI
CRES
ISTRIJSKÝ
POLOOSTROV
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
91
ŘECKO
Č. zájezdu
RV0918
VELKÝ OKRUH ŘECKEM
Termín
18. 09.–28. 09.
Cena
15.290 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Ubytování v hotelech s polopenzí!
1. den: V poledních hodinách odjedeme z Prahy a Brna (další
nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4) směrem na Maďarsko.
2. den: Ráno přijedeme do Soluně, druhého největšího
města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě
v blízkosti největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského
období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný
pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku
Agios Dimítrios. Odpoledne odjedeme na pobřeží Olympské
riviéry, ubytujeme se a budeme mít možnost se vykoupat
v Egejském moři. Večeře.
3. den: Po snídani pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili „vznášející“ se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme
se v hotelu u města Kalambaka, večeře.
4. den: Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále
Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly
považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce poznáme nejvýznamnější středověkou
stavbu Řecka, klášter Osios Loukás. Večer se pak ubytujeme
v hotelu v Aténách, večeře.
5 den: Celý den věnujeme poznávání hlavní řecké metropole
a jejích památek. Po snídani navštívíme Atény a prohlédneme si
Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu
Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás po-
SOLUŇ • OLYMPSKÁ RIVIÉRA • METEORA •
THERMOPYLY • DELFY • KLÁŠTER OSIOS
LOUKÁS • ATÉNY • ATTICKÉ POBŘEŽÍ •
SUNIO • KORINT • MYKÉNY • TÍRYNS •
NÁFPLIO • EPIDAUROS • OLYMPIA
vede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme
mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu
Sunio. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo
Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.
7. den: Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na
peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně
famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost
Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového
komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší
starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve
středisku Tolo, večeře.
8. den: Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio
s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit
velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Návrat do hotelu.
9. den: Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu
a zdejší Archeologické muzeum. Večer se v přístavu Patra nalodíme na trajekt do Itálie.
10. den: Po vylodění v Brindisi se vydáme na cestu do ČR.
11. den: V brzkých ranních hodinách přijedeme do Brna, Prahy.
• dopravu luxusním autobusem
• trajekt Patra–Brindisi
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× polopenzi
• průvodcovské služby
• místní průvodci v archeologických okrscích v Řecku
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
• lůžko ve 4lůžkové kajutě na trajeku 940 Kč
• sedačka na trajektu 390 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
B
MKD
AL
Soluň
Meteora
Kalambaka
GR
VELKÝ OKRUH
ŘECKEM
Termopyly
Patras
Olympie
92
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Delfy
Korint
Mykény
Náfplio
ATÉNY
Epidaurus Delos
T
ŘECKO
Č. zájezdu
KD0523
PUTOVÁNÍ PO KYKLADSKÝCH OSTROVECH
s návštěvou UNESCO památek
Letecký zájezd, okruhy po ostrovech
a lodě v ceně!
1. den: Z Prahy (za příplatek transfer z Brna) odletíme do Atén.
Hromadou dopravou se dostaneme z letiště do města, kde se
ubytujeme. Dle časových možností se vydáme na večerní procházku do historického centra Atén. Nocleh.
2. den: Brzy ráno odjedeme autobusem do přístavu v Pireu, kde
se nalodíme na trajekt. Během dopolední plavby Egejským mořem na ostrov Paros, jeden z největších ostrovů Kyklád, budeme
relaxovat na lodi vybavené restaurací, barem a obchody. V odpoledních hodinách ubytování v hotelu, relaxace, koupání, nocleh.
3. den: Po snídani se vydáme na okružní jízdu ostrovem Paros.
Nejprve se zastavíme v hlavním městě Parolkia, abychom navštívili byzantský kostel se stovkou portálů. Projdeme se labyrintem
uliček a budeme obdivovat hrad v přístavu. Naší další zastávkou
bude lom na těžbu slavného mramoru, který sloužil k vytváření
mistrovských děl, jež dnes najdete ve všech světových muzeích.
Odtud vystoupáme do nejvyššího místa ostrova – do vesnice Lefkes. Projdeme se uličkami s bělostnými domy, které jsou typické
pro souostroví Kyklád, podíváme se do kostela Nejsvětější Trojice
a poté již pojedeme do Piso Livadi s písečnou pláží za koupáním
v křišťálových vodách. Cestou zpět do hotelu se zastavíme v romantické vesničce Naoussa s malebným přístavem se spletí kouzelných uliček mezi pohádkově vyhlížejícími domečky.
4. den: Po snídani mohou zájemci fakultativně absolvovat výlet
na ostrovy Delos (UNESCO) a Mykonos (UNESCO), pokládané za
perly Kyklád (za příplatek). Nejprve navštívíme Delos, posvátnou
půdu starých Řeků s množstvím antických památek. Nejvýznamnějšími z nich jsou Agora, pokladnice městských států, Stoa Anigony, typičtí lvi z Délu, chrám Apolona a domy s mozaikovými
podlahami delfínů, satyrů nebo Dionýsa. Nachází se zde i jedno
z nejvýznamnějších archeologických muzeí. Poté navštívíme kosmopolitní ostrov Mykonos, dnes oblíbené rekreační místo řeckých
celebrit. Budeme ohromeni nádhernou kykladskou architekturou,
která je respektována i při stavbě nových budov. Projdeme se romantickými úzkými uličkami i mezi větrnými mlýny, navštívíme
zajímavá muzea (archeologické, námořní, etnografické, zemědělské nebo větrných mlýnů) a posedíme si u skleničky ouza nebo při
dobrém jídle v některé z místních taverniček. Návrat do hotelu.
5. den: Po snídani budeme pokračovat na ostrov Ios, dnes
ostrov „mladých“ s neopakovatelnou atmosférou, kde tradiční architektura, nádherné písečné pláže a klid žijí v symbióze
s rytmem pulsujícího nočního života v hlavní vesnici Chora. Na
ostrově se nachází ve vesnici Plakotou antický hrob, o kterém
se soudí, že je zde pohřben Homér a každoročně se zde pořádá
Homérův festival, při jehož zahájení je nesena pochodeň z přístavu až k Homérovu hrobu. Ubytujeme se v hotelu a po zbytek
dne můžeme relaxovat u moře.
6. den: Po snídani navštívíme byzantský 200 let starý klášter
v Kalamos a poté se již před námi rozevře nádherný výhled na
Manganari, soustavu čtyř překrásných písečných pláží v Egej-
Termín
23. 05.–01. 06.
Cena
27.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ATÉNY • PAROS • FAKULTATIVNĚ DELOS
A MYKONOS • IOS • SANTORINI • KRÉTA
ském moři. Během odpoledne si budeme vychutnávat koupání
v blankytném moři a také můžeme ochutnat čerstvé ryby ve vyhlášených místních rybářských tavernách. Návrat do hotelu.
