(16MnCrS5) PŘEKLAD BĚŽNÉ SPECIFIKACI
1.
2.
Popis zboží: za tepla válcovaná kruhová ocel
Kvalita zboží:
2.1. Stav dodání: válcovaná za tepla
2.2. Kód materiálu: 1.7139
2.3. Chemické složení, % hmoty: Značka oceli 16MnCrS5 podle EN 10084 s následujícím chemickým
složením:
C: 0,14 – 0,19
Mn: 1,00 – 1,30
S: 0,020 – 0,035
P: max. 0,035
Si: max. 0,40
Cu: max. 0,30
N: max. 0,30
Cr: 0,80 – 1,10
Mo: max. 0,15
Al: 0,020 – 0,040
Přípustné odchylky v chemickém složení (v hotové produkci):
C: +/-0,02; Mn: +/-0,05; Si: +0,03; P: +0,005; S: +/-0,005; Cr: +/-0,05; Mo: +0,03; Ni: +0,05; Al: +/0,005
2.4. Velikost a tolerance:
90, 95, 100 mm +/- 1,3 mm
105, 110, 115, 120, 125 mm +/- 1,5 mm
130, 135, 140, 145, 150, 160 mm +/- 2,0 mm
Délka:
6000 mm -0/+ 100 mm (pro průměry 90-150 mm)
5000 mm -0/+ 100 mm (pro průměry 160 mm)
Pro délku 6 m - v 10% z celkového množství je přípustné dodání tyčí o délce od 4000 mm do 6000
mm.
Pro délku 5 m - v 10% z celkového množství je přípustné dodání tyčí o délce od 4000 mm do 5000
mm.
Takové tyče musí být zabaleny do jednotlivých svazků.
Zakřivení tyčí:
a) nejvíce 2,5 mm na 1 m délky,
b) připouští se dodání 5% z celkového množství tyčí o zakřivení nejvíce 4,0 mm na 1 m délky.
Oválnost: max. 50% součtu mezních odchylek co do průměru v místech, které nelze zarovnat.
2.5. Mechanické vlastnosti:
Zkoušky tahem ve stavu dodání podle metodiky ISO 6892-1:2009. Hodnoty mechanických
vlastností se neupravují, faktické údaje se uvádějí v osvědčeních kvality. Vrubová houževnatost
není upravena.
2.6. Tvrdost HB – max. 240 ve stavu dodání (avšak snaha o úroveň max. 220)
V případě, kdy se hodnota tvrdosti nachází v mezích 156 – 207 HB, v osvědčeních kvality se
dopisuje fráze „Produkce se dodává bez tepelného zpracování, avšak výsledek je v souladu s +TH“.
Zastoupení Běloruského metalurgického závodu pro území České republiky a Slovenska:
+420 222 316 689 +420 222 316 690 +420 222 316 304 [email protected]
www.belsteel.cz www.belsteel.com
2.7. Kvalita povrchu: Hloubka povrchových vad nesmí přesáhnout 1% skutečného průměru. Vady o
hloubce více jak 1% jsou odstraňovány šikmým ostřihováním o hloubce maximálně 2,5%, bráno od
skutečné velikosti. V 5% z celkového množství je přípustné dodání válcovaného materiálu
s hloubkou zarovnání o 50% větší, než je stanovená hodnota.
2.8. Makrostruktura: 100% válcovaného materiálu je podrobeno ultrazvukové kontrole. Nastavení
zařízení UZK podle SEP 1920 třída B a GOST 21120-75, druhá skupina kvality. Makrostruktura
válcovaného materiálu nesmí mít staženiny, řediny, bubliny, rozvrstvení, vnitřní trhliny, struskové
vměstky a vločky.
2.9. Mikrostruktura: Velikost austenitového zrna 5-8 stupňů se zajišťuje dezoxidací Al.
Maximální stupeň nekovových vměstků podle stupnice DIN 50602:
Dia, mm
K4, max.
90 – 145
50
150 – 160
55
3.
Velikost / rozdělení množství:
Průměr, mm
Ø 90-115
Ø 120-160
Min. výrobní norma, t
400
400
Množstevní tolerance co do velikosti a celkového množství je -/+ 10%.
4.
Doba výroby: výrobní program je délkou cca 2,5 měsíce
5.
Obal: Ve svazcích o maximální váze 5,0 t se spolehlivým opáskováním minimálně ve 4 místech
válcovaným drátem o průměru 6,5 mm. Každý svazek je vybaven dvěma nákladními třmeny pro
několikanásobné zvedání.
6.
Označení: Na jedno čelo se nalepí nálepka s uvedením následujícího textu v jazyce anglickém:
Symbol BMZ
Vyrobeno v Bělorusku
Velikost v mm
Ocel (značka)
Kód (značka)
č. tavby
Každý svazek má 2 štítky z graphiplastu s uvedením následujícího textu v jazyce anglickém:
velikost /délka
hmotnost balíku /počet tyčí
značka oceli: 16MnCrS5
číslo tavby /balíku
číslo kontraktu závodu:
země určení:
dodatečné označení: není požadováno
7.
Požadované dokumenty
Běžná faktura (1 originál)
Osvědčení o původu ve formě A (1 originál)
Závodní osvědčení kvality ve formě DIN EN 10204:2005-01 3.1. (1 originál) s kulatým razítkem a
podpisem na každou zásilku
Balicí list – s uvedením počtu tyčí v každém balíku s uvedením celkového množství balíků – na každou
tavbu.
Výrobní certifikát, 1 originál.
Zastoupení Běloruského metalurgického závodu pro území České republiky a Slovenska:
+420 222 316 689 +420 222 316 690 +420 222 316 304 [email protected]
www.belsteel.cz www.belsteel.com
Download

(16MnCrS5) PŘEKLAD BĚŽNÉ SPECIFIKACI 1. Popis zboží: za