www.hasit.sk
Cenník
Slovenská republika - platí od 1. 4. 2013
2013
Produktový program 2013
HASIT – Prirodzene lepšie stavať
Produktové skupiny od HASIT
Fasády, steny a podlahy
Už celé desaťročia vyvíjame produkty a systémy pre
stavebníctvo.
Efektívne hľadanie, rýchlejšie nájdenie
s novým poradím.
Táto skúsenosť a sústavná výmena skúseností
s našimi partnermi nám umožňuje naše produkty
a systémy stále kvalitatívne, ekologicky a ekonomicky zlepšovať, takže dnes môžeme ponúkať individuálne stavebné riešenie.
Murovacie malty
Spojenie pre generácie
od strany 07
Realizovanie moderných stavebných projektov sa
stalo výzvou pre všetky firmy, ktoré sa na výstavbe
podieľajú.
Technický pokrok vyžaduje od spracovateľa, architekta a obchodu vysokú mieru odborných znalostí.
Omietky vonkajšie
a vnútorné
Kontaktné
zatepľovacie systémy
Fasádne
a dekoračné omietky
Obytné priestory vás prezradia
Túžba po teple a pohodlí
Dať najavo pocity
od strany 11
od strany 21
od strany 25
Nároky na ľudí, materiály a stroje, ktoré sú stále
komplexnejšie, môžu byť splnené len prostredníctvom bezproblémovej spolupráce, a to tak medzi
projektantmi/architektami, ako aj výrobcami a spracovateľmi.
Dôležitý prínos k tomu poskytuje náš generátor ľahkého výberu.
Alebo kliknite na www.hasit.sk
Fasádne farby
Sanácie/Renovácie
Potery
Atmosféra s color design
Renovácia v štýle
Kompletné podlahové
systémy
od strany 47
od strany 31
od strany 39
MUROVACIE MALTY
OMIETKY VONKAJŠIE
A VNÚTORNÉ
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ
OMIETKY
FASÁDNE FARBY
SANÁCIE
RENOVÁCIE
POTERY
LEPIDLÁ A
ŠKÁROVACIE MALTY
SANÁCIA BETÓNOV
Lepidlá a škárovacie
malty
Tvorte s obkladmi
od strany 53
Sanácia betónov
Stavebný materiál pre pevnú
podporu
od strany 59
STROJE, SERVISNÁ
TECHNIKA
Stroje a servisná
technika
Jednoduchá práca na vašej
stavbe
od strany 65
Tlačové chyby vyhradené!
3
Index
A
AG 600 E. F. A. ................................................... 55
AG 650 FLEX S1 Flexkleber .............................. 54
AG 653 STANDARD Fliesenkleber .................... 55
AG 655 OBJEKTKLEBER C1 ............................ 55
AJ 600 Colorfeinfuge .......................................... 56
AJ 610 E. F. A. -FUGA ........................................ 56
AJ 620 Breitfuge ................................................. 56
AJ 640 EINER FÜR ALLES ................................ 57
Akustikputz ......................................................... 29
Anhydrit- Fliessestrich 459 ................................. 50
Anhydrit- Fliessestrich 460 ................................. 50
Anhydrit- Fliessestrich 463 ................................. 50
Ansetzmörtel Fixit 500 ........................................ 19
AP 320 Haftgrund ......................................... 51, 54
AP 300 Grundierung ..................................... 50, 54
AP 350 Haft- und Flex zuzatz ............................. 51
AS 340 Flüssigfolie (Megaflex) ..................... 57, 61
AS 341 Sockelflex/Optiflex ........................... 57, 61
AS 910 Dichtband ............................................... 57
AUFBRENNSPERRE ......................................... 12
B
Baukleber ........................................................... 55
Betonspachtel 575 .............................................. 61
Bettungsmörtel WD ............................................ 62
C
CRETEO repair CC 170 ...................................... 60
D
Dachdeckermörtel 510 ....................................... 44
Dämmschutzschicht 855 ................................... 17
Dilatácia dverového priestoru ............................. 51
Dünn- Filzputz 600 ............................................ 14
E
Estrich/Beton 421 ............................................... 48
Estrich/Beton 423 ............................................... 48
Estrich/Beton 424 ............................................... 48
F
FEIN-Betonreparaturmörtel 474 ......................... 60
FEIN-Betonspachtel 475 ................................... 60
FEIN- Kalkputz 160 ........................................... 17
FEIN- Kalkputz 162 ........................................... 17
Feinputz 212 ....................................................... 42
FN 130 Bodenspachtel ....................................... 49
FN 610 Bodenspachtel ....................................... 49
FN 615 Bodenspachtel ....................................... 49
FN 630 Bodenspachtel SILENCE ....................... 49
FN 645 Universalbodenspachtel ........................ 50
FN 690 Bodenspachtel ....................................... 49
G
Geolehm ............................................................. 44
Gipskalkputz 150 ................................................ 13
Gipsglätte 400 .................................................... 18
Gips-Kalk-Feinputz 156 ..................................... 17
Gips- Dünnlagenputz 153 ................................... 13
Glättputz 140 ...................................................... 13
GROB-Betonreparaturmörtel 474 ....................... 60
H
Haft- und Armierungsmörtel 605 ........................ 12
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 ....... 22
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 biely 22
4
Handputz 690 .................................................... 14
Handputz KZH ................................................... 14
HANSIT-Dichtungsschlämme 1110 ................... 61
HASIT 12 Haftbrücke ......................................... 12
HASIT 465 Zement-Sulfat-Fliessestrich ............. 50
HASIT PF 870 MANTECA .................................. 18
HASIT PF 880 OPTI ........................................... 18
HASIT 970 MÄRKER Trasskalkmörtel ................ 43
HASIT ReguTec3 ................................................ 16
HASIT RENOPLUS ..................................... 15, 42
HASIT SMK Horizontalinjektion ......................... 41
Hasitherm ........................................................... 23
Hasolan ............................................................. 44
Hmoždinka STR 8/60 U ..................................... 22
Hydrosol- Tiefgrund ........................................... 51
Hydraukalk 380 Feinabrieb ................................. 45
Hydraukalk 675 Vorspritzmörtel .......................... 45
Hydraukalk 695 Renovierputz ............................ 45
Hydraukalk 952 - Mörtel ................................. 9, 45
Hydraukalk Sockelputz ....................................... 45
PE 516 SISI MICRO ........................................... 34
PE 829 KALSIT .................................................. 35
PE Fólia na podlahy .......................................... 51
PF 350 S – Filla .................................................. 18
Pflasterfugenmörtel PFM .............................. 56, 62
PI 904 CLAY VITAL ............................................. 44
PP 201 SILICA LF .............................................. 32
PP 301 Hydrosol ................................................. 32
PP 401 SILCO LF ............................................... 32
PP 405 HYDROPHOB ........................................ 32
PP 807 ISO Calce .............................................. 32
PP 907 Algenkiller .............................................. 32
Poplatky za nájom, servis a služby ..................... 66
NOVINKA 26, 28
Putzgrund .....................................................
Putzgrund Premium ...................................... 26, 28
Putzhaftvermittler ................................................ 12
K
S
Kalkputz 666 ...................................................... 15
Kalkzementputz 650 .......................................... 14
Kalkzementputz 651 .......................................... 14
NOVINKA
Kalkzementputz 653 ...........................................
14
L
LEICHT- Mauermörtel 822 M5 ............................. 8
Leicht-Glättputz 130 .......................................... 12
Leichtputz 260 ................................................... 42
LEICHT- Kalkzementputz 655 ........................... 15
LITHIN- Kellenwurf 700 ..................................... 26
LITHIN- Münchner Reibeputz 702 ..................... 27
LITHIN- Kornstrukturputz 705 ............................ 27
LITHIN- Phantasieputz 730 ............................... 27
LITHIN- Rillenputz 710 ...................................... 27
M
Magnet – Grundputz .......................................... 29
Magnetputz ........................................................ 29
Mauermörtel 918 M 15 ........................................ 8
Mauermörtel 920 M10 ......................................... 8
Mauermörtel 950 M 5 .......................................... 8
METALLIC-CHIPS .............................................. 29
Mosaikové omietky ............................................. 37
N
Neurofix (Blitz Zement) ...................................... 19
O
Oddeľovací dilatačný L profil ............................. 51
Okrajová dilatačná papierová páska ................. 51
Okrajová dilatačná PE páska ............................ 51
P
Papierová fólia na podlahy ................................ 51
PI 263 ÖKOSIL .................................................. 35
PI 363 PREMIUM COLOR ................................ 35
Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10 ...................... 9
PE 221 SRUCOSIL ........................................... 33
PE 228 SILICATE SOL ...................................... 33
PE 312 OUT DOOR .......................................... 34
PE 314 STRUC UNI .......................................... 35
PE 326 PROTECT C ......................................... 61
PE 410 EGALISATION ................................ 26, 33
PE 429 SILOSAN ............................................... 33
R
Renovierputz 250 ............................................... 42
Röntgenputz ....................................................... 16
SANIER- Vorspritzmörtel 205 ............................. 41
SANIER- Porenausgleichsputz 208 .................... 41
SANIER- Sockel und Fundamentputz 203 ......... 43
SANIER- Wandputz 200 ..................................... 42
SANIER- Wandputz 210 ..................................... 42
Saniergrund ........................................................ 41
SE 210 MINERAL ............................................... 28
SE 310 ELAST ................................................... 28
SE 350 Mosaik ................................................... 29
SE 410 PROTECT .............................................. 28
SE 510 SISI VITAL ............................................. 28
Schlitz-und Fachwerkmörtel 505 ........................ 19
Sklotextilná mriežka ........................................... 22
Spritzbeton 470 ................................................. 60
Starlitebead ........................................................ 29
T
Tonerdelösung .................................................... 41
TRASS Bruchsteinfugenmörtel 278..................... 43
TRASSKALK Verpressmörtel 270 ...................... 43
TRASSZEMENT Verpressmörtel HS 275 ........... 43
V
Verfestiger .......................................................... 41
Vormauermörtel 980 M5 ....................................... 9
Vorspritz- und Universalmörtel 610 .................... 12
Vseobecné dodacie a platobné podmienky ........ 67
Vysvetlivky .......................................................... 66
W
Wandheizungsputz ............................................. 13
Wärmedämmputz 852 (perlitová) ........................ 17
Wärmedämmputz 852 (polystyrenová)............... 17
WDVS Hasitherm POL ....................................... 23
WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem ............ 23
WDVS Hasitherm MIN Dickutzsystem ................ 23
WDVS Filz- Haftfeinputz ..................................... 26
WDVS KLEBE- und ARM. 804 ........................... 22
WDVS KLEBE- und ARM. 804 biely ................... 22
WDVS KLEBE- MÖRTEL 803 ............................ 22
Obsah
Murovacie malty
Vápenno/cementové murovacie malty ...................................
Tepelnoizolačné murovacie malty ..........................................
Lícové murovacie malty .........................................................
Tenkovrstvové murovacie malty ............................................
Vápenné murovacie malty .....................................................
8
8
9
9
9
Omietky vonkajšie a vnútorné
Úprava podkladu ................................................................. 12
Podkladové omietky ............................................................ 12
Sadro-vápenné omietky ..................................................12, 13
Vápenno-cementové omietky .............................................. 14
Vápenno-cementové omietky - ručné .................................. 14
Vápenno-cementové ľahčené omietky ................................ 15
Cementové-soklové omietky ............................................... 15
Vápenné omietky ................................................................. 15
Omietka na ochranu proti RTG žiareniu .............................. 16
Doplnok pre vápenno-cementové omietky .......................... 16
Tepelno izolačné omietky .................................................... 17
Štuky .................................................................................... 17
Stierky .................................................................................. 18
Malty do škár ....................................................................... 19
Osadzovacia malta .............................................................. 19
Kontaktné zatepľovacie systémy
Príslušenstvo ......................................................................
Lepiace a stierkové malty ....................................................
Kontaktné zatepľovacie systémy s EPS ..............................
Kontaktné zatepľovacie systémy s MW ...............................
Zatepľovacie systémy omietkové ........................................
Fasádne a dekoračné omietky
22
22
23
23
23
Úprava podkladu ................................................................. 26
Fasádne farby ..................................................................... 26
Ušľachtilé omietky ......................................................... 26, 27
Úprava podkladu ................................................................ 28
Pastovité omietky ................................................................ 28
DecorLine ............................................................................ 29
Magnetické omietky ............................................................. 29
Akustické omietky ................................................................ 29
Fasádne farby
Úprava povrchu – príplatok za prefarbenie ......................... 32
Špecialne produkty .............................................................. 32
Vonkajšie farby ........................................................ 33, 34, 35
Vnútorné farby ..................................................................... 35
Mosaikové omietky .............................................................. 37
Sanácie renovácie
Doplnkové produkty ............................................................. 41
Utesnenie / Sanačné omietky .............................................. 41
Sanačné omietky ........................................................... 41, 42
Renovačné omietky ........................................... 42, 43, 44, 45
Potery
Cementové potery .............................................................. 48
Vyrovnávacie a nivelačné hmoty ........................................ 49
Liate potery .......................................................................... 50
Úprava podkladu .......................................................... 50, 51
Príslušenstvo ....................................................................... 51
Lepidlá a škárovacie malty
Úprava podkladu ................................................................ 54
Lepidlá ................................................................................. 55
Škárovacie malty ............................................................... 56
Tesniace hmoty a hydroizolácie ...........................................57
Tesniace hmoty a hydroizolácie príslušenstvo .................... 57
Sanácia betónov
Striekané betóny .................................................................. 60
Sanácia betónov ............................................................60, 61
Tesniace hmoty a hydroizolácie ........................................... 61
Škárovacia malta na prírodný kameň .................................. 62
Poplatky za nájom, servis a služby
Volne ložený tovar ...............................................................
Vrecovaný tovar ..................................................................
Prenájom techniky ...............................................................
Vysvetlivky ...........................................................................
Všeobecné dodacie a platobné podmienky .........................
66
66
66
66
67
Z
Zementputz 620 .................................................. 15
ZEMENT- Quellmasse 202 ................................. 43
ZEMENT- Schnellestrich 430 ............................. 48
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
5
MUROVACIE
MALTY
MUROVACIE MALTY
Spojenie pre generácie
Murovacie malty
Múry sa dajú murovať rozličnými spôsobmi. Úlohu zohrávajú stavebnofyzikálne vlastnosti ako sú stabilita, dlhodobá trvanlivosť, estetika a ochrana
životného prostredia. Firma HASIT sa postavila k týmto požiadavkám tak, že
už mnoho rokov vyvíja rôzne druhy murovacích mált s pomocou cieleného
výskumu. Naše skúsenosti sú rozsiahle. Vývoj suchých omietkových zmesí umožnil vďaka najmodernejším miešacím zariadeniam výrobu murovacích mált stálej kvality s vlastnosťami prispôsobiteľnými konkrétnemu použitiu. Pre riešenie
vašich úloh ponúka firma HASIT viac než pol tucta murovacích mált.
7
Vápenno/cementové murovacie malty
Mauermörtel 918 M 15
Murovacia malta,
prednástrek 15 N/mm²
Cementová malta na murovanie silno
namáhaných stavebných konštrukcií,
cementový prednástrek pod jadrové
omietky. Zodpovedá normálnej
murovacej malte G, triedy M 15.
STN EN 998-2
Murovacie malty
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 4 mm
30 kg / cca 15 l
1000
0 - 4 mm
1 t / cca 500 l
30
0 - 2 mm
30 kg / cca 17 l
1000
0 - 2 mm
1 t / cca 580 l
30
0 - 4 mm
30 kg / l cca 17 l
1000
0 - 4 mm
1 t / cca 580 l
30
0 - 2 mm
30 kg / cca 17 l
1000
0 - 2 mm
1 t / cca 570 l
30
0 - 4 mm
30 kg / cca 17 l
1000
0 - 4 mm
1 t / cca 570l
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
4,08
4,90
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
136,00
163,20
122,82
147,38
124,33
149,20
99,25
119,10
116,33
139,60
91,62
109,94
113,00
135,60
91,62
109,94
106,33
127,60
83,98
100,78
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Mauermörtel 920 M10
Murovacia malta 10 N/mm²
Vápenno-cementová malta na
murovanie všetkých druhov
stavebných materiálov. Vhodná najmä
na murovanie nosných stien,
tenkostenných prieèok, komínových
prieduchov a pod. Pri frakcii 0 - 2 je
možná pneumatická doprava zo sila
k miešaciemu zariadeniu. Zodpovedá
normálnej murovacej malte G, triedy
M 10. STN EN 998-2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Mauermörtel 950 M 5
Murovacia malta 5 N/mm²
Vápenno-cementová malta na
murovanie všetkých druhov
stavebných materiálov.
Pri frakcii 0 – 2 je možná pneumatická
doprava zo sila k miešaciemu
zariadeniu. Zodpovedá normálnej
murovacej malte G, triedy M 5.
STN EN 998-2
MÄRKER Trass kalkmörtel 970
Na murovanie a škárovanie
Murovacia malta na báze vysokohydraulického trasového vápna
a vybraných pieskov.
970: Zrnitosť 0 – 4 mm =
malty skupiny M10 (EN 998-2)
Na murovanie a vyškárovanie
prírodného kameňa a obkladových
dosiek, napr. dosky Solnhofer.
Kvôli vysokej kapacite iónovej väzby
Märker-Trass (Suevit-Trass) je
redukovaná výkvetotvornosť.
42
42
42
42
35
30
0 - 4 mm
30 kg / cca 17 l
3,73
3,49
3,39
3,19
15,93
4,48
4,19
4,07
3,83
19,12
531,00
637,20
Lícové murovacie malty
Vormauermörtel 980 M5
für Sichtmauerwerk
Murovacia malta
na povrchové murivo.
Malta určená na murovanie
a škárovanie všetkých druhov
povrchového a obkladového muriva
(okrem vápenno-pieskových tehál).
Zodpovedá normálnej murovacej
malte G, triedy M 5.