7. den: Po snídani poplujeme na sopečný ostrov Santorini,
jedno z míst, které je pokládáno za bájnou Atlantidu. Navzdory
turistickému ruchu si ostrov zachoval své kouzlo, jež mu propůjčují bělostné domečky jakoby zavěšené na sopečných útesech
nad plážemi s černým pískem. Ubytujeme se v hotelu, možnost
koupání, relaxace.
8. den: Po snídani můžeme fakultativně absolvovat výlet k vulkánům (za příplatek). Autobusem pojedeme do přístavu Athinios, odkud nás loď zaveze k lávovému ostrůvku Nea Kameni.
Vystoupáme až ke kráteru ještě činné sopky. Po návratu na loď
se poplavíme k dalšímu lávovému ostrůvku Palea Kameni, kde
se nachází horké prameny, které vybízí ke koupeli v zelené sírové
vodě. Poté odplujeme na ostrov Thirassia, kde se budeme koupat na plážích poblíž přístavu. Fantastické útesy se budeme snažit zachytit na fotografie během strhující plavby kolem Kaldery.
Po návratu do přístavu se vrátíme do našeho hotelu.
9. den: Po snídani navštívíme nádherný episkopální kostel Panny Marie z 11. století, který přestál i ničivé zemětřesení. Podíváme
se do vesnice Oía s bílými a pastelovými domy přimykajícími se
ke stěně útesu. Se Santorini se rozloučíme ve vesnici Fira, svahovitém městě na sopečných útesech. Budeme se toulat křivolakými
uličkami s obchody plnými suvenýrů nebo si vychutnáme skleničku retsiny a omamný výhled z útesů. Malý přístav Skála Firon
se prostírá pod Firou a je přístupný buď lanovkou nebo po 580
schodech. Poté již odjedeme do přístavu, vyzvedneme si svá zavazadla a přeplujeme na ostrov Kréta, ubytování.
10. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do Brna, transfer
do Prahy.
• letenky Praha–Atény a Heraklion–Brno
• letištní taxy a palivový příplatek
• veškeré trajekty a transfery v Řecku
• celodenní okružní výlet na Parosu
• celodenní výlet na Iosu
• polodenní okružní výlet po Santorini
• 9× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
• transfer na/z letiště 500 Kč
• 7× večeře 2.450 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
B
MKD
AL
GR
T
ATÉNY
Delos
Paros
PUTOVÁNÍ
PO KYKLADSKÝCH
OSTROVECH
Mykonos
Ios
Santorini
Kréta
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
93
TURECKO
Č. zájezdu
TA0923
TURECKO
za antickými památkami a koupáním
ISTANBUL • ANKARA • KAPPADOKIA • ÚDOLÍ GÖREME • KAYMAKLI • SULTANHANI •
KONYA • ASPENDOS • SIDE • PAMUKKALE • HIERAPOLIS • DIDYMA • MILET • PRIENE •
EFES • MERYEMANA • PERGAMON • TRÓJA • EDIRNE • BĚLEHRAD
1. den: Z Brna odjedeme v brzkých ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 3, trasy 1, 2, 4 – mimo Jihlavu). Naše cesta
povede přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko.
2. den: Krátce po poledni přijedeme do tureckého města Istanbul. Zbývající část dne věnujeme prohlídce starého sultánského
paláce Topkapi. Součástí prohlídky je rovněž klenotnice s množstvím předmětů nevyčíslitelné umělecké hodnoty a rozsáhlý
harém. Ubytování, večeře.
3. den: Snídaně. Během celodenní prohlídky Istanbulu uvidíme
antický cirkus Hipodrom, Modrou mešitu, Hagia Sofia, Bazilikovou cisternu. Odpoledne navštívíme okázalý palác Dolmabahce. Dříve, než se vrátíme zpět do hotelu, si prohlédneme Bospor
z paluby vyhlídkové lodě. Nenapodobitelnou atmosféru máme
možnost zažít v typických Sinanových lázních. Večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Zcela typickou atmosféru orientu zakusíme ve
spleti úzkých uliček Velkého bazaru, obklopeni nepředstavitelným množstvím zboží všeho druhu. Odpoledne opustíme Istanbul a vydáme se na cestu do Ankary, kde se večer ubytujeme
v hotelu. Večeře.
5. den: Snídaně. V hlavním městě Turecka Ankara si prohlédneme proslulé Muzeum anatolských civilizací, považované za
nejvýznamnější muzeum v celé zemi, a monumentální mauzoleum otce všech Turků, osvíceného Atatürka. Večer nás již přivítá
úžasná krajina Kappadokia. Cestou se však ještě projdeme po
solných pláních vyschlého slaného jezera a krátce nahlédneme
do jednoho z kouzelných údolí. Ubytujeme se v hotelu v okolí
města Ürgüp, večeře.
6. den: Snídaně. Kappadokia je zcela unikátní díky svým
okouzlujícím přírodním útvarům, které tu vytvořila eroze
společně s lidskou rukou v měkkém tufovém podloží. O jejím
půvabu se přesvědčíme v údolí Göreme, kde je soustředěno
největší množství skalních kaplí a klášterů, v minulosti vytvořených skrývajícími se křesťany. Navštívíme i jedinečné podzemní město v Kaymakli. Turecko je neodmyslitelně spjato nejen
s poznáním, ale i s obchodem. Prakticky na každém kroku nám
budou nabízeny překrásné ručně vyráběné šperky, koberce
a jiné výrobky z onyxu a kůže. Večer se vrátíme zpět na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně. Cestou na jih se dopoledne krátce zastavíme
ve středověké karavansarayi Sultanhani, kde se ve středověku
na svých dalekých cestách zastavovaly karavany velbloudů.
Město Konya je považováno za kolébku tureckých seldžuků.
Zdejší Muzeum Mevlana nás zasvětí do života tančících dervišů.
Pozdě odpoledne se ubytujeme v okolí města Side, kde se nám
již nabízí možnost večerní relaxace u moře. Večeře.
8. den: Snídaně. Ráno si prohlédneme zdejší lokalitu antických
památek v Side a později skvěle zachovalý římský amfiteátr
v Aspendu. Odpoledne se již budeme věnovat koupání a relaxaci na pláži v Antalyi, kde budeme ubytováni v hotelu. Večeře.
94
9. den: Snídaně. Volný den strávíme koupáním a relaxací
u moře v Antalyi. Večeře.
10. den: Snídaně. K nejvyhledávanějším lokalitám v Turecku bezesporu patří travertinové terasy v Pamukkale. V jejich blízkosti
také najdeme pozůstatky proslulých helénských lázní Hierapolis, jehož plavecký bazén slouží až dodnes. Večer se ubytujeme
ve známém přímořském středisku Kusadasi, večeře.
11. den: Po snídani se vydáme na výlet na jih od Kusadasi, kde
navštívíme archeologické lokality slavných Jónských městských
států Didyma, Milet a Priene. Vykoupeme se na fantastické písečné pláži Altinkum. Večer se vrátíme zpět do hotelu, večeře.
