Vrstvené bezpečnostní sklo, v souladu s normou EN 14449
K ATA LO G OV Ý L I ST
CONTRAFLAM® 30 Contour
Gebogenes Protipožární-Sicherheitsglas für die Innenanwendung
KLASIFIKACE
EI
= Celistvost +
Izolace
Funkce Celistvosti + Izolace. Izoluje a chrání proti
vysokým teplotám během požáru.
Teplota na povrchu neohřívané strany nesmí v
průměru růst o více než 140°C, maximální možný
nárůst je o 180°C.
DATA VÝROBKU
Kalené bezpečnostní sklo ESG
Mezivrstva s termoaktivním gelem
Okrajový spoj
Odolnost (EN 13501-2)
Chování při požáru (EN 13501-1)
Povolené rozměry
Certifikace ES Číslo
Obsažené nebezpečné látky
EI 30
A2-s1, d0
Variabilní podle složení skla, rámového systému, druhu prvku a země.
Maximální povolené rozměry dané národními certifikáty musí být dodrženy.
+3/-2 mm
±2 mm
Žádná tvorba bublin nebo zbarvení do žluta po 2000 hodinách vystavení UV záření.
Vyhněte se příliš dlouhému vystavení extrémním teplotám. Vnější aplikace musí být dodány jako izolační sklo s Low-E nebo protislunečním pokovením. Pro více informací kontaktujte zástupce Vetrotech nebo viz «Podmínky pro použití, Pokyny pro zajištění kvality».
0336-CPD-5064C/č. ID* (DoP** můžete obdržet u své národní prodejní kanceláře)
Žádné
Tloušťka
Maximální velikost skla
Hmotnost
Zvuková izolace Rw (EN 140-3)
Propustnost světla (EN 410)
Reflexe světla ρL (venku/uvnitř)
Hodnota U, W/m2K (EN 673)
Hodnota g
Prostup energie τE
Reflexe energie ρE (venku/uvnitř)
18 mm
≤ 922 mm x 1890 mm
39 kg/m2
40 dB
85%
9%/9%
4,8
0,70
63%
7%/7%
Tolerance tloušťky
Tolerance šířky a délky
Odolný UV záření (EN ISO 12543-4 bod 6)
Podmínky použití
*
**
č. ID: identifikační číslo příslušného výrobního závodu
Declaration of Performances
www.vetrotech.com
© 2013 / změna vyhražena / srpen 2013 / version 2.0 CZ cz
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Download

CONTRAFLAM® 30 CONTOUR