Členský zpravodaj
Veterán
Rádio
Klub
Brno
číslo 3
Ročník XXI – 2014
Historický snímek.
Zakládající člen VRK č.012, Vladimír Šmehlík z Mohelna, OK2BIX , držitel povolení
od roku 1965 u svého zařízení v roce 1992. Vlevo PA 3 x 6P45S, UW3DI a RX.Věnoval
se převážně DX práci. K práci na amatérských pásmech přivedl i svoji dceru a zetě.
Opustil nás v březnu loňského roku.
TNX OK2HY za poskytnuté informace.
Členský Zpravodaj VRK 3/14
2
Informační bulletin VRK
----------------------------------------------------------------------------
Vydává Rada VRK
OBSAH
-----------------------------------------------------
Předseda
OK2LS František Frýbert
Ruprechtická 2273/4
19300 Praha 9
e-mail:[email protected]
Mobil: 736 143 069
Místopředseda
Pokladník a hospodář
OK2AIS Aleš Tomšů
Hrnčířská 41, 60200 Brno
e-mail:[email protected]
Mobil: 732 962 021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amatérské pracoviště OK2BIX v r.1992
Obsah, rada VRK
Členské příspěvky, paketová síť
Výsledky závodu s ručními klíči
Seznam brněnských radioklubů z r.1989
Podmínky Martinského závodu
Narozeniny, setkání, různé
Seznam členů VRK
Důležité kontaktní adresy:
Diplomový manažer
OK2BEH Zdeněk Životský
Na Honech 1826
66601 Tišnov
tel:549 413 562
e-mail:[email protected]
Soutěžní manažer a VO
OK5VRK
OK2BGW Ing.Ivo Kovář
Jamborova 939
66603 Tišnov
Mobil: 602 890 782
e-mail:[email protected]
Revizní komise
Český Radioklub
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 240, 607 208 230
QSL služba :e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 253
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1
ČTÚ - Odbor správy kmitočtového spektra
Sokolovská 219, Praha 9, P.O.Box 02
225 02 Praha 025, telefon: 224 004 111
OK2FEI Ing.Petr Obermajer
OK2KE Ing. Jaroslav Klimeš
Stránky VRK na I-netu : http://www.vrk.wz.cz
Členský zpravodaj VRK 2/14
3
Stav příspěvkové morálky k 14.6.2014 : ( Změny od 8.4.2014)
Příspěvky na rok 2014 poslali: OK2BLR, PCY, BJT, DAN, JML, SM4EWP(rovněž 2013),
Příspěvky na rok 2015 poslali: OK2PAY ,OK2ZZ, ZS6AXT,
Příspěvky na rok 2015 poslali: OK2PAY, OK2ZZ,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Silent key :
Dne 8.2. 2014 zemřel Jiří Zahradník, OK1AWR z Chocně ve věku 90 let, čl. č.: 363.
Dne 12.6.2014 zemřel po těžké nemoci Jaroslav Lauterbach, OK2BET z Židlochovic ve
věku nedožitých 76 let, čl.č.: 250.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vstup do paketové sítě.
Rád bych informoval členy VRK o tom jak se dostat do nódu a BBSek paketové
sítě, která je i přes zrušení radiových vstupů živá i v OK.
Je to možné například přes nově zprovozněný nód OK2KOJ-5 v Brně použitím
paketového programu pro Windows WPP verze 16.
Tam se nastaví volání pomocí TCP kde se zapíše název hostu ok2koj.ddns.net
a port 23.
Pak když se to takhle zavolá, příjde požadavek na login kde se dá značka a pak již
jsme v nódu, kde je podobné použití jako kdybychom se do nodu připojili rádiem přes
modem.
V nódu je příkaz BBS (kde jsme v BBSce OK0PBR a můžeme posílat zprávy
např. do rubriky VRK nebo zprávy pro jiné značky) a dále jsou tam příkazy jako DXC
(DX cluster) nebo CONV (vstup do amatérské konverzační sítě) nebo EM (možnost
příjmu a odesílání e-mailu). Je tam rovněž příkaz RE kde jsou informace o nódu a jeho
příkazech. Z nódu vystoupíme příkazem B.
