Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 22.03.2011
Gratulujeme
Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale
udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.
Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / introduction.fm / 22.03.2011
Gigaset E500 – váš spolehlivý společník
Gigaset E500 – váš spolehlivý společník
Tento telefon se vyznačuje ergonomickým provedením, klávesnicí zaručující
pohodlnou obsluhu a přehledným displejem s velkými písmeny.
Přesto přesvědčuje svou robustností, prvotřídní kvalitou zvuku při hlasitém
telefonování a dlouhou výdrží.
Díky režimu ECO zařízení Gigaset v klidovém stavu neprodukuje žádné záření
a šetří energii.
Díky návodu k obsluze s praktickými výklopnými stranami a podrobným
vysvětlením krok za krokem se s telefonem velmi rychle seznámíte. Využijte
praktické možnosti nastavení.
Tlačítka přímé volby
Díky zvláštním tlačítkům můžete nejčastěji volaná čísla vybírat pohodlně
(¢ str. 34).
Velké a kontrastní písmo
Čitelnost znaků můžete zlepšit zvětšením písma. Také kontrast displeje
můžete přizpůsobit svým přáním (¢ str. 46).
Hlasitost
Díky tlačítku na pravé straně telefonu můžete snadno nastavit požadovanou
hlasitost sluchátka, hlasitého telefonování a vyzvánění (¢ str. 46).
Telefonní seznam na 150 položek
Telefonní čísla a jména lze ukládat do adresáře (¢ str. 32).
Seznam hovorů
Můžete si prohlédnout, kdo vám po dobu vaší nepřítomnosti volal
(¢ str. 37).
Opakování volby
Snadné vytočení naposledy volaných čísel (¢ str. 37).
Ohled na životní prostředí
V režimu Eco budete telefonovat prakticky bez vyzařování (¢ str. 42).
Více informací o tomto telefonu naleznete na stránce
www.gigaset.com/gigasete500.
Zaregistrujte si svůj telefon Gigaset ihned po koupi na stránce
www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovědět na
vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!
Version 4.1, 21.11.2007
Hodně zábavy s novým telefonem!
2
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / overview.fm / 22.03.2011
Popis sluchátka
Popis sluchátka
1 Tlačítko přímé volby I (¢ str. 34)
2 Tlačítka přímé volby II až IV
(¢ str. 34)
3 Displej v klidovém stavu
(¢ str. 21)
4 Dialogová tlačítka (¢ str. 5)
5 Tlačítko přijetí hovoru
přijetí hovoru; potvrzení volby
6 Ovládací tlačítko (¢ str. 6)
7 Tlačítko 1
1
2
Ð
3
U
11
07:30
Volat zn.
síťového hlasového záznamníku
(¢ str. 41)
8 Tlačítko s hvězdičkou
Menu
12
4
5
13
Zapínání a vypínání vyzvánění
(dlouhé stisknutí)
9 Zdířka pro náhlavní soupravu
(¢ str. 61)
10 Tlačítko 0/tlačítko R
Zpětný dotaz (flash): dlouze stisknout
6
11 Postranní tlačítko
nastavení hlasitosti (¢ str. 6)
12 Tlačítko hlasitého telefonování
(¢ str. 31)
7
8
9
10
14
15
Popis základny
Přepnutí z režimu sluchátka do
režimu hlasitého telefonování;
Svítí: hlasité telefonování zapnuto;
Bliká: příchozí hovor
13 Tlačítko zavěšení, zapínání
a vypínání
Ukončení hovoru, přerušení funkce,
návrat o jednu úroveň v nabídce
(krátké stisknutí), návrat do
klidového stavu (dlouhé stisknutí),
zapínání nebo vypínání sluchátka
(dlouhé stisknutí v klidovém stavu)
14 Tlačítko s křížkem
Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice
(dlouhé stisknutí, str. 24); psaní
velký/malých písmen nebo číslic
(¢ str. 60)
1
15 Mikrofon
Upozornění
Pokud chcete změnit jazyk na
displeji, postupujte podle pokynů
uvedených na str. 46.
1 Tlačítko přihlášení/paging
3
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / Symbols_Keys.fm /
Symboly a tlačítka
Symboly a tlačítka
Symboly na displeji
Zobrazení závisí na nastavení a stavu telefonu.
Intenzita signálu i (¢ str. 42)
nebo symbol režimu Eco+ ¼ (¢ str. 42)
Vyzvánění je vypnuto (¢ str. 48)
Blokování tlačítek je aktivováno (¢ str. 24)
Probíhá nabíjení akumulátorů (¢ str. 16)
Stav nabití akumulátorů (¢ str. 21)
Ð
Ú Ø ŸU
07:30
Ì
02
Ñ
Aktuální čas (¢ str. 19)
Počet nových zpráv na (síťovém) hlasovém
záznamníku (příklad: 2 nové) (¢ str. 37)
Počet nových záznamů v seznamu zmeškaných
hovorů (příklad: 4 nové) (¢ str. 37)
™
04
10:47
07:30
Volat zn.
Aktuální čas (¢ str. 19)
Budík je zapnut, čas buzení (¢ str. 43)
Menu
Dialogová tlačítka (¢ str. 5)
Displej během externího hovoru
Délka hovoru
10:15
ã
Telefonní číslo nebo jméno volajícího (¢ str. 29)
01234567
Version 4.1, 21.11.2007
Ztlumit
4
Linka obsazena
Menu
Dialogová tlačítka (¢ str. 5)
Ztlumit Ztlumení mikrofonu (¢ str. 32)
Zobrazení servisních informací
Menu
(např. verze softwaru)
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / Symbols_Keys.fm / 22.03.2011
Symboly a tlačítka
Další symboly na displeji
Akce proběhla
Akce se nezdařila.
Informace
Zvonění budíku (¢ str. 43)
‰
À
Øg Ú
Ð
Čekejte prosím…
Ò
Symboly hlavní nabídky
Â
x
Zpet
Telefonni
seznam
OK
Â
á
Telefonni seznam
Zmeskana volani
g
Budik
Ï
Nastaveni
Ì
Zaznamnik
Informace k procházení nabídek a přehled nabídek: str. 23, str. 27.
Dialogová tlačítka
Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:
1 Aktuální funkce
dialogových tlačítek
2 Dialogová tlačítka
1
2
Volat zn.
Menu
1
2
Příklady:
Volat zn.
Menu
OK
Û
Otevření seznamu opakování volby.
Otevření hlavní nebo jiné nabídky (v závislosti na situaci).
Potvrzení volby nebo uložení zadání.
Nové zmeškané hovory nebo nové zprávy na síťovém
hlasovém záznamníku (¢ str. 38).
5
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / Symbols_Keys.fm /
Symboly a tlačítka
Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích/
slovech zprava doleva.
Návrat o jednu úroveň nabídky zpět nebo zrušení
Zpet
probíhající akce.
Ztlumit Ztlumení mikrofonu (¢ str. 32).
Smaz.
Ovládací tlačítko
Dále v příručce je strana ovládacího tlačítka (horní
nebo spodní), kterou je v dané situaci nutné
stisknout, označena černou šipkou (například t
znamená „stisknout horní stranu ovládacího
tlačítka“).
Ovládací tlačítko má různé funkce:
V klidovém stavu sluchátka
s
Otevření telefonního seznamu.
V nabídce a v seznamech
q
Listování nahoru/dolů po řádcích.
V zadávacích polích
s/t Přesun kurzoru vpravo s nebo vlevo t.
Během externího hovoru
s
Otevření telefonního seznamu.
Postranní tlačítko
Version 4.1, 21.11.2007
ç
6
Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů v závislosti na
situaci nastavíte hlasitost sluchátka, vyzvánění, hlasitého
hovoru, budíku nebo náhlavní soupravy. Toto tlačítko se
nachází na boční straně sluchátka.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500IVZ.fm / 22.03.2011
Obsah
Obsah
Gigaset E500 – váš spolehlivý společník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symboly a tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly hlavní nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postranní tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
5
6
6
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
První kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: kontrola obsahu balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: instalace základny a nabíječky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: připojení základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení nabíječky (je-li součástí balení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvedení sluchátka do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna jazyka na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej v klidovém stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
14
15
18
19
21
Co chcete učinit dále? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ovládání telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procházení nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítka bloku tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprava chybného zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypínání a zapínání sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání a vypínání blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
24
24
Názorný popis ovládání v návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Přehled nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Externí hovor a ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
30
31
32
7
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500IVZ.fm / 22.03.2011
Obsah
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů . . .
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítka přímé volby ; až > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam síťového hlasového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam zmeškaných hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolání seznamu nových zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
34
35
37
37
37
38
Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekce) 39
Použití síťového hlasového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Přijmutí nových hlášení síťového hlasového záznamníku . . . . . . . 41
Vyslechnutí zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Použití sluchátka jako budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Použití více sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihlášení sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odhlášení sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hledání sluchátka („paging“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna názvu sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k externímu hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
45
45
45
Nastavení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna jazyka na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení velikosti písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna kontrastu displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna hlasitosti hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna vyzváněcích tónů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění a výstražné signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovení továrního nastavení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
46
46
47
48
49
Nastavení základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání a vypínání melodie při čekání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpora opakovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana před neoprávněným přístupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovení továrního nastavení základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
49
50
50
Version 4.1, 21.11.2007
Provoz základny na telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500IVZ.fm / 22.03.2011
Obsah
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
53
54
55
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psaní a úprava jmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
58
58
60
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Montáž základny na stěnu E500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Montáž nabíječky na stěnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / security.fm / 22.03.2011
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Pozor
Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny
a návod k obsluze.
Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích,
která souvisejí s používáním telefonu.
$ uvedeno na spodní straně základnové stanice a nabíječky.
Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je
Vkládejte pouze doporučené akumulátory, které odpovídají
parametrům. Jinak může dojít k vážné újmě na zdraví. Technické
údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.
Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů.
Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např.
lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor),
informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné
vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto
produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.
Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo
pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si
přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel
dostupných na trhu. Bezchybné fungování se všemi naslouchadly
ovšem nelze zaručit.
Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk
v analogových naslouchadlech nebo může mít vliv na jejich
modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika
zabývajícího se naslouchadly.
Nepoužívejte základnovou stanici ani nabíječku v koupelně ani ve
sprše. Základnová stanice ani nabíječka nejsou odolné vůči polití
vodou.
Version 4.1, 21.11.2007
Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např.
v lakovnách.
ƒ
10
Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / security.fm / 22.03.2011
Bezpečnostní pokyny
Vadné základnové stanice vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit
servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové
služby.
Upozornění
u Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné
ve všech zemích.
u Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Bez napájení nelze
uskutečňovat ani tísňová volání.
11
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
První kroky
Krok 1: kontrola obsahu balení
1
2
3
4
5
6
7
Version 4.1, 21.11.2007
8
1 Základna Gigaset E500
2 Sluchátko Gigaset
3 Dva akumulátory
4 Kryt přihrádky na akumulátory
5 Spona na opasek
6 Napájecí adaptér základny
7 Telefonní kabel
8 Návod k použití
12
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Pokud jste koupili
variantu s více
sluchátky, najdete
v balení pro každé
další sluchátko dva
akumulátory, kryt
přihrádky na
akumulátory 8
a napájecí
adaptér 9.
8
9
Krok 2: instalace základny a nabíječky
Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých
prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.
¤ Základnu umístěte na centrální místo v bytě nebo v domě na
rovnou neklouzavou podložku nebo základnu či nabíječku
namontujte na zeď ¢ str. 63.
Upozornění
Nezapomeňte na omezený dosah základny. Základna má dosah
až 300 m mimo budovy a až 50 m v budovách. Dosah se snižuje
při zapnutí režimu EcoRezim Eko (¢ str. 42).
Nožky přístroje obvykle na podkladové podložce nezanechávají
stopy. Nicméně vzhledem k množství typů laků a politur
používaných k výrobě nábytku nelze vyloučit, že po kontaktu
přeci jen nezůstanou na ploše stopy.
