Členský zpravodaj
Veterán
Rádio
Klub
Brno
Ročník XIX – 2012
číslo 1
Dvacet let VRK
OK1AWJ
RNDr. Jaroslav Procházka z Prahy
členské číslo 193
OK2OU
Ing. Arnošt Šturm z Ostravy
členské číslo 181
OM3CFN
Ludovít Bašo z Moravan nad Váhom
členské číslo 204
Rada VRK na svém jednání 19. ledna 2012 rozhodla udělit čestné členství našeho
klubu těmto třem nejstarším členům kteří se v letošním roce dožívají devadesáti let.
Přejeme jim ještě dlouhá léta, hodně zdraví a radost
ze svého krásného koníčka.
Toto čestné členství vydává rada VRK u příležitosti
dvacátého výročí VRK.
2
Členský Zpravodaj VRK 1/12
Informační bulletin VRK
----------------------------------------------------------------------------
Vydává Rada VRK
OBSAH
-----------------------------------------------------
Předseda
OK2LS František Frýbert
Ruprechtická 2273/4
19300 Praha 9
e-mail:[email protected]
Mobil: 736 143 069
Místopředseda
OK2BIU Ing. Jan Čermák
Mikulovská 7,62800 Brno
e-mail:[email protected]
tel: 539 011 320
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čestní členové VRK
Obsah, rada VRK
Členské příspěvky, silent key, zajímavost
Výsledky Martinského závodu 2011
Komentář k Martinskému závodu
Článek ke dvacátému výročí VRK
Seznam členů VRK pro diplomy
Různé zprávy, narozeniny a upozornění
Důležité kontaktní adresy:
Pokladník a hospodář
OK2AIS Aleš Tomšů
Hrnčířská 41, 60200 Brno
e-mail:[email protected]
Mobil: 732 962 021
Diplomový manažer
OK2BEH Zdeněk Životský
Na Honech 1826
66601 Tišnov
tel:549 413 562
e-mail:[email protected]
Soutěžní manažer a VO
OK5VRK
OK2BGW Ing.Ivo Kovář
Jamborova 939
66603 Tišnov
Mobil: 602 890 782
e-mail:[email protected]
Revizní komise
OK2FEI Ing.Petr Obermajer
OK2KE Ing. Jaroslav Klimeš
Český Radioklub
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 240, 607 208 230
QSL služba ČRK
pracoviště: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: 266 722 253
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1
Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní příhrádka 02
225 02 Praha 025
telefon: 224 004 725
Stránky VRK na Internetu : www.benghi.org
Členský zpravodaj VRK 1/12
3
Stav příspěvkové morálky k 2.2.2012 : ( Změny od 22.10.2011)
Příspěvky za roky 2009 a 2010 poslali : OK1FHP, OK2BKE.
Příspěvky na rok 2011 poslali : OK1CKV, FHP, JDJ, KL, MAY, NU.
OK2BDB, BKE, 2WH, F5LHH, SM4EWP.
Příspěvky na rok 2012 poslali: OK1AGO, APY, BB, CAM, CKV, DKR, FHP, IAS,
JDJ, JKR, KL, MAY, NU, TD,
OK2 BCN, BDB, BIX, BJT, BNT, COS, DA, DAN, EI, KJ, PIP, SJS, VX, WH,
F5LHH, SM4EWP.
Příspěvky na rok 2013 poslali:
OK1APY, ARN(rovněž 2014), BB, FHP.
OK2AR, BDB, BLR, BNC, BNT, BUX, DA, SWD, ZS6AXT.
Příspěvky na rok 2014 poslali : OK1BB (rovněž 2015 a 2016), OK2BNC, OK2BUX.
Silent Key
Dne 15.10.2011 zemřel Vlastimil Zetka, OK2PCR z Brna, člen VRK č.090 ve věku
nedožitých 91 let.
Dne 28.10.2011 zemřel po těžké nemoci Josef Hrabovský, OK2BGI z Brna, člen VRK
č.033, ve věku nedožitých osmdesáti let.
Dne 23.11.2011 zemřel Jaroslav Hájek, OK2PEO z Nebovid, člen VRK č.171 ve věku
78 let.
