ADRESÁŘ
elektro a radio kroužků a klubů
verze V.13, stav k 12. prosinci 2014.
Proti minulé verzi přibyly kroužky v DDM Kopřivnice a v MěDDM Týn nad Vltavou. Už víme o 73 kroužcích!
Víte o dalších kroužcích, či radioklubech? Napište o nich na [email protected] , budou zařazeni do další verze tohoto seznamu.
Tento Adresář můžete libovolně šířit, uveďte zdroj, jímž je www.hamik.cz .
Hlavní město Praha
Kdo
DDM
Slezská 920/21
120 00 Praha 2
tel. 222 251 576
[email protected]
DDM
Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4
140 00 Praha 4
tel. 602 399 835
Náplň
E1 Elektronika začátečníci.
E2 Elektronika pokročilí.
E3 Elektronika a mikroE.
Doba konání
Po 17-19
čt 17-19
St 15-17
Kontakt na vedoucího
Hana Kudrnová
Jan Vejvoda
Jiří Olmer
[email protected]
Elektrotechnika I.
St 14-16:15
Tomáš Vopálenský
tel. 602 864 256
Elektrotechnika II.
pro pokročilé.
St 16:15-18:30
[email protected]
Pro děti a mládež 11-18 let.
P. Hora
http://www.hobbycentrum4.cz/
Poplatek za pololetí 1000 Kč, za celý rok 1700 Kč.
Pro děti 8-21 let.
[email protected]
DDM
Elektrokroužek.
Štefánikova 235/11
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel. 257 323 918
[email protected]
DDM
Elektro-radio amatéři,
Chlupova 1800
začátečníci.
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel. 251 620 266
[email protected]
Elektro-radio amatéři,
pokročilí.
Út 17-19
Stanice techniků
DDM hl. m. Prahy
Pod Juliskou 2a
Po 15-16
Út 14:30-15:30
Po 18-19:30
Elektronika pro nejmenší.
Elektronika pro nejmenší.
Elektronika pro pokročilé.
Čt 16-17:20
Tomáš Kopetzký
[email protected]
Čt 17:30-18:50
František Pechlát
František Pechlát
Pavel Hudeček
1
Další informace
Pro děti 9-12 let.
Pro děti 12-15 let.
Pro děti a mládež 12-19 let.
http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/
Poplatek za pololetí 850 Kč, za rok 1500 Kč.
Pro děti 7-11 let.
http://www.ddmpraha.cz/stanice-techniku/
Poplatek za rok 1800 Kč.
http://www.ddmstodulky.cz/index.php/krouzky-akluby?catid=8
Pro děti 8-12 let.
Poplatek za pololetí 800 Kč.
Pro děti a mládež 12-18 let.
Poplatek za pololetí 800 Kč.
Pro děti 5-9 let.
Pro děti 5-9 let.
Pro děti 11-18 let.
160 00 Praha 6
tel. 222 333 870
[email protected]
Radioklub OK1RAJ
Rozšířená 11
182 00 Praha 8
[email protected]
Elektronika pro začátečníky.
Po 16:15-17:45
Kroužek elektroniky a radioÚt 18-19:30
amatérského vysílání.
Programování mikroprocesorů,
výroba přístrojů, radiového
přijímače, vlastního robota.
DDM
Elektrokroužek.
Měšická 720
Funkce součástek. Základní
190 00 Praha 9 – Prosek elektrotechnické zákony.
tel. 286 884 456
Výroba plošných spojů.
[email protected]
DDM, Dům UM
Kroužek elektroniky.
Čt 16-18
Pod Strašnickou vinicí 23
110 00 Praha 10
tel. 603 178 820
[email protected]
Klub KAPSA, o.s.
Kroužek elektroniky
Čt 16-17
Norská 5
a elektrotechniky
Čt 17-18
101 00 Praha 10
– Vršovice
tel. 271 740 917
[email protected]
ZŠ
Radioklub OK1KRI Říčany.
St 15-17
Nad Přehradou 469
Stavba el. přístrojů (zkoušečka,
109 00 Praha 10 - Horní blikač, nf zesilovač, bezdrátový
Měcholupy
mikrofon), nácvik telegrafní
tel. 226 806 000
abecedy a radiového provozu.
[email protected]
BRMLAB, hackerspace
Hackerspace od elektroniky
Typicky večery,
Bubenská 1
přes počítače po biologii,
meetup Út večer.
170 00 Praha 7
je nutná určitá samostatnost.
[email protected],
[email protected]
Kurs telegrafie BRMCW
Čt 19-21
Pavel Hudeček
Michal Rybka, OK1WMR
tel. 732 212 091
[email protected]
Radek Singer
lektor má vzdělání pedagoga
volného času.
Pro děti 8-16 let.
http://www.ddmpraha.cz/
Poplatek za pololetí 1050 Kč, za rok 1800 Kč.
Provozovatel radioklubu: Junák - svaz skautů
a skautek ČR, středisko Dvojka Praha
http://www.dvojka.cz
Pro děti nad 10 let.
Poplatek za pololetí 500 Kč.
Pro děti 11-14 let.
Poplatek za pololetí 1800 Kč.
Poplatek za celý rok 2800 Kč.
http://www.ddmpraha9.cz
Martin Děkan, OK1FMS
[email protected]
Pro děti 10-18 let.
Poplatek za celý rok 2000 Kč.
http://www.dumum.cz
Pavel Čejka
[email protected]
Pro děti od 6. tř. i dospělé
Poplatek žáci a studenti 60 Kč/h,
ostatní 80 Kč/h.
Josef Beneš, OK1NOP
[email protected]
Poplatek za pololetí 500 Kč.
http://www.zsnpr.cz/
Jaroslav Janata, OK1CJB
[email protected]
Jan Hrach, OK1DNA
[email protected]
Ondřej Mikle
[email protected]
Zdeněk Hladík, OK7DR
[email protected]
2
http://www.brmlab.cz
Na bázi klubové činnosti se jednotlivci na vlastní
zodpovědnost zabývají nejrůznějšími projekty,
i mezioborovými, a sdružují se do řešitelských týmů.
https://brmlab.cz/event/telegrafie
Zdarma.
Středočeský kraj
Kdo
SOŠ a SOU
Dubská 967
272 03 Kladno
tel. 312 243 168
[email protected]
ZŠ a MŠ
Č.p. 49
257 28 Chotýšany
tel. 317 796 119
Náplň
Kroužek elektroniky.
Získání odborných znalostí
a dovedností převážně
v oblasti audiovozuální
elektroniky.
Kroužek elektrotechnický.
Doba konání
Po 14-18
Kontakt na vedoucího
Jiří Kaňka
Další informace
http://www.sou-dubska.cz
Po 13:30-15
P. Bukovský
http://www.skolachotysany.cz
Poplatek za den 30 Kč.
Náplň
Kroužek radiotechniky 1.
Stavba jednoduchých výrobků
z radiotechniky.
Kroužek radiotechniky 2.
Pro pokročilé zájemce.
Kroužek radiotechniky 3.
Pro velmi pokročilé zájemce.
Základy digitální techniky,
programování.
Elektronický kroužek.
Návrh a výroba plošných spojů,
stavba přístrojů, základy
číslicové techniky,
mikropočítače, stavba robotů.
Kroužek elektro-šikula.
Elektrické obvody
a jednoduchá zařízení hrou.
Doba konání
Po 16-18
Kontakt na vedoucího
Miroslav Jarath
Další informace
Pro chlapce a dívky od 10 let.
Poplatek za rok je 800 Kč.
St 16-18
Jaroslav Winkler, OK1AOU
Út 16-18
Milan Horkel, OK1HGD
Pro chlapce a dívky od 11 let.
Poplatek za rok je 800 Kč.
