X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS JEP
BUDOUCNOST PÉČE O DUŠEVNĚ
NEMOCNÉ V SOUVISLOSTECH
12.–15. ČERVNA 2014
H O T E L H A R M O N Y, Š P I N D L E R Ů V M L Ý N
FINÁLNÍ PROGRAM
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
OBSAH
Děkujeme partnerům
Úvodní slovo
Pořadatelé
Výbory
Registrace
Praktické informace
CME kurz
Postery
Ústní prezentace
Satelitní sympozia
Jednání Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Ceny
Společenské akce
Výstava farmaceutických firem
Rámcový program
Podrobný vědecký program
Seznam posterů
Partneři a vystavovatelé
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
16
21
41
44
D Ě K U J E M E PA R T N E R Ů M S J E Z D U
Zlatí partneři
Partneři
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
3
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
ÚVODNÍ SLOVO
POŘADATELÉ
Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech –
X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Ve spolupráci
s Českou psychiatrickou společností o. s.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tak podesáté ve Špindlu… Profesor Raboch připomněl historii sjezdů psychiatrické společnosti v úvodníku
posledního čísla časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Nepochybně jedním z významů, který se line jeho
textem, je důležitost tradic. Špindl už je tradiční. Tradiční setkání psychiatrů s tradičně kvalitním
programem, s tradičně významnými a zajímavými hosty, s tradičně veselými večírky a s tradičně dlouhými
nocemi. Založit tradici vyžaduje odhodlání a sílu překonávat množství překážek a vytrvalost jít za cílem.
To vše bez uhnutí z jasně vytyčené kvality a odbornosti.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Rád bych využil tento prostor k poděkování panu profesorovi za všechnu práci, kterou on a jeho organizační tým v posledních 18 letech odvedl. Je mojí radostí v dobře založené tradici pokračovat a pevně věřím,
že program, který jsme pro Vás připravili, nakopne tradičně dobrý Špindl do dalšího decénia.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Pod záštitou
World Psychiatric Association
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
MUDr. Martin Hollý
předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
České psychiatrické společnosti o. s
12.–15. ČERVNA 2014
4
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
5
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
V Ý B O RY
REGISTR ACE
Prezident sjezdu
MUDr. Martin Hollý
Výbor PS ČLS JEP
Předseda
MUDr. Martin Hollý
Viceprezident sjezdu
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
I. místopředseda
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., F.R.C.Psych
Organizační výbor
Předseda
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
II. místopředseda
prim. MUDr. Juraj Rektor
Vědecký sekretář
MUDr. Petr Možný
Členové
MUDr. Jakub Albrecht
prim. MUDr. Juraj Rektor
prim. MUDr. Irena Zrzavecká
Budoucí předseda
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Vědecký výbor
Předseda
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Minulý předseda
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Členové
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. et PhDr. David Vaněk
Členové
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Konrád
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Revizní komise
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D
MUDr. Jiří Syrovátka
MUDr. Vladislav Žižka
12.–15. ČERVNA 2014
6
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
Poplatek
Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Nečlenové Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Zdravotní sestry
Nelékařský zdravotní pracovník
Doprovod
Vystavovatel
Na místě
1 750 Kč
2 750 Kč
1 750 Kč
700 Kč
600 Kč
700 Kč
Registrační poplatek zahrnuje
• vstup na odborná jednání sjezdu dle typu poplatku
• vstup na posterovou sekci
• vstup na doprovodnou výstavu
• sjezdové materiály v kongresové tašce
• občerstvení
• vstup na slavnostní zahájení
• uvítací večer
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Registrační poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje
• vstup na doprovodnou výstavu
• vstup na slavnostní zahájení
• uvítací večer
Registrační přepážka bude otevřena
Čtvrtek 12. června 2014
Pátek 13. června 2014
Sobota 14. června 2014
Neděle 15. června 2014
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
15.00–20.30
07.30–19.30
07.30–20.00
08.00–12.00
7
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
PRAKTICKÉ INFORMACE
Místo konání
Jubilejní X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP se bude
konat tradičně v Harmony Club hotelu ve Špindlerově Mlýně.
Adresa: Harmony Club Hotel ****
Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn 543 51
www.harmonyclub.cz
Harmony Club Hotel Vás okouzlí svou atmosférou a komfortem. Hotel má výbornou polohu a vedle kvalitního ubytování nabízí skvělou gastronomii, zastřešené a hlídané parkoviště a širokou škálu služeb wellness
a sport centra.
K vybavení hotelu patří bazén, whirlpool, saunový svět, fitness centrum, solárium, 2 bowlingové dráhy,
squash kurt, 2 kryté tenisové haly.
Nově zrekonstruovaný wellness hotelu Harmony (bazén a whirlpool) bude pro účastníky sjezdu přístupný
ZDARMA.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Zároveň mohou účastníci sjezdu využít následující SLEVY:
• 30 % na vstup do „Saunového světa“
• 30 % na tenis, squash a golfový simulátor
Pro uplatnění slevy se prosím prokažte Vaší jmenovkou na sjezd.
Hotel je celý nekuřácký.
Parkování osobních automobilů v Harmony Club hotelu
Hotel Harmony má vlastní hlídané parkoviště s 50 místy (cena 200 Kč auto / den se hradí v recepci hotelu)
a 30 místy na nehlídaném parkovišti zdarma.
Akreditace
Tato akce je certifikována pro lékaře, zdravotní sestry a klinické psychology.
ČLK
ČAS
• každý den účasti
• přednesení vlastní přednášky nebo autorství posteru
• spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky
• spoluautorství na posteru
AKP ČR
24 kreditů
4 kredity
10 kreditů
5 kreditů
4 kredity
12 kreditů
Sborník příspěvků
Sborník příspěvků bude k vyzvednutí na stánku firmy AOP Orphan Pharmaceuticals AG na základě
předložení voucheru, který každý účastník obdrží na registraci.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Certifikát o účasti
Každý účastník obdrží certifikát o účasti. Certifikáty se budou vydávat 14. června 2014 od 10.00 na registrační přepážce oproti vyplněnému dotazníku.
Transport účastníků ve Špindlerově Mlýně
Svozový autobus pro transport účastníků z oficiálních hotelů do / z hotelu Harmony bude zajištěn
po celou dobu konání sjezdu. „Jízdní“ řád bude na registraci a v recepci oficiálních hotelů.
Jmenovky
Každý účastník obdrží při registraci jmenovku.
Povinností každého účastníka je nosit jmenovku po celou dobu sjezdu.
CME KURZ
Jmenovky jsou odlišeny barevným pruhem:
V sobotu 14. června 2014 od 14.30 do 17.45 v Modrém salonku konat CME kurz
(EPA Academia Educational Course) na téma „Flexible Assertive community treatment“.
Účastník
VIP
Vystavovatel
Organizátor
Doprovodná osoba
modrý pruh na jmenovce
červený pruh na jmenovce
zelený pruh na jmenovce
oranžový pruh na jmenovce
bílý pruh na jmenovce
Kurzy bude řídit a koordinovat C. L. Mulder a M. Bahler.
Kurz bude probíhat v anglickém jazyce (bez tlumočení).
Maximální počet účastníků je 30 osob.
Na kurzy se bude možné přihlásit během registrace na místě v hotelu Harmony.
Po naplnění kapacity kurzů se další zájemci nebudou moci zúčastnit.
Kávové přestávky
Občerstvení bude k dispozici během kávových přestávek v prostorách výstavy a posterů v hotelu Harmony
dle programu. Obědy zajištěny nebudou.
