EKOPLAS
1200.Sokak No:141 Ostim/Ankara
Tel : 0312 250 00 81 Faks : 0312 386 11 75
E-Mail : [email protected]
Web : www.ekoplas.com
Twitter/Ekoplas
facebook/Ekoplas
youtube/Ekoplas
BÖLÜM 1 - TEMEL BİLGİLER
MALZEME
ADI
EdgeGreen Plastik Çim ve Peyzaj Sınırlayıcı
AÇIKLAMA
Peyzaj uygulamalarında çim,bitki,torf,ağaç kabuğu vb farklı yüzey malzemelerini
birbirinden ayırmak veya sınırlamak,bitki yatakları oluşturmak için kullanılan,toprağın yanal
hareketlerini ve bitkilerin kök yayılmasını engelleyen,istenilen şekle girebilen,zaman
içerisinde zeminden çıkma risklerini ortadan kaldırmak için kanat bağlantı sistemine
sahip,sentetik reçinelerden üretilen sınır ayırma ürünü ve uygulaması.
BİRİM FİYAT TARİFİ
Zemine döşendiği takdirde çim,çakıl,ağaç kabuğu gibi farklı yüzey
malzemelerini birbirinden ayırmak,sınırlamak,bitkisel desenler oluşturmak için kullanılan,
biyolojik etkenler ve UV ışınlarından etkilenmeyecek özellikte,esnek, geri dönüştürülebilir
Polipropilen (PE) hammaddeden mamul yan kanat bağlantı sistemine sahip plastik peyzaj
sınırlayıcı ve uygulama işçiliğidir. Plastik peyzaj sınırlayıcı projesine uygun olarak, üreticisinin
talimatları doğrultusunda
uygulanacaktır.
Tüm imalat daha sonra yapılacak işlemlerden hasar görmeyecek biçimde uygun yöntemler
ile korunacaktır. Birim fiyata, her türlü malzeme temini ve zaiyatı, işçilikler, makina,
ekipman, alet edavat giderleri, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey
taşımalar, depolama, her türlü ekyeri dikimi için gerekli araç gereç ve malzemeler,
şartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen işler ile yüklenici karı ve genel giderler
dahildir.
Ölçü: Projesi üzerinden mtl olarak hesaplanır.
ÜRETİCİ
RENK
Ekoplas
BOYUT
PAKETLEME
300 cm
Yeşil ( İşveren onayına sunulacaktır)
10 adet (30 mtl) ürün şantiye ortamında depolama için uygun geri dönüşümlü plastik
poşetler içerisinde paketlenecektir.Poşet üzerinde üretici firma logosu bulunacaktır
BÖLÜM 2 DETAYLI BİLGİLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hammadde
Renk
:
:
UV dayanımlı,geri dönüştürülebilir PE
Yeşil ( İşveren onayına sunulacaktır)l
Modül Uzunluğu
:
300 cm
Modül Tepe Noktası Genişliği
:
25 mm
Modül Yüksekliği
Toprak Altı Yükseklik
Çekme Dayanımı
Şevli Alanlarda Kullanım
Montaj Sistemi
Şekillendirme
Kimyasal Dayanım
Biyolojik Dayanım
Isı Dayanımı
:
:
:
:
:
165 mm
140 mm
15 N / mm2
Eğimli Alanlarda Kulllanılabilir.
Ürün üzerinde serbest montaj parçaları
Tüm düz ve eğrisel uygulamalarda kullanılabilir,esnektir.
Yağ,asit,alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır.
Küf ve yosunda etkilenmez
Sıcaklık farklarından etkilenmez
NUMUNE
Sayfa 2.1
:
:
:
EKOPLAS
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1200.Sokak No:141 Ostim/Ankara
Tel : 0312 250 00 81 Faks : 0312 386 11 75
E-Mail : [email protected]
Web : www.ekoplas.com
Twitter/Ekoplas
facebook/Ekoplas
youtube/Ekoplas
-EdgeGreen tepe noktası yuvarlak şekilde olmalıdır.Böylece derz genişlikleri düzenli olarak
muhafaza edilir.
-EdgeGreen kenarında bulunan kanat bağlantısı ürünün zaman içerisinde zeminden çıkma
riskini ortadan kaldırır.Aynı zamanda ürüne mukavemet sağlayarak dönüş alanlarında kesilir ve
dönüşer sağlanır.
-Ürünün taban kısımda yer alan delikli borular özel bir ek yeri aparatına ihtiyaç duymadan
ürünleri birbirinize eklemenizi sağlar.
-Ürün sentetik reçinelerden üretilmiştir,bu nedenle mükemmel esnekliğe sahiptir.Rengi yeşildir
ve çim alanlarla uyumludur.Rahatlıkla kavisler verilebilir.
EdgeGreen Plastik Çim Sınırlayıcı Birbirine Ekleme Sistemi
BÖLÜM 3-MONTAJ
MONTAJ DETAYLARI
UYGULAMA KESİTLERİ
EdgeGreen Plastik Çim Sınırlayıcı Montaj Kesiti
Toprak ve Kök çıkarıldıktan sonra EdgeGreen resimde görüldüğü gibi yerleştirilir (
Zemin seviyesi le dairesel tepe noktası arasında 1 cm lik boşluk yeterlidir)
İki adet modülü birbirine bağlamak için taban kısımdaki delikli borulardan 10 cm lik parça
kesilir ve 5 cm + 5 cm şeklide,üstteki dairesel tepe noktası içerisine takılır.
EdgeGreen Plastik Çim Sınırlayıcı Kavisler Oluşturma
Ürününe dönemeçler ve kavisler vermek istediğiniz kısımlarda,kanat bağlantıya uygun aralıklarla kesikler atılarak dönüşler sağlanır.
Sayfa 2.2
Download

EKOPLAS