STN EN 998-2
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 3 mm
30 kg / cca 16,5 l
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
48
25
0 - 0,5 mm
25 kg / cca 20 l
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 – 2 mm
30 kg / cca 21 l
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
6,37
7,64
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
212,33
254,80
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
255,60
306,72
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
320,00
384,00
MUROVACIE
MALTY
MUROVACIE
MALTY
Murovacie malty
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tenkovrstvové murovacie malty
Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10
Murovacie lepidlo na presné
murovanie
Tenkovrstvové murovacie lepidlo na
lepenie pórobetónových presných
tvárnic a stenových stavebných
prvkov (napr. YTONG, PORFIX,
YPOR, SLOVPOR, atď.).
Min. hrúbka vrstvy lepidla 1 mm.
STN EN 998-2
Vápenné murovacie malty
Hydraulkalk 952 – Mörtel
Vápenná murovacia malta
Vápenná murovacia malta na báze
vysoko hydraulického vápna. Používa
sa na murovanie muriva z plných
tehál, lomového kameňa a podobných
materiálov. Zvlášť vhodná na opravu
starých a historických murív. Výrobok
spĺňa požiadavky pamiatkovej
starostlivosti. Zodpovedá murovacej
malte G, triedy M5.
EN 998-2
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
6,39
7,67
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
9,60
11,52
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tepelnoizolačné murovacie malty
LEICHT- Mauermörtel 822 M5
Tepelnoizolačná murovacia malta
5 N/mm2
Vysoko tepelnoizolačná vápennocementová malta na murovanie
tepelnoizolačných stavebných hmot
ako napr. LIAPOR, POROTHERM,
CITHERM,... Zodpovedá ľahčenej
murovacej malte L,
trieda pevnosti M 5.
= 0,27 (W/m.K)
STN EN 998-2
8
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
30
20
0 - 4 mm
20 kg / cca 32 l
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
4,34
5,21
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
217,00
260,40
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
9
Obytné priestory vás prezradia
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
OMIETKY VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
OMIETKY
VONKAJŠIE
A VNÚTORNÉ
HASIT má desiatky rokov skúsenosti v oblasti vývoja a výroby minerálnych
omietok a omietkových systémov pre rad aplikácií v nových i starých budovách.
Či už ako designový prvok alebo ako ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi a mechanickému zaťaženiu. Vnútorné i vonkajšie omietky musia spĺňať tie najprísnejšie normy a požiadavky. Spektrum siaha od klasických a ekologických systémov vnútorných omietok cez vysoko výkonné vonkajšie omietky, až po špeciálne
produkty.
11
Úprava podkladu
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Putzhaftvermittler
Adhézny náter
pod sadro-vápenné omietky
Prostriedok na úpravu povrchu
hladkých a slabo nasiakavých
betónových plôch pre zajistenie
prídržnosti sadro-vápenných a
sadrových omietok.
Nepoužívať pre vápenné, vápennocementové a cementové omietky!
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
HASIT 12 Haftbrücke
Adhézny mostík
Adhézny prostriedok pre sadrové,
vápenné alebo cementové spodné
omietky na problematické hladké
podklady napríklad hladký betón,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie
prostredie.
Omietky vonkajšie a vnútorné
Bal./
Pal.
kg/l/
Bal.
64
7,5
cca 0,2 kg/m2
56,43
67,72
24
23
cca 0,2 kg/m2
86,30
103,56
24
15
cca 0,3 kg/m2
31,37
37,64
Zrnitosť
0 - 1,2 mm
Vyd./Spotr.
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
84
5
0,2-0,5 l/m2
27,25
32,70
60
10
0,2-0,5 l/m2
36,51
43,81
* Dodáva sa na objednávku.
Podkladové omietky
Haft- und Armierungsmörtel 605
Adhézna, stierkovacia a lepiaca
malta
Adhézna cementová malta na úpravu
povrchu hladkých betónových plôch
a tepelnoizolačných dosiek (korok,
minerálna vlna, polystyrén) pre
následné nanášanie omietok. Vhodná
na opravy poškodených nosných
omietok.
STN EN 998-1
Leicht-Glättputz 130
Ľahká sadro-vápenná omietka
(gletovanie)
Jednovrstvová sadro-vápenná
omietka so zvýšenou výdatnosťou
určená pre strojové omietanie
všetkých druhov stavebných
materiálov vo vnútornom prostredí;
zvlášť vhodná pre hladené
(gletované) povrchové úpravy.
Úprava podkladu:
-hladké betóny Putzhaftvermittler
-nasiakavé plochy Aufbrennsperre
STN EN 13 279-1, B4/50/20
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
35
30
0 - 1 mm
cca 8 kg /m2/
10 mm
12,33
14,80
411,00
493,20
24
40
0 - 1 mm
cca 10 kg / m2 /
10 mm
9,83
11,80
245,75
294,90
1000
0 - 1 mm
cca 100 m2 / t /
10mm
229,04
274,85
40
0 - 1 mm
cca 12 kg /m2/
10mm
235,75
282,90
1000
0 - 1 mm
cca 83 m / t /
10 mm
219,08
262,90
42
25
0 - 0,5mm
5 kg/m2/5 mm
13,72
16,46
457,33
548,80
42
30
0 -1 mm
cca 11,6 kg /m2/
10 mm
8,27
9,92
275,67
330,80
0 -1 mm
cca 11,6 kg /m2/
10 mm
258,91
310,69
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva sa na objednávku.
AUFBRENNSPERRE
Neutralizačný náter
Univerzálny adhézny prostriedok pre
sadrové, vápenné alebo cementové
spodné omietky na problematických,
nerovnomerne nasiakavých
podkladoch napríklad pórobetón, tehla
atd. vhodný pre vnútorné a vonkajšie
prostredie.
Sadro-vápenné omietky
Glättputz 140
Sadro-vápenná omietka
gletovanie
Jednovrstvová sadro-vápenná
omietka určená najmä na strojové
omietanie všetkých druhov
stavebných materiálov vo vnútornom
prostredí; zvlášť vhodná pre hladené
(gletované) povrchové úpravy.
Úprava podkladu:
-hladké betóny Putzhaftvermittler
-nasiakavé plochy Aufbrennsperre
STN EN 13 279-1, B1/50/2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 1,2 mm
cca 4 - 8 kg / m
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
2
16,18
19,42
Cena € /t
bez DPH
539,33
Cena € /t
s DPH
647,20
Gipskalkputz 150
Sadro-vápenná omietka – filcovanie
Jednovrstvová sadro-vápenná
omietka určená najmä na strojové
omietanie všetkých druhov
stavebných materiálov vo vnútornom
prostredí; zvlášť vhodná pre
povrchovú úpravu filcovaním.
Úprava podkladu:
-hladké betóny Putzhaftvermittler
-nasiakavé plochy Aufbrennsperre
STN EN 13 279-1,B3/50/2
24
9,43
11,32
2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Vorspritz- und Universalmörtel 610
Cementový prednástrek
Cementový prednástrek na murivo
všetkých druhov, určený na
vnonkajšie aj vnútorné účely.
Úprava podkladu pre jadrové
omietky, najmä na silne
alebo rozdielne nasiakavé stavebné
materiály.
STN EN 998-1
42
30
0 - 4 mm
cca 4 kg / m2
4,71
5,65
157,00
188,40
Gips- Dünnlagenputz 153
Tenkovrstvová sadrová omietka
Sadrová omietka vhodná pre ručné
omietanie betónového a pórobetónového muriva do vnútorných priestorov
s bežnou vlhkosťou. Určená pre
povrchovú úpravu filcovaním
a gletovaním
( v hrúbke vrstvy 2 – 9 mm).
Úprava podkladu:
-hladké betóny Putzhaftvermittler
-nasiakavé plochy Aufbrennsperre
STN EN 13 279-1, C6/50/2.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Wandheizungsputz
Omietka pre omietanie stenového
vykurovania
Sadro-vápenná omietka
na omietanie stenového plošného
vykurovania z medených a plastových
trubiek, elektrických káblov a roštov
alebo omietanie murovaných
kachlových pecí.
STN EN 13 279-1, B1/50/2
1000
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
12
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
13
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Omietky vonkajšie a vnútorné
Vápenno-cementové omietky
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Kalkzementputz 650
Vápenno-cementová strojová
omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová alebo
vrchná vápenno-cementová omietka
určená najmä na strojové omietanie
všetkých druhov stavebných materiálov
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí;
vhodná na povrchovú úpravu filcovaním.
Silno alebo rozdielne nasiakavé
podklady je potrebné upraviť maltou
Vorspritz und Universalmörtel 610.
Betón upraviť Haftbrücke 12 alebo Haft
und Armierungsmörtel 605.
STN EN 998-1
N o vi n ka
Kalkzementputz 653
Vápenno-cementová omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová alebo
vrchná vápenno-cementová omietka
určená na strojové omietanie všetkých
druhov stavebných materiálov.
Vhodná do vonkajšieho aj vnútorného
prostredia.
Podklad upraviť podľa druhu určenými
prostriedkami.
STN EN 998-1
Dünn- Filzputz 600
Tenkovrstvová jemná omietka
Ako jemná vápenno-cementová
omietka (štuk) na povrchovú úpravu
všetkých typov jadrových omietok
s možnosťou vyrovnania jadrovej
omietky až do 5 mm. Ako tenkovrstvová omietka na povrchovú úpravu
najmä betónových plôch (stropov
a pod.)
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Vápenno-cementové omietky - ručné
Handputz 690
Ručná jadrová omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová
vápenno-cementová omietka
pre ručné omietanie všetkých druhov
stavebných materiálov vo vonkajšom
aj vnútornom prostredí. Silno alebo
rozdielne nasiakavé podklady je
potrebné upraviť maltou Vorspritz und
Universalmörtel 610. Betón upraviť
maltou Haft und Armierungsmörtel 605.
Zrnitosť 0 - 4 mm pri použití na
murovanie zodpovedá normálnej
murovacej malte značky 2,5.
STN EN 998-1
Handputz KZH
Ručná vápenno-cementová omietka
Jedno a viacvrstvová ľahčená
vápenno-cementová omietka pre ručné
omietanie všetkých stavebných
materiálov vo vonkajšom aj vnútornom
prostredí. Silno alebo rozdielne
nasiakavé podklady je potrebné upraviť
maltou Vorspritz und Universalmörtel
610. Betón upraviť Haftbrücke 12 alebo
Haft und Armierungsmörtel 605.
STN EN 998-1
14
Omietky vonkajšie a vnútorné
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 0,85 mm
cca 13,3 kg / m2 /
10 mm
1000 0 - 0,85 mm
cca 13,3 kg / m /
10 mm
42
30
1000
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
4,98
5,98
2
0 - 0,85
cca 13,3kg/2
/10mm
0 - 0,85
cca 13,3kg/
/10mm
4,00
4,80
2
Cena € /t
bez DPH
166,00
Cena € /t
s DPH
199,20
156,01
187,21
160,00
192,00
150,00
180,00
Vápenno-cementové ľahčené omietky
LEICHT- Kalkzementputz 655
Strojová ľahčená jadrová omietka
Jedno a viacvrstvová vápenno-cementová ľahčená jadrová omietka určená
najmä na strojové omietanie všetkých
druhov stavebných materiálov vo
vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Silno alebo rozdielne nasiakavé
podklady je potrebné upraviť maltou
Vorspritz und Universalmörtel 610.
Hladký betón upraviť maltou Haft und
Armierungsmörtel 605.
Nepoužívať v oblasti soklov.
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Cementové - soklové omietky
42
30
0 - 0,5 mm
cca 6 kg / m2 /
5 mm
12,75
15,30
425,00
510,00
Zementputz 620
Cementová omietka na plochy
zaťažované vlhkosťou
Jedno a viacvrstvová jadrová alebo
vrchná omietka na omietanie
všetkých druhov stavebných
materiálov. Doporučená najmä na
podmurovky a plochy zaťažované
zvýšenou vlhkosťou; vhodná na
povrchovú úpravu fi lcovaním. Betón
upraviť maltou Haft und Armierungsmörtel 605. Plochy pod úrovňou
terénu upraviť maltou
HANSIT- Dichtungsschlämme 1110.
STN EN 998-1
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
35
30
0 - 1,2 mm
cca 10 kg /m2/
10 mm
1000 0 - 1,2 mm
cca 10 kg /m /
10 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
6,47
7,76
2
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 1 mm
cca 13 kg / m2 /
10 mm
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 1,2 mm
cca 12,6 kg / m2 /
10 mm
1000
0 - 1,2 mm
cca 12,6 kg / m /
10 mm
25
0 – 1 mm
15 kg/m2/10 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
6,92
8,30
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
215,67
258,80
199,16
238,99
Cena € /t
bez DPH
230,67
Cena € /t
s DPH
276,80
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 2 mm
cca 14,3 kg / m2 /
10 mm
0 - 2 mm
cca 14,3 kg / m2 /
10 mm
30
0 - 4 mm
cca 16,6 kg / m2 /
10 mm
1000
0 - 4 mm
cca 16,6 kg / m2 /
10 mm
1000
42
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
4,98
4,18
5,98
5,02
Cena € /t
bez DPH
166,00
Cena € /t
s DPH
199,20
156,01
187,21
139,33
167,20
132,78
159,34
Vápenné omietky
Kalkputz 666
Strojová jadrová alebo vrchná
omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová alebo
vrchná vápenná omietka určená
najmä na strojové omietanie všetkých
druhov stavebných materiálov vo
vonkajšom a vnútornom prostredí;
vhodná na povrchovú úpravu
fi lcovaním. Silno nasiakavé podklady
je potrebné najskôr rovnomerne
navlhčiť vodou. Betón upraviť maltou
Haft und Armierungsmörtel 605.
STN EN 998-1
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
6,37
7,64
2
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
212,33
254,80
195,84
235,01
380,00
456,00
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
42
42
30
0 - 0,85
mm
cca 15,3 kg / m2 /
10 mm
5,28
6,34
176,00
211,20
30
0 - 0,85
mm
cca 15,3 kg / m / 10
mm
6,87
8,24
229,00
274,80
2
Tlačové chyby vyhradené!
HASIT RENOPLUS
Univerzálna renovačná omietka
Renovačná a vyrovnávacia omietka
na vonkajšie aj vnútorné účely.
Používa sa na staré aj nové nosné
minerálne podklady.
Nanáša sa v hrúbke 3 – 30 mm.
STN EN 998-1
Tlačové chyby vyhradené!
48
9,50
11,40
15
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Omietky vonkajšie a vnútorné
Omietky vonkajšie a vnútorné
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Röntgenputz
Omietka na ochranu proti RTG
žiareniu
Ako omietka na ochranu proti RTG
žiareniu, na zvýšenie hodnôt
odtienenia stien pri ionizujúcom
žiarení (röntgenových lúčov) v
miestnostiach pre röntgenovú
diagnostiku a röntgenovú terapiu pri
menovitom napätí do 250 kV.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
25
40
0 - 1 mm
cca 30 kg / m2 /
10 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
59,88
71,86
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
1 497,00
1 796,40
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Doplnok pre vápenno-cementové omietky
Bal./
Pal.
HASIT ReguTec3
Urýchľovač tuhnutia jadrových
omietok
Špeciálna kvapalina k regulácii
rýchlejšieho tuhnutia vápennocementových omietok HASIT.
Je použiteľný 3 mesiace, ak je
skladovaný pri teplote
od + 5 °C do + 30 °C.
Správne dávkovanie je možné len
s HASIT Regu Tec3 dávkovacou
pumpou.
l/
Bal.
Zrnitosť
20 l
Vyd./Spotr.
1,25 -3,75 l
Cena € /vedro Cena € /vedro
bez DPH
s DPH
143,04
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
171,65
Wärmedämmputz 852
Tepelnoizolačná omietka (perlitová)
Tepelnoizolačná jadrová omietka na
strojové a ručné omietanie.
Zodpovedá triede T2 podľa STN EN
998-1. Hrúbka jednej vrstvy
20-30 mm. λ = 0,12 (W/m.k)
Má vysokú paropriepustnosť μ ≤ 15.
STN EN 998-1
Wärmedämmputz 852
Tepelnoizolačná omietka (polystyrénová)
Tepelnoizolačná jadrová omietka na
strojové a ručné omietanie.
Zodpovedá triede T2 podľa STN EN
998-1. Hrúbka jednej vrstvy
20-30 mm. λ = 0,09 (W/m.k)
Má vysokú paropriepustnosť μ ≤ 15.
STN EN 998-1
16
FEIN- Kalkputz 160
Jemná vápenná omietka (štuk)
Jemná vápenná omietka (štuk)
určená pre povrchovú úpravu
všetkých typov jadrových omietok vo
vnútorných priestoroch; konečná
úprava fi lcovaním.
Max. hrúbka vrstvy 2 mm.
STN EN 998-1
FEIN- Kalkputz 162
Vonkajšia jemná vápenná omietka
(štuk)
Jemná vápenná omietka (štuk) so
zvýšenou pevnosťou, určená pre
povrchovú úpravu všetkých typov
jadrových omietok vo vnútorných i
vonkajších priestoroch; konečná
úprava fi lcovaním.
Max. hrúbka vrstvy 2 mm.
STN EN 998-1
Gips-Kalk-Feinputz 156
Sadro-vápenná jemná omietka
(štuk)
Ako jemná sadro-vápenná omietka
(štuk) pre povrchovú úpravu všetkých
typov jadrových omietok s možnosťou
vyrovnania jádrovej omietky vrstvou
až do 5 mm. Omietka je určená pre
vnútorné priestory s bežnou vlhkosťou
Povrchová úprava filcovaním.
STN EN 13 279-1, B3/50/2
Dodávka na základe objednávky, najneskôr
do 10 tich pracovných dní.
Tepelnoizolačné omietky
Štuky
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
24
40 l
12,5 l / m2 /
10 mm
7,70
9,24
24
40 l
12,5 l / m2 /
10 mm
9,88
11,86
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
Tlačové chyby vyhradené!
