Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Komplexní trauma, disociace a funkční poruchy: mezioborový přístup / 18. 4. 2013
Čtvrtek, 18. dubna 2013
09.00-09.15
Přivítání, zahajovací řeč
Michal Raszka - Česká republika (NPF Místopředseda), Manoëllen Hopchet - Belgie
(Prezident ESTD)
09.15-09.45
Trauma and attachment
Anna Gerge - Švédsko
09.45-10.45
Psychoformní a somatoformní symptomy komplexní posttraumatické stresové poruchy
Suzette Boon - Nizozemí
10.45-11.00
kávová přestávka
11.00-12.00
Bludy a sluchové halucinace u traumatizovaných a disociativních pacientů
Andrew Moskowitz - Dánsko
12.00-12.30
Jak naplánovat psychoterapii s pacienty trpícími komplexní posttraumatickou stresovou
poruchou
Mike Lloyd - Velké Británie
12.30-13.30
oběd
13.30-14.00
Funkční poruchy pohybu: z neurologické perspektivy
Jan Roth, Tereza Serranová - Česká republika
14.00-14.45
Zobrazovací metody při konverzní paralýze
Floris de Lange - Nizozemí
14.45-15.15
kávová přestávka
15.15-16.00
Funkční neurologické poruchy - porozumění etiologii vodítkem pro terapii
Alan Carson - Velká Británie
16.00-16.30
Co může psychoterapie nabídnout pacientům s psychogenními neepileptickými záchvaty
Stephanie Howlett - Velká Británie
16.30-17.15
Panelová diskuse/případové studie účastníků
17.15-17.30
Zakončení konference
20.00-23.00
slavnostní večeře (Primátorská rezidence, Praha 1)
předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2012
cenu uděluje Alzheimer nadační fond - www.alzheimernf.cz
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
III. Konference Neuropsychiatrického fóra / 19. - 20. 4. 2013
Pátek, 19. dubna 2013
09.00-09.15
Zahájení konference (Ondřej Fiala, předseda NPF)
09.15-11.00
Kognitivní poruchy (ve spolupráci se Sekcí kognitivní neurologie ČNS)
09.15-09.35
Nevýhody současných léků a důvody proč zatím nemáme nové
(Hort J.)
09.35-09.55
Nové léky ve vývoji u Alzheimerovy nemoci
(Vališ M.)
09.55-10.15
Antipsychotika u demencí: Ano nebo ne?
(Masopust J.)
10.15-10.35
“Advanced care planning” u Alzheimerovy nemoci a předem vyslovená přání
(Rusina R.)
10.35-11.00
Demence s dominující poruchou řeči
(Vyhnálek M.)
11.00-11.30
kávová přestávka
11.30-13.10
Epilepsie
11.30-12.05
Epilepsie a psychotropní účinky antiepileptik
(Hovorka J.)
12.05-12.35
Psychiatrické komorbidity epilepsie
(Nežádal T.)
12.35-13.10
Možnosti neuropsychologického vyšetření a psychoterapie u pacientů s epilepsií
(Javůrková A.)
13.10-14.15
oběd a posterová prezentace
14.15-15.35
Subarachnoidální krvácení
14.15-14.45
Subarachnoidální krvácení - pohled neurochirurga
(Klener J.)
14.45-15.10
Subarachnoidální krvácení - pohled neuroradiologa
(Janoušková L.)
15.10-15.35
Subarachnoidální krvácení - pohled neuropsychologa
(Preiss M.)
15.35-15.45
kávová přestávka
15.45-17.00
Delirium a psychózy
15.45-16.05
Delirium a psychózy - pohled internisty
(Zlatohlávek L. / Šnejdrlová M.)
16.05-16.25
Delirium versus demence
(Turek T.)
16.25-16.45
Delirium a psychózy - pohled psychiatra neurologické kliniky
(Uhrová T.)
16.45-17.00
Delirium a psychózy - pohled adiktologa
(Kmoch V.)
17.00-17.30
členská schůze NPF
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
III. Konference Neuropsychiatrického fóra / 19. - 20. 4. 2013
Sobota, 20. dubna 2013
10.00-11.10
Roztroušená skleróza
10.00-10.50
Cognition and neuropsychiatric syndromes in Multiple sclerosis
(Langdon D./Spojené království), vyzvaná přednáška zahraničního hosta
10.50-11.10
Autoimunitní encefalitidy
(Nytrová P.)
11.10-11.30
kávová přestávka
11.30-12.30
Přednášky účastníků
11.30-11.40
Na hranici mezi fyzikou, informatikou a genetikou: může softwarová analýza MR obrazu
předpovědět chromozomální anomálie u oligodendrogliomů?
(Malucelli A.)
11.40-11.50
Intracerebrální krvácení - indikace k chirurgické léčbě
(Bradáč O.)
11.50-12.00
Spatial navigation in the moving world and its relevance for animal models of brain disorders
(Stuchlík A.)
12.00-12.10
Kazuistika pacientky se schizoafektivní poruchou a dystonickým syndromem
(Kališová L.)
12.10-12.20
Religiózní velikášský blud jako obranný úmysl
(Hurdálek I.)
12.20-12.30
Využití metody EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) u sekundární
traumatizace
(Víchová V.)
12.30-13.30
Firemní sympózium - Servier
12.30-13.00
Deprese, anhedonie a emoce v kontextu léčby agomelatinem
(Přikryl R.)
13.00-13.30
Terapie úzkostných poruch a zkušenosti s Valdoxanem
(Kosová J.)
13.30-14.20
oběd a posterová prezentace
14.20-15.00
Plenární přednáška - profil vůdce a vznik sekty
(Vojtíšek Z.)
15.00-16.00
Psychofarmaka v neuropsychiatrických indikacích
15.00-15.30
Nová antidepresiva a jejich indikace v neuropsychiatrii
(Mohr P.)
15.30-16.00
Nová antipsychotika a jejich indikace v neuropsychiatrii
(Přikryl R.)
16.00-16.15
kávová přestávka
16.15-17.15
Syndrom vyhoření
16.15-16.45
Burn-out syndrom - shořet mladý?
(Vevera J.)
16.45-17.15
Altruismus u lidí a jiných zvířat
(Stopka P.)
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Postery / 18. - 20. 4. 2013
Čtvrtek, 18. dubna 2013
Chalupníček A.
Dissociative Disorders in Outpatients with Paranoid Schizophrenia in the Czech Republic preliminary study
Pátek, 19. dubna 2013
Nikolai T.
Figurální a prostorové komponenty vizuální paměti Rey-Osterriethovy komplexní figury jsou
asociovány s atrofií hipokampů u stárnoucí populace
Stehnová I.
Kognitivní fungování pacientů s první epizodou schizofrenie
Drozdová K.
Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií
Fajnerová I.
Development of virtual methods for cognitive diagnostics in schizophrenia
Konrádová L.
Visuospatial functions in schizophrenia
Entlerová M.
Effect of acute MK-801 on behavioral flexibility in an animal model of schizophrenia: Evidence
for a dose-response dependence
Hatalová H.
Effect of dopamine receptor sensitization with chronic quinpirole on behavioral flexibility in
a spatial and aversive task on the rotating arena
Pištíková A.
Role of newly-born neurons in behavioral flexibility and separation of hippocampal functions:
An initial project presentation
Sobota, 20. dubna 2013
Šulc V.
Přínos iktálního a interiktálního SPECT u nelesionální extratemporální epilepsie
Buksakowska I. Model integrity hlavních svazků bílé hmoty u normotenzniho hydrocephalu a Alzheimerovy
choroby
Javůrková A.
Možnosti detekce simulace kognitivního deficitu v neuropsychologickém vyšetření u pacientů
s temporální epilepsií
Johanidesová S. Neuropsychologický profil a behaviorální aspekty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci
Vobořilová V.
Od nevinných příznaků k fatální diagnóze
Matějovicová J. Rapunzel syndrom
Ručková G.
Vzájomné vzťahy laterálno-preferenčných funkcií a ich závislosti k emotívnej labilite a
osobnostným charakteristikám
Frankovič L.
Etické problémy týkajúce neuropsychiatrie
Hadjipapanicolaou D. God as a consoler or God as a tyran? The role of religion in suicidality
Download

Komplexní trauma, disociace a funkční poruchy