Práca vo výškach
zahŕňa práce, pri ktorých hrozia pády z výšky alebo do voľnej hĺbky. Pretože ide o vysoko rizikové činnosti, ktoré sú príčinou až 40 % smrteľných
pracovných úrazov, je nevyhnutné použitie vhodných osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
Výrobky značky Climax boli vyvinuté, vyrobené a testované za úzkej spolupráce technikov a používateľov. Podarilo sa prispôsobiť vybavenie konkrétne na rôzne rizikové situácie, s ktorými sa pracovník môže stretnúť pri
každodennej práci. Každý používateľ by si preto mal na svoju prácu vybrať
najvhodnejšie a najefektívnejšie vybavenie v závislosti od nebezpečenstva,
početnosti a druhu vykonávanej práce.
Okrem výberu vhodného vybavenia je nevyhnutné určenie správneho kotviaceho miesta. Každý pracovník by mal byť pred začatím práce oboznámený
s vhodnými kotviacimi miestami.
Všetko vybavenie pre práce vo výškach smú používať iba kompetentné
a informované osoby alebo osoby pod priamym dohľadom kompetentnej
a informovanej osoby. Pred použitím je nutné absolvovať vhodné preškolenie. Ďalej je nevyhnutné prijať všetky potrebné opatrenia, aby mohol
byť používateľ bezpečne zachránený v prípade, že by sa stretol s nejakými
ťažkosťami. To predpokladá zodpovedajúce preškolenie aj v záchranárskych
technikách.
NORMA
POPIS
EN 353-2
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane
poddajného zaisťovacieho vedenia
EN 354
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojovacie prostriedky
EN 355
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Tlmiče pádu
EN 358
Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky – Pásy na pracovné
polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky
EN 360
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 361
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zachytávacie postroje
EN 362
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojky
EN 397
Priemyselné ochranné prilby
EN 813
Prostriedky ochrany osôb proti pádu – Sedacie postroje
ISO 1140
Textilné laná – Polyamid – 3-, 4- a 8-pramenné laná
EN 795
Prostriedky ochrany osôb proti pádu - kotviace laná
ARTIKEL
NÁZOV
I3001
I3002
I3003
I3004
I3005
I3006
I3007
I3008
I3021
I3022
I3009
I3010
I3011
I3012
I3020
I3013
I3014
I3015
I3023
ATLAS
25-C + 28-C
30-C
25-C
30
PIPEFORM
CU.29/1
CU.30/1
CU.31/1
POPRUH
10
20
31-A
34-A
53
6
2.5
A.D.A 14
HORIZONT
COMPLET
CADÍ
HEAD LAMP
CARRY BAG
I3017
I3018
13019
PIKTOGRAMY
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
STRANA
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 12
str. 13
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 14
str. 15
str. 15
str. 15
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 17
str. 18
str. 18
str. 19
str. 19
str. 19
práce na elektrických rozvodových sieťach
práce na telekomunikačných sieťach
priemyselné údržbárske práce
stavebníctvo a rekonštrukcie
SÚPRAVA NA PRÁCU NA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH SIEŤACH
VYBAVENIE
Na elektrických rozvodných sieťach sú tri možné miesta práce:
s tožiare
d
revené stĺpy a betónové piliere
e lektrické rozvodne
Na prácu na každom z týchto pracovísk je nutné používať osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
I3017 CLIMAX CADÍ
I3012 CLIMAX 34-A
I3021 CLIMAX 31/1
I3024 DIELEKTRICKÝ POSTROJ
na objednávku
I3025 DIELEKTRICKÝ PÁS
na objednávku
I3019 CLIMAX CARRY BAG
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE
I3022 VIAZACÍ POPRUH 1,2 m
I3023 HORIZONT COMPLET
I3001 CLIMAX ATLAS
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3013 CLIMAX 6
I3015 CLIMAX A.D.A 14
PRÁCE VO VÝŠKACH
5
SÚPRAVA NA PRÁCU NA TELEKOMUNIKAČNÝCH SIEŤACH
VYBAVENIE
V tejto pracovnej oblasti existuje mnoho situácií, keď pracovníkovi môže hroziť riziko pádu. Preto voľba správneho vybavenia
musí zodpovedať vykonávanej práci.
Práca na vežiach zahŕňa opakujúcu sa činnosť ako zlaňovanie a lezenie, preto musia byť použité techniky sebaistenia s použitím
dvojitých lán a tlmiče pádu alebo mobilných či pevných záchranných lán a správne techniky pracovného polohovania.
I3021 CLIMAX 31/1
I3017 CLIMAX CADÍ
I3001 CLIMAX ATLAS
I3012 CLIMAX 53
I3019 CLIMAX CARRY BAG
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE
I3023 HORIZONT COMPLET
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3015 CLIMAX A.D.A 14
PRÁCE VO VÝŠKACH
7
SÚPRAVA NA PRIEMYSELNÉ A ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE
VYBAVENIE
V tejto pracovnej oblasti je mnoho situácií, pri ktorých môže byť pracovník vystavený riziku pádu
na rôznych úrovniach. Výber vybavenia preto závisí od typu práce.
I3014 CLIMAX 2,5
I3017 CLIMAX CADÍ
I3012 CLIMAX 34-A
I3019 CLIMAX CARRY BAG
I3003 CLIMAX 30-C
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3015 CLIMAX A.D.A 14
I3022 VIAZACÍ POPRUH 1,2 m
I3023 HORIZONT COMPLET
PRÁCE VO VÝŠKACH
9
SÚPRAVA PRE STAVEBNÍCTVO A REKONŠTRUKCIE
VYBAVENIE
Stavebné práce môžu byť dvojakého typu:
stavba nových budov
ú
držba
Je tu mnoho situácií, pri ktorých sú pracovníci vystavení riziku pádu.
Použité vybavenie je preto závislé od typu vykonávanej práce.
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3019 CLIMAX CARRY BAG
I3015 CLIMAX A.D.A 14
I3003 CLIMAX 30-C
I3012 CLIMAX 53
I3017 CLIMAX CADÍ
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE
I3013 CLIMAX 6
I3023 HORIZONT COMPLET
PRÁCE VO VÝŠKACH
11
Charakteristika
I3001 CLIMAX ATLAS
vysoko komfortný bezpečnostný zachytávací postroj
s pracovným polohovacím pásom
vhodný na všetky druhy práce vo výškach
5 pripojovacích prvkov, 4 pripojovacie body:
2 zavesovacie prvky zachycujúce pád (hrudný
a chrbtový), jeden pripojovací prvok na pracovné
polohovanie a jeden brušný pripojovací prvok
vystlaný stehenný popruh
rýchloupínacie pracky na stehennom popruhu
možnosť nastavenia ramenných a stehenných
popruhov
3 krúžky na pripojenie materiálu
EN 361, EN 358, EN 813
I3001 CLIMAX ATLAS
I3003 CLIMAX 30-C
I3004 CLIMAX 25-C
základný bezpečnostný zachytávací postroj
45 mm polyesterový popruh
možnosť prispôsobenia stehenných
a ramenných popruhov
2 zavesovacie prvky zachycujúce pád: chrbtový
s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov
EN 361
I3002 CLIMAX 25-C + 28-C
pracovný polohovací pás na práce, kde sa
požaduje dlhodobé pracovné polohovanie
vypchávky v bedrovej oblasti
dva bočné D krúžky – pripojovacie body
na pracovné polohovanie
45 mm polyesterový popruh
šírka bedrového pásu 140 mm
bez lana
EN 358
súprava zložená z bezpečnostného
zachytávacieho postroja 28-C s jedným
chrbtovým zavesovacím prvkom zachycujúcim
pád s D-krúžkom a z pracovného polohovacieho
pásu 25-C (bez lana)
45 mm polyesterový popruh
EN 361, EN 358
Charakteristika
I3003 CLIMAX 30-C
I3002 CLIMAX 25-C + 28-C
PRÁCE VO VÝŠKACH
I3004 CLIMAX 25-C
13
I3006 CLIMAX PIPEFORM
I3007 CLIMAX CU.29/1
I3005 CLIMAX 30
I3005 CLIMAX 30
karabína s manuálnou skrutkovacou zámkou
oceľ, priemer 10 mm, otvorenie 16 mm,
pevnosť 22,2 kN, hmotnosť 175 g
použitie na ukotvenie alebo pripojenie
ku konštrukciám
EN 362
I3006 CLIMAX PIPEFORM
kotva s manuálnym zatváraním a otváraním
6 mm oceľová rúrka, dĺžka 390 mm,
otvorenie 100 mm
minimálna pevnosť 22,2 kN, hmotnosť 348 g
EN 362
Charakteristika
I3007 CLIMAX CU.29/1
trojpramenné polohovacie lano
s indikátorom opotrebenia
zakončené slučkami s očnicou
polyamid, priemer 14 mm
minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 3 300 kg
celková dĺžka 1,5 m
EN 354, EN 358
I3008 CLIMAX CU.30/1
nastaviteľný spojovací prostriedok
trojpramenné lano s indikátorom
opotrebenia
polyamid, priemer 14 mm
zakončené jednou slučkou s očnicou
nastavovač z ľahkej zliatiny
nastaviteľná dĺžka 0,85 m – 1,35 m
EN 362
I3021 CLIMAX CU.31/1
nastaviteľné polohovacie zariadenie,
je nevyhnutné na práce vyžadujúce
stabilnú pracovnú pozíciu
polyamidové lano s priemerom 14 mm
nastaviteľná dĺžka lana 0,85 m – 1,35 m
nastavovacie zariadenie dĺžky lana
z ľahkej zliatiny
oceľová karabína model 30 a 32
EN 354, EN 358
I3022 VIAZACÍ POPRUH 1,2 m
polyamidový popruh, konce popruhu
sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku
dĺžka 1,2 m
je možné použiť ako kotviace
zariadenie na pripojenie systému
zachytenia pádu k štrukturálnemu
kotviacemu bodu
minimálne zaťaženie 22 kN
EN 795
I3021 CLIMAX CU.31/1
I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M
I3008 CLIMAX CU.30/1
PRÁCE VO VÝŠKACH
15
I3011 CLIMAX 31-A
I3012 CLIMAX 34-A
tlmič pádu, popruh šírky 47 mm
súčasť systému zachytenia pádu, pádová energia je
absorbovaná postupným pretrhávaním špeciálnych švov
maximálna prípustná dĺžka všetkých spojovacích
prvkov, tlmiča pádu, lana a spojok (karabín) nesmie
presiahnuť 2 m
požadovaná voľná vzdialenosť pod pracovným
povrchom je 6,5 m
I3011 celková dĺžka 1,85 m, 2 karabíny model 30
I3012 celková dĺžka 1,75 m, s dvojitým spojovacím
prostriedkom tvaru Y, na trvalé pripojenie vďaka
dvom popruhom, 1 karabína model 30 a 2 karabíny
model 31
EN 355, EN 362
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
trojpramenné stočené flexibilné kotviace lano
polyamid, priemer 14 mm
vysoká pevnosť v ťahu
ukončenie očnice s červeným zapuzdrením
vertikálne použitie
I3009 celková dĺžka 10 m
I3010 celková dĺžka 20 m
EN 353-2, ISO1140
I3011 CLIMAX 31-A
I3012 CLIMAX 34-A
I3020 CLIMAX 53
slučkový tlmič pádu s dvojitým spojovacím
prostriedkom vyrobeným z 19 mm širokého
polyamidového popruhu
navrhnutý tak, aby mohol byť použitý na istenie
na konštrukciách
dizajn umožňuje objať konštrukciu bez nutnosti
zaškrtenia popruhu
ponúka jedinečnú všestrannosť, pretože dĺžka
priviazania môže byť ľubovoľne predlžovaná
a skracovaná
2 karabíny model 31, otvorenie 54 mm
EN 355
Charakteristika
I3013 CLIMAX 6
I3014 CLIMAX 2.5
zaťahovací zachytávač pádu
len čo je bezpečne pripojený
ku konštrukčnému kotviacemu bodu,
umožňuje používateľovi maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách
a v uzatvorených priestoroch
I3013 25 mm popruh dĺžky 6 m, karabína model 30 a automatická karabína, hmotnosť 1,6 kg
I3014 celková dĺžka 2,5 m, zabudovaný
tlmič pádu, 2 karabíny model 30,
hmotnosť 1,2 kg
EN 360
I3013 CLIMAX 6
I3014 CLIMAX 2.5
I3020 CLIMAX 53
PRÁCE VO VÝŠKACH
17
I3015 CLIMAX A.D.A 14
pohyblivý zachytávač pádu na vertikálnom
flexibilnom kotviacom lane
priemer 14 mm
bezpečnostná zámka a systém zaisťujúci
správnu inštaláciu zariadenia
dovoľuje voľný vertikálny pohyb pracovníka
bez nutnosti manuálneho nastavenia
v prípade pádu sa automaticky zablokuje
na kotviacom lane
EN 353-2
I3023 HORIZONT COMPLET
určené na práce, ktoré si vyžadujú časté
premiestňovanie kotviaceho systému
možnosť regulácie dĺžky použitím
oceľového napínača lana
maximálna dĺžka 20 m
maximálna výchylka 1 m
umožňuje pripojenie 2 používateľov
2 karabíny model 30
PVC taška na uschovanie popruhu, ktorý
sa nepoužíva, súčasne slúži ako ochrana pred
jeho zničením a poveternostnými vplyvmi
EN 795 TRIEDA B
Charakteristika
I3023 HORIZONT COMPLET
I3015 CLIMAX A.D.A 14
I3017 CLIMAX CADÍ
I3018 CLIMAX HEAD LAMP
I3017 CLIMAX CADÍ
ochranná prilba na prácu vo výškach
ABS s vysokokvalitnou UV stabilizáciou
s nastaviteľným remienkom
a regulačným kolieskom
zabudovaný 4-bodový podbradný
textilný remienok
s ventiláciou
EN 397
I3018 CLIMAX HEAD LAMP
vodotesná čelová baterka s 8
valcovými LED žiarovkami
3 režimy svietenia, ABS puzdro
lúč svetla vertikálne nastaviteľný
nastaviteľná elastická náhlavná páska
3× AAA batérie nie sú súčasťou balenia
I3019 CLIMAX CARRY BAG
čierná prepravná taška z PVC, objem 35 l
I3019 CLIMAX CARRY BAG
PRÁCE VO VÝŠKACH
19
www.ardon.cz
Download

Práca vo výškach