Pozor
u Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního
záření a jiných elektrických přístrojů.
u Zařízení Gigaset chraňte před vlhkem, prachem, agresivními
kapalinami a párami.
13
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Krok 3: připojení základny
¤ Nejprve zapojte
telefonní zástrčku 2
a vložte kabel do
kabelové drážky.
¤ Poté připojte
napájecí adaptér 1.
1
2
Pozor
u Napájecí adaptér musí být stále zapojený do elektrické
zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
u Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a telefonní kabel.
Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení
konektorů ¢ str. 60).
Zapojení nabíječky (je-li součástí balení)
2
1
¤ Zapojte plochý kolík napájení
1.
¤ Zapojte napájení do elektrické
zásuvky 2.
4
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud je třeba odpojit zástrčku od
nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko
3 a zástrčku 4 vytáhněte.
14
3
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii odstraňte!
Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na
akumulátory
Pozor
Používejte pouze akumulátory (¢ str. 58) doporučené
společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít
k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo
by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by
akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poruchám
funkcí případně k poškození přístroje.
¤ Při vkládání akumulátorů do
přihrádky dodržte správnou
polaritu.
Polarita je vyznačena na
přihrádce na akumulátory.
¤ Kryt přihrádky na
akumulátory vyrovnejte
bočními výstupky se
štěrbinami vnitřní strany
pouzdra.
¤ Poté na víčko zatlačte, až
se zaklapne.
Pokud je nutné otevřít kryt
přihrádky na akumulátory
například kvůli výměně
akumulátorů, sáhněte do
boční prohlubně a kryt
přihrádky na akumulátory
vytáhněte šikmo nahoru.
15
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Upevnění opaskové spony
Na boční straně sluchátka se nachází drážky k nasazení spony na
opasek.
¤ Opaskovou sponu přitlačte na
zadní stranu sluchátka tak, aby
postranní výstupky zapadly do
otvorů ve sluchátku.
¤ Sponu sundáte silným
zatlačením pravým palcem na
střed spony, zasunutím nehtu
ukazováku levé ruky mezi
sponu a kryt a vytažením
spony směrem nahoru.
Nabíjení akumulátorů
Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů funguje pouze
v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.
¤ Sluchátko vložte na základnu displejem dopředu na 7,5 hodiny.
7,5ho
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Sluchátko lze vložit pouze do odpovídající základny E500/E500A,
případně do odpovídající nabíječky.
16
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
¤ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte
a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory zcela vybité.
Upozornění
u Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste
koupili variantu s více sluchátky, jsou k základně přihlášena
všechna sluchátka. Přihlášení proto nemusíte provádět.
u Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vracet na základnu
po každém hovoru.
u Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte
akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
u Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev,
který není nebezpečný.
u Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době
snižuje.
17
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Změna jazyka na displeji
Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete jej
změnit.
Nabídka
54
t
¤ Stiskněte pravé dialogové
tlačítko.
¤ Pomalu postupně stiskněte
tlačítka 5 a 4.
Zobrazí se displej pro nastavení
jazyka. Je zvolen jazyk (např.
angličtina).
English
x
¤ Stiskněte spodní část
ovládacího tlačítka s…
t
x
Zpět
Francais
´
OK
... až se na displeji zobrazí
požadovaný jazyk, např.
francouzština.
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§ pod displejem zvolíte jazyk.
t
Version 4.1, 21.11.2007
x
Francais
³
Volba je označena symbolem ³.
¤ Stiskněte a podržte tlačítko
zavěšení a. Tím telefon
přepnete do klidového stavu.
18
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas
příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.
Menu
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§Menu§ pod displejem otevřete
hlavní nabídku.
¤ Stiskněte spodní stranu
ovládacího tlačítka…
t
Ï
Zpet
Nastaveni
…dokud se na displeji
nezobrazí položka nabídky
Ï Nastaveni.
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko
§OK§ pod displejem.
Datum/cas
x
Zpet
Na displeji se zobrazí položka
nabídky Datum/cas.
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
pod displejem.
19
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Datum:
[01.04.2010]
Zpet
OK
¤ Otevře se pole pro zadání. Aktivní
řádek je označen symbolem […].
Pomocí klávesnice zadejte
v osmimístném formátu den,
měsíc a rok, např.
Q1Q42Q1Q
představující 1. května 2010.
Oprava: stiskněte horní nebo
spodní část ovládacího tlačítka
a vyberte políčko, které chcete
změnit.
Zpet
OK
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§ pod displejem zadání
potvrďte.
Cas:
[07.15]
Zpet
OK
‰
Version 4.1, 21.11.2007
Ulozeno
¤ Pomocí klávesnice zadejte hodiny
a minuty ve čtyřmístném formátu,
např. QM15
představující 7 hodin 15 minut.
Pomocí ovládacího tlačítka
můžete přepínat mezi
jednotlivými políčky.
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§§ pod displejem zadání
potvrďte.
Na displeji se zobrazí hlášení
Ulozeno. Zazní potvrzovací tón.
¤ Dlouhým stisknutím tlačítka
zavěšení a se vraťte do
klidového stavu.
20
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
První kroky
Displej v klidovém stavu
Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém
stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).
Zobrazení na displeji
u Intenzita signálu mezi základnou
Ð
U
a sluchátkem:
– dobrá až slabá: Ð i Ñ ¦
– bez signálu: ¥ bliká.
Menu
u Stav nabití akumulátorů:
– U více než 66 %
– V 33 % až 66 %
– e 11 % až 33 %
– = bliká: méně než 10 % (doba hovoru nižší než 1 hodina)
– Ÿe ŸV ŸU Akumulátory se nabíjí
Pokud je aktivní Rezim Eko+ (¢ str. 42), zobrazí se vlevo nahoře
symbol ¼.
07:30
Nyní je telefon připraven k použití!
21
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / first_steps.fm / 22.03.2011
Co chcete učinit dále?
Co chcete učinit dále?
Po úspěšném uvedení zařízení Gigaset do provozu můžete ihned
telefonovat nebo můžete zařízení dále přizpůsobit svým potřebám.
Tento rozcestník vám pomůže rychle nalézt nejdůležitější funkce.
Obsluha telefonu
Přenos původního telefonního seznamu na nové
sluchátko
Přihlášení dalšího sluchátka
Uložení čísla do telefonního seznamu
Nastavení vyzváněcího tónu a hlasitosti sluchátka
Nastavení hlasitosti hovoru na sluchátku
Zapnutí Rezim Ekorežimu Eco / Rezim Eko+Eco+
g str. 23
g str. 33
g str. 44
g str. 32
g str. 47
g str. 46
g str. 42
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Pokud budete mít otázky ohledně používání telefonu, přečtěte
si tipy k odstranění chyb (¢ str. 53) nebo se obraťte na náš
zákaznický servis. Naši spolupracovníci vám velmi rádi pomůžou
(¢ str. 52)!
22
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / starting.fm / 22.03.2011
Ovládání telefonu
Ovládání telefonu
Procházení nabídky
Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím nabídky, která má
několik úrovní (přehled nabídek ¢ str. 27).
Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)
¤ Hlavní nabídku otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím
dialogového tlačítka §Menu§.
Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazí
t
jako symboly a označení.
Nastaveni
Ï
Volba funkce:
¤ Mezi jednotlivými funkcemi můžete
Zpet
OK
procházet stisknutím ovládacího tlačítka
q. Vybraná funkce se zobrazí na
displeji.
¤ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka §OK§.
Otevře se odpovídající podnabídka a zobrazí se její první položka.
Pokud stisknete dialogové tlačítko §Zpet§ nebo krátce stisknete
tlačítko zavěšení a, displej se přepne zpět do klidového stavu.
Podnabídky
Názvy funkcí podnabídky se v podnabídce
zobrazí tak, jak je znázorněno na ilustraci.
t
Displej
Volba funkce:
x
¤ Mezi jednotlivými funkcemi můžete
Zpet
OK
procházet stisknutím ovládacího tlačítka
q. Vybraná funkce se zobrazí na
displeji.
¤ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka §OK§.
Otevře se odpovídající podnabídka a zobrazí se její první položka.
Pokud stisknete dialogové tlačítko §Zpet§ nebo krátce stisknete
tlačítko zavěšení a, přejdete na předchozí úroveň nabídky.
Změny nastavení, které nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek
§OK§ nebo §Ano§, nebudou uloženy.
23
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / starting.fm / 22.03.2011
Ovládání telefonu
Návrat do klidového stavu
Z libovolného místa nabídky:
¤ stiskněte a podržte tlačítko zavěšení a
nebo
¤ nepoužívejte žádná tlačítka: displej se
po dvou minutách automaticky přepne
do klidového stavu.
Ð
U
07:30
Volat zn.
Menu
Tlačítka bloku tlačítek
c / Q / P atd.
Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.
~
Zadejte číslice nebo písmena.
Oprava chybného zadání
Pokud chcete opravit chybné znaky v zadávacím poli, přesuňte se
pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:
u pomocí dialogového tlačítka §Smaz.§ vymazat znak vlevo od
kurzoru,
u vložit znaky v místě kurzoru,
u přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.
Vypínání a zapínání sluchátka
a
V klidovém stavu stiskněte a podržte tlačítko zavěšení
(potvrzovací tón).
Zapínání a vypínání blokování tlačítek
Version 4.1, 21.11.2007
Blokování tlačítek brání nechtěnému použití telefonu.
#
V klidovém stavu stiskněte a podržte tlačítko s křížkem
(potvrzovací tón). Blokování tlačítek se zapne nebo vypne.
Pokud je blokování tlačítek zapnuté, na displeji se zobrazí
symbol Ø .
Pokud je zapnuté blokování tlačítek, na displeji se po stisknutí
jakéhokoli tlačítka zobrazí příslušné upozornění.
Při příchozím hovoru se blokování tlačítek automaticky vypne. Po
skončení hovoru se opět zapne.
Upozornění
Pokud jsou tlačítka blokována, nelze volit ani čísla tísňového volání.
24
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / explanation.fm / 22.03.2011
Názorný popis ovládání v návodu k obsluze
Názorný popis ovládání v návodu k obsluze
Postup bude popsán například takto:
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§ ¤ q System ¤ §OK§
¤ q Rezim Eko+ ¤ §OK§ ( = zapnuto)
To znamená, že byste měli postupovat takto:
Upozornění
Pokud vstoupíte do nějaké úrovně nabídky obsahující spoustu
záznamů a chcete zvolit jeden z posledních záznamů, vyplatí se
posunout se seznamem směrem nahoru.
Volat zn.
Menu
§Menu§:
Stisknutím dialogového tlačítka
§Menu§ pod displejem otevřete
hlavní nabídku.
¤ q:
Přidržte horní nebo spodní část
ovládacího tlačítka, dokud…
t
Ï
Zpet
Nastaveni
Nastaveni:
... se na displeji nezobrazí
požadovaný záznam Nastaveni.
OK
¤ §OK§:
Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§ pod displejem otevřete
podnabídku.
¤ q:
Přidržte horní nebo spodní část
ovládacího tlačítka, dokud…
25
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / explanation.fm / 22.03.2011
Názorný popis ovládání v návodu k obsluze
t
System:
... se na displeji nezobrazí
záznam System.
System
x
Zpet
OK
¤ §OK§:
Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§ pod displejem otevřete
podnabídku.
¤ q:
Přidržte horní nebo spodní část
ovládacího tlačítka, dokud…
t
x
Zpet
t
Version 4.1, 21.11.2007
x
Zpet
26
Rezim
Eko+
´
OK
Rezim
Eko+
³
OK
Rezim Eko+:
... se na displeji nezobrazí
záznam Rezim Eko+.
¤ §OK :
Stisknutím dialogového tlačítka
§OK§ pod displejem funkci
zapnete nebo vypnete
(³ = zapnuto).
Změna se projeví ihned a není
nutné ji potvrdit.
