www.hasit.cz
w w w. r o e f i x . c o m
ColorDesign
HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s.r.o.
CENTRáLA
Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČO: 14706776
DIČ: CZ14706776
tel.: 376 531 111
fax: 376 531 495
[email protected]
www.hasit.cz
[email protected]
ZáVOD HLUČÍN
Ostravská 1818
748 01 Hlučín
tel.: 595 020 888
ZáVOD BRNO
Tovární 1
643 00 Brno-Chrlice
SKLAD PRAHA - MSTĚTICE
Mstětice č. p. 32
250 91 Zeleneč
tel.: 545 549 777
fax: 545 549 713
tel.: 326 700 600
fax: 326 700 606
[email protected]
[email protected]
fax: 595 020 814
[email protected]
1
Vnitřní barvy
Kriteria pro výběr malby do interiéru
ODOLNOST VŮČI MOKRÉMU OTĚRU
Chystáte se vymalovat a nevíte, na co dávat pozor při
výběru barvy do interiéru? Pro většinu lidí jsou hlavním
kritériem při výběru interiérové barvy zejména cena, barevná škála odstínů a trvanlivost barvy. Zapomínají však
na nejpodstatnější parametry určující kvalitu a vhodnost
použití, kterými jsou podle EU normy pro interiérové barvy
EN 13300 krycí schopnost, odolnost vůči mokrému otěru,
lesk a velikost použitých částic. Krycí schopnost a odolnost
vůči mokrému oděru určují kvalitu barev, lesk a maximální velikost zrna jsou kritéria, popisující jejich vzhled. Díky
těmto parametrům je možné rychle porovnat interiérové
barvy domácí i zahraniční produkce a zvolit tu správnou
z hlediska ceny a užitkové hodnoty.
Tento parametr vyjadřuje odolnost barvy vůči mechanicHASIT
Šumavské Barvy
vápenice
kému
namáhání.
se po vyzkoušení zařazují do pěti
a omítkárny,
tříd,
kde třídas.r.o.
1 reprezentuje nejvyšší mechanickou odolCENTRáLA
nost.
Interiérové barvy zařazené do třídy 1, případně 2 tříHydčice opakovaně
91
dy,Velké
je možné
mýt a tak šetřit peníze za nový
341 01
Horažďovice
nátěr
v případě
zašpinění. Odolnost vůči mokrému otěru
IČO: souvisí
14706776též s paropropustností. Všeobecně platí,
úzce
žeDIČ:
čímCZ14706776
je nižší odolnost barvy vůči mokrému oděru, tím
ZáVOD
376 531
111
je tel.:
barva
propustnější
pro vodní
páryHLUČÍN
- tedy více dýchá.
Ostravská
1818
fax: 376 531
495 může být vlastností
Dýchání
barev
pozitivní
i negativní.
748 01je
Hlučín
[email protected]
Pro
starší a špatně izolované stěny
dobré použít barvy
595aby
020 888
www.hasit.cz
s vyšší
propustností pro vodní tel.:
páry,
mohla případná
fax: 595 a
020
814
[email protected]
vlhkost
vyjít ven bez tvorby puchýřků
následného
[email protected]
pání malby.
KRYCÍ SCHOPNOST
ZáVOD BRNO
Tovární 1
643 00 Brno-Chrlice
tel.: 545 549 777
fax: 545 549 713
[email protected]
Krycí schopnost, nebo též poměr kontrastu, vyjadřuje vydatnost barvy – kolik metrů čtverečních je možné vymalovat z jednoho litru barvy tak, aby překryla šmouhy. Podle tohoto kritéria jsou barvy dělené do čtyř tříd, přičemž
tř. 1 reprezentuje nejlepší krytí. Všechny interiérové barvy
HASIT jsou zařazené do prvních dvou tříd a vyznačují se
výborným krytím.
SKLAD PRAHA - MSTĚTICE
Mstětice č. p. 32
250 91 Zeleneč
tel.: 326 700 600
fax: 326 700 606
[email protected]
Interiérové barvy
Interiérové barvy
PI 262
ÖKOSIL Plus
www.hasit.cz
Vnitřní barva na bázi silikátu křemičitanu draselného.