Dne 27.11.2011 zemřel Jaroslav Klíma, OK3KK ze Mšena, člen VRK č.425 ve věku 66
let.
Dne 17.12.2011 náhle zemřel ve věku 71 let člen VRK č. 413, Václav VOTAVA, OK1KL
z Chodova u Karl. Varů. Byl dlouholetým členem a předsedou Radioklubu OK1KTS
v Sokolově a stálým aktivním účastníkem provozu na radioamaterských pásmech.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte. Za Radioklub OK1KTS, Míra OK1AGO.
Čest jejich památce.
Zajímavost:
V dubnu (15.4.) uplyne sto let od potopení parníku Titanik. Ve Zpravodaji č. 2/2001 byl
uveřejněn pěkný článek o této události včetně podrobností o radistech lodi.
4
Členský Zpravodaj VRK 1/12
MARTINSKÝ ZÁVOD VRK 2011
11.11.2011 - třetí ročník
Kategorie 1 (VRK + OK/OM):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
OK2NO
OK2NA
OK2SG
OK2BND
OK1DKR
OK1HDU
OK1JD
OK1ARN
OK1FKD
OK1FHI
OK1AY
OK2VX
OM8AQ
OM8LA
OK1IF
OK2PAU
OK2MBP
OM2KM
96
95
94
94
93
92
92
88
88
88
87
86
85
85
84
83
78
78
OK1IBP 106
OK1DOL 101
OK2PDT 98
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
OK1FTG
OM8ON
OK1DQP
OK2BWJ
OK1JFP
OK1DLB
OK1ANN
OK1KZ
OK2BEH
OK1DM
OK5SA
OK2PFY
OK1ARO
OK2BLD
OK1FGD
OK1FV
OK1NE
OK5MM
77
77
77
76
75
75
74
74
73
73
73
71
71
71
70
69
69
68
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
OK1AOU
OK1IAS
OK2PQS
OK1ICJ
OK5YL
OK1MZO
OK1CJ
OM3CAZ
OK2PIP
OK2BFI
OM50CDN
OK1KI
OK1DZD
OK2BLR
OK1AAZ
OK2IU
OK1FLT
66
66
65
64
64
62
61
60
59
47
47
41
40
39
37
36
27
Legenda: pořadí, značka, body.
Celkem 61 deníků, z toho 11 papírových, 1 pro kontrolu (OM5NJ, dosáhl by 48 bodů).
Stanice OK1JPO, OK1XW, OK2SSJ, OK2BNF nebyly hodnoceny, protože jejich deníky
obsahují příliš mnoho chyb.
Kategorie 2. (posluchači): byla zrušena, jediný denik, který přišel, obsahuje pouze tři
spojení.
OK2BIU (OK2IU)
Členský Zpravodaj VRK 1/12
5
Průběh závodu:
Podmínky šíření v průběhu závodu byly velmi dobré, kritický kmitočet vrstvy F2 byl podle
ionogramu z Průhonic na začátku závodu asi 9 MHz, během závodu klesl na cca 7MHz, vyskytla
se i vrstva E. Slyšitelnost byla dobrá a signály poměrně silné. Opakovala se situce z minulého
ročníku, podobné výsledky tomu napovídají.
Celkem přišlo 61 deníků, z toho 11 papírových a jeden pro kontrolu. Závodu zúčastnilo
nejmíň 11 dalších operátorů, kteří deník neposlali. Jejich značky se v denících opakují. Celkový
počet stanic na pásmu byl tedy nejméně 72.
Je smutné, že přišel jen jeden posluchačský deník, takže kategorie 2. posluchači bylo
nutno zrušit. Škoda, posluchači byli vždy dorostem radioamatérů, jejich budoucností.
Závod byl vyhodnocován "poloautomatickou" metodou popsanou ve Zpravodaji 4/2010.
Spojení nebylo uznáno, jestliže
- v deníku protistanice spojení není uvedeno,
- v přijatém kódu nebo v přijatém kódu u protistanice je chyba. Protože v tomto
případě nelze rozhodnout, jestli k chybě došlo při vysílání nebo při příjmu, neuznává se spojení
oběma stanicím.
