DK SENSEI
…MISTROVSKÝ VÝKON
Středně raný hybrid s nižším habitem rostliny.
Je vyšlechtěný PRO RYCHLOU SKLIZEŇ
v podmínkách pěstování, kdy každý další
den na poli může znamenat ztrátu. Díky
dokonalému hospodaření s živinami a vláhou
SE PŘIZPŮSOBÍ I NÁROČNĚJŠÍM
LOKALITÁM.
CHARAKTERISTIKA
Ranost a typ odrůdy
Středně raný, polotrpasličí hybrid
Registrace
ČR 2014
Doporučený termín setí
2. 8. – 31. 8.
ODOLNOST
PĶEDNOSTI, PįSTITELSKÁ DOPORUăENÍ
• Nenáročný, přizpůsobivý hybrid,
který dobře překonává klimaticky
stresové podmínky
• Efektivně využívá zásoby vody
a živin na stanovišti
• Rychle dozrává díky zkrácené
vegetační době mezi kvetením
a dobou plné zralosti
• Výnosově stabilní, vhodný
do všech podmínek pěstování
• Je vhodný pro časné setí, protože
na podzim nepřerůstá
• Vynikající zimovzdornost – odolal
i tuhé zimě v roce 2012 v pořadí
3. nejlepší hybrid v hodnocení
(88 %, ÚKZÚZ)
• Doporučený výsevek 1 VJ
(500 tis. semen)
14
Poléhání:
Zimovzdornost:
Phoma:
Čerň řepková:
Sclerotinia:
8,7
8,9
6,3
6,7
6,9
vysoce odolný
vysoce odolný
středně odolný
středně odolný
středně odolný
Hodnocení dle ÚKZÚZ, SDO a Monsanto. 9 = nejlepší; 1 = nejhorší.
Efektivní využívání zásob vody
a živin na stanovišti, díky kvalitnímu
kořenovému systemu.
DK SENSEI – VÝNOS SEMENE
SROVNÁNÍ VÝŠKY ROSTLIN
Nově registrovaná odrůda vs. kontrolní odrůdy, ÚKZÚZ 2010,
2012, 2013
Standardní
hybrid
DK Sensei
DK SENSEI – KVETENÍ A RYCHLOST DOZRÁVÁNÍ
ÚKZÚZ 2012 a 2013 průměr
VELMI RYCHLE DOZRÁVÁ
15
Download

DK SENSEI - Monsanto