Vlastnosti:
Dle ČSN EN 13000: Odolnost vůči mokrému otěru 2
krycí schopnost 1
vydatnost/spotřeba: 0,2 litrů/m2/A
testováno TÜV
15 litrů
HASIT PI 382 PREMIUM PLUS
Vnitřní 2barva na bázi silikátu křemičitanu draselného.
•
Vyd./spotř: 0,15 l/m
•
Ballení: 15 litrů
Vlastnosti:
• Vlastnosti:
Dle
Vnitřní barva na
báziČSN
(silikátuEN
křemičitanu draselného)
krycí schopnost 1
PI 263 ÖKOSIL
Balení:
Vyd./spotř: 0,28 l/m
•
Ballení: 5 litrů – 15 litrů
2
5 litrů – 15 litrů
• Vlastnosti:
Vnitřní barva na bázi (silikátu
křemičitanu draselného)
88
0,2 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
•
•
Vyd./spotř: 0,15 l/m2
•
Ballení: 5 litrů – 15 litrů
• Vlastnosti:
13000: Odolnost vůči mokrému
otěruna3bázi
Vnitřní barva
Dle ČSN EN 13000:
Odolnost vůčivydatnost/spotřeba:
mokrému otěru 2
krycí schopnost 1
„testovánoTÜV“.
testováno TÜV
Odstín bílý
Odstín bílý
Balení:
PI 263 ÖKOSIL
PI 262 ÖKOSIL Plus
Dle ČSN EN 13000:
Odolnost vůči mokrému otěru 3
krycí schopnost 1
„testovánoTÜV“.
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
akrylátové disperze s vysoce
krycí schopností, s nízkými
emisemi, bez rozpouštědel .
Dle ČSN EN 13000:
Odolnost vůči mokrému otěru 2
krycí schopnost 1
„testovánoTÜV“.
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
HASIT PI 323 VITAL COLOR
•
Vyd./spotř: 0,15 l/m2
•
Ballení: 15 litrů
•
Vlastnosti:
Vnitřní barva na bázi
akrylátové disperze s dobrou
krycí schopností a vysokou
bělostí .
Dle ČSN EN 13000:
Odolnost vůči mokrému otěru 3
krycí schopnost 2
„testovánoTÜV“.
Odstín bílý
3
PI 363 PREMIUM COLOR
PI 572 SISI IN
Vnitřní barva na bázi akrylátové disperze s dobrou krycí schopností.
Vnitřní hybridní barva SiSi technologie na bázi (silikátových,silikonových a akrylátových pojiv).
Vlastnosti:
Vlastnosti:
Dle ČSN EN 13000: Odolnost vůči mokrému otěru 3
Dle ČSN EN 13000: Odolnost vůči mokrému otěru 2
krycí schopnost 1
krycí schopnost 1
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m /A
vydatnost/spotřeba: 0,2 litrů/m2/A
testováno TÜV
testováno TÜV
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
Balení:
Balení:
5 litrů – 15 litrů
5 litrů – 15 litrů
HASIT PI 323 VITAL COLOR
PP 317 ISOGRUND LF
Vnitřní barva na bázi akrylátové disperze s dobrou krycí schopností a vysokou bělostí.
Speciální izolační nátěr bez obsahu rozpouštědel s vysokým
hloubkovým efektem proti nikotinu, skvrn od vody a jim podobným.
2
Vlastnosti:
Dle ČSN EN 13000: Odolnost vůči mokrému otěru 3
krycí schopnost 2
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
testováno TÜV
Odstín bílý
Balení:
15 litrů
HASIT PI 382 PREMIUM PLUS
Vnitřní barva na bázi akrylátové disperze s vysoce krycí schopností, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel.
Vlastnosti:
Dle ČSN EN 13000: Odolnost vůči mokrému otěru 2
krycí schopnost 1
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
testováno TÜV
Odstín bílý a barevný dle vzorníku
Balení:
5 litrů – 15 litrů
4
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,3 l/m2
Odstín bílý
Balení:
5 litrů – 15 litrů
Exteriérové barvy
PE 516 SISI MICRO
PE 519 SISI OUT DOOR
Paropropustný nátěr na bázi moderních akrylátů a disperze.
