Schöck Tronsole ® typ AZ
SCHÖCK TRONSOLE®
Pr vek pro přerušení kročejového hluku
mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí
Schöck Tronsole ® typ AZ
schodišťová podesta:
monolitický beton
schodišťová stěna:
zdivo nebo beton
AZ
” vysoká jistota projektování: hlukově technicky zkoušeno, protipožárně zkoušeno
” minimální riziko akustických mostů díky optimálním př ípojným rámečkům pro spárové desky
” vysoká protihluková izolace
Obsah
Uspořádání v konstrukci / Popis pr vku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Uspořádání pr vků v půdor ysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dimenzační tabulka / Rozměr y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Montážní návod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Systémy ochrany proti hluku Schöck Tronsole ® typ AZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
51
Schöck Tronsole ® typ AZ
Uspořádání v konstrukci / Popis pr vku
obklad soklu
omítka
př ípojný rámeček
elastická spára
potěr (není třeba plovoucí mazanina)
okrajový pásek
®
Schöck Tronsole typ AZ
úprava pro snadné
omítnutí
≥ 40
p ř i p o ž a d a v ku
na oddělení
požárních úseků
≥ 160
15
podesta
150
eliminace akustických mostů
díky vhodnému zař íznutí omítky
výztuž konzoly řeší
statik projektu
PUR Elastomerové
ložisko
¿ Kročejová neprůzvučnost 1)
míra změny kročejové neprůzvučnosti
∆L* w = 26 dB C L’ n,w,R ≤ 40 dB
¿ Protipožární ochrana 2)
Schöck Tronsole ® typ AZ
třída protipožární odolnosti F 90 při odpovídajícím
krytí betonem (viz str. 88)
¿ Vzduchová neprůzvučnost 3)
namá vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny
stabilní plastová forma
vyztužená žebr y
AZ
př ípojný rámeček pro napojení
na Schöck Spárové desky PL po
obvodu schodiště
plastová př íruba k př iložení
na bednění stěny
vysoce kvalitní PUR Elastomerové ložisko
(charakteristika viz str. 90)
Popis pr vku Schöck Tronsole ® typ AZ
1)
2)
3)
52
Zpráva zkoušky Nr. L-181.93-P-130, ITA Wiesbaden
Zpráva požární ochrany Nr. 3285/0511, MPA Braunschweig
posudek na vzduchovou neprůzvučnost podle DIN 52210, Nr. L270.94-P18, ITA Wiesbaden
Schöck Tronsole ® typ AZ
Uspořádání pr vků v půdor ysu
SCHÖCK TRONSOLE®
mezipodesta
Schöck Tronsole ® typ AZ
hlavní podesta
Schöck Spárové desky PL
(po obvodu)
Př íklady pro uspořádání pr vků v půdor ysu
AZ
mezipodesta
Schöck Tronsole ® typ AZ
hlavní podesta
Schöck Spárové desky PL
(po obvodu)
Př íklady pro uspořádání pr vků v půdor ysu
53
Schöck Tronsole ® typ AZ
Dimenzační tabulka / Rozměr y
Schöck
Tronsole ®
tloušťka
podesty
[cm]
typ AZ
≥ 16
typ AZ plus 2)
≥ 18 3)
typ AZ-S 4)
≥ 16
vnitřní rozměry
výška
[cm]
šířka
[cm]
16,6
vnější rozměry
hloubka
[cm]
22,4
13,6
výška
[cm]
21,6
šířka
[cm]
30,0
přípustná
smyková
síla
hloubka
[kN/prvek]
[cm]
15,0
přípustná
vodorovná síla
[kN/prvek]
55
–
55 / 10
–
55
25
1)
při využití maximální př ípustné smykové síly je vyžadováno použití minimálně pevnostní tř ídy zdiva kvality 12 ve spojení
s maltou tř ídy II.
2)
s př ídavným elastomerovým ložiskem nahoře pro přenesení síly při nadzvedávání
3)
kvůli přenášení síly na horní ložisko
4)
při př ídavnými elastomerovými ložisky po stranách pro horizontální síly paralelně se spárou
Dovolené hodnoty vnitřních sil jsou vypočteny podle DIN, to znamená z normových hodnot zatížení.
15
př ípojný rámeček
elastomerové ložisko
Svislý řez: Schöck Tronsole ® typ AZ plus / typ AZ-S plus
224
240
elastomerové
ložisko
boční
př ípojný rámeček
30
30
př ípojný rámeček
224
240
Svislý řez: Schöck Tronsole ® typ AZ
300
elastomerové
ložisko
boční
136
150
15
Vodorovný řez: Schöck Tronsole ® typ AZ/ typ AZ plus
54
30
30
AZ
136
150
elastomerové ložisko
300
136
150
31
166
216
166
31
174
216
35
elastomerové
ložisko horní
35
př ípojný rámeček
174
15
136
150
15
Vodorovný řez: Schöck Tronsole ® typ AZ-S / typ AZ-S plus
Schöck Tronsole ® typ AZ
Montážní návod
SCHÖCK TRONSOLE®
1a Montáž do monolitické stěny
˜
1a
˜
1b
˜
®
Schöck Tronsole typ AZ vyměřit a vodorovně pevně přibít
na bednění. Údaj „OK Lager“ znázorňuje úroveň uložení pro
později vyrobené železobetonové trny (obr. 1a).
Pozor! Maximální výška pracovního záběru betonáže nad
prvkem Schöck Tronsole ® je 3 m.
OKer
OKer
Lag
Lag
1b Montáž ve zdivu
˜
Schöck Tronsole ® typ AZ vyměřit a vyzdít v rovině přední
hranoy. Údaj „OK Lager“ znázorňuje úroveň uložení pro
později vyrobené železobetonové trny (obr. 1b).
2
2 Provedení podesty
Provést bednění podesty
OKer
®
Lag
Odstranit ochrannou folii Schöck Tronsole typ AZ podél perforace. Vyjmout dřevěné vyztužení a zaklapávací spojovací
rámečky (obr. 2).
3 Napojení na spárovou desku
3
Rámečky nasadit na doraz na Schöck Tronsole ® typ AZ
(obr. 3). Spojovací rámečky usnadňují spoj bez akustických
mostů s Schöck Spárovými deskami PL.
AZ
Schöck Spárové desky PL připevnit bez mezer podél schodišťové stěny. Abyste se vyhnuli akustickým mostům, všechna
styková místa pečlivě přelepte lepící páskou.
Výztuž podesty a trnů uložit dle údajů statika. Je třeba vzít
v úvahu požadavky na protipožární ochranu (dostatečné
krytí betonem).
Betonovat podestu.
Beton v oblasti trnu pečlivě nanést a zhutnit.
Důležité:
Při všech pracích na stavbě je třeba dbát na to,
aby nevznikaly akustické mosty.
55
Systémy ochrany proti hluku
Schöck Tronsole ® typ AZ
Systémy ochrany proti hluku Schöck Tronsole ® typ AZ nabízí promyšlené kompletní řešení a v praxi ověřenou a fungující
ochranu proti kročejovému hluku u schodišťových podest z monolitického betonu.
Systém ochrany proti hluku
Schöck Tronsole® typ AZ se skládá z:
— Schöck Tronsole ® typ AZ
— Schöck balík protihlukové ochrany
– 15 x Schöck spárová deska typ PL
– 12,5 m lepící pásky pro přelepení
stykových spojů
– 1 nůž
– 1 stavební tužka
— Schöck Tronsole ® typ B (volitelné)
K uložení prvního ramene schodiště
na základovou (stropní) desku
s kročejovou izolací.
Shöck Tronsole ® typ B (volitelná)
k uložení prvního schodišťového ramene
Snížení kročejového hluku
∆L* w = 26 dB
56
Download

Schöck Tronsole® typ AZ