- značka protistanice je unikátní, t.j. nemáme deník protistanice a značka se v
denících neopakuje alespoń 3x,
- spojení s danou stanicí je opakované (dupe).
Detailně byla zkontrolována všechna spojení. Bohužel, žádný deník není zcela bez chyby.
Zasloužily se o to mimo jiné ty stanice, které vysílaly své klubové číslo, ale do deníku uvedly
pořadové číslo spojení. Snad za to může závodnický program TRW4, protože všechny tyto stanice
jej používají. Konfigurace deníku byla pro náš závod zřejmě nesprávná, je ovšem na závodníkovi,
aby svůj program a jeho konfiguraci kontroloval a případné chyby opravil.
Rádi zveřejníme správnou konfiguraci pro náš závod, pokud nám ji někdo pošle. To se po
případě týká i jiných závodních deníků.
Vyskytly se rovněž chyby v uváděném čase. Některé stanice uváděly čas středoevropský,
některé východoevropský. K těmto chybám nebylo přihlíženo, rozhodujíci byla pouze minuta.
Prosím, věnujte deníkům více pozornosti, respektujte pokyny pro posílání deníků
uvedených v podmínkách závodu. Nepoužívejte jiné formáty, nepište deník do těla e-mailu, v
subjektu zprávy uvádějte svoji značku. Před odesláním si soubor prohlédněte, i když je
z renomovaného závodního programu, není to automaticky záruka jeho správnosti.
Nakonec ještě upozornění: Termín pro odeslání deníků se pro všechny závody VRK do budoucna
zkracuje na 14 dní od data pořádání závodu.
OK2BIU
Rada klubu děkuje všem za účast v Martinském závodě 2011.
Naslyšenou v hlavním závodě VRK!
Členský Zpravodaj VRK 1/12
6
Ke dvacátému výročí založení Veterán Radioklubu.
Vážení přátelé dovolte, abychom Vám se zpožděním popřáli úspěšný rok 2012, mnoho štěstí
a zdraví jak v rodině tak i u svého hobby.
V letošním roce existuje náš klub již dvacet let. Chtěli bychom trochu bilancovat a připomenout
toto období.
VRK vznikl úplně spontánně , bez dalekosáhlých plánů, pouze s představou spojit staré HAMY
nezávazným poutem radioamatérského hamspiritu.
Ustavující schůze byla 4. března 1992 v Brně a do vínku bylo dáno, že se nestane organizací
politickou ale bude pouze organizací radioamatérskou. To říká zakládající dokument. Na
ustavující schůzi bylo tehdy 14 brněnských radioamatérů, z nich 6 již nežije.
Nepředpokládalo se, že bude tak velký zájem radioamatérů o členství. Ale už po prvním roce
bylo přihlášeno skoro 100 zájemců i když podmínkou bylo buď 60 let věku nebo 20 let
koncese.
Členských legitimací za těch dvacet let bylo vystaveno 458 , ale bohužel 124 našich kolegů již
odešlo do radioamatérského nebe. Často na ně myslíme protože to byli ti nejzkušenější.
Za to dvecetileté období naší činnosti bylo uspořádáno 16 ročníků VRK závodu a 6 ročníků jiných
závodů. Bylo vydáno 79 diplomů a 76 pohárů za účast na závodech a další stovky diplomů za
spojení se členy VRK a k tomu ještě mnoho doplňovacích známek.
Vydali jsme 90 čísel Zpravodajů a rozesláno bylo skoro 20 tisíc výtisků. Dvakrát byl vydán
celostátní adresář stanic ( 2007 a 2010) a rozesláno přes 400 výtisků.
Přání naším jubilantům bylo zasláno za 20 let skoro tisíc.
Přes snahu rady VRK se vžy nedařilo tak, jak bychom si přáli. Snažili jsme se aby činnost klubu
byla zajímavá. Dělali jsme to tak, ak jsme to uměli nejlépe.
Dík za tuto ráci patří celé radě VRK a všem, kteří k činnosti přispěli a za těch 20 let pomohli
při organizaci závodů, vydávání diplomů, vydání seznamu radioamatérů , zpravodaje a také za
hmotnou podporu. V současné době bychom potřebovali doplnit radu o nové členy, kteří chtějí
přispět k dalšímu fungování VRK. Uvítáme poznatky a zkušenosti našich členů, zvláště při
vydávání Zpravodaje.
S radioamatérským pozdravem
73 !
r a d a VRK.
123 DH4RAE+
159 DJ5QK
385 DJ0IR+
252 DK3MM
428 DL1YD
183 DL4FCS
322 DL4MFG
192 F5LHH
166 HB9LDU
124 OE5BMO +
361 OK1AA
153 OK1AAZ
300 OK1ABF
158 OK1AD
211 OK1ADO
261 OK1ADW +
169 OK1ADZ +
292 OK1AE
067 OK1AEH +
331 OK1AEY
186 OK1AFF +
155 OK1AFJ
144 OK1AFY +
190 OK1AFZ +
340OK1AGA +
391 OK1AGM
317 OK1AGO
220 OK1AGS
362 OK1AHX
297 OK1AIL +
360 OK1AJD
315 OK1AK
388 OK1AKJ
412 OK1AKU
061 OK1AL
432 OK1ALL
178 OK1ALY
313 OK1AMD
173 OK1ANN
237 OK1APH +
454 OK1APY
044 OK1APS +
060 OK1AQ +
130 OK1AQE +
296 OK1AQL
394 OK1AR
052 OK1ARN
422 OK1ARO
374 OK1ARQ +
325 OK1AW
193 OK1AWJ
342 OK1AWO
363 OK1AWR
051OK1AWT +
424 OK1AXG
411 OK1AYF
342 OK1AZA
175 OK1BB
172 OK1BP +
128 OK1BY +
457 OK1CAM
450 OK1CJ
369 OK1CKV
318 OK1CM
116 OK1CV +
288 OK1DAV
147 OK1DBF
125 OK1DCE
309 OK1DFE
267 OK1DFK
135 OK1DH
367 OK1DKM
355 OK1DKR
201 OK1DLA
408 OK1DLZ
050 OK1DMM
329 OK1DMQ
455 OK1DOL
357 OK1DOR
420 OK1DOZ
163 OK1DPF
452 OK1DQP
270 OK1DZ +
216 OK1EP
136 OK1EU
083 OK1EV
456 OK1FAY
049 OK1FB+
272 OK1FGY
238 OK1FHP
380 OK1FKV
045 OK1FR
254 OK1FV
376 OK1FVD +
137 OK1GR +
303 OK1HCD
299 OK1HH
196 OK1HJ
140 OK1HX
138 OK1IAL
289 OK1IAO
165 OK1IAS
287 OK1IBE
046 OK1IG +
409 OK1IVU
324 OK1IWQ
110 OK1JAX
231 OK1JB +
256 OK1JDJ
066 OK1JIM
232 OK1JKR
290 OK1JMS
161 OK1JPO
333 OK1JSF
053 OK1JST
102 OK1KD
431 OK1KI
413 OK1KL +
295 OK1KZ
387 OK1LM
301 OK1LV
346 OK1MAY
091 OK1MC +
156 OK1MD
396 OK1MNI
149 OK1MO
063 OK1MOC
265 OK1MP
225 OK1MR
092 OK1NB +
321 OK1NG
101 OK1NH
316 OK1NR
382 OK1NU
229 OK1NV +
370 OK1OH
304 OK1PD
113 OK1PQ +
330 OK1RR
426 OK1SI
447 OK1SJ
167 OK1SVS +
200 OK1TD
383 OK1TFH
212 OK1TJ +
111 OK1UK
419 OK1UKM
320 OK1UT +
390 OK1UU
239 OK1VEY
219 OK1VHV
449 OK1VOF
433 OK1VPT
448 OK1VTO
384 OK1WF
308 OK1WFE
042 OK1W I +
407 OK1XCH
071 OK1XM
337 OK1XR
264 OK1XW
141 OK1YB
268 OK1YG +
338 OK1YS +
150 OK1ZL +
314 OK1ZN
416 OK1ZZ +
015 OK2AIS
176 OK2AJ
458 OK2AM
127 OK2AR
160 OK2BAP +
114 OK2BAV
274 OK2BBB
191 OK2BBD
019 OK2BBH +
263 OK2BBJ
132 OK2BC
372 OK2BCJ +
206 OK2BCN
258OK2BCR +
207 OK2BCZ
203 OK2BDA
077 OK2BDB
105 OK2BDL +
040 OK2BDU
103 OK2BEH
250 OK2BET
400 OK2BF
298 OK2BFI
305 OK2BFY
233 OK2BGA
055 OK2BGE +
033 OK2BGI +
435 OK2BGO
099 OK2BGW
222 OK2BHA +