Speciálně určený k vyplnění a překrytí vlasových trhlin. Nátěr je
vybaven vysoce kvalitní systémem Filmprotectplus.
Vysoce hybridní fasádní barva na bázi silikátových, silikonových
akrylátových pojiv. Nátěr je vybaven vysoce kvalitní systémem
Filmprotectplus.
Vlastnosti:
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 litrů/m2/A
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Balení:
Balení:
5 litrů – 15 litrů
5 litrů – 15 litrů
HASIT PE 519 SISI IMPRESSIVE
PE 829 KLASIT
Vysoce hybridní fasádní barva na bázi silikátových, silikonových
akrylátových pojiv. Nátěr je vybaven vysoce kvalitní systémem
Filmprotectplus.
Vápenná fasádní barva ze 3 roky odleželého vyhašeného vápna.
K nátěrům minerálních podkladů pro vnější a vnitřní použití. Pro
techniku Secco a Fresco.
Vlastnosti:
Vlastnosti:
Pro intenzivní odstíny (HBW < 20 %)
vydatnost/spotřeba: 0,2 litrů/m2/A
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Balení:
Balení:
15 litrů
5 litrů – 15 litrů
PE 410 EGALISATION
Kompenzační barva na bázi emulze silikonové pryskyřice. Určená pro nátěry šlechtěných omítek řady 700. Vynikající odolnost
vůči povětrnostním vlivům. Stáří podkladu méně než 4 týdny!
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Balení:
5 litrů – 15 litrů
5
PE 319 OUT SIDE
PE 429 SILOSAN
Venkovní akrylátový fasádní nátěr na povětrností zatěžované
omítky. Zvýšená kryvost nátěru. Nátěr je vybaven vysoce kvalitní
systémem Filmprotectplus.
Vnější paropropustná barva na bázi emulze silikonové pryskyřice. Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a průmyslovým
spadům. Nátěr je vybaven vysoce kvalitní systémem Filmprotectplus.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,15 - 0,2 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Balení:
5 litrů – 15 litrů
Balení:
5 litrů – 15 litrů
PE 221 STRUCOSIL
Paropropustná barva na bázi draselného vodního skla. Speciálně určená k vyplnění otevřených vlasových trhlin minerálních
podkladů. Vrchní nátěry lze provádět kteroukoliv námi nabízenou
fasádní barvou.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,3 litrů/m2/A
Balení:
5 litrů – 15 litrů
PE 228 SILICATE SOL
Vnější paropropustná barva na bázi draselného vodního skla.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,15 litrů/m2/A
Odstín bílý a barevný dle vzorníku.
Balení:
5 litrů – 15 litrů
6
Penetrace
PP 501 SISISOL LF
PP 807 ISO CALCE
Hloubková penetrace a ředidlo. Hydrofobní, transparentní nátěr,
bez rozpouštědel na bázi (silikonové pryskyřice - silikátová mikroemulze) pro méně soudržné podklady, jakož i pro ředění barev
a omítek na bázi Sisi.
Univerzální, epigmentovaný, transparentní, speciální penetrační
nátěr bez rozpouštědel, k zablokování uhličitanu vápenatého pro
následné nátěry.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l/m2
Balení:
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l/m2
Balení:
5 litrů – 10 litrů
5 litrů – 10 litrů
PP 401 SILICO LF
PP 405 HYDROPHOB
Hydrofobizační nátěr. Speciální hydrofobizační prostředek bez
rozpouštědel; na bázi emulze silikonové pryskyřice. K impregnaci
všech nasákavých minerálních podkladů.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l /m2
Balení:
Silikonový penetrační a ředící přípravek Vodou ředitelný základní
nátěr na bázi emulze slilikonové pryskyřice. Ředidlo pro PE 429
SILOSAN a PE 410 EGALISATION. Určený pro zpevnění a hydrofobizaci minerálních podkladů. Vynikající schopnost proniknout
hluboko do podkladu.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l /m2
Balení:
5 litrů – 10 litrů
10 litrů
PP 201 SILICA LF
PP 301 HYDROSOL LF
Speciální základní nátěr bez rozpouštědel se schopností pronikat hluboko do podkladů. Ke zpevnění a penetraci všech nasákavých minerálních podkladů před použitím disperzních barev.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l /m2
Balení:
5 litrů – 10 litrů
Silikátový penetrační a ředící přípravek. Vodou ředitelný přípravek na bázi draselného vodního skla. Ředidlo pro silikátové barvy, základní nátěr na úpravu nasákavosti všech minerálních podkladů a pro zpevnění křídujících a pískujících podkladů.