Pro chlapce a dívky od 12 let.
Poplatek za rok je 800 Kč.
http://www.ddmcb.cz/
Út 16-17:45
Michal Ferjančič
Pro děti od 9 let.
Poplatek za rok je 950 Kč.
http://www.m-tes.cz/
Po 15:30-16:30
P. Varnuška
Poplatek za rok 1200 Kč.
http://www.ddmstrakonice.cz/
Čt 14:30-15:30
Lukáš Schovanec
[email protected]
[email protected]
Jihočeský kraj
Kdo
DDM
U Zimního stadionu 1
370 01 Č. Budějovice
tel. 386 447 311
[email protected]
OK1KWV
Informace: Z. Šrámek
tel. 386 447 323
[email protected]
M-tes
U výstaviště 1429
370 05 České Budějovice
tel. 385 310 201
[email protected]
DDM
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
tel. 383 322 216
[email protected]
3
Radioklub OK1KPI
Ouzká 223
397 01 Písek
[email protected]
MěDDM
Tyršova 26
375 01 Týn nad Vltavou
tel: 385 731 645
KRA Písek - kroužek robotiky Čt 16:30-18:30
a automatizace. Využití PC při
návrhu a konstrukci, základy
programování PC, mikroprocesory, čidla a snímače...
Kroužek Mladý elektronik.
Čt 17-18:30
Stavba jedn. el. obvodů
a pochopení jejich funkce.
Pro pokročilejší stavba
složitějších obvodů,
analogových i digitálních.
Programování jednočipových
mikroprocesorů.
Seznámení s radioamatérskou
technikou a provozem.
Antonín Seiner, OK1ISA
[email protected]
Náplň
Doba konání
Elektronická přípravka Edisoni. Út 16:30-18:15
Kontakt na vedoucího
Jan Pícha
Elektronika Začátečníci.
Základní el. součástky, plošné
spoje, teoretická výuka.
Elektronika Mírně pokročilí.
St 14-15:30
Petr Vild
St 15:45-17:15
Petr Vild
Elektronika Pokročilí.
St 17:30-19
Petr Vild
Petr Fišer, OK1XGL
[email protected]
http://kufr.cz/view.php?nazevclanku=pozorkrouzek-robotiky-a-automatizace-pro-zaky-5-az-7trid-zs&cisloclanku=2010080002
Pro žáky 5. až 7. tříd ZŠ.
Poplatek za rok 1200 Kč.
Pro děti od 10 let.
Poplatek za pololetí 300 Kč.
www.ddmtyn.cz
Plzeňský kraj
Kdo
SMT
Sady Pětatřicátníků 310/3
301 00 Plzeň 3
tel. 777 495 730
[email protected]
Radioklub OK1OUE
Plzeň
tel. 377 308 363
[email protected]
ZŠ Kostelní 583
347 01 Tachov
tel. 373 036 102
[email protected]
Práce s mládeží, snažíme se
Út 15-20
zlepšovat znalosti v elektronice, radioelektronice a v práci
na amatérských pásmech.
Kroužek Základy elektroniky. Út 13:30-16
Stavba zajímavých zapojení,
základy programování,
použití osciloskopu.
Tomáš Kavalír, OK1GTH
http://ok1gth.nagano.cz/
P. Hlista
4
Další informace
Pro děti 9-11 let.
Poplatek za pololetí 740 Kč.
Pro děti 10-15 let.
Poplatek za pololetí 740 Kč.
Pro děti a mládež 11-17 let.
Poplatek za pololetí 790 Kč.
Pro děti a mládež 13-22 let.
Poplatek za pololetí 790 Kč.
http://www.smtpl.cz/
http://ok1oue.nagano.cz/index.htm
Scházíme se v Domově mládeže v Plzni
Na Skvrňanech, pavilon č. 8.