Stisknutím dialogového tlačítka
§Zpet§ pod displejem přejdete
zpět do předchozí úrovně
nabídky.
nebo
Stiskněte a podržte tlačítko
ukončení hovoru a, čímž se
vrátíte do klidového stavu.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / menuetree.fm / 22.03.2011
Přehled nabídek
Přehled nabídek
Pokud v klidovém stavu stisknete dialogové tlačítko §Menu§, zobrazí se seznam
záznamů nabídky. Pomocí tlačítka q můžete procházet seznamem:
Â
á
g
Ì
Ï
Telefonni seznam
Zmeskana volani
Budik
Zaznamnik
Nastaveni
Položky nabídky jsou zčásti hierarchicky uspořádány. Čísla stránek odkazují na
popis uvedený v návodu k použití.
 Telefonni seznam
¢ str. 32
á Zmeskana volani
¢ str. 37
g
Budik
Aktivace
¢ str. 43
Cas buzeni
¢ str. 43
Ì Zaznamnik
Poslech. zpravy
¢ str. 41
Memobox
¢ str. 41
Ï Nastaveni
Datum/cas
Audioviz. signaly
Displej
Jazyk
¢ str. 19
Hlasitost hovoru
¢ str. 46
Hlasitost vyzvaneni
¢ str. 47
Vyzvaneci tony
¢ str. 47
Upozornov. tony
¢ str. 49
Vybita baterie
¢ str. 49
Velke pismo
¢ str. 46
Kontrast
¢ str. 46
¢ str. 46
27
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / menuetree.fm / 22.03.2011
Přehled nabídek
Prihlaseni
Telefonovani
System
Version 4.1, 21.11.2007
Zkracena volba
28
Prihlasit pren. cast
¢ str. 44
Zrusit prihl. pren. casti
¢ str. 44
Aut. prijem volani
¢ str. 46
Interni priposlech
¢ str. 45
Prednastav. provozov.
¢ str. 40
Melodie pri cekani
¢ str. 49
Resetovat pren. cast
¢ str. 49
Obnovit nast. zakl.
¢ str. 50
Rezim opakovani
¢ str. 49
Rezim Eko
¢ str. 42
Rezim Eko+
¢ str. 42
Systemovy kod PIN
¢ str. 50
¢ str. 34
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonování
Telefonování
Přijetí hovoru
Pokud je podsvícení displeje
vypnuto, stisknutím libovolného
tlačítka podsvícení zapnete. Funkce
přiřazená danému tlačítku se
provede.
Příchozí volání se na sluchátku
signalizuje trojím způsobem:
vyzváněním, zobrazením na displeji
a blikáním tlačítka hlasitého
telefonování d.
Hovor můžete přijmout pomocí
sluchátka následujícími způsoby:
¤ Stisknutím tlačítka přijetí c.
¤ Stisknutím tlačítka hlasitého
telefonování d.
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§Prijm.§.
Hovor můžete přijmout stisknutím
tlačítka hlasitého telefonování
d Pokud je sluchátko položeno
na základně a je zapnuta funkce Aut.
prijem volani (¢ str. 46), přijme
sluchátko hovor po vyjmutí ze
základny automaticky.
Pokud vyzvánění ruší, stiskněte
dialogové tlačítko §VypVyz§. Hovor
můžete přijmout ještě po celou
dobu, kdy je zobrazen na displeji.
Externí hovor a ukončení
hovoru
Externí hovory jsou hovory do
veřejné telefonní sítě.
~ (zadejte telefonní číslo) a
u stiskněte tlačítko přijmutí hovoru
c nebo
u tlačítko hlasitého telefonování
d
Číslo se vytočí.
Je možné také nejdříve
u stisknout tlačítko přijmutí hovoru
c nebo
u tlačítko hlasitého telefonování
d
(zazní vyzváněcí tón) a poté zadat
telefonní číslo.
Během hovoru můžete hlasitost
sluchátka nastavit pomocí
postranního tlačítka ç.
Ukončení hovoru / přerušení volby:
Stiskněte tlačítko ukončení hovoru
a nebo položte sluchátko na
základnu či do nabíječky.
Přenos telefonního čísla
Při příchozím volání se na displeji
zobrazí telefonní číslo volajícího,
jsou-li splněny následující
předpoklady:
u Váš provozovatel sítě podporuje
funkce CLIP, CLI .
– CLI (Calling Line Identification):
slouží k přenosu telefonního
čísla volajícího.
– CLIP (Calling Line Identification
Presentation): slouží
k zobrazení telefonního
čísla volajícího.
29
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonování
u U svého provozovatele sítě jste si
vyžádali službu CLIP .
u Volající si u svého poskytovatele
připojení vyžádal službu CLI.
Zobrazení hovoru
Během hovoru se na displeji zobrazí
telefonní číslo nebo, .
Pokud je číslo volajícího uloženo
v telefonním seznamu, nahradí se
zobrazení příslušným záznamem
telefonního seznamu.
1234567890
Prijm.
VypVyz
Version 4.1, 21.11.2007
Místo telefonního čísla se zobrazí:
u Externi vol., jestliže se telefonní
číslo volajícího nepřenáší.
u Anonymni, jestliže volající
potlačil přenos telefonního čísla.
u Neni k disp., jestliže si volající
nevyžádal službu přenosu
telefonního čísla.
Upozornění
U anonymních hovorů (hovory
s potlačeným přenášením
telefonního čísla) je možné
vyzváněcí tón vypnout
(¢ str. 48).
30
Upozornění k zobrazení
telefonních čísel (CLIP)
Váš telefon Gigaset je při dodání
nastaven tak, aby se telefonní číslo
volajícího zobrazovalo na displeji.
Není třeba provádět žádná další
nastavení telefonu.
Pokud se telefonní číslo
nezobrazuje, příčinou může
být některá z následujících
skutečností:
u U poskytovatele připojení jste
nepožádali o povolení funkce
CLIP. Nebo:
u telefon je připojen
prostřednictvím telefonní
ústředny nebo směrovače
k integrované telefonní ústředně
(bráně), která nepředává všechny
informace.
Je telefon připojen
prostřednictvím telefonní
ústředny nebo brány?
Poznáte to tak, že mezi telefonem
a domácí přípojkou je další zařízení,
jako např. telekomunikační zařízení
nebo brána. Často postačí provést
restart zařízení:
¤ Na krátkou chvíli odpojte síťovou
zástrčku telefonního zařízení!
Připojte ji zpět a počkejte, až
se zařízení znovu zapne.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonování
Pokud se telefonní číslo stále
nezobrazuje
¤ Zkontrolujte nastavení funkce
zobrazení telefonních čísel (CLIP)
telefonní ústředny a případně
tuto funkci aktivujte. Postupujte
přitom podle pokynů týkajících se
funkce CLIP (nebo alternativního
označení, jako je přenos
telefonního čísla, zobrazení
hovoru) uvedených v návodu
k obsluze. Informujte se
u výrobce tohoto zařízení.
Pokud není úspěšný ani tento
postup, poskytovatel připojení
u tohoto telefonního čísla funkci
CLIP nenabízí.
Podporuje poskytovatel připojení
funkci zobrazení telefonních čísel?
¤ Zkontrolujte, zda váš
poskytovatel připojení podporuje
funkci zobrazení telefonních čísel
(CLIP) a zda je pro vás tato funkce
aktivována. V případě potřeby se
obraťte na svého poskytovatele
připojení.
Další pokyny k tomuto tématu
naleznete na úvodní stránce
společnosti Gigaset na adrese:
www.gigaset.com/service
Hlasité telefonování
Aktivací hlasitého telefonování se
zapne reproduktor, takže svého
telefonního partnera uslyšíte, aniž
byste museli držet sluchátko u ucha.
Budete tak mít obě ruce volné
a hovoru budou moci naslouchat
i další osoby.
Upozornění
Pokud hovor uslyší i někdo jiný,
měli byste o této skutečnosti
předem informovat svého
telefonního partnera.
Zapínání a vypínání hlasitého
telefonování
Zapnutí během volby
~ d Zadejte telefonní číslo
a stiskněte tlačítko
hlasitého telefonování.
Přepínání mezi režimem sluchátka
a režimem hlasitého telefonování
d
Stiskněte tlačítko
hlasitého telefonování.
Během hovoru tak zapnete nebo
vypnete hlasité telefonování.
Pokud chcete sluchátko vložit
během hovoru do nabíječky:
¤ Při vkládání stiskněte a na další
2 sekundy podržte tlačítko
hlasitého telefonování d.
V opačném případě dojde
k ukončení hovoru.
¤ Změna nastavení hlasitosti
hovoru ¢ str. 46.
Upozornění
Pokud je připojena náhlavní
souprava, bude přepnutí
probíhat mezi náhlavní
soupravou a hlasitým
telefonováním.
31
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Vypnutí zvuku
Telefonní seznam
Během hovoru lze vypnout
mikrofon sluchátka.
§Ztlumit§ Stisknutím dialogového
tlačítka vypnete zvuk
sluchátka.
§Zap.§
Stisknutím dialogového
tlačítka zvuk opět
zapnete.
Do telefonního seznamu lze
ukládat čísla a jim odpovídající
jména. Telefonní seznam otevřete
v klidovém stavu stisknutím tlačítka
s nebo pomocí nabídky:
§Menu§ ¤ Telefonni seznam ¤ §OK§
Upozornění
Zvuk je vypnut i u připojené
náhlavní soupravy.
Telefonní seznam,
tlačítka přímé volby
a použití seznamů
Version 4.1, 21.11.2007
K dispozici máte telefonní seznam,
tlačítka přímé volby, seznam
opakování volby, seznam síťového
hlasového záznamníku a seznam
zmeškaných hovorů.
Do telefonního seznamu můžete
uložit až 150 záznamů.
Telefonní seznam sestavujete pro
každé sluchátko samostatně.
Jednotlivé záznamy (případně
všechny záznamy najednou) však
můžete zaslat ostatním sluchátkům
(¢ str. 33). Přenos je možné
uskutečnit také ze starého
sluchátka, jakmile je přihlásíte
k nové základně.
32
Upozornění
V tomto návodu k obsluze se
telefonní seznam otevírá vždy
pomocí tlačítka s.
Délka záznamu
Číslo:
max. 22 číslic
Jméno: max. 16 znaků
Uložení prvního čísla do
telefonního seznamu
s ¤ Novy zaznam? ¤ §OK§
¤ ~ (Zadejte číslo) ¤ §OK§
¤ ~ (Zadejte jméno) ¤ §OK§
Uložení dalších čísel do
telefonního seznamu
s ¤ §Menu§
¤ q Novy zaznam ¤ §OK§
¤ ~ (Zadejte číslo) ¤ §OK§
¤ ~ (Zadejte jméno) ¤ §OK§
Upozornění
Při zadávání jmen vybírejte znaky
z tabulky dostupných znaků
(¢ str. 60).
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Pořadí záznamů telefonního
seznamu
Správa záznamů telefonního
seznamu
Záznamy v telefonním seznamu se
řadí podle abecedy. Mezery a číslice
mají přitom přednost. Pořadí řazení
je následující:
1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky
Pokud chcete obejít abecední
pořadí záznamů, vložte před jméno
mezeru nebo číslici. Tyto záznamy
se posunou na začátek telefonního
seznamu.
Vybrali jste položku.
Volba záznamu telefonního
seznamu
s
Otevření telefonního
seznamu.
Máte následující možnosti:
u Pomocí tlačítka q můžete
listovat k požadovanému
záznamu, až se označí hledané
jméno.
u Můžete zadat první znak jména,
případně k záznamu listovat
pomocí tlačítka q.
Volání pomocí telefonního
seznamu
s ¤ q (Vyberte záznam) ¤ c
Změnit záznam
§Menu§ ¤ q Zmenit zaznam ¤ §OK§
¤ ~ (buď změnit číslo) ¤ §OK§
¤ ~ (nebo změnit jméno) ¤ §OK§
Využití dalších funkcí
Pomocí tlačítek §Menu§ ¤ q můžete
zvolit tyto funkce:
Zobrazit cislo
Zobrazit číslo.