Vlastnosti:
vydatnost/spotřeba: 0,2 l /m2
Balení:
5 litrů – 10 litrů
7
50010 80%
50012 82%
Vzorník barev
5001077%
80%
50020
5001280%
82%
50022
50010
80%
50020
77%
50030
62%
50020
77%
5001267%
82%
50022
80%
50032
50022 80%
50010 80%
50012 82%
50014 83%
5001482%
83%
50024
50016 84%
50016 84%
84%
50026
50018 85%
50018 85%
85%
50028
50014 83%
50016 84%
50018 85%
50014
5002483%
82%
50034
70%
50024
82%
50016
84%
50026
84%
50036
73%
50026
84%
50018
85% 80%
50028
85%
50038
50028
85%
51
51
5102
50020
77%
50030
62%
50030
62%
50040
57%
50022 67%
80%
50032
5003271%
67%
50042
50024
5003482%
70%
50034
70%
50044
76%
50026
84%
50036
73%
50036
73%
50046
81%
50028
85% 80%
50038
50038
80% 83%
50048
50040
57%
50040
57%
50050
61%
50042
71%
5004269%
71%
50052
50032 67%
50034 70%
50044 76%
50044
5005476%
76%
50036 73%
50046
81%
50046
81%
50056
82%
50038 80%
50048
83%
50048
83% 83%
50058
50040 57%
50050
61%
50050
61%
50042 71%
50052 69%
69%
50052
50044 76%
50054
5005476%
76%
50046 81%
50056
82%
50056
82%
50048 83%
50058
83% 83%
50058
50052 69%
50062 73%
50054 76%
50064 74%
50056 82%
50066 76%
50058 83%
50068 77%
50062 73%
50072 67%
50064 74%
50074 73%
50066 76%
50076 78%
50068 77%
50078 81%
50072 67%
50082 74%
50074 73%
50084 78%
50076 78%
50086 81%
50078 81%
50088 84%
50082 74%
50092 64%
50084 78%
50094 74%
50086 81%
50096 78%
50088 84%
50098 81%
50030 62%
5102
5103
5103
50060 68%
50050 61%
50060 68%
50060 68%
50070 60%
50060 68%
50070 60%
50070 60%
50080 72%
50070 60%
50080 72%
50080 72%
50090 54%
50080 72%
50090 54%
50090 54%
50100 53%
50090 54%
50100 53%
50100 53%
50062 73%
50072 67%
50072 67%
50082 74%
50082 74%
50092 64%
50092 64%
50102 64%
50092 64%
50102 64%
50102 64%
50064 74%
50064 74%
50074 73%
50074 73%
50084 78%
50084 78%
50094 74%
50094 74%
50104 74%
50094 74%
50104 74%
50104 74%
50066 76%
50066 76%
50076 78%
50076 78%
50086 81%
50086 81%
50096 78%
50096 78%
50106 81%
50096 78%
50106 81%
50068 77%
50078 81%
50078 81%
50088 84%
50088 84%
50098 81%
50098 81%
50108 83%
50098 81%
50108 83%
sole
sole
sole
sole
50106 81%
5401449%
49%
54014
54024
5402458%
58%
54016
61%
54016
61%
54026
70%
54026
70%
54018
54018
77% 77%
54028
82% 82%
54028
5501
5502
54024
5402458%
58%
54034
5403458%
58%
54026
70%
54026
70%
54036
72%
54036
72%
54028
82% 82%
54028
54038
81% 81%
54038
54030
25%
54030
25%
43%
54032 43%
54032
54042 33%
54034
5403458%
58%
54044 44%
54036
72%
54036
72%
54046 59%
54038
81% 81%
54038
54048 74%
54042 33%
54042
54052 33%
46%
54044 44%
5404462%
44%
54054
54046 59%
54046
59%
54056
73%
54048 74%
54048
54058
81% 74%
54042 33%
54052 46%
54052 46%
54052
54062 46%
26%
54062 26%
54060 16%
54062 26%
54070
29%
54060
16%
54072 26%
49%
54062
54070 29%
54080 32%
54080 32%
54080 32%
54090 17%