12.–15. ČERVNA 2014
8
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
9
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
P O S T E RY
SATELITNÍ SYMPOSIA
Postery budou během celého sjezdu vystaveny ve foyer v 5. patře hotelu Harmony. Jednotlivé posterové
tabule jsou očíslované a na místě bude pro autory k dispozici jejich seznam (viz také strana 41), stejně tak
jako špendlíky určené pro připevnění posterů.
Instalace posterů
Své postery prosím instalujte ve čtvrtek 12. června 2014 od 15.00 do 19.00 ve foyer v 5. patře hotelu Harmony
na základě čísla, které Vám je přiděleno. Postery by měly být vystaveny po celou dobu konání sjezdu.
Ukončení výstavy posterů
Prosíme autory, aby si své postery převzali zpět v neděli 15. června 2014 do 12.00 hodin. Nevyzvednuté
postery budou zlikvidovány.
Ú S T N Í P R E Z E N TA C E
• Všechny prezentace musí být ve formátu Microsoft Office PowerPoint 2003 nebo vyšší verzi.
Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Přílohy ve formě
videosouborů musí být ve formátu .wmv nebo .avi a uložené ve stejném adresáři jako prezentace.
• Všechny přednášející žádáme, aby se dostavili se svojí prezentací s dostatečným časovým předstihem
před započetím samotného symposia nebo workshopu, aby bylo možné případné technické
problémy s prezentací odstranit tak, aby to nenarušilo časový harmonogram programu sjezdu.
• Přednášející v jednotlivých sekcích se budou řídit časovým harmonogramem symposia nebo
workshopu, za jehož strukturu a dodržení je odpovědný jeho garant a předsedající.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Jak přinést prezentaci na sjezd
• Prosíme, přineste své prezentace na jednom z uvedených medií: CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM
(DVD-R/RW), USB flash disk
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, filmové/video soubory, etc.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sjezdu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte je tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace.
• Přehrání videa z VHS kazety není možné.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svojí prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které
Vám o přestávce ukáže přítomný technik.
• Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem.
• Po skončení sekce budou všechny prezentace smazány z našich počítačů a nebude umožněno jejich
šíření bez souhlasu autora.
13. června 2014
12.45–14.15 Satelitní symposium Janssen Cilag
Kongresový sál
Výsledky léčby schizofrenie – od teorie k praxi
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková,CSc.: Jsou LAI antipsychotika účinnější v prevenci relapsů než perorální?
MUDr. Jan Tuček: Kdy začít s LAI antipsychotiky?
doc. MUDr. Pavel Mohr, PhD.: Hodnocení funkčních schopností pomocí strukturovaného pohovoru
13. června 2014
17.30–19.00 Satelitní symposium Pfizer
Kongresový sál
Generalizovaná úzkost: možnosti diagnostiky a farmakoterapie
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.: Diagnostika a léčba úzkostných poruch
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.: Když úzkost bolí
14. června 2014
12.45–14.15 Satelitní symposium Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis Kongresový sál
Kognitiva v r. 2014
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
JEDNÁNÍ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Valná hromada
Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP se bude konat v pátek 13. června 2014 v 16.15 v Kongresovém sále hotelu Harmony. Všichni členové společnosti jsou srdečně zváni.
Setkání předsedů sekcí
14. června 2014 ve 14:30 v Zlatém salonku hotelu Harmony (5. patro)
Kam přehrát Vaší prezentaci na sjezdu
Svoji přednášku odevzdejte přímo v sále, kde bude prezentována, nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce.
Technik Vaši prezentaci nahraje do systému, vyzkouší a zkontroluje, zda se správně zobrazuje. Prosím, vezměte
na vědomí, že při nahrání prezentace přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
12.–15. ČERVNA 2014
10
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
11
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
PŘEDÁVÁNÍ CEN
S P O L E Č E N S K É A KC E
Heverochova medaile
Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto
medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu.
Předání ceny proběhne 12. června 2014 během Slavnostního zahájení sjezdu v Kongresovém sále
hotelu Harmony.
Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Během X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP bude slavnostně udělena Kuffnerova cena, která byla
vypsána Výborem Psychiatrické společnosti za nejlepší publikaci z oboru psychiatrie, která vyšla s označením roku 2013.
Prof. MUDr. Karel Kuffner byl v letech 1895–1929 přednostou Psychiatrické kliniky na Karlově. Je považován za zakladatele moderní české psychiatrie a autora významné učebnice.
Uvedená cena je nejstarší českou psychiatrickou cenou, která je udělována dle pamětníků nejpozději
od počátku 60-tých let minulého století. Mezi její laureáty patři E. Vencovský, S. Baštecký, J. Švestka,
S. Kratochvíl, H. Malá, I. Drtílková, J. Raboch, C. Höschl, J. Libiger, D. Seifertová, J. Praško, M. Anders,
P. Hellerová a další osobnosti naší psychiatrie.
Práce posuzuje komise složená z bývalých předsedů Psychiatrické Společnosti. Autor je občan ČR a nemusí
byt členem PS. Vítěz obdrží 50 000 Kč.
Cenu tradičně podporuje firma Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis.
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Cena bude předána 12. června 2014 v Kongresovém sále hotelu Harmony během Slavnostního zahájení
sjezdu.
Čestné členství
Čestné členství Psychiatrické společnosti ČLS JEP bude uděleno během slavnostního zahájení sjezdu
ve čtvrtek 12. června 2014.
Novinářská cena
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělí Novinářskou cenu 2014 za publicistický, reportážní či naučný
článek, ev. filmový dokument (publikovaný od posledního udělení ceny v březnu 2013 dosud), který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postaveni duševně
nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.
Cena bude předána 12. června 2014 v Kongresovém sále hotelu Harmony během Slavnostního zahájení
sjezdu.
12. června 2014
19.00–20.30 Slavnostní zahájení
20.30–21.30 Uvítací večer
od 21.30
Koncertní verze muzikálu „Hair“ v provedení skupiny
Hair Company Prague
Kongresový sál
Bufetová restaurace (1. patro)
Kongresový sál
Hair Company Prague je skupina profesionálních zpěváků a herců,
z nichž většina účinkovala v divadelním provedení, které mělo svoji
českou premiéru v prosinci 1996 v divadle Pyramida na pražském výstavišti. Koncertní verze byla zformována v roce 1999 rockerem,
producentem a zároveň i zvukařem Petrem Kůsou, se kterým odehrála
HCP na území české a slovenské republiky cca 350 představení. Účinkují:
Jana Chaloupková, Petra Matějíčková, Gabriela Urbánková, Michaela
Glagoličová, Michal Cerman, Robert Hlavatý, Petr Urbánek a Jaromír Horníček
13. června 2014
od 21.00
Vystoupení skupiny S.D.R. Project
od 22.00
Videodiskotéka
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Kongresový sál
Grunge-rollová formace S.D.R. Project vznikla 25. dubna 2005 v restauraci
U Čiriny v Praze. Zakládající členové Jan Titlbach (voc), Pavel Doubek (bg),
Erik Herman (g) a Jaromír Hons (dr) plánovali sestavit a nacvičit program
na jediný koncert, který se uskuteční 6. ledna 2006. Název skupiny je
zkratka jednoho sentimentálního povzdechu Erika Hermana. První živé
vystoupení, které se uskutečnilo 2. prosince 2005 v klubu „U vojáka“
v Praze, se setkalo s velmi příznivým ohlasem v konkurenci takových
skupin jako je Bílá nemoc či Backspace. Úspěch u posluchačů ovšem členy S.D.R. Project neukolébal. Výsledky
své tvrdé práce ve zkušebně předloží v pátek 13. června 2014 ve Špindlerově Mlýně.