Pouzit cislo
Změnit nebo doplnit uložené
číslo. Poté můžete zvolit funkci
nebo vyvolat pomocí tlačítka
§Menu§ další funkce.
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu.
Poslat zaznam
Odeslání jednoho záznamu na
jiné sluchátko (¢ str. 33).
Smazat seznam
Smazání všech záznamů
v telefonním seznamu.
Poslat seznam
Odeslání kompletního seznamu
na jiné sluchátko (¢ str. 33).
Přenos telefonního seznamu
na jiné sluchátko
Do nového sluchátka můžete
přenést záznamy telefonního
seznamu jiných sluchátek. Přenést
lze rovněž záznamy starších
sluchátek.
33
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Předpoklady:
u Sluchátka příjemce i odesílatele
jsou přihlášena ke stejné
základně.
u Druhé sluchátko a základna
mohou odesílat a přijímat
záznamy telefonního seznamu.
s ¤ q (Vyberte záznam)
¤ §Menu§ ¤ q Poslat zaznam /
Poslat seznam ¤ §OK§ ¤ q
(Vyberte interní číslo sluchátka
příjemce) ¤ §OK§
Úspěšný přenos je na sluchátku
příjemce signalizován hlášením
a potvrzovacím tónem.
Uložení zobrazeného čísla do
telefonního seznamu
Do telefonního seznamu je možné
uložit čísla, která jsou zobrazena
v některém seznamu, např.
v seznamu hovorů nebo
v seznamu opakování volby.
Je zobrazeno číslo.
§Menu§ ¤ Poslat do telef. sezn. ¤ §OK§
¤ Doplňte záznam (¢ str. 32).
Version 4.1, 21.11.2007
Tlačítka přímé volby ;
až >
Čtyřem tlačítkům přímé volby
můžete přiřadit důležitá telefonní
čísla, kterým často voláte. Tlačítku
přímé volby můžete přiřadit jak
externí telefonní číslo, tak funkci
interního hovoru (¢ str. 35).
Uložená čísla můžete vytočit
stisknutím odpovídajícího tlačítka
přímé volby ; až >.
34
Přiřazení funkce tlačítkům
přímé volby
Předpoklad: konkrétnímu tlačítku
přímé volby není zatím přiřazena
žádná funkce.
¤ V klidovém stavu stiskněte
tlačítko přímé volby (; až >),
kterému chcete přiřadit funkci.
Pomocí tlačítka q vyberte
požadovanou funkci:
Oznac. jako externi cis.
Přímé zadání zobrazeného
telefonního čísla.
~
Zadejte číslo a stiskněte
tlačítko §OK§.
~
Zadejte jméno a stiskněte
tlačítko §OK§.
Oznac. jako interni vol.
(viz „Nastavení interního hovoru“,
str. 35)
Oznac. jako volani vsem
(viz „Nastavení interního hovoru“,
str. 35)
Oznac. jako c. z tel. sez.
Obsazení tlačítka telefonním
číslem z telefonního seznamu.
Otevře se telefonní seznam.
Vyberte číslo a stiskněte
tlačítko §OK§.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Změna funkce tlačítka přímé
volby
Interní hovor
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Zkracena volba ¤ §OK§
¤ q Vyberte tlačítko přímé volby
Interní hovory jsou bezplatná volání
mezi jednotlivými sluchátky
přihlášenými ke stejné základně.
Předpoklad: než budete moci
využít tuto funkci, musíte nejprve
obsadit některé tlačítko přímé volby
(; až >) funkcí interního hovoru.
(I až IV)
Po číslu tlačítka se zobrazí aktuální
funkce, např.
I: <zadny zaznam>
tzn. tlačítku ; ještě není
přiřazena žádná funkce. Nebo:
IV: Interni vol. domu
tzn. tlačítku > je přiřazena
funkce interní hovor.
Obsazení můžete nyní změnit.
Pomocí tlačítek §Menu§ ¤ q vyberte
funkci. V závislosti na aktuálním
obsazení nejsou všechny funkce
k dispozici.
Smazat zaznam
Smazání aktuálního obsazení
tlačítka.
Zmenit zaznam
Změna telefonního čísla a jména.
Oznac. jako c. z tel. sez.
Obsazení tlačítka číslem
z telefonního seznamu.
Oznac. jako interni vol.
(viz příklad pro tlačítko < „Uskutečnění interního hovoru“, str. 36)
Oznac. jako volani vsem
(viz příklad pro tlačítko = „Uskutečnění interního hovoru“, str. 36)
Pokud chcete přiřadit externí
telefonní číslo tlačítku, které je již
obsazeno funkcí interního hovoru,
musíte stávající záznam nejprve
vymazat.
Nastavení interního hovoru
Předpoklad: konkrétnímu tlačítku
přímé volby není zatím přiřazena
žádná funkce.
Příklad: přiřazení funkce Interní
hovor na vybrané číslo tlačítku <.
< ¤ q Oznac. jako interni vol.
¤ §OK§
Příklad: přiřazení funkce Interní
hovor na všechna sluchátka
tlačítku =.
= ¤ q Oznac. jako volani vsem
¤ §OK§
Interní hovor je přiřazen tlačítkům
< a =.
Změna přiřazení tlačítek přímé
volby ¢ str. 35.
35
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Uskutečnění interního hovoru
Pokud chcete uskutečnit interní
hovor, stiskněte na sluchátku
v klidovém stavu tlačítko, jemuž je
přiřazena funkce interního hovoru.
Příklad: stiskněte tlačítko <.
Zobrazí se seznam sluchátek.
Seznamem můžete procházet.
Vlastní sluchátko je označeno
symbolem <.
q
Zvolte možnost Interni
volani vsem a stiskněte
tlačítko §OK§. Nebo:
q
Vyberte konkrétní
sluchátko a stiskněte
tlačítko přijetí hovoru c.
Zvolené sluchátko, případně
všechna sluchátka, se zavolá.
Příklad: stiskněte tlačítko =.
Zavolají se všechna sluchátka.
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Pokud se neohlásí žádný
účastník, sluchátko se po
3 minutách přepne do
klidového stavu.
Přijetí interního hovoru
Telefon zvoní a na displeji je
zobrazeno interní číslo volajícího
účastníka (např. INT 2) nebo zadané
jméno.
Hovor přijmete stisknutím tlačítka
přijetí hovoru c nebo tlačítka
hlasitého telefonování d na
sluchátku.
Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko zavěšení a
na sluchátku.
36
Předání hovoru jinému
sluchátku a interní zpětný dotaz
Telefonujete s externím
účastníkem.
¤ Stiskněte tlačítko přímé volby (;
až >), kterému je přiřazen interní
hovor. (Pokud během interního
hovoru stisknete dialogové
tlačítko §Zpet§, budete znovu
spojeni s externím účastníkem.)
Po ohlášení interního účastníka:
u Předání internímu účastníkovi
provedete stisknutím tlačítka
ukončení hovoru a na
sluchátku.
u Aby bylo možné ukončit zpětný
dotaz, musí interní účastník
zavěsit. Poté budete opět spojeni
s externím účastníkem.
Upozornění
Můžete také předvytvořit
spojení s interním účastníkem
stisknutím tlačítka zavěšení a.
Pokud se interní účastník
neohlásí nebo má obsazeno, vrátí
se hovor automaticky zpět k vám.
Přijetí druhého hovoru
Pokud vám v průběhu interního
hovoru zavolá externí účastník,
uslyšíte ohlašovací tón druhého
volání (krátký tón). Při aktivním
přenosu telefonního čísla se na
displeji zobrazí číslo volajícího.
¤ Interní hovor ukončíte stisknutím
tlačítka zavěšení a na sluchátku.
¤ Externí hovor přijmete stisknutím
tlačítka přijetí hovoru a na
sluchátku.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Seznam opakování volby
V seznamu opakování volby je
uloženo deset telefonních čísel
naposledy volaných z daného
sluchátka (každý záznam může
obsahovat max. 22 číslic). Pokud je
některé z čísel uloženo v telefonním
seznamu, zobrazí se příslušné
jméno.
Volání ze seznamu opakování
volby
§Volat zn.§ Stiskněte dialogové
q
c
tlačítko.
Zvolte záznam.
Stiskněte tlačítko přijetí
hovoru. Zvolí se telefonní
číslo.
Správa záznamů seznamu
opakování volby
§Volat zn.§ Stiskněte dialogové
tlačítko.
Zvolte záznam.
§Menu§
Stiskněte dialogové
tlačítko.
Pomocí tlačítka q můžete zvolit
následující funkce:
Pouzit cislo (jako v telefonním
seznamu, str. 33)
q
Poslat do telef. sezn. (jako
v telefonním seznamu, str. 33)
Smazat zaznam (jako v telefonním
seznamu, str. 33)
Smazat seznam (jako v telefonním
seznamu, str. 33)
Seznam síťového
hlasového záznamníku
Prostřednictvím tohoto seznamu
můžete vyslechnout zprávy uložené
v síťovém hlasovém záznamníku
(¢ str. 41).
Seznam zmeškaných
hovorů
Předpoklad: CLIP (¢ str. 29)
Telefon ukládá posledních
20 zmeškaných hovorů.
Otevření seznamu zmeškaných
hovorů
u Seznam otevřete prostřednictvím
nabídky:
§Menu§ ¤ q Zmeskana volani
¤ §OK§§
u Pokud jsou v seznamu nové
záznamy, můžete mezi nimi
vybírat pomocí tlačítek:
’ ¤ q Sezn.volani:
(viz také ¢ str. 38)
Seznam se zobrazí tak, jak je
uvedeno na následující ilustraci:
t
Sezn.volani:
01+02
Zpet
OK
Počet nových zpráv + počet starých,
přečtených zpráv.
§OK§
Seznam zobrazíte
stisknutím dialogového
tlačítka.
Jako první se zobrazí poslední
zmeškaný hovor.
37
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Telefonní seznam, tlačítka přímé volby a použití seznamů
Záznam seznamu
Příklad záznamu seznamu:
t
x
Zpet
Nov.volani
12345678
Menu
Version 4.1, 21.11.2007
u Stav záznamu
Nov.volani: nový zmeškaný hovor
Stara vol.: již přečtený záznam.
u Číslo volajícího
Telefonní čísla volajících můžete
uložit do telefonního seznamu
(¢ str. 34).
Stisknutím dialogového tlačítka
§Menu§ vyberete následující funkce:
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu.
Poslat do telef. sezn.
Uložení čísla do telefonního
seznamu.
Datum a cas
Zobrazení data a času hovoru.
Zobrazit cislo
Zobrazení telefonního čísla
volajícího.
Smazat seznam
Smazání všech záznamů
seznamu.
Po zavření seznamu budou všechny
záznamy označeny jako „staré“.
38
Volba ze seznamu zmeškaných
hovorů
Otevřete seznam (¢ str. 37).
q
Zvolte záznam.
c
Stiskněte tlačítko přijetí
hovoru. Zvolí se telefonní
číslo.
Smazání všech záznamů
Pozor! Dojde ke smazání všech
starých i nových záznamů.
§Menu§ ¤ q Zmeskana volani
¤ §OK§ ¤ q Sezn.volani: ¤ §OK§
¤ §Menu§ ¤ q Smazat seznam
¤ §OK§
a
Dlouhým stisknutím se
vrátíte do klidového stavu.
Vyvolání seznamu
nových zpráv
Pokud jsou k dispozici nové zprávy,
můžete stisknutím dialogového
tlačítka ’:
u zavolat síťový hlasový záznamník
(pokud je tato funkce
podporována provozovatelem
sítě a je uloženo číslo síťového
hlasového záznamníku str. 41),
u zobrazit seznam zmeškaných
hovorů.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekce)
Jakmile do seznamu přibude nový
záznam, zazní upozorňovací tón.
Upozornění na novou zprávu se
v klidovém stavu zobrazuje na
displeji symbolem:
Symbol Nová zpráva…
Ì
... v síťovém hlasovém
záznamníku
™
... v seznamu
Zmeskana volani
Pod příslušným symbolem se
zobrazí počet nových záznamů.
