Email pro studenty UP
Přístup k poště je umožněn přes rozhraní
http://outlook.com/upol.cz , které je k dispozici na webové adrese http://webmail.upol.cz.
Cesta: portal.upol.cz nebo www.upol.cz – odkaz E-mail
Dále je umožněn přístup protokolem Imap a Active Sync pro mobilní zařízení.
Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo do tohoto rozhraní a je
k dispozici po přihlášení.
Generování mailové adresy a schránky
Studentovi bude vytvořena nejpozději 1 den před zahájením výuky mailová adresa ve tvaru
[email protected](kde xx je přidělené dvojčíslí),
mailová schránka a login do portálu (Portál ID).
Přidělenou mailovou adresu a login ( Portal ID) si student najde na portále v Kontaktech,
adresa je také uvedena na studentově ISIC kartě a na Smlouvě o výpůjčce identifikační karty
Velikost schránky v Office 365 je maximálně 25 GB.
Mailová schránka je udržována po celou dobu studia. Po ukončení studia přestává být mailová
adresa i schránka funkční.
Přihlášení do emailové schránky
Pro přihlášení do rozhraní http://outlook.com/upol.cz je nutné zadat tyto údaje:
Login ve tvaru: Portal [email protected] (pozor - toto není mailová adresa)
Heslo je stejné jako do portálu nebo je to Vaše rodné číslo bez lomítka (10 číslic),
u zahraničních studentů rodný kód.
Příklad:
Studentka Zoe Nováčková má Portal ID novazo00, jako login tedy zadá tvar
[email protected] a heslo stejné jako do portálu (pokud toto heslo systém neakceptuje, tak
zadá své rodné číslo bez lomítka).
Zahraniční student Oleg Tomanowski má Portal ID tomaol00, jako login zadá tvar
[email protected], heslo má ve tvaru rodného kódu 88070415E1.
Studentka Linda Rychlebská, která na UP ukončila studium v roce 2002 a v roce 2012
nastoupila k novému studiu, má Portál ID 20012019, jako login tedy zadá tvar
[email protected]
Při prvním přihlášení si uživatel nastavuje jazyk aplikace a časové pásmo
(+1 hodina Praha, Budapeštˇ, Bratislava), další nastavení pro běžné užívání již není nutné –
uživatel má odesílací adresu již vyplněnou a poštu může okamžitě používat k příjmu a
odesílání zpráv.
Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo do tohoto rozhraní a je
k dispozici po přihlášení. V případě problémů je možno kontaktovat helpdesk mailem na
adrese [email protected] nebo přímo na čísle 585631842 v pracovní dny v době od 9:00 15:00 hod.
Změna hesla
Změnu hesla je možné provést dvěma způsoby. Po přihlášení na portál vyberete odkaz
vpravo nahoře Upravit můj profil, zde jsou k dispozici 4 portlety
- pro změnu hesla do portálu,
- pro nastavení hesla pro Wifi a VPN
- pro změnu hesla do poštovního účtu
- pro změnu hesla pro klienta Stagu
1.možnost – změníte si heslo do portálu (první portlet).
U této změny se uplatňuje tzv. synchronizace hesel – při změně hesla do portálu se
Vám automaticky změní i heslo do poštovního účtu a Active Directory (AD) na stejný
tvar, takže pro přihlášení do portálu, do pošty a do AD
budete používat stejný login a heslo.
Synchronizace hesel funguje i při nastavení nového hesla po ukončení platnosti
současného hesla pro portál (portálové heslo má nastavenou platnost na 6 měsíců,
pak je uživatel vyzván ke změně, nebo potvrzení platnosti stávajícího bezpečného
hesla).
Nové heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, z toho minimálně jeden znak
abecedy a minimálně jeden znak neabecední (buď číslice, nebo některý ze znaků:
!._-%()-?[]`~).
2. možnost – použijete portlet Změna hesla pro poštovní účet a nastavíte si heslo
samostatně. Tvar zvolíte stejný jako do portálu, lze však zatím i zvolit jiné heslo
(zde je požadavek na tvar hesla, které má minimálně 8 znaků).
I zde funguje princip synchronizace hesel – při změně hesla do pošty se automaticky změní na
stejný tvar i heslo pro AD.
Zapomenuté heslo
V případě, že heslo do pošty i do portálu zapomenete, tak napište na mailovou adresu
[email protected], uveďte svůj Portál ID, adresu trvalého bydliště a rodné číslo.
Pracovník CVT Vám pak v pracovní době heslo resetuje na původní tvar – rodné číslo bez
lomítka. V pracovní době (9-15 hod) lze využít i helplinku 58 563 1842.
O reset hesla můžete požádat i svého fakultního správce sítě.
Nejčastější dotazy
Otázka:Vyzkoušel jsem všechna webová rozhraní, která jsou na stránce webmail.upol.cz,
Zadal jsem všechny kombinace hesla i rodného čísla, ale přesto se mi nepodařilo
přihlásit. Můžete mi, prosím, poradit, co mám dělat?
Odpověď: Kontaktujte helpdesk (mailem na [email protected], telefonem – kl. 1842,
v prac.době 9-15hod), pracovník CVT prověří Vaše údaje v databázi a navrhne možné řešení.
Otázka: Chtěl bych si univerzitní poštu přeposílat na svou soukromou adresu. Lze tato funkce
nastavit v Office365?
Odpověď: Ano, přeposílání lze nastavit přes odkaz Možnosti – Zobrazit všechny možnosti –
Předávat dál Vaše e-maily.
Otázka: V kontaktech na portále mám uvedenou mailovou adresu jméno.příjmení[email protected],
Ale když se přihlásím do portálu a prohlížím stránku Moje studium – Moje údaje – Úprava
osobních údajů studenta, tak zde vidím úplně jinou adresu. To mám na univerzitě ještě
nějakou další schránku?
Odpověď: Každý uživatel má vygenerovanou mailovou schránku a dvě mailové adresy –
jednu příjemnější na vzhled a zapamatování – to je ta v Kontaktech na portále,
A druhou, tzv. technickou adresu, ve tvaru Portal [email protected]
(např. studentka Zoe Nováčková studuje na PDF a její technická adresa je
[email protected]). Technickou adresu používají studijní referentky a vyučující,
když studentům zasílají hromadnou poštu ze Stagu.
Otázka: Jsem cizinec zaměstnaný na UP a nyní jsem se stal i studentem doktorského studia.
Budu mít tedy úplně novou schránku nebo se zaměstnanecká i studentská pošta bude posílat
do mé původní schránky?
Odpověď: Jako cizinec máte přidělený tzv. rodný kód. Zaměstnanci, který je v databázi Sapu,
se přiděluje jiný rodný kód, než studentovi zavedenému ve Stagu.
V databázích jste tedy pod dvěma rodnými kódy, systém Vás vyhodnotí jako dva různé
uživatele, přidělí Vám různé loginy (Portál ID) a vytvoří dvě různé schránky a mailové
adresy
Zaměstnanec Tomanowski bude mít mailovou adresu [email protected],
Student Tomanowski bude mít adresu [email protected]
Otázka: V textu se píše o Active Directory (AD). Co to vlastně je?
Odpověď: AD je databáze uživatelů a hesel. Uživatel, který má své jméno a heslo v Active
Direcroty (tedy všichni studenti a zaměstnanci UP), se může tímto jménem a heslem přihlásit
k libovolnému počítači připojenému do AD a získá tak přístup ke službám počítačové sítě a
centrálnímu datovému úložišti. Informace o tom, které počítače jsou zapojeny do AD, podá
fakultní správce sítě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Podrobný návod na použití e-mailu pro studenty