Alcatel-Lucent
OmniTouch™ 8082 My IC Phone
OmniPCX Office Rich Communication Edition
Uživatelská příručka
R300
8AL90835CSBDed01 -1409
Úvod
Děkujeme vám za vaši důvěru projevenou koupí telefonu Alcatel-Lucent
Telefon Alcatel-Lucent nabízí všechny výhody nové ergonomie a efektivnější komunikace
2
1 SEZNÁMENÍ S TELEFONEM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
7
TLAČÍTKA S PEVNĚ NASTAVENÝMI FUNKCEMI
INFORMACE O DOMOVSKE STRANCE
NAVIGACNI TLACITKO
APLIKACE
BEZDRATOVÝ MIKROTELEFON IP TOUCH BLUETOOTH® WIRELESS
INSTALACE KOMFORTNÍHO SLUCHÁTKA PŘIPOJENÉHO KABELEM
8
9
12
13
14
15
2 POUZIVANI TELEFONU
16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
ZMĚNA VÝCHOZÍHO HESLA
USKUTECNENI HOVORU
VOLANI PROSTREDNICTVIM OSOBNIHO SEZNAMU (KONTAKTY)
VOLÁNÍ ÚČASTNÍKA POMOCÍ JEHO JMÉNA
HOVOR Z HISTORIE VOLÁNÍ ( HISTORIE)
ZPĚTNÉ VOLÁNÍ NA JEDNO Z POSLEDNÍCH VYTOČENÝCH ČÍSEL
VOLAT KONTAKT Z APLIKACE PRO OBLÍBENÉ ( OBLÍBENÉ)
PRIJMOUT HOVOR
IGNOROVANI HOVORU
PŘESMĚROVAT PŘÍCHOZÍ VOLÁNÍ
TELEFONOVÁNÍ V REŽIMU “VOLNÉ RUCE (HANDS FREE)“
PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ ( INTERPHONY)
MASKOVAT MOU IDENTITU
HISTORIE VOLANI S UCASTNIKEM
ODSTRANĚNÍ JEDNÉ UDÁLOSTI Z HISTORIE VOLÁNÍ
ODSTRANIT UDÁLOSTI Z HISTORIE VOLÁNÍ
3 PRŮBĚH KONVERZACE
23
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
23
23
24
24
24
25
25
25
25
PODRŽENÍ VOLAJÍCÍHO
VOLBA DALŠÍHO ÚČASTNÍKA BĚHEM HOVORU
STŘÍDAVÉ VOLÁNÍ (PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA HOVORY)
PREPOJENI HOVORU
KONFERENCE TRI UCASTNIKU
OMEZENÍ SPOJENÍ S ÚČASTNÍKEM (UTAJENÍ)
HLASOVA FREKVENCE
NAHRAJTE AKTUÁLNÍ KONVERZACI
NASTAVENI AUTOMATICKE HLASITOSTI
3
4 VIDEOHOVOR
26
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
26
26
27
27
27
28
VIDEOHOVOR
ZAHÁJENÍ VIDEOHOVORU
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ VIDEOHOVORU
ZOBRAZIT/SKRÝT „OBRAZ V OBRAZE“
ZOBRAZENÍ VIDEA NA CELOU OBRAZOVKU
PŘIJETÍ DRUHÉHO VOLÁNÍ
5 SPRÁVA KONTAKTŮ
29
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
29
29
30
30
30
30
31
32
DEFINOVAT KONTAKT
PŘIDEJTE KONTAKT ZE SEZNAMU VOLÁNÍ.
PŘIDÁNÍ KONTAKTU DO SEZNAMU KONTAKTŮ Z VÝSLEDKŮ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE JMÉNA
VOLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM OSOBNÍHO SEZNAMU ( KONTAKTY)
ÚPRAVA KONTAKTU
ODSTRANIT KONTAKT
DEFINOVAT KONTAKT JAKO OBLÍBENÝ ( OBLÍBENÉ)
PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMÉ ZKRATKY KONTAKTU
6 KONTAKT S OSTATNIMI
33
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
33
34
34
34
36
36
36
DEFINICE PRESMEROVANI
AKTIVACE PŘEDNASTAVENÉHO PŘESMĚROVÁNÍ
OKAMŽITÉ PŘESMĚROVÁNÍ DO HLASOVÉ SCHRÁNKY
VIZUÁLNÍ HLASOVÁ SCHRÁNKA
ZRUSTE PRESMEROVANI
UPRAVIT PRESMEROVANI
ODSTRANIT PRESMEROVANI
7 KLAVESNICE
37
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
37
37
37
38
38
ZMĚNA TYPU KLÁVESNICE
SMAZANI ZNAKU
PSANI VELKÝCH PISMEN
PSANI CISEL
PSAT SPECIALNI ZNAKY
4
8 PROGRAMOVANI TELEFONU
39
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
39
39
40
41
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
49
50
50
52
53
URČETE JAZYK TELEFONU
OBLIBENE
UZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE
AUTOMATICKÝ ZAMEK
NASTAVENÍ VYZVÁNĚNÍ
AKTIVACE/DEAKTIVACE DISKRETNIHO REZIMU
VYZVANECI TONY
POSTUPNE ZVONENI
NASTAVENÍ HLASITOSTI ZVONĚNÍ:
NASTAVENÍ HLASITOSTI ZVONĚNÍ PŘI PŘIJETÍ VOLÁNÍ
ÚPRAVA HLASITOSTI REPRODUKTORU A SLUCHÁTKA
AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT HMATOVOU ODEZVU
AKTIVACE REZIMU NAHLAVNI SOUPRAVY
INSTALACE ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH (PÁROVÁNÍ)
INSTALACE BEZDRÁTOVÉHO SLUCHÁTKA ALCATEL-LUCENT MY IC PHONE BLUETOOTH®
ODINSTALOVAT ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH® (ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ)
POMUCKA PRO NEDOSLÝCHAVE
NASTAVTE ALARM.
SPRAVCE SOUBORU
ODSTRANENI SOUBORU
KOPÍROVÁNÍ SOUBORU Z EXTERNÍHO ÚLOŽNÉHO ZAŘÍZENÍ DO INTERNÍ PAMĚTI TELEFONU
POSLECH HUDEBNÍHO SOUBORU
PŘEHRÁNÍ VŠECH HUDEBNÍCH SOUBORŮ
TAPETA TELEFONU
SPORIC DISPLEJE TELEFONU
PŘIZPŮSOBENÍ UŽIVATELSKÉHO OBRÁZKU
PROGRAMOVATELNÉ KLÁVESY NA ÚVODNÍ STRÁNCE
ZMĚNA TÉMATU TELEFONU
VYMAZAT UŽIVATELSKÁ DATA
9 MANAZER/SEKRETARKA
54
9.1
9.2
9.3
9.4
54
54
55
55
MANAZER/SEKRETARKA
VYBERTE A AKTIVUJTE REŽIM FILTROVÁNÍ MEZI TELEFONY VEDOUCÍHO A SEKRETÁŘKY.
HOVOR S ASISTENTEM BĚHEM JINÉHO HOVORU
PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU NA TELEFON ASISTENTA
5
10 MY IC PHONE SYNCHRONIZER
56
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
56
56
56
58
58
58
61
62
ÚVOD
POZADAVKY
INSTALACE APLIKACE V POČÍTAČI
ODINSTALOVANI APLIKACE
OPRAVA APLIKACE
KONFIGURACE
SYNCHRONIZACE TELEFONU S POČÍTAČEM
ŘESENI POTIZI
11 ZARUKA A USTANOVENI
63
6
1 Seznámení s telefonem
Dotyková širokoúhlá obrazovka LCD
1
2
Tlačítka s pevně nastavenou funkcí: rychlý přístup k
hlavním funkcím telefonu
3
Sluchátko s rozhraním Bluetooth® pro optimální
komunikaci K dispozici je také kabelově připojitelný
telefon, který může nahradit telefon Bluetooth®.
4
Širokopásmový reproduktor pro optimální zvuk
5
LED
Příchozí nové volání( Bliká)
6
Upravitelný a stabilní stojan
7
Jeden 3,5mm konektor náhlavní soupravy
8
Různé konektory umožňující rozšíření telefonu





Port pro přídavný modul (typ SATA)
2 porty USB pro videozařízení nebo paměťové
zařízení
1 konektor mini-USB k připojení klávesnice(1)
Dva ethernetové porty 10/100/1000 Mb/s pro
firemní síť (LAN) a počítač
Jeden konektor pro stejnosměrný externí napájecí
adaptér
1 konektor RJ9 k připojení kabelového sluchátka
(1) Pro budoucí použití
7
1.1 Tlačítka s pevně nastavenými funkcemi
Nachází se hned pod dotykovou obrazovkou.
Tlačítko Ztlumit.
Když během hovoru stisknete toto tlačítko, druhá strana vás neuslyší. Dokud funkci
ztlumení zvuku znovu nevypnete, bude příslušná klávesa svítit (modře). Opětovným
stisknutím této klávesy ztlumení zvuku zrušíte.
Snížit hlasitost.
Zvýšit hlasitost.
Stisknutím tohoto tlačítka přijmete příchozí hovor v režimu handsfree (tlačítko svítí
modře). Stisknutím tohoto tlačítka při probíhajícím hovoru přepnete z režimu
handsfree do režimu náhlavní soupravy nebo režimu sluchátka.
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nabídky směrování.
Toto tlačítko svítí, pokud jste obdrželi novou hlasovou zprávu, textovou zprávu nebo
požadavek zpětného volání. Pokud nesvítí, můžete jeho prostřednictvím přistupovat
k různým službám zpráv. Pokud máte zmeškané hovory, toto tlačítko bliká.
Aktivujte nebo deaktivujte virtuální klávesnici.
Toto tlačítko svítí modře při alarmu buzení.
Tato klávesa slouží k návratu na domovskou stránku z jakékoliv obrazovky.
8
1.2 Informace o domovské stránce
Domovská stránka v rozšířeném režimu
1
Domovská stránka ve standardním režimu
Oblast s osobními informacemi
V této oblasti se zobrazují informace o telefonu a konfiguraci uživatele, včetně jména,
příjmení, avataru a směrování.
Přesměrování
Přístup k programování a nastavení profilů přesměrování.
Uživ. info
Informace o uživateli.
Video
Stisknutím této položky nabídky spustíte v telefonu záznam vlastního videa. Poté
můžete zkontrolovat, zda videokamera funguje správně.
Výběrem této části zobrazíte uživatelské parametry a stav telefonu.
2
Oblast s upozorněním
V nečinném stavu: V této části se zobrazují informace o posledních událostech telefonu,
například zmeškaných voláních a hlasových zprávách.
Během volání: V této části se zobrazuje stav volání (probíhající, přidržené, příchozí).
Klepnutím na tuto část během volání lze zobrazit obrazovku volání.
Stav volání:
Příchozí volání
Probíhající volání
Podržené volání
Konference tří účastníků
Video je v telefonu aktivní. (modrá barva)
Telefon má funkci videohovoru (bílá barva)
Váš telefon je telefon dohledu nebo je pod dohledem.
9
3
Oblast s datem, časem a připojením
V této části je zobrazen čas, datum, informace o připojení a přizpůsobení (zapnuté buzení,
zapnutý režim intercom).
Režim zabezpečení.
Bylo nalezeno úložiště připojené k portu USB.
Probíhá párování se zařízením Bluetooth.
Zařízení Bluetooth bylo připojeno (Jiné sluchátko než vlastní Bluetooth).
Náhlavní souprava byla připojena.
Budík byl aktivován.
Tiché vyzvánění bylo aktivováno.
Interphony (Viz kapitola: Přijímání telefonních hovorů).
Telefon má funkci videohovoru (Viz kapitola Videohovor.).
Stažení aktualizace.
Připojení Ethernet 1000 Mb.
Připojení Ethernet 100 Mb.
Připojení Ethernet 10 Mb.
Připojení Ethernet 10 Mb.
Připojení VoIP navázáno.
VoIP nepřipojeno.
Nelze navázat komunikaci. Více informací získáte od správce nebo osoby, která
systém nainstalovala.
Spojení se serverem navázáno
Tato ikona se zobrazí, když nejste připojeni k serveru webových služeb
(nouzový režim, selhalo ověření nebo problém se serverem).
Všechny funkce jsou nepřístupné. I nadále můžete volat pomocí číselníku.
10
Ověřte správnost hesla.


Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky
Uživ. info

Přihlášení
Zadejte heslo.
Zařízení Bluetooth nebylo připojeno
Video je v telefonu aktivní. (modrá barva)
Telefon má funkci videohovoru (bílá barva)
4
Aktivní oblast
V této oblasti naleznete informace o spuštěných aplikacích a náhledech vybraných aplikací
podle uživatele.
Když spustíte aplikaci, zobrazí se v aktivní oblasti. Pokud nebyla spuštěna žádná aplikace, v
aktivní oblasti jsou zobrazeny náhledy aplikací, které jste předem nastavili na hlavní stránce.
Náhled jedné aplikace umožňuje zobrazit informace o této aplikaci a snadno ji spustit.
Aplikace, ke kterým lze zobrazit náhled: Historie, Oblíbené, Správní asistent.
Přidání aplikace do aktivní oblasti nebo její odebrání



5
Nastavení Aplikace
Vyberte aplikaci, kterou chcete na domovskou stránku přidat nebo z ní
odebrat
Aktivace nebo deaktivace náhledu aplikace (ano, nebo ne)
Zpět na hlavní stránku
Panel aplikací( Domovská stránka v rozšířeném režimu)
Tato oblast nabízí přístup ke všem aplikacím a různým funkcím spuštěných aplikací
6
Oblast s aplikacemi( Domovská stránka ve standardním režimu)
V této části lze spustit telefonní aplikace. Aplikaci spustíte stisknutím jejího tlačítka. V
tomto režimu jsou k dispozici programovatelná tlačítka.
Po spuštění aplikace je zobrazení stejné jako v režimu náhledu.
11
1.3 Navigační tlačítko
Hlavní stránka
Úvodní stránku telefonu lze zobrazit ve standardním nebo rozšířeném režimu.
Posouváním prstu nahoru nebo dolů můžete stránkou nebo nabídkou procházet svisle (v rozšířeném
režimu), posouváním doprava nebo doleva můžete stránkou procházet vodorovně. (jen ve standardním
režimu).
Domovská stránka ve standardním režimu
Domovská stránka ve standardním režimu
Požadovanou položku vyberte stisknutím na obrazovce.
Přepnutí na rozšířený režim úvodní stránky
První stisknutí: návrat na předchozí domovskou stránku
Druhé stisknutí: zpět na první stranu domovské stránky
Přejděte na další obrazovku.
Zpět na předchozí obrazovku
Ve standardním režimu máte k dispozici až 6 stránek. Ve standardním režimu jsou na domovské
stránce aplikace a programovatelná tlačítka. Ve spodní části stránky se zobrazují dva typy ikon:
Značí první stránku (úvodní stránka).
Značí další stránky (prázdný kroužek). Je-li ikona vybarvená, znamená to, že se na této
stránce právě nacházíte. Díky tomu můžete snadněji přecházet mezi jednotlivými
stránkami.
12
1.4 Aplikace
K telefonním aplikacím lze přistoupit, pokud je úvodní stránka ve standardním režimu a panel
s aplikacemi na úvodní stránce je v rozšířeném režimu.
Požadované aplikace lze najít procházením stran v oblasti aplikací (ve standardním
režimu) nebo panelu aplikací (v rozšířeném režimu).
Aplikaci spustíte stisknutím jejího tlačítka.
13
1.5 Bezdrátový mikrotelefon IP Touch Bluetooth® Wireless
Zvednout/Zavěsit: chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte
toto tlačítko
Hlasitý/Tichý režim:
LED


Umístění baterie
Krátká následná
stisknutí pro změnu
úrovně hlasitosti
sluchátka (3 úrovně)
Režim ztlumení hovoru
lze aktivovat nebo
deaktivovat dlouhým
stisknutím
Pokud se mikrotelefon Bluetooth® nachází ve stojanu, není nutné přijmout nebo odmítnout hovor
stiskem tlačítka Zvednout/Zavěsit. Stačí odmítnout/přijmout mikrotelefon Bluetooth®.
LED





Nesvítí: normální provozy
Bliká zeleně: probíhá komunikace
Trvale zelená: sluchátko v činnosti
Blikající oranžová: slabá baterie, nebo sluchátko z dosahu signálu
Trvale oranžová: chybná funkce
Vložení a výměna baterií mikrotelefonu Bluetooth®
Zvedněte kryt baterie.
Vysuňte část přidržující baterie.
Baterie se dobíjí, jakmile je sluchátko Bluetooth® vloženo do základny.
Pokud se mikrotelefon Bluetooth® nachází ve stojanu, není nutné přijmout nebo odmítnout hovor
stiskem tlačítka Zvednout/Zavěsit. Stačí odmítnout/přijmout mikrotelefon Bluetooth®.
14
1.6 Instalace komfortního sluchátka připojeného kabelem
Místo bezdrátového telefonního sluchátka My IC Phone Bluetooth® lze připojit kabelové sluchátko.


Sluchátko připojte k odpovídajícímu konektoru (viz popis telefonu).
Vypněte bezdrátové sluchátko My IC Phone Bluetooth® (podržením tlačítka zvednutí/zavěšení,
dokud nezazní dva zřetelné tóny).
15
2 Používání telefonu
2.1 Změna výchozího hesla
Než budete mít přístup ke všech funkcím svého telefonu, je třeba výchozí heslo nahradit heslem
novým.

Použijte jeden z následujících způsobů:
o
o





Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky
Uživ. info
Přihlásit
Zadejte výchozí heslo (151515).
Zadejte nové heslo.
Vaše heslo obsahuje 6 číslic.
Systém odmítne nedostatečné osobní kódy se 6 stejnými číslicemi (000000, 111111, atd.) nebo
jednoduché sekvence 6 číslic (012345, 123456, atd.).
Potvrďte nové heslo.
OK
Po aktualizaci systému může mít heslo stále jen 4 číslice. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
použít heslo s 6 číslicemi. Další informace získáte po kontaktování osoby, která systém instalovala.
2.2 Uskutečnění hovoru

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Číslo, na které chcete volat, přímo vytočte.
o Zvedněte sluchátko Zadejte cílové číslo.
o
Stiskněte tlačítko Zavěsit/Vyvěsit na zařízení Bluetooth®. ( Bezdrátový mikrotelefon
IP Touch Bluetooth® Wireless) Vytočte cílové číslo.
Číselník
o
o
o
Volné ruce (hands free) Vytočte cílové číslo.
Naprogramované linkové tlačítko.
Hledání podle jména (tuto funkci lze také aktivovat pomocí klávesnice s písmeny).
o

Hovor
Pokud chcete volat externího účastníka, před vytočením jeho čísla vytočte předvolbu pro přístup
k vnější lince. Výchozí přístupový kód k vnější lince je zpravidla nastaven na 0. Přesto však tento kód
ověřte u svého správce.
Obrázek kontaktu se na telefonu zobrazí pouze v případě, že byl obrázek zkopírován do paměti sady a
následně přiřazen ke kontaktu (Viz: Definovat kontakt).
16
Ukončení hovoru

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Zavěste sluchátko.
o
o
Ukončit hov.
Tlačítko zavěšení sluchátka na sluchátku Bluetooth.
2.3 Volání prostřednictvím osobního seznamu (Kontakty)



Vyberte aplikaci.
Kontakty
Zvolte volajícího Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu.
Stisknutím ikony volání zavoláte na příslušný kontakt.
Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.
2.4 Volání účastníka pomocí jeho jména





Hledat
Zadejte první písmena jména kontaktu.
OK Na obrazovce se automaticky zobrazí jména a příjmení kontaktů splňující podmínky
hledání.
Zavolejte na kontakt jeho výběrem ze seznamu.
Můžete zobrazit celý soubor kontaktu.
V závislosti na konfiguraci (pro správu kontaktů může být ve firmě k dispozici externí server LDAP,
nebo jste některé kontakty v sadě nakonfigurovali ručně) může kontakt při vyhledávání podle jména
zobrazit u kontaktu obrázek. Při volání kontaktu se obrázek zobrazí pouze v případě, že se kontakt
nachází ve vašem seznamu kontaktů, obrázek byl zkopírován do paměti sady a následně přiřazen ke
kontaktu. (Viz: Definovat kontakt).
17
2.5 Hovor z historie volání ( Historie)
V historii volání jsou uvedeny všechny příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory.
Prostřednictvím historie volání můžete volat zpět volajícím.

