Teorie jízdy "B"
Příprava na jízdu:
1. seřídíme sedačku, 2. seřídíme zpětná zrcátka 3.připoutáme se
Postup startování vozidla:
1. vždy sešlápneme spojku a je jedno co máme zařazeno
2. otočíme klíčkem zapalování do polohy I.(1) - u dieselových(naftových) motorů počkáme až zhasne
kontrolka žhavení(oranžová spirálka), u některých zážehových(benzínových) počkáme už zhasne
kontrolka přípravy(oranžový volantík) - u starších modelu při studeném motoru zapneme sytič
3. pootočíme klíčkem do polohy II.(2) a přidržíme 1 - 2 sekundy(upozornění né 0,5 sekundy)
4. po nastartování klíček pustíme - neotáčíme zpět, jelikož motor zhasne
Příprava na rozjezd:
1.zkontrolujeme zařazení 1. rychlostního stupně, 2. rozsvítíme světla, 3. zkontrolujeme zrcátka a zapneme směrovku
Rozjezd vozidla:
1. pomalu přidávám plyn a přidržíme(přibližně okolo 2000ot./min)
2. pomalu pouštím spojku
3. spojku podržím v záběru dokud se vozidlo nerozjede(2-4s)
4. spojku dopustíme
5. přidáváme plyn(hned po rozjezdu(5-7m) řadím z 1 na 2)
Řazení:
1. pustím plyn
2. zmáčknu spojku
3. zařadím
4. pustím spojku až na konec
5. přidávám hodně plynu
Podřazení:
1. pustím plyn
2. zmáčknu spojku
3. podřadím
4. držím spojku jako u rozjezdu
5. plyn nepřidávám
Zastavení:
1. uberu plyn
2. zmáčknu spojku
3. zabrzdím
Způsob kontroly zrcátek :
Postup před křižovatkou:
1. uberu plyn
2. podívám do zrcátek(vždy dvě)
3. směrovka
4. odřadím až na "2"
Postup před překážkou:
1. neubírám plyn(jen kdybych se mezi překážku a
protijedoucího nevešel)
2. podívám do zrcátek(vždy dvě)
3. dám směrovku doleva (vyjedu a vypnu směrovku)
4. za překážkou se podívám do zrcátek(vždy dvě)
5. dám směrovku doprava a vrátím se k p. okraji
Průjezd zatáčkou:
1. zkontrolujeme situaci v prostředním(vnitřním) zrcátku
2. po té zkontrolujeme situaci v tom bočním zrcátku kam
měníme směr jízdy
1. uberu plyn před zatáčkou
2. točíme přiměřeně volantem
3. pomalu přidáváme(poměrně hodně) plyn
4. po přidaném plynu hned a pomalu rovnáme volant
3 druhy zpomalení:
1. ubrat plyn a podřadit na nižší rychlostní stupeň(základní)
2. ubrat plyn, přibrzdit a pak podřadit
3. ubrat plyn, přibrzdit a zároveň podřadit
Zajištění vozidla:
1. vypnout světla
2. zařadit 1.rychlostní stupeň
3. klíčkem vypnout motor
4. pustit spojku
5. pustit brzdu
Rozjezd do kopce - s ruční brzdou: podmínka - zat. ruční brzda
1. přidat normální rozjezdový plyn
2. spojku pustit do místa záběru a podržet
3. ruční brzda dolů
4. znova přidat trochu plynu
5. popustit spojku o 2mm víš a podržet dokud se auto
nerozjede
Rozjezd do kopce - s nožní brzdou(na spojku):
podmínka - držíme spojku i brzdu
1. spojku pustit do místa záběru a podržet
2. pustit brzdu a přidat rozjezdový plyn
3. popustit spojku o 2mm víš a podržet dokud se auto
nerozjede
Rozjezdy do kopce jsou vždy pomalejší, aby motor a spojka měli
čas zvládnout rozjezd do kopce.
Rychlosti ve kterých se řadí:
z 1 na 2 v 20 km/h
z 2 na 3 nad 30 km/h
z 3 na 4 nad 50 km/h
z 4 na 5 nad 70 km/h
Do kopce o 10km.h víc
Download

Teorie jízdy "B"