12. den: Snídaně. Naším dopoledním programem bude skutečná perla antiky – Efes, kde uvidíme jeden z divů světa Artemisův
chrám, rozsáhlé divadlo a Celsiovu knihovnu a vyjedeme rovněž
k místu posledního odpočinku Panny Marie v Meryemana. Přes
Izmir se pak dostaneme do další světově proslulé archeologické
lokality Pergamon. Po zbytek dne budeme obdivovat Akropoli
a Červenou baziliku. Večer se ubytujeme v hotelu ve známém
přímořském středisku Ayvalik, večeře.
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
Termín
23. 09.–07. 10.
Cena
16.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• vnitrostátní trajekt
• 13× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 13× snídani
• 12× večeři
• průvodcovské služby
• služby tureckého průvodce (mimo Istanbul)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.480 Kč
• povinné bakšišné cca 15 €
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
13. den: Snídaně. Bájná Trója je pro nás neodmyslitelně spjata
s dřevěným koněm nebo se jmény reků Homérova eposu. Po její
prohlídce přijedeme odpoledne přes Gallipolský poloostrov do
Edirne, kde se ubytujeme v hotelu. Tečku za poznáním Turecka
učiní věhlasná Selimova mešita, považovaná za vrcholné dílo
geniálního architekta Sinana. Večeře.
14. den: Snídaně. Odjedeme z Turecka a přes Bulharsko přijedeme do Srbska, kde se večer ubytujeme v hotelu v Bělehradu.
Den zakončíme procházkou v centru města.
15. den: Snídaně. Ráno si ještě prohlédneme pevnost na soutoku Sávy a Dunaje a poté se již vydáme na cestu domů. Příjezd
do Brna ve večerních hodinách.
KYPR
KYPR
ostrov bohyně Afrodity
Letecky z Brna a Ostravy.
Ubytování na jednom místě.
1. den: Odlet z Brna a Ostravy na Kypr. Přílet do Larnaky, transfer
na ubytování na západním pobřeží u města Pafos.
2. den: Pobyt v hotelu, odpočinek, koupání.
3. den: Dopoledne prohlídka města Pafos, hlavního města
západní části ostrova. Celé město je díky svým četným historickým památkám zařazeno na seznam světového dědictví
UNESCO. Archeologický park s mozaikami v Dionysově, Theseově a Aionově vile, hrobky králů, katakomby sv. Solomony
a další. Odpoledne návštěva největšího archeologického naleziště na Kypru – Kourion. Uvidíme zde pozůstatky chrámů
i domů staré přes 2000 let, zrestaurované řecké divadlo z 2. stol.
před n. l., dům Achilleův i dům gladiátorů, pojmenované podle
mozaik zachovaných na podlaze. Při návratu do Pafosu zastávka u pláže Petra tou Romiou, na které Afrodita, bohyně lásky
a krásy, povstala z mořské pěny a změnila osud celého ostrova.
K večeru návrat do hotelu.
4. den: Relaxaci a zábavu nám přinese vyjížďka lodí, při které
budeme plout podél pobřeží z Pafosu směrem k jedné z nejkrásnějších zátok Coral Bay a k mořským jeskyním. Poznáme zcela
nové perspektivy Kypru při pohledu na ostrov z mořské hladiny.
Cesta nás zavede až k poloostrovu Akamas s nedotčenou přírodou a želví zátokou Lara. Během plavby je i několik zastávek ke
koupání a šnorchlování. Budeme mít možnost se osvěžit v křišťálově čisté vodě, zaplavat si, potápět se a poté třeba relaxovat
na palubě lodi a pozorovat okolní pobřeží.
5. den: Dnešní den nás zavede do severního Kypru, do části
ostrova kterou nebylo možno navštívit více než 33 roků. Tento
výlet nám dá příležitost spatřit tato nedotčená místa. Navštívíme
bývalé hlavní město Nicosia. Zde si prohlédneme katedrálu sv.
Jana Evangelisty a zastavíme se u Arcibiskupského paláce. Poté
projedeme původním benátským opevněním a překročíme
hranici, za kterou objevíme naprosto odlišný styl života. Vyjedeme do pohoří Pentadaktylos s ruinami kdysi slavného 800
roků starého opatství Bellapais a s krásnými výhledy na pobřeží
Č. zájezdu
KY0602
Termín
02. 06.–13. 06.
Cena
25.990 Kč
KY0915
15. 09.–26. 09.
27.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
PAFOS • KOURION • CORAL BAY •
AKAMAS • NICOSIA • BELLAPAIS •
KYRENIA • TRODOS • KLÁŠTER KYKKOS
a město Kyrenia. Navštívíme toto město s malebným přístavem,
který zdobí pevnost ze tří období a uděláme si čas i na procházky a občerstvení či návštěvu muzea, které ukrývá i vrak lodi ze
4. století př. n. l. Večer návrat do hotelu.
6. den: Volný den k odpočinku a koupání. Individuálně možnost
návštěvy vodního parku Afrodite nebo Ptačího a zvířecího parku
v Pafosu, kde můžete spatřit nejen exotické papoušky, tukany,
sovy, dravce či pávy ale i zebry, antilopy, gazely, obří želvy a další
zvířata. To vše v krásné přírodě osvěžené vodopády.
7. den: Dopoledne odjezd do srdce ostrova, pohoří Trodos, porostlého piniovými lesy a i v létě příjemně osvěžujícího. Během
projížďky pohořím spatříme malé vesničky s tradičním kyperským životem, vinice vysázené vysoko na kopcích i krásné výhledy na okolní krajinu. Zastavíme se ve vesnici Lania proslavené
výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. Budeme mít
možnost ochutnat toto víno i další místní speciality, jako např.
svatojánský sirup. Vystoupáme do hor až ke slavnému klášteru
Kykkos, založenému roku 1092, kde budeme obdivovat restaurované fresky, zlaté ikony i barevné mozaiky, za kterými se sem
sjíždějí návštěvníci z celého světa. Při návratu do Pafosu krátká
zastávka na občerstvení v Trimiklini. K večeru návrat do hotelu.
8. den: Pobyt v hotelu s koupáním a odpočinkem na pláži, fakultativně velmi oblíbený odpolední a večerní oslí výlet. Navštívíme
místní obyvatele a vychutnáme si tradiční styl života. Cestou se
nejdříve zastavíme u 2. největší kyperské vodní nádrže a pak již
pokračujeme do vesnice Kelokedara, odkud se dostaneme na
oslí farmu. Zde nás seznámí s místními produkty, ochutnáme
víno, pálenku, ovoce, zeleninu, chléb, sýr. Poté poznáme osobně
nejstarší místní dopravní prostředek – jízdu na oslech. Po návratu z vyjížďky již zasedneme k bohaté večeři ve formě barbecue
s neomezenou konzumací vína a pálenky Zivanie. Na závěr nás
čeká tradiční zábava s řeckými a tureckými tanci.
9.–11. den: Pobyt v hotelu s koupáním a odpočinkem na pláži.
12. den: Transfer na letiště a odlet do Brna a Ostravy.
