Pluh jednoradličný obrácecí nesený PoN-25-A
Nastavení a seřízení a obsluha pluhu
Malotraktorem s připojeným pluhem zajedeme na vodorovnou hladkou plochu, nejlépe
betonovou podlahu (obr. 4). Levá kola traktoru podložíme dřevenými špalky, jejichž
tloušťka je o 1 až 2 cm větší, než zvolená hloubka orby. Povolíme šrouby vzadu na segmentu (západky) a
seřídíme pluh tak, aby ostří pravé radlice dosedalo celou délkou břitu na opěrnou betonovou plochu
poté seřídíme patky plazu tak, aby dosedalo na betonovou plochu. Obdobně seřídíme polohu vzadu
levou radlici (podložíme pravá kola traktoru). Po seřízení dotáhneme řádně všechny spojovací šrouby, aby
nedocházelo k samovolnému posunu dorazů na segmentu. Šrouby na hlavici seřídíme souosost rámu
závěsu traktoru a hřídele pluhu. Rovněž omezíme boční výkyv pluhu – hlavy dvou stavěcích šroubů
nastavíme tak, aby mezera mezi hlavou šroubu a rámem závěsu byla 2-3mm.
Seřízením rámu závěsu traktoru tak, aby špička pluhu nepatrně směřovala nahoru (cca 0,5 až 1 cm) od
rovné plochy. Zbytek popř. jemně doladit při orbě. Pluh by měl v dané hloubce už dosedat na patce plazu
a tím si udrží přesně nastavenou hloubku orby bez jakéhokoliv opěrného kola domácí výroby. Kotoučové
krojidlo snižuje tahový odpor a vytváří rovně odříznutou stěnu brázdy, usnadňuje obracení půdy o 180°.
Pluh nijak neomezuje (neplní funkci hloubkového kola)používá se orbě trávy, kukuřice, obilí atd. kamení
dost často uvízne uvnitř pluhu. Orba se provádí v plovoucí poloze závěsu, tím pluh kopíruje terén a oře
pořád stejně hluboko.
Důležitě: Pokud nám traktor stáčí na jednu či druhou stranu (stavěcí šrouby se dotýkají rámového závěsu
traktoru, traktor nám to vyhazuje z brázdy, jedna strana oře dobře a druhá ne...) Zkontrolujem souosost
rámu závěsu traktoru a pluhu a dodržení mezery 2 až 3 mm mezi hlavou 2 stavěcích šroubů a rámem
závěsu
zkontrolovat zda nejsou poškozené díly pluhu: např. patky plazu nejčastěji poškozují v kamenité půdě.
tlak v pneumatikách přední náprava 120 kPa , zadní náprava 160kPa
závaží na přední nápravě aspoň 80kg
potřebný rozchod kol 880 mm TZ-4K-14, MT8-132.2 1000 mm
rychlostní stupeň 1-2 při orbě
orba do hloubky 18 cm optimální 15cm
Obrázek č.4
Download

Pluh jednoradličný obrácecí nesený PoN-25-A