Lze i mimo klubový den.
http://www.zskostel.cz/index.php/o-skole
Karlovarský kraj
Kdo
Radioklub OK1KVK
Sedlecká 5
360 10 Karlovy Vary
[email protected]
Náplň
Kroužek začátečníků.
Základy elektrotechniky
a radioamatérského vysílání.
Kroužek pokročilých.
Mikroprocesory, komunikace
s PC, mechanické konstrukce.
Doba konání
Čt 16-18
Kontakt na vedoucího
Martin Vítek
tel. 728 762 610
[email protected]
Další informace
http://krouzek.radioklub.cz
Pro děti od 10 let.
Poplatek za pololetí 500 Kč.
Pro děti a mládež od 14 let.
Poplatek za pololetí 500 Kč.
Náplň
Radioamatérský provoz
a technika.
Doba konání
Ne 9-12
a podle domluvy.
Kontakt na vedoucího
Luděk Salač, OK1VSL,
[email protected]
Út 15-18
Pá 15-18
Ladislav Vais, OK1AXA,
[email protected]
Lukáš Jenšík, OK1HI
[email protected]
Další informace
http://www.OK5T.cz
Individuální přístup, pro všechny zájemce ve
věku 8 až 199 let.
http://www.hrad-doubravka.cz/radio/
Pá 16-18
Ústecký kraj
Kdo
Vysílací středisko
OK5T Chotěšov
410 02 Lovosice
Radioklub OK1KPU
417 01 Dubí
Firma Lukáš Jenčík
Pod Viaduktem 11
407 82 Dolní Poustevna
tel. 721 074 220
Kroužek elektro,
skupina mládeže v ROB.
Kroužek elektroniky
a programování.
Pro děti 5.-8. třída.
Zdarma, platí se jen materiál.
Liberecký kraj
Kdo
DDM Větrník
Riegrova 1278/16
460 01 Liberec I - Staré
Město
tel. 482 713 161
Náplň
Kroužek elektroniky.
Základy elektroniky, základy
pájení, výroba malých
elektronických konstrukcí.
Doba konání
Po 15:30-17
Kontakt na vedoucího
Tomáš Herder
tel: 602 794 557
[email protected]
http://www.tom59herder.cz
Kroužek elektroniky
a radiotechniky.
Stavba přístrojů, radiový
orientační běh.
Po 15-18
Zbyněk Trojan, OK1MPX
[email protected]
tel. 737 566 646
Zástupce:
Věra Výbochová, OK1NZV
[email protected]
Další informace
Pro děti 9-17 leté.
Kapacita 12 dětí.
Roční poplatek 1000 Kč.
http://www.ddmliberec.cz
[email protected]
DDM Libertin
Škroupovo náměstí 138
470 01 Česká Lípa
tel. 487 521 652
[email protected]
http://www.libertin.cz/
5
Pro děti a mládež od 6 let a dospělé.
Poplatek za rok 800 Kč.
ZÚ Rádio OK1OCL.
http://www.ok1ocl.webnode.cz
http://www.ok1ocl.nagano.cz
DDM Vikýř
Podhorská 49
466 01 Jablonec n. Nisou
tel. 483 711 725
[email protected]
tel. 731 786 315
Pavel Dostál
[email protected]
Elektro kroužek.
Stavba jednoduchých
elektronických přístrojů, práce
s PC, účast na miniprojektech.
http://www.vikyr.cz/
Kroužek je personálně i materiálně podporován
firmou Jablotron.
Královéhradecký kraj
Kdo
DDM
Rautenkrancova 1241
500 03 Hradec Králové
tel. 495 514 531
DDM Jednička
Spojených národů 1620
544 01 Dvůr Králové
nad Labem
tel. 499 320 353
[email protected]
VOŠ a SPŠ
Pod Koželuhy 100
506 41 Jičín
tel. 493 534 730
[email protected]
Náplň
Kroužek elektroniky.
Doba konání
Po 15-17
Kroužek radioamatérského
provozu s troškou nutné
elektroniky.
St 15-17
Radioklub OK1OHK
St 17-19, jinak dle
termínů závodů.
Začátečníci,
Pá 16-17:30
Kroužek základů elektrotechniky, amatérské vysílání,
radiotechnika v navigaci,
komunikaci a v počítačových
sítích, radiový provoz, práce
s navigačními přístroji.
Kroužek mechatroniky a robotiky. Stavba a programování
pohybových mechanismů...
Kroužek DIY pájení a programování jednočipů.
Kroužek Elektron. Stavba blikačů, štěnic, alarmů...
Pokročilí,
Pá 17:30-19
Každou sudou St.
Kontakt na vedoucího
Vladislav Zubr, OK1IVZ
tel. 777 758 433
[email protected]
Vojtěch Horák, OK1ZHV
tel. 777 758 440
[email protected]
Další informace
http://www.barak.cz
Jan Škoda, OK5MAD
[email protected]
http://www.ddmdvurkralove.cz/
Pro děti od 10 let.
Poplatek za rok 650 Kč.
Radioklub OK1KOB Zvičina.
Petr Škoda, OK1DIE
Ivo Dufek, OK1TYR
[email protected]
Každou sudou St.
[email protected]
Každou lichou St.
[email protected]
Organizujeme okresní, krajské a nepravidelně
národní kolo technické soutěže,
vyhodnocujeme MČR juniorů.
http://www.vos-sps-jicin.cz/?main=krouzky_zs
Pro žáky ZŠ.
Pardubický kraj
Kdo
DDM ALFA
Družby 334
Náplň
Elektrokroužek 1.
Teorie obvodů, opravy televi-
Doba konání
Po 18-20
Kontakt na vedoucího
6
Další informace
http://www.ddmalfa.cz
Pro děti a mládež od 6. třídy až po SŠ. Účast v
530 09 Pardubice
tel. 468 002 101
[email protected]
zorů, videí a DVD přehrávačů,
práce s osciloskopem.
Elektrokroužek 2.
Stavba přístrojů.
Radiový orientační běh. Děti
vyhledávají skryté vysílače.
krajských i republikových kolech v radioelektronice.
Poplatek za rok 900 Kč.
Pro děti ze 4.-9. tříd ZŠ.
Poplatek za rok 1200 Kč.
Poplatek za rok 1200 Kč.
St 18-19:30
Út 17-19 venku.
Čt 18-20 tělocvična.
Kraj Vysočina
Kdo
DDM
Brněnská 29
586 01 Jihlava
tel. 567 303 521
[email protected]
Náplň
Kroužek elektroniky.
Doba konání
Kontakt na vedoucího
Další informace
http://www.ddmjihlava.cz/elektro
Jihomoravský kraj
Kdo
SVČ Lužánky
Lidická 50
658 12 Brno
tel. 549 524 111
[email protected]
Náplň
Doba konání
Elektronika I.
Po 16:15-17:45
Elektronické stavebnice pro
úplné začátečníky, později
praktické jednoduché výrobky.
Teoretické základy odpovídající
věku.
Elektronika II.
Po 18-19:30
Elektronické stavebnice pro
úplné začátečníky.
Teoretické základy.
Modelářství a elektronika.
St 18-19:30
Výroba modelů a elektronická
zapojení.
Kontakt na vedoucího
Michal Petříček, Petr Žák
tel. 702 852 971
[email protected]
Kateřina Děkaníková
tel. 549 524 105, 602 883 121
[email protected]
Růžena Šmídová
tel. 549 524 108
[email protected]
Ján Harman
Ladislav Čech
tel. 607 202 656
[email protected]
Martin Očenášek
7
Další informace
http://www.luzanky.cz/
Pro děti 12-16 let.
Kapacita kroužku: 10 dětí.
Poplatek za rok 1400 Kč.
Pro děti 10-13 let.
Kapacita kroužku: 10 dětí.
Poplatek za rok 1400 Kč.
