Členský zpravodaj
Veterán
Rádio
Klub
Brno
Ročník XX – 2013
Číslo 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Všem členům klubu přeje rada VRK příjemné prožití Vánoc a mnoho
zdraví a úspěchů na pásmech v roce 2014.
2
Členský Zpravodaj VRK 4/13
Informační bulletin VRK
----------------------------------------------------------------------------
Vydává Rada VRK
OBSAH
-----------------------------------------------------
Předseda
OK2LS František Frýbert
Ruprechtická 2273/4
19300 Praha 9
e-mail:[email protected]
Mobil: 736 143 069
1.
2.
3.
4.
Přání k Vánocům a Novému roku
Obsah, rada VRK
Členské příspěvky, silent key
Výsledky Matinského závodu, narozeniny
Místopředseda
Pokladník a hospodář
OK2AIS Aleš Tomšů
Hrnčířská 41, 60200 Brno
e-mail:[email protected]
Mobil: 732 962 021
Diplomový manažer
OK2BEH Zdeněk Životský
Na Honech 1826
66601 Tišnov
tel:549 413 562
e-mail:[email protected]
Soutěžní manažer a VO
OK5VRK
OK2BGW Ing.Ivo Kovář
Jamborova 939
66603 Tišnov
Mobil: 602 890 782
e-mail:[email protected]
Revizní komise
OK2FEI Ing.Petr Obermajer
OK2KE Ing. Jaroslav Klimeš
Důležité kontaktní adresy:
Český Radioklub
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 240, 607 208 230
QSL služba ČRK
pracoviště: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 253
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1
Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní příhrádka 02
225 02 Praha 025
telefon: 224 004 725
Stránky VRK na Internetu :
http://www.vrk.wz.cz
Členský zpravodaj VRK 4/13
3
Stav příspěvkové morálky k 18.12.2013 : ( Změny od 17.7.2013)
Příspěvky na rok 2013 poslali: OK1AFJ, AK, ARO, DOL(rovněž 2012),
FAY(rovněž 2012), KZ(rovněž 2012), SI.
OK2BBB(rovněž 2012), BC, BN, DW(rovněž 2012), MBN(rovněž 2012),
PBT, SMI, SW, TT.
DL4FCS, DL8UAA.
Příspěvky na rok 2014 poslali: OK1AFJ, AXG, DKR, DOL, JIM, JST, KZ, SI,
OK2AM, BBD, BJR, BKE, BVT, BXM, COS, DA, ME, PBT, PJH, SAQ, SMI, SW, ZZ,
DL8UAA.
Příspěvky na rok 2015 poslali: OK1AFJ, AXG, OK2BBD, DA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Silent Key :
Dne 27.7.2013 zemřel František Tuček, OK2KY , čl. č.: 334 z Uherského Hradíště ve
věku 86 let.
Dne 19.9.2013 zemřela Olga Pecherová, OK1CAM , čl. č.: 457 z Nezvěstic po těžké
nemoci ve věku 74 let.
Viz též : http://ok1nf.blogspot.cz/search/label/Silent%20key
Dne 4.12.2013 zemřel Ivan Kosíř, OK2MW, čl. č.: 234 ze Strážnice ve věku 68 let.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nový člen:
Členské č.: 462, DL8UAA, Dipl.paed. Wolfgang Möbius, Dobra, BRD, od17.10. 2013
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprava: v čísle 3 ve výsledcích závodu s ručními klíči je na 17. místě uveden
OM3CQR, správně má být OM3COR . Za chybu se omlouváme.
4
Členský Zpravodaj VRK 4/13
MARTINSKÝ ZÁVOD VRK 2013
11.11.2013 - pátý ročník
Kategorie 1 (VRK + OK/OM):
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OK2PIP
OK2VX
OK1MNV
OK2PAU
OK2BEH
OK1DKR
OK2BWJ
OK1DQP
OM3EE
40
42
47
37
34
35
39
29
30
OK2EA 55 87
OK2NO 48 84
OK1DOL 44 78
78
76
74
69
68
67
64
59
58
13
14
15
16
17
18
19
20
OK1MZO
OM8ON
OK1ABF
OK1CJ
OK1MSP
OK1IAS
OK2KFK
OK2BND
30
23
28
28
34
20
25
7
57
57
52
48
48
40
36
17
Kategorie 2 (posluchači):
PY2ZEN
OK1-11861
55
21
74
55
Legenda :
Značka, QSO, body
Účast v závodu byla poznamenána souběhem s jiným závodem i zmatky kolem
vyhodnocovatele, protože někteří závodníci poslali deník na adresu Jendy, OK2BIU,
který před rokem zemřel. Nemáme k dispozice jeho bývalé přístupové heslo na mail, takže
možná nějaký deník prostě není k dispozici.
Kulaté a půlkulaté narozeniny našich členů :
Leden : OK2VGD 85,
Únor
: OK2BGA 70,
Březen : OK2PAY 65,
Duben : OK1DOR 75,
OK2BAV 85,
OK2PEN
ZS6AXT
OK2BHZ
OK1DKR
OK2BTR
70.
80, OK1AEY 80.
75.
75, OK1DQP 45 , OK1AWR 90, OK2UA,
60, SP9MQT 70, OK2ZVN 65.
Oprava : V narozeninách na říjen 2013 v minulém čísle byl u OK1AGM nesprávně uveden
věk 75 let. Správně má být 55 let. Za chybu se omlouváme.
Download

4/2013 - Veterán Radio Klub