Vyberte aplikaci.
Historie
V aplikaci historie jsou zobrazené dvě karty, na kterých jsou nové události telefonu, např.
zmeškaná volání, a starší události telefonu.

Nový
Všechny nové události zmeškaných příchozích volání.

Historie
Všechny události.
Vyberte příslušnou kartu.
Zvolte volajícího.



Zpět. vol.
Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie.
Informace najdete v kapitole: "Definovat kontakt jako oblíbený".
2.6 Zpětné volání na jedno z posledních vytočených čísel


Vyberte aplikaci.
Historie
V historii volání vyberte jedno z posledních volaných čísel.
Přijatý odchozí hovor.
Nepřijatý odchozí hovor.

Zpět. vol.
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie.
18
2.7 Volat kontakt z aplikace pro oblíbené ( Oblíbené)
Oblíbené: Tato aplikace obsahuje oblíbené kontakty, které jste vybrali ve svém osobním adresáři.


Vyberte aplikaci.
Oblíbené
Zobrazují se všechny kontakty definované jako oblíbené.
Zvolte volajícího.

Hovor
Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Oblíbené.
Informace najdete v kapitole: "Definovat kontakt jako oblíbený".
2.8 Přijmout hovor

Použijte jeden z následujících způsobů:.
o
o
Přijmout hov.
Zavěste sluchátko.
Klávesa hands-free.
o
Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth.
o
Obrázek kontaktu se na telefonu zobrazí pouze v případě, že byl obrázek zkopírován do paměti sady a
následně přiřazen ke kontaktu (Viz: Definovat kontakt).
Ukončení hovoru

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Zavěste sluchátko.
o
o
Ukončit hov.
Tlačítko zavěšení sluchátka na sluchátku Bluetooth.
19
2.9 Ignorování hovoru
Je přijat další hovor:

Ignorovat
Telefon již nebude vyzvánět, ale druhá strana bude i nadále slyšet vyzváněcí tón.
Pokud jste volání ignorovali, ještě je můžete přijmout.
2.10 Přesměrovat příchozí volání
Je přijat další hovor:. Váš aparát zvoní.
Přesměrovat do hlas. schránky

Přesm.do hl.schr
Hovor bude automaticky přesměrován do vaší hlasové schránky.
Přesměrovat na jiné číslo



Přesměrovat
Zavolejte příjemci přenosu.
Volání bude okamžitě přesměrováno.
2.11 Telefonování v režimu “Volné ruce (hands free)“
Zahájili jste komunikaci.


Klávesa hands-free.
Vyberte požadovaný zvukový režim:.
o
Handsfree.
o
Reproduktor (Poslech skup.).
Přesměrování hovoru zpět do sluchátka

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Zavěste sluchátko.
o
o
Telefonní sluchátko.
Tlačítko zvednutí sluchátka na sluchátku Bluetooth.
Přechod zpět do režimu handsfree

Znovu stiskněte tlačítko handsfree.
Můžete zavěsit sluchátko.
20
2.12 Přijímání telefonních hovorů ( Interphony)
K přijetí hovoru není třeba zvednout sluchátko. Při přijetí hovoru budete automaticky spojeni v režimu
handsfree. Na obrazovce se zobrazí totožnost volajícího.
Odpovědět po interfonním zařízení :




Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Telefonie Interphony
Ano / Ne
Zpět na hlavní stránku.
2.13 Maskovat mou identitu
Než odešlete hovor, můžete skrýt svou totožnost.




Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Telefonie Skrýt identitu
Ano / Ne
Zpět na hlavní stránku.
2.14 Historie volání s účastníkem
Můžete zobrazit historii všech volání (přijatých, zmeškaných atd.).






Vyberte aplikaci.
Historie
V aplikaci historie jsou zobrazené dvě karty, na kterých jsou nové události telefonu, např.
zmeškaná volání, a starší události telefonu.
Nový
Všechny nové události zmeškaných příchozích volání.
Historie
Všechny události.
Vyberte příslušnou kartu.
Z historie volání vyberte příjemce.
Podrobnosti o vašem kontaktu se zobrazí na obrazovce spolu s historií jeho hovorů (zmeškané a
přijaté hovory, hlasová schránka, atd.).
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie.
21
2.15 Odstranění jedné události z historie volání

Vyberte aplikaci.
Historie

Vyberte kartu:
Historie
Dotkněte se požadované události.


Odstranit
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie.
2.16 Odstranit události z historie volání

Vyberte aplikaci.
Historie

Vyberte kartu:
Historie


Smazat vše
Vyberte typ událostí, které chcete odstranit.
o Filtrovat zmeškané hovory : Nepřijaté příchozí hovory.
o Volat zpět : Žádosti o zpětné zavolání.
o Ostatní typy záznamu v protokolu komunikace

Potvrďte odstranění všech událostí z historie volání:
Odstranit
Funkci můžete otevřít také výběrem náhledu vhodné aplikace Historie.
22
3 Průběh konverzace
3.1 Podržení volajícího


Zahájili jste komunikaci.
Pozdrženo
Hovor je odložen.
Volající slyší hudbu nebo tón pro přidržení, dokud volání znovu nepřijmete.
Obnovte hovor s čekajícím účastníkem.

Použijte jeden z následujících způsobů:
Vyberte čekajícího volajícího ze seznamu volání nebo oblasti upozornění.
o
Získat
Znovu jste zahájili komunikaci s účastníkem.
o

3.2 Volba dalšího účastníka během hovoru

Zahájili jste komunikaci.


Nový hovor
Zavolejte druhé osobě.
Pomocí číselníku můžete druhému účastníkovi volat přímým vytočením čísla nebo pomocí
funkcí seznamu (historie) volání, kontaktů, vyhledávání podle jména nebo oblíbených položek.:
o Vytočte číslo pro svůj hovor.

o
Hledat
o
Historie
o
Kontakty
o
Oblíbené
Hovor
První hovor je odložen.
23
3.3 Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)



Komunikujete s prvním účastníkem.
Druhý účastník čeká.
Mezi jednotlivými volajícími můžete přepínat výběrem čekajícího účastníka ze seznamu
volání.
Komunikujete s druhým kontaktem: První hovor je automaticky odložen.
3.4 Přepojení hovoru
Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici:
Komunikujete s prvním účastníkem.



Zavolejte příjemci přenosu (Informace najdete v kapitole: Volba dalšího účastníka během
hovoru).
Pokud číslo, které je příjemcem přenosu, odpoví:
Přesměrovat
Dva účastníci jsou připojeni.
Hovor můžete přenést také okamžitě, aniž by bylo nutné čekat na odpověď účastníka.
Komunikujete s prvním účastníkem. Druhý účastník čeká.

Chcete umožnit komunikaci prvního účastníka s druhým.


Přesměrovat
Dva účastníci jsou připojeni.
3.5 Konference tří účastníků

Komunikujete s prvním účastníkem. Druhý účastník čeká.


Konference
Konferenční hovor je sestaven.
Pro ukončení konference

Použijte jeden z následujících způsobů:
o
o
Ukončit konf.
Zavěste sluchátko.
Potvrdit.
24
o
3.6 Omezení spojení s účastníkem (utajení)
V průběhu komunikace potřebujete, aby vás účastník neslyšel.

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Stiskněte na telefonu tlačítko „Ztlumit“.:
Je aktivován režim ztlumení hovoru. (Klávesa je modrá.).
Účastník vás již neuslyší.
Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte do normálního režimu.
o
Podržte tlačítko ztlumení na bezdrátovém sluchátku My IC Phone Bluetooth®.
Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte do normálního režimu.
3.7 Hlasová frekvence
V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového
serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník.

Použijte jeden z následujících způsobů:
o

Číselník
o
Zadejte požadované kódy.
3.8 Nahrajte aktuální konverzaci
Během rozhovoru s jedním či více účastníky můžete konverzaci ukládat.
Pro nahrání konverzace během komunikace:


Záznam Zaznamenávání probíhá...
Záznam můžete kdykoliv pozastavit, obnovit nebo zastavit.
o Pozastavit
o Pokračovat
o Zastavit
K používání této funkce musí mít uživatel příslušná oprávnění.
Videohovor nelze nahrávat.
3.9 Nastavení automatické hlasitosti
Během konverzace můžete zapnout funkci „Automatická hlasitost“. Po jejím zapnutí bude telefon
udržovat rovnoměrnou hlasitost hovoru. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že hlasitost druhé
strany hovoru kolísá nebo se liší hlasitost různých stran při konferenčním hovoru.
Zahájili jste komunikaci.
AGC
Telefon ovládá hlasitost zvuku během hovoru.
25
4 Videohovor
4.1 Videohovor
K používání této funkce je nutné, aby ji měl váš telefon i telefon volajícího povolenou.
Během videohovoru je displej rozdělený na dvě části. V hlavním okně je video volajícího a v pravé
dolní části hlavního okna je jako obraz v obraze zobrazené vaše video.
Hlavní okno s videem volajícího
Okno typu „obraz v obraze“ s videem,
které odesílá váš telefon volajícímu.
Pokud se tato ikona zobrazí v oblasti připojení, znamená:


Telefon má funkci videohovoru (bílá barva).
Video je v telefonu aktivní. (modrá barva).
4.2 Zahájení videohovoru
Videohovor lze zahájit, jen když máte s volajícím hlasový hovor.

Hovor
Volání účastníkovi.
Když účastník volání přijme, začne hlasová komunikace.
Ověřte, zda telefon kontaktu podporuje videohovory.


Stisknutím ikony kamery zobrazené u údajů účastníka můžete zahájit videohovor.
Když zahájíte videohovor, změní se stav volání v oznamovací oblasti.
Ikonu zahájení videohovoru můžete skrýt stisknutím šipky.
Když zahájíte videohovor, změní se stav volání v oznamovací oblasti.

Když zahájíte videohovor, druhý účastník vidí video, které odesílá váš telefon. Je vyzván k
zahájení videohovoru stisknutím obrazu v obraze.
26
Zobrazení této ikony v podrobnostech o kontaktu signalizuje, že probíhá spojování
videohovoru. .
Zobrazení této ikony v podrobnostech o kontaktu signalizuje, že videohovor nelze
spojit. Můžete jej zkusit navázat později při probíhající hlasové konverzaci.
Tato ikona (zelená) v oblasti připojení informuje, že probíhá rozesílání.
Zobrazení této ikony v podrobnostech o kontaktu signalizuje, že je videohovor
načítán do mezipaměti.