73 ! Libor, OK2PEN
Členský zpravodaj VRK 3/14
4
Výsledky letošního závodu s ručními klíči:
stanice
1. OM5WW
OM7AG
OK2BNF
OK1JFP
OK1MGW
OK1MSP
OK1JPO
OK1IF
OK1ABF
10. OK2BGA
OK1FKD
OK1DQP
OK1FTG
OK1KZ
OM3EE
OK2BGW
OK1WMJ
OM3CAZ
OK2BLR
20. OK1AMD
OM7CG
22. OK1FFA
body
50
49
49
49
49
48
48
47
46
46
46
46
46
45
45
43
41
39
39
38
36
3
chyby
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
2
1
3
0
QSO
26
26
25
25
25
27
26
25
24
25
24
25
22
26
23
21
20
22
23
23
19
1
Účast v letošním ročníku závodu byla nižší než vloni. Účastnilo se
30 stanic , 22 poslalo deník. Rušení na pásmu bylo minimální a tak
výsledky jsou velmi vyrovnané a nakonec rozhodovaly počty ve dvacáté
nebo čtyřicáté minutě.
Pohár se štítkem za 1. místo zajistil OK2AIS a diplomy pro první tři
stanice odeslal diplomový manažer OK2BEH.
Závod vyhodnotil OK2BGW
Členský Zpravodaj VRK 3/14
5
Historie.
Seznam radioklubů a kolektivních stanic v Brně - městě,
který vypracoval OK2YY, Stanislav Lenoch v březnu 1989, tehdejší matrikář.
OK2KBA (Kompas):
19 členů (9 OK, 9 RO, 1 RP)
OK2PEL
OK2KBE
:
3 členové, všichni OK
MEZ Brno
OK2KBR
:
69 členů (48 OK, 10 RO, 11 RP)
KV Svazarmu
OK2KFR
:
26 členů ( 15 OK, 3 RO, 8 RP)
Zbrojovka Brno
OK2KGZ
:
2 členové (1 OK, 1 RP)
Královopolská
OK2KLI
:
9 členů ( 7 OK, 2 RP)
Zetor B. Líšeň
OK2KOJ (VUT)
:
31 členů ( 8 OK, 11 RO, 12 RP)
Vys. školy
OK2KQF
:
10 členů ( 3 OK, 7 RP)
OK2PFT
OK2KQU
:
16 členů ( 5 OK, 2 RO, 9 RP)
OK2PMA
OK2KTB
:
47 členů ( 13 OK, 11 RO, 23 RP)
Tesla Brno
OK2KUB
:
22 členů ( 16 OK, 4 RO, 2RP)
Dům mládeže
OK2KZG
:
18 členů ( 7 OK, 8 RO, 3 RP)
První Brno
OK2OVZ
:
8 členů ( 2 OK, 2 RO, 4 RP)
OK2PDL
Podle callbooku vydaného v roce 1990 nakladatelstvím AMA v Třebíči byly v Brně
ještě další klubové stanice :
OK2KOZ (OK2JK) , OK2KKW (OK2VIA) a OK2KSA (OK2DGB)
Poznámka: v posledním sloupci se uvádí, kde stanice pracovala, případně kdo byl
vedoucí oparátor ( u posledních tří je VO v závorce).
Většina těchto klubů bohužel zanikla. Srovnání s Prahou, nebo dalšími městy by asi
dopadlo podobně.
Členský Zpravodaj VRK 3/14
6
Pro připomenutí:
MARTINSKÝ TELEGRAFNÍ ZÁVOD
Doba konání: každoročně 11. listopadu od 16 - 17 hod UTC (17 – 18 hod místního času)
V roce 2014 připadá 11. listopad na úterý.
Druh provozu: pouze CW
Pásmo:
3520 kHz až 3560 kHz
Kategorie:
1. stanice CW, maximální výkon 100W
2. posluchači
Závodu se mohou zúčastnit členové VRK bez ohledu na QTH, ostatní stanice jen OK/OM
Výzva:
CQ VRK
Předávaný kód: členové VRK: RST + skupina VRK + členské číslo, např. 599VRK430
ostatní stn. : RST + pořadové číslo spojení počínaje 001, např. 599001
spojení se členem klubu VRK 3 body
spojení s nečlenem klubu VRK 1 bod
posluchači: za poslech stanice člena VRK 3 body
za poslech stanice nečlena 1 bod.