54080 32%
54090 17%
54090 17%
54090 17%
5108
54012
54012 39%
39%
5402237%
37%
54022
5403243%
43%
54032
54070 29%
5107
50108 83%
54022 37%
37%
54022
54070 29%
5107
5501
50104 74%
54030
25%
54030
25%
54060 16%
5106
54018
54018
77% 77%
54020
21%
54020
21%
54050 29%
5106
54016
61%
54016
61%
54010
27%
54010
27%
54020
21%
54020
21%
54050
29%
54060
16%
5105
5401449%
49%
54014
54012
5401239%
39%
54050 29%
5105
5108
54010
27%
54010
27%
54040 28%
54040
28%
54050
29%
5104
50108 83%
50102 64%
54040 28%
5104
50068 77%
50106 81%
50100 53%
54040 28%
8
50062 73%
54072 49%
54072 49%
54082 35%
54072 49%
54082 35%
54082 35%
54092 25%
54082 35%
54092 25%
54092 25%
54092 25%
54044 44%
54054 62%
54046 59%
54056 73%
54048 74%
54058 81%
54054 62%
5405444%
62%
54064
54056 73%
54056
73%
54066
66%
54058 81%
54058
54068
78% 81%
54064 44%
54066 66%
54068 78%
54064 44%
54074
5406455%
44%
54066 66%
54076
74%
54066
66%
54068 78%
54078
76% 78%
54068
54074 55%
54076 74%
54078 76%
54074 55%
54084 47%
54074 55%
54084 47%
54084 47%
54094 35%
54084 47%
54076 74%
54086 60%
54076 74%
54086 60%
54086 60%
54096 55%
54086 60%
54078 76%
54088 76%
54078 76%
54094 35%
54096 55%
54096 55%
54096 55%
5503
5504
5504
5505
5505
5506
5506
5507
5507
5508
5508
5509
54088 76%
54088 76%
54098 73%
54088 76%
acqua
acqua
acqua
acqua
54094 35%
54094 35%
5502
5503
54098 73%
54098 73%
54098 73%
5509
5510
5510
51010
51012 65%
51014 70%
51016 77%
51018 82%
51010
51012 65%
51014 70%
51016 77%
51018 82%
51010
51012 65%
51014 70%
51016 77%
51018 82%
51020 46%
51022 51%
51024 63%
51026 69%
51028 74%
51020 46%
51022 51%
51024 63%
51026 69%
51028 74%
51020 46%
51022 51%
51024 63%
51026 69%
51028 74%
51030 45%
51032 57%
51034 68%
51036 72%
51038 81%
51030 45%
51032 57%
51034 68%
51036 72%
51038 81%
51030 45%
51032 57%
51034 68%
51036 72%
51038 81%
51040 32%
51042 42%
51044 58%
51046 74%
51048 83%
51040 32%
51042 42%
51044 58%
51046 74%
51048 83%
51040 32%
51042 42%
51044 58%
51046 74%
51048 83%
51050 27%
51052 36%
51054 50%
51056 64%
51058 74%
51050 27%
51052 36%
51054 50%
51056 64%
51058 74%
51050 27%
51052 36%
51054 50%
51056 64%
51058 74%
51060 30%
51062 41%
51064 58%
51066 75%
51068 80%
51060 30%
51062 41%
51064 58%
51066 75%
51068 80%
51060 30%
51062 41%
51064 58%
51066 75%
51068 80%
51070 30%
51072 41%
51074 49%
51076 66%
51078 77%
51070 30%
51072 41%
51074 49%
51076 66%
51078 77%
51070 30%
51072 41%
51074 49%
51076 66%
51078 77%
51080 27%
51082 38%
51084 54%
51086 66%
51088 73%
51080 27%
51082 38%
51084 54%
51086 66%
51088 73%
51080 27%
51082 38%
51084 54%
51086 66%
51088 73%
55010 46%
55012 57%
55014 70%
55016 76%
55018 79%
55010 46%
55012 57%
55014 70%
55016 76%
55018 79%
55010 46%
55020 37%
55012 57%
55022 51%
55014 70%