Pokud je tato ikona zobrazena v podrobnostech kontaktu, nelze spustit video. K obnovení
videokomunikace musíte zahájit nové zvukové volání.
4.3 Vypnutí/zapnutí videohovoru
Během videohovoru může kterýkoli účastník vypnout přenos videa. Přenos zvuku není zastaven.

Videohovor můžete vypnout klepnutím kamkoli na obraz v obraze. Druhému účastníkovi se
nebude zobrazovat vaše video.
Tato ikona se zobrazuje v režimu „obrazu v obrazu“ namísto vašeho videa.

Videohovor můžete zapnout klepnutím kamkoli na obraz v obraze. Druhému účastníkovi se
bude zobrazovat vaše video.
„Obraz v obraze“ lze skrýt. Aby však bylo možné ztlumit zvuk videa nebo jej znovu zapnout, musí
být na telefonu „obraz v obraze“ zapnut.
4.4 Zobrazit/skrýt „obraz v obraze“
„Obraz v obraze“ můžete zobrazit nebo skrýt.

Podržením nebo poklepáním na hlavní obrazovku videa „obraz v obraze“ zobrazíte,
poklepáním na „obraz v obraze“ tento obraz skryjete.
Pokud „obraz v obraze“ skryjete, zůstane zobrazen pouze obraz osoby, s níž hovoříte.
4.5 Zobrazení videa na celou obrazovku

Pokud chcete video zobrazit na celou obrazovku, klepněte kamkoli na hlavní okno videa.

Pokud chcete video zobrazit normálně, klepněte kamkoli na hlavní okno videa.
27
4.6 Přijetí druhého volání
Nelze se účastnit více než jedné videokomunikace zároveň. Nemůžete tedy používat druhý
videohovor.
Příjem druhého volání během konverzace
Když přijmete příchozí volání, je probíhající videohovor a zvukový hovor přidržen. Přidržený
videohovor lze obnovit stejně jako zvukový hovor.
Důsledky omezení na jeden videohovor:.



Když se účastníte videohovoru a přepojíte ho, video je zastaveno.
Když začnete hovor zaznamenávat, je video zastaveno (je zaznamenána jen zvuková
komunikace).
Nelze používat videokonference.
Ignorování druhého volání:

Když ignorujete druhé volání, videokomunikace normálně pokračuje.
28
5 Správa kontaktů
5.1 Definovat kontakt

Vyberte aplikaci.
Kontakty


Přidat nový kontakt
Zadejte kontaktní údaje.
Je třeba zadat alespoň příjmení.


Zpět
Kontakt byl přidán do adresáře.
V případě externích čísel doporučujeme používat kanonické tvary adresy složené ze znaku „+“,
předvolby země (např. „33“) a samotného čísla bez první číslice. Třeba v případě čísla 0390670000
zadejte tvar +3390670000. Znak „+“ získáte dlouhým stisknutím tlačítka „0“.
Ke kontaktu můžete přiřadit obrázek.




Zkopírujte obrázek z úložného zařízení USB do místní paměti telefonu.
Můžete odebrat paměťové zařízení USB.
Do pole s obrázkem zadejte následující cestu: /data/FileManager/ následovanou názvem
obrázku spolu s jeho příponou.
Tento obrázek se zobrazí na vašem telefonu pokaždé, kdy s kontaktem telefonujete.
Ke správě kontaktů může být ve firmě k dispozici externí server (LDAP). Pokud k těmto kontaktům
přiřadíte obrázky, zobrazí se pouze v případě, že použijete možnost vytáčení podle jména.
5.2 Přidejte kontakt ze seznamu volání.


Vyberte aplikaci.
Historie
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy.


Přidat
Zadejte kontaktní údaje.

Zpět
29
5.3 Přidání kontaktu do seznamu kontaktů z výsledků vyhledávání podle
jména



Hledat
Zadejte první písmena jména kontaktu.
OK
Na obrazovce se automaticky zobrazí jména a příjmení kontaktů splňující podmínky hledání.


Vybrat kontaktní údaje.
Kopírovat
Přidání kontaktu do seznamu kontaktů z výsledků vyhledávání podle jména.
5.4 Volání prostřednictvím osobního seznamu ( Kontakty)


Vyberte aplikaci.
Kontakty
Zvolte volajícího.
Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu.

Stisknutím ikony volání zavoláte na příslušný kontakt.
Pokud je u jednoho účastníka uloženo více čísel, vyberte to, které chcete použít.
5.5 Úprava kontaktu


Vyberte aplikaci.
Kontakty
Vyberte kontakt, který chcete upravit.


Upravit
Změnit kontaktní údaje.

Zpět
Při komunikaci můžete upravit kontakt.
5.6 Odstranit kontakt




Vyberte aplikaci.
Kontakty
Vyberte kontakt k odstranění.
Odstranit
Ano
30
5.7 Definovat kontakt jako oblíbený ( Oblíbené)
Nejčastěji volané kontakty lze definovat jako oblíbené.
Oblíbené kontakty se zobrazují v aplikaci Oblíbené.



Vyberte aplikaci.
Kontakty
Vyberte kontakt, který chcete přidat k oblíbeným.
Oblíbené
Kontakt byl přidán k oblíbeným.
Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Zelená kontrolka znamená, že je kontakt přiřazený k oblíbeným.
Odebrání kontaktu z oblíbených

Použijte jeden z následujících způsobů:
o
Vyberte aplikaci.
Kontakty
Vyberte aplikaci.
Oblíbené
Vyberte kontakt, který chcete odebrat z oblíbených.
o


Oblíbené
Kontakt byl odebrán z oblíbených.
Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
31
5.8 Programování přímé zkratky kontaktu
Ve standardním režimu můžete naprogramovat zkratku pro přímé volání z domovské stránky.
Přístup k programování a nastavení zkratek na úvodní stránce


Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Úvodní stránka
Funkční klávesy jsou zobrazeny ve spodní části úvodní stránky. Tyto klávesy slouží k programování,
úpravě, odstranění či přesunu kláves a k obnovení zobrazení na úvodní stránce.
Přidání programovatelné klávesy


Přidat
Ze seznamu vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit zkratku.
Po nalezení kontaktu nebo po zadání čísla:


Právě přidaná klávesa se zobrazí šedou barvou.
Zpět
Na obrazovku programování.
Právě přidaná klávesa se zobrazí na úvodní stránce.
Pokud klávesu naprogramujete prostřednictvím seznamu kontaktů:
- Krátkým stisknutím zahájíte hovor.
- Dlouhým stisknutím otevřete soubor s kontaktem.
32
6 Kontakt s ostatními
6.1 Definice přesměrování
Váš telefon umožňuje definovat různé typy přesměrování.


Okamžitě přesměrovat
Všechna vaše volání budou okamžitě přesměrována do jiného přístroje nebo hlasové schránky.
Přesměrovat při obsazení
Všechna vaše volání budou přesměrována do jiného přístroje nebo hlasové schránky, pokud již
budete online.

Použijte jeden z následujících způsobů:

o
Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
o Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Přesměrování



Přidat
Vyberte typ přesměrování, který chcete naprogramovat.:
o Okamžitě přesměrovat
o Přesměrovat při obsazení
o Pokud je bez odpovědi
o Pokud je obsazeno nebo bez odpovědi
Další
Přesměrovat volání do jiného přístroje



Jiná
Zadejte cílové číslo pro přesměrování.
Ověřit.
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování.
Můžete je aktivovat ihned nebo později.
Přesměrovat volání do hlasové schránky


Hlas. schránka
Uložit
Uložit přesměrování.
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování.
Můžete je aktivovat ihned nebo později.
33
6.2 Aktivace přednastaveného přesměrování
Telefon umožňuje aktivovat přednastavená přesměrování nebo přesměrování, která jste dříve
vytvořili.

Použijte jeden z následujících způsobů:

o
Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
o Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Přesměrování
Na obrazovce se zobrazí seznam přednastavených přesměrování.
Vyberte jedno z nabízených přesměrování.


Přesměrování je aktivováno. ( Klávesa je modrá.).
Aktivovaná funkce se zobrazí v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky.

Zpět na hlavní stránku.
Pokud klávesa přesměrování nesvítí, žádné přesměrování není aktivováno.
6.3 Okamžité přesměrování do hlasové schránky
Než použijete přesměrování, musíte je definovat.

Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.


Hlas. schránka
Přesměrování je aktivováno. ( Klávesa je modrá.)
Aktivovaná funkce se zobrazí v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky
Pokud klávesa přesměrování nesvítí, žádné přesměrování není aktivováno.
Po nastavení přesměrování bude zadané číslo přidáno do seznamu dostupných přesměrování a
připraveno na další použití.
6.4 Vizuální hlasová schránka
Vizuální hlasová schránka umožňuje zobrazení a správu hlasových zpráv zanechaných volajícími.

Použijte jeden z následujících způsobů:
 Jste informováni o nové hlasové zprávě (oznamovací pásmo).
Stiskněte tlačítko upozornění na zprávy v hlasové schránce, které je uprostřed horní části
obrazovky.

Vyberte aplikaci.
Historie
Hlas. schránka
Vybrat účastníka, který zanechal hlasovou zprávu.


Na domovské stránce stiskněte tlačítko hlasové schránky.
Zadejte heslo k vizuální hlasové schránce.
34
V aplikaci vizuální hlasové schránky jsou zobrazené dvě karty, na kterých jsou nové hlasové zprávy a
poslechnuté zprávy.

Nový
Všechny nové zprávy.
Na kartě je zobrazen počet nových zpráv.

Messages
Staré zprávy.
Vyberte příslušnou kartu.
Vyberte zprávu.
Na obrazovce se zobrazí informace o vašem kontaktu.



Spustit HS
Poslechněte si zprávu.

Pozast. HS
Pauza během poslechu zprávy.

Zastavit HS
Ukoncit poslech.
Po přečtení můžete:

Zpět. vol.
Zpětné volání odesílateli zprávy.

Odstranit
Vymazat aktuální zprávu.

Smazat vše
Odstranit všechny zprávy.

Volat HS
Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty.
Heslo
Zadejte heslo.
Postupujte podle hlasových pokynů.
35
6.5 Zrušte přesměrování
Přesměrování je aktivní (klávesa přesměrování svítí).

Použijte jeden z následujících způsobů:

o
Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
o Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Profil směrování Můj telefon do kanceláře

Zpět na hlavní stránku.
6.6 Upravit přesměrování
Naprogramovaná přesměrování můžete změnit.

