Obor: Okna (2.16)
Autor:
Výrobky, materiály, systémy
Typ:
Kolektiv autorů
Fotografie: Archiv firmy
Kontakt: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o., Resslova 1046, 588 13 Polná, tel.: 567 570 711, e-mail: [email protected], www.dafe.cz
Windows PROGRESS ELITE – windows without making compromises
♦
Okna PROGRESS ELITE
– okna bez kompromisů
Otvorové výplně určené pro nízkoenergetické a pasivní domy musí odpovídat přísným požadavkům na tepelněizolační vlastnosti a spárovou
neprůvzdušnost. Tyto náročné vlastnosti splňuje okno PROGRESS ELITE
firmy DAFE – PLAST Jihlava.
Vzhledem k neustále se zvyšujícím
nákladům za energie spojené s provozem rodinného domu, byl v průběhu posledních let ze strany široké
veřejnosti zaznamenán zvýšený zájem
o nízkoenergetické a pasivní stavby.
Tyto stavby, definované měrnou potřebou tepla v úrovni 50 kWh/(m2a)
(nízkoenergetické) resp. 15 kWh/(m2a)
(pasivní) však vyžadují důsledné a profesionální projektové řešení včetně
použití souboru speciálních výrobků
a materiálů.
Mezi výrobky ovlivňující celkový výsledek takovéto stavby pak bezpochyby
patří výplně otvorů.
Okna a dveře pro pasivní domy podléhají přísným požadavkům zejména
na tepelnou izolaci (Uw ≤ 0,8 W.m-2.K-1)
a spárovou průvzdušnost a právě pro tyto
náročné požadavky bylo vyvinuto okno
PROGRESS ELITE firmy DAFE – PLAST
Jihlava.
Rámová konstrukce
Pro rámovou konstrukci tohoto výrobku je využíváno profilového systému
REHAU GENEO®, jenž eliminuje nejbolestivější místo okenních konstrukcí z hlediska tepelného mostu. Profilový systém,
který je vyvinut z nosného kompozitnímu
materiálu RAU-FIPRO®, umožňuje produkovat okenní prvky do určitých rozměrů bez použití ocelových výztuh. Armovací komory rámů a křídel jsou navíc
vyloženy speciálními termoizolačními
vložkami, které dále zlepšují tepelněizolační vlastnosti okenního rámu.
Podkladní profil
ULTRAFOAM O8 – to je označení pro
speciální podkladní profil, který je určen
pro systémové napojení vnitřního a venkovního parapetu na okno PROGRESS
ELITE. Tento profil je vyroben z tvrzené-
ho pěnového materiálu, jenž garantuje vynikající tepelněizolační vlastnosti
(U ≤ 0,8 W.m-2.K-1) a odstraňuje tak z hlediska tepelných mostů další nejkritičtější
místo standardního plastového okna.
Dvojsklo s meziskelní fólií
Pro zasklení okna je použito dvojsklo
s meziskelní fólií HEAT MIRROR, označené INTERM TF SPORO STANDART,
s hodnotou součinitele prostupu tepla
Ug = 0,6 W.m-2.K-1. Toto zasklení zaručuje oproti trojsklu nižší hmotnost a také
nulový prostup UV záření. Navíc tato
dvojskla s fólií orientovaná na osluněné
strany snášejí bez problémů vysoké teploty, nestejnoměrná stínění a nedochází
díky vyrovnávání tlaků v komorách k rizikovému namáhání prostřední bariéry
(skla) a ve stejném složení zaručují vyšší
hlukový útlum.
Okno PROGRESS ELITE je možné zabudovat jak do standardního ostění, tak
i způsobem tzv. předsazené montáže
(okno vysunuto před líc obvodové stěny).
Vždy je však nutné respektovat správné
zásady pro utěsnění montážní spáry. ❏
1. SKLO HeatMirror 0,6
1
tepelná fólie
HeatMirror
- 100% ochrana před UV zářením
- o 30 % nižší hmotnost oproti trojsklu
- ochrana před kondenzátem
2. PODKLADOVÝ PROFIL ULTRAFOAM 08
- U profilu ≤ 0,8 W/(m2·K)
- dokonalá tepelná izolace i v nejkritičtějším místě
- snadné napojení vnitřního a venkovního parapetu
4
3. IZOLAČNÍ MODUL
- zlepšení izolačních vlastností až o 20 %
4. PROFILOVÝ SYSTÉM REHAU GENEO®
2
3
- výjimečná stabilita profilu
- jedinečná tepelná izolace
- větší bezpečnost
- Uw celého okna až 0,62 W/(m2.K)
Schéma okna PROGRESS ELITE určeného pro nízkoenergetické a pasivní domy
14
Stavebnictví a interiér 2/2011
Download

Okna PROGRESS ELITE - Stavebnictví a interiér