Posluchač musí zaznamenat čas, značku, vyslaný report a značku protistanice
Bodování:
Násobiče: nejsou, rozhoduje prostý součet bodů, v případě rovnosti počet spojení v
prvních 20, 40 minutách závodu
Deníky:
v textovém formátu s vypočítaným výsledkem do 25. listopadu
e-mail: [email protected]
papírové deníky: Ing. Ivo Kovář, OK2BGW, Jamborova 937, 666 03 Tišnov.
Deník musí obsahovat čas UTC, značku, přijatý a vyslaný kód, započítané body, celkový
výsledek , čestné prohlášení a adresu !
Diplomy:
první tři stanice v každé kategorii, vítězná stanice pohár s věnováním
Dobré podmínky a radost ze závodění přeje rada Veterán Rádio Klubu.
Členský Zpravodaj VRK 3/14
7
Kulaté a půlkulaté narozeniny našich členů:
Srpen :
Říjen :
Listopad :
Prosinec:
OK2AFJ
OK2JML
OK2ME
OK2ZFB
85
75
80
70
Září :
OK2LS 85 OK1MO 70
VK2FHC 90
OK1ABF 70
OK2TT 75
OK1JSF 85
Mezinárodní setkání s burzou se letos koná v Holicích ve dnech 22. - 23.
srpna.
Brněnští radioamatéři se scházejí v úterý v 16 hodin v restauraci Plzeňský
Dvůr a ve čtvrtek v 17 hodin v restauraci u Pavouka.
Z bulletinu Českého radioklubu :
● K 11. červnu byl aktualizován OK CallBook: http://www.crk.cz/CZ/OKCBC.
● Záznamy zpráv OK1RCR ve formátu MP3 budou ukládány na webu ČRK
na stránce Aktuality z domova: http://www.crk.cz/CZ/AKTDC.
Zpravodaj č. 4/14 vyjde v listopadu po vyhodnocení Martinského závodu, na
který Vás rada klubu zve. Podmínky závodu jsou v tomto čísle na předchozí
straně.
Na straně osm je aktualizovaný seznam členů klubu podle značek
s členskými čísly pro kontrolu při závodech. Pro velký rozsah textu se již na
stránku nevešlo záhlaví.
Toto číslo Členského Zpravodaje vyšlo v červenci 2014.
123 DH4RAE +
159 DJ5QK
385 DJ0IR +
252 DK3MM
428 DL1YD
183 DL4FCS
322 DL4MFG
462 DL8UAA
192 F5LHH
166 HB9LDU
124 OE5BMO +
361 OK1AA +
153 OK1AAZ
300 OK1ABF
158 OK1AD
211 OK1ADO
261 OK1ADW +
169 OK1ADZ +
292 OK1AE
067 OK1AEH +
331 OK1AEY
186 OK1AFF +
155 OK1AFJ
144 OK1AFY +
190 OK1AFZ +
340OK1AGA +
391 OK1AGM
317 OK1AGO
220 OK1AGS
362 OK1AHX
297 OK1AIL
+
360 OK1AJD
315 OK1AK
388 OK1AKJ
412 OK1AKU
061 OK1AL
432 OK1ALL
178 OK1ALY
313 OK1AMD
173 OK1ANN
237 OK1APH +
454 OK1APY
044 OK1APS +
060 OK1AQ
+
130 OK1AQE +
296 OK1AQL
394 OK1AR
052 OK1ARN
422 OK1ARO
374 OK1ARQ +
325 OK1AW
193 OK1AWJ
078 OK1AWO +
363 OK1AWR
051OK1AWT
+
424 OK1AXG