Použijte jeden z následujících způsobů:

o
Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
o Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Profil směrování




Upravit
Vyberte přesměrování, které chcete změnit.
Vyberte typ přesměrování, který chcete naprogramovat.
o Okamžitě přesměrovat
o Přesměrovat při obsazení
Další
Přesměrovat volání do jiného přístroje



Jiná
Zadejte cílové číslo pro přesměrování.
Ověřit.
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování.
Můžete je aktivovat ihned nebo později.
Přesměrovat volání do hlasové schránky


Hlas. schránka
Uložit
Uložit přesměrování.
Přesměrování bude přidáno do seznamu přednastavených přesměrování.
Můžete je aktivovat ihned nebo později.
6.7 Odstranit přesměrování
Své kontakty můžete volat přímo bez výběru z osobního adresáře.



Odstranit
Vyberte přesměrování, které chcete odstranit.
Ano
Potvrďte odstranění.
36
7 Klávesnice
7.1 Změna typu klávesnice
Při úpravě textu můžete změnit klávesnici podle jazyka, ve kterém píšete: : AZERTY, QWERTY,
QWERTZ, Cyrilice.



Na obrazovce se zobrazí klávesnice.
Vyberte typ klávesnice (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrilice, ...).
OK
Potvrďte svou volbu.
7.2 Smazání znaku
Při úpravě textu jej můžete opravit.


Dotykem obrazovky umístěte kurzor za text, který chcete smazat.
Stiskněte tlačítko mazání na klávesnici.
Během úpravy textu můžete odstranit více znaků zároveň.


Umístěte kurzor za první znak, který chcete odstranit, a prstem přejeďte až k poslednímu
znaku, který chcete odstranit (během této doby nepřerušujte kontakt s obrazovkou).
Stiskněte tlačítko mazání na klávesnici.
7.3 Psaní velkých písmen
Podle výchozího nastavení jsou zadávaná malá písmena.

Jednou stiskněte toto tlačítko.
Následující zadaný znak bude zapsán jako velké písmeno a další automaticky znovu jako
malé písmeno.

Dvakrát stiskněte toto tlačítko. Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Režim velkých písmen je platný pro všechny zadané znaky.

Pokud chcete přejít zpět do režimu malých písmen, tlačítko znovu stiskněte.
Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Rozsvítí se zelená kontrolka tohoto tlačítka. Režim velkých písmen byl aktivován.
37
7.4 Psaní čísel



Jednou stiskněte toto tlačítko.
Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Zadejte čísla.
Pokud chcete přejít zpět do režimu psaní písmen, tlačítko znovu stiskněte.
Nesvítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Rozsvítí se zelená kontrolka tohoto tlačítka. Je aktivní číselná klávesnice.
7.5 Psát speciální znaky




Jednou stiskněte toto tlačítko.
Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Vyberte znak.
Zobrazují se speciální znaky přiřazené vybranému znaku.
Vyberte požadovaný znak.
Klávesnice je zpět ve výchozím režimu.
38
8 Programování telefonu
8.1 Určete jazyk telefonu





Vyberte aplikaci.
Nastavení
Nastavení Zařízení Nastavení telefonu
Vyberte požadovaný jazyk.
OK
Jazyk
Zpět na hlavní stránku.
8.2 Oblíbené
Tato aplikace obsahuje oblíbené kontakty, které jste vybrali ve svém osobním adresáři ( Adresář).
Nejčastěji volané kontakty lze definovat jako oblíbené.



Vyberte aplikaci.
Kontakty
Vyberte kontakt, který chcete přidat k oblíbeným.
Oblíbené
Kontakt byl přidán k oblíbeným.
Svítí kontrolka přiřazená k tlačítku.
Zelená kontrolka znamená, že je kontakt přiřazený k oblíbeným.
Své kontakty můžete volat přímo bez výběru z osobního adresáře.

Použijte jeden z následujících způsobů:
o Z domovské stránky : Oblíbené
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy.
Vyberte aplikaci.
Oblíbené
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovědět prostřednictvím rychlé zprávy.
o

Odebrání kontaktu z oblíbených

Oblíbené
Svítivá dioda této funkce zhasne.
39
8.3 Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje
Po uzamčení telefonu můžete používat pouze zvláštní čísla, jako je pohotovost, policie nebo
standardní číslo (správce může nastavit maximálně 3 tato čísla).
Zamčení vašeho telefonu

Použijte jeden z následujících způsobů:

o
Stiskněte tlačítko uživatelských služeb.
o Stiskněte oblast s informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Uživ. info


Zámek
Potvrdit:
Zámek
Telefonní přístroj zamknutý.
Pokud telefon vyzvání, zobrazí se základní okno s výzvou, abyste volání přijali, nebo ignorovali. Pokud
právě voláte, můžete pouze ukončit volání.
Z domovské stránky


Zámek
Potvrdit:
Zámek
Telefonní přístroj zamknutý.
Chcete-li telefon uzamknout z domovské stránky, tuto funkci je třeba nastavit:



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Zámek Tlačítko Zámek
Aktivovat funkci.
Odemknout telefon


Zadejte heslo a telefon odemkněte.
40
8.4 Automatický zámek
Současně se zhasnutím podsvícení telefonu se telefon také uzamkne.
Aktivace automatického zámku



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Zámek Při uzamknutí vypnout podsvícení
Aktivovat funkci.
Nastavení časového limitu, po kterém podsvícení zhasne a telefon se uzamkne



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Spořič displeje Časový limit podsvícení
Nastavení časového limitu, po kterém podsvícení telefonu zhasne.
Odemknout telefon


Zadejte heslo a telefon odemkněte.
8.5 Nastavení vyzvánění





Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk
Na sluchátku lze nastavit různé vyzváněcí tóny podle typu příchozího volání.
o Místní zvonění
o Externí zvonění
o Speciální zvonění
o Zvonění události
Vyberte vyzvánění, které chcete ke každému typu hovoru přiřadit.
Potvrďte svou volbu.
OK
8.6 Aktivace/deaktivace diskrétního režimu



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Tiché zvonění
Aktivovat nebo deaktivovat funkci.
41
8.7 Vyzváněcí tóny



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Pípnutí před zvoněním
o Jedno pípnutí : Jedno pipnuti pred zazvon.
o Dvě pípnutí : Dvě pípnutí před spuštěním vyzvánění.
o Tři pípnutí : Tri pipnuti pred zazvon.
o Žádné pípnutí : Zv. bez pip.
Potvrďte svou volbu.
OK
8.8 Postupne zvoneni



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Nastavení Zařízení Zvuk Zesilující zvonění
Aktivovat nebo deaktivovat funkci.
8.9 Nastavení hlasitosti zvonění:



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Hlasitost zvonění
Nastavení hlasitosti zvonění: ( 0 až 9).
8.10 Nastavení hlasitosti zvonění při přijetí volání

Telefon zvoní při přijetí telefonátu.

Snížení hlasitosti.

Zvýšení hlasitosti.
8.11 Úprava hlasitosti reproduktoru a sluchátka

Během komunikace lze nastavit hlasitost reproduktoru nebo telefonního sluchátka:.

Snížení hlasitosti.

Zvýšení hlasitosti.
8.12 Aktivovat/deaktivovat hmatovou odezvu
Po stisknutí tlačítka na telefonu dojde k vibraci, která slouží k potvrzení, že provedená akce byla v
systému registrována.
Aktivace nebo deaktivace vibrací tlačítek:



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Nastavení telefonu Hmatová odezva
Aktivovat nebo deaktivovat funkci.
42
8.13 Aktivace režimu náhlavní soupravy
Na boku telefonu je 3,5mm konektor pro náhlavní soupravu nebo externí mikrofon. O dostupných
modelech náhlavních souprav se informujte u prodejce.
Ve výchozí konfiguraci lze náhlavní soupravu, sadu hands-free nebo reproduktory připojit k telefonu
zvukovým konektorem jack.


Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Typ příslušenství
JACK
OK
Po výběru typu příslušenství je nutné určit příslušenství s konektorem jack.:


Příslušenství s konektorem Jack
o Náhlavní souprava
o Handsfree
o Reproduktor
OK
8.14 Instalace zařízení Bluetooth (párování)
Spolu s telefonem můžete použít zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo náhlavní souprava.
Aby bylo možné zařízení Bluetooth použít, je třeba je spárovat s telefonem. Před spárováním je
nutné zařízení Bluetooth přepnout do režimu, ve kterém bude rozpoznatelné. Informace o aktivaci
režimu, ve kterém bude zařízení rozpoznatelné, naleznete v dokumentaci k vašemu zařízení
Bluetooth.








Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Bluetooth
Přidat
Skenovat
Telefon prověří dostupné zařízení Bluetooth.
Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.
Přidejte zařízení do seznamu zařízení.
Zadejte kód PIN zařízení.
OK
Zařízení Bluetooth bylo připojeno.
43
Po spárování příslušenství Bluetooth musíte určit typ příslušenství v rámci nastavení zvuku.


Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Typ příslušenství
BT OK
Jaké zařízení jste právě přidali?:


Příslušenství Bluetooth
o Náhlavní souprava
o Handsfree
o Reproduktor
OK
Všechna zařízení kromě sluchátka Alcatel-Lucent My IC Phone Bluetooth® Wireless Handset budou
považována za sluchátka.
8.15 Instalace bezdrátového sluchátka Alcatel-Lucent My IC Phone
Bluetooth®










Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Bluetooth
Přidat
Skenovat
Telefon prověří dostupné zařízení Bluetooth...
Toto zařízení s rozhraním Bluetooth® je třeba připravit k párování. Vyvěste sluchátko,
vypněte ho a podržte zároveň obě jeho tlačítka. Uslyšíte třikrát přerušovaný tón a kontrolka
LED bude blikat zeleně a oranžově.
Vyhledávání zařízení Bluetooth®. Počkejte na zobrazení vyhledávaného typu zařízení
a adresy.
Vyberte příslušné zařízení.
Přidat
Zadejte kód PIN zařízení ( Výchozí kód PIN je 0000).
OK
Třikrát přerušovaný tón udává, že sluchátko bylo nainstalováno správně (kontrolka LED bliká
zeleně nebo oranžově v závislosti na stavu baterie).
44
Po spárování příslušenství Bluetooth musíte určit typ příslušenství v rámci nastavení zvuku.