Po vystoupení skupiny S.D.R. Project bude následovat videodiskotéka.
13. června 2014
Charitativní aukce uměleckých prací uživatelů o. s. KOLUMBUS
od 21.00
Představení nabízených obrazů
od 22.00
Aukce
Harmony bar
V rámci X. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně se v prostorách hotelu Harmony bude konat výstava
uměleckých děl občanského sdružení KOLUMBUS. V pátek 13. června 2014 se pak večer uskuteční charitativní aukce vystavených děl. Výtvarná skupina je tvořena členy svépomocného o. s. KOLUMBUS. Toto
sdružení organizuje uživatele psychiatrické péče a usiluje o jejich plnohodnotný život. Tam patří i seberealizace jednotlivců cestou výtvarného umění.
12.–15. ČERVNA 2014
12
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
13
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Přízemí
14. června 2014
od 21.30
Promítání filmu Terryho Gilliama KRÁL RYBÁŘ
s odborným komentářem
Kinosál hotelu Harmony
Arogantní a sobecký rozhlasový diskžokej Jack Lucas se dostane do těžké
deprese, když zjistí, že nepřímo zavinil smrt několika lidí. O tři roky později
pracuje ve videopůjčovně, jejíž majitelka Anne Napolitanová se o něho stará.
V jedné ze svých sebevražedných nálad je u Manhattanského mostu
zachráněn Parrym, bývalým profesorem historie, který živoří na pokraji
společnosti. Parry se chová jako blázen. Ve svých představách je ohrožován
zlověstným Rudým rytířem a snaží se přesvědčit Jacka, že jeho úkolem je
získat Svatý Grál, schovaný v domě miliardáře Carmichaela. Když Jack zjistí,
že Parryho manželka byla mezi obětmi, za jejichž smrt se cítí zodpovědný,
snaží se bývalému profesorovi pomoci. Seznámí nesmělého Parryho s dívkou
jeho snů, osamělou sekretářkou Lydií. Po první schůzce s Lydií je Parry
přepaden několika násilníky a končí v nemocnici. Jack, který dostal novou
chuť k životu, se chce vrátit ke své bývalé práci. Navštíví Parryho v nemocnici
a nalezne ho v katatonickém stavu. Jediný způsob, jak ho zachránit, je přinést mu Svatý Grál. Jack se v noci
vydává do miliardářova sídla jako lupič... (oficiální text distributora)
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
The Fisher King, USA, 1991, 137 minut
Před promítáním se bude podávat malé biografické občerstvení – popcorn, zmrzlina...
V Ý S TA VA FA R M A C E U T I C K Ý C H F I R E M
1. patro
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Výstava farmaceutických firem bude umístěna v prostorách hotelu Harmony.
12. června 2014
19.00
Slavnostní zahájení kongresu
13. června 2014
08.30–16.15 Zahájení a průběh výstavy
14. června 2014
08.30–17.45 Průběh výstavy
15. června 2014
08.30–12.00 Průběh a ukončení výstavy
V době Slavnostního zahájení a Valné hromady prosíme firmy, aby omezily své aktivity v rámci výstavních
stánků.
12.–15. ČERVNA 2014
14
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
Seznam vystavovatelů
1 Janssen – Cilag s.r.o.
2 Apotex ( ČR ) s.r.o.
3 AOP Orphan Pharmaceuticals AG
4 Pfizer s.r.o.
5 Servier s.r.o.
6 Techsan s.r.o.
7 Lundbeck Czech Republic s.r.o.
8 Qpharma s.r.o.
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
9
10
11
12
13
14
15
15
Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis
Reckitt Benckiser (Czech)
Abbott Laboratories s.r.o.
Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
Psychiatrické centrum Praha a Solen s.r.o.
Medicom International s.r.o.
Schwabe Czech Republic s.r.o.
12.–15. ČERVNA 2014
12.–15. ČERVNA 2014
16
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
Workshop
Úvod do praxe Gestalt
psychoterapie
Předsedající
Juraj Rektor
Meet the Expert
Stefan Priebe
Předsedající
Martin Hollý
přestávka
Schůze Sekce ambulantní
péče PS s volbami do výboru
sekce
přestávka
Symposium
Varia II
Předsedající
Marek Páv
Symposium
Sexuologické společnosti
Předsedající
Jaroslav Zvěřina
přestávka
Symposium
uživatelů psychiatrické péče
Předsedající
Jiří Masopust
Symposium
Varia III
Předsedající
Martin Hollý
Workshop
Co čeká od léčby bipolární
poruchy pacient a co lékař
Předsedající
Ján Praško
Tiskový salónek
Workshop
Stresový profil
v neurofyziologii
Předsedající
Pavel Škobrtal
Modrý salónek
Symposium
Varia I
Předsedající
Klára Látalová
výstava / postery
přestávka
přestávka
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
17
Společenský večer
Vystoupení skupiny S.D.R. Project a videodiskotéka (Kongresový sál)
Charitativní aukce uměleckých prací uživatelů o. s. KOLUMBUS (Harmony bar)
Satelitní symposium
Pfizer
Valná hromada
Psychiatrické společnosti
ČLS JEP
Symposium
Psychiatrické kliniky VFN
a 1. LF UK
Předsedající
Jiří Raboch
Satelitní symposium
Janssen-Cilag
Symposium
Paliativní péče
Předsedající
Jiří Konrád
přestávka
Pátek 13. června 2014
Kinosál
Symposium
Společnosti pro KBT
Předsedající
Ján Praško
a Petr Možný
přestávka
Tiskový salónek
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
21.00
19.00–19.15
19.15–20.45
17.15–17.30
17.30–19.00
16.00–16.15
16.15–17.15
14.15–14.30
14.30–16.00
12.45–14.15
Symposium
ČNPS
Předsedající
Jiří Horáček
Plenární přednáška
The social future of psychiatry
Stefan Priebe
Předsedající
Jiří Raboch
Kongresový sál
Symposium
Společnosti pro návykové
nemoci
Předsedající
Petr Popov
Koncertní verze muzikálu
„Hair“ v provedení skupiny
Hair Company Prague
Uvítací večer v hotelu Harmony
(Bufetová restaurace)
Čtvrtek 12. června 2014
Kinosál
Modrý salónek
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
12.30–12.45
10.45–11.00
11.00–12.30
09.30–09.45
09.45–10.45
08.00–09.30
21.30
19.00–20.30
20.30–21.30
Kongresový sál
Slavnostní zahájení sjezdu
RÁMCOVÝ PROGRAM
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
12.–15. ČERVNA 2014
12.–15. ČERVNA 2014
18
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
19
Symposium
Varia V
Předsedající
Marek Páv
Symposium
ADHD v dospělosti
Předsedající
Hana Papežová
přestávka
Workshop
Mobilní krizový tým
Předsedající
Radek Pěkný