Ì
Û
02
ä
™
04
Menu
Stiskněte dialogové tlačítko ’
a zvolte požadovaný seznam.
Po opuštění seznamu dialogové
tlačítko ’ zhasne. K seznamu
můžete však i nadále přistoupit. Více
informací najdete v následujících
kapitolách:
u Vyslechnutí zpráv ze síťového
hlasového záznamníku ¢ str. 41
u Vyvolání seznamu zmeškaných
hovorů ¢ str. 37
Po přijetí nové zprávy se dialogové
tlačítko ’ opět zobrazí.
Upozornění
Nové záznamy síťového
hlasového záznamníku se
správně zobrazí pouze v případě,
že poskytovatel síťových služeb
tyto informace přenáší (viz návod
k obsluze síťového hlasového
záznamníku dodaného
poskytovatelem síťových služeb).
Automatická předvolba
poskytovatele připojení
(preselekce)
Můžete uložit předvolbu
poskytovatele připojení (číslo
Call-by-Call), která bude při volbě
automaticky vkládána před určitá
telefonní čísla. Pokud chcete
například prostřednictvím
zvláštního poskytovatele připojení
uskutečnit hovor do zahraničí,
můžete si uložit předvolbu.
Do seznamu „S cislem“ vložte čísla
předvolby, případně první číslice
čísel předvolby, u kterých se má
používat číslo předvolby.
Do seznamu „Bez prednast. c.“
vložte výjimky k seznamu „S cislem“.
39
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / telephony.fm / 22.03.2011
Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekce)
Příklad:
Prednastav. cislo
0999
S cislem
08
Bez prednast. c.
081
084
Všechna čísla, která začínají 08,
s výjimkou 081 a 084, jsou vybrána
číslem předvolby 0999.
Telefonní
číslo
zvolené
číslo
07112345678 ¤
07112345678
08912345678 ¤
0999 08912345678
08412345678 ¤
08412345678
Uložení čísla předvolby
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Telefonovani ¤ §OK§
Uložení nebo změna záznamů
v seznamech předvolby
Každý ze seznamů může obsahovat
11 záznamů o 4 číslicích.
¤ V seznamu „S cislem“ mohou být
v některých zemích čísla již
přednastavena. Tak jsou
například všechny vnitrostátní
hovory nebo hovory do
mobilních sítí automaticky
spojeny s číslem předvolby, které
jste dříve pro tato volání zadali.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Telefonovani ¤ §OK§
¤ q Prednastav. provozov. ¤ §OK§
¤ q S cislem / Bez prednast. c.
¤ §OK§
q
¤ q Prednastav. provozov. ¤ §OK§
¤ q Prednastav. cislo ¤ §OK§
~
Zadejte nebo změňte číslo
předvolby (číslo Call-byCall).
Stiskněte dialogové
tlačítko. Zadání je
uloženo.
Dlouze stiskněte
(klidový stav).
§OK§
~
§OK§
a
a
Zvolte záznam a stiskněte
tlačítko §OK§.
Zadejte nebo změňte
počáteční číslice
telefonního čísla.
Stiskněte dialogové
tlačítko. Zadání je
uloženo.
Dlouhým stisknutím se
vrátíte do klidového stavu.
Dočasné potlačení předvolby
c (dlouze stiskněte) ¤ §Menu§
¤ Prednastav. vyp. ¤ §OK§
Version 4.1, 21.11.2007
Trvalá deaktivace předvolby
¤ Stisknutím tlačítka §Smaz.§ číslo
předvolby smažete. Poté
stiskněte tlačítko §OK§.
40
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Použití síťového hlasového záznamníku
Použití síťového
hlasového záznamníku
Síťový hlasový záznamník je hlasový
záznamník vašeho operátora
umístěný v telefonní síti. Bližší
informace vám sdělí váš
poskytovatel připojení.
Abyste mohli síťový hlasový
záznamník používat, je třeba jej
aktivovat u poskytovatele připojení.
Zadání čísla síťového hlasového
záznamníku
Abyste mohli síťový hlasový
záznamník pohodlně používat
a využívat služeb seznamu
hlasových záznamů a rychlého
volání, musíte do svého telefonu
zadat číslo záznamníku.
§Menu§ ¤ q Zaznamnik ¤ §OK§
¤ Memobox ¤ §OK§
~
Zadejte číslo síťového
hlasového záznamníku
a stiskněte tlačítko §OK§.
Přijmutí nových hlášení
síťového hlasového
záznamníku
Pokud síťový hlasový záznamník
přijme novou zprávu, zavolá vám.
Pokud jste si vyžádali službu
přenosu telefonního čísla, zobrazí se
na displeji telefonní číslo síťového
hlasového záznamníku. Pokud
hovor přijmete, přehraje vám síťový
hlasový záznamník nové zprávy.
Pokud hovor nepřijmete, číslo
síťového hlasového záznamníku
se uloží do seznamu zmeškaných
hovorů (¢ str. 37).
Upozornění
Pokud do telefonního seznamu
zadáte číslo síťového hlasového
záznamníku a označíte jej
„Memobox“, zobrazí se na displeji
a v seznamu hovorů právě toto
označení.
Vyslechnutí zpráv
Máte 3 možnosti, jak zavolat síťový
hlasový záznamník
u Volání síťového hlasového
záznamníku pomocí nabídky
Zaznamnik:
§Menu§ ¤ q Zaznamnik ¤ §OK§
¤ q Poslech. zpravy ¤ §OK§
u Pokud jsou k dispozici nové
zprávy, zavolejte síťový hlasový
záznamník pomocí seznamu
síťového hlasového záznamníku:
’ ¤ q Memobox:
(viz také ¢ str. 38)
Seznam se zobrazí tak, jak je
uvedeno na následující ilustraci:
t
x
Zpet
Memobox:
00+**
OK
00: počet nových zpráv se zobrazí
správně, pouze pokud váš
poskytovatel tyto informace přenáší.
**: počet starých zpráv není
dostupný.
§OK§
Stisknutím dialogového
tlačítka síťový hlasový
záznamník zavoláte.
41
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
ECO DECT
u Rychlé volání síťového hlasového
záznamníku:
Síťový hlasový záznamník můžete
zavolat dlouhým stisknutím
tlačítka 1, Není tedy nutné
otevírat nabídku.
ECO DECT
Používáním zařízení Gigaset
přispíváte k ochraně životního
prostředí.
Snížení spotřeby energie
Díky úspornému napájení je
spotřeba telefonu v klidovém stavu
v době, kdy se nenabíjí akumulátory,
<0,5 W.
Version 4.1, 21.11.2007
Snížení intenzity záření
Vyzařování je automaticky
omezováno:
u Sluchátko: čím blíže je sluchátko
základně, tím slabší je jeho
vyzařování.
u Základna: pokud je přihlášeno
pouze jedno sluchátko, které je
vloženo do základny, vyzařování
je téměř nulové.
Vyzařování sluchátka a základny
dále snížíte používáním režimu
Rezim Eko:
u Rezim Eko
Snižuje vyzařování sluchátka
a základny vždy o 80 % – bez
ohledu na to, zda telefonujete
nebo ne. Rezim Eko snižuje dosah
přibližně o 50 %. Rezim Eko je
tedy vhodný pouze v případě,
kdy snížený dosah nezpůsobí
problémy.
42
Vypnutí vyzařování
u Rezim Eko+
Pokud aktivujete Rezim Eko+,
bude vyzařování (vysílací výkon
DECT) základny a sluchátka
v klidovém stavu vypnuto.
To platí i v případě více sluchátek,
pokud všechna podporují režim
Rezim Eko+.
Režimy Rezim Eko / Rezim Eko+
můžete aktivovat a deaktivovat
nezávisle na sobě. Fungují i pro
několik sluchátek. Sluchátko
nemusí být uloženo v základně.
Rezim Eko / Rezim Eko+
zapínání a vypínání:
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q System ¤ §OK§
¤ q Rezim Eko / Rezim Eko+
§OK§
Stiskněte dialogové
tlačítko (³ = zapnuto).
Zobrazení stavu
Symbol na
displeji
Ð i Ñ ¦
¥ (bliká)
¼
Intenzita signálu:
– dobrá až nižší
– žádný signál
Rezim Eko+
aktivováno
(zobrazuje se
v klidovém stavu
místo symbolu
intenzity signálu)
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Použití sluchátka jako budíku
Upozornění
u Při zapnutém režimu Rezim
Eko+ můžete zkontrolovat
dostupnost základny tím, že
stisknete tlačítko přijetí hovoru
c a podržíte je. Je-li základna
dostupná, uslyšíte volný tón.
u Při zapnutém režimu Rezim
Eko+:
– Navázání hovoru se opozdí
přibližně o 2 sekundy.
– Pohotovostní doba
sluchátka se sníží
přibližně o 50 %.
u Pokud přihlásíte sluchátka,
která nepodporují Rezim
Eko+, bude tento režim
u základny a u všech
sluchátek deaktivován.
u Při aktivaci režimu Rezim Eko
se snižuje dosah základny.
u Režimy Rezim Eko / Rezim
Eko+ a podpora opakovače
(¢ str. 49) se vzájemně
vylučují, tzn. pokud použijete
opakovač, nemůžete používat
režimy Rezim Eko a Rezim
Eko+.
Použití sluchátka jako
budíku
Zapínání a vypínání budíku
Předpoklad:
Čas musí být nastaven (¢ str. 19).
§Menu§ ¤ q Budik ¤ §OK§
¤ q Aktivace
¤ §OK§ (³= zapnuto)
Po aktivaci budíku se automaticky
otevře nabídka nastavení času
buzení.
Nastavení času buzení
§Menu§ ¤ q Budik ¤ §OK§
¤ q Cas buzeni ¤ §OK§
¤ Nastavení času buzení ¤ §OK§
Pokud je zapnutý budík, zobrazí se
na displeji symbol Ñ a pod ním čas
buzení.
Ð
U
10:47
Ñ 07:30
Volat zn.
Menu
Když budík zvoní…
Stiskněte dialogové tlačítko §Vyp.§
nebo stiskněte libovolné tlačítko,
čímž budík na 24 hodin vypnete.
Pokud nestisknete žádné tlačítko,
vypne se budík automaticky po
uplynutí jedné minuty.
43
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Použití více sluchátek
Použití více sluchátek
Přihlášení jiných sluchátek
Přihlášení sluchátek
Přihlášení jiných sluchátek Gigaset
a sluchátek jiných přístrojů GAP
proveďte následujícím způsobem.
K základně mohou být současně
přihlášena až čtyři sluchátka.
Ruční přihlášení sluchátka
Gigaset k zařízení Gigaset E500
Ruční přihlášení sluchátka je třeba
provést na sluchátku (1) a na
základně (2).
Po úspěšném přihlášení se
sluchátko přepne do klidového
stavu. Na displeji se zobrazí interní
číslo sluchátka, například INT 1.
Přihlašování se po uplynutí
60 sekund přeruší. Pokud přihlášení
do té doby neproběhlo úspěšně,
opakujte postup.
1) Na sluchátku
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Prihlaseni ¤ §OK§
¤ q Prihlasit pren. cast ¤ §OK§
¤ Zadejte systémový kód PIN
základny (stav při dodání: 0000)
¤ §OK§
2) Na základně
¤ Do 60 sekund dlouze stiskněte
tlačítko pro přihlášení/paging na
základně (¢ str. 3) (podržte jej
na přibližně 3 sekundy).
1) Na sluchátku
¤ Přihlašování sluchátka zahajte
podle příslušného návodu
k obsluze dodaného se
sluchátkem.
2) Na základně
¤ Na základně dlouze stiskněte
tlačítko pro přihlášení/paging
(¢ str. 3) (podržte jej na přibližně
3 sekundy).
Odhlášení sluchátek
Z každého přihlášeného sluchátka
Gigaset E500H můžete odhlásit
jakékoli jiné přihlášené sluchátko.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Prihlaseni ¤ §OK§
¤ q Zrusit prihl. pren. casti
¤ §OK§
q
~
Version 4.1, 21.11.2007
§Ano§
44
Vyberte interního
účastníka, kterého chcete
odhlásit, a stiskněte
tlačítko §OK§.