55024 73%
55016 76%
55026 81%
55018 79%
55028 83%
55020 37%
55022 51%
55024 73%
55026 81%
55028 83%
55020 37%
55030 37%
55022 51%
55032 49%
55024 73%
55034 66%
55026 81%
55036 77%
55028 83%
55038 81%
55030 37%
55032 49%
55034 66%
55036 77%
55038 81%
55030 37%
55040 29%
55032 49%
55042 38%
55034 66%
55044 60%
55036 77%
55046 71%
55038 81%
55048 78%
55040 29%
55042 38%
55044 60%
55046 71%
55048 78%
55040 29%
55050 24%
55042 38%
55052 35%
55044 60%
55054 53%
55046 71%
55056 67%
55048 78%
55058 82%
55050 24%
55052 35%
55054 53%
55056 67%
55058 82%
55050 24%
55060 22%
55052 35%
55062 34%
55054 53%
55064 55%
55056 67%
55066 70%
55058 82%
55068 80%
55060 22%
55062 34%
55064 55%
55066 70%
55068 80%
55060 22%
55070 24%
55062 34%
55072 28%
55064 55%
55074 44%
55066 70%
55076 65%
55068 80%
55078 80%
55070 24%
55072 28%
55074 44%
55076 65%
55078 80%
55078 80%
55088 77%
arancio
arancio
55070 24%
55080 31%
55072 28%
55082 39%
55074 44%
55084 45%
55076 65%
55086 62%
55080 31%
55082 39%
55084 45%
55086 62%
55088 77%
55080 31%
55090 28%
55082 39%
55092 46%
55084 45%
55094 55%
55086 62%
55096 60%
55088 77%
55098 65%
55090 28%
55092 46%
55094 55%
55096 60%
55098 65%
55090 28%
55100 34%
55092 46%
55102 47%
55094 55%
55104 59%
55096 60%
55106 63%
55098 65%
55108 79%
55100 34%
55102 47%
55100 34%
55102 47%
natura
natura
55104 59%
55106 63%
55108 79%
55104 59%
55106 63%
55108 79%
9
10
52010 23%
52012 33%
52014 46%
52016 60%
52018 71%
52010 17%
23%
52020
52012 23%
33%
52022
52014 39%
46%
52024
52016 51%
60%
52026
52018 62%
71%
52028
52020 17%
17%
52030
52022 33%
23%
52032
52024 43%
39%
52034
52026 57%
51%
52036
52028 72%
62%
52038
52030 15%
17%
52040
52032 26%
33%
52042
52034 41%
43%
52044
52036 57%
57%
52046
52038 70%
72%
52048
52040 18%
15%
52050
52042 25%
26%
52052
52044 32%
41%
52054
52046 36%
57%
52056
52048 43%
70%
52058
52050 15%
18%
52060
52052 20%
25%
52062
52054 31%
32%
52064
52056 34%
36%
52066
52058 44%
43%
52068
52060 25%
15%
52070
52062 35%
20%
52072
52064 42%
31%
52074
52066 56%
34%
52076
52068 60%
44%
52078
52070 20%
25%
52080
52072 33%
35%
52082
52074 48%
42%
52084
52076 60%
56%
52086
52078 71%
60%
52088
52080 21%
20%
52090
52082 30%
33%
52092
52084 43%
48%
52094
52086 65%
60%
52096
52088 72%
71%
52098
52090 13%
21%
52100
52092 22%
30%
52102
52094 39%
43%
52104
52096 60%
65%
52106
52098 73%
72%
52108
52100 19%
13%
52110
52102 32%
22%
52112
52104 47%
39%
52114
52106 60%
60%
52116
52108 71%
73%
52118
52110 19%
52112 32%
52114 47%
52116 60%
52118 71%
56010 24%
56012 33%
56014 41%
56016 50%
56018 56%
56010 24%
56020 23%
56012 33%
56022 34%
56014 41%
56024 44%
56016 50%
56026 51%
56018 56%
56028 62%
56020 23%
56030 23%
56022 34%
56032 31%
56024 44%
56034 44%
56026 51%
56036 49%