Symposium
Sekce lůžkové psychiatrie
Předsedající
Jan Tuček
přestávka
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Symposium
Vojenské psychiatrie
a psychologie
Předsedající
Jan Vevera
Workshop
Kritický rodič, zraněné
a rozzlobené dítě
Předsedající
Ján Praško
Symposium
Psychosomatické aspekty
chronických onemocnění
v dětském věku
Předsedající
Daniela Jelenová a Ján Praško
Workshop
Chronofarmaka
Předsedající
Pavel Doubek
Symposium
Sekce psychosomatické
Předsedající
Jiří Podlipný
Společenský večer
Promítání filmu Terryho Gilliama KRÁL RYBÁŘ (The Fisher King, USA, 1991, 137 minut)
(Kinosál)
Symposium
Psychiatrické kliniky Brno
a CEITEC
Předsedající
Eva Češková
Symposium
Varia IV
Předsedající
Martin Anders
Symposium
Sekce biologické psychiatrie
a Společnosti pro biologickou
psychiatrii
Předsedající
Ladislav Hosák
CME kurz
Flexible Assertive community
treatment
Předsedající
C. L. Mulder
přestávka
CME kurz
Symposium
Flexible Assertive community
Sekce ambulantní péče
treatment
Předsedající
Předsedající
Erik Herman
C. L. Mulder
Symposium
Sekce gerontopsychiatrické
Předsedající
Roman Jirák
výstava / postery
přestávka
přestávka
Symposium
Workshop
Sekce psychiatrické
Právní otázky v psychiatrii
sexuologie
Předsedající
Předsedající
Tomáš Kašpárek
Alexandra Žourková
přestávka
Tiskový salónek
Workshop
Význam těla v psychoterapii
Předsedající
Iveta Koblic Zedková
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
21.30
19.30–19.45
19.45–21.15
17.45–18.00
18.00–19.30
16.00–16.15
16.15–17.45
Symposium
Sekce pro soudní psychiatrii
Předsedající
Karel Hynek
Satelitní symposium
Zentiva, člen skupiny
sanofi-aventis
Symposium
Strategie reformy
psychiatrické péče – update
Předsedající
Martin Hollý
Plenární přednáška
Ani dobrý zákon není lepší
než život (Vhled do nového
občanského zákoníku)
Karel Eliáš
Předsedající
Martin Hollý
Sobota 14. června 2014
Kinosál
Modrý salónek
Symposium
Symposium
nelékařských pracovníků
Psychiatrického centra Praha
ve zdravotnictví
Předsedající
Předsedající
Filip Španiel
Tomáš Petr
přestávka
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
14.30–16.00
14.15–14.30
12.30–12.45
12.45–14.15
10.45–11.00
11.00–12.30
09.30–09.45
09.45–10.45
08.00–09.30
Kongresový sál
Symposium
Sekce sociální psychiatrie
Předsedající
Ondřej Pěč
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
12.–15. ČERVNA 2014
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGR AM
ČTVRTEK
ČT VRTEK 12. ČERVNA 2014
19.00–20.30
Kongresový sál
Slavnostní zahájení sjezdu
20.30–21.30
Bufetová restaurace
Uvítací večer v hotelu Harmony
21.30
Kongresový sál
Koncertní verze muzikálu „Hair“ v provedení skupiny Hair Company Prague
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
12.–15. ČERVNA 2014
NEDĚLE
11.30–12.00
12.00–13.30
10.00–11.30
Kongresový sál
Symposium
Psychoterapeutické
společnosti
Předsedající
Karel Koblic
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
SOBOTA
PÁTEK
Neděle 15. června 2014
Kinosál
Modrý salónek
Symposium
Workshop
Sekce dětské a dorostové
Psychosomatika v psychiatrii
psychiatrie
Předsedající
Předsedající
Michal Kryl
Ivo Paclt
přestávka
Závěrečný oběd v hotelu Harmony
Tiskový salónek
Workshop
Multifamily treatment
Předsedající
Marek Zeman
(aktualizováno 28. května 2014)
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
20
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
21
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Martin Jarolímek
DPS Ondřejov coby budoucí CDZ?
Petr Popov
Budoucnost péče o závislé v ČR v historickém kontextu: psychiatrie – atologie –
adiktologie?
Zuzana Kozáková
Spolupráce zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné v podmínkách malého
města
Michal Miovský
Psychiatrie v kontextu koncepce sítě specializované adiktologické péče: výzva nebo
nutnost?
Eva Bazínková
Terapeutická práce s časovou perspektivou – kazuistika
08.00–09.30
PÁTEK
Ondřej Sklenář
Možnosti spolupráce adiktologa a psychiatra v ambulantní péči o závislé v České
republice
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
08.00–09.30
Kinosál
Symposium Společnosti pro KBT
Kognitivně behaviorální terapie – integrativní přístupy
Předsedající: Ján Praško, Petr Možný
SOBOTA
Petr Možný
Metakognitivní tréning a jeho uplatnění u psychických poruch
Tiskový salónek
Workshop Stresový profil v neurofyziologii
Předsedající: Miroslav Novotný sr.
PÁTEK
ČTVRTEK
Kongresový sál
Symposium Společnosti pro návykové nemoci
Budoucnost péče o závislé v ČR
Předsedající: Petr Popov
Pavel Škobrtal, Eva Bazínková, Miroslav Novotný sr., Tomáš Žilinčík, Markéta
Komárková, Miroslav Novotný jr.
Stresový profil
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
09.30–09.45
přestávka
09.45–10.45
Kongresový sál
Plenární přednáška
Předsedající: Jiří Raboch
Ján Praško
Schéma terapie
Stefan Priebe
The social future of psychiatry
Jana Vyskočilová
Etická dilemata přenosu a protipřenosu v kognitivně behaviorální terapii
10.45–11.00
SOBOTA
08.00–09.30
Modrý salónek
Symposium Varia I
Předsedající: Klára Látalová
ČTVRTEK
08.00–09.30
PÁTEK 13. ČERVNA 2014
přestávka
NEDĚLE
NEDĚLE
Aleš Grambal
Skupinová integrativní kognitivně behaviorální terapie v léčbě pacientů s hraniční
poruchou osobnosti
Ján Praško
Experienciální a narativní přístupy v kognitivně behaviorální terapii
12.–15. ČERVNA 2014
22
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
23
12.–15. ČERVNA 2014
přestávka
12.45–14.15
Klára Látalová
Adherence k psychofarmakům a její vztah k sebestigmatizaci
Kongresový sál
Satelitní symposium Janssen-Cilag
Výsledky léčby schizofrenie – od teorie k praxi
Předsedající: Jiří Horáček
Jiří Horáček
Centrální mechanismy příjmu potravy jako inspirace k hledání terapeutických modalit
Eva Češková
Jsou LAI antipsychotika účinnější v prevenci relapsů než perorální?
Jiří Masopust
Současný pohled na léčbu demencí
Jan Tuček
Kdy začít s LAI antipsychotiky?