• leteckou přepravu tam i zpět
• letištní taxy
• transfery a výlety autobusem na Kypru
• 11× ubytování ve 3* hotelech s polopenzí
• služby českého průvodce na Kypru
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.900 Kč
• fakultativní Oslí výlet 1.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ECP 490 Kč
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 2)
95
RUSKO • POBALTÍ
PETROHRAD
a okruh Pobaltím a Finskem
NÁRODNÍ PARKY
POBALTÍ
KAUNAS • KURSKÁ KOSA • NP NERINGA •
KŘÍŽOVÝ VRCH • RIGA • NP GAUJA •
SIGULDA • CÉSIS • NP LAHEMAA • TALLIN •
JÜRMALY • VILNIUS • TRAKAI
1. den: Dopoledne odjezd z ČR (nástupní místa Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Svitavy). Večerní prohlídka Varšavy,
noční přejezd do Kaunasu.
2. den: Ráno návštěva a prohlídka druhého největšího města
Litvy Kaunasu. Procházka uličkami Starého města a po Laisvés
aléja. Odjezd na ubytování – Klaipeda.
3. den: Trajektem odjedeme na Kurskou Kosu, 100 km dlouhý
poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Na litevské polovině
se rozkládá národní park Neringa, pohyblivé písečné duny, vysoké až 50 m, pěkné rybářské vesnice, dřevěné sochy, naleziště
jantaru, pláže s možnostmi koupání. Vrch čarodějnic. Prohlídka
města Klaipeda, návrat na ubytování.
4. den: Odjíždíme k městu Šiauliai, návštěva místa tisíce a tisíce
křížů – „litevská Mekka“ Křížový vrch. V Lotyšsku navštívíme turisticky atraktivní zámek Rundale a zbytek dne věnujeme návštěvě kosmopolitní Rigy. Prohlídka secesní architektury, procházka
po ulicích rižského Starého města – mimo jiné navštívíme Rižský dóm, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy
v zemi. Ubytování.
5. den: Národní park Gauja – procházka a lehká turistika NP, údolní scenérie a cesty pro pěší. Navštívíme vstupní bránu do nádherného NP – městečko Sigulda „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi, středověkými hrady a strmými stěnami. Projdeme se i v legendami opředené Turaidské rezervaci a závěr dne
bude patřit historickému a „nejlotyšštějšímu“ městečku Césis, kdysi
sídlo litevského řádu a člen severoněmecké hanzy. Dnes je sídlem
nejstaršího pivovaru v zemi. Odjezd do Tallinu na ubytování.
6. den: Národní park Lahemaa. Ráno odjedeme k břehům
finského zálivu, do ráje přírodovědců a prvního estonského NP
s velkými statky z 18.stol., malebnými řekami a jezery. Cestou se
zastavíme u Kateřinského zámku, presidentského paláce a Regaty.
Navštívíme romantický zámeček Palmse a vydáme se na naučnou
stezku bludnými kameny (cca 2 hodiny). V odpoledních hodinách
návrat do Tallinu – společná prohlídka jednoho z nejkouzelnějších
měst Evropy, historické jádro se směsí kostelních věží a věžiček je
na seznamu světového dědictví. Návrat na ubytování.
7. den: Návštěva oblasti Jürmaly – nádherně čistý vzduch,
dlouhé písečné pláže chráněné dunami a borovicové lesy. Malá
městečka a letoviska. Koupání, osobní volno, odpočinek.
8. den: Ráno odjezd do Vilniusu, půvabného litevského hlavního města, z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic starého
barokního města, které je rovněž zapsáno na seznamu svět. dědictví. Ubytování.
9. den: Dopoledne návštěva vodního hradu Trakai. Odpoledne
odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.
96
Č. zájezdu
LV0716
Termín
16. 07.–25. 07.
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 7× ubytování v hotelech
• 7× snídaně
• trajekt na Kurskou Kosu a zpět
• průvodcovské služby
• komplexní pojištění
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
SLEVA:
• sleva pro 3. osobu na přistýlce 1.000 Kč
Cena
12.590 Kč
1. den: Po poledni odjezd z ČR (nástupní místa Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Svitavy), noční tranzit přes Polsko.
2. den: Dopoledne příjezd na litevské území. První zastávka
bude u sídla litevských knížat – vodní zámek Trakai. Následuje
prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního lit. města
Vilniusu, který svým půvabem připomíná Prahu (Staré město,
katedrála). Nocleh.
3. den: Odjezd do Šiauliai – Hora křížů a prohlídka hlavního
města Lotyšska, největšího města Pobaltí Rigy – stará část města, kde mimo jiné navštívíme kostel sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Ubytování.
4. den: Odjezd k prohlídce Tallinu, města ležícího u Finského
zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, hanzovní cechovní
a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme
trajektem s lodní společností Viking Line do Helsinek. Nocleh.
5. den: Navštívíme hlavní finské město Helsinky, prohlédneme
si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i skalní chrám,
halu Finlandia, olympijský stadion, Sibeliův monument. Přemístíme se do střediska zimních sportů Lahti, které je zároveň
vstupní branou do finské jezerní plošiny. Nádhernou krajinou
pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.
6. den: Návštěva Savonlinny – zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do
Petrohradu. Dle časových možností večerní okružní jízda městem a ubytování.
7. den: Celodenní prohlídka nejzajímavějších pamětihodností
Petrohradu založeného v roce 1703 – mj. navštívíme Zimní
palác – Ermitáž, Něvský prospekt, křižník Aurora, Petropavlovská
pevnost – historicky první osídlený ostrov Petrohradu, katedrálu
sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého a jeho následovníků.
Návrat na ubytování.
8. den: Dokončení prohlídky Petrohradu a prohlídka Petrodvorce – zámek se zahradami, letní rezidence Petra Velikého.
V podvečerních hodinách odjezd k prohlídce opevněného města Pskov. Ubytování.
9. den: Navštívíme druhé největší litevské město Kaunas – kulturní centrum Litvy. Nocleh.
10. den: Přes polské území odjíždíme do ČR. Předpokládaný
příjezd v pozdních nočních až ranních hodinách.
Č. zájezdu
PE0701
Termín
01. 07.–10. 07.
Cena
16.290 Kč
PE0721*
21. 07.–31. 07.
16.990 Kč
PE0818*
18. 08.–28. 08.
16.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• trajekt Tallin – Helsinky
• 8× (9×*) ubytování v hotelech (2× ve Finsku hostel –
2lůžk. pokoje bez příslušenství)
• 8× (9×*) snídani
• průvodcovské služby
• komplexní pojištění
PŘÍPLATKY:
Skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných
formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas
informovat. Orientační cena cca 1.450 Kč.
*Zájezd je v těchto termínech prodloužen
o jeden den v Petrohradu.
RUSKO
PETROHRAD
klenot na Něvě
PETROHRAD • PETRODVORCE •
GATČINO • PUŠKIN
MOSKVA – PETROHRAD – NOVGOROD
okruh Ruskem a Pobaltím
VILNIUS • RIGA • PETROHRAD • PUŠKIN •
NOVGOROD • TVER • MOSKVA • KAUNAS
1. den: Dopoledne odjezd z ČR (nástupní místa Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Svitavy). Transit přes Polsko.
