Univerzitní knihovna
Univerzita
Hradec Králové
https://www.uhk.cz/UHK/Centralnipracoviste/Univerzitni-knihovna
http://arl.uhk.cz
http://olga.halama.cz
Fond UK UHK:
– tištěné dokumenty české a zahraniční produkce
– učebnice
– skripta
– česká a zahraniční periodika
– elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD-ROM)
– elektronické informační zdroje (Scopus, Web of
Knowledge, EBSCO, AMC Digital Library, atd.)
Služby UK UHK:
– výpůjční služby (absenční, prezenční)
– meziknihovní výpůjční služby (MVS, MMVS)
– bibliograficko-informační služby
– rešeršní služby
– reprografické služby (tiskárny, skenery)
– elektronické služby (přístup k elektronickým
informačním zdrojům, katalog IPAC)
Registrace:
– studentský průkaz
– vyplnění Výpůjčního prohlášení
název kapitoly
Čtenářské konto:
– možnost 25 půjčených dokumentů
– možnost 5x prodloužení dokumentů
– předupomínky
– elektronické žádanky (objednávky ze skladů)
– elektronické rezervace
– krátkodobé prezenční výpůjčky (noc/víkend)
Upomínky:
– 1. upomínka
– 2. upomínka
– 3. upomínka
– 4. upomínka
5 Kč/dokument
10 Kč/dokument
20 Kč/dokument
100 Kč/dokument
– MVS, MMVS
200 Kč
Poplatky:
– MVS, MMVS
200 Kč (vratná kauce)
– Rešerše
20 Kč
název kapitoly
Kontaktní informace:
E-mail:
[email protected]
Telefon:
493 331 333
Děkuji za pozornost
Mgr. Petra Lukešová
Univerzitní knihovna UHK
[email protected]
[email protected]
Download

Univerzitní knihovna Univerzita Hradec Králové