411 OK1AYF
342 OK1AZA
175 OK1BB
172 OK1BP
+
128 OK1BY
+
457 OK1CAM +
450 OK1CJ
369 OK1CKV
318 OK1CM
116 OK1CV
+
464OK1DAR
288 OK1DAV
147 OK1DBF
125 OK1DCE
309 OK1DFE
267 OK1DFK
135 OK1DH
367 OK1DKM
355 OK1DKR
201 OK1DLA
408 OK1DLZ
050 OK1DMM
329 OK1DMQ +
455 OK1DOL
357 OK1DOR
420 OK1DOZ
163 OK1DPF
452 OK1DQP
270 OK1DZ
216 OK1EP
136 OK1EU
083 OK1EV
456 OK1FAY
049 OK1FB+
272 OK1FGY
238 OK1FHP
380 OK1FKV
463 OK1FPG
045 OK1FR
254 OK1FV
376 OK1FVD
137 OK1GR
303 OK1HCD
299 OK1HH
196 OK1HJ
140 OK1HX
138 OK1IAL
289 OK1IAO
165 OK1IAS
287 OK1IBE
046 OK1IG
465 OK1IN
409 OK1IVU
324 OK1IWQ
110 OK1JAX
231 OK1JB
256 OK1JDJ
066 OK1JIM
232 OK1JKR
290 OK1JMS
161 OK1JPO
333 OK1JSF
053 OK1JST
102 OK1KD
431 OK1KI
413 OK1KL
295 OK1KZ
387 OK1LM
301 OK1LV
346 OK1MAY
091 OK1MC
156 OK1MD
396 OK1MNI
149 OK1MO
063 OK1MOC
265 OK1MP
225 OK1MR
460 OK1MSP
092 OK1NB
321 OK1NG
101 OK1NH
316 OK1NR
382 OK1NU
229 OK1NV
370 OK1OH
304 OK1PD
113 OK1PQ
330 OK1RR
426 OK1SI
447 OK1SJ
167 OK1SVS
200 OK1TD
383 OK1TFH
212 OK1TJ
111 OK1UK
419 OK1UKM
320 OK1UT
390 OK1UU
239 OK1VEY
219 OK1VHV
449 OK1VOF
433 OK1VPT
448 OK1VTO
384 OK1WF
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
308 OK1WFE
042 OK1W I
407 OK1XCH
071 OK1XM
337 OK1XR
264 OK1XW
141 OK1YB
268 OK1YG
338 OK1YS
150 OK1ZL
314 OK1ZN
416 OK1ZZ
015 OK2AIS
176 OK2AJ
458 OK2AM
127 OK2AR
160 OK2BAP
114 OK2BAV
274 OK2BBB
191 OK2BBD
019 OK2BBH
263 OK2BBJ
132 OK2BC
372 OK2BCJ
206 OK2BCN
258OK2BCR
207 OK2BCZ
203 OK2BDA
077 OK2BDB
105 OK2BDL
040 OK2BDU
103 OK2BEH
250 OK2BET
400 OK2BF
298 OK2BFI
305 OK2BFY
233 OK2BGA
055 OK2BGE
033 OK2BGI
435 OK2BGO
099 OK2BGW
222 OK2BHA
013 OK2BHB
389 OK2BHM
378 OK2BHZ
230 OK2BIJ
030 OK2BIL
095 OK2BIQ
430 OK1BIU
012 OK2BIX
048 OK2BIZ
218 OK2BJI
120 OK2BJK
122 OK2BJR
152 OK2BJT
089 OK2BJY
194 OK2BKB
335 OK2BKE
118 OK2BKP
262 OK2BKQ
215 OK2BL
354 OK2BLR
286 OK2BMB
018 OK2BMC
285 OK2BMG
026 OK2BMS
445 OK2BN
275 OK2BNA
358 OK2BNC
154 OK2BNF
246 OK2BNT
240 OK2BOB
281 OK2BOR
402 OK2BPG
406 OK2BPI
241 OK2BPU
349 OK2BPX
056 OK2BQF
185 OK2BQO
294 OK2BR
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
417 OK2BRX
341 OK2BRY
079 OK2BSA
199 OK2BSB
379 OK2BTE
443 OK2BTR
344 OK2BUX
352 OK2BVT
401 OK2BWC
086 OK2BWG
414 OK2BWQ
065 OK2BX
162 OK2BXA
164 OK2BXM
228 OK2BXW
434 OK2BZB
273 OK2BZT
104 OK2BZV
255 OK2CL
397 OK2COS
373 OK2DA
453 OK2DAN
076 OK2DB
148 OK2DCL
068 OK2DE
350 OK2DU
415 OK2DW
210 OK2EI
307 OK2FB
027 OK2FD
014 OK2FEI
093 OK2FH
039 OK2GE
245 OK2HBR
366 OK2HHF
142 OK2HI
423 OK2HKP
208 OK2HST
023 OK2HY
072 OK2JA
351 OK2JEW
279 OK2JK
336 OK2JMA
405 OK2JML
187 OK2JZ
081 OK2KE
085 OK2KJ
096 OK2KK
311 OK2KR
170 OK2KS
334 OK2KY
205 OK2LC
226 OK2LF
100 OK2LH
088 OK2LN
038 OK2LQ
021 OK2LS
036 OK2LT
327 OK2MBN
107 OK2ME
234 OK2MW
386 OK2MWK
011 OK2MZ
266 OK2NA
034 OK2NX
016 OK2OJ
073 OK2ON
059 OK2OQ
282 OK2OR
181 OK2OU
410 OK2PA
224 OK2PAB
399 OK2PAE
429 OK2PAK
195 OK2PAM
248 OK2PAU
221 OK2PAX
058 OK2PAY
257 OK2PB
024 OK2PBE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
312 OK2PBH
291 OK2PBK
371 OK2PBM
395 OK2PBT
393 OK2PCC
+
293 OK2PCH
+
242 OK2PCO
+
326 OK2PCQ
+
090 OK2PCR
+
364 OK2PCX
+
115 OK2PCY
025 OK2PDD
+
441 OK2PDN
108 OK2PDS
117 OK2PEN
171 OK2PEO
+
269 OK2PES
306 OK2PFO
377 OK2PGM
251 OK2PGW
404 OK2PIP
427 OK2PJD
+
365 OK2PJH
271 OK2PKY
035 OK2PLH
+
339 OK2PMV
037 OK2PO
029 OK2PPA
436 OK2PVA +
437 OK2PX
028 OK2PY
+
074 OK2QC
+
075 OK2QU
213 OK2QX
069 OK2RN
082 OK2RZ
446 OK2SAQ
249 OK2SG
439 OK2SGV
347 OK2SJS
235 OK2SMG
+
353 OK2SMI
244 OK2SO
348 OK2SPS
319 OK2SS
278 OK2SSJ
223 OK2SW
151 OK2SWD
139 OK2SXX
+
017 OK2TB
087 OK2TH
+
343 OK2TT
126 OK2TU
+
310 OK2UA
098 OK2UHM
133 OK2UQ
094 OK2UZ
243 OK2VED
+
020 OK2VFX
+
109 OK2VGC
129 OK2VGD
280 OK2VH+
214 OK2VKG
356 OK2VNA
375 OK2VNN
+
332 OK2VP
+
274 OK2VRX +
227 OK2VX
253 OK2WE
+
179 OK2WFW
398 OK2WH
032 OK2WK
259 OK2WO
323 OK2WW
134 OK2XA
+
145 OK2XFU
106 OK2XOI
+
084 OK2XVK
+
022 OK2XZ
302 OK2YJ
+
276 OK2YZ
284 OK2ZEM
440 OK2ZFB
317 OK2ZQ
119 OK2ZU
444 OK2ZVN
277 OK2ZZ
425 OK3KK
+
442 OK4AZ
010 OK5VRK
--283 OM2AD
157 OM2KM
041 OM3AA
184 OM3AX
209 OM3CAF
047 OM3CAZ
260 OM3CBT
+
143 OM3CED
+
202 OM3CFK
+
204 OM3CFN
064 OM3EA
+
461 OM3EE
236 OM3IAG
043 OM3MB
182 OM3MH
+
070 OM3OF
+
057 OM3QQ
146 OM3TBE
+
345 OM3TBG
180 OM3TJC
+
189 OM3UN
+
177 OM3WRZ +
174 OM4DX
403 OM4JD
031 OM4PC
+
054 OM4XX
+
188 OM5BP
121 OM5NJ
062 OM6CW
451 OM7AB
459 OM7AT
328 OM7GW
168 OM7RR
+
418 OM7VF
+
421 OM7YA
080 OM7YE
+
131 OM8RA
097 SM4EWP
438 SP9MQT
392 VA3OK
+
359 VE3NBW
+
368 VK2FHC
197 VU2MY
198 VU2RBI
112 WA9AXA +
381 ZS6AXT
seznam pro
diplomy VRK
+ = zemřel
100 %
26.7.2014
Seznam členů
VRK
Download

3/2014 - Veterán Radio Klub