2. den: Ráno příjezd na litevské území. První zastávka bude
u sídla litevských knížat – vodní zámek Trakai. Prohlídka pamětihodností hlavního litevského města Vilniusu. Nocleh.
3. den: Navštívíme Šiauliai – Horu křížů, největší a hlavní město Lotyšska Rigu. Úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města, mimo jiné navštívíme
kostel sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými
domy v zemi. Ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme do Petrohradu, který je nerozlučně spjat s osobou cara Petra I. Velikého, zakladatele nejen svého,
ale celého novodobého ruského státu. Ubytování v hotelu, individuální volno.
5. den: Návštěva paláce a parku Petrodvorce – letní rezidenci
carů. Zámek s překrásnými zahradami a fontánami – Velký palác,
Neptunova kaskáda, Velká kaskáda – patří k pokladům ruské kultury. Zbytek dne bude věnován prohlídce tohoto nejkrásnějšího
města v Rusku. Návrat na ubytování.
6. den: Celodenní prohlídka Petrohradu, Zimní palác – Ermitáž – skvost umění a jedno z nejslavnějších muzeí na světě,
Něvský prospekt – hlavní tepna města, křižník Aurora, Petropavlovská pevnost. Návrat na ubytování.
7. den: Prohlídka městečka Puškin, jak se podle velkého ruského básníka v letech 1937–1992 nazývalo (nyní Carské Selo) –
palác Kateřiny Veliké, návštěva unikátní a slavné Jantarové komnaty. Odjezd do kolébky Ruska Novgorodu se slavnou Sofijskou
katedrálou – prohlídka města. Ubytování.
8. den: Po snídani přejedeme do starého ruského města na
řece Volze Tveru – klášter Otročenskij, Velký palác – cestovní
palác Kateřiny II. Odjezd na ubytování.
9. den: Prohlídka jednoho z největších měst Evropy, hlavního
města Ruska – Moskvy – Rudé náměstí a okolí, Mauzoleum,
chrám V. Blaženého, muzeum, GUM. Ubytování.
Č. zájezdu
RU0812
Termín
12. 08.–24. 08.
Cena
21.890 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 11× ubytování v hotelech
• 11× snídani
• průvodcovské služby
• komplexní pojištění léč. výloh a storna VZP
PŘÍPLATKY:
10. den: Dopoledne navštívíme duchovní centrum ruského
pravoslaví a mnišství, poutní místo Sergijev Posad (Zagorsk).
Svatosergejevský klášter, chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde
má hrob Boris Godunov, Ikonostas Adreje Rubleva. Zbytek dne
strávíme v Moskvě, prohlídka dalších pamětihodností města
s průvodcem vč. Kremlu a okružní jízdy městem. Nocleh.
11. den: Dokončení prohlídky Moskvy – Novoděvičí klášter, Lomonosovova univerzita aj. Odpoledne se s Moskvou rozloučíme
a odjedeme směr Velikie Luki. Nocleh.
12. den: Po snídani následuje dopolední přejezd do Kaunasu –
prohlídka Starého města, osobní volno. Nocleh.
13. den: Ráno odjezd přes Polsko do ČR, předpokládaný příjezd
v pozdních hodinách (cca kolem 24 hod.).
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách s českým průvodcem do Petrohradu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování.
Individuální volno.
2. den: Celodenní prohlídka nejzajímavějších pamětihodností
Petrohradu – navštívíme Zimní palác – Ermitáž, Něvský prospekt, křižník Aurora, Petropavlovskou pevnost – historicky
první osídlený ostrov Petrohradu, katedrálu sv. Petra a Pavla
s hrobkou Petra Velikého a jeho následovníků. Fakultativně lze
navštívit představení ve slavném Alexandrijském divadle. Návrat
na hotel.
3. den: Po snídani se vydáme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jejímž
srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků
na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině. Nejpůsobivější z obnovených
prostor v paláci jsou Mramorová jídelna, stísněná ložnice Pavla I.
na vrcholku jedné z Brennových věží a skvostný Bílý sál. Odjezd
do Petrohradu, ubytování.
4. den: Snídaně. Návštěva Jusopuvského paláce v němž byl
zavražděn „svatý muž“ Grigorij Rasputin, nejlepší ukázka šlechtických interiérů, v paláci se nachází také divadlo a obrazárna.
Návštěva Ruského muzea sídlícího v Michajlovském paláci,
jednom z nejkrásnějších neoklasicistních počinů Carla Rossiho.
Toto muzeum uchovává jednu z nejobsáhlejších sbírek ruského
umění na světě – např. světoznámý obraz Burlaci na Volze od Ilji
Repina. Návrat na ubytování.
5. den: V nočních hodinách se mohou zájemci vydat na otevírání mostů na Něvě, tak příznačné pro toto město. Ráno snídaně a odjezd k prohlídce městečka Puškin u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly
zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlédneme si unikátní
palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské barokní dílo včetně Jantarové komnaty. Návrat do hotelu.
6. den: Po snídani dle letového řádu možnost prohlídky dalších
významných pamětihodností a muzeí. Transfer na letiště, odlet
do Prahy s českým průvodcem.
Č. zájezdu
RU0717
Termín
17. 07–22. 07.
Cena
26.790 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Petrohrad–Praha
• letištní taxy, transfery letiště–hotel a zpět
• dopravu autokarem na výlety – Petrodvorce, Puškin
• 5× ubytování hotel – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
• 5× snídani
• průvodcovské služby
• komplexní pojištění léč. výloh a storna VZP
PŘÍPLATKY:
• 5× večeře 2.500 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska cca 1.450 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska cca 1.450 Kč
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza
budeme včas informovat.
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza
budeme včas informovat.
Svozy na letiště Praha a zpět: Brno 660 Kč, Svitavy
860 Kč, Pardubice 660 Kč, Hradec Králové 660 Kč
97
NORSKO
VELKÝ OKRUH NORSKEM S TURISTIKOU
včetně souostroví Lofoty a Vesterály
FJÄLLBACKA • DRAMMEN • KONGSBERG • FLÅMU • MYRDALU • VALSØYBOTN •
TRONDHEIM • BODØ • LOFOTY • REINE • NUSFJORD • HENNINGSVAR • KABELVǺG •
SVOLVAER • NARVIK • STOCKHOLM • GDAŇSK
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR. Večer nalodění na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu.
2. den: V časných ranních hodinách se vylodíme ve Švédsku,
odkud zamíříme podél západního pobřeží k norskému Oslu.
Fjällbacka, malebný přístav na západním pobřeží Švédska –
na náměstí naleznete bystu věhlasné švédské herečky Ingrid
Bergman a při pohledu z výšiny Vetterberget uvidíme moře
poseté desítkami malých ostrůvků Skärgarden. Projedeme tunelem pod Oslofjordem k městečku Drammen – pozoruhodný
1650 m dlouhý spirálovitý tunel Spiralen na vrcholek Bregernes,
panoramatické výhledy na město a fjord. Přes královské město
Kongsberg (dle časových možností krátká prohlídka města),
pokračujeme údolím Numendal – 18 km dlouhý Norefjord na
ubytování do oblasti Uvdalu.
