Sklo zůstává sklem
Recyklace je ekologická a ekonomická
Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím způsobem hodí k opětovnému použití
a zhodnocení. Skupina Vetropack je průkopníkem v recyklaci skla.
Výroba skla vyžaduje vysoké teploty kolem 1600ºC, a tím je energeticky náročná. Kvůli rostoucím
cenám energií a závazkům ze strany energeticky náročných průmyslových odvětví přispívat k dodržování cílů v oblasti ochrany klimatu se recyklace skla stává stále důležitější.
Recyklace šetří zdroje surovin
Opětovné zhodnocování použitého skla v průběhu několika desetiletí výrazně zlepšilo bilanci
vlivu výroby skla na životní prostředí: díky recyklaci skla spojené s technologickými inovacemi se
podařilo průmyslu obalového skla snížit tvorbu emisí a odpadních látek za posledních 25 let
o výrazných 75 %.
Toto číslo souvisí s jednoduchou skutečností, že použité sklo lze roztavit s menším množstvím energie
než primární suroviny - recyklace tedy výrazně snižuje energetickou náročnost.
Recyklací skla se šetří energie potřebná k tavení.
Souvislost mezi podílem použitého skla a úsporou energie
je lineární: při 10% podílu použitého skla se sníží spotřeba
energie o 3 % a tvorba emisí CO2 o 7 %.
Úspora energie v %
25
20
15
10
5
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Podíl použitého skla v %
Opravdový koloběh
Úspora energie v %
25
84 %
68 %
20
15
10
5
0
Sklo je možné libovolně často roztavit a znovu využít, aniž by to zanechalo
stopy na jeho kvalitě.
71 %
%
Vetropack proto důsledně sází na recyklaci ve všech svých sklárnách.58Použité
sklo je dnes v celé
41 %
skupině zdaleka nejdůležitější surovinou pro výrobu skla.
49 %
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 % Podíl
10 % použitého
20 % 30 % skla
40 %
Podíl
střepů naPodíl
výrobě
skla podle skláren v jednotlivých zemích.
použitého skla v %
na výrobě skla celé skupiny Vetropack činí v průměru přes 60 % a má rostoucí tendenci.
84 %
Vetropack (CH)
68 %
Vetropack Austria (AT)
71 %
58 %
41 %
49 %
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
feuille morte
70 %
zelená/vetrogrün
62 %
olivová/cuveé
60 %
70 %
80 %
50 %
60 %
70 %
80 %
86 %
70 %
62 %
Vetropack Nemšová (SK)
72 %
Vetropack Moravia Glass (CZ)
53 %
Vetropack Straža (HR)
39 %
Vetropack Gostomel (UA)
56 %
100 %
0 % 10 %
86 %
50 %
43 %
47 %
20 %
30 %
40 %
68 %
Vetropack Austria (AT)
71 %
Vetropack Nemšová (SK)
58 %
Vetropack Moravia Glass (CZ)
41 %
Vetropack Straža (HR)
49 %
0%
10 %
Sklo se pohybuje na 100 %
% 30 % 40 %
50 % 60 % 70 % 80 %
v20 uzavřeném
materiálovém
koloběhu
Vetropack Gostomel (UA)
90 %
100 %
86 %
feuille morte
70 %
zelená/vetrogrün
Průkopník v recyklaci skla
olivová/cuveé
62 %
primeur
72 %
hnědá
53 %
39 %
56 %
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
Již v 70. letech minulého století začala společnost Vetropack ve Švýcarsku s opětovným zhodnocením
bílá
použitého skla. V šesti zemích, ve kterých má skupina Vetropack sklárny, sbírají závody samostatně
všechny barvy
nebo ve spolupráci s účelovými svazy použité sklo, aby ho mohly znovu zhodnotit. Od počátků opě50 % 60 % 70 % 80 %
90 % 100 %
tovného zhodnocování použitého skla se míra recyklace potěšitelně zvýšila.
Úspora energie v %
25
43 %
Ukrajina
20
47 %
Slovensko
15
46 %
Chorvatsko
10
73 %
Česká republika
85 %
Rakousko
5
0
Švýcarsko
94 %
20% 302040
90 %10060 %
0 %10 10
% 5030 60
% 70
40 %80 50
Podíl použitého skla v %
100 %
Vetropack Austria (AT)
Barva je rozhodující
Vetropack Nemšová (SK)
Migrace: přechod látek
z obalu do potraviny
41 %
Vetropack Moravia Glass (CZ)
Vetropack Straža (HR)
Opětovné zhodnocení použitého skla šetří zdroje surovin i energii a snižuje tvorbu emisí CO2. RozhoVetropack Gostomel (UA)
dující je separace sesbíraného skla, neboť pro výrobu bílého skla mohou být použity pouze střepy ze
30 % 40 %
50 % 60 % 70 % 80 %
90 % 100 %
Absorpce: přechod
látekbílého. Podíl použitého skla ve výrobě se proto mění podle barvy vyráběného skla.
skla
z potraviny do obalu
Propustnost: přechod látek
obalem
49 %
60
90 %
68 %
58 %
80
80 %
Vetropack (CH)
71 %
100
70 %
84 %
0%
10 %
20 %
86 %
feuille morte
70 %
zelená/vetrogrün
62 %
olivová/cuveé
obsah
72 % d-limonenu (aromatická látka) v pomerančové šťávě v %
primeur
53 %
Podíl střepů na výrobě skla podle barvy vyráběného skla. Podíl použitého skla se ve společnosti
Vetropack pohybuje od 39 % u bílého skla až po 86 %
u skla barvy feuille morte.
hnědá
sklo
tetrapack 1
tetrapack 2
39 %
bílá
všechny barvy
56 %
40 0 %
Porovnání kvót sběru použité skla. Kvóty sběru
v zemích, kde má Vetropack své sklárny, jsou velmi
rozdílné. Ve východních zemích je koloběh recyklace
postupně budován.
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
tetrapack 3
70 % 80 %
90 %
100 %
20
0
2
43 %
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22
týdny při 4°C
Ukrajina
47 %
Slovensko
46 %
Chorvatsko
Česká republika
73 %
Výhody recyklace skla ve zkratce
Rakousko
85 %
Švýcarsko
94 %
0%
Sklo je možné libovolně
často roztavit a znovu využít,
aniž by to zanechalo stopy
na jeho kvalitě.
10 %
20 %
30 %
40 %
–50Sklo
je %vysoce
% 60
70 % kvalitní
80 %
90obalový
% 100 % materiál, jehož recyklace je trvale vyřešena.
– Spotřebitelé jsou z větší části zbaveni starostí o likvidaci odpadu z použitých skleněných obalů.
– Recyklace skla redukuje množství komunálního odpadu.
– Nižší spotřeba primárních surovin a energie, méně emisí škodlivin a menší množství odpadů šetří
životní prostředí.
Migrace: přechod látek
z obalu do potraviny
Propustnost: přechod látek
obalem
Absorpce: přechod látek
z potraviny do obalu
Spotřebitelé znají přednosti skla
Stále více spotřebitelů upřednostňuje zdraví, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí před pohodlností
a považuje sklo za nejbezpečnější obal. Podle průzkumu až 88 % evropských spotřebitelů důvěřuje
sklu, pokud jde o zdraví. Jsou přesvědčeni, že sklo uchovává chuť a výživovou hodnotu potravin tak
jako žádný jiný obalový materiál.
(Zdroj: Studie mezinárodní společnosti pro průzkum trhu TNS na žádost Evropské federace výrobců obalového
skla FEVE v srpnu a září 2010. Respondenti: 9500 spotřebitelů z 19 zemí.)
Při 10% podílu použitého
skla se sníží spotřeba
energie o 3 % a tvorba
emisí CO2 o 7 %.
Vetropack: nejvyšší kvalita pro vaše hodnoty
Skupina Vetropack patří k vedoucím evropským výrobcům obalového skla. Provozuje sedm závodů
s 3000 zaměstnanci ve Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku, v České republice, na Slovensku
a na Ukrajině. V jejích sklárnách certifikovaných podle ISO 9001 stojí 16 tavicích van s denní
výrobní kapacitou 4000 tun obalového skla.
Sklo pro nejvyšší nároky. Skupina Vetropack dodává svým zákazníkům z potravinářského
průmyslu skleněné obaly, které splňují ty nejvyšší nároky. Bezpečně chrání potraviny a podporují
odpovídajícím způsobem image výrobku a marketingovou strategii. Vetropack nabízí široké
spektrum služeb: od návrhu obalů přes jejich výrobu a logistiku až po technické poradenství.
Na špičce v ochraně životního prostředí. Již od 70. let minulého století buduje Vetropack
ve Švýcarsku systém opětovného zhodnocování použitého skla; skupina Vetropack je tak průkopníkem
v recyklaci skla. Svou angažovaností v recyklaci a neustálými investicemi do moderních výrobních
zařízení dokázal Vetropack v posledních desetiletích podstatně snížit spotřebu surovin a energie
a také emise škodlivin.
Recyklace skla ve společnosti Vetropack. Sklo je odolné,
nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní.
Proto zůstává jedinečným obalovým materiálem pro nápoje
a potraviny. Důležitou vlastností skla je jeho opětovná
použitelnost. Sklo se pohybuje na 100 % v uzavřeném
materiálovém koloběhu. Díky recyklaci klesá spotřeba
energie při výrobě skla ve společnosti Vetropack o více
než 20 %.
11/2012
KONTAK T Y
Ukrajina
Švýcarsko
Telefon +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
Telefon +41 44 863 34 34
Fax +41 44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
Rakousko
Ostatní země západní
Evropy
Telefon +43 7583 5361
Fax +43- 7583 5361 225
[email protected]
Telefon +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Ostatní země východní
Evropy
Česká�republika
Telefon +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Telefon +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Slovensko
Telefon +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvatsko,�Slovinsko,
Bosna-Hercegovina,
Srbsko,�Černá�Hora,
Makedonie
Telefon +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Download

Recyklace skla