Katalog
2010
e
m
í
ř
Šet tní
živo tředí...
pros
STŘEŠNÍ KOPULOVÉ
SVĚTLÍKY A SOZ
• více přirozeného denního světla
• více čerstvého vzduchu
• úspora nákladů na osvětlení
• moderní design
Obchodní a montážní zastoupení
www.svetlikyartus.cz
• kvalitní bezúdržbové materiály
Popis kopulových světlíků
Kopulové světlíky jsou určené pro instalaci na ploché střechy nebo na střechy s mírným sklonem a instalují se na střešní otvor nebo
střešní otvor opatřený podezdívkou. Světlíky jsou určeny do všech typů staveb ke stropnímu prosvětlení prostorů, neslouží jako
akustická nebo požární ochrana. Přínos při použití spočívá v úspoře nákladů na drahá klimatizační zařízení, energii, údržbu a péči
o vhodné pracovní prostředí. Pro splnění těchto podmínek nabízí firma řešení ve formě několika typů kopulových světlíků, které tvoří
výjimečný kompatibilní systém.
Základní rozměrová řada
Kompletní rozměry v ceníku
• pevné provedení pro prosvětlení vnitřních prostor, typ ARTUS – A 3000/fix
• provedení s ručním denním větráním, typ ARTUS – A 3000/man
• provedení s elektrickým denním větráním, typ ARTUS – A 3000/el
• kombinace větracího světlíku s výstupem na střechu, typ ARTUS – A 3000/vy
1. kopule
2. nerezový šroub s maticí
3. manžeta
4. polyuretanová izolace
5. těsnění
6. plastový klobouček
7. hydroizolační vrstva
8. střešní podklad
Kopule
Kopule jsou vyrobeny z akrylátového skla (PMMA) nebo z polykarbonátu (PC). Podle tvaru dělíme kopule na vypouklé a pyramidální.
Standardně jsou kopule dodávány čiré nebo opálové, v provedení jedno, dvou, třívrstvé a čtyřvrstvé.
Kopule ARTUS – A3000 z polykarbonátu se zavěšenou sítí jsou atestovány dle ČSN 73086:1987: neodpadávají a neodkapávají jako
hořící ani nehořící!
Ug = 5,6 W/m2 K
Ug = 2,89 W/m2 K
Ug = 1,87 W/m2 K
Ug = 1,36 W/m2 K
Uw = 1,37 W/m2 K
Jednotlivé vrstvy jsou k sobě slepeny a utěsněny silikonovým tmelem. K dodávaným manžetám se kopule přichycují pomocí nerez
šroubů, přičemž vlastní spoj chrání plastová krytka.
Detail uchycení kopule
Kopule lze dodávat samostatně bez spodních manžet. Při montáži samostatné kopule na stávající obruby nebo manžety je důležité
dodržovat montážní návod přiložený ke kopuli. Kopule lze dodat také v jiných barevných odstínech.
Kopule čirá
Kopule opál
1.
2.
3.
4.
5.
kopule
manžeta
těsnění
plastová krytka
nerez šroub
Nový materiál kopulí
Sortiment jsme rozšířili o kopule vyráběné z materiálu IRR. Při použití tohoto materiálu má kopule výborné termoodrazivé vlastnosti,
odrazí až 2/3 dopadajícího tepelného záření, čímž lze eliminovat přehřívání interiérů budov v letních měsících (běžná kopule odrazí
pouze 1/3 tepla a 2/3 přijatého tepla ohřívají interiér budovy).
IRR
Kopule kouřová
Jehlan
Kopule kruhová
Prostup sluneční energie kopulí
Prostup sluneční energie kopulí
Manžety
Větrání
Manžety jsou vyráběny ze sklolaminátu nebo oceli. Oba typy manžet jsou vysoce izolační díky polyuretanu, který je umístěn uvnitř
venkovní a vnitřní stěny manžety. Manžety ze sklolaminátu jsou buď zkosené tak, aby rozdíl mezi horním rozměrem manžety
a rozměrem dolním (otvor ve střeše), činil 200 mm, nebo jsou kolmé. Dodávané výšky jsou: 150 mm – pro umístění na povrch střechy,
300 mm – pro zapuštění do střešního pláště a 500 mm – pro silnou skladbu střechy.
Všechny typy kopulových světlíků lze dodat jako větrací. Větrací (otvírací) provedení obsahuje větrací rám (pro menší rozměry
z pevného PVC profilu, pro větší rozměry z Al profilu s plastovým krytím, pro kruhové světlíky se používají rámy ze sklolaminátu) na
kterém je upevněna kopule, nerez panty a otvírací mechanismus.
Sklolaminátové manžety jsou dvouplášťové, čímž je zaručena dostatečná tuhost a stabilita. Dosedací plochy manžet jsou uzpůsobeny ke snadné montáži na střešní konstrukci. Všechny typy manžet lze dodat s nástavci na trapézový či vlnitý plech. Nástavce jsou
vyráběny na míru vždy podle vzorku plechu, použitého na střeše. Montáž manžety s nástavcem se provádí jako montáž obvyklého
dílu střešního pláště.