3. den: Ráno odjedeme fakultativně výletním vláčkem z maličkého Flåmu na konci Aurlandsfjordu do Myrdalu a poté
opět vlakem po trase Flåmsbanen zpět (nutná rezervace).
Flåmsbanen patří k nejúchvatnějším železnicím na světě. Je sice
dlouhá jen něco přes 20 km, ale mezi Myrdalem na náhorní plošině a Flåmem překonává výškový rozdíl 864 m. Trasa nám ukáže ta nejzajímavější místa procházející krásnou krajinou plnou
strmých kopců, hor, vodopádů, vesniček a skalních útvarů. Vlak
zastavuje na 9 místech, z nichž každé skrývá odlišné panorama,
včetně dechberoucího Kjofossen vodopádu. Odpoledne projedeme Laerdalským tunelem, nejdelším silničním tunelem na
světě, délka 24,5 km, k Lustrafjordu na ubytování.
4. den: Národní park Jotunheimen. Za ranního rozbřesku vyjedeme pod Galdhøpiggen, kde nás čeká výstup po ledovci
na nejvyšší vrchol Norska 2.469 m. Horský masív protíná dobře
rozvinutá síť peších stezek. Tento výstup je jištěn místním průvodcem (výstup cca 6 hod.). Alternativně lze zvolit méně náročnou turistickou vycházku v překrásné krajině NP Jotunheimen.
Odpoledne zavítáme k věhlasnému 16 km dlouhému Gejrangerfjordu s typicky zářivě zelenou barvou. Známou Orlí cestou
a přes Norddalsfjord dojedeme na ubytování.
5. den: Výjezd věhlasnou Cestou Trollů – Trollstigveien, která
11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Dále nás čeká slavná Atlantická
cesta (Atlanterhavsvein), úchvatná silnice vede přes ostrůvky
Vestlandu, po 12 nízkých mostech zbudovaných přímo v moři.
Technický div 20. století s kouzelnými výhledy. Příjezd na ubytování u Bøverfjordu.
6. den: Přejedeme (pro zájemce pěší turistika) do městečka
Valsøybotn, na břehu Valsøyfjordu. Podél Vinjefjordu a západního pobřeží Norska, které je chráněno především šérovým pobřežím (široké pásy plochých skalnatých ostrůvků), dojedeme do
královského Trondheimu. Navštívíme historické centrum města, katedrálu Nidarosdomen a pevnost Kristiansten. Po nočním
přejezdu se ráno probudíme na Severním polárním kruhu.
98
7. den: V ranních hodinách překročíme Severní polární kruh,
zastávka u info centra Polarsirkelsentret. Navštívíme obchody
se suvenýry, poštu, odkud je možné poslat pozdrav. Další
zastávkou bude Saltstraumen – pokud budeme mít štěstí
uvidíme malström – přírodní fenomén s vířící vodou a slapovými proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Pokračujme
cestou do přístavu Bodø, hlavního města provincie Nordland,
s překrásnou polohou u Saltfjordu. Odtud po 4hod. plavbě
trajektem doplujeme na Lofoty. Na palubě nás očekává krásný pohled na blížící se souostroví Lofoty, kde se hory zvedají
přímo z moře. Příjezd na ubytování v pozdních večerních až
nočních hodinách.
8. den: Celý den budeme poznávat souostroví Lofoty a sledovat siluety lofotských hor, turistika v oblasti. Navštívíme ta nejhezčí místa souostroví. Následuje městečko Reine, vyhlášené
nejkrásnějším místem Norska, pěší túra nad Reine, kde budeme
mít výjimečný panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky.
Ostatní se mohou vydat např. na fakultativní vyhlídkovou okružní plavbu lodí s fantastickými pohledy na souostroví. Na závěr
navštívíme i slavnou rybářskou vesnici Nusfjord (UNESCO). Návrat na ubytování.
9. den: Lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, zavítáme i do
romantického rybářského přístavu Henningsvar, úchvatnou
krajinou dojedeme k prohlídce lofotské „katedrály“ v Kabelvǻgu,
kdysi nejvýznamnější vesnici na Lofotech – akvárium, vyhlídka.
Ubytování.
10. den: Návštěva města Svolvaer, uvidíme jeden ze symbolů
města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící
se nad městem. Dnešní den budeme cestovat přes souostroví Vesteralen, lehká turistika a příjezd do nejsevernějšího bodu
našeho zájezdu do kempu v Narviku. Narvik – prohlídka města,
fakultativně možnost výjezdu lanovkou na Fagernesfjell.
11. den: Zpáteční cesta povede přes Národní park Svartisen se
stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým největším v Norsku. Podnikneme pěší túru k ledovcovému splazu. Následuje
noční přejezd do Švédska.
12. den: V ranních hodinách zastavíme u největšího švédského
vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara) a pokračujeme do
kouzelné přírody Národního parku Hamra. V podvečerních hodinách následuje odjezd na ubytování.
13. den: Přejezd do hlavního a největšího města Švédska
Stockholmu. Město rozkládající se na čtrnácti ostrovech
s dlouhou historií a s velkým množstvím historických památek,
prohlídka hlavních pamětihodností města – Gamla Stan (staré
město) s královským palácem a parlamentem, Storkyrkan nebo
fakultativně dle časových možností návštěva Vasa muzea. Odpoledne se přesuneme do přístavního městečka Nynäshamn,
v podvečerních hodinách nalodění na trajekt, noční plavba do
Polska.
Č. zájezdu
NF0712
Termín
12. 07.–26. 07.
Cena
17.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným busem
• 9× ubytování v jednoduchých turistických
hostelech/chatkách ve vícelůžkových pokojích
s možností vaření (převážně 4lůžkových, nutno
vlastní povlečení/spací pytel)
• trajekt Rostock–Trelleborg
• trajekt Nynäshamn–Gdaňsk
• trajekt na Lofoty
• vnitrostátní trajekty
• průvodcovské služby
• komplexní pojištění léč. výloh a storna VZP
PŘÍPLATKY:
• 4lůžková kabina na trajektu
Rostock–Trelleborg 700 Kč/os.
• 4lůžková kabina na trajektu
Nynäshamn–Gdaňsk 800 Kč/os.
U trajektů jsou v základní ceně pouze sedadla.
Doporučujeme dokoupení 4lůžkových kabin.
14. den: V poledních hodinách příjezd do nejkrásnějšího města na Baltu Gdaňsk, prohlídka města – přístav, Královská cesta,
Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána, katedrála ze 13.
stol. ve čtvrti Oliwa aj. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
15. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
SEZNAM ZÁJEZDŮ DLE TERMÍNŮ
TERMÍN
04.03.–06.03.
20.04.–25.04.
29.04.–01.05.
02.05.–08.05.
03.05.–08.05.
03.05.–15.05.
04.05.–08.05.