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
35
30
0 - 0,5 mm
cca 2,7 kg / m2 /
2 mm
5,88
7,06
196,00
235,20
35
30
0 - 0,5 mm
cca 2,7 kg / m2/
2 mm
6,17
7,40
205,67
246,80
42
30
0 - 0,5 mm
cca 2,3 kg /m2/
2 mm
12,05
14,46
401,67
482,00
1000 0 - 0,5 mm
cca 434 m / t /
2 mm
385,05
462,06
2
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tlačové chyby vyhradené!
17
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Omietka na ochranu proti RTG žiareniu
Omietky vonkajšie a vnútorné
Bal./
Pal.
Stierky
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Gipsglätte 400
Sadrová stierka jemná
Sadrová stierka určená prevažne na
ručné spracovanie vo vnútorných
priestoroch s bežnou vlhkosťou,
vrátane kuchýň a kúpeľní. Určená pre
povrchovú úpravu gletovaním. Vhodná
pre sadrové, vápenné, vápennosadrové, vápennocementové omietky aj
sadrokartónové dosky.
Úprava podkladu:
-hladké betóny Putzhaftvermittler
-nasiakavé plochy Aufbrennsperre
Zodpovedá B1/20/2 podľa
STN EN 13 279.
48
Omietky vonkajšie a vnútorné
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
20
0 – 0,1 mm
1 kg/m2/mm
10,60
12,72
cca 1 kg/m2/mm
32,20
38,64
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
530,00
Cena € /t
s DPH
636,00
Malty do škár
Schlitz-und Fachwerkmörtel 505
Tepelno a zvukovoizolačná
malta do škár
Rýchlotuhnúca, tepelno a zvukovoizolačná malta na vyplňovanie štrbín
po inštaláciách, dutín, prerazených
otvorov a na hrázdené murivo.
λ = 0,18 (W/m.k)
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
30
35
0 - 4 mm
35 l / cca 36 l
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
48
25
0 - 1 mm
25 kg / cca 18 l
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
17,26
20,71
Cena € /t
bez DPH
493,14
Cena € /t
s DPH
591,77
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
HASIT PF 870 MANTECA
Vápenná stierka - pastovitá
Ihneď spracovateľná biela, tenkovrstvová, striekateľná vyrovnávacia
stierka (vápno, mramorová múčka,
styrol-akrylát) určená na betónové,
minerálne a sadrokartónové povrchy
24
25
Osadzovacia malta
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
HASIT PF 880 OPTI
Vápenná stierka – ušľachtilá
Ušľachtilá vápenná stierka bez obsahu cementu určená do vnútorných
priestorov na jadrové omietky pre
vytvorenie hladkého povrchu. Hrúbka
vrstvy max. 3 mm.
42
15
cca 1,1 kg/m2/mm
12,48
14,98
832,00
998,40
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
15,98
19,18
639,20
767,04
13,24
15,89
2 206,67
2 648,00
1 vrece na cca
70 bm profilov
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PF 350 S – Filla
Vnútorná akrylátová stierka
Stierka na akrylátovej báze na
okamžité použitie.
Na vytvorenie dokonalého hladkého
povrchu a vyplneniu trhlín do 4 mm.
Len na vnútorné podklady!
Spotreba:
Ansetzmörtel Fixit 500
Malta k osadzovaniu stavebných
profilov
Cementová malta na osadzovanie
stavebných omietkových profilov
určená pre vnútorné aj vonkajšie
prostredie. Na upevnenie
elektroinštalácií na vlhkom a fasádnom
murive (aj pod sanačné omietky).
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
40
25
1,75 kg/m2/mm
52,94
63,53
Neurofix /Blitz Zement
Rýchlotuhnúca cementová zmes
Rýchlotuhnúca cementová zmes
s dobou tuhnutia 3 minúty je obzvlášť
vhodná pre rýchle montážne a
inštalačné práce v stavebných,
inštalatérskych a zámočníckych
prevádzkach (podpery, zábradlia,
mreže, vykurovacie telesá,
usadzovanie konzol, strojov a pod.)
vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
72
6
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
pri nanášaní v jednej vrstve cca 1,3 kg / m2
pri nanášaní vo dvoch vrstvách cca 2,5 kg / m2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
18
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
19
OMIETKY
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
Omietky vonkajšie a vnútorné
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Túžite po teple a pohodlí
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Výstavba je masívnym zásahom do životného prostredia, ktorý výrazne zaťažuje ekologickú rovnováhu. 40% celkovej spotreby energie sa vynakladá
na vykurovanie budov. Bohužiaľ takmer tretina tepelnej energie uniká nechránenými plášťami budov. Stále sa zdokonaľujúce stavebné materiály a kontaktné zatepľovacie systémy umožňujú realizáciu takých stavieb, ktoré majú výrazne nižšiu spotrebu energií na ich prevádzku. Kontaktné zatepľovacie systémy
HASIT sú tak výhodnou investíciou do budúcnosti ako z hľadiska ekologického,
tak i ekonomického. Vďaka nižšej energetickej náročnosti dochádza k nezanedbateľným finančným úsporám okamžite po ich správnej realizácii.
21
Príslušenstvo
Kontaktné zatepľovacie systémy
ks/Bal.
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Sklotextilná mriežka
Sklovláknitá mriežková tkanina
Sklovláknitá mriežková tkanina
určená pre výstuženie vonkajších
a vnútorných omietok, ako aj pre
vystuženie zatepľovacích systémov,
kde zabezpečuje ochranu tepelnoizolačných dosiek a prenos
mechanického napätia pri tepelnom
zaťažení zatepľovacieho systému.
Hmoždinka STR 8/60 U
STR-U s kovovým trnom
Tanierové plastové hmoždinky
určené pre kotvenie izolačných
dosiek z polystyrénu a minerálnej
vlny v zatepľovacích systémoch.
Spĺňajú požiadavky ETA – 04/2003.
Lepiace a stierkové malty
WDVS KLEBE- und
ARMIERUNGSMÖRTEL 804
Lepiaca a armovacia malta
Špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných
dosiek (dosky z polystyrénu,
minerálnej vlny, korku a pod.)
Ako stierková malta ku kladeniu
armovacích tkanín na tepelnoizolačné
dosky a všetky rovné, suché
a predovšetkým nosné podklady.
WDVS KLEBE- und
ARMIERUNGSMÖRTEL 804 -weiss
Lepiaca a armovacia malta - biela
Špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných
dosiek (dosky z polystyrénu,
minerálnej vlny, korku a pod.)
Ako stierková malta ku kladeniu
armovacích tkanín na tepelnoizolačné
dosky a všetky rovné, suché
a predovšetkým nosné podklady.
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL
MAX 8
Lepiaca a armovacia malta
Špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných
dosiek (z polystyrénu a minerálnej
vlny) pre budovy do výšky 8 m. Ďalej
ako stierkovacia malta ku kladeniu
armovacej tkaniny na všetky
rovné suché a nosné podklady.
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL
MAX 8 - weiss
Lepiaca a armovacia malta - biela
Špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných
dosiek (z polystyrénu a minerálnej
vlny) pre budovy do výšky 8 m. Ďalej
ako stierkovacia malta ku kladeniu
armovacej tkaniny na všetky
rovné suché a nosné podklady.
WDVS KLEBE- MÖRTEL 803
Lepiaca malta
Špeciálna lepiaca malta na lepenie
tepelnoizolačných dosiek (dosky
z polystyrénu, minerálnej vlny,
korku a pod.)
22
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
48
25
Rozmer
Cena € / bez DPH
Cena € / s DPH
50
48,13
57,76
200
8L/60x115
79,67
95,60
200
8L/60x135
92,94
111,53
200
8L/60x155
106,22
127,46
100
8L/60x175
63,07
75,68
Zrnitost
Vyd./Spotr.
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
0 - 0,5 mm cca 4,0 - 8,0 kg /m2
15,35
18,42
Cena € /t
bez DPH
614,00
Cena € /t
s DPH
736,80
Kontaktné zatepľovacie systémy s EPS
WDVS Hasitherm POL
Vonkajší kontaktný zatepľovací
systém na báze EPS, certifikovaný
podľa európskeho technického
osvedčenia ETAG 004.
Vlastnosti izolantu:
Rozmery:
1000 x 500 x (50 – 180) mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,036 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 50
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Kontaktné zatepľovacie systémy
Kontaktné zatepľovacie systémy s MW
WDVS Hasitherm
MIN Dünnputzsystem
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém
na báze minerálnej vlny, certifikovaný
podľa európskeho technického
osvedčenia ETAG 004.
Vlastnosti izolantu:
Dosky:
Rozmery: 1000 x 600 x (40 – 160) mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,039 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 2,1
Lamely:
Rozmery: 1200 x 200 x (40 – 180) mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,042 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 1,6
WDVS Hasitherm
MIN Dickputzsystem
48
25
0 - 0,5 mm cca 4,0 - 8,0 kg /m2
48
25
48
48
16,89
20,27
675,60
810,72
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na
báze minerálnej vlny so zvýšenou
mechanickou odolnosťou, certifikovaný
podľa európskeho technického osvedčenia
ETAG 004.
Vlastnosti izolantu:
Dosky:
Rozmery: 1000 x 600 x (40 – 160) mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,039 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 2,1
Lamely:
Rozmery: 1200 x 200 x (40 – 180) mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,042 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 1,6
Zatepľovacie systémy omietkové
0 - 0,5 mm
cca 4 - 6 kg / m
2
10,46
12,55
418,40
502,08
25
0 - 0,5 mm
cca 4 - 6 kg / m2
11,51
13,81
460,40
552,48
25
0 - 0,5 mm
cca 4 - 6 kg / m2
8,71
10,45
348,40
418,08
Tlačové chyby vyhradené!
Hasitherm
Komplexný tepelnoizolačný systém
na báze certifikovaných omietok.
Izolant je tepelnoizolačná omietka
Wärmedämmputz 852. Systém je na
základe skladby dokonale paropriepustný a odolný proti požiaru.
Max. hrúbka vrstvy: 80 mm
Súč. tep. vodivosti: λ=0,07 W/m.K
Faktor difúzneho odporu: μ≤ 12
Tlačové chyby vyhradené!
23
FASÁDNE A DEKORAČNÉ OMIETKY
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Citlivá show - v štruktúre a designe
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ
OMIETKY
Fasády sú výrazom živej architektúry. Okrem vlastného zariadenia domov, reflektujú osobnosť jeho obyvateľov predovšetkým fasády a vnútorné
omietky. HASIT ponúka širokú škálu štruktúr a farieb k individuálnemu stvárneniu fasády a tým otvára pestrú paletu možností pre individuálne a originálne
stvárnenie fasád. Fasádne omietky neplnia len dekoratívnu úlohu, ale tiež
dlhodobo poskytujú funkčnú ochranu domu voči poveternostným podmienkam.
Farebné tóny majú vplyv na náš psychický a telesný stav, dávajú krídla našim myšlienkam a pocitom, prebúdzajú sny a spomienky.
25
Fasádne a dekoračné omietky
Úprava podkladu
Bal./
Pal.
Putzgrund Premium
Penetračný náter pod fasádne omietky
Špeciálny základný náter na penetráciu
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Úprava povrchu silno poprípade
rozdielne nasiakavých podkladov. Pre
následné nanášanie fasádnych
omietok rady 700. Farbenie Putzgrundu
nerealizujeme presným farebným
tónom pri všetkých odtieňoch, ale v
niektorých prípadoch tónom najbližším.
Informácie dostanete od obchodného
zástupcu.
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
No vi n ka
Putzgrund
Penetračný náter pod fasádne omietky
Špeciálny základný náter na penetráciu
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Úprava povrchu silno a rozdielne
nasiakavých podkladov. Pre následné
nanášanie fasádny omietok. Farbenie
Putzgrund nerealizujeme presným
farebným tónom pri všetkých
odtieňoch, ale hlavne v tmavších
odtieňoch tónom najbližším.
Fasádne farby
PE 410 EGALISATION
Silikónová kompenzačná farba
Kompenzačná farba na báze emulzie
silikónovej živice. Určená pre
zjednotenie farebnosti minerálnych
a štrukturálnych omietok rady 700.
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom. Dodáva sa vo
farebných odtieňoch podľa
vzorkovníka výrobcu. Silne nasiakavé
podklady ošetriť prípravkom
PP 401 SILCO LF.
Podklad nesmie byť starší
ako 4 týždne!
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Ušľachtilé omietky
WDVS Filz- Haftfeinputz
Minerálna vrchná omietka
l/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
5
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
49,00
58,80
15
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
129,00
154,80
5
sk. I - V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
75,00
90,00
15
sk. I - V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
165,00
198,00
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
5
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
29,00
34,80
15
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
79,00
94,80
5
sk. I – V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
49,00
58,80
15
sk. I – V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
109,00
130,80
Bal./
Pal.
l/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
64
5
biela
1 l cca 4 m2
36,51
43,81
24
15
biela
1 l cca 4 m2
103,70
124,44
64
5
sk. I - II
1 l cca 4 m2
40,16
48,19
24
15
sk. I - II
1 l cca 4 m2
112,86
135,43
64
5
sk. III
1 l cca 4 m2
52,94
63,53
24
15
sk. III
1 l cca 4 m2
144,23
173,08
64
5
sk. IV - V
1 l cca 4 m2
65,72
78,86
24
15
sk. IV - V
1 l cca 4 m2
182,57
219,08
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
48
25
šedá
2 kg/m2/1,5 mm
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
4,65
5,58
Cena € /vedro s DPH
Cena € /t
bez DPH
186,00
Cena € /t
s DPH
223,20
Dekoratívna, jemnozrnná vrchná
omietka určená pre zatepľovacie
systémy a minerálne podklady do
vnútorného aj vonkajšieho prostredia.
Zrnitost 0 - 1 mm
LITHIN- Kellenwurf 700
Vrchná štrukturálna omietka
„hádzaná“ štruktúra
Minerálna vrchná omietka určená pre
ručné nahadzovanie. Vhodná na
dekoratívne úpravy aj vnútorných
priestorov. V odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb. Farbené omietky
je potrebné pretrieť egalizačným
náterom PE 410 Egalisation.
Spotreba:
0-3 mm 1 vrece cca 4,0 m2
0-6 mm 1 vrece cca 3,2 m2
0-8 mm 1 vrece cca 2,5 m2
STN EN 998-1
42
30
biela
12,40
14,88
413,33
496,00
42
30
sk. I - II
17,53
21,04
584,33
701,20
42
30
sk. III
23,00
27,60
766,67
920,00
42
30
sk. IV - V
39,43
47,32
1 314,33
1 577,20
LITHIN- Münchner Reibeputz 702
Vrchná štrukturálna omietka
„točená“ štruktúra
Rozotierateľná minerálna vrchná
omietka určená pre ručné nanášanie
a vytváranie rôznych štruktúr. Vhodná
na dekoratívne úpravy aj vnútorných
priestorov. Podklad je potrebné
upraviť prípravkom Putzgrund
PREMIUM!
Zafarbené omietky je potrebné
pretrieť egalizačným náterom
PE 410 Egalisation. V odtieňoch
podľa vzorkovníka farieb.
Spotreba:
0-2 mm 1 vrece cca 9,4 m2
0-3 mm 1 vrece cca 6,5 m2
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
LITHIN- Kornstrukturputz 705
Vrchná štrukturálna omietka
„zrnitá“ štruktúra
Minerálna vrchná omietka určená pre
ručné nanášanie a vytváranie rôznych
štruktúr. Vhodná na deko ratívne
úpravy aj vnútorných prie storov.
Podklad je potrebné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Farbené omietky je potrebné pretrieť
egalizačným náterom PE 410
Egalisation. V odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb.
Spotreba:
0-2 mm 1 vrece (30/25) cca 10/8 m2
0-3 mm 1 vrece (30/25) cca 7/6 m2
0-5 mm 1 vrece (30/25) cca 5/4,5 m2
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
LITHIN- Rillenputz 710
Vrchná štrukturálna omietka
„ryhovaná“ štruktúra
Ryhovaná minerálna vrchná omietka
určená pre ručné nanášanie a
vytváranie rôznych štruktúr. Vhodná
na dekoratívne úpravy aj vnútorných
priestorov. Podklad je potrebné
upraviť prípravkom Putzgrund
PREMIUM! Farbené omietky je
potrebné pretrieť egalizačným
náterom PE 410 Egalisation.
V odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
Spotreba:
0-2 mm 1 vrece cca 10,0 m2
0-3 mm 1 vrece cca 7,1 m2
0-6 mm 1 vrece cca 5,0 m2
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
LITHIN- Phantasieputz 730
Vrchná štrukturálna omietka podľa
vlastnej „fantázie“
Ľahko tvarovateľná minerálna vrchná
omietka určená pre ručné nanášanie
a vytváranie rôznych štruktúr. Vhodná
k dekoratívnym úpravám aj vnútorných priestorov. Na vonkajšie použitie
podklad rovnomerne navlhčiť vodou!
Vnútorné podklady upraviť prípravkom
Putzgrund PREMIUM! Farbené
omietky je potrebné pretrieť egalizačným náterom PE 410 Egalisation.
Spotreba:
0-1 mm 1 vrece cca 7,0 m2
0-2 mm 1 vrece cca 5,0 m2
0-3 mm 1 vrece cca 4,0 m2
STN EN 998-1
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Farby
42
30
biela
14,24
17,09
474,67
569,60
42
30
sk. I - II
19,72
23,66
657,33
788,80
42
30
sk. III
25,19
30,23
839,67
1 007,60
42
30
sk. IV - V
42,72
51,26
1 424,00
1 708,80
42
30
biela
14,24
17,09
474,67
569,60
42
30
sk. I - II
19,72
23,66
657,33
788,80
42
30
sk. III
25,19
30,23
839,67
1 007,60
42
30
sk. IV - V
42,72
51,26
1 424,00
1 708,80
42
30
biela
14,24
17,09
474,67
569,60
42
30
sk. I - II
19,72
23,66
657,33
788,80
42
30
sk. III
25,19
30,23
839,67
1 007,60
42
30
sk. IV - V
42,72
51,26
1 424,00
1 708,80
42
30
biela
14,24
17,09
474,67
569,60
42
30
sk. I - II
19,72
23,66
657,33
788,80
42
30
sk. III
25,19
30,23
839,67
1 007,60
42
30
sk. IV - V
42,72
51,26
1 424,00
1 708,80
Vyd./Spotr.