Ocelové manžety jsou standardně dodávány z pozinkovaného plechu. Jsou kolmé nebo šikmé a vysoké 150, 300, 500 mm.
Větrání světlíků rozdělujeme podle způsobu otvírání na:
A 3000/man – manuální (ruční) větrání
Otvírací mechanismus pro ruční otvírání – mosazná
šroubovice (manuální otvírač) se zdvihem 300 mm,
pro snadné ovládání otvírání jsou dodávány nasazovací kliky v délkách 1–3 m. Délku kliky volíme
podle výšky od podlahy ke světlíku.
300 m m
150 m m
5 00 m m
Výška laminátových manžet
A 3000/el – elektrické větrání
Uf = 1,12 W/m2 K
Uf = 0,76 W/m2 K (s 30-ti mm polyuretanové izolace)
Otvírací mechanismus pro ruční otvírání – elektromotor 230 V/50 Hz se zdvihem 300 mm umožní
otevřít světlík pomocí větracího tlačítka. Lze připojit také čidlo větru a deště, které světlík v případě
nepřízně počasí uzavře.
A 3000/vy – výstup na střechu
Ocelová manžeta
Sklolaminátová manžeta – kruhová
Světlíky s větráním lze snadno kombinovat s výstupem na střechu ve dvou variantách které zabraňují
překlopení kopule na střechu – s řetízky, nebo
mechanickými písty. Obě varianty jsou dodávány
s madlem pro snadné otevření a zavření a s mechanismem pro odpojení otvíracího mechanismu.
Světlík lze také dodat pouze jako výstup bez
možnosti větrání, v tomto případě se výstup doplní
o mechanický zámek, který zajistí kopuli proti samočinnému otevření.
Ochrana proti vloupání
Sklolaminátová manžeta
Sklolaminátová manžeta – s TR nástavcem
Zabezpečení otvoru pod kopulí lze řešit masivní ocelovou mříží, která se montuje při instalaci světlíku pod manžetu, nebo je vsazena
přímo do manžety světlíku.
ČSN EN 12101-2
Výměna starých kopulí
Pro objekty, které jsou prosvětleny dříve vyráběnými kopulemi, které již neplní správnou funkci, nabízíme náhradu ve formě
současných kopulí, které jsou dodávány v několika základních rozměrech přesně nahrazující původní rozměry.
Staré provedení
PYRO – A 3000/CO2
Odvětrání CHÚC pneumatické, COZ pro přirozený odvod tepla a kouře
Otevření SOZ nastává automaticky přepálením tepelné pojistky při překročení teploty 68 °C nebo 93 °C, ručním otevřením pomocí
pákového naražení na centrále, nebo signálem vydaným z EPS. K požárnímu otevření zařízení se používá pneumatický píst a bombičky
CO2 . Úhel otevření a zablokování v koncové poloze je 165 ° nebo 105 °. Pro funkci denního větrání lze přidat elektromotor 230 V, který
se v případě aktivace požáru odpojí.
Rekonstrukce
Nové provedení
Poplachová stanice
Připojení k EPS – záložní zdroj
Poplachová stanice s bombičkou CO2, pro ovládání s
funkcí otevřít a zavřít pomocí ručního naražení, a
s elektromagnetem pro
připojení EPS.
Interiérové ovládací tlačítko
pro denní větrání, typ LT-UP
Rozměry pro rekonstrukce [cm]
Rozměr A
Rozměr C
80 × 80
112 × 112
80 × 123
140 × 170
ø 86
96 × 96
128 × 128
96 × 139
156 × 186
ø 102
Nouzové požární tlačítko
typ RT2-K-RT
PYRO – A 3000/EL, ODVĚTRÁNÍ CHÚC ELEKTRICKÉ
Otevření SOZ nastává automaticky impulsem od kouřového nebo tepelného čidla, ručním otevřením pomocí požárního tlačítka,
nebo signálem vydaným z EPS. K požárnímu otevření zařízení se používá elektromotor 24 V. Úhel otevření a zablokování v koncové
poloze je 165 ° nebo 105 °. Pro odvětrání se používá klapka s min. geometrickou plochou 2 m2 – schodišťová sada. Hlavní použití je
pro odvětrání schodišť a chráněných únikových cest.
Ovládací ústředna RWZ – elektricky ovládané klapky
Ovládací ústředna RWZ je základním prvkem pro elektrické ovládání. Obsahuje záložní zdroj, automatické dobíjení, kontrolu stavu baterií, kontrolu stavu el.
vedení, hlásiče a signalizační zařízení poruch na SOZ
zařízení, včetně optické signalizace polohy motorů
a podobně. Velikost a technické vlastnosti těchto centrál jsou popsány v technických listech centrál.
Interiérové ovládací tlačítko
pro denní větrání, typ LT-UP
Čidlo deště a větru, typ RS1-WM1
Nouzové požární tlačítko
typ RT2-K-RT
Optické kouřové čidlo, typ RM-0
Poznámky:
www.svetlikyartus.cz
Download

Katalog