Office 365 – elektronická pošta pro studenty:
Elektronická pošta je pro studenty dostupná na URL adrese:
https://outlook.com/upol.cz
Přihlašovací jméno : [email protected] (např. pokud je PortalID = 00000001, přihlašovací
jméno bude [email protected])
Heslo: stejné jako do portálu
Obrázek 1 - přihlášení do systému Outlook 365
Pokud přihlášení nefunguje, přihlaste se do portálu UP (https://portal.upol.cz), nastavte si
nové heslo (http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetnitechniky/v-menu/nejcastejsi-dotazy/) a přihlášení do pošty opakujte s tímto heslem.
Chcete –li si nastavit přesměrování do jiné poštovní schránky, postupujte dle návodu:
http://office.microsoft.com/client/15/help/home?Shownav=true&lcid=1029&ns=OLWAO3
65E&ver=15&v=15.0.908.4&mode=Desktop&helpid=ms.exch.owao.LearnRedirectTo
Veškeré informace a postupy o používání Office 365 jsou dostupné z nového prostředí po
kliknutí na ikonu „?“ vpravo nahoře :
Obrázek 2 - nápověda v Outlook 365
Download

Office 365 – elektronická pošta pro studenty: