Úvod do používání digitálního módu PSK31
V této prezentaci byly použity výběry z článků Vlasty OK1AK,
Jardy OK1CJB a Ládi OK1UNL uveřejněné na www.ok1cjb.cz
Kmitočty pro PSK31
160m 1,838.15 MHz
80m 3,580.15 MHz
40m 7,035.15 MHz
30m 10,142.15 MHz
20m 14,070.15 MHz
17m 18,100.15 MHz
15m 21,080.15 MHz
12m 24,920.15 MHz
10m 28,120.15 MHz
Interface pro digimódy
Propojovací kabely
Používat pouze kvalitní stereo
konektory.
U mono kabelů zapojit jenom
špičku, (signál L) a zem
(GND). Střed (R) zůstane
volný.
Používat pouze kvalitní
stíněné vodiče s minimální
délkou (max. 30 cm).
Propojovací NF kabely
Naindukované rušení. Na vině byl velice tenký, velice ohebný a
velice nekvalitní stíněný kabel. Po jeho výměně je vidět už jen
vlastní šum zvukové karty.
Interface pro digimódy
Izolační trafa
Přenosová charakteristika Nf traf
Větší útlum v modulační větvi (červená
křivka) je způsobený děličem R5 a R6.
Interface pro digimódy
Malá odbočka - NF trafa a SDR přijímač
V žádném případě nepoužívat oddělovací trafa pro oddělení přijímačů SDR!
Indukované napětí
-Ui = Δ Φ / Δ t
Program MMVARI od JE3HHT
Program MMVARI od JE3HHT
Na značku se program zeptá při
instalaci. Skutečně důležité je jenom
v okně Setup MMVARI, menu TX,
nastavit klíčování vysílače (PTT). To
je všechno. Ostatní se nastavuje
podle potřeby a zvyklostí.
Program MMVARI od JE3HHT
Druhy provozu v MMVARI
GMSK – je provoz mezi PSK a FSK, vyznačuje se tím že nepotřebuje lineární
stupně ve vysílači.
FSK – obvykle se tento druh provozu používá na pásmech VKV a pro stanice
s nízkou stabilitou kmitočtu.
FSK-W – to samé, možnosti rychlosti přenosu 20, 31.25, 45.45, 62.5, 93.75,
125 ? 250B/s.
BPSK – zvláštní BPSK, přizpůsobené pro práci s asijskými znaky, není
slučitelný s jinými programy kromě MMVARI.
bpsk – standartní režim BPSK kompaktibilní s jinými programy, používají se
rychlosti 20, 31.25, 45.45, 62.5, 93.75, 125 ? 250B/s.
rtty-L / rtty-U – obvyklý dálnopis, L – znamená LSB (-), U - USB (+)
mfsk-L / mfsk-U - standartní MFSK, L a U znamená že když u rtty jsou
rychlosti 15.625 - MFSK16 a 31.25 - MFSK32 (mfsk32 – nestandartní režim,
pracujte pouze po předchozí domluvě)
Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI
Na transceiveru nastavte některý z kmitočtů 4995, 9995, 14995
kHz v módu USB. Vysílače pracující na těchto kmitočtech mají
volacím znak RWM a používají různé druhy signálů. Pro náš
účel je nutno vyčkat na signál podobný tečkám Morseovy
abecedy který je vysílán 20-30 minutu a 50-59 minutu každou
hodinu.
Spusťte program MMVARI. Aktivujte butony „Options“ a
„Calibrating the Sound card“
Vyčkejte, až budou vysílány značky kmitočtem 10 Hz. Začnou
se pomalu kreslit na obrazovce svislé pruhy. Ty ponechte, až
bude pokryta větší část obrazovky.
Pokud budou tyto pruhy zcela kolmé , nemusíte nic dělat a je to
známkou, že hodinový kmitočet zvukové karty je optimální
(11025 Hz).
Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI
Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI
Pokud budou šikmé, levým tlačítkem myši klikněte na horní
okraj okna a potáhněte myš na spodní okraj. Myš za sebou
potáhne slabou žlutou čáru . Pohybem myši po spodním okraji
okna nastavte žlutou čáru rovnoběžně s pruhy na obrazovce a
klikněte opět levým tlačítkem myši. Vlevo dole na obrazovce
uvidíte změnu hodnoty v okénku „Clock „ v Hz a za ním v ppm.
Sledujte dále průběh kreslení kolmých pruhů a pokud nebylo
dosaženo úplné kolmosti, opakujte manévr s myší.
Jakmile budou pruhy kolmé klikněte na „OK“
Údaje z okénka „Clock“ je dobré si opsat a je možno je použít i
v jiných programech, ve kterých není možné kalibraci provádět.
Popsaná kalibrace je ve skutečnosti jenom softwarová
korekce pro programy, nikoliv korekce HW v počítači.
IMD - rušení na pásmu
IMD je zkratkou Inter Modulation Distortion, a je to
poměr úrovně prvního páru nežádoucích pásů spektra
(tj. +/- 46 Hz od základního kmitočtu) vztažený k
úrovni žádoucí složky spektra (tj. dva základní pásy
+/- 15 Hz od základního kmitočtu).
IMD a rušení na pásmu
Hlavním zdrojem rušení v provozu PSK jsou
intermodulační produkty, vznikající přemodulováním
vysílače. V praxi se nám projevuje přemodulování
vysílače protější stanice při příjmu na obrazovce tak,
že mimo dva základní pruhy nosného signálu PSK31,
které představují +/- 15,625 Hz od základního
kmitočtu (u PSK63 je to dvojnásob), je přijímaný kanál
zarušen dalšími „harmonickými“ pruhy. Tyto sice
zákonitě mají od základního kmitočtu stále menší
intenzitu, ale čím je úroveň intermodulace vyšší a
signál stanice silnější, tím větší šířka pásma je
zarušena.
Interface pro digimódy
Několik zásad při vysílání digimódů
Transceiver nastavte v menu na největší povolený výkon
Používejte ale pouze poloviční výkon vašeho transceiveru,
maximální rozumný výkon je 50W
Potřebný výkon regulujte potenciometrem modulace
Nepoužívejte žádné kompresory signálu, nesmí fungovat ALC
Nepoužívejte žádné přídavné koncové stupně
U nepřizpůsobené antény vyzařuje i svod, VF proniká do
zařízení a przní signál
Nemá cenu pořizovat špičkovou zvukovou kartu pokud máte
jen náhražkovou anténu.
Váš TRX nemusí mít deklarované digimódy. Stačí na všech
pásmech použít modulaci USB
Stavebnice PSK metru - indikace IMD od
KF6VSG
Stavebnice PSK metru - indikace IMD od
KF6VSG
Stavebnice PSK metru - indikace IMD od
KF6VSG
PSK metr (stavebnice) od
KK7UQ se přestal vyrábět.
PSK metr - indikace IMD
PSK metr - indikace IMD
Externí zvukové karty
Externí zvuková
karta Creative
Sound Blaster X-Fi
Surround 5.1 Pro
Testy provedl
Martin IW3AUT
Ten také navrhnul
její úpravy
Budoucnost ?
Protože některé tablety mají jen jeden
USB port, bude na modulaci použitý
jeden výstupní kanál a druhý bude bez
potenciometru, pevně nastavený pro
digivox na klíčování TRX.
Oddělení USB - IO ADuM4160
Deník UR5EQF
MultiPSK
MultiPSK
MultiPSK
UR5EQF
MMVARI
fldigi
Úvod do používání digitálního módu PSK31
Děkuji za pozornost
a přeji mnoho spojení
která vás potěší.
Jarda OK1CJB
Download

Úvod do používání digitálního módu PSK31