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Typ příslušenství BT OK
Příslušenství Bluetooth Náhlavní souprava OK
Chybová hlášení

Na sluchátku se zobrazí chybové hlášení o neúspěšném párování.
Bluetooth® a kód PIN.
Zkontrolujte stav sluchátka
8.16 Odinstalovat zařízení Bluetooth® (zrušit spárování)




Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Bluetooth
Vybrat zařízení Bluetooth®, u kterého chcete zrušit spárování.
Odstranit
Zařízení Bluetooth® bylo odinstalováno (bylo zrušeno spárování).
8.17 Pomůcka pro nedoslýchavé
Pokud telefon používáte se zařízením na podporu sluchu, musíte toto zařízení pro dobrý poslech
nainstalovat a aktivovat.



Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Zvuk Naslouchátko
Aktivovat funkci : Ano
Pomůcka pro nedoslýchavé je aktivní.
8.18 Nastavte alarm.





Alarm
Hodiny
Zadejte čas alarmu.
Zvuk budíku
Vybrat požadovanou melodii.
Hlasitost
Nastavte hlasitost alarmu.
Stav budíku
Aktivovat funkci.
Příslušná LED dioda bude svítit: funkce je aktivovaná.
Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení).
Když zvoní alarm, můžete vybrat, jestli ho chcete opakovat, nebo vypnout.
45
8.19 Správce souborů
Tato aplikace slouží ke správě obrázků a zvukových souborů.




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Vyberte požadovaný typ souborů:
o Zvuk
o Obraz
Vyberte, odkud se mají soubory načíst: soubory uložené v telefonu, v připojeném zařízení
USB nebo obojí.
Zpět
Zobrazí se všechny soubory vybraného typu.
Doba zobrazení může být delší, pokud je na úložném zařízení USB moc souborů.
Když používáte externí paměťové zařízení USB, soubory musí být uložené v úložišti se stejným
názvem, jako má úložiště definované v části Settings/Application/My files. Ve výchozím nastavení má
úložiště definovaný název My IC Phone. Pokud ho chcete změnit, vždy ho změňte v nastavení telefonu
i v paměťovém zařízení USB.
V adresáři externího úložiště USB, který obsahuje zvukové soubory nebo obrázky, nesmí být více než
200 souborů (jakéhokoliv typu).
8.20 Odstranění souboru






Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Vyberte požadovaný typ souborů:
o Zvuk
o Obraz
Aktivujte režim mazání.
Odstranit
Vyberte soubor, který chcete odstranit.
Potvrďte odstranění.
Ukončete režim mazání.
Soubor uložený na externím zařízení nelze odstranit.
46
8.21 Kopírování souboru z externího úložného zařízení do interní paměti
telefonu




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Vyberte požadovaný typ souborů:
o Zvuk
o Obraz
Filtry
Vyberte úložné zařízení.
Vyberte soubor, který chcete zkopírovat.

Kopírovat
8.22 Poslech hudebního souboru




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Zvuk
Filtry
Zobrazit soubory podle vybraného úložiště (Interní paměť telefonu nebo externí úložné
zařízení).
Vyberte hudební soubor.
Přehrávání bude spuštěno automaticky.
o
Pozastavit:.
Pozastavit
o
Opakovaný poslech:.
Přehrát
o
Ukončení přehrávání:.
Zastavit
Podporované jsou formáty zvukových souborů MP3 a AAC.
Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou majetkem
společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní partner nebo
koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za dodržení souvisejících
práv k duševnímu vlastnictví.
47
8.23 Přehrání všech hudebních souborů




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Zvuk
Filtry
Zobrazit soubory podle vybraného úložiště (Interní paměť telefonu nebo externí úložné
zařízení).
Přehrát vše
Je spuštěný poslech všech zvukových souborů.

Ukončení přehrávání: Ukončit vše

Opakovaný poslech: Přehrát

Přechod na následující skladbu: Další

Přehrávání náhodných skladeb: Náhodně
Podporované jsou formáty zvukových souborů MP3 a AAC.
Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou majetkem
společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní partner nebo
koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za dodržení souvisejících
práv k duševnímu vlastnictví.
8.24 Tapeta telefonu
Tapetu telefonu můžete změnit. Obrázek je třeba uložit do telefonu nebo na úložné zařízení USB.
Pokud je obrázek uložen na úložném zařízení USB, je třeba je připojit k telefonu:


Vložte zařízení USB ze zadní strany telefonu.
Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení).
Změna tapety:





Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Obraz
Zobrazí se také seznam obrázků na zařízení USB.
Filtry
Zobrazit soubory podle vybraného úložiště.
Vyberte obrázek.
Tapeta
Vybraný obrázek bude použit jako tapeta.
Podporované formáty obrazu jsou následující: bmp, jpeg, png.
Optimální rozlišení obrázku je 800x480 pixelů.
48
8.25 Spořič displeje telefonu
Jako spořič displeje telefonu můžete použít výchozí spořič, nebo osobní spořič. Pro výchozí spořič
displeje se používají předem definované obrázky. Pro osobní spořič displeje se používají obrázky,
které jste uložili do paměti telefonu a zařadili do série pro spořič displeje.




Vyberte aplikaci.
Nastavení
Aplikace Spořič displeje
Spořič displeje : Ano / Ne
Aktivovat nebo deaktivovat funkci.
Typ spořiče displeje
Vyberte typ spořiče displeje.:
o Výchozí spořič displeje.
o Osobní spořič displeje.
Můžete nastavit časovou prodlevu zobrazení spořiče displeje, časovou prodlevu zhasnutí podsvícení,
jas při zapnutém a zhasnutém podsvícení a interval obnovování obrázků.
Přidejte obrázek pro svůj osobní spořič displeje.
Obrázky musí být uložené v paměti telefonu.
Podporované formáty obrazu jsou následující: bmp, jpeg, png.
Optimální rozlišení obrázku je 800x480 pixelů.




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Obraz
Vyberte obrázek.
Spořič displeje
Obrázek je přidán do série pro osobní spořič displeje.
Odeberte obrázek ze série pro osobní spořič displeje.




Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Obraz
Vyberte obrázek.
Odeb. z SsPool
Obrázek je odebrán ze série pro osobní spořič displeje.
49
8.26 Přizpůsobení uživatelského obrázku
Zobrazený obrázek můžete změnit v oblasti s osobními informacemi v levém horním rohu obrazovky.
Obrázek je třeba uložit do telefonu nebo na úložné zařízení USB.
Pokud je obrázek uložen na úložném zařízení USB, je třeba je připojit k telefonu:


Vložte zařízení USB ze zadní strany telefonu.
Zobrazí se ikona (v oblasti s informacemi o připojení).
Změna avatara:





Vyberte aplikaci.
Moje soubory
Obraz
Zobrazí se seznam dostupných obrázků.
Filtry
Zobrazit soubory podle vybraného úložiště.
Vyberte obrázek.
Můj obrázek
Obrázek je aktualizován.
Podporované formáty obrazu jsou následující: bmp, jpeg, png.
Doporučená velikost avatara je 100x100 obrazových bodů.
8.27 Programovatelné klávesy na úvodní stránce
Na úvodní stránku si můžete přidávat klávesové zkratky. Tyto zkratky slouží k vytočení čísla
uloženého u kontaktu, k otevření karty kontaktu nebo k přímému vytočení konkrétního čísla.
Přístup k programování a nastavení zkratek na úvodní stránce


Vyberte aplikaci.
Nastavení
Úvodní stránka
Funkční klávesy jsou zobrazeny ve spodní části úvodní stránky. Tyto klávesy slouží k programování,
úpravě, odstranění či přesunu kláves a k obnovení zobrazení na úvodní stránce.
50
Přidání programovatelné klávesy


Přidat
Vyberte osobu, kterou chcete ke klávese přiřadit. Můžete tak učinit ze seznamu kontaktů,
vyhledáváním podle jména nebo přímým zadáním čísla.
Jakmile zvolíte kontakt ze seznamu nebo pomocí vyhledávání podle jména, případně jakmile zadáte
číslo:


Právě přidaná klávesa se zobrazí šedou barvou.
Zpět
Na obrazovku programování.
Právě přidaná klávesa se zobrazí na úvodní stránce.
Pokud klávesu naprogramujete prostřednictvím seznamu kontaktů:
- Krátkým stisknutím zahájíte hovor.
- Dlouhým stisknutím otevřete soubor s kontaktem.
Úprava zkratek
U naprogramovaných kláves můžete změnit uložené jméno i číslo.



Upravit
Vyberte klávesu, kterou chcete upravit.
Vyberte způsob, jakým chcete číslo změnit – ze seznamu kontaktů, vyhledáváním podle jména
nebo přímým zadáním čísla.
Po dokončení úprav:



Potvrďte provedené změny.
Zadejte nový název zkratky.
OK
Pro potvrzení.
Přesunutí zkratky na jiné místo na úvodní stránce
Naprogramovanou klávesu můžete přesunout na jakékoliv jiné místo úvodní stránky.



Přesunout
Stiskněte ikonu pohybu přiřazenou ke klávese, kterou chcete přesunout.
Jakmile se ikona zobrazí, můžete naprogramovanou klávesu přesunout stisknutím nového
místa na stránce.
Stejným způsobem je možné přesunovat také výchozí funkční klávesy.
Pokud naprogramovanou klávesu přesunete na místo již obsazené jinou klávesou, obě klávesy se
prohodí.
51
Odstranění zkratky



Odstranit
Vyberte zkratku, kterou chcete odstranit.
OK
Potvrďte odstranění.
Klávesa se odstraní.
Obnovení zobrazení na úvodní stránce
Jakékoliv změny provedené v rozmístění výchozích funkčních kláves můžete zrušit nastavením
výchozího zobrazení úvodní stránky.


Reset
OK
Potvrďte obnovení.
8.28 Změna tématu telefonu





Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Nastavení telefonu
Na konfigurační stránce vyberte aktuální téma
Na obrazovce se zobrazí seznam dostupných témat.
Vyberte ze seznamu požadované nové téma.
OK
Potvrdit výběr.
Změna motivu může chvíli trvat.
52
8.29 Vymazat uživatelská data
Funkce vymazání odstraní:








zvukové soubory a fotografie, které jste si uložili do telefonu,,
přiřazení funkcí programovatelným tlačítkům,,
kontakty,,
záznam komunikace,,
vlastní naprogramované alarmy,,
vlastní nastavení (upravená v nabídkách „Aplikace“ a „Zařízení“),,
vlastní přizpůsobení zařízení (obrázek na pozadí, spořič obrazovky, melodie, vzhled),,
vlastní nainstalované webové aplikace.
Nejprve se rozmyslete, zda je tento krok skutečně potřebný. Dojde totiž k vymazání většiny vašich dat
a nastavení.