56028 62%
56038 65%
56030 23%
56040 32%
56032 31%
56042 42%
56034 44%
56044 48%
56036 49%
56046 55%
56038 65%
56048 64%
56040 32%
56050 18%
56042 42%
56052 30%
56044 48%
56054 52%
56046 55%
56056 59%
56048 64%
56058 76%
56050 18%
56060 14%
56052 30%
56062 19%
56054 52%
56064 27%
56056 59%
56066 48%
56058 76%
56068 73%
56060 14%
56070 11%
56062 19%
56072 17%
56064 27%
56074 26%
56066 48%
56076 33%
56068 73%
56078 45%
56070 11%
56080 08%
56072 17%
56082 15%
56074 26%
56084 23%
56076 33%
56086 29%
56078 45%
56088 38%
56080 08%
56090 11%
56082 15%
56092 15%
56084 23%
56094 23%
56086 29%
56096 29%
56088 38%
56098 35%
56090 11%
56100 22%
56092 15%
56102 32%
56094 23%
56104 41%
56096 29%
56106 56%
56098 35%
56108 68%
56100 22%
56102 32%
56104 41%
rosso
rosso
terra
terra
56106 56%
56108 68%
53010 25%
53010 25%
53012 31%
53012 31%
53014 47%
53014 47%
53016 62%
53016 62%
53018 73%
53018 73%
53010 25%
53020 27%
53020 27%
53012 31%
53022 45%
53022 45%
53014 47%
53024 59%
53024 59%
53016 62%
53026 69%
53026 69%
53018 73%
53028 75%
53028 75%
53020 27%
53030 17%
53030 17%
53022 45%
53032 34%
53032 34%
53024 59%
53034 54%
53034 54%
53026 69%
53036 69%
53036 69%
53028 75%
53038 79%
53038 79%
53030 17%
53040 18%
53040 18%
53032 34%
53042 27%
53042 27%
53034 54%
53044 35%
53044 35%
53036 69%
53046 46%
53046 46%
53038 79%
53048 68%
53048 68%
53040 18%
53050 18%
53050 18%
53042 27%
53052 23%
53052 23%
53044 35%
53054 36%
53054 36%
53046 46%
53056 55%
53056 55%
53048 68%
53058 60%
53058 60%
53050 18%
53060 27%
53060 27%
53052 23%
53062 43%
53062 43%
53054 36%
53064 52%
53064 52%
53056 55%
53066 61%
53066 61%
53058 60%
53068 70%
53068 70%
53060 27%
53062 43%
53064 52%
53066 61%
53068 70%
57010 14%
57010 14%
57012 24%
57012 24%
57014 39%
57014 39%
57016 52%
57016 52%
57018 66%
57018 66%
57010 14%
57020 24%
57020 24%
57012 24%
57022 40%
57022 40%
57014 39%
57024 52%
57024 52%
57016 52%
57026 62%
57026 62%
57018 66%
57028 74%
57028 74%
57020 24%
57030 37%
57030 37%
57022 40%
57032 42%
57032 42%
57024 52%
57034 50%
57034 50%
57026 62%
57036 59%
57036 59%
57028 74%
57038 67%
57038 67%
57030 37%
57040 16%
57040 16%
57032 42%
57042 26%
57042 26%
57034 50%
57044 44%
57044 44%
57036 59%
57046 59%
57046 59%
57038 67%
57048 68%
57048 68%
57040 16%
57050 14%
57050 14%
57042 26%
57052 24%
57052 24%
57044 44%
57054 43%
57054 43%
57046 59%
57056 58%
57056 58%
57048 68%
57058 72%
57058 72%
57050 14%
57060 17%
57060 17%
57052 24%
57062 35%
57062 35%
57054 43%
57064 49%
57064 49%
57056 58%
57066 65%
57066 65%
57058 72%
57068 74%
57068 74%
57060 17%
57070 15%
57070 15%
57062 35%
57072 26%
57072 26%
57064 49%
57074 42%
57074 42%
57066 65%
57076 57%
57076 57%
57068 74%
57078 69%
57078 69%
57070 15%
57080 23%
