T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
1
2
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Banner (Bez Afiş) 350 cm x 100
cm
Afiş 68 x 31 cm
Miktar
Birim
750
Adet
3 0.0 00
Adet
Birim Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtilen.................... Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ...................................TL' den
(Y a ln ız .................................................................................................................................. ) bedel İle
Teknlk şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE V E İMZA
İrtibat: S edat KARATAŞ
TEL: 031 2 565 52 33
FAKS: 031 2 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / A N K A R A
Toplam Fiyat
“KİST HİDATİK HASTALIĞI” ADLI BANNER (BEZ AFİŞ)
BASIM VE DAĞITIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Kist Hidatik hastalığına ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla
Bez Afiş (Banner) hazırlanması, basımı ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine dağıtımına ilişkin
hizmet satın alımına ait usul ve esaslar aşağıdadır.
1. “Kist Hidatik Hastalığı” konulu bez afişten 750 adet basılacaktır.
2. Bez afiş, 350 x l0 0 cm ebadında, 4 renkli ve Avrupa brandaya, kenarları kopçalı
bastırılacaktır.
3. Bez afişin 4 köşesinde asılmasına yardımcı olacak 5’er (beşer) metre uzunluğunda,
bez afişi taşıyacak nitelikte ip takılacaktır.
4. Bez afişlerin basımına yönelik yapılacak bütün teknik işler ve gerekli malzemeler
firma tarafından temin edilecektir.
5. Bez afişlerin basıma hazır hali İdare tarafından onaylandıktan sonra basımı ve
dağıtımı gerçekleştirilecektir.
6. Bez afişlerin baskıya hazır hali elektronik ortamda CD içerisinde Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu (Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı) tarafından
yüklenici firmaya teslim edilecektir.
7. Bez afişler, ekli listede yer aldığı sayı kadar bez afişin bulunacağı şekilde
nakliyeye uygun (yırtılmaz, ıslanmaz, taşınabilir vs) sağlamlıkta paketlenecektir.
8. Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan afişlerin miktarı, gönderen kurumun adı ve
teslim yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır.
9. Bez afişler, Teknik Şartnamedeki ekli listede verilen miktarlara göre Halk Sağlığı
Müdürlüklerinin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine en geç 15.09.2014 Pazartesi gününe
kadar kargo ile teslim edilecektir.
10. İş bu teknik şartname bir sayfa ve 10 madde ile bez afiş dağıtım listesinden
ibarettir.
EK: Bez Afiş Dağıtım Listesi (Bir sayfa) ÖLv-
“KİST HİDATİK HASTALIĞI” ADLI AFİŞ
BASIM VE DAĞITIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Kist Hidatik hastalığına ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla
afiş hazırlanması, basımı ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine dağıtımına ilişkin hizmet satın
alımına ait usul ve esaslar aşağıdadır.
1. “Kist Hidatik Hastalığı” konulu afişten 30.000 adet basılacaktır.
2. Afiş, 68 x 31 cm ebatlarında, 4 renkli ve 170 gr mat kuşe kağıda 30.000 adet
basılacaktır.
3. Afişlerin basımına yönelik yapılacak bütün teknik işler ve gerekli malzemeler
firma tarafından temin edilecektir.
4. Afişlerin basıma hazır hali idare tarafından onaylandıktan sonra basımı ve dağıtımı
gerçekleştirilecektir.
5. Afişlerin baskıya hazır hali elektronik ortamda CD içerisinde Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu (Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı) tarafından yüklenici
firmaya teslim edilecektir.
6. Afişler, 200’er adet afişin bulunacağı şekilde nakliyeye uygun (yırtılmaz,
ıslanmaz, taşınabilir vs) sağlamlıkta paketlenecektir.
7. Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan afişlerin miktarı, gönderen kurumun adı ve
teslim yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır.
8. Afişler, Teknik Şartnamedeki ekli listede verilen miktarlara göre Halk Sağlığı
Müdürlüklerinin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine en geç 15.09.2014 Pazartesi gününe
kadar kargo ile teslim edilecektir. îş bu teknik şartname bir sayfa ve 8 madde ile
afiş dağıtım listesinden ibarettir.
EK: Afiş Dağıtım Listesi (Bir sayfa) OLı o T /LOlL^
r
2014 YILI KİST HİDATİK AFİŞ (68x31 cm ) DAĞITIM LİSTESİ
Dağıtılacak
İL KODU
İl ADI
Dağıtılacak
İl ADI
Afiş M iktarı İL KODU
68x31 cm
Afiş M iktarı
68x31 cm
01
AD AN A
600
42
KONYA
600
02
A D IY A M A N
200
43
K Ü TAH YA
400
03
AF Y O N
400
44
M ALATYA
400
04
AĞRI
200
45
M AN İS A
400
05
AM ASYA
200
46
KAHRAM ANM ARAŞ
400
06
ANKARA
1.000
47
M AR D İN
400
07
AN TALYA
400
48
M U Ğ LA
400
08
AR TV İN
200
49
M UŞ
200
09
AYD IN
400
50
NEVŞEHİR
200
10
BALIKESİR
400
51
NİĞDE
200
11
BİLECİK
200
52
ORDU
200
12
BİNG ÖL
200
53
RİZE
200
13
BİTLİS
200
54
SAKARYA
400
14
BOLU
200
55
SAM SUN
600
15
BURDUR
200
56
SİİRT
400
16
BURSA
600
57
SİNOP
200
17
ÇANAKKALE
400
58
SİVAS
400
18
ÇANKIRI
200
59
TEKİRDAĞ
400
19
ÇORUM
400
60
TO K A T
400
20
DENİZLİ
600
61
TR AB ZO N
400
21
DİYARBAKIR
600
62
TUN CELİ
200
22
EDİRNE
400
63
ŞAN LIUR FA
600
23
ELAZIĞ
400
64
UŞAK
200
24
ERZİNCAN
200
65
VAN
400
25
ERZURUM
600
66
YOZG AT
200
26
ESKİŞEHİR
600
67
ZO N G U LD AK
200
27
G A Z İAN TEP
600
68
AKSARAY
200
28
GİRESUN
200
69
B AYB URT
200
29
G Ü M Ü Ş H AN E
200
70
K A R AM AN
200
30
HAKKARİ
200
71
KIRIKKALE
200
31
H A TA Y
600
72
B ATM A N
200
32
İSPARTA
400
73
ŞIRNAK
200
33
MERSİN
600
74
BARTIN
200
34
İSTAN BU L
2.000
75
ARDAHAN
200
35
İZM İR
600
76
İĞDIR
200
36
KARS
400
77
YALO VA
200
37
K A S TA M O N U
400
78
KARABÜK
200
38
KAYSERİ
600
79
KİLİS
200
39
KIRKLARELİ
400
80
O SM AN İYE
200
40
KIRŞEHİR
400
81
DÜZCE
200
41
KOCAELİ
600
Sütun Topla m ı
18.200
Sayfa T o p la m ı:^
Tü rkiye Halk Sağlığı Kurum u
Sütun Toplam ı
11.800
30.000
2014 YILI KİST HİDATİK BANNER (BEZAFİŞ) (35 0xl0 0cım ) DAĞITIM LİSTESİ
Dağıtılacak
İL KODU
İl ADI
Bez Afiş
Dağıtılacak
İL KODU
M iktarı
Bez Afiş
İl ADI
M iktarı
350xl00cm
350xl00cm
01
AD AN A
15
42
K O N YA
02
A D IY A M A N
6
43
K Ü T A H YA
8
03
AFYO N
8
44
M ALATYA
10
04
AĞRI
6
45
M AN İS A
10
05
AM ASYA
6
46
KAHRAM ANM ARAŞ
10
06
AN K AR A
25
47
M AR D İN
10
07
AN TALYA
12
48
M U Ğ LA
10
08
AR TVİN
6
49
M UŞ
6
09
AYD IN
10
50
NEVŞEHİR
8
10
BALIKESİR
10
51
NİĞDE
8
11
BİLECİK
6
52
ORDU
10
12
BİNGÖL
6
53
RİZE
13
BİTLİS
6
54
SAKARYA
10
14
BOLU
6
55
SAM SUN
12
15
BURDUR
6
56
SİİRT
8
16
BURSA
15
57
SİNOP
8
17
ÇANAKKALE
6
58
SİVAS
10
18
ÇANKIRI
6
59
TEKİRDAĞ
8
19
ÇORUM
6
60
TO K A T
8
20
DENİZLİ
10
61
TR AB ZO N
21
DİYARBAKIR
15
62
TUN CELİ
22
EDİRNE
8
63
ŞAN LIU R FA
23
ELAZIĞ
6
64
UŞAK
24
ERZİNCAN
6
65
VAN
25
ERZURUM
15
66
YOZG AT
8
26
ESKİŞEHİR
15
67
ZO N G U LD AK
8
27
G AZİAN TEP
15
68
AK SAR AY
6
28
GİRESUN
6
69
B AYB URT
5
29
G Ü M Ü Ş H AN E
6
70
K A R AM AN
6
30
HAKKARİ
6
71
KIRIKKALE
6
31
H A TA Y
12
72
B ATM A N
6
32
İSPARTA
8
73
ŞIRNAK
6
33
MERSİN
12
74
BARTIN
6
34
İSTANBUL
40
75
ARDAHAN
6
35
İZMİR
20
76
İĞDIR
6
36
KARS
8
77
YALO VA
6
37
K AS TA M O N U
8
78
KARABÜK
6
38
KAYSERİ
15
79
KİLİS
6
39
KIRKLARELİ
6
80
O S M AN İYE
6
40
KIRŞEHİR
6
81
DÜZCE
6
41
KOCAELİ
15
Sütun Toplam ı
425
Sayfa To plam ı:
15
8
10
6
15
6
12
Tü rkiye Halk Sağlığı Kurumu
0
Sütun Toplam ı
325
_____ _
750
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı