Novinky v elektronické poště UP
- Pro nové studenty školního roku 2012/13, kteří na UP ještě nestudovali a neměli ani žádný
pracovní poměr na UP, je spuštěn nový systém elektronické pošty – Office 365.
Poštu mají k dispozici pouze přes webové rozhraní na adrese http://outlook.com/upol.cz .
Změnil se systém přihlášení, přesměrování pošty i nastavení dovolenky.
Přihlašovací jméno je ve tvaru Portal [email protected] (pozor! toto není e-mail!!!)
Studenti mají možnost si Portál ID vyhledat v Kontaktech.
Heslo je portálové heslo nebo rodné číslo bez lomítka (občané ČR - 10 číslic; zahraniční
studenti - přidělený rodný kód).
Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo do tohoto rozhraní a je
k dispozici po přihlášení. V případě problémů je možno kontaktovat helpdesk na čísle
585631842 v pracovní dny v době od 9:00-15:00 hod.
Změna hesla pro toto rozhraní je již možná přes Portál v portletu Upravit můj profil - Změna
hesla pro poštovní účet. Při změně hesla do Portálu je změněno i heslo do poštovního účtu.
- Pro ostatní studenty a zaměstnance zůstávájí v platnosti možnosti uvedené na stránce
http://webmail.upol.cz, včetně možnosti lokálního přístupu k poště (viz Pokyny pro uživatele
dle Směrnice o sítích). Pro webové rozhraní doporučujeme https://w3mail.upol.cz . V tomto
webovém rozhraní je k dispozici nastavení přeposílaní pošty a nastavení automatické
odpovědi. Při prvním použití kteréhokoliv z rozhraní je potřeba zkontrolovat, že je správně
vyplněna odesílací adresa. Pokud adresa nebude nastavena, nedojde k doručení odchozí pošty.
Přihlašovací jméno k poštovnímu účtu je stejné jako ID uživatele na Portále UP.
Download

Novinky v elektronické poště UP