Pro děti 9-16 let.
Kapacita kroužku 13 dětí.
Poplatek za rok 1400 Kč.
Radioklub OK2KOJ
při VUT Brno
Purkyňova 2640/93
612 00 Brno
[email protected]
DDM
Sokolská 896
696 42 Vracov
Radioklub OK2KFJ
Brněnská 65
692 01 Mikulov
Kurz pro operátory,
Čt 17-19
zajímavosti z elektroniky,
telegrafní provoz.
Přednášky a diskuse o stavbě
přístrojů, o účasti v závodech.
Radioamatérský kroužek
Út 16-18
se zaměřením na
radioamatérský provoz.
Elektrokroužek.
Ne 9-12
Schématické značky, stavba
jednoduchých elektronických
přístrojů.
Vysílání se věnují starší
členové, v terénu - UHF závod.
Aleš Povalač, OK2ALP
[email protected]
Karel Zelinka, OK2BVW
Pro studenty SŠ, VŠ a starší.
Kurz je zdarma.
Roční členský poplatek v radioklubu je 100 Kč.
http://www.radio.feec.vutbr.cz/ok2koj/
Jan Paclt, OK2BUT
tel. 737 284 776
[email protected]
Jiří Sekereš, OK2PKB
[email protected]
Petr Kospach, OK1VEN
[email protected]
http://www.ddmvracov.cz
http://ok2kyk.blogspot.cz/
Pro děti od 10 let.
http://www.ok2kfj.ic.cz/
Kroužek je dotován pouze Městem Mikulov.
Roční poplatek je 260 Kč,
z toho 60 Kč posíláme na ČRK.
Pořádáme Elektrotábor ve spolupráci s OK2KDJ
Frenštát p.R. a OK2KJT Vsetín.
Kontakt na vedoucího
Karel Vrtěl, OK2VNJ
Další informace
http://www.ddmolomouc.cz/krouzky/detail/?rid=24
Pro děti a mládež od 10 do 18 let.
Poplatek za pololetí je 650 Kč.
P. Zemánek
http://zsmspteni.cz/krouzky.php
Pro děti 6.-9. třída.
Jiří Bahounek, OK2PBL
[email protected]
http://www.ddmlitovel.cz/kontakty.htm
Pro děti od 9 let.
Poplatek za pololetí 300 Kč.
Roční poplatek 600 Kč.
Olomoucký kraj
Kdo
Náplň
DDM
Kroužek Elektrotechnika.
tř. 17. listopadu 47/1034
771 74 Olomouc
tel. 585 223 233
[email protected]
ZŠ a MŠ
Kroužek elektro-fyzikální.
Č.p. 157
798 43 Ptení
tel. 582 376 713
[email protected]
DDM
Komenského 719/6
784 01 Litovel
tel. 585 342 448
[email protected]
Doba konání
Út 17–19
Čt 17–19
Po 13:25-14:10
Kroužek Radioelektrotechniky. Pá 16-18
Základy elektrotechniky,
konstrukce jednoduchých či
složitějších zařízení.
8
Moravskoslezský kraj
Kdo
VŠB TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky
a informatiky (FEI)
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
tel. 596 919 353
OK2KQM + OK6A
SVČ
Jaselská 4
746 01 Opava
tel. 553 712 821
[email protected]
CVČ Astra
Martinská čtvrť 1159
744 01 Frenštát p. R.
tel. 556 836 491
[email protected]
http://astrafren.cz/downl
oads/krouzky/nabidka_kr
ouzky_2014_2015.pdf
SŠ elektro a dřevozprac.
Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek
tel. 558 421 211
[email protected]
Radioklub OK2KYZ
SVČ Fokus
K Nemocnici 23
741 01 Nový Jičín
[email protected]
DDM
Zámecká 6
748 01 Hlučín
tel. 595 041 156
[email protected]
Náplň
Radioamatérský kroužek.
Stavebnice, el.hrátky,
vysílání.