57080 23%
57072 26%
57082 34%
57082 34%
57074 42%
57084 50%
57084 50%
57076 57%
57086 84%
57086 84%
57078 69%
57088 71%
57088 71%
57080 23%
57090 13%
57090 13%
57082 34%
57092 33%
57092 33%
57084 50%
57094 47%
57094 47%
57086 84%
57096 53%
57096 53%
57088 71%
57098 60%
57098 60%
57090 13%
57100 23%
57100 23%
57092 33%
57102 36%
57102 36%
57094 47%
57104 42%
57104 42%
57096 53%
57106 44%
57106 44%
57098 60%
57108 50%
57108 50%
57100 23%
57102 36%
57104 42%
57106 44%
57108 50%
59010 85%
59010 85%
59012 80%
59012 80%
59014 84%
59014 84%
59016 85%
59016 85%
59018 85%
59018 85%
59010
59020 85%
84%
59020 84%
59012 85%
80%
59026
59026 85%
59014 86%
84%
59028
59028 86%
59016 75%
85%
59030
59030 75%
59018
59036 85%
80%
59036 80%
59020 83%
84%
59038
59038 83%
59026 75%
85%
59040
59040 75%
59028 80%
86%
59046
59046 80%
59030 84%
75%
59048
59048 84%
59036 78%
80%
59050
59050 78%
59038 82%
83%
59056
59056 82%
59040 84%
75%
59058
59058 84%
59046 80%
80%
59060
59060 80%
59048 82%
84%
59066
59066 82%
59050 84%
78%
59068
59068 84%
59056 79%
82%
59070
59070 79%
59058 83%
84%
59076
59076 83%
59060 84%
80%
59078
59078 84%
59066 83%
82%
59080
59080 83%
59068 84%
84%
59086
59086 84%
59070 85%
79%
59088
59088 85%
59076 83%
59088 85%
pura
pura
bianco
59078 84%
59080 83%
59086 84%
Colour
Colour
Colour
aberration
aberration
aberration
from from
original
fromoriginal
original
product
product
product
may be
may
may
caused
be
becaused
caused
by printing.
bybyprinting.
printing.
viola
viola
11
HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s.r.o.
CENTRáLA
Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČO: 14706776
DIČ: CZ14706776
tel.: 376 531 111
fax: 376 531 495
[email protected]
www.hasit.cz
[email protected]
ZáVOD BRNO
Tovární 1
643 00 Brno-Chrlice
tel.: 545 549 777
fax: 545 549 713
[email protected]
www.hasit.cz
Vzorník barev je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové
rozdíly mezi tiskovým vzorkem a reálným výsledkem po aplikaci barvy. Tyto
odchylky nejsou důvodem pro uplatnění reklamací.
Možnosti probarvení jednotlivých výrobků v daném odstínu zjistíte na rubových stránkách barevného vzorníku Color Design, který je k nahlédnutí
u našich obchodních partnerů nebo u našich obchodních zástupců.
Při doobjednávkách se mohou, i přes kontrolu výrobních procesů, vyskytnout
nepatrné odchylky barevnosti. Aby tyto odchylky byly minimalizovány, je nutné v případě doobjednávky uvádět číslo původní objednávky.
Tiskové chyby vyhrazeny.
88
ZáVOD HLUČÍN
Ostravská 1818
748 01 Hlučín
tel.: 595 020 888
fax: 595 020 814
[email protected]
SKLAD PRAHA - MSTĚTICE
Mstětice č. p. 32
250 91 Zeleneč
tel.: 326 700 600
fax: 326 700 606
[email protected]
Download

brožura ColorDesign.pdf