013 OK2BHB +
389 OK2BHM
378 OK2BHZ
230 OK2BIJ
030 OK2BIL
095 OK2BIQ
430 OK1BIU
012 OK2BIX
048 OK2BIZ +
218 OK2BJI
120 OK2BJK
354 OK2BJR
152 OK2BJT
089 OK2BJY +
194 OK2BKB +
335 OK2BKE
118 OK2BKP
262 OK2BKQ
215 OK2BL
354 OK2BLR
286 OK2BMB +
018 OK2BMC
285 OK2BMG +
026 OK2BMS +
445 OK2BN
275 OK2BNA
358 OK2BNC
154 OK2BNF
246 OK2BNT
240 OK2BOB
281 OK2BOR
402 OK2BPG
406 OK2BPI
241 OK2BPU
349 OK2BPX
056 OK2BQF
185 OK2BQO +
294 OK2BR
417 OK2BRX
341 OK2BRY
079 OK2BSA +
199 OK2BSB
379 OK2BTE
443 OK2BTR
344 OK2BUX
352 OK2BVT
401 OK2BWC
086 OK2BWG
414 OK2BWQ +
065 OK2BX
162 OK2BXA
164 OK2BXM
228 OK2BXW
434 OK2BZB +
273 OK2BZT +
104 OK2BZV +
255 OK2CL
397 OK2COS
373 OK2DA
453 OK2DAN
076 OK2DB +
148 OK2DCL
068 OK2DE
350 OK2DU +
415 OK2DW
210 OK2EI
307 OK2FB
027 OK2FD
014 OK2FEI
093 OK2FH
039 OK2GE +
245 OK2HBR
366 OK2HHF +
142 OK2HI
423 OK2HKP
208 OK2HST +
023 OK2HY
072 OK2JA
351 OK2JEW
279 OK2JK
336 OK2JMA
405 OK2JML
187 OK2JZ
081 OK2KE
085 OK2KJ
096 OK2KK +
311 OK2KR
170 OK2KS +
334 OK2KY
205 OK2LC
226 OK2LF
100 OK2LH
088 OK2LN +
038 OK2LQ +
021 OK2LS
036 OK2LT
327 OK2MBN
107 OK2ME
234 OK2MW
386 OK2MWK
011 OK2MZ +
266 OK2NA
034 OK2NX
016 OK2OJ +
073 OK2ON
059 OK2OQ +
282 OK2OR
181 OK2OU
410 OK2PA
224 OK2PAB +
399 OK2PAE +
429 OK2PAK
195 OK2PAM
248 OK2PAU
221 OK2PAX
058 OK2PAY
257 OK2PB +
024 OK2PBE +
312 OK2PBH
291 OK2PBK
371 OK2PBM
395 OK2PBT
393 OK2PCC
293 OK2PCH +
242 OK2PCO +
326 OK2PCQ +
090 OK2PCR +
364 OK2PCX +
115 OK2PCY
025 OK2PDD +
441 OK2PDN
108 OK2PDS
117 OK2PEN
171 OK2PEO +
269 OK2PES
306 OK2PFO
377 OK2PGM
251 OK2PGW
404 OK2PIP
427 OK2PJD +
365 OK2PJH
271 OK2PKY
035 OK2PLH +
339 OK2PMV
037 OK2PO
029 OK2PPA
426 OK2PVA +
437 OK2PX
028 OK2PY
074 OK2QC +
075 OK2QU
213 OK2QX
069 OK2RN
082 OK2RZ
446 OK2SAQ
249 OK2SG
439 OK2SGV
347 OK2SJS
235 OK2SMG +
353 OK2SMI
244 OK2SO
348 OK2SPS
319 OK2SS
278 OK2SSJ
223 OK2SW
151 OK2SWD
139 OK2SXX
017 OK2TB
087 OK2TH +
343 OK2TT
126 OK2TU +
310 OK2UA
098 OK2UHM
133 OK2UQ
094 OK2UZ
243 OK2VED +
020 OK2VFX +
109 OK2VGC
139 OK2VGD
280 OK2VH+
214 OK2VKG
356 OK2VNA
375 OK2VNN +
332 OK2VP +
274 OK2VRX +
227 OK2VX
253 OK2WE +
179 OK2WFW
398 OK2WH
032 OK2WK
259 OK2WO
323 OK2WW
134 OK2XA +
145 OK2XFU
106 OK2XOI +
084 OK2XVK +
022 OK2XZ
302 OK2YJ +
276 OK2YZ