Vyberte aplikaci.
Nastavení
Zařízení Reset
Aktivovat funkci: Ano
Zadejte heslo.
Vymazávání dat započne ihned po zadání hesla.
53
9 Manažer/sekretářka
9.1 Manažer/sekretářka
Aplikace Manager/Assistant má další speciální funkce, pokud je telefon vedoucího (Alcatel-Lucent
8082 My IC Phone) nakonfigurovaný pro používání s telefonem asistenta (Alcatel-Lucent IP Touch 4068,
4038, 4039, 4028 nebo 4029).
Na telefonu vedoucího je v samostatném okně aplikace zobrazené jméno asistenta, tlačítko funkce
přímého volání a tlačítko režimu filtrování. Okno aplikace asistenta/vedoucího lze zobrazit pouze
v případě, že se úvodní stránka nachází v rozšířeném režimu.
Linka vedoucího

Volat
Volat sekretářku.
Pokud již s účastníkem hovoříte, bude tento hovor pozastaven.

Režím
Umožňuje filtrování vedoucí/sekretářka a řízení hovorů.
9.2 Vyberte a aktivujte režim filtrování mezi telefony vedoucího
a sekretářky.
Režim filtrování umožňuje vedoucímu rozhodnout, jak směrovat a monitorovat příchozí volání na jeho
telefon.



Režím
Vyberte režim filtrování, který chcete aktivovat.
Filtrování se aktivuje na telefonech vedoucího a sekretářky.
Existují tři režimy filtrování:

Hovory nepřijímá manažer, ale asistent

Manažer přijímá hovory a asistent je sleduje

Vypnuto
Hovory nepřijímá manažer, ale asistent
Když někdo volá na telefon vedoucího, je volání přesměrováno na telefon asistenta.
V tomto režimu filtrování není vedoucímu oznámeno příchozí volání na telefon sekretářky. Vedoucí
nemůže přijímat příchozí hovory. Tato volání jsou v náhledu historie označena šipkou. Když je aktivní
tento režim filtrování, vedoucí vidí stav všech volání – přijatých i nepřijatých – v podokně náhledu
historie.
54
Manažer přijímá hovory a asistent je sleduje
V tomto režimu filtrování je sekretářce oznámen příchozí hovor na telefonu vedoucího. Pokud je to
nutné, sekretářka může přijmout předchozí hovor předtím, než jej přijme vedoucí. Když asistent
přijme volání, na telefonu vedoucího je volání v náhledu historie označeno šipkou.
Vypnuto
Funkce vedoucího/sekretářky je deaktivována. Mezi oběma telefony neprobíhá žádné směrování ani
sledování.
9.3 Hovor s asistentem během jiného hovoru
Když má vedoucí hovor, může zahájit konzultační hovor s asistentem.

Vedoucí telefonuje.

Asistent
Hovor s asistentem.
9.4 Přesměrování hovoru na telefon asistenta
Během hovoru může vedoucí přesměrovat hovor asistentovi.

Vedoucí telefonuje.

Asistent
Hovor s asistentem.

Přesměrovat
Hovor je přepojen na asistenta.
55
10 My IC Phone Synchronizer
10.1 Úvod
Tato aplikace slouží k synchronizaci adresáře mezi telefonem a aplikací Outlook. Umožňuje
synchronizaci místních dat aplikace Outlook, například v místním souboru archivu aplikace Outlook.
Výchozí maximální počet kontaktů, které lze u telefonu a My IC Phone Synchronizerhronizovat, je
500. Správce však může toto nastavení změnit na 1 000. Ověřte u svého správce maximální počet
kontaktů.
10.2 Požadavky
Podporované operační systému jsou následující:



Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo vyšší (32bitový systém),
Microsoft Windows VISTA (32bitový a 64bitový systém),
Microsoft Windows 7 (32bitový a 64bitový systém).
Podporované verze aplikace Outlook:
Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007,
Microsoft Outlook 2010 ( 32 bitů a 64 bitů).
Minimální systémové požadavky:





Procesor: třída P4 nebo vyšší,
Paměť RAM: alespoň 256 MB,
Minimální místo na disku: 100 MB,
Rozlišení: 800 x 600 True Color,
Vyžadována síťová karta.
10.3 Instalace aplikace v počítači
Aplikace je k dispozici v podobě spustitelného instalačního souboru (.exe).
1.
2.
Poklepejte na spustitelný soubor aplikace.
Vyberte jazyk: tímto krokem definujete jazyk instalace a aplikace.
56
3.
4.
5.
Přečtete a souhlaste s licenčním ujednáním.
Vyberte v počítači cílovou složku aplikace (ujistěte se, že k instalaci aplikace ve vybrané
složce disponujete potřebnými právy správce).
Postupujte podle pokynů k instalaci.
57
10.4 Odinstalování aplikace
Aplikaci můžete odinstalovat dvěma odlišnými způsoby:


Přejděte k funkci „Přidat nebo odebrat programy“ (Windows XP) nebo „Programy a funkce“
(Windows Vista nebo Windows 7).
Poklepejte na spustitelný soubor instalátoru a vyberte možnost „Remove“ (Odebrat).
10.5 Oprava aplikace
Pokud dojde k poškození aplikace, můžete provést její opravu.
1.
2.
3.
Poklepejte na spustitelný soubor instalátoru aplikace.
Vyberte možnost „Repair“ (Opravit).
Postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji.
10.6 Konfigurace
Konfigurace aplikace v počítači.
Aplikaci je možné ihned začít používat, ale je doporučeno zkontrolovat její výchozí nastavení.
1.
Otevřete konfiguraci aplikace: na hlavním panelu v systému počítače vyberte v nabídce
synchronizace nabídku „Nastavení“.
58
2.
Podle potřeby můžete definovat následující:

Profil a složka aplikace Outlook pro
synchronizaci kontaktů.
Pokud nevyberete specifickou složku
a profil, bude k synchronizaci použit výchozí
profil a výchozí složka aplikace Outlook.
Můžete změnit používaný profil a složku.
Můžete vytvořit profil pro synchronizaci
kontaktů. Je vhodné, abyste si v aplikaci
Outlook vytvořili podsložku na telefonní
kontakty a pracovali v této složce. Tímto
ochráníte obecné kontakty v aplikaci
Outlook ve svém počítači.

Způsob řešení konfliktu (udává, jak by se
měla chovat aplikace při provedení různých
změn na telefonu a PC).
o Nejnovější úpravy nahradí nejstarší,
Když provádíte synchronizaci s profilem,
který je připojený k serveru Exchange, může
dojít k nesprávnému řešení konfliktu podle
pravidla „naposledy změněno“. Před
synchronizací vždy odešlete na server
Exchange všechny změny profilu.
o Data v telefonu vždy nahradí data v
počítači,
o Data v počítači vždy nahradí data v
telefonu,
o Upravená data v telefonu budou
zkopírována do počítače a upravená
data z počítače do telefonu (dojde k
duplikaci dat),
o K synchronizaci nedojde.
59

Tichá synchronizace: můžete se rozhodnout,
zda chcete či nechcete panel s průběhem
synchronizace a následný souhrn zobrazit.

Port počítače použitý při synchronizaci:
pokud výchozí port v počítači nelze použít,
můžete jej změnit.
Při úpravě aplikací používaného portu je
třeba tu samou úpravu provést i v telefonu.
Secured connection: Při komunikaci mezi
aplikací My IC Phone Synchronizer a
zařízením lze používat nezabezpečený i
zabezpečený protokol HTTP. Pokud
zaškrtnete políčko Use secured connection,
bude povolen protokol HTTPS. Pokud ale
chcete toto políčko zaškrtnout,
zkontrolujte, jestli je stejný zabezpečený
protokol nastavený v zařízení. Protokol,
který používá vaše zařízení, zjistěte u
správce systému.

Adresa URL používaná ke stahování
aktualizací aplikace.

Spuštění: při aktivaci této funkce dojde ke
spuštění aplikace při spuštění systému
Windows.
Mimo nabídku Nastavení jsou k dispozici další položky, které umožňují: zobrazit souhrnné informace o
poslední synchronizaci, vytvářet či odstraňovat párování telefonu a počítače, otevřít nápovědu online
k aplikaci, zobrazit informace o verzi aplikace, nebo aplikaci ukončit.
Konfigurace telefonu






Nastavení
Aplikace Synchronizace
Adresa serveru
Zadejte adresu IP nebo úplný název počítačové sítě, ve které je aplikace pro synchronizaci
nainstalována.
Port serveru
Tato data slouží k určení portu používaného k synchronizaci s počítačem. Port musí být shodný s
portem uvedeným v aplikaci na počítači.
Upozornění při překročení
Vyberte tuto možnost, pokud si přejete být informováni o dosažení maximálního počtu položek
k synchronizaci (výchozí nastavení je 500 položek, ale správce může toto nastavení změnit –
maximální počet kontaktů ověřte u správce).
Pokud se během synchronizace zobrazí toto varování, může dojít ke ztrátě některých položek,
protože nebyly synchronizovány.
Tlačítko Synchr.
Vybrat možnost zobrazení tlačítka synchronizace v panelu s aplikacemi u zařízení My IC Phone.