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
26
Ušľachtilé omietky
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
27
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Fasádne a dekoračné omietky / úprava podkladu
Fasádne a dekoračné omietky
Fasádne a dekoračné omietky
Bal./
Pal.
Putzgrund Premium
Penetračný náter pod fasádne omietky
Špeciálny základný náter na penetráciu
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Úprava povrchu silno poprípade
rozdielne nasiakavých podkladov. Pre
následné nanášanie fasádnych omietok
rady 700. Farbenie Putzgrundu
nerealizujeme presným farebným tónom
pri všetkých odtieňoch, ale v niektorých
prípadoch tónom najbližším. Informácie
dostanete od obchodného zástupcu.
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
N o vi n ka
SE 310 ELAST
Akrylátová omietka
Štrukturálna omietka na báze
akrylátovej živice, odolná proti
poveternostným vplyvom. Určená na
všetky nosné a rovné podklady.
V odtieňoch podľa vzorkovníka
farieb. Vhodná aj na vnútorné účely.
Podklad je potrebné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Spotreba:
Farby
Vyd./Spotr.
5
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
49,00
58,80
15
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m
2
129,00
154,80
5
sk. I - V
1 l cca 5,0 - 6,0 m
2
75,00
90,00
15
sk. I - V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
165,00
198,00
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
5
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
29,00
34,80
15
prírodná
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
79,00
94,80
5
sk. I – V
1 l cca 5,0 - 6,0 m2
49,00
58,80
15
sk. I – V
1 l cca 5,0 - 6,0 m
109,00
130,80
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
24
25
biela
51,87
62,24
24
25
sk. I - II
53,94
64,73
24
25
sk. III
56,43
67,72
24
25
sk. IV - V
73,03
87,64
2
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m
Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m2
Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m2
Rillenstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
2
SE 210 MINERAL
Silikátová omietka
Paropriepustná silikátová štrukturálna
omietka na okamžité použitie
s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Na všetky nosné a
rovné minerálne podklady.
Vhodné na dekoratívne úpravy aj
vnútorných priestorov. V odtieňoch
podľa vzorkovníka farieb.
Podklad je potrebné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Spotreba:
2
24
25
biela
57,26
68,71
24
25
sk. I - II
58,92
70,70
24
25
sk. III
60,58
72,70
24
25
sk. IV - V
81,33
97,60
24
25
biela
64,73
77,68
24
25
sk. I - II
66,80
80,16
24
25
sk. III
68,88
82,66
24
25
sk. IV - V
89,62
107,54
Rolen-/Spachtelstruktur 1 mm cca 1,8 kg / m
Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m2
Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m2
Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m2
Rillenstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m2
Rillenstruktur 3 mm cca 3,5 kg / m2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SE 410 PROTECT
Silikónová omietka PROTECT
Paropriepustná silikónová štrukturálna
omietka na okamžité použitie s vysokou
odolnosťou proti poveternostným
vplyvom. Na všetky nosné a rovné
minerálne podklady. Vhodné na
dekoratívne úpravy aj vnútorných
priestorov. V odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb.
Podklad je potrebné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Spotreba:
2
SE 350 Mosaik
Mozaiková omietka
Dekoratívna farebná omietka
na báze umelej živice, odolná proti
poveternostným vplyvom.
Určená na všetky nosné dokonale
rovné podklady.
Vhodná aj na vnútorné použitie.
Podklad je potrebné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
PG1
24
20
0 – 2 mm 4 - 6 kg / m2
53,11
63,73
PG2
24
20
0 – 2 mm 4 - 6 kg / m2
54,44
65,33
PG3
24
20
0 – 2 mm 4 - 6 kg / m2
57,10
68,52
Zrnitost
Vyd./Spotr.
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
Zoznam odtieňov str. 37
METALLIC-CHIPS
Efektný nástrek s kovovým leskom
Vláknový efektný pigment s obsahom
železa viac ako 85%. Vysokokvalitný
efektný nástrek na povrchovú úpravu
fasád a vnútorných priestorov.
Ako vysokokvalitný kovový nástrek
pre dodatočné opracovanie vrchných
omietok (kovový efekt). Cieleným
lámaním svetla (absorbcia a reflexia
svetla) je dosahovaný individuálny
šedo-kovový lesklý efekt. Nie je
vhodný do mechanicky zaťažovaných
oblastí. Materiálový základ: efektný
pigment (vláknový). Vlastnosti: dobrá
kvalita spracovania, nastriekateľný,
dekoratívny, vysoká odolnosť voči
poveternostným vplyvom.
Farba: šedo-kovový lesk.
10
0,4
- 0,6mm
0,15 - 0,20
kg / m2
98,30
117,96
10
0,1
- 0,8mm
0,5 - 1,0 kg/
m2
123,60
148,32
10
0,85
- 1,4mm
0,5 - 1,0 kg/
m2
178,74
214,49
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Starlitebead
Efektný perličkový nástrek pre
vrchné omietky
Efektný nástrek pre vrchné omietky
(sklené reflexné perly najvyšej
kvality). Výroba podľa EN 1423.
Materiálový základ: sklené perly
Vlastnosti: bezfarebný, priesvitný,
dekoratívny, pretierateľný, dobrá
kvalita spracovania, nastriekateľný
Magnetické omietky
Magnetputz
Dekoračná interiérová omietka, biela
Dekoračný krycí nástrek, pripravený
na použitie, na báze akrylátovej živice
s kovovým pieskom a s prísadami,
zlepšujúcimi spracovanie. Kovové
piesky sú na použitie vopred
upravené špeciálnym procesom
výroby a zušľachťovania. Použitie:
ako krycia omietka pre vnútorné
priestory. Vytvorí magnetickú plochu
pre uchytenie plánov, máp,
poznámok, výkresov, obrázkov atď.,
magnetkami.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitost
Vyd./Spotr.
30
25
1,2 mm,
biela
cca 5 - 6 kg /m2
464,71
557,65
30
5
0,4 mm,
šedá
cca 5 - 6 kg /m2
63,07
75,68
30
15
0,4 mm,
šedá
cca 5 - 6 kg /m2
189,21
227,05
Cena € /vedro bez DPH
Cena € /vedro s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Magnet – Grundputz
Magnetická stierka, šedá
Priemyselne vyrobená hmota na
priame použitie na tenkovrstvové
tesniace spodné omietky s magnetickým účinkom. Magnetická nosná
vrstva (tesniaca hmota) na jemnú
vrchnú omietku, tapety ako aj farebné
nátery vo vnútorných priestoroch.
Skladovať v chladných priestoroch
bez pôsobenia mrazu v dobre
uzavretých vedrách.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
24
25
biela
69,71
83,65
24
25
sk. I - II
73,03
87,64
24
25
sk. III
76,35
91,62
24
25
sk. IV - V
96,26
115,51
Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m
Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m2
Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m2
Rillenstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
28
PG
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m
Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m2
Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m2
Rillenstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m2
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SE 510 SISI VITAL
Silikón-silikátová omietka
Paropriepustná silikón-silikátová
štrukturálna omietka, určená na
okamžité použitie. Vhodná na
dekoratívne úpravy vonkajších aj
vnútorných priestorov.
Farba: biela, všetky odtiene podľa
vzorkovníka. Podklad je nutné upraviť
prípravkom Putzgrund PREMIUM!
Spotreba:
2
DecorLine
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Putzgrund
Penetračný náter pod fasádne omietky
Špeciálny základný náter na penetráciu
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Úprava povrchu silno a rozdielne
nasiakavých podkladov. Pre následné
nanášanie fasádny omietok. Farbenie
Putzgrund nerealizujeme presným
farebným tónom pri všetkých odtieňoch,
ale hlavne v tmavších odtieňoch tónom
najbližším.
Pastovité omietky
l/
Bal.
FASÁDNE
A DEKORAČNÉ OMIETKY
Úprava podkladu
Vysoko účinná ochrana proti rastu rias, plesní, húb a tvorbe baktérií
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
29
FASÁDNE FARBY
Vytvoriť atmosféru s Color design
FASÁDNE FARBY
FASÁDNÉ
FARBY
Pomocou farieb môžete vytvárať určité nálady, alebo dať vašim priestorom
úplne novú tvár. Nechajte sa preto inšpirovať, buďte odvážni k farbám. Jemne
odstupňované nuancie, rafinované kombinácie a techniky unášajú do vzrušujúcich
dimenzií. Nekonečné variácie dodávajú individuálny farebný tón pri tvorbe fasád
a priestorov. Nájdite svoj vlastný odtieň. Vo svete farieb a materiálov HASIT sa
objavujú stále nové akcenty.
31
Úprava povrchu - príplatok za prefarbenie
PP 401 SILCO LF
Silikónový penetračný a riediaci
prípravok.
Vodou riediteľný základný náter na
báze emulzie silikónovej živice.
Riedidlo pre PE 429 SILOSAN
a PE 410 EGALISATION.
Určený na spevnenie a hydrofobizáciu
minerálnych podkladov.
Vynikajúca schopnosť preniknúť
hlboko do podkladu.
Fasádne farby
Bal./
Pal.
l/
Bal.
60
1
cca 0,2 - 0,6 l/m2
7,63
9,16
40
5
cca 0,2 - 0,6 l/m2
25,56
30,67
40
10
cca 0,2 - 0,6 l/m
47,47
56,96
Farby
Vyd./Spotr.
Cena € /kanister bez DPH
2
Cena € / kanister s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PP 201 SILICA LF
Silikátový penetračný a riediaci
prípravok
Vodou riediteľný prípravok na báze
draselného vodného skla. Riedidlo
pre silikátové farby, základný náter na
úpravu nasiakavosti všetkých
minerálnych podkladov a na
spevnenie kriedujúcich a pieskujúcich
podkladov.
1
cca 0,2 - 0,6 l/m2
5,11
6,13
84
5
cca 0,2 - 0,6 l/m2
15,34
18,41
54
10
cca 0,2 - 0,6 l/m2
34,69
41,63
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PP 405 HYDROPHOB
Hydrofobizačný náter
Špeciálny hydrofobizačný prostriedok
bez rozpúšťadiel; na báze
emulzie silikónovej živice.
Na impregnáciu všetkých nasiakavých minerálnych podkladov. Vhodný
ako základný náter na sadrové
omietky pred ich obkladaním.
84
5
cca 0,2 - 0,5 l/m2
47,47
56,96
54
10
cca 0,2 - 0,5 l/m2
74,85
89,82
84
5
0,2 - 0,6 l / m2
27,38
32,86
54
10
0,2 - 0,6 l / m2
49,29
59,15
FASÁDNÉ
FARBY
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PP 301 Hydrosol
Spevňovací a penetračný náter
Špeciálny základný náter bez
rozpúšťadiel so schopnosťou
prenikať hlboko do podkladov.
Na spevnenie a penetráciu všetkých
nasiakavých minerálnych podkladov
pred použitím disperzných farieb.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Špeciálne produkty
PP 907 Algenkiller
Algicídny a fungicídny prípravok
Nepigmentovaný tekutý sanačný
roztok, ktorý slúži k zničeniu zárodkov
rias a húb na povrchových plochách.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
l/
Bal.
84
Vyd./Spotr.
Cena € /kanister bez DPH
Farby
5
cca 0,2 l/m2
16,30
19,56
25
cca 0,2 l/m2
63,70
76,44
Cena € / kanister s DPH
Vonkajšie farby
PE 228 SILICATE SOL
Silikátová vonkajšia farba
Vonkajšia paropriepustná farba
na báze draselného vodného skla.
Určená pre nátery suchých
minerálnych podkladov; optimálna
vodoodpudivosť. Silno nasiakavé
podklady je potrebné vopred upraviť
náterom PP 201SILICA LF.
Opravované plochy neutralizovať
prípravkom PP 415 Triplex- Fluat.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka výrobcu.
Zároveň ponúkame prípravok
s preventívnym účinkom proti
plesniam (PE 228 MINASIL F).
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
**ceny pre PP 228 SILICATE F
PE 221 STRUCOSIL
Silikátová farba na vyplnenie
vlasových trhlín.
Paropriepustná farba na báze
draselného vodného skla do
vnútorného aj vonkajšieho prostredia.
Špeciálne určená na vyplnenie
otvorených vlasových trhlín
minerálnych podkladov. Silno
nasiakavé podklady ošetriť
prípravkom PP 201 SILICA LF.
Vrchné nátery realizovať ktoroukoľvek
z farieb našej výroby. Dodáva sa
v bielej farbe.
PE 429 SILOSAN
Silikónová vonkajšia farba
Vonkajšia paropriepustná farba na
báze emulzie silikónovej živice.
Určená pre nátery suchých minerálnych podkladov a rekonštrukcie
starých náterov (všetkých druhov).
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom a priemyselným
spádom. Silno nasiakavé podklady je
potrebné vopred upraviť základným
náterom. Opravované plochy neutralizovať prípravkom Triplex- Fluat.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka výrobcu.
Zároveň ponúkame prípravok
s preventívnym účinkom proti
plesniam PE 429 SILOSAN F.
**ceny pre PE 429 SILOSAN F
64
5
cca 0,2 l/m2
33,40
40,08
36
10
cca 0,2 l/m2
65,90
79,08
PE 410 EGALISATION
Silikónová kompenzačná farba
Kompenzačná farba na báze emulzie
silikónovej živice. Určená pre
zjednotenie farebnosti minerálnych a
štrukturálnych omietok rady 700.
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Dodáva sa vo
farebných odtieňoch podľa
vzorkovníka výrobcu. Silne nasiakavé
podklady ošetriť prípravkom PP 401
SILCO LF. Podklad nesmie byť starší
ako 4 týždne!
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
32
Tlačové chyby vyhradené!
l/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
64
5
biela
1 l cca 3,5 m2
34,19/ **43,82
41,03/**52,58
24
15
biela
1 l cca 3,5 m2
80,33/**106,22
96,40/**27,46
64
5
I - II
1 l cca 3,5 m2
40,16/**51,12
48,19/**61,34
24
15
I - II
1 l cca 3,5 m2
91,28/**116,84
109,54/**140,21
64
5
III
1 l cca 3,5 m2
53,11/**65,72
63,73/**78,86
24
15
III
1 l cca 3,5 m2
113,19/**131,45
135,83/**157,74
64
5
IV - V
1 l cca 3,5 m2
65,72/**80,33
78,86/**96,40
24
15
IV - V
1 l cca 3,5 m2
146,05/**164,31
175,26/**197,17
64
5
1 l cca 3,5 m2
29,21
35,05
24
15
1 l cca 3,5 m2
69,04
82,85
64
5
biela
1 l cca 4 m2
48,13/**54,77
57,76/ 65,72
24
15
biela
1 l cca 4 m2
139,41/**153,36
167,29/**184,03
64
5
I - II
1 l cca 4 m2
53,11/**62,07
63,73/**197,17
24
15
I - II
1 l cca 4 m2
149,70/**164,31
179,64/**197,17
64
5
III
1 l cca 4 m2
62,07/**76,68
74,48/**92,02
24
15
III
1 l cca 4 m2
171,61/**193,52
205,93/**232,22
64
5
IV - V
1 l cca 4 m2
69,38/**91,28
83,26/**109,54
24
15
IV - V
1 l cca 4 m2
211,78/**233,69
254,14/**280,43
64
5
biela
1 l cca 4 m2
36,51
43,81
24
15
biela
1 l cca 4 m2
103,70
124,44
64
5
I - II
1 l cca 4 m2
40,16
48,19
24
15
I - II
1 l cca 4 m2
112,86
135,43
64
5
III
1 l cca 4 m2
52,94
63,53
24
15
III
1 l cca 4 m2
144,23
173,08
64
5
IV - V
1 l cca 4 m2
65,72
78,86
24
15
IV - V
1 l cca 4 m2
182,57
219,08
Cena € /vedro bez DPH
Cena € / vedro s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PP 807 ISO Calce
Penetračný náter izolujúci vápenné
výkvety
Univerzálny, nepigmentovaný,
transparentný, bez obsahu
rozpúšťadiel penetračný náter slúžiaci
k zablokovanou uhličitanu vápenatého.
K predúprave vápno obsahujúcich
povrchov a zložených podkladov pre
následné nanášanie tmavých
farebných odtieňov HBV < 30%, ako aj
uzatvárajúci základný náter na
sadrokartónové dosky pre následné
nanášanie náterov
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
FASÁDNÉ
FARBY
Fasádne farby
Tlačové chyby vyhradené!
33
Vonkaišie farby
PE 312 OUT DOOR
Akrylátová fasádna farba štandard
Akrylátový fasádny náter.
Na všetky poveternostne zaťažované
nové aj staré omietky a betóny.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka výrobcu.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Fasádne farby
Bal./
Pal.
l/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
64
5
biela
1 l cca 3,8 m2
29,21
35,05
24
15
biela
1 l cca 3,8 m2
65,72
78,86
64
5
I - II
1 l cca 3,8 m2
36,51
43,81
24
15
I - II
1 l cca 3,8 m2
80,33
96,40
64
5
III
1 l cca 3,8 m2
51,12
61,34
24
15
III
1 l cca 3,8 m2
120,49
144,59
64
5
IV - V
1 l cca 3,8 m2
65,72
78,86
Cena € /vedro bez DPH
Cena € / vedro s DPH
Vnútorné farby
PI 263 ÖKOSIL
Silikátová vnútorná farba
Vnútorná paropriepustná farba na
báze draselného vodného skla.
Určená na nátery suchých minerálnych podkladov. Silno nasiakavé
podklady (nové omietky, sadrokartón
a pod.) je potrebné vopred upraviť
základným náterom PP 201 SILICA
LF. Opravované plochy neutralizovať
prípravkom PP 415 Triplex- Fluat.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka výrobcu. Zároveň
ponúkame prípravok s preventívnym
účinkom proti plesniam
(PI 263 ÖKOSIL F).
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
**ceny pre PI 263 ÖKOSIL F
PE 314 STRUC UNI
Vonkajšia štrukturálna farba
Štrukturálny fasádny náter.
Na všetky druhy vonkajších aj
vnútorných minerálnych podkladov
a na neomietnuté a presne murované
stavebné konštrukcie (pórobetón).
Dodáva sa v bielej farbe.
24
15
24
20 kg
IV - V
1 l cca 3,8 m2
146,05
175,26
1 kg cca 1,25 m2
51,12
61,34
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
FASÁDNÉ
FARBY
PE 516 SISI MICRO
Farba na vyplnenie a prekrytie
vlasových trhlín
Paropriepustný náter na báze
moderných akrylátov a disperzie.
Špeciálne určený k vyplneniu a
prekrytiu vlasových trhlín. Dodáva sa
vo farebných odtieňoch podľa
vzorkovníka výrobcu.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PE 829 KALSIT
Vápenná farba pre historické
objekty
Vápenná fasádna farba z 3 roky
odležaného haseného vápna. Na
nátery minerálnych podkladov na
vonkajšie aj vnútorné použitie. Pre
techniku Secco a Fresco a prípady,
keď je nevyhnutný vodoodpudivý
systém náteru. Dodáva sa vo svetlých
odtieňoch, informácie dostanete od
obchodného zástupcu.
PI 363 PREMIUM COLOR
Vnútorná akrylátová farba
Vnútorná akrylátová farba bez
rozpúšťadiel. Určená pre nátery
suchých minerálnych podkladov.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka výrobcu
+ extra biela.
Vysoké krycie vlastnosti.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
40,16
48,19
64
5
biela
1 l cca 3,5 m
2
24
15
biela
1 l cca 3,5 m
2
76,68
92,02
64
5
I - II
1 l cca 3,5 m2
47,47
56,96
24
15
I - II
1 l cca 3,5 m2
91,28
109,54
64
5
III
1 l cca 3,5 m2
62,07
74,48
24
15
III
1 l cca 3,5 m2
131,45
157,74
64
5
IV - V
1 l cca 3,5 m2
76,68
92,02
24
15
IV - V
1 l cca 3,5 m2
157,01
188,41
24
15
biela
1 l cca 3,5 m2
51,12
61,34
24
15
I - II
1 l cca 3,5 m2
69,38
83,26
24
15
III
1 l cca 3,5 m2
94,93
113,92
24
15
IV - V
1 l cca 3,5 m2
120,49
144,59
Bal./
Pal.
l/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
64
5
biela
1 l cca 3,5 m2
27,22/**41,82
32,66/**50,18
24
15
biela
1 l cca 3,5 m2
65,72/**104,23
78,86/**125,08
64
5
I - II
1 l cca 3,5 m2
30,21/**44,81
36,25/ **53,77
24
15
I - II
1 l cca 3,5 m2
72,69/**112,53
87,23/**135,04
64
5
III
1 l cca 3,5 m2
35,52/**50,12
42,62/**60,14
24
15
III
1 l cca 3,5 m2
85,97/**122,49
103,16/**146,99
64
5
IV - V
1 l cca 3,5 m2
49,79/**64,73
59,75/**77,68
24
15
IV - V
1 l cca 3,5 m2
139,41/**157,67
167,29/**189,20
64
5
biela
1 l cca 4 m2
24,10
28,92
24
15
biela
1 l cca 4 m2
58,42
70,10
64
5
I - II
1 l cca 4 m2
31,04
37,25
24
15
I - II
1 l cca 4 m2
76,68
92,02
64
5
III
1 l cca 4 m2
51,12
61,34
24
15
III
1 l cca 4 m2
120,49
144,59
64
5
IV - V
1 l cca 4 m2
65,72
78,86
24
15
IV - V
1 l cca 4 m2
175,26
210,31
Cena € /vedro bez DPH
Cena € / vedro s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
34
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
35
FASÁDNÉ
FARBY
Fasádne farby
Mozaikové omietky
10
FASÁDNÉ
FARBY
12
36
Art-Nr. 093884
Art-Nr. 093886
Art-Nr. 093891
BP 1091 M Art-Nr. 093905
11
21
42
Art-Nr. 093885
Art-Nr. 093888
Art-Nr. 093892
BP 1092 M Art-Nr. 093906
BSP
MSP
10
59048
PG 1
11
59048
PG 1
12
59048
PG 1
21
57030
PG 2
36
56086
PG 3
42
57074
PG 2
BP 1091 M
56044
PG 3
BP 1092 M
56064
PG 3
BP 1094 M
57042
PG 3
FASÁDNÉ
FARBY
HASIT SE 350 MOSAIK - 20 kg
Vzorkovník farebných odtieňov je vyrobený
tlačou. Z tohto dôvodu môžu vzniknúť
vnemové rozdiely na objekte spôsobené
štruktúrou povrchu, dopadom svetla,
odrazom okolia a pod. Tieto odchýlky nie sú
dôvodom na uplatňovanie reklamácie.
Omietku treba nanášať na suchý, čistý
a rovný podklad. Podklad doporučujeme
zjednotiť prípravkom Putzgrund PREMIUM.
Podrobné informácie nájdete v príslušných
technických listoch a na www.hasit.sk
BP 1094 M Art-Nr. 093907
36
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
37
SANÁCIE A RENOVÁCIE
Renovácia v štýle
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
So širokým programom vysoko kvalitných systémov pre sanácie a renovácie ponúka HASIT ideálnu základňu pre plánované ambiciózne renovácie. Veľkým
počtom rôznych materiálov a nápadov získate voľný priestor pre vytváranie svojho
bývania a pracovného prostredia. Ekologické stavebné hmoty a postupy sa postarajú o Vaše zdravie i životné prostredie. Týmto sa Vám otvárajú dvere k individuálnemu životnému štýlu. Vstúpte prosím !
39
Vápenné omietky
Hydraulkalk 952 - Mörtel
Vápenná murovacia malta
Vápenná murovacia malta na báze vysoko hydraulického vápna. Malta do muriva
z plných tehál, lomového kameňa a podobných materiálov. Obzvlášť vhodná na opravu
starých a historických múrov. Výrobok spĺňa
požiadavky pamiatkovej ochrany. Zodpovedá normálnej murovacej malte G,triedy M5.
Sanácie / renovácie
Doplnkové produkty
Saniergrund
Prekremeňovací koncentrát
Prekremeňovací koncentrát na
spevnenie stavebných hmôt
a na utesnenie proti zemnej vlhkosti,
hydroskopickej vlhkosti a ako
ochrana proti dažďu. Na zablokovanie
vo vode rozpustných solí.
Následný nános omietok je
nevyhnutné previesť do čerstvého
nástreku!
Bal./
Pal.
l/
Bal.
Vyd./Spotr.
60
5
1 l cca na 3 m2
51,45
61,74
40
10
1 l cca na 3 m2
86,30
103,56
40
10
1 l cca na 4 m2
26,56
31,87
60
5
1 l cca na 2 m²
13,70
16,44
40
10
1 l cca na 2 m²
21,60
25,92
Bal./
Pal.
l/
Bal.
60
5
cca 0,6-1,0 l / bm
298,75
358,50
60
25
cca 0,6-1,0 l / bm
1 493,73
1 792,48
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 4 mm
cca 4 kg / m2
7,57
9,08
252,33
302,80
42
30
0 - 3 mm
cca 12,5 kg / m2
/10 mm
10,66
12,79
355,33
426,40
Cena € /kanyster bez DPH
Cena € /kanyster s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Hydraulkalk 675-Vorspritzmörtel
Vápenný prednástrek
Vápenný prednástrek pre murivo každého
druhu vrátane muriva zmiešaného. Určený
na renováciu starých historických objektov.
Spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany.
Verfestiger
Prostriedok na spevnenie podkladu
Minerálny alkalický prostriedok na
spevnenie omietok, muriva a betónu.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
Utesnenie / Sanačné omietky
Hydraulkalk 695 Renovierputz
Vápenná malta
Vápenná malta na omietanie muriva každého druhu, vrátane muriva zmiešaného.
Určené na renováciu starých historických
objektov. Spĺňa požiadavky pamiatkovej
ochrany
Hydraulkalk 380 – Feinabrieb
Vápenná malta – jemná
Vápenná malta na vytvorenie povrchovej
úpravy. Určené na renováciu starých historických objektov. Spĺňa požiadavky pamiatkovej ochrany. Maximálna hrúbka 2mm.
HASIT SMK Horizontalinjektion
Na utesnenie
Vodu odpudzujúci injektážny
prostriedok na likvidáciu vystupujúcej
vlhkosti murív budov. Silikónovomikroemulzný koncentrát zriediť s
vodou v zmiešavacom pomere 1:10.
Zrnitost/
Farby
Vyd./Spotr.
Cena € /kanyster bez DPH
Cena € /kanyster s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Sanačné omietky
SANIER- Vorspritzmörtel 205
Sanačný prednástrek
Sanačný prednástrek kategórie
pevnosti v tlaku CS IV špeciálne
určený na omietanie vlhkého a soľami
zaťažovaného muriva. Úprava
podkladu, adhézna vrstva pre následné nanášanie sanačných
omietok. Vhodná na vonkajšie aj
vnútorné účely. Podklad podľa
potreby ošetriť prípravkom Saniergrund.
STN EN 998-1
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANIER- Porenausgleichsputz 208
Vyrovnávacia sanačná omietka
Jedno a viacvrstvová sanačná
omietka kategórie pevnosti v tlaku
CS II na vyrovnanie podkladu, určená
na omietanie vlhkého a soľami
zaťažovaného muriva. Vhodná na
vonkajšie aj vnútorné účely.
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
40
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
41
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
Tonerdelösung
Na prípravu podkladu
Tekutý prostriedok na zlepšenie
zmáčanlivosti podkladu
a prídržnosti omietky. Čistiaci účinok.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Sanácie / renovácie
Sanačné omietky
SANIER- Wandputz 200
Jadrová sanačná omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová
sanačná omietka kategórie pevnosti
v tlaku CS II určená na omietanie
vlhkého a soľami zaťažovaného
muriva, najmä v oblasti podmuroviek.
Vhodná na vonkajšie aj vnútorné
účely.
STN EN 998-1
Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANIER- Wandputz 210
Jadrová sanačná omietka
Jedno a viacvrstvová jadrová
sanačná omietka kategórie pevnosti
v tlaku CS II určená na omietanie
vlhkého a soľami zaťažovaného
muriva. Vhodná na vonkajšie aj
vnútorné účely.
STN EN 998-1
Sanácie / renovácie
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 2 mm
cca 12,5 kg / m2 /
10 mm
10,36
12,43
345,33
414,40
42
30
0 - 4 mm
cca 12,5 kg / m2 /
10 mm
10,36
12,43
345,33
414,40
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
48
48
25
25
ZEMENT- Quellmasse 202
Cementová malta s bobtnavým
účinkom
Cementová malta so silným
bobtnavým účinkom a vysokou
pevnosťou v tlaku (35 N/mm2),
určená na vyplnenie a utesnenie
dutín, medzier a trhlín aj v prípade
staticky zaťažených stavebných častí
(napr. pri dodatočnej realizácii
hydroizolácie podrezávaním).
STN EN 998-2
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 0,5 mm
30 kg / cca 18 l
21,31
25,57
710,33
852,40
42
30
0 - 3 mm
cca 23 kg /m2 /
15mm
17,92
21,50
597,33
716,80
42
30
0 - 4 mm
30 kg/cca 17 l
14,14
16,97
471,33
565,60
35
30
0 - 4 mm
30 kg / cca 17 l
15,93
19,12
531,00
637,20
35
25
0 - 0,3 mm
25 kg / cca 27 l
10,62
12,74
424,80
509,76
35
25
0 - 0,3 mm
25 kg / cca 27 l
12,03
14,44
481,20
577,44
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Feinputz 212
Jemná sanačná omietka (štuk)
Tenkovrstvová omietka (štuk)
kategórie pevnosti v tlaku CS II
určená na povrchovú úpravu
jadrových sanačných omietok.
Vhodná na vonkajšie aj vnútorné
účely.
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Renovačné omietky
0 - 0,5 mm
cca 2,8 kg / m2 /
2 mm
7,63
9,16
305,20
366,24
0 - 1 mm
cca 2,8 kg / m2 /
2 mm
7,63
9,16
305,20
366,24
SANIER- Sockel und
Fundamentputz 203
Malta na vertikálne utesnenie
Vysoko vodoodpudivá cementová
malta na vonkajšie aj vnútorné účely,
určená k vertikálnej ochrane stien
proti zemnej vlhkosti a netlakovej
vode v oblasti podmuroviek a plôch
pod úrovňou terénu. Vhodná ako
podklad pod hydroizolačné stierky.
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
TRASS Bruchsteinfugenmörtel 278
Murovacia a škárovacia malta
Na murovanie a škárovanie
prírodných kameňov a dosiek.
Výkvety sú redukované vysokou
schopnosťou viazania iónov
škodlivých solí.
Farba: prírodná sivá
STN EN 998-2
Renovačné omietky
HASIT RENOPLUS
Univerzálna renovačná omietka
Renovačná a vyrovnávacia omietka na
vonkajšie aj vnútorné účely. Používa
sa na staré aj nové nosné minerálne
podklady.
Nanáša sa v hrúbke 3 – 30 mm.
STN EN 998-1
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
48
25
0 – 1 mm
15 kg/m2/10 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
9,50
11,40
Cena € /t
bez DPH
380,00
Cena € /t
s DPH
456,00
HASIT 970 MÄRKER Trasskalkmörtel
Na murovanie a škárovanie
Murovacia malta na báze vysokohydraulického trasového vápna
a vybraných pieskov.
970: Zrnitosť 0 – 4 mm =
malty skupiny M10 (EN 998-2)
Na murovanie a vyškárovanie
prírodného kameňa a obkladových
dosiek, napr. dosky Solnhofer.
Kvôli vysokej kapacite iónovej väzby
Märker-Trass (Suevit-Trass) je
redukovaná výkvetotvornosť.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Renovierputz 250
Renovačná omietka
Renovačná a vyrovnávacia omietka
na vonkajšie aj vnútorné účely.
Používá se na nosné minerálne
podklady, podklady na báze syntetických omietok a omietok s disperznými nátermi. Určená na následné
nanášanie LITHIN - fasádnych
omietok rady 700.
STN EN 998-1
42
30
0 - 2 mm
cca 6,7 kg / m2 /
5mm
10,26
12,31
342,00
410,40
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Leichtputz 260
Ľahčená jadrová omietka
Vápenno-cementová ľahčená jadrová
omietka na vonkajšie aj vnútorné
účely, určená k omietaniu
tepelnoizolačných stavebných
materiálov. Vhodná aj na omietanie
starého suchého muriva.
STN EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
42
TRASSKALK Verpressmörtel 270
Injektážná suspenzia na murivo
Injektážna suspenzia malty skupiny
MG5 (EN 998-2) s nízkym stupňom
zmrašťovania. Na výplň dutín a trhlín
v murive pre trhliny > 0,5 mm.
Kvôli vysokej kapacite iónovej
väzby Märker-trass (Suevit-Trass)
je redukovaná výkvetotvornosť.
42
30
0 - 2 mm
cca 10 kg /m2/
10 mm
10,26
12,31
342,00
410,40
TRASSZEMENT Verpressmörtel
HS 275
Injektážná suspenzia na murivo
Injektážna suspenzia malty skupiny
MG5 (EN 998-2) s cementom vysoko
odolným proti síranom. Na výplň
dutín a trhlín v murive pre trhliny > 0,5
mm. Kvôli vysokej kapacite iónovej
väzby Märker-trass (Suevit-Trass)
je redukovaná výkvetotvornosť.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
43
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Sanácie / renovácie
Sanácie / renovácie
Hasolan
Vápenná omietka
Vápenná omietka určená najmä
na historické murivo.
Ekologická omietka skupiny P I c
určená na vonkajšie aj vnútorné
účely. Hydraulický omietkový systém
splňujúci požiadavky pamiatkovej
starostlivosti ohľadne historického
muriva. Poznámka: Hasolan zrnitosť
0,5 mm balené v 20 kg vreci.
STN EN 998-1
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
20
0 - 0,5 mm
20 kg/cca
10 - 12 l
7,63
9,16
381,50
457,80
42
30
0 - 1 mm
30 kg/cca
16 - 18 l
11,45
13,74
381,67
458,00
42
30
0 - 2 mm
30 kg/cca
16 - 18 l
11,45
13,74
381,67
458,00
42
30
0 - 4 mm
30 kg/cca
16 - 18 l
11,45
13,74
381,67
458,00
42
30
0 - 6 mm
30 kg/cca
16 - 18 l
11,45
13,74
381,67
458,00
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Dachdeckermörtel 510
Pokrývačská malta
Vápenno-cementová pokrývačská
malta určená k osadzovaniu škridiel
a strešných tašiek.
Dodáva sa vo farebných odtieňoch:
prírodný a červený.
Na rekonštrukcie a opravy klasických
a historických škridľových striech.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
Geolehm
Hlinená/jadrová a jemná omietka
Hlinená, jadrová a jemná omietka pre
interiér s plstenou štruktúrou na
obmurovanie drsnej nepálenej tehly.
Z hliny, ílu, prírodných vlákien
a jemného piesku bez chemických
prísad. Ako základná omietka
a vrchná omietka pre minimálne
2 vrstvový omietkový systém.
Ľahčené tehly a ostatné silne
nasiakavé minerálne podklady
ošetrite s nástrekovou omietkou
HASOLAN.
42
30
0 - 1,2 mm
prí.: 30 kg/
cca 19,5 l
5,93
7,12
197,67
237,20
42
30
0 - 1,2 mm
čer.: 30 kg/
cca 19,5 l
6,02
7,22
200,67
240,80
Hydraulkalk 675 – Vorspritzmörtel
Vápenný prednástrek
Vápenný prednástrek pre murivo
každého druhu vrátane muriva
zmiešaného. Určený na renováciu
starých historických objektov. Spľňa
požiadavky pamiatkovej ochrany.
Výrobok je na báze hydraulického
vápna.