Pavel Mohr
Jak rozpoznat, kdy a čím léčit ADHD u dospělých
Pavel Mohr
Hodnocení funkčních schopností pomocí strukturovaného pohovoru – videokazuistika
PÁTEK
Kinosál
Symposium Paliativní péče
Předsedající: Jiří Konrád
12.45–14.15
výstava • postery
14.15–14.30
přestávka
Ladislav Volicer
Paliativní péče u terminální demence
14.30–16.00
Kongresový sál
Symposium Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK
Biologická diagnostika a léčba duševních poruch
Předsedající: Jiří Raboch
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Joyce Simard
Program Namaste
SOBOTA
11.00–12.30
11.00–12.30
Modrý salónek
Meet the Expert
Předsedající: Martin Hollý
ČTVRTEK
12.30–12.45
PÁTEK
Kongresový sál
Symposium ČNPS
Předsedající: Jiří Horáček
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Jana Hroudová
Energetický metabolismus u pacientů s depresí a Alzheimerovou nemocí
NEDĚLE
Stefan Priebe
Martina Zvěřová
Význam kortizolu a homocysteinu v diagnostice Alzheimerovy demence – výsledky
z výzkumného záměru
Tiskový salónek
Workshop Úvod do praxe Gestalt psychoterapie
Předsedající: Juraj Rektor
Pavel Doubek
Chronobioterapie: moderní přístupy v léčbě afektivnich poruch
Přednáška sponzorovaná firmou Servier
Juraj Rektor, Anton Polák
Základy klinické praxe Gestalt psychoterapie
Martin Anders
Transkraniální stimulace přímým proudem v léčbě depresivní poruchy
Robert Resnick
Videoprezentace klinické práce
Anton Polák, Juraj Rektor
Diskuse k videoprezentaci
12.–15. ČERVNA 2014
24
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
25
12.–15. ČERVNA 2014
SOBOTA
ČTVRTEK
11.00–12.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
NEDĚLE
11.00–12.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
ČTVRTEK
Aleš Grambal
Motivační rozhovor u pacienta s bipolární poruchou
Jan Jaroš
Prosazování zájmů (lobbing) v péči o duševní zdraví – meziresortní spolupráce při
recovery
Dana Kamarádová
Psychoedukace a klinické vedení pacientů s BAP
Agáta Zajíčková
Moje zkušenost s projektem začleňování peer-pracovníků do služeb
Klára Látalová
Problémy v léčbě pacientů s bipolární poruchou a jak je zvládat
Barbora Lacinová
Vzdělávání a výzkum – nedílná část recovery (úzdravy) – pohledem uživatelů
PÁTEK
Tomáš Tylich
Komunitní plánování sociálních a zdravotnických samospráv jako nástroj úzdravy
uživatelů psychiatrické péče
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Ctibor Lacina
Rozvoj sítě psychiatrické péče a příklady dobré praxe v úzdravě (recovery) ze zahraničí
14.30–16.00
Modrý salónek
Symposium Sexuologické společnosti
Organizace péče o pacienty se sexuálními problémy
Předsedající: Jaroslav Zvěřina
SOBOTA
Jaroslav Zvěřina
Některé problémy organizace péče o sexuologické pacienty
Radim Kubínek
Základy kognitivně behaviorální terapie u pacientů s bipolární afektivní poruchou
16.00–16.15
přestávka
16.15–17.15
Kongresový sál
Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP
17.15–17.30
přestávka
17.30–19.00
Kongresový sál
Satelitní symposium Pfizer
Generalizovaná úzkost: možnosti diagnostiky a farmakoterapie
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Pavel Mohr
Diagnostika a léčba úzkostných poruch
Petra Sejbalová
Organizace ochranné ambulantní léčby na Sexuologickém oddělení FN v Brně
NEDĚLE
Růžena Hajnová
Naše zkušenosti se sexuologickými ochrannými léčbami
Pavel Doubek
Když úzkost bolí
19.00–19.15
přestávka
19.15–20.45
Kinosál
Schůze Sekce ambulantní péče PS s volbami do výboru sekce
NEDĚLE
Martin Hollý
Ústavní a ambulantní ochranná léčba parafilních sexuálních delikventů
Tiskový salónek
Workshop Co čeká od léčby bipolární poruchy pacient a co lékař
Předsedající: Ján Praško
ČTVRTEK
14.30–16.00
PÁTEK
Kinosál
Symposium uživatelů psychiatrické péče
Aktivní zapojení uživatelů do recovery
Předsedající: Jiří Masopust
Vladimír Smékal
Ochranná detence v České republice - pětileté zkušenosti
12.–15. ČERVNA 2014
26
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
SOBOTA
14.30–16.00
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
27
12.–15. ČERVNA 2014
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Modrý salónek
Symposium Varia II
Předsedající: Marek Páv
S O B O TA 1 4 . Č E R V N A 2 0 1 4
Ondřej Pěč
Modely komunitních týmů a center v zahraničí
Lucie Kališová
Proces a důsledky sebe-stigmatizace duševně nemocných
Zuzana Foitová
Zapojování peer-konzultantů do komunitních týmů
Jan Vevera
Sebevražedné útoky z pohledu psychiatrie
PÁTEK
19.15–20.45
Tiskový salónek
Symposium Varia III
Předsedající: Martin Hollý
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Zlatko Pastor
Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 – přednosti a úskalí
SOBOTA
Želmíra Herrová
Neúplná sexualita aneb proč některým mužům nepomůže trénink asertivity při
namlouvání
Václav Jiřička
Léčba odsouzených agresorů s dissociální poruchou osobnosti
Pavel Škobrtal
Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?
21.00
Kongresový sál a Harmony bar
Společenský večer
NEDĚLE
Vystoupení skupiny S.D.R. Project a videodiskotéka (Kongresový sál)
Charitativní aukce uměleckých prací uživatelů o. s. KOLUMBUS (Harmony bar)
12.–15. ČERVNA 2014
28
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
Juraj Rektor, Petr Hejzlar, Ondřej Pěč
Zkušenosti s vytvářením komunitních týmů a center a jejich další perspektiva – panelová
diskuse
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
08.00–09.30
PÁTEK
Petr Hejzlar
Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb
Vladimír Kmoch
Realita a budoucnost substituční léčby
Kinosál
Symposium Psychiatrického centra Praha
Dlouhodobé sledování prvních epizod schizofrenie – Studie ESO
Předsedající: Filip Španiel
Iveta Fajnerová
Kognitivní deficit u prvních epizod schizofrenie – efekt klinických symptomů,
antipsychotické léčby a dalších faktorů
SOBOTA
ČTVRTEK
Pavel Harsa
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém
prostředí
Kongresový sál
Symposium Sekce sociální psychiatrie
Komunitní týmy – zkušenosti a perspektiva
Předsedající: Ondřej Pěč
ČTVRTEK
08.00–09.30
Tomáš Melicher
Narušená integrita bílé hmoty u schizofrenie: DTI studie
Pavol Mikoláš
Funkční konektivita klidových sítí v záznamu fMRI u pacientů s první epizodou psychózy
Filip Španiel
Narušené prožívání „jáství“: fMRI u prvních epizod schizofrenie
Jiří Horáček
Morfologie mozku u první epizody schizofrenie v závislosti na mediátorech faktorů
prostředí
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
29
12.–15. ČERVNA 2014
NEDĚLE
19.15–20.45
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
11.00–12.30
Marek Páv
Přístup zaměřený na úzdravu
Magdaléna Randáková Modes
Role sestry v léčbě závislostí
Martin Hollý
Centra duševního zdraví – základní teze
Blanka Novotná
Pracovní podmínky sester a supervize v ošetřovatelství
Jan Bodnár
Financování reformy psychiatrické péče
PÁTEK
Jan Běhounek
Realita trochu jinak, aneb péče o pacienta s psychózou
11.00–12.30
Tiskový salónek
Workshop Význam těla v psychoterapii – inspirace z oblasti neurověd
Předsedající: Iveta Koblic Zedková
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Iveta Koblic Zedková
SOBOTA
09.30–09.45
přestávka
09.45–10.45
Kongresový sál
Plenární přednáška
Předsedající: Martin Hollý
Kinosál
Workshop Právní otázky v psychiatrii
Předsedající: Tomáš Kašpárek
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Tomáš Němeček
11.00–12.30
Modrý salónek
Symposium Sekce psychiatrické sexuologie
Předsedající: Alexandra Žourková
Petr Weiss
Sexuální chování obyvatel ČR 2013/2014
Karel Eliáš
Ani dobrý zákon není lepší než život (Vhled do nového občanského zákoníku)
Alexandra Žourková
Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví
přestávka
Jaroslav Zvěřina
Forenzní kazuistiky
NEDĚLE
NEDĚLE
10.45–11.00
PÁTEK
ČTVRTEK
Ivan Duškov
Strategie reformy psychiatrické péče – kam jsme pokročili
Tomáš Petr
Jak pacienti prožívají nedobrovolnou hospitalizaci?