Zpět na hlavní stránku.
Pokud se pokusíte spustit synchronizaci před jejím nastavením, otevře se vám nastavení
synchronizace.
60
10.7 Synchronizace telefonu s počítačem
Před spuštěním synchronizace zkontrolujte, jestli má telefon i počítač správnou konfiguraci.
Spuštění synchronizace

Použijte jeden z následujících způsobů:
o

Synchronizace (Pokud je možnost v nastavení synchronizace zakázána)
o
Nastavení Aplikace
Synchronizace : Start
Synchronizace
Pokud není tato možnost v nastavení aplikace (Silent Sync (Tichá synchronizace)) zakázána, můžete si
na obrazovce počítače prohlédnout souhrnné informace o synchronizaci.
Během synchronizace můžete kdykoliv provádět následující:
- Viz průběh a fáze synchronizace,,
- Prohlížet podrobné informace o synchronizovaných položkách,,
- Synchronizaci zrušit.
Souhrnné informace o synchronizaci obsahují všechny synchronizované položky.
V nabídce aplikace v počítači (hlavní panel) můžete kdykoliv zobrazit souhrn k poslední synchronizaci.
Párování telefonu s počítačem
Při prvním spuštění synchronizace je třeba telefon a počítač spárovat.
1.
2.
3.
Přijmout telefonem požadovaný certifikát (ujistěte se, že certifikát pochází z cílového PC),.
Na displeji telefonu se zobrazí kód PIN pro párování.
Počítač rozpozná telefon a zobrazí se výzva k zadání kódu PIN a názvu tohoto párování. Během
30 sekund musíte zadat kód PIN. Pokud ho nezadáte, musíte postup opakovat.
4. Synchronizace se po spárování automaticky spustí.
Párování je třeba nastavit pouze během první synchronizace.
V nabídce aplikace v počítači můžete toho spárování odstranit.
Synchronizace
Během synchronizace můžete sledovat její průběh a po dokončení synchronizace zobrazit souhrnné
informace. Ujistěte se, že tato možnost („Tichá synchronizace“) byla v počítači v nastavení
synchronizace nastavena správně. Kliknutím na tlačítko podrobného náhledu se můžete podívat,
u kterých položek a kde nastala změna.
Synchronizace 500 kontaktů trvá asi 15 sekund. Během synchronizace můžete uskutečňovat i přijímat
hovory, nicméně synchronizace následně může trvat delší dobu.
Funkce synchronizace se nejčastěji používá k synchronizaci kontaktů aplikace Outlook se seznamem
kontaktů v telefonu. Pokud po provedení počáteční synchronizace odstraníte kontakt ze seznamu
kontaktů v telefonu, kontakt bude smazán v aplikaci Outlook během příští synchronizace (a naopak).
Je vhodné, abyste si v aplikaci Outlook vytvořili podsložku na telefonní kontakty a pracovali v této
složce. Tímto ochráníte obecné kontakty v aplikaci Outlook ve svém počítači.
61
10.8 Řešení potíží
Níže najdete průvodce řešením potíží, který vám může pomoci vyřešit jakékoli potíže, které se
vyskytnou.
Instalace udává, že u této složky nemáte
právo zápisu
Pravděpodobně nemáte oprávnění ke změně složky, do které se snažíte
nainstalovat aplikaci My IC Phone Synchronizer. Zkuste aplikaci
nainstalovat do jiné složky.
Telefon zobrazuje hlášení „HTTP error,
HTTP request failed“ (Chyba HTTP,
požadavek na připojení k HTTP se
nezdařil)
Ujistěte se, že aplikace My IC Phone Synchronizer je spuštěná.
Zkontrolujte, zda je v případě telefonu i PC nastaven stejný port.
Zkontrolujte, zda jste správně zadali adresu PC.
Zkontrolujte nastavení brány firewall. Brána firewall mohla zavřít tento
port. Zkuste zvolit jiný port.
Aplikace My IC Phone Synchronizer
zobrazuje hlášení „Unable to listen to
the port“ (Nelze se spojit s portem)
Ujistěte se, že tento port nepoužívají jiné aplikace.
Ujistěte se, že brána firewall umožňuje komunikaci s tímto portem.
Zkuste zvolit jiný port.
Aplikace My IC Phone Synchronizer
zobrazuje hlášení „Selected folder has
been deleted“ (Vybraná složka byla
smazána) nebo „Cannot open Outlook
profile“ (Nelze otevřít profil aplikace
Outlook)
Profil nebo složka, kterou má aplikace My IC Phone Synchronizer
synchronizovat, byla smazána. V nastavení vyberte jiný profil nebo
složku.
Aplikace My IC Phone Synchronizer
zobrazuje hlášení „Outlook is not
installed“ (Aplikace Outlook není
nainstalována)
Aplikace My IC Phone Synchronizer nemohla v počítači najít
podporovanou verzi aplikace Outlook. Nainstalovat aplikaci Outlook.
Aplikace My IC Phone Synchronizer
zobrazuje hlášení „Error communicating
with Outlook“ (Chyba při komunikaci
s aplikací Outlook)
Aplikaci My IC Phone Synchronizer se nezdařila komunikace s aplikací
Outlook. Důvodem může být, že aplikace Outlook byla nainstalována, ale
doposud nebyla patřičně nastavena nebo funguje nesprávně. Spuštěním
aplikace Outlook pravděpodobně zjistíte, v čem spočívá problém.
Aplikace My IC Phone Synchronizer
zobrazuje hlášení „Synchronization has
failed. An error during data exchange
with computer has occured“.
Ujistěte se, že aplikace My IC Phone Synchronizer je spuštěná.
Restartujte aplikaci My IC Phone Synchronizer.
Zkontrolujte, zda se po spuštění systému Windows spustí také aplikace My
IC Phone Synchronizer (zda je v nastavení aplikace tato možnost
povolena).
Když na telefonu klepnu na tlačítko
Synchronization, nic se neděje (v
aplikaci My IC Phone Synchronizer se
nezobrazí dialogové okno
Synchronization). Zobrazí se chybové
hlášení „Synchronization has failed“.
Nejspíše se neshodují protokoly: Telefon používá protokol HTTPS, a
aplikace My IC Phone Synchronizer protokol HTTP nebo naopak. Zkuste
zaškrtnout políčko „Use secured connection“• nebo jeho zaškrtnutí zrušit
a spusťte synchronizaci znovu. Protokol, který používá váš telefon,
zjistěte u správce systému.
62
11 Záruka a ustanovení
Bezpečnostní pokyny








Změny a úpravy zařízení, které nebyly výslovně povoleny stranou odpovědnou za dodržování
souladu s normami, mohou mít za následek zneplatnění nároku uživatele používat zařízení.
Práva k duševnímu vlastnictví.
Zvukové soubory, které jsou v telefonu My IC Phone při expedici z výrobního závodu, jsou
majetkem společnosti Alcatel-Lucent a mohou se používat ve stavu „jak jsou“. Pokud obchodní
partner nebo koncový uživatel stáhne soubory formátu MP3 přes rozhraní USB, odpovídá za
dodržení souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.
Záruka ohledně plochy aplikací My IC Phone (App Wall).
Služby pro aplikace poskytujeme ve stavu „v jakém stojí a leží“, „se všemi vadami“ a „jak jsou
k dispozici“. Nezaručujeme, že služby pro aplikace poskytované jinými dodavateli budou
nepřetržité, včasné, bezpečné a bezchybné ani že nedojde ke ztrátě dat. Neposkytujeme
žádné výslovné záruky ani ujednání. Vylučujeme jakékoli předpokládané záruky, záruky
dostatečné kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, odbornosti práce a neporušování cizích
práv. Pro tyto aplikace platí podmínky a ujednání s příslušnými dodavateli, které mohou být k
dispozici na jejich webových stránkách.
Z důvodu ochrany před rušením musí lidé s kardiostimulátory udržovat bezdrátový telefon dále
od používaného kardiostimulátoru (minimální vzdálenost je 15 cm/6 palců).
Před použitím tohoto zařízení v oblastech s rizikem pro bezpečnost osob (např. nemocnice)
doporučujeme postupovat dle standardních schvalovacích postupů.
Telefon obsahuje magnetické součásti, které mohou přitahovat ostré kovové předměty.
Chcete-li předejít zraněním, před každým použitím telefonu zkontrolujte, zda na sluchátku
nejsou uchyceny ostré kovové předměty.
V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Používejte pouze baterii s
referenčním číslem 3GV28041AB (1,2 V, 1500 mAh) (Pouze sluchátko Bluetooth®).
Nabíjení baterie (Pouze sluchátko Bluetooth®): Před prvním použitím je třeba baterii nechat
nabíjet po dobu 16 hodin.
63
Právní informace
EU/EFTA
Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě lze získat od osoby provádějící instalaci.
USA a Kanada
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel a vyhlášek FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Provoz je
podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)
toto zařízení musí snést jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může narušit funkčnost. Testy
prokázaly, že zařízení splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B stanovené částí 15 pravidel FCC a
kanadskými pravidly ICES-003. Tyto limity byly navrženy tak, aby zajišťovaly rozumnou míru ochrany
před škodlivým rušením v bytovém prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat
radiofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může rušit
rádiové komunikace. K rušení však může dojít i po řádné instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje
nežádoucí rušení rádiových nebo televizních přijímačů, což lze ověřit jeho vypnutím a následným
zapnutím, obraťte se s žádostí o pomoc na prodejce.
Vystavení rádiovému signálu.
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity pro specifickou míru absorpce
rádiových vln (SAR) stanovené některými zeměmi. Naměřená hodnota SAR sluchátka Bluetooth® se
rovná 0,09 W/kg (globálně přijímaný maximální limit je 1,6 W/kg).
Pokyny pro uživatele
Sluchátko používejte pouze při teplotách od -5° C do +45° C (23° F až 113° F).
Tento přístroj je kompatibilní s naslouchátky (HAC).
Ochrana proti akustickým rázům
Úroveň akustického signálu vydáveného sluchátkem přístroje je nižší než 130 dBspl u přerušovaného
signálu (123 dBspl pro Austrálii) a nižší než 118 dBspl (rms) u nepřetržitého signálu (120 dBA pro
Austrálii).
Nařízení 2003/10/EC specifikující nebezpečí spojené s hlukem při práci
Zvonění přispívá k celkovému dennímu hluku při maximálním nastavení, úroveň je 105 dBA na 60 cm
od přístroje. Pro snížení úrovně je doporučeno:
- snížit nastavení (9 úroveň 5 dB)
- naprogramovat zesilující vyzvánění.
Toto zařízení je určeno k použití v interiérech budov ve všech zemích. Chcete-li je používat také
venku, obraťte se na osobu provádějící jeho instalaci.
64
Soukromí
Při používání sluchátka Bluetooth® nebo jakéhokoli dalšího zařízení Bluetooth® nelze zaručit soukromí
vaší komunikace.
Likvidace
Zařízení je třeba vrátit do sběrného střediska, kde bude zlikvidováno dle norem pro likvidaci
elektronických zařízení.
Vadné baterie je třeba vrátit do sběrného střediska, kde budou zlikvidovány dle norem pro likvidaci
chemického odpadu.
Popisky a ikony uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent jsou obchodní známky společnosti AlcatelLucent. Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků. Uvedené informace mohou
být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Alcatel-Lucent nenese odpovědnost za případné
nepřesnosti. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena.
65
Download

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone