EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 2
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. JAN FENDRYCH
Hradecká 3
GSM: 725 777 991 – 998
130 00 Praha 3
www.exekucni-urad.cz
č.ú. 1974493389/0800
[email protected]
[email protected]_________________________
č.j. 132 EX 66/11-113/ Fe
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
ve věci:
Oprávněný: 1/firma/jméno: Paedr. Jan Hejma
adresa: Praha 6 U Střešovických hřišť 619/11 160 00
IČ: 15297241 DIČ: CZ15297241
Povinný: 1/firma/jméno: Mgr. Karel Vohánka
adresa: Praha 4 Nad Cihelnou 13/980 140 00
RČ: 590928/0883
manžel: Renata Vohánková RČ: 665618/1719
pr. zast.: Mgr. Jiří Hrbek, advokát Praha 4 - Modřany Komořanská 63 143 00
vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn.: 67 EXE 247/2011 - 9
o zna mu je, že:
Dražební rok v nadepsané věci se koná dne 2.5.2012 od 9,00 hod. na adrese Přerov nad Labem
I.
č.p.158, okr.Nymburk
II.
V dražbě budou prodány tyto movité věci:
Číslo
položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Počet
kusů /
Soubor
věcí (SV)
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
Popis věcí
Mikrosystém Panasonic
Kuchyňský kráječ Siemens
BTV Thomson Quadra
Set top box Evolve
Kancelářská lampa
TV stolek černý
Čistička vzduchu
BTV Sencor
Stojací lampa kov
Obraz fotografie postavy
Sada nožů v dřevěném stojanu
Kávovar Espresso
TV stolek stříbrný
Hudební systém Pioneer
Obraz reprodukce S.Dali
Čistička vzduchu Bionic
Keramické hodiny
Lampa sklo-kov
Zapalovač dárková sada
Sekt Hochriegl
Sekt Piper Heidsieck
Champagne Perier+Cuveé dom Perignon
Rozhodná cena
(Kč)
900
750
450
450
750
900
1200
750
750
1200
600
450
900
1500
1200
1500
1200
450
900
1500
500
1500
Nejnižší podání
(Kč)
300
250
150
150
250
300
400
250
250
400
200
150
300
500
400
500
400
150
300
500
167
500
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
6
9
1
1
1
5
2
1
3
1
1
1
Whiskey-láhve různé
Knihy různé-S.Dali
Aku šroubovák Black & Decker
Vysavač Miele
Holící strojek Philips Arcitec
Tenisová taška+ 4 tenisové rakety
Barová stolička
Obraz- fotografie ženy
Stieg Larsson-Sbírka knih
Obraz fotografie ženy v zrcadle
CD Přehrávač Panasonic
Konferenční stolek buk-sklo
2400
2700
900
900
1800
3000
900
1500
750
1500
600
1000
800
900
300
300
600
1000
300
500
250
500
200
333
III. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
U p o z o r n ě n í : Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
P o u č e n í : Toto opatření není soudním rozhodnutím a opravný prostředek proti němu není přípustný. Oprávněnému a povinnému se
doručuje pouze v případě, že již o dražebním roku nebyli vyrozuměni v rámci protokolu o soupisu movitých věcí a ve vyrozumění o nabytí
právní moci. Seznam movitých věcí je zveřejněn na úřední desce exekutora.
V Praze dne 23.04.2012
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Martin Vondra
otisk úředního razítka
Download

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 2