EN 998-1
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
36
35
0 - 4 mm
5 - 8kg / m2
12,81
15,37
366,00
439,20
36
40
0 - 4 mm
15kg/m2/10mm
11,76
14,11
294,00
352,80
42
30
0 - 0,5 mm
1,75kg/m2/mm
10,50
12,60
350,00
420,00
42
30
0 - 0,8 mm
1,75kg/m2/mm
11,22
13,46
374,00
448,80
36
35
0 - 4 mm
14,5kg/m2/cm
14,14
16,97
404,00
484,80
42
30
0 – 2 mm
30kg/ cca 21 l
9,60
11,52
320,00
384,00
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Hydraulkalk 695 – Renovierputz
Vápenná malta
Vápenná malta pre murivo každého
druhu vrátane muriva zmiešaného.
Určená na renováciu starých
historických objektov. Spľňa
požiadavky pamiatkovej ochrany.
Výrobok je na báze hydraulického
vápna.
EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
42
30
0 - 1 mm
20 kg/cca 1,5
m2/10 mm
12,05
14,46
401,67
482,00
Hydraulkalk 380 – Feinabrieb
Vápenná malta – jemná
Vápenná malta na vytvorenie
povrchovej úpravy. Určená na
renovácie starých historických
objektov. Spĺňa požiadavky
pamiatkovej ochrany. Výrobok na
báze vysoko hydraulického vápna.
Max. hrúbka vrstvy 2 mm.
EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PI 904 CLAY VITAL
Prírodná hlinená farba pre interiér
Interiérová farba s vysokou krycou
schopnosťou bez emisií
a rozpúšťadiel na báze hliny bez
akéhokoľvek podielu disperzie.
Testovaná pre alergikov a na emisie,
kontr. č. 300.417. Pre farebnú úpravu
na vyschnutých hlinených omietkach
ako aj vápenných a vápenno-sadrových omietkach.
Vápenné omietky, resp. omietky
obsahujúce sadru musia byť
nanášané na základný náter
TERRA VITAL Grund.
Renovačné omietky
36
5
0,2 - 0,25 l / m2
6,20
7,44
10
0,2 - 0,25 l / m2
11,20
13,44
Hydraulkalk – Sockelputz
Vápenná malta na sokle
Vápenná malta pre murivo každého
druhu vrátane muriva zmiešaného.
Určená na renováciu starých
historických objektov s ochranou proti
netlakovej vode. Spĺňa požiadavky
pamiatkovej ochrany. Výrobok je na
báze hydraulického vápna.
EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Hydraulkalk 952 – Mörtel
Vápenná murovacia malta
Vápenná murovacia malta na báze
vysoko hydraulického vápna. Používa
sa na murovanie muriva z plných
tehál, lomového kameňa a
podobných materiálov. Zvlášť vhodná
na opravu starých a historických
murív. Výrobok spĺňa požiadavky
pamiatkovej starostlivosti. Zodpovedá
murovacej malte G, triedy M5.
EN 998-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANÁCIE
A RENOVÁCIE
Renovačné omietky
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.
44
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
45
POTERY
Miesto pre život
s dobrým základom
POTERY
POTERY
Potery sú pre vysokú kvalitu života veľmi dôležitým základom. S príslušnou konštrukciou podlahy znižujú dopad hluku a zlepšujú tepelnú izoláciu.
V spojení poteru s podlahovým vykurovaním dochádza vďaka stúpajúcemu teplu z
podlahovej konštrukcie k rovnomernému vykurovaniu celej miestnosti. S podlahovou
stierkou môžete dokonale pripraviť podklad pre všetky druhy podlahových krytín. Je
veľmi dôležité venovať pozornosť aplikácii, aby bola zachovaná kvalita podlahy alebo
podlahovej stierky. Znalosti, skúsenosti a kvalita sú zúročené v našich materiáloch
určených pre podlahové konštrukcie, ale tiež budúcnosť rozhodne aké materiály
a systémy budú fungovať správne. Spoľahnite sa na skúsenosti HASIT.
47
Potery
Potery
Estrich/Beton 421
Cementový poter 20 N/mm2
Cementový poter určený pre
vnútorné aj vonkajšie prostredie.
Zodpovedá značke CT-C20-F4
podľa STN EN 13 813.
Na realizáciu kotvených aj plávajúcich
podláh. Poter je určený pre bežne
zaťažované priestory.
Hrúbka vrstvy podlahy sa volí
v závislosti na zrnitosti smesi:
5 – 30 mm zrnitosť 0 – 2 mm
25 – 50 mm zrnitosť 0 – 4 mm
40 – 100 mm zrnitosť 0 – 8 mm
STN EN 13 813
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Farby
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 2 mm
cca 77 kg/ m2 /
40 mm
1000
0 - 2 mm
1t/cca 13,0 m2 /
40 mm
0 - 4 mm
cca 77 kg/ m /
40 mm
0 - 4 mm
1t/cca 13,0 m /
40mm
0 - 8 mm
cca 77 kg/ m /
40 mm
0 - 8 mm
1t/cca 13,0 m2 /
40 mm
42
30
1000
42
30
1000
2
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
3,88
3,39
4,66
4,07
2
2
3,88
4,66
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
129,33
155,20
112,86
135,43
113,00
135,60
96,26
115,51
129,33
155,20
112,86
135,43
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Estrich/Beton 423
Cementový poter 30 N/mm2
Cementový poter určený pre
vnútorné aj vonkajšie prostredie.
Zodpovedá značke CT-C30-F5
podľa STN EN 13 813.
Na realizáciu kotvených aj plávajúcich
podláh. Poter je určený pre priestory
s väčším zaťažením. Hrúbka vrstvy
podlahy sa volí v závislosti na zrnitosti
zmesi:
5 – 30 mm zrnitosť 0 – 2 mm
25 – 50 mm zrnitosť 0 – 4 mm
40 – 100 mm zrnitosť 0 – 8 mm
STN EN 13 813
42
42
42
30
0 - 2 mm
cca 77 kg/m2 /
40 mm
1000
0 - 2 mm
1t/cca 13,0 m2/
40mm
30
0 - 4 mm
cca 77 kg/ m2 /
40 mm
1000
0 - 4 mm
1t/cca 13,0 m2 /
40 mm
30
0 - 8 mm
cca 77 kg/ m2 /
40 mm
1000
0 - 8 mm
1t/cca 13,0 m2 /
40 mm
4,78
4,78
4,78
5,74
5,74
5,74
159,33
191,20
142,73
171,28
159,33
191,20
142,73
171,28
159,33
191,20
142,73
171,28
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Estrich/Beton 424
Vystužený cementový poter
35 N/mm2
Cementový poter vystužený sklenými
vláknami určený na vnútorné aj
vonkajšie účely. Zodpovedá značke
CT-C35-F5 podľa STN EN 13 813.
Na realizáciu kotvených a plávajúcich
podláh, al. použitie na výtlky v betóne.
Poter je určený pre vysoko zaťažované podlahy mechanickým
namáhaním v hrúbke 10 – 50 mm.
STN EN 13 813
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
POTERY
ZEMENT- Schnellestrich 430
Rýchlotuhnúci cementový poter
35 N/mm2
Cementový poter určený na realizáciu
kotvených a plávajúcich podláh
(vrátane podláh vykurovaných) na
rýchle dosiahnutie zrelosti povrchu a
tým dosiahnutie extrémneho
zkrátenia stavby. Zodpovedá značke
CT-C35-F5 podľa STN EN 13 813.
Vhodný na vnútorné aj vonkajšie
účely. Zrelosť povrchu pri hrúbke
40 mm za normálnych podmienok
cca 36 hod.
STN EN 13 813
42
30
0 - 4 mm
cca 80 kg/m2 /
40 mm
1000
0 - 4 mm
1t/cca 12,5 m2 /
40 mm
7,07
8,48
235,67
282,80
219,08
262,90
Vyrovnávacie a nivelačné hmoty
FN 690 Bodenspachtel
Samonivelizačná stierka 12 N/mm2
Samonivelizačná rýchlotuhnúca
cementová zmes na vyrovnanie
povrchu a prípadné opravy minerálnych
podláh. Určená výhradne pre vnútorné
priestory.
Pre následné kladenie podlahových
krytín (dlažba, koberce a pod.).
Vrstva 2 – 10 mm.
Úprava podkladu:
- nenasiakavý AP 320 Haftgrund.
- nasiakavý AP 300 Grundierung
Zodpovedá značke CT-C12-F4 podľa
STN EN 13 813.
FN 610 Bodenspachtel
Samonivelizačná cementová
stierka 20 N/mm2
Samonivelizačná rýchlotuhnúca
cementová zmes na vyrovnanie
povrchu a prípadné opravy minerálnych podláh vo vnútornom aj
vonkajšom prostredí; hrúbka
aplikovanej vrstvy 2 – 10 mm.
Na následné kladenie podlahových
krytín (dlažba, koberce a pod.).
Zaťažovanie chôdzou (osôb) už
po 6 hod.
Úprava podkladu:
- nenasiakavý AP 320 Haftgrund.
- nasiakavý AP 300 Grundierung
Zodpovedá značke CT-C20-F6 podľa
STN EN 13 813.
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
48
25
0 - 0,5 mm
cca 1,5 kg /m2 /
1 mm
15,27
18,32
610,80
732,96
48
25
0 - 0,5 mm
cca 1,5 kg / m2 /
1 mm
20,17
24,20
806,80
968,16
48
25
0 - 0,5 mm
1,5 kg/m2/1 mm
21,25
25,50
850,00
1 020,00
48
16
0 - 1 mm
cca 1,1 kg /m2 /
1 mm
36,49
43,79
2 280,00
2 736,00
42
30
0 - 2 mm
cca 1,7 kg / m2 /
1 mm
11,75
14,10
391,66
469,99
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
FN 615 Bodenspachtel
Samonivelizačná cementová stierka
25 N/mm2
Samonivelizačná rýchlotuhnúca
cementová zmes na vyrovnanie
cementových, anhydritových aj
anhydritovo-cementových podláh. Ako
tenkovrstvová podlahovina na
združené vyrovnanie na betónové
podlahy. Hrúbka vrstvy 2 – 15 mm.
Použitie vo vnútorných aj vonkajších
priestoroch.
Úprava podkladu:
- nenasiakavý AP 320 Haftgrund.
- nasiakavý AP 300 Grundierung
Zodpovedá CT-C25-F6 podľa STN
EN 13 813.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
42
30
0 - 4 mm
cca 83 kg/m /
40 mm
2
13,14
15,77
438,00
525,60
FN 630 Bodenspachtel SILENCE
Samonivelizačná cementová stierka
Jednovrstvová vysoko flexibilná
samonivezačná stierka s vysokou
výdatnosťou. Použitie vo vnútorných
priestoroch k egalizácii, nivelizácii
a k redukcii krokového hluku. Je možné
použiť na všetky tuhé betónové aj
drevené podklady, nosné cementové
anhydritové aj cemento-sulfátové
potery ako aj na staré keramické
obklady.
FN 630 Bodespachtel nie je možné
použiť ako konečnú vrstvu.
Hrúbka vrstvy 3 - 30 mm.
Zodpovedá značke CT-C3-F1 podľa
STN EN 13 813.
POTERY
Cementové potery
*Dodávka na základe objednávky, najneskôr do
10tich pracovných dní.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
FN 130 Bodenspachtel
Samonivelizačná anhydritová
stierka 35 N/mm2
Samonivelizačná zmes na báze
anhydritu pre vyrovnanie povrchu a
prípadné opravy anhydritových a
cementových podláh, určená iba pre
vnútorné priestory najmä pre kotvené
podlahy v hr. vrstvy 15 – 35 mm
(vrátane vykurovaných podláh).
Úprava podkladu:
- nenasiakavý AP 320 Haftgrund.
- nasiakavý AP 300 Grundierung
Zodpovedá značke CA-C35-F7
podľa STN EN 13 813.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
48
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
49
Potery
Potery
Vyrovnávacie a nivelačné hmoty
FN 645 Universalbodenspachtel
Samonivelizačná cementová
stierka 20 N/mm2
Rýchlotuhnúca samonivelizačná
cementová stierka k zjednoteniu
nerovných podkladov vo vrstve
5 – 45 mm. Vhodná k sanáciám
betónových podláh a na vyrovnanie
nerovných minerálnych podkladov.
Pre vnútorné i vonkajšie prostredie.
Zodpovedá značke
CT-C20-F6 podľa STN EN 13 813.
Bal./
Pal.
48
kg/
Bal.
25
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
0 - 2 mm
cca 1,8 kg / m /
1 mm
2
17,09
20,51
Cena € /t
bez DPH
638,60
Cena € /t
s DPH
Úprava podkladu
AP 320 Haftgrund
Penetrácia na zjednotenie
nasiakavosti
Mnohostranne použiteľný penetračný
náter bez obsahu rozpúšťadiel s
kremičitým pieskom, na steny a
podlahy vo vnútornom a vonkajšom
prostredí. K príprave hladkých,
slabo nasiakavých a nenasiakavých
podkladov napr. nosný betón, staré
obklady pred nanášaním vyrovnávacích hmôt alebo lepidiel.
766,32
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Bal./
Pal.
l/
Bal.
Vyd./Spotr.
60
5
0,15 - 0,25 l / m2
35,45
42,54
40
10
0,15 - 0,25 l / m2
60,48
72,58
60
5
cca 0,1l / m2
36,51
43,81
40
10
cca 0,1l / m2
64,73
77,68
40
10
0,15 - 0,3 kg / m2
49,79
59,75
Cena € /kanyster bez DPH
Cena € / kanyster s DPH
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Anhydrit- Fliessestrich 460
Samonivelizačný anhydritový poter
25 N/mm2
Samonivelizačná liata podlaha na
báze anhydritu, určená výhradne
na vnútorné účely, predovšetkým
vo veľkopriestorových kanceláriách a
bytovej výstavbe. Na liatie kotvených
podláh, podláh na oddelovacej vrstve,
plávajúcich podláh a vykurovaných
podláh.
Zodpovedá značke
CA-C25-F6 podľa STN EN 13 813.
Anhydrit- Fliessestrich 463
Samonivelizačný anhydritový poter
35 N/mm2
Samonivelizačná liata podlaha na
báze anhydritu, určená iba pre
vnútorné účely, spĺňajúca požiadavky
na vyššiu záťaž. Použitie: najmä vo
veľkoprestorových kanceláriách,
skladoch a bytovej výstavbe. Pre liatie
kotvených podláh, podláh na
oddeľovacej vrstve, plávajúcich podláh
a podláh vykurovaných.
Zodpovedá značke CA-C35-F7 podľa
STN EN 13 813.
kg/
Bal.
Zrnitost
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 4 mm
72kg/m2/40mm
1000
0 - 4 mm
1t/cca 14m2/40mm
0 - 4 mm
cca 72 kg / m2 /
40 mm
0 - 4 mm
1t/cca 14 m /
40 mm
0 - 4 mm
cca 72 kg / m2 /
40 mm
0 - 4 mm
1t/cca 14m 2 /
40 mm
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
4,95
5,95
Cena € /t
bez DPH
165,00
198,00
145,00
174,00
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
42
30
1000
6,97
8,36
2
232,33
278,80
215,76
258,91
42
30
1000
7,22
8,66
240,67
288,80
234,02
280,82
Príslušenstvo
POTERY
42
30
1000
0 - 4 mm
72 kg/ m² /40 mm
8,34
10,01
0 - 4 mm 1t/cca 14m²/40 mm
278,00
333,60
274,00
328,80
AP 300 Grundierung
Penetračný náter na zjednotenie
nasiakavosti
Vodnatý základný náter na báze syntetickej
živice bez obsahu rozpúšťadiel na prípravu
silne a rozlične nasiakavých podkladov
v interiéri a exteriéri. Redukuje, resp.
vyrovnáva nasiakavosť príslušného
podkladu, spevňuje opieskované minerálne
povrchy a viaže voľné súčasti. Zabraňuje
rýchlemu odvodneniu a zlepšuje prídržnosť
pri následnom nanášaní tmelov (metóda
mokré do mokrého), omietok
a tenkovrstvovej malty.
Bal./
Pal.
l/
Bal.
1
Farby
Vyd./Spotr.
0,15 - 0,25 l / m2
Cena € /
vedro/kanister
bez DPH
Dilatácia dverového priestoru
(Dorsiwel 925)
Dilatačný profi l, ktorý sa používa
na oddilatovanie jednotlivých
miestností (medzi dverami).
PE Fólia na podlahy
Polyetylénová fólia na oddelenie
samonivelizačných podláh
od podlahových konštrukcií.
Cena € /
vedro/kanister
s DPH
4,98
96
5
0,15 - 0,25 l / m2
19,92
23,90
50
10
0,15 - 0,25 l / m2
33,19
39,83
Tlačové chyby vyhradené!
Bal.
Vyd./Spotr.
Kus
50 mm x 70 mm x 2 m
Kus
Pás 1 m
Balenie
150 m2 (š x d 150 cm x 100 m)
Balenie
2 m x 50 m, tl. 0,1 mm
Balenie
2 m x 50 m, tl. 0,2 mm
Balenie
2m x 100m, tl. 0,1 mm
Okrajová dilatačná PE páska
Dilatačná páska z PE fólií na
oddelenie podláh od zvislých
konštrukcií.
Balenie
100 mm x 5 mm x 50 m
Okrajová dilatačná papierová
páska (Dorsiwel 912)
Dilatačná páska na oddelenie podláh
od zvislých konštrukcií.
Opatrená prílepovou fóliou.
Balenie
50 m
5,98
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
50
Oddeľovací dilatačný L profil
(priestorová dilatácia)
Spevnený dilatačný profi l, ktorý slúži
k priestorovej dilatácii.
Po usadení je potrebné profi l opatriť
okrajovou dilatačnou páskou.