(Sluchátko, se kterým
právě pracujete, je
označeno symbolem <.)
Zadejte aktuální
systémový kód PIN
a stiskněte tlačítko §OK§.
Stiskněte dialogové
tlačítko.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Použití více sluchátek
Hledání sluchátka
(„paging“)
Připojení k externímu
hovoru
Sluchátko je možné najít pomocí
základny.
¤ Na základně krátce stiskněte
tlačítko pro přihlášení/paging
(¢ str. 3).
¤ Všechny přenosné části současně
vyzvánějí („paging“), a to i při
vypnutém vyzvánění.
Můžete se připojit k probíhajícímu
externímu hovoru.
Předpoklad: funkce Interni
priposlech je zapnutá.
Ukončení hledání
Na základně krátce stiskněte
tlačítko pro přihlášení/paging
(¢ str. 3) nebo na sluchátku
stiskněte tlačítko přijmutí hovoru
c či dialogové tlačítko §Vyp.§.
Změna názvu sluchátka
Při přihlášení jsou sluchátkům
automaticky přidělovány názvy
„INT 1“, „INT 2“ atd. Tyto názvy
můžete měnit. Název může čítat
nejvýše 6 znaků. Změněný název se
zobrazí v seznamu všech sluchátek.
Předpoklad: jednomu tlačítku
přímé volby je přiřazena funkce
Interní hovor na vybrané číslo
(¢ str. 35).
V klidovém stavu telefonu stiskněte
dialogové tlačítko (; až >),
kterému je přiřazena funkce Interní
hovor na vybrané číslo. Otevře se
seznam sluchátek. Vlastní sluchátko
je označeno symbolem <.
q
Vyberte sluchátko.
§Jmeno§ ¤ ~ (Zadejte jméno) ¤ §OK§
Aktivace a deaktivace funkce:
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Telefonovani ¤ §OK§
¤ q Interni priposlech
¤ §OK§ (³= zapnuto)
Připojení k hovoru:
Na sluchátku stiskněte tlačítko
vyzvednutí c. Všichni účastníci
uslyší signalizaci. Na displeji
sluchátka se zobrazí Konference.
Ukončení připojení:
Na sluchátku stiskněte tlačítko
zavěšení a. Všichni účastníci
uslyší signalizaci.
Pokud první interní účastník stiskne
tlačítko zavěšení a, zůstává spojení
mezi připojeným sluchátkem
a externím účastníkem zachováno.
45
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Nastavení sluchátka
Nastavení sluchátka
Změna kontrastu displeje
Jednotlivá nastavení můžete podle
potřeby měnit.
Kontrast displeje lze nastavit
v 9 stupních.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Displej ¤ §OK§
¤ q Kontrast ¤ §OK§
Změna jazyka na displeji
Text se na displeji může zobrazovat
v různých jazycích.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Jazyk ¤ §OK§
¤ q (Vyberte jazyk) ¤ §OK§
Aktuální jazyk je označen symbolem
³.
Pokud jste nedopatřením nastavili
jazyk, kterému nerozumíte:
§Menu§ ¤ 54
¤ q (Vyberte jazyk) ¤ §OK§
Nastavení velikosti písma
Čitelnost číslic můžete zlepšit
zvětšením písma. Číslice se poté
zobrazí na displeji větším písmem
v jednom namísto dvou řádcích.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Displej ¤ §OK§
¤ q Velke pismo
¤ §OK§ (³= zapnuto)
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Pokud je funkce vypnuta, zobrazí
se v klidovém stavu kromě času
také interní název sluchátka.
q
Automatické přijetí
hovoru
Pokud je tato funkce zapnuta,
můžete příchozí hovor přijmout
pouhým zvednutím sluchátka
ze základny, aniž byste museli
stisknout tlačítko přijetí hovoru c.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Telefonovani ¤ §OK§
¤ q Aut. prijem volani
¤ §OK§ (³= zapnuto)
Změna hlasitosti hovoru
Hlasitost hlasitého telefonování
a hlasitost ve sluchátku lze nastavit
v pěti stupních (1–5; např. Hlasitost
3 = ˆ).
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
¤ q Hlasitost hovoru ¤ §OK§
¤ q Hlasitost sluchatka /
Hlasitost handsfree ¤ §OK§
q
46
Nastavte kontrast
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nastavte hlasitost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Nastavení sluchátka
Nastavení hlasitosti během
hovoru:
ç
Stiskněte postranní
tlačítka směrem nahoru
(vyšší hlasitost) nebo
dolů (nižší hlasitost)
(¢ str. 3).
Po 3 sekundách se
nastavení automaticky
uloží.
Nastavení hlasitosti během
vyzvánění:
ç
Stiskněte postranní
tlačítko směrem nahoru
(vyšší hlasitost) nebo
dolů (nižší hlasitost)
(¢ str. 3).
Po 3 sekundách se
nastavení automaticky
uloží.
Změna vyzváněcích tónů
Nastavení vyzváněcí melodie
u Hlasitost:
Pět stupňů hlasitosti (1–5; např.
hlasitost 3 = ˆ) a „Vypnuto“
(hlasitost 0 = ° ‡).
u Melodie:
Seznam předinstalovaných
melodií vyzvánění. První tři
melodie odpovídají „klasickým“
vyzváněním.
Různé vyzváněcí melodie si můžete
nastavit pro následující funkce:
u Pro externi volani
u Pro interni volani
u Budik
Pro externí hovory, interní hovory
a budík si můžete nastavit různé
vyzváněcí melodie.
Pro externí hovory můžete navíc
zapnout funkci, kdy telefon
nebude po určenou dobu nebo
u anonymních příchozích hovorů
vyzvánět.
Nastavení hlasitosti vyzvánění
Hlasitost je pro všechny druhy
signalizace stejná.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
¤ q Hlasitost vyzvaneni ¤ §OK§
¤ q (Nastavte hlasitost) ¤ §OK§
Interní hovory a budík:
§§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
¤ q Vyzvaneci tony ¤ §OK§
¤ q Pro interni volani /
Budik ¤ §OK§
¤ q (Vyberte melodii)
¤ §OK§ (³= vybráno)
Externí hovory:
§§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
¤ q Vyzvaneci tony ¤ §OK§
¤ q Pro externi volani ¤ §OK§
47
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Nastavení sluchátka
Pomocí tlačítka q můžete vybírat
z možností:
Melodie ¤ §OK§
Vyzváněcí melodie lze nastavit
podle uvedených pokynů.
Casove nastaveni ¤ §OK§
Můžete specifikovat časové
období, během něhož nemá
telefon při externích hovorech
zvonit, např. v noci.
q Aktivace Pomocí tlačítka §OK§
můžete funkci zapnout nebo
vypnout (³ = zapnuto).
q Nastaveni ¤ §OK§
Pocatec. cas: /Koncovy cas:
Čas zadejte buď čtyřmístně, nebo
stiskněte tlačítko §OK§.
Ztiseni an. vol. ¤ §OK§
Sluchátko lze nastavit tak, že
nebude v případě příchozího
hovoru s potlačeným přenosem
vyzvánět. Hovor je signalizován
pouze na displeji.
Funkci Ztiseni an. vol. můžete
zapnout nebo vypnout pomocí
tlačítka §OK§ (³ = zapnuto).
Vypínání a zapínání vyzvánění
Version 4.1, 21.11.2007
Můžete
u trvale vypnout vyzvánění buď
v klidovém stavu, nebo při
hovoru ještě před jeho přijetím,
u vypnout vyzvánění pouze pro
aktuální hovor.
Opětovné zapnutí během hovoru
není možné.
48
Trvalé vypnutí vyzvánění
P
Stiskněte dlouze tlačítko
s hvězdičkou.
Na displeji se zobrazí symbol Ú.
Opětovné zapnutí vyzvánění
P
Stiskněte dlouze tlačítko
s hvězdičkou.
Vypnutí vyzvánění pro aktuální
hovor
§VypVyz§ Stiskněte dialogové
tlačítko.
Upozornění a výstražné
signály
Sluchátko vás akusticky upozorňuje
na různé činnosti a stavy. Následující
tóny lze zapnout nebo vypnout
nezávisle na sobě:
u Upozornov. tony
– Zvuk tlačítek: po stisknutí
tlačítka zazní tón.
– Potvrzovací tón (vzestupná
řada tónů): na konci zadání/
nastavení, při vložení sluchátka
do základny a při doručení při
vložení nového záznamu do
seznamu volání.
– Chybový tón (sestupná řada
tónů): při chybných zadáních.
– Tón ukončení nabídky: pokud
bylo při listování nabídkou
dosaženo konce.
u Vybita baterie
Je nutné nabít akumulátor.
Potvrzovací tón vložení sluchátka do
základny není možné vypnout.
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Nastavení základny
Zapínání a vypínání
upozorňovacích tónů
Nastavení základny
§§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
Základnu můžete nastavit pomocí
přihlášeného sluchátka Gigaset.
¤ q Upozornov. tony
¤ §OK§ (³ = zapnuto)
Zapínání a vypínání
výstražných tónů akumulátoru:
§§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Audioviz. signaly ¤ §OK§
¤ q Vybita baterie
¤ §OK§ (³ = zapnuto)
Obnovení továrního
nastavení sluchátka
Individuální nastavení a provedené
změny je možné zrušit. Záznamy
telefonního seznamu a seznamů
hovorů, datum a čas a sluchátka
přihlášená k základně smazány
nebudou.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q System ¤ §OK§
¤ q Resetovat pren. cast ¤ §OK§
Zapínání a vypínání
melodie při čekání
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q Telefonovani ¤ §OK§
¤ q Melodie pri cekani
¤ §OK§ (³ = zapnuto)
Podpora opakovače
Pomocí opakovače můžete zvětšit
dosah a sílu příjmu vaší základny. Je
nutné aktivovat režim opakovače.
Hovory, které právě probíhají
prostřednictvím základny, se
tím přeruší.
Předpoklad: je přihlášen opakovač.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q System ¤ §OK§
¤ q Rezim opakovani
¤ §OK§ (³ = aktivní)
Tlačítkem a obnovování továrního
nastavení přerušíte.
49
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Nastavení základny
Po aktivování nebo deaktivování
opakovače je třeba vypnout a opět
zapnout sluchátko (¢ str. 24)
Upozornění
u Režimy Rezim EkoEco a Rezim
Eko+Eco+ (¢ str. 42)
a podpora opakovače se
vzájemně vylučují, tzn. pokud
použijete opakovač, nemůžete
používat režimy Rezim EkoEco
a Eco+Rezim Eko+.
u Šifrovaný přenos nastavený
z výroby bude po aktivaci
opakovače deaktivován.
Ochrana před
neoprávněným
přístupem
Zabezpečte systémová nastavení
základny systémovým kódem PIN,
který znáte jen vy. Systémový kód
PIN bude třeba zadávat mimo jiné
při přihlašování a odhlašování
sluchátka k základně.
Version 4.1, 21.11.2007
Změna systémového kódu PIN
Nastavený čtyřmístný systémový
kód PIN základny („0000“) lze změnit
na libovolný čtyřmístný systémový
kód PIN, který znáte jen vy.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q System ¤ §OK§
¤ q Systemovy kod PIN ¤ §OK§
¤ PIN systemu: (zadejte aktuální
systémový kód PIN) ¤ §OK§
¤ Novy PIN: (zadejte nový
systémový kód PIN) ¤ §OK§
50
Obnovení systémového kódu
PIN
Pokud systémový kód PIN
zapomenete, můžete základnu
znovu nastavit na původní kód
0000:
Od základny odpojte síťový kabel.
Na základně stiskněte a podržte
tlačítko přihlášení/paging
a současně k základně opět
připojte síťový kabel. Tlačítko
podržte stisknuté alespoň 5 sekund.
Nyní je základna restartována a je
nastaven systémový kód PIN 0000.