08.00–09.30
Kongresový sál
Symposium Strategie reformy psychiatrické péče – update
Předsedající: Martin Hollý
ČTVRTEK
Modrý salónek
Symposium Sekce nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
Ošetřovatelství v psychiatrii
Předsedající: Tomáš Petr
SOBOTA
08.00–09.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
12.–15. ČERVNA 2014
30
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
31
12.–15. ČERVNA 2014
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
14.30–16.00
Jiří Konrád
Deliria (stavy zmatenosti) ve stáří
Milan Beniš
Virtuální realita v léčbě závislostí a vývoj vlastního postupu na našem pracovišti
Roman Jirák
Genetické faktory Alzheimerovy nemoci
Iveta Fajnerová
Virtuální realita jako nástroj pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie
14.30–16.00
PÁTEK
Jiří Beran
Virtuální realita v našem životě. V jaké realitě žijeme?
přestávka
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
12.45–14.15
Kongresový sál
Satelitní symposium Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis
Roman Jirák
Kognitiva v r. 2014
SOBOTA
12.45–14.15
výstava / postery
14.15–14.30
přestávka
14.30–16.00
Kongresový sál
Symposium Sekce pro soudní psychiatrii
Posttraumatická stresová porucha ve forenzní psychiatrii
Předsedající: Karel Hynek
Modrý salónek
CME kurz
Flexible Assertive community treatment (part one)
Předsedající: C. L. Mulder
PÁTEK
ČTVRTEK
Vanda Franková
Frontotemporální lobární degenerace
Jiří Podlipný
Virtuální realita jako terapeutický nástroj
12.30–12.45
Kinosál
Symposium Sekce gerontopsychiatrické
Předsedající: Roman Jirák
ČTVRTEK
Tiskový salónek
Symposium Sekce psychosomatické
Nové technologie – nové možnosti pro budoucnost
Předsedající: Jiří Podlipný
C. L. Mulder
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
14.30–16.00
Tiskový salónek
Workshop Kurz chronobiologie – rozšíření: Chronofarmaka
Předsedající: Pavel Doubek
Pavel Doubek
Melatonin a lithium v léčbě cirkadiánních rytmů u afektivních poruch
Martin Anders
Agomelatin a cirkadiánní rytmy v léčbě deprese
16.00–16.15
SOBOTA
11.00–12.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
přestávka
Karel Hynek
Problematika PTSP ve znaleckých posudcích
NEDĚLE
NEDĚLE
Petr Krekule
Domácí násilí, psychopatologie, pachatelé a oběti
Ivan David
Posttraumatická stresová porucha a strany konfliktu
Ilja Žukov
Viktimizační syndromy z pohledu forenzní psychiatrie a psychologie
12.–15. ČERVNA 2014
32
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
33
12.–15. ČERVNA 2014
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
16.15–17.45
Daniela Jelenová
Chronické záněty střev u dětí: psychopatologie a kvalita života dětí i rodičů
Klára Látalová
Chronobiologie schizofrenie
PÁTEK
Ján Praško
Chronická somatická onemocnění v dětském věku jako vulnerabilní faktor pro psychické
problémy v dospělosti
Ján Praško
Chronobiologické aspekty bipolární afektivní poruchy
Kinosál
Symposium Sekce ambulantní péče
Management psychiatrické praxe
Předsedající: Erik Herman
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Erik Herman
Úvod
SOBOTA
Zdeněk Šolle
Ekonomika psychiatrické praxe
Libuše Stárková
Poruchy příjmu potravy u dětí a jejich somatické komplikace
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
17.45–18.00
přestávka
18.00–19.30
Kongresový sál
Symposium Varia IV
Předsedající: Martin Anders
Jan Libiger
Psychiatrická diagnóza na rozcestí
David Vaněk
Psychiatr v legislativní džungli
Jan Volavka
Meta-analýza studií CATIE a EUFEST z úrovně pacientů
Erik Herman
Osobnost ambulantního psychiatra
16.15–17.45
Miloslav Kopeček
Převod mezi Montrealským kognitivním testem (MoCA) a MMSE
Modrý salónek
CME kurz Flexible Assertive community treatment (part two)
Předsedající: C. L. Mulder
18.00–19.30
NEDĚLE
Kinosál
Symposium ADHD v dospělosti
Předsedající: Hana Papežová
C. L. Mulder
Petra Uhlíková
Komplexní program pro dospělé pacienty s ADHD
kolektiv autorů
Dokumentární film o ADHD v dospělosti
12.–15. ČERVNA 2014
PÁTEK
Marie Ocisková
Variabilita srdeční frekvence u dětí s chronickými záněty střev a u zdravých dětí
Martin Anders
Chronobiologické aspekty depresivní poruchy
SOBOTA
ČTVRTEK
Martina Hunková
Psychické aspekty chronického onemocnění dětí
Ladislav Hosák
Genetika a chronobiologie u duševních poruch
16.15–17.45
Tiskový salónek
Symposium Psychosomatické aspekty chronických onemocnění v dětském věku
Předsedající: Daniela Jelenová, Ján Praško
ČTVRTEK
Kongresový sál
Symposium Sekce biologické psychiatrie a Společnosti pro biologickou psychiatrii
Chronobiologické aspekty duševních poruch
Předsedající: Ladislav Hosák
NEDĚLE
16.15–17.45
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
34
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
35
12.–15. ČERVNA 2014
19.45–21.15
Kongresový sál
Symposium Psychiatrické kliniky Brno a CEITEC
Nové přístupy v diagnostice a léčbě psychických poruch
Předsedající: Eva Češková
ČTVRTEK
Modrý salónek
Symposium Sekce lůžkové psychiatrie
Lůžková péče – revoluce nebo evoluce
Předsedající: Jan Tuček
PÁTEK
Jan Tuček
Reforma psychiatrie a lůžková péče
Petr Šilhán
Možnosti transkraniální sonografie v psychiatrii
Petr Šilhán
A zase to DRG…
Libor Ustohal
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch
Libor Macák
Spolupráce lůžkového oddělení a extramurální péče
Michaela Mayerová
Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch
Tomáš Kašpárek
Provázanost akutní lůžkové péče a psychosociální podpory ve FN Brno
Eva Češková
Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů
Tiskový salónek
Workshop Kritický rodič, zraněné a rozzlobené dítě – aneb základy schéma terapie
u hraničních pacientů
Předsedající: Ján Praško
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
Ján Praško
Základy schéma terapie
SOBOTA
Aleš Grambal
Koncept módů a jejich využití
19.45–21.15
PÁTEK
ČTVRTEK
18.00–19.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Kinosál
Symposium Varia V
Předsedající: Marek Páv
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Ivana Drtílková
Vývojová psychofarmakologie v současnosti
Petr Štěpánek
Traumatické zkušenosti adolescentních psychiatrických pacientek: fenomenologie
a závažnost problému
Tamara Tošnerová
Posttraumatická stresová porucha dříve a dnes
Jana Vyskočilová
Hraní rolí a užití dramaterapie ve schéma terapii
SOBOTA
18.00–19.30
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Ján Praško
Přepis traumatických události v imaginaci
Aleš Grambal
Použití terapeutických dopisů ve schéma terapii
19.30–19.45
NEDĚLE
NEDĚLE
Jana Vyskočilová
Přenos a protipřenos z hlediska schéma terapie
přestávka
12.–15. ČERVNA 2014
36
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
37
12.–15. ČERVNA 2014
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
NEDĚLE 15. ČERVNA 2014
10.00–11.30
Ondřej Pěč
Má místo psychoterapie v připravované reformě psychiatrické péče?