284 OK2ZEM
440 OK2ZFB
317 OK2ZQ
119 OK2ZU
444 OK2ZVN
277 OK2ZZ
425 OK3KK +
442 OK4AZ
010 OK5VRK
283 OM2AD
157 OM2KM
041 OM3AA
184 OM3AX
209 OM3CAF
047 OM3CAZ
260 OM3CBT
143 OM3CED +
202 OM3CFK +
204 OM3CFN
064 OM3EA +
236 OM3IAG
043 OM3MB
182 OM3MH +
070 OM3OF +
057 OM3QQ
146 OM3TBE +
345 OM3TBG
180 OM3TJC +
189 OM3UN +
177 OM3WRZ
174 OM4DX
403 OM4JD
031 OM4PC +
054 OM4XX +
188 OM5BP
121 OM5NJ
062 OM6CW
451 OM7AB
328 OM3GW
168 OM7RR
418 OM7VF
241 OM7YA
080 OM7YE +
131 OM8RA
097 SM4EWP
438 SP9MQT
392 VA3OK
359 VE3NBW
368 VK2FHC
197 VU2MY
198 VU2RBI
112 WA9AXA
381 ZS6AXT
8
Členský Zpravodaj VRK 1/12
Kulaté a půlkulaté narozeniny našich členů v nejbližším období :
Březen:
Duben:
Květen:
OK2WK 85 let
OK2BKP 75 let
OK1WFE 75 let
OK1NR 75 let
OK1FAY 65 let
OK2JK 75 let
Upozornění :
Sedmnáctý ročník hlavního závod VRK se bude konat v neděli, 11.3. 0600-0900 UTC.
Propozice jsou uveřejněny ve Zpravodaji č.1/2011, str.6. Deníky je třeba odeslat do
čtrnácti dnů po závodu !
Držitelé více individuálních značek se mohou zúčastnit pouze pod jednou
značkou !
Počet spojení x násobiče = výsledek !
Kromě diplomů za umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích
dostanou ještě vítězové pohár s věnováním.
Rovněž bude vylosováno deset operátorů, kteří se zúčastní závodu a nebyli ještě
vylosováni. Dostanou upomínkový pohár.
Radek, OK1FHI nabízí všem uživatelům programu TR4W konfigurační soubory pro
řadu českých závodů, včetně závodů organizovanýchVRK. Podrobnosti najdete na
http://www.ok1fhi.cz/. Radkovi děkujeme.
Zpravodaj elektronicky:
Žádáme naše členy, kteří mají lnternet a chtěli by dostávat Zpravodaj v elektronické
podobě jako soubor PDF místo papírové formy, aby to oznámili e-mailem OK2AIS.
V současné době v této formě posíláme Zpravodaj již více jak padesáti členům.
Příští Zpravodaj vyjde po vyhodnocení hlavního závodu v květnu tohoto roku.
Rada znovu vyzývá naše členy, aby nám posílali příspěvky do Zpravodaje a náměty
k činnosti.
Tento Zpravodaj posíláme i těm našim členům, kteří dlouhodobě neplní základní
členskou povinnost, to je placení členských příspěvků.
Poznámka : strana 7 nemá zahlaví pro velký rozsah tisku.
Zpravodaj č.1 vychází v únoru 2012.
Download

1/2012 - Veterán Radio Klub