04.05.–14.05.
04.05.–15.05.
06.05.–08.05.
06.05.–08.05.
06.05.–09.05.
07.05.
07.05.–11.05.
11.05.–14.05.
12.05.–15.05.
13.05.–15.05.
14.05.
14.05.–15.05.
17.05.–22.05.
21.05.
21.05.–22.05.
21.05.–22.05.
23.05.–29.05.
23.05.–01.06.
24.05.–29.05.
24.05.–29.05.
26.05.–29.05.
26.05.–29.05.
27.05.–29.05.
28.05.
28.05.–29.05.
28.05.–04.06.
01.06.–05.06.
02.06.–05.06.
02.06.–05.06.
02.06.–13.06.
03.06.–05.06.
04.06.
04.06.–11.06.
06.06.–12.06.
07.06.–12.06.
08.06.–12.06.
09.06.–12.06.
09.06.–12.06.
09.06.–12.06.
10.06.–13.06.
10.06.–16.06.
10.06.–19.06.
10.06.–19.06.
10.06.–19.06.
10.06.–22.06.
11.06.
11.06.–18.06.
11.06.–22.06.
11.06.–22.06.
15.06.–19.06.
17.06.–19.06.
17.06.–19.06.
17.06.–26.06.
18.06.
18.06.
18.06.–23.06.
21.06.–26.06.
22.06.–26.06.
23.06.–26.06.
24.06.–02.07.
25.06.
25.06.–06.07.
25.06.–07.07.
29.06.–10.07.
01.07.–06.07.
01.07.–07.07.
01.07.–08.07.
01.07.–10.07.
01.07.–13.07.
02.07.–04.07.
02.07.–05.07.
02.07.–06.07.
02.07.–06.07.
02.07.–07.07.
02.07.–09.07.
02.07.–09.07.
02.07.–13.07.
03.07.–09.07.
03.07.–09.07.
04.07.–10.07.
05.07.–09.07.
05.07.–11.07.
08.07.–17.07.
09.07.–16.07.
12.07.–17.07.
12.07.–24.07.
12.07.–26.07.
13.07.–18.07.
13.07.–23.07.
14.07.–17.07.
15.07.–22.07.
16.07.–25.07.
17.07.–22.07.
17.07.–23.07.
NÁZEV ZÁJEZDU
Karneval v Benátkách
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Benátky a zámek Miramare
Azurové pobřeží a Horní Provence
Londýn a okolí
Cesta po Španělském království
Paříž a Versailles
Cesta po Španělském království
Velký okruh Francií
Praha a okolí – srdce Evropy a srdce země
Wellness víkend u Mariboru
Londýn – letecký víkend s programem
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad Forchtenstein
Rozkvetlé Holandsko
Milano – metropole umění a módy
Řím – letecký víkend s programem
Drážďany, Berlín a německé Versailles
Wachau, jak ho neznáte
Dunajský klenot – Budapešť
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Skrz naskrz Hohe Wandem a soutěskou Steinwandklamm
Bamberk a Bayreuth
Jagellonská perla – Krakov (Vělička)
Azurové pobřeží a Horní Provence
Putování po Kykladských ostrovech
Okolo Lago di Como a Milano
Perly střední Itálie
Edinburgh – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles – prodloužený letecký víkend s průvodcem
To nejlepší ze Solné komory
Za lipicány a do Tullnských zahrad
Sárvár – luxusní relaxační víkend v termálech
Pohodová Andalusie
Paříž a Versailles
Prodloužený víkend v Korutanech
Perly uherské šlechty, termály a víno nejen u Balatonu
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
Festival narcisů v Solné komoře
Haydnovo Burgenlandsko s plavbou po Neusiedlersee
Sicílie a Liparské ostrovy
Normandie a Bretaň
Rumunsko – za perlami Transylvánie, území knížete Drákuly
Bavorské královské zámky a Bodamské jezero
Dachstein a Schladmingské Taury
Wrocław, lázně a skvosty Kladského podhůří
Julskými Alpami po smaragdové stezce
Benátky s koupáním
Azurové pobřeží a Horní Provence
Katalánsko – příroda, historie a moře
Sicílie a Liparské ostrovy
Istrijský poloostrov
Od Extremadury po Aragón
Soutěska Wasserloch a údolí Medlingtal
Mallorca kouzelný ostrov
Katalánsko – příroda, historie a moře
Od Extremadury po Aragón
Slovinsko
Polské Tatry a Zakopané
Do Puszty nejen za fantastickými jezdci, vínem a jídlem
Sicílie a Liparské ostrovy
Opatství Heiligenkreuz a lázně Baden
Raxalpe
Kouzlo švýcarského Ticina
Řím, Kampánie a Capri
Wellness víkend pod Grossglocknerem
Pieniny, Tatry a Spišská gotická cesta
Svatojakubská pouť do Santiaga
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad Forchtenstein
Okruh Velkou Británií
Okruh Velkou Británií
Velký okruh Francií
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Azurové pobřeží a Horní Provence
Atlantické pobřeží Francie, Pyreneje a Baskicko
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Velká cesta Portugalskem
Salcburk a Orlí hnízdo
Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
Londýn – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles
Maďarské termály, vína a Zakarpatská Ukrajina
Švýcarské Alpy a termální lázně
Matterhorn
Velká cesta Portugalskem
Londýn a Paříž
Alpy v okolí Innsbrucku
Zeměmi Beneluxu
Dolomity a ledovcová mumie Ötzi
Cesta za Etrusky
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Lechtalskými Alpami až k Bodamskému jezeru
Cesta po Španělském království
Velký okruh Norskem s turistikou
Švýcarské železniční dobrodružství
Cesta po Španělském království
Edinburgh – letecký víkend s programem
Královské město Madrid a okolí
Národní parky Pobaltí
Petrohrad – klenot na Něvě
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
DOPRAVA STR.
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
let
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
let
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
let
let
bus
let
let
57
47
57
31
7
14
26
14
32
76
88
6
71
25
55
46
45
68
82
47
70
42
75
31
93
54
51
11
27
64–65
69
84–85
17
26
66
84
95
65
69
59
29
90
44
67
73
88–89
57
31
15
59
91
18
70
22
15
18
87
75
85
59
69
72
35
49
63
80
21
71
4
4
32
47
31
30
96
13
64
78
6
26
86
38
39
13
9
72
24
53
56
20
20
62
14
98
37
14
11
19
96
97
5
TERMÍN
17.07.–23.07.
18.07.–23.07.
18.07.–24.07.
19.07.–24.07.
21.07.–24.07.
21.07.–31.07.
22.07.–31.07.
23.07.–28.07.
23.07.–30.07.
24.07.–28.07.
24.07.–31.07.
26.07.–31.07.
26.07.–31.07.
26.07.–31.07.
26.07.–01.08.
30.07.–04.08.
31.07.–05.08.
31.07.–07.08.
02.08.–07.08.
05.08.–08.08.
05.08.–13.08.
06.08.–11.08.
06.08.–13.08.
09.08.–14.08.
10.08.–14.08.