Renáta Fialová
Stručná historie oddělení
Alena Paloušová
Spolupráce psychiatrů a klinických psychologů při poskytování psychoterapie – terénní
průzkum
PÁTEK
Marek Zeman
Způsoby práce – modelové situace
Radek Pěkný
Diskuse, zakončení workshopu
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
19.45–21.15
Tiskový salónek
Symposium Vojenské psychiatrie a psychologie
Předsedající: Jan Vevera
Jan Vevera
Zahraniční mise AČR – stresory a protektivní faktory
SOBOTA
Pavel Král
Rozvoj diskrétní psychopatologie u účastníků zahraničních misí
21.30
Karel Koblic
Perspektivy psychoterapie v ČR
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
10.00–11.30
Kinosál
Symposium Sekce dětské a dorostové psychiatrie
Dětská a dorostová psychiatrie, aktuální otázky současné praxe
Předsedající: Ivo Paclt
Libuše Stárková
Diagnostika a léčba poruch autistického spektra z pohledu současných mezinárodních
doporučení
NEDĚLE
Marek Nový
Psychologická první pomoc v krizové situaci
Jaroslav Matýs
Postupy a strategie pedopsychiatra u PAS v podmínkách ČR
Adam Drda
Válka v paměti veteránů po půl století
Jiří Koutek
Suicidální a sebepoškozující chování u poruch příjmu potravy
Kinosál
Společenský večer
Eva Malá
Touretteův syndrom
Promítání filmu Terryho Gilliama KRÁL RYBÁŘ s odborným komentářem
12.–15. ČERVNA 2014
38
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
PÁTEK
Michaela Kolumpková
Zákonná regulace psychoterapie ve světě
Michal Bárta
Zaměření oddělení a týmová práce
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
SOBOTA
ČTVRTEK
Radek Pěkný
Zahájení workshopu, představení týmu
Kongresový sál
Symposium Psychoterapeutické společnosti
Místo psychoterapie v reformované psychiatrii
Předsedající: Karel Koblic
ČTVRTEK
Modrý salónek
Workshop Mobilní krizový tým, coby alternativa vůči hospitalizaci v lůžkovém
psychiatrickém zařízení
Předsedající: Radek Pěkný
NEDĚLE
19.45–21.15
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
39
12.–15. ČERVNA 2014
10.00–11.30
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
Modrý salónek
Workshop Psychosomatika v psychiatrii
Předsedající: Michal Kryl
ČTVRTEK
Michal Kryl
Psychosomatické oddělení jako varianta ústavní péče
Michal Kryl
Práce s tělem v psychoterapii (praktická ukázka psychoterapeutické techniky)
10.00–11.30
P-07
SYNDROM TÝRANÉHO
A ZANEDBÁVANÉHO SENIORA (EAN)
U GERONTOPSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ
F. Honzák
SEZNAM POSTERŮ
P-01
STEJNOSMĚRNÝ PROUD
A NEUROPSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNÍ
NA POČÁTKU 21. STOLETÍ
J. Albrecht, M. Anders, P. Kozelek,
D. Hadjipapanicolaou, E. Jurigová, J. Raboch
P-08
OBEZITA A ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
ZHORŠUJÍ KOGNITIVNÍ FUNKCE U BIPOLÁRNÍ
AFEKTIVNÍ PORUCHY
J. Hubeňák, J. Bažant, I. Tůma
P-02
VZTAH REMISE, FUNKČNOSTI A KVALITY
ŽIVOTA U SCHIZOFRENIE
P. Augustin, R. Přikryl
Tiskový salónek
Workshop Multifamily treatment
Předsedající: Marek Zeman
Marek Zeman, Martin Jarolímek, Renáta Fialová, Michal Bárta
PÁTEK
11.30–12.00
přestávka
12.00–13.30
Bufetová restaurace
Závěrečný oběd v hotelu Harmony
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
(aktualizováno 28. května 2014)