Doba konání
Po 16-18
Kontakt na vedoucího
Monika Chmelařová
tel. 597 329 037
[email protected]
Další informace
www.zlepsisitechniku.cz
Pro děti 7-10 let.
Elektrokroužek Začátečníci.
Mikroelektronika.
Elektrokroužek Pokročilí.
Stavba elektronických zařízení,
rádiové vysílání OK2RGA.
Kroužek elektroniky začátečníci.
Út 15-18
František Lupač, OK2LF
tel. 724 293 624
[email protected]
http://www.svcopava.cz
Pro děti a mládež 6-16 let.
Poplatek za rok 650 Kč.
Účast v postupových soutěžích ČRK.
František Sukup
Pro děti 10-14 let.
Poplatek za rok 850 Kč.
Kroužek elektroniky pokročilí.
Radioklub OK2KDJ.
Út 16-18:30
Petr Papica, OK2AIA
[email protected]
Pro děti 10-17 let.
Poplatek za rok 900 Kč.
Pořádáme Elektrotábor ve spolupráci s OK2KJT
Vsetín a OK2KFJ Mikulov.
Kroužek Elektro.
Po 14-17
Jaroslav Vitásek
Kroužek Základy elektroniky.
Po 15:30-17
Aleš Zdrálek
Kroužek elektrotechnický.
Po, Út od 16
Kroužek orientačního běhu.
Čt
Jiří Geryk, OK2VWN
[email protected]
Jiří Mička, OK2PMJ
[email protected]
http://www.ssed-fm.cz/info-pro-studentyskoly/souteze-a-krouzky/elektro/krouzekelektro.php
Pro děti 11-15 let.
Poplatek za rok 650 Kč.
http://www.ok2kyz.cz/
Organizujeme okresní a krajská kola Soutěže
v elektronice.
Kroužek elektro
a radiotechniky.
Čt 17-18:30
Po 16-19
Víkendy: Účast
v závodech.
Ivo Guňka
[email protected]
9
Pro děti od 10 let.
http://www.ddmhlucin.cz
DDM
Kroužek Elektrotechnik.
St 16:40-17:40
Jiří Sumbal
[email protected]
Kpt. Jaroše 1077
Trochu teorie, více praxe –
742 21 Kopřivnice
práce na přístrojích,
tel. 556 812 204
zapojování různých obvodů.
[email protected]
net.cz
Pro kluky a holky 2. st. ZŠ.
Schůzky probíhají na VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice.
Poplatek za rok 600 Kč.
http://www.ddmkoprivnice.cz/
Zlínský kraj
Kdo
SVČ Alcedo
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín
Náplň
Kroužek elektroniky.
Radioklub OK2KJT.
Doba konání
Po 15:30-18
Kontakt na vedoucího
Robert Kučera, OK2UWQ
tel. 603 281 652
[email protected]
Další informace
http://www.alcedovsetin.cz
Pro děti od 10 let.
Pořádáme Elektrotábor ve spolupráci s OK2KDJ
Frenštát p.R. a OK2KFJ Mikulov.
Externí konzultanti (dětem – začátečníkům jsou ochotni e-mailem zodpovědět jejich technické dotazy v oblasti elektroniky a amatérského radia)
Jméno
Jiří Hellebrand, OK1IKE
Kontakt
[email protected]
Petr Kospach, OK1VEN
[email protected]
Jiří Polívka, W6/OK1-5037 [email protected]
Další informace
Web začínajících radioamatérů: http://ok1ike.c-a-v.com/
Ukázka dotazů - i tohle se stává: http://www.hellsoft.cz/ok1ike/kuk/perly.htm
http://www.ok2kfj.ic.cz/
Analogový a mikrovlnný odborník, koníčkem je radioastronomie.
Pomůže s výběrem vhodného námětu do technických soutěží.
10
Download

ADRESÁŘ elektro a radio kroužků a klubů Hlavní město Praha