10.08.–15.08.
11.08.–21.08.
12.08.–21.08.
12.08.–24.08.
13.08.–21.08.
15.08.–21.08.
16.08.–21.08.
16.08.–21.08.
17.08.–21.08.
17.08.–21.08.
17.08.–24.08.
18.08.–21.08.
18.08.–28.08.
19.08.–21.08.
20.08.–21.08.
20.08.–27.08.
20.08.–27.08.
22.08.–27.08.
23.08.–04.09.
24.08.–29.08.
24.08.–03.09.
25.08.–28.08.
25.08.–30.08.
26.08.–29.08.
01.09.–04.09.
02.09.–04.09.
02.09.–04.09.
02.09.–07.09.
02.09.–08.09.
02.09.–11.09.
02.09.–14.09.
03.09.–04.09.
03.09.–10.09.
03.09.–14.09.
07.09.–11.09.
07.09.–11.09.
09.09.–11.09.
09.09.–11.09.
09.09.–17.09.
09.09.–18.09.
09.09.–18.09.
10.09.
10.09.
10.09.–11.09.
13.09.–18.09.
14.09.–24.09.
15.09.–26.09.
16.09.–18.09.
16.09.–25.09.
16.09.–25.09.
17.09.
17.09.–18.09.
17.09.–24.09.
18.09.–28.09.
19.09.–30.09.
23.09.–25.09.
23.09.–28.09.
23.09.–29.09.
23.09.–05.10.
23.09.–07.10.
24.09.–27.09.
24.09.–28.09.
24.09.–28.09.
24.09.–01.10.
24.09.–04.10.
24.09.–05.10.
27.09.–02.10.
28.09.–01.10.
25.10.–30.10.
26.10.–30.10.
27.10.–30.10.
27.10.–30.10.
26.11.–27.11.
03.12.–04.12.
10.12.–11.12.
NÁZEV ZÁJEZDU
Londýn a skvosty jihozápadní Anglie
Turistika v Julských Alpách
Zugspitze a Karwendel
Ze subtropického Švýcarska k vrcholům čtyřtisícovek
Západní Čechy – lázeňský trojúhelník a relikviář sv. Maura
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Skotsko – nádherné dobrodružství
Kouzlo švýcarského Ticina
Wallis – kanton plný čtyřtisícovek
Řím – věčné město
Skotsko – nádherné dobrodružství
Alpské parky a střediska rakousko-švýcarského pomezí
Belgické království
Perly střední Itálie
Graubünden – největší švýcarský kanton
Okolo Ženevského jezera
Grossglockner
Cestou polských králů až k dunám Baltského moře
Zámky na Loiře a Ile de France
Londýn – letecký víkend s programem
Irsko – smaragdový ostrov
Centrální Švýcarsko
Švýcarské Alpy a termální lázně
Londýn a okolí
Dolomity a ledovcová mumie Ötzi
Švýcarské železniční dobrodružství
Velký okruh Itálií
Objevujeme srdce Anglie
Moskva – Petrohrad – Novgorod
Objevujeme srdce Anglie
Zeměmi Beneluxu
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Německá hanzovní města a Dánsko
Paříž a Versailles
Velká tyrolská cesta s květinovým korzem
Okolo Mont Blanc
Paříž a Versailles – prodloužený letecký víkend s průvodcem
Petrohrad a okruh Pobaltím a Finskem
Jižní Čechy – turistická perla republiky
Dunajský klenot – Budapešť
Mallorca kouzelný ostrov
Matterhorn
Turistika v Julských Alpách
Cesta po Španělském království
Švýcarské železniční dobrodružství
Cesta po Španělském království
Neapol, Pompeje, Capri – letecký víkend s programem
Ze subtropického Švýcarska k vrcholům čtyřtisícovek
Benátky s koupáním
Prodloužený víkend v Korutanech
Drážďany, Berlín a německé Versailles
Salcburk a Orlí hnízdo
Okolo Ženevského jezera
Azurové pobřeží a Horní Provence
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Od Extremadury po Aragón
Sárvár – luxusní relaxační víkend v termálech
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Od Extremadury po Aragón
Slovinsko
Wellness víkend pod Grossglocknerem
Lodí z Budapešti do Dunajského ohybu
Malá Fatra a Tatranské národní parky
Antika a renesance
Istrijský poloostrov
Sicílie a Liparské ostrovy
Od vodopádu Trefflingfall na vrcholek Ötcheru
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad Forchtenstein
Východní Čechy – za pohádkou do Jičína a ještě dál
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Katalánsko – příroda, historie a moře
Kypr – ostrov bohyně Afrodity
To nejlepší ze Solné komory
Katalánsko – příroda, historie a moře
Sicílie a Liparské ostrovy
Za arcivévodou Františkem a vínem do údolí Wachau
Jagellonská perla – Krakov (Vělička)
Mallorca kouzelný ostrov
Velký okruh Řeckem
Velký okruh Francií
Benátky a zámek Miramare
Toskánsko s výletem na ostrov Elba
Azurové pobřeží a Horní Provence
Velká cesta Portugalskem
Turecko – za antickými památkami a koupáním
Kudy kráčeli uherští panovníci
Londýn – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles
Sicílie a Liparské ostrovy
Slunečná Andalusie
Velká cesta Portugalskem
Londýn a okolí
Paříž a Versailles – prodloužený letecký víkend s průvodcem
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Paříž a Versailles
Dublin, brána do Irska – letecký víkend s programem
Paříž a Versailles – prodloužený letecký víkend s průvodcem
Adventní Steyr, Mariazell a čertovské dovádění
Advent v Norimberku
Advent v Budapešti s návštěvou opery
DOPRAVA STR.
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
let
let
bus
let
bus
bus
let
let
bus
bus
bus
5
89
42
36
79
96
10
35
40–41
46
10
60
23
51
40
33
71
74
28
6
12
34
38
7
53
37
50
8
97
8
24
47
43
26
61
41
27
96
76–77
82
22
39
89
14
37
14
48
36
57
66
45
64
33
31
20
18
84–85
20
18
87
63
83
80
58
91
59
70
71
77
47
15
95
64–65
15
59
68
75
22
92
32
57
52
31
13
94
81
6
26
59
16
13
7
27
47
26
11
27
68
45
82
99
2011
ZÁJEZDY
POZNÁVACÍ
2011
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
TRAVEL 2002
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
TRAVEL 2002, spol. s r.o.
MORAVSKÉ NÁM. 4
602 00 BRNO
tel./fax: +420 542 210 102
e-mail: [email protected]
KOVÁŘSKÁ 396
696 62 STRÁŽNICE
tel./fax: +420 518 334 466
e-mail: [email protected]
www.travel2002.cz
www.dovolena-recko.cz
CESTOVNÍ K ANCEL ÁŘ
Již 22 let jsme tu pro Vás
© design: ORNIDES BRNO (www.ornides.cz)
e
dím ceny
á
Uv čné ech
vš
ne
ko etně atků
vč opl
p
Download

ZÁJEZDY - Travel 2002