P-09
KLINICKÁ ÚČINNOST PREGABALINU
V PSYCHIATRICKÉ AMBULANCI
M. Hýža, D. Perničková
P-03
PREVALENCE NÁSILÍ U HOSPITALIZOVANÝCH
PACIENTŮ NA PSYCHIATRICKÉ KLINICE 1. LF
UK A VFN – DATA Z LET 2000 A 2011/2012
A. Balíková, J. Vevera
P-10
KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ S ADHD
D. Jelenová, M. Hunková, J. Praško
SOBOTA
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
P-04
REDUKCE QEEG KORDANCE A ČASNÁ ZMĚNA
PŘÍZNAKŮ JAKO PREDIKTORY ODPOVĚDI
NA LÉČBU VENLAFAXINEM ER U PACIENTŮ
S DEPRESIVNÍ PORUCHOU
M. Bareš, T. Novák, M. Brunovský, M. Kopeček,
C. Höschl
P-11
PREDIKTORY TERAPEUTICKÉ ODPOVĚDI
PACIENTŮ S PANICKOU PORUCHOU, SOCIÁLNÍ
FOBIÍ A OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ
PORUCHOU
D. Kamarádová, J. Praško, M. Černá, K. Látalová,
J. Táborský
P-05
ANTISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
V DŮSLEDKU NEGATIVNÍHO VÝVOJE
V DĚTSTVÍ
S. Fischer, K. Pergreffi, I. Žukov, R. Ptáček
P-12
VZTAH MEZI ADHERENCI, SEBE-STIGMATIZACI
A VYSAZOVÁNÍM MEDIKACE U RŮZNÝCH
SKUPIN PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ
D. Kamarádová, K. Látalová, Praško J., R. Kubínek,
A. Cinculová, J. Šmoldasová, B. Mainerová,
J. Táborský, M. Ocisková
NEDĚLE
P-06
SELF-STIGMA U NEMOCNÝCH SCHIZOFRENIÍ
D. Hadjipapanicolaou, L. Kališová, P. Kozelek,
I. Žukov, J. Albrecht, B. Dvořáček, T. Glaser,
E. Janečková, P. Chrenková
12.–15. ČERVNA 2014
40
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
P-13
ČESKÉ NORMY PRO MONTREALSKÝ
KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) – SENIOŘI
M. Kopeček, H. Štěpánková, J. Lukavský, E.
Panenková, K. Horáková, T. Nikolai, O. Bezdíček,
M. Brunovský, R. Krombholz, D. Řípová
41
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
P-14
OBTÍŽNOST V POLOŽKÁCH MONTREALSKÉHO
KOGNITIVNÍHO TESTU (N=540)
M. Kopeček, H. Štěpánková, E. Panenková,
K. Horáková, D. Řípová
P-22
CHRONOBIOLOGICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ
S BIPOLÁRNÍ PORUCHOU V PRŮBĚHU MÁNIE
A V PRŮBĚHU DEPRESE
J. Praško, K. Látalová, D. Kamarádová, A.Grambal,
A.Sumová, M. Nováková, H. Illnerová,
D. Parkanová, P. Havlíková, B. Mainerová,
A. Sandoval, K. Vrbová, A. Ticháčková
P-15
PSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY V SOUVISLOSTECH
A SOUVISLOSTI PSYCHIATRICKÝCH PŘÍZNAKŮ
H. Kučerová
P-23
INTERNETOVÝ PSYCHOEDUKAČNÍ PROGRAM
PRO PACIENTY TRPÍCÍ BIPOLÁRNÍ PORUCHOU
E-PROBAD
J. Praško, K. Látalová, D. Kamarádová,
D. Jelenová, A. Grambal, B. Mainerová,
M. Ocisková, A. Sandoval
P-16
DELIRIUM TREMENS NA KLINICE PSYCHIATRIE
FN OLOMOUC
B. Mainerová, J. Praško, J. Šmoldasová, R. Horáček
P-17
SEBEVRAŽEDOST U OSOB ZÁVISLÝCH
NA ALKOHOLU
B. Mainerová, J. Praško, K. Látalová, J. Šmoldasová
P-24
AMNESTICKÉ SYMPTOMY U PACHATELŮ
ZÁVAŽNÝCH FOREM NÁSILÍ
R. Ptáček, I. Žukov, H. Kolská, L. Kubalec, P. Uličná
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
P-18
STIGMATIZACE A SEBESTIGMATIZACE U OSOB
ZÁVISLÝCH NA ALKOHOLU
B. Mainerová, J. Praško, J. Šmoldasová, M. Ocisková
P-25
VLIV NÁHRADNÍCH FOREM PÉČE NA VÝVOJ
DĚTÍ – VÝSLEDKY LONGITUDINÁLNÍ STUDIE
R. Ptáček, H. Kuželová, L. Čeledová, R. Čevela
P-19
SEBESTIGMATIZACE U ÚZKOSTNÝCH
A DEPRESIVNÍCH FARMAKOREZISTENTNÍCH
PACIENTŮ A JEJÍ VLIV NA ÚSPĚŠNOST LÉČBY
M. Ocisková, J. Praško, K. Látalová, D. Kamarádová,
A. Grambal, Z. Sigmundová, Z. Sedláčková
P-26
VLIV PSYCHOPATOLOGIE NA KRIMINÁLNÍ
KARIÉRU DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
R. Ptáček, I. Žukov, P. Harsa, P. Uhlíková, S. Fisher,
I. Adamová
P-20
POLOŽKOVÁ ANALÝZA MONTREALSKÉHO
KOGNITIVNÍHO TESTU
E. Panenková, M. Kopeček, J. Lukavský, H. Štěpánková
P-27
KOMORBIDITA DEPRESIVNÍ PORUCHY
A PORUCHY OSOBNOSTI – KATAMNESTICKÉ
POROVNÁNÍ
Z. Sedláčková, J. Praško, M. Sedláček, M. Ocisková,,
K. Látalová, D. Kamarádová, A. Grambal,
Z. Sigmundová
P-21
GENETICKÉ FAKTORY U PORUCH PŘÍJMU
POTRAVY
H. Papežová, L. Šlachtová, D. Kaminská, M. Chvál,
A. Yamamotová, P. Martásek
12.–15. ČERVNA 2014
42
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
P-28
EFFECT OF COGNITIVE DRUGS ON
MITOCHONDRIAL RESPIRATION AND
ACTIVITY OF ELECTRON TRANSPORT CHAIN
COMPLEXES
N. Singh, J. Hroudová, Z. Fišar
P-35
EXPRESE PODJEDNOTEK NMDAR
V HIPOKAMPU ADOLESCENTNÍCH
A DOSPĚLÝCH POTKANŮ PO PRENATÁLNÍM
PODÁNÍ METAMFETAMINU
M. Vrajová, B. Schutová, J. Klaschka, R. Šlamberová
P-29
PSYCHIATRICKÉ KOMPLIKACE
PROTINÁDOROVÉ LÉČBY
B. Slováčková, L. Slováček
P-36
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
CHRONICKÝCH BLUDŮ
K. Vrbová, J. Praško, M. Ocisková, P. Možný,
D. Jelenová, B. Mainerová, D. Kamarádová
P-30
MINI-MENTAL STATE EXAMINATION – ČESKÉ
NORMY PRO STARŠÍ POPULACI
H. Štěpánková, M. Kopeček, J. Lukavský,
K. Horáková
P-37
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
CHRONICKÝCH HALUCINACÍ
K. Vrbová, J. Praško, M. Ocisková
P-31
SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ
TERAPIE U OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ
PORUCHY
J. Táborský, D. Kamarádová, L. Stuchlíková,
M. Černá, K. Látalová, J. Praško
P-38
ETICKÉ OTÁZKY V KOGNITIVNĚ
BEHAVIORÁLNÍ TERAPII A SUPERVIZI
J. Vyskočilová, J. Praško
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
P-39
MÍSTO PSYCHOTERAPEUTA (NE-PSYCHIATRA)
V PODPOŘE ADHERENCE UŽÍVÁNÍ
PSYCHOFARMAK U PACIENTŮ TRPÍCÍCH
PSYCHICKOU PORUCHOU
J. Vyskočilová, J. Praško
P-32
KOGNITIVNÍ REHABILITACE JAKO NEDÍLNÁ
SOUČÁST KOMPLEXNÍ TERAPIE PSYCHÓZ
P. Taraba
P-33
KOMPLEXNÍ TERAPIE PSYCHÓZ V PRAXI –
ANEB 52 LET OPAVSKÉHO SYSTÉMU LÉČBY
PSYCHOTICKÝCH PORUCH
P. Taraba, I. Orszagová, J.Tatarko, E. Klimešová,
V. Kutnohorský, J. Luzarová, L. Kundrata,
I. Džemlová
P-40
SPOLUPRÁCE PŘÍ LÉČBĚ, PŘEDEPISOVÁNÍ
PSYCHOFARMAK A ETICKÁ DILEMATA – CO
O TOM SOUDÍ PSYCHIATŘI A CO PACIENTI
J. Vyskočilová, J. Praško
P-41
TOXICKÁ PSYCHÓZA A FORENZNÍ
VYHODNOCENÍ
I. Žukov, P. Kozelek, D. Domluvilová, P. Harsa,
R. Ptáček, S. Fischer
P-34
EXPOZICE NÁSILÍM V DĚTSTVÍ U VŠ STUDENTŮ
E. Vaníčková, M. Velemínský, J. Votavová, D. Sethi
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
43
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
PA R T N E Ř I A V Y S TA V O VA T E L É
Vystavovatelé
Děkujeme Vám za podporu sjezdu.
Zlatí partneři
Partner kongresových tašek / Partner odborné přednášky
Dodavatel šňůrek k jmenovkám / Dodavatel bloků a propisek
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
Partner uvítacího večera
Partner Sborníku příspěvků
Mediální partner
Partneři
Partneři reklamy
Dodavatel propisek
12.–15. ČERVNA 2014
44
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
45
12.–15. ČERVNA 2014
X.
X.
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČL S JEP
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLO STECH
BUDOUCNOST PÉČE
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V SOUVISLOSTECH
POZNÁMKY
12.–15. ČERVNA 2014
46
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL HARMONY ŠPINDLERŮV MLÝN
47
12.–15. ČERVNA 2014
Doporučené postupy
psychiatrické péče IV.
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
A ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST O.S.
DĚKUJEME PARTNERŮM
ZLATÝ PARTNER
PARTNER
PARTNER
KUFFNEROVY CENY
Během sjezdu v prodeji na stánku
České psychiatrické společnosti
PARTNER
VĚDECKÉ SCHŮZE
WWW.PSYCHIATRIE.CZ
21.– POZNAMEN
25. EJTE SI D
10. ATUM
201
5
POŘÁDÁ
SEKRETARIÁT
Psychiatrická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností o. s.
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: [email protected]
SPOLUPOŘÁDÁ
Psychiatrická spoločnosť SLS
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
www.csps2015.cz
Download

SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP SJEZD