Upozornění
Všechna sluchátka jsou
odhlášena a musí být znovu
přihlášena. Všechna nastavení
budou obnovena na tovární
nastavení.
Obnovení továrního
nastavení základny
Při obnovení původního nastavení
u zůstává zachováno datum a čas,
u zůstávají přihlášena sluchátka,
u se vypne režim Rezim Eko
a Rezim Eko+,
u nevynuluje se systémový kód PIN.
§Menu§ ¤ q Nastaveni ¤ §OK§
¤ q System ¤ §OK§
¤ q Obnovit nast. zakl. ¤ §OK§
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 22.03.2011
Provoz základny na telefonní ústředně
Provoz základny na
telefonní ústředně
Následující nastavení je nutné
provést, pouze pokud to vyžaduje
vaše telefonní ústředna (viz návod
k obsluze telefonní ústředny).
Změna typu volby
§Menu§ ¤ P#Q5#11
¤ Vyberte číslici: Q= tónová volba
(MFV); 1 = impulzní volba (IWV)
¤ §OK§.
Dočasné přepnutí na tónovou
volbu (MFV)
Pokud vaše telefonní ústředna
pracuje s impulsní volbou (IWV),
můžete ji podle potřeby během
volání dočasně změnit na tónovou
volbu (například pokud chcete
vyslechnout zprávy síťového
hlasového záznamníku).
Předpoklad: právě telefonujete
nebo jste už vytočili externí číslo.
¤ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou
P.
Tónová volba se zapne pouze pro
toto spojení.
Nastavení délky signálu flash
§Menu§ ¤ P#Q5#12
¤ Číslicí zadejte délku signálu flash:
Q = 80 ms; 1 = 100 ms;
2 = 120 ms; I = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
L = 600 ms; M = 800 ms ¤ §OK§.
Změna pauzy po obsazení linky
Můžete nastavit délku pauzy, která
se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí
c a odeslání telefonního čísla.
§Menu§ ¤ P#Q5#1O
¤ Číslicí zadejte aktuální délku
pauzy:
1 = 1 sekunda;
2 = 3 sekundy;
I = 7 sekund ¤ §OK§;
Změna pauzy po tlačítku R
§Menu§ ¤ P#Q5#14
¤ Číslicí zadejte aktuální délku
pauzy: 1 = 800 ms;
2 = 1600 ms; I = 3200 ms
¤ §OK§.
51
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody
komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uživatelském
manuálu a na servisních stránkách Gigaset online portálu.
Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na
www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu
v případě dotazu nebo záručních reklamací.
Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí
emailu.
V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service
naleznete:
u Rozsáhlé informace o našich produktech
u FAQ archiv
u Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
u Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka
můžou být kombinována
u Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
u Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
u E-mailový kontakt na naši servisní podporu
Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je
dostupná na telefonu.
Pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika +420 23303 2727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Version 4.1, 21.11.2007
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán
autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně
kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení
CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je
zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi
v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo
záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na
kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční
doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
52
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Zákaznický servis a podpora
Otázky a odpovědi
Pokud budete mít otázky ohledně
používání telefonu, jsme vám
k dispozici denně 24 hodin
na adrese
www.gigaset.com/de/service.
V následující tabulce jsou navíc
uvedeny nejčastější příčiny chyb.
Na displeji se nic nezobrazuje.
1. Sluchátko není zapnuté.
¤ Stiskněte a podržte tlačítko
zavěšení a.
2. Akumulátor je vybitý.
¤ Nabijte nebo vyměňte
akumulátor (¢ str. 16).
Na displeji bliká hlášení
„ZAKLADNA“.
1. Sluchátko se nachází mimo dosah
základny.
¤ Zkraťte vzdálenost mezi
sluchátkem a základnou.
2. Při aktivaci režimu Eco se snižuje
dosah základny.
¤ Vypněte režim Eco (¢ str. 42)
nebo zkraťte vzdálenost mezi
sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
¤ Zkontrolujte napájecí adaptér
základny (¢ str. 14).
Na displeji bliká hlášení
„Vlozte pren.c. do zakladny“.
Sluchátko zatím nebylo přihlášeno
k základně nebo bylo odhlášeno.
¤ Položte sluchátko na základnu
(automatické přihlášení může
trvat až 5 minut) nebo přihlaste
sluchátko ručně (¢ str. 44).
Sluchátko nezvoní.
Vyzvánění je vypnuté.
¤ Zapněte vyzvánění (¢ str. 48).
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/
oznamovací tón.
Nebyl použit dodaný telefonní
kabel nebo byl nahrazen novým
kabelem s nesprávným obsazením
kontaktů konektoru.
¤ Vždy používejte dodaný telefonní
kabel, případně při nákupu ve
specializovaném obchodě volte
konektor se správným obsazením
kontaktů (¢ str. 60).
Spojení se vždy po
přibližně 30 sekundách přeruší.
Byl aktivován nebo deaktivován
opakovač (¢ str. 49).
¤ Vypněte a opět zapněte
sluchátko (¢ str. 24).
Při pokusu o zapnutí režimu Rezim
Eko+ se na displeji zobrazí hlášení
„Nelze!“.
K základně je přihlášeno sluchátko,
které režim Rezim Eko+
nepodporuje.
Chybový tón po dotazu na
systémový kód PIN.
Zadaný systémový kód PIN je
chybný.
¤ Nastavte systémový kód PIN
znovu na hodnotu 0000
(¢ str. 50).
Ztráta systémového kódu PIN.
¤ Nastavte systémový kód PIN
znovu na hodnotu 0000
(¢ str. 50).
53
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Zákaznický servis a podpora
Version 4.1, 21.11.2007
Přestože je aktivována funkce CLIP,
nezobrazuje se telefonní číslo
volajícího.
Není zapnutý přenos telefonního
čísla.
¤ Volající by si měl nechat
u poskytovatele připojení
k síti aktivovat funkci přenosu
telefonního čísla (CLI).
Řiďte se pokyny k zobrazení
telefonních čísel ¢ str. 30.
Při zadávání se ozývá chybový tón.
Akce se nezdařila nebo bylo zadání
chybné.
¤ Opakujte postup.
Sledujte displej a případně
nahlédněte do návodu k použití.
Nelze vyslechnout vzkazy
z hlasového záznamníku.
Telefonní ústředna je nastavena na
impulsní volbu.
¤ Nastavte telefonní ústřednu na
tónovou volbu.
54
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro
analogové telefonní přípojky v
České republice.
Specifické zvláštnosti země jsou
zohledněny.
Společnost Gigaset
Communications GmbH tímto
prohlašuje, že tento přístroj je ve
shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a
směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě
s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/
10/08.2005-24 k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování
zařízení krátkého dosahu“
a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/
8/08.2005-23 k využívání rádiových
kmitočtů a k provozování zařízení
bezšňůrové telekomunikace
standardu DECT“.
Kopii prohlášení o shodě podle
směrnice 1999/5/EC naleznete
prostřednictvím následující
internetové adresy:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotlinelinky společnosti (tel.: 23303 2727).
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Zákaznický servis a podpora
Záruka
55
56
Záruční podmínky
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Zákaznický servis a podpora
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Životní prostředí
Životní prostředí
Ekologická spotřeba energie
Naše představa ideálního
životního prostředí
Uvedení technologie ECO DECT
(¢ str. 42) šetří energii a umožňuje
aktivně přispívat k ochraně
životního prostředí.
Společnost Gigaset
Communications GmbH nese
společenskou odpovědnost
a angažuje se v boji za lepší svět.
Naše myšlenky, technologie a naše
jednání slouží člověku, společnosti
a životnímu prostředí. Cílem naší
globální činnosti je trvalé zajištění
podmínek pro život člověka.
Hlásíme se k odpovědnosti za
své výrobky po celou dobu jejich
životnosti. Již během plánování
výroby a procesů posuzujeme
dopady výrobku, tedy jeho výroby,
pořizování, prodeje, servisu
a likvidace, na životní prostředí.
Informace o ekologických výrobcích
a postupech naleznete také
na webových stránkách
www.gigaset.com.
Systém managementu
životního prostředí
Společnost Gigaset
Communications
GmbH je držitelem
certifikátů podle
mezinárodních norem
EN 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí):
certifikát od září 2007 vydaný
společností TüV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát od
17. 2. 1994 vydaný společností TüV
SÜD Management Service GmbH.
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným
domovním odpadem. Respektujte
místní předpisy o likvidaci odpadů,
které si můžete vyžádat u svého
obecního úřadu nebo
specializovaného prodejce, u
kterého jste si produkt koupili.
Veškeré elektrické a elektronické
výrobky musí být likvidovány
odděleně od komunálního odpadu
prostřednictvím určených sběrných
míst stanovených vládou nebo
místními úřady.
Tento symbol škrtnuté
popelnice na
kolečkách znamená,
že se na produkt
vztahuje evropská
směrnice 2002/96/ES.
Správná likvidace a samostatný sběr
starých přístrojů pomůže prevenci
před negativními důsledky na
životní prostředí a lidské zdraví. Je
předpokladem opakovaného
použití a recyklace použitého
elektrického a elektronického
zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci
starých přístrojů si prosím vyžádejte
od místního úřadu, podniku
zabývajícího se likvidací odpadů
nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.
57
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Dodatek
Dodatek
Technické údaje
Údržba a péče
Akumulátory
Zařízení otírejte vlhkým hadříkem
nebo antistatickou utěrkou.
Nepoužívejte rozpouštědla ani
utěrky s mikrovlákny.
Nikdy nepoužívejte suchý hadřík.
Hrozí nebezpečí elektrostatického
výboje.
Technologie: nikl-metal-hydridové
(NiMH)
Velikost:
AAA (Mikro, HR03)
Napětí:
1,2 V
Kapacita:
550 - 1000 mAh
Zařízení se dodává se dvěma
schválenými akumulátory.
Kontakt s kapalinou
Doba provozu / doba nabíjení
sluchátka
!
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud se sluchátko dostalo do
kontaktu s kapalinou:
1. Sluchátko vypněte a okamžitě
vyjměte akumulátor.
2. Kapalinu nechte ze sluchátka
vykapat.
3. Všechny části opatrně osušte
a sluchátko s otevřenou
přihrádkou na akumulátory
položte klávesnicí směrem dolů
na dobu přinejmenším 72 hodin
na suché a teplé místo (k sušení
nepoužívejte mikrovlnnou
troubu, troubu na pečení apod.).
4. Sluchátko opět zapněte až po
úplném vysušení.
Po úplném vysušení je přístroj
v mnoha případech i nadále funkční.
58
Sluchátko dokáže nabíjet
akumulátory o kapacitě až
1 000 mAh. Použití speciálních
akumulátorů s vysokým výkonem
nebo akumulátorů s vyšší kapacitou
není u bezdrátových telefonů
vhodné.
Doba provozu zařízení Gigaset závisí
na kapacitě akumulátorů, jejich stáří
a způsobu používání zařízení.
(Všechny časové údaje znamenají
maximum.)
Pohotovostní
doba (hodiny)
Délka hovoru
(hodiny)
Kapacita (mAh) –
přibližná
550 700 800 1000
180 210 240 295
15
17
20
25
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Dodatek
Provozní doba
při 1,5 hodiny
hovoru denně
(hodin)
- bez režimu
Rezim Eko+
– s režimem
Rezim Eko+
Doba nabíjení
v základně
(hodiny)
Doba nabíjení
v nabíječce
(hodiny)
Všeobecné technické údaje
105 120 140 170
65 70 85 105
5,5
6,5
7,5
9
5
6
6,5
8,5
S pokračujícím vývojem
akumulátorů je rovněž pravidelně
aktualizován seznam doporučených
akumulátorů v části Časté otázky
(FAQ) na internetových stránkách
zákaznické podpory společnosti
Gigaset:
www.gigaset.com/service
Standard DECT
Podporován
Standard GAP
Podporován
Počet kanálů
60 duplexních
kanálů
Frekvenční-pásmo 1880–1900 MHz
Duplexní provoz
Opakovací
frekvence
odesílání pulzů
V pohotovostním přiblistavu *
žně
0,6 W
Kanálový rastr
1 728 kHz
Datový tok
1 152 kbit/s
Modulace
GFSK
Kódování řeči
32 kbit/s
Vysílací výkon
10 mW, střední
výkon na jeden
kanál,
250 mW výkon
pulzu
Dosah
Až 300 m ve
volném terénu, až
50 m v budovách
E500 A
přibližně
0,6 W
V pohotovostním <0,4 W <0,4 W
stavu základny **
Během hovoru
přibližně
0,5 W
přibližně
0,6 W
* Nabité sluchátko je položeno na
základně.
