Strana 1/2
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o.
PointPark Prague D1
Všechromy 65 • 251 63 Strančice
V Praze dne 22. listopadu 2013
Věc:
Oznámení o plánované fúzi společnosti AUTOBENEX, spol. s r.o. se společností AUTOCORA
OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. a následné změně firmy společnosti AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL.
s.r.o. na STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ke dni 1.1.2014 dojde k vnitrostátní fúzi sloučením společnosti
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o., IČ: 44846967, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 845/550, PSČ
104 00, jako nástupnické společnosti, se společností AUTOBENEX, spol. s r.o., IČ: 61456667, se sídlem Praha
5, Na Staré 37, PSČ 159 00 jako zanikající společnosti. V jejím důsledku dojde k zániku společnosti AUTOBENEX, spol. s r.o., přičemž 1. leden 2014 bude jak rozhodným dnem fúze, tak dnem zápisu fúze do obchodního
rejstříku.
Společnost AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. se tak k 1.1.2014 stane ze zákona univerzálním právním
nástupcem společnosti AUTOBENEX, spol. s r.o.
V souvislosti s uvedenými změnami Vás žádáme o respektování a dodržení následujícího postupu:
1. Daňové doklady se zdanitelným plněním od 1.1.2014 vystavujte na nástupnickou společnost,
tj. AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o.
Na daňových dokladech, jakož i jakýchkoli dalších listinách, prosím, od 1.1.2014 uvádějte i nadále platné
údaje:
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o.
Se sídlem Přátelství 845/550, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
IČ: 44846967, DIČ: CZ44846967
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7281
Fúze_oznámení
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. • Sídlo: Praha / Česká republika • Vedená městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7281 • Jednatel: Mirco Grübel • IČ: 44846967
Centrála: • AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. • PointPark Prague D1 • Všechromy 65 • 251 63 Strančice • www.autocora.cz
Strana 2/2
S ohledem na tuto skutečnost Vás žádáme, abyste od 15.01.2014 na daňových dokladech a jakýchkoli
dalších listinách namísto dosavadní firmy společnosti AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. uváděli firmu
novou, tedy STAHLGRUBER CZ s.r.o. Ostatní údaje společnosti nebudou touto změnou dotčeny, tzn.,
že úplné identifikační znaky společnosti budou:
STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Se sídlem: Přátelství 845/550, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
IČ: 44846967, DIČ: CZ44846967
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7281
V případě dotazů se, prosím, obraťte na osoby, se kterými jste běžně v kontaktu v rámci našich vzájemných
obchodních vztahů.
Abychom předešli zbytečným nedorozumněním a časovým průtahům při zpracovávání dokladů po výše
avizovaných změnách a obecně pro snadnější identifikaci veškerých dokladů v rámci interního oběhu dokumentů uvnitř naší společnosti, Vás žádáme, abyste k oficiálnímu znění obchodního názvu a identifikačním údajům
i nadále uváděli poznámku, že se jedná o původní divizi Autocory (po změně 15.1.2014).
Korespondenční adresy poboček zůstávájí rovněž v platnosti s tím, že je možné využívat i adresu dosavadní
centrály Autocory ve Všechromech, tj. PointPark Prague D1, Všechromy 65, 251 63 Strančice.
Případné dílčí změny (stěhování poboček do jiných prostor) budou separátně oznámeny.
Děkujeme Vám za respektování naší žádosti a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o.
Mirco Grübel
jednatel
Fúze_oznámení
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. • Sídlo: Praha / Česká republika • Vedená městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7281 • Jednatel: Mirco Grübel • IČ: 44846967
Centrála: • AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL. s.r.o. • PointPark Prague D1 • Všechromy 65 • 251 63 Strančice • www.autocora.cz
Download

Oznámení o plánované fúzi společnosti AUTOBENEX