Papierová fólia na podlahy
(Dorsiwel 813)
Papierová voskovaná fólia na
oddelenie samonivelizačných
podláh od podlahových konštrukcií.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Úprava podkladu
Hydrosol- Tiefgrund
Hydrofobizačný a fixačný roztok
Hydrofobizačný a fi xačný roztok na
báze disperzie akrylátových
polymérov so schopnosťou prenikať
hlboko do podkladu a omedzovať
prenikanie zasolenia. Na spevnenie
nasiakavých podkladov (omietky,
plynobetóny, betóny atď.), taktiež
kriedujúcich disperzných náterov.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
HASIT 465 Zement – Sulfat – Fliessestrich
Samonivelizačný liaty cementovosulfátový poter 25 N/mm2
Samonivelizačná liata podlaha na báze
anhydritu a cementu, určená iba pre
vnútorné účely, zvlášť v obytných
priestoroch a vo veľkopriestorových
kanceláriách. Používa sa pre liatie
združených podláh, podláh na oddeľovacej
vrstve, plávajúcich podláh, podláh
vykurovaných a ako mazaninová nášľapná
vrstva pre výstavbu podkrovných priestorov.
Zodpovedná značke CA/CT-C25-F5
podľa STN EN 13 813
AP 350 Haft- und Flex zusatz
Emulzia na zlepšenie prídržnosti
Základný náter vo forme plastickej
emulzie na zlepšenie prídržnosti
kotvených podláh a mált na
minerálnych podkladoch. Prísada do
cementových zmesí (liate podlahy,
malty, omietky) na zvýšenie fl exibility,
pevnosti v ťahu pri ohybe,
oteruvzdornosti, odolnosti proti
tvorbe trhliniek a chemickým látkam
(benzín, olej, soli).
Cena € /t
s DPH
Tlačové chyby vyhradené!
POTERY
Anhydrit – Fliessestrich 459
Samonivelizačný anhydritový poter
Pre liatie združených podláh, podláh na
oddeľovacej vrstve, plávajúcich podláh,
na systém dutinových podláh a podláh
vykurovaných. Samonivelizačná hmota
je určená iba do vnútorných priestorov,
pre obytné priestory a veľkopriestorové
kancelárie.
Zodpovedá značke CA-C20-F4
podľa STN EN 13 843.
Bal./
Pal.
Cena na vyžiadanie
Liate potery
51
LEPIDLÁ A ŠKÁROVACIE MALTY
Návrh vnútorných
a vonkajších priestorov
LEPIDLÁ A
ŠKÁROVACIE
MALTY
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
Keramické dlažby a prírodný kameň patria k najstarším nástrojom architektúry pre navrhovanie rôznych vnútorných i vonkajších priestorov. Tvorivosť nepozná hranice. Starostlivým výberom môžeme zvoliť vhodné obklady do kúpeľní, spŕch, toaliet, plaveckých bazénov, sáun,
vestibulov, schodíšť, bytových priestorov i exteriérov. Silnou stránkou obkladových prvkov je vedľa veľmi dlhej životnosti najmä možnosť jednoduchého
a hygienického čistenia. Pre zodpovedajúce zázemie a profesionálne aplikácie HASIT špeciálne vyvinul kompaktibilné produkty a systémové riešenia
v oblasti lepenia a škárovania obkladov.
53
Úprava podkladu
AP 320 Haftgrund
Penetrácia na zjednotenie
nasiakavosti.
Mnohostranne použiteľný penetračný
náter bez obsahu rozpúšťadiel s
kremičitým pieskom, na steny a
podlahy vo vnútornom a vonkajšom
prostredí. K príprave hladkých,
slabo nasiakavých a nenasiakavých
podkladov napr. nosný betón, staré
obklady pred nanášaním vyrovnávacích hmôt alebo lepidiel.
Lepidlá a škárovacie malty
Cena € /
vedro/kanister
s DPH
Cena € /
vedro/kanister
bez DPH
Bal./
Pal.
l/
Bal.
60
5
0,15 - 0,25 l / m2
35,45
42,54
40
10
0,15 - 0,25 l / m2
60,48
72,58
1
0,15 - 0,25 l / m2
4,98
5,98
96
5
0,15 - 0,25 l / m2
19,92
23,90
50
10
0,15 - 0,25 l / m2
33,19
39,83
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
zrnitost
Vyd./Spotr.
48
25
0 - 0,5 mm
2 - 3 kg / m2
15,85
19,02
634,00
760,80
48
25
0 - 0,5 mm
2 - 3 kg / m2
8,63
10,36
345,20
414,24
Farby
Vyd./Spotr.
Lepidlá
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AP 300 Grundierung
Penetračný náter na zjednotenie
nasiakavosti
Vodnatý základný náter na báze
syntetickej živice bez obsahu
rozpúšťadiel na prípravu silne
a rozlične nasiakavých podkladov
v interiéri a exteriéri. Redukuje, resp.
vyrovnáva nasiakavosť príslušného
podkladu, spevňuje opieskované
minerálne povrchy a viaže voľné
súčasti. Zabraňuje rýchlemu
odvodneniu a zlepšuje prídržnosť pri
následnom nanášaní tmelov (metóda
mokré do mokrého), omietok
a tenkovrstvovej malty.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Lepidlá
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
AG 650 FLEX S1 Flexkleber
Flexibilné lepidlo C2TE S1
Flexibilné vodovzdorné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené
na lepenie nasiakavých a nenasiakavých (obklad na obklad, gres, Cetris
dosky) obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Vhodné na podlahové
kúrenie, liaty asfalt a vyššie zaťaženie
tepelnými výkyvmi. Vhodné aj na
lepenie na sadrokartón. Pre vodou
zaťažované priestory, podklad ošetriť
prípravkami AS 340 Flüssigfolie
a AP 320 Haftgrund. Max. hrúbka
lepidla v jednej vrstve je 5 mm.
STN EN 12 004
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
AG 653 STANDARD Fliesenkleber
Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo
určené na lepenie nasiakavých
obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Vhodné aj na lepenie na
sadrokartón pri min. hrúbke
sadrokartónu 12 mm a kotvení max
po 60 cm. Na podlahové kúrenie
použite lepidlo AG 650. Podklad pred
lepením ošetriť prípravkom AP 320
Haftgrund pre zjednotenie nasiakavosti a pevnosti podkladu. Max. hrúbka
lepidla v jednej vrstve
je 5 mm.
STN EN 12 004
AG 655 OBJEKTKLEBER C1
Štandardné lepidlo na obklady
a dlažbu
Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo
určené na lepenie nasiakavých
obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Na podlahové kúrenie
použite lepidlo AG 650. Podklad pred
lepením ošetriť pripravkom
AP 320 Haftgrund pre zjednotenie
nasiakavosti a pevnosti podkladu.
Max. hrúbka lepidla v jednej vrstve
je 5 mm.
STN EN 12 004
AG 600 E.F.A.
Lepidlo „Jedno na všetko“ C2TE
Inteligentné lepidlo na obklady
a dlažby, prírodný kameň. Pri väčšom
nariedení s vodou podľa technického
listu zabezpečí celoplošné prilepenie
dlažby pri minimálnom úsilí. Pri
menšom nariedení vodou podľa
technického listu sa používa na
lepenie obkladov. Flexibilné,
vodovzdorné, mrazuvzdorné
profesionálne lepidlo určené na
lepenie nasiakavých a nenasiakavých
(obklad na obklad, gres, Cetris dosky)
obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Vhodné na podlahové
vykurovanie, liaty asfalt, vyššie
zaťaženie tepelnými výkyvmi,
mramor, prírodný kameň. Vhodná pre
podlahové vykurovanie.
STN EN 12 004
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitost
Vyd./Spotr.
48
25
0 –0,5 mm
2 - 3 kg / m2
6,69
8,03
267,60
321,12
48
25
0 - 0,5 mm
2 - 3 kg / m2
5,89
7,07
235,60
282,72
200
5
0 - 1 mm
2,5 - 4 kg / m2
5,81
6,97
1 162,00
1 394,40
48
25
0 - 1 mm
2,5 - 4 kg / m2
22,74
27,29
909,60
1 091,52
48
25
0 - 0,5 mm
cca 2 - 3 kg / m2
6,69
8,03
267,60
321,12
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
Cena € /t
bez DPH
Cena € /t
s DPH
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
Lepidlá a škárovacie malty
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AG 651 CLASSIC Fliesenkleber
Lepidlo s flexibilnými
vlastnosťami C1TE
Vodovzdorné a mrazuvzdorné
profesionálne lepidlo s flexibilnými
vlastnosťami určené na lepenie
nasiakavých a nenasiakavých (obklad
na obklad, gres, liaty asfalt nutné
penetrovať epoxidovým penetrákom
na to určeným) obkladov a dlažieb
v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj na
lepenie na sadrokartón. Podklad pred
lepením ošetriť prípravkom AP 320
Haftgrund pre zjednotenie nasiakavosti a pevnosti podkladu. Max. hrúbka
lepidla v jednej vrstve
je 5 mm.
STN EN 12 004
54
Baukleber
Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo
určené na lepenie nasiakavých
obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Vhodné aj na lepenie na
sadrokartón pri min. hrúbke
sadrokartónu 12 mm a kotvení max
po 60 cm. Na podlahové kúrenie
použite lepidlo AG 650. Podklad pred
lepením ošetriť prípravkom AP 320
Haftgrund pre zjednotenie nasiakavosti a pevnosti podkladu. Max. hrúbka
lepidla v jednej vrstve je 5 mm.
STN EN 12 004
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
55
Lepidlá a škárovacie malty
Bal./
Pal.
AJ 600 Colorfeinfuge
Škárovacia malta 1 – 6 mm
Škárovacia vodovzdorná
a mrazuvzdorná minerálna malta
odolná proti teplotným zmenám,
určená na škárovánie všetkých
keramických obkladov a dlažieb
v ineriéri a exteriéri.
Šírka škár max. 6 mm.
Farby: pozri vzorkovník.
STN EN 13 888
Farby
Vyd./Spotr.
5
biela
0,5 - 1 kg / m2
4,38
5,26
Cena € /t
bez DPH
876,00
Cena € /t
s DPH
1 051,20
manhattan
0,5 - 1 kg / m2
4,38
5,26
876,00
1 051,20
5
helbraun
0,5 - 1 kg / m2
7,67
9,20
1 534,00
1 840,80
5
braun
0,5 - 1 kg / m2
5,48
6,58
1 096,00
1 315,20
5
šedá
0,5 - 1 kg / m2
5,48
6,58
1 096,00
1 315,20
5
bahama
0,5 - 1 kg / m2
5,48
6,58
1 096,00
1 315,20
5
beige
0,5 - 1 kg / m2
5,48
6,58
1 096,00
1 315,20
5
crocus
0,5 - 1 kg / m2
7,67
9,20
1 534,00
1 840,80
5
stella
0,5 - 1 kg / m2
7,67
9,20
1 534,00
1 840,80
5
grün
0,5 - 1 kg / m2
7,67
9,20
1 534,00
1 840,80
48
5
0 – 0,5 mm
biela
2,0 - 3,6 kg / m2
7,47
8,96
1 494,00
1 792,80
48
5
0 – 0,5 mm
šedá
2,0 - 3,6 kg / m2
6,31
7,57
1 262,00
1 514,40
48
5
2,0 - 3,6 kg / m2
7,97
9,56
1 594,00
1 912,80
0 – 0,5 mm
strieborná
šedá
manhatan
bahama
antracit
48
25
0 – 0,5 mm
biela
2,0 - 3,6 kg / m2
29,04
34,85
1 161,60
1 393,92
48
25
0 – 0,5 mm
šedá
2,0 - 3,6 kg / m2
24,90
29,88
996,00
1 195,20
48
25
0 – 0,5 mm
strieborná
šedá
manhatan
bahama
antracit
2,0 - 3,6 kg / m2
31,53
37,84
1 261,20
1 513,44
prírodná
2,0 - 3,6 kg / m2
AJ 620 Breitfuge
Škárovacia malta 4 - 20 mm
Škárovacia vodovzdorná
a mrazuvzdorná malta odolná proti
teplotným zmenám, určená na
škárovánie všetkých keramických
obkladov a dlažieb v ineriéri a
exteriéri. Max. šírka škár 20 mm.
Farby: prírodná.
STN EN 13 888
AS 340 Flüssigfolie
Tesniaci náter proti netlakovej
vode
Elastický akrylátový tesniaci náter
proti netlakovej vode, určený pod
obklady stien a podláh vo vodou
zaťažovaných priestoroch (kúpeľne,
sprchy, WC). Potrebné naniesť
min. 2 vrstvy.
Základný náter: AP 300 Grundierung
Nie je vhodný na vonkajšie účely
a bazény.
Bal./
Pal.
l/
Bal.
48
7,5
cca 1,6 kg / m2 /
2 vrstvy
43,15
51,78
16
18
cca 1,6 kg / m /
2 vrstvy
94,60
113,52
12
10+10
cca 3 - kg / m2 / 2 mm
136,24
163,49
zrnitost
Vyd./Spotr.
2
Cena € /vedro
bez DPH
Cena € / vedro
s DPH
25
AS 341 Sockelflex/Optiflex
Hydroizolačná dvojzložková
stierka
Dvojzložková tesniaca hmota na báze
plastov a cementu proti neprenikajúcej aj prenikajúcej vode (napr.
nádrže na vodu) a tiež ako elastická
tesniaca vrstva na sanácie balkónov
a terás; silážnych a odpadových jám
a nádrží. Vhodná ako izolácia
armovacej vrstvy zateplovacích
systémov a aj ako armovacia vrstva
na uloženie tkaniny v oblasti sokla.
Farba: šedá
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AJ 640 EINER FÜR ALLES
Fugendichtstoff
Univerzálna tesniaca látka na báze
silikónu
Jednozložková, neutrálna univerzálna
tesniaca látka s protiplesňovou
úpravou, odolná proti poveternostným
vplyvom, svetlostála. Neobsahuje
kyseliny, preto je použiteľná aj na
alkalických podkladoch a na koróziou
ohrozených kovoch. Na nasiakavých
podkladoch a prírodnom kameni v
žiadnom prípade nevzniknú
znečistenia okrajových plôch, resp.
tvorba tukových okrajov migráciou
zmäkčovadla. Použiteľná rovnako aj
na akryl v kúpeľni, kuchyni, WC
a na keramických obkladoch.
14,61
17,53
584,40
30
transparentná
5,97
7,16
310 ml
biela
5,97
7,16
310 ml
bahama
5,97
7,16
310 ml
strieborná
5,97
7,16
310 ml
manhattan
5,97
7,16
310 ml
šedá
5,97
7,16
310 ml
antracit
5,97
7,16
701,28
Tesniace hmoty a hydroizolácie príslušenstvo
42
310 ml
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Pflastermörtel PFM
Škárovacia malta na prírodný
kameň
Škárovacia malta vhodná na
škárovanie vydláždených plôch
z prírodného kameňa a betónových
plôch. Malta odoláva mrazu
a posypovým soliam. V prípade
pevného spôsobu spojenia pre ľahké,
stredné a vysoké zaťaženie. Pre
stredné a vysoké zaťaženie je
potrebné použiť veľkoformátovú
dlažbu. Pre šírku škár do 16 mm.
Tesniace hmoty a hydroizolácie
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
Cena € /vrece
Cena € /
bez DPH
vrece s DPH
5
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AJ 610 E. F. A. -FUGA
Škárovacia malta
„Jedna na všetko” 2 - 25 mm
Flexibilná, elastická a vodu
odpudzujúca škárovacia malta na
vyškárovanie nasiakavých
a nenasiakavých keramických
obkladových stavebných materiálov,
ako aj obkladov z prírodného kameňa
podľa STN EN 13888.
Na vyškárovanie stenových obkladov
a podlahových krytín z kameniny,
kameninových dlaždíc, delených
obkladačiek, keramických hrubozrnných dlaždíc, slinutých obkladov,
granitu, mramoru, obkladov cotto,
opracovaných kameňov, umelých
kameňov na terasách, balkónoch,
poteroch na podlahe s podlahovým
vykurovaním, v priestoroch so
suchou, vlhkou a mokrou
prevádzkou, ako aj pod vodou.
STN EN 13 888
kg/
Bal.
30 kg/ cca 17 l
14,14
16,97
471,33
565,60
AS 910 Dichtband
Tesniaca elastická páska
Tesniaca elastická páska zaisťujúca
utesnenie a trvale pružné spojenie
v kritických miestach hydroizolácie
(v rohoch, škáry medzi podlahou a
stenou, dilatačné škáry a pod.).
Použitie: V kombinácii s Megafl exom,
alebo Sockelfl exom /Optiflex.
Rozmery
120 mm x 50 m
Cena € / bez DPH
LEPIDLÁ
A ŠKÁROVACIE MALTY
Škárovacie malty
Lepidlá a škárovacie malty
Cena € / s DPH
Cena na vyžiadanie
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
56
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
57
SANÁCIA BETÓNOV
Betón - stavebný materiál
pre pevnú podporu
63
SANÁCIA
BETÓNOV
SANÁCIA
BETONOV
Viac než 50 % všetkých dnešných stavieb je postavených z betónu. Betónom vytvorené plochy a mnoho metrov štvorcových fasád budov predstavujú obraz
bývania v našich mestách a sídliskách. Hlavnými súčasťami betónu sú spojivo (
cement), plnivo ( kamenivo atď.) a voda. Cement vytvára spojenie rôznych zložiek
betónu a závisí od neho kvalita stavby. Dlhodobým pôsobením agresívneho prostredia dochádza k rozrušovaniu betónov a tým potrebnej sanácii betónov.
59
Striekané betóny
Spritzbeton 470
Jednozložková torkrétovacia zmes
Jednozložková torkrétovacia zmes
určená na spevňovanie stien,
banských chodieb, stabilizáciu
základových pásov a pod.
s požiadavkom na rýchle zatuhnutie
a rýchly počiatočný nárast pevnosti.
Realizovať metódou tzv. suchého
striekania špeciálnym zariadením.
Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy
sa volí v závislosti na zrnitosti zmesi:
20 – 100 mm zrnitosť 0 – 4 mm
50 – 150 mm zrnitosť 0 – 8 mm.
STN EN 14487-1
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Sanácia betónov
GROB-Betonreparaturmörtel 474
Cementová malta na opravu
betónu 30 N/mm2
Cementová malta určená na opravy
betónových konštrukcií a panelov
predovšetkým v pozemnom
staviteľstve (stropy, schodištia,
piliere, balkóny a pod.), najmä
väčších poškodených miest a výtlkov.
Jedna vrstva do max. 50 mm. Určené
pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.
STN EN 1504-1
Sanácia betónov
Bal./
Pal.
42
kg/
Zrnitosť
Bal.
30
Vyd./Spotr.
0 - 4 mm cca 80 kg/m2/40mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
5,38
6,46
1000 0- 4 mm 1t/cca 12,5m2/40mm
42
30
0 - 8 mm cca 80 kg/m2/40mm
5,38
6,46
1000 0 - 8 mm 1t/cca 12,5m2/40mm
Bal./
Pal.
42
kg/
Zrnitosť
Bal.
30
Vyd./Spotr.
0 - 4 mm cca 42 kg/m2/25 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
12,75
15,30
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
179,33
215,20
164,31
197,17
179,33
215,20
164,31
197,17
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
425,00
510,00
42
30
0 - 2 mm cca 20 kg/m2/15 mm
12,75
15,30
425,00
510,00
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
FEIN-Betonspachtel 475
Cementová malta na konečnú
úpravu 25 N/mm2
Jemná cementová malta na konečnú
úpravu, ochranu a zjednotenie
betónových povrchov. Jedna vrstva
do max. 5 mm. Určené pre vnútorné
aj vonkajšie prostredie. Povrchová
úprava gletovaním prípadne
filcovaním.
STN EN 1504-1
48
25
0-0,8mm cca 6,3 kg/m2/5 mm
11,07
13,28
442,80
531,36
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
SANÁCIA
BETONOV
CRETEO repair CC 170
Antikorózny náter a adhézny mostík
Vysoko kvalitný antikorózny náter
na očistené železo a adhézny mostík
na betón na báze cementových spojív
a zušľachťujúcich prísad.
15
0-0,5mm
cca 1,6 kg/m2/mm
45,31
54,37
3 020,67
3 624,80
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
60
Betonspachtel 575
Cementová stierková malta
Stierka na opravy a vyrovnávanie
betónových plôch, cementových
omietok a plne škárovaného muriva
z betónových tvárnic. Vhodná ako
cementová rychlotuhnúca
tenkovrstvová omietka.
Tlačové chyby vyhradené!
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
48
25
36
15
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
42
25
48
7,5
16
12
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
0- ,5 mm cca 2-3 kg/m2/2 mm
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
10,79
12,95
165,97
199,16
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
431,60
517,92
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
PE 326 PROTECT C
Ochranná farba na betón
Farba na betón a fasády na báze
moderných akrylátov. Farba je
vhodná na staré aj nové betónové
plochy. Trvalé zakrytie vlasových
a jemných trhlín po zmraštení,
vysoká elasticita, vysoký odpor
difúzie CO2. Ochrana proti
poveternostným vplyvom.
Nemožno používať na podlahy.
Farby: biela.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tesniace hmoty a hydroizolácie
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
FEIN-Betonreparaturmörtel 474
Cementová malta na opravu
betónu 30 N/mm2
Cementová malta určená na opravy
betónových konštrukcií a panelov
predovšetkým v pozemnom
staviteľstve (stropy, schodištia,
piliere, balkóny a pod.).
Jedna vrstva do max. 15 mm.
Určené pre vnútorné aj vonkajšie
prostredie.
STN EN 1504-1
Sanácia betónov
HANSIT-Dichtungsschlämme 1110
Tenkovrstvová hydroizolačná
malta
Cementová malta na plošné
utesňovanie stavebných konštrukcií
proti vlhkosti a netlakovej vode.
Určená pre vnútorné aj vonkajšie
prostredie. Používa sa na silikátové
podklady bez statických trhlín.
Pohyblivé škáry a rohy sa ošetria
vložením pružného tesnenia.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AS 340 Flüssigfolie
Tesniaci náter proti netlakovej
vode
Elastický akrylátový tesniaci náter
proti netlakovej vode, určený pod
obklady stien a podláh vo vodou
zaťažovaných priestoroch (kúpeľne,
sprchy, WC). Potrebné naniesť
min. 2 vrstvy. Nie je vhodný na
vonkajšie účely a bazény.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
AS 341 Sockelflex/Optiflex
Hydroizolačná dvojzložková
stierka
Dvojzložková tesniaca hmota na báze
plastov a cementu proti neprenikajúcej aj prenikajúcej vode (napr.
nádrže na vodu) a tiež ako elastická
tesniaca vrstva na sanácie balkónov
a terás; silážnych a odpadových jám
a nádrží. Vhodná ako izolácia
armovacej vrstvy zateplovacích
systémov a aj ako armovacia vrstva
na uloženie tkaniny v oblasti sokla.
Farba: šedá
* Dodáva a vyrába sa na objednávku.
Tlačové chyby vyhradené!
0,2 - 0,4 l / m2
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
0 - 0,5 mm 4 - 6 kg / m2 /2mm
Cena € /vedro (vrece)
bez DPH
Cena € /vedro(vrece)
s DPH
19,09
22,91
cca 1,6 kg/m2/
2 vrstvy
43,15
51,78
18
cca 1,6 kg/m2/
2 vrstvy
94,60
113,52
10+10
cca 3 kg / m2 /
2 mm
136,24
163,49
SANÁCIA
BETONOV
Sanácia betónov
61
Sanácia betónov
Škárovacia a drenáž na malta na prírodný kameň
Pflasterfugenmörtel PFM
Škárovacia malta
na prírodný kameň
Škárovacia malta vhodná na
škárovanie vydláždených plôch
z prírodného kameňa a betónových
plôch. Malta odoláva mrazu
a posypovým soliam. V prípade
pevného spôsobu spojenia pre ľahké,
stredné a vysoké zaťaženie. Pre
stredné a vysoké zaťaženie je
potrebné použiť veľkoformátovú
dlažbu.
Pre šírku škár do 16 mm.
Sanácia betónov
Bal./
Pal.
kg/
Bal.
Zrnitosť
Vyd./Spotr.
42
30
0 - 2 mm
30 kg / cca 16 l
14,14
30
0 – 4 mm
62 kg / m2 /
40 mm
4,50
Cena € /vrece Cena € /vrece
bez DPH
s DPH
Cena € / t
bez DPH
Cena € / t
s DPH
16,97
471,33
565,60
5,40
150,00
180,00
.
* Dodáva a vyrába sa na objednávku
SANÁCIA
BETONOV
42
SANÁCIA
BETONOV
Bettungsmörtel WD
Drenážna malta (poter)
Drenážna malta (poter) určená pre
aplikáciu podkladných a drenážnych
vrstiev napr. pred pokládkou
prírodného kameňa, zámkovej dlažby
a pod. So škárovacou maltou
Pflastermörtel PFM vytvára systém
pre pokládku prírodného kameňa
a betónovej dlažby.
62
Tlačové chyby vyhradené!
Tlačové chyby vyhradené!
63
STROJE, NÁRADIE A SERVISNÁ TECHNIKA
Jednoduchá práca
na vašich stavbách
STROJE, NÁRADIE
A SERVISNÁ TECHNIKA
STROJE, NÁRADIE
A SERVISNÁ TECHNIKA
Spracovanie vysoko kvalitných výrobkov si vyžaduje použitie moderných technologií. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutná súhra materiálov, strojov a technických zručností. HASIT
ponúka rôzne produkty a služby a prostredníctvom profesionálnych strojov, mobilných zásobníkov a
zodpovedajúcim príslušenstvom podporuje stavebných odborníkov v každodennom používaní.
65
Poplatky za nájom, servis a služby
VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena € /
bez DPH
Volne ložený tovar
Čakacie doby
Cena € /
s DPH
Časový prestoj silostavača /hod
33,19
39,83
Časový prestoj servisného technika
16,60
19,92
0,00
0,00
33,19
39,83
Limitné množstvo
min. 10 t tovaru
Dopravné
Dopravné podlimitného množstva za každú chýbajúcu t do limitného
množstva
Servisný montér
Príjazd/odjazd resp.paušály podľa firemnej tarify/km
0,53
0,64
Poplatky za inštaláciu
a premiestnenie sila
Inštalácia sila
0,00
0,00
99,58
119,50
Poistenie sila
Premiestnenie sila
Poistná ochrana pri škodách na sile, vrátane techniky sila, vzniknutých búrkou, krúpami záplavami, požiarom, úderom blesku, prevrátením samotného
sila a nárazom stavebných prístrojov (nie žeriavov). Nepoistené sú škody,
ktoré vznikli úmyselne, alebo hrubou nedbanlivosťou, ako aj škody z mrazu.
Nároky na náhradu škôd tretích osôb voči nájomcovi/spracovateľovi (škody
na vecnom majetku a zdraví osôb) v rámci obvyklého poistenia zodpovednosti za škody spôsobené určitou prevádzkou.
Minimálna objednávka
Vrecovaný tovar – 5 paliet; Tovar vo vedrách – 24 veder
Odvoz príjemcom
Zľava na vlastnú prepravu
Cena € /
s DPH
0,00
0,00
4,98€/t
5,93€/t
- chýbajúcu paletu do limitného množstva
33,19
39,83
- chýbajúce vedro do limitného množstva
8,50
10,20
Výdaj
9,96
11,95
Vrátenie-dobropis
8,96
10,75
Vrecovaný tovar, prislušenstvo, WDVS, minisilá, tovar vo vedrách a pod za
zdvih
6,64
7,97
Dopravné podlimitného množstva za každú
Dopravné
Palety
Poplatky za vyloženie žeriav/hydraul. ruka
Cena € /
bez DPH
Kontinuálný miešač a ovládacia skriňa*
D 40, D 50, D 100, HM4, HM5, EDS
Zmiešavacie čerpadlo sila*
Dodatočný nájom pri
prekročení prestoja
stroja
Prenájom techniky
Cena € /
s DPH
6,64
7,97
SKMP-pumpa na sile
13,28
15,94
Zmiešavacia stanica sila*
Normálne množstvo spracovania za dodatočný deň SKMP - pumpa na sile
19,92
23,90
Zmiešavacia stanica sila*
D 40, D 50, D 100, HM4, HM5, EDS
0,00
0,00
Silo bez strojovej techniky*
Tlakové, beztlakové silo
9,96
11,95
STROJE, NÁRADIE
A SERVISNÁ TECHNIKA
* Všetky uvedené poplatky za nájom, servis a služby nie sú vhodné na rabat a skontovanie.
Príjem objednávok
1. Obdržané objednávky obchodným oddelením sa považujú za závázné. Bezprostredne po obdržaní objednávky prichádza ku krokom
k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
2. Objednávky je možné poslat faxom, poštou, osobne, alebo elektronickou poštou.
3. Objednávky sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení dodávatel‘om v písomnej forme.
4. Pri stornovaní objednávky sa postupuje podl‘a prísIušných ustanovení Obchodného zákonníka.
1. Dodávky tovarov realizujeme z výrobných závodov resp. distribučných skladov v tuzemsku i v zahraničí.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z jemu vyhovujúceho prislušného výrobného závodu resp. distribučného skladu.
3. Dodacia lehota tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim
dňom po doručení objednávky. V prípade tovarov bežne držaných
v skladových zásobách sa predávajúci zaväzuje dodať dodávku
v čo možno nejkratšom čase.
Dodacia lehota tovaru označeného v katalógu predávajúceho poznámkou „Dodáva a vyrába sa na objednávku“ môže byť dlhšia.
4. Pri odberoch dodávok vlastnou dopravou je nevyhnutné v objednávke uviesť meno oprávnenej osoby a EVČ auta a vopred dohodnúť
termín odberu s predávajúcim.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednanom a z viny kupujúceho neprevzatom tovare účtoval kupujúcemu 1 € / m2 na deň obsadenej skladovej plochy. V prípade, že nebolo možné tovar v mieste
určenia a objednanom čase dodania odovzdať oprávnenej osobe,
má predávajúci právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov
spojených s nerealizovaným odberom.
6. Plnenie objednávok a realizácia dodávok platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zásahu vyššej moci, prerušenie
dodávok elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia a ostatné nepredvidané okolnosti.
7. Pri vrátení a zvoze volne loženého materiálu silom zo stavby
v množstve väčšom ako jedna tona, predávajúci účtuje prirážku
23,25 € / t formou zníženia dobropisu za vrátený materiál.
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobnom závode
Lozorno.
2. V prípade dodávok zabezpečovaných predávajúcim sa v rámcovej kúpnej zmluve zjednáva miesto plnenia sklad, alebo stavba
kupujúceho. Kupujúci je povinný zaistit prístupovú cestu pre nákladný automobil a tiež bezodkladné odobratie tovaru. Kupujúci zodpovedá za pripadné škody vzniknuté poškodením tovaru pri vykladaní
tovaru alebo zdlhavou vykládkou trvajúcou viac ako 90 min od pristavenia vozidla na vykládku.
3. Predávajúci zabezpečuje prepravu v rámci celého územia
Slovenskej republiky.
Cena
1. Predajná cena za tovar sa rozumie CPT (podl‘a Incotherms 2000)
sklad kupujúceho, alebo príslušná stavba na území Slovenskej republiky.
2. V prípade odberu na jedno miesto určenia v množstve menšom ako
ako limitné množstvo bude účtovaný príplatok ako je uvedené na
str. 43
3. V prípade požiadavky kupujúceho na dodávku tovaru vozidlom
s mechanickou rukou účtuje predávajúci príplatok k cene tovaru vo
výške 6,64 €/paleta.
Vysvetlivky
66
Platobné podmienky
1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade fakturovanej sumy
v plnej výške, s výnimkou dodávok realizovaných na základe
osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záváznej objednávky. Po obdržaní úhrady na náš běžný účet
sa vystaví daňový doklad zálohovej platby a následne sa expeduje
tovar.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po
zaplatení celej kúpnej ceny Do zaplatenia má kupujúci k tovaru len
dispozičné právo a nie je oprávnený previesť vlastnícke právo na
tretiu osobu.
Plnenie objednávok - realizácía dodávok
Cena € /
bez DPH
Vrecovaný tovar
Úvod
1. Všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddelitelnú
súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z. v aktuálnom znení.
silo
vedro
balenie
nákladný automobil
vrece
kanister
kartuša
autocisterna
Tlačové chyby vyhradené!
Obaly
1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách, alebo
vol‘ne ložený, dopravovaný v transportných silách, alebo cisternových vozidlách.
2. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 9,96 €/ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
3. Naspät prijímame len palety EUR, póvodné a nepoškodené, dodané kupujúcim CPT sklad predávajúceho.
4. Kupujúci môže palety vrátiť do 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
5. Vrátenie paliet musí byt dokladované kópiou povodnej faktúry a dodacím listom.
6. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované do 14 dní (resp.
podľa dodacích a platebnách podmienok uvedených v rámcovej
zmluve) od dátumu prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje
manipulačný poplatok 10% z faktúrovanej sumy.
Podmíenky prevzatia paliet
Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu,
alebo viac uvedených závad.
1. Chybná, alebo je šikmo či priečne zlomená doska alebo zvlak.
2. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je
vidieť viac než jeden spojovací driek - klinec.
3. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditelný viac ako jeden spojovací klinec.
4. Je zrejme zlý celkový stav palety a zjavne nie je zaistená nosnost
1300 kg. (Napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých
doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita
palety.)
Skladovanie
1. Skladovanie treba zabezpečit podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobcov, alebo v technickom popise na
obaloch vyrobkov.
2. V prípade suchých omietkových a maltových zmesí, treba zabezpečit, aby pri zmenách vonkajších teplôt, neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.
Reklamácie a manká
1. Pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží dodaci list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne jeho
výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
3. Poškodenie časti jednej dodávky, neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej dodávky.
4. Zistené manká, alebo pripadné nedostatky súvisiace s dodávkou
tovaru predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do
5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky.
5. Pri reklamácii kvalitativneho charakteru sa postupuje presne podľapríslušného ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z.
6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami
a technikou spracovania, nemôžu byt predmetom reklamácie.
Platnosť dodacích a platobných podmienok
1. Tieto dodacie a platobné podmieky sú platné od 1. 4. 2013 do odvolania a súčasne sa rušia dodacie a platobné podmienky platné
v roku 2012.
HASIT Slovakia s.r.o
Výrobca suchých
omietkových zmesí
900 55 Lozorno
Tel.: +421 2 6010 2444
Fax: +421 2 6596 8221
e-mail: [email protected],
[email protected]
Región Bratislava: okresy BA I, BA
II, BA III, BA IV, BA V, MA
Mobil: +421 905 431 758
e-mail: [email protected]
Johannes Leithner
konateľ/Geschäftsführer
/general manager
Tel.: +421 2 6010 2411
e-mail: [email protected]
Región Stred 1: okresy BN, PD,
PE, TN, TO, ZM, NR, BB, BS,
DT, KA, ZV, ZC, ZH, LC, PT, VK,
RS, BR
Mobil: +421 905 682 372
e-mail: [email protected]
Ing. Lívia De Riggová
Sales director Slovakia
Mobil: +421 905 435 969
e-mail: [email protected]
Ing. Juraj Širanec
Area manager Východ
Mobil: +421 905 397 338
e-mail: [email protected]
www.hasit.sk
Región Západ: okresy PK, TT, HC,
PN, SE, SI, MY, NM, SC, DS, GA,
KN, LV, NZ, SA
Mobil: +421 915 997 252
e-mail:
Región Stred 2: okresy ZA, BY, CA,
DK, KM, PB, IL, MT, TR, RK, NO,
TS, LM
Mobil: +421 905 868 302
e-mail : [email protected]
Región Východ 1: okresy BJ, KK,
PP, SL, SN, LE, RV
Mobil: +421 915 757 603
e-mail: [email protected]
Región Východ 2: okresy PO, HE,
ML, SB, SV, SP, SK, VT, MI, KE,
SK, SO, TV, GL
Mobil: +421 905 397 338
e-mail: [email protected]
Download

murovacie malty - stavajsnami.sk