** Sluchátko je mimo základnu.
100 Hz
Délka odeslaného
pulzu
370 μs
Příkon základnové stanice
E500
Časový multiplex,
délka rámce 10 ms
Napájení základny
elektrickým
proudem
230 V ~ / 50 Hz
Podmínky
prostředí za
provozu
+5 °C až +45 °C;
20 % až 75 %
relativní vlhkosti
vzduchu
Způsob volby
MFV (tónová)/
IWV (impulsní)
59
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / appendix.fm / 22.03.2011
Dodatek
Obsazení kontaktů telefonního
konektoru
4
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
volný
volný
a
b
volný
volný
Psaní a úprava jmen
Při psaní jmen platí tato pravidla:
u Každému tlačítku číslic Q až O
je přiřazeno několik písmen
a znaků.
u Kurzor ovládáte pomocí tlačítek
t s.
u Znaky se vkládají v místě kurzoru.
u Stisknutím dialogového tlačítka
§Smaz.§ vymažete znak vlevo od
kurzoru.
u První písmeno jména je
automaticky psáno velkým
písmenem, následují malá
písmena.
Nastavení psaní velkých/malých
písmen nebo číslic
Režim zadávání textu přepnete
opakovaným stisknutím tlačítka
s křížkem #.
123 Psaní číslic
Abc Psaní velkých písmen *
Version 4.1, 21.11.2007
abc
Psaní malých písmen
* 1. písmeno velké, všechna ostatní
malá
Aktivní režim se zobrazuje v levé
dolní části displeje.
60
Psaní jmen
¤ Zadávejte jednotlivá písmena či
znaky pomocí příslušných kláves.
Znaky přiřazené jednotlivým
klávesám se zobrazují na výběrovém
řádku vlevo dole na displeji. Vybraný
znak je zvýrazněn.
¤ Na požadované písmeno/znak se
přesunete opakovaným krátkým
stisknutím tlačítka.
Standardní písmo
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
1 1 £ $ ¥ ¤
2a b c 2 ä á à â ã ç
I d e f 3 ë é è ê
4 g h i 4 ï í ì î
5 j k l 5
Lm n o 6 ö ñ ó ò ô õ
M p q r s 7 ß
N t u v 8 ü ú ù û
Ow x y z 9 ÿ ý æ ø å
Q 1) . , ? ! 0 + - : ¿ ¡ “ ‘
P * / ( ) < = > %
#
; _
# @ \ & §
1) Mezera
Střední Evropa
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
1 1 $ ¤
2 a b c 2 ą ä á â ć ç
I d e f 3 ę ë é
4 g h i 4 í î
5 j k l 5 ł
Lm n o 6 ń ó ö ő ô
M p q r s 7 ß ś
N t u v 8 ű ü ú
O w x y z 9 ý ź ż
Q
1)
P *
#
. , ? ! 0 + - :
/ ( ) < = > %
# @ \ & §
1) Mezera
“ ‘
; _
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / accessories_SAG.fm / 22.03.2011
Příslušenství
Příslušenství
Udělejte si ze svého telefonu Gigaset bezdrátovou telefonní ústřednu.
Sluchátko Gigaset E500H
u Extra hlasitá reprodukce
u Hlasité telefonování ve vysoké kvalitě
u Podpora sluchátek (HAC)
u Velký, kontrastní, černobílý displej
u Ukazatel nabití akumulátorů a intenzity signálu
u Velké znaky zajišťující velmi dobrou čitelnost
u Možnost zvětšení číslic (velká čísla)
u Zeleně podsvícené tlačítko hlasitého telefonování
u Kvalitní, velká, podsvícená a přehledná klávesnice
u Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
u 4 tlačítka přímé volby
u Možnost tísňového volání
(pouze na základně E500A)
u Telefonní seznam na 150 položek
u Opakovaná volba posledních 10 telefonních čísel
u Doba hovoru/pohotovosti až 20/240 hodin
u Standardní akumulátory
u Zdířka pro náhlavní soupravu
www.gigaset.com/gigasete500h
Opakovač Gigaset
Pomocí opakovače Gigaset mů ete zvětšit dosah pro
spojení sluchátka a základny.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
Zdířka pro náhlavní soupravu
Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktů
na adrese www.gigaset.com.
61
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / accessories_SAG.fm /
Příslušenství
Version 4.1, 21.11.2007
Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných
prodejnách.
Používejte pouze originální příslušenství. Zabráníte tak možné
újmě na zdraví a majetku a zajistíte tak dodržování všech
relevantních předpisů.
62
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / accessories_SAG.fm / 22.03.2011
Montáž základny na stěnu E500
Montáž základny na stěnu E500
37 mm
cca 4 mm
Montáž nabíječky na stěnu
21 mm
cca 3,5 mm
63
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500SIX.fm / 22.03.2011
Rejstřík
Rejstřík
A
Akumulátor
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
výstražný tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Anonymní hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Automatická předvolba
poskytovatele sítě . . . . . . . . . . . . . . . 39
Automatické přijetí hovoru . . . . . . .29, 46
B
Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
C
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Č
Časové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
D
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5
Displej
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
v klidovém stavu . . . . . . . . . . . . 3, 21, 24
změna jazyka na displeji . . . . . . .18, 46
Dosah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Version 4.1, 21.11.2007
H
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hlasitost
hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
melodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ve sluchátku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
64
Hlasový záznamník
zadání čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hledání
restart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . 33
Hovor
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ch
Chybné zadání (oprava) . . . . . . . . . . . . . 24
Chybový tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
I
Instalace základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Interní připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Interní volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
upozornění na druhý hovor . . . . . . . 36
J
Jazyk, displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K
Klidový stav (displej) . . . . . . . . . . 3, 21, 24
Klidový stav, návrat do . . . . . . . . . . . . . . 24
L
Lékařské přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
M
Melodie
melodie při čekání . . . . . . . . . . . . . . . . 49
nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . 47
nastavení melodie . . . . . . . . . . . . . . . . 47
změnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500SIX.fm / 22.03.2011
Rejstřík
N
Nabídka
procházení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
tón konce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Náhlavní souprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Napájecí adaptér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Napájení, úsporné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Naslouchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
délky signálu flash . . . . . . . . . . . . . . . . 51
interního hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
melodie (vyzvánění). . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavení hlasitosti
hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
jazyk sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
melodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Neznámé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
O
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ochrana před neoprávněným
přístupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ochrana telefonu před
neoprávněným přístupem . . . . . . 50
Odeslání
záznam telefonního seznamu
do sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odeslat
seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
seznam opakování volby . . . . . . . . . . 37
záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
zmeškané hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Odhlášení (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . 44
Odstranění chyb obecně . . . . . . . . . . . . 53
Opakovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Oprava chybného zadání . . . . . . . . . . . . 24
Osazení konektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Otevření telefonního seznamu . . . . . . . 6
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 6
P
Paging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 45
Popis ovládání (názorné příklady) . . . 25
Pořadí v telefonním seznamu . . . . . . . 33
Postranní tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 6
Potlačení
předvolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Potvrzovací tón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Předvolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
uložení záznamu, změna . . . . . . . . . . 40
Předvolba poskytovatele připojení,
automatická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Přenos telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . 29
Přihlášení (sluchátko). . . . . . . . . . . . . . . . 44
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Přijmutí
přijetí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Připojení k hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Psaní a úprava jmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
R
Restart
hlasitost hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
klidový stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nastavení (individuální) . . . . . . . . . . . 46
obnovení továrního nastavení . . . . 49
použití více . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
předání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
sluchátko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . 48
velká písmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
vypnutí zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
zapínání a vypínání . . . . . . . . . . . . . . . 24
změna jména . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
65
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500SIX.fm / 22.03.2011
Rejstřík
Režim Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Režim Eco+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Režim sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rychlá volba viz přímá volba
Rychlé volání
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . 42
S
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Síťový hlasový záznamník . . . . . . . . . . . 41
Sluchátko
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . 58
uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smazání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Snížení intenzity záření . . . . . . . . . . . . . . 42
Snížení spotřeby energie . . . . . . . . . . . . 42
Symbol
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
melodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Systémová nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Version 4.1, 21.11.2007
T
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Telefonní konektor,
osazení konektoru . . . . . . . . . . . . . . 60
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
odeslání záznamu nebo
seznamu do sluchátka . . . . . . . . 33
pořadí záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
uložení prvního čísla . . . . . . . . . . . . . . 32
uložení záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
volba záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Telefonní ústředna
nastavení délky signálu flash . . . . . . 51
nastavení typu volby . . . . . . . . . . . . . . 51
provoz základny na
telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . 51
přepnutí na tónovou volbu . . . . . . . 51
Telefonování
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
66
Tlačítka
dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5
ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 6
postranní tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
přímé volání hlasového
záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
přímé volby čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
tlačítka přímé volby . . . . . . . . . . . . . . . 32
tlačítka přímé volby II až IV . . . . . . . . . 3
tlačítko 1 (přímé volání
hlasového záznamníku) . . . . . . . . 3
tlačítko 1 (rychlé volání
hlasového záznamníku) . . . . . . . 42
tlačítko hlasitého telefonování . . . . . 3
tlačítko mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačítko paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tlačítko přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . 3
tlačítko přímé volby I . . . . . . . . . . . . . . . 3
tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
tlačítko s hvězdičkou . . . . . . . . . . . . . . . 3
tlačítko s křížkem . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 24
tlačítko zapínání a vypínání . . . . . . . . 3
tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 29
tlačítko zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
uložení/změna funkce tlačítek . . . . 34
Tlačítko zpráv
vyvolání seznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tónová volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tovární nastavení
restart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
základna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
U
Údržba telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ukazatel stavu nabití akumulátorů . . . 4
Upozornění k zobrazení
telefonních čísel . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Upozornění na druhý hovor,
interní volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Úsporné napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uvedení do provozu (sluchátko). . . . . 15
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / E500SIX.fm / 22.03.2011
Rejstřík
V
Změna
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
název sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
systémový kód PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zmeškaný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Znaková sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zobrazení
číslo (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
hlášení síťového hlasového
záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zobrazit
uložení do telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32, 34
zobrazení čísla volajícího (CLIP) . . . 29
Zpětné volání volajícího . . . . . . . . . . . . . 38
Zpětné volání ze seznamu hovorů . . 38
Zvuk tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Velká písmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Výstražný tón (akumulátor) . . . . . . . . . . 48
Volání
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
přesměrování (přepojení) . . . . . .36, 45
připojení účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . 45
telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Volání z neznámého čísla . . . . . . . . . . . . 30
Vypínání
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
restart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vypnutí zvuku sluchátka . . . . . . . . . . . . 32
Vyslechnutí
zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
zpráv (hlasový záznamník) . . . . . . . . 41
Ž
Z
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zadání
čísla síťového hlasového
záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zadání signálu flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . 52
Základna
instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
obnovení továrního nastavení . . . . 50
provoz na telefonní ústředně. . . . . . 51
připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
systémový kód PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 50
změna systémového kódu PIN . . . . 50
Zapínání
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
restart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zdířka pro náhlavní soupravu . . . . . . . . 3
Zesilovač příjmu viz opakovač
67
Gigaset E500 / IM-Ost cs / A31008-M2206-R601-2-TK19 / Cover_back.fm / 22.03.2011
Download

Gigaset E500 – váš spolehlivý společník