SVZ 6000
Samozamykací
zámek s kontrolou přístupu F
.. 10 = provedení s prac. proudem 12 V ss
.. 11 = provedení s prac. proudem 24 V ss
.. 60 = provedení s klid. proudem 12 V ss
.. 61 = provedení s klid. proudem 24 V ss
Objednací č.
kg/ks
SVZ 6251
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře
156251 . .
1,000
SVZ 6252
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře
156252 . .
1,000
SVZ 6261
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře
156261 . .
1,000
SVZ 6262
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře
156262 . .
1,000
SVZ 6271
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře
156271 . .
1,000
SVZ 6272
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře
156272 . .
1,000
SVZ 6257 / 6258
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a krycí protiplech levé dovnitř/pravé ven popř. pravé dovnitř/levé ven otvírané dveře s konstrukcí natupo
156257 . .
1,100
SVZ 6267 / 6268
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a krycí protiplech levé dovnitř/pravé ven popř. pravé dovnitř/levé ven otvírané dveře s konstrukcí natupo
156267 . .
1,100
SVZ 6277 / 6278
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a krycí protiplech levé dovnitř/pravé ven popř. pravé dovnitř/levé ven otvírané dveře s konstrukcí natupo
156277 . .
1,100
SVZ 6xxx
Samozamykací, elektricky sledovaný zámek pro kování klika klika určený pro
dveře s požadavkem na kontrolu průchodu. Zámek s neděleným ořechem a
elektricky ovládanou klikou v provedení na pracovní nebo klidový proud.
S mikrospínači pro detekci následujících stavů:
„Zablokováno“ - vysunuto > 90 % závory
„Odblokováno“ - vysunuto < 10 % závory
„Dveře otevřeny/zavřeny“
Kliky jsou ve stavu bez proudu odpojeny (pracovní proud) popř. spojeny
(klidový proud).
Ovládáním cívky elektromagnetu v zámku (např. systémem kontroly přístupu)
budou kliky spojeny popř. odděleny. Ovládání klik se vytváří přes GND-kontakt
pomocí bezpotenciálového spínacího kontaktu (pracovní proud) popř. rozpínacího kontaktu (klidový proud). Je možné trvalé přepnutí (permanentní zapnutí
kliky, např. pro denní provoz).
Připojení: 12 V ss, popř. 24 V ss, stabilizované
Odběr proudu max.: 0,4 A, popř. 0,2 A,
Zatížitelnost kontaktů: max. 30 V ss, 1,5 W.
Dvoubodové zablokování předepnutím pružiny po uzavření dveří. Třístupňové
zajištění západky. Univerzální ovládací západky (použitelná u 24 mm varianty
čela zámku u levých a pravých dveří).
Odblokování zvenku buď sepnutou klikou nebo klíčem. Při uzamčení je ocelová
závora vysunuta 20 mm. 9 mm ořech pro nedělený čtyřhran. Proti korozi chráněná skříňka zámku v rozměrech podle DIN, čelo zámku a do rozsahu dodávky
patřící krycí plech z ušlechtilé oceli.
DIN
18251
DIN
18250
DIN EN 12209
Kompatibilní se všemi
elektronickými a
volnoběžnými
cylindrickými
vložkami.
Zabezpečovací technika
– 40 –
SVZ 6000
Samozamykací
zámek s kontrolou přístupu F
.. 10 = provedení s prac. proudem 12 V ss
.. 11 = provedení s prac. proudem 24 V ss
.. 60 = provedení s klid. proudem 12 V ss
.. 61 = provedení s klid. proudem 24 V ss
Objednací č.
kg/ks
156719 . .
1,150
156739 . .
1,150
SVZ 6361
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře
156361 . .
1,000
SVZ 6362
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře
156362 . .
1,000
SVZ 6371
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře
156371 . .
1,000
SVZ 6372
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře
156372 . .
1,000
SVZ 6367 / 6368
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a protiplech pro
profilové levé dveře otvírané dovnitř a pravé ven popř. pravé dveře dovnitř a levé
ven s konstrukcí natupo
156367 . .
1,100
SVZ 6377 / 6378
...RZ, rozteč 74 mm, dornmass 65 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a protiplech pro
profilové levé dveře otvírané dovnitř a pravé ven popř. pravé dveře dovnitř a levé
dveře ven s konstrukcí natupo
156377 . .
1,100
SVZ 6819
...RZ, rozteč 94 mm, dornmass 35 mm, zadní dornmass 15,5 mm, čelo zámku
270 x 24 mm a protiplech pro profilové levé dveře otevírané dovnitř a pravé ven
popř. pravé dveře dovnitř a levé ven
156819 . .
1,000
156839 . .
1,000
SVZ 6719
...PZ, rozteč 92 mm, dornmass 35 mm, zadní dornmass 15,5 mm, čelo zámku
270 x 24 mm a protiplech pro profilové levé dveře otvírané dovnitř a pravé ven
popř. pro pravé dveře dovnitř a levé ven
SVZ 6739
...PZ, rozteč 92 mm, dornmass 45 mm, zadní dornmass 15,5 mm, čelo zámku
270 x 24 mm a protiplech pro profilové levé dveře otvírané dovnitř a pravé ven
popř. pravé dveře dovnitř a levé ven
DIN
18251
DIN
18250
DIN EN 12209
Kompatibilní se všemi
elektronickými a
volnoběžnými
cylindrickými
vložkami.
DIN
18251
DIN
18250
DIN EN 12209
Zabezpečovací technika
SVZ 6839
...RZ, rozteč 94 mm, dornmass 45 mm, zadní dornmass 15,5 mm, čelo zámku
270 x 24 mm a protiplech pro profilové levé dveře otevírané dovnitř a pravé ven
popř. pravé dveře dovnitř a levé ven
Potřebné příslušenství - objednat zvlášť:
Připojovací kabel
Kabelový přechod / kabelová spirála
Síťový zdroj
Speciální zavírací plech pro Schüco RS 65/70
SVP-A
KÜ/KS
PSU-24
SVP-Z
– 41 –
strana 55
strana 63
strana 17, 19
strana 63
SVP 6000
pracovní proud
Samozamykací
antipanikový zámek F
Objednací č.: ...... 00 = 12 V ss
Objednací č.: ...... 01 = 24 V ss
Objednací č.
kg/ks
SVP 6251 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře otvírané ven
156251 . .
1,000
SVP 6252 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře otvírané ven
156252 . .
1,000
SVP 6253 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře otvírané dovnitř
156253 . .
1,000
SVP 6254 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře otvírané dovnitř
156254 . .
1,000
SVP 6255 / 6258 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a protiplech
pro levé dveře natupo otvírané dovnitř a pravé dveře natupo otvírané ven
156258 . .
1,100
SVP 6256 / 6257 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 55 mm, čelo zámku 235 x 24 mm a protiplech
pro pravé dveře natupo otvírané dovnitř a levé dveře natupo otvírané ven
156257 . .
1,100
SVP 6261 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře otvírané ven
156261 . .
1,000
SVP 6262 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře otvírané ven
156262 . .
1,000
SVP 6263 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro levé falcové dveře otvírané dovnitř
156263 . .
1,050
SVP 6264 A
...PZ, rozteč 72 mm, dornmass 60 mm, čelo zámku 235 x 20 mm a úhelníkový
protiplech pro pravé falcové dveře otvírané dovnitř
156264 . .
1,050
SVP 6xxx, provedení s pracovním proudem
Samozamykací elektricky sledovaný antipanikový zámek s děleným čtyřhranem pro kování klika klika, vnější klika elektricky ovládaná (pracovní proud).
S mikrospínači pro detekci následujících stavů:
„Zablokováno“ - vysunuto > 90 % závory
„Odblokováno“ - vysunuto < 10 % závory
„Dveře otevřeny/zavřeny“
Panikové odblokování stisknutím vnitřní kliky (zatažení závory a odblokování
křížové střelky). Vnější klika je ve stavu bez proudu oddělena.
Vnější kliku spojuje a rozpojuje cívka elektromagnetu v zámku. Vnitřní klika je
vždy spojena (antipaniková funkce).
Ovládání vnější kliky probíhá přes kontakt GND prostřednictvím bezpotenciálového spínače. Možnost permanentního spojení vnější kliky - například pro
denní provoz.
Připojení: 12 V ss, popř. 24 V ss, stabilizované, odběr proudu max.: 0,4 A, popř.
0,2 A, zatížitelnost kontaktů: max. 30 VDC, 1,5 W.
Po uzavření dveří dvoubodové zablokování díky předepnuté pružině.
Třístupňově zajištěná univerzální závora (čelo zámku 20 nebo 24 mm).
Odblokování z vnějšku pomocí klíče nebo spojené vnější kliky. Závora 20 mm,
9 mm dělený ořech zámku. Skříň zámku chráněna proti korozi, součástí zámku
protiplech z ušlechtilé oceli.
DIN
18251
DIN
18250
DIN EN 12209
Kompatibilní se všemi
elektronickými a
volnoběžnými
cylindrickými
vložkami.
Zabezpečovací technika
– 42 –
Download

SVZ 6000 Samozamykací zámek s kontrolou přístupu F SVZ 6xxx